C-vitamin långt bättre än statiner mot hjärtkärl-sjukdom

Lars Bern skriver. Höga doser av C-vitamin utspritt över dygnet hjälper bäst. Nobelpristagaren Linus Pauling var en förespråkare för C-vitaminintag.   … [Read more...]

Globalisternas skamlösa propaganda för statiner rullar vidare

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Ekologisk naturlig matproduktion är fortfarande bäst för miljön och klimatet

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Om D-vitamintillskottets betydelse

Nyligen publicerades en studie, Vitamin D-supplements... som påstods visa att  tillskott av D-vitamin och omega-3 inte gav någon förbättrad prognos gällande hjärtsjukdom och cancer. Nu har Lars … [Read more...]

Var det Roundup som tog Paul Allens liv?

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

BOK: Lars Bern om sin nya bok och den metabola pandemin – och Riksföreningen för metabol hälsa

En video av Lars Bern.   … [Read more...]

Skolmedicinen ligger 400 år efter i utvecklingen

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Ökar statiner risken för det fasansfulla ALS?

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Cancerforskning på villovägar

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Losec/Omeprazol ger ökad risk för tarminfektion och fraktur

Lars Bern skriver om biverkningar av Losec/Omeprazol, protonpumpshämmare. Det gäller ökad risk för tarminfektion med Clostridium Difficile av protonpumpshämmare. Jag ser även en artikel i … [Read more...]

Skolmedicinens största systemfel

Lars Bern skriver om vacciner. Jag håller med honom i mycket.   … [Read more...]

Bara de rikaste får göra vinst på vården

Inlägg av Lars Bern. Lars Bern skriver att den privata vården fungerar bättre än den offentligt finansierade. Men de privatanställda läkarna skriver förstås ut minst lika mycket av onödiga … [Read more...]

Nu vill skolmedicinen förpesta vår ålderdom

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Cancerns orsaker och bot

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Tillbaka till Hippokrates

Inlägg av Lars Bern. Tänkvärt.   … [Read more...]

Hälsa och hållbar utveckling

Lars Bern gör en omfattande genomgång av människornas framtida levnadsbetingelser.   … [Read more...]

Influensavaccin kan försvaga immunförsvaret

Från Natural News. Jag rekommenderar LCHF-kost, D-vitamintillskott under vinterhalvåret, och ev C-vitamintillskott. Kolloidalt silver kan kanske motverka influensa. Mera tips? Lars Bern har … [Read more...]

Skolmedicinens vanvård av oss gamla

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

BOK: Bevisen mot socker

Gary Taubes har kommit med en ny bok: The Case Against Sugar. Den har nu även kommit i svensk översättning: Bevisen mot socker. Karneval förlag. Lars Bern har skrivit en recension. Göran Sjöberg … [Read more...]

På vems sida står skolmedicinen?

Inlägg av Lars Bern. Del 1.  Del 2.  Del 3.   Del 4.   Del 5.     … [Read more...]

Cancervården måste välja mera kostnadseffektiva strategier

Inlägg av Lars Bern. Sven Erik Nordin fortsätter därtill.   … [Read more...]

Är skolmedicinen verkligen bättre än alternativmedicinen?

Krönika av Lars Bern. Han menar att den senaste utvärderingen av skolmedicinens företrädare, som påstår att skolmedicinsk cancerbehandling är bättre än alternativmedicinsk, är gravt vilseledande. … [Read more...]

Betesmarker binder kol och motverkar klimatförändringar

Artikel i SvD.se. Lars Bern skriver om myten om klimatförändringar, samt varför vi ska välja ekologisk mat.   … [Read more...]

Miljörörelsens svek mot mänskligheten

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Hur ska vi kunna lita på vår doktor

Artikel av Lars Bern. Lars avslutar artikeln med att vi bör skriftligt avkräva läkarens bindningar till och sponsring från industrin. Jag tror inte att det skulle ge något. De behandlande läkarna … [Read more...]

Får lägre utbildade sämre behandling inom vården?

Lars Bern skriver en krönika om detta. Själv tror jag att lägre utbildade har mera sjuklighet och kortare livslängd än högutbildade, därför att lågutbildade kan ha sämre hälsomedvetenhet. De röker … [Read more...]

Varför vi ska välja ekologisk mat – del 1

Av Lars Bern. Del 2.   … [Read more...]

Låt inte Big Foods jordgubbar förgifta er i midsommar

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

Ät mindre och lev friskare

Lars Bern skriver om den blå maten och att vi måste satsa på Riksföreningen för Metabol Hälsa.   … [Read more...]

Hur bestäms vad som är ohälsa

Hur bestäms vad som är ohälsa, artikel av Lars Bern, samt Bocken som trädgårdsmästare på IVA.   … [Read more...]

Rotfyllning: dolt hot mot vår hälsa som varit känt i över hundra år

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Läkemedelsverk som industrimonopolets grindvakter

Inlägg av Lars Bern.   … [Read more...]

RMH, Riksföreningen för Metabol Hälsa

Lars Bern om RMH: Vi måste satsa på egen förebyggande hälsovård.   … [Read more...]

Nyttiga kolhydrater som inte gör oss feta

Artikel av Lars Bern.   … [Read more...]

Vi får inte låta läkemedelsindustrins intressen styra våra liv och vår hälsa

Lars Bern skriver om farmakaindustrins girighet och genomslagskraft.   … [Read more...]

Lars Bern om Fasta

Lars Bern skriver om fasta.   … [Read more...]

Big Food skakas av ökande efterfrågan på ekologisk mat

Inlägg av Lars Bern. Big Food kämpar förtvivlat för att acceptansen för deras giftbemängda mat ska öka.   … [Read more...]

Intervju med Lars Bern

Jag länkade 25 mars till en intervju med Lars Bern. Det kom nu ett önskemål om att jag länkar till den igen, eftersom den är så bra: Lördagsintervju med Lars Bern.   … [Read more...]

Askorbinsyra – ett av naturens undergörande näringsämnen

Inlägg av Lars Bern. Intressant om C-vitamin.   … [Read more...]

Låt kosten vara din medicin

Inlägg av Lars Bern, med en film om hur kosten har betydelse för vår hälsa.   … [Read more...]

Vågar vi lita på våra läkare?

Inlägg av Lars Bern. Nu kom ett nytt inlägg: Sjukdomsmakeri säljer läkemedel.   … [Read more...]

Rockefellers roll i den västerländska skolsjukvården

Lars Bern. Det är hisnande tankegångar, som jag delvis ställer mig skeptisk till. Tex känner jag inte att Obama-care är helt av ondo. Den gör väl att även fattiga människor får tillgång till bra … [Read more...]

Vaccinationstvång

Lars Bern om vaccinationstvång.   … [Read more...]

Högre dödlighet vid låga kolesterolnivåer

Inlägg av Lars Bern. Den totala dödligheten ökade under den nya kolesterolsänkande behandlingen. Men företaget hävdar en positiv effekt.   … [Read more...]

Alzheimer är oftast en kostrelaterad sjukdom

Inlägg av Lars Bern. Alzheimer 2.   … [Read more...]

Riksföreningen för Metabol Hälsa

Idag har Riksföreningen för Metabol Hälsa, RMH, bildats i Dalarö. Lars Bern berättar mera om detta.   … [Read more...]

Riksföreningen mot metabola sjukdomar

Av Lars Bern. Uppstartsträff i Tullhuset på Dalarö den 12 mars kl 13.30. Kom med!   … [Read more...]

Blir vi förgiftade av livsmedelsindustrin och lurade av nutritionisterna?

Inlägg hos Lars Bern.   … [Read more...]

Det enda riktigt ekologiska jordbruket

Av Lars Bern.   … [Read more...]

Hur farlig är upphettad mat för hälsan?

Lars Bern skriver om detta.   … [Read more...]