Personer med PCOS kan förbättras med LCHF

Ann Fernholm skriver om detta.

De kvinnor som har PCOS, och har svårt att bli gravida, har förhöjda halter av insulin och testosteron i blodet, vilket ger störningen.
Det är högt insulin som ger testosteronförhöjning hos kvinnor. Det är insulinresistens, och högt kolhydratintag, som ger högt insulin i blodet.

De kan bli förbättrade, och öka chansen att få barn, med LCHF.

 

Comments

 1. 1
  Jessica Seger says:

  Tänk om jag hade vetat detta när jag fick min pco-diagnos år 2000. Hade nog sluppit mycket elände då.

 2. 2
  Professor Göran says:

  @ Jessica Seger:

  Kan du berätta mer?

 3. 3

  PCO-SYNDROM
  Polycystiskt ovarialsyndrom. Kriterier: Gles eller utebliven äggloss-
  ning, ökad testosteronproduktion samt polycystiska ovarier. Dessa
  kvinnor har en insulinresistens och i 40-50% av fallen en övervikt
  eller fetma, vilket beror på en störning i hypofysens feed-back-
  system. Insulin och LH ökar testosteronproduktionen, som i sin
  tur ökar insulinresistensen i vävnaderna. Insulinet hämmar också
  SHBG, som normalt inaktiverar testosteron. Fritt testosteron ökar
  och ger symtom i form av ökad behåring, fet hy och acne. I hand
  med insulinresistens har dessa kvinnor aven en leptinresistens, som
  ökar hungerkänslorna och sockersuget. Studier har visat att 25% av
  kvinnorna med PCOS utvecklar metabolt syndrom före 40 ars ålder.
  Behandling: Lågkolhydratkost, metformin och vb klomifen.

  Citat sid 66 ur boken Insulin Den felande länken av Dr Agneta Schnittger

  Tag med den här texten till Din gynekolog om Du känner igen problemen. Det är inte alltid så att läkare är fullt uppdaterade inom sitt yrke.

Speak Your Mind

*