Ekologisk naturlig matproduktion är fortfarande bäst för miljön och klimatet

Artikel av Lars Bern.

 

Comments

 1. 1

  Egentligen är det en fantastisk historia!

  Hur jag och Lars en gång i tiden befann oss på vår sin sida om floden gråt och nu, 10 år senare han den starkast lysande stjärnan på min himmel.

  Gratulerar innerligt Lars Bern till hans genomförda medvetandehöjande artefakt han nu ställt till folkets förfogande!

  Svaret är: Etta på Bokus!!!

  Jag har alltid hävdat att LCHF är en medvetande-utveckling från den egna uppvaknande metabola sanningen om kroppens byggstenar, till en medvetenhet om hur vår näring produceras och vad det gör med Naturen. När vår planet blivit överbefolkad.

  Den nya miljömedvetenheten som nu sprids en masse. Är ett fenomen som innebär att vi människor får de kunskaper som kan vända på den fasansfulla utveckling och öde som mänskligheten står inför.

  Vår planets Natur står inför en kollaps och några hundra tusen svenskar leder utvecklingen mot en bättre värld. Där vetenskapliga sanningar blir folkets medvetenhet och kommersiella lögner från dem som tjänar pengar går ett bistrare öde till mötes när vi genomskådat de multinationella livsmedelsföretagen!

  Förlåt mig, Lars Bern, för att jag agerat illasinnat mot dig. Vi står på samma sida och du gjorde DET som jag bara kan drömma om!

  Välförtjänta kulor till Lars.

 2. 2
  Kenneth Wallmark säger

  Ekologisk odling är inte lösningen på vår framtida matförsörjning.
  För att par år sedan lade fyra forskare från Lantbruksuniversitet i Alnarp fram en rapport om 10 års vetenskaplig ekologisk odling. Några slutsatser härifrån.
  1. Avkastningen är endast 50% av konventionell odling.
  2. Man måste således beså, bearbeta, skörda lika mycket ogräs som gröda.
  3. Det åtgår dubbelt så stor areal för att få samma skörd.
  4. Ogräsproblemen blir efter några år ohanterliga utan kemisk bekämpning. Ekobönderna brukar efter 7 – 8 år tvingas återgå till konventionell odling och spruta bort rotogräset som har rötter ned till 2 m djup. Efter 1 års karens återgå till ekologisk odling.
  5. ekologisk gödsling kan endast ske innan växtligheten kommit igång, varvid ca 1/2 spolas bort med regn innan grödan kommit igång. Alltså större urlakning av kväve och fosfor än vid konventionell odling.
  6. Ingen skillnad i kvalitet vad gäller upptag av vitaminer och mineraler etc. Andra odlingsfaktorer spelar härvidlag större roll.
  7. Om all odling skulle ske enligt ekologiska principer, innebure detta att 2 miljarder människor blev utan mat helt och hållet.
  8. Framtidens odling, med bibehållen tillräcklig produktion, kräver konventionell odling med exakt tillförsel av näringsämnen och vatten. Vid rätt tid och rätta doser. Tillräckligt utrymme för den vilda floran för att inte utarma diversifieringen och upprätthållandet av insektsfaunan.
  9. En förhöjd CO2-halt på 100ppm i atmosfären har i sig inneburit en 30%ig ökning av skördarna world wide. En ytterligare ökning på 100 ppm ser vi snarast fram emot.
  10. CO2 i atmosfären HÖJER INTE TEMPERATUREN. DET ÄR EN FÖRHÖJD TEMPERATUR SOM SEKUNDÄRT HÖJER DEN MED EN FÖRDRÖJNING PÅ ETT ANTAL HUNDRA ÅR..De små variationer i temperatur och CO2-ändringar har ingen relevans i perspektivet jordens klimat.
  11. I övrigt är jag sedan många år ivrig förkämpe för LCHF i behandlingen av diabetes och obesitas. Den industriellt bearbetade maten och de bakomliggande finansiella faktorerna är helt förkastliga och skall givetvis motarbetas på alla sätt. Lycka till med detta.

 3. 3
  Annika Dahlqvist säger

  2 Kenneth Wallmark
  Vi vill inte ha gifter i vår mat. Ett alternativ är att bedriva boskapsskötsel. De betande djuren kan vistas på obesprutade marker.

 4. 4
  Kent Engström säger

  2 Kenneth Wallmark

  Tacksam om du kan förklara bättre vad du menar i pkt 10. Jag har svårt att följa ditt resonemang i andra meningen.

 5. 5
  Kenneth Wallmark säger

  Ingen vill ha gift i maten. I modernt lantbruk sprutar man biocider endast så mycket det behövs och så långt före skörd att inget finns kvar i grödan då den konsumeras. Livsmedelsverket kontrollerar noga detta. Antibiotika t ex försvinner ur kroppen inom några dygn. Gäller både djur och människor.
  Jordens klimat bestäms av solaktiviterna. Dessa är cykliska med återkommande hundratals respektive tusentals års intervall..
  CO2 har en obetydlig förmåga till absorption av solstrålningen jämfört med vattenångan i atmosfären. Den mänskliga andelen av atmosfärens CO2 uppgår endast till 4%. Atmosfären innehåller 400 ppm CO2. D v s 4% av o,o4% blir ett mycket litet tal som omöjligt kan inverka på jordens klimat.
  Allt tal om att försöka minska mänskligt utsläpp av CO2 är meningslöst slöseri med resurser. Om parisavtalets begärda minskning av utsläpp skulle implementeras kostar detta varje invånare i EU 100000 kr årligen!
  Omtanke om vår miljö är givetvis mycket viktig. Klimatet kan vi inte påverka.

 6. 6

  Kenneth Wallmark,
  folkets livsmedelsaffär, Konsum, hade för några år sedan en kampanj, där de lät testa blodet från en familj i Sverige. De var smockfulla med med pesticider och miljögifter!!! Sedan fick de äta ekologiskt i en månad och kan du tänka dig, deras blod var rent från alla gifter. Kampanjen var en succé och den ekologiska maten ökade med över 50% och gjorde svenskarna till det ekologiska folket. Heja Komsum!

  Om du får välja så väljer du att din familj och dina barn ska leva med det industrialiserade jordbrukets alla gifter och kemikalier. Jag hoppas du i så fall blir barnlös för dina barn skulle bli utsatta för matkapitalismens alla lögner eftersom du okritiskt följer de titlar som tycker som du???

  Jag vill påminna dig om att 40 forskare från vårt ”industrialiserade jordbruksuniversitet” tyckte i en debattartikel i DN, att svenska folket skulle sluta att larva sig och börja äta GMO-mat. Eftersom just den maten ska ”rädda Världen”. Svenskarna vägrade och kommer aldrig mer att lyssna på en professor från Ultuna! De är helt dumma i huvudet och har tidigare kastat ut alla oköpta och seriösa forskare.

  Du är grundlurad, Kenneth, eller så är du en köpt hantlangare som låtsas vara opartisk. Du äter LCHF, så tydligen saknar du inte medvetenhet! Jag ger dig bakläxa och på köpet får du undersöka vart alla industrigifter som hamnar i våra reningsverk tar vägen. (Monokulturer för djurfoder)

  Förlåt om jag är dum, men du får gå din väg som jag håller för omedveten. och jag får gå min smala forskningsstig. Varenda sten ska dubbelkollas. Lita på affärens mat gör jag inte, så dum är jag inte.

  Jag har efter noggrann analys konstaterat att plogen och harven, monokulturens redskap är orsaken till att Jordens humuslager nu är luftburen efter ett halvsekel industriproduktion. Detta har orsakat en rubbning i vår atmosfär! Vi ska alla dö eftersom ingen stoppar de kemiska och globala monokulturerna. Och folket fortsätter att konsumera sin egen och planetens död!

  För övrigt undrar jag var mänskligheten kommer ifrån? När vi nu kan vara överens om att det inte finns någon ”felande länk”! Och varför är vi alla slaviskt dumma i huvudet?

 7. 7
  XMargareta säger

  Jag har också stött på tanken att det är solens cykliska variationer, som ger upphov till högre, eller lägre temperatur på jorden, med i så fall snart en s.k. liten istid, som samvarierar med färre solfläckar, vilket det tydligen från och med nu skall bli.
  Den högre temperaturen skulle då ge en högre halt koldioxid i atmosfären, därför att större mängd skulle avgå från haven och då skulle inte människans inverkan vara så stor, som de flesta nu menar.
  Det kan mycket väl vara sant, men jag är inte kapabel, att avgöra vad som är sant, eller falskt i denna fråga.
  Är därför ödmjukt intresserad.

  Enligt vad jag förstått, så betyder de i många länder gängse antibiotikagivorna, att de resistenta bakterierna blir fler.
  Där vinner både svensk och ekologisk djurhållning hos mig.
  Antibiotikaresistenta bakterier är på väg, att snabbt bli ännu allvarligare för oss än de redan är.
  Återigen. Jag hoppas ödmjukast, att framtiden kan betyda mindre antibiotikabehov i jordbruket.

  Jag tycker också ödmjukast, det vore bra, om det vore hållbart, att antalet betesdjur ökar i landet.
  De kan med fördel beta på sådana marker, som inte lämpar sig för odling.
  Bete ger humusbindning, vilket brukar benämnas kolsänka.
  Nyttigt i så fall om vi står i början av en uppvärminingskris och om vi inte gör det, så kvittar det ju.
  Det blir också mer ekologisk mångfald och vackrare landskap.

  Djurhållning ger också naturgödsel. Då kan mer ekologisk odling ske, utan att man behöver energikrävande konstgödselframställning.
  Om idisslare ges enbart gräs och i form av hö på vintern, blir det ett kretslopp av ingående ämnena bl.a. kol.

  Jag tycker det finns intressanta redogörelser för ekologiska hållbara och bra avkastande metoder.
  Man kan nämna namn som Savory tex.
  Det finns fler, men dem har jag inte i huvudet just nu.
  Kanske kan någon bistå med fler namn.

  Jag menar, att dessa måste undersökas utvärderas ännu mer.

  Om de metoderna håller vad de lovar, så finns här en fin utvecklingspotential för ett bra och miljövänligt jordbruk.

  Jag är inte alls tvärsäker, men tror ödmjukast, att det kanske kan finnas bra lösningar.

 8. 8
  Kenneth Wallmark säger

  Ekologisk odling har vetenskapligt studerats tillräckligt, både i Sverige och internationellt. Av flera skäl är den inte lösningen på livsmedelförsörjningen vare sig i Sverige eller world wide. Marit Paulsen, den stora kämpen för bättre mat, har dömt ut den.
  Det stora problemet är inte råvarorna utan alla de industriella processer man utsätter dem för. Se t ex på den vidriga framställningen av margarin. Detta saluförs sedan som ”nyttigt för hjärtat”; man tvingar skolbarn och pensionärer på äldreboende att äta detta. Se alla halvfabrikat med billigast möjliga råvaror som gjorts ätbara genom att tillsätta massor av olika sockerarter, syntetiska aromer, färgämnen, konserveringsmedel, stabiliseringsämnen mm. Kapitalstarka livsmedelsjättar får oss att köpa skräpet genom stora och listigt utformade reklamkampanjer. Man utnyttjar på det grövsta allmänhetens bristande kunskaper och myndigheternas ( Livsmedelsverket, Socialstyrelsens) bristande förmåga och kanske vilja att motverka dessa företeelser.
  Genom att fokusera på ett fiktivt klimathot styr politiken bort från det viktigaste fokuset, nämligen att förse oss med högre kvalitet på vår mat.

 9. 9
  Hanveden säger

  Här något om hur margarin och sockerproducenternat betalade adjungderade professorstjänster hos både Livsmedelsverket och Socialstyrelsen…

  https://www.dietdoctor.com/se/att-kopa-en-professor

  mLCHFh B-) .

 10. 10
  XMargareta säger

  Jag är som sagt hoppfullt ödmjuk inför fortsatt klarläggande av möjligheter för ekologiskt jordbruk.
  Följer med intresse de framsteg jag tycker mig kunna se.
  Tycker inte man har rätt att slå sig till ro med att tex Marit Paulsen uttalat sig, som hon gjort.
  Det kan ju finnas möjligheter för fortsatt utveckling.

  Uttalar mig inte så självsäkert, just för att jag är biolog med forskarerfarenhet.
  Jag vet hur komplexa de biologiska systemen är.

 11. 11
  Kenneth Wallmark säger

  Läs själv! Rapport om 10 års erfarenhet av ekologisk odling: ” Den ekologiska drömmen, myter och sanningar om ekologisk odling”. Utgiven av 3 professorer och en docent vid Sveriges lantbruksuniversitet.
  Om vi nu bekostar universitet och forskning med skattemedel bör vi väl också använda oss av deras rön!

 12. 12
  XMargareta säger

  Framforskat är framforskat.

  Det finns ingen anledning att betvivla resultatet av den forskning, som inlägg 11 refererar till ovan, men det finns kanske ändå framkomliga möjligheter?

  Kanske när man tar med fler faktorer i beaktande?
  Vad blir då slutsumman?

  Måste vara fruktbart att få tänka utanför en del boxar.
  Man kan till och med finna framgångar med sådan väg.
  Kanske så som Gabe Brown och Alan Savory och en del andra gjort, men det finns fler exempel, där jag som sagt har ett ödmjukt hopp.

  Stänga dörren för fortsatta undersökningar och vägar och bedömningar?
  Njaä

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa