Livsstilen vållar tusentals dödsfall

Artikel i Dagens Medicin.
Det är Johan Carlsson på Folkhälsomyndigheten och Stefan Bergh på Cancerfonden som uppmanar till nationell samling mot ohälsosamma livsvanor. Bland annat skriver de att människor äter fel, och för mycket.  Vilket fel folk äter skriver de inte, men en vild gissning är att det är fettet, framför allt det mättade, som de tror är fel?

Det är ju svårt att rätta till problemen när myndigheterna ger ut sjukdomsframkallande kostråd.
Det vore bra om någon kunde informera dem om var problemet ligger. Att det viktigaste är att de officiella kostråden ändras, från fettsnålt till fettgeneröst, framför allt generöst av naturligt mättat fett, som smör, och att i stället socker och stärkelse ska begränsas, och att industrikemikalier i maten ska minskas.

 

Comments

 1. 1
  Lena Nyberg Johansson säger

  Det nämns i alla fall att godis och läsk är för lättillgängligt redan för barn.

 2. 2

  Jessus om vi ska ta in alla livsstilssjukdomar, allt från alkolhol, narkotika, kost, brist på motion, stressrelaterat, läkemedelsskador, livsstil kopplat till åldrande osv osv. Då det mesta kan relateras till varandra så är det ett oerhört komplext spörsmål.

  Men gällande kosten: Toge vi bort socker och vitt mjöl så skulle det va ett hälsolyft.

 3. 3
  Anders S säger

  Inte bara livsstilen. Idag är det fullt med chemtrails ovanför Göteborg. Jag kunde räkna till ett tiotal chemtrails och två plan som åkte härs och tvärs och spred ut mer.

  Gå ut och titta!

 4. 4

  @ Anders S: Ser du skära elefanter också 🙂 ??

 5. 5

  Detta bådar väl gott, självklart är ju LCHF en given aktör för folkhälsan!

  …”Folkhälsomyndigheten kommer därför att under året bjuda in till fler och bredare samarbeten med samhällsaktörer som kan och vill bidra till att skapa förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor och bättre folkhälsa. Vi har engagemanget och vet vad som behövs.

  Nu behöver vi organisera oss. Tillsammans kan vi rädda tiotusentals liv.”

 6. 6
  Anders S säger

  natan Skrev:

  @ Anders S: Ser du skära elefanter också ??

  Nej, inga elefanter men en hel del tomtar och troll.

  Ringde till Transportstyrelsen och blev kopplad till en Maria H. på Luftfart som genast sa att hon skulle skicka mig det officiella svaret man sammanställt. ”Du är verkligen inte den förste som ringer”, sa hon och la sedan på.

  I avvaktan på det officiella svaret hittade jag följande:

  https://newsvoice.se/2014/03/26/amerikansk-fraktpilot-avslojar-chemtrails-ar-verkligt-och-leder-till-katastrof/

 7. 7
  Annelie säger

  @ Anders S:
  Det är ju fruktansvärt! Här försöker man åka miljövänligt, köpa grön el, äta obesprutat osv men så förekommer fullt avsiktlig miljöförstöring på hög nivå. Vart ska detta sluta? Vad är det för arv vi lämnar efter oss åt kommande generationer? Man blir ju gråtfärdig…

 8. 8
  Anders S säger

  Officiella svaret om chemtrails:

  ”Hej,
  Jag fick en fråga av dig gällande Transportstyrelsens syn på kondensstrimmor härrörande från flygplan. Nedan kommer vår myndighets kommentarer på detta:
  De vita strimmorna som ibland uppstår efter ett flygplan i luften är kondensstrimmor som bildas när ett flygplans varma avgaser blandas med den omgivande kalla luften och bildar ispartiklar.

  Bildandet av kondensstrimmor är beroende av de lokala atmosfäriska förhållandena. I torr luft dunstar ispartiklarna snabbt och försvinner, i fuktig luft kan kondensstrimmorna däremot finnas kvar i flera timmar. I fuktig luft kan kondensstrimmorna växa då ispartiklarna tar upp vatten från omkringliggande luft. I dessa fall tenderar de vita strimmorna att sprida ut sig till tunna, slöjliknande moln på himlen. Kondensstrimmor kan utvecklas till höga cirrusmolm vid speciella atmosfäriska förhållanden.
  En liten förskjutning av flygvägen i höjd- eller sidled skulle kunna motverka att kondensstrimmor bildas eller blir långvariga och breder ut sig. Det finns dock inte någon teknik tillgänglig för att flygplanen ska kunna känna av den omgivande luftens förhållanden och utifrån detta förflytta sig i höjd- eller sidled. En situation där flygplan under en pågående flygning avviker från den färdplanerade flygvägen för att undvika bildandet av kondensstrimmor skulle dessutom kunna påverka flygsäkerheten då flygplanet skulle kunna hamna för nära andra flygplan.
  Kondensstrimmor har samma klimatpåverkande effekt som tunna höga moln och kan bidra till uppvärmningen av jorden.
  Sedan 2011 har man i svenskt luftrum tillämpat så kallat Free Route Airspace. Det innebär att piloten har möjlighet att flyga den kortaste vägen genom svenskt luftrum istället för att som tidigare tvingas flyga i vissa specifika korridorer i det svenska luftrummet. Piloten behöver idag inte heller följa i förväg bestämda flygvägar. Detta har fått till följd att kondensstrimmor kan uppstå i korsande ”mönster” på himlen. Att det verkar vara mer kondensstrimmor på himlen över södra Sverige än det tidigare varit kan delvis också bero på att flygvägskorridorerna genom det europeiska luftrummet flyttats så att fler överflygningar görs över södra Sverige.
  Enligt 8 kap. 3 § luftfartsförordning (2010:770) får det inte kastas eller släppas ut föremål från ett luftfartyg, om det kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa.

  Med vänlig hälsning

  Marie
  Marie Hankanen
  Transportstyrelsen
  Sakkunnig Miljö
  Sjö- och luftfartsavdelningen
  Olai Kyrkogata 35
  601 73 Norrköping
  telefon 010-495 37 37
  växel 0771-503 503
  mobil 0708-82 06 88”

 9. 9
  Anders S säger

  Kondensstrimmor?

  https://youtu.be/cnWO5KT8IhI

 10. 10

  Annelie Skrev:

  :
  Det är ju fruktansvärt! Här försöker man åka miljövänligt, köpa grön el, äta obesprutat osv men så förekommer fullt avsiktlig miljöförstöring på hög nivå. Vart ska detta sluta? Vad är det för arv vi lämnar efter oss åt kommande generationer? Man blir ju gråtfärdig…

  Göra så gott man kan, lägga kraft och energi på det man personligen tror på, vill och kan påverka … och hoppas på att ”det goda” vinner i slutändan …

 11. 11

  Att s k GeoEngineering (elegant ord !) har förekommit och förekommer står bortom allt tvivel – för dom som informerat sig om chemtrails via nätet. Dock… – i vilken utsträckning det i dags dato förekommer tycker jag ”står skrivet i stjärnorna” = jag har ingen aning.

  Transportstyrelsens syn på kondensstrimmor ovan är intetsägande = detsamma som om jag skulle skriva till Livsmedelsverket och fråga om 60 % kolhydrater i kosten är hälsobelastande.

  Såvitt mig känt så är Pernilla Hagberg hittills den enda politiker i RiskDagen som har tagit upp frågan om chemtrails. Modigt – tycker jag – och lite om det en bit ned i texten på min blogg här.

 12. 12
  Lennart N. säger

  Josef Boberg Skrev:

  Transportstyrelsens syn på kondensstrimmor ovan är intetsägande = detsamma som om jag skulle skriva till Livsmedelsverket och fråga om 60 % kolhydrater i kosten är hälsobelastande.

  Transportstyrelsens förklaringen stämmer med mina gamla läroböcker i meteorologi och är som jag ser det vetenskapligt förankrade. Man behöver ju inte svälja alla konspirationsteorier med hull och hår innan man har skaffat sig lite kunskap i ämnet. Däremot bidrar uppenbarligen flygets kondensstrimmor till ett fenomen som fått benämningen ”den globala fördunklingen”. Detta är speciellt tydligt utefter USA:s västkust eftersom flygtrafiken är mycket intensiv just där samt att de meteorologiska förhållandena ofta är gynnsamma för att kondensstrimmor skall ligga kvar och breda ut sig. Under en flygstrejk för ett antal år sedan rensades luften från dessa fenomen med ett mycket påtagligt resultat i form av ett klart och intensivt solsken som man inte hade upplevt på många år.

  Visst, flygplan skitar ner och bidrar till miljöförstöring men jag tycker att det är lite tråkigt om denna blogg skulle bli ett forum för konspirationsteorier av diverse olika slag som inte har med hälsa kopplat till kost och livsstil att göra.

 13. 13
  Georg W säger

  LCHF-rörelsen är så mycket mer än navelskådande sökande efter metabol hälsa. Vi har fanatiska KRAV på de livsmedel vi konsumerar. Det ska vara närproducerat, ekologiskt och naturenligt producerad mat. En matfilosofi som angrips ständigt av industriproduktionens lönsamhetskrav och brist på kvalitetskrav. Vår mat är AKUT utrotningshotad.

  Så ska vi få bra mat så måste vi påverka den politik som menar att multinationella industriföretag konkurrerar på samma villkor som den naturenliga. Tar vi den striden så tar vi även samma strid med de krafter som förstör vår planet i global skala. Nästan all miljöförstöring och mänsklig global klimatpåverkan emanerar från de multinationellas system att förstöra människor, med spannmål, veg. oljor, socker och göra dem medicinberoende.

  Solens instrålning till jordytan har minskat radikalt sedan 50-talet. Beroende på kolpartiklar som binder ihop molnen och kondensstrimmor från flygplan. Efter 9/11 flygförbudet i tre dagar sjönk temperaturen markant i USA.

  Det roliga i sammanhanget är att strimmorna kommer från människor som tjänar för mycket pengar och därför kan kosta på sig ett Jet set-liv. Jag undrar om vi inte måste tänka om där i framtiden. Semesterflyg är ingen nödvändighet för mig, i alla fall. Planetens Natur är viktigare. Den mänskliga kultur som exploaterar naturen måste minska radikalt på Jorden.

  Det finns inga konspirationer här! Vi vill bara ha bra mat helt enkelt.

 14. 14

  Georg W Skrev:

  Det finns inga konspirationer här! Vi vill bara ha bra mat helt enkelt.

  Sant.

 15. 15
  Lennart N. säger

  Georg W Skrev:

  Det finns inga konspirationer här! Vi vill bara ha bra mat helt enkelt.

  Att misstänka som Anders S gör att en stor del av kondensstrimmorna från flygplan är medvetna utsläpp av kemikalier i atmosfären kallar jag för konspirationsteorier. I dina synpunkter ang. mat och miljöförstöring instämmer jag till 100%.

 16. 16
  Pelle Dinkelspiel säger

  Ikväll kl. 22:00 går ett program på BBC knowledge igen( Eat, fast and live longer), som handlar om att ändra livsstil och att fasta. Ni som inte har denna kanalen, så tycker jag ni som har möjlighet borde skaffa den. Går väldigt intressanta och informativa program och dokumentärer där.

 17. 17

  Lennart N. Skrev:

  Georg W Skrev:

  Det finns inga konspirationer här! Vi vill bara ha bra mat helt enkelt.
  Att misstänka som Anders S gör att en stor del av kondensstrimmorna från flygplan är medvetna utsläpp av kemikalier i atmosfären kallar jag för konspirationsteorier. I dina synpunkter ang. mat och miljöförstöring instämmer jag till 100%.

  Kondensstrimmor är de synliga spåren efter flygplan, som visar sig vid vissa meteorologiska förhållanden. Vid andra förhållanden syns spåren inte, men flygplanen har ändå flugit där och deras avgaser finns kvar i atmosfären. Gräsklippare och utombordsmotorer av 2-taktsmodell skitar ner i en utsträckning, som jämfört med moderna personbilar är mellan 10 och 100 ggr högre, för att komma ner på jorden ett slag.

 18. 18
  Majoren säger

  Lägg ned snacket om ”chemtrails”, det är rena rama påhittet från oroliga människor som inte har den tekniska och fysiska kunskapen bakom detta naturliga fenomen. Jag är flygtekniker i försvarets och kan meddela att Transportstyrelsens svar är helt korrekt. Jag har själv flugit i både små och stora flygplan och själv varit med och skapat ”chemtrails”, alltså varm luft innehållande mycket vattenånga från en motor. Det är precis samma fenomen bakom den vita avgasröken från personbilar kalla vinterdagar eller skorstensröken från landets värmeverk.

 19. 19
  Lars Henrik säger

  Hmm, detta är inget modernt fenomen. På bilder, filmer och i ögonvittnesskildringar från andra världskriget kan man ofta se kondensstrimmor efter propellerdrivna högtflygande bombplan och t o m enmotoriga jakt- och spaningsplan. Temperaturskillnaden mellan avgaserna och omgivande luft avgör om det blir synliga strimmor eller ej. Därför blir strimmorna vanligare på hög höjd än låg. En rimlig förklaring till fenomenet tycker jag även om det inte ju motbevisar att strimmorna nuförtiden innehåller mer än avgaserna förståss 😉

 20. 20

  @ Majoren:
  Tack för upplysningen. Tycker också trots att jag inte är någon tekniker att ”chemtrails” är konspirationteori bortom all rim och reson. Det är nog bättre vi konsenterar oss på bra mat utan Gmo och hormoner. För öppna landskap och ett bra svenskt jordbruk.

 21. 21
  Ingvar Bejvel säger

  @ Lars Henrik:
  Okej, att det blir ånga av vatten och värme det vet till och med jag, som strukit mina skjortor sedan jag var tretton, men var kommer vattnet från?

 22. 22
  Anders S säger

  Lennart N. skrev:

  Att misstänka som Anders S gör att en stor del av kondensstrimmorna från flygplan är medvetna utsläpp av kemikalier i atmosfären kallar jag för konspirationsteorier.

  Alla flyg utom segelflyg gör betydande utsläpp av kemikalier i atmosfären! En hel del som inte är vatten. Flygplansmotorer går inte på vätgas. Se https://www.hallbartflyg.se/flyget-och-miljon/

  Vi får hoppas att piloter vanligtvis är vid medvetande. Även operatörer av drönare. De är säkert medvetna om sambandet mellan utsläpp och hastighet. Alla inflygningar till Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Malmö och Umeå ska vara ”gröna”. Genom att sjunka kontinuerligt behövs i det närmaste inget motorpådrag vilket sparar både bränsle och utsläpp, även vatten. Man strävar efter både gröna inflygningar och utflygningar samt raka flygvägar.

  Den som är intresserad av vad som rör sig i luftrummet kan tanka hem en flightradar-app, finns både gratis och i betalversion, som enkelt ger information när man pekar på planet. Från vanlig dator kan söka på flygradar.se och få uppgifter om planen som är utmärkta på kartan.

  Annan intressant information är patentregister, import-, exportstatistik och upphandlingar.
  Sök på patent relaterade till vädermanipulation och geoengineering

  Det viktiga i sammanhanget är transparens, att vi bevarar offentlighetsprincipen istället för att sekretessbelägga mer och mer. Om alla flygrörelser var offentliga och myndigheter och politiker besvarade alla frågor utförligt och korrekt fanns inget utrymme för tvekan.

  Motsvarande gäller förstås våra livsmedel. Självklart ska all användning av GMO-foder liksom antibiotika, gifter och tillsatser samt ursprung deklareras. Vi ska kunna välja bort produkter som inte uppfyller våra krav.

  Bort även med korrupta politiker och tjänstemän och dödens hantlangare.

  .

 23. 23
  Professor Göran säger

  @ Majoren:

  Utmärkt kommentar!

  Vi får passa oss noga för alla konspirationsteorier.

  Men en sådan inställning till konspirationsteorier hindrar oss knappast från att konstatera det faktum att inget läkemedelsbolag kan vara intresserade av att stödja en forskning om kostens inverkan på vår hälsa och som de inte kan tjäna några pengar på. Där behövs inga konspirationer för att förklara ointresset.

  Samma sak gäller för livsmedelsindustrin även om man enligt William Engdahl här kan misstänka vissa konspiratoriska krafter bakom införandet av GMO-grödor och här finns det nog fog för misstankarna.

 24. 24
  Lars Henrik säger

  @ Ingvar Bejvel:
  Se nedan ett par länkar som jag sökte fram helt snabbt:

  https://www.biblioteken.fi/sv-FI/fraga_bibliotekarien/fragan.aspx?id=246ced43-9c2c-45b9-8f89-00a752ecc908

  https://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas

  ”Avgaser = ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer. Väsentliga beståndsdelar är kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten.”

  Under kallare vinterdagar kan man se att även skorstenar eller kolvmotordrivna landfordon såsom de flesta bilar och lastbilar får en avgasrök som kan ligga kvar.

  Det ska här läggas till att vid vissa betingelser (hög luftfuktighet) kan turbulens från t ex vingspetsar på flygplan ge upphov till kondensstrimmor.

 25. 25
  Lars Henrik säger

  @ Ingvar Bejvel:
  Ytterligare en länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Contrail

 26. 26
  Anders S säger

  Professor Göran skrev:

  enligt William Engdahl här kan misstänka vissa konspiratoriska krafter bakom införandet av GMO-grödor och här finns det nog fog för misstankarna.

  Intervju med William Engdahl som besökte Sverige nyligen i samband med att hans bok Hotet Mot Livet presenterades:

  https://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/855.html

 27. 27
  Lars Henrik säger

  @ Ingvar Bejvel:
  Kanske en än bättre länk:
  https://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola

  Dessutom är det väl så (rätta mig den som vet bättre) att en jetmotor oavsett typ (turbojet, turbofläkt, turboprop) konsumerar stora mängder luft. Denna luft innehåller varierande mängder vattenånga eller vattendroppar, iskristaller etc som förångas i motorn men kan kondensera på partiklarna i avgaserna (s k kondensationskärnor) varvid en strimma bildas. Det är antagligen dessa kondensationskärnor som bidrar till att strimman kan ligga kvar ganska länge. Är det blåsigt och turbulent trasas strimman sönder snabbt.

  Även omgivande luft kan vid rätt betingelser kondenserar på partiklarna och på så sätt bidra till strimman. Jämför framkallande av regn genom att med flygplan sprida ut partiklar i luften som ånga kan kondenserar på tills de blir tillräckligt tunga och faller till marken. Även detta kräver vissa väderleksförhållanden för att lyckas.

 28. 28
  Anders S säger

  William Engdahl, The Open Mind Conference 2013 i Danmark. Samma föredrag som han
  nyligen höll i Göteborg:

  The Hidden Agenda of Genetic Manipulation

  https://youtu.be/s4qA0Ue_sI4

 29. 29

  Så är det med den etablissemangets evidensbaserade vetenskap, tyvärr tyvärr… 😥

 30. 30
  Thomas Jansson säger

  Ett salladsblad betraktas som ett farligt gift och så lite chemtrails på det – inte undra på att vi då och då blir beskyllda för sekterism och liknande,,,,

 31. 31
  Thomas Jansson säger

  17@ Erling:
  I Sverige är det inte tillåtet att sälja 2-takts utombordare längre. När det gäller gräsklippare finns det inga 2-taktare kvar på marknaden förutom trimmers men även där börjar 4-takt komma, dock till ett betydligt högre pris. Själv använder jag en Honda trimmer med en 4-takts motor på 25 cc.

  Jag känner av halsen av avgaserna från 2-taktsmotorer men även från 4-taktare med dålig förbränning. Således föredrar jag japanska motorer före stenåldersteknik från USA (och numera Kina).

  Men även whiskey, rödvin, jordnötter kan ibland irritera halsen påtagligt. Det ska tydligen finnas någon typ av mögel som förekommer i både rödvin och jordnötter?

  För övrigt tror jag att viner är en rysare vad gäller gifter, förekommer det fortfarande att vita viner sötas med glykol? Vi får inte reda på vad som finns i våra viner, det skulle nog inte gynna försäljningen om det kom ut,,,,

 32. 32
  Georg W säger

  Jag kan inte tro att det finns folk som är så korkade att de tror att det bara är vattenånga i avgaserna från ett flygplan.Resten av mänskligheten tror att flygplan släpper ut enorma mängder avgaser, fulla av kemikalier och partiklar. Faktum är att de miljontals flygplan som fyller luftrummet varje dag sammanfattar en monumental mänsklig påverkan på vårt lilla luftrum.

  Majoren som ju är nyutnämnd etik-och moralpolis i LCHF-rörelsen, förlorar en hel del trovärdighet när han försöker få oss att tro att det ENDAST är vattenånga i avgaserna. Några har uppenbarligen behov av att tro att flygplan inte är miljösvineri. Deras samveten tillåter dem inte att acceptera att de skulle vara miljösvin. Personligen tycker jag att nöjesflygning och multinationella,s behov av logistik är miljöförstöring i gigantisk skala. Det är därför de klimatkompenserar och planterar träd.

  Dessutom har vi konstaterat här att denna artificiella molnbildning under gynnsamma omständigheter bygger mer moln och stannar länge i atmosfären. Detta är ett fysiskt hinder för solinstrålningen och med miljoner flygplan är det ett problem som inte bara kan viftas bort. Ni som kallar uppenbara sanningar för konspirationsteorier och mer eller mindre censurerar debatten. Förstår ni inte att dessa miljoner flygplan är en miljökatastrof i samma skala som 150 år av industriskorstenar och 50 år med stora monokulturer? Eller de senaste trettio åren med utdömda kommunala avlopp.

 33. 33
  Thomas Jansson säger

  Flyget är ett enormt miljögriseri – men chemtrails är hittepå,,,,

 34. 34
  Georg W säger

  Jag får väl erkänna då, att jag inte vet vad chemtrails är? Vad har jag missat?

 35. 35
  Lars Henrik säger

  @ Georg W:
  Det är förståss som du säger George att flygets avgaser innehåller mer än vattenånga. De innehåller bl. a kväve, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider, kolväten och sotpartiklar. Men ämnet ovan var själva kondensationsstrimmorna.

  Majoren (och jag) försökte förklara uppkomsten av dessa och då är det komponenten vattenånga som är mest betydelsefull (tillsammans med partiklarna).

 36. 36
  natan säger

  I sin iver har Georg W likt de flesta miljö och klimatfantaster svårt att skilja på äpplen och päron. Visst har flyget miljökonsekvenser och man undrar över all skit de vräker över oss. Är då lösningen att stoppa allt flyg? Är det ens realistskt? Som Peter Eriksson Mp en gång förelog – att flyget skulle förbjudas i södra Sverige – från Sundsvall och nedåt. Han själv bodde i Umeå och nyttjade förmodligen flyget notoriskt. Eller Yvonne Rawaida Mp som bodde 300 m från en T banestation, men var en notorisk användare av taxi. Sådant uppträdande och leverne blir då inte speciellt trovärdigt i min värld. Därför har jag svårt med den s.k miljörörelsen, speciellt i miljöpartistisk dräkt. Det är möjligt att George W är en äkta miljöentusiast och de har jag mer fördragssamhet med, trots att många svävar uppe i det blå.

 37. 37
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Att det i avgaser från alla förbränningsmotorer finns kemiska ämnen som är giftiga är det knappast någon som argumenterar emot. Själv är jag också övertygad om att det pågår ett ständigt teknikutvecklingsarbete för att minska ned mängden av sådana giftiga ämnen som varje motor producerar.

  Att just flygturbiner (som ger själv kraften i flygmotorn) inte har någon rening från de giftiga avgaserna i förhållande till bilmotorer är också sant med tanke på att man ännu inte har några katalysatorer för flygturbinerna som man har på nästa alla bilmotorer nu för tiden. Dessa fakta är definitivt värt att debattera tycker jag och kanske också sätta siffror på.

  Vad gäller konspirationsteorier kring chemtrails såg jag för ett tag sedan en video med en man som på allvar hävdade att vi medvetet i just konspiratorisk anda blir förgiftade men sådana teorier anser jag på samma sätt som Majoren och Thomas att vi tydligt måste ta avstånd ifrån om vi vill bli tagna på allvar.

  Frågan om de många tusen nya kemiska ämnen som mer eller mindre medvetet släpps ut i naturen och som vi bara inte vet hur de kommer påverka den ekologiska balansen på lång sikt är väl känd men har heller inte något med konspirationer att göra. Men det ligger förstås i sakens natur att de som producerar dessa gifter, framför allt de enorma mängderna insekts- och växtgifter, hävdar hur ofarliga de är på samma sätt som läkemedelsbolagen ständigt ertappas med att inte ha talat om vad de vet om biverkningarna för sina mediciner.

  Men när det gäller GMO så har jag själv definitivt börjat fundera på var gränsen går mellan avancerad lobbying och konspirationer på politikernivå. Det fall som William Engdahl tar upp i sin bok med den skotske forskaren som fick sparken inom ett dygn efter att ha avslöjat sina forskningresultat kring GMO-potatis och hälsa, efter ingripande från Englands premiärminister Tony Blair, anser jag själv talar sitt tydliga språk. (Om nu detta bara inte är något uppdiktat men ingenting tyder på det!) Även turerna kring den franska forskargruppen som kom fram till liknande resultat får mig lätt att ansluta mig till tanken att det kan finnas ”konspirationer” om vi med detta menar att det finns starka lobbygrupper som verkar mer eller mindre i det fördolda och till och med på överstatlig nivå.

 38. 38
  Lars Henrik säger

  Borde inte dessa myndigheter och organisationer ta intryck av SBU? Jag tänker främst på SBU-rapporten från i höstas.

  Känns det inte överhuvudtaget som om det varit märkvärdigt tyst om den rapporten eller pågår det ett förändringsarbete innanför väggarna?

  Om ett utlåtande från SBU har mindre värde än vad livsmedels- och läkemedelsindustrin säger så har vi ju hamnat rejält fel kan man tycka…

 39. 39

  Professor Göran Skrev:

  Även turerna kring den franska forskargruppen som kom fram till liknande resultat får mig lätt att ansluta mig till tanken att det kan finnas ”konspirationer” om vi med detta menar att det finns starka lobbygrupper som verkar mer eller mindre i det fördolda och till och med på överstatlig nivå.

  Mängder med bevis finns för det – och då ej minst i videon länkad av Anders S i kommentar 28 ovan.

 40. 40
  Stockholmare säger

  natan Skrev:

  …Som Peter Eriksson Mp en gång förelog – att flyget skulle förbjudas i södra Sverige – från Sundsvall och nedåt. Han själv bodde i Umeå och nyttjade förmodligen flyget notoriskt. Eller Yvonne Rawaida Mp som bodde 300 m från en T banestation, men var en notorisk användare av taxi. Sådant uppträdande och leverne blir då inte speciellt trovärdigt i min värld. Därför har jag svårt med den s.k miljörörelsen, speciellt i miljöpartistisk dräkt… .

  Jag läser i en av Stockholms gratistidningar om subventionerad cykling (Mp):
  ”Politiker och anställda inom landstinget borde få en cykelpeng på 500 kronor per år, enligt ett förslag från Miljöpartiet”…

  …”Enligt Miljöpartiet skulle subventionen kosta cirka 30 miljoner kronor per år”. Den summan vill partiet tjäna in på annat håll, genom att höja kostnaden på landstingets personalparkeringar för bilar”…

  Miljöpartister måste tydligen få betalt för att vara miljövänliga.
  Kanske skulle alla medborgare få betalt för att man inte har råd att ha bil?

  Miljöpartiet får inte min röst i Stockholms läns landstingsval!

 41. 41
  Georg W säger

  Som tur är så har vi ju vår egen Magister Björn Hammarskjöld. Han vet mer än de flesta vad GMO handlar om. Han kan också förklara det så man nästan förstår. Hans senaste inlägg i debatten med Centerpartiet, säger det mesta.

  https://kostkunskap.blogg.se/

  Vi måste förstå att det svenska lantbruket idag befinner sig i en klaustrofobisk situation. Där svensk etik och moral representerar livsmedel som produceras med ideal som inte står långt från Monsanto. Sanningen om svenska bönder måste det talas tyst om. Skulle bonderörelsen möta konsumenterna, Så är det två helt skilda visioner som möts. Konsumentintresset är ointressant för bonderörelsen. De tror att det lägsta priset alltid vinner. De sämsta bönder jag känner är de som vinner pris som årets bonde.
  Den ekologiska och naturenliga produktionen bedrivs av människor som står miljörörelsen nära. De definieras av bönderna som Nathan definierar miljörörelsen och ser dem som i grunden okunniga om vad jordbruk handlar om.

  Vi får hoppas att de Stockholmsadvokater som nu köper upp gårdarna häromkring, för jakten. Att de ska bli pensionerade som amatörmässiga grönbetes-uppfödare.

 42. 42
  natan säger

  @ Stockholmare:
  Ja i många fall är de helt otroliga. Mp logik den går utanpå allting annat! Finns inget konsekvenstänkande med någon högre dignitet. Delvis har det med att göra att de har gräddfil i media och deras förslag granskas och ifrågasätts inte. 50 % av journalisterna är enligt statsvetenskaplig forskning Mp anhängare. Det här är ett stort demokratiskt problem, då svensk media i besvärande hög grad är agenda-driven. Inte minst märks det nu i tider av val.

 43. 43
  Stockholmare säger

  natan Skrev:

  @ Stockholmare:
  Ja i många fall är de helt otroliga. Mp logik den går utanpå allting annat! Finns inget konsekvenstänkande med någon högre dignitet. Delvis har det med att göra att de har gräddfil i media och deras förslag granskas och ifrågasätts inte. 50 % av journalisterna är enligt statsvetenskaplig forskning Mp anhängare. Det här är ett stort demokratiskt problem, då svensk media i besvärande hög grad är agenda-driven. Inte minst märks det nu i tider av val.

  F d språkröret Maria Wetterstrand (mp) var ju gift med Finlands miljöminister. Gissningsvis åkte hon inte båt till sin man i Helsingfors! Hon flög antagligen! Hon hade tre hem och hon lär inte ha cyklat däremellan!
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Wetterstrand

 44. 44
  natan säger

  @ Stockholmare:
  De vill väldigt gärna att andra ska cykla och lämna bilen hemma, medan de själva gärna begagnar bil och taxi. Eriksson körde föresten en stor och mäktig Suv(han bor någon mil utanför Luleå). Han motiverade det med att det var så dåliga och svårframkomliga vägar.

  Konskvensen, jag får köra Suv men ni andra ska ge sjutton i det och helst cykla och gå 😉

 45. 45

  Miljöpartiet har varit med i diskussionen här på bloggen tidigare:
  https://annikadahlqvist.com/2011/11/05/miljopartist-bloggar-om-matfett/

  Matfett som smör gillar dom i alla fall.

 46. 46
  Pelle Dinkelspiel säger

  Programmet på BBC igår, som handlade om fasta, var ett väldigt välgjort och informativt program.
  Det visade att man kunde nå stora hälsovinster genom att fasta. Det visade bl.a. kroppens förmåga att reparera celler genom att fasta och reducera åldrandet på ett dramatiskt sätt, genom en förhållandevis liten ansträngning i förhållande till hälsovinsten det genererar.

  Någon som provat att fasta regelbundet och vilken metod har ni använt?

  Länk till avsnittet finns här:

  https://vimeo.com/54089463

 47. 47
  olle holmqvist säger

  Det man inte har i hjärnan får man ha i tjocktarmen

 48. 48

  @Natan
  Peter E är/var kommunalråd i Kalix. Som jag minns det behövde han en SUV för att hustrun skulle kunna ta sig fram på oplogade vägar i Kalix. Inte helt orimligt enligt min uppfattning. Det hindrar dock inte att jag anser att dom flesta mppolitiker är stora hycklare, därtill rätt okunniga inom naturvetenskap…

 49. 49

  Två miljoner amerikaner blir varje år sjuka av att antibiotika inte rår på bakterierna, meddelas här:

  ww.nytimes.com/2013/09/17/health/cdc-report-finds-23000-deaths-a-year-from-antibiotic-resistant-infections.html?src=me&ref=general&_r=0

  Av dem dör tjugotre tusen. Och varför?

  För att man rutinmässigt ger slaktdjuren antibiotika i förebyggande syfte. Det är också en ”livsstil”.

 50. 50

  Ett annat intressant utslag av den amerikanska ”livsstilen” är att det blivit dyrare att dö.

  Gravarna måste grävas mycket bredare och djupare än tidigare, eftersom likkistorna blivit dubbelt så stora.

  Det skall komma i fortsättningen på ”Kulinaria”, men ännu har jag inte lyckats intressera förlaget.

 51. 51

  Piltson Skrev:

  antibiotika i förebyggande syfte.

  Och då uppstår ju frågan: Om amerikanerna sumpar ned sina antibiotika på detta sätt,
  blir inte vi offer för detta även i Europa. Det är väl därifrån vi köper våra piller? Nu vill Phizer köpa hela AstraZeneca, vilket lett till en krissituation i England.

 52. 52
  natan säger

  @ Bo Blomberg:
  Nej det inte orimligt att ha en SUV men inte så lite hycklande när man kräver att andra inte ska få köra.

 53. 53
  Georg W säger

  @ natan:
  Jag är ganska säker på att du bara hittar på det här, natan. Kan du bevisa det du säger med en länk, kanske? Annars är du bara en lögnare och skitsnackare om tredje, ej närvarande person. Den svenska byfånesjukan m.a.o.

 54. 54
  Thomas Jansson säger

  42@ natan:

  Jag har för mig att 80% av journalisterna sympatiserar med det rödgröna blocket,,,

  Däremot så tycker jag att siffran 50 för Mp verkar tilltagen i överkant?

 55. 55
  natan säger

  @ Georg W: Jansson
  Oj vilka brösttoner av George W 🙂 Att hälften av journalisterna sympatiserar med de gröna finns med i SOM:s undersökningar från Göteborgs universitet. Hela det rödgröna blocket ligger på ca.70% i sympatier. Om det är det Georg W menar med ”skitsnack” så är det bara att gå in på SOM undersökningar utförda av Professor Kent Asp vid Göteborgs universitet. Han menar att det inte är bra ur demokratisk synpunkt men det är väl svårt för en ” Mp-mupp” som George W att vilja ta till sig.

 56. 56
  natan säger

  @ Georg W:
  Om det var Eriksson George W menade så googla Peter Eriksson ”SUV” klimathotet.info eller motor-life.com Där finns svart på vitt så nu behöver inte George W ta i så han spricker 🙂 tänk på blodtrycket om inte annat.

 57. 57
  Lars Henrik säger

  Detta tjänar nog ingen av oss på.

 58. 58
  Thomas Jansson säger

  Är det här som det omtalade LCHF-kriget pågår,,,, 🙂

  Ja – det är ett litet problem med snedvridningen hos massmedia. Man blir lite överraskad då moderata tidningar som t ex Nya Wermlandstidningens ”journalister” i själva verket har sina sympatisörer långt ut på vänsterkanten.

  Men nu verkar de mest ligga i nivå som en skoltidning gjord av en mellanstadieklass, landsortstidningarnas läsare har en genomsnittlig ålder på 60 år numera och lär ju inte minska med det innehåll som presenteras idag,,,

 59. 59
  Georg W säger

  Vi ska nog vara glada för att det finns tidningar som trots politisk hemvist låter journalister med annan åsikt skriva i tidningen. Idag vet vi att politiker i Hässleholm ansåg det vara jobbigt med kritiska journalister och helt enkelt gick upp på tidningsredaktionen och fick dem avskedade. Jag bor själv i en borgerlig kommun som censurerar mina kommentarer och alltid vinklar alla reportage enligt den borgerliga majoritetens önskemål. En stor del av befolkningen här hjärntvättas sakta och det som anses normalt hos gemene man förvrids sakta men ständigt åt högerhåll. Påminner starkt om den gamla tidskriften Pravda i gamla Sovjet.

  Jag röstar på Piratpartiet i EU-valet, mest för att jag gjorde samma sak som natan och det är en hedersak att reparera mitt skitsnack mot Christian Engström och förmodligen Feministiskt initiativ i riksdagsvalet. Miljöpartiet röstar jag på lokalt, men det är för att vi har en sån go tjej här, som alla lyssnar på. OCH det saknas bevis för att Peter E. har de åsikter som natan lägger honom till last, han har inte heller bevisat att Peter E. uttalat de ord eller åsikter, som natan lägger i hans mun. Har du någon heder, natan?

  Jag sprack för många år sedan. -92, tror jag det var. Och jag är värre miljömupp än vad MP-mjukisarna någonsin kommer att bli. Jag är militant.

 60. 60
  Thomas Jansson säger

  @ Georg W:
  Det skulle ju vara svårt att hitta rätt ”färg” på journalisterna för de borgerliga tidningarna med tanke på deras politiska hemvist,,,

  Det stör mig rätt så lite eftersom jag varken läser dagstidningar eller ser på tv numera – det finns bättre källor på nätet,,,,

  Prylar eller inte – här är en rätt så intressant hemsida

  https://minimalisterna.se

 61. 61
  natan säger

  @ Georg W:
  Vad då heder, nu får du väl ge dig?! Vad är det för horn mot mig ?? Peter Eriksson(Mp) har aldrig förnekat att han kör(eller körde) en SUV, vid den tidpunkten. Det får han göra hur mycket han vill för min del men jag gillar inte hyckleriet. Det var mycket skriverier om händelsen då den var aktuell och du kan läsa om det på de referenser jag antecknat. Eller kan du inte läsa innantill ??

 62. 62

  Vi försöker återföra samtalet till det anslagna temat.

  Det var besvärligt att uppfatta vad dessa båda herrar egentligen skrev om tills vi insåg att de grötat ihop begreppen. Man måste skilja mellan individuell och kollektiv ”livsstil”.

  Nackdelarna med en fördärvlig individuell livsstil är bekanta och mångfaldigt omtjatade – rökning, stillasittande, för mycket mat, fel mat, alkohol, godis och läsk… inget nytt, vi har hört till leda – det är ”hälsosammare levnadsvanor” som behövs, tack för denna föga sensationella nyhet.

  Men, säger man sedan så klokt, ”individens val av livsstil är inte så fritt som man kan tro”. Jovisst, men så släpper man omedelbart denna tanke på att kanske kan finnas en kollektiv livsstil, ett samhällsethos som individerna rättar sig efter utan att kunna påverka. Istället kör man fram de sociala ödeskriterierna – inte särskillt relevanta när vi försöker ta fatt på den kollektiva livsstilen.

  Så vad är det så som bestämmer denna?

  Ja, det är ju väl bekant för var och en här, men tydligen alldeles okänt för dessa båda skribenter. Nämligen att vi från officiellt håll uppmanas att äta mat som gör oss feta och sjuka och att de av oss som inte kan påverka sin egen kosthållining – på sjukhus, skolor, regementen, fängelser… – tvingas att äta sådan mat.

  Så nog stämmer det att ”individens val av livsstil är inte så fritt som man kan tro”, men i frågan hur denna ofrihet uppstått trampar Folkhälsomyndigheten tomgång.

 63. 63
  Georg W säger

  @ natan:
  Jag behöver inte läsa dina länkar eftersom jag var personlig bekant med Peter E. på den här tiden och vet sanningen. Det du säger är helt fel och grundar sig bara på politiska lögner.

  1. Vad har Peter E i den här tråden att göra, natan? Varför hör han hemma i den här diskussionen, på Annikas blogg?
  2. Peter E har aldrig kört SUV. Jag tror inte ens han någonsin ägt någon!
  3. Det rätta svaret har någon förklarat redan här på tråden. Så det behöver inte upprepas.
  4. Ingen gillar hyckleri. men du kan inte kalla någon för hycklare baserat på lögner och inbillningar. Vad kallas en dylik människa?

  Jag ber alla om ursäkt för den här diskussionen. Den är döträlig och borde inte förekomma här. Men när ingen säger emot ovidkommande politiska lögner, så tvingar ni mig att reagera. Trots att jag hatar det här.

  Slut från Gamleby!

 64. 64

  Georg W Skrev:

  den här diskussionen. Den är döträlig

  Ja, det är vi benägna att hålla med om. Men den är typiskt svensk – som jag skrev på annat ställe här förra veckan: efter ett tjugotal repliker släpper man ämnet och börjar djävlas med varandra istället. Det besannas gång på gång här, hur kommer det sig?

 65. 65
  Georg W säger

  @ Piltson:
  Jag har inte somnat än 🙂

  Tycker du att jag skulle ha hållit tyst och låtit natan fortsätta?

  Jag höll tyst länge faktiskt. Men han slutade inte. Han bara fortsatte.

  Accepteras detta sätt att föra politisk propaganda här på Annikas målinriktade blogg?

 66. 66
  Bo Blomberg säger

  tja, låt oss lägga SUVarna och chemtrails åt sidan. Det som är upprörande i denna tråd är ju, som Piltson påpekar, den ”kollektiva” livsstil som (delvis) initierats av våra hälsovårdande myndigheter och som pga sockrets starka ”drogkaraktär” attraherar en stor majoritet av befolkningen. Dvs det man äter är vad livsmedelsindustrin förser butikerna med baserat på dom kostråd som typ livsmedelsverket tagit fram såsom varande hälsosamt. Det är verkligen upprörande och käpprätt åt fanders. Och oavsett vad som framkommer i ”riktiga” vetenskapliga experiment om att mättat fett förefaller ofarligt eller att socker (i den mängd vi nu konsumerar det) är ett dödligt gift och att kostråden till diabetiker T2 leder dem snabbare mot lidande och förtidig död – oavsett detta så händer inte ett smack. Inte en enda byråkrat på livsmedelsverket, inte en enda dietist inom diabetesvården, inte en enda läkare, inte ett enda företag inom livsmedelsbranschen kommer att ställas till ansvar eller ens ”tvingas” ändra sina råd och sina produkter. Politikerna tvår sina händer liksom alla andra och dom myndigheter vi har som skulle hjälpa oss genom kompetens och oväld är redan köpta av dom som har ansvaret för denna skandal. Det är rent ut sagt för djävligt!

 67. 67
  Thomas Jansson säger

  @ Bo Blomberg:
  Det som SLV rekommenderar är inte vad som säljs i affärerna – folk äter betydligt sämre mat än det. Jag tror t ex inte att det är så många som äter fisk 2 – 3 ggr i veckan?

 68. 68

  Georg W Skrev:

  Tycker du att jag skulle ha hållit tyst

  Ja. Isåfall hade han inte fortsatt.

 69. 69

  Georg W Skrev:

  detta sätt att föra politisk propaganda

  Ett gensvar till en motpart som inte vill iaktta samtalsdisciplin medför att samtalet går vilse och inte kan föras vidare. Det upplevde vi intensivt i ”Piltsons kommentarer” för några år sedan.

  Där förekom framför allt tre opponenter, ”Dez”, ”Mikael” och ”Berggren”, som försökte trasa sönder Piltsons framställningar med avsiktliga feltolkningar, lömska betydelseglidningar och personliga anspelningar.

  Genom att inte svara på dessa fick vi ihop över hundra avsnitt i ”Rössnerkommentaren” och ett dussin i ”SLV-kommentaren”. Bara en gång förekom ett sakligt motiverat påpekande som förtjänade genmäle, om mikrovågsugnar vill jag minnas. Allt övrigt var demagogi.

  Om vi börjat tjafsa med dessa tre enligt deras samtalsregler skulle kommentarerna strax ha spårat ur. Det hade aldrig kunnat bli något, och det var ju deras avsikt. Det blir tröttsamt att envist avstå från att reagera, men provokation skall inte tillåtas fungera i en saklig replikväxling.

 70. 70
  Georg W säger

  @ Piltson:
  Tack för förtydligandet, Piltson. Jag håller med och jag försöker. Om du bläddrar tillbaka ser du att jag istället pratar om GMO, när jag blir attackerad för mitt miljöengagemang. Det är lite kul när du kalla mig, en rysk/judisk intellektuell för ”typisk svensk”. Det har jag aldrig hört förut. Det är väl ni här som är typiskt svenska som tror att man kan tiga ihjäl de provokationer vi möter idag och som alla är överens om att vi måste ta diskussionen med dessa krafter. Dock absolut INTE här. Jag har inget emot att dessa obehagliga diskussioner censureras, helt och hållet. Jag tycker nog att Annika undantagslöst ska censurera inlägg OCH svar av den här typen.

 71. 71

  @ Georg W:

  Det finns personer som njuter av att provocera andra. De anonyma diskussionerna via internet har gett dem ett nytt, effektivt medium. De fungerar där som s.k. troll.

  Den som besvarar en sådan persons framställningar bekräftar bara att denne haft framgång i sitt syfte. Det bästa man kan göra med ett ”troll” är att ignorera honom. Då ger han upp.

 72. 72

  Piltson Skrev:

  Det bästa man kan göra med ett ”troll” är ignorera honom. Då ger han upp.

  Sant.

 73. 73

  Ursäkta om jag väcker en gammal tråd. Jag råkade hamna här och läste lite. Jag undrar om ”ni” har uppfattningen att slv är betalda av industrin för att ge dåliga kostråd? Eller slavar under den betalda forskningen?

 74. 74
  Georg W säger

  Jag anser att samhället i sin helhet sålt sig till industrialismen och kapitalismen. Det finns ett samförstånd mellan de myndigheter som ska skydda medborgarna och den västerländska industrialiserade kommersialismens vinstintresse. Det enda vi som konsumenter kan göra är att försöka välja en alternativ, företrädesvis lokal och giftfri produkt.

  Men det är ett besynnerligt faktum att Livsmedelsverkets metabola ”vetenskap” sammanfaller med multinationella livsmedelsföretags ekonomiska önskemål. Vegetabilisk olja, spannmål, importerade frukter o.s.v. Tills du fyllt hela Ica och company.

  Den sorgliga sanningen är att etablissemanget i det här fallet är genomkorkade och fast i ett paradigm, som tvingar fram ett korrupt system. Det visar sig i diskussioner mellan metabolt medvetna och myndigheter. Personligen tror jag att samhället idag byggs av karriärister och smilande försäljare. Det är viktigt att den kapitalistiska tillväxten vidmakthålls. Annars kapsejsar ekonomin och vi blir alla fattiga. Förmodligen får vi svälta också.

  Eller finns det någon annan förklaring?

 75. 75
  Annika Dahlqvist säger

  @ 73 Dåre:
  SLV har till och med regeringens uppdrag att medverka till livsmedelsindustrins lönsamhet. Så då handlar det om vilken industrigren som är mest lönsam.

 76. 76

  Dåre Skrev:

  Eller slavar under den betalda forskningen?

  Tja… – Dåre – bedöm själv utifrån vad som finns nedtecknat på länken här och här.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa