Om mättat fett

Arne Astrup med flera skriver om att mättat fett inte är farligt.

Lars Bern har skrivit en bloggartikel om studien.

 

Comments

 1. 1

  Otroligt intressant. Detta är exakt vad jag länge trott baserat på andra studier. Här finns allt sammanfattat och kolesterolhypotesen faller ihop som ett korthus. Denna studie kommer att komma med i nästa upplaga av min bok Den Metabola Pandemin, som är planerad till årsskiftet.

 2. 2
  Piltson säger

  Lars Bern: ”Otroligt intressant”
  Ja, och under ”Author affiliations” längst ned lägger vi märke till att det är forskare från renommerade institut i nio länder, som här har samlats i ett utförligt gemensamt uttalande och har fått BMJ att trycka det.
  Sverige var inte med bland dessa nio, och därför vore det kanske rimligt att någon mediarepresentant söker upp t.ex. Livsmedelsverket och Karolinska Institutet med detta i handen och ber om ställningstagande.

  Det har gått elva år sedan Livsmedelsverket fastställde att ”nio av tio vetenskapliga studier visar att livsmedel rika på mättat fett kan öka risken för hjärtkärlsjukdom…” , vilket ledde till ett surrealistiskt utbyte mellan myndigheten och en grupp svenska fackmän men ingen ändring i verkets kostanvisningar. Även fru Hellenius´ reaktion på denna uppsats vore intressant.

 3. 3
  Patrik säger

  Intressant. Jag har det senaste gjort djupdykningar i den medicinska historien med antagandet att människans fysionomi inte ändrats och att vi därmed lider av samma sjukdomar idag som historiskt. Vi har bara satt andra namn på dom.

  Kan det t.ex. vara så att det som förr kallades lepra, tuberkulos, syfylis, pellagra m.m. är det vi kallar cancer, hjärtkärlsjukdom, demens m.m.? Jag ser anledning att misstänka det när jag exempelvis tittar närmare på symptomen för lepra som beskrivs i boken On leprosy and fish-eating på sidan 21.

  https://archive.org/details/b21353359

  Och om så är fallet tror jag man istället ska undvika ett för högt intag av fleromättat fett, särskilt processat, då detta liknar det oxiderade fett som finns i skämd fisk. Många läkare ansåg att fisk var en orsak till lepra på 1800-talet. Det som blir intressant i sammanhanget är också hur Procter & Gamble på början av 1900-talet ansträngde sig att göra ett livsmedel av en råvara som innan bara ansågs som lämplig för tvål och skokräm – växtoljor.

  Många, exempelvis Peter Gøtzsche, har agerat visselblåsare och jämfört läkemedelsindustrin med organiserad brottslighet. Men av någon anledning får vi aldrig höra om detta i våra mainstream nyheter och livsmedelsverket fortsätter att varna för mättat fett och rekommendera fleromättat trots att denna rekommentation saknar vetenskapligt underlag.

 4. 4
  Piltson säger

  Patrik: ”Kan det t.ex. vara så att det som förr kallades lepra, tuberkulos, syfylis, pellagra m.m. är det vi kallar cancer, hjärtkärlsjukdom, demens m.m.?”

  Patrik, det där får du gärna utveckla lite närmare. Dessa sjukdomar har olika orsaker, spridningsmekanismer, effekter på patienten och social historia. Det finns säregna paralleller mellan lepra och tbc, men i övrigt leder detta förslag vilse.
  Hutchinsons föreställning om fiskmat som orsak till lepra har effektivt vederlagts; det har kallats fix idé, grundad på att det åts mycket fisk i Norge, som ju då hade Europas mest påfallande förekomst av lepra, och det var ju också där som bakterien först identifierades. Men sedan dess (1906) har man faktiskt lärt sig lite mer om lepra även om dess spridningsvillkor ännu inte är helt uppklarade.

 5. 5
  Patrik säger

  >Hutchinsons föreställning om fiskmat som orsak till lepra har effektivt vederlagts; det har kallats fix idé

  Jo jag är medveten om det. Jag är också medveten om att vi i några decennier nu matat människor med kolesterolsänkande preparat trots obefintliga belägg för att det skulle vara meningsfullt. Jag tittar öppet på detta.

  Lepra sägs orsakas av Mycobactrium lepra, men precis som med kolesterolhypotesen så finns bara en korrelation och inget orsakssamband. Det har inte gått att smitta någon med leprabakterien, så den kan lika gärna vara en konsekens av lepra och inte en orsak. Som kolesterolet alltså.

 6. 6
  Patrik säger

  För att förtydliga – Jag är alltså medveten om att man *hävdar* att kopplingen till fisk vederlagts men jag kan inte se några vetenskapliga belägg för det. Jag kan heller inte finna några belägg för att den s.k. leprabakterien är orsaken till lepra. Vidare så har jag kunnat konstatera att det var många medicinare på 1800-talet och tidigare som såg en koppling mellan allmänt dålig sanitet och kost och särskilt till dåligt saltad/rutten/inlagd fisk.

  Läs gärna beskrivningen av leprasymptom som finns beskrivna i boken. Jag kan se många i min omgivning som hade kunnat få diagnosen tidig lepra om de gått till en läkare på 1800-talet. Idag kallas det för basilom eller malignt melanom och s.k. åldersdiabetes som kräver benamputation hade kanske fått diagnosen framåtskriden lepra.

  Lepra försvann praktiskt taget under 1900-talet tack vare bättre levnadsförhållanden och bättre möjligheter att kyla och konservera mat. Men har denna sjukdom kommit tillbaka p.g.a. av de tokiga kostråden som uppmuntrar till mindre intag av fett och särskilt mättat?

 7. 7
  Piltson säger

  Patrik, bara för att lepra försvunnit från Europa skall vi inte tro att den ”besegrats”. Den är fortfarande ett gissel i Indien, Brazilien och delar av Afrika. Miljontals människor. Har nog mest med hygien att göra, inte matvanor. WHO har ett ambitiöst program men tycks inte komma nånstans med det. Kan bero på tröghet och ointresse hos lokala myndigheter. Spridningssättet är inte helt uppklarat, men den är inte alls så ”smittsam” som man fick lära sig i skolan. grundat på den bibliska föreställningen.

  https://ilepfederation.org/about-leprosy/leprosy-facts/

 8. 8
  Patrik säger

  Nej, diagnosen lepra och tuberkulos ges på vissa sjukdomstillstånd i utvecklingsländer som kanske klassificeras som hudcancer eller lungcancer i väst.

  Hutchinson visade ett tydligt samband mellan kosten och lepra. Vi som ätit LCHF en längre tid vet hur bra det är för hälsan och hur intensivt viss medicinsk s.k. expertis och media motarbetat LCHF.

  Det finns en princip som kallas Shirkys princip. Den lyder ”Varje institution kommer bevara det problem som berättigar dess existens”.

 9. 9
  olle holmqvist säger

  Bradford-Hills potsulast i min tappning:
  1. orsaken ska komma före verkan och ligga rimligt nära i tiden och rummet
  2. en hypotetisk förklaring till varför det blir så
  3 experiment eller fältobservation ska kunna tänkas ut som testar, dvs kan utfalla så att hypotesen falsifieras
  4. dos-respons skall föreligga inkl plötsliga varianten, droppen som fick bägaren…

  Uteslutningsmetoden som han förespråkar tror jag inte på. Vi kan aldrig veta om vi känner alla alternativa
  förklaringar.

  Lärorik historia: Vattuminskningen
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattuminskning

  Hur klarar sig Mycobacterium leprae som orsak ?

  .

 10. 10
  Annika Dahlqvist säger

  8 Patrik
  Jag tycker inte att vi ska likställa och blanda ihop infektionssjukdomar med metabola sjukdomar.

 11. 11
  Piltson säger

  Nej, de yttre symptomen på lepra och dess långsamma progression (lokal känslolöshet, stympade lemmar, förvridet asiktsuttryck…) liknar ingen annan sjukdom. Den typ av förväxling som Patrik föreslår verkar väldigt osannolik, finns iakttagelser eller är det bara en fundering?
  Å andra sidan har detta utbyte gett oss en idé. Lepra behandlas numera med en cocktail av antibiotika, MDT ”Multi Drug Therapy. Det sägs ta inemot ett år innan man ser väsentlig effekt och ibland ingen alls. Och man kan inte veta vilka ev. skadliga effekter som inträffat på vägen.
  Nå, nu känner vi till en annan åkomma där man använder MDT, dvs flera antibiotika i samverkan. Nämligen Helicobacter Pylori, vad som tidigare kallades ”magsår”. Där kan vi anföra Piltson som ett stycke anekdotisk evidens, för vi tackade nej till sådan behandling och tog hand om saken på egen hand. Nämligen med kokosolja, och efter tre veckor var Pylori väck.
  Man vet inte mycket vetenskapligt om kokosoljans antibakteriella egenskaper, men det finns folkloristisk erfarenhet. Formell forskning är inte att räkna med, för ingen pillerfirma har intresse av sådant. Men det finns alltså utomvetenskaplig erfarenhet, som visar att den har sådana egenskaper, och inte bara hos Piltson.
  Så hur kan det stå till med kopplingen kokosolja-lepra? På några av de ställe där lepra fortfarande grasserar finns inhemsk kokos, t.ex. Filippinerna och vissa söderhavsöar. Här behövs ingen ”forsknng”, det vore lätt och billigt att att prova direkt. Det tänker vi fråga om hos de ”leprosarier” som Leprosy Mission driver på sådana ställen.

 12. 12
  Annika Dahlqvist säger

  11 Piltson
  Finns det testat Kolloidalt silver på lepra?

 13. 13
  Lars Bern säger
 14. 14
  olle holmqvist säger

  Minns det som AHA-igt att lära sig att lepra ledde till förtvinade fingrar. Det beror inte på direkt angepp från bakterien utan på att nervcellerna fördärvas så att den sjuke inte känner smärta. tar i sådant som ät vasst eller hett, glödande t ex utan att känna smärta.

  Alltså lärorikt exempel på indirekt skadeeffekt. Det stämmer väl fortfarande ?

 15. 15
  Piltson säger

  14 Olle Holmqvist
  Det är riktigt, och det är speciellt ödesdigert när det sitter i fötterna, för patienten fortsätter att gå på sina känslolösa fötter utan att märka att de inte duger till det. Därför är nog rekonstruktionskirurgi den svåraste men mest angelägna uppgiften i samband med lepra.

 16. 16

  Nu, lördag 10/8 meddelar ”Riksföreningen för metabol hälsa” en skräckhistoria på denna adress:
  http://www.metabolhalsa.se/2019/08/09/forsoker-det-medicinska-etablissemanget-fa-oss-att-ata-ihjal-oss/

 17. 17

  Tack, Piltson, för att du gjorde mej uppmärksam på Lars Berns skräckhistoria om hur det medicinska etablissemanget vill få så många av oss, som möjligt, ur vägen….genom att ge oss felaktiga kostrekommendationer.
  Han har absolut rätt i sin observation om hur bristfällig undervisningen på många svenska, men även utländska, universitet är…på just detta livsviktiga område.
  Är själv övertygad om att orsaken bakom fetma, diabetes och cancer et al. inte alls är de mättade fetterna, utan att det, på grund av något så när recenta vetenskapliga upptäckter, är socker och andra lättförbrända kolhydrater, som höjer blodsockret, och därmed insulinproduktionen, som sedan ställer till besvär även med den av insulin reguljerande produktionen av glukagon.
  Men ännu mer hårresande att läsa var Lars Berns egen kommentar om att ”allt är fel och i konflikt med aktuell forskning, till exempel är kolhydrater det enda av de 3 basnäringsämnena, som kroppen klarar sej utan…”…..
  Var i hela fridens dar har Lars Bern fått detta helt felaktiga påstående ifrån…??
  Om en sådan tillförlitlig person, som man trodde Lars Bern var, även i skenet av den ganska nyligen utgivna boken om den ”Metabola Pandemin”….kan tillåta sej en sådan ovetenskaplig kommentar, så är hoppet ute både om en förbättring av folkhälsan och om att vår lilla ”gräsrotsrörelse” någonsin skulle kunna utgöra en räddning för den globala ohälsan, som sprider sej som en epidemi…
  Ur askan i elden….tydligen…?
  Och min förtvivlan bara växer….

 18. 18
  Lars Bern säger

  Kära mormor varför inte läsa på innan du går till angrepp. Här har du lite att börja med och det finns massor av källor om du besvärar dig att Googla.

  Are Carbohydrates Necessary For Life?
  After a tumultuous vegan era, much scientific research and self-experimentation, I have adopted a low-carbohydrate, low-sugar (apart from the occasional cookie) diet. I stay away from grains, rice, starches, fruit juices, sweets, and processed foods, but eat animal foods, veggies, fat, and not-too-sweet fruits galore.
  I get questioned about my low-carb lifestyle by readers, friends, or people who barely know me but think it’s weird that I am melting butter into my coffee (especially waiters, it’s always the waiters).
  The questions go something like this: “But where do you get your fiber?” “Doesn’t your brain need sugar for energy?” “Won’t you develop nutritional deficiencies?” “So you are saying the Food Pyramid is wrong?”
  Or, summed up: “Aren’t carbohydrates necessary for life?”
  And in case you were also wondering, here are my answers!
  What are carbohydrates?
  Carbohydrates can be divided into three groups:
  – 1. Simple carbohydrates, aka SUGAR. Sugar occurs naturally in some foods, like fruit or honey, but the bulk of our simple carbohydrate consumption comes from sweet processed foods which contain added sugar. (soft drinks and sodas, cookies, ice cream…)
  – 2. Complex carbohydrates, aka STARCH. Starch is actually plenty of little molecules of sugar attached together. When starch lands in your stomach, it is broken down into simple units of sugar. Think bread, pasta, rice, potatoes, beans and peas.
  – 3. Complex ‘non-digestible’ carbohydrates, aka FIBER. Fiber occurs naturally in fruits, vegetables, whole grains, and cooked dry beans and peas. We don’t digest it, so it doesn’t really “count” as a carbohydrate in the sense that it is not digested and just passes through our digestive system.
  Most plant foods contain STARCH and FIBER, in varying proportions.
  And you eat absolutely zero carbs?
  I stay away from sugar and starches, but eat plenty of fruits and vegetables which contain the third type of carbohydrates: fiber. (they also contain sugar, in a natural form- in quantities far smaller than those found in processed foods)
  Why do you do such a thing?
  We know that sugar is bad for us for many reasons (including cancer development, heart disease progression, immune deficiency) and that eating carbs promotes weight gain. Too many simple carbs over a lifetime are detrimental and cause metabolic syndromes such as Type 2 Diabetes. Personally, my body functions better when I eat low-carb. I’m not bloated, my skin is clearer, I sleep better and have more energy.
  I thought the Food Pyramid told us to make carbohydrates, in the form of grains, the basis of our diet!
  Indeed, the current USDA Dietary Guidelines recommend that 40-65% of daily calorie intake come from carbohydrates. So if one eats 2,000 calories a day, that translates into 900 to 1,300 calories a day from carbohydrates, or 225 to 325 grams.
  However, humans can thrive on a much smaller amount of carbohydrates. For instance, our fellow Eskimos eat only fat, protein, and a little bit of berries, totalling no more than 50 grams of carbs per day.
  Aren’t carbohydrates an essential part of our diet?
  An essential nutrient is a nutrient required for normal human body function and which we have to obtain from our diet. The essential nutrients1 are:
  water
  energy (also called ‘ATP’, our bodies produce it from carbohydrates, fats, or protein)
  protein: amino acids
  fats: essential fatty acids
  vitamins
  minerals
  electrolytes
  As you can see, carbohydrates are not essential nutrients, nor are they required for our body to function. Essential “energy” can be produced from fats and protein. Here is a quote from an article about the Eskimo diet, published in the American Anthropologist Journal : “despite its remarkably restricted composition, the native diet [which consists mainly of land and sea mammals and fish] is capable of furnishing all the essential nutritional elements when prepared and consumed according to traditional customs.”
  And it’s totally awesome that the name “Eskimo” is American Indian for “eaters of raw meat”.
  Don’t you develop nutritional deficiencies if you don’t eat carbohydrates?
  The usual way scientists discover the essentiality of nutrients is by identifying deficiency syndromes. Think about this: if you don’t eat enough protein, you develop kwashiorkor. Energy deprivation leads to marasmus, and fatty-acid deficiency leeds to allergic, visual or attention disorders. Similarly, deficiency in any vitamin, mineral, or electrolyte has severe consequences (for example, scurvy from lack of Vitamin C, or cardiac problems from Magnesium deficiency). This is why they are all essential to our functioning.
  There has not been any evidence of carbohydrate deficiency syndrome in humans. It simply doesn’t exist.
  The only way you could develop a deficiency by removing carbohydrates from your diet is if you used to rely solely on processed carbohydrate-rich foods for your daily vitamin and mineral intake. These foods, such as breakfast cereal or sliced bread, are virtually all carbohydrates, to which vitamins and minerals have been synthetically added during processing. Most likely, the vitamins and minerals have been sprayed onto your cornflakes, and even more likely, this is then used as a marketing device.
  Rice and bread contain a lot of fiber, so where do you get yours?
  The idea that carbohydrates are important for fiber intake is a myth. There is 4 times more fiber in a cup of raspberries (8g) than in a slice of whole grain bread (1.9g), and there is more fiber in a cup of brussel sprouts (4.1g) than in a cup of brown rice (3.5g).
  But we need carbohydrates for energy, right?
  The digestion of carbohydrates provides glucose, and glucose is the major source of fuel for most of us. However, if your diet is low in carbohydrates, some parts of our body (for instance, our brain and heart) switch over to using mostly fat for fuel. Other parts of our body which are absolutely glucose dependent (the cells in our eye for example) can make glucose from fat. Therefore, a diet rich in fats and low in carbohydrates can still satisfy our bodies and give us all the energy we need. And there is evidence that this is the way it should be.
  Didn’t we evolve to eat carbohydrates?
  Actually, there is evidence that a low-carbohydrate diet is closer to our optimal diet than a diet rich in grains and glucose, and that fat is the preferred fuel of our body, not carbs.
  First, we have very low capacity for storing glucose (600g or 2,000 calories between our liver and our muscles), but a virtually unlimited capability to store energy as fat in adipose tissue (I did the calculation, I have 100,000 calories stored in my fat reserves). We switch to using fat for energy as soon as our glucose reserves are depleted. We could postulate that the reason we didn’t evolve with a copious potential to store glucose is because fat was the preferred fuel.
  Secondly, we evolved for two-and-a-half million years with only fat and protein as the dominant macronutrients, with some foraged fruit and vegetables (when food was even available). Remember that agriculture only appeared 10,000 years ago, and with it, much greater access to carbohydrates that even cooked roots and tubers would provide.
  Perhaps we became adapted to handling carbohydrate digestion, but it doesn’t seem that it is what our bodies prefer.
  Our brains need glucose for energy, don’t they?
  Yes. But in the context of a low-carb diet, where there is not much glucose available, our brain can switch to using ketones (from fat) as energy, either entirely, or partially.
  Are there ‘Good’ and ‘Bad’ carbs?
  Perhaps we can think about it this way: ‘Bad’ carbs only contain molecules of sugar, and do not bring anything else to your body (or do so artificially by fortification): sweets, deserts, bread, pasta, potato chips, etc… They also spike your insulin levels, and fan the flames of metabolic disease.
  ‘Good’ carbs are a vehicle for important compounds like vitamins, minerals, and fiber: think fruits and vegetables.
  So what about the USDA recommendation of carbohydrate intake?
  The requirements for carbohydrates are based on the minimum amount of glucose that is utilized by the brain per day. However, these recommendations presuppose a high-carb diet. If you are on a low-carb diet, your brain does not use glucose anymore, but it uses fat (ketones) for energy instead.
  So does this mean that I should stop eating carbohydrates?
  Well, just know that you do not need carbohydrates. Don’t eat (or drink!) carbs thinking they are vital or necessary to health. Make sure you get enough protein and fats, and eat your veggies.
  Basically, as long as you get all your essential nutrients and energy from whole foods, fruits and vegetables, removing ‘bad’ carbs, i.e. sugars and starches from your diet is not a problem, nor is it unhealthy. In fact… it’s very good for you.
  1Harper AE. Defining the essentiality of nutrients. In: Shils MD, Olson JA, Shihe M, Ross AC, eds. Modern nutrition in health and disease. 9th ed. Boston: William and Wilkins, 1999:3–10.

 19. 19

  17 mormor
  Tack mornor, kommentarerna rörande Lars Bern kan ge anledning till funderingar, men det är inte vårt ämne här. Vårt ämne är hans slutkläm:
  “Den fråga man måste ställa sig är om de kostrekommendationer som undervisas på våra universitet är ett försök att decimera antalet människor genom att få dem att äta ihjäl sig.“

  Det är en tillspetsning av den situation som av och till har sysselsatt oss i drygt femton år, ibland med förtvivlan över svårfattbara bakslag inklusive ett till synes onödigt dödsfall. Vi skulle inte ha skrivit så, men vi begriper varför han gör det och finner att det inbjuder till mera nyanserade funderingar och, faktiskt, direkt folkhälsopolitisk aktion, något som dessvärre inte tycks aktuellt för denna Riksförening.
  Första steg i sådan aktion vore det förslag vi framförde på det ställe där texten stod att läsa – nämligen identifikation av personer som tillåts sprida sådana villoläror vid statsfinansierade svenska universitet. Så bildas fröet till en s.k. skräcklista, på sin tid ett nyttigt redskap för spanska inkvisitionen.
  Idag dock bara för granskningsfasen. Inte avseende påföljder, för vilka man då använde “garotte“, den berömda strypmaskin som användes till att avlägsna obekväma personer. I vår tid kan man vara mera hovsam, eftersom det nu finns medel att ta hand om villolärare på mera diskret sätt.
  Syftet med en sådan skräcklista vore alltså bara som grundval, tips, incitament och vägledning för mediernas folk, de som tidigare kallades “tredje statsmakten“, men idag inte längre fungerar som det. När grundvalen föreligger, helst med källhänvisningar, vore Piltson redo att helt på egen hand erbjuda de andra tre aspekterna.

 20. 20
  Lars Bern säger

  ”Vad Du ej klart kan säga vet du ej, med tanken ordet föds på mannens läppar: det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” – Esaias Tegnér

 21. 21

  Ok, Lars Bern…vill inte angripa någon, och det kan hända att min hjärna slutat att fungera på grund av en otrolig hetta där jag befinner mej just nu, dom senaste tre veckorna har temperaturen varit mellan 33 och 39 grader från morron till kväll…så jag orkar inte ens läsa just nu allt vad du skrivit på inlägget efter min kommentar….
  Ett rent helvete med en obarmhärtig sol…så jag funderar på om det är du, som har rätt angående klimatförändringen eller om det händelsevis är lilla Greta…?? För så här gräsligt har det aldrig varit förut….
  Det enda jag kan säja nu är att folk, som påstår att vi kan leva utan kolhydrater, är i villfarelse…och har ingen aning om hur vår metabolismen fungerar….varifrån har du fått dina konstiga idèer om att vi kan klara oss utan kolhydrater? Du måste ju ha läst det någonstans? Eller har du hittat på det själv? Jag har hört det från olika håll faktiskt och blir alltid lika irriterad, för ett sånt påstående förvillar vanligt folk….jag menar förvirrar…
  Inte är väl den frågan så tokig, att du måste skriva det där långa inlägget??
  Vi återkommer till frågan, så fort värmen ger sej…. men i mellantiden kan du kanske kolla upp i någon av de lite mera seriösa biokemiböckerna, som du säkert har i bokhyllan…förutom din egen Metabola Epidemi-bok?
  Hur vi skulle kunna leva utan kolhydrater…jag kan bara inte tro att någon kan tänka ens en sån tanke??
  Är helt enkelt stört omöjligt…ok ok, mera en annan gång…
  Och Esaias Tegnèr kommer jag också ihåg…trots hettan…

 22. 22
  Lars Bern säger

  ”Mormor”
  Det som står i min kommentar är en återgivning av en text som du hittar här om du söker på nätet: https://healthhacking.wordpress.com/2015/07/01/are-carbohydrates-necessary-for-life-faqs-about-low-carb-diets/
  I slutet finns ytterligare en länk till en vetenskaplig artikel om detta ämne som du skulle kunna läsa, där finns även ett antal referenser till andra artiklar. Det tog mig fem minuter att hitta bara detta på nätet. Innan du angriper någon på det förolämpande sättet som du gör skulle jag ge dig rådet att läsa på för att inte göra bort dig helt.
  Människan klarar sig utmärkt utan kolhydrater, ett lysande exempel på det var inuiterna före införandet av västerländsk skräpmat. Deras utomordentliga hälsa då finns dokumenterad áv Weston Price från hans studier på 30-talet.

 23. 23
  Lars Bern säger

  ”Mormor”
  Att ta bort blodsockerhöjande kolhydrater ut kosten är f.ö. idag en vedertagen metod att bota epilepsi.

 24. 24
  XMargareta säger

  Liten reflexion:

  Jag tror verkligen på hövligt tilltal och genuin avsikt att tillsammans komma tillrätta med sakers faktiska tillstånd.
  Många gånger kan man därigenom också se, att kontroverser kan uppstå pga missförstånd i kommunikationsprocessen.
  Det är tex inte helt ovanligt, att man menar lite olika med samma formulering. .

 25. 25
  Lars Bern säger

  Det har du så rätt i. Och vad detta exempel visar är att om man går till frontalangrepp mot en annan person så måste man ha väldigt bra på fötterna, vilket signaturen Mormor bevisligen inte har. Jag tror dock inte jag missförstått signaturen utan här luktar jag en dold agenda, det gäller att misskreditera min person. Jag vet att det vimlar av figurer på nätet som ständigt försöker det. Det jag skriver är nämligen ytterst obekvämt för mycket starka intressen.

 26. 26
  Lars Bern säger

  Den viktiga skillnaden mellan mig och signaturen Mormor i detta meningsutbyte är att jag inte uppträder anonymt!

 27. 27
  XMargareta säger

  # 26

  Med risk för, att verka beskäftig ger jag ett exempel:

  Det skulle tex vara så, att mormor menar, att vi ju måste ha kolhydrater, nämligen blodsocker, medan man också kan mena, att man måste ha kolhydrater i födan.

  Man kan ha skäl att skriva anonymt. Själv har jag också valt att skriva anonymt här.

 28. 28

  Ett problem vid kunskapsutbyte med svenska människor är att de
  1. tar upp svårhanterliga sidospår när de inte hittar en replik i huvudfåran, eller
  2. börjar personligen djävlas med varandra när det inte vet vad de annars kan säga, “argument ad hominem“: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem-argument
  Så går det till i Sverige oavsett “bildningsnivå“. Här hade vi bådadera i rask följd!
  Först om behov av kolhydrater och Esaias Tegnérs sedan ett halvsekel vederlagda kunskapsteori. Och så en ingenstans ledande utväxling om resp. motparts förmenta kunskaper och hederlighet.
  Vi ber att få återuppväcka huvudfåran och anledningen till att Piltson i 16 ovan hänvisade till Riksföreningens läsvärda och berättigade presentation, upprepas här:
  http://www.metabolhalsa.se/2019/08/09/forsoker-det-medicinska-etablissemanget-fa-oss-att-ata-ihjal-oss/
  Och, som sagt, vår efterlysning i 19: “…identifikation av personer som tillåts sprida sådana villoläror vid statsfinansierade svenska universitet.“

  Det var själva syftet med vår inblandning här. Kan man tänka sig något i den vägen? Och eftersom “anonymitet“ också var anledning till ett utskällningstema måste vi tillägga.
  Vi är Lars Olof Berglund, finns i Weil im Schönbuch, Tyskland, telefon +49 7157 62367, email skandok@gmx.de
  Och om det inte kommer ett sakrelaterat svar, så befarar vi att detta blir Piltsons sista bidrag hos Annika Dahlqvist.

 29. 29
  Moderator säger

  Jag sätter stopp för den här diskussionen eftersom den inte gynnar ämnet.
  /Moderator

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa