Dålig eftersmak av läkemedelslunch

I Läkartidningen.
Minna Johnsson och Karsten Juhl Jørgensen skriver en artikel om den information som gavs vid en läkemedelslunch om Metylfenidat (ex Ritalin och Concerta) mot ADHD. Vid en expertgranskning av Danska Sundhedsstyrelsen befanns det dålig effektivitet och stora risker för biverkningar. Under läkemedelslunchen beskrev representanten bara fördelar och inga nackdelar med preparatet i fråga.
Artikeln avslutas:
”Som enskild läkare är det svårt att ändra på att det främst är läkemedelsindustrin som skapar den evidens vi grundar våra beslut på, eller att vidareutbildning utan kommersiella intressen är svår att tillgå. Men det finns en sak vi alla kan göra: Vi kan välja att avstå från läkemedelsluncher.”

 

Comments

 1. 1

  MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

 2. 2
  olle holmqvist säger

  läste Josef ovan och råkade hitta ”intill” om D-vitamin
  https://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/liten-nytta-mot-frakturer-av-d-vitamin-14441

 3. 3

  Roligt att se även andra läkare öppna sina ögon till ”läkemedelsinformation” som ren och skär marknadsföring. Biverkningar finns ibland med, vanligen nedtonade i finstilt. Dessa försäljare är i samma solskensklass som begagnade bilhandlare med kontoret på fickan. Att de backas upp av världens största läkemedelsföretag säger alltför mycket om dessa företag för att de ska kunna kännas hederliga eller seriösa, turligt nog för en ökande minoritet. Förr siktade man på att bli frisk med medicin. Idag ser man sådana mediciner plus vitaminer som ett hot mot ökad försäljning. Kan man fortfarande plocka älgört eller Al och utvinna egen salicylsyra utan att bli åtalad, även om man gör det genom att tugga lite under en skogspromenad?
  Att Diabetiker typ2 ofta har samma Vitamin C nivåer i blodet som friska ser vissa gärna som indikation på att Vitamin C inte har någon inverkan alls på diabetiker eftersom ingen uppenbar brist. Att det kan röra sig om att varken glukos eller vitamin C kommer in i cellerna enligt GAA teorin vid insulinresistens vill man inte höra talas om. Och kliniska försök som visar att Vitmin C i Diabetiker-2 ännu utan allvarliga biverkningar har 25% nedsatt Cvitaminnivå i lymfocyter och att de med biverkningar som känselförlust och begynnande blindhet har Cvitaminnivåer 40% lägre än normalt i samma lymfocyter blev säkert ett roligt uppvaknande för de diabetiker som fick reda på det eftersom det betyder att följdsjukdomarna definitivt förvärras utan ett par gram Cvitamin om dan, och kanske även något för insulinresistensen. Men varken rikskanaler eller socialstyrelsen eller ens Diabetesföreningar sprider budskapet som kan stoppa avgrundshemska amputeringar för mång redan lidande. Suck.
  Att jag själv blev frisk från 6 års kärlkramp genom att kapa 95% av alla kolhydrater kan enligt samma GAA teori bero på att de Cvitaminer jag åt då plötsligt kom in i mina celler när mitt prediabetiska blodsocker plötsligt behölls lågt med den nya LCHFkosten. Det är dags att fler läkare och forskningsråd inser att vi inte behöver medicin som lönar sig utan medicin som vi blir friska av. Lägg därtill att Hippokrates delade ut den medicinen till alla för många år sedan !

 4. 4
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Kloka synpunkter som vanligt 🙂

  Intressant om C-vitamin och diabetes. Var har du läst om detta?

 5. 5
  olle holmqvist säger

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26014115
  IC50 – half maximal inhibitory concentration

  Uses of Peltophorum africanum
  This tree has many uses. Young leaves and pods are eaten by livestock. Flowers provide a high yield of nectar and pollen for bee-keeping. The timber can be used for furniture. The wood is good good for fuel. It makes a good shade tree for both livestock and humans. There are also various medicinal uses recorded. Roots are used to heal wounds, toothache and throat sores; root, leaves and bark used to clear intestinal parasites and relieve stomach problems; bark relieves colic; stem and root used for diarrhoea and dysentery. It is also used to treat eyes.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Peltophorum_africanum%2C_habitus%2C_c%2C_Zoutpan.jpg/1024px-Peltophorum_africanum%2C_habitus%2C_c%2C_Zoutpan.jpg

  finns som hälsoprodukt ? ngn vet ? kunde kanske odlas i växthus ?

 6. 6
  Per-Olof Persson säger

  Diabetiker har låga nivåer av C-vitamin i kroppens celler

  https://www.kostdemokrati.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=60

 7. 7

  @ Professor Göran:
  Tack. Se den här länken för studieresultatet jag hänvisade till ovan.
  https://care.diabetesjournals.org/content/27/10/2491.full

  En professor Ely kom upp med GAA teorin 1972.
  Man fann även att C-vitamin fungerar utmärkt mot inflammationer inklusive förkylningar, så länge blodsockret ej blir för högt, just pga att både C-vitamin och glucose släpps in samtidigt när insulin öppnar ”celldörrarna”. En HCLF diet kan då mer än halvera antalet C-vitaminmolekyler som släpps in i en cell efter en måltid endast pga av att antalet glukosmolekyler i blodet då ofta fördubblas. Alla slags Inflammationer i denna situation förvärras alltså exponentiellt med förhöjt blodsocker. C-vitamin är den kraftigaste antioxidanten vi har. Har läst om att t.o.m sepis klarats med högt vitamin-C-intag i flera patienter.

  Förmodligen är GAA huvudanledningen till dom förträffliga hälsovinsterna med LCHF då alla nu vanliga kroniska sjukdomar involverar inflammation eller alltså en oförmåga att bli av med inflammation orsakad av höga blodsockertoppar.
  Diabetiker typ 2 bör alltså se till att plasmavärden för C-vitamin ligger minst lika högt över normalt som blodsockret för att inte förvärra hälsan, och kanske dubbelt igen för att bli lite bättre.

  Här lite mer lätt läsning om flera Vitamin-C-förespråkare inklusive Linus Pauling, som jag just hittade och inte helt läst ännu.
  https://www.vitamincfoundation.org/expert.shtml

 8. 8
  I Like Neil Young säger

  Josef Boberg Skrev:

  MANIPULERAD VETENSKAP
  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Detsamma verkar gälla det moderna jordbruket.

  Såg ni programmet om humlor och andra pollinatörer som gick på SVT i går den 16/6? Det är verkligen förskräckligt…
  Laxodling är även det nåt som ingen tänkande människa borde befatta sig med slutprodukten av..

 9. 9
  LCHF-Bengt säger

  @ I Like Neil Young:
  Verkligen en skrämmande dokumentär, och visar än en gång att vi inte kan manipulera naturen med det moderna jordbruket.
  Länk till programmet
  https://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten

 10. 10
  Professor Göran säger

  @ Per-Olof Persson:
  @ sten:

  Tack för länkarna! Klargörande!

  Detta stämmer med ’allt’ som jag från olika håll hittills har tagit till mig kring C-vitamin och där Linus Pauling kanske var den största vetenskapliga pionjären. Han skrev en läsvärd bok om C-vitamin.

  Det känns som att vi som är engagerade i LCHF för vår hälsa har tillgång ett vetenskapligt ’världspussel’ där trovärdigheten i den bild som framträder ökar med varje pusselbit som faller in i detta helhetsmönster.

  På den officiella medicinska världskartan, som jag betraktar som klart ovetenskaplig, har vi å andra sidan svårt att se något logiskt övertygande helhetsmönster över huvud taget. Detta stämmer också med den rådande ’atomistiska’ synen där varje enskild sjukdom ses som en isolerad ’happening’ och dessutom oftast utan någon direkt orsak (”Vi vet fortfarande inte vad som orsakar diabetes!”) men gärna med ett genetiskt ’ursprung’. Varje sjukdom behandlas enligt denna logik som en separat företeelse. En helhetssyn (’holistisk’) på hälsa och sjukdom i Hippokratisk mening är helt främmande för den officiella medicinen.

  Som kardiologen sa till mig för tio år sedan när han inte längre ville se mig: ”Här bedriver vi SJUKVÅRD!”

 11. 11
  olle holmqvist säger

  LCHF-Bengt Skrev:

  att vi inte kan manipulera naturen med det moderna jordbruket.

  Trots en viss ensidighet (där forskarna pratar om möjliga hot, så har speakertexten redan förverkligat dem, för det spanska plasthavet säger hon: här finns inga växter, fast sådana syns i förgrunden osv) Informativt programm, forskarna menar alla utom en tror jag,
  att möjliga åtgärder finns. Bygg bon åt de vilda bina. Fast forskaren måste genast kila in den korrekta brasklappen: Det blir nog för dyrt I Sverige försöker jordbruket bevara
  åkerholmar, stengärdsgårdar. Dvs vi kan manipulera naturen. (Bevarandet är ett slags manipulering) Med den korta generationstiden bör avel på tambin vara möjlig. Det viktiga: problemet är synligt, många arbetar på lösningar.

  Mkt i USA är icke föredömligt. Det blir lurigt när bilder fr Amerika blandas m svenska.
  En som insåg den amerikanska livsstilens brister var Knut Hamsun. Han såg ”det moderna” jordbruket dra fram, maxodla tills jorden inte gav något mer, och sedan bara dra vidare till
  jungfrulig mark.

  Programmet beskriver ett ganska nyligen upptäckt problem. Fast skeendet är gammalt och känt.
  I botanik 1970 lärde vi om pollineringens betydelse för natur – och odling.

  Ett alternativ till uppgivenhet – ”kan inte” – lyder: se problemet, förstå det, bota ! Exempel finns i Kirchmann et als bok Den ekologiska Drömmen
  gratis läsning här:
  https://pub.epsilon.slu.se/11755/1/kirchmann_h_150126.pdf
  scrolla till sid 19 och sid 23 och se diagrammen
  Normaljordbruket förnekar inte att problem finns, men tror att det vettiga är att försöka lösa dem – ett efter ett.

  Det är din plikt att vara optimist ! (Kant/Popper)

 12. 12
  Lars Henrik säger

  Jag är övertygad om att det först och främst måste vara de vilda pollinerarna som vi ska rädda och bevara. Det har i studier visats att dessa är effektivare som pollinerare än tambin och de bär en mycket större del av pollinationen och mångfalden genom sin egen artrikedom samt de olika arternas specialisering på olika växter.

  Att bygga bon åt de vilda bina är en bra åtgärd och kan utföras av i princip alla som har en plats att sätta boet på. Det räcker dock inte eftersom det troligtvis inte adresserar de största problemen. T ex är matbristen, dvs brist på blommande och ej giftbesprutade växter ett större problem, vilket nog av konkurrensskäl kommer att förvärras om man försöker ersätta de vilda med tambin. Dessutom sprider senare sina sjukdomar och kvalster till de förra vilket gör situationen än värre.

  Vi får inte försätta oss i en situation där vi måste förlita oss på bin som vi människor måste ta hand om för att de ska klara sig och för att växterna ska bli pollinerade. Bygg upp starka stammar av vildbin, humlor, fjärilar och blomflugor först!

  Normaljordbruket förnekar inte att problem finns, men tror att det vettiga är att försöka lösa dem – ett efter ett.

  Med tanke på att det är här de riktigt stora resurserna finns: Hur tycker dess aktörer att det går med den saken så här långt?

  Det är din plikt att vara optimist !

  Absolut! Jag är allt mer optimistisk om att det ekologiska jordbruket kommer att fortsätta vinna andelar från ”normaljordbruket” 🙂

 13. 13
  olle holmqvist säger

  ”Politikerna driver på genom att subventionera det svenska ekojordbruket med omkring 500 miljoner kronor om året. Många lantbrukare går över till eko av ekonomiska skäl, inte för att de nödvändigtvis tror på revolutionens budskap.” Corren 28/11 2014

  Lars Henrik Skrev:

  de vilda pollinerarna som vi ska rädda och bevara.

  javisst, men varför skulle det inte gå med problemlösning enl normaljordbruk ?

  se och kommentera gärna dessa exempel:
  olle holmqvist Skrev:

  Ett alternativ till uppgivenhet – ”kan inte” – lyder: se problemet, förstå det, bota ! Exempel finns i Kirchmann et als bok Den ekologiska Drömmen
  gratis läsning här:
  https://pub.epsilon.slu.se/11755/1/kirchmann_h_150126.pdf
  scrolla till sid 19 och sid 23 och se diagrammen

 14. 14
  Lars Henrik säger

  olle holmqvist Skrev:

  Lars Henrik Skrev:

  de vilda pollinerarna som vi ska rädda och bevara.

  javisst, men varför skulle det inte gå med problemlösning enl normaljordbruk ?

  Det kanske kan gå! Men tyvärr tvivlar jag personligen på att industrin har en genuin vilja att lösa dessa problem i tillräcklig omfattning. Förtroendet finns inte riktigt. Jag upplever att branchens stora tongivande drakar faktiskt arbetar åt motsatt håll och jag behöver se betydligt fler exempel på verksamma lösningar som industrin och jordbrukarna själva anser genomförbara än vad jag ser idag. Jag ser utvecklingen inom det ekologiska jordbruket som en klart säkrare väg framåt.

  Men, ska tilläggas, när det gäller matsituationen för pollinerande insekter måste man också se till markanvändningen i stort. Inte bara åker och åkerkanter utan även vall, äng (i förekommande fall), vägkanter, skogsmark etc och hur dessa marktyper fördelas över totalytan. De stora (rationella) och sammanhållna arealerna av monokulturer gynnar inte dessa insekter. Avstånden blir helt enkelt för långa och för många vilda biarter, som bara rör sig något hundratal meter, innebär detta stora habitatförluster. Förmågan för arten att klara av tillfälliga klimatbakslag försämras. Idag trivs bin bättre på vissa håll i staden (pga parker och trädgårdar) än i många jordbruksbygder.

  Som sagt det krävs större grepp än att bara reducera mängden gifter om man vill bevara de vilda pollinerarna.

  Ps. Sidan 19 – 23 i den länkade boken innehåller inte mycket om pollinerande insekter. Dock ett stycke med en del erkännanden om att problem finnes vilket var trevligt att se :-). Ds.

 15. 15
  LCHF-Bengt säger

  @ olle holmqvist:

  Jag tittade på statistiken och det såg positivt ut, men jag blir inte lugn för det, snarare tvärtom, här är en rapport från kemikalieinspektionen om förbrukning av kemikalier,1981- 2013 i tex. jordbruk, och då har inte någon minskning av bekämpningsmedel kunnat ses från 90-talet, trots att många bönder slutat på den tiden. Se sid 41

  https://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Statistik/ForsaldaBKM/forsalda_bkm_2013.pdf

 16. 16
  olle holmqvist säger

  Lars Henrik Skrev:

  Ps. Sidan 19 – 23 i den länkade boken innehåller inte mycket om pollinerande insekter. Dock ett stycke med en del erkännanden om att problem finnes vilket var trevligt att se :-). Ds

  det var just det jag menade – inom andra områden – har normaljordbruket löst problem. Normaljordbruket behöver ju för sin ekonomi vilda pollinatörer. ( vi behöver inte tillskriva normaljordbruket kärlek till naturen) Varför skulle det inte lyckas här ?
  LCHF-Bengt Skrev:

  har inte någon minskning av bekämpningsmedel kunnat ses från 90-talet, trots att många bönder slutat på den tiden. Se sid 41

  just det, tillförseln har inte minskat, men frånförseln går. fr 33 1992 till nästan noll 2012,
  ( mikrogram per liter)
  pga åtgärder enl ”piecemeal agriculrural engineering”. Bekämpningsmedlen/gifterna har utvecklats till snabb nedbrytbarhet till enkla substanser som vatten och koldioxid och administreras vid rätt klockslag.

  Uppskattar att ni tar diskussion i sak och inte förfaller till betygsättning och allmänna omdömen.

  PS Termen normaljordbruk är rätt även därför att det är den ”norm” mot vilken det ”ekologiska” jämför sig DS

 17. 17
  Lars Henrik säger

  olle holmqvist Skrev:

  Normaljordbruket behöver ju för sin ekonomi vilda pollinatörer. ( vi behöver inte tillskriva normaljordbruket kärlek till naturen) Varför skulle det inte lyckas här ?

  Vissa delar av jordbruket behöver pollinerande insekter men spannmåls- och vallodlingen hör ju inte till dessa. Det är där vi hittar de stora arealerna.

  Och kanske har vissa odlare av insektspollinerade grödor såsom jordgubbar, frukt, mandel etc hittat vägar runt bristen på vilda pollinerare genom ”engångssamhällen” av bin och humlor. Det är ju inte riktigt den lösningen vi är ute efter här. Man kan fråga sig varför odlarna inte gör mer själva för att upprätthålla stammarna? Är det för att de då också måste minska sprutandet?

  PS Termen normaljordbruk är rätt även därför att det är den ”norm” mot vilken det ”ekologiska” jämför sig. DS

  Kanske det men i det historiska perspektivet förefaller det inte rimligt att kalla företeelsen normal och jag gillar just det historiska perspektivet. Jag tror just detta perspektiv ger den rätta bakgrunden att betrakta utvecklingen i natur och jordbrukslandskap under det senaste århundradet, eller för all del årtusendet. Det blir lätt att inte se skogen för alla träd och förlora sig i detaljer annars tror jag.

 18. 18
  olle holmqvist säger

  Alla leguminoser i vall, viktigast kanske rödklöver går på pollination.

 19. 19
  Lars Henrik säger

  olle holmqvist Skrev:

  Alla leguminoser i vall, viktigast kanske rödklöver går på pollination.

  Sant! Jag tänkte främst på gräsen som ju utgör största vikten och volymen.

 20. 20
  olle holmqvist säger

  helt ok

 21. 21
  LCHF-Bengt säger

  @ olle holmqvist:

  Min egna hälsoresa började efter att jag blivit riktigt sjuk och massor av krämpor i 15-årstid, så tänkte testa lchf med ren mat, så ren det bra går. Efter 5,5 år förbättras fortfarande hälsan, och den förut så jobbiga motionsrundan har nu blivit riktigt roliga, när tydliga framsteg hela tiden märks. En tydlig upptäckt under resans gång är att jag blivit känsligare och känsligare vid felsteg, därav min misstänksamhet mot alla kemikalier i maten. När jag sen jämför hur mina jämngamla kompisar har det med liknande krämpor jag hade, blir jag ännu mer övertygad av att sättet jag lever är i rätt vald.

  Vi är just nu inne i ett massutdöende av djur och växter, som till stor del beror på människan, och människan kommer att bli påverkad till slut, för vi är en del i kretsloppet, varken vi vill eller inte.

 22. 22

  LCHF-Bengt Skrev:

  Vi är just nu inne i ett massutdöende av djur och växter, som till stor del beror på människan, och människan kommer att bli påverkad till slut, för vi är en del i kretsloppet, varken vi vill eller inte.

  Sant.

  We Are All ONE ! – antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.

 23. 23
  olle holmqvist säger

  Åren precis kring åt 1000 var havet kring södra Själland sörjigt med alger,
  döda och döende, ruttnande det vi idag skulle kalla övergödning. Fisket gick illa.
  Garn fastnade i sörjan. Efter tre år vidtog fiskar/bondebefokningen den enda
  rationella åtgärden. Man hängde kungen. Det var ju hans ansvar,
  Sedan blev fisket OK igen.

  Det finns en risk att upplevelsen – Jag vidtog den här åtgärden – så blev jag frisk
  har samma struktur. Såg ett TV-program för några årtionden sedan. Kvinnan
  hade ont i lederna, gick till den ena doktorn efter den andra, blev inte frisk för det,
  trots olika kurer. Så gick hon till knotknackaren . och si han gjorde henne frisk.

  En möjlig förklaring är att många sjukdomar ”botar sig själva”. Och har boten
  inträffat kort efter den dramatiska åtgärden så…

  Har själv varit med om det. En ovanlig medfödd skelettsjukdom, i tonåren och
  ända upp i ca 30-åren hände det sig att högerbenet knöt sig, jag kunde inte gå.
  Fick stå och vänta ngn minut, så kunde jag gå igen. Sedan dess händer det aldrig.
  En del säger t o m att jag går utan att halta.

  Till den som säger: ”Jag vet av egen erfarenhet…” Vill inte beröva dig din upplevelse och erfarenhet. Men själv inte alldeles säker…

 24. 24
  Professor Göran säger

  Egentligen förstår jag inte varför så många av oss har en så naivt positiv syn på jordbruksindustrins (Monsanto är nog synonymt med denna) och läkemedelsbolagens ’goda vilja’ när alla fakta som jag själv har kunnat ta del av vad gäller dessa två industrikonglomerat talar för att de karaktäriseras av en total avsaknad av ’god vilja’.

  I senaste numret av Teknikhistoria läser jag t.ex. om frånvaron av den ’goda viljan’ hos Union Carbide (jag tror att de framställde jordbruksgifter) i deras verksamhet i Bhopal i Indien (jag tror att de framställde jordbruksgifter där) och som resulterade i en halv miljon skadade människor och mer än tre tusen döda för 30 år sedan.

  Statinskandalen har väl pågått under ungefär lika lång tid men antalet offer för detta avancerad kvacksalveri får antagligen det som hände i Bhopal att framstå som en ren söndagsskoleaktivitet. Dr. Malcom Kendrick berättar i sin senaste blog om hur sofistikerat statinbedrägeriet är och hur det oförtrutet fortsätter.

  Jag kan inte se att någon av dessa industrier har gjort någon helomvändning. I mina ögon är de i grunden korrupta och dessutom att våra myndigheter sitter i deras knän.

 25. 25

  Off Topic. Om det finns någon här som fortfarande tror att TTIP kan innehålla ofarliga saker som vi alla kan acceptera, se på den här videon för att förstå vad ”bilaterala investeringsavtal” betyder. till att börja med. Talare David Malone.
  https://www.youtube.com/watch?t=881&v=6fDCbf4O-0s

 26. 26

  @ Professor Göran:
  Här en video om bl.a. hur en Kanadensisk farmare med sitt livsverk som insats till slut vann en delseger över Monsanto. Mindre farmare som inte har råd med civilmål på flera hundratusen dollar i legala kostnader försvinner vanligen direkt, som en USA bonde förklarar. Allt inkl. GMO på väg hit med TTIP.
  https://www.youtube.com/watch?v=su0om5L4Bhg

 27. 27
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  Om det finns någon här som fortfarande tror att TTIP kan innehålla ofarliga saker som vi alla kan acceptera, se på den här videon för att förstå vad ”bilaterala investeringsavtal” betyder. till att börja med. Talare David Malone.

  Tack för länken till detta föredrag!

  David Malone var helt okänd för mig men, efter att nu ha lyssnat på en tredjedel av föredraget, finner jag honom helt suverän med sin analytiska förmåga. Hans engelska humor gör inte föreläsningen sämre.

  Kommer det finnas någon demokrati kvar över huvud taget om några år?

  Jag inser återigen hur viktigt det var att i Göteborg tillsammans med människor över hela världen demonstrera mot Monsanto och TTIP för en månad sedan som ett sätt att försvara vår demokrati och vårt nationella självbestämmande för vår egen och vår djurs framtida hälsa. Men hur kan man få vanliga människor att demonstrera om inte ens folk som är insatta i frågan vill göra det?

 28. 28

  @ Professor Göran:
  Att ca hälften av EU parlamentarikerna var emot det hela framstod klart i Strassburg häromveckan då EU-ledningen (?) bestämde ingen diskussion eller omröstning om fråga.
  Vad som är mycket kontroversiellt i detta är att inga riksmedia vad jag sett rapporterar om det !
  Visade t.ex sådan här bilder i rikspressen? Skandal att en sådan livsviktig fråga ”blockeras” (?) i rikspressen. Hur kan det gå till ?
  https://www.rte.ie/news/2015/0610/707103-ttip/
  Dock har Aftonbladet fått allt om bakfoten i en debattartikel 27-4:
  https://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article20698537.ab

  Frihandel är vi visst för, det är de allsmäktiga tribunalerna som sätter varje deltagande lands lagar och t.o.m grundlagar ur spel som man inte begriper, ännu hoppas jag dock på!

  Det jag har gjort är att kontakta min lokala riksdagsman och ta det vidare därifrån. Första resultatet var i mitt fall 1/ ”I en utredning från Bryssel såg det mycket bra ut om TTIP” 2/ ISDS hade han inte hört talas om!

  Man kan ju då helst fråga alla sina loka riksdagsmän, alltså från samtliga partier.

  Sedan kanske man kan prata kost med dom också…
  Good Luck!

 29. 29
  olle holmqvist säger

  Den som vill veta hur en ”normal-jordbruks-förespråkare” argumenterar
  om (raps)blommor och bin kan läsa här:
  https://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1291/ItemId/1204/View/Details/AMID/3130/Default.aspx

 30. 30
  Professor Göran säger

  sten Skrev:

  Skandal att en sådan livsviktig fråga ”blockeras” (?) i rikspressen. Hur kan det gå till ?

  Ja det är verkligen en skandal!

  sten Skrev:

  Talare David Malone.
  https://www.youtube.com/watch?t=881&v=6fDCbf4O-0s

  Nu har jag sett hela föreläsningen och den är verkligen stark.

  Den här tråden handlar förvisso om hur läkemedelsbolagen ’köper upp’ läkare med ’små medel’ men frågan är vad som kommer hända om TTIP går igenom. Som jag ser det kommer hela vårt demokratiska system att köras över av dessa industrikonglomerat vars enda intresse är att maximera sina vinster.

  Men varför står i stort sett alla partier bakom detta uppenbara vansinne?

  Ändå reagerar vi gräsrötter!

  People-powered movements have played a huge part in stopping this resolution from passing. We’ve contributed to this immense public pressure with our European-wide campaign against TTIP: As of this week more than 2 million people have signed the self-organised European Initiative to stop TTIP.

  Here’s that link — please sign and share the petition: https://action.sumofus.org/a/stop-ttip-eci/

 31. 31
  Lars Henrik säger

  @ sten:
  @ Professor Göran:
  Jag har också precis sett hela föredraget och jag upplever rejäl frustration över den tystnad och det ointresse som tycks råda i ämnet i press såväl som i min omgivning. Vi måste hoppas att våra skriverier och våra samtal tillräckligt snabbt kan urholka stenen.

 32. 32

  Om enskilda företag kan stämma en stat borde väl rimligtvis även en stat kunna förklara krig gentemot ett företag ( varför inte Monsanto? ).

 33. 33
  olle holmqvist säger

  Frihandelsavtalet är urdjävligt – men inte av teoretiska skäl som Malone anför –
  arbitration/skiljenämnd, liksom expropriation – är rimliga förfaringssätt sedan de
  infördes i Frankrike 1789 och sedermera i världen. Visst, skiljenämnden består av
  människor med mänskliga brister.

  Frihandelsavtalet är urdjävligt för att det accepterar att självförsörjningsgraden
  monteras ned. Den var 90 % för 50 år sedan – 50 % idag – och maten är billig.
  I gengäld har det kostat samhället i form av svunna arbetstillfällen inom jordbruk
  och livsmedelsindustri. (Kjell-Olof Feldt ansåg på den tiden att även skor borde
  vara tullskyddade)

  Men det verkligt läskiga är försvarsaspekten. Bron har faktiskt en nytta. Vi kan köra
  hit det fläsk som inte längre produceras i tömda svinstallar på Österlen. Men
  tänk om bron saboteras och tsar Putins ubåtar patrullerar Öresund ?

  Vi har visserligen inte, som baltstaterna ngn stor rysk minoritet, för vilken Putin
  är alla ryssars fader, men andra argument kan formuleras för rysk närvaro i
  svenskt land.

  Rysskräck ? Javisst !

 34. 34
  Lars Henrik säger

  @ olle holmqvist:
  Jag kan hålla med om mycket du just skrev!

  Det är då lätt att tro att dessa frihandelsavtal bland annat har som målsättning (från amerikanskt håll) att ytterligare öka beroendeförhållandet. I detta läge kommer ju Krim- och Ukrainaaffärerna samt eurokrisen med perfekt timing 🙂 Världen behöver hjälp och USA har kapabla företag som kan göra jobbet!

  Ett lämpligt svar måste då vara att öka inköpen från deras motsats och lede fi: producenter av ekologiska varor nära dig!

 35. 35
  olle holmqvist säger

  ”preparaten används både till betning av utsädet och appliceras i sättfåran i samband med sättning….framför allt tillförsel i sättfåran leder till läckage till grundvattnet…hitta en balanspunkt där applikation och effekt mot skadegörare är tillräcklig, samtidigt som effekten på pollinatörer borde kunna minimeras. Andra grödor som gynnar pollinatörer kan också odlas som komplement och kompensation…” länk #29

  Kunskap om problemet ger idéer om möjliga åtgärder. Förutom bygga bibon – låt växa
  av pollinatörer gillad blandflora . på en remsa runt rapsåkern, några meter in. Det minskar
  visserligen rapsytan men kan tänkas kompenseras av pollinationsverksamhet, Den
  sammanlagda ”remsytan” behöver inte rymma fler blomväxter än vad där fanns, innan det var
  röjd åkermark, dvs då det var skog.

  Ekologiska bönder är bidragsberoende – en halv miljard per år.

 36. 36
  Lars Henrik säger

  olle holmqvist Skrev:

  Ekologiska bönder är bidragsberoende – en halv miljard per år.

  Det är bra att vi trots allt har såpass vidsynta politiker att de kompenserar när konkurrenterna använder sig av oschyssta metoder för att få ned priset. Jo, det är faktiskt min syn på den saken!

  Ps. För övrigt har årets midsommarmat hittills varit utomordentligt bra ur ett LCHF-perspektiv. Och då har vi inte ens kommit till det grillade än 🙂 Ds.

 37. 37
  olle holmqvist säger

  Lars Henrik Skrev:

  Jo, det är faktiskt min syn på den saken!

  Om de bidragsberoende ekobönderna ska ta över hela jordbruket
  kommer det att bli tre miljarder, kanske mer, jag vet nämligen inte
  om 1/2 miljard hänför sig till bara växt eller inkluderar den bidragsberoende
  animalieprod. Då blir det ännu mer skattepengar att slanta upp.

  Hoppas fortfarande på en diskussion om våra olika ”ideologiska” utgångspunkter.
  ”piecemeal agricultural engineering” illustrerat med numera mkt låga halter
  nitrat från åkern och med mkt låga halter bekämpningsmedelsrester,
  samt det aktuella bi-gifter,

  https://pub.epsilon.slu.se/11755/1/kirchmann_h_150126.pdf
  scrolla till sid 19 och sid 23 och se diagrammen
  Normaljordbruket förnekar inte att problem finns, men tror att det vettiga är
  att försöka lösa dem – ett efter ett.

  https://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1291/ItemId/1204/View/Details/AMID/3130/Default.aspx

  Vilken är din ideologiska utgångspunkt, Lars Henrik ?

  Lars Henrik Skrev:

  Ps. För övrigt

  Föredömligt kort när du skriver Ego, Lars Henrik !

 38. 38

  olle holmqvist Skrev:

  Då blir det ännu mer skattepengar att slanta upp.

  Jo… – Olle – det är ju det gamla hopplöst föråldrade sättet att se det på = statsbudgeten kan enbart bli större genom höjda skatter och avgifter för medborgarna = den sociala välfärden blir per automatik sämre och sämre, nödvändiga infrastrukturinvesteringar görs ej osv. Det har ju bevisligen varit scenariot i Sverige sedan början av 1990-talet.

  Men det finns ett helt annat sätt att tillföra pengar till statens budgetunderskott på. En bra bild på hur det kan gå till här + plus i text tämligen ingående i sak beskrivet på min URL-adress.

  En lättbegriplig bild på hur morgondagens banker då kommer att fungera här.

 39. 39
  LCHF-Bengt säger

  @ olle holmqvist:

  Normaljordbrukarna har också bidrag, där bidragen per hektar varierar med grödan, och på det viset kan politiker styra hur jorden används. Dessa uppgifter på vad bönder odlar på minsta fläck måste ju kontrolleras också, och skapat ett snårigt pappersarbete som kräver en revisor för att få ordning på det hela, vid felaktigheter tillkommer straffavgifter. För småbönder är detta pappersjobb bara för mycket, tyvärr.

 40. 40
  olle holmqvist säger

  Josef Boberg Skrev:

  gamla hopplöst föråldrade sättet att se det på = statsbudgeten kan enbart bli större genom höjda skatter och avgifter för medborgarna

  Det här är väl lite OT, men statsbudgeten kan väl bli större också gm att företag säljer mer och konsumenter konsumerar mer, och därmed skattar mer, eller ?

  ”Riksbanken skapar 10 miljarder utan skuld och utan ränta” (din första länk)
  förlåt en med ”hopplöst föråldrat ” synseende som bara gått handelsgymnasium,
  men hur går det till ?

  Rådsrepubliken i Bayern 1919 ansåg att det bara var att trycka sedlar, är det så du menar ?

 41. 41
  LCHF-Bengt säger

  @ olle holmqvist:

  Alla jordbrukare får bidrag.

 42. 42
  olle holmqvist säger

  hur mkt ?

 43. 43
  olle holmqvist säger

  och för vad

 44. 44
  Lchf-Bengt säger

  olle holmqvist Skrev:

  och för vad

  Olika ersättningar för olika grödor. På det viset kan våra myndigheter styra odlingen dit de vill, alltså rakt åt skogen kan man säga.

 45. 45
  olle holmqvist säger

  har länge försökt hitta ngn bra översikt över jordbruksstödet. Vill alltså veta
  hur mkt totalt ?
  fördelat på vilka poster ?
  Ngn vet var jag kan finna det ?

 46. 46
  LCHF-Bengt säger

  För den som vill se vilken djungel det är med de olika stöden till jordbruket kan titta på den här sidan, sök på SAM 2015 det är här bönderna söker sina stöd bland andra. Riktigt rörigt och nära nog omöjligt att klara själv, själv hade jag stora hälsoproblem de dagar som gick åt att söka bidragen.

  Jag kunde inte hitta några summor över sammanlagda stöden, men det är hiskeliga summor, som skattebetalarna får pröjsa i slutändan, galenskapen är total.

 47. 47
  LCHF-Bengt säger

  @ olle holmqvist:

  Här finns Jordbruksverkets årsbok 2014,
  https://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/jordbruksstatistiskarsbok/jordbruksstatistiskarsbok2014.4.37e9ac46144f41921cd21b7b.html
  klicka på kap 9 stödåtgärder, där på sid 165 börjar diagrammen över de olika stöden.

  Undrar om inte halva stödet kommer från EU, men de pengarna har vi redan betalt dit. Nää, jag förstår inte vitsen, men det skapar arbete,,,,,

 48. 48
  LCHF-Bengt säger

  Gissa vem som fick mest jordbruksstöd 2014?
  Inte så svårt att gissa egentligen,
  Nordic sugar

  https://www.svd.se/de-far-eus-jordbruksstod

 49. 49
  LCHF-Bengt säger

  LCHF-Bengt Skrev:

  @ olle holmqvist:

  Här finns Jordbruksverkets årsbok 2014,
  https://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/jordbruksstatistiskarsbok/jordbruksstatistiskarsbok2014.4.37e9ac46144f41921cd21b7b.html
  klicka på kap 9 stödåtgärder, där på sid 165 börjar diagrammen över de olika stöden.

  Undrar om inte halva stödet kommer från EU, men de pengarna har vi redan betalt dit. Nää, jag förstår inte vitsen, men det skapar arbete,,,,,

  Titta även i jordbrukets miljöpåverkan pdf, mycket tabeller på olika utsläpp, allt från gifter, gödning osv, även många diagram från 2000 och fram, ingen miljöförbättring kan ses.

 50. 50
  Professor Göran säger

  För att återknyta till ämnet för denna tråd – hur läkare blir infångade i läkemedelsbolagens finmaskiga nät och ibland sprattlar emot – rekommenderar jag Dr Malcolm Kendricks senaste tråd som handlar om detta ämne.

  Speciellt intressant på tråden var en kommentar av Maureen H.,19 juni, som länkade till ett uppmärksammat fall i Kanada där en läkare och forskare stod upp för sina patienter och samtidigt hävdade sin egen integritet gentemot läkemedelsbolaget.

  ”Here’s one brave person who stood for her believes and finally won:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Fern_Olivieri

  Lite Annika över det hela 🙂

 51. 51

  olle holmqvist Skrev:

  Rådsrepubliken i Bayern 1919 ansåg att det bara var att trycka sedlar, är det så du menar ?

  Nej – Olle – jag menar att staten skall trycka upp egna ränte- och amorteringsbefriade pengar till nödvändiga infrastrukturinvesteringar, socila välfärd osv. Det finns inget bekymmer med det – i form av urholkat valutavärde, inflation osv – så länge som arbetslösheten ej går under ca tre procent.

  Den öppna arbetslösheten i Sverige är f n ca 8 % + en eller annan dold procent. Så det finns gott om utrymme för att staten = medborgarna – att via Riksbanken trycker upp åtskilliga miljarder för att täcka sin budgetunderskott med – istället för att låna till hög ränta och med återbetalningsplikt eller höja skatter och avgifter för medborgarna.

  Som sagts – mera ingående i sak om detta ämne finns på min URL-adress.

 52. 52
  olle holmqvist säger

  @ Josef Boberg:
  Josef, intressant och nog krävande att sätta sig in i men
  Professor Göran Skrev:

  För att återknyta till ämnet för denna tråd

  En och annan tycker måhända att yvigheten, spretigheten, alla sidospår, sakligt grundade och motiverade, eller enkelt och starkt personliga, gör inläggen läsvärda. Nästan alltid korta, pregnanta och därmed lätta att konsumera.

  ”In der Begrenzung zeigt sich der Meister” (Goethe)
  ”Use absolutely no word that does not contribute to the presentation”
  (Ezra Pound/imagisterna)

  På de trådar som prof Göran själv initierar med sin krönika påpekar han ofta att ”Jag är ju inte moderator” Undertext: vore jag bara moderator, då skulle jag minsann moderera, det borde modereras mer…

  Det är sålunda klokast, min vän Josef, om vi packar iväg till din sida.
  https://josefboberg.wordpress.com/

  Så här bör en – liten – del av en kommentar se ut på tråden ”San Francisco tar strid mot läskindustrin” ¤

  Professor Göran Skrev:

  Jag kommer fortfarande med skräck ihåg den gången då vi inte ont anande tog ‘genvägen’ genom de södra, fattiga delarna av Chicago och för första gången i livet bad jag då till ”Gud” att vi inte skulle få motorstopp. Den sociala verklighet som genomsyrar detta samhälle är för en normalt demokratiskt sinnad svensk helt främmande. Men som högutbildad har man det ofta det förbaskat bra om man nu förmår hålla sig borta från de så kallade ‘mindre bemedlade’ och bara håller sig till sin egen ‘klass’. Jag vet inte om jag ska beklaga att jag inte förmådde göra detta men det hade säkert att göra med min egen ‘intellektuella’ läggning och mitt tidigare engagemang mot ‘världens orättvisor’ på sjuttiotalet.

  Dygden att vara på tråden betyder konkret här och nu att – endast, enbart, uteslutande, bara och helt och hållet – kommentera:
  b>Professor Göran Skrev:

  hur läkare blir infångade i läkemedelsbolagens finmaskiga nät och ibland sprattlar emot </blockquote

  Så det så.

  .

 53. 53
  Bokmal säger

  Lyssna på intervju med professor Peter C. Götzsche!

  https://www.peoplespharmacy.com/2015/06/18/show-997-has-big-pharma-corrupted-health-care/

  Från och med idag och fyra veckor framåt kan man lyssna på en mycket intressant intervju med professor Peter C. Götzche hos Peoples Pharmacy (USA).

  Peoples Pharmacy är en mycket välbesökt hemsida med en blandning av husmorstips och artiklar om forskning m.m. Det finns bl.a. mängder av patientberättelser om kolesterolsänkande mediciner s.k. statiner (sök på statins eller produkt-/substansnamn).

  Det var till Peoples Pharmacy som läkaren Duane Graveline (www.spacedoc.net) vände sig med sin statin-historia när ingen inom vården förstod att det kunde finnas en koppling mellan Lipitor (=atorvastatin) och den tillfälliga minnesförlust som han råkade ut för.

  Jag tycker intervjun med professor Götzsche är mycket bra.
  Den är förtås på engelska men de pratar tydligt och långsamt.
  Jag håller med det mesta han säger, men är glad att Joe Graedon förtydligade riskerna med paracetamol (acetaminophen= Tylenol i USA).

  Joe Graedon frågar Peter Götzsche om det inte finns några läkemedel som är bra och PG räknar upp några läkemedelsgrupper.

  Om jag inte hörde fel så nämnde han även, i förbifarten, statiner, vilket var förvånande. Man kanske inte dör ”knall och fall” av dem, men förr – eller senare – kommer man att få mycket handikappande biverkningar – som ingen förstår sig på – och till vilken nytta?

 54. 54
  Professor Göran säger

  @ Bokmal:

  Peter C. Götzsche är en av min absoluta favoriter för att han inte ’fegar’ sig utan säger som det är.

  Jag skrev en krönika för ett tag sedan där jag tar upp hans bok

  https://annikadahlqvist.com/2014/02/15/vetenskap-eller-evidensbaserad-medicin-organiserad-kriminalitet/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa