Den känsliga frågan om cancer

Krönika av professor Göran Sjöberg: Den känsliga frågan om cancer

Professor Göran SjöbergJag prenumererar på en intressant tidskrift som heter 2000-Talets Vetenskap. Den handlar ofta om alternativa behandlingar av våra vanliga sjukdomar och med tanke på att jag idag nästan helt förlorat min tidigare naiva syn på skolmedicinen som någon slags vetenskap blir alternativa behandlingar mer intressanta.

Men bland dessa intressanta alternativbehandlingar finns trots allt många som jag själv har väldigt svårt att tro på och som jag därför fortfarande uppfattar som rent kvacksalveri tills motsatsen kan bevisas. Man måste heller inte tro på all alternativmedicin som råkar vara emot den moderna skolmedicinen för att man själv just förlorat tilltron till den senare.

Det gäller som vanligt att läsa på och bilda sig egna uppfattningar eller som Annika ständigt är inne på genom att prova på och se om man kanske mår bättre av någon ofarlig behandling, t.ex. LCHF, även om den kanske inte har bevisats ha någon effekt i ett aktuellt sjukdomsfall – den kan ju ha det trots allt. Hela vår sjukvård genomsyras för övrigt enligt min uppfattning av ett väldigt avancerat kvacksalveri och på många olika plan. Detta kvacksalveri finns förvisso även inom alternativmedicinen men förklädnaden är här inte lika avancerad.

Den verkligt intressanta delen av det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap (1/2015) var för mig en artikel som verkligen slog hål på min tidigare tilltro till den officiella synen att cancer orsakas av mutationer i cellkärnorna och mutationer som då förvandlar normala celler till just cancerceller. Artikeln är skriven av Bengt Larsson och handlar om Professor Thomas Seyfrieds forskning, vid Boston universitetet, och hans bok ”Cancer as a Metabolic Disease” där Seyfried summerar argumenten mot den ’rådande ordningen’ inom cancerforskningen.  I artikeln nämns de i mina ögon rent geniala experiment som William Schaeffers forskningsgrupp vid University of Vermont genomförde redan för 25 år sedan.

De suveräna experiment som Schaeffer genomförde var att med hjälp av modern mikrobiologisk cellteknik byta ut cellkärnorna i friska celler mot cellkärnor från cancerceller. Enligt gängse cancerteori borde dessa tidigare friska celler då förvandlats till cancerceller eftersom cancer enligt den officiella teorin beror på att DNA:t i just själva cellkärnan har muterat och med mutationer som förvandlat normala celler till cancerogena celler.

Men vad Schaeffer fann och som stred mot dessa gängse teorier var att de celler där cellkärnorna bytts ut mot kärnor från cancerceller inte hade förvandlades till cancerceller vilket han visade genom att implanterade dem i 68 möss. Endast hos en mus växte då en tumör. För att bekräfta dessa kontroversiella upptäckter genomförde Schaeffer även det omvända experimentet genom att byta ut cellkärnorna i cancerceller mot cellkärnor från friska celler som då i logikens namn borde upphöra att vara cancerogena, med andra ord friska celler.

När han sedan implanterade dessa celler hos möss visade det sig att 97 % av mössen utvecklade tumörer. För mig är detta verkligen frågan om elegant forskning i sann naturvetenskaplig anda till skillnad mot de mesta jag kommit i kontakt med inom den medicinska forskningen och det behöver knappast påpekas att etablissemanget här lagt på locket och skruvat till ordentligt eftersom själva fundamentet inom det etablerade cancerforskaretablissemanget nu slås i spillror genom dessa resultat.

Trots att Seyfrieds bok är osedvanligt dyr har jag nu ändå beställt den för att den verkar så oerhört intressant – det blir nog en mer djupgående krönika framöver kring detta tema när jag väl läst boken – den verkar vad jag förstår kräva en hel del av sin läsare.

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap finns för övrigt mer intressant att läsa om cancer och kostens betydelse och där den engelske läkaren Patrick Kingsley intervjuas. Om man ska tro Patrick Kingsley skulle alla cancerceller dö inom tre månader om den som drabbats av cancer verkligen skulle äta en strikt ketogen kost men han tror tyvärr inte att så många klarar av att göra detta.

Jag frågar mig nu ändå om man idag inte kan skönja en svagt förändrad attityd inom medicinen om att cancer kanske gynnas av socker.  Jag har nu flera bekanta som drabbats av prostatabesvär och nu uppmanats av sjukvården att minska ned på kolhydraterna och framför allt sockret. Patrick Kingsley’s syn på hur svårt vi människor verkligen har att ’sköta oss’, trots att vi närmar oss döden i cancer, stämmer för övrigt med min egen ’talibanska’ syn på kosten.

Det är faktiskt ruskigt svårt att hålla sig borta från alla kolhydrater och annat godis. Vi läser ständigt om hur folk har lyckats återfå sin hälsa men att ett enda felsteg får dem att trilla tillbaka i kolhydratsträsket och sedan har enorma svårigheter att ta sig ur träsket igen. Det är rent mänskligt att folk därför mer än gärna försöker förneka sina beroenden, att andra har beroenden har de inga problem att inse utan det är med sina egna de har problem. Då försöker man istället hitta ’logiska’ argument för att få slippa att gå på den ’smala stigen’ trots att de innerst inne vet att deras hälsa skulle må väldigt bra av att göra det.

Vi ju alla på något sätt svaga ’i anden’ men även den är enligt min mening rent fysiologisk – hur skulle den kunna vara något annat?

Comments

 1. 101
  Torbjörn Sassersson säger

  Jag tycker Erik Enbys upptäckter och framgångsrika behandlingar av cancerpatienter förtjänar större uppmärksamhet. Patienterna har t.ex. lidit av maligna sjukdomar och den gemensamma nämnaren är infektioner av olika utseende i blodet.

  Artikel: Revolutionerande upptäckt? ALS-patient och patient med malignt lymfom hade massiv mikrobiologisk “växt” i blodet – Dr Erik Enby

  https://newsvoice.se/2014/12/10/revolutionerande-upptackt-als-patient-och-patient-med-malignt-lymfom-hade-massiv-mikrobiologisk-vaxt-i-blodet-dr-erik-enby/

 2. 102
  Siv Wernborg säger

  Svampinlägg

  Efter vad jag har förstått, är cancer mögel, vilket är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer).

  Jag har varit cancerpatient till dr Erik Enby 2001-2004 och arbetat i hans mottagning 2004-2008,
  så jag vågar påstå att jag har lärt mig en del om denna livshotande sjukdom, men framförallt sett patienter bli framgångsrikt behandlade efter hans koncept, genom hans mångåriga beprövade erfarenhet.

  Jag diagnostiserades i början av 2001 med ca-sjukdomen malignt melanom, en aggressiv cancer med spridning, och lever fortfarande i dag frisk som en nötkärna efter drygt 14 år tack vare dr Enbys infektions- och mögelhämmande behandling, trots en dålig prognos på Sahlgrenska. Jag tackade NEJ till strålbehandling och blev ”botad” av dr Enby i huvudsak genom vitamin- och mineralbehandling, akupunktur och singlett syrgasinhalering. På Enbys inrådan gick jag med på en mindre operation på SU, varvid en plommonstor tumör avlägsnades på halsen. Jag friskförklarades av Sahlgrenska år 2004 (OBS! ingen strålning eller cytostatika).

  Enligt dr Enby ska man inta mycket C-vitamin vid alla kroniska sjukdomar. Vitamin C är som bekant askorbinsyra, en antioxidant, som hämmar de flesta mögelsvampar (Läs mer på http://www.enby.se under Behandlingar. Här finns även Linus Pauling nämnd.) Askorbinsyra hämmar ju växt av mögel i hallonsylten, precis som pepparrot ökar hållbarheten i en rödbetsinläggning.

  När ska den etablerade medicinen vakna upp och inse att de har fel teori i botten?
  Erik Enby har ropat i ”öknen” i 30 år. Som han skriver i sin artikel i 2000-Talets Vetenskap Nr 1/2013 finns det anledning att involvera mykologer i cancerforskningen, vilket låter mycket klokt i mina öron. Erik Enby visar ju på en ny väg betr sporsäckssvampar och det finns väl all anledning att undersöka detta på Patologen?

  Kom till Malmö, Kockums Fritid, den 19 april på det vetenskapliga seminariet och lyssna på dr Enby när han berättar om hur man påvisar mikrober i sjuka vävnader!

  Med vänlig hälsning
  Siv Wernborg, Fil mag

  P.S. Jag intog C-vitamin i höga doser varje dag genom munnen!!

 3. 103

  @98,@100 Ionosil 10ppm. Jag följer rekommendationerna 2 teskedar per liter vatten.

 4. 104
  Lars Henrik säger

  Hmm, jag undrar över detta med C-vitamin. Det tycks ju vara fördelaktigt att få i sig ganska stor mängd av vitaminet men betyder det att vi har en brist på C eller ska det ses som ett behov bara vid sjukdom, en ’medicin’ s a s?

 5. 105
  Sven Erik Nordin säger

  Två teskedar per liter vatten är dosering för VATTENRENING! För medicinering skall man inte späda. Men Livsmedelsverket förbjöd ju för några år sedan saluförandet av Ionosil som kosttillskott, så nu får det endast säljas som ”vattenreningsmedel”. Därför får man väl också enbart ha bruksanvisning för vattenrening…

 6. 106

  Mycket bra att Bengt Larssons artiklar om cancer får ordentlig uppmärksamhet. Denna , högakuell idag skrev han redan 1997.: https://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr1/97-1art1.htm.

  Söker man på http://www.2000tv.se (beställ gamla tidskrifter) så finns pärlor att läsa på nätet om det står htm eller pdf efter numret i fråga . Varsågod.

  Sedan gjorde någon ett inlägg , lite försiktigt om att jag håller inte med allt som står i 2000-talets Vetenskap – men en del är bra.
  Då ska jag och Bengt förklara. Vi har hela tiden haft som högt mål att skriva sanningen , oberoende läsarens världsbild, Och detta utifrån gedigen granskning av faktamaterialet. Och vare sig lägga ribban för lågt eller för högt. Jag tror snarare att det i såfall läsarens världsbild som har fått sig törnar under utbildningen., när inte våra artiklar verkar sanningsenliga.
  Är de alldeles tokiga enligt läsaren så uppmanar vi att gå till referenserna, och på allvar ifrågasätta sin egen världsbild

  Här kan man också på hemsidan granska det arbete som Erik Enby utfört. Nr 2/97 var exempelvis en tidning som till stora delar är skriven av och om honom.. Läs och begrunda.
  PS Bengt Larsson kommer till Malmö den 19 april på SARAs årsmöte. Välkomna.

  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör och Dr. Sc (OIUCM)

 7. 107
  Professor Göran säger

  @ Siv Wernborg:

  Intressant berättelse!

  Enby har definitivt fått betala ett högt pris för att ha ’utamanat’ den officiella medicinska religionen genom sina egna forskningar och framför allt genom sin praktik. Annika var väldigt nära att drabbas av samma öde.

  Som jag skrev i ett tidigare inlägg är det Mammon i form av läkemedelsbolagen som idag är Gud inom den officiella sjukvården och denna Mammon tolererar inga andra ’smågudar’. Om man som Enby insett det sjuka i vårt system och istället försöker behandla patienter med alternativa metoder, och med största sannolikhet mycket bättre resultat, och samtidigt försöker överleva på sin verksamhet har man ruskigt nog förvandlat sig till en öppen måltavla för just Mammon. Med tanke på vapenresurserna som de besitter och som utmanas har det visat sig att chanserna att överleva inte är speciellt stora i det långa loppet. Här visar sig också media i all sin servilitet.

  ”Se här! En kvackare som skor sig på sjuka människors bekostnad! Så fruktansvärt!”

  Den klassiska ytliga dramaturgin som media använder sig av förnekar sig inte.

  De startar ett ’mediadrev’. Att de i grund och botten utför sin ’drängtjänst’ åt BigPharma är det sista de skulle erkänna. Det är för mig rent beklämmande att program som Vetenskapsradion kan låna sig till sådana bottennapp.

  Nå – nu tillhör jag själv bevisligen dom som inte har några större tankar om att dessa ’vetenskapsreportrar’ skulle besitta något eget självständigt vetenskapligt tänkande. Tyvärr är och förblir de megafoner för just Mammon vilket de i djupet av sina opportunistiska själar troligen också anar även om vi aldrig ser några uttryck för sådana tvivel.

  Kejsarens nya kläder är ständigt närvarande!

  Karriärer inom media gör de som har de mest servila dragen och samtidigt är bäst på att dölja detta faktum. Här finns i mina ögon också en lika tydlig som obehaglig självbelåtenhet även om den sällan materialiseras i ett öppet flin på TV-skärmen. Det är ingen tillfällighet att vår TV åkte ut för 20 år sedan och att vi istället nu ägnar tiden åt att läsa seriösa böcker.

 8. 108

  @107. Om du dricker vatten efter du tagit det outspätt så blir det väl samma sak? Du kör med något starkare mängd än vad jag gör. Visst att det inte får sälja som kosttillskott, men inget sades om rekommendationerna på blandningen. Sitter du inne med information som jag saknar så får du gärna länka till information.

 9. 109

  Beträffande kryddors effekt av ämnesomsättning.Du måste äta sådana mängder att effekten försvinner.
  https://studentreportrarna.sh.se/at/article14311.ece#.VQqVm46G-jY

 10. 110
  Georg W säger

  Jag undrar vad dr Enby anser om gamla tiders metod att ta livet av svampen med fotogen/terpentin blandat med socker i botten?

  Annars kan jag konstatera efter en vinter med tillskott av kroppsvänlig (svindyr) C-vitamin gjort underverk. Jag har även tjuvstartat med att dricka tallbarrste´, i väntan på vårens fräscha tallskott. Därmed är jag själv övertygad om att jag funnit motmedel mot svamp och tumörtillväxt.

  Slutsatsen jag drar är att vi som människor är en integrerad del av biomassan och att oralt konsumerat socker är ett gift som ”bara” göder dessa mikrobakteriella tillväxter.

  Jag tror även att om man lyckas avliva sin svamp och få stopp på inflammationerna. Så tror inte jag att en normal människa skulle ha viljan/lusten att konsumera socker eller sötade produkter. Det är processen som äter upp oss inifrån, som behöver socker.

 11. 111
  Sven Erik Nordin säger

  @ jala:
  Eftersom det numera är förbjudet att saluföra kolloidalt silver som kosttillskott, så finns det kanske inte heller någon ”medicinsk” rekommendation att länka till. Men det jag vet är, att min anhöriga som botade från sin cancer i bukspottkörteln tog sammanlagt 750 ml outspätt (10 ppm) per dag. Om hon skulle använt ”vattenreningsspädningen” (2 tsk/liter vatten), så hade hon behövt dricka oerhörda mängder vatten för att få i sig samma mängd silver…

 12. 112

  Tackar för info. Jag behöver ingen medicinsk forskning. Den brukar ofta vara tillrättalagd, bara det faktum att den förbjöds att säljas som kosttillskott gör mig övertygad om dess förträfflighet. Jag har en länk till information om kolloidalt silver där det benämns som vattenreningsprodukt. Har även varit i kontakt med ION SILVER.
  https://www.ion-silver.com/silver.htm

 13. 113

  När det gäller Kolloidalt silver finns det en facebook sida som helt handlar om KS. Doser, patientberättelser mm! Absolut värd att gå igenom och läsa all dokument som läggs upp av Ionosils Anders Sultan och medlemmarna som nu ligger på över 25000! Efter att mediadrevet mot KS gick igång ökade medlemmsantalet med flera tusen! https://www.facebook.com/groups/353447591456827/?fref=ts

 14. 114

  @ Kjell Holmsten:
  Tack för tipset.

 15. 115
  Professor Göran säger

  @ Siv Wernborg:

  Här är en fundering jag fick när jag läser ditt inlägg igen.

  Jag kan inte tänka mig annat än att Enby var mycket noga med sina journalanteckningar med tanke på att myndigheterna uppenbarligen haft ögonen på den kliniska verksamheten och att Enby måste ha varit väl medveten om denna övervakning. Min fundering är att det borde gå att forska på detta journalmaterial och få fram statistik på framgångarna med alternativa medicinska cancerbehandlingar utan att enskilda patientberättelser blir offentliga.

  Sådan statistik borde ha större genomslagskraft än de enskilda framgångssagor vi hela tiden får höra om tycker jag. Men sådan forskning på patientjournaler kanske inte är tillåten om nu inte varje patient ger sitt tillstånd.

 16. 116
  Professor Göran säger

  @ Sven Erik Nordin: #18

  Tack för länken till Dr Georgia Ede och hennes läsning av Seyfrieds bok. Väldigt initierade kommentarer till hennes blog också.

  https://www.diagnosisdiet.com/what-causes-cancer/

 17. 117
  Sven Erik Nordin säger

  @ Professor Göran:
  Tack!
  Vore intressant om du med din genuina vetenskapliga bakgrund kunde läsa Jenny Reimers bok ”Naturlig föda – naturligtvis”… Jag häpnar när jag tar del av den – men har svårt att motsäga hennes påståenden… Någon annan som läst boken?

 18. 118

  Publicerades den 13 dec. 2012:
  ”A new cancer treatment that is free has virtually no side effects and can be used in conjunction with other cancer treatments. It involves starving cancer cells of the fuel they the love…”

  – slut citat av texten under videon här
  https://www.youtube.com/watch?v=OxhNMzIzs3M&feature=youtu.be

 19. 119


  Den 24-årige killen ska snart dö i cancer. Men den sista texten han skrev rörde oss till tårar. 😥

  …Innan fanns det så många saker jag tänkte på. När jag fick veta hur lite tid jag hade kvar, stod det klart för mig vilka saker som verkligen är viktiga. Så, jag skriver till dig av egoistiska skäl. Jag vill ge mening åt mitt liv genom att dela med dig vad jag har förstått:

  Slösa inte din tid på ett arbete som du inte gillar. Det är uppenbart att man inte kan lyckas i något som man inte gillar. Tålamod, passion och engagemang kommer lätt, bara du älskar det du gör.

  Det är dumt att vara rädd för andras åsikter. Rädsla försvagar och paralyserar dig. Om du tillåter det, kan rädslan växa och bli värre varje dag tills det inte finns någonting kvar av dig. Lyssna på din inre röst och följ den. Vissa kanske tycker du är galen, men andra kanske tycker att du är en legend.

  Ta kontroll över ditt liv, ta fullt ansvar för de saker som händer dig. Begränsa dåliga vanor och försöka leva ett hälsosammare liv. Hitta en aktivitet som gör dig lycklig. Låt ditt liv formas av de beslut som du har gjort, och inte av besluten du ändå inte kan styra.

  Uppskatta människorna omkring dig. Dina vänner och släktingar kommer alltid att vara en oändlig källa till styrka och kärlek. Det är därför du inte ska ta dem för givet.

  – slut citat härifrån.

 20. 120

  OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja. Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion. Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.

  Men som nödfoder kan Kroppen även överleva på kolhydrater och socker under en viss tid.

  Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att kolhydrater och socker är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % kolhydrater och socker – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv.

  Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv av – ÄR för mycket av kolhydrater och socker i kosten. Ej mer och ej mindre än så.

  Som vuxna så bildas och dör cancerceller här och där i Kroppen ständigt och jämt. Under rätt många år med Livsfarliga Verkets rekommenderade 60-70 % kolhydrater och socker i kosten – klarar Kroppen själv av – med insulin som motgift – att hålla blodsockernivån på rimliga höjder. Men så småningom tröttnar Kroppen på den felaktiga kosten = insulinproduktionen fungerar ej längre för att hantera det för stora intaget av kolhydrater och socker.

  Förhöjda blodsockernivåer är det som cancercellerna MÅSTE ha för att ha framtiden för sig. Tar då cancerpatienten bort det mesta av kolhydrater och socker i kosten – till förmån för mera av animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja – så återgår i de allra flesta fall blodsockernivån till det normala.

  Cancern dör helt enkelt – därför att den kan helt enkelt ej överleva utan förhöjda blodsockernivåer. Inget konstigt alls – men lik förbannat så förefaller det vara näst intill obegripligt för t ex dom allra flesta cancerbehandlande läkare.

  Men va fan – i deras utbildningar ingår ju bara att ta till kniven och förskriva cellgifter, tyvärr tyvärr… 😥

  Mera om detta här.

 21. 121
  Professor Göran säger

  @ Sven Erik Nordin:

  Nej – jag har inte läst boken. Däremot har jag läst, i början av min LCHF-karriär, en fantastisk uppsats av Jenny Reimers om fetterna i vår mat.

  Uppsatsen från 2005 heter

  Orsaken till metabola syndromet förklaras av Evolutionen

  Där lärde jag mig mycket om de essentiella fetterna.

 22. 122

  @112 Georg W:
  Du skriver om kroppsvänlig svindyr C-vitamin…
  Vad är det för sort du använder??
  Vill gärna ha en sort som är snäll mot magen…

  Mycket givande att följa denna intressanta tråd – tack alla…

 23. 123
  Sven Erik Nordin säger

  Jag använder ”Super C Complex 1000”. En buffrad tablett på 1000 mg, som utsöndras långsamt under upp till 8 timmar. Åtminstone min mage tål denna variant bra…

 24. 124
  Annika Dahlqvist säger

  @ 123 Professor Göran:
  Det är nog samma text som i boken. Det är bara trevligare att läsa en fin bok.

 25. 125
  Professor Göran säger

  När man efter några år som LCHF-are har läst på ordentligt, t.ex. vad Jenny Reimers skrivit, och har kommit fram till vad som verkar vara hyfsat vetenskapligt, verkar det som om, i alla fall på mig själv, man hamnar i någon slags smal mörk återvändsgränd, inte för att man tvivlar på vad man kommit fram till utan snarare tvärtom. Man känner sig helt enkelt omgiven av murar av ’stupid medicinsk dogmatik’ och har svårt att se hur man ska komma ur denna återvändsgränd.

  I början av ens LCHF-karriär, när man precis fått upp ögonen för vansinnet, verkar man ha större tilltro till att etablissemanget ska ta sitt förnuft tillfånga genom att man pekar på uppenbara vetenskapliga fakta.

  I den senaste tråden hos Malcolm Kendrick såg jag en kommentar från en person, Obhi Chatterjee, som verkar ha kommit en bit på sin kunskapsresa och blivit en helt övertygad LCHF-are. Han jobbar verkligen på att försöka påverka etablissemanget och har skrivit en ytterst väldokumenterad inlaga till de engelska myndigheterna.

  https://innereye.eu/obhiblog/wp-content/uploads/2015/02/Letter_Wollaston_Feb_2015.pdf

  Vi känner igen detta mönster av att uppvakta myndigheter och att tro på att en förändring kan vara möjlig.

  Obhi verkar ha en obeskrivlig positiv energi, lite på samma sätt som vår Mats Lindgren, och har också gjort en långfilm med animerade dockor som skildrar kunskapsresan till insikten om vansinnet vi befinner oss i. Det handlar mycket om demens som hans far drabbades av och statiner. Det finns en trailer också om man inte vill se hela denna välgjorda film.

  https://www.youtube.com/watch?v=0QrrBX-6gp0&feature=youtu.be

  Jag önskar själv att jag fortfarande skulle ha Obhis drivkraft.

 26. 126
  Bo Blomberg säger

  #119 Sven Erik Nordin och #123 Professor Göran:
  Jenny Reimers uppsats från 2005 uppfattar jag som ett sorts ”förarbete” till boken som Sven Erik talar om. Allt som står i uppsatsen finns med i boken, den version jag fått tag på är från den 2 juni 2006. Det är en alldeles utomordentlig genomgång helt i Lars Wilssons anda och jag kan inte finna något som helst konstigt med den framställningen. En bok som alla intresserade borde ta del av. Den finns att ladda ner bl a här från kolhydrater i fokus:
  https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=https%3A%2F%2Fkolhydrater.ifokus.se%2Farticles%2F4d716359b9cb462239073af1-maten-vi-borde-ata&ei=3NgLVe-JOsm0acPAgPgE&usg=AFQjCNHhObxDehodKopT-pI_4mDszGH0WA&sig2=TUrww6fK6o6PIsFEcrks_A&bvm=bv.88528373,d.d2s

  annars är det bara googla på Jenny Reimers pdf så finns flera länkar

 27. 127
  Bo Blomberg säger

  #127 Professor Göran:
  herregud vilken drapa Obhi C har skickat in. Jag undrar hur dom ska kunna bara begrava den i runda arkivet! Hade det varit Sverige skulle den väl hamnat under ”utredning” i nån kommitté och den vägen försvunnit in i glömskan…

 28. 128
  Professor Göran säger

  @ Bo Blomberg:

  Tack för länken till Reimers bok! Det ska bli intressant att läsa den med tanke på att den nu är tio år sedan den skrevs.

  Apropå kunskapsresor, som den nu Obhi Chatterjee genomfört, och bokskrivande, blev jag i början av min egen ’karriär’ (2009) själv så inspirerad av vad jag plötsligt ’upptäckte’ i Gary Taubes GC&BC att jag beslutade mig för att skriva en bok baserad på den boken och som jag också började skriva de första kapitlen i och tog också kontakt med olika bokförlag. Jag kommunicerade också med Andreas för att få lite synpunkter på det jag hade skrivit och det visade sig då att han hade exakt samma planer kring GC&BC och han hade dessutom kommit längre i sina kontakter med Bonniers som för övrigt var det förlag som var mest positivt till själva bokidén. Det var faktiskt GC&BC som triggade Andreas på samma sätt som jag själv triggades.

  Hur som helst blev det efter mina kontakter med Andreas full fart på hans bokskrivande och hans Matrevolutionen har ju också blivit en succé. Jag inbillar mig därför att hjälpte honom att få ’tummen ur’ – jag antar att det hade varit lite snopet för honom om jag hade hunnit ’före’ – och möjligen har jag därför också bidragit till att det blev lite fart på hela hans företag. Hur som helst såg jag ingen anledning att driva mitt bokprojekt vidare och det är mycket bättre om en läkare ger ut en sådan bok än en metallurg hur frestande detta ändå kan vara för ’egot’.

  Hur är det möjligt att förändra världen frågar jag mig alltmer.

  Jag hoppas verkligen att Kostdoktorns företag kommer att växa som planerat och att Andreas under denna resa inte kommer tappa sin vision om ’revolutionen’. Mercola kan kanske vara en förebild – han har ju kommit en bit längre trots allt.

  Man kan bara inte blunda för att det är enorma ekonomiska krafter som nu utmanas av vår rörelse och ju större hans företag blir ju mer frestande kommer det bli för ’etablissemanget’ att ’interferera’ och inga knep kan här vara för ’smutsiga’ om man ser tillbaka på historien.

  Inga samhällen gillar ’revolutioner’!

 29. 129
  Bo Blomberg säger

  Professor Göran:
  det är alltid ett nöje att läsa dina krönikor så hade du skrivit boken så hade den säkert blivit mycket bra! Men jag håller med dig, det är kanske större ”slagkraft” ifall det kommer från en läkare? Dock är det förstås risk för ”uthängning”, som ju t ex Annika råkade ut för. Kostdoktorn verkar ”ha klarat sig” men som du skriver så är det enorma resurser bakom dagens usla praktik inom kost och medicin och det kommer nog att kastas skit i parti och minut ifall man inte på annat sätt kan ”neutralisera” folks önskan om ett hälsosammare liv. Men nog känns det som om alltför många sanningar har slunkit ut på alltförmånga platser och mottagits väl av alltför många människor för att man ska kunna trycka in ”anden i flaskan igen”. Det är i alla fall vad jag hoppas på. Men för att travestera Churchill: ”det är inte slutet, det är inte ens början på slutet, möjligen är det slutet på början”…

 30. 130

  #117 Prof Goran
  Sådan statistik genomförde jag faktiskt med Enbys journalmaterial som grund. Det var oerhört lärorikt och kostade en del (betalade ur egen ficka) Lärdomen bestod i att jag hade kunnat manipulerat slutresultat beroende på hur jag grupperar patienterna osv. Men det ville jag inte resultaten finns här https://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr2/97nr2.htm Sök under rubriken resultat och behandling. I kortheten resultaten var inte enastående, ungefär liknande de som skolmedicinen uppvisar.
  Men sedan slog mig en tanke. Många av de som i journalanteckningen hade cancer och uppgivit den för Erik så, hade väl knappast anledning att ljuga. Men de kunde jag inte alls återfinna i cancerregistret. Hursomhelst strök jag dem helt från den statistiska beräkningen helt. Om det för många av dessa gällde att de vid återbesök på ca-kliniken fått bekräftat att cancern varit borta också hade raderats ur registret, som feldiagnos. Skulle detta stämma så hade Enbys behandlingsframgångar varit mycket större än vad den statistiska utvärderingen gav vid handen.
  Den största lärdomen. Det mesta statistiska underlaget är alltid behäftat med fel. Sedan kan den som gör utvärderingen frisera det hela åt det håll man önskar . I mitt fall gjorde jag inte så och funderingen ovan föll mig in långt efter publicering.
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör http://www.2000tv.se

 31. 131

  @ Professor Göran:
  Du skrev ”…Vi känner igen detta mönster av att uppvakta myndigheter och att tro på att en förändring kan vara möjlig.”

  Om man bor i USA eller vill veta detaljer om hur det fungerar där kan länken nedan ge massor av information. Artikeln handlar om Rockefeller och hans övergripande inflytande inom medicin, utbildning, forskning och massmedia. Den första Rockefellern gjorde sitt starkapital genom att sälja s.k. snake oil medicine, långt före oljan.
  https://www.whale.to/b/ruesch.html
  En artikel som borde översättas till Svenska, dock inte med Google utan ordentlig korrigering efteråt. Nedan ett försök med första biten..
  På 1930-talet drev Morris A. Bealle, en före detta redaktör för gamla Washington Times och Herald, en tidning där det lokala elbolaget köpte en stor annons varje vecka. Denna regelbundna intäkt tog hand om en hel del bekymmer varje gång räkningarna kom.
  Enligt Bealle’s egen berättelse, gick en dag tidningen i bräschen för en del av sina läsare som fick dålig service från kraftbolaget. Morris Bealle fick då straxt sitt livs utskållning från annonsbyrån som hanterade försäljningen av tidningsannonserna. Annonsbyrån förklarade att om tidningen ”klev över gränsen igen ” skulle detta resultera i omedelbar uppsägning inte bara av reklamkontrakten utan uppsägning från gasbolaget och telefonbolaget skulle även ske!
  Då öppnades Bealles färvånade ögon för den verkliga innebörden av uttrycket ”en fri oberoende press”, så att han omgående bestämde sig för att lämna tidningsbranschen. Han hade råd att göra så eftersom han tillhörde kretsen av välbärgade lokala landägare i Maryland. Ett oköpbart oberoende som aldrig delas av flertalet tidningsredaktörer.
  Bealle använde sin yrkeserfarenhet till att göra efterforskningar i hur fri pressen faktiskt var/är och skrev två omskakande exposeer: ”The House of Rockefeller” och ”The Drug Story”. Men sedan stod det snart klart att han trots sin förtrogenhet med den redaktionella världen med många viktiga personliga kontakter inte kunde få sina böcker i tryck! Han blev tvungen att grunda sitt eget förlag, ”The Columbia Publishing House” , Washington DC, 1949. Detta var ett ännu värre exempel på den tysta men orubbliga censur som gäller i ”The Land of the Free och Home of the Brave”. Färklarar även utmärkt varför så få liknande exposeer skrivits.
  Även om ”The Drug Story” är en av de viktigaste böcker om hälsa och politik som någonsins publicerats i USA, har den aldrig blivit antagen i en större bokhandel eller recenscerats av massmedia / väletablerade tidningar utan såldes endast exklusivt per post. Men när vi fick reda på boken på 1970-talet, var det dock redan i sin 33: e tryckning under ett annat förlag, Biworld Publishers, Orem, Utah.
  Idag finns boken på Amazon, dock ej i Kindle form, ännu (?)…
  Dock skrivs i en läsarkommentar att digital kopia laddats ned…. Återkommer om jag lyckas hitta sådan och om intresse finnes.

 32. 132
  Professor Göran säger

  @ Ingemar Ljungqvist:

  Förbaskat intressant!

  Imponerande att du genomförde detta på egen hand men cancer är ju förstås ditt specialområde.

  Vi vill alla så gärna ha enkla svar – oneliners – men tillvaron visar sig ständigt mer komplicerad.

  Ur den synpunkten är just RCTer att föredra framför ’klinisk’ egenkontroll eftersom RCTer innebär mer systematiskt genomförda försök och kontroll.

  Vad som ständigt slår mig är hur svårt det verkligen är att befinna sig i ett ordentligt ketogent tillstånd. I princip måste man då ’nolla’ kolhydraterna vilket kräver en oerhörd disciplin och inte minst stöd från omgivningen. En blodsockermätare och ketonstickor är nog ett ’måste’ för att man ska få en ordentlig återkoppling på hur det man stoppar i munnen återverkar på detta förnämliga ketogena försvarstillstånd. Kanske är det först när man hamnat i det metabola syndromet man behöver ’bry sig’ vilket förstås betyder att ungefär hälften av jordens befolkning skulle behöva satsa på ett strikt ketogent tillstånd medan den andra delen av jordens befolkning inte behöver drabbas av ångest när de avnjuter sin morotskaka.

  Seyfried anser som sagt att förhållandet mellan glukos och ketoner i blodet skall vara mindre än 1 om cancer skall kunna bekämpas med kosten vilket i klartext betyder att man måste befinna sig på den mörkaste delen på ketonstickorna med typvärden 8 mmol/liter eller högre om man nu har normala gloukosnivåer på runt 6.

  Intressant är också att min bekant med allvarlig cancer och som nu ska opereras har uppmanats att inför denna operation satsa på LCHF av sjukvården för att om möjligt gå ned i vikt och minska inflammationsnivåerna i kroppen. Att han skulle hamna i ett strikt ketogent tillstånd är knappast troligt förstås.

  Det hela är trots all inte svart eller vitt.

 33. 133

  Sven Erik Nordin Skrev:

  Men det jag vet är, att min anhöriga som botade från sin cancer i bukspottkörteln tog sammanlagt 750 ml outspätt (10 ppm) per dag. Om hon skulle använt ”vattenreningsspädningen” (2 tsk/liter vatten), så hade hon behövt dricka oerhörda mängder vatten för att få i sig samma mängd silver…

  Var det inte 75 ml per dag? I vart fall om det är samma dam som Annika har berättat om tidigare. 750 ml är ju 0,75 liter, d v s en hel 75:a 😉

 34. 134

  Vid 750 ml räcker en 5 liters dunk knappt en vecka medans vid 75 ml räcker dunken drygt 2 månader.

 35. 135
  Sven Erik Nordin säger

  @ LenaK:
  Ber om ursäkt!
  15 ml 5 ggr/dag bör rimligen bli 75 ml/dag… Tack för påpekandet!

 36. 136
  Georg W säger

  124@ EvaLi:

  Det C-vitamin som funkar för mig är Ester-C C-vitamin från hälsokosten. De kostar 1kr per piller/dag. Kanske inte så svindyrt med tanke på att de fungerar. Till skillnad mot Icas brustabletter, som jag tror är en ren bluff och skadliga för mig. Jag har ätit 400mg per dag och ser nu att daglig dos är betydligt mindre än 100mg. Överdoseringen har inte orsakat någon skada på mig.

 37. 137

  När jag periodvis vill ta tillskott av C-vitamin använder jag askorbinsyra från kryddhyllan i affären. Rent och billigt. Ger samma effekt som dyrare specialalternativ som jag använt tidigare. Ett kryddmått motsvarar ungefär 1 gram. Jag rör ut det i ett glas vatten och dricker till maten.

 38. 138
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Hur vet man att det fungerar i små doser?

  Pauling som var den största C-vitaminaposteln genom tiderna förespråkade att man skulle ta så mycket magen tålde. Eftersom askorbinsyra är en svag syra och därför lite irriterande i höga doser på tarmslemhinnorna rekommenderade Pauling att man kunde ta C-vitamin som ett neutraliserat salt av citronsyran, ett sk. askorbat och där finns det lite olika salter, natrium, magnesium, kalcium och kaliumaskorbat för att nämna några.

  För effektiv cancerbehandling bör tydligen mycket stora doser c-vitamin injiceras intravenöst utan några skadliga biverkningar. Detta är naturligtvis förbjudet för det skulle ju kunna fungera till skillnad mot många cellgifter och där dessa hemska biverkningar måste ses som en ’garanti’ för att man inte utsätts för något ’kvacksalveri’. Gode Gud – vilken ’ mammonisk’ värld vi lever i!

  Och nu jagar man med blåslampa de som säljer vitaminer i ’för höga doser’ – folk kan ju bli friska och då är slutet nära!

  Själv köpte jag två kilo askorbinsyra på en gång och om man nu skulle nöja sig med 100 mg per dag skulle ett kilo räcka i 30 år om jag nu inte räknar fel. Jag tror att vi betalade 300 kr för kilot vilket skulle betyda 10 kronor per år. Själv slarvar jag en del men typiskt några gånger i veckan tar jag 1000 – 2000 mg (1 – 2 gram, 1 – 2 kryddmått) ren askorbinsyra upplöst i vatten och då är jag uppe runt en halv krona per dag.

  Om jag nu ska tro på Linus Pauling så spelar det heller ingen roll i vilken form man tar sitt C-vitamin.

  https://lpi.oregonstate.edu/ss01/bioavailability.html

 39. 139
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Det du berättar förvånar mig inte ett ögonblick men det är alltid intressant med konkreta exempel på denna mediakorruption.

  Vad gäller Rockefellers ’oheliga allianser’ var faktiskt William Engdahls ’Hotet mot livet’ en verklig ögonöppnare för mig.

  Media verkar exakt veta inom vilka politiskt korrekta ’ramar’ de måste röra sig. Därför har det förvånat mig att jag själv har fått in flera kritiska kommentarer i Läkartidningen så världen är inte helt svart-vit. Kan detta möjligen bero på att jag har använt mig av min Chalmerstitel och att sjukvården är så extremt auktoritetstroende. Om man därför bara avfärdar argumenten från en professor, om än inom materialvetenskapen, skjuter man sig själv på något sätt i foten.

 40. 140
  Lars Henrik säger

  @ Professor Göran:
  Var köpte du så stora mängder askorbinsyra?

 41. 141
  Professor Göran säger
 42. 142
  Professor Göran säger

  Ingemar Ljungqvist Skrev:

  Men sedan slog mig en tanke. Många av de som i journalanteckningen hade cancer och uppgivit den för Erik så, hade väl knappast anledning att ljuga. Men de kunde jag inte alls återfinna i cancerregistret.

  Man brukar ju säga att djävulen bor i detaljerna och det är genom att manipulera ’detaljerna’ som läkemedelsbolagen och etablissemanget kan visa vad de vill visa och speciellt när de vet att oberoende forskare inte kan komma åt deras filer och granska dem. De har helt enkelt en ’agenda’ och på den finns inte alternativmedicin med annat än som rent ’kvacksalveri’.

  Det är väl känt alla officiella sjukvårdsregister lider av olika diagnostiska problem men detta hindrar inte epidemiologiska studier som baseras på sådana register att dra kategoriska slutsatser efter allsköns manipulationer av data. Det värsta av allt är förstås när svaga associationer förvandlas till orsakssamband och detta görs systematiskt.

 43. 143

  Om allt vore svart eller vitt behövde ingen av oss någonsin tveka.
  Så mycket talar ju alltid för att vi lever i ett fritt samhälle där demokrati råder, bara små, oftast osynliga delar, talar emot….
  Jag hittade en länk från vilken man kan ladda ned digital version av boken ” The Drug Story”.
  Den är verkligen unik och jag har fascinerats över detaljrikedomen i beskrivningen av Rockefellers inblandning i alla sorts högst tveksamma sammanhang de sista timmarna. Boken slår de flesta, kanske anledningen till att ”main stream” inte ens törs nämna att den, m.fl., existerar. I stor sett hela den större delen av läkemedelsindustrin (Merck, Pfizer mfl…) ägs genom holdingbolag av Rockefeller Foundation. En organisation som genom ”välgörenhet” lyckas få målsatta bidragsmottagare att anpassa utbildning och politik efter bidragsgivarens önskemål, eller bli föremål för all slags nedskrivning.
  En oerhörd läsning, och jag är just i början…

  Man kan ladda ner en gratiskopia för privat bruk från den här länken:
  https://www.soilandhealth.org/copyform.aspx?bookcode=030326

  Antingen betalar man 10 usd via paypal eller också laddar man bara ned!
  Efter att ha läst ett tiotal sidor ämnar jag betala, i efterskott.
  Endast genom ”pengar utan kedjor” kan oberoende organisationer fortleva.
  Om det inte går kan jag vidarebefodra pdf, för privat bruk.
  Trevlig läsning!
  Han som skrev den suveräna sammanfattningen, Morris A. Bealle, kommer inte ens upp i Wikipedia, något som för mig föranleder ökad tveksamhet till denna ”institution”.

 44. 144

  Jag själv tror på prevention genom att äta så lite kolhydrater som möjligt och att fasta tre dagar sammanhängande så kroppens immunförsvar regenereras från stamceller. Har just avslutat en sådan fasta och gör det numera en gång i kvartalet. Det har gjorts experiment med djur och även små studier på människor med att de fastar 2-3 dygn innan cellgiftbehandling för då står friska celler i försvarsställning men inte cancercellerna. Cellgifterna påverkar då inte de friska cellerna så mycket. Jag tror vi får höra mer om just fasta i samband med cellgifter.

  Se här för lite mer info här https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/10878625/Fasting-for-three-days-can-regenerate-entire-immune-system-study-finds.html

 45. 145
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Tack för länken till the ”Drug Story”av Morris A. Bealle och som jag nu laddad ned. Detta ska bli intressant läsning.

  Redan i inledningen slår det mig likheterna med det jag läst i ”Hotet mot livet” av William Engdahl som har beskrivit hur det ser ut idag – ”Drug Story”av Morris A. Bealle verkar trots allt vara från 1949. Om du inte har läst Engdahls bok vill jag verkligen rekommendera den. Jag antar att jag blev lika omskakad av den boken som du tydligen blir av att läsa Morris A. Bealle’s bok.

  Problemet för mig med att läsa den här typen av böcker är att alla illusioner om vi lever i ett ’friskt och demokratiskt’ samhälle tenderar att ersättas med en mer realistisk syn att vi lever i en korrupt värld som styrs av en liten ekonomisk elit med en ruskig människosyn och på sig själva som just en elit som kan dirigera den politiska agendan.

  Läser man sedan böcker av författare med en syn på vår industrialiserade värld som Lierre Keith och Derrick Jensen representerar blir dystopin nästa total.

  Det psykologiska förträngningsfenomenet blir mer och mer begripligt. Om insikten att verkligheten är ’för ruskig’ är det kanske bäst att förtränga denna insikt även om man då frivilligt utsätter sig för en slags självförvållad lobotomering.

  Det kanske därför hade varit bättre om man hade nöjt sig med de berättelser man lär ut i söndagskolorna och inte börjat ifrågasätta ’tingens ordning’.

  Min hustru och jag har nu under en längre tid studerat hur de norra delarna av Europa gjorde motstånd mot Kristendomen under nästan 500 år, från 500 till 1000 ungefär. Hela tiden handlar det tydligen om hur en liten elit använder religionen som ett av sina medlen vid sidan av sitt våldsmonopol för att behålla makten och kontrollen över de ekonomiska resurserna, dvs. över oss människor och våra landområden. Idag är denna elitistiska maktposition ännu mer uttalat men vidmakthålls med oändligt mycket mer sofistikerade metoder men där internet trots allt fortfarande verkar vara en ’dark horse’. Det är väl troligt att denna elit också kommer att kunna sätta betsel på denna häst också.

  Jag läste någonstans att 40 % av kvinnorna i västvärlden mår så dåligt psykiskt idag att de nu går på psykofarmaka – det är så att man kan gråta!

  Den filosofi som min hustru och jag själv ansluter oss till idag är att vi kanske kan klara av att bevara både vår fysiska och mentala hälsa, i denna alltmer absurda värld, genom att skaffa oss djupgående kunskaper på många olika områden och inte minst när gäller vår historia. Man får då i alla fall perspektiv på galenskaperna.

 46. 146
  Professor Göran säger

  @ Pingo:

  Intressant!

  Det verkar just som det är själva det ketogena tillståndet man hamnar i genom fastan som stärker kroppens försvar och får det att ’samla sina styrkor’ igen.

  Man uppnår ju också detta ketogena tillstånd om man helt avstår från kolhydraterna och man kan då fråga sig om det det skulle kunna vara farligt att ständigt avstå från kolhydraterna men ingenting verkar tyda på detta även om det är väldigt svårt att undvika kolhydraterna.

  Vad som är klart verkar vara att vårt etablissemang inte gillar friska människor.

 47. 147
  Sven Erik Nordin säger

  Håller till alla delar fullständigt med om analysen… Betr. kristendomens införande i vårt land, så får man en ganska ingående – och övertygande – beskrivning i en del av den svenske författaren Helmer Linderholms böcker. Han skriver dessutom med ett språk och på ett sådant levande sätt att man nästan blir övertygad om att han själv var med vid de händelser han beskriver (för ca 1000 år sedan). Rekommenderar hans böcker – som p.g.a. det historiska avståndet inte lika kraftfullt bidrar till den dystopi du nämner…

 48. 148

  Professor Göran Skrev:

  Hela tiden handlar det tydligen om hur en liten elit använder religionen som ett av sina medlen vid sidan av sitt våldsmonopol för att behålla makten och kontrollen över de ekonomiska resurserna…

  Jo… – Göran – för att: ”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV” – har det ju alltid funnits – och ej minst finns i dags dato.

  Men makthavarna underlåter ju sorgfälligt att informera Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – om att det är så, tyvärr tyvärr… 😥

 49. 149

  @ Professor Göran:
  Ja det är det ketogena tillståndet det handlar om och jag är osäker på om det räcker med att endast köra fakir några dagar. Nu har jag inga uppgifter om detta tyvärr men misstänker att tre dagars fasta är onödigt för oss som äter LCHF. Tidigare fastade jag 2-3 dagar en gång i månaden men har glesat ut det till en gång i kvartalet för jag har ju fått tillbaka en topphälsa med blodprover som för en vältränad 20-åring. Nu spelar det ingen roll för jag kan fasta tre dagar på raken utan hunger och det påverkar inte ämnesomsättningen enligt Dr Jason Fung. (Han har intressanta föreläsningar på Youtube) Insulinnivån sjunker och jag får en liten viktnedgång efteråt för kroppen ändrar sin set-point.

 50. 150
  Lars Henrik säger

  WHO varnar än en gång för att glyfosat i Roundup kan leda till cancer. Redan 1985 utfärdades en varning som drogs tillbaka 6 år senare.

  https://mobile.nytimes.com/2015/03/21/business/who-report-links-ingredient-in-roundup-to-cancer.html?_r=0&referrer=

  https://www.vk.se/1409612/ograsmedlet-roundup-kan-ge-cancer?mobil

 51. 151

  Hej Joseph, för oss pensionärer finns det nu nya möjligheter att bli mer självförsörjande även med mycket små jordbitar. Permakultur heter det som de flesta nu vet och är steget ”ovanför” ekologiskt eller organiskt. Man använder täckväxter och träd att binda kväve och vatten och dela på ljus och slipper nästan helt ifrån ogräsplockning trots ingen besprutning genom växtval! Varje enskild växt ger något mindre skörd än om den odlats separat, men arbetet är ofta noll bortsett från skörd, och antalet odlade växter under en säsong kan ibland vara upp till ett tiotal, dock vet jag inte var gränsen går i Sverige. Självförsörjande vattenhushållning utan att använda grundvatten för odling är primärt och lägger man till små dammar med levande fisk kan produktionen gå upp långt över 10 ggr vad man får konventionellt per ytenhet.

  Men nedan länk till en video om vattenhushållning och 1/ återställande av mycket stor eroderad region i Kina som invloverade över 2.5 miljoner människor direkt och förändrade deras liv totalt. 2/ Hur något mindre men liknande har påbörjats med goda resultat i torkans Etiopien och 3/ Hur vattenförsörjningen i Rwanda förstördes och återställdes.

  En 30 minuters film som lätt får en att glömma den dystopi man får i sig när man läst en del av ”The drug story” och ser hur ”Mammon” i namn av vinst och avkastning förstör och vill fortsätta att ”utvinna” allt som går utan hänsyn till återväxt eller nedsmutsning.

  Permakultur definieras genom att uttag av avkastning samtidigt ökar massan av den nyttjade jorden år från år, utan annat tillskott av luft, vatten och tillgänglig jord, utan utsläpp. I samklang med de naturliga system som redan finns.

  Alltså i stark kontrast till vårt moderna jordbruk som förbrukar jord, konstgödsel, olja, grundvatten och förstör vatten och fiske med utsläpp. Beträffande LCHF, alla slags djur kan ingå i permakultur, efter smak. Både höns och grisar äter gärna ”allt” som blir över från våra bord och smaken på kött, mjölk och ost från djur som ätit löv från vissa träd kan i sig vara sensationer.
  Men här länken:https://www.youtube.com/watch?v=InYKENDfZng#t=78

 52. 152
  Emma K säger

  Tack Göran för en intressant krönika och tack allihopa för intressanta kommentarer. Noterar och funderar och gör inköp – bl.a. en prenumeration på 2000-Talets Vetenskap och Ester-C:s vitamin C. Tar också med mig Georg W:s ”Det är processen som äter upp oss inifrån, som behöver socker”, ty mata framtida cancer vill jag sannerligen inte. Har för övrigt precis varit och hämtat Jenny Reimers bok på posten.

 53. 153
  Margareta säger

  Jag såg en mycket intressant video för några veckor sedan med en kvinnlig läkare talandes engelska.
  Det var en inspelning ifrån ett föredrag, jag tror i Stockholm, om C-vitamin och jag tror, att föredraget var anordnat i samarbete med människorna anknutna till ”2000-talets vetenskap.”

  Det vore bra om någon kunde länka till denna video.Själv har jag tappat länken.(Skrev ner punkter för egen del.)

  Jag rekommenderar verkligen denna video.
  Efter den har vi i vår familj ökat C-vitamindosen. Vi tar askorbinsyrapulver buffrat med natriumbikarbonat. Dubbelt så mycket C-vitamin som bikarbonat i litet vatten tre gånger om dagen.
  Bl.a. eksem och psoriasishud har läkt och håller på att läkas.Visst! Anekdotiskt o.s.v. Vi är i alla fall övertygade.

  Poängen är, förutom själva videon, att det tycks inte behövas dyra C-vitaminpreparat
  i vårt fall i alla fall.

 54. 154
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  ej Joseph, för oss pensionärer finns det nu nya möjligheter att bli mer självförsörjande även med mycket små jordbitar. Permakultur heter det som de flesta nu vet och är steget ”ovanför” ekologiskt eller organiskt. Man använder täckväxter och träd att binda kväve och vatten och dela på ljus och slipper nästan helt ifrån ogräsplockning trots ingen besprutning genom växtval!

  Precis!

  Jag skrev faktiskt en krönika om en japansk ’omvänd’ forskare, Masanobu Fukuoka, som var inne på denna linje.

  https://annikadahlqvist.com/2015/02/08/radda-jorden/

 55. 155

  Professor Göran Skrev:

  Jag skrev faktiskt en krönika om en japansk ‘omvänd’ forskare, Masanobu Fukuoka, som var inne på denna linje.

  https://annikadahlqvist.com/2015/02/08/radda-jorden/

  Februari 2013 – Allan Savory: ”Hur man får öknen att grönska och reverserar klimatförändringen.””Ökenfiering (Desertification ) är ett fint (påhittat) ord för mark som förvandlas till öken” – påbörjar Allan Savory detta fantastiska, tysta, mäktiga föredrag. Och hemskt nog håller det på att hända på omkring två tredjedelar av världens gräsmarker, accelererar klimatförändringen och gör att traditionella boskapskulturer hamnar i socialt kaos. Savory har vigt sitt liv åt att stoppa detta. Han tror nu – och hans arbetete har hittills visat – att en förvånande faktor kan skydda gräsmarkerna och till och med återta förstörd mark som blivit till öken – genom att ÖKA antalet gräsbetande flockdjur.” – slut citat.


  Så räddningen av jordens ytteryta som en plats att leva gott och giftfritt på för alla människor i världen finns – men det går ju ej att tjäna multum med pengar på det.

  Kommer etablissemanget = dom penninghungriga – någonsin i sin omedvetna okunskap att delta i detta regenereringsarbete ? ? ?

 56. 156
 57. 157

  Du skrev i den tidigare krönikan som jag helt missade: ” i grund och botten inte finns någon grundläggande motsättning mellan vegetarianer och köttätare när det gäller frågan om att återställa en fruktbar jord så länge vi gemensamt kämpar mot det som förstört själva jorden, dvs. det moderna jordbruket.”,
  Absolut, det stämmer 100% med permakultur. Något som inte är ”uppfunnet” utan oftast går tillbaka till existerande metoder att odla samma jord århundraden i rad, istället för att vara nomader eller tillfälligt bero på moderna metoder och förgängliga resurser, som vanliga bönder idag.

  Efter att ha läst Morris A. Bealle igen inser jag att permakulturen snart kommer att bli lika nedgjord som växthuseffekten när ”Mammon” därborta i USA får fortsätta att sprida desinformation. Investeringarn i beroendeframkallande reklam även utanför USA var stor oerhört omfattande redan 1948, året siffrorna i boken i allmänhet baseras på.
  Fär att få mer information om permakultur googlar man lämpligast Geoff Lawton eller ser den här 5 minutersvideon för att få en ide om vatten och hur man försäkrar sig om detta även när det blir torrt.
  https://www.youtube.com/watch?v=N225HDyIUe8

 58. 158

  Nr 155 Margareta Skrev:

  Jag såg en mycket intressant video för några veckor sedan med en kvinnlig läkare talandes engelska.
  Det var en inspelning ifrån ett föredrag, jag tror i Stockholm, om C-vitamin och jag tror, att föredraget var anordnat i samarbete med människorna anknutna till ”2000-talets vetenskap.”

  Det vore bra om någon kunde länka till denna video.Själv har jag tappat länken.(Skrev ner punkter för egen del.)

  Kan det ha varit dr Suzanne Humphries föreläsning i Stockholm den 24 september 2014?
  https://www.ortomolekylar.se/2015/01/video-varfor-ar-vitamin-c-viktigt/

 59. 159
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  Efter att ha läst Morris A. Bellea igen inser jag att permakulturen snart kommer att bli lika nedgjord som växthuseffekten när ”Mammon” därborta i USA får fortsätta att sprida desinformation. Investeringarn i beroendeframkallande reklam även utanför USA var stor oerhört omfattande redan 1948, året siffrorna i boken i allmänhet baseras på.

  Nu har jag bara börjat ögna igenom ”The Drug Story” men bara av denna snabbtitt blir jag utmattad. Jag avskyr själva tanken på konspirationer men drabbades trots detta också av denna förödande tanke efter att ha läst Willam Engdahls bok ”Hotet mot livet” för ett år sedan och som i modern tappning också avslöjar Rockefellers dolda agenda pss. som Bellea 1949.

  Jag beskrev också denna obehagliga insikt i en krönika som handlade om just Engdahls bok.

  https://annikadahlqvist.com/2014/03/30/hotet-mot-livet/

  Tänk om det är så att det som Derrick Jensen och hans likar förespråkar utifrån sin totala världsdystopi är den enda vägen till förändring av vår värld – hemska tanke! Då vill jag hellre tillbaka till ’söndagsskolan’!

 60. 160
  Margareta säger

  @ 160 Ann!

  Ja det var det.
  Tack skall du ha.!

 61. 161

  Ann Skrev:

  Kan det ha varit dr Suzanne Humphries föreläsning i Stockholm den 24 september 2014?
  https://www.ortomolekylar.se/2015/01/video-varfor-ar-vitamin-c-viktigt/

  Tack för länken till denna intressanta föreläsning på lättförståelig engelska dessutom och med trevliga illustrationer som ytterligare underlättar förståelsen.
  Jag läste en väldigt bra sammanfattning från den i 2000-talets Vetenskap men det blir aldrig detsamma som att själv lyssna på föreläsningen.

 62. 162
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Nu har jag läst lite mer i ”The Drug Story” och det är verkligen en chockerande läsning om hur klart Morris A. Bellea såg hur korrupt hela läkemedelsindustrin var redan 1949 och dessutom dokumenterade allt detta i sina minutiösa detaljer.

  Framför allt är det intressant att läsa hur Big Pharma på olika infama sätt attackerade alternativmedicinen och speciellt när denna var framgångsrik och hur effektivt man sedan sopar fakta under mattan genom sin totala mediakontroll.

  Jag brukar själva säga, som också i denna krönika, att jag betraktar vad läkemedelsindustrin idag håller på med som ett väldigt avancerat kvacksalveri och läser därför med nöje ingressen till kapitel 3 i ”The Drug Story” som har beteckningen ”Governement Gangsters”. I denna ingress utmålas de ledande kretsarna inom medicinen som just kvacksalvare och en samling medicinska gangsters med organisationen American Medical Association i spetsen – och detta redan 1949 och det finns knappast någon anledning att tro att korruptionen varken skulle var mindre utbredd eller mindre sofistikerad idag 65 år senare. Det är enorma ekonomiska intressen som står på spel.

  Det är trots en hel del framstående personer, t.ex. Linus Pauling, som sedan dess på egen hand har kommit att inse hur oändligt korrupt hela detta medicinska system är men dessa personer har ganska effektivt marginaliserats av detta ’gangstervälde’. Nu senast (?) beskriver Professor Peter Götzsche åter samma sak i boken ”Deadly Medicines and Organised Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare” och på liknande väldokumenterat sätt. Vi får väl se hur de kommer att ta hand om honom och hans bok. Massmedial tystnad ingår nog i den första försvarslinjen.

  Man behöver faktiskt inte vara psykiskt sjuk för att inse att konspiration i jätteomfattning är en adekvat beteckning på vad som karaktäriserar det medicinska etablissemanget. Problemet är förstås att om man andas om just korruption inom medicinen kommer de beryktade ”foliehattarna” farande i luften. Big Pharma har säkert ett stort förråd av sådan hattar liggande i beredskap för att marginalisera seriösa kritiker.

  sten Skrev:

  Efter att ha läst Morris A. Bealle igen inser jag att permakulturen snart kommer att bli lika nedgjord som växthuseffekten när ”Mammon” därborta i USA får fortsätta att sprida desinformation.

  Jag tycker att du formulerar detta på ett insiktsfullt, dvs. dystopiskt, sätt.

  Det kanske är så att allting måste nå ’vägs ände’ innan vi ser slutet på det nuvarande eländet.

 63. 163
  Professor Göran säger

  Vad gäller boken ”The Drug Story” har jag nu kanske fått en mer nyanserad positiv bild.

  Boken är utan tvekan imponerande när den klär av det medicinska etablissemanget på många olika sätt och inte minst attackerar det oetiska hos ”American Medical Association”. I dessa attacker visar dock Morris A. Bellea, genom rena invektiv, upp en nästa ’hatisk’ inställning till Fishbein som ansvarade för denna organisation under många år. Jag har själv väldigt svårt för ett sådant kaxigt språkbruk vilket också gör att jag själv nu inte kommer att orka läsa boken i detalj trots att den innehåller så många avslöjande fakta och intressanta historiska notiser. Kanske kommer jag att återkomma till den senare.

  Vad Bellea skildrar är egentligen ett ’krig’ mellan skolmedicinen och alternativmedicinen och där skolmedicin enbart handlar om läkemedelsbolagens girighet och okänslighet inför de skador deras ’mediciner’ åstadkommer. Detta krig kanske var som hårdast under fyrtitalet.

  För att uttrycka det milt har Morris A. Bellea mycket bestämda åsikter om väldigt mycket i det amerikanska samhället och i synnerhet om det som har att göra med den officiella medicinen, och som han på samma sätt som jag själv med rätta ’avrättar’ som just ett avancerat kvacksalveri. Tyvärr har han i mina ögon även en lika kategorisk inställning till alternativmedicinen och att denna bara kan ha positiva effekter .

  Precis som jag skriver i själva krönikan anser jag att man måste bilda sig sin egen uppfattning om hur man bör behandla sin sjukdom och väga den officiella medicinen synen mot alternativmedicinska. Själv föredrar jag den senare eftersom de behandlingarna oftast är utan allvarliga biverkninger – t.ex. E-vitaminer mot kärlkramp istället för Betablockerare.

  Precis så uppfattar jag också att Professor Seyfried resonerar när det gäller behandling av cancer.

 64. 164

  När jag arbetade inom den sjuka vården i Stockholm mellan 1977-1987 var jag blande de första utbildade undersköterskorna i Stockholm! Som en kille av 4 st som arbetade på 70-talet på Sabbatsbergs sjukhus fick jag uppleva hur medicinen förstör och avlivar patienter! Ja så kategorisk är jag, riktigt avlivar patienter fast det heter att patienten dog av sin sjukdom. Vilket ofta var diabetes svår sådan med ögonskador, bensår och amputationer. Efter 2 år alltså 1979 på sommaren dog det så många av behandlingsskador och felmedicineringar och förgiftningar att jag var helt förskräckt. Kunde detta verkligen vara sant? Under de fyra första åren jag arbetade kom jag att lära känna flera patienter som återkom ofta för att bli inlagda ibland upp till 2-4 månader. Till slut började jag fråga om medicineringen de gick på, hur de började. Ofta var det en oskyldig diabetes med lätt medicinering som gick över till att pat åt för högt bltr, angina pectoris, ögondroppar, diabetesmedicin och så kunde det hålla på antal mediciner ökade år efter år och en del hade upp till 5-10 olika mediciner. En läkare kunde ta bort 2-3 ordinationer som andra läkare gjort och en annan ordinerade ibland upp till 3 nya mediciner. Flera av dessa pat dog efter några år i åldrar mellan 50-70 år av medicinförgiftningar och grava skador av sina sjukdomar! Självklart började jag då att läsa om Big Pharma även om internet inte fanns så var det böcker och en sjuksköterska som jag arbetade tillsammans med började ifrågasätta läkarnas ordinationer. Efter några månader fick sjuksköterskan flytta till en kirurgavd och jag till operation. Läkarna hade klagat på oss. De gillade inte att vi ifrågasatte att patienter fick upp till 8 olika mediciner för sin diabetes med följdsjukdomar och biverkningar! Läkarna var helt galna, de diskuterade pharmacefternas utbildning, de lyssnade på läkemedelskonsulenter, de försvann på kongresser och kom hem efter någon vecka med nya ordinationer. Jag stod ut i 10 år och det var en lärorik tid. Så började min bana inom naturmedicinen och min första utbildning till zonterapeut. Då bestämde jag mig att aldrig låta en läkare bestämma hur jag skulle bli symtomfri? Jag hade på den tiden en svår allergi som yttrade sig i nässelutslag med stora svullnader. Jag förstod att det var stress och hormoner i olag men fick ingen gehör från läkarna på akuten. Bara kortison i många år för att behandla den akuta fasen, sedan fastade jag! Efter ca 16 år med återkommande allergi ca varannat år läste jag om homeopati! På den tiden var jag som så många skeptisk, men 2003 tror jag, fick jag ett jobbigt återfall som kom en vecka efter kortisonbehandlingen slut, då gick jag till en Naprapat som också använde homeopati. Han tittade på mig lite och vi pratade om hur min allergi hade utvecklat genom åren. Efter 30 min samtal fick jag 2 brk med 2 olika medel i D6 jag lovar samma kväll försvann klådan och morgonen efter var svullnaden borta och detta utan kortison! När jag ätit upp alla tableter tog 10 dgar var jag frisk. Fick en släng 4 månader efteråt och fick 2 andra medel i D6 som jag åt och efter det har jag inte haft något återfall under 12 år! Men det är ju klart det är ju ett anektodiskt fall men mer sant än de fuskforskare och lögnare som skriver vetenskapliga artiklar om naturmedicin som alla är notoriska lögnare och går alla Big Pharmas ärenden.

 65. 165

  Nu har du läst längre än jag har! Själv delas jag mellan detta, en kurs i permakultur, familj, mm. Men jag vill läsa ett kapitel till så snart jag kan.
  För andra repeterar jag att boken kan nedladdas gratis så länge den inte används i kommersiellt syfte. Se detaljer med länk i tidigare inlägg.

 66. 166
  Professor Göran säger

  @ Kjell Holmsten:

  Tack för din intressanta berättelse!

  Speciellt intressant tycker jag läkarnas reaktion var när du och din kollega reagerade på vansinnigheterna. Det är trots allt läkare som är gudar på sjukhusen och tål därför knappast att man ifrågasätter deras auktoritet från ’lägre’ nivåer.

  När min fru vakade på sjukhus vid ungefär samma tid som du arbetade där reagerade hon också på att en ung patient som skadats i en trafikolycka och var på väg att dö och troligen gjorde detta på grund av att mediciner sattes in i allt högre doser. Hon fick då läkaren att ta bort medicinerna och patienten tillfrisknade ’mirakulöst’ men den läkaren erkände faktiskt att det var min fru som på det sättet verkligen hade räddat livet på honom och också berättade detta för honom när han skrevs ut.

  Patienten kom sedan upp med ett stort fång rosor till henne.

  Man måste därför igen konstatera att allt inte är svart-vitt inom sjukvården.

 67. 167

  Tack för komments Göran, tyvärr har jag inte den erfarenheten som din fru har och det var mycket fint handlat av din fru! Inte många som vågar eller vill ”stöta” sig med sin överordnanden även om man ofta har rätt i sin kritik. Själv har jag svårt att komma med något positivt inom sjukvården? För mig är det för mycket svart, tyvärr. Jag har varit med när bägge mina döttrar föddes. Det var lärorikt och förståss mycket tufft att hålla tyst, ville absolut inte stöta mej med personalen. Men bägge gångerna fick personalen blommor från oss som tack, och det var uppskattat. Idén var ju så klart fruns/mammans. Min första dotters föddelse var ett mästerverk, självklart min andra dotter med men första barnet är alltid lite oroligt för föräldrarna. Men jag kommer ihåg vid K-vitaminsprutan så bestämde jag och frugan oss för att aldrig mer onödiga sprutor och på den vägen är det. Bägge döttrarna liksom jag är totalt ovaccinerade.

 68. 168

  @161 Prof Göran
  Du tog upp Engdahls bok. När jag lyssnade på Engdahl i Danmark 2013 så berättade Engdahl (finns på ett youtube sammandrag Open Mind Conference) att hans bok faktiskt kom under påvens ögon. Påven var tilltänkt att vara med på Monsantos vagn tillsammans med Gates och Kofi Annan.
  Påven fick boken med uppmaningen. Läs den: Det är order. Hursomhelst så gick påven efter genomläsning/föredragning ut med ett budskap: GMO har inget med Guds skapelse att göra..
  Vid frågestunden avtackade jag Engdahl med en annan bok ”Aids Tabu” med budskapet Det är en order att läsa den. Publiken skrattade, Nu kanske inte Engdahls svenska räcker till, fast han läste i Sverige under något år.
  (Tydligen har ”Hotet mot Livet” också gjort intryck i både Kina och Ryssland som helt nyligen införde nästintill förbud mot GMO-inport.
  Nog om påven. Engdahl s försök var vinnande..Eftersom jag bor i Uppsala knallade jag ner till ärkebiskopen Antje Jackelen med min recension av Hotet mot Livet och med uppmaningen. Det är order att läsa den och därefter hela boken. Men i Sverige är dessa personer förskansade bakom sina sekreterare. Första mötet med assistenten Margareta Langlott gick bra. Andra gången var det lite mer restriktivt. Men varför inte ringa henne 018 – 16 96 20 och fråga hur långt Antje kommit med läsningen och vilken ståndpunkt hon har? Får hon tion telfonsamtal under kommande vecka – men var artiga: Ärkebiskopen borde ju kunna säga samma som påven.
  PS Tre kapitel av min bok Aids Tabu ligger på hemsidan http://www.2000tv.se under rubriken med en engelsk flagga = de kapitel jag orkat med att översätta (men orken tiden räckte inte till manusgranskning) så ha lite överseende med läsningen. Men Annika har ju hört hela föreläsningen, så jag väntar på din kommentar

  Ingemar Ljungqvist som fick sin doktorgrad just med Aids Tabu som avhandling på OIUCM, undertecknad av just Anton Jayasuriya,

 69. 169
  Professor Göran säger

  @ Ingemar Ljungqvist:

  Intressant!

  Jag har har också lyssnat på Engdahl när han höll föredrag i Göteborg förra året.

  AIDS vet jag inte så mycket om men det hela verkar vara en riktigt vildvuxen djungel som det krävs en hel del för att kunna ta sig igenom. Att BigPharma har sin givna agenda är det knappast någon tvekan om och striden mellan alternativmedicinen och BigPharma är förvisso en Davids kamp mot Goliat.

  Kan förresten strikt ketogen kost möjligen också ’bota’ AIDS?

 70. 170

  @170. Till mig själv. Det är väl inte så många som vet vem Anton Jayasuriya (1930-2005) är och vad har han med påven att göra? Jo, han var kanske den viktigaste gurun att föra kunskapen om akupunktur till resten av världen. Under sin livstid behandlade han dessutom 3,5 miljoner patienter, däribland den gamle påven. Där har vi länken till påvedömet. Och dessutom sådana personer som Fidel Castro och Sveriges näst mest berömda invandrare Silvia (Zlatan är ett snäpp kändare). I sitt hemland Sri Lanka hedrades han till och med med ett frimärke för några år sedan. Men nu fjärmar vi oss ifrån Bengt Larssons ursprungsartikel – men det blir dags för en återförening i Malmö den 19 april vid Föreningen SARA:s stora seminarium. Då medverkar Anton Jayasuriya i ett bildspel. , Bengt Larsson är där och Erik Enby föreläser om cancer.

  Det var för övrigt i Malmö som vår bloggande Annika fick sitt välförtjänta Gnistan pris för några år sedan. Dagen efter skedde ett hemligt möte i Löddeköpinge då Anders ”Kolloidalt silver” Sultan introducerade Annika i silvrets svamphämmande effekter. Men då hade Bengt Larsson många år tidigare suttit hemma vid köksbordet och tillverkat kolloidalt silver. Världen är bra liten ! Och det mesta hänger faktiskt ihop.

  Ingemar Ljungqvist http://www.2000tv.se där ni finner det mesta om Malmömötet. Välkomna.

 71. 171
  Anders Sultan säger

  Eftersom det diskuteras cancer och kolloidalt silver varit på tapeten, så fyller jag på med lite erfarenheter som kommit in i gruppen kolloidalt silver 2.0 på Facebook (https://www.facebook.com/groups/353447591456827/). Det skadar inte att sprida detta så fler får upp ögonen för användbarheten för kolloidalt silver (KS).

  Robert Scott Bell sågar HPV-vaccinet och kallar det ett brott gentemot våra barn. Han har som många andra ett bättre sätt att hantera problem orsakat av HPV-virus, nämligen kolloidalt silver (som han här benämner silver hydrosol). Lyssna 5:30 in i programmet. Genom lokal applicering av KS så kan man neutralisera viruset.

  https://www.youtube.com/watch?v=GhugByT6YVM&feature=youtu.be

  I gruppen har vi några intressanta berättelser som verifierar det Robert Scott Bell pratar om. Namnen på de som berättar är borttagna utav respekt för den personliga integriteten. Är man medlem i Facebookgruppen kan man titta in i gruppen och där se allt inklusive namnen.

  NN: Jag hade cellförändringar på livmodertappen, köpte mig en nässprayflaska och sprayade KS non-stop. Hejja KS, nästa test visade INGENTING!

  NN. Jag har opererats för cellförändringar 2 ggr. Mellan den sista provtagningen och operationen så började jag med ks och jag kände verkligen hur något ”jobbade” intensivt i området för cellförändringarna konstant under 3 dagar från det att jag börjat med ks. Som om kroppen gjorde sig av med det. Knappast placebo, då jag känner min kropp väl och aldrig tidigare känt just den känslan, varken före eller efter fortsatt användande. Tyvärr så kan jag ju inte bevisa att det hjälpte, men jag har hört att det hjälpt för flertalet med samma åkomma. Och ja, spruta upp ca 4 ml i slidan varje morgon och kväll, det har jag också gjort! Ekologisk gurkmeja och ingefära ska tydligen vara bra och även graviola. Kan förresten tillägga att jag fick en äcklig kondylomvårta nära anus en gång när jag var riktigt sjuk. På bara en vecka försvann den då jag drack ks, så det borde väl fungera effektivt på HPV-virus. Har läst att det tar normalt 8-10 månader innan sådana försvinner av sig självt annars.

  NN. Jag blev av med min livmoderhalscancer genom D vitamin i stora doser 20-30000 IE/ dag samt 3 dl ks /dag i 2 v för att sen minska till 1-2/dag. Mina cellförändringar fick jag bukt med på 3-4 v. (sprutade även in Ionosil i underlivet.)

  NN. Livmoderhalscancer. En till mig närstående ung kvinna, har blivit av med både cellförändringar och virus, genom att varje kväll vid läggdax, spruta in KS. Vid sista provsvaret rätt så nyligen, var allt helt normalt. Hon har också druckit en kapsyl 2ggr./dag.

  Eftersom kolloidalt silver har bra effekt på de flesta virus, och det finns massor av fina resultat på bland annat herpes, vårtor (ett HPV-virus som bekant) och vattkoppor, så vore det konstigt om det rätt använt inte bet på HPV-orsakade problem även i underlivet.

  Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten erkänner faktiskt att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus när han i ett samtal med Michael Zazzio säger: ”Att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus är ju känt”.

  Här kan du lyssna på samtalet:

  https://www.ion-silver.com/docs/Anders_Tegnell.mp3

  När nu Tegnell sitter inne med sådan kunskap om kolloidalt silvers virusdödande effekt, så kan man ju undra varför Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter inte informerar allmänheten om detta? Istället lägger man krut på att via Läkemedelsverket nu försöka förbjuda en produkt som består till 99,999% av vatten…

  Kan det månne vara en del i den korruption som Göran lyfter fram i sin krönika?

 72. 172
  Anders Sultan säger

  Åsa Melhus är den som media många gånger av outgrundlig anledning väljer att rådfråga så fort man ska smutskasta kolloidalt silver. Hon är en riktig följetong men verkar ha lagt minimalt med energi på att sätta sig in i vad silver i denna form verkligen är.

  Åsa Melhus konstaterar att silver har god effekt på cancerceller, men hon har fullständigt missförstått de underliggande koncentrationskraven som faktiskt visar att låga 14 ppb räcker för att döda 100% av cancercellerna.

  Åsa Melhus säger i en HD/Sydsvenskan-artikel från i höstas – ”Jo, det kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva”.

  https://www.hd.se/nyheter/skane/2014/10/25/tusentals-utsatta-for-medicinbluff/

  Åsa Melhus är extremt dåligt påläst. I studien nedan så framgår det att silverjoner är verksamma mot cancercellerna i mängder kring ng/ml, det vill säga mängder i ppb-området (parts per billion/miljarddelar):

  “Colloidal silver had dose-dependent cytotoxic effect in MCF-7 breast cancer cells through induction of apoptosis, shown an LD50 (3.5 ng/mL) and LD100 (14 ng/mL) (*P < 0.05), significantly decreased LDH (*P < 0.05) and significantly increased SOD (*P < 0.05) activities. However, the NO production, and Gpx, CAT, and Total antioxidant activities were not affected in MCF-7 breast cancer cells. PBMC were not altered by colloidal silver.”

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/

  Åsa Melhus säger okunnigt att det krävs ”sådana helvetiska mängder” medan forskarna som vet vad de talar om säger att det räcker med 14 ppb (parts per billion) för 100% dödande av bröstcancercellerna. Dessa nivåer kan lätt uppnås genom lokal applikation eller oralt intag. Silverjoner är så små att de lätt passerar genom huden och når underliggande område. Det kolloidala silvret Ionosil är en 10 ppm stark produkt, dvs den är 1000-tals gånger starkare än vad som krävs för att få effekt på cancerceller, allt enligt den ovan citerade studien.

  Åsa Melhus talar om ”silverförgiftning” utan att uppenbarligen vara medveten om att det är stört omöjligt att bli silverförgiftad av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver. Åsa vet uppenbarligen inte skillnaden mellan giftigt 300.000 ppm starkt silvernitrat där man löser silver i salpetersyra – och ogiftigt elektriskt framställda silverjoner med 10 ppm styrka.

  Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur (motsvarar 500 liter 10 ppm starkt kolloidalt silver per kilo kroppsvikt) gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

  ”Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight.”

  ”In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed.”

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637

  Hela studien: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/_article

  Applicerar man denna kunskap på ett 10 ppm starkt kolloidalt silver, så kan en 80 kilo tung person inmundiga 500 liter (5 gram) x 80 kg, vilket visar att inte ens 40.000 liter intaget vid en och samma gång skulle kunna vara skadligt. Tyvärr dör man av vattnet i produkten redan efter 8 liter, vilket visar att vattnet i produkten är minst 2000 gånger giftigare än silvret.

  Med stöd av Åsas uttalande kring att silver dödar cancerceller och min korrigering av hennes okunskap kring intagsmängder och säkerhet, så kan man starkt ifrågasätta varför fler inte får chansen att prova lite kolloidalt silver? Istället ska man försöka förbjuda produkten…

  Kan detta agerande från "experter", myndigheter och media också ha något att göra med den korruption som Göran pratar om?

 73. 173
  ulf pohl säger

  @ Professor Göran.
  Mycket givande diskussion som du här har satt igång och som fortfarande är högst levande.Även klargörandet hur mänskligheten (den västliga) på bara en generation har kunnat glömma alla medicinska insikter, förvärvade under hundratusentals år av evolution. Tack för detta!

  Vad som har slagit mig på senare tid och satt igång funderingar är betydelsen av fasta. Det kommer nu alltfler råd i stil med: ”Är du sjuk fasta dig först frisk-ät igen när du åter blir hungrig”! Sjuka djur (däggdjur) gör på detta sätt helt naturligt (samt bildar samtidigt enorma mängder C-vitamin) . Sjuka människor har inte heller någon aptit förrän de känner sig bättre. Det är ju så att matsmältning är väldigt energikrävande och dränerar därmed kraft från kroppen för att kunna effektivare bekämpa sjukdom.Traditionell medicinsk behandling belastar också i hög grad.Fasta ingår i alla stora religioner som ett slags detox. Och just detox behöver vi ju verkligen nuförtiden. (chlorella tycks vara bra i detta avseende tillsammans med annat som gurkmeja, KS, C, D, osv.).

  Fasta är ju också bevisligen ytterst effektiv mot cancer – ibland tycks det räcka med bara detta. (Walter Longos råttexperiment häromåret). Det är kanske enklare än vi anar att återfå och behålla hälsan (utan att för den skull begripa så värst mycket hur det kan gå till. 😉

  Just några tankar.

 74. 174

  Myndigheterna och de ”forskare” som springer BigPharmas ärenden är ju bevisat korkade och har bara två mål, att tjäna så mycket pengar som möjligt och att göra karriär på det? Folk är ju inte dummare än att läsa vad de människor som dokumenterat vet att KS fungerar, det är ju bara att bli medlem i gruppen på facebook. En produkt som skulle vara farlig eller inte fungera hade ju ingen framtid för sig. De inom BigPharma som ändock har några celler i behåll vet om detta, det är därför de betalar miljoner för att försöka stoppa KS. Det ruttna i det hela är ju att myndighetspersoner och även staten springer BigPharmas ärenden och står absolut inte på folkets sida i sin kamp mot de sjukdomar som i många fall myndigheterna själva har skuld till! Massvaccinering och tvång är på tapeten nu, allt för att folket börjar förstå sambanden. Du behöver inget vaccin, det finns ju KS!

 75. 175

  @ Kjell Holmsten:
  Visst är fasta intressant Ulf. Jag har erfarenhet av fastan och den är både positiv och negativ. Vad man ofta glömmer vid fasta är att fastan frisätter eller lösgör så mycket gifter i kroppen och för en del sjuka kan det vara väldigt jobbigt, ja ibland lite riskfyllt. Det som många glömmer vid fasta är att under alla år vi ansamlat gifter i kroppen så har organens avgiftande funktioner fått en nedsatt funktion.

  Kroppen har svarat på alla gifter med att dra ner på ämnesomsättning och sin egna avgiftande funktion. Det man glömmer är att först se till att alla avgiftande funktioner har sin funktion i topp! Cirkulationsorgan som hjärta, lungor, muskler, lymfa, andning, svettning, urin, avföring, tarmperistaltik, slemfunktioner, och man får inte glömma psyket som också måste ”avgiftas” vilket ju ofta är negativa tankar, stress mm! Visst alla dessa funktioner är ofta på sparlåga men i det stora hela skall det fungera för att inte de toxiner som frisätts gör mer skada än nytta? Det bästa om man vill fasta är att lägga in sig på hälsohem som har fasta att erbjuda. Beroende på sjukdom kan man prova på att endagsfasta för att lära känna sin kropp hur den reagerar på den tillfälliga näringsbristen. Endagsfasta är mest för att prova på hur det känns i kroppen och själen. Cancer patienter anser jag inte skall fasta över huvud taget vilket kan vara mycket riskabelt.

 76. 176
 77. 177

  Ulf, nyttan av fasta borde verkligen introduceras för cancerpatienter. När cancern tillåts gå för långt inställer sig ”kakexi” då cancern i stort sett lägger beslag på mer och mer av all näring när den blivit väletablerad, befintlig och tillsatt näring. Men det verkar från egen erfarenheter bli färre så långt gångna cancerpatienter nuförtiden. Med outhärdlig smärta och ”inget hopp” höjs numera ibland dosen av morfin så att andningen avtar och upphör långt innan patienterna blir utmärglade. Alltså en acceptabel ”metod” om man ”vet” att det inte existerar någon lösning.

  Men att istället välja att frivilligt svälta sig 6 månader tidigare innan cancern har etablerat sig utan återvändo och därmed med möjlighet att svälta ut sjukdomen verkar betydligt sundare än att ”unna sig” och dricka sockerrika näringsdrycker tills alla möjligheter försvinner.

  Men som nämnts bör en ketogen kost tillräckligt tidigt insatt slå detta med hästlängder. Periodisk fasta i kombination, kanske mest för att optimera blodsockerreglering och någon form av utrensning som vi inte vet så mycket om bör säkert också hjälpa. Mina direkta erfarenheter är två bekanta som försvann på 2-3 veckor efter diagnos och inskrivning på ”slutvården”.

 78. 178
  Professor Göran säger

  @ Anders Sultan:

  Tack för denna information om KS – utmärkt – och tack alla för välgrundade kommentarer till min kanske mest engagerande krönika hittills.

  Vetenskapen kring ett fenomen är, för mig, för det första den kunskap och verksamhet som stämmer överens med kliniska verkligheten och för det andra kan ge ett övertygande, eller kanske betryggande, ’förklaringsvärde’ av fenomenet. Med förklaringsvärde menar jag att den vetenskapliga hypotes man framför ska passa in i ett större helhetsmönster, och på alla nivåer, för att göra den övertygande och att det dessutom inte verkar finnas någon hypotes som kan göra detta bättre. Det får heller inte finnas någonting som kategoriskt kan tillbakavisa själva grundhypotesen, det som vetenskapsteoretikern Karl Popper kallar för ’refute’. För övrigt finns det enligt Popper ingenting vetenskapligt som kan bevisas vara helt ’sant’ i dogmatisk mening, utan hypotesen kan bara göras mer eller mindre troligt i jämförelse, om det nu inte handlar om religiösa tautologier som t.ex. att ’mättat fett måste vara farligt för att mättat fett måste vara farligt’. Den måste vara sann för att den är sann!

  Jag finner själv sambandet mellan KS och cancer i denna belysning klart ’vetenskapligt’. Själv skulle jag därför inte tveka ett ögonblick att satsa på att testa KS om jag skulle drabbas av cancer speciellt som det är bevisat bortom alla tvivel att KS i låga doser är helt ofarligt.

  Om vi nu tittar på helhetsbilden kring cancer och lyfter fram de alternativa förklaringsmodellerna till cancern, dels som en form av svampceller, dels som vanliga kroppsceller där den oxidativa energiomsättningen i mitokondrierna skadats vilket Seyfried ger en mycket övertygande förklaringsmodell till. I båda dessa förklaringsmodeller faller idén om att ’svälta ut’ cancercellerna genom att minska på blodsockernivåerna och framför allt minska insulinnivåerna, och därmed celltillväxten, på samma gång väl på plats i det övergripande pusslet. Den strikt ketoena kosten, eventuellt tillsammans med olika kosttillskott i form av vitaminer och mineraler, är här utan tvekan optimal.

  Lägger vi till detta Ingmar Ljungkvists neurologiska perspektiv med akupunktur och andra mentala meditativa processer för att förstärka kroppens försvarsförmåga framträder den verkliga styrkan hos ’alternativmedicinen’.

  Mot denna ofarliga alternativmedicin ställer vi så helhetsbilden av en korrupt läkemedelsindustri, där korruptionen också är bevisad bortom allt tvivel, vars preparat dödar miljontals människor varje år och en industri som befinner sig i symbios med livsmedelsindustrin som på sikt urholkar vår hälsa alltmer genom att förse oss med kraftigt manipulerad mat så att denna mat blir allt mindre närande och istället fungerar som ren energirik bukfylla och framför allt för ’fattigt folk’. Detta sker nu i en ohelig allians med vår ’bevakande’ myndigheter.

  Det enda syfte med verksamheten för dessa båda industrier måste med nödvändighet vara, eller uttryckt på ett annat sätt utgöra en organisk del av verksamheten, vara att de både på kort och lång sikt arbetar för att maximera sina vinster genom att försöka få monopol på både hälsovård och matförsörjning och vilket vi nu ser att de i stort sett har lyckats med. William Engdahls bok ”Hotet mot livet” visar idag på ett övertygande ’vetenskapligt’ sätt upp denna obehagliga och dolda agenda och ”The Drug Story” av Morris A. Bellea visade övertygande att den stora avgörande striden mellan ’skolmedicinen’ och alternativmedicinen, med denna dolda och korrupta agenda, inträffade i USA redan för 70 år sedan.

  Nyckeln till dessa industriella ’framgångar’ ligger i de gigantiska ekonomiska resurser dessa två industrier förfogar över och resurser som gör att de kan genomföra enorma, men icke desto mindre lika korrupta, sk. RCT’er och dessutom kräva att alternativmedicinen ska göra samma sak för att inte bli betraktad som kvacksalveri. Dessa ’evidensbaserade’ RCTer kan, trots att man hävdar att de är vetenskapliga, bara inte ha något med vetenskap att göra så länge försöksdata från dessa RCTer är och förblir oåtkomliga för granskning av oberoende forskare.

  Helhetsperspektivet som framträder pekar klart och tydligt på en ’konspiratoriskt korrupt verksamhet’ och i mina ögon ger detta perspektiv en vetenskapligt övergripande och rimlig, om än ytterst obehaglig, förklaringsmodell till vad som pågår inom den så kallade hälsovården och med ett perspektiv som gör att de flesta vansinnigheter som pågår inom denna ’vård’ kan göras begripliga

 79. 179
  Ted Hutchinson säger

  Here is another example of how science that may conflict with current consensus opinion struggles to get published under the current peer review system
  https://drmalcolmkendrick.org/2015/03/23/a-victory/

 80. 180
  Professor Göran säger

  @ Ted Hutchinson:

  Kendrick is my favourite besides Annika 🙂

 81. 181
  ulf pohl säger

  @ Kjell Holmsten.
  Du har så rätt betr. avgiftning. För inte så värst länge sedan ”upptäckte” jag chlorellan (dessförinnan spirulina). Spirulina hade jag goda (inget dramatiskt dock) erfarenheter av, fick det av min dotter i julklapp och när hon sedan kom upp med chlorella så prövade jag det också. Det skulle ju i princip vara spirulina + detox. Så jag tog i lite (för mycket tydligen) på en gång och mådde litet konstigt ganska snart. Läste på och tog det lite lugnare i fortsättningen. Sedan ”nallade” min inte särskilt ”frälsta” hustru mig ovetandes på min egentillverkade hälsodryck (rödbetor,gurkmeja,granatäpple, chlorella, blåbär). Nu låter hon bli, det gick inte så bra.

  Nu är min fråga till experten: Vad kan man räkna med för avgiftningstid som ”normalförgiftad” Lchf-are (6 år) med några enstaka amalgamplomber (2-3) i behåll? Jag har också för någon månad sedan genomfört min första (frivilliga) 3-dagarsfasta någonsin.

 82. 182

  Bra sammanfattat, speciellt:

  ” Dessa ‘evidensbaserade’ RCTer kan, trots att man hävdar att de är vetenskapliga, bara inte ha något med vetenskap att göra så länge försöksdata från dessa RCTer är och förblir oåtkomliga för granskning av oberoende forskare.”

  Alltså först när socialstyrelsen kräver att alla försöksdata och rapporter om sidoeffekter blir offentlig handling och tillgängliga för oberoende forskare kan vi avgöra om nya och existerande läkemedel är säkra. Som det är nu kommer ofta av tillverkaren väl kända men ofta nedtonade sidoeffekter i dag först efter omfattande dödsfall och rättsprocesser. (Hur många hann dö av Vioxx totalt och i vårt godtrogna rike innan det drogs in?).

  Till detta bör läggas obligatorisk oberoende uppföljning för alla läkemedel som används dagligen i större utsträckning, genom slumpmässigt val av patienter etc… Då kan de olika vårdformerna jämföras bättre och de goda läkemedel som blir kvar kan uppskattas.

 83. 183
  ulf pohl säger

  @ Sten.
  Tack för värdefulla insikter om att göra rätt sak i tid. Verkligen tänkvärt och passar så väl in i de övriga tankegångarna.

 84. 184

  @171 På den direkta frågan om ketogen kost hjälper mot Aids också? Vill jag svara utifrån ett biologiskt resonemang. När det gäller cancer är svaret otvetydigt ja. Efter eget mikroskoperande och personlig kommunikation med t.ex Enby, Cantwell, Naessens, Köstler, Simoncini mfl. så utgörs en mycket stor del av själva tumören av pleomorfa mikrober – i en mogen tumör har flera av dess antagit en svampfas, med hyfer etc. Det är ett basfakta att svampen är en storätare av socker. Huruvida den enbart kan utnyttja socker för sin energiomsättning visste inte ens Jure Piskur, men det är troligt att den inte kan det. Den kan alltså inte dra nytta av ketonkroppar.
  Nu till Aids; Där är svaret helt annorlunda då infekterade celler , främst makrofager men troligtvis också T4-celler utsöndrar patogena mängder av TNF-alfa. Detta leder till inflammationstillstånd i de vävnader och organ där koncentrationen av dessa är hög t.ex tymus, tarmslemhinna etc. Detta leder först till kachexi dvs näringsbrist. När tymus förstörts avklingar också produktionen av T4 och T8. celler. Detta medför en kollaps i immunförsvaret där exvis svampinfektioner kan härja fritt. Då hjälper kanske inte en sockerreducerad kost eftersom svampen här är en typisk följdeffekt av något annat ,
  Men det finns själfallet adekvata åtgärder att ta till, och helst tidigt i infektion, vars biverkningar inskränker sig till att malaria och diabetets -2 också avklingar.
  På denna länk finns två artiklar: Ten good treatments och Selenium and Silver
  https://www.2000tv.se/hiv_special.php De är skrivna för flera år sedan. Sultans försök i Zambia och Kenya finns självklart med med klar evidens att Kolloidalt silver är mycket verksamt. Nytt är 2000-Talets Vetenskap nr 1-2015 sidorna 19-21 om indiern Siddharth Jondhale som får sina aids patienter att bli kvitt alla symtom, och i en del fall har dessa upphört att producera antikroppar mot HIV, vilket skulle vara ett otvetydigt tecken på till och med själva HIV eliminerats.
  Efterlysning: Jondhale ringer mig då och då och han skulle gärna ha hjälp att avfatta en vetenskaplig artikel om sina fynd på vår internationella hemsida 3rd Millenium Science. Vem skulle vilja hjälpa honom med det? Hans fynd är i klar Nobelprisklass men Siddharth har lite problem med att skriva en artikel som håller det språkliga, vetenskapliga, västerländska måttet för publicering. Bota aids-patienter kan han.
  Här vill jag gärna ha många hjälpsamma kommentarer och Siddharth kan nog bjuda på en T/R biljett till Mumbai + uppehälle

  Ingemar Ljungqvist, http://www.2000tv.se

 85. 185
  Professor Göran säger

  @ Ingemar Ljungqvist:

  Med min icke medicinska bakgrund är jag knappast rätt person att hjälpa till även om jag kanske förstår den ’vetenskapliga publiceringsprocessen’ om man nu överhuvud taget kan tala om en sådan. I min metallurgiska värld är det sällan lika infekterat även om en och annan forskare råkar i luven på varandra om någon hypotes.

  En av mina favoriter är den stridbara skotske läkaren Malcolm Kendrick som just nu har en tråd som handlar om hur han just har hjälpt japaner, tror jag det var, som hade gjort välkontrollerade försök på cancerpatienter, att få de mycket kontroversiella resultaten kring den aktuella cancerbehandling publicerade i en västerländsk ’vetenskaplig’ tidskrift.

  https://drmalcolmkendrick.org/2015/03/23/a-victory/

  I den aktuella tråden beskriver han ingående turerna bakom ’framgången’.

  Dessa försök och framför allt publiceringen innebär ett starkt stöd för den kliniska verksamheten som en texasläkare bedriver med just dessa behandlingar och som FDA jagar ’med blåslampa’ på känt myndighetsmaner.

  Det är en sådan medicinare som Kendrick, som är villig att ta kampen och som dessutom har förmågan att hjälpa till med den ’vetenskapliga’ medicinska publiceringsprocessen, som ni skulle behöva. I Sverige känner jag inte till någon av den kalibern, möjligen Ralf Sundberg men jag tror att han är väldigt skeptisk till alternativmedicin som sådan även om han inser hur korrupt skolmedicinen är.

 86. 186

  Som mor till en 20-årig son, som 2012 avslutade livet efter 15 månader av behandlingar för Ewings Sarkom, funderar jag förstås mycket kring orsak och verkan. Den sista veckan han levde diskuteras i SU’s matsal, av 4 unga sjuka män, effekten av en frukt som skulle ha goda effekter att bota cancer. Artikel fanns i GP februari -12. De pratade om läkemedelsindustrin som tjänar grova pengar och mediedrevet som gör allt för att hålla alternativ medicin borta. Erkänner att min ångest växte när jag lyssnade på dessa män. Jag ville förstås få tag i denna frukt för att ge sonen som tappert kämpade mot en motståndare som på 3 månader tog hela hans kropp, men aldrig hans personlighet <3.
  Det är svårt att acceptera ett barns smärtsamma bortgång och jag har läst om både kolliidalt silver, LCHF och andra mer eller mindre förnuftiga tankar och förslag om hur vi kan minimera risken för cancer. Att cellerna frodas av socker och kolhydrater är ingen tvekan för min del. Att kosten idag, med tillsatser och bekämpningsmedel är mindre nyttiga för våra kroppar är jag utan tvivel om. Mina tankar cirkulerar mer kring alla dessa nya sorter av cancer som verkar förekomma. Min son var en av 10-12 patienter i Norden/år. Andra får sorter som finns en på 100000 i världen osv osv. Det finns många som missköter sig och lever långa liv. Andra lever sunt, tränar, äter bra mat och blir sjuka i unga år. Barn tom föds med sjukdomen. Finns det svar på min undran om det är enbart kosten som gör att vi drabbas? Detta verkar vara en så komplex, lynnig sjukdom, att jag undrar om enbart kost med mindre/inget socker skulle göra att färre drabbades? Vad vet man om gener, vår miljö, psyke och annat som har betydelse?
  Nu handlar detta om botemedel till mesta delen. Men kommer vi någonsin att få hela sanningen klar för oss vad gäller uppkomsten? Tacksam för tankar kring detta 🙂

 87. 187

  @ AnnBritt:
  Jag förstår din inneboende ilska över denna svåra sjukdom. Jag kan inget annat än hålla med dig! Idag ökar cancer över hela spektrat, barn, ungdomar, friska hälsotänkande människor insjuknar i cancer som man tycker är så orättvist. Du efterlyser tankar om orsaker och det finns många det kan jag lova som funderar över detta. Idag känner alla någon i sin närhet som dött i cancer eller just insjuknat. Statistiken över den rådande icke-behandlingen som förekommer idag är gravt missvisande. När det gäller orsaker så lever vi i ett inferno av gifter och stress av alla de slag. Det vaccineras idag barn från 3 månaders ålder vilket får följder enligt mig att barn- och ungdomars cancersjukdomar ökar. Avgaser, miljöutsläpp, gifter i viktiga födoämnen som fisk, potatis som är något av det giftigaste vi kan äta, ja jag kan inte räkna upp dem alla. När jag första gången diagnostiserades för min diabetes ordinerade läkaren mediciner mot högt bltr? Diab.med? och Kolestorol medel alla enligt mig cancerframkallande mediciner! Och så kan vi fortsätta. Unga flickor vaccinerar sig mot livmoderhalscancer? Ingen vet om detta vaccin över huvud taget kommer minska dödlighet eller förekomst i denna sjukdom. Vaccinet innehåller så många för kroppen helt främmande toxiner att bara denna cocktail sätter ner immunförsvaret som i sin tur ökar risken att få livmoderhalscancer. 2014 hade jag 3 flickor med höga levervärden och en hade fettlever de var under 22 år och alla 3 var vaccinerade med Gardasil! Vi vet ju att den sjuka vård vi har idag ofta ställer fel diagnoser och all cancer är ibland ingen cancer utan rena förgiftningar från mediciner och miljögifter. Jag läste om en läkare som hade en hjärntumör och han frågade onkologerna på det sjukhus han arbetade jag har för mig att det var 5 olika läkare. Han ville veta vad de rådde honom att göra. 3 läkare tyckte att han skulle operera och ta cellgifter, 1 läkare tyckte han skulle åka till Tyskland för att få hjälp och en läkare tyckte han skulle gå till en alternativläkare inom Homeopati och healing. Vad gjorde han efter att ha rådfrågat sin fru och svärföräldrar, jo han lydde inte de 3 första läkarnas råd och han gick till en av de 2 andra, vilken vill jag inte berätta sa han. Han har nu levt i 8 år efter sin diagnos! Vilket är mycket sällsynt. Tyvärr så orsakar onkologerna så mycket skada på patienterna att de ofta dör av behandling och eftervård?

 88. 188
  Professor Göran säger

  Med posten kom nu Thomas Seyfrieds bok ”Cancer as a Metabolic Disease” från 2012 och jag har börjat läsa i förordet och bland annat följande:

  ”De flesta cancerpatienter bekämpar inte sina sjukdomar utan erbjuds ett giftigt hopkok som slutligen kan underminera deras fysiologiska styrka och deras vilja att stå emot. Cancerbehandlingar fruktas ofta lika mycket som sjukdomen själv. Synen på cancer som en genetisk sjukdom har rört till problemet och är i stort sett ansvarig för misslyckandet att utveckla effektiva terapier.”

  Redan här känns det som att denna ovanligt dyra bok är värd sitt pris.

 89. 189

  AnnBritt Skrev:

  Nu handlar detta om botemedel till mesta delen. Men kommer vi någonsin att få hela sanningen klar för oss vad gäller uppkomsten? Tacksam för tankar kring detta 🙂


  OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja. Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion. Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.

  Men som nödfoder kan Kroppen även överleva på kolhydrater och socker under en viss tid.

  Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att kolhydrater och socker är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % kolhydrater och socker – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv.

  Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv av – ÄR för mycket av kolhydrater och socker i kosten. Ej mer och ej mindre än så.

  Som vuxna så bildas och dör cancerceller här och där i Kroppen ständigt och jämt. Under rätt många år med Livsfarliga Verkets rekommenderade 60-70 % kolhydrater och socker i kosten – klarar Kroppen själv av – med insulin som motgift – att hålla blodsockernivån på rimliga höjder. Men så småningom tröttnar Kroppen på den felaktiga kosten = insulinproduktionen fungerar ej längre för att hantera det för stora intaget av kolhydrater och socker.

  Förhöjda blodsockernivåer är det som cancercellerna MÅSTE ha för att ha framtiden för sig. Tar då cancerpatienten bort det mesta av kolhydrater och socker i kosten – till förmån för mera av animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja – så återgår i de allra flesta fall blodsockernivån till det normala.

  Cancern dör helt enkelt – därför att den kan helt enkelt ej överleva utan förhöjda blodsockernivåer. Inget konstigt alls – men lik förbannat så förefaller det vara näst intill obegripligt för t ex dom allra flesta cancerbehandlande läkare.

  Men va fan – i deras utbildningar ingår ju bara att ta till kniven och förskriva cellgifter, tyvärr tyvärr… 😥

  Mera om detta här.

  Saga eller Sanning ❓

 90. 190

  Många undrar vad cancer beror på och en del tror att vi som hävdat mikrobernas roll i cancer och tankemässigt uppger att det orsakar cancer. Vi utbrister ”bara” att svamp är cancer. Orsaken kan vara multipel dvs allt som förvandlar vävnaden – ”jordmånen ” bort från det friska ex vis lokala härdar med dålig blodförsörjning som tenderar att få sänkt pH. För mycket inlagring av kalciumhärmande tungmetaller i cellmembranen så att cellens förmåga att utväxla koldioxid blir nedsatt – då cellmembranen är tilltäppta. + mycket mycket mer. Då får de mikrober som legat dolda tidigare i exempelvis våra röda blodkroppar en veritabel möjlighet att få fotfäste i dessa degenererade områden och så småningom utveckla hyfer , mycel och sporsäckar. Behandlar vi ”jordmånen” får svamp och mikrober mindre chans att bli verkligt patogena. Och då också sluta göda dem med glukos i stora mängder.

  Det bästa naturliga exemplet på detta är Taphrinia, som är en erkänd svamp som orsakar okontrollerad celltillväxt på våra björkar, så kallade häxkvastar. Men den får bara fotfäste på björkar där redan en skada – en försvagning skett.

  Den dag vi ändå dör vid pass 92-102 år kan svamparna inom oss få fritt fram. Då kan våra beståndsdelar gå upp i kretsloppet igen.

  Ingemar Ljungqvist, som skrivit mycket om detta i http://www.2000tv.se alltsedan jag deltog på den Första Världskongressen om Cancer i Sydney 1994.

 91. 191

  Jag glömde det viktigaste i förra i inlägget, bland alla de verkliga orsaker till cancer som finns. Fick idag ett manus av en oerhört fin artikel av statistikern Örjan Hallberg, http://www.hudcancer.nu ,som klart slår fast att en mycket stor del av den veritabla ökningen som skett. under 2000-talet kan tillskrivas en enda viktig faktor: mobilstrålningen: för de cancerformer som ökar mest nu är hudcancer och hjärntumörer. Han gör faktiskt liknelsen att mobilindustrin med sin utbyggnad har svept in hela Sveriges befolkning i en mikrovågsugn. Artikeln av Örjan Hallberg publiceras i nr 2 -2015 av 2000-Talets Vetenskap
  Ingemar Ljungqvist, Doktor, som anser att de elöverkänsliga är helt korrekta i sin egen diagnos

 92. 192

  Jo… – Ingemar Ljungqvist – den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida hälsomässigt – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

  Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

 93. 193

  Beträffande mobiltelefoner och cancer bör man veta att mobilstrålningen bl.a. ökar halten av ett cancerframkallande ämne som heter malondialdehyde. Ökas i direkt proportion till inkommande oxiderande strålning. Bildas även i mat i mikrovågsugn… Detta har uppmätts i studier, men följande sammanhang var inte nämnt:
  Malondialdehyd bildas när omättade eller instabila fetter oxideras. Andelen omättat fett i hjärna och förövrigt i hela kroppen beror helt enkelt på hur mycket omättat fett man ätit under sista 5-10 åren. Hjärnan är till över 60% uppbyggd av fetter. Om det knappt finns några omättade fetter där kan knappast något heller oxideras; varken förstörda hjärnceller eller cancerframkallande malondialdehyd (MDA) kan då jämförelsevis bildas även vid intensiv bestrålning

  Dessutom beror utkomsten på hur mycket antioxidanter man har i proportion till instabil fettmängd man är uppbyggd av. Om man följt SLV’s råd med främst omättade industrioljor består ens fetter främst av just dessa lättoxiderade oljor. Fetter inte bara i ”fett” utan framförallt i alla funktioner dessa byggts in, som i hjärna och i myelin som ser till att man inte skakar när det är oförstört .
  Om man endast ätit det som vi tror är nödvändigt för cellmembran, företrädesvis lite animaliskt omega-3 och resten mättat fett, bör det finnas rejält med resurser så att antioxidanter kan ta smällarna från den oxiderande energi som en nära hjärnan hållen mobiltelefon faktiskt sprutar ur sig! Åtminstone om man äter något grönt eller en tomat dagligen. (Tomat= Lycopen !)
  Billig olivolja är ofta uppblandad med jordnötsolja (för att hålla maffian flytande ?), och med mycket sådan olja kan man alltså få hjärntumörer snabbare än annars genom mobilen…

  Med störst intag av det stabilaste fett som finns, det mättade, bör vi ändå inte utmana ödet med timmar vid mobilen utan avlägsnade sladdar trots att riskerna minskas. Man har i studier mätt hur mycket MDA som bildas med eller utan mobiltelefonanvändning. Man vet dessutom att ju mer omättat fett kroppen är uppbyggd av, desto kortare tid lever man… https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15130667
  Definitivt studier som både SLV och UNILEVER och Becelätare bör ta del av.
  Kärnpunkten är alltså att det är känt att 1/ MDA bildas vid oxidation av omättade fetter och 2/mobiltelefoner är oxiderande strålning och 3/MDA framkallar cancer. Dock bör man snarast studera mobileffekten i MDA-produktionstermer på en större grupp där fettkomposition och mobilanvändning utvärderas mäts samtidigt som MDA .

  Jag gissar att detta ämne dock inte får någon uppmärksamhet i massmedia förrän en läkemedelsfabrikant tillkännager att dom tillverkar ”MP-pillret” som innehåller speciella antioxidanter som ”söker upp” mobilstrålning och ”släcker den”. Bäst om tas dagligen så att man kan ringa säkert hur mycket som helst. Statinerna måste ju ersättas av något… ”Målsökande Piller” på Svenska, MobileProtection annars.
  Men att eliminera orsaker säljer inga mediciner, folk blir ju då friska och oberoende. Läkemedelsbolag vill dock gärna eliminera alla orsaker som kan göra deras försäljning mindre, t.ex LCHF. Dock har ett större antal ”björnar” nu väckts.

 94. 194
  Anders Sultan säger

  Lite mer spännande resultat kring kolloidalt silver och cancer.

  För den som missat den forskning som finns kring silver och cancer, så börjar jag med det och fortsätter i separata inlägg med lite erfarenheter medlemmar i Facebookgruppen delat med sig av.

  Allt fler studier visar nu på att silverjoner har en ofta bättre effekt på cancer än etablerad kemoterapi. Följande artikel i brittiska Daily Mail’s onlineversion, berättar om hur man konstaterat i forskning i Leeds, att silver har en många gånger bättre effekt på cancertumörer än etablerad behandling med cytostatika. Biverkningarna är dessutom färre, om överhuvudtaget några alls. Ett forskarlag i Leeds i England har studerat silverjonernas effekt på både bröstcancer och cancer i tarmen – och publicerat en artikel kallad “Enhanced cytotoxicity of silver complexes bearing bidentate N-heterocyclic carbene ligands.”

  Silver bullet for cancer: Metal can kill some tumours better than chemotherapy with fewer side effects

  Silver can kill some cancers as effectively as chemotherapy and with potentially fewer side effects, new research claims. Scientists say that old wives tales about the precious metal being a ‘silver bullet’ to beat the Big C could be true. The metal already has a wide range of medicinal uses and is a common antiseptic, antibiotic and means of purifying water in the third world.

  And British researchers now say that silver compounds are as effective at killing certain cancer cells as a leading chemotherapy drug, but with potentially far fewer side-effects. They compared it to Cisplatin, currently used to treat a wide variety of cancers, but known to have harsh side effects including nausea, vomiting and even kidney damage. Silver is used already in everyday products such as deodorant with no known side-effects, and could make for a potentially cheaper alternative to platinum-based Cisplatin.

  Researchers from the University of Leeds conducted lab tests which exposed breast and colon cancer cells to various silver-based chemicals over a six day period. Results, published in journal Dalton Transactions, showed that these silver-compounds were as effective as Cisplatin at killing cancer with potentially fewer side effects…

  https://www.leeds.ac.uk/news/article/2901/a_silver_bullet_to_beat_cancer

  Hela artikeln här:
  https://www.dailymail.co.uk/health/article-2095610/Silver-bullet-cancer-Metal-kill-tumours-better-chemotherapy-fewer-effects.html#ixzz1lHgAfBIp

  Fler referenser till studien som det brittiska teamet gjort:

  Silver Is as Effective as Chemotherapy in Cancer Therapies:
  https://news.softpedia.com/news/Silver-Is-as-Effective-as-Chemotherapy-in-Cancer-Therapies-250488.shtml

  Silver could offer improved cancer treatment:
  https://www.paneuropeannetworks.com/detail/news/silver-could-offer-improved-cancer-treatment.html

  Silver as effective as popular chemotherapy drug to treat cancer:
  https://truthdive.com/2012/02/03/Silver-as-effective-as-popular-chemotherapy-drug-to-treat-cancer.html

  Scientists investigate whether silver could be used as a treatment for cancer:
  ”We have chosen silver because it has anti-cancer activity but it is inherently non-toxic to normal tissues”.
  https://www.bradford.ac.uk/life-sciences/news-and-events/news/could-silver-be-used-as-a-treatment-for-cancer.php

  Detta man nu kommit fram till i Leeds, stödjer den mexikanska studie som häromåret konstaterade att kolloidalt silver kunde vara ett bra alternativ i behandling av bröstcancer. Resultaten från studien visar att silverjonerna tar hand om och neutraliserar bröstcancertumörer. Man sammanfattar studien med: “The present results showed that colloidal silver might be a potential alternative agent for human breast cancer therapy”

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/?tool=pubmed

  Hela artikeln: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/pdf/1756-9966-29-148.pdf

  Dendrophthoe falcata (L.f) Ettingsh (Neem mistletoe): a potent bioresource to fabricate silver nanoparticles for anticancer effect against human breast cancer cells (MCF-7).

  Fabricated AgNPs and aqueous leaf extract were assessed for their cytotoxicity effect against human breast carcinoma cell line (MCF-7). It is concluded that colloidal AgNPs can be developed as an imminent candidature for cancer therapy.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24681313

 95. 195
  Anders Sultan säger

  Ny forskning på silver och cancer

  Silver nanoparticles (Ag NPs) are cytotoxic to cancer cells and possess excellent potential as an antitumor agent. A variety of nanoparticles have been shown to induce autophagy, a critical cellular degradation process, and the elevated autophagy in most of these situations promotes cell death. Whether Ag NPs can induce autophagy and how it might affect the anticancer activity of Ag NPs has not been reported. Here we show that Ag NPs induced autophagy in cancer cells by activating the PtdIns3K signaling pathway. The autophagy induced by Ag NPs was characterized by enhanced autophagosome formation, normal cargo degradation, and no disruption of lysosomal function. Consistent with these properties, the autophagy induced by Ag NPs promoted cell survival, as inhibition of autophagy by either chemical inhibitors or ATG5 siRNA enhanced Ag NPs-elicited cancer cell killing. We further demonstrated that wortmannin, a widely used inhibitor of autophagy, significantly enhanced the antitumor effect of Ag NPs in the B16 mouse melanoma cell model. Our results revealed a novel biological activity of Ag NPs in inducing cytoprotective autophagy, and inhibition of autophagy may be a useful strategy for improving the efficacy of Ag NPs in anticancer therapy.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25484080
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/auto.36293?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&#.VId5nMstCHs

 96. 196
  Anders Sultan säger

  Ett område som är väldigt intressant är hur man kan behandla hudcancer och leverfläckar.

  Effektiv behandling av Hudcancer. Det finns faktiskt en fantastiskt effektiv behandling man själv kan göra på olika former av hudcancer. Detta helt utan några som helst kirurgiska ingrepp. Mest effektiv verkar behandlingen vara på basaliom, dvs basalcellscancer – men även aktinisk keratos, ett förstadie till skivepitelcancer – svarar många gånger också på behandlingen. Behandlingen går ut på att man gör en blandning av C-vitaminpulver (gärna magnesiumaskorbat som inte är så surt och frätande som askorbinsyra) och kolloidalt silver. Gör blandningen i form av en lite lösare gröt. Denna appliceras sedan flera gånger per dag på hudcancern, som på några dagar kommer skrumpna ihop och börja falla av. Man kan återfukta gröten genom att spraya lite KS på också. Till slut kan man försiktigt massera bort resterna av cancern och finner då att huden läkt ihop utan att ett enda märke finns kvar. C-vitaminet oxiderar cancern och silverjonerna hjälper till att syresätta vävnaden, samt skapar stamceller som ser till att läkningen kommer till stånd utan ärrvävnad. Cancer kan inte existera i en syrerik miljö utan vill ha en sur och syrefattig omgivning. Den ortomolekulära forskningsorganisationen Orthomolecular.org, har publicerat ett papper med forskning kring denna form av cancerbehandling:

  https://orthomolecular.org/resources/omns/v03n12.shtml

  NN skrev: Har precis eliminerat en förändrad leverfläck på detta sätt placeringen var inte den bästa ( ljumsken ) men jag bet ihop i ca en vecka…. Den var sjukt svullen och röd stor som en grön ärta nästan ( var en sådan skinn-fliks variant från början stor som en platt ärta på skaft… Förstår ni min beskrivning. Lade på nytt ca 4-5 gånger/dag de första 3 dagarna sen ca 3/dag – den blev först grå sen mörkare, sen blev det som en skorpa som liksom frättes bort, igår morse så ramlade det lilla som var kvar bort tjohooooo !!!! Är lite skavd nu pga placeringen som inte kunde undgå friktionen… Smörjer med EMS och sprayar silver – är glad och nöjd. Har även gjort det tidigare på en på axeln, också med gott resultat och på en sorts cancer fläck ( som ett litet sår som aldrig läker ) kommer inte ihåg namnet på den varianten – KS+Askorbinsyra=good stuff!

  NN. Har personligen plockat bort två små basaliom och ett aktiniskt keratos med hjälp av blandningen av C-vitamin och KS, så jag vet att det fungerar! Det finns inte ett märke kvar då silverjonerna aktiverar stamcellsproduktionen och läkningen var i mitt fall helt ärrfri.

  NN. Variga och snabbt växande sår som min hund haft har läkt på mindre än 48 timmar. Nu har jag själv följt ett tips att blanda C-vitamin (mortlade mina Super C complex) med Ionosil till en geggamojja och stryka på mina hudförändringar mitt i ansiktet. Gjorde det ganska många kvällar i rad, de försvann nästan helt, åkte till Malmömässan + längre tripp neråt och gjorde uppehåll, såren återkom! Börjat om nu och efter drygt 7-10 kvällars behandling då jag sover med geggan över natten är såret som jag haft i två år på höger sida om näsan HELT borta! Tack för ett helt suveränt tips Anders! Sköljde också mina röda och irriterade ögon som jag pratade om när vi möttes i Malmö, visste inte att man kunde använda Silver i ögonen…. efter 2-3 baddningar var ögonen helt klara och inte grusiga över huvud taget! Slarvar jag med sömnen återkommer det, men Silver var grymt effektivt! Tack för det tipset också!

  NN. Hade en skrovlig ’fulfläck’ på ryggen. Gjorde en gegga av KS och MSM och tejpade fast. Bytte sudden i ett par dagar, den krympte ihop eftersom. Sen glömde jag bort den….tills det kliade på ryggen och den lossnade. Då hade det gått 19 dagar totalt. Hade bara behandlat den i fyra dagar.

  NN. Jag är mycket nöjd så här långt med behandlingen av mina tre röda fläckar i tinningen. Ett par dagar till och dom är nog borta. Då ska jag be läkaren som ska operera att i stället granska om hudförändringarna är borta. Jag har kört K silver och magnesiumaskorbat på blöta tussar på natten och KS spray regelbundet på dagen med lite askorbatpulver på fläckarna. Gissa att det funkar bra. Jag är jättenöjd så här långt.

  NN. Jag hade en fläck på näsan med brunsvart oregelbunden kant som en läkare konstaterade var lentigo maligna (cellförändringar om oftast övergår i malignt melanom). Idag är den helt borta tack vare en pasta av askorbinsyra (C vitamin) och kolloidalt silver. Om du är intresserad av att veta mer har jag bloggat om det här. Jag är så glad och tacksam!!!

  https://www.areskog.se/flacken-pa-nasan-ar-borta/

  NN. Snabba resultat?! Jag har haft en konstig ”grej” i hårbotten sedan mååånga år. Har känts som en upphöjning, leverfläck tex eller som jag befarat, hudcancer. Dessutom har jag haft en stark klåda i samma område, uppe på toppen av skallen. Vid två tillfällen har jag hällt några ml ks där för att se om klådan skulle försvinna. I dag bad jag min dotter att titta efter ”grejen” för jag tänkte dessutom sätta en droppe jod på den, då var den borta!! ”Grejen” var ca 1,5 cm i diameter. Förbluffad men tacksam!!

  NN. Igår kl 12 gjorde jag en gröt på askorbinsyra och ks och baddade på en ful leverfläck och täckte med plåster, blött plåstret när askorbinsyran torkat 3-4ggr/dag, idag kl 23.20 tog jag bort det och leverfläcken ramlade bort, och fin hud under, bara lite irriterad efter plåstret.

  NN. Jag har snart fått bort en leverfläck som jag har haft hela livet. Har haft omslag med KS och ibland lagt på en blandning med aloevera och msm, ibland bara msm. Den torkar ihop och ramlar av bit för bit, ny frisk hud inunder. Rätt häftigt!

  NN. Eftersom jag mest är väldigt frisk (Dvitamin) så använder jag silver som munskölj . Gjorde dock en pasta av askorbinsyra (cvitamin) och silvervatten och försåg en större leverfläck med denna blandning under en knapp veckas tid. Puts väck var det med den fläcken men jäklar vad det sved.

  NN. Jag gjorde en gröt på askorbinsyra och ks, fyllde ett plåster med blandningen och satte över fläcken. Några ggr om dagen öppna jag plåstret försiktigt i överkant o droppa i ks så det hela tiden var blött o mjukt. Hade detta fyra dygn. Jag såg först ingen skillnad på fläcken men sen när jag duschade o skulle torka mig så ramlade den bort ungefär som när gammal hud korvar av.det var bara en liten vit fläck som ett ärr kvar, inget sår, läkt o fint. Har även gjort så på åldersfläckar med bra resultat. Provat på en fläck som var tvåfärgad o då ramlade bara det mörka bort så nu är den ljus o fin. Jag har många leverfläckar så även provat på friska / fina fläckar men då hände inget så det är bara de sjuka som åker bort.

  NN. Vill berätta om leverfläcken som försvann: Jag har stört mig på en ful fläck på smalbenet och gjorde en gegga av askorbinsyra och ks som jag gnuggat på fläcken varje gång efter dusch och lagt plåster på – har hållit på i ca 2 månader och senaste gången gnuggade jag kanske lite väl aggressivt, för det blev ett sår av det..så jag nöjde mig med att bara spraya ks och MSM på såret – och idag så lossnade skorpan och fläcken är borta! JIPII och TACK! för denna underbara sidan!

  NN. En snabb fråga…. Hade en fibrom på ena ögonlocket som jag skulle ta bort på VC (hade en tid för det samt borttagning av en leverfläck).Började dricka KS typ 2 veckor tidigare & bara några dagar innan jag skulle till VC så hade fibromen blivit typ som en skorpa & trillade av. Jag hade bara 500 ml flaska som har varit slut ett tag -& har beställt en ny 1 l, & förra veckan upptäckte jag att det är en liten j-a fibrom som håller på växa under ögat nu. Är det någon som har varit med om liknande? Kan KS ha ”dödat” fibromen ?

 97. 197
  Anders Sultan säger

  En del användare har fått bra och intressanta resultat på lungcancer genom användandet av en nebulisator.

  Här finns bra exempel på en överkomlig nebulisator:

  Omron MicroAir Portable Travel Nebuliser NEU-22:

  https://www.ebay.co.uk/itm/Omron-MicroAir-Portable-Travel-Nebuliser-NEU-22-NE-U22-/190466809127?pt=UK_Health_Beauty_Mobility_Disability_Medical_ET&hash=item2c58b4dd27

  De som fått bra resultat har laddat nebulisatorn med ett par teskedar kolloidalt silver och andats in den resulterande vattenångan (som även då innehåller silverjonerna). Denna ånga kommer sedan i direktkontakt med vävnaden i lungorna.

  NN skrev: För drygt två år sedan fick jag vid en lungröntgen reda på att jag hade två fläckar på vänster lunga. De satt vid nedre bronken och var ca 2 x 3 cm och 4 x 4 cm i storlek. Man beslöt att gå ner i lungan via en så kallad bronkoskopi och ta ett vävnadsprov på den ena misstänkta tumören. Samtidigt hade man testat mig för TBC och fått ett positivt utslag för en eventuell pågående eller latent TBC.

  Jag blev skräckslagen. Var det inte cancer så var det TBC, som att välja mellan pest eller kolera. Startade omgående med att inhalera 5 ml kolloidalt silver 3 ggr dagligen via en sk. nebulisator som jag inhandlat tidigare då jag haft ganska tuffa bronkiter. Silver var ingen nyhet för mig, hade använt det dagligen oralt i många år Jag hann köra i tre veckor innan kallelsen kom från Lungkliniken i Lund. Tiden att vänta på provsvaren var inte rolig. Men när den kom fick jag beskedet att det inte fanns någon cancer i lungorna, att det man sett förmodligen satt utanpå lungloben och att man skulle röntga igen. Nästa röntgen var helt klar. Inga skuggor. Då jag frågade hur detta kunde vara, sa de bara att det måste blivit fel vid förra röntgen…..På alla fyra bilderna???

  Jag kan inget bevisa men är starkt övertygad om att det kolloidala silvret gjorde sitt jobb som vanligt. Men vad hände med TBC:n då? Man sökte i hela kroppen och kom fram till att den förmodligen satt i skelettet och att den var latent, alltså kunde inte smitta. Men då jag har en inflammatorisk/reumatisk sjukdom i bäckenet och de ville testa mig för s.k. TNF-Alfahämmare så var jag tvungen att först ta bort min TBC. Jag blev skickad till Infektionskliniken i Lund, där läkaren skrev ut Tibinide 300 mg samt Pyridoxin 40 mg till mig. Detta skulle jag ta i 6-9 månader, och testas varje vecka, för ofta tog levern skada och det måste man hålla koll på…

  NN. Hej! Ny i gruppen & har i stort sett noll koll på detta med silver, men i mitt ständiga googlande efter ngt som kan ”hjälpa” min pappas lungcancer dyker silver upp titt som tätt. Nån som har erfarenhet eller info om silver när det kommer till cancer? Uppföljning några veckor senare: Vill bara uppdatera lite & berätta att pappa tycker det lättar mycket åt andningen för honom när han sitter med nebulisatorn. Så glad åt denna grupp!

  NN. Jag har lungcancer och är inne på min 5:e cellgiftsbehandling. Jag äter och dricker KS, MSM, aprikoskärnor, D-vitamin,Gurkmeja, Graviola, och vatten blandat med äppekcidervinäger . Jag har också tagit bort allt socker och mejeriprodukter. Jag har aldrig mått så bra som nu. Läkarna kan inte förstå att jag har så bra värden och tappat så lite hår. Jag är uppe i 8 kryddmått MSM dagligen och 2 dl KS. Men man måste öka försiktigt med MSM. Jag glömde tillägga att jag 1 timme innan frukost tar 1 tsk bikarbonat i 2 dl vatten och 1/2 pressad citron i lite ljummet vatten. Jag använder också en Nebulizer, så jag andas in KS direkt ner i lungorna.

  NN. Jag har metastaser i lungorna och har använt ks i mitt dricksvatten för att rena vattnet. Inga stora mängder. Hade ett tag tråkig torrhosta som är helt borta nu. Jag tror att jag vågar fortsätta med ks.

  NN. Jag köpte en Omron efter tips. Har väl inhalerat i ca 3 månader och jag har helt sluppit ifrån min andfåddhet. Jag har lungcancer och jag har sett röntgenbilderna på före och efter 2 cytostatikabehandlingar och det är stor skillnad. Läkarna är förvånade över hur bra jag svarar på behandlingen. Jag är övertygad om att silvret spelar en stor roll! Så tackar ödmjukast för tipset och jag kan bara varmt rekommendera det vidare!

  NN. Jag måste berätta om min klient som blev diagnostiserad med lungcancer …Hon fick besked att hon fått de och skulle gå igenom alla tänkbara behandlingar .. Hon började inhalera KS o även ta oralt .. (Det enda hon tog var KS) Vid återbesök visade blodprovet att cancern var borta … Jag tog det i väldigt kort beskrivning kunde skrivit betydligt mer men då blir det för mycket att läsa.. (Hon är med i gruppen här o gav mig tillstånd att dela , kanske hon själv vill kommentera ).

 98. 198
  Anders Sultan säger

  Gruppens övriga samlade berättelser kring cancer har vuxit ganska dramatiskt. Här kommer de:

  NN. Jag har kört med msm, ks och massor av annat hela tiden jag strålats och fortsätter med det fast jag äter antihormoner. 1 Tab om dagen i fem år. Känner inte av några biverkningar av varken strålning eller antihormon. Blev bränd av strålningen som visade sig mycket igår. Jag sprayade ks flera ggr och smorde med ems salva… idag syns inte mycket av det brända… kanonprodukter tycker jag

  NN. Jag tar 15 ml x 2-3/dag mot cancern, samt MSM och lite annat smått o gott. Vad man doserar mot t ex halsfluss vet jag inte. Jag känner mig iaf starkare än på länge o har mera energi nu än jag haft i närheten av senaste året.Uppföljning efter en tid: Halloj ! Jag är så GLAAAAD !!!!!! Har varit på 3 månaderskollen dvs. läkarbesök idag. Det är väldigt svårt att ta in detta men : cancern är borta !!!! Jippiekayey ! Under senaste 3 veckorna har jag varit som en trasa, gråtit floder, hur trött o slut som helst, i kroppen har det känts bra men inte i själen. Det kostar på att vara morsk, det är då säkert. Visste väl jag att man inte ska komma o säga till mig att det är obotligt, inte för mig. Mina döttrar har aldrig tvivlat en sekund att jag skulle fixa även detta. Tänker fortsätta med : KS, MSM, magnesium, C-vitamin, D-vitamin, Zink, Graviola, (Aprikoskärnorna tänker jag ta till om cancern tänker dyka upp igen ). Kanske bäst jag talar om vilken typ av cancer jag hade , nämligen adenocarcinom HER 2 med metastaser. Idag har jag ringt runt o berättat för vänner o bekanta, det känns gott att kunna säga att det är inte omöjligt o det händer under o mirakel fast de kan behöva lite hjälp.

  NN. Tack för de tips jag fått nu ska jag beställa en dunk ks… Jag har använt ks och msm i drygt ett år – det problem jag hade då var att det upptäcktes förändring på min bukspottkörtel (cancer) idag är det helt borta.

  NN. Min man har en sorts cancer. Hans trombocytvärden har legat på 600-700…. Normalvärdet är 300 och under. Han har haft detta i flera år…. Sen i somras har han tagit msm samt ks dagligen. Igår blev provsvaret 300!!!!!! Han kan nu gå ner i cellgifterna. Ser ingen annan koppling till dessa lysande resultat än msm eller ks.

  NN. Jag har flera klienter som blivit hjälpta med Ionosil som haft cystor/växter i brösten, efter intag av 15 ml Ionosil 3 ggr/dag under 1 månads tid. Om det varit elakartade eller godartade cystor/växter vet vi inte, eftersom det inte blivit ngn operation och inget prov kunnat tas då cystorna/växterna varit borta när personerna ska opereras. Ngn har också enbart sprayat utanpå huden på cystorna/växterna och fått bort dem på det sättet. Bra att slippa operation och vad det medför, med lymfproblem efter operationerna. De som har varit hos mig har antingen tagit enbart invärtes 1 msk, 3 ggr/dag eller sprayat utanpå huden. Det är ju nämligen så att det man lägger på huden är in i vävnaderna och i blodomloppet på under 35 sekunder.

  NN. Jag fick diagnos adenocarcinom i tarmen och lymfan. Det fanns pga spridningen inget att göra enligt läkarna men efter en akut ileus blev jag opererad bort tumören i tarmen. Inga cellgifter till de angripna lymfkörtlarna. Jag har däremot tagit en matsked kolloidalt silver och en matsked björkaska för att hålla det basiskt. Gör en röntgen var 3dje månad som visat att allt håller sig lugnt. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan operationen och alla är förvånade.Jag fortsätter så här och är så tacksam för min bonustid. jag tror verkligen att detta har hjälpt mig att förlänga livet. Hoppas jag på detta sätt kan ge tips åt andra.

  NN. Jag hade vid cancer tagit både ks, d-vitamin och msm. Själv har jag nyligen haft tonsillcancer, inte alls så spridd. Jag har tagit ks o d-vitamin enligt Annika Dahlqvists anvisning, förutom strålbehandling, och fick igår reda på att alla maligna celler är borta vilket är väldigt ovanligt. Jag har även börjat dricka Pau d Arco som är ett te. Allt går att beställa till rimligt pris på apotea.se eller bodystore t.ex. Biverkningarna efter strålningen blev ganska fort lindrigare efter jag börjat med ks.

  NN. Jag vet att det rekommenderas att man ska ta ks och tabletter med 2 timmars mellanrum. När jag tog mycket smärtlindrande, både dolcontin, som är långtidsverkande morfin, Alvedon och Diklofenak så var det omöjligt att få till 2 timmar mellan. Jag tog ks och tabletter med 1 timmes mellanrum, ibland kortare, och märkte absolut ingen skillnad på tabletternas verkan. Jag hade tonsillcancer och fick via mailkontakt rådet av en läkare att ta ks 15 ml 5 ggr per dygn och d-vitamin 2000 E 2 ggr per dag. När jag gjort den sista PET-scan var alla elakartade celler borta vilket är väldigt ovanligt enligt läkarna. Jag har även börjat dricka Pau d arco, ett te fullt med bl.a. mineral och en massa antioxidanter. Hoppas din vän har nytta av några av råden ni fått.

  NN‎. Jeg har uhelbredelig brystkræft (obotlig bröstcancer) og er på kemo xeloda det givet bl.a. meget rødt fødder og hænder med revner. Jeg startede på Ks for 2 måneder siden og efter 1 uge var der næsten intet at se under mine fødder og på hænder. Efter et par uger kunne jeg sove en hel nat uden at skulle op og tisse som jeg har gjort de sidste 2 år pga kræft i lymfesystemet. for 1 måned siden begyndte jeg på MSM og det ser ud til at jeg har god energi nu på 8. Dagen i min kemo cyklus. Jeg plejer at være træt træt i disse dage men det er lidt tidligt at sige endnu. Men det virker rigtigt lovende og jeg vil vende tilbage med mine MSM oplevelser om et par uger. …. men jeg er glad glad indtil videre. Uppföljning: 1 uge efter jeg startede med KS forsvandt rifter på hænder og fødder efter cellgift. Senere startede jeg på MSM og den frygtelige træthed jeg havde pga cellegift forsvandt helt. Så jeg tager begge dele altid og jeg vil ikke undvære det. Min livskvalitet er blevet fantastisk på bare 1 måned 

  NN. Jag opererades för en obotlig cancer (carcinoid) år 2001. Då det inte finns möjlighet att bota denna cancerform, fick jag vare sig cellgifter eller strålning och prognosen för min överlevnad var högst 5 år. Då sökte jag själv bland kosttillskott och fann då att kolloidalt silver kanske skulle kunna hjälpa mig. Idag 9,5 år senare, har jag en mycket bra livskvalitet och årliga undersökningar visar att inga förändringar sker utom till det bättre. Jag har heller inte behövt nyttja vårdens resurser vid ett enda tillfälle under denna tid. Då jag med intresse följer silverdebatten undrar jag om det är på saklig grund, som man propagerar för att förbjuda en produkt, som ger så mycket kraft, att den reducerar användandet av kemiska mediciner”? Min egen erfarenhet gör att jag också försöker följa med i den forskning, som vetenskapligt görs på kolloidalt silver, och jag kan inte finna att dessa skäl, som andras av motståndarna till kolloidalt silver, har en vetenskaplig förankring. Jag har rätt att välja om jag vill röka, dricka alkohol eller prata i mobiltelefon, som vi vet skadar oss. Men jag har inte rätt att få välja ett kosttillskott, som vare sig skadar mig eller naturen. Jag har fortfarande möjligheten att bära silversmycken, putsa mina silverljusstakar, äta med silverbestick, använda fotografisk film till min kamera, m.m. Jag kan också köpa silverkulor i butiken och dekorera bakverk med, speciellt barnens. Varje sunt tänkande människa, som ser debatten i ett större perspektiv, förstår att det finns andra intressen, som verkar för att få kolloidalt silver förbjudet som kosttillskott. Det är helt enkelt ”för bra”.

  Anonym. En intressant berättelse från en person som vill vara anonym, men som vill berätta om de positiva effekter hon fått av Ionosil på sina biverkningar av traditionell cancerbehandling. Detta på bara en dryg vecka:

  I fjor fick jag diagnosen tonsillcancer och har strålats hela hösten, inga cellgifter. Tumören i tonsillen har de konstaterat att den är borta men jag har en liten rest i en lymfkörtel på halsen som kanske ska opereras. För en dryg vecka sedan började jag med ks och d-vitamin efter mailkontakt med en läkare i förhoppning om att resterna av metastasen ska vara borta vid nästa undersökning på måndag – även om det är kort tid dit. Det jag inte funderat så mycket över är att ks skulle ge andra effekter med. Vid och efter strålningen förändrades mitt smaksinne så att det mesta smakade väldigt illa. Efterhand som tiden gick smakade maten okej, men långt ifrån gott. Efter tre till fyra dagars användning av ks och d-vitamin har smaken förändrats drastiskt och det mesta av maten smakar riktigt gott. Dessutom är jag inte lika torr i munnnen och näsan längre, vilket underlättar mycket när jag ska prata och äta bland annat. Förutom detta hade jag fortfarande ganska ont i tungan där den var som mest strålskadad, detta trots ganska stora doser olika smärtstillande. Även smärtan har minskat och jag kan nu trappa ut smärtstillande snabbare verkar det som. En annan positiv effekt är att jag känner mig något piggare. Efter strålning och hela händelseförloppet blev jag ”hjärntrött” och har inte klarat göra mer än en sak åt gången och då blivit fort uttröttad i form av lätt yrsel och lite illamående och total okoncentration. Nu kan jag t.ex. både titta på tv och prata med min man under kortare stunder. Ville bara berätta om den positiva effekt jag haft av ks på kort tid. Tipset om er sida och preparatet fick jag av en god vän. Tack för en bra produkt. Naturligtvis är det Ionosil jag köper 

  NN. EMS brukar normalisera även strålskadad hud. Det ser man i denna berättelse: Fick en intressant berättelse från en kvinna som vill vara anonym. Vi kan kalla henne Anna. Hon skriver:

  Tänk om jag vetat detta om KS, MSM och EMS för två månader sedan!! Jag är redan mycket bättre i huden, fantastiskt med EMS-salvan! MSM tar jag också och märker nu stor positiv förändring.

  Tack vare kompressomslag med KS, smörjning med EMS-salva och citrondrinkar med MSM är jag äntligen tillbaka på banan efter en lång tuff tid av svåra biverkningar efter cellgift- och strålbehandling mot ändtarmscancer!

  Alla får inte så svåra brännskador som jag fick i och runtom hela underlivet, tarmen och i ljumskarna. Men jag vill ändå berätta för att kunna hjälpa om någon annan råkar ut för samma elände som jag. Jag var så brännskadad att jag var tvungen att ligga på rygg dygnet runt i över fyra veckor, kunde inte ha kläder, fick dock en suprapubiskateter för att inte irritera underlivet. Hela underlivet var sönderstekt, rödsvart och skinnflått pga strålningen. Jag fick sprätta upp de inre blygdläpparna varje morgon då de växt/klibbat ihop under natten.

  Baddade underlivet med kompresser med ljummet vatten varje timme under dessa veckor, vilket bara gav lindring och väldigt lite sömn… Blev istoppad massor av morfin för att inte ha ont men läkarna gav ingen behandling för att läka brännskadorna. Jag fick bara kompresser med morfin för att stilla smärtan.

  Då jag bad om att få använda KS och aloe vera för att påskynda läkningen blev jag avvisad av läkarna med orden att ”Det är inte medicinskt bevisat, så det kommer absolut inte på tal! Jag frågade också varför de inte samarbetade med brännskadeavd./hud, men det var inte brukligt enligt läkarna. Mycket märkligt?! Hade jag vetat vad jag vet idag så har jag protesterat vilt och använt dessa makalösa produkter vad än läkarna sa! Jag var på återbesök till gyn idag. Läkaren förvånades stort över hur snabbt huden kring underlivet läkt. När jag var dit för en månad sedan såg hon via mikroskop små cellförändringar i huden och sa att hon skulle ta biopsier vid nästa besök (som idag). Men när hon tittade i mikroskopet idag såg hon inga förändringar alls och frågade vad jag gjort?!

  Jag berättade om KS, MSM och EMS-salvan. Hon googlade och skrev upp och var mycket intresserad av detta! Hon berömde mig för att jag vårdat mig så bra! EMS-salvan har gjort underverk på bara en vecka! Om jag hade sprayat med KS och smort med EMS-salvan från början och ätit MSM så är jag fast besluten om att biverkningarna varit mycket lindrigare. Ge aldrig upp!

  Både gynöverläkaren och läkaren på onkologen var mycket förvånade över att min hud läkt så snabbt. Vill inte namnge varken läkare eller sjukhus då jag själv vill vara anonym. Efter att jag kommit hem och använt KS i 4-5 dagar försvann brännblåsorna och den stekta tjocka huden återgick till det normala tunna skiktet och fick normal färg.

  Dock kvarstod besvärlig klåda och stickningar i och med läkningen. Fick då tips om EMS-salvan och efter två dygn var irritationerna som bortblåsta! Nu är ALLT borta! Fick röntgensvar i förrgår att tumören är helt förintad, så jag är ett levande och friskt bevis på att KS och MSM verkligen ”biter” på cancer! Jippie!!

  NN. Är det önsketänkande eller inbillning? Veterinären ville operera vår 10åriga hund för mängder av tumörer, varav en riktigt stor på bröstet. Jag sa nej, och började med KS i dricksvattnet och MSM i maten. Den stora ÄR nu hälften så stor efter 5-6 veckor, de små har jag inte känt någon gång.

  NN. Hände något idag som jag blev positivt överraskad av, mitt i all bedrövelse. Följde min mamma, 86 år till kirurgen på Gävle sjukhus. Hennes tarmcancer hade kommit tillbaka och tack och lov så ville de inte skära bort den eller ge cellgifter.Började prata med läkaren om alternativa cancerbehandlingar och han var positivt inställd till det. Han,praktikanten och sköterskan lyssnade med stora öron. Det hade jag inte väntat mig. Så nu har min mamma fått börja med jättedos KS, Pao D’arco-te, bittra aprikoskärnor, linfröolja, kvarg och bromealin, ja allt det där som rekommenderats i ett tidigare inlägg. Uppföljning 2 månader senare: En liten uppdatering hur det går med min gamla mamma och hennes botande av cancer genom att följa Ann-Katrine Backmans råd. Hon är jättepigg nu och har fått färg på kinderna. Har inte heller ont i tarmen där cancern satt. Hon får besök av palliativa teamet som besöker alla som de tror ska dö snart. De kan inte förstå hur hon kan vara så pigg! Så vad gjorde vi utan din kunskap Ann-Katrine Backman Du är guld värd.

  NN. Jag har metastaser i lungorna och har använt ks i mitt dricksvatten för att rena vattnet. Inga stora mängder. Hade ett tag tråkig torrhosta som är helt borta nu. Jag tror att jag vågar fortsätta med ks.

  NN. Jag gjorde en mammografi för ungefär en månad sen. Den bilden visade en förändring från tidigare bilder. Jag blev återkallad till Bröstenheten. Jag har varit orolig sedan dess. Men jag började söka hjälp andligt och med naturlig medicinering. Jag har sedan dess badad i bikarbonat (1 dl) till ett bad. Jag har varje morgon druckit en smothie som innehåller:
  1 msk kvarg
  1 msk linfröolja
  1 tsk carob
  1 mått Living Green (Biolife)
  Nästan 1 msk gurkmeja
  1 tsk ingefära
  Vatten med kolloidalt silver
  Mandelmjölk (hemmagjord)
  Bananer
  Hallon

  Jag har mixat allt detta och druckit. Jag har även baddat brösten med ks, bikarbonat (blandat i vatten) och smörjt med en salva från John of God i Brasilien. Förrutom det har jag mediterat och bett om andlig hjälp. Idag var återbesöket, de kan inte hitta någonting. De gjorde ny mammografibild, ultraljud, hittade ingenting. Sen skulle de ta en annan slags mammografi för att ta en biopsi. Men eftersom de inte såg någonting så kunde de inte göra någon biopsi. Läkaren kallade in mig och visade bild 1 med förändring i celler och de andra bilderna som inte visar någonting. Eftersom jag är en orolig själ och med det faktum att de har sett något på bild 1 så ska jag för göra en MR. Om MR inte visar någonting så kommer jag kallas som vanligt i fortsättning. Det har väckt mycket tankar och känslor och jag förstår hur viktigt det är att vara sann (för mig) med vad jag vill med mitt liv. Jag är djupt tacksam!

  NN. Fick ett meddelande från en medlem som vill vara anonym. Hon skriver: ”Har en vän som jag inte har känt mer en ett par månader. Han har en hjärntumör. Tyvärr visade det sig att det hade spridit sig till lymfkörtlarna. Läkaren sa: Max sex månader har du kvar. Jag frågade om han hade hört talas om kolloidalt silver? Nej sa han, men han tog kontakt med en homeopat utanför Falköping. Han tog sedan kolloidalt silver plus något mer som jag inte minns – i två veckor. I går var han på KSS på röntgen. Dom är döda. Alla ”knölar” har liksom skrumpnat ihop. Läkarna bara skakade på huvudet. Är detta verkligen möjligt?? Tumören i hjärnan är dock kvar. Är hur som väldigt glad för hans skull.” Resultatet visar att KS kan ha en väldigt positiv effekt på cancer som spritt sig till lymfsystemet. Har personligen hört fler historier om cancer i lymfsystemet som gått ner eller försvunnit med hjälp av Ionosil. Vi har dessutom hört om knölar i brösten på kvinnor som på ett par veckor kan försvinna genom att spraya Ionosil på brösten.

  Uppföljning: Läkaren vet inte hur de ska bete sig för de förstår inte vad som hänt. Alla värden är bra de har dragit tillbaka palliativa gruppen och avslutat cellgifter. Från att legat i sängen inte orkat nånting till att vara ute och avverka i skogen i flera timmar. Det är så otroligt att man inte tror det är sant.

  NN. Lägger nu ut min väns berättelse kortfattad om hur han tillfriskna..
  Love you, Roger Freire! starkt jobbat!
  Johan Olsson här är min historia:
  Min resa började för tre år sedan.
  Det började när min firma blomstrade och mitt förhållande gick åt pipan.
  Det började med att jag bara åt en gång om dagen, stressen på jobbet var skyhög.
  Jag fick inget stöd av mitt ex och hon var alltid borta.
  Utöver det så fick jag en mild hjärtinfarkt.
  Jag behandlades för den på NÄL.
  Jag var hemma tre veckor och återgick sedan till jobbet. Sex månader efter började min mage paja, samtidigt gick jag igenom en skilsmässa.
  Innan magen pajade fick jag anställning på PEAB.
  Magvärken övergick till att jag spydde och sket blod.
  Då fick jag ett temporärt jobb i Rönnäng.
  Jag fick nu veta att jag hade tumörer i magen.
  På arbetet i Rönnäng träffar jag Johan Olsson.
  Jag berättade för honom att jag hade ont i magen.
  Han lät mig testa kollodialt silver.
  Först trodde jag att han var korkad för att han hade sån hög tro på alternativ medicin.
  Jag var själv väldigt skeptisk.
  Direkt efter att jag druckit detta glas med kollodialt silver, kändes som att Jesus rört vid min mage och utfört mirakel och jag valde att aldrig hämta ut min medicin.
  Det var mitt val enbart!
  Jag hade det i bakhuvudet.
  En månad efter när allt började gå åt helvete. Jag åt / sov inte på 13 dagar.
  Jag var deprimerad över tumör beskedet.
  Jag fick remiss till gastroskopi.
  En eftermiddag ringde Johan Olsson mig, och frågade hur jag mår.
  Då förklarade jag min livs situation.
  Han kommenderade mig att åka till hälsokosten, och köpa kollodialt silver, b 3, d 3, msm, magnesium, naturlig melatonin, aprikoskärnor(bittra) bikarbonat och askorbinsyra. Drack 3liter vatten varje dag.
  Han visade hur jag skulle dosera detta dagligen.
  Ha i åtanke att jag var väldigt skeptisk.
  Jag hade inget att förlora då jag visste att jag skulle dö, jag var på väg in i fas 2 av cancer utredningen.
  Jag började ta det Johan rekommenderat dagligen.
  Jag hade 10 tumörer med en persikas storlek, i esofagus och magen.
  Det enligt mitt då senaste ultaljud/ gastroskopi.
  Efter de första två dagarna slutade jag att blöda.
  Min aptit började långsamt återvända. Jag började med en hälsosam diet, raw foods och inget socker.
  Jag skulle göra gastroskopier varje tisdag i tre månader. Efter första månaden hade 50 – 60 % av tumörerna försvunnit. Började med mindfulness och prata med psykolog ett par månader in efter påbörjad kosthållning.
  Efter min sista undersökning hade jag inte ens kvar ett enda ärr efter tumörerna.
  Till alla er skeptiker hoppas att det finns en Johan Olsson i era liv.
  Änglar kommer i olika skepnader och former.
  Jag lever idag tack vare min ängel.
  Nu mer än någonsin vet jag att alternativ medicin fungerar 100 %. Tack Johan för att du finns.
  Anders Sultan. Fick till mig en historia där avsändaren av integritetsskäl vill vara anonym. Det rör ett område som intresserar ”journalister” så till den milda grad att man bryter sig in i slutna Facebookgrupper och utan tillstånd stjäl med sig information. Naturligtvis rör det det förbjudna området cancer, ett sjukdomsområde där till och med etablerad forskning pekar ut både virus och svampar som grundorsak. Dessa mikroorganismer kan tydligen även ett ofarligt men effektivt vattendesinfektionsmedel med erkända antimikrobiella egenskaper ha effekt på?
  ”Man 75 år. Fick diagnosen aggressiv gallblåscancer. Åkte till Uppsala blev där öppnad och direkt igensydd gick inte att göra nåt åt det. Den palliativa gruppen sattes in. Kom hem igen bestämde att han skulle börja med cellgifter men pga att de gjort reva på bukspottkörteln så det bildades var och han blev väldigt sjuk – drog det ut på det. Jag läste om en läkare som hade rekommenderat ks och d-vitamin till en äldre dam och blev då nyfiken. Köpte detta till mannen. Han har nu druckit detta i ca tre månader. För ca tre veckor sen gjorde han skiktröntgen. När specialister har tittat på röntgen så såg dem att det inte har spridit sig och de kunde inte se nåt i gallblåsan. Alla värdena var bra. Han är en pigg man som håller på att bygga upp och träna upp sig igen. För vår del känns det som att ks har gjort nåt väldigt positivt. Det känns som vi har fått tillbaka vår vän från döden. ♡”

  NN. Hej vill bara skriva här och berätta att jag inte sen 2009 har fått något positivt besked angående min cancer. Har genomgått många behandlingar sen dess. I juli började jag med KS 2 msk per dag. I dag var jag på kontroll och för första gången sen 2009 hade cancern halverats, provvärderna har halverats. Jag tror att det är ks som har verkat. Sköldkörtelcancer är det jag har. Jag ska garanterat fortsätta ta ks.

  NN. Många läkare vet inte vad kolloidalt silver är. En del blir nyfikna, en del är så trångsynta så dom inte vill prata om det pga. av kunskapsbrist. Jag skall träffa ”min kirurg” och med honom skall jag ta opp forskning kring KS och röda och vita blodkroppar vid cellgiftsbehandling. Jag tror att vi måste börja den vägen för att få respons. Jag har läst att Ionosil dvs. Kolloidalt silver stimulerar dom röda och vita blodkropparna. Då jag fick cancer, blev op. och därefter 6 månaders cellgiftbehandling. Mina röda och vita blodkroppar var så bra så jag att jag klarade mig utan blodöverföring eller avbryta behandlingen pga. låga vita blodkroppar! Jag har läst förberedande forskning vid Karlstad universitet, så jag vet hur det går till. Problemet är och få med sig någon läkare från ex. onkologen. Vi måste ha tillgång till ca. 2000 patienter för att få en bra forskning.

  NN. 3 maj i år åkte jag in till sjukhuset för att jag var trött och andfådd. fem dagar senare hade man tömt min lungsäck på total 5 liter vätska. Jag fick antibiotika intravenöst och efter att tagit prover på vätskan så lovade man mig att jag inte behövde vara rädd för att det var något malignt. Hela sommaren har jag åkt in och ut på sjukhuset, vid ett tillfälle låg jag isolerad i 12 dagar med en kropp som var totalt utslagen av all antibiotika. Svamp både här och där, clostridiuminfektion, nervpåverkan, nässelutslag… Vid ett tillfälle skickade man hem mig med orden ”Vi vet inte vad det är för fel på dig så vi vet inte vad vi ska ge dig för behandling, du får helt enkelt gå hem och självläka” med mig fick jag ett recept på morfin. Jag gjorde en bronkoskopi, otal lungröntgen och en skiktröntgen och man hittade ingenting. Återigen försäkrar man mig att jag inte behöver oroa mig för cancer. Efter att ha gjort en lungbiopsi får jag den 24 juli mitt cancerbesked. Cancer i lungan som redan spridit sig till lymfan och kanske även till skelettet. Har fått tid till en undersökning med magnetröntgen som ska ge svar på det. Redan innan jag fick cancerbeskedet hade jag hittat KS och MSM, började sen även med gurkmeja, höga doser D-vitamin, B-vitamin, magnesium och mineraler. Efter cancerbeskedet började jag även inhalera KS. Min andfåddhet försvann på några dagar. Jag har nu fått tre omgångar cellgifter och min läkare tycker att jag svarar väldigt bra på behandlingen. Lymfknutan med tumörceller som jag haft i armhålan hittar jag inte längre. Jag är övertygad om att KS(och även de andra kosttillskotten) hjälper mig. Skulle inte våga avstå. Trots att jag pga cellgifterna är väldigt infektionskänslig är jag den i familjen som klarat höstens förkylningar bäst! Jag tror att jag kan tacka KS för det! Jag är i bra kondition och har nästan inga biverkningar av behandlingen. Det är min historia så här långt!

  NN. Jag vet inte vad alla har emot KS ?? Men kan med 100% säga att min cancersjuka pappa fick diagnosen bukspottkörtelscancer som dessutom hade spridit sig till lungan och levern. Efter att ha använt KS i 1 månad togs det nya bilder och visade ingen spridning på varken lever eller lungor med andra ord var förändringarna i lever och lunga borta. Och vi ser ingen annan förklaring till det som hänt än KS förtjänst … Detta är utav egna erfarenheter. Nu säger läkarna att min far har en godartad tumör och kommer att kunna operera bort den ! Så jag vill verkligen tacka er för det superbra KS som faktiskt blev räddningen och att min pappa mår bra trots hans cancer…

  NN. Ks är inget jävla vattenreningsmedel bara. Nu blir jag förbannad. Jag är levande bevis på att ks har botat mig från cancer. Själv hade jag över 10 tumörer lika stor som en persika. Och efter 3 månader efter alternativ behandling försvann varenda jävla klump från min kropp. Gjorde gastroskopi varje tisdag i 3 månader bara för att se de positiva resultaten vecka efter vecka. Ks cures cancer, fatigue, cleanses arteries of buildup , etc. So all of you scheptic folk, welcome to reality. I am a cancer survivor thanks to alternative medicine. Så är det, acceptera det . Its a fact. Finns ingen människa i denna världen som är lika skeptisk som jag har en gång varit. Men resultaten pratar för sig själv. Orden MÖJLIGHETEN.Tillhör den gamla mig. Tills jag fick bevisa de kirurger som är betalda av läkemedelsbolag att cancer den giftiga svampen botas inte med mer gift, men istället med reningsmedel. Så som naturliga ämnen som (KS, B3, D3, MSM, BIKABORNAT, MAGNESIUM, OCH ASKORBINSYRA.) de ämnen har botat mig 100 % från maligna tumörer.

  NN. Jag vet inte om ks botar vissa former av cancer, men en ting vet jag: Det påv. i alla fall röda och vita blodkroppar så jag kunde genomföra en aggressiv cellgiftsbehandling utan blodtransf. eller måste avbryta behandlingen några månader pga. dåliga värden eller för dåligt allmäntillstånd. Läkarna visste vad jag tog och blev mycket förvånade av resultaten. Ingen av oss visste om någon som hade klart det! Jag hade 4 metastaser i lymfan som dom plockade bort då dom tog tumören. Nu 1 år efter op. var jag inne på datortomografi, och allt var borta! Jag tar i dag 5 l ks dagligen. Har börjat den långa vägen tillbaka till ett bra och rörligt liv. Jag går på SPA 5-6 ggr. pr vecka. Har vattengympa och bodybalans. Gick på ett ”danspass” på söndag i 1 timma med hög puls och det gick också bra. Jag trodde jag inte att jag skulle orka med, men jag klarade det! Dagen efter var jag mörbultad i hela kroppen, men i dag mår jag toppen. Jag vill leva ett värdigt liv.

  NN. Vill bara berätta att jag hade en snopen opererande läkare på Karolinska idag. När han öppnade min högra höft hittade han inte tumören som skulle tas bort. Den fanns vid slätröntgen och MR. Den fanns även vid ultraljud och biopsin tidigare i höstas. Kan det vara pga att jag dricker KS den har försvunnit? Lite roligt är det men mindre roligt att jag blev opererad i onödan. Den var i storlek med en 5krona. Jag har bara tagit ks 1 msk i 0.5 liter vatten nästan dagligen utom när jag blev förkyld. Då ökade jag till det dubbla. Blev lindrigt förkyld. Ska lägga till att jag fick en stroke i somras så jag ville förstärka immunförsvaret. Karina Ovredsson Jag började i somras och knölen har gjort ont några år. Det var en mjukdelstumör som var godartad.

  NN. Fick igår ett positivt besked från min gynekolog efter ett CA 125 blodprov att jag hade en så låg siffra att jag inte behövde gå på någon mer kontroll. Har haft 2 cystor på äggstockarna och skulle opereras. Jag är säker på att cystorna försvunnit p.g.a. att jag har tagit KS regelbundet 2 gånger per dag! Så lycklig! Värdena har varierat stort från oroande 40 (som visade på inflammation) togs om och låg då på 22. Tagit prov var 3:e månad. Nu visade värdet på siffran 9!

  NN. Jag hade skelettcancer, början på als, epilepsi, multipel scleros allt gick över med ks o vitaminer o massor av läsande o luskande o testande.

  NN. Jag blir så arg när folk säger att de är farligt !! Jag jobbar i min systers hälsokost butik oh ks går åt som smör , de va in en kund till oss som köpte ks till sin mamma som hade cancer, när dom sen skulle på återbesök på sjukhuset så va cancern borta !! Pga av att hon drack ks !! Vet fler som blivit botad av ks mot cancer . Oh de är så bra mot så mkt mer. Mer ks till folket !

  NN. Sann historia ang bla MSM och Kolloidalt Silvervatten: Hörde följande från systern till hundens matte: Hund hade efter kontroll hos veterinär en jättestor! cancerböld och var full hela insidan m cancer. Den kunde knappt andas och var jättedålig.. De åkte hem och skulle återkomma med tid när det passade att veterinären kom hem och avlivade hunden. Men, matte var inte redo att förlora sin vän, och kom i kontakt med en homopat (?), som ordinerade MSM, Kolloidalt Silvervatten och ”piller” (naturliga m alger mm i). Idag, 4 mån senare, så springer hunden omkring och leker och knölen är pytteliten.

  Om silver kan döda cancerceller eller inte beror mycket på cancerns storlek, typ, malignitet m m. En stor tumör som är dåligt vaskulariserad kommer inte att nås i tillräcklig hög utsträckning av silvret och inte heller av traditionella cytostatika. Däremot kan det kanske användas i förebyggande syfte eller ta bort rester av tumörer som behandlats på traditionellt sätt eller helt enkelt som komplement till traditionell behandling.

 99. 199
  Anders Sultan säger

  Kolloidalt silver (och även MSM) har uppenbarligen god effekt på prostatabesvär och även prostatacancer. Allt enligt de berättelser som gruppen tagit del av:

  NN skrev: Började med MSM för 2 månader sedan. All min seborré är borta. Prostatan likaså, nåja jag känner inte av den i samma omfattning längre, njurarna rensar fortfarande fantastiskt bra, mitt blodsocker är stabiliserat kring 5 – 8 är diab2 sedan 7 år tillbaka och mår som en prins.

  NN. Min tax som fick prostatainflammation fick en stor skål med silver som han med glädje drack upp varenda droppe..självklart blev han frisk.

  NN. En bekant som fått prostataförstoring (ej undersökt men det måste ha varit det eftersom han tvingades gå på toaletten och kissa en gång i halvtimmen) har kört med ks ett tag och han är redan mycket bättre. Det blir stadigt bättre och bättre. Sådant är kul att höra.

  NN. En bekant som haft skyhöga prostatavärden, nu helt plötsligt är de normala och läkarna fattar ingenting, vi tror ju att det är msm som gjort gott här.

  NN. Lite roligt att prostataproblem kom på frågan idag. Inte tänkt tanken förut. Men…. Har haft känningar av det i några år trots relativt låg ålder och har prostatabekymmer nära i släkten. När jag tänker tillbaka så har problemen avtagit och helt försvunnit sen jag började med KS. Lycka!

  NN. Jag har just nu en person som jag vet av som använt Ionosil mot prostatacancer (OBS! ingen som är under min behandling och som jag tagit betalt för) men personens cancervärden har förbättrats avsevärt sedan han började med lokalbehandling med Ionosil samt invärtes han har inte tagit emot några andra behandlingar säger han.

  NN. Har prostatacancer som ärftlig belastning inom släkten och började därför göra PSA-prover för 7-8 år sedan ( är 55 år ). Förra hösten hade värdet stigit markant två gånger i rad och vårdcentralens läkare tyckte att vävnadsprov ( biopsi ) var motiverat. Detta gjordes och förekomst av cancer konstaterades, om än i relativt liten omfattning. Sedan ett halvår har jag använt ks ( gjort av med totalt 3 liter ). Har genomlidit ytterligare 2 biopsier och vid den senaste hittades ingen cancer alls. PSA-värdet har vänt och är numera betydligt lägre.

  NN. Har precis samma erfarenhet med prostatacancer då det gäller en bekant. Prostatacancern har backat sakta men säkert av KS. Han har tagit olika kosttillskott men det var när han ökade på KS ordentligt som PSA värdet sjönk ordentligt.

  NN. Morsans gubbe hade också förhöjda PSA-värden tidigare i höstas. ”Gick och pissade som en hankatt om nätterna” enligt han själv. Jag beställde hem en 5-litersdunk och bad honom bälja i sig första dygnet , och därefter köra morgon kväll. Det tog två dygn så behövde han ej kissa längre, och på nästa läkarkontroll var värdena normala.

  NN. Min gubbe fick beskedet Prostatacancer i maj -14.4 tumörer med en sammanlagd diameter på 1 cm. Skulle tillbaks till urologen om 3 mån, ingen behandling, så jag satte honom på strikt kostomläggning, inget socker, inga snabba kolhydrater, inget rött kött, basade med Bikarbonat, Björkaska, KS, Groddade Mungbönor, Aprikoskärnor, Pau D Arco, Chaga, värmda Tomater, Hajleverolja, D3-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, Gurkmeja, Pinjenötter, Valnötter, blandning av kvarg o linfröolja.Gjorde allt för att basa o få i honom B 17 som dödar cancerceller. Ingen färdig mat. När han kom till urologen efter 3 mån hade PSA gått ner från 9.7 till 7.2. Nu efter ytterligare 3 mån har PSA gått ner till 6,2 ! Dricker oxå Granatäpplejuice. Han mår bra o är piggare nu än han varit på länge så han fortsätter med denna behandling o hoppas att PSA går ner ytterligare!

  NN. Har själv hjälpt en att bota grov prostatacancer på endast 2 månader med KS. Läkarna ville klippa kulorna o förgifta han med kemo (som dödar fler än vad de räddar).

 100. 200
  Professor Göran säger

  @ Anders Sultan:

  Tack Anders för dessa ’anekdoter’.

  Jag har redan haft nytta av dem när jag nyss läst högt för en bekant med prostatabesvär.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.