Kolesterolhypotesen måste vara fel

Artikel i Läkartidningen av doc Uffe Ravnskov, doc Ralf Sundberg, ass prof Björn Hammarskjöld och prof Tore Scherstén.

”Att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom att sänka blodets halt av en molekyl som är förenat med ett långt liv bör upphöra.”

Kategori: Kolesterol

 

Comments

 1. 1

  Kors i taket att det hamnat i läkartidningen.

  Den har ju tidigare refuserat artiklar av några av författarna men nu har det blivit totalt ohållbart för den tidningen.

 2. 2

  Utmärkt kort sammanfattning som de flesta av våra läkare kan ta till sig utan hjärnvolter.
  Men när kommer dom göra det?
  Och viktigare, när kommer Socialstyrelsen vakna till över att godtrogna åldringar luras i mediciner som förkortar deras liv? De konspiratoriskt lagda kan hävda att man inte är så dum utan att rena rama ättestupan bedrivs. Men hur dum får man vara?
  I huvudsak blir det så här p.g.a. att medicinproducenter tillåts använda egna studier på sina produkter för godkännade av Socialstyrelsen. Ungefär som att man hyr en konsult för att intyga att man kör tillräckligt säkert för att få körkort eller annan licens.
  Annat idande som orsakas av samma politik är t.ex att risken för diabetes med statiner tydligen fördubblas, och att de vanligaste biverkningarna av statiner försvann p.g.a ”washout” i förstudier är resultat av samma släpphänta politik, bedriven av landets högtsa läkemedelkontrollinstanser.

  Istället bör Läkemedelsverket-Socialstyrelsen snabbt ändra politik och grunda godkännanden på egna studier som de licenssökande helt enkelt får betala för. Helst i förskott med avans så att beroendet av industrin för att upprätthålla kontrollen snabbt försvinner. En enkel modell som läkemedelstillverkarna kommer att slåss mot med näbbar och klor, speciellt om andra länder gör samma sak. En modell som kan göra alla mediciner säkrare.

 3. 3

  @ sten:
  Bra tänkt Sten. Så ska det vara.

 4. 4
  Docent Göran says:

  Det är nog ett ”tecken i tiden” att läkartidningen släppt in Uffe Ravnskov.

  Kolesterolskutan är så uppenbart murken och gisten att den håller på att sjunka och detta blir allt svårare att förneka. Dessutom är alla statinpatent på upphällningen. Det som förvånar mig är hur praktiserande läkare så enträget försöker övertala patienter att ta statiner men detta måste nog ha att göra med att repressalier hotar om de inte gör det snarare än att de tror på några positiva effekter. En sådan ‘tro’ måste i mina ögon vara en ren efterhandskonstruktion.

  Vid minsta grundliga eftertanke inser man att hela den medicinska världen är lika rutten som kolesterolskutan.

Speak Your Mind

*