Cancer – några råd till gamla vänner I, II, III

Blogginlägg av Lars Bern, del I.
Del II, del III. Del IV.

 

Comments

 1. 1
  I LIke Neil Young säger

  Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
  Cancern ökar ju vad jag förstår lavinartat världen över (så också diabetes), det varje normalt funtad normalintelligent människa då frågar sig – vad är det som har ändrats? Jo det är ju givetvis mycket som ändrats i människors livsföring bara dom senaste 50 åren – men vad borde man titta först på? Jo vad äter folk i allmänhet, vad får man i sig, hur ser människors matvanor ut under dygnet. Hur mycket får folk i sig och av vad?
  Det verkar ju bara vara sunt förnuft – alla, utom läkarvetenskapen och hela komplexet runt omkring verkar förstå det basala sambandet. Och givetvis vet ju även dessa att det är så – men det är en sanning som bara inte får finnas. Skälen är ju makt och pengar och enbart bara det, skulle jag vilja hävda.
  Förr trodde jag att det var nån som inte begrep nånstans, att man gjort tankevurpor ”högt däruppe” …Numera vet jag att man man begriper men det spelar ingen roll – det kostar för mycket om sanningen skulle komma fram.

 2. 2

  I LIke Neil Young Skrev:

  Förr trodde jag att det var nån som inte begrep nånstans , att man gjort tankevurpor ”högt däruppe” …Numera vet jag att man man begriper men det spelar ingen roll – det kostar för mycket om sanningen skulle komma fram.

  Sant.

  Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – så finns det hopp – därför att allt som har en början har ett slut.

  Bl a därför att Wi av vanligt folk är ju så ”oändligt” många fler än oligarkerna https://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/index.htm som missleder Oss är.

  Om mitt hopp på min URL-länk.

 3. 3
  Annika Dahlqvist säger

  @ 1 I LIke Neil Young:
  Jag tycker inte att det är så enkelt. Jag har haft flera vänner som har dött i olika former av cancer på senare år, och alla de har varit renlevnadsmänniskor som inte har ätit något nämnvärt av socker eller skräpmat.

 4. 4

  Utmärkt sammanfattning med mycket tänkvärt i från Lars Bern som vanligt.
  Jag fastnade för den här meningen som varje ansvarskännande politiker bör läsa:
  ” En cancerpatient med upprepade behov av kemoterapi är för dem en kassako, medan en botad cancer inte ger några intäkter. Detta innebär att sjukvårdspolitiker måste inse att forskning rörande bättre och billigare metoder för cancerbehandling är samhällets ansvar.
  Eftersom den stora ökningen av både kårlsjukdomar och cancerfall följde efter att mycket mättat fett byttes ut mot margariner och kolhydrater med socker bör vägen tillbaka vara solklar för varje tänkande människa. De första cancerfallen i Europa beskrivs runt 1750-talet, ca 50 år efter att sockret blev billigare och därmed vanligare. Det borde finnas studier åtminstone på möss om hur en kombination med cancerframkallande ämnen med kolhydratsrik kost inverkar.

 5. 5
  I LIke Neil Young säger

  @ Annika Dahlqvist:
  Nej jag håller med dig – det finns en del i cancer som inte förstås så lätt. T .ex varför barn får cancer.
  I det stora hela – den stora bilden – så tror jag dock att vårt sätt att konsumera stärkelse och socker och dessutom ha konstant vitamin och mineralbrist är de stora orsakerna. En mera svårsmält bild för många är ju den konstant ökade strålningsmängd (mobilmaster etc) vi utsätts för dygnet runt numera.

 6. 6

  Annika Dahlqvist Skrev:

  Jag tycker inte att det är så enkelt. Jag har haft flera vänner som har dött i olika former av cancer på senare år, och alla de har varit renlevnadsmänniskor som inte har ätit något nämnvärt av socker eller skräpmat.

  ”renlevnad” och ”skräpmat” kan säkert tolkas olika av olika människor.
  Jag tror att om man söker samband mellan långt liv och olika faktorer att man kommer finna de avgörande faktorerna. Meditation och balans kan visa sig vara bra tror jag. Frågan är var balansen ligger och där tror jag meditationen kan ge oss insikt.

 7. 7
  Annika Dahlqvist säger

  @ 5 I LIke Neil Young:
  Stora mängder miljögifter utsätts vi också för. Plastkemikalier som mjukgörare. Besprutningsmedel.

 8. 8

  I LIke Neil Young Skrev:

  En mera svårsmält bild för många är ju den konstant ökade strålningsmängd (mobilmaster etc) vi utsätts för dygnet runt numera.

  Jo… – och lite om det här
  https://www.youtube.com/watch?v=XCZB8SfoMJo

  och på min URL-länk.

 9. 9

  Nej det är nog inte enkelt att hitta orsakerna till cancer.
  Kanske kan förutom kosthållningen även senare tiders påfund som krämer, lotioner, deodoranter, schampon, tandkrämer m m, m m ha betydelse. Enligt de långa innehållsförteckningarna är de i allmänhet rejäla kemikaliesoppor. Allt som smörjs på huden sägs tas upp av kroppens vävnader och vandra runt i blodbanorna. Ingredienser som kan vara allergener, hormonstörande, cancerframkallande i djurförsök m m ifrågasätts mellan varven. Tror inte att dessa produkter är någon hälsokost för våra celler och deras mitokondrier.

 10. 10

  I LIke Neil Young Skrev:

  En mera svårsmält bild för många är ju den konstant ökade strålningsmängd (mobilmaster etc) vi utsätts för dygnet runt numera.

  Kan som ingenjör rekommendera att:
  1. Gå över till kabel eller fiber om så är möjligt

  2. När mobilen används att ha god mottagning, samt minska datamänden genom att ploka bort bilder och videos genom ex. ”Opera mini” eller ”Firefox”+”about:config permissions.default.image”

  3. När mobilen används placera mobilen en bit ifrån dig och använda handsfree.

 11. 11

  I LIke Neil Young Skrev:

  Det verkar ju bara vara sunt förnuft – alla, utom läkarvetenskapen och hela komplexet runt omkring verkar förstå det basala sambandet. Och givetvis vet ju även dessa att det är så – men det är en sanning som bara inte får finnas. Skälen är ju makt och pengar och enbart bara det, skulle jag vilja hävda.

  Min hustru har ett par veckor citerat stycken ur en bok om Curt Nicolin och den industriella epoken runt honom. Det har slagit mig vilken skillnad i ambitioner för slutresultatet, som man har inom högteknologisk industri i jämförelse med de myndigheter, som har att se till vårt personliga välbefinnande. För industrin gäller att produkterna ska tjäna sitt ändamål, vara billiga och lättskötta, dessutom hållbara och kräva ett minimum av underhåll.

  När en produkt går sönder finns kvalificerade reparationsverkstäder som tar hand om problemet.

  Våra samhällssystem för hälsa och sjukkvård har endast utvecklat motsvarigheten till bilverkstäderna, där man lagar, lappar och försöker skyla över, där det redan gått åt fanders. Det finns myndigheter, som till namnet har till uppgift att hålla folk friska och förebygga sjukdomsfall, t ex SLV och Folkhälsoinstitutet. Resultatet är dock väldigt magert, vilket med all önskvärdhet illustreras av de brant stigande sjukvårdskostnaderna (jämför underhållskostnaderna och den förkortade livslängden hos en maskin). Ambitionerna att hålla befolkningen frisk är inte starka nog för ett gott resultat. Man lagar och lappar hellre än att se till att så mycket som möjligt behålla folk friska. Till verkstädernas förfogande ställer läkemedelsindustrin dyra fina verktyg och smörjmedel, som oftast gör nytta, men som så gott som alltid ställer till med problem. Ju nyare och finare desto dyrare. Gamla trotjänare som t ex Waran eller Aspirin som blodförtunnare byts ut mot 200 ggr dyrare nya preparat, som det inte ännu finns motmedel emot, för att stoppa en allvarlig blödning eller göra ett akut kirurgiskt ingrepp. Dom är inte ens bättre som blodförtunnare! Det senaste har jag från den franske Professor Philippe Even, vars bok hustrun också citerat i plusière reprices.

 12. 12
  margaretha säger

  Har ätit strikt lchf sedan 2006 och drabbats av 2 cancer diagnoser. 2009 livmoderscancer, 2015 malignt melanom blev friskförklarad i oktober från livmoderscancern. Ungefär samtidigt opererad för malignt melanom.

 13. 13
  Lars Henrik säger

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Mycket bra tips vad gäller mobilstrålning!

  Jag har själv valt att bygga upp ett trådbaserat nätverk i hemmet bland annat pga strålningen. Från routern har jag via switchar dragit kabel till ett flertal uttag i hemmet varifrån jag ’fördelar’ signalerna till all apparatur. Det är en försiktighetsprincip förklädd till redundans 🙂

  Angående Lars Bern inlägg: Han nämner ”fermetering” och det får mig att tänka på att det är bakterier i görningen. Jämför syrning av grönsaker! Kanske har Dr. Enby helt rätt trots allt? Socker gynnar bakterier som bidrar(?) till cancer.

  Disclaimer: Givetvis finns andra cancerogena ämnen också.

 14. 14
  Kjell Holmsten säger

  @ Annika Dahlqvist:
  En mycket bra artikel lev. från L.B. Som så ofta förr är det lätt att stirra sig blind på orsakssambanden och glömma bort att vi alla är olika individer. Dina vänner som du säger blivit sjuka fast de varit renlevnadsmänniskor har inte klarat av att skydda sig mot de multiorsaker som en cancersjukdom eller annan diagnos kan ha orsakats av. Till syvende och sist är det vårt immunförsvar som har svaret på om vi blir sjuka eller inte. Är inte immunförsvaret ”skolat” på ett naturligt sätt så finns det inte samma skydd som hos de som har ett friskt immunförsvar. Jag tänker bland annat på vaccinationer, mediciner, miljö, vattenföroreningar, kvicksilver i maten osv. osv. Jag har träffa renlevnadsmänniskor jag med men som fått en cancerdiagnos, ibland har jag varit misstänksam om det verkligen varit cancer man gett cellgifter? Ibland är det kört bara de fått diagnosen? Hur konstig det än kan låta? Jag har mött många olika orsaker som obearbetad sorg, kränkning, mobbing, trafikolyckor osv. Så grunden är det metabola men fortsättningen har så många olika orsaker. Dessa olika orsaker kan också göra att man aldrig märker av sin cancer och lever med den livet ut tills man dör som 100 åring.

 15. 15
  Annika Dahlqvist säger

  @ 12 margaretha:
  Du är ett exempel på att man kan få cancer även om man äter LCHF. Dels har vi levt många år innan vi började med LCHF, dels finns det många andra orsaker än kosten som bidrar till cancer.

 16. 16
  Kjell Holmsten säger

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Får man cancer av strålning? Hur kan någon veta att det är strålningen som ger cancer? Den moderna människan har massor med strålning i sin närhet. Det är inte bara master, mobiler mm. Det finns också strålning i byggnader utan mobilmaster i närheten, strålning fr. berggrunder, strålning från rymden. Till sist är det individen som har svaret. Är immunförsvaret skolat, finns det andra komplikationer som vacciner, mat, vatten osv. osv. Det går aldrig enligt mig att säga varifrån orsaken finns att vi får cancer? Inte ens vid rökning även om rökningen är den som ”triggar” sjukdomen kan vi inte säga att det är just rökningen som orsakar cancern fast jag det i många fall ganska säkert är det. Men dessa orsakssamband är få bl.a Asbest och bilavgaser, uran och några till. Men vi kan inte se i tumörer att de bildats pga strålning från mobilmaster. Om tumörer nu alltid är just cancer?

 17. 17
  Docent Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Som jag förstår detta med cancer idag så är det i grund och botten resultatet av att kroppen inte har lyckats försvara sig mot skadeverkan på mikronivå. Då tror jag det framför allt är uppkomsten av fria syreradikaler, oxidativ stress, som vi har svårt att hantera. Det är nog därför jag tror så starkt på antioxidanter av alla slag där kanske C-vitamin är den effektivaste. E-vitamin är nog inte heller fel.

  Skadeverkan kan komma från många håll och där extremt kortvågig elektomagnetisk (EM) strålning nog är den värsta eftersom den oftast slår ”blint”, djupt och hårt på mikronivå. Här gäller att ju kortare våglängd ju mer energirik och farlig är strålningen.Radioaktiv strålning är ”kassikern” och då är det framför allt gammastrålningen som utgör den extremt kortvågiga, EM. Gammastrålning bildas vid radioaktivt sönderfall som är väldigt högenergetisk och som till min förvåning används ”urskiljningslöst” vid cancerbehandling på sjukhusen våra. Vanlig röntgenstrålning som används vid tandröntgen är mindre energirik och ger därför mindre skador lokalt men man gör nog klokt i att försöka undvika sådana undersökningar så mycket som möjligt. Ultraviolett (UV) strålning har lite längre våglängd, en knapp tusendels mm, än röntgen och är därför mindre energirik och ger därför upphov mindre skador. Vid solande utsätts man för UV och kroppen skyddar sig genom att bli brun. Att sola sig är som bekant nyttigt om man gör det med måtta. Vid längre EM våglängder talar vi om vanlig ljus och sedan om värmestrålning vilket är cm-långa vågor. Sedan närmar vi oss de kortare radiovågorna i mobiltelefoner och mikrovågsugnar som rimligen borde vara mindre farliga än ’vanlig’ värmestrålning men själv tror jag att det är själva uppvärmningen som är skadlig och inte några specifika skador som uppkommer vid de kortare vågländerna. Jag tror ändå det är klokt att man som du gör även undviker denna långvågiga strålning om man har möjlighet.

  Kärnfysikern John Gofman ansåg att det troligen inte fanns några rent ofarliga nivåer när det gäller radioaktiv strålning och cancer och det är nog rimligt att tro att samma sak även gäller för längre våglängder men i allt mindre utsträckning ju längre våglängder det är frågan om. Gammaldags långvågsradio är nog ett säkert kort här även om bandbredden är urusel 🙂

  Alla kemiska gifter vi utsätts för adderar på olika sätt till den oxidativa stressen och där de lättoxiderade fleromättade fettsyrorna som omega-6 passar väl in i skadebilden. Hur socker passar in i denna bild vet jag faktiskt inte men spekulera går det alltid att göra. Att cancer göds av socker är förstås något sekundärt.

 18. 18
  Docent Göran säger

  Docent Göran Skrev:

  Hur socker passar in i denna bild vet jag faktiskt inte men spekulera går det alltid att göra.

  Det är för sorgligt hur lite man egentligen vet, speciellt som jag själv ska hålla föredrag om saken, men det går alltid att googla och täppa igen en del luckorna.

  I det här fallet var det lätt gjort.

  https://www.buffalo.edu/news/releases/2000/08/4839.html

  Det verkar, om man ska tro denna publikation, var klockrent att hög sockerkonsumption skapar fria radikaler och även minskar ner på antioxidanter. Med andra ord ökar inflammationsnivåerna i kroppen och rimligen också risken för cancer.

 19. 19

  Så här skriver Martina på sin blogg:

  Mejeriprodukter
  Ingen ”tål” mejerier – ALLA är intoleranta mot processade mejerier fulla med inflammationsdrivande och beroendeskapande mjölkproteiner. Mejerierna kan även öka IGF-1 vilket ökar risken för cancer. Om det finns en stor bromskloss för just viktminskning, ketos, inflammation så är det denna livsmedelsgrupp så låt bli den. Jag vet att det är svårt, men gör det bara. Du kommer må SÅ mycket bättre!

 20. 20

  Docent Göran Skrev:

  Det verkar, om man ska tro denna publikation, var klockrent att hög sockerkonsumption skapar fria radikaler och även minskar ner på antioxidanter. Med andra ord ökar inflammationsnivåerna i kroppen och rimligen också risken för cancer.

  Jo… – Göran – SOCKER = beroendeframkallande gift.

 21. 21

  @ Kjell Holmsten
  Jag har inte undersökt saken, men kan meddela att många människor som jag arbetade med på Ericsson använde sina handsfree flitigt. 😉 Jag väljer själv försiktighetsprincipen.

  För de som inte röstar på Vetenskapliga partiet rekommenderar jag att placera telefonen direkt mot örat under en svettrem och inte använda handsfree. :oD

 22. 22
  Kjell Holmsten säger

  @ Docent Göran:
  Visst är det ett vacker tankesätt att mikrostrålning skadar oss, och visst förstår jag vad du menar. Men när det gäller så mycket annat så är vi alla olika, att prata i dessa termer och sedan föra över tankesättet på alla håller inte. Vi vet ju att inte många procent kan relatera sin cancer till just strålning eller mikrostrålning eller gud vet vad. Men faktum kvarstår ju, över hälften säkert fler får inga som helst besvär av denna mikrostrålning och det kan vi säga säkert. Hur kan vi då vara säkra på att cancer har uppstått på grund av denna microstrålning? Jag menar att vi kan inte göra det. Men vi kan däremot försöka få våra barn att avstå den i sitt utvecklingsstadium. Då är vi där igen när det gäller immunförsvaret, är det skadat så hjälper inga avstånd, ingen giftfrihet mm.

 23. 23
  Kjell Holmsten säger

  @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet:
  Tack för den. Men detta har ingen betydelse alls. Är ditt immunförsvar skadat har dina möjligheter att skydda dig minskat avsevärt. Sen lever du ditt liv i oro för strålning i stället för att göra allt för att förbättra och skydda ditt immunförsvars funktion som klarar samhällets krav på dig? Vad det nu kan vara, men säkert är att ditt liv försämras i oro men förbättras i kunskap i vad som skyddar dig, nämligen?

 24. 24

  För någon/några veckor sedan presenterade Ingemar Ljungqvist en artikel i 2000-talets vetenskap
  (nr 1, 2013) här på bloggen i någon tråd. Han skriver om läkaren Erik Enby. Han har i samarbete med mykologer kommit fram till att cancer är svamp – sporsäckssvamp. I alla fall en del typer av cancer. MYCKET intressant artikel. Han skriver också om att LCHF är bra men och om en del andra ”ofarliga” tips också, bland annat att höja pH-värdet.

 25. 25
  Docent Göran säger

  Kjell Holmsten Skrev:

  Visst är det ett vacker tankesätt att mikrostrålning skadar oss, och visst förstår jag vad du menar. Men när det gäller så mycket annat så är vi alla olika, att prata i dessa termer och sedan föra över tankesättet på alla håller inte.

  Eftersom jag inte är helt säker på att du riktigt förstod vad jag menade med min utläggning om den elektromagnetiska strålnings natur så tillåt mig att förtydliga mig lite grand utan att för den skull ytterligare dyka ned i den kvantmekaniska skadenaturen hos den elektormagnetiska strålningen.

  I den rent svindlande komplexitet som vår fysiologi och metabolism utgör är det som du påpekar ytterst sällan man kategoriskt kan fastslå, eller man kanske ska säga ”bevisa”, att det finns en enda orsak till uppkomsten av ett sjukdomstillstånd. Tyvärr är vi ofta fokuserade på detta grundläggande vetenskapliga synsätt om orsak och verkan och att vi vill hitta ett enda enkelt samband. Det intressanta är då att detta synsätt om ett enda samband tilltalar våra hjärnor så mycket att det genom all historisk tid har genomsyrat människans syn på sjukdom och till och med djurens attityder.

  Ibland stämmer detta förstås som när människan eller för den delen ett djur omedelbart drabbas av någonting obehagligt och därför undviker det som man misstänker kan var orsaken till obehaget. Det kan vara någonting man ätit som man omedelbart mått dåligt av och sedan gärna undviker i fortsättningen eller som i fallet med en hund som en bekant till mig var ute och promenerade med i en hage med ett elstängsel. Hunden nosade på tråden och sedan var det nästa omöjligt för min bekant att få med sig hunden ut ur hagen.

  Sjukdomshistorien genomsyras tyvärr av förutfattade meningar från läkare och och/eller präster av olika slag. Populärt var att hugga till med att man på grund av ogudaktighet hade drabbats av gudarnas förbannelse och då hade man fått en ”förklaringsmodell” med en orsak-verkan och så länge det inte fanns någon mer övertygande blev förklaringsmodellen ”konsensus” och kanske till och med en religiös dogm. Spetälska och syfilis är två tydliga exempel på detta. Mattabun av olika slag finns i de flesta religioner och även i dagens medicinska religionen härskar fortfarande tabut om det mättade fettets skadlighet.

  Och så här kan man hålla på och diskutera men faktum är att skador på vår fysiologi kan uppstå på många olika sätt och man måste i mina ögon nog vara väldigt ”styvnackad” om man vill förneka att elektomagnetisk strålning kan ge upphov till skador och att sådana skador kan resultera i cancer även om en orsak-verkan i det enskilda fallet aldrig kan bevisas utan bara fastställas som statistiska samband.

  Med tanke på detta förtydligande anser jag att en attityd av försiktighet är väl motiverad även när det gäller de lite längre våglängderna inom EM även om jag själv som jag tidigare påpekade anser att de längre våglängderna är klart mindre skadliga än de kortvågiga.

  Som alltid vill jag uppmana alla att undvika kategoriska förklaringsmodeller – för mig kan aldrig vetenskap vara kategorisk även om tendenserna till ett sådan förhållningssätt ständigt är närvarande i vårt samhälle.

 26. 26
  Annika Dahlqvist säger

  @ 19 Peter:
  Ja åsikterna om mejeriprodukter går vitt isär. Men det finns inga strikt vetenskapliga bevis mot dem.
  Jag tycker att man kan kompromissa: äta bara måttligt med ost, men generöst med smör.

 27. 27

  Metabola skador, svamp. Vilken del av sjukvården är det som har hand om det här området? Ska man träffa de som kan mitokondriella sjukdomar, eller är det endokrinologer eller infektionsläkare? Jag blir helt snurrig, av alla uppdelningar i sjukvården.

  Det kan vara svårt att hitta rätt i den labyrint, sjukvården är.

 28. 28
  Kjell Holmsten säger
 29. 29

  Jo, smör får klartecken av Martina.
  Men inte övriga mejerivaror.

  En anledning till försiktighet är det höga kalciuminnehållet
  i mjölk, fil o ost.
  Så höga kalciumnivåer sägs tränga ut det viktiga magnesiumet.
  Med bl.a kramper som följd.

 30. 30

  Personligen tror jag också att när det gäller elektromagnetisk strålning att skadligheten egentligen är kopplad inte direkt till frekvensen utan till hur korta stig och falltiderna är på flankerna. D.v.s. jag menar att en fyrkantvåg i en viss frekvens är mer skadlig än en sinusvåg.

  Vem vill utsätta sig för elektromagnetisk strålning i onödan? Speciellt känsligt för de som bär på amalgam eftersom kvicksilver då frigörs. Ingetdera är populärt att vara drabbad av vid ett besök på Vårdcentralen och det finns väl ännu ingen diagnos för vare sig kvicksilverförgiftning eller elöverkänslighet som anses i vissa fall vara ett förstadium till cancer. I vart fall en varningsklocka.

 31. 31
  Annika Dahlqvist säger

  @ 27 Camilla:
  Sjukvården är väldigt inrutad. Jag tror inte att du kan finna någon som ger något svar på bakterier och svamp inom sjukvården.

 32. 32

  Dennis Skrev:

  Vem vill utsätta sig för elektromagnetisk strålning i onödan?

  Dennis – ingen – men mer eller mindre alla gör det – därför att industrin som torgför att det är ofarligt hälsomässigt är så finansiellt starka – att ingen rår på dom – än så länge i vart fall.

  Mer om detta på min URL-länk.

 33. 33

  Jag gissar på att det är den förorenade inandningsluften som orsakar många sjukdomar. Den moderna människan har väl funnits i över 100 000 år typ. Hur länge har vi gått och andats in avgaser som man gör idag? 60-70 år?

 34. 34
  Storstadsbo säger

  Johan Skrev:

  Jag gissar på att det är den förorenade inandningsluften som orsakar många sjukdomar. Den moderna människan har väl funnits i över 100 000 år typ. Hur länge har vi gått och andats in avgaser som man gör idag? 60-70 år?

  Jag våttorkade alldeles nyss mitt balkonggolv. Två-tre vatten blev kolsvart. Det är inte alls första gången i år som jag torkar balkonggolvet (cement). Lika svart varje gång. Balkongen är mot gårdssidan. Bor utanför stan.

  Vad är det man andas in?

 35. 35
  I LIke Neil Young säger

  @ Peter:
  Som jag förstår det ska man ju då se till att få i sig Vitamin K som ser till att Calcium hamnar där det ska – dvs i ben och tänder.

  Vitaminer och mineraler kan ju förstärka och förminska varandras effekt. Här är några som tydligen gjort sig besväret att sätta ihop ett översiktligt system där man kan se vilka saker som går ihop bra och inte.

  https://www.return2health.net/articles/vitamin-mineral-antagonists/

  Man nämner exempelvis magnesium/calcium mängd och relation.

  Går man in och läser om vacciner och dess biverkningar på Orthomolecular.org så kan man ju se att aluminium är ett stort problem – detta verkar kunna motverkas av stora mängder C. Jag hittade det av en slump när jag var inne på sidan och sökte på Gurkmeja (tumeric)..

  https://www.orthomolecular.org/search2.shtml?cx=012934609838436511334%3Aplncuzvulcg&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=tumeric&sa=Search&siteurl=orthomolecular.org%2Fsearch2.shtml&ref=orthomolecular.org%2Findex.shtml&ss=2042j965164j7

  Det är rubrik nummer 3 uppifrån – om man vill förfasa sig över vacciner och dess biverkningar
  (intressant är vad som hände i Japan nyss)

 36. 36

  @EvaLi
  Tyvärr hittar jag inte igen artikeln i digitalform, men tidningen finns ju kvar. I alla fall finns ett par mycket färska nyheter. När den unge kinesen Boxi Zhang doktorerade i Örebro häromveckan hade han undersökt hur en munbakterie, om den via blödande tandkött, kom in i blodet kunde orsaka såväl inflammation på kärlväggarna liksom , för honom överraskande, också cancer.
  Vägen dit var för mikroben att successivt släcka ut immunsystemets mekanismer och också att bryta ner kollagen i bindväven.
  Exakt samma beskrivning av cancerns utveckling har dr Matthias Rath, frånsett att han kallar mikroben för cancercell. Men när jag och Dr Rath förra helgen kort diskuterade Boxis avhandling såg också Rath vad som direkt är orsaken. Har man för lite C-vitamin halter dvs även en minimal brist får man lättare paradontit eller gingivit, förstadier till skörbjugg. Detta hade han också visat med transgena möss som saknar förmåga att själva producera C-vitamin.

  Sedan är det många som inte har förstått två saker : Vi säger (Enby och jag) att cancer är svamp. Inte att det är ett direkt orsakssamband. Svampen i oss kan först få ordentligt fotfäste när vävnaden har nedsatt funktion bla med avseenden på avgiftning. Alltså kan mängder med onaturliga aktiviteter orsaka en nedsatt funktion; mobilstrålning, sotpartiklar i lungorna, asbest, transfetter etc etc.
  Nr 2 är att vi ibland talar om svamp , ibland om bakterier. Men här följer vi en annan svensk pionjär Ernst Bernhard Almquist i spåren. Han talade om pleomorfism, dvs att en mikrob har flera faser i sin utvecklingscykel. Svampfasen är den oftast den sista, mest patogena fasen – fastän den ekologiskt är viktig. Det är ju den som ska förvandla oss till mull efter vår död. Ett annat jättebra tips är att söka upp Jerker Anderssons hemsida. Jerker är professionell mögel sanerare i byggnationer.
  Han har sett sambandet solklart.
  Som professionell mögelsanerare så är två mycket verksamma medel bikarbonat och kolloidalt silver. Mängder med anekdotiska berättelser ger också vid handen att de kunnat, inte alltid, men många gånger mycket potenta mot cancer.
  Ingemar Ljungqvist, http://www.2000tv.se chefredaktör 2000-Talets Vetenskap

 37. 37
  I Like Neil Young säger

  @ Ingemar Ljungqvist:
  Hur ser sambanden ut när det gäller barn som får Cancer.Har ni tittat på det?

 38. 38
  I Like Neil Young säger

  @ Ingemar Ljungqvist:
  Det är nog det här ni söker.

  https://www.curenaturalicancro.org/images/2000V1.13BZhela.pdf

 39. 39
 40. 40
  I Like Neil Young säger

  @ jala:
  Ja det är intressant – dessvärre kommer aldrig nåt att komma ut av det så länge inget kan patenteras. Första gången jag läste om gurkmeja som anticancerogen var runt sent 90 början 2000 nånstans – eftersom jag alltid hade ögonen öppna för nåt som kunde hjälpa mina dåvarande prostatabesvär (nåt jag haft sen tidiga 20 års åldern) . Cerntiol och senare ihop med Gurkmeja hjälpte ju en del, men efter kostomläggning och speciellt efter att jag börjat med högre vitamin och mineralintag så är besvären puts väck. Helt och hållet. Zero och Nada. Inga ”spikar i ryggen mer”, ingen ”brännande känsla vid urinering”…ingen ”kramp i baken”…ingen klumpig , gul och illaluktande sperma… Allt som det ska med andra ord. Där ser man vad socker ställer till med i kroppen. Egentligen är det som ett mirakel att man kan tillfriskna på det här sättet.

 41. 41

  I Like Neil Young Skrev:

  Där ser man vad socker ställer till med i kroppen.

  En bensindriven bil fungerar perfekt ifall Wi tankar den med bensin. Ifall Wi får för Oss att spä ut bensinen med diesel – så går den sämre och sämre ju mera diesel som bensinen blandas ut med. Tankar Wi bensinaren med 100 % diesel – så går det överhuvudtaget ej att få igång den. Det finns inget hokus pokus i detta.

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på ”bensin” = proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett, smör, vispgrädde osv och ekologiskt fett av typ kokosolja och olivolja. Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion. Det finns inget hokus pokus i detta.

 42. 42

  Intressant diskussion detta. I nästa nummer av LCHF-magasinet skriver jag en längre artikel om just kost och cancer, med inriktning på kalorireducerad strikt ketogen kost. Artikeln vänder också upp och ner på det nuvarande cancerparadigmet och gör det lite enklare att förstå vad cancer egentligen beror på. Vi får se hur artikeln kommer att tas emot.
  Bo Zackrisson
  redaktör
  LCHF-magasinet

 43. 43

  Hej.
  Jag blir så glad av att läsa dessa 3 bloggning om cancer. Glad på det viset att dom ger mig rätt i allt det jag googlat från, pratat med personer som Dr. Paul Clayton och andra näringskunniga personer. Jag har lyssnat på totaltokiga diabetessköteskor som blir hysteriska av att höra lchf nämnas men som blir knäpptysta när dom mäter blodsocker och långtidssocker. Fast det är ju medicinen som gör det säger dom sen. Trist att berätta säger jag men jag tar inte ett enda piller….. ridå….
  Det finns onkologer som faktiskt är intresserade och kunniga. Sitter just i detta nu med en svårt cancersjuk anhörig vid min sida på Onkologen i Lund. Här finns en överläkare som genast tog ett D vitamin prov då en hög nivå på det var till stor hjälp både under och efter cytostatika behandlingen säger han. Vi intar 4000-5000 IE D3-vitamin dagligen. Min nära anhöriga låg på 91nmol/liter och vi kunde gärna höja det mer fick vi veta. Vi gå båda på lchf sen 2 år och är nu helt medicinfria diabetiker typ-2. Läkaren gav stort gillande till den kosten men beklagade stort att det inte går att få sån kost på sjukhuset. Vi löser det så gott det går med egna inköp av ”feta goda tillbehör” och väljer det minst onda av det som serveras. Överläkaren gav även plus för vårt intag av Zinzino Balance Oil = ett i sig unikt omega 3 tillskott. Omega 3 hjälper till att skydda hjärta och kärl från den giftiga cytostatikan sa han. Det finns allt hopp om läkarkåren. Ola Lindén heter ”vår läkare” förresten. Sen har jag nu blivit helt övertygad om att änglar faktiskt finns. Dom jobbar på avdelning 87 på onkologen i Lund

 44. 44
  Docent Göran säger

  @ Magnus:

  Verkligen roligt att höra!

  Alla är ju inte ”idioter” inom sjukvården.

 45. 45
  Docent Göran säger

  @ Bo Zackrisson:

  Den artikeln ser jag fram emot som prenumerant på både LCHF-magasinet och 200-talets Vetenskap.

  Det var ju i 2000-talets Vetenskap som ni tog upp Thomas Seyfrieds revolutionerande cancerforskning och det triggade mitt eget intresse för cancerfrågan och som resulterade i två krönikor kring hans bok här hos Annika. Även hos Malcolm Kendricks fick jag igång seriösa diskussioner kring Seyfrieds revolutionerande men nygamla koncept om cancer.

 46. 46
  Lars Henrik säger

  @ Magnus:
  Man blir glad och hoppfull av att läsa berättelser som din. Jag tror det är bra att lyfta fram alla goda exempel. De visar att det finns ljus i änden av tunneln 🙂

 47. 47
  Docent Göran säger

  Magnus Skrev:

  Läkaren gav stort gillande till den kosten men beklagade stort att det inte går att få sån kost på sjukhuset.

  Jag har en bekant som på samma sätt som jag själv nyligen och i sista stund tackade nej till by-passoperation på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och till hjärtkirurgernas alarmerande bestörtning. Däremot hade han inga problem med att få en ”fantastiskt fin” LCHF-kost när han låg inlagd på sjukhuset. Det är enligt honom tydligen viktigt att man då formulerar sig på rätt sätt. Jag tror att han deklarerade att han var ”allergisk” mot kolhydrater.

 48. 48

  @36 Ingemar Ljungqvist
  @38 I Like Neil Young
  Helt rätt ”I Like Neil Young”! Det är den artikeln jag menade. Hela tidningen visar sig i länken (nr 1 2013). Det är sidorna 7 – 16 som handlar om Enbys forskning om cancer och berör just teorin att det kan röra sig om sporsäckssvamp, åtminstone i vissa fall. LÄS DEN! Som Ingemar Ljungqvist skrev så kan det säkert också röra sig om bakterier och det kan säkert också vara olika vid olika stadier som cancern befinner sig i och hur väl kroppen kan försvara sig. Helt logiskt, tycker jag, att man kan prova med exempelvis kolloidalt silver eftersom det går på virus, bakterier och svamp. Det gör ju ingen skada i alla fall, tror jag. Själv har jag lyckats bli av med begynnande virus många, många gånger de senaste åren. En god vän blev av med en mycket besvärlig urinvägsinfektion d.v.s. bakterier (återkommande) på två dagar!!! Han tog 1 msk silvervatten 2 ggr dagligen.
  Rejäl dos C-vitamin och D-vitamin har flera berört – tror jag också på. Men för att höja pH-värdet i kroppen (mer basisk) hur mycket bikarbonat (eller annat basgörande) ska man ta? Någon som vet/har idé om det?

 49. 49

  @ 48 Eva Li
  Jag menar inte att dagligen ta bikarbonat i förebyggande syfte utan för en person som har cancer t.ex i ett tidigt skede.

 50. 50
  I LIke Neil Young säger

  Det där med Bikarbonat eller Bakingsoda (engelska) är ju ett ämne för ständig kontrovers.
  https://www.cancertutor.com/
  Här finns lite att läsa.

  Själv använder jag det enbart för att få ner surheten när jag blandar mitt C-vitaminvatten. Orsaken är att c-vitamin kan bli lite tufft för magen annars, det är en känd effekt och inget farligt. Linus Pauling själv rekommenderade ju lite bikarbonat i c-vitamindrycken om man vill få ner surhetseffekten. Dessutom blir det ju lite bubbel – mmmm extra gott..:) Om det finns andra eventuella fördelar med bikarbonat får jag väl se det som en bonus då.

 51. 51

  @37,38 I like Neil
  @43 Magnus

  Tack Neil, för att du lade ut tidningen. Obs Den ligger någonstans på Simoncinis hemsida. Där kan du faktiskt läsa om din namne Neil lite längre fram i det numret. Och då Neil Armstrong, + två andra Armstrongs.
  På din fråga om barn så har vi inte specifikt tittat på detta, men Erik har exempelvis via en kontakt i Tyskland varit intresserad av t.ex barn födda med Downs syndrom. Dessa har en veritabel mikrobflora i sitt blod. Och vet man detta och behandlar blodet har man i Tyskland nått helt fantastiska resultat hos dessa barn. Min tanke är- Låser man fast sig att grundorsaken till problemet är genetisk då blir man defaitistisk och ger upp. Utgår man istället från att den förändrade genen, i fallet med Downs syndrom, en hel kromosom som avvikelse inte är ett naturligt fenomen utan kanske orsakad av en infektion ; Ja då ger det uppslag till terapier.
  Jag tror du också diskuterade bikarbonat – och diskussionen blir då rätt ytlig här på bloggen. Bikarbonat i hög koncentration kan avlägsna en tumör på sex-sju dagar men då går det inte att ta bikarbonat oralt utan på olika andra sätt komma nära själva tumören. Ytliga tumörer kan man nå direkt , men då använder sig t.ex inte Simoncini av bikarbonat alls utan nyttjar jodlösning – men den kan man inte ta oralt alls. Bra läsning om bikarbonat finns http://www.kostdemokrati.se
  Till slut @43 Magnus. Kul att höra att du gillar Ola Lindén i Lund. Han är svåger till min syster, så så fort vi ses vid släktträffar så brukar jag diskutera alternativa synsätt på cancer med honom. Dessutom var det han som fixade gräddfil åt mig genom akutkön när jag hade en otrevlig halsböld häromåret .
  Det är nästan mer välgörande när vi lyfter fram de goda exemplen , och samarbetar med dem än att häckla de som hejdar framstegen. Ja , de i toppen på sjukbranschen . dvs Rockefeller dynastin ska förståss avslöjas. De har ju medvetet inskränkt de flesta terapier för att kunna göra jätteprofiter på sina egna patenterade medikamenter.
  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000-Talets Vetenskap. http://www.2000tv.se

 52. 52
  XMargareta säger

  Hade kontakt med en person för några år sedan, som skulle använda jodlösning till en hudtumör.

  Hon sade, om jag minns rätt, att det måste vara 7%-ig sådan. Svagare varianter kunde inte göra jobbet.
  Hon sade också, att denna styrka gick ej att få tag på.
  Den fanns, tror jag, att skicka efter från en utländsk site, men därifrån ville man inte skicka utomlands och om jag minns rätt, så var det för att just denna styrka på jodlösning användes av människor, som gjorde knark hemma, så därför ville man inte skicka lösningen utomlands.

  Kan någon kommentera och rätta till ev felaktigheter?

 53. 53

  @ EvaLi: Hej EvaLi! Det låter mycket intressant och jag skulle vilja läsa mer och kan inte hitta inlägget, kan du länka till tråden?

 54. 54
  Docent Göran säger

  XMargareta Skrev:

  Kan någon kommentera och rätta till ev felaktigheter?

  Utan att var någon ”expert” på detta kunde jag inte låta bli att börja fundera lite som ”kemist” och titta lite i mina gamla böcker.

  Jod tillhör en grupp av våra grundämnen som kallas halogenider och som alla är väldigt reaktiva ämnen i sin rena former och därför också kraftigt oxiderande och förstör genom sin ”frätande” verkan därför organisk vävnad vid kontakten oberoende av om det nu är vanlig vävnad eller om det nu skulle vara någon cancervävnad eller för den skull bakterier eller virus.

  I denna grupp av kemiska ämnen ingår fluor, klor, brom och jod. Jod är svårlösligt i vatten men löser sig lätt i alkohol vad jag har kunnat se. Klor använde man en gång i tiden som giftgas och brom är också oerhört frätande och giftigt.

  I en vattenlösning vid rumstemperatur kan man inte ens få till en 1/10 % jod men i ren alkohol går det att få upp halten till 25 %. Ju starkare lösningen ju mer frätande är den. Att den är bakteriedödande är det knappast någon tvekan om så om bakterierna sitter på ytan på huden verkar det rimligt att pensling med jodlösning är verksamt. Faktum är att det nog inte har så väldigt stor betydelse av hur stark koncentrationen på lösningen är från början för när man väl penslat på lösningen dunstar alkoholen bort medan jod sedan blir kvar och då stiger koncentrationen på jodet alltmer för att till slut bli 100 % på huden när all alkohol dunstat bort.

  Jag undrar om man inte använde jodpensling mot vårtor förr i tiden och vårtor misstänker jag är någon slags godartad cancer om jag nu inte fått allt om bakfoten. Om jag inte kommer ihåg fel fick min far jodpenslingar för sina halsproblem för många år sedan och blev då istället intresserad av alternativa metoder med örtteer av olika slag.

  Kolloidalt silver är ju också bevisligen bakteriedödande för att nu inte tala om bikarbonat så varför inte prova alla varianter vid behov.

 55. 55

  @52 och @54
  Själv har jag tagit en matsked ca kokosfett, lite kolloidalt silver , också en matsked och så pudrat med en tesked bikarbonat och rört ihop i en rentvättad snusdosa, Använder det som kräm på ett svårläkt sår på kinden. När såret läker ut bildas sårskorpa svart, som faller av, blöder ev lite grann ny läkning, sårskorpa osv i flera år. Experter har sagt att det i värsta fall kan vara basalcellscancer. Efter behandling med min lösning så blir läkningen så fin att det knappast syns, men sedan när jag glömmer att smörja på så återupprepas ovanstående. Men nu senaste året, efter smörjning, har det sett mycket finare ut. Använder mig av ”såret” som en varningslampa, för att varna för en kraftigare svampinfektion.
  Skulle det bli värre har jag en flaska med Lugols lösning. Enl etikett 12% jodlösning; kaliumjodid och jod. Gåva från Alpha-Plus i Falun
  OBS; De som har psoriasis som enligt de bästa också är en svamp kan ovanstående också visa sig verkningsfullt. OBS igen; jod är som Göran skriver mycket kraftfullt och får absolut INTE användas för invärtes bruk

  Ingemar Ljungqvist

 56. 56

  @ XMargareta:

  Köpte 15%-ig från England för ca 5 år sedan, Iaf då inga restriktioner. Däremot hög fraktkostnad vill jag minnas…
  https://www.bobbyshealthyshop.co.uk/Lugols-Iodine.php

 57. 57

  @ 53 Anna P:
  Länken till Erik Enbys forskning om att cancer är svamp finns i tidskriften 2000-talets Vetenskap nr 1 2013. inlägg @38 i denna tråd ”I Like Neil Young ” har lagt in länken. Du får bläddra fram till sidan 7 och t.om. sidan 13 tror jag det var. Gå gärna in på http://www.enby.se också – finns mycket där. Vilken fantastisk människa han är Erik Enby!

 58. 58
  XMargareta säger

  @ Docent Göran, Ingemar Ljungqvist och Stefan.

  Tack för alla råd.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa