Vetenskap eller ”Evidensbaserad medicin = Organiserad kriminalitet”

Krönika av prof Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg
Vetenskap eller ”Evidensbaserad Medicin = Organiserad Kriminalitet”

Den medicinska forskningen domineras idag nästan totalt av läkemedelsbolagen och de påstår sig ha vetenskap som sin främsta ledstjärna under namnet ”Evidensbaserad Medicin” eller skolmedicin som den kallas i dagligt tal. Dessa bolag bedriver omfattande forskning för att få fram nya läkemedel och där de avslutande försöken är omfattande slumpvis kontrollerade patientundersökningar och med placebopreparat som motkontroll och där dessa utgör den kliniska grunden för godkännandet av all medicin.

Genom patientundersökningarna ”bevisar” man (uppvisar man evidens), ofta med sofistikerade statistiska utvärderingsmetoder, att ett läkemedel har en signifikant förväntad positiv effekt på något visst sjukdomstillstånd och samtidigt visar man att läkemedlet inte har några allvarliga biverkningar. Dessa avslutande kliniska patientundersökningar är de så kallade RCT’erna – Randomized Controlled Trials – och utgör som sagt det tredje steget och sista steget i den kliniska utvärderingen och ett steg som måste genomföras av varje ny medicin innan man kan ansöka om och få den godkänd av myndigheterna i de länder där man vill marknadsföra den.

Läs mer och

Detta förfarande måste anses vara en ”betryggande” vetenskapliga grund för de mediciner som till slut skrivs ut av läkare över hela världen och därför är det förvånande att konstatera att ungefär 30 % av alla dödsfall idag – en oerhörd siffra om man tänker efter det minsta – beror på just de läkemedel som skolmedicinen tagit fram och blivit godkända.

Det är ett faktum att alla läkemedelsbolag idag är affärsdrivande och därför måste tjäna sina pengar på medicinerna de tar fram och vi vill alla så gärna tro att den forskning som ligger bakom dessa vilar på en solid vetenskaplig grund och vägledd av höga etiska ideal.

Om alla de kliniska RCT-data, som tas fram bakom ”de stängda dörrarna” sedan skulle bli öppet tillgängliga för oberoende forskare när medicinen till slut godkänns kunde vi tala om vetenskap men dessa data är företagshemligheter.  Inte heller de friserade delar av dessa data som tagits fram vid företagens analyser och som de sedan lämnar ifrån sig i sin ansökan för att kunna få sin medicin godkänd är tillgängliga för ”utomstående” – dvs. forskare, läkare eller de patienter som till slut utsätts för medicinerna.

Alla försök som utförs på patienter måste först passera en etisk kommitté, och därmed registreras, och många av dessa försök utfaller med nödvändighet med negativa resultat för läkemedlet. Det visar sig då att läkemedelsbolagen gärna publicerar de försök som är positiva men knappast de negativa. Ungefär hälften av de registrerade försöken hör man därför aldrig någonting mer om.

För mig som naturvetare är en situation med försöksdata som är ”inlåsta” hos de som vill tjäna pengar på våra sjukdomar fullständigt absurd om man samtidigt påstår sig tala om ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och i namn av höga etiska principer.

Var finns trovärdigheten när räven påstår att läget är fint i hönshuset?

När jag satte rubriken på den här krönikan hade jag först inget likhetstecken mellan den ”Evidensbaserade Medicinen” och den ”Organiserad Kriminalitet” men blev klart övertygad om det lämpliga i ett sådant likhetstecken redan efter att ha läst de inledande kapitlen av Peter C. Götzsches nyutgivna bok ”Deadly Medicines and Organised Crime – How big pharma has corrupted healthcare”.

Och Götzsche vet vad han talar om när han beskriver hur läkemedelsbolagen ständigt blir ertappade och dömda till enorma böter för lagöverträdelser och forskningsfusk, och där böterna kan uppgå till 10 miljarder kronor eller mer, men böter som ändå betraktas som mindre ”omkostnader” av företagen själva. Vi talar förstås om ”Big Business” och där dessa bolag toppar brottsstatistiken. Han beskriver därför deras verksamhet som en ren maffiaverksamhet och som bara skiljer sig från den olagliga verksamhet som maffian bedriver genom dess enorma omfattningen och att den i huvudsak bedrivs inom lagens råmärken, men eftersom övertrampen är systematiska och dessutom medvetna betraktar han bolagens aktiviteter som klart kriminella, och jag håller med om detta.

En annan bok med samma grundinställning och som jag läser parallellt med Götzsches är Ben Goldacres ”Bad Pharma – How drug companies mislead doctors and harm patients” och Goldacre beskriver här hur det mesta manipuleras av läkemedelsbolagen i en korrupt process från själva försöksuppläggen, genomförandet och analyserna till mer eller mindre ”uppköpta” myndigheter som är satta att godkänna medicinerna men inte minst av en oerhört sofistikerad marknadsföringapparat där tusen och åter tusen forskare och läkare helt enkelt köpts med olika medel. Listan på alla ”trix” som bolagen här ägnar sig åt är en skrämmande läsning för en ”naiv” forskare inom materialvetenskapen men säkert också för de flesta andra som så gärna vill tro på att vad det sista ledet i denna korrupta kedja – läkaren – skriver ut på sitt receptblock skall bota våra sjukdomar och inte skada oss.

 

 

 

Comments

 1. 101

  @ natan:
  Med hjälp av naturliga metoder som Savory och Salatin har identifierat och nu praktiserar kan mager matjord ökas till tjock svart mylla på något årtionde. Sådan mylla håller både vatten, näringsämnen och mikroliv på ett helt annat sätt än dagens åkermark och ger därmed en avkastning som kan mer än fördubblas, enligt Salatin. Med mindre eller ingen konstgödsel och avrinning och förgiftning av sjö och hav som nu sker kan det även bli mer fisk när vi återgår till ett vettigt jordbruk!
  Som sagt ovan, när vi börjar tänka själva igen kan det bli ändringar.

 2. 102

  @ sten:
  Vilka vi ? Inte då Eskil Erlandsson som det verkar. Så du menar att på tio år så har vi självförsörjning av livsmedel ? När det för närvarande går åt motsatt håll så tror du att utvecklingen gör att hejda inom tio år? Man brukar tala om att vända en oljetanker och detta kan nog jämföras med en stor stor oljetanker.

  Samtidigt som landets befolkning är inne i en expansion som vi inte sett på hela 1900-talet. Befolkningen växte förra året med 87000 enligt statistiska centralbyrån.

  Vi är mer eller mindra totalberoende av Eu och från andra delar av världen avseende import.

 3. 103

  @ natan:
  En god början måste vara att bli av med Eskil Erlandsson eftersom gamla hundar inte vill lära sig mycket nytt.

 4. 104

  @ Josef @ natan @ sten:
  Spörsmålet är verkligen intressant (fast OT igen ;-))!

  Vilka förändringar krävs för att vi ska kunna försörja 10 miljoner med näringsrik, nyttig mat på ett långsiktigt hållbart sätt och utan att ytterligare minska mångfalden (snarare bör den öka)?

 5. 105

  @ Lars:
  Det är väl inte OT 🙂 Den kan väl i högsta grad vara intressant ur ett Lchf perspektiv? Med mångfalden förmodar jag att du menar omläggning av produktionen mot en mer ekologisk hantering av matproduktionen( i huvudsak närproducerat). Men det innehåller förstås också problem. Produktivitet och hur effektivt produktionen kan bedrivas. Och till vilka kostnader?

  Annars riskerar vi att få en produktion som bara kan utnyttjas av de köpstarka och att vi måste importera. Tyvärr lär nog den omställningen kräva en hel del år för att klara av. I början får vi nog lita till den relativt goda produktion vi har med konventionella metoder. Inte minst med den kostnadsbild vi har i Sverige.

 6. 106

  natan Skrev:

  @ Lars:
  Det är väl inte OT Den kan väl i högsta grad vara intressant ur ett Lchf perspektiv? Med mångfalden förmodar jag att du menar omläggning av produktionen mot en mer ekologisk hantering av matproduktionen( i huvudsak närproducerat).

  Ja så sett är det ju inte OT förståss 🙂

  Med mångfald syftade jag främst på biologisk mångfald. Ekologisk och närproducerat är ju ett steg mot bevarad eller t o m ökad mångfald så det blir ett fall framåt. Men det jag tänkte var att: Om vi inte kan bevara den biologiska mångfalden samtidigt som vi försörjer landet med rätt mat så är matproduktionen definitionsmässigt inte långsiktigt hållbar. I vart fall inte som jag ser det.

  Det betyder att resursutnyttjandet för matproduktion inte kan bli större än att mångfalden, med dess arter och biotoper, kan bevaras. Kan vi inom dessa ramar försörja 10 miljoner? Kan vi t o m tillåta en befolkningsökning med 1 % per år och i så fall hur länge?

  Frågorna måste ju ställas förr eller senare så varför inte nu 🙂

 7. 107
  Professor Göran säger

  Ursäkta lite ”On Topic” igen!

  Jag har nu kommit drygt halvvägs i min läsning av Peter Götzsches bok och denna läsning är garanterat den ruskigaste jag varit i kontakt med när det gäller den systematiska korruption som råder på alla håll och kanter inom sjukvården och en läsning som bara blir värre och värre.

  Det är nästan så att man slutar tro på att vi har ett samhälle i det ordets egentliga mening, dvs. en sammanhållning bland människor där våra myndigheter skall skydda oss mot en organiserad brottslig korruption och dessutom inom ett område som borde vara det första som skyddas mot sådan verksamhet. Det hela är faktiskt ett hån mot den ”Hippokratiska Eden”.

  Med risk för att förlora alla era kvarvarande illusioner om vår sjukvård förslår jag ändå att ni skaffar boken. Faran är förstås att ni blir gravt deprimerade och uppsöker den psykiatriska delen av sjukvården av denna anledning. Jag är snart framme vid kapitel 17 som handlar om detta och rubriken är här talande:

  ”Psychiatry, the drug industry’s paradise”

  Ja – ni förstår själva!

 8. 108
 9. 109

  Martin Gustavsson det är värre än vad Ben Goldacre talar om, mycket värre, och Peter Gøtzsches bok visar på mycket mer än ”Bad Pharma”. Professor Peter Gøtzsches bok:

  https://www.amazon.com/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Healthcare/dp/1846198844/ref=la_B001JSCEI8_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1392859738&sr=1-1

  så Martin den boken är värd att läsa, för alla.

  https://www.youtube.com/watch?v=VIIQVll7DYY

  https://www.youtube.com/watch?v=i1LQiow_ZIQ

  Professor Göran tack för ett gott skratt! ”Ursäkta lite ”On Topic” igen!”

 10. 110
  Thomas Jansson säger

  @ Professor Göran:

  Jag får boken idag men har sett en del föreläsningar av Götzsche. Han verkar inte särskilt förtjust över hjärnskrynklarnas framfart och anser tydligen att de som grupp gör mer skada än nytta – det förvånar mig inte ett dugg med tanke på hur ovetenskaplig den ”vanliga” sjuka vården är,,,,

  Mycket talar för att deras massförskrivning av bl a SSRI-piller är lika korkad som statinbluffen?

 11. 111

  @ Thomas Jansson:
  Vi skippar den s.k OT tråden, men egentligen är den inte så off topic, då det mesta här i världen hänger samman. Frågan innehåller kanske en politisk dimension som är för påträngande.

  Håller med om att de mediciner som levereras inom psykriatrin nog är mer beroendeframkallande än helande i många fall. Börjar man att fördjupa sig kring den problematiken så kommer man nog att få sig en rejäl tankeställare.

  Till hjärnskrynklarnas försvar kanske bör tilläggas att samhället blir mer och mer komplicerat och folk lider ofta av åkommor ofta relaterade till ökad droganvändning(även illegal) så det är säkert inte så lätt att jobba inom detta gebit.

 12. 112
  Lennart N. säger

  @ natan:
  Lite skrämmande (OT-)läsning!

  https://www.dagensmedicin.se/debatt/varning-for-ssris-utsattningssymtom/

  En kollega till mig har själv gjort ett antal försök att sätta ut sina SSRI-piller men det går åt pipan varje gång.

 13. 113

  Professor Göran Skrev:

  Med risk för att förlora alla era kvarvarande illusioner om vår sjukvård förslår jag ändå att ni skaffar boken. Faran är förstås att ni blir gravt deprimerade och uppsöker den psykiatriska delen sjukvården av denna anledning.

  Efter att ha läst Forskningsfusket och Vegomyten direkt efter varandra har jag bara ett tunt skimmer av illusioner kvar att förlora.

  Tärningen är kastad! Jag beställer boken!

 14. 114

  @ Lennart N.:
  Tack för länken, den var upplysande. Inte minst då patienten är medicinskt kunnig. Det blir en ovanligt perspektiv.

 15. 115
  Professor Göran säger

  @ Lennart N.:

  Tack för länken till Dagens Medicin

  Jag har själv haft fyra exempel i bekantskapskretsen som visat att det knappast går att sluta med SSRI-preparaten utan allvarliga följder och detta måste vara väl känt inom sjukvården och inte minst av läkemedelsindustrin. Det hela handlar om affärsmässig cynism av ruskiga proportioner i mina ögon.

  Det är kanske på grund av detta som Götzsche har rubriken

  ”Psychiatry, the drug industry’s paradise”

  Men jag har som sagt ännu inte läst kapitlet.

 16. 116
  Thomas Jansson säger

  @ Lennart N.:
  Jag känner till någon som lyckades sätta ut SSRI med hjälp av Johannesört vilket tog ned utsättningsbesvären.

  Problemen med att bli av med smörjan är oftast betydligt värre än det ”problem” vilket var orsaken till att vederbörande startade ta eländet. Ofta är det ju normala livshändelser som ligger bakom – lyckopiller skrivs ut mycket generöst,,,,

 17. 117
  Thomas Jansson säger

  @ Lars:
  Hade inte tänkt läsa den men Götzsches påstående om att endast 5% av all medicin har ett berättigande fick mig att slå till – själv hade jag gissat på hela 10% – en siffra helt tagen ur luften men trots det inte helt fel – det mesta som skrivs ut på en vårdcentral anser jag egentligen beror på kostförgiftning,,,,

  Hade en diskussion med en kvinna på apoteket senast igår – otroligt kunnig om LCHF. De som jobbar på apoteken verkar vara betydligt kunnigare än de som är läkare,,,;

 18. 118

  @ Thomas Jansson:
  Det har otvetydigt fått en effekt att ta bort nutrition från läkarutbildningen…

  Oönskad enligt oss och alla andra, även om de idag är okunniga om den händelsen. Kanske önskad av läkemedels- och livsmedelsindustrin?

 19. 119

  natan Skrev:

  @ Josef Boberg:
  Men vår självförsörjningsgrad är knappt 50%. Menar du att vi ska dela på portionerna eller att statistiken ljuger? Har vi bara ett jordbruk som kan föda oss till hälften så får vi väl kalla in trollkarlar 🙂 Men det blir vi nog inte mätta på. Med andra ord vi är mycket beroende av skräpföda från Eu !! Att det finns möjligheter är en realitet men vi utnyttjar inte våra resurser.

  Jo… – Natan – wår självförsörjningsgrad kan ju tämligen enkelt ställas om till 100 % – för jordbruksmarken för det finns ! Detta ifall Wi slutar upp med att tro (tro = att ej alls veta !) på att Wi är slaviskt bundna av det globala pyramidekonomiska systemet – som ju per automatik för Sverige och världen i övrigt medför att den nationella handlingsfriheten urholkas mer och mer.

  Pyramidspel fungerar helt enkelt så.

  Min idé om hur att få nationalekonomin i Sverige ur det globala pyramidekonomiska systemet har jag ett blogginlägg om här.

  I o f s så kan jag ha fel i det som där finns nedtecknat – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Men måhända kommer Du fram till något annat, kanske… – och i så fall så ”ger jag upp” – i meningen att jag inser att det är urbota ”trögt” att få andra att inse att det är det sedan 1800-talet rådande pyramidekonomiska systemet som är ”boven” i dramat världens eländes eländen.

  Finns det någon mer än jag som är in i märgen less på det rådande förhållandet ❓

 20. 120
  Stig Lönnqvist säger

  SSRI medicinen sätts inte in bara vid speciella livshändelser. Oftast blir dom med försämrad sköldkörtel funktion också erbjudna lyckopiller. Dom är många i Sverige som lider av det (mest kvinnor) Mörkertalet är stort men kan röra sej om över miljonen bara i Sverige

 21. 121

  @ Josef Boberg:
  Inbillar mig att ganska många är trötta på nuvarande system ! Ett glädjande tecken är att folk blir mer och mer intresserade av alternativ, ex. närproducerat, dvs bättre matkvalité.

  Dock tycks inte våra ledande politiker vilja vara med på den vagnen. I dag presenterar för övrigt Anders Borg nya skattehöjningar. Är det någon här som tror att det går till att förbättra för bönder och höja matkvalitén? Enligt moderat logik är det marknaden som fritt ska få härja. Och det vet vi ju va det betyder angående kvalitén.

  Men nu är vi väl lite OT igen(?) eller kanske inte 🙂

 22. 122
  Lennart N. säger

  @ Thomas Jansson:
  Försöker man sätta ut SSRI efter en lång behandlingsperiod tolkas ofta utsättningsproblemen som att depressionen är på väg tillbaks och man avbryter nedtrappningen, ofta på läkarens inrådan som naturligtvis inte vill riskera att patienten suiciderar.

  Ytterligare en biverkning av SSRI är att man blir avtrubbad och trögtänkt vilket kan ta sig många märkliga uttryck vid interaktion med andra människor. Man kan dessutom drabbas av en nedsatt empatisk förmåga. Det är alltså inte bra för samhället i stort att många individer långtidsbehandlas med dessa preparat.

 23. 123

  @ Thomas Jansson:
  @ Lennart N.:

  Betr. utsättningsproblem pga beroende.
  Inom ”kärlvården” finns det en medicin med det generiska namnet Nicorandil (Min kallades Ikorel)
  Blodkärlen vidgas snällt så att all kärlkramp vid gång och t.om. joggning försvinner som om man var helt frisk igen! Men bieffekter efter någon månad kom, bl. a. plötslig nästan total minnesförlust, panikkänslor vid stopp i trafik och allmän förföljelsemani. Vid kontroll med fabrikantens listade sidoeffekter minns jag att dom två första effekterna fanns med, plus att plötslig ”ulceration och död ” inträffat i några fall (inga siffror..) efter längre tids intag, men med betydligt högre dos än min. Men det var tillräckligt för mig tycker jag även idag.

  Efter förtroendeförlust och andra biverkningar från dom andra 6 medicinerna bestämde jag mig för att sätta ut en efter en med ett par dars mellanrum. När jag kom till den kärlvidgande gick det bra första dagen och även på morgonen den andra. Men runt 12 andra dagen behövdes det bara ett telefonsamtal för att dra igång lite större blodflöde vilket då orsakade en bröstvärk värre än någonsin. Fick snabbt i mig en 1/2 tablett under tungan med hjälp.
  Sedan det tog minst 20 minuter innan jag kunde resa mig. Kräktes nästan men kollapsade aldrig.
  Sedan tog det ett tålmodigt halverande ner till 1/4 tablett varannan dag under en svår 6-månadersperiod med dagliga långa promenader (med många stopp!) tills jag var tillbaks där jag var då medicinering påbörjades…..

  Medicinen hade i mitt fall tagit bort symptom, skapat ett beroendetillstånd och inte förbättrat utan snarare försämrat allmäntillståndet vilket tog lång tid att återställa efter bara 2 månaders medicinering. Återhämtningstiden blev 3 ggr medicineringstiden i mitt fall.
  Utsättning kan alltså vara en mycket tålamodsprövande process där stor försiktighet måste vara #1.

  Professor Göran: Köpte en Kindle version av boken i går kväll.
  Gillar numera e-böcker bäst eftersom man då kan gå tillbaks och söka senare.
  Har knappt kommit igenom förorden…

 24. 124

  Josef Boberg Skrev:

  natan Skrev:
  @ Josef Boberg:
  Finns det någon mer än jag som är in i märgen less på det rådande förhållandet

  +1

  Däremot är jag numera skeptisk till att industriellt och konventionellt spannmålsjordbruk kan vara en del av en hållbar matproduktion. Lierre Keith krossade den föreställningen effektivt. Det måste till något annat, vilket kanske gör frågan om vad som är möjligt svårare att avgöra?

 25. 125
  Thomas Jansson säger

  @ sten:
  Tyvärr missade jag att den fanns som e-bok. Köpte mitt ex hos adlibris men beställde en kindle läsplatta igår kväll – de är vida överlägsna att läsa med jämfört med en surfplatta.

  Amazon är på väg att starta i sverige och kommer nog igång under våren – sannolikt kommer de att vara marknadsledande innan året är slut,,,,

  Så jag hoppas att Götzsches bok blir en av de sista pappersböckerna – varför slösa bort värdefull plats för bokhyllor när nan kan ha tusentals böcker i en liten platta,,,

  Självklart kommer e-böcker att ge LCHF ännu mera fart när bra böcker nu kan förbättras och utvecklas kontinuerligt utan stoppklossar i form av golfspelande förlagsdirektörer,,,,

 26. 126
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Intressant berättelse om din ”fight” med kärlkramp för att den liknar min egen utom att jag som bekant ”vägrat” behandling i form av by-passoperationer och att ta några hjärtmediciner i nu 15 år förutom en stor whisky när det ”huggit till” ordentligt men där till och med min berömda kardiolog höll med om att detta fungerar och dessutom med stor förnöjsamhet noterade att jag använde alkohol som hjärtmedicin i min journal.

  Nu verkar det som om jag slutligen har löst även detta problem – det var ett bra tag sedan jag kände av någon kärlkramp så jag behöver nu inte längre ta någon whisky.

  Vad har jag då gjort?

  Jag har läst på!

  (Är man en enveten forskare så är man!)

  Via nobelpristagaren och kemisten (jag är svag för kemister!) Linus Pauling kom jag till slut fram till en läkare Wilfrid Shute som under 36 år behandlade 30 000 hjärtpatienter i Kanada med ”kosttillskott” i form av naturlig E-vitamin och även här måste man ”läsa på” för att det finns 8 olika komponenter och i de försök som gjorts, och med vilka man har ”bevisat” att detta är ”meningslöst kvacksalveri”, har man garanterat använt sig av syntetisk E-vitamin och där bara en komponent ingår och gärna i låga doser (som i liknande fall med D-vitamin om jag fattade detta rätt).

  ”So – beware!”

  (Det är oerhört viktigt att man ”läser på” om man ska kunna se igenom den Lützendimma som läkemedelsbolagen ständigt lägger ut!)

  Hur som helst, och enligt vad jag läste mig till i Shutes bok ”Vitamin E for Ailing & Healthy Hearts”, så tar jag nu 1600 IU naturlig E-vitamin (d-alfatocoferol som innehåll även de övriga delarna av E-vitaminen som kallas tocotrienoler) och detta verkar fungera alldeles utmärkt profylaktiskt. Dessutom är det betydligt billigare än den maltwhisky som jag använde istället för nitrospray.

  Kan någon förstå varför sådana här alternativa behandlingar har bekämpats som kvacksalveri och att man slutligen har lyckats med att få detta behandlingsinstitut stängt? I mina ögon har det faktiskt att göra med det oändligt mycket mer kvalificerade kvacksalveri som läkemedelsbolagen representerar och ett kvacksalveri som dessutom ofta inte bara är meningslöst som botemedel för våra sjukdomar utan tvärtom bevisligen ofta är livsfarligt vilket förstås är själva ämnet för denna krönika.

  Nu har jag bara två sidor kvar innan jag kommit fram till läkemedelsbolagens paradis! 🙂

 27. 127
  Professor Göran säger

  @ Thomas Jansson:

  Jamen – då ska jag ta och damma av min Kindle som jag köpte för några år sedan men inte har använt speciellt mycket eftersom jag misstänkte att routingprocesserna kunde vara ruinerande.

  Men att ladda ned PDF-dokument från sin egen dator har gått alldeles utmärkt och varit gratis och läsbarheten är som sagt suverän.

 28. 128
  Thomas Jansson säger

  @ Professor Göran:
  Routingprocesser? – allt det där går ju över nätet och det kostar inget extra,,,

  Det fina med e-böcker är att de är sökbara och dessutom är det lätt att göra bokmärken – ser jag något intressant är det bara att göra ett bokmärke och man hittar tillbaka direkt och det går ju oxå att snabbt växla mellan olika böcker,,,

  Själv har jag kastad eller gett bort närmare 1000 böcker under senare år och nu pågår en ytterliggare rensning.

  Behovet av böcker minskar ju – det mesta finns på nätet men boken är ju bekvämare än att leta själv. Köper inga tidningar numera utan läser dem på nätet http://www.readly.com – jag hoppas att hitta LCHF-magasinet där oxå snart – någon ny prenumeration blir det inte för min del,,,,

 29. 129

  Hur ligger det till med Kindle och svenska böcker idag? Det var ju lite dåligt med den varan tills alldeles nyligen vad jag förstått.

 30. 130
  Thomas Jansson säger

  @ Lars:
  Det verkar som om amazon kommer igång under våren his oss – skulle gissa att det blir en rivstart för amazon – dock inte helt friktionsfritt. Säkert kommer vissa förlag att sträva emot.

  Men egenutgivningen ökar dramatiskt i USA – att skriva och publicera en egen bok är ju i princip gratis om man säljer den som e-bok. För de som fortfarande vill ha en fysisk bok finns ju print on demand,,,

 31. 131

  @ Lars:
  Ett sätt är väl att stödja och uppmuntra – åtminstone på kort sikt – det relativt bra konventionella lantbruk vi har för att långsiktigt stödja ett mer ekologiskt anpassat jordbruk. Att tvinga vårt jord – och lantbruk till snabbomställning är inte realistiskt då stora delar av jordbruket redan dras med betydande lönsamhetsproblem. Speciellt de mindre och medelstora jordbruken.

  Vi har bl.a bra traditioner med vårt jordbruk med ett bra djurskydd som nu håller på att minska i betydelse ! När hörde man djurrättsaktivister engagera sig för ökat djurskydd, om det inte handlar om att förstöra minkfarmar och att låta vargstammen breda ut sig. Debatten i Sverige är vriden och felfokuserad.

 32. 132

  @ natan:
  Visst är det som du säger. Det var mer den nödvändiga långsiktiga målsättningen jag syftade på. Vi har ett kunskapslyft att ta itu med först, för att hjulen ska börja rulla i rätt riktning.

 33. 133

  #126:
  Bra att även du lyckades komma ur råttfällan du satt fast i !
  Kanske några större skador behövde naturligt E-vitamin för att kunna återställas till fullgott skick igen. ”Naturkirurgi”?

  Börjar mer och mer luta åt att vi människor knappt kan bli kroniskt sjuka utan den mördande kost som numera gigantiska propagandaapparater sprider till hela världens befolkning.
  Och med ”artegen föda” som Boberg brukar skriva försvinner läkemedelsindustrins kassakossor fortare än kvickt, vilket en del av de som håller i mat- och läkemedelsindustrins trådar ha klurat ut för länge sedan. (Gemensamt forskningsorgan: ILSI)
  Ta t.ex Weston Price som fann att fiskare och jägare inte dog ”sotdöden” utan vanligen av skador som orsakats vid aktivitet i marker.
  Så det kanske inte behövs så många trials om/när allt kommer på rätt köl igen, men tills dess håller jag med JAMA -editorn Rennie Drummond’s om habs förord: till Peter Götzsches bok:

  ”Patients who allow themselves to be entered into trials expect their sacrifice to benefit humanity. What they do not expect is that their results will be held, and manipulated, as trade secrets. These results are a public good and they should be financed by the government using taxes paid by the industry, and available to all.”

  Gotzsche, Peter (2013-08-30). Deadly Medicines and Organised Crime (Kindle Locations 229-231). Radcliffe Publishing Ltd. Kindle Edition.

  Om inte medicinska försök snarast görs i allmän regi så att ofta mer än ”halva sanningen” inte kan smusslas bort längre, måste publiceringskravet som Drummond skriver om drivas som ett självklart villkor för att våra myndigheter skall kunna godkänna läkemedlet ifråga.
  Att inte ens sådana fundamentala krav ställs för godkännande av läkemedel vittnar om en otrolig fårskallighet eller direkt köpta förtoendemän inom vår socialstyrelse.

  Idag är det precis som när Ancel Keys satte fart på obefogad fettskräck med hjälp av samma metoder: begrav det som inte passar, ingen säger något som når förbi till den större allmänheten.

  Vad skulle hända om vår Socialstyrelses nuvarande krav för att godkänna läkemedel omprövas för att tillfredställa ovanstående krav ? Skulle vi bli bojkottade och smutskastade av USA för att vi därmed angriper grunden som en större del av deras läkemedelsindustri vilar på?
  Om det är så illa visar det hur viktigt omprövningen är.
  Vi får se den dagen ett land vågar kräva detta.

 34. 134

  Professor Göran Skrev:

  Kan någon förstå varför sådana här alternativa behandlingar har bekämpats som kvacksalveri och att man slutligen har lyckats med att få detta behandlingsinstitut stängt?

  Jo… – Göran – jag hävdar med en dåres envishet att sådant gynnar det globala pyramidekonomiska systemet ! Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – skall äta oss sjuka och sen knapra mediciner som kan hjälpa på kort sikt i bästa fall – men som långsiktigt gör ont värre.

  Det är helt enkelt den s k ”marknadens” agenda.

 35. 135

  natan Skrev:

  @ Josef Boberg:
  Inbillar mig att ganska många är trötta på nuvarande system ! Ett glädjande tecken är att folk blir mer och mer intresserade av alternativ, ex. närproducerat, dvs bättre matkvalité.

  Dock tycks inte våra ledande politiker vilja vara med på ”den vagnen”.

  Nja… – Natan – vill och vill ? Jag tror nog mera på att dom är så matade med den s k ”marknadens” = etablissemangets felinformation – att dom helt enkelt ej kan upptäcka den egentliga underliggande orsaken – som ju är det globala pyramidekonomiska systemet – som jag ser det.

 36. 136
 37. 137
  Professor Göran säger

  @ Lars:

  Peter Götzsche har också kommenterat på Healys blog och även jag skrev en kommentar där nyss men som kanske fortfarande är under moderering

  https://davidhealy.org/get-real-peter-gotzsche-responds/

  Och nu ska jag precis börja på ”Psychiatry, the drug industry’s paradise” men Healys blog blev som en förövning.

 38. 138

  @ Professor Göran:
  Din kommentar fanns på plats när ja kikade tidigare i kväll. Att kommentera på de sajter som vi länkar här hos Annika är viktigt tycker jag. På det sättet kan vi visa att en opposition vaknar och börjar bli talrik. Det kan inte bortförklaras i längden.

 39. 139

  @ Lars:
  Väl talat. Vad skrev du på bloggen där ?
  Skämt åsido ( Barn gör oftast vad dom ser oss göra, oavsett vad vi säger…) så försöker jag följa det där när jag har tid eftersom jag håller med om att kommentarer på sådana ställen ofta säger mer där än här….

 40. 140

  @ sten:
  🙂 Bra kommentar!

  Jag övervägde en post men fann varken inspiration eller ämneskunskap. Jag skriver dock en del från tid till annan 😉

  Precis som du säger är nog kommentarerna utanför ”hemmet” de som gör störst verkan. I all synnerhet när de kommer från Annikas kunniga vänner.

 41. 141

  @ Lars:
  Tack Lars, vi gör så gott vi kan!
  Dessutom ser det ut att gå bättre och bättre på ketoner.
  Och inläggen här, från både när och fjärran, ger lite daglig grå motion som ser till att ketonerna får hjälpa till lite hela tiden. Så vi kan nog bidra märkbart till en förändring om vi tar några små steg till i den riktningen!

  En god vän som nu blir 80 beklagade sig och sa att det största misstaget han gjorde sedan han blev 65 var att han då slutade betrakta sig själv som ung.
  Ett misstag jag gissar att han aldrig hade gjort på ketondrift: Åtminstone har jag numera den där gränslösa känslan att livet ligger framför en igen, precis som när jag var riktigt ung.
  Då jag var ”kroniskt” sjuk gick det inte att ens tänka framåt.

 42. 142

  Hej!
  Jag fick cipralex när jag fick ångest när jag skulle gå tillbaka till jobbet efter sjukskrivning på grund av utmattning. Jag har försökt att sluta med medicinen flera gånger men det är jättesvårt och jag har ätit den i tre år nu :-/ jag får fysiska utsättningssymptomen med puls i huvudet, huvudvärk och bröstsmärtor. Pga smärtorna känner jag mig givetvis nedstämd ibland. En läkare sa att jag var deprimerad när jag försökte sluta, men jag fick inte ens medicinen för depression utan för tillfällig ångest. Hade inte de här bekymren innan jag börja äta medicinen utan de har uppstått vid utsättning.
  Hur är det med mineralerna och vitaminer kan de hjälpa mig att få mindre utsättniingssymptom? Någon som vet?

 43. 143
  Professor Göran säger

  @ Susanne:

  Det jag läser i Götzsches bok är att cipralex fungerar som alla andra SSRI-preparat och skapar ett beroende som är svårt att bryta. När man gör det får man just den kemiska obalans och som kan yttra sig som ”depression” och som medicinen påstod sig skulle bota. Istället skapar den då depression.

  Lömskt – och det är därför det är så svårt att sluta för många och läkarna kastar då skulden på patienten och vill så gärna skriva ut mer medicin. Det är långsam utsättning som gäller och det kan enligt Götzsche vara en långvarig och svår kamp men det verkar vara den enda vettiga vägen att gå.

 44. 144

  Hej Susanne och välkommen till forumet!

  Jag har flera gånger stött på uppgifter om att magnesiumtillskott haft en positiv påverkan på dylika symptom. Jag tycker även själv att det har en ”lugnande” effekt. Även zink har ibland dykt upp i dessa sammanhang.

  Magnesium är svår att överdosera. Kroppen gör sig av med överskott ganska omgående via diarré.

  Även vitamin D3 sägs ha en god inverkan, speciellt under denna tid på året. Vad gäller D3 måste man dock upp i doser som ligger betydligt över RDI för att det ska ha en effekt. Jag tippar på 2500 – 5000 IE. Jag tar själv 5000 IE per dag fram tills solen börjar ge lite D3 i mars eller april.

  Det är mina lekmannatips 🙂

 45. 145

  @ Susanne:
  Läs Fass om du inte gjort det ?! Man råder även att samtala med läkare om man skulle få besvär!!

  Då är nog mineralterapi bättre. Du själv måste ta beslutet.

 46. 146

  Lars Skrev:

  Jag har flera gånger stött på uppgifter om att magnesiumtillskott haft en positiv påverkan på dylika symptom.

  Jo… – Lars – enär Wi fick i oss ca 1200 mg magnesium för ca 100 år sedan via kosten – och i dags dato mindre än 200 mg – och kroppen behöver ca 400-500 mg för att fungera bra – så har ju dom flesta mer eller mindre akut brist på magnesium – vet jag som har doserat magnesium som kosttillskott sedan 1996.

 47. 147
  Lennart N. säger

  @ Susanne:
  Jag instämmer i Professor Görans svar att utsättning av SSRI efter en längre tids användning kan vara en plågsam process men tyvärr måste man ta sig igenom den och en stark motivation samt en insikt i problematiken hjälper naturligtvis till.

  Alternativet är att ta en ”medicin mot medicinen” men det förlänger egentligen bara plågan eller innebär att man fastnar i ett nytt beroende.

  Olika former av kosttillskott har tyvärr nog bara en marginell effekt.

  Lycka till!

 48. 148

  Kostdoktorn har idag en nyhet om ett samarbete mellan Becel och tidningen The Guardian under rubriken: ”Margarinbolag i ”samarbete” med stor tidning”. Samarbetet beskrivs med många vackra ord men den verkliga agendan låter nog annorlunda…

  https://www.kostdoktorn.se/margarinbolag-samarbete-med-stor-tidning

 49. 149
  Thomas Jansson säger

  142@ Susanne:
  Någon beskrev utsättningen av bluffen SSRI-piller som om vederbörande ”fått skallen fastklämd i ett skruvstycke och samtidigt blivit inslängd i en torktummlare”,,,

  Hen ifråga slutade helt tvärt och tog hjälp av Johannesört under drygt en vecka och blev kvitt smörjan,,,

  Om jag vore i dina kläder skulle jag börja med 15000 IE D-vitamin per dygn under några veckors tid för att sedan gå över till 5000 IE/dygn. Välj ett bra tillskott – ex Holistic, unvik de dyra sockerpillren från apoteket,,,

  Det tar tid innnan dina depåer av D-vitamin är fyllda, 5 – 6 månader.

  Lägg utsättningen på semestern eller annan tid då du slipper psykopatiska chefer och besvärliga kollegor – och det går sannolikt bättre när det blir lite ljusare ute. Men det kan ju knappast vara någon nackdel om du trappa ned dosen under tiden så gott det går,,,

  Och naturligtvis äter du väl redan LCHF?

  PS
  Lite motion och riktig mat är vida överlägset effektivare än SSRI-piller och dessutom helt fria från biverkningar!

  SSRI-piller går nog att jämföra med statiner – oxå en megabluff där bra mat och lite motion är vida överlägset,,,
  DS

 50. 150

  Natan. Jag har vänt ut och in på FASS så jag vet precis vad som står där.
  Jag har ren fysisk smärta när jag sätter ut medicinen. De läkare jag träffat säger samma sak, det är för tidigt att sätta ut, du har en depression – den som jag INTE hade då medicinen sattes in. Jag har frågat på ett forum med andra SSRI-beroende och ingen blir bemött med förståelse, alla får samma sak kastad i ansiktet. Finns ingen som är villig att hjälpa till.
  Jag har koll på Götzsche och många andra. Det finns en dokumentärserie som alla borde se om man inte sett den: WHO cares in Sweden. Jag har ”Harm reduction guide to coming out Off psychiatric drugs” av Will Hall. Alla säger samma sak och det är skrämmande när man är fast i skiten och tvivlet kommer om att man inte kommer klara sig ur. Jag fiskar efter något hoppfull, naivt eller ej…
  Jag tor att jag som du tipsar Lars, ska prova magnesium, D-vitamin äter jag redan 5000 IE. Har förstått att stress kan reducera magnesium i kroppen, och stress utstår jag hela tiden pga utsättningen och smärtan. Magnesium ska väl också vara smärtreducerande? Och johannesört kanske inte heller är så dumt, tack för rådet Thomas Jansson.
  Tack för alla råd!

 51. 151

  @ Susanne: #150

  Hej Susanne,
  Om du äter statiner kan detta orsaka ordentliga problem i hjärnan.
  David Perlmutter’s bok ”Grain Brain” tar upp ett flertal exempel som alla pekar på att låga kolesterolhalter i hjärnan hör ihop med problem.

  I vilket fall som helst kan en LCHF kost eller åtminstone minskat KH-intag höja HDL och det goda LDL-kolesterolet , alltså det med stora LDL partiklar. Kombinera gärna med magnesium eftersom det är ofarligt och eftersom det märks snabbt när man tar för mycket…

  Om du inte börjar med LCHF bör du undvika allt i brödväg ett tag eftersom glutenproteiner
  kanske ställer till med mer bekymmer efter SSRIs.

  ”Gran Brain” fick jag i Kindle-format för bara 10-15 usd som laddade ner direkt !

  Rapportera gärna efter ett par veckor hur det går om du provar något !

 52. 152
  Thomas Jansson säger

  För många år sedan hade jag kontakt med en tysk läkare bosatt i sverige. Han var mycket kritisk till skolmedicinen trots att han själv var verksam där. Det mesta var rena gifter enligt honom – allt som Götzsche står för gjorde han oxå,,,,

  Hur som helst nämnde han att det var vanligt att läkarna i Tyskland skrev ut johannesört vid lättare depressioner. Att det fungerar är det knappast någon tvekan om – det ska ju inte tas tillsammans med SSRI-piller.

  Tror att det gäller att skaffa sig en bra fysisk kondition samt eliminera all stress så gott det går innan man tar tag i själva utsättningen? Och eventuellt försöka minska problemen med johannesört eller varför inte mindfulness eller något annat – det gäller nog att förbereda sig väl,,,,

 53. 153

  Hej Sten,

  Jag äter inga statiner tack och lov men SSRI är illa som det är. Det är tydligt för mig att medicinen har stängt av känslosprötarna i min kropp eftersom jag får sån fruktansvärd smärta när jag sätter ut den. Det är, som Peter Götzsche beskriver, som amfetamin eller annat knark som stänger av smärta, såväl fysisk som psykisk.
  Jag ska försöka börja äta mer lchf, har ätit mycket socker och kaffe för att döva smärtan vilket är helt galet för det ökar inflammationerna i kroppen.
  Om någon är intresserad har fd kirurg Nisse Simonsson en sida på Facebook som heter lev frisk längre, där debatterar han statiner och ”lyckopiller”. Han är dessutom med i filmerna WHO cares in Sweden och säger själv att han mer eller mindre är bannlyst av andra läkare för att han motsätter sig detta pillerknaprande som vi i väst gör.
  Jag tänker att kolesterol, blodtryck precis som feber bör variera hos olika människor. Det är inget konstigt med det, det konstiga är väl att läkarkåren har satt riktlinjer. En del människor har normaltemperatur strax under 36 grader andra runt 38, så att blodtryck och kolesterol varierar borde vara sett lika naturligt, eller hur?

 54. 154

  Det är ingen fara då att kombinera johannesört med SSRI?
  Förra gången jag satte ut så förberedde jag mig med träning. Men det gick inte ändå, kanske var det magnesiumbrist, för tränar man så ska man ha god nivå av magnesium har jag förstått nu. Och D3 behöver också hjälp av magnesium eller hur?

 55. 155

  Thomas Jansson Skrev:

  Hur som helst nämnde han att det var vanligt att läkarna i Tyskland skrev ut johannesört vid lättare depressioner. Att det fungerar är det knappast någon tvekan om – det ska ju inte tas tillsammans med SSRI-piller.

  Susanne Skrev:

  Det är ingen fara då att kombinera johannesört med SSRI?
  Förra gången jag satte ut så förberedde jag mig med träning. Men det gick inte ändå, kanske var det magnesiumbrist, för tränar man så ska man ha god nivå av magnesium har jag förstått nu. Och D3 behöver också hjälp av magnesium eller hur?

  Susanne OBSERVERA vad Thomas Jansson skrev:
  ”…- det ska ju inte tas tillsammans med SSRI-piller”

 56. 156
  Professor Göran säger

  @ Susanne: #153

  Egentligen är det skandal att en industri som i grund och botten är ”kriminell” och dessutom ”vill” att så många människor som möjligt skall vara sjuka ska få kalla sig LÄKEMEDELS-industri när den lämpligen borde kallas SKADEMEDELS-industri.

  Angående kolesterol och statiner så är detta, enligt min mening, den största medicinskandalen genom tiderna.

  På LCHF-kryssningen i början av april kommer jag hålla ett föredrag om detta med titeln:

  ”Det stora kolesterolkvacksalveriet!”

  Jag tycker för övrigt att du gör det enda raka – skaffar dig så mycket information som möjligt om din egen sjukdom med hjälp av internet, som är faktiskt är det enda sättet, pss. som jag själv angående min egen hjärtsjukdom liksom de flesta andra, som här är aktiva på Annikas blog, också verkar göra. Du blir helt enkelt expert på din egen sjukdom och inser efter ett tag att du då också kan oändligt mycket mer än de mer eller mindre uppköpta ”experterna” du träffar på inom sjukvården. Det är ju dessa missförhållanden som är själva den korruption (= medvetna inkompetens) som Götzsche så obarmhärtigt avslöjar i sin bok och som Tomas Jansson, som vi alla märker, genom studier och egen praktisk erfarenhet av sjukvården insett med full kraft.

  Heja Tomas!

  🙂

  När man har insett detta så undrar man vad det är för slags samhälle vi lever i.

 57. 157
  Thomas Jansson säger

  @ Susanne:
  Det står uttryckligen att man inte ska äta johannesört samtidigt med SSRI.

  Ett sätt är ju att försöka ersätta giftet med johannesört?

  Det borde finnas fler som provat detta?

  Läser just nu en helt ny bok ”Insulin – den felande länken” skriven av Agneta Schnittger och där hävdas att funktionen för seratonin hämmas av höga insulinnivåer – du bör därför övergå till LCHF omgående.

  En psykolog som jag diskuterade SSRI kontra riktig mat ansåg att en betydande andel av hans klienter skulle slippa besvär om de åt LCHF,,,

  När det gäller tillskott och hur de samverkar brukar jag diskutera detta med
  https://praktikaspholm.dinstudio.se som jag tycker har en bra helhetsbild av hur det hänger ihop,,,

  Du kan säkert ringa även helg kväll till Lena om du hänvisar till oss från den här bloggen!

 58. 158
  Thomas Jansson säger

  Jag vill rekommendera alla här att omgående beställa ”Insulin – Den felande länken” skriven av Agneta Schnittger.

  Boken beskriver kortfattat det mesta som handlar om det metabola syndromet och gör det på ett utmärkt sätt!

  Jag är helt övertygad om att den här boken kommer att bli ett standardverk för alla oss LCHF:are som inte bara nöjer oss med att göra rätt utan oxå vill veta varför!

  Detta är den bästa LCHF-inriktade bok jag läst hittills. Alla läkare borde ha ett eget ex av denna bok!

 59. 159

  @ Thomas Jansson:
  Beställd! Tack för tipset.

 60. 160

  @ Susanne:
  Jag nämnde helt kort mineralet zink i ett inlägg ovan. Jag har nu sökt lite extra på zink samt SSRI via Google och en hel del intressant kom upp inklusive forskningsrapporter. Nedan ett exempel på det jag fann:

  https://evolutionarypsychiatry.blogspot.se/2010/07/zinc-and-depression.html?m=1

  Jag har också sett att intag av zink kan reducera nivåer av t ex koppar, vilket inte är bra. Ett sätt att undvika det kan vara att testa med låga nivåer av zink samt att ta zinktillskottet långt från måltiderna. T ex direkt vid läggdags. Då minimeras konkurrensen mellan mineralerna.

  Jag är lite ute på osäker mark här men tycker det jag hittat ser lovande ut.

  Observera att råden om Magnesium fortfarande står fast. Magnesiumcitrat verkar vara en bra form med gott upptag.

 61. 161

  Zinc kan definitivt vara ett riktigt spår och Perlmutter håller med:
  ”..Zinc similarly is a jack-of-all-trades in the body’s mechanics. In addition to aiding the immune system and keeping memory sharp, zinc is required in the production and use of those mood-friendly neurotransmitters. This helps explain why supplemental zinc has been shown to enhance the effects of antidepressants in people with major depression.”

  Dessutom kanske striktare LCHF kan provas eftersom ketogenic diet visats sig kunna reparera både epilepsi- och direkta fysiska hjärnskador. SSRI kan väl knappast ha skadat hjärnan men samtidigt är något inte som det var innan och enligt Peter Götzsche så praktiskt taget struntar läkemedelsbolagen i skadeverkningar så länge de är tillräckligt svårbevisade eller kan hållas hemliga.

  Ketogen kost ger annars ett lugn och en målmedvetenhet som jag bara känt ibland tidigare.

 62. 162
  Stockholmare säger

  Thomas Jansson Skrev:

  Jag vill rekommendera alla här att omgående beställa ”Insulin – Den felande länken” skriven av Agneta Schnittger.
  Boken beskriver kortfattat det mesta som handlar om det metabola syndromet och gör det på ett utmärkt sätt!
  Jag är helt övertygad om att den här boken kommer att bli ett standardverk för alla oss LCHF:are som inte bara nöjer oss med att göra rätt utan oxå vill veta varför!
  Detta är den bästa LCHF-inriktade bok jag läst hittills. Alla läkare borde ha ett eget ex av denna bok!

  Har nu lämnat boken som inköpsförslag på Stockholms stadsbibliotek.
  https://biblioteket.stockholm.se/start

 63. 163

  Artikeln är ju bra med nedanstående punkter. Kommentarerna likaså och sant är ju att alkohol, fettkvalitet och besprutningsgifter hänger ihop med befolkningens ohälsa. För mycket alkohol är förstås inte bra, dåliga margarinfetter är ju inte heller bra samt frukt som besprutats med kemikalier är även de av ondo, inte minst för växande barn och gravida kvinnor.

  https://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19450

  Vi vill att våra politiska makthavare ska fatta följande politiska beslut för att minska befolkningens hjärtinfarktrisk:

  • Höj tobaksskatten.

  • Förbjud rökning i all offentlig miljö, även utvalda platser utomhus såsom parker och hållplatser.

  • Öka möjligheten till motion, bygg fler cykelbanor och motionsslingor, och återinför daglig skolgymnastik. Lägg lika mycket pengar på detta som på elitidrottsarenor.

  • Ge möjlighet till att bryta långvarigt stillasittande i skolor och på arbetsplatser.

  • Momsbefria frukt och grönsaker och subventionera konsumtion av dessa produkter i skolbespisningarna (vilket lär barn på ett tidigt stadium att äta frukt och grönt).

  • Öka skattebelastningen på socker och produkter med hög sockerhalt, och förbjud användandet av transfetter.

  • Stimulera livsmedelsindustrin till att minska tillsatser av salt och socker i matvaror samt till en ökad medvetenhet om fettkvalitet.

  • Ge företag vars anställda får träna på arbetstid någon form av subvention.

  Världshälsoorganisationen, WHO, anser att merparten av all hjärt–kärlsjukdom kan förebyggas med en kombination av individens egna levnadsvanor och samhällets understödjande lagstiftning. Vore det inte dags att även vi i Sverige och i EU radikalt minskar risken för en dödande sjukdom som oftast kan förebyggas? Kunskapen har vi!

 64. 164
  Professor Göran säger

  Dr. Malcom Kendrick, vars indignation mot läkemedelsindustrins kriminalitet helt är i klass med Götzsches, visar i sin senaste tråd hur man kan minska dödligheten bland äldre hjälplösa patienter med över 50% (från 45% till 21% per år) genom att rensa upp bland de typiskt tio olika mediciner som dessa patienter dagligen får.

  https://drmalcolmkendrick.org/2014/02/22/a-ghost-in-the-machine/#comment-16116

  Jag har själv kommenterat på denna tråd.

 65. 165

  @ Professor Göran
  Utmärkt, fast testerna gjordes på de som verkligen stod på gravens kant!

  Matematiken ger att medellivslängden går från ca 2.3 år vid 45% dödlighet till ca. 5.9 år vid 21% årlig dödlighet…..
  3.6 gratisår eller 2.5 ggr längre medellivslängd.

  Kanske inte mycket totalt sett men relativt en enorm vinst som borde bli större ju tidigare utsättningarna startar! Själv satte jag ut 100% av mina sju mediciner mot doktorns råd 2006.
  Idag mår jag ( n=1 ! ) prima vid 67, fortfarande med noll mediciner.
  Fast jag ”fuskar” med 5,000 iu D3 per dag, och LCHF förstås…

  Artikelns underliggande tema var att medelåldern nu börjar gå kräftgång efter att ha ökat i många år.
  En tendens som dessvärre måste växa mycket större innan man börjar leta efter alternativ.
  Läkemedelsbolagen fick sig dock en välförtjänt känga i artikeln. Tydlig Björntjänst .
  Slår vad om att Rikspressen inte vågar referera detta. Uppror på åldringsvårdar med krav som ”släpp fångarna lös” ?

  Hur hälsosamt är det egentligen med blodtryck 120 som gått ned från 170 med medicin, år efter år ?
  Vet man någonting om detta eller vill man bara sälja mer blodtyckssänkande ?

 66. 166

  Jag har precis tittat på filmen ”Cancer Is Serious Business” från 2011 som handlar om Stanislaw Burzynski som patenterat på Antineoplaston mot cancer. Nu mår jag illa efter att ha sett hur myndigheter, organisationer och läkemedelsbolag bekämpar alternativ som ev. kan rädda många liv. När allt han vill göra är att göra kliniska tester så försöker de förbjuda honom att behandla personer, sätta honom i fängelse och stjäla hans patent…

  Vill du offra 1 timme och 47 minuter av din tid så hittar du filmen här:
  https://www.youtube.com/watch?v=rBUGVkmmwbk&list=UULiRbQrj-gBow6VdLajWxaw

 67. 167

  Det blev fel med länken.
  Prova
  https://www.youtube.com/watch?v=rBUGVkmmwbk

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa