Är frukt nyttigt för diabetiker?

SVT.se. Enligt denna epidemiologiska studie är frukt nyttigt för diabetiker. Den har förstås samma svaghet som andra epidemiologiska studier, att den inte bevisar några orsakssamband. Det kan tex … [Läs mer...]

Bok: Fetmakoden – nyckeln till varaktig viktnedgång, av Jason Fung

Ny bok: Fetmakoden - nyckeln till varaktig viktnedgång, av Jason Fung. Jason är läkare och specialist i njurmedicin i Toronto, Kanada. Han har i sitt arbete sett att diabetikerna är … [Läs mer...]

Läkare – typ 1-diabetiker – LCHF-are

Det finns en intressant intervju med en läkare som är t1-diabetiker på Kostdoktorns medlemssida. Han upptäckte att när han åt LCHF så fick han stabilare blodsocker med lägre insulindoser, och framför … [Läs mer...]

Livsmedelsjättar rustar för indiskt skräpmatskrig

I SVT.se. Övervikt och diabetes har ökat katastrofalt i Indien, liksom i övriga Asien. Myndigheterna överväger aktion mot socker, fett och salt, enligt det traditionella synsättet. … [Läs mer...]

PriusHealth Verktyg för att hantera Diabetes typ2

Jag fick ett mail från P-J som ville uppmärksamma mig på ett arbete som pågår på Lunds Universitet: Verktyget PriusHealth utvecklas i en forskningssatsning vid Lunds Universitet för att öka … [Läs mer...]

Så kan du förebygga diabetes typ 2

Artikel i DN. Man rekommenderar motion, att låta bli att röka och snusa, och  att gå ner i vikt. De glömde att skriva att det bästa sättet mot både diabetes och övervikt är att hålla nere på … [Läs mer...]

Diabetes.co.uk, en LCHF-positiv diabetessajt

Andreas har intervjuat skaparen av sajten, Arjun Panesar. Det är på medlemssidan, men den som inte är medlem kan gå med, eller vara gratismedlem en månad.   … [Läs mer...]

Jason Fung vs Ingrid Larsson

Jason Fung har skrivit en bok: Fetmakoden, som nyligen kommit ut på svenska. Han beskriver där samverkan mellan hormoner, där den viktigaste är insulin, och matens innehåll. Jag håller på att läsa … [Läs mer...]

Äldre med diabetes får för mycket insulin

DN.se. När diabetiker blir äldre och skröpligare kan aptiten minska, och blodsockret går ner. Diabetesmedicineringen måste då följa med ner. Speciellt om diabetikern äter LCHF. Då mår hen bättre … [Läs mer...]

Fasta kan bota diabetes

På SVT.se. Det står att diabetiker kan börja tillverka insulin igen. Det år något där som inte stämmer. Typ1-diabetiker kan inte tillverka insulin. En autoimmun process har skadat deras … [Läs mer...]

Ask a diabetic. Low fat vegan diet

You tube:  Ask A Diabetic: Why Carbs Are Great & Fat Is Bad. Det är en smal t1-diabetiker som berättar hur hans sockerläge hålls perfekt med en lågfett-vegandiet. Han äter flera hundra gram … [Läs mer...]

Online-rådgivning om LCHF fungerade bra för typ2-diabetiker

https://www.jmir.org/2017/2/e36/ En pilotstudie: Man lottade överviktiga t2-diabetiker dels till LCHF, dels till tallriksmodellen. De fick rådgivning online. LCHF-gruppen fick bättre resultat både … [Läs mer...]

Färre kolhydrater – bättre insulinkänslighet på bara en dag

I Diabetesportalen nov 2016 "En kost med högre andel kolhydrater förbättrade inte insulinkänsligheten vilket enligt forskarna kan leda till högt blodtryck, förstadium till typ 2 diabetes eller … [Läs mer...]

Snusande ökar risken för diabetes

Nyheten idag. Aftonbladet. Men det viktigaste är ändå slutresultatet i form av sjukdom och död (sk hårda ändpunkter). Det är inte alls visat samma ökning av hjärtsjukdom och cancer för snusare som … [Läs mer...]

Gratis E-bok om Diabetes typ 1

Kostdemokrati.se har publicerat en bok om Diabetes typ 1, av Jörgen Vesti Nielsen och Richard Bernstein. Gratis nedladdning.   … [Läs mer...]

Lägre blodsocker för t1-diabetiker

Netdoktor.se. Genom kontinuerlig blodsockermätning. Många av de diabetiker som har kontinuerlig blodsockermätning är alerta avseende hur saker fungerar, och de har förstått att kolhydratintag … [Läs mer...]

Torrfoder ger ökad diabetesrisk hos katter

I Aftonbladet. Det är för att torrfoder innehåller mer kolhydrater än blötfoder. Samma sak kanske gäller för människor - att de som äter mera kolhydrater har större risk för att få … [Läs mer...]

Metabol kirurgi effektiv vid typ 2 diabetes

I Läkartidningen. Man har sett att magoperation är mera effektiv än enbart diabetesmedicinering. Jag kan inte se att man har jämfört med LCHF? Om man inte har jämfört med LCHF tycker jag att man … [Läs mer...]

LCHF skulle kunna minska behovet av dialys

LCHF could replace dialysis. Inte hos alla diabetiker men hos vissa. Och framför allt skulle LCHF kunna förebygga njursvikt som leder till dialys för diabetiker. Fast det stod konstiga saker i … [Läs mer...]

UPPROP till Riksförening mot metabola sjukdomar

Lars Bern har skrivit ett upprop till Riksförening mot metabola sjukdomar. Gå med i detta initiativ!   … [Läs mer...]

Noakes Foundation kommer att göra en fullskalig forskning på kost för t2-diabetiker

Pressmeddelande 161219. Min tolkning: Noakes Fond har fått ett (anonymt) bidrag på 5,6 milj Rand (=3,7 milj SEK?)  för att bedriva forskning på hur man reverserar typ 2 diabetes. Fonden startades … [Läs mer...]

Vad beror insulinresistens på?

Jason Fung skriver i Intensive Dietary Management. Han kommer fram till att insulinresistens beror på hyperinsulinemi, dvs för mycket insulin i blodet. Det förklarar alla insulinresistensens … [Läs mer...]

Har randomiserade uppföljningsstudier gjorts?

I Socialstyrelsens godkännande av lågkolhydratkost år 2008 skrevs: ”Mot bakgrund av att det saknas resultat från långtidsbehandling med ”lågkolhydratkost” vill Socialstyrelsen betona vikten av att … [Läs mer...]

Hur lågfett-högkolhydrat-dogmen föll samman

How the low-fat high-carb dogma fell apart, av Jerome Burne. Han berättar om den pågående processen i Australien, mot ortopedkirurgen Gary Fettke, anklagad av AHPRA (Australian Health Practitioner’s … [Läs mer...]

Mosley på Aktuellt igår

Igår på Aktuellt var Mosley på tapeten igen (Ca 20.18 in i programmet). Han berättade om sin bok 8-veckorsdieten. Han bekämpar diabetesepidemin i världen. Mai-Lis Hellenius och Måns Rosén uttalade … [Läs mer...]

Helena Hesselmark har avlidit

Helena Hesselmark är en klassisk anekdot för LCHF. Hon reverserade sin diabetes-t2 år 2007. Hon uteslöt kolhydraterna i kosten och blev insulinfri på 3 dagar. Hon minskade i vikt 30 kg, och blev … [Läs mer...]

Komplikationer vid diabetes

På Kostdoktorn finns nu en artikel om diabeteskomplikationer, av Jason Fung. Den är jättebra! Men den avslutas i förtid. Det står att insulinresistensen förblir obehandlad i konventionell … [Läs mer...]

November är diabetesmånaden

Jag fick mail från Bitte Kempe Björkman med texten från en artikel som Smarta Diabetiker har sänt in till flera tidningar: November är diabetesmånaden. Vi läser artiklar och debattinlägg om … [Läs mer...]

Diabeteskost på Netdoktor

Jag fick på mailen en länk till en artikel på Netdoktor.se: Specialkost gjorde att diabetespatienterna kunde sänka sina insulindoser. En forskargrupp hade testat ett antal diabetiker som fick äta en … [Läs mer...]

Minskar komplikationerna hos diabetikerna?

Jag kom häromdagen i samspråk med en distriktsläkare i Norrlands inland. Han berättade att han uppfattar att allt fler av t2-diabetikerna har övergått till LCHF-kost. (Troligen uppmuntrade av … [Läs mer...]

Nyhetsmorgons Solstråle denna vecka: Patrik Olsson, Smarta diabetiker

Bitte Kempe Björkman har nominerat Patrik Olsson till Veckans solstråle i TV4. Han är en T1-diabetiker som blivit blind sedan 6 år, och han har startat upp Smarta diabetiker - grupp på Facebook, … [Läs mer...]

Lightläsk ger lika stor risk för diabetes som sockerläsk

Aftonbladet.se. Lightläsk ökar risken för LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Den är alltså mera som diabetes typ 1, eftersom den är autoimmun och förgör de insulinproducerande … [Läs mer...]

Mosley var bra på Skavlan

Skavlan ikväll hade Michael Mosley som gäst. Han var väldigt bra. Han pratade om den fruktansvärda diabetesutvecklingen i världen - och han berättade att det är socker, kolhydrater och skräpmat som är … [Läs mer...]

Bo Holmström fick amputera benet

Expressen.se. Kombinationen diabetes och rökning är jättefarligt för benen. Hade han ätit LCHF hade risken för amputation troligen minskat betydligt.   … [Läs mer...]

Förebygga Alzheimers demens

Länk från Kostdoktorn: Preventing Alzheimers's Disease Is Easier Than You Think. Enligt denna artikel är problemet i hjärnan vid insulinresistens att glukos inte kan metaboliseras i hjärncellerna … [Läs mer...]

50 miljoner fler barn överviktiga år 2025

På SVT.se: 50 miljoner fler barn överviktiga år 2025. Allt fler barn får också typ 2 diabetes, högt blodtryck och fettlever. Detta är under förutsättning att utvecklingen fortsätter åt samma håll som … [Läs mer...]

Upprop till kostexperiment

Jag har fått höra att paleo har kommit väldigt starkt på senare år, och att LCHF på många håll har inlemmat paleo i sin verksamhet. I Sverige har i alla fall förut Staffan Lindeberg varit en … [Läs mer...]

Ketogen kost bättre än konventionell vid T2-diabetes

Från Kostdoktorn:  Short-term safety, tolerability and efficacy of a very low-calorie-ketogenic diet... Återigen är det visat att LCHF är effektivare  kostbehandling för t2-diabetiker än … [Läs mer...]

Hur man förebygger Alzheimer

Jag såg en länk hos Nisse Simonson på Fb, om hur man förebygger Alzheimer. Det är Georgia Ede som har skrivit. Hon säger att det är insulinresistensen som orsakar Alzheimer. Det är de … [Läs mer...]

Kostfonden ska utvärdera kost vid diabetes typ 1

Kostfonden kommer nu att utvärdera kost, med avseende på mängd av kolhydrater, vid typ 1 diabetes. Det ska bli mycket spännande att se hur det går med blodsockerstabiliteten vid olika … [Läs mer...]

Krypodden – om diabetes 2

I 'Krypodden', pratar allmänläkaren och diabetesforskaren Viveka Gyberg om diabetes och dess behandling. Vad gäller livsstilsbehandling så säger hon ingenting om att kolhydrater höjer blodsockret. Hon … [Läs mer...]

Blodtrycksmål vid typ2-diabetes

Artikel i Läkartidningen. Kurvor visar att t2D får mindre hjärt-kärlhändelser med lägre blodtryck. Fortfarande är det dock bara en observationsstudie. Det kan hända att de som är friskare har ett … [Läs mer...]

Symposium om diabetes i primärvården

Läkartidningen anordnar en fortbildningsdag i Stockholm den 28 sept, om Diabetes i primärvården. En enda punkt som i bästa fall kan innehålla något om kost är 'Prevention', av dr Margareta Hellgren, … [Läs mer...]

Lever längre med typ 1

Jag ser i tidningen Leva med diabetes, en rubrik: Lever längre med typ 1. Medellivslängden för personer med dt1 har ökat: för män från 47,7 år till 49,7 och för kvinnor från 51,7 till 51,9. Det är … [Läs mer...]

Brev till doktorn

Hittade hos Nisse Simonson på Fb; Brev till doktorn.   … [Läs mer...]

Är övervikt skyddande?

Inlägg av Jason Fung. Kroppen strävar efter balans och med för mycket insulin i omlopp måste nåt göras för att rädda kärl och organ. Det blir övervikten som får agera säkerhetsventil. Kostdoktorn … [Läs mer...]

Metforminförgiftad efter kontraströntgen

Artikel i Aftonbladet. Vid kontraströntgen kan Metforminet bli toxiskt för patienten och den blir sur, och kan i värsta fall dö. Vid njursvikt och hjärtsvikt ska inte heller Metformin … [Läs mer...]

EU-klartecken för nytt diabetespiller

Astra Zeneca har fått klartecken från EU-kommissionen för nytt diabetespiller, Qtern. Det är en kombination mellan Saxagliptin (Onglyza) och Dapagliflozin (Forxiga). Långtidseffekten … [Läs mer...]

Diabetesekonomin, av Jason Fung

Kostdoktorn publicerar en bra artikel av Jason Fung, om Diabetesekonomin. Läkemedelsföretagen tjänar miljarder på diabetesepidemin, allt under det att ingen blir friskare  av dessa preparat (gäller … [Läs mer...]

Diabetestidningar

Det är en tendens att tidningar som jag prenumererar på kommer samma vecka. Nu har Storstockholms diabetesförenings (SSDF) tidning Leva med diabetes nr 3 -16 kommit. SSDF är relativt öppna för olika … [Läs mer...]