Diagnoser och Big Business

Inlägg av Lars Bern. Läkemedelsindustrin driver diagnostiserandet och medicinerandet i höjden. För att tjäna mera pengar förstås. Biverkningar av mediciner bedömes vara tredje största dödsorsak … [Read more...]

Att satsa stort – och att våga lägga ner

Inlägg av Lars Bern. Lars påvisar hur kostforskningen har kommit så fel. Men Charlotte E A förstår ingenting. Eller vill hon inte förstå?   … [Read more...]

Ju större rädsla du skapar desto större blir bytet

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Folkhälsa på villovägar

Lars Bern har skrivit ett inlägg med anledning av att Folkhälsomyndigheten har beställt samma influensavaccin, som gav narkolepsi,  igen.   … [Read more...]

Vi måste revoltera mot dagens medicin

Artikel av Lars Bern Cancerfrekvensen har skenat sedan nyckelhålsmärkningen infördes. Varför?   … [Read more...]

Lars Berns blogg

Den oerhört kunnige och produktive vetenskapsmannen Lars Bern har skrivit ytterligare 3 utmärkta artiklar: Mångfald i stället för enfald Köttätande bra för folkhälsan Kostetablissemanget ur fas med … [Read more...]

Tillbaka till Hippokrates

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Inga dödshot har förekommit

Vissa professorer och forskare har påstått att de har blivit dödshotade av LCHF-are. De har dock inte kunnat visa någon verifikation av det. Jag har aldrig hört talas om att några dödshot har … [Read more...]

Låt maten bli din medicin, och medicinen din mat

Artikel av Lars Bern   … [Read more...]

Det största brottet mot mänskligheten

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Drömmen om ett friskt liv VII

Nummer VII av Lars Berns spännande följetong Drömmen om ett friskt liv.   … [Read more...]

Drömmen om ett friskt liv – VI

Dagens inlägg av Lars Bern. Varning för Livsmedelsverkets nutritionister. Om hur Big Food och Big Pharma har blivit så ekonomiskt starka att de är nästan omöjliga att bekämpa.   … [Read more...]

Drömmen om ett friskt liv II och III

Lars Bern berättar om sin resa från sjuk till frisk i sin blogg:    Drömmen om ett friskt liv II,  och III. Drömmen om ett friskt liv I handlar om läkemedelsindustrins kriminella metoder. 160315  … [Read more...]

Kan jag lita på sjukvården?

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Vår tids värsta folkmord

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Vilka skriver ut livsfarliga mediciner?

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Elefanten i KI:s finrum

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Professor Juliusson angriper Lars Bern

Inlägg i Anthropocene. Professor Juliusson använder härskartekniker mot Lars Bern. Fler artiklar: Oligarkin överlistad av Putin - igen, och Hälsovård på villovägar.   … [Read more...]

Är patenträtten ett utvecklingshinder?

Inlägg av Lars Bern. Endast syntetiska preparat kan patenteras, och Big Pharma har sett till att skaffa sig oinskränkt makt över läkemedelsindustrin.   … [Read more...]

Lev längre och dö frisk

Inlägg av Lars Bern: Lev längre och dö frisk. Det handlar om den Blå maten. Man äter lokalt producerad mat, utan tillsatser och antibiotika. Då kan man få ett långt och friskt liv.   … [Read more...]

Fortsatt minskande väljarmakt

Inlägg av Lars Bern Makten centreras hos de stora företagen.   … [Read more...]

Vill man att vi kapitulerar inför cancersjukligheten?

 Artikel av Lars Bern. Även Mats Lindgren skriver om Hans-Olov Adami: Cancerbluffen. Hans-Olov Adami är alltid aktiv när det gäller att tjäna marknadskrafterna (Big Food och Big Pharma). Han har … [Read more...]

Lars Bern om hotet mot vår frihet och hälsa

Lars Bern: Hotet mot vår frihet och vår hälsa   … [Read more...]

Cancer – några råd till gamla vänner I, II, III

Blogginlägg av Lars Bern, del I. Del II, del III. Del IV.   … [Read more...]

Vår frihet är hotad

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Lars Bern: Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet – del IV

Inlägg av Lars Bern. Oligarkin i USA agerar kraftfullt för att destabilisera världens nationer, för att själva kunna ta makten. DN.se: USA hotar Storbritannien med dyra sanktioner om de lämnar … [Read more...]

Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet – del III

Inlägg av Lars Bern. Världens rikaste män planerar hur de ska ta makten över klotet. Lars kommer att återkomma framöver om Monsanto och GMO. Del I Del II   … [Read more...]

Lars Bern: Inget hållbart jordbruk utan mjölkbönder

I Antropocene. Enda nackdelen med Lars Bern är att han förspråkar "Modern växtförädling" = GMO. Majoriteten av LCHF-arna är emot GMO. Lars får väl själv motivera sitt ställningstagande i … [Read more...]

Vita områden inom dagens medicinska forskning

Artikel av Lars Bern.     … [Read more...]

Lars Bern om Kolloidalt silver

Antibiotikaresistens och kolloidalt silver. Lars har inte haft problem med sina återkommande svåra urinvägsinfektioner sedan han började med regelbundet intag av kolloidalt silver. 13/5, Lars … [Read more...]

Onglyza misstänks öka risken för dödsfall

Svenska Dagbladet. Man fann att de som medicinerat med Onglyza löpte ökad risk att dö. Om det är en gemensam ökad dödsorsak framgår inte, men där nämns hjärtsjukdom. Onglyza ingår i samma grupp av … [Read more...]

Politik byggd på pseudovetenskap – del 1

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Cancerforskningen är en global tragedi

Lars Bern har skrivit ett inlägg om det.   … [Read more...]

Cancerfonden ger sjuka kostråd

Lars Bern skriver ett inlägg: Cancerfonden ger sjuka kostråd.   … [Read more...]

Statiner ökar risken för diabetes med 50%

I Dagens Medicin. Man har vetat att statiner (kolesterolsänkande mediciner) ökar risken för insjuknande i diabetes, men inte att det var så mycket som 50%. Lars Bern har skrivit om … [Read more...]

Vansinnets apostlar

Krönika av Lars Bern, om myterna om rött kött och koldioxidens inverkan på klimatet.   … [Read more...]

Livsmedelsverket – ett hot mot folkhälsan

Lars Bern: Livsmedelsverket - ett hot mot folkhälsan. Om maten, klimatet och hälsan.   … [Read more...]

Ersätt kolhydrater med fett så håller ni er friskare

Inlägg av Lars Bern. Det är en tolkning av artikeln Healthy fats, healthy heart, i Commonground.ca.     … [Read more...]

Nyttiga fetter, friskt hjärta

Artikel i Commonground.ca, en kanadensisk sida: Healthy fats, healthy heart, av Helen Papaconstantinos. Lars Bern har gjort en tolkning till svenska av artikeln. Det är intressant att se att … [Read more...]

Har inte Stephan Rössner passerat bäst före??

Artikel av Lars Bern. Jag tar upp en bra kommentar, nr 21: "Jag får inte luft! så kände jag det när jag läste drapan av Rössner. Egentligen väntar jag ingenting annat av Rössner men något mer av … [Read more...]

Därför behövs Kostfonden!

Lars Berns inlägg Varför behövs Kostfonden?. Redan 2001 begärde han in det vetenskapliga underlaget för rådet att äta fettsnålt och fiberrikt, och fann att det helt saknades. Och den låsningen finns … [Read more...]

Äntligen ett steg i rätt riktning

Artikel av Lars Bern om fonder för kostforskning.   … [Read more...]

Ansvaret för övermedicinering är politiskt

Artikel av Lars Bern. Är det sant? Kan politikerna göra något åt de eländiga förhållandena? Blir det inte ministerstyre? Är vi fångade i en fälla? Kan mänskligheten förgöras av … [Read more...]

Vilka vinner på en Ebola-pandemi?

Lars Bern har skrivit ett inlägg om det. Det är inte helt otänkbart det han skriver, att Big Pharma väntar in rätt ögonblick för att få sälja  Ebola-vaccin till hela världen. Kolloidalt silver … [Read more...]

Ny studie på lågkolhydrat-lågfett

Studie publicerad i Annals of Internal Medicine 140902: Effects of  Low-Carbohydrate and Low-Fat diets: A Randomized Trial, av Lydia Bazzano m fl. 60 friska fick äta lågfett och 59 fick äta … [Read more...]

Medicinskt etablissemang på villovägar

Inlägg av Lars Bern i Antropocene.   … [Read more...]

Miljöpartiet motarbetar en hållbar matförsörjning

Lars Bern skriver i sin blogg Anthropocene. Har han rätt?   … [Read more...]

Pandemin rullar vidare – utom kontroll

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Varmingar och Veganer går ihop

Lars Berns blogg idag. (Varmingar är Lars smeknamn på de som tror på larmen om katastrofal global uppvärmning pga 0,1 promille högre halt av koldioxid i atmosfären)   … [Read more...]

Peak Fat

Peak Fat, inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]