Nytt parti – Folkhemmet Sverige

Kostdemokrati.se har initierat ett nytt parti, Folkhemmet Sverige, som ska ställa upp i riksdagsvalet till hösten. Detta om det kommer in tillräckligt många namnunderskrifter, 1500 st.  Man kan skriva ut blanketten och skicka den med post till Frank Nilsson. Sedan ska Notarius Publikus räkna antalet underskrifter, vilka därefter är sekretessbelagda.

Partiet kommer att ta ställning i alla viktiga frågor, det är alltså inte ett enfrågeparti för LCHF.

Skriv på och skicka in!

 

Comments

 1. 1
  Eva Lindroos says:

  Jag önskar er lycka till ! Hoppas ni får många anmälningar.!

 2. 2

  Bra initiativ. Men det är sk-tjobbigt att starta partier; krävs många många entusiaster.

 3. 3

  Har tecknat under och det hamnar på postlådan i morgon. Övertygad om att Lars och Frank mm lätt får ihop 1 500 underskrifter. Nu hänger det bara på om PostNord sköter sitt i tid.

 4. 4

  OBS
  Den som tycker att det är OK t.ex. att antalet cancerfall fortfarande ökar stadigt (sedan 1958, då statistik började föras; 19 408 fall år 1958 och 65 000 fall 2015) – och att antalet dödsfall i cancer fortfarande ligger på en stadig och hög nivå (ca 65 om dagen under 2016) behöver inte bekymra sig, utan kan fortsätta att rösta på sina vanliga partier. Men om du möjligen tycker att det ändlösa antalet miljarder som plöjts ner i traditionell cancerforskning de senaste decennierna kunde ha använts effektivare, så kanske det nya partiets program kan låta lovande.

  Om du också tycker, att Nya Karolinska Sjukhuset är en fantastisk framgång, så behöver du inte heller engagera dig. Och tycker du, att den sockerrika kost Cancerfonden rekommenderar är bra för cancerpatienter, och att mättat fett är livsfarligt så behöver du inte heller agera för att ändra något.

  Det tar förstås tid för ett nytt parti att etablera sig, och den politiska arenan är svår att bemästra. Men här finns i alla fall en liten möjlighet till förändring. Ge partiet en chans att åtminstone bli ett parti! Det kostar bara ett kuvert och ett frimärke!

  Alternativet tycks annars vara – som grevinnan i nyårsaftonens traditionella program, Grevinnan och betjänten, säger – ”The same procedure as last year James” – för åtskilliga år framåt…

 5. 5

  Synd jag såg detta först nu. Blir kanske ont om tid men kommer ju flera val.

 6. 6
  XMargareta says:

  # 5. Dennis.

  Hur kan det bli ont om tid?
  Har du läst fel?
  Det är ju bara den 19:e i dag.

 7. 7
  Gert Wahldtröm says:

  Lägger på brevet imorgon!

 8. 8
  Elionore Borg Jerkeskog says:

  Ett bra initiativ! Har skrivit på!

 9. 9
  Hans Nilsson says:

  Frågan om kostens betydelse för hälsan är av största vikt. Försök att analysera och beskriva orsak och verkan, sett också ur en ekonomisk och politisk aspekt, är högst angeläget. Flera skribenter i denna blogg är något revolutionerande på spåren – ett nytt paradigm, om man så vill. Viljan att starta ett politiskt parti med denna, häpnadsväckande och viktiga, insikt som grund sänker nivån och minskar trovärdigheten. Jag beklagar, Folkhemmet Sverige är en dumdristig idé som sannolikt inte för saken framåt. Snarare tvärtom.

 10. 10

  Så kom den jag väntat på. Politiker och politik har tappat mycket förtroende så den vägen tror inte jag på. Däremot en folkrörelse som berättar sanningen vid varje tillfälle som ges kommer så småningom att ge framgång.

 11. 11

  Hans Nilsson,
  Leif Lundberg och Jag har liksom många andra i mer än ett decennium stångat våra huvuden blodiga för att få ett genombrott för ett nytt hälsoparadigm.
  Men läkemedels- och livsmedelsindustrin sitter i orubbat bo, därför att frågorna får inget genomslag när gräsrotsrörelsen saknar också en politisk plattform. Är du nöjd med att de nuvarande partierna får fortsätta som tidigare i dessa frågor?

  Jala, detta blir ytterligare ett forum för den folkrörelse i hälsofrågorna som vi tillhört så länge.

  Läget är mycket gynnsamt nu. Folk är så trötta på sakernas tillstånd att de till och med i massomfattning i protest röstar på Sverigedemokraterna. Ett nytt parti med en vettig politik har alla möjligheter att etablera sig.

  Dennis,
  Vi har tagit till tidsmarginalen med råge. Notarius publicus behöver ett par veckor för att sammanställa resultatet och sedan skickar vi deras sammanställning till valmyndigheten, som ska ha detta senast den sista februari. Det tar ju bara någon dag att skicka in namnen till oss.

  När man skriver på, är detta inte en röst på vårt parti. Det är bara en opinionsyttring för att man tycker dessa frågor måste upp på bordet. När valdagen kommer gör man sitt val, inte nu

  Annikas blogg besöks av tusentals personer, så att om alla här vill lämna ett bidrag till förändring, vore 1500 underskrifter en bagatell. Tyvärr verkar de flesta vänta sig att alla andra skickar in listor, så att de själva inte behöver. Det kan göra att det dröjer ytterligare fyra år innan vi får upp frågorna på det politiska bordet. Vore inte det ganska olyckligt?

  Nöj er inte heller med att bara skicka ert eget namn. Ni har säkert många människor i er närhet, som skulle vilja få en förändring särskilt i vården till stånd, eller i fråga om pensionerna osv.
  Samla dessa och skicka in. Det tar inte många dagar.

 12. 12
  Hans Nilsson says:

  Frank! Självklart är jag inte nöjd. I sak – rörande hälsofrågor i stort, synen på läkemedels- och livsmedelsindustrin etc – är vi sannolikt överens. Jag utesluter inte heller att vi delar synen på rättvisa och demokrati. Dock gör jag en annan bedömning när det gäller strategier för åsiktsbildning och påverkan. Vårt land, och världen, behöver bra idéer och ädla ideal, självständiga och oegennyttiga opinionsbildare; modiga, handlingskraftiga och gränsöverskridande ledare och politiker – inte fler partibildningar.

  Folkhemmet Sverige är inte rätt väg, som jag ser det. Vilket inte hindrar mig att önska framgång med den aktuella namninsamlingen, och så småningom ett brett och omfattande väljarstöd!

 13. 13

  Hans Nilsson,

  Man vet inte innan man provat….

 14. 14

  Av avgörande betydelse är vilket av de befintliga riksdagspartierna som är tänkbara vid en eventuell koalition. Det har inte klargjorts om det är tänkt som ett högerparti ?

 15. 15

  Dennis,

  Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti.

  Har du läst programmet?
  Har du någonsin sett ett högerparti eller något annat parti med ett program som vårt?
  – Utträde ur EU
  – Nej till NATO
  – Eget starkt värnpliktsförsvar
  – Lönsamma ekologiska familjejordbruk över hela landet
  – Verklig alliansfrihet och neutralitet
  – Hälsofrihet
  – Bryt läkemedelsindustrins styrning av vården
  – Ta ifrån Livsmedelsverket rätten att ge ut kostråd
  – Ordning på invandringspolitiken
  – Rensa upp i NO-GO-zonerna. Lagför jihadister och nazister som deltagit i krigen.
  – Stoppa organiserad brottslighet , trafficking, vapenhandel och knarkhandel
  – Återförstatlinganden av skola, vård och omsorg, järnvåg, apotek, post….
  – Bankreform där staten tar över rätten att skapa pengar.
  – Rundligt tilltagen, skattefri enhetspension, lika för alla oavsett livsinkomst.
  – Stora statliga uppbyggnadsprogram som bekostas av bankreformen utan skattehöjningar, statsskuld, räntekostnader eller inflation
  -m.m.

  Har ni sett något parti, vänster-, mitt- eller högerparti med ett sådant program?
  Vi bedömer att 80- 85 % har objektivt intresse av genomförandet av ett sådant program.

  Läget är gynnsamt.Om ett parti som SD kan närma sig 20 % av rösterna, bör ett parti med ett program som vårt på ett par val vara kandidat till att få riksdagsmajoritet.

  Skriv på listorna och sätt bollen i rullning!

  Läs programmet här:
  http://www.folkhemmetsverige.se

 16. 16

  Ser väldigt bra ut. Det är väldigt många som är frusterade idag när de ser nedmonteringen av vår välfärd.

Speak Your Mind

*