Hur man förebygger Alzheimer

Jag såg en länk hos Nisse Simonson på Fb, om hur man förebygger Alzheimer. Det är Georgia Ede som har skrivit. Hon säger att det är insulinresistensen som orsakar Alzheimer. Det är de insulinresistenta cellerna i blodhjärnbarriären som inte släpper in insulinet i hjärnan, som därför får brist på glukos till cellerna. Det är Hippocampus, som har minne som uppgift, som tar mest skada först. Det är inte lätt att förstå och ta till sig mekanismen, men resultatet blir detsamma: Minimera de raffinerade kolhydraterna, och var inte rädd för mättat fett. Då minskar du risken för insulinresistens och därmed risken för Alzheimers demens.

Eller är det något i detta som jag har missförstått?

 

Comments

 1. 1

  Slik jeg har forstått det kan ikke insulin passere blodhjernebarrieren, derfor må hjernen produsere eget insulin.
  Men hjernen kan bare produsere begerensede mengder insulin, og når den blir insulinresistent nok klarer den ikke å lage nok insulin til å overvinne insulinresistensen.
  Den sulter da, selv om det er masser av glukose i blodet.

  Det er derfor det hjelper å ta insulin gjennom nesen, da omgås denne barrieren, og hjernen kan nyttegjøre seg glukosen.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709085/

  Ketoner trenger ikke insulin, og kan brukes direkte av hjernen, så ketogen kost burde være ”best practice” for Alzheimerpasienter.

  Løsningen er altså å få ned insulinresistensen, også den i hjernen.
  LCHF, ketogen kost, periodisk faste osv. fungerer.

 2. 2

  Ja du har missförstått något väldigt grundläggande. Hjärnan använder inte insulin för att omsätta glukos.

 3. 3
  Annika Dahlqvist säger

  @ 2 AB:
  Vad använder då hjärnan för att omsätta glukos? Var har du läst det?

 4. 4

  @ Tor H:
  Vad i hela världen pratar du om? Hjärnan kan inte producera insulin.

 5. 5

  Hjernen må produsere insulin selv da insulinet fra kroppen ikke kommer seg dit.
  Insulinet må til for at hjernecellene skal kunne bruke glukosen.

  Edit: https://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4315609.stm

 6. 6
  Annika Dahlqvist säger

  @ AB och Tor H:
  Följande i artikeln jag länkade till gjorde mig brydd:
  ”Not so with insulin—the higher your blood insulin levels, the more difficult it can become for insulin to penetrate the brain. This is because the receptors responsible for escorting insulin across the blood-brain barrier can become resistant to insulin, restricting the amount of insulin allowed into the brain. While most brain cells don’t require insulin in order to absorb glucose, they do require insulin in order to process glucose. Cells must have access to adequate insulin or they can’t transform glucose into the vital cellular components and energy they need to thrive.

  Despite swimming in a sea of glucose, brain cells in people with insulin resistance literally begin starving to death.”

 7. 7

  Oavsett varifrån insulinet kommer är studien som refereras till i artikeln en dödförklaring till dagens vanligaste kosthållning med högt intag av snabba kolhydrater, alltså den potentiellt diabetesframkallande kosten.
  ” 80% of people with Alzheimer’s Disease have insulin resistance or full-blown type 2 diabetes” från den här studien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351418/
  Dessutom kom det fram i samma studie att risken att få Alzheimers mer än fördubblas för diabetiker-2, baserat på 14 studier, samtidigt som graden av Alzheimers befanns stå i proportion till hur länge man haft Diabetes-2. Alltså i allmänhet graden av insulinresistens. Med tanke på att man med hjälp av noggranna studier av Diabetespatienter som genomgått gastric bypass eller fetmaoperation funnit att insulin resistensen normaliseras efter 5 dagars fasta. Alltså inte ett resultat av operationen utan av nödvändig fasta före operation för att inte kräkas och efter operation för att läka upp. En mycket viktig gratisundersökning av effekterna av fasta alltså!

  Eftersom det står klart att dessa enormt kostsamma sjukdomar, diabetes-2 och Alzheimer starkt beror av insulinresistens och att detta kan botas mycket snabbt enligt ovan, borde vården uppmärksammas på detta. Att sedan behålla återvunnen normal insulinresistens vet vi redan går utmärkt med hjälp av LCHF och när det fuskas för mycket med en ny fasteperiod. T.ex 2 dar i veckan om man vill undvika sjukhusvistelse. Glöm inte att fastan i samband med fetmaoperation är nödvändiga tvång på sjukhuset, vilka accepteras innan. Eftersom disciplinen är viktig blir sjukhusvistelse för de flesta nödvändig. Dock kan man med samma resurser som en fetmaoperation bota säkert fler än ett dussin på samma tid, helst kombinerat med kurs ett par timmar om dan om vad man äter efter fastan.
  Vinsterna är enorma: Minskat antal Typ 2 patienter, Alzheimers, lidande, förkortat liv och naturligtvis vårdkostnader.
  Förlusterna blir naturligtvis enorma för läkemedelsindustrin m.fl som ofta haft det alldeles för lätt alldeles för länge.
  Vem väljer bort amputation av tår, fötter eller ben inom något år mot 5 dars fasta idag ?

  Gissar att det finns ett ordentlig behov som även kommer att fyllas med privata kliniker.
  Man behöver inte ens mycket till kök för dom här patienterna. Kanske total intagningstid blir 10 dar, där dom sista spenderas med gradvis ökat matintag och intensivare studier av ny kost och hur man hindrar och kanske även reducerar den tidigare förstörelsen av hippocampus med vad man äter i fortsättningen!

 8. 8

  Osteocalcin-Alzheimers
  https://www.medscape.com/viewarticle/811727

  Osteocalcin-Dt2 och Insulinresistens
  https://www.medscape.com/viewarticle/739198

  Osteocalcin-fetma
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/oby.2012.108/full

  De flesta verkar låst sig vid att hormonet Insulin är det enda hormonet som har med fetma och diabetes + diverse annat att göra, ingen verkar ens vilja ta i möjlighetena att hormon interagerar med varandra. Kanske ovanstående länkar kan ge Er en indikation på det ni funderar över.

 9. 9
  Annika Dahlqvist säger

  @ 8 Lasse P:
  Vilken behandling utläser du är bäst mot Alzheimer utifrån dessa studier?

 10. 10

  @ Lasse P:
  Osteocalcin har säkert en inverkan på dementia, som man i din länk pekar ut som en möjlighet.
  Insulin och blodsocker är starkt negativt korrelerat med ostocalcin i studier, dock vet man tydligen inte vad som är orsak och verkan, endast korrelationer. Men osteocalcin måste aktiveras: .”Osteocalcin needs to be activated by a process of adding a carboxyl group. Carboxylation of osteocalcin is inhibited by insulin resistance and diabetes.(high carbohydrate diet.) This explains the increased risk of osteoporosis for diabetics.” Alltså indikation på att högt insulin påverkar osteocalcins funktion negativt. Insulin alltså orsak här. Ser alltså ut som om man från högt insulin inte kan ta sig direkt till det önskade höga osteocalcin, som påverkar insulin positivt så att det sänks. Catch 22, eller vilka andra möjligheter finns att höja aktiverat osteocalcin ?

  Själv fortsätter jag nog med att försöka hålla insulin så lågt som möjligt så att även osteocalcin får tillfälle att ”bli färdigt” och hindra förkalkningar i mjuka vävnader inklusive blodkärl, likt vitamin K2.
  Skriv gärna om vilka andra möjlighetet till aktivering ov osteocalcin finns, förutom lågt insulin.
  https://starfieldsholistichealthcare.blogspot.ie/2015/12/bone-strength-and-function.html

 11. 11
  Rolf Löfgren säger

  Nyckeln till att hålla demens spöket borta är att hålla blodglukos och insulin nivåer låga och jämna. Dr Agneta Schnittger beskriver detta tydligt i böckerna ”Insulin – Den felande länken” och ”Låg Insulin Regim”, Recito Förlag.

 12. 12

  De som påstår att hjärnans celler kan använda sig av ketonkroppar i stället för glukos för att skapa nödvändig energi (och därför alltså inte behöver insulin för att ”öppna” cellerna och ta in glukos för vanlig förbränning) – är de helt fel ute? Några har ju valt att kalla Alzheimer för ”Diabetes typ 3” och tycks då mena att sjukdomen skulle bero på insulinresistens hos hjärnans celler, med åtföljande ”energibrist” och celldöd… Ett bra sätt att undvika Alzheimer skulle i så fall vara ketogen kost (strikt LCHF), varvid leverns produktion av ketonkroppar skulle täcka hjärnans energibehov… Eller har jag också missförstått något?

 13. 13

  @ Annika Dahlqvist:
  Osteocalcin har visat sig ha större roll i den metabola processen än man tidigare anat, men vad jag vet så finns det ingen Osteocalcinbehandling tillgänglig.
  Det är inte heller säkert att det går att göra, eftersom man inte har hela bilden klar över hur det hänger ihop.

 14. 14

  @ Lasse P:
  Hur löser man aktivering av osteocalcin på annat sätt än genom att sänka sin insulinnivå?

  Med hjälp av intermittent fasta kan det gå mycket snabbt att sänka medel- och fasteinsulin, bara ett par veckor med 2-3 dar varje vecka, eller en enda vecka med 5 dagars fasta, som klart visats genom undersökning av patienter med diabetes2 som genomgått fetmaoperation.

  Hur mäter man andelen aktiverad osteocalcin och totalt osetocalcin?
  Och hur höjer man det ? Medicin eller/och kost ?

 15. 15

  Är det inte någon enda som har synpunkter på detta med att betrakta Alzheimer som ”diabetes typ 3” och resonemanget bakom?

 16. 16

  @ sten:
  Tack för att du tar dig tid!
  Av vad jag fått fram då jag frågat bl. a Anders Tengblad (Diabetesdoc) och läst Prof. Ulf H Lerners artiklar i Läkartidningen, är att OC stimulerar utsöndring av Insulin och att det minskar insulinresistens bl. a..
  Jag blir då lite vilsen då du skriver att ”Det ser alltså ut som om man från högt insulin inte kan ta sig direkt till det önskade höga osteocalcin, som påverkar insulin positivt så att det sänks”
  Vad det gäller de positiva effekterna av fasta och samband med OC vet jag inte, med det finns ett samband mellan höjda nivåer av OC hos patienter som genomgått GBP.
  Om du (eller någon annan) skull vilja ta sig tid att ge återkoppling på denna länk.
  joe.endocrinology-journals.org/content/225/1/R1.full.pdf

 17. 17

  Sven Erik Nordin Skrev:

  De som påstår att hjärnans celler kan använda sig av ketonkroppar i stället för glukos för att skapa nödvändig energi (och därför alltså inte behöver insulin för att ”öppna” cellerna och ta in glukos för vanlig förbränning) – är de helt fel ute? Några har ju valt att kalla Alzheimer för ”Diabetes typ 3” och tycks då mena att sjukdomen skulle bero på insulinresistens hos hjärnans celler, med åtföljande ”energibrist” och celldöd… Ett bra sätt att undvika Alzheimer skulle i så fall vara ketogen kost (strikt LCHF), varvid leverns produktion av ketonkroppar skulle täcka hjärnans energibehov… Eller har jag också missförstått något?

  Så bra du uttryckte detta!

 18. 18

  @ Sven Erik Nordin:

  Kokosfett mot Alzheimers sjukdom” en artikel här hos Annika från 2013

 19. 19

  Det verkar som om s.k. mellanlånga triglyceridkedjor (t.ex. kokosolja) har en välgörande effekt på alla sjukdomar med neurologisk anknytning. Jag har en bekant som diagnosticerades med MS för 12 (tolv) år sedan och enligt läkarna inte skulle leva så länge – och med allt sämre livskvalitet den tid han hade kvar. Men med hjälp av bl.a. ketogen kost och, som han säger ”en jävla massa kokosolja” lever han fortfarande med god livskvalitet. Kanske något läkarvetenskapen borde titta mer på – i stället för att bara söka efter farmaceutiska preparat mot sjukdomen!

 20. 20

  Kanske någon är tillräckligt intresserad av ämnet för att orka läsa här: https://www.svaradoktorn.se/425558411

 21. 21

  @ Sven Erik Nordin:
  En välskriven och intressant artikel, helt klart är nog att läkemedelsindustrin inte gillar att man kan få väl så bra behandlingsresultat av kost som av kemiska preparat.
  Se bara på LCHF och diabetiker.

 22. 22

  @ Lasse P:
  Jo, att läkemedelsindustrin tar till snart sagt vilka medel som helst för att behålla sina gigantiska inkomster vet vi ju – och det är kanske i någon mån begripligt. Jag har svårare att acceptera vissa läkares nonchalans och ointresse för att ta till sig nya (och ibland mycket gamla) kunskaper. Läs gärna en absolut sann historia som demonstrerar detta här: https://www.svaradoktorn.se/425558535

  PS Jag tjänar inte ett öre på den sida jag länkar till, om någon skulle misstänka det!

 23. 23

  Vi har många dementa på vårt äldreboende, men bara 2 har diabetes, detta stämmer ju inte då, när bara 2 st har diabetes!

 24. 24
  Annika Dahlqvist säger

  23 Yvonne
  Det är ju absolut inte så att alla dementa har utvecklad diabetes. Men resten kanske har insulinresistens och metabola syndromet? Någon som vet?

 25. 25
  XMargareta säger

  Nej jag vet inte, men länkar till en artikel, som menar, att Alzheimers sjukdom ev. skulle kunna betraktas, som ”diabetes typ3”, en ännu ej stadfäst diagnos.

  https://www.kostdemokrati.se/science/2012/09/20/alzheimer-ar-egentligen-bara-typ-3-diabetes-visar-ny-forskning/

  Diabetes typ 3 skulle betyda, att det är nervcellerna i f.a. frontalloben, som är insulinresistenta och därmed svälter, samt då gör fel saker metabolt sett.

 26. 26
  XMargareta säger

  Vill tillägga, att det är min uppfattning att om detta med diabetes typ 3 stämmer, vilket en del tyder på, så finns det sådant, som talar emot att ersätta socker med sötningmedel.
  Det finns de, som menar att då kan det också finnas risk för Alzheimers osv.

  Se länken.
  https://www.naturalhealth365.com/artificial-sweeteners-dementia-2419.html

  Eftersom nervceller kan utnyttja ketoner för sitt energibehov, så borde LCHF vara rätt diet

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa