Statiner ökar risken för diabetes med 50%

I Dagens Medicin.
Man har vetat att statiner (kolesterolsänkande mediciner) ökar risken för insjuknande i diabetes, men inte att det var så mycket som 50%.

Lars Bern har skrivit om ämnet.

 

Comments

 1. 1
  Bo Mikkelä säger

  Kan väl inte vara någon överraskning! Lunds Universitets Diabetescentrum har ju för länge sedan konstaterat att alla statiner försämrar betacellernas insulinsekretion med upp till 50%!

 2. 2

  Bra att du håller ögonen öppna Annika! Du får kanske börja med fulltid som Andreas snart!
  Sedan gäller det för oss som tycker att detta, och annat, bör ges större utrymme överallt , att hjälpa till med att sprida informationen. Nedan en länk till hur ett 1000+tal amerikanska diabetiker just nu stämmer Pfizer för att de hållt inne med den här informationen som de tydligen känt till men inte varnat för.
  https://www.lawyersandsettlements.com/articles/Lipitor-diabetes-lawsuits-mdl/lipitor-diabetes-lawsuits-mdl-margaret-clark-17-20124.html#.VPmplvmsWao

  Och här: https://www.lawyersandsettlements.com/articles/Lipitor-diabetes-lawsuits-mdl/lipitor-diabetes-lawsuits-mdl-margaret-clark-18-20175.html#.VPms3PmsWao

  skriver man att ”Tjugo av dessa avslagits” för att de som stämt inte lämnat in detaljer i tid, vilket ju låter mycket dåligt. Tills man ser att det var 20 av 1000 eller att 98% fullföljt…

 3. 3
  Annika Dahlqvist säger

  @ 1 Bo Mikkelä:
  I artikeln nämndes också att insulinkänsligheten minskade av statiner. Dvs insulinresistensen ökade.

 4. 4

  Intressant påpekande att studien och slutsatsen bara gäller finska män.

  För svenska män brukar det vanligtvis räcka med att effekten konstaterats på råttor.

 5. 5

  @ Hans:
  Att företag som Pfizer inte åtalas oftare är en skam, så mycket pengar och hälsa de suger ur befolkningar, världen över. Men det ser ut som om deras korthus håller på att falla ihop.
  Men med mycket negativ publicitet tvingas dom snart att mobilisera sina betalda vapendragare för att leverera motbudskap.
  Söndra och härska bedrivs sedan urminnes tider genom att sprida ut information som går stick i stäv mot nyare forskningsresultat, helst via personer med anseende som professorer. Att professorn råkar gå i betalt koppel till samma firma är fiffigt omskött i det här landet genom att ingen myndighet kräver att vem som betalar en adjungerad professor är offentlig information. Hemligt!

  Att man fortfarande 2015 tillåts att på detta sätt sprida reklam och oegentligheter under den högsta vetenskapsstämpel klassar det Svenska etablissemanget betydligt närmare Uganda och andra länder på korruptionslistans botten. Och det klassar professorer som inte ärligt deklarerar alla sina jäv offentligt som potentiella skurkar. Suck.

 6. 6

  Karolinskas livsstilsmottagning var/är bekostad av Pfizer enligt Kostdoktorn. Hög person där är Mai-Lis Hellénius som följer med som livsstilsrådgivare på M-magazins kryssning nu i april. M-magazin tycker ju att man inte ska vara så rädd för statiner.

 7. 7

  Jag funderar på om 50% är ett relativt eller ett absolut tal?

 8. 8
  piltson säger

  @ Margareta Lundström GBG:

  Det är en bra fundering.

  Såvitt jag förstår är procentsatser som sägs vara resultat av epidemiologiska undersökningar ALLTID relativa, dvs kan vara grovt vilseledande. Tänk om denna enkla fundering kunde få journalister att tänka efter lite innan de börjar skriva.

 9. 9
  piltson säger

  @ Margareta Lundström GBG:
  Det finns möjligheter att bedöma en relativ procentsiffras trovärdighet. Om basmaterialet är t.ex. hundra personer är siffran värdelös och kan leda grovt vilse. Men om basmaterialet är t.ex. hundratusen personer så kan den kanske vara värd att beakta och rapportera.

  Man kan alltså göra en gradering av värdet i sådana uppgifter, och om det borde journalisterna få lite utbildning.

 10. 10
 11. 11

  @ piltson:
  I boken The Big Fat Surpise förklaras just att med tillräckligt stor skillnad och underlag kan även en observationsstudie (bättre namn än epidemiologisk studie!) bli ett vettigt underlag för att åtminstone stanna upp och tänka till. När det kommer till statiner så visar även statinföretagens egen statistik att de enda som med statistisk signifikans visats ha hjälpts av statiner är män som redan haft en hjärtattack.
  För resterande delen av befolkningen visades ingen signifikant skillnad i det avseendet. Men när man såg till den hårdaste ändpunkten, altså död, ökade dödsrisken med statiner. Något som framkom från läkemedelsbolagens egna studier, men tonats ner och sedan grävts upp av t.ex. Dr Briffa. Det läkemedelsbolagen dessutom tagit fasta på är att risken för att dö i hjärtattack minskar med statiner, dock nämner man inte att dödlighetsrisken ökar samtidigt. Dr Briffa argumenterar att dessutom är hjärtattack en händelse som faställts via diagnos, och valideras av undersökningens team, alltså inte en lika pålitlig siffra..
  Det betyder att det finns utrymme att lägga till och dra ifrån fall med t.ex bröstvärk både vid primärdiagnos och resultatgenomgång, framförallt vid oblindade studier som det gäller här.
  Därför kvarstår ökad total dödlighet som enda pålitliga siffra vi via läkemedelsbolagen kan få om statiner. Inga väljer tidigare död fast inte i hjärtattack om rätt informerade. Att fakta finns men döljs av ett sofistikerat spin är minst sagt bedrägligt.
  Dessvärre görs inte vad jag vet några oberoende statinundersökningar. Bara i Sverige kunde vi ha gjort oerhörd nettobesparing i både liv, lidande och kostnader om Läkemedelsverket – av våra folkvalda – tvingades göra oberoende studier på läkemedel, åtminstone så snart försäljningen når över en viss nivå som t.ex att fler än 10,000 patiener tar medicinen dagligen. Då kan studierna även göras betydligt billigare eftersom man bara regelbundet behöver samla in data från slumpmässigt valda patienter under några år för att få en bild av preparatens effekt. Sådana ”verifieringsstudier” kan endast göras i regi av en myndighet.
  Föreslå det på en högre nivå och alla slags invändningar kommer att komma från den industri som bör regleras, via deras språkrör. Skulle vara intressant att se vilka som kritiserar! Till att börja med bör alla slags vacciner som ges till barn undersökas, eftersom detta kan ge det långsiktigaste värdet på alla sätt.

 12. 12
  piltson säger

  sten Skrev:

  oberoende studier på läkemedel, åtminstone så snart försäljningen når över en viss nivå som t.ex att fler än 10,000 patienter tar medicinen dagligen

  Det där verkar vara ett förfärligt bra förslag, och behöver inte kosta så mycket, eftersom det skulle handla om att bara bearbeta befintliga indata?

  Så varför görs det inte?
  .

 13. 13

  piltson Skrev:

  @ Margareta Lundström GBG:
  Det finns möjligheter att bedöma en relativ procentsiffras trovärdighet. Om basmaterialet är t.ex. hundra personer är siffran värdelös och kan leda grovt vilse. Men om basmaterialet är t.ex. hundratusen personer så kan den kanske vara värd att beakta och rapportera.

  Man kan alltså göra en gradering av värdet i sådana uppgifter, och om det borde journalisterna få lite utbildning.
  Det var en bra upplysning. Man måste alltså veta basmaterialet för att kunna bedöma värdet på siffran. Jag har blivit lite besatt av det där med absoluta och relativa tal. Det startade när jag fick en fin broschyr i brevlådan som uppmanade mig att göra mammografi. Broschyren påstod att det minskade dödligheten i bröstcancer med 40%. Ingen uppgift om det var relativt eller absolut.
  Då blev jag väldigt konfunderad och funderade på om man på något sätt kunde räkna baklänges
  Jag hade nyligen läst en Cochrane rapport som rapporterade om en nästan försumbar vinst vid mammografi.
  Jag frågade Sjukvårdsförvaltningen om vem som granskat det medicinska i broschyren och fick uppgiften att det hade man tagit från sin egen hemsida. På hemsidan stod samma text och den var granskad av en röntgenläkare som driver eget företag i mammografibranschen. Han utbildar läkare bl. a. på exotiska platser i mammografidiagnostisering. Så fick den siffran en slags förklaring. https://www.mammographyed.com
  Detta återkommer man till gång på gång: Vi har inga reglerande myndigheter!

 14. 14

  @ piltson:
  Tack Piltson, inte vet jag !
  Åtminstone kan man inte invända att det är oetiskt att experimentera på människor eftersom ett flertal okontrollerade experiment redan pågår.
  Jag tycker det är helt oetiskt att som nu inte göra oberoende uppföljning av pågående medicinerings biverkningar och effekter. Istället förlitar man sig på läkemedelsföretagens egna uppgifter, både om doser, verkningar och biverkningar. Långtidseffekter är dessvärre helt okända och att enligt förslaget kartlägga även dessa kan ett annat rejält hål täppas till.

  Vioxx skandalen skulle ha kunnat begränsas enormt på detta sätt. Upp till 60,000 döda!
  Istället för att ta tag i dom verkliga problemen låter man företagen styra trots att liv och enorma skattepengar förloras dagligen. Trots att det visat sig att dessa företag fuskat, gång på gång.

  Dags för våra myndigheterna att börja reglera bort fusket. I ena änden har vi skatteverket som pinar av oss våra kronor medans den andra änden till stor del består av enorma och helt onödiga hål.

  Är även många av våra Svenska politiker ofta sponsrade av läkemedelsföretag som i USA, eller vad är det för kardinalfel som gör att de folkvalda inte tillrättalägger dessa enkla fel systemfel?

  Innan jag blev hjärtsjuk 2005 antog jag att läkare arbetade dels som sofistkerade ingenjörer och reparatörer och att det som för flygsäkerheten fanns något som motsvarade deras ”haverikommision” för att bena ut varje problem för att komma fram till orsaken och ofta permanent bota.
  Efter min vårdresa vet jag att detta inte gäller sjukdomar som t.ex diabetes och kärlsjukdomar, vilka istället betraktas som kroniska trots att mängder numera botats, framförallt med kostbyte.
  Men med hjälp av LCHF försvann iaf min hjärtsjukdom 2011, något jag kan tacka Annika och kostdoktorn för!

 15. 15

  piltson Skrev:

  @ Margareta Lundström GBG:
  Det finns möjligheter att bedöma en relativ procentsiffras trovärdighet. Om basmaterialet är t.ex. hundra personer är siffran värdelös och kan leda grovt vilse. Men om basmaterialet är t.ex. hundratusen personer så kan den kanske vara värd att beakta och rapportera.

  Man kan alltså göra en gradering av värdet i sådana uppgifter, och om det borde journalisterna få lite utbildning.

  Problem med trovärdigheten uppstår då basen för procentberäkningen är hemlighållen. Man skryter gärna med hur stora underlag man har, dvs hur många patienter man har i sin databas. Hur stort utfall i antal fall man registrerat i vardera gruppen undviker man ofta att redovisa.

  Ett litet räkneexempel: I en undersökning omfattande 5000 patienter fann man en förbättring på 30%, om ena gruppen tog ett visst preparat. Denna slutsats är sann om det t ex var 3 sjukdomafall i kontrollgruppen och bara 2 i interventionsgruppen. Förbättringen är 1 av 3, tom 33%. Absolut relation är 1/5000!

  Har jag fattat det rätt?

 16. 16
  piltson säger

  Erling Skrev:

  Har jag fattat det rätt?

  Jag tror det, men det där är en tillspetsning. Hur man ljuger utan att ljuga, skrev vi i Rössnerkommentaren för några år sedan.

  Det är faktiskt mycket angeläget att journalisterna och deras chefer lär sig detta. Jag föreslog endagsseminarier för mediafolk. Det upprepar jag nu för fjärde gången.

 17. 17
  foie gras säger

  @ piltson:
  du ska skriva ett par rader i journalistförbundets tidning JOurnalisten (www.journalisten.se) med ditt utomordentligt angelägna förslag till endagsseminarium. Genast.

 18. 18

  @ piltson:
  Visst är det en tillspetsning, men siffran 33% är giltig också för fallet att 300, resp 200 sjukdomsfall registrerades. Fast förbättringen med 100 fall på 5000 ger en absolut procentuell förbättring av 2% i st f 0.02% i första fallet. En ospecifiserad procentsiffra är helt meningslös och kan lätt förvrida huvudet på även en skärpt läsare. Jämför bevekelsegrunderna för statinförskrivning!

 19. 19
  LatMask säger

  ”Rätt information om lipidbehandling handlar inte om att tala om risk att dö under 10 år framåt, utan att om chans att överleva. Det är missledande för patienten att säga att behandlingen ger en 40-procentig riskminskning (från 5 till 3 procents risk), men betydligt rimligare att säga att behandlingen ändrar chansen att överleva i 10 år från 95 till 97 procent. Patienten får då bättre möjlighet att värdera om denna obetydligt ökade chans att överleva är värd besväret, pengarna och risken för biverkningar. Hur ofta diskuteras egentligen risken för biverkningar i kvantitativa termer vid patientmötet?”

  Mycket intressant artikel, skriven av Gunnar Nyberg: https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/03/Hjartsjukdom-kommer-inte-att-utrotas/

 20. 20

  Inlägg hos NewsVoice:
  https://newsvoice.se/2015/03/06/statiner-diabetes-cancer-sambandet-allt-tydligare/comment-page-1/#comment-116010

  Bra kommentar:
  Birgitta says:
  9 Mar, 2015 at 12:11

  Istället för att dra tillbaka ”läkemedel” som ger biverkningar har man nu lagt om strategi. Man menar nu att det kan finnas ärftliga orsaker bakom biverkningar av läkemedel. I framtiden ska genetiska test bli standard när vi uppsöker sjukvården.

  Ett exempel på ”Pharmacogenomics” är Swedegene som är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Läkemedelsverket och Karolinska Institutet. Via annons i gårdagens DN söker de nu studiedeltagare som har biverkningar av läkemedel i allmänhet och i synnerhet bl a de som har muskelsmärtor eller -svaghet av blodfettssänkande läkemedel.

  Kan forskningen komma att leda till framtagning av genetiskt modifierade läkemedel som gör att kroppen accepterar läkemedlet istället för att bota sjukdomens underliggande orsaker? Forskningen handlar väl inte om att få folk friska utan att de ska leverera långsiktiga vinster för industrin? Framtagning av genetiskt modifierade människor är troligen billigare än att ta fram mediciner och samhällen som är människovänliga.

  https://www.swedegene.se/info_sv.php

 21. 21

  Statiner igen. Läkemedels-INDUSTRIN samt Läkemedelsverket – Sjukvården = brödrar & Systrar av Samma korrupta familj. Att lita på dessa kan bara de Som är dödssjuka och hoppas på mirakel.
  Dessa gigantiska ljugeri & Lurendrejar fabriker är det moderna samhällets mest
  Omoraliska bedrägliga institutioner vilka Har som enda mål att klå patienten och alla andra också på så mycket pengar som möjligt. Inte bara till döden Utan helst (går tyvärr inte) även efter döden, gärna slänga ner statiner i kistan och skicka Räkning till dödsboet.
  Oförskämt? Är sanningen oförskämd? Ja om Man inte har rent mjöl i påsen. Bedrägeriet
  Har inga gränser helt omåttligt. Men det har ju inte Coca Cola heller.

  Nyligen dog en bekant i Parkinson (vårdhem) som käkat Statiner i många år. Förmodligen på vårdhemmet också. Jag hittade på nätet Denna nya artikel om Statiner- Parkinson – Diabetes som egentligen bara repeterar vad Vi upplysta redan vet.
  Vår hjärna behöver kolesterol, rubbas denna nivå ökar risken för bl-a nevro-sjukdomarna

  https://www.express.co.uk/life-style/health/562600/Parkinsons-link-statins-mass-use-drug-risk-
  thousands-developing-nerve-disease

 22. 22
  Lars Henrik säger
 23. 23
  Eiva Bengtsson säger

  EB undrar över varför mina kolesterolvärden ökar ( total 7,1, det onda 5,2 ) trots jag äter LCHF kost sedan 3 år tillbaka. Jag väger 55 kg och är 160 cm lång. Min doktor vill att jag ska ta Simvastatin, men jag vill inte. Slutade att ta dem för knappt 3 år sedan när jag insåg alla biverkningar de orsakade. Har läst om andra som sänkt sina kolesterolvärden betydligt sedan de börjat med LCHF.

 24. 24
  Annika Dahlqvist säger

  @ 23 Eiva Bengtsson:
  Kolesterolvärden är ingen riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Särskilt kvinnor har en bättre hälsoprognos med högre kolesterolvärden.

 25. 25

  @ Eiva Bengtsson:
  Om du fortfarande oroar dig kan du mäta ”apokvoten”. Den mäter antalet partiklar och har en mycket stor träffsäkerthet för hjärtsjukdom, något som inte alls gäller totalkolesterolmätningar.
  De små LDL-partiklarna är de enda som gör skada och apokvoten är (antal LDL)/(antal HDL).

  Ju lägre kvot desto bättre. Eftersom du ätit LCHF sjunker antalet LDL partiklar snabbt, men de som är kvar blir större vilket leder till högt LDL eftersom det är vikter som mäts. Du du bör redan ha ett värde under 0.9 som är normalt. Själv fick 0.65 efter ett år med LCHF. (Mycket bra, efter att tidigare lidit av hjärtsjukdom (kärlkramp) i mer än 5 år)

  Kostdoktorn har en faktaruta om apokvoten här: https://www.kostdoktorn.se/kolesterol#apokvot

  Medeldoktorn besöks ofta av försäljare vars intresse är att sälja mediciner, framförallt statiner, vilket lätt präglar våra läkares tänkesätt; speciellt när man får gratis semesterresa under beteckningen ”studieresa” när man förskriver statiner tillräckligt ofta.
  Om min läkare ej ville medverka till att få apokvoten mätt skulle jag bytt läkare direkt.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa