Den känsliga frågan om cancer

Krönika av professor Göran Sjöberg: Den känsliga frågan om cancer

Professor Göran SjöbergJag prenumererar på en intressant tidskrift som heter 2000-Talets Vetenskap. Den handlar ofta om alternativa behandlingar av våra vanliga sjukdomar och med tanke på att jag idag nästan helt förlorat min tidigare naiva syn på skolmedicinen som någon slags vetenskap blir alternativa behandlingar mer intressanta.

Men bland dessa intressanta alternativbehandlingar finns trots allt många som jag själv har väldigt svårt att tro på och som jag därför fortfarande uppfattar som rent kvacksalveri tills motsatsen kan bevisas. Man måste heller inte tro på all alternativmedicin som råkar vara emot den moderna skolmedicinen för att man själv just förlorat tilltron till den senare.

Det gäller som vanligt att läsa på och bilda sig egna uppfattningar eller som Annika ständigt är inne på genom att prova på och se om man kanske mår bättre av någon ofarlig behandling, t.ex. LCHF, även om den kanske inte har bevisats ha någon effekt i ett aktuellt sjukdomsfall – den kan ju ha det trots allt. Hela vår sjukvård genomsyras för övrigt enligt min uppfattning av ett väldigt avancerat kvacksalveri och på många olika plan. Detta kvacksalveri finns förvisso även inom alternativmedicinen men förklädnaden är här inte lika avancerad.

Den verkligt intressanta delen av det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap (1/2015) var för mig en artikel som verkligen slog hål på min tidigare tilltro till den officiella synen att cancer orsakas av mutationer i cellkärnorna och mutationer som då förvandlar normala celler till just cancerceller. Artikeln är skriven av Bengt Larsson och handlar om Professor Thomas Seyfrieds forskning, vid Boston universitetet, och hans bok ”Cancer as a Metabolic Disease” där Seyfried summerar argumenten mot den ’rådande ordningen’ inom cancerforskningen.  I artikeln nämns de i mina ögon rent geniala experiment som William Schaeffers forskningsgrupp vid University of Vermont genomförde redan för 25 år sedan.

De suveräna experiment som Schaeffer genomförde var att med hjälp av modern mikrobiologisk cellteknik byta ut cellkärnorna i friska celler mot cellkärnor från cancerceller. Enligt gängse cancerteori borde dessa tidigare friska celler då förvandlats till cancerceller eftersom cancer enligt den officiella teorin beror på att DNA:t i just själva cellkärnan har muterat och med mutationer som förvandlat normala celler till cancerogena celler.

Men vad Schaeffer fann och som stred mot dessa gängse teorier var att de celler där cellkärnorna bytts ut mot kärnor från cancerceller inte hade förvandlades till cancerceller vilket han visade genom att implanterade dem i 68 möss. Endast hos en mus växte då en tumör. För att bekräfta dessa kontroversiella upptäckter genomförde Schaeffer även det omvända experimentet genom att byta ut cellkärnorna i cancerceller mot cellkärnor från friska celler som då i logikens namn borde upphöra att vara cancerogena, med andra ord friska celler.

När han sedan implanterade dessa celler hos möss visade det sig att 97 % av mössen utvecklade tumörer. För mig är detta verkligen frågan om elegant forskning i sann naturvetenskaplig anda till skillnad mot de mesta jag kommit i kontakt med inom den medicinska forskningen och det behöver knappast påpekas att etablissemanget här lagt på locket och skruvat till ordentligt eftersom själva fundamentet inom det etablerade cancerforskaretablissemanget nu slås i spillror genom dessa resultat.

Trots att Seyfrieds bok är osedvanligt dyr har jag nu ändå beställt den för att den verkar så oerhört intressant – det blir nog en mer djupgående krönika framöver kring detta tema när jag väl läst boken – den verkar vad jag förstår kräva en hel del av sin läsare.

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap finns för övrigt mer intressant att läsa om cancer och kostens betydelse och där den engelske läkaren Patrick Kingsley intervjuas. Om man ska tro Patrick Kingsley skulle alla cancerceller dö inom tre månader om den som drabbats av cancer verkligen skulle äta en strikt ketogen kost men han tror tyvärr inte att så många klarar av att göra detta.

Jag frågar mig nu ändå om man idag inte kan skönja en svagt förändrad attityd inom medicinen om att cancer kanske gynnas av socker.  Jag har nu flera bekanta som drabbats av prostatabesvär och nu uppmanats av sjukvården att minska ned på kolhydraterna och framför allt sockret. Patrick Kingsley’s syn på hur svårt vi människor verkligen har att ’sköta oss’, trots att vi närmar oss döden i cancer, stämmer för övrigt med min egen ’talibanska’ syn på kosten.

Det är faktiskt ruskigt svårt att hålla sig borta från alla kolhydrater och annat godis. Vi läser ständigt om hur folk har lyckats återfå sin hälsa men att ett enda felsteg får dem att trilla tillbaka i kolhydratsträsket och sedan har enorma svårigheter att ta sig ur träsket igen. Det är rent mänskligt att folk därför mer än gärna försöker förneka sina beroenden, att andra har beroenden har de inga problem att inse utan det är med sina egna de har problem. Då försöker man istället hitta ’logiska’ argument för att få slippa att gå på den ’smala stigen’ trots att de innerst inne vet att deras hälsa skulle må väldigt bra av att göra det.

Vi ju alla på något sätt svaga ’i anden’ men även den är enligt min mening rent fysiologisk – hur skulle den kunna vara något annat?

Comments

 1. 301
  Professor Göran säger

  Stefan Skrev:

  Tråkigt och träligt…

  Med sina ’fingrar i syltburken’ anser jag definitivt att Mats Reimers tillhör etablissemanget.

  För några år sedan kommenterade jag på hans blog ’ i all oändlighet’ men insåg efter ett tag det meningslösa och upplevde knappast heller något direkt ’intellektuellt djup’ – snarare tvärtom. Här var det positivistiskt ’raka rör’ som gällde.

  Hans engagemang i VoF har knappast heller bidragit till någon ökad respekt hos mig.

  Det absoluta bottennappet är dock hans rent dogmatiska inställning när det gäller ’Kronisk Borrelia’ – ’Kan bara inte finnas!”.

  För mig tyder detta på en total brist på kritiskt, konstruktivt tänkande men framför allt empati med allvarligt sjuka människor. Hela hans attityd i denna fråga tyder för mig på en exceptionell och rent religiös ’självgodhet’ i försvaret av etablissemangets syn på kroniska sjukdomar och detta förknippat med något som jag själv upplever som ett näst intill ’förakt’ för alla oss ’anekdoter’ som löst våra egna ’problem’ med hjälp av alternativa medicinska behandlingar, s.k. kvacksalveri. I mitt eget fall gällde detta både med min ’Kroniska Borrelia’ (som alltså inte fanns – inbillning!) och mitt hjärthaveri för 16 år sedan men som kanske inte var inbillning förstås även om nu sjukhuset inte verkade kunna hitta mina gamla journaler för två år sedan.

  Vad Mats, i mina ögon, därför omöjligt kan komma till insikt om är att hela den moderna sjukvårdsindustrin de facto utgör ett väldigt avancerat och sofistikerat kvacksalveri i händerna på läkemedelsbolagen där han vad jag förstått också har sina aktier om detta nu bara inte är förtal. Jag vore därför tacksam om någon kan meddela att jag har fel på den här punkten. Om han nu inte har några ekonomiska intressen här ökar förstås hans trovärdighet när han uttalar sig i hälsofrågor.

 2. 302
  Stefan säger

  @ Professor Göran:

  Skulle vara intressant, förutom varför Ravnskov inte gick i svaromål, få veta vad det är som är så felaktig och kvacksalveri-aktigt i Mats resonemang i huvudartikeln och senare följdfrågor till Uffe R. i nedanst. inlägg;

  https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2015/02/15/cancerfondens-falska-matematik/

 3. 303

  @ piltson:
  Vore tacksam om du inte drog alla över en kam! En skock ja-sägare, ja se där hör inte jag till den skaran kan jag lova och det kan säkert Annika också, jag har varit kritisk mot flera inlägg här och påpekat detta och diskussion har det blivit. Fast det var ett tag sedan. Bara i denna utmärkta artikel av Professor Göran har olika åsikter florerat. Nog har internet fått folk att engagera sig och införskaffat mer kunskap, se bara på vaccinmotståndet, detta hade aldrig kunnat komma upp i dessa proportioner utan internet!

 4. 304

  @ sten:
  Ja, tack för det men nu var det inte jag som skrev artikeln. Det var från facebookgruppen Kolloidalt silver 2.0 och företagaren Anders Sultans artikel. Tråkigt att inte det kom fram ordentligt. Intressant det du skriver men vem letar efter C-vitamin?

 5. 305

  C-vitamin ar den starkaste antioxidanten som finns. Thomas Levy m.fl. kan studeras t.ex.

  T

 6. 306

  piltson Skrev:

  utan att vi därför märkt en antydan till kursändring på officiellt håll?

  Piltson – etablissemangets språkrör blir nog dom sista som i sin omedvetna okunskap inser att deras kostråd med ca 60 % kolhydrater/socker uti är åt h-e fel, tyvärr tyvärr… 😥

  Men det spelar ju ingen större roll – så länge som fler och fler av Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – själva upptäcker att över 20 % kolhydrater och socker i kosten är hälsoförstörande helt i onödan.

 7. 307

  @300 bra inlägg + tyckte jag läste ett formidabelt inlägg om hur viktiga proteinerna resp. fettsyrorna är som bygger upp membranet inklusive det endoplasmatiska nätverket.
  Men allra främst skulle jag vilja utmana alla som helt okritiskt använder sig av begreppet cancerceller. Det leder inte framåt.

  När Warburg gjorde sina ursprungliga försök med cancer utgick han från hela tumören och såg att tumörvävnaden uppvisade abnorma metaboliska, karaktärer, dvs att sockret reducerades via fermentation , Det bröts inte ned den naturliga vägen som i friska humanceller via Krebscykeln.
  Sedan har alla ja-sägare till Warburg sagt att det var cancercellerna som var orsak till detta. Men detta djärva (förenklade) uttalande innebär att man – utan bevis – förutsätter att hela tumören består av just förändrade cancerceller. Enbys bilder på klippen visar tydligt att det finns fler komponenter i själva tumören. Det som Warburg undersökte. Jag har tidigare i inläggen försökt få dem som använt sig av ordet cancerceller föra det i bevis.

  En del tycker denna distinktion är oviktig. Jag tycker den är en fundamentalt vetenskaplig . För det kanske är den andra , eller t.om. en tredje komponent i själva tumören som ger det adekvata svaret till Warburgs resultat. Och i så fall är den etablerade forskningen helt ute på villospår och där har den befunnit sig i 100 år minst. Dessförinnan och till och med i skolmedicinsk litteratur ansågs cancer vara en sjukdom starkt kopplad till mykoser. Den litteraturen har Enby ordentligt granskat och den färgar sig också i det språk han använder – men den erbjuder en utomordentlig bättre förståelse för den sjukdom som de etablerade bara står frågande inför. Men de ställer helt fel frågor.

  Men debatten, här, med mer än 3000 inlägg har ställt massor med konstruktiva frågor – och flera viktiga svar har getts. En riktig dialektisk skola. Hur vore det att tillställa denna till Cancerfondens hemsida – De som finns där hade behövt debatten också.

  Ingemar Ljungqvist Dr Sc (OIUCM)

 8. 308
  Anders S säger

  sten skrev:

  Beträffande Vitamin C lyssnade jag på den sista intervjun som gjordes med Linus Pauling, då 93, 1994. Här länk till videon.

  Den här länken fungerar bättre och visar hela intervjun 1:04:56:

  https://youtu.be/D2fgZzJRTLc

  En vidareutveckling av Linus Paulings råd:

  https://practicingmedicinewithoutalicense.com/protocol/excerpt_chp7.pdf

  Pauling Therapy Summary

  Therapeutic

  Vitamin C (6,000 to 18,000 mg)
  Lysine (5,000 to 6,000 mg)

  Pauling Therapy Enhancements

  Proline (250 to 2,000 mg)
  Coenzyme Q10 (100 to 300 mg)
  Magnesium (150 to 1,500 mg)

  Preventives

  Vitamin C (3,000 to 10,000 mg)
  Lysine (2,000 to 4,000 mg)

  Follow Pauling’s other heart and cardiovascular recommendations

  Vitamin E – 800 to 3,200 IU
  Vitamin A – 20,000 to 40,000 IU
  Super B-Complex – 1 or 2
  Daily multiple vitamin and mineral
  Drink plenty of water

  Additional Enhancements

  Eliminate trans fatty acids from the diet
  Omega-3 fish oils
  Eat salt, but only unrefined salt
  Reduce manganese intake
  Eliminate ordinary sugar and refined carbohydrates

  Supplement with vitamin K (1 to 40 mg K1 or 150 mcg K2)
  Substitute for blood thinners include
  2,000 IU of Unique-E (natural vitamin E)
  the amino acid arginine (3,000 mg)
  grape seed extract and high dose Omega-3 fish oils

  Avoid supplemental calcium
  Supplement with the amino acids taurine, arginine and carnitine (1 to 3 grams)
  Supplement with vitamin D3 (2,000 IU), especially in the winter months
  Supplement with melatonin (3 to 6 mg) before bedtime

  En hel massa piller! C-vitamin dessutom flera gånger om dagen. Tveksamt om tillsatsämnena i alla dessa piller och preparat är så nyttigt att få i sig?

 9. 309
  Anders S säger

  Wikipedia har en imponerande lista med alternativa cancerbehandlingar:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_cancer_treatments#Ineffective_treatments

  Listan inkluderar Linus Paulings tidigare medarbetare Matthias Rath, här i en företagsvideo:

  https://int.drrath.com/about-us/featured-video.html

 10. 310
  Anders S säger
 11. 311

  @ Anders S:
  Vill man snurra till det för en cancersjuk människa skall man göra så här! Radda upp en massa ”alternativa” cancerbehandlingar och inget mer? Inte sjysst om ni frågar mig.

 12. 312
  Georg W säger

  @ Kjell Holmsten:
  Problemet är väl att sjukvårdsforskningen letar efter en nål i fel höstack. Okunskapen har lett till en flora av teorier och hypoteser som för det mesta är motsägelsefulla. Någon sprider okunskap=sjukvården. Några sprider felaktiga hypoteser.

  Den omedvetna patienten lyssnar bara på sjukvården och de felinformerade. Den medvetna patienten, är sällan sedd och det hörs inget från dem. Sjukdom betyder för mig att man fattat ett felaktigt beslut om vad som är sant/rätt eller inte.

  Tråkigt med alla människor som i omtanke om sjuka ger felaktiga råd. Men naturligt att olika intressen vill profitera på okunskapen.

  Jag är efter den här tråden övertygad om att vi är en del av naturen och det är i naturen vi finner lösningarna. Terpentin/tallskott har blivit svaret, för mig!

  Det är också dags att sluta prata om Kandida och istället bekanta sig med övriga 5-600 svampar som försöker att belägra mig.

 13. 313
  Professor Göran säger

  Stefan Skrev:

  Skulle vara intressant, förutom varför Ravnskov inte gick i svaromål, få veta vad det är som är så felaktig och kvacksalveri-aktigt i Mats resonemang

  Jag kan förstås inte svara på varför Ravnskov inte ville diskutera vidare men möjligen tyckte han på samma sätt som jag själv gjorde för några år sedan att det var meningslöst att argumentera vidare på Reimers blog – det är ju ett beslut som varje debattör måste ta.

  Utan att ha tagit del av den aktuella inlägget du hänvisar till har jag från vad jag tidigare sett av Reimers argumentation inte sett någonting annat än ett strikt försvar för etablissemangets ’guidelines’. Man skulle kunna säga att han knappast verkar ’skämmas’ över sin delaktighet i detta etablissemang.

  Vad gäller kvacksalveri tror jag knappast att detta etablissemang heller skulle vilja betrakta sig självt som att det bestod av en samling ’kvacksalvare’, vilket förstås är min personliga uppfattning, och en uppfattning som jag är övertygad om att man anser vara så absurd att den knappast är värd att ens ta på allvar utan tvärtom bara förtjänar den största ’foliehatt’ av den sort som Reimer själv så gärna sätter, i namn av VoF och egen övertygelse, på förespråkare av alternativmedicinen.

  Den uppfattning jag har fått om Reimer är att han i grund botten inte har någon ’susning’ om vad som är vetenskap och speciellt som han hävdar att det läkemedelsbolagen håller på med är vetenskap när de samtidigt konsekvent vägrar att offentligt redovisa resultaten från sina kliniska undersökningar så att dessa kan få någon oberoende vetenskaplig bedömning. För mig som forskare inom naturvetenskapen under många år är detta faktiskt en ’Horreur’.

  Det är, som bekant, först efter offentliga rättegångar och i samband med uppenbara läkemedelsskandaler, och ofta med sanslöst många dödsoffer, som läkemedelsbolagen har tvingats öppna sina dolda filer och då deras fiffel också kommit i öppen dager och som de sedan har dömts till mångmiljardböter när detta, enligt min uppfattning, systematiska ’kvacksalveri’ har avslöjats.

  Det ’kvacksalveri’ som alternativmedicinen står för, och förvisso förekommer sådant även här, är så oerhört blygsamt i jämförelse med den sofistikerade och infamt utstuderade varianten som läkemedelsbolagen står för. Vad som talar för alternativmedicinen i mina ögon är att den i stort sett är helt ofarlig – inga dödsoffer lär ha rapporteras på grund av vitaminer.

  Denna ofarlighet inom alternativmedicinen känns trygg för mig när jag nu tar 1500 IU E-vitamin mot min kärlkramp men i detta infama kvacksalveriet som organiseras av Big Pharma har de tydligen lyckats få myndigheterna att förbjuda att sådana som jag ’botar’ sig själva på ett övertygande sätt och framför allt utan biverkningar. Det är nästan så att ’konspiratoriska’ tankar dyker upp hos mig men folk med stora ’foliehattar’ drabbas som bekant ofta av sådana 🙂

  Att Reimer skulle erkänna det ’gigantiska kvacksalveriet’ som jag själv anser att läkemedelsbolagen står för lär knappast vara troligt om nu inte hans bindningar till denna industrin inte bara är förtal och något som jag därför fått om bakfoten. Eftersom du verkar engagerad i Reimers verksamhet kanske du vet mer om hans eventuella ’jäv’ när han ständigt angriper alternativmedicinen.

  Du kanske nu bättre förstår varför jag inte ’ids’ fortsätta argumentera på hans blog. Det är för mig som att hänga tvätt i motvind!

 14. 314
  Georg W säger

  @ Professor Göran:
  Nej du har inte fått det om bakfoten. M. R. har en norsk läkarutbildning och är headhuntad av ett läkemedelsbolag för att testa/utveckla amfetaminterapin för ADHD-pojkar. Därigenom har han fått sin position och auktoritet. Han är hopplös att diskutera med. Han är alldeles för intelligent. Dessutom är hans största motståndare scientologi-kyrkan. Vilket gör att många motargument hänvisas dit.

 15. 315
  Anders S säger

  @ Kjell Holmsten:

  Kommentarer på https://www.victory-over-cancer.org/book/ ?

 16. 316
  Anders S säger

  Ingemar Ljungqvist skrev:

  Men man kan också se till att man är i Malmö den 19 april. Där möts en hel del av Sveriges förnämsta experter på cancer och svamp.

  https://www.2000tv.se/arsmote/

  Redan inbokad på annat men skulle uppskatta om evenemanget spelas in. Verkar inte som ny kommunikationsteknik är accepterat. Var överföringen från Italien undantaget som bekräftar regeln?

  ”OBS! Ljud- och bildupptagning är ej tillåtet under årsmöte och seminarium.”

 17. 317
  LCHF-Bengt säger

  Att läkemedelsbolagen inte redovisar sina kliniska undersökningar säger egentligen allt. Om medicinerna vore bra skulle de naturligtvis vifta med dessa. Lägger man till mediciners syfte, att lindra symtom, ja då är då jag helt övertygad att allt är en stor bluff.

 18. 318

  Bra att detta påpekas igen! Jag tog upp det tidigare i samma krönika om jag inte missminner mig.
  Här bör ”rörelsen” eller vi som verkar för slut på smusslet från läkemedelsbolagen gå ut med detta betydligt starkare. Hitler m.fl. spred lögner genom att upprepa dem, högre och tvärsäkrare.
  Att sprida sanningar pss i ett klimat där sådan spridning undertrycks är moraliskt föredömligt och nödvändigt. Vi behöver allltså finna en motsvarighet till ”Kartago bör förstöras” att avsluta våra blogginlägg med, t.ex..
  En kort mening som enkelt klargör att vetenskap som som smusslar med fakta inte kan tas på allvar.

 19. 319

  @ Anders S:
  Tack för länken. Lovar att läsa så fort jag får tid, mycket intressant. Men andra fakta än vad jag går efter idag. Dr. Erik Enby, forskning vad tror du om det? https://www.enby.se/svenska/forskning.htm

 20. 320
  Anders S säger

  @ Kjell Holmsten:
  Kanske Erik Enby svarar själv om vi har tur? Jag har inte reda på vad som skiljer mer än bikarbonat.

 21. 321
  Stefan säger

  @ Professor Göran:

  Jag har ingen bindning eller jäv gentemot Mats utan försöker stå med båda benen i båda skeptikerläger. Har läst Mats blogg ett antal år nu och ganska ofta framträder en ganska stor Gråzon och tar man frågan om Kolloidalt silver så tycker jag Mats missar ordentligt där, men i mycket annat ger han mig ett klokt intryck. Han får ofta utstå både spott o spä och blir lätt stämplad som en i etablissemanget som bara håller på och attackerar alternativa metoder.
  Han har säkert rätt i mycket där då det ligger stora pengar även där. Visst är det mesta troligen ofarligt, men Hälsokostbranschen omsätter även den enorma summor där jag gissar det mesta är mer eller mindre verkningslöst.
  Dock , de gånger han ställer kloka frågor till någon ”rebell” som av någon anledning dristar sig att kommentera på hans blogg och sedan inte svarar på Mats fullt legitima frågor – så tycker iaf jag , att denne Rebell gör bort sig = svarslös…

 22. 322

  Stefan Skrev:

  Hälsokostbranschen omsätter även den enorma summor…

  Nja… – Stefan – hälsokostbranschen omsätter ca fyra miljarder – och det kan nog uppfattas som en piss i Mississippi – relativt vad livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin omsätter.

 23. 323

  VOF (Vetenskap och Folkbildning)

  Alla VoF:are borde ha en keps på huvudet med texten ”VoF” när de framträder i media så att vi inte blir lurade, då skulle de inte segla under falsk flagg, utan vi skulle veta vem de företräder och vad deras syfte är. SVT skulle kunna beställa sådana kepsar och låta inbjudna VoF:are bära dem. Om nu VoF är en sakligt och opartisk organisation som de gärna framhåller, så bär de dem med stolthet.

  Ett exempel på en aktiv VoF:are är dr Mats Reimer. VoF:aren Mats Reimer agiterar aktivt mot allt som hotar läkemedelsindustrins monopol. Nu senast i SVT gjorde han sig lustig över att naturläkemedel gjordes på ”kons rövhål” (han visade upp en bild på ett ”rövhål”), medan han ignorerade moderatorns replik att antibiotika ju görs på mögel.

  Varför tillåts okunniga läkemedelslobbyister att uppträda i svensk statstelevision såsom ”sakkunniga” (de är ju arroganta, skämmigt okunniga eller så ljuger de). Varför tillåts VoF i så stor grad använda SVT för sin läkemedelspropaganda? SVT synes vara infiltrerad av ekonomiska särintressen, vilket står i strid med deras uppdrag, att agera sakligt och opartiskt.

  – Se även Kostdemokrati … https://www.kostdemokrati.se/guests/2015/03/27/den-kansliga-fragan-om-cancer/#comment-1096

  Både VoF och dr Mats Reimer har fått utmärkelser av folket för sina insatser MOT folkets intressen:

  – Vetenskap och Folkbildning (VoF) blev Årets Förvillare 2011 … https://newsvoice.se/2011/12/28/vetenskap-och-folkbildning-utnamns-till-arets-forvillare-2011/

  – VoF:aren dr Mats Reimer blev årets förvillare 2012 när han lobbade för narkotika till aktiv barn … https://newsvoice.se/2013/01/07/dr-mats-reimer-blev-arets-forvillare-2012/

  Att läkemedelsindustrin har lobbyorganisationer och lobbyister är ju helt naturligt, men att SVT medverkar i ”dansen runt guldkalven” på medborgarnas bekostnad, det är högst anmärkningsvärt.

 24. 324
  LCHF-Bengt säger

  Nu blev jag sittande vid tv-n, och kollade in ännu en föreläsning om C-vit. Nu om hur tungmetaller rensas från kroppen. Här får man tips på doser, som tydligen ska göras ordentligt och tills magen säger ifrån, anledningen är att när magen säger ifrån åker också gifterna ut ur kroppen, om jag nu uppfattat det rätt.

  Får nu också leta fram mina PH-papper som legat oanvända en tid, för att kolla upp PH-värdet på urinen på morgonen och föra dagbok, för att se om det går upp och ner, det ska det inte göra.

  Visste ni att 80% av befolkningen behöver mellan 10g och 130 g C. om dagen för att bli av med gifterna. Så mina 6g om dygnet betyder att jag är ganska ren, och så känns det också. Cykade 10 mil på ett dygn, 2st turer. Men dagen efter var jag ganska matt, men för en hjärtsjuk 51-åring kanske man inte kan vänta sig något bättre.

  Det finns alltid något att testa, nästan för mycket. Mina doser på 6g C. har minskat mina flimmer till 2-3 om dagen bara, och de upphör lätt med lite framåtlut och andning.

  https://www.youtube.com/watch?v=yOZo0-vC93I

 25. 325

  VÅRDEN OCH VOF LIDER AV ”FUNKTIONELL DUMHET”

  SVT: ”Smart att vara dum” (det är åtminstone lönsamt):

  Företag i vissa branscher gynnas av att ha en korkad organisation, menar Lundforskare.

  Den lite udda tanken läggs fram av ekonomer vid Lunds universitet. Forskarna kallar sin teori för ”funktionell dumhet”.

  – Vi ser funktionell dumhet som frånvaron av kritisk reflektion. Ett tillstånd präglat av harmoni och konsensus som får medarbetarna att undvika att ifrågasätta saker som beslut, strukturer och visioner. Paradoxalt nog bidrar det till att produktiviteten i en organisation ökar, säger Mats Alvesson, en av forskarna bakom teorin.

  – Men det finns vissa risker också. För även om det får folk att entusiastiskt koncentrera sig på sina uppgifter, så kan det bli problem när folk inte kritiskt frågar sig vad man själv och organisationen faktiskt håller på med.

  Vi vill tro att det vi gör är meningsfullt

  Läs mer:

  – SVT … https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/smart-att-vara-dum
  – ”Dumhet är inte så dumt” … https://kvalitetsmagasinet.se/dumhet-ar-inte-sa-dumt/
  – ”Dumhet bli organisationens fall” … https://www.svd.se/naringsliv/karriar/dumhet-nodvandig-for-foretag_7883522.svd

  – – –

  Min kommentar

  Vårdens organisation har knappt utvecklats sedan 1800-talet och både vården och VoF lider av ”kognitiv dissonans” och ”group think” – vilket innebär att de inte själva är medvetna om att de är ute och cyklar ohälsoindustrins ärenden.

  – Läs mer … Pinoccioeffekten … https://www.kostdemokrati.se/pinoccioeffekten-2/

  Och förtroendevalda politiker hukar sig i sina bänkar och förlitar sig på ”auktoriteter” i denna 1800-talsorganisation som saknar fungerande management, som saknar uppföljning, som saknar kvalitetssäkring och som saknar krav på resultat. Således en organisation som bokstavligen och bildligt opererar i mörker, med katastrofalt dåligt resultat, både mänskligt och ekonomiskt.

  Detta faktum har läkemedelsindustrin skickligt utnyttjat och utvecklats till världens mest lönsamma industri, på din och sina barns bekostnad. Men de överutnyttjar sitt övertag till den grad att vården nu kraschar.

  – ”Industrin drar undan mattan för sig själva” … https://www.kostdemokrati.se/politics/2012/10/28/industrin-drar-undan-mattan-for-sig-sjalva/

  Detta är ett strukturfel som måste rättas till, och inga pengar i världen kommer att räcka om vi fortsätter som idag. Ovanstående inlägg belyser cancer, men det är lika illa vad gäller i stort sett alla kroniska sjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.

  Trycket på sjukvården skulle minska markant om vi förebyggde sjukdom och använde oss av biverkningsfria och kostnadseffektiva alternativ (som bevisligen fungerar). Men detta motarbetar VoF varför de måste betraktas som folkets fiende, en organisation som vill beröva oss vår livskvalitet och klå oss på pengar (men det säger de inte öppet, om de ens förstår det).

  – Vetenskap och Folkbildning (VoF) blev Årets Förvillare 2011 … https://newsvoice.se/2011/12/28/vetenskap-och-folkbildning-utnamns-till-arets-forvillare-2011/

  – VoF:aren dr Mats Reimer blev årets förvillare 2012 när han lobbade för narkotika till aktiv barn … https://newsvoice.se/2013/01/07/dr-mats-reimer-blev-arets-forvillare-2012/

  Men bästa dr Mats Reimer, det hjälper ju inte barnen … https://www.kostdemokrati.se/midi/2013/02/14/3445/

  Hoppet står till att folket vaknar och agerar! Det enda som krävs för att vården och välståndet ska krascha, är att rättfärdiga medborgare gör ingenting. Och det går fort idag, på bara något decennium kan vår välfärd ha flugit sin kos och alla undrar vad som hände?

 26. 326
  Anders S säger

  @ Anders S:
  Re: #308

  Hur uppnår man de höga doser som rekommenderades av Linus Pauling som jag nämner i #308? Upptäckte till exempel att nyponskal bara innehåller 450 mg c-vitamin/100 g enligt innehållsdeklarationen och då ligger nypon i topp på Fineli Mest och minst:
  https://www.fineli.fi/topfoods.php?compid=2270&fuclass=all&specdiet=none&items=50&from=top&portion=100g&lang=sv

  Skulle alltså behöva sätta i mig 1,3 kg nyponskal per dag för att komma upp i 6 gram c-vitamin.

  Ekologiskt, GMO-fritt, utan sötningsmedel och andra tillsatser? Tacksam för tips.

 27. 327
  Professor Göran säger

  Anders S Skrev:

  Ekologiskt, GMO-fritt, utan sötningsmedel och andra tillsatser? Tacksam för tips.

  Ren askorbinsyra, C-vitamin, fungerar bra och askorbat ännu bättre om magen är överkänslig mot syran.

  Jag köper som jag berättat i enkilosförpackningar men det skulle inte förvåna mig om myndigheterna kommer sätta stopp för för inköp av så stora mängder. 10 gramsförpackningarna i kryddhyllorna förslår ju inte långt om man vill bli frisk! 365 x 6 gram = ungefär två kilo per år

 28. 328
  Anders S säger

  Professor Göran Skrev:

  askorbat
  Jag köper som jag berättat i enkilosförpackningar

  Var hittar man sådant bäst?

 29. 329
 30. 330

  @ Professor Göran:
  Hur länge har du tagit 6 gram per dag ?
  Skillnader?
  Vet någon om det finns någon som ger IVC i Sverige?
  Alltså som i NZ, enligt Tomas Levy.

 31. 331
  Anders S säger
 32. 332
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  Hur länge har du tagit 6 gram per dag ?
  Skillnader?

  Ärligt talat har det varit lite ’till och från’.

  Jag har länge vetat att det är bra med C-vitamin och att ju mer man får i sig ju bättre är det. Men det var först efter att ha sett den väldigt övertygande C-vitaminföreläsningen som någon länkade till tidigare här på tråden jag ’tog mig i kragen’ igen.

  Nuförtiden är det försiktighetsprincipen som gäller på alla fronter. BigPharma lurar hela tiden runt hörnet.

  Det enda tillskottet som gett mig ’dramatiska’ förbättringar av min kärlkramp tycks vara E-vitaminet och som jag också märker av om jag ’slappar till mig’ och glömmer bort det under någon vecka för att jag inbillat mig att jag kanske inte behöver E-vitaminet längre. Magnesium är lite på det sättet också. C-vitamin känns inte heller fel även om jag inte direkt kan peka på någon ’större effekt’.

  Bra mår vi i alla fall och det är synd att ändra på ett ’vinnande koncept’.

 33. 333
  Anders S säger

  Kjell Holmsten skrev:

  @ Anders S:
  Finns att köpa här: https://www.borgebykryddgard.se/kiloforpackningar/askorbinsyra

  Ringde och frågade lite om innehållet. Det var 100 % askorbinsyra, inte askorbat, livsmedelsklassat enligt den som svarade. No label. Tillverkat i Kina.

  Fler förslag?

 34. 334
  Sixten säger

  Man behöver inte äta kosttillskott när man äter den fullvärdiga LCHF-kosten.

  Det är bortkastade pengar.

 35. 335
  Docent Göran säger

  @ Sixten:

  Det ligger mycket i vad du säger.

  Problemet är dock att veta när man fått i sig en ”fullvärdig” kost.

  Den bok jag just nu läser ”The Modern Nutrional Diseases” handlar just om detta och här är det inget svammel. Författarna är mycket för kosttillskott men anser att man ska läsa på ordentligt innan man satsar på något.

  Teoretiskt skulle man kunna leva på strikt LCHF-kost baserad på margarin och solrosolja och då nästan garanterat få cancer och som de flesta i min omgivning också drabbas av idag.

  Själv föredrar jag därför att ’kasta bort pengar’ (= dyr urin som någon uttryckte det) för att vara på den säkra sidan men utan garantier. Kosttillskotten är i alla fall ofarligt och bra verkar jag må trots att ingen är ”sjukare än jag” som jag brukar uttrycka det men det behöver ju inte vara kosttillskotten. Vad man absolut ska undvika är dock medicinerna från läkemedelsbolagen som står för en tredjedel av alla dödsfall men ingen har dött av några kosttillskott.

  De där E-vitaminerna (här läste jag på ordentlig) verkar ha gjort susen mot min angina t.ex. även om jag blir hånad av inkompetenta kardiologer som inte verkar veta någonting när man frågar och framför allt inte är intresserade av några alternativa behandlingar.

  Vad gäller nyttan av C-vitamin i stora doser tror jag också mer på nobelpristagaren Linus Pauling än etablissemanget. Pauling verkade veta vad han talade om och han behärskade garanterat sin kemi och den vetenskapliga processen till skillnad mot dagens korrupta medicinska etablissemang.

 36. 336
  I Like Neil Young säger

  Docent Göran Skrev:

  Pauling verkade veta vad han talade om och han behärskade garanterat sin kemi och den vetenskapliga processen till skillnad mot dagens korrupta medicinska etablissemang.

  Garanterat – han skrev bl.a detta.

  https://books.google.se/books?id=D48aGQTkfLgC&redir_esc=y

 37. 337
  Docent Göran säger

  @ I Like Neil Young:

  Tack för den länken!

  Jodå – det var med kvantummekaniken och de kemiska bindningarna han startade sin bana.

  På länken såg jag följande citat av Pauling som är helt enligt min smak.

  ”Satisfaction of one’s curiosity is one of the greatest sources of happiness in life.”

  Boken ”The Modern Nutrional Diseases” tillfredsställer just nu min egen nyfikenhet 🙂

 38. 338
  Sixten säger

  Docent Göran Skrev:

  @ Sixten:

  Vad man absolut ska undvika är dock medicinerna från läkemedelsbolagen som står för en tredjedel av alla dödsfall men ingen har dött av några kosttillskott.

  Hur kan du veta att ingen har dött av några kosttillskott?

 39. 339
  OlleH säger

  Dött av kost-tillskott.

  Den allra mest klassiska läroboken i ämnet ”Human Nutrition and Dietics” Davidson&Passmore,
  min upplaga 1986 skriver p 139.om D-vitamin:

  ” A daily dose of 50 mikorograms, only five times the recommended intake, may be toxic if taken over prolonged periods..It is now seen in adults prescribed large doses of vitamin D for metabolic bone disease, associated with kidney or liver disease or the malabsorption syndrom; 20 such cases have been reported from Dundee, of
  whom two died and three had persistent renal inpairment”.

  Lyckligtvis är jag inte en rådgivare för andra om vad de skall ta, och därmed ansvar för deras hälsa om de skulle följa mina råd.

 40. 340
  Docent Göran säger

  Sixten Skrev:

  Hur kan du veta att ingen har dött av några kosttillskott?

  Du behöver inte tvivla ett ögonblick på att det hade blivit krigsrubriker i tidningarna om någon hade dött av något kosttillskott. Inga fall är rapporterade vad jag känner till. Att var tredje dör av läkemedel blir det inte ens en gäspning av = en korrupt värld!

  Det finns dock ett alarmerande fall med kosttillskott där tiotusentals människor blev allvarligt sjuka och något hundratal dog. Det var frågan om ett vanligt och väl beprövat kosttillskott, L-tryptofan men här var det faktiskt den första produkten som togs fram med GMO-teknik och släpptes ut på marknaden 1989 men detta faktum sopades snabbt under mattan efter en omfattande utredning och där bevisen också förstördes och man skyllde istället på att det vara den japanska producenten som inte hade renat produkten ordentligt. Här var det frågan om krystade undanflykter för att GMO inte skulle få ”dåligt rykte”. Steven Druker har i detalj gått igenom denna händelse i sin bok om den korrupta verksamheten bakom GMO.

  https://annikadahlqvist.com/2015/04/25/ar-var-gmo-varld-helt-korrupt/

  https://annikadahlqvist.com/2015/05/05/gmo-en-vagran-att-titta-i-vetenskapens-teleskop/

  Sedan är det känt att vid sanslöst extrema intag av vissa fettlösliga vitaminer som A- och D-vitamin kan folk bli sjuka men några dödsfall lär inte vara rapporterade vad jag känner till även om det har spekulerats en hel del kring den möjligheten om man ätit isbjörnslever som lär innehålla osedvanligt mycket A-vitamin. Själv äter jag mycket lever och annan inälvsmat och detta lär nog vara det nyttigaste man kan få i sig i matväg vad jag förstått.

  Är man så sjuk som jag själv är måste man faktiskt vara lite försiktig med vad man stoppar i sig 🙂

  I morgon blir det därför en burk sardiner i tomatsås – undvik den med vegetabilisk olja, omega-6, som saboterar den positiva omega-3-efffekten!

 41. 341
  Docent Göran säger

  @ OlleH:

  Ja- solar man en kvart så är det väl kört? 20 000 IU!

  Idag solade jag en hel timma och dessutom mitt på dagen och nu sitter jag här och myser med ett glas vin trots att folk dör av alkohol. Nå – det står i mina journaler: ”tar alkohol som medicin”.

  Sånt nonsens!

  Hela den medicinska världen i händerna på läkemedelsbolagen är full av sådant och det finns en uppenbar anledning till denna korruption.

 42. 342
  malamatina säger

  Sixten Skrev:

  Man behöver inte äta kosttillskott när man äter den fullvärdiga LCHF-kosten.

  Det är bortkastade pengar.

  Tyvärr Sixten, för hundra år sedan hade du haft helt rätt i det. Men numera innehåller våra livsmedel inte lika mycket vitaminer och mineraler som förr. Jordarna är alltmer urlakade på näringsämnen, och odlad fisk och köttdjur får helt fel foder. De blir inte fullvärdig kost för oss människor. Förhoppningsvis hjälper det en del att i möjligaste mån välja ekologisk mat och att komplettera med de kosttillskott, man anser sig behöva.

 43. 343
  OlleH säger

  @ malamatina:
  har hört dessa påståenden så många gånger. Vill så gärna se underlaget! undersökningsresultat som visar just detta tack

 44. 344
  Docent Göran säger

  @ OlleH:

  Ja – vad meningslöst det är med LCHF för hälsan – bara några miljoner anekdoter!

  Har du något vetenskapligt underlag som visar att just LCHF är nyttigt tack.

  För att nu inte tala om detta med att mättat fett skulle vara nyttigt – sådana folksägner! Eskimåer – ha!

  Så tokigt!

  Det enda som är nyttigt för vår hälsa är statiner – det är bevisat och med signifikans!

 45. 345
  OlleH säger

  @ Docent Göran:
  I sak:
  1. visste inte att det var ”några miljoner” anekdoter” . Så pass! anekdoter funkar tillsammans med statistik och logik Annars kan de vara livsfarliga. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xprocesser_i_Sverige#/media/File:H%C3%A4xprocess_Mora_1670.jpg

  2. LCHF är sunt därför att det liknar den kost vi åt före de två stora kolhydratrevolutionerna. Vi
  är inte evolutionsbiologiskt anpassade till en hög kolhydrat-kost. Den första kom vid övergången
  sen stenålder > bronsålder och spannmål. Nu uppträder de första ”benhårda” vetenskapliga underlaget. Nu visar skeletten upp karies och osteoporos (”benurgröpning”).
  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199511303332205

  3. Den andra kolhydratrevolutionen var sockret med sockerbetan. Napoleonkrigen var i hög grad ett krig där Stora Brittanniens sockermonopol (Karibien) skulle knäckas av europeiskt betsocker.
  Socker och ohälsa….Som biolog: mkt rimligt att för mkt socker > ohälsa. Fast vetenskap ? (ironi)

  https://www.youtube.com/watch?v=h9nE2spOw_o
  (jag är den vita hunden som blir clown ibland)

  .

 46. 346
  I Like Neil Young säger

  @ OlleH:

  1 Ja det är nog nåt sånt nu…LCHF konceptet börjar ju få några år på nacken och jag antar att BigPharma och BigFood kanske redan tappat några spänn på kuppen. Men det drabbar ingen fattig, dom har redan stulit liv och pengar så det räcker – dessutom är ju statistik det perfekta lögnarverktyget. Logik som efterlyses – är ju inbyggt i LCHF konceptet – testa får du se.
  LCHF = Logik

  2 Oavsett när övergången till spannmål skedde – så kan man nog inte anse att det är optimal människoföda. Det hade givetvis en hel mängd andra fördelar som gjorde att människan kunde explodera i antal. Men den är inte optimal för det.

  3 Socker = Krig….hmmmm Ja socker medför ju ohälsa det vet vi ju redan…;)

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa