GMO – En vägran att titta i vetenskapens teleskop

Krönika av prof Göran Sjöberg            
Professor Göran SjöbergGMO – En vägran att titta i vetenskapens teleskop!

Länge har jag med sorg noterat att den vetenskapliga forskningen har urvattnas alltmer och detta till och med på de tekniska högskolorna. Denna trend har tyvärr funnits länge men har accelererat i och med att man idag ägnar sig åt datorsimuleringar av verkligheten på bekostnad av väldefinierade modellexperiment genom vilka man försöker förstå de grundläggande mekanismerna i vår materiella verklighet. Jämfört med bristerna i forskningen på de tekniska högskolorna har jag ändå blivit förstummad av vad som tydligen pågår inom medicinen och som jag därför idag betraktar som en rent dogmatisk disciplin och i rent religiös mening.

Men när jag nu avslutat boken ”Altered Genes – Twisted Truth” av Steven Druker har jag dock blivit rent förfärad av det Druker avslöjar om GMO.  Med den kunskap han skaffat sig under 20 år visar han med briljant logik hur vetenskapen på många olika sätt har förnekats och detta av rent politiska skäl men också manipulerats av MAJORITETEN av högt rankade vetenskapsmän inom detta område. Vad som är än värre är att denna uppenbara korruption nu försvaras av de mest framträdande vetenskapliga institutionerna i världen som ”National Academy of Science” i USA och till och med den äldsta av alla vetenskapliga institutioner, ”Royal Society” i England, även om ”Royal Society” i Kanada för femton år sedan inte ställde upp bakom påståendet att GMO inte skulle innebära större risker för vår hälsa än konventionella grödor.

Jag är därför övertygad om att ett uppenbart och allvarligt förräderi har begåtts mot vetenskapen och som gjort det möjligt att bedriva det praktiska hasardspel som nu bedrivs mot hela mänsklighetens hälsa genom GMO-grödorna.  Man vill som naturvetenskaplig forskare bara gråta över den obotliga skada som detta inneburit för det ’naturvetenskapliga företaget’ efter fem hundra års kämpande för att bättre försöka förstå vår komplicerade verklighet utan hokus pokus.

Hela GMO-företaget startade på 70-talet och snabbt blev det klart att etablissemanget inte var intresserad av några kritiska röster från sina egna led. Vetenskap förutsätter ett öppet diskussionsklimat. Inkvisitoriska knep började alltmer tillämpas mot de kritiska rösterna. Druker beskriver i detalj turerna kring detta.

Genom införandet av själva begreppet GMO, ”Genetiskt Modifierade Organismer”, har korruptionen medvetet satts i system. Eftersom alla organismer, från de enklaste till de mest komplicerade är genetiskt modifierade (GMO) har man av rent politiska, populistiska skäl infört detta begrepp för att dölja vad det egentligen är frågan om. Verkligheten återspeglas istället av det tidigare använda begreppet GE ”Genetic Engineering”, som klart säger att det hela är frågan om en ingenjörsmässig genetisk verksamhet och därmed knappast något naturligt. GMO-begreppet är ett betydligt mer oskyldigt begrepp. Med detta markandsföringsknep har man lyckats få den ingenjörskonst som är inblandad att framstå som ’helt naturlig’.

Begreppet GMO döljer därför vad den så kallade rDNA-tekniken står för och sopar därmed verkligheten under mattan med det uttalade syftet att inte oroa den allmänhet som man för övrigt anser ”ändå inte kan begripa någonting” av den molekylära cellbiologins vetenskaplighet. GMO låter i detta perspektiv betydligt mer aptitligt än GE för vi alla är som sagt GMO och då kan GMO inte vara något märkvärdigt annorlunda. Men GMO som det praktiseras inom gentekniken är precis märkvärdigt annorlunda! Ingen skulle heller drömma om att påstå att vi människor är GE, ingenjörsmässigt skapade av människohand, även om vi definitivt nu är GMO inte minst på grund av det faktum att vi alla är en genmodifierad produkt genom blandningen av generna från våra båda föräldrar. Det blir lite hårdraget att påstå att GE är något lika naturligt som det våra föräldrar ägnade sig åt men med hjälp av en professionell reklambyrå kan man förstås även göra detta troligt.

Samtidigt har själva idén om genetiken som ingenjörskonst en viss lockelse och speciellt bland de som är involverade.  Denna konst gör då att man som en del av etablissemanget kan inbilla sig att den rDNA-teknik som tillämpas också äger en ingenjörsmässig precision när det gäller resultatet.  Man vill så gärna se det faktum att när man med denna teknik nu lyckas föra in främmande gener i en organism kan detta liknas med att man i ett existerande datorprogram inför nya subrutiner på ett kontrollerat sätt.

Ingenting kan dock vara mer främmande än en sådan jämförelse med datorvärlden vilket blir uppenbart om man har den minsta kunskap om hur datorprogram i verkligheten fungerar. Hela denna optimistiska jämförelse bygger på den ytterst förenklade uppfattningen man hade för 40 år sedan om hur gener fungerar och att de skulle fungera på samma sätt som ett linjärt datorprogram. Om vi nu vill se våra gener som en slags datorkod är det dock frågan om en oändligt komplicerad parallell datorkod i vårt DNA.

Varje normalt funtad cellbiolog måste erkänna att han bara inte vet hur den så kallade källkoden fungerar. Den som har läst sin Alberts et al. och förstått vad han läst måste också erkänna att han helt enkelt inte vet hur det hela hänger ihop när det gäller styrningen av våra cellers metabolism annat än i dess mest elementära funktioner vad det gäller överföring av denna DNA-kod till själva proteinframställningen.

När det gäller vårt DNA kan man då verkligen tala om ”spagettikod” av den typ som ingen datorprogrammerare ens skulle våga drömma om att gå in och peta i, dvs. en kod som fungerar förvånansvärt väl i praktiken men där man inte kan få ett vettigt grepp om hur den fungerar i sin övergripande struktur. Den försiktiga attityden att inte gå in och ändra på koden är därför rimlig när man dels inte förstår hur koden hänger ihop över huvud taget dels inte har en susning om vad som skulle hända med cellmaskineriet som styrs av denna komplicerade, hopflätade kod om man nu går in och petar i den på måfå. Man blir då snarast en hacker som dessutom inte vet vad han håller på med.

Denna totala okunnighet om hur vårt DNA fungerar blir alltmer uppenbar genom de senaste åren forskning som har visat att det finns koder som är överlagrade på själva DNA-koden och som bland annat påverkar hur generna uttrycks. Man har hittat ett antal sådan överlagrade koder och rimligen kommer flera att hittas framöver. Problemet är återigen att man inte har en susning om hur dessa överlagrade koder fungerar.

För mig i alla fall finns det därför ett oändligt glapp mellan den officiellt glättade framställning av gentekniken som en precisionsartad teknologi där man förstår vad man håller på med och verkligheten som istället talar om det hela som ett hasardspel inte bara med mänsklighetens omedelbara hälsa utan också med hela vårt ekologiska system och där dessutom det utlovade fördelarna om ökad produktivitet lyser med sin frånvaro.

Detta är verkligen ett oförlåtligt vetenskapligt bedrägeri i mina ögon.

Comments

 1. 101
  Stefan säger

  Taket blir lägre och lägre på denna blogg…Lider med Olle, Per m fl…

 2. 102
  Professor Göran säger

  jala Skrev:

  Trevligt med lite adekvat information.Det vore bra om diskussionerna hölls på en nivå som passar ett flertal istället för allt som oftast bara ett fåtal.

  En bra reflektion tycker jag!

  Det hela måste vara en fråga ’avvägning’ mellan ytlig och djup information. I mina krönikor som bara är en mindre del av Annikas blog är det ofta seriösa och ganska ’djupa’ böcker som berör LCHF jag läst och som jag tar upp medan de andra delarna som Annika själv tar upp ofta berör hur vi konkret kan hantera våra sjukdomar. Själv är jag ju inte medicinare.

  Tidigare har det kommit kommentarer som påpekat att Annika och jag kanske balanserar varandra på ett bra sätt. Jag hoppas att de flesta besökare fortfarande tycker detta och som Annika påpekade vid något tillfälle så är det heller inget tvång för besökare att läsa mina krönikor och speciellt för de som inte gillar dem. För övrigt befinner jag mig hos Annika som krönikör för att jag helt delar hennes syn på det vansinne som pågår inom medicinen idag och det är förstås på hennes villkor jag befinner mig här. Jag gör det för att jag starkt respekterar hennes ’stridbarhet’.

  Hos Kostdoktorn som har en mer kompromissande inställning till det medicinska etablissemanget än Annika var jag tidigare en flitig kommentator men för ett par år sedan började mina kommentarer starkt modereras och på ett för mig helt oacceptabelt sätt. Detta kunde jag förstås inte göra något annat åt än att acceptera men därför försöker jag idag heller inte längre kommentera på hans blog. Varje blogägare måste per definition sätta ’agendan’ för sin egen blog.

 3. 103

  Professor Göran Skrev:

  Hos Kostdoktorn som har en mer kompromissande inställning till det medicinska etablissemanget än Annika var jag tidigare en flitig kommentator, men för ett par år sedan började mina kommentarer starkt modererades och på ett för mig helt oacceptabelt sätt. Detta kunde jag förstås inte göra något annat åt än att acceptera men därför försöker jag idag heller inte längre kommentera på hans blogg. Varje bloggägare måste per definition sätta ‘agendan’ för sin egen blogg.

  Jo… – Göran – det håller jag med Dig om.

  Jag upplevde samma sak som Dig hos Kostdoktorn för att par år sedan. Jag kommenterade där förut tämligen flitigt. Men jag slutade då också med att kommentera där. Undantagsvis har jag under den här tiden ändå lagt en och en annan kommentar där – och alla har blivit föremål för förhandsgranskning = de allra flesta har ej godkänts.

  Numera är jag ej ens föremål för förhandsgranskning – utan är helt enkelt spammad.

  Thats Life som nätmedborgare – och det är helt OK vad mig anbelangar.

 4. 104
  Lars Henrik säger

  Är detta utsikten om GMO och dess ofta frikostigare bekämpningsmedelsanvändning når även vårt land?

  https://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/15/nastan-halften-av-bina-i-usa-dog-pa-ett-ar

 5. 105
  Professor Göran säger

  @ Lars Henrik:

  Tidigare var jag själv också biodlare men för så där för 10 år sedan försvann helt plötsligt alla mina bin spårlöst och lämnade all honung i kuporna kvar. Mycket märkligt i evolutionärt perspektiv.

  Själv misstänker jag starkt besprutningarna av de omgivande åkermarkerna. Glyfosat + xxx, där vi inte vet något om xxx, är en given misstänkt kandidat. Med GMO blir det hela horribelt.

 6. 106
  piltson säger

  Professor Göran Skrev:

  den seriösa diskussionen.

  jala Skrev:

  en nivå som passar ett flertal

  Ja, det är lustigt hur de trasslar ihop varandra i eukaroter och ystemzym på ett sätt som torde gå långt över vad de flesta kan begripa och vilja höra om. (trots diverse vidlyftig utbildning hade jag själv aldrig hört om dessa fenomen, och de nämns inte i någon ordbok här.) Tycks mig att sådant kunde höra hemma i privata utbyten.

  Men av sammanhanget förstår jag att de är ytliga saker i jämförelse med den bredare och långt mera allmänintressanta sak som jag försökte uppmärksamma här igår, nämligen frågan om materialism ínom vetenskapen över huvud taget. Den förbigicks och blev tidigare direkt utspärrad av någon moderator, varför uppfattade vi aldrig.

  Så tack skaruha, jala, och hänvisningen till vetenskaplig materialism finns på tråden om kolloidalt silver.

 7. 107

  piltson Skrev:

  Professor Göran Skrev:

  den seriösa diskussionen.

  jala Skrev:

  en nivå som passar ett flertal

  Ja, det är lustigt hur de trasslar ihop varandra i eukaroter och ystemzym på ett sätt som torde gå långt över vad de flesta kan begripa och vilja höra om. (trots diverse vidlyftig utbildning hade jag själv aldrig hört om dessa fenomen, och de nämns inte i någon ordbok här.) Tycks mig att sådant kunde höra hemma i privata utbyten.

  Men av sammanhanget förstår jag att de är ytliga saker i jämförelse med den bredare och långt mera allmänintressanta sak som jag försökte uppmärksamma här igår, nämligen frågan om materialism ínom vetenskapen över huvud taget. Den förbigicks och blev tidigare direkt utspärrad av någon moderator, varför uppfattade vi aldrig.

  Så tack skaruha, jala, och hänvisningen till vetenskaplig materialism finns på tråden om kolloidalt silver.

  Tack själv piltson.Jag anser fortfarande att flertalet är bättre fåtalet.

  ”Tidigare har det kommit kommentarer som påpekat att Annika och jag kanske balanserar varandra på ett bra sätt. Jag hoppas att de flesta besökare fortfarande tycker detta och som Annika påpekade vid något tillfälle så är det heller inget tvång för besökare att läsa mina krönikor och speciellt för de som inte gillar dem.”
  pitson skrev ”Tycks mig att sådant kunde höra hemma i privata utbyten.”

  Tycker mig se att det den senaste tiden har en tendens att skena iväg och ta överhand över en Annikas fina blogg.
  Hade jag kommit ny besöker och hittat dina senaste krönikor Göran så hade jag inte återkommit.
  Om du tänker på flertalet och tonar ner dina utsvävningar så tror jag definitivt att bloggen skulle må avsevärt bättre.

  jala

 8. 108
  Anders S säger

  piltson skrev:

  Ja, det är lustigt hur de trasslar ihop varandra i eukaroter och ystemzym på ett sätt som torde gå långt över vad de flesta kan begripa och vilja höra om. (trots diverse vidlyftig utbildning hade jag själv aldrig hört om dessa fenomen, och de nämns inte i någon ordbok här.) Tycks mig att sådant kunde höra hemma i privata utbyten.
  Men av sammanhanget förstår jag att de är ytliga saker i jämförelse med den bredare och långt mera allmänintressanta sak som jag försökte uppmärksamma här igår, nämligen frågan om materialism ínom vetenskapen över huvud taget. Den förbigicks och blev tidigare direkt utspärrad av någon moderator, varför uppfattade vi aldrig.

  Tycker det är viktigt att uppmärksamma när industrin och storbönder försöker föra in GMO-produkter bakvägen, t.ex. när Arla byter från animaliskt löpe till GMO-baserat ystenzym. Det är förmodligen mycket enklare för oss konsumenter att påverka genom att bojkotta dessa produkter än att sitta och fundera på Bruce Lipton och Rupert Sheldrakes ideer.

  Om du klickat på de länkar jag tillhandahöll om animaliskt löpe och SR:s reportage om GMO-baserat ystenzym hade du inte behövt leta i någon ordbok. SAOB har inte kommit till y ännu.

 9. 109
  Lars Henrik säger

  Jag tror vi har mycket att vinna på både en stor bredd och ett stort djup i ämnena här hos Annika. Fast allt kanske inte kan inrymmas i en och samma tråd?

  Det är mina 5 ören.

 10. 110
  Anders S säger

  Lars Henrik skrev:

  Fast allt kanske inte kan inrymmas i en och samma tråd?

  Kanske en egen söndagskrönika från professor Göran om Bruce Lipton och Rupert Sheldrakes ideer?

  Finns annars lite hos Karl Arfors där både Göran och Piltson kommenterat förra året:

  https://karlarfors.se/epigenitik-vander-upp-och-ner-pa-tidigare-sanningar/
  https://karlarfors.se/epigenetiken-utvecklas-vidare/

 11. 111
  piltson säger

  @ Anders S:
  Bruve Lipton hade jag inte hänvisat till, men det hade ju passat om mitt ämne verkligen varit GMO, eftersom just han vänt sig mot detta mera energiskt än de flesta, t.ex. här:

  https://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ

  Men mitt ämne var bara ”janas” klagomål, som jag delvis instämmer i. Men faktiskt bara delvis, för jag kan inte hålla med om att man här har ”skenat iväg” i sina resonemang. Tvärtom; man sitter fastrotad i en upplösningshotad paradigm rörande biovetenskaperna. De som ”skenar iväg” är väl sådana som är beredda att se lite ovanför den just aktuella plogfåran?

  Det är de som för kunskapen vidare, och så har det varit i hela spannet mellan Ptolemaios och Stephen Hawkins.

  En av de främsta skenarna var Galilei, här nyligen apostroferad av professor Göran. Så vem kan att bli vår generartions Galilei? Sheldrake vore en kandidat, något som styrks av att de rotfasta vägrar att granska hans data när de inte passar deras gällande paradigm och Piltson faktiskt blev tillsagd att inte referera dem längre.

  Så då gör jag inte det då. ..

 12. 112
  olle holmqvist säger

  piltson Skrev:

  eukaroter

  eukaroter – ber om ursäkt om jag glömt en bokstav
  det skall stavas ”eukaryoter” de med äkta kärna
  https://www.naturvetenskap.org/biologi/gymnasiebiologi/cellbiologi/skillnader-mellan-olika-celler/skillnader-mellan-eukaryoter-och-prokaryoter/

 13. 113
  piltson säger

  Anders S Skrev:

  Finns annars lite hos Karl Arfors där både Göran och Piltson kommenterat förra året:

  Akta dig för sådana hänvisningar! Där står en massa som inte är önskvärt här. Vi fick en tillrättavisning om att man här inte skulle skriva om vad som kallades ”trolleri”. Men jag vågar mig på att här saxa ur en av replikerna i detta långa utbyte, som jag nästan hade glömt:

  ”Det är intressant hur skeptiker fungerar. Först vägrar de att erkänna anomalier. När det inte längre går vägrar de att se på det som läggs framför deras ögon (se t.ex. historien Pasteur-Liebig i Piltsons bok). När de inte kan undgå att se på dem, så blir deras ”förklaringar” under gällande paradigm alltmer krampaktiga och till sist lite löjliga.

  Ett bra exempel var de epicykler som enligt Vatikanen skulle förklara planetrörelserna under den terracentriska teorin. De blev efterhand så krångliga att kardinalerna själva inte kunde följa med. Även Galilei måste godta några epicykler för att få sin presentation att stämma. Det gick inte ihop förrän Kepler hade visat att det handlade om ellipser, inte cirkelrörelser. Tänk vad roligare det kunde bli om alla hade ett öppet sinne för vad de faktiskt får se och erfara.”

  Vilket ju passar väl ihop med rubriken ovan: ”En vägran att titta i vetenskapens teleskop.” Så det kanske får stå kvar?

 14. 114
 15. 115
  Anders S säger

  piltson skrev:

  trasslar ihop varandra i eukaroter och ystemzym

  Trassligt?

  Ystenzymet framställs med hjälp av genmodifierade bakterier d.v.s. inga eukaryoter utan prokaryoter. Det finns även ystenzym som framställts från mögelsvampar, eukaryoter, men det enzymet sägs påverka smaken.

  En helt annan sak – svamp:

  Erik Enby hävdar att cancer är svamp och kan behandlas med bikarbonat och korallmineraler.

  Här en repris på en länk till ett föredrag om svamp som bot mot cancer:

  https://youtu.be/pXHDoROh2hA

  Paul Stamets TEDMED 2011

 16. 116
  Professor Göran säger

  Intressanta utvikningar!

  Annikas blog är förvisso en medicinsk blog som handlar om förhållandet mellan kvaliteten på maten vi äter och hur detta påverkar vår hälsa i det långa loppet och GMO hör klart till denna fråga.

  Rubriken på min krönika anspelar på att etablissemanget aldrig har varit intresserat av någon vetenskap om man inte haft någon direkt nytta av den. I fallet Galileo och vårt solsystem hade man därför inte något sådant intresse för fem hundra år sedan på samma sätt som man idag inte har något intresse för vetenskapen när det gäller GMO. Speciellt ointresserad är man då det alltmer visar sig att verkligheten inte längre stämmer med de förhastade hypoteserna kring genmanipulering man bet sig fast i redan på 70-talet. Drukers bok handlar om just detta om nu någon skulle ha missat detta i min krönika. Den fantastiska rapport på 300 sidor som Olle H. länkade till förstärker bara detta faktum.

  Med oro noterar jag nu som vid tidigare tillfällen den oerhörda lockelsen i högtflygande postmodernistiska ifrågasättanden av den etablerade naturvetenskapen. I och för sig är detta ifrågasättande ett oerhört intressant ämne men ärligt talat måste vi inse att detta inte har mycket på Annikas blog att göra.Vi klarar oss mer än väl med den traditionella naturvetenskapen och som Jala påpekar kan även den gå över huvudet på normala blogbesökare.

  Det finns bättre bloggar om man nu vill ifrågasätta de allmänna grunderna inom naturvetenskapen eller är intresserad av hokus pokus och andra övernaturliga fenomen. Intressant i sammanhanget är kanske att det finns helt normala människor som tror på astrologi och där våra öden bestäms av konstellationer mellan planeter och stjärnor och det går tyvärr inte heller att bevisa att de har fel.

 17. 117
  Annika Dahlqvist säger

  @ 106 piltson:
  Det är väldigt sällan som jag modererar bort någon kommentar, det är mest när det rör sig om uppenbart trolleri. Jag vet inte av att jag har modererat bort någon kommentar av dig någonsin. Men det kan ibland hända att wordpressautomatiken tar bort någon kommentar av outgrundlig anledning

 18. 118
  Professor Göran säger

  Anders S Skrev:

  Här en repris på en länk till ett föredrag om svamp som bot mot cancer:

  Oerhört intressant!

  För andra gången såg jag nu den här föreläsningen och jag blev nu lika kraftigt berörd som första gången jag såg den.

  Man kan verkligen undra vad den ’officiella’ cancerforskningen har hållit på med under alla år när en ’naturlig’ svamp helt kan bota en cancer i ett sådant avancerat stadium. Det kanske är så att läkemedelsbolagen bara inte kan tjäna några pengar på ett ’naturligt’ alternativt läkemedel även om det som i det här fallet skulle kunna bota de mest svåra cancerfall. Med andra ord ett vetenskapligt ’teleskop’ som det medicinska etablissemanget inte har någon nytta av även om det skulle innebära att miljontals människor skulle kunna botas från svår cancer.

 19. 119
  piltson säger

  @ Annika Dahlqvist 117:
  @ Professor Göran 116:

  Vad är ”den etablerade vetenskapen”? Vad är ”övernaturligt”? Vad är ”trolleri”?

  Rörande kosmos var Ptolemaios etablerad vetenskap i över tusen år. Kopernikus opponerade sig, Galilei/Kepler visade att han hade rätt och är nu etablerad vetenskap rörande kosmos

  Rörande fysik var Aristoteles etablerad vetenskap ännu längre. Galilei/Newton visade att han haft fel och blev etablerad vetenskap. Men sedan visade Planck/Einstein/Heisenberg/Bohr m.fl. att Newton inte kunde förbli etablerad vetenskap på partikelnivå.

  Före Pasteur menade den etablerade vetenskapen att jäsning var en kemisk process, men han visade att den är biokemisk.

  Intill rätt nyligen kunde den etablerade vetenskapen inte föreställa sig att ”magsår” var en infektion. Men sedan kom Barry Marshall och blev inte tagen på allvar förrän han demonstrerat på sig själv.

  Begreppet ”etablerad vetenskap” är alltså inte något statiskt. Det ändras lite med varje generation, ibland med häpnadsväckande skutt.

  Och ”övernaturligt”? Det är något ”som ej tillhör den kända verkligheten”, säger min ordbok. Definitionen godtas utan förbehåll. Allt är naturligt, men en del av det som är naturligt är okänt.

  För att undvika förvillelse bör vi sålunda avstå från begreppet ”övernaturligt”. Som ersättning föreslår jag begreppet ”oförklarat” – eller menar kanske Göran något mera med detta begrepp?

  Det finns alltså en känd verklighet och än ännu okänd sådan. Så har det allid varit, och gränsen mellan dessa båda förskjuts steg för steg, ibland som sagt med häpnadsväckande skutt. (Thomas Kuhn visade hur det går till.)

  Och ”trolleri”? Det är ”påverkan av omgivningen med till synes övernaturliga medel” enligt ordboken. Eftersom vi slopat ”övernaturlig” kan vi förenkla läget genom att avstå från även detta begrepp. Ingenting är trolleri, men mycket är obegripligt, och vetenskap handlar delvis om att göra det obegripliga begripligt.

  Det måste räcka tills vidare. Innan jag tar upp frågan om vad ovanstående kan tänkas innebära för det idag aktuella läget inom biovetenskaperna tar jag gärna emot opposition och tillrättavisning av detta städningsförsök.

 20. 120
  Professor Göran säger

  @ piltson: #119

  Det ligger mycket i vad du säger och jag har själv som du väl känner till funderat kring och läst väldigt mycket om vetenskapsteori under de senaste sex år för att försöka förstå vad ’vetenskap’ egentligen skulle kunna innebära. Anledningen till mitt intresse var att jag ville förstå varför kostvetenskapen hade kunnat hamna så långt bort från allt det jag själv associerar med naturvetenskap.

  Här och var dyker det upp referenser till mitt intresse för vetenskapsteori i krönikorna här hos Annika men ämnet vetenskapsteori i generell mening hör trots allt inte hemma här vilket jag klart insåg när kommentarerna helt spårade ur i en krönika då jag oförsiktigt dök ned i dessa filosofiska djup. Intresset var dock inte att ta miste på.

  Det var då vi förnuftigt flyttade över diskussionen till Arfors blog istället men där var det av någon anledning inte många som var intresserade av våra fortsatta filosofiska diskussioner. Hur som helst tycker jag att vi även framöver ska förskona besökarna här hos Annika från alltför vidlyftiga filosofiska utsvävningar och som inte har någonting med LCHF att göra.

  Konkret tillämpat på LCHF och vår hälsa ser jag dock inga problem med att diskutera vetenskapsteori.

  En fråga som ständigt är aktuell ur ett vetenskapligt perspektiv är förhållandet mellan de så kallade slumpmässigt kontrollerade försöken inom medicinen och de kliniska erfarenheter. Här skulle man kanske kunna tänka sig en framtida konkret krönika kring vad som pågår inom diabetesforskningen och med just med en vetenskapsteoretisk vinkling på detta ämne.

 21. 121
  Annika Dahlqvist säger

  @ 119 piltson:
  Om du inte tror på att det finns något ”trolleri” på internet, så kan jag maila alla ”bakterieprofeten”s kommentarer till dig så kan du bearbeta budskapet i dem.

 22. 122
  piltson säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  vet inte av att jag har modererat bort någon kommentar av dig

  Nej, det stämmer, men vi fick en tydlig tillsägelse att inte skriva mer om Sheldrake, eftersom det ansågs vara trolleri.

  I 119 ovan hoppas jag ha kunnat visa att ”trolleri” är ett svårhanterbart begrepp i dessa sammanhang. Plus att de som energiskt tagit avstånd från gällande kostlära faktiskt framstår som själsfränder med folk som Rubert Sheldrake – och faktiskt också Bruce .Lipton, vilket Arfors gav mig tips om.

 23. 123
  Molle säger

  Möjligen har piltson råkat missa den aktuella innebörden av ”troll”:
  Internettroll, oftast bara kallade troll, är personer som skriver på internetfora och liknande (ursprungligen på Usenet) i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart. Ordet är internetslang.
  Från början användes ordet ”trolling”, dragrodd, för verksamheten. Detta förkortades sedan så att man kallade personen troll.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

 24. 124
  piltson säger

  @ Molle:
  Intressant, vi har här uppfattat ”trolleri” som brutalt avvisande av läror som man inte är beredd att se närmare på. Sånt har funnits i alla tider. En av de mest bekanta var när Bruno brändes levande för att han påpekat hur det egentligen stod till i rymden. Jag gillar inte att se dagens ikonoklaster få motsvarande nutida behandling. Återkommer till ämnet, men inte idag.

 25. 125
  Professor Göran säger

  piltson Skrev:

  vi har här uppfattat ”trolleri” som brutalt avvisande av läror som man inte är beredd att se närmare på

  Jag kan som Molle inte tänka mig att en normal internetanvändare inte skulle associera ordet ”troll” med en person som med mer eller mindre utstuderade provokationer, medvetna eller omedvetna, försöker sabotera en konstruktiv tråd.

  Din uppfattning (definitionen) av ”troll” och ”trolleri” förstår jag bara inte. I så fall skulle vi här hos Annika ha diskuterat hela det medicinska etablissemanget som en samling ”troll” och medicin som ”trolleri” men detta har mig veterligen aldrig gjorts. Dogmatik i religiös mening är i så fall ett mer adekvat begrepp som ditt eget exempel indikerar.

  Malcom Kendrick tar för övrigt i sin senaste tråd upp den intressanta frågan om medicin bör betraktas som dogmatisk religion eller vetenskap och han verkar inte tveka om svaret. Detta stämmer helt med min eget svar på denna fråga.

  https://drmalcolmkendrick.org/2015/05/10/medicine-science-or-religion/

 26. 126
  piltson säger

  Professor Göran Skrev:

  Din uppfattning (definitionen) av ”troll” och ”trolleri” förstår jag bara inte

  Förlåt, men det var inte vi som lanserade begreppet ”trolleri” i dessa sammanhang. Det var bloggvärden.

  Min ansträngning har varit att förstå vad som avsågs med detta, Jag vore bara glad om begreppet kan avvisas ur samtalet, då blir det strax lättare att resonera om dessa saker.

 27. 127
  Professor Göran säger

  piltson Skrev:

  Jag vore bara glad om begreppet kan avvisas ur samtalet, då blir det strax lättare att resonera om dessa saker.

  Men, men!

  Kanske missförstår jag dig helt och hållet!

  ”Troll” är ett vedertaget begrepp inom bloggvärden och begreppet säger precis vad det är frågan om. Alla begriper det och inga missförstånd kan uppstå med vad som avses när man använder begreppet ”troll” – ett utmärkt begrepp med andra ord..

  Motivet bakom ”trollets” aktiviteter kan förstås diskuteras men att avsikten är att sabotera den konstruktiva diskussionen är odiskutabel. När ”trolleriet” är uppenbart för moderatorn måste ”trollet” kastas ut även om det ’skriker’. ”Troll”- exemplet som Annika ger med ’bakterieprofeten’ är uppenbart men de svåraste trollen att avslöja är de välutbildade som arbetar efter en utstuderad betald agenda, t.ex. de som avlönas av Monsanto. Det företaget lär ha en hel avdelning som ägnar sig åt detta på internet. Denna typ av troll har vi tidigare också sett dyka upp här hos Annika och de är för övrigt alltid anonyma även om de vill ge sken av att vara öppna med sina identiteter.

  Hur du kan koppla ihop detta begrepp ”troll” med inkvisitionens aktiviteter mot Bruno och Galileo och deras vägran att titta i hans teleskop begriper jag bara inte. Inkvisitionen var vad jag har förstått en väldigt öppen institution med regelrätta domstolsförhandlingar och med öppna identiteter hos de inblandade även om erkännandena framtvingades under tortyr eller hot om tortyr.

 28. 128
  piltson säger

  @ Professor Göran:

  Den som ögnar i replikväxlingen i juli 2014 skall finna att det var inte i denna nya bemärkelse som begreppet ”trolleri” användes:

  https://annikadahlqvist.com/2014/07/02/vetenskap/#comments

  Det handlade om ”hur denna tråd ringlar på i det ockulta”, påpekade Göran 12/7

  Varpå bloggvärden avslutade det hela två dagar senare:

  ”Jag skulle gärna vilja att ni slutar med ”övernaturlighetspratet”. Det leder ingenstans, åtminstone inte i kostfrågan. Om ni vill prata trolleri vill jag att ni fortsätter i någon annan blogg.”

  I denna konventionella bemärkelse är ”trolleri” en etikett som tillgrips när man står inför något oförklarat som man inte är beredd att se närmare på. Till exempel när de första europeiska resenärerna i Afrika fann att deras ankomst till någon by för förutsedd och förberedd. De tillgrep begreppet eftersom de inte kände till lokalbefolkningens signalsystem med trummor.

  Så jag är införstådd med att snack om trolleri leder vilse. Men kanske inte ”anomali”?

  En anomali är en iakttagelse som inte kan förklaras inder gällande verklighetssyn och därför måste trängas undan, gärna förlöjligas, av den för tillfället gällande vetenskapen. Till exempel de ryckiga planetrörelserna under den terracentriska synen. Eller fossila lämningar från biologiska utvecklingsskeden innan Darwin utredde sådant.

  Rupert Sheldrake är en kvalificerad och djupt seriös herre som försökt komma tillrätta med aktuella anomalier inom biovetenskaperna i trettio år. Det kändes därför lite avogt att få se honom beskylld för att ägna sig åt ”trolleri” – speciellt som LCHF-rörelsens praktiska framgångar mot metaboliska sjukdomar är en enda stor anomali för diverse myndigheter och professorer.

  Det var därför jag vågade kalla honom själsfrände.

 29. 129
  piltson säger

  Professor Göran Skrev:

  koppla ihop detta begrepp ”troll” med inkvisitionens aktiviteter mot Bruno och Galileo

  Jodå, Galilei blev också beskylld för trolleri, om inte av inkvisitionen så av kollegerna i Padua. Man trodde att han tricksat med teleskopet, så att det visade Jupiters månar. Han utlovade en belöning till den som kunde åstadkomma något sådant, men ingen nappade.

  Beskyllningen ”trolleri” har varit ett standardgrepp bland traditionalister som oroas av något nytt, obegripligt och obekvämt rön. Här anslöt sig Dahlqvist till en urgammal tradition.

 30. 130
  Professor Göran säger

  piltson Skrev:

  Du citerar Annika:

  ”Jag skulle gärna vilja att ni slutar med ”övernaturlighetspratet”. Det leder ingenstans, åtminstone inte i kostfrågan. Om ni vill prata trolleri vill jag att ni fortsätter i någon annan blogg.”

  Jag håller som vanligt helt med Annika och det som Sheldrake håller på med har ingenting med kostfrågan att göra.

  Detta ovidkommande resonemang har i alla fall nu gjort att min krönika i mina egna ögon helt har spårat ur men som tur var kom resonemanget först när diskussionen kring GMO och Druker’s bok i stort sett var avslutad.

 31. 131
  olle holmqvist säger
 32. 132
  Anders S säger

  @ olle holmqvist:

  Upprepar, vem tycker du ska äta den giftbesprutade industrimaten, spannmål, socker, potatis och omega-6-haltiga oljor? Plantera skog på storböndernas åkrar!

  Repeterar två inlägg från en annan tråd.

  GMO-förespråkaren Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet, tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, redovisar ingen jäv och inga bindningar när han kritiserar Coops reklam för ekologisk mat, som jag tidigare länkat till.

  https://blogg.slu.se/forskarbloggen/

  https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lag-niva-i-coops-propagandafilm_4561198.svd

 33. 133
  Anders S säger

  @ olle holmqvist:

  Orkar någon bemöta Torbjörn Fagerström. Föreslår att han dricker en liter glufosat offentligt. Olle Holmqvist kanske inte säger nej till en slurk heller. Ofarligt?

  Glyfosat är inte farligt hävdar Patrick Moore känd som ”a paid spokesman for the nuclear industry, the logging industry, and the genetic engineering industry” enligt Greenpeace. Patrick Moore vägrade dock att dricka glyfosat trots att han påstod att det är ofarligt:

  https://youtu.be/9HzSOrbvNUQ

  https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_%28environmentalist%29

 34. 134
  olle holmqvist säger

  Anders S Skrev:

  Orkar någon bemöta Torbjörn Fagerström

  Orkar du inte bemöta dvs sätta dig in i hans argument, så får du väl låta bli.
  Fast ngn undrar kanske på vilka grunder.
  Anders S Skrev:

  glufosat offentligt. Olle Holmqvist kanske inte säger nej till en slurk heller. Ofarligt?

  24 ovan
  ”En av mina(olles alltså) kritikpunkter utvecklas här: GMO-tekniken är inte precision utan Vilda Västern.
  Den tillförda genen stör på många ställen i genomet. Jag tänkte mig potatis som vi
  haft i några få generationer. Den skulle aldrig godkännas idag pga – giftet solanin.
  Man kan mkt väl spekulera att GMO-potatis börjar producera en på ngt sätt ännu
  giftigare kemisk solaninmolekyl”

  En motiverad och utredd ståndpunkt alltså. Mot GMO. Har Anders ngt motsvarande i
  argumentfickan ? Eftersom jag är mot GMO, varför skulle jag ta en slurk ?

 35. 135
  Anders S säger

  olle holmqvist skrev:

  Eftersom jag är mot GMO, varför skulle jag ta en slurk ?

  Jordbruksstatistisk årsbok 2012
  ”Under 2010 såldes drygt 1 470 ton bekämpningsmedel, vilket är en ökning med 6 % sedan föregående år. Som synes dominerar försäljningen av ogräsmedel. Försäljningen av ogräsmedel ökade med 114 ton eller 10 % sedan 2009.

  Bland större förändringar i försäljningen av enskilda ämnen kan nämnas glyfosat (ett ogräsmedel), vars försäljning ökade med närmare 60 %.”

  https://www.scb.se/statistik/_publikationer/JO1901_2012A01_BR_14_JO01BR1201.pdf

 36. 136
  olle holmqvist säger

  God dag Yxskaft

 37. 137
  Anders S säger

  @ Anders S:
  I Jordbruksstatistisk årsbok 2014 framgår att:

  ”Betydande skillnader i växtskyddsmedelsanvändningen föreligger också mellan gårdar av olika storlek. Bland jordbruksföretag med mer än 200 hektar åkerareal används ogräsmedel på 73 % av arealen medan motsvarande andel på gårdar med högst 20 hektar var 8 %.”

  https://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd21bd9/1403096025242/Kap+12+Jordbrukets+milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf

 38. 138
  Anders S säger

  olle holmqvist Skrev:

  God dag Yxskaft

  Ditt ”normaljordbruk” använder en hel del gift redan utan GMO. Upprepar, vem tycker du ska äta den giftbesprutade industrimaten, spannmål, socker, potatis och omega-6-haltiga oljor? LCHF-are avstår från kolhydraterna och vegetabiliskt omega-6-fett. De nyanlända?

  Plantera skog på storböndernas åkrar!

 39. 139
  olle holmqvist säger

  giftresterna från normaljordbruk plus naturliga har, vilka skadoeffekter menar du ?
  hur lång tid tar det innan skogen växer upp ?

 40. 140
  Anders S säger

  olle holmqvist skrev:

  giftresterna från normaljordbruk plus naturliga har, vilka skadoeffekter menar du ?
  hur lång tid tar det innan skogen växer upp ?

  Låter som du ändå kan tänka dig en slurk glyfosat för att bevisa att det inte finns några skadeeffekter?

  Beträffande trädplantering länkade ”sten” till den här videon i en annan tråd som tål att ses flera gånger även om den är sponsrad av The Rockefeller Foundation, Syngenta och The World Bank:

  https://youtu.be/InYKENDfZng

 41. 141
  Professor Göran säger

  olle holmqvist Skrev:

  giftresterna från normaljordbruk plus naturliga har, vilka skadoeffekter menar du ?

  Skulle någon nu anklaga dig för att jobba för Monsanto skulle jag själv ha svårt att argumentera mot en sådan anklagelse.

  Måste det verkligen gå så långt som det gick med metylkvicksilvret, Homoslyret, tobaken eller för den delen dioxinet innan man känner sig tvingad att erkänna att industrins ’optimistiska’ förgiftning av naturen och oss människor och till stor del via den ’godkända normalmaten’ bara inte är hållbar i längden?

 42. 142
  olle holmqvist säger

  @ Professor Göran:
  Nej men det kan ju vara intressant om ngn kunde hävda orsak-verkan samband. Jag var lite insatt i nitratdiskussionen för några år sedan. En bonde från Kristianstadstrakten tror jag berättade att hans brunnsvatten inte dög utan att han måste åka ngn mil för att hämta vatten som dög till bröstmjölkersättning till hans spädbarn. När jag satte mig in i läget blev det så här: WHO har satt upp en gräns som skall gälla- med marginal hela världen. Men det är bara i tropikerna som nitratet pga värmen kan bli farligt- Men resonerade WHO var går gränsen till tropikerna ? Alltså ett gränsvärde för hela världen.
  Sjukdomen pga nitrat i grund/dricksvatten heter Blue Baby. Om jag minns rätt hade Europa under en 30s-period 5 fall, i södra Balkan. I övrigt inget i Europa. Har vid tillfälle frågat barnläkare. Ingen har hört talas om ngt fall av Blue Baby

  Jag tror det är liknande för de bekämpningsmedelsrester från kemijordbruket som finns.

  Verkligt problem är däremot läkemedelsrester från sjukhus som visats störa vattendjurs beteende.

  Kävlingeåns mynning i Öresund är Sveriges ”mesta” jordbrukså i betydelsen tillrinningsområdet
  har mest andel jordbruksmark av alla någorlunda stora åar. Mynningen är naturskyddsområde pga rikedom i fågelliv och rikt fiske. (och värt besök om ni är i trakterna) Löddeå/Kävlingeån är samma å.Lödde den nedre med mynning i Öresund.

  https://www.loddean-fiske.se/

  Följande 28 fiskarter förekommer i Kävlingeån [1]

  Abborre
  Björkna
  Braxen
  Bäcknejonöga
  Elritsa
  Gärs
  Grönling
  Groplöja
  Gädda
  Gös
  Id
  Karp
  Lake
  Lax
  Löja
  Mört
  Nors
  Regnbåge
  Ruda
  Sandkrypare
  Sarv
  Skrubbskädda
  Småspigg
  Stensimpa
  Storspigg
  Sutare
  Ål
  Öring
  Utanför åmynningen finns en musselbank

  Det är utifrån sådant som jag ser rester av jordbrukskemikalier i vatten drag som ett
  mkt litet problem.

  Verkligt är däremot läkemedelsrester från sjukhusens avlopp. Lägg krut på det !

 43. 143

  olle holmqvist Skrev:

  Eftersom jag är mot GMO, varför skulle jag ta en slurk ?

  Olle – det tycker jag Du gör rätt i att ifrågasätta – därför att genmanipulerad föda (GMO) kan ej ses som hälsosamt – hur hen än vrider och vänder på det – som jag ser det.

 44. 144

  Anders S Skrev:

  Beträffande trädplantering länkade ”sten” till den här videon i en annan tråd som tål att ses flera gånger…

  Jo… – Anders – det finns hopp – så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

  Apropå miljön: ”Ökenfiering (Desertification ) är ett fint (påhittat) ord för mark som förvandlas till öken” – påbörjar Allan Savory detta fantastiska, tysta, mäktiga föredrag. Och hemskt nog håller det på att hända på omkring två tredjedelar av världens gräsmarker, accelererar klimatförändringen och gör att traditionella boskapskulturer hamnar i socialt kaos. Savory har vigt sitt liv åt att stoppa detta. Han tror nu – och hans arbetete har hittills visat – att en förvånande faktor kan skydda gräsmarkerna och till och med återta förstörd mark som blivit till öken – genom att ÖKA antalet gräsbetande flockdjur.

  – slut citat härifrån https://www.savoryinstitute.com/about-us/our-team/allan-savory/

 45. 145
  Konsument i Sverige säger

  Öppet brev till Regeringen – Stoppa GMO nu!
  av Björn Hammarskjöld

  https://www.kostdemokrati.se/bjorn/2015/04/29/oppet-brev-till-regeringen-stoppa-gmo-nu/

  …”BT Brinjal är en GMO som producerar neonikotinoider.

  BT står för att plantan producerar ett insektsgift som kort sikt slår ihjäl alla bin och humlor och andra pollinerande insekter i omgivningen. Då saknas helt plötsligt pollinerande insekter som gör att växter som kräver pollinering dör ut och kan inte producera några nya frön eftersom blommorna inte blev befruktade.”…

 46. 146
  Professor Göran säger

  olle holmqvist Skrev:

  Jag tror det är liknande för de bekämpningsmedelsrester från kemijordbruket som finns.

  Jag tror bara inte att det håller att jämföra ett naturligt förekommande ämne som nitrat med potenta jordbruksgifter som glyfosat med sina olika tillsatser (adjuvants) som behövs för att giftet ska kunna tränga in i växten och tillsatser som vi dessutom inte vet någonting om.

  Om man som jag själv nuförtiden har antagit en alltmer försiktig inställning till industriellt framställda gifter behöver man inte mer än gå till Wikipedia för att få stöd för försiktighetsprincipen.

  Regulatory and scholarly reviews of the toxicity of glyphosate found it to be relatively safe as an herbicide. The German Federal Institute for Risk Assessment published a toxicology review in 2013, which found that ”the available data is contradictory and far from being convincing” with regard to correlations between exposure to glyphosate formulations and risk of various cancers, including non-Hodgkin lymphoma (NHL).[9]:Volume 1, pp. 64–66 A meta-analysis published in 2014 identified an increased risk of NHL in workers exposed to glyphosate formulations.[10]

 47. 147
  olle holmqvist säger

  @ Professor Göran:
  djurlivet är – till skillnad från – halter, en summering av effekter i naturen.
  Här fågellivet i Lödde ås mynning. Hur sannolikt är det att jordbrukskemikalier
  åstadkommit ngn skada?

  I den norra delen av Lommabukten mynnar Lödde å ut i havet. Området består av strandängar, stora vassbälten och sanka tuvmarker. Lokalen är värd att besöka under hela året.

  FÅGLAR
  Häckfåglar:
  Årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, större strandpipare, skogsduva, rör- och sävsångare och skäggmes. Skärfläcka, kärrsnäppa och småtärna häckar vissa år på strandängarna norr om åmynningen. Gräshoppsångare och pungmes har häckat.
  Höst:
  Vassen och de intilliggande strandängarna lockar till sig många småfåglar. I september/oktober observeras ofta rödstrupig piplärka, men lokalen har också visat sig bra för större piplärka och lappsparv. På hösten är lokalen även en bra rastlokal för gäss, änder och vadare. Bland vadarna dominerar ljungpipare och Tringa-vadare, men en bra höstdag kan man se upp emot 20 olika vadararter.
  Löddeåns mynning utmärker sig också som en av Skånes bästa rastlokaler för beckasiner, framför allt i september-oktober. Dvärgbeckasin brukar då vara säker och dagssummor på upp emot 25 ex har noterats. Dubbelbeckasin är så gott som årlig. Bästa tiden att se dubbelbeckasin är från sista augustiveckan till mitten av september.
  Vinter:
  Årligen övervintrar rördrom och vattenrall i vassarna, och området besöks då och då av havsörn och kungsfiskare, skogsduva, forsärla och större korsnäbb. Snösparv och vinterhämpling ses regelbundet.
  Vår:
  Från mars till mitten av maj rastar dvärgbeckasin på de sanka tuvmarkerna. Under varma majkvällar har det t.o.m. hörts spel från både dvärg- och dubbelbeckasin (vilket dock hör till ovanligheterna). Revirhävdande rördrom hörs ibland, men häckning är ej konstaterad.
  Tillfälligt:
  Fjällgås, rödhalsad gås, rostand, amerikansk kricka, rödhuvad dykand, bronsibis, stäpphök, jaktfalk, rödvingad vadarsvala, svartvingad vadarsvala, tereksnäppa, större piplärka (flera fynd), fältsångare, busksångare, trastsångare och brandkronad kungsfågel.

  Källa Skånes Ornitologiska Förening

  Fåglarna exemplifierar olika stadier i näringskedjan, från de som betar växter, till rovfåglar högst upp. Det finns tydligen plats för alla i mynningen för Sveriges mesta jordbrukså.

  Arbetare i produktionslokaler är ett annat problem, vad jag ville ge underlag för var
  sambandet kemijordbruket och dess vattendrag

 48. 148
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  ett naturligt förekommande ämne som nitrat

  Höga halter av nitrat beror främst på läckage från åkermark. Nitrat påträffas i både grävda och borrade brunnar – i grävda brunnar i stora delar av kommunen, i borrade brunnar främst i Kristianstadsslättens utkanter
  https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Miljo-klimat/Vatten–avlopp/Enskilt-VA/Brunnsvatten/Nitrat-nitrit-och-ammonium/

 49. 149
  Lars Henrik säger

  olle holmqvist Skrev:

  Hur sannolikt är det att jordbrukskemikalier
  åstadkommit ngn skada?

  Att bekämpningsmedel som t ex neonikotinoider har anklagats på goda grunder för att orsaka bidöd kan du väl knappast ha undgått?

  Och de starka misstankarna att glyfosat är cancerframkallande lika så?

 50. 150
  olle holmqvist säger

  Lars Henrik Skrev:

  Och de starka misstankarna att glyfosat är cancerframkallande lika så?

  Jag avsåg inte skada på människa utan på natur-miljö-omgivning. Att människor kan drabbas av sjukdom, t ex i fabriken, eller om bonden slarvar vid hanteringen, det betvivlar jag inte- Jag trodde det framgick att skrev om miljön.

  Lars Henrik Skrev:

  neonikotinoider har anklagats på goda grunder för att orsaka bidöd

  Bara medge min okunnighet, liten ursäkt att biodlingar intill åker inte var det första jag tänkte på.
  De är inte heller noga räknat-”natur/miljö – men visst jag visste, ska lära mig. Tack !

 51. 151
  olle holmqvist säger

  @ olle holmqvist:
  förlåt
  Jag visste -inte – ska det vara

 52. 152
  Lars Henrik säger

  olle holmqvist Skrev:

  Lars Henrik Skrev:
  neonikotinoider har anklagats på goda grunder för att orsaka bidöd
  Bara medge min okunnighet, liten ursäkt att biodlingar intill åker inte var det första jag tänkte på.
  De är inte heller noga räknat-”natur/miljö – men visst jag visste, ska lära mig. Tack !

  Ingen orsak att be om ursäkt 🙂 Antagligen är inte så många medvetna om situationen.

  Det är inte enbart de domesticerade honungsbina som påverkas utan även de vilda arterna av bin, humlor (som också tillhör bin egentligen), blomflugor och fjärilar. Detta är en värre situation eftersom de vilda arterna normalt utför den större delen av pollineringen i naturen och för pollineringsberoende nyttoväxter. Att göra sig helt beroende av bin som vi människor måste ta hand om för att de ska klara sig är osunt enligt min mening.

  Idag tvingas många odlare att använda humlor och bin i speciellt framställda ”engångssamhällen” för att få sina grödor pollinerade. Några exempel är mandlar från USA och växthusodlade jordgubbar som brukar importeras och säljas tidigt på sommaren i Sverige.

  Förutom bekämpningsmedel är matbrist i den moderna jordbruksmiljön en orsak till bidöden. Alltså brist på naturliga blommande växter.

 53. 153
  piltson säger

  Professor Göran Skrev:

  ovidkommande resonemang

  Helt överens. ”Trolleri” hör inte till ämnet.

 54. 154
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Detta är en värre situation eftersom de vilda arterna normalt utför den större delen av pollineringen i naturen och för pollineringsberoende nyttoväxter. Att göra sig helt beroende av bin som vi människor måste ta hand om för att de ska klara sig är osunt enligt min mening.

  Intressanta och genomtänkta synpunkter som vanligt 🙂

  Jag är som sagt en före detta biodlare sedan mina fyra bisamhällen helt plötsligt lämnat sina kupor fulla av honung för tio år sedan – inte ett bi kvar! Mycket märkligt och jag var tydligen inte den enda som drabbades. Bin försvarar annars honungen i sina samhällen vildsint så detta måste betraktas som onaturligt. Bina har ju inte gasmasker på sig!

  Vi har åkermark runt oss och när lantbrukaren vid ett tillfälle, själv försedd just med gasmask, sprutade åkrarna drev giftet in över vår häck bakom vilken min fru befann sig . Hon blev då akut sjuk, kräktes och blev liggande i sängen en dag. När hon ringde och skällde på bonden förslog han att hon skulle dricka mjölk och detta råd var förstås omtänksamt men denna omtänksamhet hindrade honom inte från att senare upprepa samma sak då jag själv var hemma men då fick han en ordentlig utskällning där han satt i sin traktor med gasmasken.

  Misstankarna kring bidöden går ’naturligt’ till jordbruksgifterna och där försvararna av dessa gifter med Monsanto i spetsen antar den klassiska försvarsattityden: ”Bevisa det!” och här gäller knappast några försiktighetsprinciper.

  Ska man vara riktigt ärlig är Monsantos levebröd just att sälja gifter som dödar insekter.

  Att dessa gifter inte omedelbart dödar oss människor är förstås sant men att de förgiftar däggdjur är lika sant. Detta faktum är bortom allt tvivel när man undersökt lever och njurar hos försöksdjur och konstaterat skador på dessa organ och skador som dessutom visat sig relativt tidigt i försöken.

  Själv tillämpar jag som sagt försiktighetsprincipen nuförtiden medan jag för femton år sedan litade på myndigheterna och glatt stoppade i mig den godkända maten utan den minsta fundering. Både jag själv och min fru har dyrt fått betala för denna naiva tilltro till att våra myndigheter ska se till att vi inte utsätts för några gifter i vår mat.

  Jag läser för övrigt en ny intressant bok som handlar om hur industrijordbruket tar död på allt levande i marken och det är inte Lierre Keith som har skrivit den men det skulle ha kunnat varit det. Boken heter ”the soil will save us” och är skriven av Kristin Ohlson. Den tycker jag är så bra att den nog kommer resultera i en krönika framöver.

 55. 155
  Anders S säger

  Professor Göran skrev:

  Ska man vara riktigt ärlig är Monsantos levebröd just att sälja gifter som dödar insekter.

  Inte bara insekter:

  https://www.sourcewatch.org/index.php/Monsanto

 56. 156

  @ 154
  ”Intressanta och genomtänkta synpunkter som vanligt” Jag håller med dig Göran,dessutom betydligt intressantare att läsa och följa bloggen när vi slipper en massa tjafs från uppenbar dold agenda.

 57. 157
  piltson säger

  Professor Göran Skrev:

  det som Sheldrake håller på med har ingenting med kostfrågan

  Jaså. Här har vi Sheldrake om ett tema som ibland har varit på tal här:

  https://healthinsightuk.org/2014/08/03/why-evidence-based-medicine-needs-a-major-upgrade/

 58. 158
  Professor Göran säger

  @ jala:

  Jo – man är aldrig för gammal eller för ’välutbildad’ för att lära sig nya saker. Det är en fråga om attityden. Vill man inte lära sig av någon anledning kommer man förstås aldrig att göra det. Det finns också en trygghet att hålla fast vid officiella dogmer och det svåraste är som alltid att göra upp med de mest grundläggande fördomarna man burit med sig sedan barnsben och i mitt eget fall den naiva teknikoptimismen som för övrigt genomsyrar vårt samhälle även om fler och fler intuitivt individuellt ’gör uppror’ genom att satsa på kravmärkt mat.

  När man dock som jag själv insett vansinnet i vad som pågår globalt anser jag det vara min samhälleliga plikt som världsmedborgare att försöka förändra sakernas tillstånd och här är internet på gott och ont ett fantastiskt redskap och det är faktiskt därför jag engagerade mig här på Annikas blog eftersom jag helt omfattar grundinställningen.

  Idag har jag också till min egen stora förvåning till och med tagit steget att gå med i Facebook för att få reda på mer om de världsomfattande demonstrationerna mot Monsanto. Tack Anders S. för länkarna!

  Med glädje konstaterar jag därför att jag knappast kommer vara ensam på Järntorget i Göteborg på lördag kl 11 där jag hoppas att jag kanske också får se någon bekant LCHF-profil från Göteborg.

  Nu demonstreras det tydligen på ett flertal platser i Sverige på lördag och internationellt ligger vi uppenbarligen väl framme i förhållande till vårt lands storlek – roligt att se!

  På något sätt tror jag att det är först när man tar sig besväret att offentligt demonstrera mot Monsanto och ägnar en dag i sitt liv åt detta som man verkligen visar att man menar allvar när man säger att man är emot deras förödande verksamhet. Annars blir det ju mest frågan om tomt prat om man påstår att man värnar om mänsklighetens framtid.

  Det känns nu lite som att återvända till min ungdomstid på 70 talet då vi ungdomar protesterade mot dåtidens uppenbara vansinne. Genom de världsomfattande protesterna vi genomförde lyckades vi också få stopp på de massiva bombningarna och förgiftningen av en av jordens fattigaste jordbruksbefolkningar. Så mycket missbildade barn som blev resultatet av dessa jordbruksgifter redan då! Man kan ju undra varför missbildningar hos foster ökar idag.

  Jag hoppas att dagens ungdom skall lyckas med samma sak!

 59. 159

  Rupert Sheldrake.
  En biolog och Parapsykolog.Jo jag tackar.Ta dig en titt och gör din egen bedömning.
  https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.sheldrake.org/&prev=search

 60. 160

  @158 Göran
  ”Jag hoppas att dagens ungdom skall lyckas med samma sak!”
  Instämmer.Kan dessvärre inte närvara.
  Lycka till
  jala

 61. 161
  LCHF-Bengt säger

  Här är säkerhetsbladet som hör ihop med Roundup Bio 14-12-2012

  Under punkt 16 står det att medlet är giftigt för fisk och vattenlevande organismer bla. Det står även att
  ”användaren själv före användningen utvärderar om de kan användas för ändamålet” Monsanto tar inte på sig något ansvar alls.
  Hur ska bonden kunna göra en sådan bedömning????

  https://www.sdslibrary.monsanto.com/MSDS%20Datasheet/45536A2B47E2CD4A86256C050035ABE8/Roundup%20Bio-5046sv-fi.pdf

  GMO och kemiska gifter kan aldrig vara långsiktigt tänkande.

 62. 162
  Lars Henrik säger

  Professor Göran Skrev:

  Jag är som sagt en före detta biodlare sedan mina fyra bisamhällen helt plötsligt lämnat sina kupor fulla av honung för tio år sedan – inte ett bi kvar! Mycket märkligt och jag var tydligen inte den enda som drabbades. Bin försvarar annars honungen i sina samhällen vildsint så detta måste betraktas som onaturligt. Bina har ju inte gasmasker på sig!

  Colony collapse disorder (CCD) är ju en vanlig engelskspråkig benämning för bidöden och är kanske bättre beskrivande för detta övergivande av kupan. Dock leder namnet tankarna först och främst till tambin vilket, som sagt, inte är det stora problemet enligt mig.

  Hursomhelst är fenomenet märkligt. Och då har vi inte ens berört andra sjukdomar och parasiter som dessa samhällen kan dras med och överföra till de vilda arterna.

  Professor Göran Skrev:

  Vi har åkermark runt oss och när lantbrukaren vid ett tillfälle, själv försedd just med gasmask, sprutade åkrarna drev giftet in över vår häck bakom vilken min fru befann sig . Hon blev då akut sjuk, kräktes och blev liggande i sängen en dag. När hon ringde och skällde på bonden förslog han att hon skulle dricka mjölk och detta råd var förstås omtänksamt men denna omtänksamhet hindrade honom inte från att senare upprepa samma sak då jag själv var hemma men då fick han en ordentlig utskällning där han satt i sin traktor med gasmasken.

  Vi hade faktiskt en liknande incident för två eller tre år sedan hos oss. Då var det en bonde som själv drabbades då han av oklar anledning befunnit sig på fel plats under en pågående besprutning. Han hade fått en kraftig reaktion i andningsvägarna och tvingats uppsöka vård.

  Bondeparet berättade om händelsen själva men kallade det hela för en ”allergisk” reaktion. Förgiftning hade varit ett lämpligare ordval tyckte vi då.

  Vi har den närmaste besprutade åkern ca 100 m västerut (i vindriktningen) vilket gett viss anledning till oro för oss men bonden brukar besprutade på vindstilla kvällar och nätter för att minska vindspridningen. Vi tackar förståss för det.
  ———————————————

  När blommande nyttoväxter besprutas är det för bin extra illa eftersom de ju dras till blommorna i sitt födosökande. Raps är kanske det vanligaste exemplet här i Sverige. Men även besprutning av säd kan orsaka direkt påverkan på bin.

  Förutom att gifterna kan spridas med vind till andra områden där bin finns så blir daggen på grödan gifthaltig och insekterna får en del av sitt vattenbehov täckt av denna dagg på morgonen. Detta är en av de giftöverföringsmekanismer som kanske inte nämns så ofta. Det är kanske också ett gott exempel på hur man omedvetet kan påverka naturen när man inte besitter tillräcklig kunskap.

  Och just detta är viktigt: Man agerar storskaligt utan tillräcklig kunskap om konsekvenserna. Både med bekämpningsmedel och med GMO.

 63. 163
  Professor Göran säger

  jala Skrev:

  Rupert Sheldrake.
  En biolog och Parapsykolog.Jo jag tackar.

  Som du själv är inne på får vi inte uppmuntra sådant som inte har med den här tråden att göra om den nu inte helt ska spåra ur igen. Det finns massor av bloggar där denna typ av diskussioner bättre hör hemma.

 64. 164
  Professor Göran säger

  Anders S Skrev:

  Inte bara insekter:

  https://www.sourcewatch.org/index.php/Monsanto

  Det var en intressant länk om Monsantos verksamhet.

  Jag undrar vad Olle Holmqvist tänker när han läser om detta som Monsanto håller på med. Om man inte inser att detta är en ’sjuk’ verksamhet så undrar jag om man kan anse att någonting över huvud taget kan betraktas som sjukt vad gäller vår mat och vår hälsa. Jag förstår bara inte hur någon tänkande medkännande människa kan försvara Monsantos verksamhet.

 65. 165
  Anders S säger

  Professor Göran skrev:

  Det känns nu lite som att återvända till min ungdomstid på 70 talet då vi ungdomar protesterade mot dåtidens uppenbara vansinne. Genom de världsomfattande protesterna vi genomförde lyckades vi också få stopp på de massiva bombningarna och förgiftningen av en av jordens fattigaste jordbruksbefolkningar. Så mycket missbildade barn som blev resultatet av dessa jordbruksgifter redan då! Man kan ju undra varför missbildningar hos foster ökar idag.

  Agent Orange tillverkades av Monsanto Corporation.

  ”En tiondel av Vietnams yta, främst i de södra och mellersta delarna av landet, besprutades med omkring 72 miljoner liter avlövningsmedel. Senare uppgifter och beräkningar gör gällande att upp till 140-150 miljoner liter kan ha använts under kriget. Enligt Röda Korset i Vietnam har inte mindre än 3 miljoner vietnameser påverkats av Agent Orange och minst 150 000 barn fötts med missbildningar av den giftiga föroreningen (TCDD) i medlet. Enligt Vietnams utrikesminister har 4,8 miljoner vietnameser utsatts för Agent Orange. Det har resulterat i 400 000 döda eller skadade och 500 000 barn födda med missbildningar, enligt vietnamesiska uppgifter.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange

 66. 166
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  Jag förstår bara inte hur någon tänkande medkännande människa kan försvara Monsantos verksamhet

  När och var har jag försvarat Monsanto ?
  ”24 ovan:
  Samma tankar som Drukers – tror jag – finns här
  https://responsibletechnology.org/GMO-Myths-and-Truths-edition2.pdf
  omfattande som en lång bok.
  En av mina kritikpunkter utvecklas här: GMO-tekniken är inte precision utan Vilda Västern.
  Den tillförda genen stör på många ställen i genomet. Jag tänkte mig potatis som vi
  haft i några få generationer. Den skulle aldrig godkännas idag pga – giftet solanin.
  Man kan mkt väl spekulera att GMO-potatis börjar producera en på ngt sätt ännu
  giftigare kemisk solaninmolekyl.”

  Tidigare har Prof Göran hävdat att jag försvarat GMO som sådant – lika fel det.

  Är jag så jävla intressant ?

  Skulle önska diskussion i sak. T ex om Kävlingeån, Sveriges ”mesta” jordbrukså,
  där säkert massor med jordbrukskemikalier brukats under årtionden, men
  där ändå åmynningen och havet utanför visar ett vidunderligt rikt djurliv.

 67. 167

  Skaffa dig en egen blogg Olav.

 68. 168
  Professor Göran säger

  olle holmqvist Skrev:

  Skulle önska diskussion i sak. T ex om Kävlingeån, Sveriges ”mesta” jordbrukså,
  där säkert massor med jordbrukskemikalier brukats under årtionden, men
  där ändå åmynningen och havet utanför visar ett vidunderligt rikt djurliv.

  Om detta inte är ett försvar för om än indirekt, eller man kan kanske kalla det urskuldande av, Monsantos verksamhet så vet jag inte vad man skulle kunna kalla försvar. Egentligen är det inte bara Monsantos verksamhet du i mina ögon försvarar utan hela vårt sjuka jordbruk och alla andra företag som håller på att förgifta oss. Du har förstås all rätt att göra detta även här på min krönika men att samtidigt påstå att du inte försvarar denna verksamhet blir absurt. Som jag tolkar dina inlägg är det : ”Fortsätt med jordbruksgifterna, ingen fara, läget är lugnt!”

  Det är bra att du nu tar avstånd från GMO men GMO är faktiskt bara toppen på detta ’isberg’ som mänskligheten nu tvingas ånga in i med full fart. Det kan knappast vara någon tillfällighet att människor över hela världen nu protesterar mot det vansinne som pågår och där Monsanto står vid rodret.

 69. 169
  LCHF-Bengt säger

  Holland har tydligen förbjudit roundup i privata trädgårdar.

  Här hittade jag något också mer intressant, som gäller glyfosat.

  ”Tillverkaren har tid fram till slutet av år 2015 att påvisa att glyfosat är harmlöst, annars kan medlet förbjudas inom EU. Det kommer alltså an på Monsanto att övertyga EU om att preparatet är ofarligt.”

  https://svenska.yle.fi/artikel/2015/04/11/holland-forbjuder-roundup-finland-planerar-inget-forbud

 70. 170
  Cristina Kronlund säger

  När skall Sverige förbjuda Roudup för ogräsbekämpning i svenska trädgårdar?

 71. 171
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Just sett detta på NaturalSociety:

  ”..Will Monsanto’s Roundup Herbicide Soon Be Banned? — It’s a question that, just a few years ago, would be considered absurd. But as we have seen revolutionary developments in the search for truth regarding Monsanto’s gloyphosate-based Roundup herbicide over these past few months, we can now truly ask the question: will Monsanto’s best selling chemical stew finally be banned by the United States and around the world?
  And thanks to a number of major studies, news campaigns, and announcements by leading scientists, the answer may very well be ‘yes.’ ..”

  Read more: https://naturalsociety.com/will-monsantos-roundup-herbicide-soon-be-banned/#ixzz3acKoX7dL

  Ju fler vi blir som protesterar desto snabbare blir vi av med eländet!!

 72. 172
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  …OCH DETTA (samma källa som ovan):

  ”..New Study: GE Crops DON’T Increase Crop Yields — Yet they keep making claims…
  A new study published by the Environmental Working Group has revealed that biotech’s claims concerning higher crop yields are based on a bunch of hot air…”

  Read more: https://naturalsociety.com/new-study-ge-crops-dont-increase-crop-yields/#ixzz3acIL0fz7

  Jag ska minsann protestera mot Monsanto’s syntetiska-eländes-elände på lördag – allt vad jag orkar! ..i Torquay, UK (som upplysningsvis ligger i ’Devonshire’ ..alltså inte i Upwickshire – om Olle undrar.. 😀 )

 73. 173
  Professor Göran säger

  @ Mayne Sundewall Hopkins:

  Tack för länkarna.

  Det verkar inte spela någon roll var jag nuförtiden nyfiket börjar ifrågasätta Big Agro eller Big Pharma. Det som har sopats in under mattorna och ofta legat där i många år stinker när det till slut kommer fram i dagen.

  ”Detta hade vi ingen aning om!” Man får vara bra naiv om man ska gå sådant urskuldande.

  Och detta ifrågasättandet började för oss med LCHF och vår egen hälsa.

  Det finns bara inget förnuft som rår på dessa gigantiska industrier och jag ser hos dem heller ingenting som jag själv vill kalla för vetenskap, bara ett rent missbruk av naturvetenskapen. För mig är det också rent horribelt att detta kan få fortgå och att inget enda parlamentariskt politiskt parti ens vågar peta på denna varböld. Kanske är varbölden helt enkelt är för stor och alltför varig.

  Hoppet står nu istället till att gräsrotsrörelser med kritiskt tänkande människor och som organiserar sig skall växa upp i hela världen ska protestera mot dagens vansinne på samma sätt som skedde på 70-talet och tvinga fram nödvändiga förändringar. Miljontals människor var då ute på gatorna och demonstrerade och detta förändrade faktiskt hela världen.

 74. 174
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  Egentligen är det inte bara Monsantos verksamhet du i mina ögon försvarar utan hela vårt sjuka jordbruk -och alla andra företag som håller på att förgifta oss.

  jag tog ett konkret exempel, Sveriges mesta jordbrukså, konkretiserade med djurvärlden vid mynningen. Konkret kan diskuteras – ifrågasättas t ex det finns andra jordbruksåar där—icke det. Istället ”hela vårt sjuka jordbruk”

  jala och Prof Göran brukar göra så där. Svepande schabloner istället för konkret verklighet.

 75. 175

  jala och Prof Göran brukar göra så där. Svepande schabloner istället för konkret verklighet.

  Nu sköt du från höften igen Olav.

 76. 176
  olle holmqvist säger

  @ olle holmqvist:
  https://www.nature.com/news/bee-studies-stir-up-pesticide-debate-1.17366

  Till detta konkreta problem kan man nu ställa sig endera ”ekologistiskt – helhetssyn” ”hela vårt sjuka jordbruk”

  Eller som Popper i samhällsfrågor: piecemeal social engineering. Inga utopier de stelnar i diktatur som så småningom vittrar bort. Adressera (nusvenska) just det konkreta problemet. Lös det! hitta en praktisk lösning.

 77. 177
  olle holmqvist säger

  jala Skrev:

  Nu sköt du från höften igen Olav

  ex på svepande schablon, inget konkret – tack !

  Hoppas någon har synpunkter på det konkreta fallet –
  vilda bin och neonikotinoider.

 78. 178

  Så du spänner bågen, om det är någon som sveper så är det du.

 79. 179
  olle holmqvist säger

  fascinerad av neoniktinoid-problemet. den som vill vara allmänbildad fr
  Nature-artikeln nedan. obs att det är just nu förbjudet i EU. Så löser det sunda normaljordbruket
  problem.

  Many bee populations are in steep decline, with multiple causes identified, including parasites and the loss of food sources. Also blamed are neonicotinoids, a widely used class of insecticides that are often applied to seeds, and find their way into the pollen and nectar of plants. The use on seeds of three — clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam — is temporarily banned in the European Union

  En teknisk lösning – som kanske kommer – är att krydda bekämpningsmedlet med ngt bispecifikt äckel.

 80. 180
  Professor Göran säger

  LCHF-Bengt Skrev:

  ”Tillverkaren har tid fram till slutet av år 2015 att påvisa att glyfosat är harmlöst, annars kan medlet förbjudas inom EU. Det kommer alltså an på Monsanto att övertyga EU om att preparatet är ofarligt.”

  Egentligen är det alltför sjukt inom jordbruket idag världen över.

  Ett företag tar fram ett kemiskt ämne eller en ’coctail’, de må vara metylkvicksilver, DDT, Homoslyr eller som nu Roundup som de ’övertygar’ myndigheterna om är helt ofarliga för vår hälsa. Först när det senare i praktiken klart visar sig att dessa medel är skadliga för vår hälsa reagerar myndigheterna så smått och ’kräver’ att företagen ska bevisa att deras produkter inte skadar vår hälsa eller vår miljö. Inget företag ställs någonsin till svars för vad de har ställt till med om det inte är någon ’whistleblower’ som avsöjat oegentligheter, följt av rättegångsprocedurer som sedan tvingat företagen att öppna sina stängda arkiv.

  Jag förstår inte hur man som LCHF-are kan ställa upp bakom allt detta om man nu tror på att näringsrik och giftfri mat är viktig för vår hälsa. Redan Weston Price visade för snart hundra år sedan att även de mest ’primitiva folken’ var väldigt medvetna om hur viktigt de var med näringsrik mat, speciellt för kvinnor och män i fertil ålder, och att undvika de gifter som finns i många växter.

  Den våldsamma ökningen av intresset idag för ’organiska’ livsmedel är i alla fall för mig helt begriplig och själv väljer jag därför alltid sådana om de om de finns i butiken. Det är frågan om en ren försiktighetsprincip.

 81. 181
  LCHF-Bengt säger

  Vårat mag och tarmsystem är anpassat till maten som finns eller fanns i naturen under miljoner år, att då hitta på nya livsmedel med främmande ämnen kan aldrig fungera i längden. Har verkligen människan gjort något som varit positivt för naturens mångfald?

  Tyvärr lämnar vi över en helt våldtagen natur till våra barn, som kommer att få slita ont för att försöka mildra skadorna som det moderna samhället skapat.

  Var finns tanken att lämna över en frisk och näringsrik mark till nästa generation? som vi tillfälligt har lånat. Nej den tanken finns inte när den egna hälsan är det största bekymret i livet, och man orkar inte sätta sig in i de stora världsliga problemen som vi brottas med idag.

 82. 182

  LCHF-Bengt Skrev:

  Var finns tanken att lämna över en frisk och näringsrik mark till nästa generation? som vi tillfälligt har lånat. Nej den tanken finns inte när den egna hälsan är det största bekymret i livet, och man orkar inte sätta sig in i de stora världsliga problemen som vi brottas med idag.

  Sant – Bengt – men som princip finns det INGET bekymmer i Sverige eller världen i stort – som i grund och botten ej är skapat av den s k marknaden = pengarna – som samhällstärande används av de stora finansiella aktörerna.

  M a o så har finansiella och andra makthavare – lurat Oss att till att tro på att det skulle kunna finnas brist på pengar.

  Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – så finns det hopp – som jag ser det.

  Om mitt hopp här.

 83. 183
  Professor Göran säger

  Tydligen är det så att det nu är bevisat även mycket låga halter av glyfosat är farliga för vår hälsa på sikt och att vårt grundvatten dessutom är drabbat genom ’det sunda normaljordbruket’. Nå – denna kemikalie påstås å andra sidan av Monsanto också vara så ’ofarlig’ att man utan vidare kan dricka ett glas fast ingen verkar vilja göra detta.

  Men hur ska vi nu rena vårt grundvatten om vi tror att glyfosatet inte är hälsosamt?

  Kanske teknikoptimisterna har något bra förslag på lösning?

 84. 184
  olle holmqvist säger

  @ Professor Göran:

  Professor Göran Skrev:

  ‘det sunda normaljordbruket’

  Jag skulle inte vara rädd för att bada i Kävlingå/Lödde å – Sveriges mesta jordbrukså – (som jag gjort) även med risk för kallsup se f ö min 142 ovan

  hur kan fisklivet vid mynningen vara så extremt rikt om åvattnet är belastat med väsentliga
  mängder giftiga jordbrukskemikalier ?

 85. 185

  Kanske Kolloidalt Silver kan vara vår räddning. O B S! Jag är inte teknikoptimist.

 86. 186
  Professor Göran säger

  olle holmqvist Skrev:

  hur kan fisklivet vid mynningen vara så extremt rikt om åvattnet är belastat med väsentliga
  mängder giftiga jordbrukskemikalier ?

  Djurlivet utaför Tjernobyl lär också vara ovanligt rikt idag.

  Fisken frodas även i Östersjön men fisken är idag av någon anledning förbjuden som människoföda i Europa.

  Jag har en bekant som är en entusiastisk fiskare men han skulle själv aldrig drömma om att äta den fisk han fångar i Vänern.

  Själv älskar jag strömming men de senaste åren har jag på grund av min nuvarande försiktighetsprincip avstått från dem även om fiskhandlaren ’garanterar’ att hans strömmingar inte kommer från Östersjön. De är förstås billiga. Min försiktighetsprincip inkluderar nu även en ’misstänksamhet’ mot fiskeriindustrin speciellt efter att ha sett filmen om den norska laxen som censurerades av SVT. Jag antar att man inte kan känna på smaken om fisken innehåller dioxin eller glyfosat för då hade jag nog avstått från den tidigare.

  Om man är teknikoptimist har man inga problem att med god aptit hugga in på på dessa läckerheter. Svärfar min vägrade dock redan för 30 år sedan äta fisk från Östersjön när han blev bjuden på den av en släkting som bodde där. Släktingen fick förresten en dotter som blev efterbliven och här misstänker vi alla att detta kanske berodde på att de åt ganska mycket fisk som de fångade själva. Detta går aldrig att bevisa.

  Själv var jag på den tiden klart mer teknikoptimistisk än vad min svärfar var och satte därför i mig en hel del strömming trots alla ’miljövarningar’ om kvicksilver, dioxiner, DDT och annat som fanns i den sjön. Kan denna optimism ha bidragit till min infarkt 1999? En sådan misstanke går heller aldrig att bevisa.

  Vet man förresten om fisken från Kävlingå/Lödde å ätbar? Du kanske optimistiskt äter den själv på samma sätt som jag tidigare gjorde med strömmingen?

 87. 187
  LCHF-Bengt säger

  Jag har läst runt lite om roundup på nätet och från monsantos egna siffror.
  Halveringstiden för ämnet är 2-147 dagar. Vad betyder det egentligen för giftresternas spridande? Ja då får det verkligen tid på sig att hamna där det inte ska. Ämnet försvinner sägs det, det låter som trolldom i mina öron.

  Jag har själv gått utbildning i att använda dessa medel i tex. potatisodling. Ursäkta mig, ska aldrig hända igen, och inte odla potatis heller. Samma medel kan köpas i handeln av privata personer och sprutas på besvärande växter i trädgården, skillnaden är bara att jag som utbildad kan köpa medlet koncentrerat.

  Tänk tanken nu att jag besprutar ett fält med tex roundup, om det efter det blir ihållande regn i flera dagar, och det händer faktiskt, så kommer det mesta av medlet att dräneras bort till diken och ner i grundvattnet, det fick jag lära mig på utbildningen. Men som bonde med ekonomi som inte klarar en misskörd blir det att chansa helt enkelt, och hoppas smhi har fel i sina prognoser, vilket också händer.

  Är det däremot torrt väder och torr jord, blir effekten inte heller bra, då tas en kraftigare dos för att vara säker på effekt. Just roundup dödar växter som har gröna blad, så på ett potatisfält sprutas medlet precis före potatisgroddarna bryter igenom. Naturligtvis fanns några groddar framme här och där, men de stannade av i tillväxt några dagar men överlevde utan synliga skador. Men gifterna spreds naturligtvis i plantan.

  Jag vill med det här visa bondens problem i verkligheten, På utbildningen är det bara att invänta rätt väderlek, men i verkligheten var det sällan det inträffade.

  Numer LCHF-are och frisk, kanske pga mat så ren det bara går att finna.

  Det värsta problemet är cocktaileffekten.
  https://ki.se/forskning/cocktaileffekt-gor-kemikalier-giftigare

 88. 188
  LCHF-Bengt säger

  olle holmqvist Skrev:

  hur kan fisklivet vid mynningen vara så extremt rikt om åvattnet är belastat med väsentliga
  mängder giftiga jordbrukskemikalier ?

  Kävlingeåprojektet
  https://www.kavlingeaprojektet.se/varaundersokningar.htm
  Det byggs dammar överallt som gör att de mesta av skiten fastnar där, det är bra, men betyder det att det är ofarligt?

  Jag kan inte finna några mätningar på bekämpningsmedel, bara över kväve och fosfor.

 89. 189
  Cristina Kronlund säger

  Njut av fisken så länge det går.

  Vi använder mer o farligare kemikalier för besprutning av våra åkrar, grönsaksland och skogarna.
  Insekter,bin,humlor och småfåglar minskar i antal för att förr eller senare dö ut.
  Kor.grisar m fl äter den besprutade maten och vi äter köttet dricker mjölken äter äggen osv.

  Resultaten ser vi i sjukdomar som cancer i olika former, allergier,tarmsjukdomar,m fl, många
  hjärnsjukdomar som demens MS m fl.Allt fler barn med bokstavsdiagnoser som medicineras med
  narkotikaklassade läkemedel, många av dem är morgondagens blivande narkotikaberoende
  Listan över skador kan göras hur lång som helst, medan besprutningen förtsätter som om
  ingenting har hänt. Läkemedelsjättarna gnuggar händerna av fötjusning underlaget för deras
  prudukter blir störrre o större. Hur mycket mer kommer de inte att tjäna på Monsantos GMO med
  tillhörande bekämpningsmedel?.Om Monsantos inte stoppas blir följden en global katastrof som
  vi förmodligen inte kan uppskatta följderna av i sin helhet.
  Kan inte se en endaste liten fördel med Monsantos, och kan inte förstå hur de har kunnat verka
  och fått möjlighet att växa i mer än 100 år.Hillary Clinton går tydlig i Monsantos ledband, måtte
  hon inte bli nästa president i USA.
  Demonstrationer mot Monsanto i 38 länder och fler än 600 städer världen över borde ge
  etablissemanget anledning att noga pröva besluten om att tillåta GMO eller ej.
  Naturen klarar sig alldeles utmärkt utan det värsta rovdjuret av alla – människan -tyvärr
  kan vi inte säga detsamma om människan, utan naturen har vi inte en chans att överleva, att
  då göra vårt bästa att såga av den gren vi nu sitter på är helt vansinnigt och höjden av idioti.

 90. 190
  Professor Göran säger

  @ Cristina Kronlund:

  Jag skulle inte ha kunnat formulera detta bättre själv 🙂

  Nu på lördag gäller det därför att visa om man verkligen menar allvar när man säger att man inte sluter upp bakom Monsanto. Om man har funderat igen detta ordentligt och engagerat sig i frågan och sedan stannar hemma har man också talat om vad man egentligen tycker. De som inte är insatta i frågan kan förstås inte anklagas för att sluta upp bakom Monsanto om de inte deltar i den världsomfattande demonstrationen.

  För tre år sedan hade jag själv inte brytt mig eftersom jag inte visste så mycket om jordbruksfrågor.

 91. 191
  olle holmqvist säger

  Kul att vi får en diskussion om något konkret där vi kan dra fram data.

  Kävlingeå-projektet handlar om s k övergödarna N & P och om att bromsa dem till havet.
  Åmynningen kan knappast belastas med samma miljögifter som östersjöfisk, eftersom
  det är sötvatten nästan helt- Eftersom småfåglarna i vassruggatna har insekter som föda måste det ha funnits ett överflöd som yngel i vattnet.

  *
  Hormoslyr var varunamnet på ett växtbekämpningsmedel som användes inom skogsbruket för att bekämpa lövsly samt mot ogräs längs banvallar

  *PCB
  som ett brandsäkert alternativ till oljan 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och år 1978 förbjöd man all nyanvändning helt[1]. Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid
  I naturen har man upptäckt att djur med hög PCB-halt har ändrat grundläggande beteenden. Detta har medfört att djurbestånd har försvunnit från vissa områden.

  *metylkvicksilver
  rovfiskar som haj, svärdfisk, större arter av tonfisk, gös och gädda högre halter av metylkvicksilver än växtätande fiskar
  För närvarande finns det få antropogena källor till metylkvicksilver annat än som en följd av förbränning

  det var prof Görans tre exempel, knappast något kan länkas till svenskt normaljordbruk
  dock exempel finns
  *Alkylkvicksilver
  På femtio- och sextiotalet användes kvicksilver mot mögelangrepp inom jordbruket. Det ledde till att mängder av småfåglar och rovfåglar förgiftades och dog. 1966,kvicksilver förbjöds som bekämpningsmedel i Sverige

  eller är metylkvicksilver ett alkylkvicksilver ?

  Det klassiska exemplet på hotad fågelart pga bioackumulering är väl havsörn. Den syns i Löddeåmynningen vintertid, andra topp-predatore finns vid andra tider.

 92. 192
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Instämmer med Professor Göran!

  Jag skulle precis kommentera på Cristina Kronlunds kommentar då
  ”Jag skulle inte ha kunnat formulera detta bättre själv 🙂 ” dök upp.

  Instämmer även i hur otroligt viktigt det är att vi blir många i protest-tågen på lördag!

 93. 193
  olle holmqvist säger

  @ Professor Göran:
  blir det ngt i Malmö ?

 94. 194
  olle holmqvist säger

  eller i Köpenhamn ?
  egentligen skulle man ju avstå pga den fariseiskt mästrande skrivningen:
  ”Om man har funderat igen detta ordentligt och engagerat sig i frågan och sedan stannar hemma har man också talat om vad man egentligen tycker”

  Jag respekterar folk som helt enkelt inte tycker om att demonstrera.

 95. 195
  Cristina Kronlund säger

  @ olle holmqvist:
  Den som tiger och inget gör samtycker. Olle lilla, håll dig till ämnet, din Kävlingeå har vad
  jag förstår inget med GMO att göra, eller har jag alldeles fel

 96. 196
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @ Olle Holmkvist 193
  Tror det finns en länk högre upp betr protest-tågen. Kan inte tänka mig att inte Malmö skulle finns med på listan – eller Kbhvn för den delen.

  Och betr din kommentar 194 skulle det inte falla mig in att sluta ställa upp för planeten ..oavsett andras ordval. Vi sitter faktiskt alla i samma båt – och jag tror att vi skulle ha ’stämt i bäcken’ för länge sedan. Inte ens din Kävlingeå kommer att komma undan dessa hemska ämnen som kan komma att tvingas på oss (och inte minst i oss!!!) om vi inte ser till att bli av med ’det där företaget’ (och dess gelikar!!) – och det illa kvickt!
  Sura inte nu Olle – utan på med hatten, fram med spatserkäppen och ’sjung upp’ rösten ..inför lördag! 😉

 97. 197
  Cristina Kronlund säger

  Protester hålls i Stockholm, Göteborg, Malmö, Molkom, Falkenberg,Umeå och Örnskoldsvik

 98. 198
  olle holmqvist säger

  Alla data från Kävlingeån har med ”tesen det sjuka jordbruket” att göra. Svenskt normaljordbruk med viss kemikalieanvändning fungerar uromordentligt väl ihop med biologisk mångfald det visar data från Kävlingeån.

  Såg en film för ngt år sedan från Ryssland om sovjettiden. Då var deltagande i hylla sovjet demonstrationer ”frivilliga” men den som uteblev…Kvinnan berättade att hon var så trött efter arbetet, och så måste hon ut och demonstrera…

 99. 199
  olle holmqvist säger

  @ Mayne Sundewall Hopkins:
  Tack Lady M.
  jag har funderat på några slagord

  G-M-O
  to hell you go

  G-M_O mat
  aldrig på mitt fat

  G-M-O gröda
  ska aldrig bli föda

  kan ngn ge länkar funderar på Köpenhamn eller Malmö
  tid & plats

 100. 200
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @199 Olle H

  Bra slagord! 😀

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa