Vetenskapliga partiet

Det kom i kommentar, nr 86, av Martin Gustavsson, en länk till ett parti: Vetenskapliga partiet. Det han skrev om nu var angående VoF.

Är detta ett bra parti som vi ska ansluta oss till, eller stödja?

 

 

Comments

 1. 1

  Kommentaren om VoF var rätt träffande men om jag har förstått den senaste lagstiftningen så är numera organiserad personförföljelse och näthat straffbart. För några år sedan kunde de ostraffat ägna sig åt sitt favoritnöje, men numera går det inte, i alla fall inte i organiserad form.

 2. 2
  Annika Dahlqvist säger

  @ 1 Pingo:
  Har du sett att någon har drivit en framgångsrik talan mot VoF:s personförföljelse?

 3. 3

  @ Annika Dahlqvist:
  Nej det har jag inte men nu finns det ett tydligare lagrum som gör att de säkert avstår ifrån de värsta dumheterna.

 4. 4
  Professor Göran säger

  Det är bra att de går på VoF!

  Däremot har jag svårt att se det som ett seriöst parti.

  Redan ”de gamla grekerna” (inte minst Platon) spekulerade om inte filosoferna (dvs. de som kunde tänkas stå för en ”vetenskaplig” agenda) skulle vara bäst som ansvariga politiker/samhällsledare.

  Om jag nu inte minns fel så kom man fram till att detta knappast var en bra idé.

 5. 5

  Du frågar:
  ”Är detta ett bra parti som vi ska ansluta oss till, eller stödja?”

  I fall man vill ha en diktatur så är det väl det här partiet man ska lägga sin röst på.

 6. 6

  Lilja Skrev:

  Du frågar:
  ”Är detta ett bra parti som vi ska ansluta oss till, eller stödja?”
  I fall man vill ha en diktatur så är det väl det här partiet man ska lägga sin röst på.

  Vetenskapliga partiet är för mer direktdemokrati som föregås av deliberativ vetenskaplig diskurs och fria val. Vad är diktatoriskt med det?

 7. 7

  Professor Göran Skrev:

  Det är bra att de går på VoF!
  Däremot har jag svårt att se det som ett seriöst parti.
  Redan ”de gamla grekerna” (inte minst Platon) spekulerade om inte filosoferna (dvs. de som kunde tänkas stå för en ”vetenskaplig” agenda) skulle vara bäst som ansvariga politiker/samhällsledare.
  Om jag nu inte minns fel så kom man fram till att detta knappast var en bra idé.

  Kanske du ska undersöka saken innan du har åsikter om det?

 8. 8

  Pingo Skrev:

  Kommentaren om VoF var rätt träffande men om jag har förstått den senaste lagstiftningen så är numera organiserad personförföljelse och näthat straffbart. För några år sedan kunde de ostraffat ägna sig åt sitt favoritnöje, men numera går det inte, i alla fall inte i organiserad form.

  Intressant. Ska undersöka lagen. Tack för tipset. Kanske kan vi göra en större polisanmälan tillsammans så att det sker en grundlig utrensning av den organisationen?

 9. 9

  Martin #6
  ”Vetenskapliga partiet är för mer direktdemokrati som föregås av deliberativ vetenskaplig diskurs och fria val. Vad är diktatoriskt med det ”

  Erkänner att jag inte läst partiprogrammet….
  Tyckte det räckte med de artiklar jag läste på din sajt där du tvångsmässigt upprepade att alla som inte hade ”mental kapacitet”, eller nåt sånt, inte skulle ha någon rätt att yttra sej. Och det var vad jag förstod endast du som avgjorde vem som hade tillräcklig ”mental kapacitet”. Kan säga att jag inte alls som många andra kommentatorer på denna sajt är så historiskt bevandrad men i mina öron låter det som fascism och det går väl hand i hand med diktatur, eller hur ser du på det?
  Känner att jag inte har tillräcklig ”mental kapacitet” för att hänga med i dina resonemang och skulle således inte få bli medlem eller yttra mej i ditt parti. Har i allmänhet lite svårt för överhögheter och personer med titlar de inte förtjänat på ärligt sätt…
  Det är klart att vi alla önskar att det fanns nån ”jesus” där ute som bara ville allas bästa som kunde föra vår talan men jag tror inte vår mänsklighet fungerar så. Till och med du har en plan för hur du ska kunna dra fördelar ur det hela.

 10. 10

  @ Lilja:
  Erkännanden som dina tyder på fungerande intellekt vad gäller att kunna ändra uppfattning när man har fel. Det är viktigt att ha. Har man ett fungerande IQ men blir arg när man har fel har man inte så stor användning för sitt IQ rent intellektuellt. Man kan alltså sannolikt göra mer nytta för framtidens generationer med det du defacto visat att du besitter.

  Anledningen att jag upprepar och poängterar vikten av ”mental kapacitet” i politiken är givetvis att bristande sådan kommer leda oss till slutet på civilisationen som jag bevisat på partiets sidor.

  Att ha bristande ”mental kapacitet” är inget nedvärderande i sig, lika lite som att förlora i schack inte är något att hänga läpp för, men kanske ska man inte vara inom politiken om det är så, precis som man givetvis inte bör ställa upp i schackmästerskap för att vinna om man ständigt förlorar när man gör det.

  Ja. Jag avgör vem som har tillräcklig ”mental kapacitet” för jag har ”mental kapacitet” och annan kunskap för att avgöra den saken. Det är egentligen ganska enkelt. Så gör man när man anställer i ett företag också.

  Fascism är enl. wikipedia:

  ”icke-demokratiska styrelseformer som betonar våldets rätt över demokratin och friheten kallats fascistiska. Beteckningen ”fascist” har sedan 1920-talet använts som mer eller mindre definierat skällsord om politiska motståndare. Forskare inom området har något olika definitioner av vad fascism är. Samlande är dock nationalismen, totalitarismen och den antidemokratiska inställningen som utmynnar i ledarprincipen (i Tyskland führerprincipen) där man enligt den fascistiska teorin väljer den bäst lämpade mannen att oinskränkt styra staten.

  1. Vi är för mer deliberativ direktdemokrati. Det är inte dagens riksdagspartier.
  2. De flesta riksdagspartier röstar för våldet genom invasion av Afghanistan, EU-medlemskap som leder till mer kriminalitet och våld, samt är för våldsamma kulturer inom våra landsgränser. Vi är för fred, jämlikhet och balanserad flyktinginvandring som kan leda till lyckad integration.
  3. Vi är för balans mellan nationalism och internationalism, Vi är för strikt styre av partierna men för demokrati i val och vi är även för mer direktdemokratiska val för medborgarna som föregås av deliberativa jämlika vetenskapliga diskurser. Att öppna partier för infiltration och förstörelse minskar reella demokratiska valmöjlighheter för medborgarna i valen och är givetvis direkt odemokratiskt, precis som 4%-spärr och andra vallagar som gynnar stora partier och missgynnar små partier.

  På punkt efter punkt är alltså de flesta av dagens partier mer facsistiska än Vetenskapliga partiet. Rätta mig om jag har fel på någon punkt!

  Diktatur är enligt Wikipedia:

  ”En diktatur (av latin dictatura, ”en diktators ämbete; en diktators makt och myndighet”) är en stat som styrs auktoritärt, styrd av en diktator eller en mindre krets människor, som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna val.
  Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i regel som provisorisk. Ofta uppstår diktaturen i demokratier, där man samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten.[1]”

  1. Vetenskapliga partiet är inte en stat även om jag är permanent spärrvakt.
  Det du kjanske avser med ”Totalitärt” betyder att jag stoppar uppenbar infiltration eller människor som inte är öppna för att resonera deliberativt eller människor som är ute efter att dra ner partiets positiva konstruktivitet. Är man positiv och vetenskapligt lagd har man reella möjligheter att påverka. Jag var med och startade ett direktdemokratiskt parti en gång i tiden så min mer ”totalitära” attityd idag har en verklig orsak. Vi blev infiltrerade och partiet förstördes.
  DE PARTIER SOM STÖDER DET ALLT MER TOTALITÄRA eu ÄR MER TOTALITÄRA ANSER JAG.

  2. Vi tar till skillnad från andra politiska partier mer hänsyn till folkviljan. Det beror på att medlemmar i partierna inte på ett tillfredställande vis representerar folket. Människorna är inte för varken krig eller EU, men ändå sitter vi där idag med skägget i brevlådan.

  3. I EU finns det många som anser att diktaturen nu är mer befäst eftersom man där samlar makten till en liten grupp, och idag defacto upphäver mycket av den personliga friheten. Vetenskapliga partiet är emot EU och vi är för mer deliberativt vetenskapligt folkstyre.

  På punkt efter punkt anser jag därför att Vetenskapliga partiet är mindre totalitärt än andra riksdagspartier

  Om du känner att du inte har tillräcklig ”mental kapacitet” för att hänga med i mina resonemang eller inte får vara med och styra eller yttra dig så ska du inte det som ett problem med Vetenskapliga partiet! Du kan behövas ändå om du anser att politiken är bra för dig och Sverige.

  Jag känner att jag förtjänar min spärrvaktsfunktion och min titel är för mig en ren fråga om vad som kommer ge bäst resultat och handlar inte om stort ego..

  Om du gillar tanken på en ”Jesus” kan du leva upp till den bilden i varje ögonblick om du vill det, men det gäller att ha självkontroll. Det kan vissa av oss erhålla genom flitig meditation och det är därför man meditera om man deltar i Vetenskapliga partiet.

  Man ska inte dra hela mänskligheten över en kam. Ett fåtal procent av oss, väljer att göra mer rätt än fel och speciellt på valdagen tror jag att människor vill ha människor som kan det speciellt bra i styret av landet. Jag tror att de fördelar jag får av att leda landet inte kommer påverka mitt omdöme. Redan idag lever jag spartanskt och cyklar även om jag skulle kunna sväva ut betydligt mer med de resurser jag faktiskt har.

 11. 11

  Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet Skrev:

  Anledningen att jag upprepar och poängterar vikten av ”mental kapacitet” i politiken är givetvis att bristande sådan kommer leda oss till slutet på civilisationen som jag bevisat på partiets sidor.

  Nja… – Martin – jag tror att det kan vara tvärtom också = ”hjärta” i politiken kommer ej p g a ”mental kapacitet” – ifall Du ej med ”mental kapacitet” menar förmåga att glömma historian och istället se nytt.

  Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också: ”Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. / Bildning är vad som återstår då man glömt ALLT man har lärt sig i skolan !

  Det är nog ej så lätt för dom med ”mental kapacitet” att glömma – tror jag.

 12. 12

  @ Josef boberg

  Med både hjärta och hjärna kan man genomföra en human politik för framtiden på ett mer effektivt sätt. Med enbart hjärta kommer man inte hjälpa vare sig långsiktigt eller effektivt och med enbart hjärna utan hjärta är man inte kapabel att hjälpa långsiktigt.

 13. 13

  Martin Gustavsson är partiledare för två partier men många väljare får han knappast.

  Varför bildas det så många knasiga partier? Det finns inte idioter till alla dessa partier. Det är många partier som skalll slåss om några få galningar.

 14. 14

  Ja, jag är partiledare för två partier.
  1. Vetenskapliga partiet
  2. Valsamverkanspartiet så att ex. partier som Feministiskt initiativ ska kunna valsamverka sig över 4%

  Hade Feministiskt initiativ lyssnat på Vetenskapliga partiet hade de kanske varit vågmästare idag med ca 10 representnter i riksdagen, istället har de precis lika många representanter i riksdagen som Vetenskapliga partiet, dvs. 0 (noll). – Kuckeliku! Dags att vakna. Vetenskapliga partiet har återigen rätt.

  Hur många väljare VI får bestämmer väljarna på valdagen. Det kallas demokrati.

  Varför bildas det så många knasiga partier? . Det får du fråga de knasiga partiernas partiledare om.
  Det finns gott om idioter till alla dessa partier, men i Vetenskapliga partiet kommer inte idioterna in. Och kommer de först in och sedan börjar med idioti så kastas de ut. Det är skillnaden.

  Jo. Det är många partier som skalll slåss om galningarna som ska fika bort partistöden allt medan framtidens generationer kommer få lida för den galna politiken. Så arbetar inte vi, Vi motar Olle i grind.

 15. 15

  Är Vetenskapliga partiet ett bra parti som du bör ansluta dig till, eller stödja? Mitt förslag på hur du kommer fram till svaret är följande:

  1. Meditera först på om den moralfilosofiska grunden är god eller om det finns något bättre! D.v.s. – Bör jag vara en aktiv del av att göra det bästa för framtidens generationer? – Berätta vad du kommer fram till efter du har mediterat!

  2. Överväg om vetenskaplighet och evident sanning, istället för uppenbar lögn, kan vara vägen dit! – Ange vad du kommit fram till!

  3. Överväg om du kan acceptera en spärrvakt mot infiltration och förstörelse av vetenskaplighet och evident sanning! Om inte så varför inte? Vad vore alternativet? Kan i så fall detta alternativ valsamverka mot 4%-spärren genom Valsamverkanspartiet?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa