Kokosfett mot Alzheimers sjukdom

Jag fick på mailen en översatt artikel om kokosfett mot Alzheimer:

Tänk om det fanns ett botemedel för Alzheimers sjukdom, men ingen kände till det?

En fallstudie av Dr Mary Newport 22 juli 2008

Det finns en växande epidemi av fetma, typ II diabetes, kardiovaskulär sjukdom, och förutsägelser om att 15 miljoner människor bara i USA, kommer att ha Alzheimers sjukdom senast år 2050.

Läs mera
År 2001, publicerade Dr Richard L. Veech vid NIH (National Institute of Health), och andra,  en artikel med titeln, ”Ketonkroppar, potentiella terapeutiska användningsområden”.1 År 2003, skrev George F. Cahill, Jr och Richard Veech, ”Ketonsyror? Bra medicin?2 och 2004 publicerade Richard Veech ”En översyn av de terapeutiska effekterna av ketonkroppar”.3Dessa artiklar kan inte hittas i tidskrifter som den genomsnittliga läkaren läser, än mindre av lekmän bland allmänheten. Såvida du inte forskar i ämnet, är det osannolikt att du någonsin slumpmässigt skulle komma över denna information.

Steves sjukdom

Min make Steve, 58 år, har haft en framskridande demens i minst fem år. Han gjorde en MRI (magnetkamera-undersökning) i maj 2008 som påvisade en diffus involutional förändring av front- och parietala loberna, måttlig vänstersidig och allvarlig högersidig amygdala och hippocampus atrofi utan ischemisk förändring, vilket skulle stödja en klinisk diagnos av Alzheimers sjukdom. För icke-medicinskt insatta människor, innebär detta att han har områden i hjärnan som krympt.

Många dagar, ofta flera dagar i rad, befann han sig i en dimma, kunde inte hitta en sked eller minnas att man hämtar kylt vatten ur kylskåpet. Vissa dagar var inte så dåliga, han verkade nästan vara tillbaks i sitt forna jag, glad, med hans unika känsla för humor, kreativ, full av idéer. Om jag frågade honom en dag om ett visst samtal som jag väntat på kommit, kunde han svara ”Nej”. Två dagar senare kunde han komma ihåg meddelandet från den-och-den, från några dagar tillbaks och vad de sagt.

Underligt att inte ha något kortminne men ändå hade informationen lagrats någonstans i hans hjärna. Min intuition sade mig att kosten hade något att göra med variationerna i hans minne, men vad? Jag visste att han var blockerad någonstans i sin minnesfunktion och önskade att det fanns en nyckel för att öppna upp de områden i hjärnan som han inte hade tillgång till.

Insjuknandet

Steve har en BSBA i redovisning, och utförde hemifrån fakturering, bokföring och redovisning för min läkarpraktik inom neonatologi (nyfödda barn), så att han fick möjlighet att stanna hemma med våra våra flickor. Han älskade datorer och var snabb i maskinskrivning. Han kunde öppna upp datorer för att reparera dem och fixa nästan allt annat utan att någonsin ha en instruktion. Om han saknade ett visst verktyg för att göra något, brukade han ’uppfinna’ det och göra en användbar prototyp. Han älskade att paddla kajak och gjorde ett tillbehör för att hålla sin kajak på rak kurs.

För ungefär fem år sedan började han få problem med att organisera sitt redovisnings-arbete. Han brukade skjuta upp så mycket som möjligt. Han gjorde fel angående löner och jag började sitta med honom för att hjälpa honom att få det rätt. Jag trodde att det bara handlade om att vår praktik hade blivit mer komplicerad med fler anställda. Han förstod att något var fel och började bli deprimerad. För 4 år sedan tog vi honom till en neurolog, där han fick genomgå ett Mini Mental Status’ test (MMSE). Steve fick 23 av 30 poäng, vilket placerade honom i en lindrigare grad av demens. I detta test, överensstämmer en lägre poäng med en mer framskriden demens. Hans MRI magnetkamera-undersökning påvisade vid den tiden inget onormalt.

Försämring

För ungefär tre år sedan började Steve ta medicinen Aricept och för två år sedan Namenda. Vi hade förhoppningen, att om vi kunde bromsa upp hans sjukdomsförlopp till-räckligt, så skulle en behandling komma fram som kunde vända situationen för honom. Han gick över från Aricept till Exelon i augusti 2007, efter att under några veckor ha gått ned fem kilo.

Under de senaste 12 månaderna hade vi då inte kunnat se någon märkbar förändring. Han kunde nu inte längre laga mat åt sig själv, inte komma ihåg vad som var en god måltid, inte använda en miniräknare eller ens utföra den enklaste addition, men han höll sig fortfarande aktiv hela dagen med arbete på tomten eller i sitt garage, och han var fort-farande i god fysisk kondition.

Jag fick nu laga all mat för en man som regelbundet brukade laga mat åt sin familj. Jag ger honom mediciner eftersom han inte kom ihåg att ta dem, långt mindre att ta rätt piller. Varje natt kramar vi om varandra innan vi somnar och jag undrar hur många fler gånger vi kommer att få göra detta. Det har varit en mardröm att iaktta hans försämring och känna sig hjälplös över att inte kunna göra annat än att betrakta händelseutvecklingen. Han är fullt medveten om sin demens och vi pratar ofta om det. Han är inte längre deprimerad, troligen på grund av rådgivning, Lexipro och Wellbutrin, eller kanske genom en försämring av hans sjukdom.

För att hitta medicinska tester som Steve skulle kunna kvalificera sig för, prenumererar jag på olika nyhetsbrev och följer regelbundet nätplatsen www.clinicaltrials.gov. För två år sed-an försökte vi få med honom i en medicinsk studie för ett lovande antiinflammatoriskt läkemedel, Flurizan, men han blev ej godkänd eftersom han under de föregående två åren lidit av depression. Skulle inte du vara deprimerad om du visste att du hade Alzheimers? I själva verket kan depression vara ett symtom eller tidiga indikationer på Alzheimers.

Ketonkroppar – äntligen en nyhet!

Fram till helt nyligen hade jag inte sett något om nyttjande av medellånga triglycerider (MCT-olja) eller slutprodukten av deras metabolism – ketonkroppar (kallas även ketosyror), som potentiell användning för att behandla eller förhindra Alzheimers sjukdom. Vidare är detta en möjlig behandling för sjukdomar som Parkinsons, Huntingtons, multipel skleros och amyotrofisk lateralskleros (ALS eller Lou Gehrigs sjukdom), läkemedelsresistent epilepsi och insulinresistens-sjukdomar som diabetes typ 1 och typ II.

Ketonkroppar kan kanske hjälpa hjärnan att återhämta sig efter en syreförlust, alltifrån nyfödda till vuxna, kanske hjälpa hjärtat att återhämta sig efter en akut attack och krympa cancertumörer. Barn med medicinresistent epilepsi, svarar ibland på en extrem lågkolhydrat (ketogen) kost. MCT-olja verkar vara användbar som ett stöd vid viktminskning och kroppsbyggare använder det redan för att förbättra sin muskelmassa (MCT-olja kan köpas på internet). Idrottsmän och soldater skulle kunna använda MCT-olja som en källa till energi när kroppen får slut på kolhydrater, vilket inträffar ganska snabbt när mat är inte finns tillgängligt.

Vad har dessa saker gemensamt? Svar, det att våra celler kan använda ketonkroppar som alternativt bränsle när glukos inte är tillgängligt. Hjärnceller, särskilt neuroner, är mycket begränsade, mer begränsad än andra celler, i vilka typer av energi de kan använda för att fungera och för att överleva. Normalt kräver de glukos (socker), men de kan också använda ketonkroppar. Människor har i regel inte ketonkroppar cirkulerande i blodet och tillgängliga för hjärnan, om de inte svälter för ett par dagar eller längre,
eller intar en diet med mycket lågt kolhydratinnehåll (ketogen), som Atkins-diet. Vid Alzheimers sjukdom har nervcellerna i vissa områden i hjärnan förlorat sin förmåga att uppta glukos 4, 5 på grund av insulinresistens och dör långsamt av, en process som verkar påbörjas en eller flera decennier innan symtomen blir uppenbara. Om dessa celler hade tillgång till ketonkroppar, är det möjligt att kunde hållas vid liv och fortsätta att fungera.

Det verkar som om personer med Parkinsons sjukdom6, Huntingtons sjukdom7, multipel skleros och ALS9 har en liknande defekt i att utnyttja glukos, men i olika områden av hjärnan eller ryggmärgen. MCT-olja spjälkas upp annorlunda än andra fetter av kroppen. Istället för att lagra allt MCT som fett, omvandlar levern den direkt till ketonkroppar, vilka sedan kan användas som energi.

Oral och intravenös administrering av MCT-olja skapar hyperketonemi10, eller cirkulerande ketonkroppar, vilka sedan, vid frånvaro av glukos19 och till och med i närvaro av glukos, är tillgängliga för hjärnans energiförsörjning22. Dessutom verkar hyperketonemi resultera i en väsentlig (39 %) ökning i det cerebrala* blodflödet18, och hos normala människor minska kognitiv dysfunktion relaterad till systemisk hypoglykemi**19.

* Latinska anatomiska namnet för storhjärnan. ** Lågt blodsocker.

Mycket låga testvärden

För cirka 2 månader sedan tog vi Steve till Johnny B. Byrd Junior’s Alzheimers Institut vid ’University of South Florida’ (USF) i Tampa, Florida, för en årlig utvärdering och kontroll inför en vaccinstudie (Elan). Han var fastande för blodprovet och fick 12 poäng på MMSE-testet, ett alldeles för lågt värde för att kvalificera sig för vaccinstudien – minsta poäng som krävdes var 16. Vi blev mycket besvikna, men eftersom han uppfyllde alla de andra kriterierna, råddes vi att vi kunde komma tillbaka en annan gång för att försöka igen.

Vi gjorde upp om ett möte i mitten av maj 2008 i St Petersburg, Florida, för att testa Steve för en Eli Lilly gamma-sekretas hämmarstudie och bestämde en annan tid för Steve att testas för medverkan i Elan-studien på USF följande dag. På kvällen före den första testen  i St Petersburg, gick jag igenom information över de två läkemedlen för att hjälpa oss att avgöra vilket läkemedel vi skulle välja bort om han skulle bli kvalificera sig för båda studierna. Jag blev då varse en annan medicin, Ketasyn, eller AC-1202, där man också höll på att rekrytera friska äldre människor, för att testa toleransen inför tre olika sammansättningar.

När jag undersökte saken vidare, lärde jag mig att denna behandling, för patienter som uppvisade en viss genetisk profil (APOE2 eller ApoE3), under en 90-dagars period hade medfört en betydande förbättring i ungefär hälften av fallen. APOE4-gruppen förblev i stort sett oförändrade, medan kontrollgruppen (personer som tog placebo) fortsatte att försämras. Resultaten var än mer imponerande för personer som redan tog vissa läkemedel för Alzheimers. I en pilotstudie, fick vissa människor ett bättre testutfall på minnestester redan efter en första dos. När jag gjorde en internetsökning på Ketasyn, hittade jag på www.freepatentsonline.com)10 en 75 sidor lång patentansökan från jan. 2008, som var ett tillägg till en ansökan från år 2000, med en väl formulerad och noggrann beskrivning av kunskaperna om Alzheimers sjukdom, och en förklaring av ”innovationen”, inklusive nämnda studieresultat och många potentiella sammansättningar, vilka i kombination med andra substanser skulle kunna öka medicinens effekt.

Läkemedlet innehöll just MCT

Jag lärde mig att den lovande ’ingrediensen’ i Ketasyn, helt enkelt var MCT-olja, och att en dos på 20 gram (ca 20 ml eller 4 tsk.) användes för att generera dessa resultat. Den MCT-olja som dessa forskare använde erhölls från Stepan Company och bestod huvudsakligen av  kolkedjor om 6 – 8 kolatomer, men de uppger att MCT i alla kombinationer av medellånga kedjor (6 till 12 kolatomer) också skulle vara effektivt. Bara en gång i denna patentansökan, nämner författaren att MCT-olja härrör från kokos-* eller palmolja (detta är felaktigt, författaren skulle ha skrivit palmkärnolja).

* Anm. översättaren: Dr Newport använder ordet kokosnöt el. kokonötssolja. I översättningen nyttjas    det i svenskan mer förekommande ordet kokosolja.

 Jag visste då inte att jag lätt skulle kunna köpa MCT-olja på nätet, så jag sökte information om kokosolja och fick reda på att kokosolja till ca. 60 % består av fettsyror som innehåller medellånga kolkedjor (MCFA), att den inte innehåller kolesterol, men däremot omega-6 fettsyror, och en del andra fettsyror med korta och långa kolkedjor på upp till 18 kolatomer.11

Kokosolja kan hittas i många hälsokostbutiker och även i vissa livsmedelsbutiker. Wal-Mart säljer ett icke-hydrogenerat (ej transfett) märke av kokosolja i 1 liters förpackning för ca. $7 där vi bor i Florida. Den kan köpas på nätet i så små mängder som en ’pint’ (ca. 0,5 l) och upp till fem liter. Det är viktigt att använda kokosolja som inte är hydrogenerad och som därför inte innehåller transfett.

Missuppfattningar om kokosolja har spridits av livsmedelsföretag

Det finns en utbredd missuppfattning att kokosolja är den ”blodåder-tilltäppande oljan”, ett uttryck som myntades i mitten av 1900-talet av chefen för Procter & Gamble, tillverkaren av Crisco och andra härdade vegetabiliska oljor. I de tidiga studierna på försöksdjur användes hydrerad kokosolja, som vi nu vet består av de ökända transfetterna, och de essentiella fettsyrorna uteslöts från dieten.13

Den största tillverkaren av kokosolja finns på Filippinerna, där kokos och dess olja är mat-stapelvara, men den tillverkas också i Indien, Thailand och i andra delar av Sydostasien, på de Karibiska öarna och även i södra Florida. Filippinerna har en av de lägsta före-komsterna av hjärt- kärlsjukdomar i världen. Studier har visat att relationen totalt kolesterol till HDL (högtäthets lipoprotein, el. det ’goda’ kolesterolet) förbättras med icke- hydrogenerad kokosolja 14, 15, 16, 17. Människorna i den här delen av världen äter också fisk regel-bundet, vilket förser dem med omega-3 -fettsyror, som troligen också bidrar till frånvaron av hjärt-kärlsjukdomar.

Min sköterskas vänner från Filippinerna berättar att många av deras anhöriga hemma på Filipinerna lagar det mesta i kokosolja, och nyttjar kokos i en eller annan form för nästan varje måltid. Jag har också lärt mig, att efter kokosnöt och palmkärnolja så är den mat som innehåller den högsta koncentrationen av medium tri-glycerider mänsklig bröstmjölk 12. Det finns även i mindre koncentration i get- och komjölk, liksom i smör från dessa mjölkprodukter.

I själva verket brukade vi för 20 – 25 år sedan, för att öka kalorimängden, tillsätta MCT-olja till näringslösningar för förtidigt födda barn, och MCT, kokosnöts- och palmoljor tillsätts för närvarande till modersmjölksersättning till både förtidigt födda och barn födda vid fullgången graviditet, tillsammans med ARA (Arakidonsyra) och DHA  (Dokosahexaensyra) för att efterlikna bröstmjölk.

Steve’s MME-test

Tillbaks till Steve, så var det för sent att hitta kokosolja innan den första testningen. Under bilresan påminde jag honom upprepade gånger att vi (bodde?) i S:t Petersburg, Pinellas ’County’ (ungefär län). På MMSE-testet, mindes han staden men inte länet och han kunde inte minnas årstiden, månad eller vilken dag i veckan det var, än mindre datum, trots att han var tvungen att skriva under och datera en mängd godkännande-formulär innan MMSE-testet. Han var tvungen att bli påmind på varje sida vart han skulle skriva under och vilken dag det var och även hur man skriver ut datum. Han fick 14 poäng i testet, alltför lågt för medverkan i försöket.

Dr Margarita Nunez tillbringade mycket tid med oss och bad Steve att rita en urtavla (se bild till vänster), som hon sade var ett specifikt test för Alzheimers. Hon tog mig åt sidan och berättade att hans ’urtavla’, mer tydde på en allvarligare AD än en måttligt, en förödande men inte förvånande bekräftelse för mig, med tanke på att jag sedan 36 år är hans fru, och nu hans vårdare.

Vårt eget försök

Jag tänkte, vad har vi att förlora – så vi stannade till vid en hälsokostaffär på vägen hem och köpte en liter 100% ”Virgin” (jungfru) kokosolja. Jag beräknade att, för att inta 20 g MCT, så skulle han behöva ta 35 gram eller drygt två matskedar (cirka 35 ml eller 7 strukna teskedar) av kokonötssolja.

Följande morgon, runt kl. 09, gjorde jag havregrynsgröt till frukost och rörde i två mat-skedar, plus lite till för ’lycka till’ i hans portion. Jag tog också lite, eftersom jag inte kan förvänta att han skall äta något som jag inte själv äter. På väg till testet kl. 13, försökte jag förbereda Steve genom att fråga honom om årstiden, månaden, veckodagen, och påmin-na honom om att vi var på väg till Tampa, i Hillsborough ’county’. Han kunde då inte minnas ordet ”vår”, svarade april istället för maj varje gång jag frågade honom om månad-en, och han kunde inte minnas att det var onsdag.

Bättre testvärde

Under den en timme långa körningen, gick vi igenom dessa fakta minst 10 gånger, men han kunde ändå inte minnas. Strax efter att vi anlänt leddes han iväg för testet, det hade då gått ca. 4,5 timmar efter att ha intagit kokosoljan. När han återvände var han mycket bekymrad över sin prestation. Laura, koordinatorn för testet, återvände kort därefter och började ta hans vitala funktioner och blodtryck, och då jag trodde att testet fortsatte, så  frågade jag henne om hon kunde tala om hur många poäng han fått. Hon sade, ”berättade han inte för dig? Han fick 18 poäng!” Mer än vad han behövde för att kvalificera sig för vaccinstudien.

Han mindes att det var vår, att det var maj månad, att det var en onsdag, att han var i Tampa, i Hillsborough ćounty’ och att vi befann oss på ’Byrd Institute’ – allt saker som han ej klarat av att minas vid det tidigare försöket vid USF (University of South Florida). Som ett resultat av testet fick vi veta att var godkänd för APOE4, men visste då inte om han skulle testas för en eller två varianter av medlet.

Enligt Ketasyn-studierna borde Steve’s hälsotillstånd inte ha förbättrats, utan snarare borde han ha befunnit sig på ungefär samma nivå. Sedan dess har han åter testas för läkemedlet i Eli Lillys studie, som nu finns tillgänglig närmare vårt hem, och han fick 17 poäng i MMSE-testet – den här gången mindes han till och med datumet för testet, den 2 juli 2008.

Efter att ha satt oss in i de potentiella biverkningarna av vaccinet för dem som ingick i APOE4+ försöket, beslutade vi att han skulle ingå i studien med Eli Lillys läkemedel.

Vid tidpunkten när jag skriver detta, har det gått 60 dagar sedan han började med kokos-olja (21 maj, 2008). Han kommer in i köket varje morgon pigg och glad, pratsam,
skämtar. Hans gång är fortfarande lite konstig. Hans darrningar är inte längre så märkbara. Han kan koncentrera sig på saker som han vill göra runt huset och på gården, och hålla sig till uppgiften, medan han före kokosoljan lätt blev distraherad och sällan åstadkom någonting om jag inte hela tiden övervakade, en källa till en del argumenterande mellan oss!

Efter ungefär två veckor, det var då 37 dagar efter att han börjat med kokosolja, bad jag honom igen att rita en urtavla (se urtavla nr. 2 och 3 ovan). Man kan se att teckningen kännetecknas av en uppenbar förbättring. Jag lovar att jag inte hjälpte honom. Han berättar att han inte ens kunde föreställa sig hur en urtavla såg ut vid testet i St. Petersburg, men vid de sista två försöken, var han mycket medveten om att 6:an skulle befinna sig mittemot 12 och att 9 var mittemot 3 på urtavlan. Han ritade dit ’ekrar’ för att underlätta förhållandet mellan siffrorna.

Jag ville inte be honom att rita in en tid på urtavlan, nästa steg i testet. Steve har inte kunnat skriva med en dator under minst två år, men han tycker nu att han kan känna igen placeringen av bokstäverna på tangentbordet. Vid denna tidpunkt är han rädd för att sitta ner och försöka, orolig att han kommer att bli besviken om inte förmågan kommer tillbaks direkt.

Vi funderar på att låta honom undergå arbetsträning för att se om han åter kan lära sig en del av de kunskaper han har förlorat. Jag kan inte förklara varför han har blivit bättre, annat än att kanske kolkedjor 10 och 12 är viktiga, eller att APOE4-gruppen som ingick i Ketasyn-studierna inte tog omega-3 fettsyror. Vi äter lax minst två gånger i veckan och har under åtminstone de senaste två åren, tagit fiskoljetillskott två gånger om dagen.

Dr Richard Veech vid NIH

Jag har undersökt på internet allt jag kan hitta om kokosolja, MCT-olja, fettsyror, ketonkroppar, fettsyra-sammansättning hos bröstmjölk, ketoner och olika sjukdomstillstånd. När jag studerade ketonkroppar, blev jag varse namnet Dr Richard Veech vid ’National Institutes of Health’ (NIH). Jag kontaktade honom för att ställa frågor om allt detta, och han hade den stora vänligheten att tala med mig och e-posta artiklar som han skrivit i ämnet. Jag har haft en mängd frågor och idéer, och han har fortsatt att förse mig med svar och fler artiklar att läsa. Jag tänker inte bara på personer med neurodegenerativa sjukdomar som hos min make, men också på de sjuka och för tidigt födda barn som jag tar hand om, och potentiella användningsområden för dessa två grupper vid båda ändar av livsspektrumet och alla däremellan.

Jag funderar angående autism, och om något mycket viktigt saknas i modersmjölksersättning och i ammande kvinnors kost.23Slutprodukten av fettsyrametabolismen är den primära ketonkroppen beta-hydroxibutyrat, vilken tycks skydda nervcellerna när glukos inte finns tillgängligt. 20 Dr Veech kan i sitt laboratorium tillverka beta–hydroxibutyrat i esterform från MCT-olja, vilket kan intas oralt och sedan omvandlas till energi av hjärnans neuroner och andra celler. Potentiellt högre nivåer av ketonkroppar kan uppnås genom direkt intag av beta-hydroxibutyrat. Han har gjort djurstudier, men för att kunna göra studier på människa behöver han producera ämnet i stor kvantitet. Han skulle kunna börja testa redan i år, om han bara hade tillräcklig finansiering. För att bygga en anläggning för större produktion av sitt beta-hydroxibutyrat behöver han 15 miljoner dollar. Det är mycket pengar, men inte så mycket om man betänker att det motsvarar 1 dollar, för varje person som förväntas insjukna i  Alzheimers sjukdom senast år 2050.

Steve nu en helt annan människa

Vi besökte Cincinnati i slutet av juni och alla både i min och Steve’s familj, märkte en mycket betydande förbättring i hur han interagerade med dem socialt, jämfört med för ett år sedan. Istället för att ge ett frånvarande intryck, var han deltagande och intresserad av vad de hade att säga. Han kände direkt igen släktingar (svågrar, syskonbarn) vid namn, vilka för ett år sedan var obekanta för honom. Hans ansiktsuttryck var mer uttrycksfullt. Han deltog aktivt i samtal, förstod omedelbart skämt och gav även sina egna humoristiska kommentarer. Han hade fortfarande svårt att hitta vissa ord, men han uttryckte sig i meningar och till och med kopplade ihop dessa. På morgonen kunde han komma in i köket och ber mig att följa med på en promenad uppför den ’stora backen’ med honom, för att få lite motion före frukost.

Steve är en helt annan människa än han var för ett år sedan, och kanske till och med jäm-fört med för två eller tre år sedan. Han har allvarlig atrofi (förtvining) av hjärnan och kom-mer aldrig att bli ’normal’, men för stunden är vi mycket nöjda med hans situation och skulle kokosolja kunna stoppa upp eller bromsa utvecklingen av hans sjukdom, kommer det vara värt varje droppe som han tar.

Min syster Lois berättade för en kvinna som hon arbetar med, om kokosoljan och Steve’s respons på den. Hennes far började då ge detta till hennes mor som har Alzheimers, och hon har haft en liknande respons, med mer vakenhet, konversation och känsla för humor.

Mätning av Steve’s ketonnivåer

Den 9 juli 2008 togs blodprover på Steve vid olika tidpunkter, både före och efter, frukost och middag. Han intog 35 ml kokosolja vid var och en av dessa måltider. Under resten av dagen fick han inte någon mer kokosolja eller andra kokosprodukter. Normalt tar han annars en genomsnittlig dag mer kokosolja. Ketonnivåerna i Steve’s kropp började under en 3 timmars period efter frukost att öka, men vid relativt låga nivåer, sjönk sedan igen före middagen och ökade därefter stadigt under cirka 3 timmar efter middagen. Eftersom vi därefter inte tog några ytterligare blodprover, vet vi inte när hans ketonnivåer nådde sin högsta topp.

Dr Veech uppgav att det är överraskande att Steve skulle ha blivit bättre, med dessa relativt låga nivåer av ketoner. Denna studie bekräftar hans övertygelse att det är nödvändigt att gå vidare med produktion och utprovning av hans beta-hydroxibutyrat, eftersom betydligt högre nivåer av tidsanpassade och kontrollerade ketonkroppar skulle kunna uppnås, och fler ketoner skulle då vara tillgängliga för att nyttjas av nervcellerna, och att man därför kan förvänta sig en större förbättring.

Angeläget med forskning

För att gå vidare, är det är angeläget att forskningsmedel blir tillgängliga till förmån för de miljoner, som idag och i framtiden kommer att lida av Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Huntingtons korea, multipel skleros, ALS, diabetes typ I och II, såväl som ett an-tal andra sjukdomar vilka involverar en defekt i neuroners och andra cellers glukosupptag. Tills Dr Veech’s beta-hydroxibutyrat har testas och blivit tillgänglig som medicin, kan en enkel kostförändring till kokosolja innebära en skillnad för människor som tror att de är i riskzonen och för dem som redan har någon av dessa sjukdomar.

Dosering av kokosolja

För att uppnå en dos MCT, som motsvarar vad som togs i Ketasyn-studien, så bör ca. 7 strukna teskedar tas på en gång, en gång dagligen, vilket borde cirkulera ketonkroppar i kroppen under ca. 24 timmar. Jag vet inte om det är nödvändigt att ta så mycket på en gång eller om intaget kan spridas ut under loppet av dagen. Uppenbarligen måste medicinska studier göras för att fastställa detta. Vi ger faktiskt denna mängd till Steve minst två gånger om dagen, för att tillse att det alltid finns ketonkroppar cirkulerande i hans blodsystem. Många dagar han får han en dos minst 50 % större än detta. De mängder vi tar, kan inte ses som orimliga i de områden av världen där kokosnötsprodukter är en stapelvara. Om en person tolererar mer, eller kan vänja kroppen att tolerera mer, så kan det vara vara en bra idé att inta en större dos. Som ett alternativ kan man ta 4 teskedar MCT-olja en eller två gånger per dag, eller oftare beroende på tolerans.

Efter att ha börjat ta så här stor mängd, kan en del personer uppleva en känsla av ’mättnad’ eller t.o.m. få diarré, men detta problem kan hanteras genom att man under en vecka eller så, börjar med en eller två teskedar och sedan ökar till full mängd. Vi lägger det i havregryn, kombinerar det med salladsdressing, använder den för att laga mat med, och lägger den på något som man normalt skulle ta smör på, som potatis, sötpotatis, ris, pasta eller nudlar. Kokosnötsglass kan köpas i butiker som säljer asiatiska matvaror, innehåller kokosolja och är det mest angenäma sätt jag kan komma på för att tillgodogöra sig ketonkroppar. Likaså kan kokosmjölk, en kombination av kokosolja och kokosvatten, hittas i många livsmedelsbutikers avdelningar för asiatisk mat och kondenserad mjölk. Det är en angenäm ersättning för mjölk, och kan tillsättas i stället för mjölk, till exempel när man gör äggröra, fattiga riddare och potatismos. Du kan beräkna portionsstorlekar hos olika kombinationer av livsmedel som innehåller kokos- och kokosolja, så att det motsvarar minst 35 gram fett från kokosolja.

Använder du någon form av hydrerad vegetabilisk olja eller olja med transfetter, använd då inte något mer utan kasta bort det! Extra jungfrulig olivolja, smör och andra naturliga, icke-hydrerade oljor är okej att använda tillsammans med kokosolja. Det är möjligt att byta ut alla andra oljor mot kokosolja, men eftersom den inte innehåller några omega-3 fettsyror, är det mycket viktigt att äta lax två gånger i veckan eller få tillräckligt med omega-3 fettsyror från andra rika källor, som t.ex. fiskoljekapslar, krossade linfrön, linolja (ej för matlagning) eller genom valnötter.

Västvärldens förändrade matvanor

Det är ofattbart* hur en matprodukt med potentiell förmåga att förebygga och bota Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, har varit ute i handeln så många år, och ändå har gått obemärkt förbi. Det är mycket troligt att dessa sjukdomar blir allt vanligare, på grund av vår nuvarande kost. Den amerikanska dieten har förändrats drastiskt, från hur det var innan 1950-talet, när våra föräldrar och farföräldrar använde ister och kokosolja för att laga mat. Hjärt- och kärlsjukdomar var sällsynta i början av 1900-talet, och har, tillsammans med andra förödande sjukdomar, såsom Alzheimers, diabetes typ II och fetma skjutit i höjden, eftersom massproducerade härdade vegetabiliska oljor som innehåller transfetter, har införts i vår kost och ersatt dessa andra naturliga fetter. Tråkigt nog, börjar förekomsten av kardiovaskulära och andra allvarliga sjukdomar att bli allt vanligare bland människor i andra delar av världen, som har gått över från sina inhemska livsmedel till ’västerländsk’ kost. * Dr. Newport tycks okunnig om medicinindustrins maktinflytande. (översättaren.)

Viktigt att budskapet sprids

Jag planerar att berätta för alla jag kan och få ut den här information till personer med makt att undersöka detta, i hopp om att Dr Veech och andra som forskar angående MCT-olja och ketonkroppar, ges den finansiering de behöver. Gör gärna kopior och vidarebefordra denna rapport.

Om du har en nära anhörig eller en patient med Alzheimer, eller en av de andra degenera-tiva neurologiska sjukdomarna, överväg då att prova kokosolja. Dr Veech föreslår, att man om möjligt skall videofilma den sjuke personen, både innan och vid olika tidpunkter efter påbörjad behandling med kokosolja, eftersom det skulle vara mycket användbart för att dokumentera förändring i hälsotillstånd. Han föreslår bland annat videosegment av den sjukes ansikte, tal och gång. Han råder också att mängden ketonkroppar (kokosolja) uppmätts. Vad har du att förlora?

Ver. 03IKDr Mary Newport
10030 Orchard Way
Spring Hill , FL 34608, USA.
Preemiedoctor@aol.com

Kokosolja och MCT-olje webbplatser:
Coconut Oil Research

Nuiva

Tropical Traditions

Oils By Nature [Även info. Om Palmolja].

SheNet [Svensk konsmetik-sajt om Kokosolja].

Kokosfett  kan i Sverige köpas i hälsokostbutiker, på nätet och i välsorterade livsmedelsbutiker (ICA MAXI, COOP).
LCHF-Butiken

 

Svenska artiklar om kokosfetts hälsofördelar:

Kokosfett – det nya undret [Aftonbladet]

Ät kokosfett och bränn fett [Kurera.se]

Kokosnötter: Karibisk LCHF? [Kostdoktorn]

LCHF och Alzheimers [Kostdoktorn]

Kokosfett – en hälsokick för hela kroppen [Sund.nu]

Kokosfett skyddar mot Alzheimers sjukdom (Toxiska epistlar]

 

Medicinsk information:

Boken Stoppa Alzheimer nu, av Bruce Fife

Naturmedel.org [om fetter].

 

Mary Newport’s artikel om kokosolja finns också omtalad i en artikel på 2000-talets Vetenskap och också översatt i sin fulla längd på Alternativjournalen.

 

Medicinskt-vetenskapliga referenser: (engelska språket)

1. “Ketone bodies, potential therapeutic uses,” RL Veech, B Chance, Y Kashiwaya, HA Lardy, GC Cahill, Jr., IUBMB Life, 2001, Vol. 51 No.4, 241-247

 

2. “Ketoacids? Good Medicine?” George F. Cahill, Jr., Richard L. Veech, Transactions of the American Clinical and Climatological Association,

Vol. 114, 2003.

 

3. “The therapaeutic implications of ketone bodies: the effects of ketone bodies in pathological conditions: ketosis, ketogenic diet, redox states, insulin

resistance, and mitochondrial metabolism,” Richard L. Veech, Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 70 (2004) 309-319.

 

4. “Diminished glucose transport and phosphorylation in Alzheimer’s Disease determined by dynamic FDG-PET,” M Piert, et.al., The Journal of Nuclear

Medicine, Vol.37 No.2, February 1996, 201-208.

 

5. “Glucose metabolism in early onset versus late onset Alzheimer’s Disease: an SPM analysis of 120 patients,” EJ Kim, et. al., Br

ain, 2005,

Vol. 128, 1790-1801.

 

6. “Cerebral glucose metabolism in Parkinson’s disease with and without dementia,” RF Peppard, et.al., Archives of Neurology, Vol. 49 No.12,

December 1992.

 

7. “Cortical and subcortical glucose consumption measured by PET in patients with Huntington’s disease,” Brain, October 1990, Vol 113, part 5, 1405-23.

 

8. “Reduced glucose metabolism in the frontal cortex and basal ganglia of multiple sclerosis patients with fatigue: a 18F-fluorodeoxyglucose positron

emission tomography study,” U Roelcke, et. al., Neurology, 1997, Vol. 48, Issue 6, 1566-1571.

 

9. “ALS-linked Cu/Zn-SOD mutation impairs cerebral synaptic glucose and glutamate transport and exacerbates ischemic brain injury,” Z Guo, et. al.,

Journal of Cerebral Blood Flow Metabolism, March 2000, Vol. 20 No. 3, 463-8.

 

10. “Combinations of medium chain triglycerides and therapeutic agents for the treatment and prevention of Alzheimer’s disease and other diseases resulting from reduced neuronal metabolism,” United States Patent 20080009467, Inventor Samuel T. Henderson, Accera, Inc., Broomfield,

Colorado (Ketasyn).

 

11. Nutrient analysis of coconut oil (vegetable), NDB No: 04047 – www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp .

 

12. “Lipids in (human) milk and the first steps in their digestion,” M Hamosh, et. al., Pediatrics, 1985, Vol. 75, 146-150.

 

13. “Nutritional factors and serum lipid levels,” EH Ahrens, American Journal of Medicine, 1957, vol. 23, 928 (used hydrogenated coconut oil).

 

14. “Trans fatty acids and coronary artery disease,” NEJM, 1999, Vol. 340, 1994-1998.

 

15. “Effect of mixed fat formula feeding on serum cholesterol level in man,” SA Hashim, American Journal of Clinical Nutrition, 1959, Vol. 7, 30-34.

 

16. “Modified-fat dietary management of the young male with coronary disease: a five-year report,” JL Bierenbaum, JAMA, 1967, Vol. 202, 1119-1123.

 

17. “Cholesterol, coconuts and diet in Polynesian atolls-a natural experiment; the Pukapuka and Toklau island studies,” IA Prior, American Journal of

Clinical Nutrition, 1981, Vol. 34, 1552-1561.

 

18. “Changes in cerebral blood flow and carbohydrate metabolism during acute hyperketonemia,” S.G. Hasselbalch, et.al, Am J Physiol, 1996,

Vol. 270, E746-51.

 

19. “Effect of hyperketonemia and hyperlacticacidemia on symptoms, cognitive dysfunction, and counterregulatory hormone responses during hypogly-cemia in normal humans,” T. Veneman, et. al., Diabetes 43:1311-7 (1994).

 

20. “D-b-Hydroxybutyrate protects neurons in models of Alzheimer’s and Parkinson’s disease,” Y Kashiwaya, et. al. including RL Veech, PNAS, May 9,

2000, Vol. 97 No. 10, 5440-5444.

 

21. “High carbohydrate diets and Alzheimer’s disease,” Samuel T. Henderson, Medical Hypotheses, 2004, Vol 62, 689-700 (Another article of interest).

 

22. “Effects of b-Hydroxybutyrate on cognition in memory-impaired adults,” MA Reger, ST Henderson, et. al., Neurobiology of Aging, 2004,

Vol. 25, 311-314.

 

23. “Breastfeeding, infant formula supplementation, and Autistic Disorder: the results of a parent survey,” ST Schultz, et. al., International Breastfeeding

Journal, 2006, Vol. 1 No. 16.

 

Andra viktiga referenser (engelska språket)

“Ketones: Metabolism’s Ugly Duckling,” TB VanItallie, TH Nufert, Nutrition Reviews, Vol 61, No 10, 327-341.

 

“Fuel Metabolism in Starvation,” GF Cahill, Jr., Annual Reviews in Nutrition, 2006, 26:1-22.

“Ketone Bodies as a Therapeutic for Alzheimer’s Disease,” ST Henderson, Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Vol 5, 470-480, July 2008.

 

15

Comments

 1. 1
  foie gras säger

  mycket angelägen artikel, stor tack. Lyssnar just nu på radion om depressioner hos äldre där ingen enda av den sk expertisen lyfter fram kostens betydelse.
  Är inte väl så många inte bara undernärda utan också proppade fulla med kolhydrater och socker?’
  Medge!!

 2. 2

  Kokosfett är bra för det mesta – har jag själv kommit fram till under nu ca fyra år.

 3. 3

  Jag har alltid undrat varför phillipiner är så tjocka rent generellt ,om tex magen antar att dom använder rikligt med kokos och lite motion pga värmen. I thailand är dom flesta smala där använder man bara kokosmjölk till maten. Samband?

  Genom Tropical island coconut oil’s hittade jag bilder på en ö utanför australien och alla där är lönnfeta. Antar att dom äter mycket kokos. Så ät inte mer än 3 matskedar per dag eller experimentera då olika personer tål olika mycket.
  Moderation var namnet.

 4. 4

  Kokosfett är helt klart bra, använder det mycket.
  Det verkade funka för Steve 2008, men hur gick det sen? Hur går det för Steve idag? Jobbar han? Kör han bil?

 5. 5

  @ Pandan:
  I många kulturer är det hög status att vara fet – om inte jag har helt fel så äter man på Tonga öarna vitt bröd indränkt i läsk till frukost – en riktig man skall väga minst 150 kg för att vara atraktiv för kvinnorna där,,,,

  Det gick ett pgm på tv för något år sedan som handlade om detta tragikomiska som händer där nere – skulle tro att diabetes anses som ”normalt” där,,,,

 6. 6

  ? ? ? Kokosfett

  Detta är ju inget nytt. Vi har på svenska marknaden en alldeles utmärkt bok 2011 på Svenska av Bruce Fife med titeln ” Stoppa Alzheimer nu! ” som behandlar både Kokosfett och LCHF. Denna
  bok har ju funnits på marknaden i 4 år. Varje bokhandel både i stan o på Internet kan ordna den till dig.

 7. 7

  @ Pandan:
  Vet inte det.
  Eftersom kokosoljan har blivit en stor exportprodukt kanske dom får hålla tillgodo med skräpmat som Thomas påpekar i #5.

 8. 8

  @ Leifi:
  ”Steve Newport has since suffered a setback, and his health has declined in the past year. His wife Mary says Alzheimer’s may ultimately win, but his case has given medicine a new clue.
  From: https://www.ctvnews.ca/health/health-headlines/u-s-study-looks-into-the-benefits-of-coconut-oil-on-patients-with-alzheimer-s-1.1491406#ixzz2lkvHEsuz

  En studie på ca 60 pers. har p.g.a. Dr Newports framgång och enträgenhet nyligen startats enligt artikeln!

  Om man läser David Perlmutters ”Grain Brain” står det emellertid klart att högt blodsocker är kraftigt associerat både med dementia och Alzheimer’s… Även så att ju större mage desto större hjärnkrympning i flera studier hänvisade till i boken. (Hippocampus (ungefär CPU) blir mindre med större mage….) Alltså allt det här är kopplat till synligt (fetma) eller osynligt (mager på utsidan) metabolt syndrom.

  Men effekten av insulinresistensen (som gör att neuronerna ej kan ta upp glukos) kan antagligen temporärt elimineras med ketoner från kokosolja. Men utan att minska kolhydratsintaget (alltså åtminstone minska starka kolhydrater som vete, mjölmat pasta mm) vid 50-årsåldern kan man nog inte göra så mycket långsiktigt.
  Med strikt LCHF tar man emellertid både bort höga skadliga glukosnivåer samtidigt som man adderar ketoner. (Astrocyter i hjärnan kan producera ketoner (9 astrocyter för varje neuron) så snart blodsockret sjunker, alltså för att vara klar i huvudet under svält)
  Då hjälper naturligtvis även kokosolja.
  För oss lite äldre med mer eller mindre metabolt syndrom måste dock underliggande insulinresistensen från ett ”tidigare alltför kolhydratrikt liv” även reverseras.
  Detta är ett för mig kärt ämne som jag hittat en hel del nytt om och hoppas kunna återkomma till snart!

 9. 9
  Ann Kristin säger

  @ Pandan:
  Min dotter bor i Manila just nu och säger att matkulturen är dålig bland de bättre beställda. De koloniala avtrycken och den amerikanska närvaron har styrt maten åt det västerländska hållet. Däremot använder alla kvinnor kokosfett både inuti och utanpå, för de effekter det har på hy och hår. De något fattigare äter säkert bättre, eftersom de får köpa det utbud som finns lokalt, medan de riktigt fattiga letar mat och ”kokar om” resterna från de rikas bord. En sådan portion kostar 10 öre. Jag tror nog att man äter bättre i andra asiatiska länder.

 10. 10
  Professor Göran säger

  @ Thomas Jansson:

  Just nu läser jag en bok som skakar om mig i grunden och som väldigt övertygande visar att den demonisering som idag sker av feta människor i västvärlden helt och hållet är en kulturell företeelse, som du är inne på, och som dessutom är ganska ny. Dessutom slår boken effektivt hål på den myt som jag själv tillsammans med de allra flesta andra bär på och det är att man hälsomässigt skulle ligga risigt till om man är fet – och alltså inte bara vara överviktig. Tvärtom är det de som har för låg vikt som har den största dödligheten. 5 kg undervikt är betydligt farligare än 40 – 50 kg övervikt om jag nu ska tro vad jag läser. De som ligger på gränsen till fetma verkar vara de som har bäst hälsa.

  Boken som är från 2004 heter ”The Obesity Myth – Why America’s Obsession With Weight Is Hazardous To Your Health” och är författad av Paul Campos.

  Jag tycker det är underligt att frågorna som boken väcker inte har dykt upp i debatten kring LCHF. Tvärtom verkar alla acceptera det som en dogmatisk, religiös sanning att det är livsfarligt att vara tjock. Och denna sanning är inte bara inskriven som det viktigaste budordet på etablissemangets stentavlor utan verkar även vara det på våra egna. Men att hävda att det skulle vara hälsosamt att vara fet är nog detsamma som att sätta på sig en jättestor foliehatt. Däremot kan det, i detta för mig nya perspektiv, vara både etiskt och moraliskt försvarbart att tona ned själva viktfrågan inom LCHF och istället fokusera på hälsovinsterna.

  Men eftersom de flesta av oss ändå är offer för denna, idag kulturellt djupt rotade, myt så har t.ex. varken min hustru eller jag själv lidit det minsta av att vi, utan den minsta avsikt, tappade 12 respektive 20 kg, och återfick vår ungdoms idealvikter, efter ett par år på strikt LCHF. Men vi ligger fortfarande i det hälsosamma viktspannet BMI 19 – 30 enligt boken.

  Någon som läst boken eller hört talas om den?

 11. 11

  @ Professor Göran:
  Tror inte du läste inte vad jag citerade ovan från Perlmutter: ”..Även så att ju större mage desto större hjärnkrympning i flera studier, hänvisade till i boken. (Hippocampus (ungefär CPU) blir mindre med större mage….) Alltså allt det här är kopplat till synligt (fetma) eller osynligt (mager på utsidan) metabolt syndrom.

  Skillnaden är underhudsfett ( från stärkelse mest) och visceralt fett ( från fruktos mm etanol(?))
  Det senare blir metabolt syndrom först, sedan diabetes-2 följt av hjärtinfarkt eller direkt till hjärtinfarkt om individen har 5-stjärnig insulinpriduktion, t.ex.

  Ca 20% obesa är helt friska då deras fett ej är visceralt. Men upp till 40% av smala kan ha metabolt syndrom alltså, osynligt visceralt fett, vilket gör att boken du läser säkert har rätt i en del avseenden. (Källa: antingen Davies eller Perlmutter..)

  Själv tycker jag man måste skilja noga på fetterna.
  En del gifter som kroppen inte ”har tid med ” lagras i fettvävnad ”temporärt” eftersom vi evolutionärt förbrukade fettet en tid varje år. Med fler gifter runtom oss och ingen årlig svält blir det då ganska naturligt att kroppen vägrar bränna fett som innehåller gifter och har blivit ”gammalt” . Med mycket omega-6 i dieten bör fettet oxideras betydligt snabbare än mättat fett.
  (Det finaste fettet på renen lära ligga på ryggen: Det bränns varje vinter och förnyas varje sommar så att det alltid är färskt…)

 12. 12
  Ann Kristin säger

  @ Professor Göran:
  Intressant! Jag har inte läst boken, men däremot olika artiklar om att måttlig övervikt är hälsosammare än undervikt eller rejäl övervikt. Jag ställer mig frågande till att riktigt feta skulle klara sig ifrån sjukdomar. Uppenbarligen får man högre blodtryck och högre blodsocker så småningom, även om de smala riskerar att gå med dessa problem utan att de åtgärdas. Jag har ju funderat på om smala människor i medelåldern kanske har för lite insulin? De kan ju ha högt blodsocker utan att det ger symptom.Vi som är feta har ju uppenbarligen haft duktigt med insulin, eftersom det var mycket insulin som gjorde oss feta på lite mat.

 13. 13

  Vad, som är eftersträvansvärt i vikthänseende är nog i första hand kulturellt betingat, som Thomas Jansson indikerade. Alla vet att toppmodeller måste vara utmärglade, för att kunna visa kläder åt HM, vi i mogen ålder vill gärna se ut som tonåringar etc. Detta har inget med hälsa, vare sig god eller dålig, att göra. Den sorts fetma, som har att göra med Metabolt Syndrom, däremot och som lägger sig runt midjan med en tydlig utbuktning runt naveln, även hos normalviktiga, är en rejäl riskfaktor för hjärt/kärlsjukdom.

 14. 14

  Ann Kristin Skrev:

  Vi som är feta har ju uppenbarligen haft duktigt med insulin, eftersom det var mycket insulin som gjorde oss feta på lite mat.

  Överskottet av insulin emanerar säkert från en smygande insulinresistens. Har man en profil som vid en tidig graviditet är man illa ute. Är man däremot allmänt rund, med stor byst (gällande kvinnor) och väl tilltaget stjärtparti, kan det mycket väl vara lite överätning. Det ger antagligen inga hjärt/kärlproblem, om det har måttliga proportioner, men det belastar försrås rörelseapparaten.

 15. 15

  stenbj Skrev:

  @ Pandan:
  Vet inte det.
  Eftersom kokosoljan har blivit en stor exportprodukt kanske dom får hålla tillgodo med skräpmat som Thomas påpekar i #5.

  De åt massor med billig skräpmat i det program som jag såg – Tonga borde ju vara ett riktigt paradis men som med alla andra platser på klotet är det alltit något ”fel”. Medelvikten för kvinnor är 95 kg och deras BMI ligger på 32.

  Finns en artikel här för den som är intresserad

  https://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5711/LKT0650s4061_4065.pdf

  Dock innehåller den en del felaktigheter vilket alla här snabbt kommer att upptäcka,,,

 16. 16

  Thomas #15. Var det inte Tonga som ledde ”diabetes2-ligan” i världen häromåret? Tonganerna fick ju också förstärka flygplanstrapporna tidigare.(Har jag läst).

 17. 17
  Thomas Jansson säger

  Hittade en uppgift om 18% – är nog rimligt att anta att mörkertalet är utomordentligt stort,,,,

 18. 18

  Professor Göran Skrev:

  Någon som läst boken eller hört talas om den?

  Jag refererar den rätt utförligt på sid. 167-172

 19. 19
  Professor Göran säger

  @ Piltson:

  Det var kanske från din bok jag fick tipset – jag gillade de breda svepen i din bok!

  Det är fördelarna med internet och en blogg som den här – många ögon bevakar omvärlden så att man kan få en vettig helhetsbild.

 20. 20
  Mats Lindberg säger

  Jag har i åratal relaterat till Junkfood Science Blog (https://junkfoodscience.blogspot.se/, ”Obesity Paradox Series”) i tidigare diskussioner kring ”riskerna” med övervikt, men det tycks inte imponera på folk. Som Professor Göran skriver tycks allmänkunskapen kring ”övervikt” vara dålig, troligen för att det är så lätt att hamna i fördomsfällor. Robert Lustig tar upp dessa fördomar i sin nya Youtubeföreläsning Fat Chance Fructose 2.0.

 21. 21

  OFF TOPIC – LCHF.se nyhetsbrev…. skrev:
  ”…Vi som står bakom LCHF.se, Per Wikholm, Lars-Erik Litsfeldt, Ralf Sundberg, Paul Wisén med flera har nu beslutat att fokusera våra krafter i företaget på det vi är bäst på och tycker är viktigast för folkhälsan. Kampen om kostråden, maten i skola och äldreomsorg, politisk verksamhet, media och arbetet med att lyfta fram de produkter och de producenter som lyssnar på oss och är beredda att tillverka livsmedel som är Bra mat för människan, dvs Nyckelmärkta produkter. Här är vår styrka och här finns det stora jobbet att göra. Vi hoppas att ni fortsätter att stödja oss i det arbetet….”

  Intressant. Men dom har väl inte blivit absorberade (uppätna?) av SLV ? Det står: faktiskt ovan:
  ”…livsmedel som är Bra mat för människan, dvs Nyckelmärkta produkter.”

 22. 22
  Mats Lindberg säger

  @ stenbj:
  NYCKELmärkta, inte nyckelHÅLSmärkta!
  Deras egen märkning de försöker lansera.

 23. 23

  @ Mats Lindberg:
  Ok. Kanske bara jag som inte fattade galoppen direkt….
  Nyckelhålsmärkningen har ju redan – åtminstone i våra kretsar – blivit ett varningsmärke så det kanske kan vara oförståndigt att komma med något snarlikt och mena motsatsen.

 24. 24
  Helge Andersson säger

  @ Professor Göran:

  Det trodde jag var allmänt känt att det finns många feta som mår bra, och många magra som har metabola syndromet. Hänger ihop med generna.
  Dr Peter Attia tar ju upp detta på ett föredrag i TED. Han menar att vi kanske fått det hela om bakfoten, fetma är en ”försvars mekanik” som fungerar för en del (dock inte flertalet), magra har inte det i generna https://www.ted.com/talks/peter_attia_what_if_we_re_wrong_about_diabetes.html

 25. 25
  Helge Andersson säger

  @ Pandan:
  Finns sen gammalt en hypotes om att polynesier är feta för att det var de som hade anlaget som överlevde sökandet efter nya öar. Fanns en tradition att när ö-gruppen blev överbefolkad, lastade man katamaranen full med mat och folk. De gav sig sen ut i okända vatten, de som hade hull levde helt enkelt tillräckligt länge för att hitta en ny ö-grupp.

 26. 26
 27. 27

  Nyckelmärkta reagerade jag med på, känns inte helt hundra. Risken att google translate blandar ihop med Ancel Keys 🙂

 28. 28

  @ juli:
  Den va bra! ”Ancel Nycklar” har vi redan sett och honom har vi haft mer än nog av.
  Endast SLV och ovetande känner fortfarande inte till hans förfalskningar.

 29. 29

  @ Professor Göran

  Mycket relevanta tankar kring vikt och hälsa!

  Feltänkandet kring övervikt/fetma är häpnadväckande både till innehåll och spridning.
  När jag fick diagnosen 1998 skulle min diabetes bearbetas (inte botas) genom att jag absolut skulle gå ner i vikt (c:a 15 kg). Hur skulle det gå till? Det svar jag fick var otroligt inoperativt (dvs saknade orsak-verkan- och åtgärd-effekt-förklaringar) dvs. gick ut på det välkända svamlet om ”ät mindre!”.
  Det var först efter min hjärtinfarkt och stroke 10 år senare som jag efter idoga självstudier på nätet (där jag hittade Annika, Lars-Erik Litsfeldt och Uffe Ravnskov) som jag lyckades begripa att övervikt/fetma och diabetes har SAMMA ORSAK,nämligen ett överskott av kolhydrater.
  Så snart jag mer eller mindre helt strök kolhydrater började kilona rasa (15 kg på 3 månader) och hälsan förbättras. Resten ’is history’ (http://www.FriskaDiabetiker.se ).

  Riskfaktorn för diabetes är ÖVERSKOTT AV KOLHYDRATER, INTE FÖR LITE MOTION, INTE FÖR MYCKET FETT, VARE SIG I MATEN ELLER I KROPPEN, INTE HELLER TARMFLORAN (som kanske samvarierar med – men ej orsakar diabetes), INTE GULA FINGRAR, DÅLIGT BORSTAD/SPOLAD MUNHÅLA OCH ANDRA STOLLIGHETER SOM FRAMKASTAS AV OKUNNIGA S.K. ’EXPERTER’.

  För några år sedan (2010?) upptäckte jag Mary Newport och blev snabbt övertygad om att hennes upptäckt om kokosfettets gynnsamma verkan på hennes alzheimersjuke make var så välgrundad och väldokumenterad att man utan att avvakta studier i 100 miljonersklassen eller långtidsstudier (hur lång är en långtid?) mycket väl kunde ta till sig hennes kokosfettdoser men i form av kokosstekfett och därmed uppnå babyns fördelar: Bygga hjärnceller med hjälp av laurinsyra, som med c:a 50% ingår i kokosfett och modersmjölk.
  Ska hjärnan hålla sig frisk och leva länge behövs lämpligt byggnads- och reparationsmaterial, dvs fett, protein och LAURINSYRA. Jag får sedan 5 år tillbaka i mig 70-100 g kokosfett/olja per dag, njuter av smak och konsistens (speciellt tillsammans med 4 rinnande äggulor) och menar att min hjärnas avtackling definitivt minskats under denna tid.

 30. 30
  Karin Hellsten säger

  Mycket intressant! Undrar bara en sak, smälter ni kokosfettet och sörplar i er, eller hur får ni det ätbart?
  Min mamma har alzheimer o det kan ju inte vara fel att ”testa” det på henne. Det är ju inget läkemedel, utan helt ofarligt. Men hur gör man?
  Sen undrar jag också vad andra läkare och forskare har att säga om detta. Görs det någon forskning idag, finns det kunskap om detta i Sverige förutom ni som läst det här ?
  Vill gärna veta mer, tack!

 31. 31

  Karin Hellsten Skrev:

  Mycket intressant! Undrar bara en sak, smälter ni kokosfettet och sörplar i er, eller hur får ni det ätbart?
  Min mamma har alzheimer o det kan ju inte vara fel att ”testa” det på henne. Det är ju inget läkemedel, utan helt ofarligt. Men hur gör man?
  Sen undrar jag också vad andra läkare och forskare har att säga om detta. Görs det någon forskning idag, finns det kunskap om detta i Sverige förutom ni som läst det här ?
  Vill gärna veta mer, tack!

  Ta en tesked kokosfett i kaffet eller i en kopp te. Det behöver inte vara fulla muggar/koppar, det går ju bra med en halv. Testa själv, då vet du hur det smakar och känns, sen på mamma. Köp det bästa kokosfett du kan hitta, på nätet eller i hälsokostaffären, men det finns också i de stora butikskedjorna, typ ICA, Coop m fl., dock inte silverpaketet!

  Kokosfett finns med kokossmak och utan smak. (Det är en smaksak vilket man gillar).
  Kokosfett och Kokosolja är samma sak, Kokosfett blir flytande vid 25 grader ungefär.

  Man kan också använda kokosfett i matlagningen i stället för smör eller olja.

  Själv tar jag en tesked direkt i munnen, såväl morgon som under dagen eller kvällstid.

  Kokosfett är bra både invärtes och utvärtes.

  Lycka till – berätta gärna vidare.

 32. 32

  @ Karin Hellsten:
  Mer info om Alzheimer – blodsocker – kokosfett.
  https://annikadahlqvist.com/2012/12/05/daliga-livsvanor-kan-leda-till-alzheimer/

 33. 33

  Cocosfett läggs i en burk + en kopp starkt kaffe, locket på. Skaka tills fettet emulgerat med kaffet. Drick och bli beroende! Tips från veggisrörelsen 🙂

  Varning! Det krävs tättslutande lock och försiktighet. För mycket cocosfett, gör att man äter för lite övrig mat. Det tror jag är en superbantningsmetod, själv måste jag passa mig. Georgs cocosfettsmetod 🙂

 34. 34
  Karl Erik Olsson säger

  Bra att vara fet?
  Det stämmer så länge man är tillräckligt fet!!

  Barry Sears (han med Zonen) har behandlat detta ingående i ”TOXIC FAT when good fat turns bad”

  Det handlar om eicosanoider, de ”goda” anti-inflammatoriska och de ”dåliga” pro-inflammatoriska, det vill säga arakidonsyra.
  Vegetabiliska oljor med högt omega-6 och högt insulin ger mycket arakidonsyra. EPA i fiskolja minskar mängden.
  Kroppen bunkrar arakidonsyra i fettcellerna för att det inte skall nå andra organ. Man blir fetare för att skydda kroppen!
  Sears menar att det finns tre skäl till för mycket arakidonsyra:

  Billiga renade kolhydrater, hög-glykemiska
  Billiga vegetabiliska oljor, t ex från sojabönor eller majs
  Minskad konsumtion av fiskolja

  I långa loppet klarar inte kroppen att bunkra. Sears ser bunkringen som en cancer, godartad när man bunkrar, elakartad när den släpps ut. Då kommer de latenta sjukdomarna: diabetes, hjärtfel cancer och Alzheimers. De flesta sjukdomar är orsakade av inflammation.

  Summa summarum, att vara fet är ett sätt att skjuta upp problemen.

  Karl Erik Olsson

 35. 35

  ”Time bomb” med andra ord.
  Om man förbränner det via fasta och motion, minimeras skadorna från omega-6 då?
  Vad annars tycker du man kan göra åt visceralt fett ?

 36. 36

  @ 65+:
  Smak och luktlös är endast för matlagning och stekning, den som luktar och smakar kokos är kallpressad och innehåller alla nyttigheter, uppvämningen över 38 grader skadar de värdefulla innehållet.

 37. 37

  Jag kan säga att jag har följd Marys rapport under flera år och vet att tyvärr dog Steve för nått år sedan. Men han fick 6 goda år efter han började med kokos.
  Det ger ju en sporre till alla, speciellt oss äldre, att börja med kokos redan nu. Steve hade ju varit sjuk länge innan han började.

 38. 38

  Det enda jag kan tillägga i sammanhanget är att periodisk fasta visat sig ha effekt.
  En lätt start kan vara att man inte äter 3 timmar före sängdags, vilket bara det kan vara svårt på en kolhydratsdominerad diet. ”Hemligheten” är att utsätta kroppen och därmed hjärnan för så mycket självrensning – autofagi – som möjligt vilket gradvis tar bort ”konsumerar” trasiga proteiner även i hjärnan.
  Om man kan göra periodisk fasta 24 timmar på standardkost räcker det med ett par dar i veckan. Men det blir betydligt lättare om man först byter till en fettdominerad kost, alltså LCHF eftersom hunger då minskar enormt.
  För normal- och underviktiga kan det räcka med proteinfasta för att slippa eller minimera viktförlust. Autofagin kommer igång och ”jagar proteiner eller aminosyror” så snart det blir ont om dessa alltså så snart man inte tar in några. Eftersom Alzheimer’s är just deformerade proteiner kan periodisk fasta vara den idealiska standardlösningen.
  Att äta kokosolja mellan fastorna bör gå utmärkt !
  Anledningen till snabb död vid Alzheimers lär vara att vi har mer ”grå celler” i kroppen som ”mikrodatorer” för att hålla reda på processer, och dessa celelr drabbas tydligen synkront med hjärncellerna. Gissar att huvudanledningen till Alzh. kan ligga i för många mål och mellanmål dagligen, något som följer ”automatiskt” med en kolhydratsdominerad standarddiet.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa