Vetenskap eller ”Evidensbaserad medicin = Organiserad kriminalitet”

Krönika av prof Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg
Vetenskap eller ”Evidensbaserad Medicin = Organiserad Kriminalitet”

Den medicinska forskningen domineras idag nästan totalt av läkemedelsbolagen och de påstår sig ha vetenskap som sin främsta ledstjärna under namnet ”Evidensbaserad Medicin” eller skolmedicin som den kallas i dagligt tal. Dessa bolag bedriver omfattande forskning för att få fram nya läkemedel och där de avslutande försöken är omfattande slumpvis kontrollerade patientundersökningar och med placebopreparat som motkontroll och där dessa utgör den kliniska grunden för godkännandet av all medicin.

Genom patientundersökningarna ”bevisar” man (uppvisar man evidens), ofta med sofistikerade statistiska utvärderingsmetoder, att ett läkemedel har en signifikant förväntad positiv effekt på något visst sjukdomstillstånd och samtidigt visar man att läkemedlet inte har några allvarliga biverkningar. Dessa avslutande kliniska patientundersökningar är de så kallade RCT’erna – Randomized Controlled Trials – och utgör som sagt det tredje steget och sista steget i den kliniska utvärderingen och ett steg som måste genomföras av varje ny medicin innan man kan ansöka om och få den godkänd av myndigheterna i de länder där man vill marknadsföra den.

Läs mer och

Detta förfarande måste anses vara en ”betryggande” vetenskapliga grund för de mediciner som till slut skrivs ut av läkare över hela världen och därför är det förvånande att konstatera att ungefär 30 % av alla dödsfall idag – en oerhörd siffra om man tänker efter det minsta – beror på just de läkemedel som skolmedicinen tagit fram och blivit godkända.

Det är ett faktum att alla läkemedelsbolag idag är affärsdrivande och därför måste tjäna sina pengar på medicinerna de tar fram och vi vill alla så gärna tro att den forskning som ligger bakom dessa vilar på en solid vetenskaplig grund och vägledd av höga etiska ideal.

Om alla de kliniska RCT-data, som tas fram bakom ”de stängda dörrarna” sedan skulle bli öppet tillgängliga för oberoende forskare när medicinen till slut godkänns kunde vi tala om vetenskap men dessa data är företagshemligheter.  Inte heller de friserade delar av dessa data som tagits fram vid företagens analyser och som de sedan lämnar ifrån sig i sin ansökan för att kunna få sin medicin godkänd är tillgängliga för ”utomstående” – dvs. forskare, läkare eller de patienter som till slut utsätts för medicinerna.

Alla försök som utförs på patienter måste först passera en etisk kommitté, och därmed registreras, och många av dessa försök utfaller med nödvändighet med negativa resultat för läkemedlet. Det visar sig då att läkemedelsbolagen gärna publicerar de försök som är positiva men knappast de negativa. Ungefär hälften av de registrerade försöken hör man därför aldrig någonting mer om.

För mig som naturvetare är en situation med försöksdata som är ”inlåsta” hos de som vill tjäna pengar på våra sjukdomar fullständigt absurd om man samtidigt påstår sig tala om ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och i namn av höga etiska principer.

Var finns trovärdigheten när räven påstår att läget är fint i hönshuset?

När jag satte rubriken på den här krönikan hade jag först inget likhetstecken mellan den ”Evidensbaserade Medicinen” och den ”Organiserad Kriminalitet” men blev klart övertygad om det lämpliga i ett sådant likhetstecken redan efter att ha läst de inledande kapitlen av Peter C. Götzsches nyutgivna bok ”Deadly Medicines and Organised Crime – How big pharma has corrupted healthcare”.

Och Götzsche vet vad han talar om när han beskriver hur läkemedelsbolagen ständigt blir ertappade och dömda till enorma böter för lagöverträdelser och forskningsfusk, och där böterna kan uppgå till 10 miljarder kronor eller mer, men böter som ändå betraktas som mindre ”omkostnader” av företagen själva. Vi talar förstås om ”Big Business” och där dessa bolag toppar brottsstatistiken. Han beskriver därför deras verksamhet som en ren maffiaverksamhet och som bara skiljer sig från den olagliga verksamhet som maffian bedriver genom dess enorma omfattningen och att den i huvudsak bedrivs inom lagens råmärken, men eftersom övertrampen är systematiska och dessutom medvetna betraktar han bolagens aktiviteter som klart kriminella, och jag håller med om detta.

En annan bok med samma grundinställning och som jag läser parallellt med Götzsches är Ben Goldacres ”Bad Pharma – How drug companies mislead doctors and harm patients” och Goldacre beskriver här hur det mesta manipuleras av läkemedelsbolagen i en korrupt process från själva försöksuppläggen, genomförandet och analyserna till mer eller mindre ”uppköpta” myndigheter som är satta att godkänna medicinerna men inte minst av en oerhört sofistikerad marknadsföringapparat där tusen och åter tusen forskare och läkare helt enkelt köpts med olika medel. Listan på alla ”trix” som bolagen här ägnar sig åt är en skrämmande läsning för en ”naiv” forskare inom materialvetenskapen men säkert också för de flesta andra som så gärna vill tro på att vad det sista ledet i denna korrupta kedja – läkaren – skriver ut på sitt receptblock skall bota våra sjukdomar och inte skada oss.

 

 

 

Comments

 1. 1

  Omskakande och sant – som jag ser det.

 2. 2
  Thomas Jansson säger

  Frågan är om kvalifikationerna för att vara ”forskare” inom medicin huvudsakligen ska ligga inom statistikområdet – det är ett evigt manipulerande med siffror?

  Placebo i all ära – men jag skulle vilja se andra jämförelser.

  Blodtrycksmedicin jämfört med motion, LCHF o s v.

  SSRI-preparat jämfört med kostbyte o s v

  Statiner jämfört med D-vitamin o s v

  Dr Mercola brukar ha lite sådana jämförelser och han visar ju ofta på att relativt enkla förändringar i kost & motion ofta är avsevärt mera effektiva än piller,,,

  Skulle folk i allmännhet bli medvetna om detta skulle nog pillermarknaden sjunka med minst 50% på kort tid,,,

 3. 3

  Tack, Göran, för en återigen lysande krönika som sätter fingret på problemet – kriminalitet, bedräglig marknadsföring, manipulation av naiva och okunniga myndigheter, köpta experter, allmän girighet, ansvarslöshet och vårdens cynism. Du är inte ensam som har insett detta, de senaste åren har jag sett många uttala sig på liknande sätt i såväl böcker som videos, men det kan aldrig sägas för ofta. Om man tänker efter så är det ju en fullständigt befängd tanke att kurera en kostskadad kropp (och knopp) med hjälp av gifter som ytterligare alltid lägger sten på bördan, därav alla dessa onödiga dödsfall och accelererade sjukdomsförlopp. Min personliga filosofi har blivit att betrakta all onaturlig och i något avseende processad mat med misstänksamhet, rå och färsk bör vara utgångspunkten, evolutionära studier inte heller att förakta.
  @ Thomas. Bra synpunkter, helt överensstämmande med vad jag själv praktiserar.

 4. 4

  Göran, bra och välskrivet!
  Mercola tar upp liknande idag, hur man lyckades få det franska cancertumörförsöket på GMO majs tillbakadraget från Elsevirs journal ”Food and Chemical Toxicology”.

  Alltså inga gränser alls på kriminaliteten. Vi kanske bör koncentrera oss på hur korruptionen sker i Sverige. Eller finns det ingen korruption i Socialstyrelsen eller i deras inhyrda experter?

  Sverige borde bli ett föregångsland som kräver egen utvärdering av all medicin åtminstone under ett par års inkörning: Det är t.ex väldigt liten eller ingen (?) oberoende obligatorisk uppföljning av mediciner, ett område där Socialstyrelsen verkligen kunde göra skillnad.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/15/silencing-scientific-dissents.aspx?e_cid=20140215Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20140215Z2&et_cid=DM39247&et_rid=427835975

 5. 5

  Mycket bra krönika och många bra kommentarer! Inte minst din länk till Mercolas artikel Sten. Jag har lagt upp den i SNF’s frågeforum så informationen kan få ökad spridning.

 6. 6

  ” … att ungefär 30 % av alla dödsfall idag – en oerhörd siffra om man tänker efter det minsta – beror på just de läkemedel som skolmedicinen tagit fram och blivit godkända.”

  30% var någonstans? I världen eller Sverige? Källa till det vore också bra att ha för nu törs man ju inte ta upp detta i fikarummet…

 7. 7

  Nja du, hejsan. Det sägs ju att vart femte akutbesök på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar så det ligger nog något i det där…….. läkemedel botar ju inte utan symtomlindrar mest och det kan väl inte hålla i längden?

 8. 8
  Professor Göran säger

  @ hejssan:

  Tack för frågan!

  Siffran 30 % dök upp för ett tag sedan men ärligt talat kommer jag nu inte ihåg varifrån jag fick den. Jag får klia mig lite till i huvudet och återkomma.

  Götzsche nämner däremot redan på första sidan i sin bok

  ”drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer.”

  och här är en länk som pekar åt samma håll

  https://www.collective-evolution.com/2013/11/20/how-pharmaceuticals-came-to-be-the-4th-leading-cause-of-death-in-america/

  Men som sagt siffran 30 % måste jag titta närmare på – det är viktigt – jag la den på minnet som en relativt ”okontroversiell” och en vedertagen ”sanning”. Det är nog också en fråga om hur man definierar dödsorsaker. Gamla som ofta är kraftigt medicinerade är dessutom väldigt känsliga och man kan undra om de dör av sjukdomar eller att det är övermedicinering som är den direkta dödsorsaken. Det är allmänt känt att morfin som används som smärtlindring vid allvarliga sjukdomar kan få livsprocesserna att upphöra direkt.

  Här är en annan ruskig länk som handlar om beta-blockerare som dödsorsak och som vi misstänker var inblandade när svärmor gick bort.

  https://drmalcolmkendrick.org/2014/01/20/guidelines-kill-800000/

  Den gäspande attityden från media i sådana här fall är symptomatisk.

  Även receptfria mediciner som acetylsalicylsyra dödar flera hundra barn varje år i USA.

 9. 9

  @ hejssan:
  T.o.m. största dödsorsaken över 35% i USA enligt den här Mercolaartikeln:
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2003/11/26/death-by-medicine-part-one.aspx
  Ca 2000:
  Iatrogen: 780,000
  Hjärt/Kärl: 700,000
  Cancer : 550,000

  Iatrogen = …som orsakats av läkarvård eller sjukvård

  Här en till relaterad Mercola länk.
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/04/death-by-medicine-an-update.aspx

 10. 10
  Mats Olsson säger

  Har Ni läst ”Death By Food Pyramid” av Denise Minger?
  Handlar en hel del om det som här diskuteras.
  Hon har dessutom ett språk som inte liknar något jag tidigare stött på.
  Läs och recensera!
  Och sprid för kännedom!

 11. 11

  Har läst bipackssedeln på Twinrix för en resa till Thailand.
  Jag har ätit strikt lchf och även allt ekologiskt i 1 år.
  Jag känner att jag är på god väg att bli avgiftad, men alla utom jag tycker att man bör ta den.
  Ingen av dom alla tycker att man ska läsa vilka biverkningar som kan uppstå för då blir man bara rädd.
  Fler synpunkter på mitt tänk vore bra för mitt beslut.

 12. 12

  @ linda:
  Se till att Dvitamin nivån är hög före avfärd. Höj hygien i alla avseenden.

  Betr hepatitis och Vit. D: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753133
  och den här studien:
  https://www.hoajonline.com/internalmedicine/2052-6954/1/2

  Om vaccinering väljes: sidoeffekter av vaccinering och låg vitamin D nivå:
  Mercola rekommenderade hälsoarbetare som blev tvungna att vaccinera sig mot swineflu att
  höja D-viatmin nivån rejält innan för att minska risken att råka ut för sidoeffekter.
  Blev D-vitamin nivån hos de Svenskar som drabbades av narkolepsi någonsin etablerad?

  Själv tror jag att de som drabbas hårt av virussjukdomar är de med sämst D-vitaminstatus pch väljer därför numera 5,000 IU D3 om dan och inga vaccinationer.

 13. 13
  Professor Göran säger

  @ sten: #9

  Tack för intressanta länkar till Mercola!

  Här finns det mycket att gräva i och ”förfasa” sig över inom skolmedicinen.

  Det ska mycket till för att jag själv skulle ta några mediciner.

  Däremot har jag nyligen blivit övertygad om att stora doser av naturlig E-vitamin som som består av fyra tocoferoler i sin naturliga form där endast alfatocoferolen är den verksamma komponenten (och som betecknas med d i motsats till den syntetiska varianten som betecknas dl) tillsammans med de fyra trienolerna som också ingår i naturlig E-vitamin är effektiva mot min kärlkramp.

  Och ingen har någonsin dött av en överdos av någon vitamin så det är ofarligt att prova.

 14. 14

  @ linda & @sten:
  Jag har för mig att Mats Humble tar upp en eller flera studier där vitamin-D3 ökar motståndskraften mot influensa (virus) i detta föredrag:

  https://www.youtube.com/watch?v=syRaJVIBNnw&feature=youtube_gdata_player

  Länken har förekommit flera gånger tidigare på denna blogg (bl a via Thomas J) men tål att påminnas om ofta.

 15. 15
  olle holmqvist säger

  Humble omnämner i sitt föredrag någonstans Aurier & Gandinins meta-analys (2007) på tillskott men då med det informationstomma relativ risk och får då om jag minns rätt 7 % eller så. Räknar man istället på det vettiga – absolut risk, blir det några promille. Autier&Gandininis data visar att D-tillskott under en knapp 6 årsperiod förlänger livet med drygt två dagar. Därför tycker jag att tillskott spelar i – exakt – samma division som statiner. Trix & fix med data f a visa nytta – som i verkligheten är noll.

  Mitt andra huvudargument mot tillskott är s a s allmänbildning: Hur kunde vi på 60 grader nord prestera allt detta om vi var en kroniskt D-vitamin-deficient popoulation:

  – vikingatågen i Österled: precisionsmavigering finska vikem, Neva Lagoga till exakt rätt flodmynning, dra o brta upp till 12 m långa vikingaskepp o segla medströns till Konstaninopel
  där de blev kejsarens elitsoldater

  – deprimerade ? astmatiska ? allmän benskörhet ?

  – Karl X krigrståg vintertid genom Nordtyskland upp genom Danmark och över stora bält

  – Göta kanal grävdes m spadar 1812-32 under liten köldperiod

  – 20 grundämnen upptäcktes under lilla köldperioden 1790-1890

  osv

  Min tro: Sol.D är inte nutrition utan hudcancerskydd – primärt. Hade sol-D varit näringsämne så hade svearna dött bort efter ett år med regning sommar.

  D-tillskott: ni blir lurade igen, precis som med nyttigt margarin.

  tror
  olleh

 16. 16
  Thomas Jansson säger

  @ olle holmqvist:
  Det är fullt möjligt att tillskottet inte ger någon längre livslängd men troligt är väl att det håller oss friskare?

  Det är så klart att man kan gräva kanaler och kriga under slav liknande förhållanden,,,

 17. 17
  olle holmqvist säger

  ”håller oss friskare” – hur vet vi det ? det redovisas i varje fall inte i studierna. Vad vi vet är att med tillskott kan vi sedan några årtionden för första gången i H.s. historia överdosera. Två rena kemikalirer har funnits under evolutionär tid: salt och vatten. Mot såväl för lite (törst, sug) eller f mkt (salt mat oätlig, pissnödig) har evolutionen försett oss med effektiva skydd. Så icke -D-tillskott.

  Big Pharma utvecklar D-analoger mot cancer utan D:s biverkningar. D hindrar cell-delning. Bra mot cancer. Icke bra mot vävnad som normalt ska dela sig: Hudceller, tarmepitelceller, blod. Biverkningar kommer efter mer än sex år.

  Big Pseudo-Pharma säljer tillskott, hemmasolarier och D-mätare.

  ”slavlikande förhållanden” – tror Th. att de bomullsplockande kvinnliga slavarna för 175 år sedan i Alabama led av allmän benskörhet ?

  Min tes lyder, till dess goda argument visat motsatsen (och jag har haft fel förut)
  D-tillskott behövs inte eftersom D-brist inte finns.

 18. 18
  Thomas Jansson säger

  Lite video – inte oväntat går det lika bra med placebo som med SSRI piller
  https://buzz.naturalnews.com/001048-Big_Pharma-corrupted_healthcare-Peter_C._Gotzsche.html

 19. 19
  Annika Dahlqvist säger

  @ 17 olle holmqvist:
  ”D-brist inte finns”. Hur är det med de människor som aldrig ser solen, och där vi uppmäter låga eller obefintliga D-vitaminnivåer i blodet, de som är bensköra, de som har sjukdomen Engelska sjukan? Har de inte D-vitaminbrist? Vad har de då?

 20. 20

  @ olle holmqvist:
  Du gör ett felslut när du inte tänker dig in I de förhållanden då vikingarna verkade. Tillgången på essensiella fettsyror både ur hav och mark var betydligt bättre än nu!! Det är ju ett av de stora problemen – och varför tillskott kanske behövs i vissa fall – när inte minst våra jordar och monokulturer blir så utarmade. Vikingarna bedrev säkert ett intensivt fiske och jakt även under sina härnadståg. Vid plundring kunde de tillskansa sig ytterligare av näring !!

 21. 21
  olle holmqvist säger

  Annika
  De förhållanden du beskriver gäller gamla ca 80 åriga instutionsboende studerade i Österrike.
  Resultatet som jag minns: det 3 % av benbrott förebyggs med D-tillskott vs placebo. Märk att detta är en extremt utsatt grupp. Dom ska inte ut och åka i Duvedsbackarna om några veckor. Ge dem gärna D-tillskott. Men inga studerar sund kost (fet fisk) vs placebo eller vs tillskott. Den enda jag känner är från soliga Tobago där fiskätare hade bättre D-status än tillskottare.

  Det är det intressanta! med rätt kost, har någon då nytta av tillskott ?

  Natan
  Precis! det är min poäng: Med rätt mat behövs inga tillskott. Ge mig refs till hur näringstillgången ändrats/försämrats sedan dess så återkommer jag.

 22. 22
  Professor Göran säger

  Intressant diskussion som nu kommit igång kring vitaminer och hälsa!

  Från början hade jag faktiskt tänkt att den här krönikan skulle handla om motsättningen mellan skolmedicin och alternativmedicin där den senare förstås handlar om kosttillskott av olika slag. Det är den senare jag själv trott på sedan hjärtinfarkten 1999 medan jag då omedelbart kom att misstro skolmedicinen och sannolikheten att jag skulle kunna skriva mina krönikor hos Annika idag bedömer jag som väldigt nära noll om jag inte hade anammat denna tro respektive misstro. Att min kardiolog inte ens vågade ta en diskussion är kanske betecknande.

  Som naturvetare och kemist i grunden så tror jag själv väldigt starkt på att de grundläggande naturvetenskaperna som kemi (mitt specialintresse sedan barnsben) och fysik står på en solid vetenskaplig grund.

  Jag blev nyligen därför nyfiken på nobelpristagaren Linus Pauling, som fick sitt första nobelpris i början av femtiotalet för att just ha kartlagt den kemiska bindningens grundläggande natur, och som förespråkade vitaminer i stora doser som läkemedel där C-vitamin och E-vitamin tillhör hans favoriter. Jag betraktar knappast det han säger som om dessa vitaminer som ”svammel” utan snarare som väl grundat till skillnad mot den evidensbaserade medicinen i händerna på läkemedelsbolagen vilket jag hoppas framgår av min krönika. Att han av etablissemanget har utnämnts till den ”störste kvackaren genom tiderna” har inte gjort mig mindre intresserad av vad han har att säga.

  Däremot så håller jag inte med om allt han skrev – det har ju hänt en del sedan 1987 då han skrev sin sista bok ”How to live longer and feel better”. Som Olle Holmqvist varnar han t.ex. för alltför stora doser D-vitamin medan jag själv på samma sätt som Thomas Jansson, efter att ha ”snurrat runt på nätet”, blivit övertygad om att 5000 IU D3 per dag nog kan vara en lagom ”ofarlig och nyttig” dos för att eventuellt ”mota Olle i grind” 🙂

  Pauling grundade också en ny ”Medicinsk Vetenskap” som han kallade den ”Ortomolkylära Medicinen” där grundtanken är att använda naturliga bevisat nyttiga ämnen som vitaminer som ett sätt att stärka kroppens försvar mot olika sjukdomar. Intressant i detta sammanhang är vitaminerna oftast har många olika livsviktiga funktioner i kroppen och det gäller inte minst D-vitamin och förstås E-vitamin som jag själv nu starkt ”tror” på är bra för min kärlkramp.

  https://www.orthomed.org

  Här finns mycket intressant läsning för seriöst nyfikna och som vanligt ingen bortre gräns för kunskapssökandet och världskartan ändras oavbrutet och där till och med hela kontinenter rör sig om än väldigt långsamt.

 23. 23

  Apropå D-vitamin, den här kommentaren passar kanske bättre här än i en annan tråd:

  Hustrun och jag har just varit och tagit ”Stora Blodprovet” för i år. Alla data är inte levererade ännu, men det mesta visar bra värden. Vad, som förvånade oss var att vi båda hade en lätt D-vitaminbrist. Vi, som bor i södra Frankrike och som vistas mycket utomhus och som till på kôpet nyss kommit hem från en vecka på ön Mauritius, lite öster om Madagaskar, där solen står i zenith just nu. Vi borde ha bildat tillräckligt med D-vitamin alldeles av oss själva, men nej. Antagligen skyddar vi oss extra effektivt för solljuset. I vilket fall har vi satt i oss en engångsdos av 100 000 IE till frukost. Vi äter dessutom fisk minst tre ggr per vecka, ofta makrill och sardiner.

 24. 24
  Thomas Jansson säger

  Peter Gotzsche gillar uppenbarligen inte SSRI piller som ju måste betraktas som hjärnskrynklarnas motsvarighet till statiner.

  Det finns en hel del videor på Youtube med Peter Gotzsche som ger en hel del funderingar. Screening av bröstcancern – lika många dör av överbehandling som de som räddas.

  Och att det egentligen bara är 5% av alla piller som egentligen är motiverade,,;

  Det blir till att läsa boken som helhet vilket jag inte hade tänkt från början,,,,

 25. 25
  olle holmqvist säger

  får jag tjata:
  D-till-skott, ute-påstan-solarier, hemma-solarier, piller =
  Big Pseudo Parma
  ni blir lurade igen

 26. 26
  Thomas Jansson säger

  @ olle holmqvist:
  Den äkta varan i form av riktig kost och sol är förståss nummer 1.

  Däremot så har mitt tillskott sänkt mitt långtidssocker med cirka 10% och en hel del inflammationer i lederna försvann.

  Ingen riktig forskning men min egen erfarenhet tillsammas med t ex Humble och andra gör att jag fortsätter,,,,

 27. 27

  Läkemedelsbolagen vill ha monopol på området ”hälsa”. slutresultatet av deras ”hälsa” är att alla går på psykofarmaka.

  https://xn--sjlvfrbttring-cfbf9z.se/lakemedelsverket-botfaller-halsokost-foretag/

 28. 28

  @ olle holmqvist:
  Vad hjälper det om du äter ”rätt” om maten tappat mycket av sitt näringsvärde? Det är klart belagt att jordarna ger betydligt sämre av essensiellt näringsinnehåll. Det är det vi diskuterat här tidigare att ex kor berhöver större tillgång till gräsbete. Djuren hålls till största delen inomhus – speciellt ute i Europa – vilket är negativt. Monokulturer och kvävegödning utarmar jordarna och landskapet. Det är väl inga hemligheter?

 29. 29
  Thomas Jansson säger

  Den som sörjer sin bortgångna maka/make mer än 14 dgr anses vara deppad och behöver piller,,,

  Det finns en diagnos för allt – Peter Gotzsche går så långt att han anser att hjärnskrynklarna gör betydligt mera skada än nytta – något jag misstänkt ganska länge,,,,

 30. 30

  Ett par aspekter på förindustrialism och D-vitamin har utelämmnats ovan och bidrar oerhört mycket till dagens D-vitaminbrist och möjliggjorde även hälsosamma liv året runt då och även på vikingatiden.
  När djur som svin, höns, får, kreatur, ren etc. och framförallt vilt – går ute upp till hela året lagrar dom D-vitamin i fett på sommarhalvåret, vilket vi då får i oss en stor del av på vintern. Hur viktigt detta är kan ses om man jämför olika typer av tropiska ödlor. En del dör snabbt utan UVB, medan köttätande ödlor inte behöver UVB! Istället måste dessa äta småkryp och andra ödlor som lagrat upp D-vitamin i sitt kroppsfett.
  En ytterligare orsak till att D-vitaminbrist på vintern idag kan bero på välfärd eller ingen viktnedgång alls på vintern: Gissar att en del av det D-vitamin vl själva lagrat upp på sommaren som ligger kvar i fett. tillsammans med annat smått och gott tills fettet förbrukas! Vet inte hur snabbt andra lager i levern räcker. Men dessa kan ju även ligga delvis i fettlever?
  Alltså årlig fasta bör ha mer än utrensande effekter. Dessutom bör det finnas andra okända vitaminer/ämnen som ci och djur lagrar på sommaren och använder på vintern. Alltså D-vitamin kan vara en liten topp på ett större isberg. Ett isberg vi ovetande fick i oss det mesta av före industrialismen och idag ännu mindre av efter massintroduktion av dagens idag världsomspännande djurfabriker.

  Sedan är jag skeptiskt till framförallt äldre D-vitaminförsök där syntetiskt D-vitamin istället för t.ex lanolin (får- fett) exponerat med UVB används, eller doser mindre än 2,000 IU per dag.
  Själva betalar vi bara 8 USD för 120x 5,000 IU kapslar från USA som alltså räcker 4 månader. Inte mycket. Framförallt hälsosammare liv gissar jag följer genom D-vitamin tillskott genom att slippa vaccineringar, regelbunden antibiotika och naturligtvis förkylningar och flunsor.

  Dock tror jag idag efter vad jag själv gått igenom och förstått att ett lågt och stabilt blodsocker
  bör vara den absolut främsta faktorn för ett liv med hälsa och sinnen i behåll hela livet, något man kan uppnå med LCHF. Men enligt våra diskussioner i en annan tråd här på bloggen så finns det även på LCHF-vägen hinder och fallgropar som måste undanröjas och först helst förstås.

 31. 31

  Förutom näringsfattigare jordar har vi idag nästan helt slutat äta inälvsmat, vilket jag tror kan vara en avgörande skillnad mellan kosten idag och t ex på vikingatiden. Dessa delar av animalisk mat är ju de allra mest vitamin- och mineralrika.

  Lägg därtill att vi avråds från att äta över en viss mängd vildfångad fisk, något som kustnära människor förr åt ganska mycket av.

  Jag är alltså av den åsikten att det finns goda skäl för oss att komplettera med vissa vitaminer och mineraler om vi vill närma oss ett ursprungligt kostinnehåll. Frågan är kanske bara om tillskotten kommer i rätt form för våra kroppar?

  Slutligen en passus om vikingatåg. Ett sådant äventyr brukade ta flera år i anspråk och deltagarna bestod främst av yngre män, ofta från ”högreståndsmiljö” som tillbringade mycket tid utomhus. De bör kanske inte ha varit i så mycket sämre fysiskt skick än unga någorlunda vältränade människor av idag.

 32. 32
  olle holmqvist säger

  kamrater, arbetare !

  Jag noterar era påståenden att nutida mat (”industrimat”) blivit alltmer näringsfattig.
  Kanske rätt, men visa med fakta, siffror.
  olleh

 33. 33
  Professor Göran säger

  @ olle holmqvist: #25

  Vad brist på D-vitamin kan ställa till med

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/16/infantile-rickets.aspx?e_cid=20140216Z2_SNL_Art_1&utm_source=snl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20140216Z2&et_cid=DM39677&et_rid=428075998

  För övrigt blev Finland ledande i världen när det gäller diabetes typ I, från att ha legat väldigt lågt, när man minskade, i två steg, de höga doserna D-vitamin man tidigare gav till spädbarn på barnavårdscentralerna. Här finns en klockren association. Den här videon visar denna association på ett sätt som jag själv anser vara vetenskapligt väldigt övertygande.

  https://www.youtube.com/watch?v=wTtmvMvgfl0

  Synpunkter?

 34. 34
  stig lönnqvist säger

  Använder man mycket solkrämskemikalier så hindrar man kroppen att uppta UVB strålar, dom som ger skyddet åt oss.
  Bra kost och tillägg kan man äta hur mycket som helst utan resultat om tarmarna inte tar upp det. Om tarmarna är fulla med plack och inflammationer fungerar inte upptaget.
  Nuförtiden är t.e.x vetet så förädlat att glutenhalten är mycket högre än förr. När det mesta blir förädlat så blir det till belastning för kroppen. Äpplen är förädlade så att dom är 50 ggr sötare än förut. Bara att fundera vad som är skillnaden på födan nu och förr, samt vad konsekvenserna blir. Att jämföra mat från förr och inte förstå att den var hälsosammare än maten vi får i oss nu ska inte vara så svårt. Ska man jämföra nåt så är det att på 1900 talets början så var det 1 av 20 som drabbades av cancer, idag är 1 av 3. För att inte nämna hur många fler som drabbas av diabetes nu jämfört mot förr. Hudcancern sprider sej av nån anledning.
  Att påstå att inte tillskott och speciellt D-vitamin behövs är nog befängt.

 35. 35

  Tack Göran och sten för svaret och länkarna – nu ska jag läsa lite där och kanske öppna munnen i fikarummet.

  Ang. D-vitamin: jag själv åt det och tyckte att jag var lite friskare från förkylningar. Samtidigt åt barnen också D-vitamin och var friska det skolåret. Sedan bytte jag märke och åkte på en riktig förkylning – kanske hade de tidigare försöken accumulerats 😉 Detta nya märke visade sig tillhöra till de sämre på den finska hallåån. Barnen hade slutat med D-vitamin och hade förkylningar. Nu har jag givetvis bytt märke igen och har varit frisk. Det har inte barnen. Detta är förstås inte vetenskapligt på något vänster men räcker för mig.

 36. 36

  @ olle holmqvist:
  Hårda siffror kan bli svårt att få tag i . Har t.ex. Svenska ”Norrbete” gjort några jämförlser på djur efter sommaren i avs.av Vitamin D? Svin producerar snabbt Vitamin D precis som människor i solsken. Men det mesta svinköttet i Sv. kommer tydligen från utländska djurfabriker i idag (?) (ICA-märkt men från världens största, Smithsfields, uppfödd på GM soja och majs i enorma fabriker, i Bulgarien ?) Här finns det enorma tillfällen för svenska bönder så snart fakta blir kända!
  Tycker t.o.m. kostdoktorn idag att allt svinkött är lika bra ?

  Här lite från Weston Price website:https://www.westonaprice.org/farm-a-ranch/splendor-from-the-grass.
  Fokuserar bl. a. på ”Konjugerad Linoleic fett” (CLA) som finns i gräsbetat men inte i fabrikskött och sägs skydda både mot cancer och bygga muskler istället för fett i konsumenterna!
  ”All blacks” ett av världens bästa rugbylag från NZ sägs endast äta smör från sådana kossor.
  Hur är det med svenskt smör ?

 37. 37

  stig lönnqvist Skrev:

  Bra kost och tillägg kan man äta hur mycket som helst utan resultat om tarmarna inte tar upp det. Om tarmarna är fulla med plack och inflammationer fungerar inte upptaget.

  Det är förståss en viktig synpunkt. Här är LCHF med naturtrogna ingredienser centralt för att upptaget ska fungera normalt, tror jag.

 38. 38
  Professor Göran säger

  @ sten:

  Vi letade efter svenskt gräsbetat smör och hittade ett ställe i Skåne men man var tvungen att åka dit. Man kan kanske köpa upp sig på ett antal kilo och fylla frysen.

  Men man tycker att det borde finnas någon lantbrukare som kunde skicka det som paket.

  Någon som vet?

 39. 39

  @ Professor Göran:
  Vad tror du om Gröna Gårdars kött? De finns ju i våra trakter och har flera utlämningsställen. Visserligen ser jag att de får en del kalvar från mjölkproduktion och som matas till viss del med kraftfoder men jag vet inte hur stor del av köttet det innebär. Alla övriga djur äter helt naturligt.

 40. 40
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  @ olle holmqvist: #25

  Vad brist på D-vitamin kan ställa till med

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/16/infantile-rickets.aspx?e_cid=20140216Z2_SNL_Art_1&utm_source=snl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20140216Z2&et_cid=DM39677&et_rid=428075998

  För övrigt blev Finland ledande i världen när det gäller diabetes typ I, från att ha legat väldigt lågt, när man minskade, i två steg, de höga doserna D-vitamin man tidigare gav till spädbarn på barnavårdscentralerna. Här finns en klockren association. Den här videon visar denna association på ett sätt som jag själv anser vara vetenskapligt väldigt övertygande.

  https://www.youtube.com/watch?v=wTtmvMvgfl0

  Synpunkter?

  har sett föredraget (nr 1) ett par gånger. lite svårt att se samband eftersom det många ”känslosamma” barninilder och domareklubbor men inga diagramm eller siffror eller refs. Dock det handlar mest om obesa nödrar och dessurum uttryckligen som äter fel, dvs mkt
  litet mejeriprod. Min tro: sund mat & inga kemikalietillskott behövs. Tolkning av röntgen-bilder:
  bortom min kunskap.

 41. 41
  Stig Lönnqvist säger

  @ olle holmqvist:
  Menas det med kemikalietillskott apotekets syntetiska tillskott så har du helt rätt. Menar du helt naturliga tillskott så blir det helt fel, för dom behövs. Sund mat är aldrig fel om man menar ekologisk

 42. 42
  Professor Göran säger

  @ olle holmqvist:

  Tack för synpunkterna på video nr 1 men ärligt talat har jag själv ännu inte sett den. Jag tog med länken från Mercola för att den handlar om just D-vitamin, som dök upp bland kommentarerna här på tråden, och att länken råkade dyka upp i hans nyhetsbrev som kom idag. Jag läste däremot texten och tyckte den var intressant för jag hade aldrig hört talas om någon koppling mellan d-vitaminbrist hos spädbarn och benskörhet. Det är lätt att förstå att mycket känslor kan vara inblandade om man som förälder blir oskyldigt anklagad och dömd för grov misshandel av sitt eget barn om det nu är rent fysiologiska orsaker som ligger bakom benbrotten.

  Däremot har jag med stort intresse sett video nr 2 med föreläsningen av Dr. Frank C. Garland och som jag anser där ger ett mycket vederhäftigt intryck. I hans föreläsning om D-vitaminbrister finns det många diagram som du efterfrågar och som ”forskare” köper jag Garlands budskap på grund av det vederhäftiga intrycket jag får av föreläsningen inte minst genom diagrammen. Med tanke på ditt stora engagemang i D-vitaminfrågan vore det intressant att också få höra dina synpunkter på den här föreläsningen. Intressant nog handlar det även här bl.a. om d-vitaminbrist hos spädbarn men som en möjlig orsak till uppkomsten av diabetes typ 1. Kan det vara så att spädbarn kräver speciellt mycket d-vitamin för att utvecklas normalt?

 43. 43
  olle holmqvist säger

  @ Stig Lönnqvist:
  Jo ”ekologiskt” är bedrägeri det också. Hönan är i naturen en djungelfågel med en tupp och ett harem om 5-10 hönor som använder drygt hälften av vaken tid åt att söka föda. I tät skog, öppen himmel = djurplågeri. alltid skogsdunge nära. Ekologiska grisar bor inomhus men skall ha tillgång till utomhus betongplatta osv .När blev betongplatta ”ekologiskt” eller ”naturenligt” ? Vad tror ni ägg och hönskött skulle kosta om djuren _ verkligen – levde naturenligt ?
  https://www.goteborgsfria.se/artikel/95143
  https://www.bosarpkyckling.se/ klicka på högra knappen
  jämför:
  https://www.youtube.com/watch?v=Tfs2fenQA9w

  ”Naturliga” tillskott måste extraheras med extraktionskemilkalier, eller ?

  och professor Göran,
  har just sett det andra föredraget du hänvisar till. Det visar som jag ser det vanliga,
  en engagerad och förtroendeingivande forskare som argumenterar för sin sak genom att göra små skillnader till stora: recept: relativ risk istället absolut risk.

  Den finska studien visar att upptäckta fall ökar från 25 per 100 000 1945 till 65 1990 (0m jag minns rätt, kan lätt kollas) dvs från 0,25 promille till 0,65 promille. en ökning ned 0,4 promille. Samtidigt är diabetes ett stort folkhälsoproblem – bland äldre. Var finns sambandet ?

 44. 44
  Konsument i Sverige säger

  Tidningen LAND – Bosarpkyckling söker uppfödare:
  https://www.lantbruk.com/lantbruk/skriande-brist-pa-ekologiska-kycklinguppfodare

  …”Konceptet är arbetsintensivt eftersom djuren går ute och de mobila stallarna flyttas dagligen. Stallarna behöver vara lätta att kunna flyttas, men det gör dem också utsatta för väder och vind.”…

 45. 45
  olle holmqvist säger

  @ Konsument i Sverige:
  utmärkt !
  titta på bilden- är detta ”naturenligt” om man vet att hönan i naturen lever i flockar om en tupp (? ev en ungtupp) i grupper om upp till 10 djur och använder 60% av icke-sovande tid till att söka föda,
  och med blad och kvistar i närheten..

 46. 46
  Stig Lönnqvist säger

  @ olle holmqvist:
  Dagens konventionellt uppväxta kyckling får inte picka i jorden som den eko (naturligt) uppväxta får. Inte svårt att se skillnaden. Dessutom blir den konventionellt uppväxta matad med kemikalier.
  Vad du menar med extraktionskemikalier vet jag inte riktigt. Men kan tänka mej du försöker jämföra att dagens medicin är extraktionskemikalie medans förut utvanns medicin från örter (naturliga) Bra och skilja på kemikalie och naturligt. Kemikalie har ingen biologisk funktion i kroppen, den är enbart ett gift. För att klargöra så har det naturliga en biologisk funktion i kroppen

 47. 47

  @ Professor Göran:
  Håller helt med om de finska siffrorna: Helt exceptionella eftersom dom sammanfaller med
  framförallt den andra sänkningen av D-vitamintillskott för spädbarn.
  Om man räknar med relativ eller absolut risk för den fortfarande ovanliga sjukdomen T! blir resultatet samma, alltså minst en fördubbling av antalet fall. Att som Holmqvist försöka skriva ned detta genom att uttrycka barnen som några slags promilleenheter är oansvarigt, speciellt för de 40/100000 eller 400 per 1 miljon barn som därigenom fick diabetes 1 sedan 1994 i Finland.
  Både absoult och relativt fördubblades antal fall. Håller med om at T1 inte är någon riksprioritet men vi bör dock göra vad vi kan för att det inte ska bli det.

  Vilka krafter låg bakom sänkningen ? Vilka andra sjukdomar ökade samtidigt ? Vad hände i Sverige samtidigt?

 48. 48
  Stig Lönnqvist säger

  @ sten:
  Bra fråga, vilka krafter låg bakom sänkningen, inte var det den alternativa vården i alla fall. Många vet vad det berodde på men alla kan inte koppla ihop. Vem vill att vi inte mår bra. Den medicinska forskningen har lyckats bra, ingen är frisk mera.

 49. 49
  olle holmqvist säger

  Oansvarigt tycker jag det är att bara redovisa relativ risk. Det berättar inget om storleken på problemet – hur många som är berörda. Det är inte att ”skriva ned” utan att berätta verkligheten.
  Ett annat uttryck som brukar användas är NNTT number needed to treat, dvs hur många måste behandlas för att en skall ha nytta. Är det också ”oansvarigt” professor Göran ?

  Om jag tänker rätt måste 2500 unga tillskotta för att en ska ha nytta. Bra för tillskottsindustrin
  = Big Pseudo-Pharma.

  Lite mer existentiellt: Allt fler förstadier ”risk-markörer” för allt fler sjukdomar kommer att kunna diagnosticeras och med dem någon prevention. Är det livets mening: att livet ut monitorera alla tänkbara möjliga sjukdomar ?

  Så tycker jag det är sund skepsis att fråga efter alternativa förklaringar, t ex förekommer som bekant att trenden i själva verket är en trend i diagnostik. Har den undersökts och tillbakavisats ?

 50. 50
  olle holmqvist säger

  förlåt professor Göran,
  det var sten som utryckte: ”oansvarigt”
  olleh

 51. 51
  Stig Lönnqvist säger

  Skulle nog kalla Big Pharma till kvacksalveri. Mycket finns att önska inom tillskottsbranschen. Där precis som all annanstans inom livet måste man ta reda på. Anledningen att vitaminer/mineraler/ överhuvudtaget och allt som är essentiellt inte behövs ”forskas” i är att det är välbeprövat i tusentals år, jämfört mot kemikalierna inom medicin som är oftast köpta forskningar. Så Olle snälla kom med nåt vettigt. Läs Virapens bok och inte Big Pharmas reklamblad

 52. 52
  olle holmqvist säger

  @ Stig Lönnqvist:

  ”Med hjälp av det nya instrumentet som kallas mikroskop, kunna vi alla ständigt vara sjuka”
  Lichtenberg ca 1795

 53. 53
  Stig Lönnqvist säger

  @ olle holmqvist:
  Nu vet jag inte vem din kompis Lichtenberg var (var det han som påstod att jorden var platt….smile)
  Lite ”sjuka” är dina kommentarer så jag låter det vara nu. Gonatt

 54. 54
  Professor Göran säger

  Min krönika handlar som jag nämnt inte om en jämförelse mellan skolmedicin och alternativmedicin men det är uppenbart lätt att hamna i en sådan diskussion. Min ståndpunkt är här att alternativmedicinen (där LCHF är en integrerad del) gör mer nytta och framför allt oändligt mycket mindre skada än skolmedicinen.

  Drivkraften bakom att sätta ut likhetstecken i rubriken mellan den evidensbaserade medicinen och kriminalitet är, som jag nämnt, boken av Götzsche som jag just nu läser och snart kommit halvvägs in i.

  Även om jag redan tidigare hade förlorat det mesta av naiva tilltro till medicin som en vetenskap så måste jag säga att det jag nu har drabbats av är en outsäglig obehagskänsla inför den oerhörda och förblindande korruption som avslöjas i boken och som uppenbarligen genomsyrar hela sjukvårdsapparaten och där det inte verkar finnas någonting som ens är i närheten av det jag själv skulle vilja beteckna som någon vetenskap. Som Stig Lönnqvist påpekar så verkar det istället vara frågan om ett otroligt sofistikerat kvacksalveri.

  Sjukvårdsapparaten är de facto helt korrupt och det hela är faktiskt rent kväljande! Ja – det är faktiskt ofattbart!

  Det är också heroiskt när man som Annika lyckats bevara sin Hippokratiska heder i denna miljö!

 55. 55

  @ olle holmqvist:
  20 per 100,000 är solklart redovisat hur många det gäller och om det går upp till 65 så blir det en tredubbling av antalet fall. Om det var e 10% ökning med dom små siffrorna skulle jag hålla med dig, men inte når det man uppvisar ökning på över 100% !

  Förstår inte varför du envisas med att förminska sambandet mellan minskat D-vitaminintag och ökad andel T1. Big Pharma tjänar inga penagr på att sälja D3 vitaminer och säljer heller inte sånt utan är inriktad på livslång behandling med insulinpumpar, något som trots att det ”bara är ca 650 per miljonen” ger strålande inkomster eftersom de är livslånga. Beträffande hur många som behöver behandlas med D3 för att få effekt för att ”tillräckligt många T1-ettor skulle rädda” kunde det ligga något i ditt argument om det man skadade de som inte blev T1-or, alltså som statiner skadar de som inte behöver dem. Var förövrigt inte tillskottet bara första levnadsåret ?
  Så även om detta var enda fördelen och inga andra existerade tycker iaf jag att den utomordentligt billiga behandlingen för att spara T1 till 400 finnar om året är värt det. Vad tycker du det är värt att spara livslångt T1 lidande för en person? Gissar att kostnaden per barn för 1000 IU om dan blir max 5 euro för det första levnadsåret.

  Men nu vet vi ju att det dessutom följer allsköns fördelar från högre D-viatminnivåer (eller återställda sedan pre-industrialismen/ torskleveroljetiden), framförallt i form av bättre immunförsvar vilket borde kunna eliminera även en del dyrbara (!) vaccineringar. Stärkt benstomme och kanske lägre risk för förkylningar och influensa både under uppväxtåren och i osteoporostiden. Att gamlingar ”sjunker ihop” måste ju i rimlighetens namn vara ett tecken på ett mjuknande skelett, alltså klar Vitamin-D brist?

  Som jag angav tidigare tar vi vuxna D3 sedan ca 5 år tillbaka 5,000 iu per dag och har sedan vi började med detta inte haft en enda influensa eller antibiotikakur, vilket bara det blir en total besparing jämfört med en åtminstone vartannat år tidigare och ca en vecka borta från jobbet. Förkylningar kommer numera plötsligt och resulterar typiskt i nysningar som efter 5 minuter försvinner spårlöst.
  Inga årliga vaccineringar trots att jag är över 67. Det har ju visat sig att det är de med lägst D-vitaminnivå som är i riskgruppen att bli allvarligt sjuka eller dö av influenza eller dom inte ovanliga följdsjukdomarna, framförallt lunginflammation.
  Tråkigt att dom studierna du redovisade tidigare av Autier & Gandini endast gick upp till 2,000 IU per dag och inte klart redovisade korrelation mellan blodnivå av vitamin D och dödsrisk.
  För låg intervention – stor risk att få nolleffekt.
  För t.ex Chapuy et al,29 1992 där blodnivåerna av D ökade 3 ggr (table 2) gick den absoluta dödsrisken från 23 till 18%. Men dom fick endast 800 IU per dag och nådde endast upp till 42 ng eller 17 nmol/l som är det vanliga svenska måttet. Enligt Mercola bör man idag ligga minst dubbelt så högt..
  Dom utan intervention i samma grupp låg på 14.5 ( 6 nmol/l), alltså extremt lågt. Dom flesta i
  Chapuy et al,29 1992 var över 70.

  .

 56. 56

  @ Professor Göran:
  Bor på Irland nu och här köper vi från den här leverantören som vi även besökte i höstas:
  https://www.omegabeefdirect.ie/html/OrderNow.htm
  Dessvärre kan dom inte sälja på export, för lång transporttid gissar jag.

  Men det kanske kan inspirera fler svenskar till vad som går att göra!
  Efter slakt kommer allt tillbaks och styckas och fryses enligt ”lådorna”.
  Eftersom det blir minimalt med mellanhänder kan priser hållas låga med dräglig förtjänst.
  Hur jämför sig priserna på websajten med t.ex. Norrbete ?

 57. 57
  olle holmqvist säger

  Jag kallar tillskottsindustrin för Big Pseudo-Pharma. Jag envisas med att absolut riskskillnad berättar ngt, men medicinarna brukar göra så här.

  Vad Chapuy et al
  Vitamin D3 and Calcium to Prevent Hip Fractures in Elderly Women

  Marie C. Chapuy, Ph.D., Monique E. Arlot, M.D., François Duboeuf, Ph.D., Jacqueline Brun, M.S., Brigitte Crouzet, M.S., Simone Arnaud, M.S., Pierre D. Delmas, M.D., and Pierre J. Meunier, M.D.

  N Engl J Med 1992; 327:1637-1642December 3, 1992DOI: 10.1056/NEJM199212033272305

  visat var en extremt utsatt grupp – 80-åriga kvinnor i smitt – där några procent
  hade nytta av D + kalcium. Motiverar det livslång D-tillskott för alla ?

  ”The mean vitamin D intake was not determined…” som vanligt man jämför tillskott med placebo och inte tillskott med rik kost.

  There were 32 percent fewer nonvertebral fractures (66 vs. 97, P = 0.015)

  Detta är som synes relativ risk. Absolut har jag räknat emligt nedan:

  Behandlingsgrupp: 66/877 = 7,5 % benbrott
  Placebogrupp: 97/888 = 10.9 %

  absolut skillnad: 10,9 -7,5 = 3,4 %

  100/3,4 = 29 dvs som måste behandlas för att en ska nytta.
  Det är sannolikt sant för denna. extremt utsatta grupp. Jag har sett liknande från annan studie på gamla institutionboende kvinnor i Österrike..

  För död läser jag i tabell 2: behgrupp 16%, placebo 17 %. skillnad en procenhet. Sannolikt inte stat sign.

  Noteras kan därtill skadliga bi effekter:
  beh gr: 40/1634 = 2,5 %
  Place 28/1636 = 1,7 %

  Och om jag nu räknar relativt på medicinarvis:
  2,5 – 1,7 = 0,8 (absolut skillnad)
  0,8/1,7 = 47 (relativ skillnad)
  alltså riskökningen (relativ) för skadliga bieffekter i beh-gruppen är 47 % större !!

  Ca 1/6 faller bort under studien pga död, ca lika många käkade inte tillskottet. Man kan undra
  hur och om den här selektionen påverkat utgången – de 3,4 % som slapp fraktur.

  Vit D har känd nedskruvande effekt på cell-delning- Industrin försöker därför ta fram(ganska)
  biverkningsfria D-analoger mot cancer. Man kan spekulera i att D-megadoser inte bara bromsar tumören utan även vävnad som ska dela sig: hud, tampeitel, blod. biverkningar visar sig typiskt efter mer än tio år. Märk att evolutionen sätter stopp för efter kort tid för hud-D-produktion. Är det en tillfällighet ? Vi kan inte megadosera naturligt.

  Jag är lika gammal och tar aldrig medicin eller tillskott och är aldrig sjuk.
  Jag tackar för tipset. Jag har fått ännu ett argument mot tillskott.

 58. 58
  Professor Göran säger

  Tack för intressanta synpunkter även om tråden nu blivit lite OT.

  Vad vi tycks vara överens om är att vi på alla sätt ska undvika mediciner och att en korrupt sjukvård idag gör allt för att lura dessa mediciner på oss och med läkemedelsbolagens giriga välsignelse som vigvatten och som dess grundläggande drivkraft och där skattemedlen är det ymnighetshorn ur vilka de nu öser med alltmer sofistikerade metoder utan minsta ekonomiska intresse av patienternas tillfrisknande.

  Vi verkar också vara överens om att vi, som ren säkerhetsåtgärd, bör hålla oss borta från all mat och alla tillsatser som är onaturliga och här har vi förstås livsmedelsindustrin som drar åt det helt motsatta hållet men med samma drivkrafter och i symbios med läkemedelsbolagen. De flesta LCHF-are verkar också hålla med om att kolhydrater är något man bör undvika så mycket det bara går.

  Vad som har slagit mig själv när jag nu utifrån, under några år, försökt tränga in i medicinarnas värld är den oerhörda komplexiteten som genomsyrar även de enklaste livsprocesserna. Den molekylära cellbiologin, som friskt och skamligt utnyttjas av läkemedelsindustrin, men knappast kan anses tillhöra själva medicinen, har i hög grad fascinerat och tilltalat mig eftersom den verkar vara en sann vetenskap som står på den fasta naturvetenskapliga grund som jag själv är både uppfostrad i och van vid.

  Naturvetenskap som kemi, fysik eller för den delen metallurgin visar sig också vara komplexa kunskapsfält, när man börjar tränga in i dem ordentligt, men i oändligt mycket mindre omfattning än medicinen med sina kanske 30 000 parametrar (gener/proteiner) och där de flesta knappast är oberoende av varandra utan tvärtom befinner sig i ett ständigt växelspel sinsemellan och med den externa miljön ett växelspel som vi bara har en ytterst rudimentär förståelse för och av. Detta uttrycks vackert i Alberts et al.som kanske är standardverket inom den molekylära cellbiologin.

  Med risken att kasta bort en del av mina pensionspengar fortsätter jag därför med mina kosttillskott istället för att åter uppsöka sjukvården för att jag tror att risken att bli skadad är betydligt mindre även om risken är uppenbar att bli hånad som en ”anekdot” eller som en ”kvackare”, när jag nu tar mina 1 200 IU d-alfatokoferoler för att hålla min kärlkramp i schack, av ett medicinskt dogmatiskt ”prästerskap”, t. ex. min senaste kardiolog som förstås inte verkade veta så mycket, är något man som naturvetare samtidigt måste ta med i beräkningen men här har jag förstås i väldigt gott sällskap av Linus Pauling.

 59. 59

  @ Professor Göran:
  Beträffande Vitamin D, tar du bara 1,200 iu per dag ?
  Det verkar allvarligt nära vad som kallas ”futilitetsgränsen”: Försök med 400-800 IU brukar ge inga eller dåliga resultat, därför dom populäraste doserna i vissa kretsar.
  För låg dos verkar vara det vanligtaste ”knepet” att visa att D-supplements saknar effekt!
  4,000 iu D3 per dag betraktas som minimum för att erhålla klara effekter.
  Knep 2 är att använda syntetiska vitaminer utan fett så att dom ej absorberas…
  Knep 3 är att ge 100,000 eller mer IU på en gång så att det mesta antingen ej kan absorberas eller den enorma dosen ger en förgiftande effekt, eller naturligtvis kombinationer av ovanstående.

  Tydligen känner sig farmabolagen ordentligt hotade av D-vitaminerna och idag rapporterar Mercola om senaste försöken att bevisa att D-vitamin är effektlöst.
  Bara egna erfarenheter som sprids att det verkar omöjligt att få influensa eller bli ordentligt förkyld med 4-5,000 IU äkta D3 i olja per dag är ju ett livsfarliga bakslag för både vaccinerings och antibiotikaindustrin som därför inte längre kan sälja dessa produkter som förr. Då börjar man frenetiskt baktala de billiga naturprodukterna som slår sönder deras konstgjorda marknad.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/17/vitamin-d-supplements.aspx?e_cid=20140217Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20140217Z2&et_cid=DM39679&et_rid=429489087

 60. 60
  Professor Göran säger

  @ sten:

  d-alfatokoferoler är inte D-vitamin utan den verksamma delen av de åtta olika komponenterna som ingår i naturlig E-vitamin (dl-beteckningen står för den syntetiska varianten). Linus Pauling och framför allt Wilfrid Shute som kliniskt hade behandlat 30 000 hjärtsjuka med just E-vitamin och där den senare utförligt beskrivit sina framgångsrika kliniska erfarenheter i en bok (”Vitamin E for Ailing&Healthy Hearts”) men där båda två vederbörligen har blivit hånade av det skolmedicinska etablissemanget under många men de har dock övertyget en ”naiv” naturvetare som mig själv att prova detta.

  När det gäller d-vitamin så följer jag bara med den allmänna ”alternativrörelsen” om 5 000 IE, utan själv att försöka bli ”expert”, och tror att det kan vara nyttigt och knappast skadligt även om Pauling och även Götzsche här varnar för vissa fettlösliga vitaminer. Man får väga för och emot och fatta ett eget beslut om vad man ska ”tro” på och vad som framför allt ”känns bra” för en själv som Annika så klokt råder oss till.

  Komplext är det hela som sagt!

 61. 61

  @ Professor Göran:
  Aha, E-vitamin, det förklarar! Beträffande ej försvinnande kärlsjukdomar, har du kollat ditt morgonsocker ?
  Med ett underliggande metabolt syndrome ser det för mig nu ut som om LCHF klarar allt utom just högt morgonsocker vilket orsakar en fortsatt mindre men daglig kärlinflammation istället för konstant uppläkning. Jag tar mig friheten att hypotetiskt betrakta ”plack” som skorpan på ett sår som aldrig riktigt får tillfälle att läka upp, pga nya dagliga skador orsakade av blodsockertoppar…

 62. 62

  sten Skrev:

  Tydligen känner sig farmabolagen ordentligt hotade av D-vitaminerna och idag rapporterar Mercola om senaste försöken att bevisa att D-vitamin är effektlöst.
  Bara egna erfarenheter som sprids att det verkar omöjligt att få influensa eller bli ordentligt förkyld med 4-5,000 IU äkta D3 i olja per dag är ju ett livsfarliga bakslag för både vaccinerings och antibiotikaindustrin som därför inte längre kan sälja dessa produkter som förr. Då börjar man frenetiskt baktala de billiga naturprodukterna som slår sönder deras konstgjorda marknad.
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/17/vitamin-d-supplements.aspx?e_cid=20140217Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20140217Z2&et_cid=DM39679&et_rid=429489087

  Detta visar åtminstone för mig att farmabranchen inte har rent mjöl i påsen. Det vore mycket olyckligt om de skulle lyckas övertyga myndigheterna om att D-tillskott vore verkningslöst eller t o m skadligt!

  Och då är vi väl egentligen tillbaks i ämnet 🙂

 63. 63
  olle holmqvist säger

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/17/vitamin-d-supplements.aspx?e_cid=20140217Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20140217Z2&et_cid=DM39679&et_rid=429489087

  Research published in 2007 by Lappe et.al.12 showed that after four years of follow up, there was a 77% cancer risk reduction in women who received 1,100 IUs of vitamin D and 1,450 mg calcium per day, and, achieved a serum level of approximately 40 ng/ml. The serum level is the marker we are aiming for. The serum level of those who received either a placebo or calcium by itself was approximately 30 ng/ml.

  If a 77 percent risk reduction is not relevant, I don’t know what is.

  sktiver Dr Mercola

  77 % ?

  https://ajcn.nutrition.org/content/85/6/1586.long (Lappe et al 2007)

  av figur 1 frangår att efter 4 årsperioden förekom cancerfrihet
  enligt följande (skattat ur diagram)
  D+Ca interv = 98 %
  Ca enbart = 96 %
  Placebo _ 92 %

  Skillnad mellan dubbelinterventio och placeb0o = 6 %

  bara ett exmpel på hur liten blir stor med hjälp av relativ (icke-informativt) istället för
  absolut skillmad. Nu kan man tycka ätt även 6 % motiverar Ca+D. Men märk :kvinnor över 55.

  https://ajcn.nutrition.org/content/85/6/1586/F1.

 64. 64

  @ olle holmqvist:
  Du måste missat vad som jag referearde till ovan:
  ”För t.ex Chapuy et al,29 1992 där blodnivåerna av D ökade 3 ggr (table 2) gick den absoluta dödsrisken från 23 till 18%. Men dom fick endast 800 IU per dag och nådde endast upp till 42 ng eller 17 nmol/l som är det vanliga svenska måttet. Enligt mercola bör man idag ligga minst dubbelt så högt..”

  Kommer försöka få fram siffror på D-vitamin i fett från svin och kreatur som går ute så mycket som möjligt jämfört med industrikött.
  Även höns, som naturligtvis måste ha skydd att gå under för solen mitt på dan. Se t.ex hur Joel Salatin löser detta! Inga konstigheter. Som du säger bör vi ju naturligtvis undvika tillskott och återigen få i oss vad som går naturligt. Att du klarar dig utmärkt utan tillskott skall du bara glad för så länge det varar. Finns ingen anledning att skälla på oss som blivit märkbart bättre med Vitamin D. Om du aldrig haft ett metabolt syndrom eller lidit av kärlkramp så dröjer det. Om du äter LCHF kanske du aldrig får det! Eller trollar du ?

 65. 65
  olle holmqvist säger

  @ sten:
  sten,
  kolla tabellen ur Chapuy et al:

  https://www.nejm.org/na101/home/literatum/publisher/mms/journals/content/nejm/1992/nejm_1992.327.issue-23/nejm199212033272305/production/images/large/nejm199212033272305_t2.jpeg

  du skriver ” gick den absoluta dödsrisken från 23 till 18%. ”

  I tabellen skrivs för Deaths 16 resp 17 %.
  varifrån kommer dina procentsatser ?

  Dina fyra sista meningar upplever jag inte som framåtbringare i sak-diskussionen.

  PS Salatin använder elektriskt drivna mobila stängsel. Ingen konstighet ?

 66. 66

  Se tabell 2 sid 4. Se 2002 undersökningen. Det verkar även klart att ju högre serum D-vitamim desto större skillnad. En efekt som ite tagits fram i sammanslagningen (meta-studien)
  Interventions gruppen hade i den undersökningen (Chapuy et al,33 2002c ska det vara )
  över 5 xx högre serum D än kontrollen, och fick procentdödsfallen som framgår av figuren ovanför tabell 3.
  Mercola och Holick anser nivåerna i studierna för låga. Själv fick jag effekt på kärlkramp för LCHF genom att höja till 5,000 per dag, men 2,000 per dag gjorde knappt någon skillnad, på mig alltså.

  Salatin använder elstängsel som alla andra bönder. Vad exakt menar du med ”elektriskt drivna mobila stängsel” Vad ser du för fel i att kombinera modern teknik med effektiva uråldriga metoder ?
  Om du läser igenom vad Salatin , inspirerad av Alan Savory, lyckas åstadkomma inna du kritiserar
  diskuterar jag gärna även fortsättningsvis. Annars tycker jag att bottennivån har nåtts.

 67. 67
  olle holmqvist säger

  Chapuy et al,33 2002c ska det vara,
  – jag begrpier inte ditt referenssystem.
  tidskrift, årtal, volym sida, eller länk så blir det lättare för mig

  PS det var ingen kritik av Salatin, bara att jag faktiskt tycker att mobila elstängsel är ganska märkvärdigt.

 68. 68

  Hade du verkligen pdfen av metastudien ?

  Tabell 2 finns på sid 4. Se 4:e raden.
  Tabell 3 på sid 5. Figuren ovanför på samma sida.

  Salatin har kritiserats just genom uttryck som du använder, tydligen utan att förstå att det rör sig om helt vanliga elstängsel.
  Studera Salatin och återkom gärna sedan.

 69. 69
  olle holmqvist säger

  https://www.youtube.com/watch?v=QTIJXQKtC-c
  https://www.youtube.com/watch?v=_wQdomQvWJs

  Fågeln är ganska talrik i sitt utbredningsområde men svår att observera. De är skygga och gömmer sig i ogenomträngliga skogsmarkerna. I juni och juli lägger hönan åtta till tolv ägg i ett enkelt rede. En höna väger ca 0,7 – 1,0 kg, tuppen något mer. (Wikip)

  https://www.youtube.com/watch?v=ENYJwLg0sV8

  I vilken tidskrift publicerdes de diagram du hänvisar till ?
  Tydligen är det någon annan artikel än den jag hittade se länk under nr 64 ovan (samma är samma huvudförf)

  Jag har ingen pdf till ngn metaanalys av D-tillskott, PubMeds Abstract om Autier&Gandini 2007, vilket räcker en bit

  olleh

 70. 70
  olle holmqvist säger

  Abstract

  Send to:

  Här är det enda fr 2002 med Chapuy som första namn. i abstract finns inget om dödlighet

  Osteoporos Int. 2002 Mar;13(3):257-64.

  Combined calcium and vitamin D3 supplementation in elderly women: confirmation of reversal of secondary hyperparathyroidism and hip fracture risk: the Decalyos II study.

  Chapuy MC, Pamphile R, Paris E, Kempf C, Schlichting M, Arnaud S, Garnero P, Meunier PJ

 71. 71

  Googla: AutierVitDandMortality2007.pdf
  så kan du ladda ner pdfen direkt.

 72. 72
  olle holmqvist säger

  tack så jättemycke, kvällen är räddad!
  olleh

 73. 73

  Pdfen är bara att ladda ned. Kan inte hämta länk till den !
  PDF]
  Sökning ska ge detta:

  (PDF) Vitamin D supplementation and total mortality: a m… – ResearchGate
  http://www.researchgate.net/…D…and…/9fcfd50f7ae708637f.pdf‎
  by P Autier – ‎2007 – ‎Cited by 927 – ‎Related articles
  REVIEW ARTICLE. Vitamin D Supplementation and Total Mortality. A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Philippe Autier, MD; Sara Gandini, PhD.

  Får du inte upp det nu ger iaf jag upp.
  Sten

 74. 74
  Professor Göran säger

  Egentligen tycker jag att diskussionen nu blivit lite väl OT och här är ett försök att återvända till själva ämnet för denna tråd.

  Den här OT diskussionen har dock väckt en fråga som länge ”bekymrat mig” och som jag inte tog upp i min krönika.

  RCT’erna är den ”heliga gral” som den evidensbaserade skolmedicinen stöder sig på men Götzsche visar med all önskvärd tydlighet i sin bok att denna heliga sten har blivit så urholkad att den bara inte håller tätt. Hela den medicinska litteraturen tenderar därför att bli alltmer meningslös eftersom man inte längre kan lita på någon enda publikation utan att först ha utfört ett rent detektivarbete för att ta reda på om det finns någon dold läkemedelsbolagsagenda bakom pappret. Götzsche har mängder av exempel på detta. Detta blir lätt ett Sisufosarbete som troligen bara leder till frustration.

  Vad man med hjälp av denna korrupta sten lyckats diminuera och förhåna är all klinisk erfarenhet som inte stämmer med det som läkemedelsbolagen via dessa spökskrivna papper påstår vara sant och det är detta som bekymrar mig. Det kanske tydligaste exemplet gäller biverkningarna av statinerna där de kliniska erfarenheterna talar om mer än 20 % allvarliga biverkningar medan läkemedelsbolagens RCTer talar om mindre än 1 %.

  På samma sätt med Annikas och Kostdoktorns erfarenheter med LCHF på patienter med det metabola syndromet – ett förhånande för att man inte utfört vederbörliga RCTer och som aldrig kommer bli utförda eftersom de ekonomiska resurserna bara inte finns tillgängliga – möjligen har Gary Taubes lyckats få igång något via NuSi.

  Detta förhånande är ingenting nytt och detta är för mig är RCTer bara en dimridå bakom vilken skolmedicinen gömmer sitt nuvarande alltmer korrupta företag. Linus Pauling utsattes för detta redan på 70-talet när han genomförde kliniska randomiserade försök på allvarligt sjuka cancerpatienter med stora doser C-vitamin och med mer än signifikanta resultat men när hans försök ”upprepades” av skolmedicinska skeptiker användes betydligt lägre doser och där frånvaron av effekt sedan användes som ett ”bevis” att C-vitamin inte fungerade och att Pauling var en ovetenskaplig ”kvackare” medan det förstås var precis tvärtom.

 75. 75
  olle holmqvist säger

  Bäste Herr sten !
  Vi tolkar uppenbarligen siffrorna helt olika. Du menar att Chapuy et al visat – ATT – D&Ca tillskott minskar absolut dödlighet, jag menar att den visar – ingen påverkan.
  Du skriver: Vetenskap eller evidens… nr 55: ”För t.ex Chapuy et al,29 1992 där blodnivåerna av D ökade 3 ggr (table 2) gick den absoluta dödsrisken från 23 till 18% ” – dvs skillnad 5 % (OH)

  Jag finner följande dvs en procent .

  Chapuy et al N Engl J Med.,.1992;327(23):1637-42 Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in the elderly women.

  RESULTS

  ”- deaths, 16 percent in the vitamin D3—calcium group
  and 17 percent in the placebo group- ” dvs skillnad en procent.

  Och i metaanalysen (Autier &Gandini 2007) tabelliseras denna studie:

  Chapuy et al,29 1992

  258/1634 intervention blir 15,7 %

  274/1636 placebo blir 16,7 %
  vilket med avrundning blir 16 resp 17 % som i original-PEKet.
  och åter skillnad= en procent.

  Och inte redovisat som stat sign vilket det sannolikt inte är.

  Jag vill bara begripa hur dina värden 23 resp 18 % räknats fram. Det är ju tydligt att det är någonting som jag inte fattar.
  Hälsar vänligen

  olle holmqvist
  @ sten:

 76. 76
  Stig Lönnqvist säger

  Menar ni inte med andra ord och enklare att D 3 är bra för hälsan och att för låga värden av D 3 inte är hälsosamt….smile

 77. 77
  olle holmqvist säger

  Nä Stig, om ”ni” = jag, olleh, så menar jag att studien visar på ingen nytta av D, inte ens på damer i snittålder 85, som redan haft benskörhetsproblem – på överlevnad. Däremot trolig nytta mot flera benbrott och det är vackert så. Men ”Evidensbaserat” finns ingen anledning att tro att tillskott förlänger livet eller förresten det gör D visst, för dessa skröpliga gamla kvinnor gäller att tillskott över en knapp 6-årsperiod förlänger livet med …2,3 dagar.

 78. 78

  @ olle holmqvist:
  Jag tycker att du förenklar saker och ting. Om man har bra nivåer av D – kalciumnivåer så kan man slippa ifrån benbrott, sämre cirkulation, lägre blodtryck etc. Att kroppen lite upp i åldrarna där man vistats mycket inomhus försvårar D vitaminupptag gör troligen att man är mer mottaglig för tex.infektioner osv. Så det där med statistiskt signifikant blir mer av snygga ord att slänga sig med.

  Därmed inte sagt att tillskott förhindrar allt, men kroppens system är så oerhört sofistikerade och kan man hjälpa dem lite på traven så är det en fördel. Vi är tex i dessa tider med en lång och mörk vinter extra mottagliga för infektioner, som för allvarligt sjuka kan bli droppen som får bägaren att rinna över.

 79. 79
  olle holmqvist säger

  Natan,
  jag uppskattar att du diskuterar i sak och inte ägnar dig åt att betygsätta dina meddebattörer,
  så till sak:
  1. Bra blod-D är säkert bra, säkert finns för lågt, men vilken undre gräns ? Hur många ”drabbas” vid olika gränsnivåer ? gräns motiverad hur ?, och hur många får då för lågt ?
  Man kunde t ex testa prestationsförmåga intellektuell och fysisk, inkl uthållighetsaspekt på unga ind m olika D-värden. Har det gjorts ?
  2. Upp i åldrarna – därför att det är där de publicerade studierna görs. Jag har inga resurser att göra egna experiment. Värt att studera vore t ex bra kost vs ”normalkost” + tillskott eller utan, alltså tre grupper.. Fantiserar om följande studie: Instboende, t ex fångar eller studenter, som erbjuds två gratismål per vecka, i övrigt ad libidum. Den ena gruppen får utan att ”veta det” fet fisk, den andra ”mager” fisk – alltså kamoflerat i ”fiskgryta” el dyl, alla får därtill placebo eller – D-tillskott -så switch-over – och analys blod-D-värden.

  Nästan alla studier jämför Placebo med D-tillskott. Hur kan man då veta, bra mat m fet fisk vs tillskott ?

  3.” lång och mörk vinter extra mottagliga för infektioner, som för allvarligt sjuka” det tror jag inte på och jag upprepar mina gamla allmänbildningsexempel fr före tillskottstiden: vikingatågen i Österled,
  tåget över stora Bält, GötaKanalgrävandet 1812-32, 20 grundämnen upptäcktes på ca 60 grader nord under lilla köldperioden 1790-1890

  Allt för nu
  Er Serv Herr Natan !

 80. 80
  Professor Göran säger

  Jag försöker låta bli att bli ”expert” på D-vitamin och dessutom försöker jag oavbrutet återknyta till själva idén med denna krönika; det korrupta och ”giriga” inom det medicinska området och speciellt då skolmedicinen där den nu dokumenterade nästan totala korruptionen i mina ögon förvandlar just denna skolmedicin till vad jag själv lägger in i ordet kvacksalveri vilket kanske kan sammanfattas i att man har våldfört sig på den vetenskapliga kausaliteten.

  Alternativmedicinen å andra sidan, som av just skolmedicinen anses vara synonym med kvacksalveri, uppfattar jag som försvinnande liten i förhållande till skolmedicinen och därmed oändligt mer ”oskyldig” i termer av ”girighet” helt enkelt för att det här finns så lite pengar att tjäna i jämförelse. Det utesluter förstås inte att det finns många människor som försöker tjäna pengar på den naturliga mat som stärker vår hälsa men detta förvandlar dem knappast till kvacksalvare.

  I den här diskussionen kring D-vitamin känner jag mig nu lite som de åhörare måste ha känt sig som lyssnade till de offentliga disputationer som förekom inom den islamska världen mellan olika uttolkare av koranen eller för den delen de mongolerna som på 1200-talet lät representanter för olika religioner disputera med varandra för att de skulle kunna avgöra vilken religion som var mest förnuftig. Som var och en begriper så ledde de senare disputationerna ingen vart.

  Nu fick jag åter en länk med en video från Mercola som ytterligare eldade på brasan.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/17/vitamin-d-supplements.aspx?e_cid=20140217Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20140217Z2&et_cid=DM39679&et_rid=429535724

  Allt som sägs om D-vitamin i denna video låter också förnuftigt och bidrar till att jag tänker fortsätta ta mina 5000 IU D3 i alla fall som en väldigt billig preventiv åtgärd på ålderns höst även om det finns en stor risk att jag så småningom kommer att dö i en välkänd sjukdom och då kommer inte min berömde kardiolog att tvivla ett ögonblick på orsaken – det står redan i journalen: ”Tar inte av oss föreskrivna farmaka men en del kosttillskott!”

 81. 81

  Dagens Arena:
  https://www.dagensarena.se/opinion/roya-hakimnia-lakemedelsbolagen-korrumperar-sjukvarden/#.UwOVvhOVOb4.email

  Läkemedelsbolagen korrumperar sjukvården!

  Not: Det finns många bra kommentarer.

 82. 82

  För egen del brukar jag misströsta inför uppgiften att försöka göra något åt den rådande situationen med en korrupt läkemedelsbransch och dito skolmedicin. Jag antar att fler känner som mig i detta? Kanske är det anledningen till svårigheten att följa tråden?

  I vart fall har det inte hindrat mig att föra det medicinska fusket på tal när jag finner en vän eller bekants öppenhet tillräcklig. Nyligen lånade jag ut mitt exemplar av ”Forskningsfusket” till en bekant. En fjärdedel in i boken är hon redan fly förbannad 🙂 Hon skulle även låta boken (med min tillåtelse) gå vidare till sin man och vuxna barn.

  Jag lånade även ut Ann Fernholms bok till henne och förhoppningsvis kan även den ge visst genomslag.

  Tidigare har jag donerat Kostdoktorns bok till en annan person och nu funderade jag på att köpa in extra exemplar av vissa böcker för att låna ut eller ge bort. Det blir små stenar som sätts i rullning.

  Tyvärr upplever jag det som allra svårast att nå fram till dem som är bäst utbildade. Det kan tyckas vara paradoxalt men deras auktoritetstroende verkar vara starkare. Kan det vara så att det är de som gynnats mest av det samhälle som auktoriteterna har skapat som är minst villiga att ifrågasätta? Och de som inte klarat sig lika bra längs den rekommenderade vägen är de, som av självklara skäl, ser minst anledning att tro?

  Själv trodde jag fram tills alldeles nyligen att det var helt tvärtom men den värld bakom kulisserna som Ni (och författarna till böckerna vi diskuterar) har låtit mig få en glimt av, har öppnat mina ögon. Kontrasten kan knappast vara större! Är det just denna enorma skillnad i världsbild som gör att den bättre utbildade delen av oss, de som ju redan vet hur världen ser ut, har så svårt att acceptera det jag påstår? Vilka välutbildade tror på dylika konspirationsteorier?

 83. 83

  Lars Skrev:

  Själv trodde jag fram tills alldeles nyligen att det var helt tvärtom men den värld bakom kulisserna som Ni (och författarna till böckerna vi diskuterar) har låtit mig få en glimt av, har öppnat mina ögon. Kontrasten kan knappast vara större! Är det just denna enorma skillnad i världsbild som gör att den bättre utbildade delen av oss, de som ju redan vet hur världen ser ut, har så svårt att acceptera det jag påstår?

  Jo… – Lars – uppvaknandet ur etablissemangets så ”förkrossande” torgförda dröm inom utbildningsväsendet, massmedia osv är omskakande för ALLA – minst sagt – som jag ser det.

 84. 84
  olle holmqvist säger

  @ Professor Göran:
  Jag kan förstå om du blir besviken när din olydiga skolklass inte håller sig på tråden:
  ”- försöker jag oavbrutet återknyta till själva idén med denna krönika; det korrupta och ”giriga” inom det medicinska – ” Min egen ursäkt: Tillskott, solarier, mätare etc = detsamma, fast lite mindre.
  Big Pharma = kriminalitet, Big PseudoPharma = tillskotteriet = snatteri.

 85. 85

  En läkemedelsförsäljares mardröm.

  När det gäller vaccineringar så kan den relativa risken ofta se rent löjligt ut där fördubblingar kan synas meningslösa.
  Alltså om risken ligger på 0.01 % och fördubblas till 0.02% blir den relativa risken fördubblad, precis som den absoluta, men samtidigt kan den tyckas marginell. Men från ett samhälls perspektiv kan detta vara stora saker om t.ex antalet dödsfall per år ökar från 800 till 1600, vare sig det gäller bilolyckor, barnsjukdomar eller influensa., i ett litet land som Sv. med 8 miljoner.

  I studien från 2002 som jag refererade till men Olle aldrig lyckades hitta utan istället hittade – 1992, sjönk dödsfrekvensen ca 5% absolut (risken minskade ca 20%) hos gamlingar mellan 70 och 100 år från 23% till 18% i interventionsgruppen under de två åren studien pågick. Märk väl att dessa studier var inte observationsstudier utan direkt intervention med en enda ändrad variabel.

  Hitta studien: Goggla AutierVitDandMortality2007.pdf och ladda ned pdf-en.
  Gå till sid 4 rad 4 och läs: från längst till vänster: Chapuy et al 2002 24 månader,….följt av serumhlater av Vitamin D…
  Gå sedan till sid 5, den 3:e studien uppifrån och läs från vänster: 71/393 45/190… . Det är dödstalen och blir 18.1% och 23.7%

  Interventionerna gjordes med en med dagens mått låg dos av D-vitamin (800 IU/dag) och serumhalter mättes vid start och slut påde på kontroll- och interventionsgrupper.
  I den aktuella studien höjdes D-vitaminhalten relativt kontrollgruppern med 5 ggr eller 500%. Att dödligheten minskades från 23% till 18% i interventionsgruppen motsvarar på en miljon åldringar att ca 50,000 färre dog tack vare det extra D vitaminintaget under tvåårsperioden studien pågick.
  Alltså ett mycket anmärkningsvärt resultat. Något man inte ernår genom t.ex årlig influensavaccinering.

  Att doserna begränsades till 800 IU per dag och 5,000 IU idag är vanliga gör dessa resultat ännu mer inspirerande, framförallt när preliminär regression av Serumhalter av Vitamin D mot dödsfrekvens visar ett skydd som ökar kraftigt i proportion till höjt D-vitamin intag.
  Ingen skillnad upp till ca 30% ökning av serum halten och ca 20% lägre (5% absolut) dödsfrekvens vid ca 5 ggr högre serumhalter.

  Att det blev så mycket som 5 ggr högre vitamin-D nivåer i blodet berodde på att a/ låga D-halter från början och b/ ca 3.5 ggr höjning kombinerad med en sänkning av D-nivåerna i kontrollgruppen under studietiden. Sänkningar som kan hänföras till ”normalt” avtagande D-vitaminnivåer vid åldrande utan tillskott i form av kost eller annat.

  Nu kan man göra en del andra mycket intressanta beräkningar med hjälp av det här materialet.
  T.ex har det nyligen offentligt hävdats att D-vitaminintag kanske förlänger livet med några dagar. Men så här ser det ut om man baserar en livslängdberäkning på dom blygsamma absoluta 5% som visats här. (5% på en två-årsperiod)

  Om man antar att den höga dödligheten, 23% på två år ej ändras dröjer det inte så länge innan ca hälften har dött. Beräkning visar att populationen halveras efter ca 5.2 år med den dödligheten, alltså utan Vitamin D tillskott.
  Med Vitamin D och 5% mindre dödlighet tar det 7 år tills populationen halverats. Alltså den låga D-vitamindosen förlänger medellivslängden med nästan två år i det här fallet!

  Som kuriosa kan man räkna på hur lång tid det tar till en på 1000 blir kvar i de bägge fallen och då blir det 27 år utan och 35 år med D-vitamintillskott.
  Alltså D-vitamin tillskott under 1000 IU per dag kan förlänga livet upp till 8 år för en del lyckligt lottade. Men i medeltal alltså 2 år om man startar mellan 70 och 100 och bara tar 1000 IU per dag.

  Men den testade dosen var mycket låg, max 880 IU per dag.
  Om någon vill ha reda på hur man räknar ut livslängderna ovan kan jag visa det i ett annat inlägg!

 86. 86

  Jag har lärt mig att det finns 22 essentiella ämnen som måste tillföras vår kropp. Eftersom vår kropp inte kan producera dem själv. Anledningen till att vår kropp inte producerar dessa ämnen ska bero på att det var så lätt att tillföra dessa ämnen i forntidens livsstil. Forntidens människor levde sina liv ute i naturen och den marint baserade föda som homo sapiens utvecklades ur. Gav människor all den vitamin D, som behövdes. Problemet är att den maten nått vägs ände!

  Jag är rädd för att vi lider brist på alla de 22 essentiella ämnena idag. Jag som varit pillervägrare och vegetarian, blev gråhårig vid 21 års ålder. Sedemera har jag läst att zinkbrist kan orsaka grått hår, någon annan gav förklaringen kopparbrist. Näringsbrist är ett faktum hos befolkningen, alltså måste det växa fram en industri av charlataner, som ser en möjlighet att tjäna pengar, genom att förenkla problematiken med näringsbristen. Myndigheter och politiker fattar som vanligt, noll!

  Lösningen ligger runt framtidens hörn, såg jag på vetenskapens värld, nu senast. Telefonen kommer att tala om för oss vad vi lider brist på och vad det är för fel på oss. Äntligen kommer tekniken som gör det möjligt att hålla koll på hela oss ständigt. Jag välkomnar den tekniken!

  Tills dess så fortsätter jag att knapra mina 5000 ie D3, magnesium och omega 3. Det gör att jag inte blir vit som ett lakan (eller en svensk) om vintrarna. Jag ser utländsk och superfrisk ut i hyn, hela året numera. Vinterdepressioner och hälsosvackor på vintrarna är bara ett avlägset minne. Jag var inte ett årstidsbunden varelse utan mår lika bra hela året runt!

  Varning! Så här års brukar D vitmin-brist orsaka en våg av självmord. Tycker jag mig ha observerat.

  Länge leve den metabola privatspaningen. De flesta forskningsrapporterna kan man ha när toapappret är slut.

 87. 87
  olle holmqvist säger

  studien från 2002
  ja tack ge mig de refenn ordentligt sa jag kan hitta

 88. 88

  @ olle holmqvist:
  Hitta studien: Goggla AutierVitDandMortality2007.pdf och ladda ned pdf-en.
  Gå till sid 4 rad 4 och läs: från längst till vänster: Chapuy et al 2002 24 månader,….följt av serumhlater av Vitamin D…
  Gå sedan till sid 5, den 3:e studien uppifrån och läs från vänster: 71/393 45/190… . Det är dödstalen och blir 18.1% och 23.7%

  Kan någon annan också försöka att få upp referensen och skriva en enklare beskrivning till Olle ?

 89. 89

  Mycket glada kossor i Tyskland.
  https://vitaminl.tv/video/2677

  Inte helt borta från ämnet då vi kan slippa ifrån både mediciner och en hel del supplements genom att alltid se till att smör mm kommer från gräsbetade kossor istf dessa eländiga CAFO’s som numera även mjölkproducerande kor hålls fängslade i ett par år tills dom är utslitna av den artfrämmande födan, spannmål.

 90. 90
  Professor Göran säger

  Det är väl bara att acceptera att ”klassen är olydig”.

  Även om jag nu inte tänkt bli någon expert på D-vitamin så har jag nu delvis gett upp på den punkten också och Googlade som sten föreslog och laddade enkelt ned den här metaanalysen.

  https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F5994904_Vitamin_D_supplementation_and_total_mortality_a_meta-analysis_of_randomized_controlled_trials%2Ffile%2F9fcfd50f7ae708637f.pdf&ei=hOkDU-75B4S24wSwioCgCg&usg=AFQjCNFbRGcoy7DyZrkqUYwE65BU3IusvA&bvm=bv.61535280,d.bGE

  Uppenbarligen finns det bara seriösa undersökningar (om man nu vill tro att de är det) som alla utom en använder sig mindre än 1000 IU per dag; undantaget använder 2000 IU. Uppenbarligen finns bevisade (?) (epistemologiskt skulle Popper nog tala om ”corroborated” och David Hume om ”sedvänja”) effekter på minskad mortalitet även vid dessa låga nivåer.

  Men det är förstås först när man verkligen tar fram alla de ursprungliga papprena och börjar analysera dessa kontextuellt som man rimligen kan kliva upp i pulpeterna och starta en ordentlig ”offentlig” disputation i ett forum som denna blog för vad nu en sådan kan vara värd utom för sitt eget ego.

  För att göra ett sista tamt försök att återvända till ämnet för denna krönika, men även till idén om ”meningslösa” disputationer, läste jag nu i Götzsches bok hur hans forskargrupp verkligen har fightats på alla sätt och vis för att komma åt relevanta kliniska data i de hemliga ansökningarna som läkemedelsbolagen lämnar in till de godkännande myndigheterna. Läkemdelsbolagen sätter då i system att lämna in ansökningar som är så oerhört omfattande (i vissa fall 70 m (!!!) tjocka) med mängder med irrelevant information så att det nästan är på gränsen till omöjligt att få ut den information som just är kompromenterande för den aktuella medicinen eftersom syftet var just att dölja denna viktiga information för att få läkemedlet godkänt.

  Det säger sig självt att en handläggare på en underbemannad granskande myndighet har väldigt små möjligheter att syna en sådan systematisk, sofistikerad kriminalitet. Dessa myndigheter är uppenbarligen i sig själva mer eller mindre korrupta och där medarbetare som verkligen försöker göra ett hederligt granskande jobb blir trakasserade av sina överordnade och med stor sannolikhet kan få sparken om de gör ett ”för bra jobb”. Götzsche har många exempel på sådana undantag och man kan förstå att Götzsche därför inte tillhör de läkare som befinner sig på läkemedelsbolagens lönelister.

 91. 91

  Professor Göran Skrev:

  Dessa myndigheter är uppenbarligen i sig själva mer eller mindre korrupta och där medarbetare som verkligen försöker göra ett hederligt granskande jobb blir trakasserade av sina överordnade och med stor sannolikhet kan få sparken om de gör ett ”för bra jobb”.

  Jo… – Göran – och det stimulerar ju ej heller andra till att göra ”för bra jobb”. Chefer som ändå tillåter det – riskerar ju också att få sparken. Så det är ju ej så konstigt att det är urbota trögt med att få organisationer att förändra sitt förhållningssätt till vilken fråga som.

  Men jag hoppas i alla fall på en god och intressant fortsättning av 2014 och i all tid därefter.

 92. 92

  @ Professor Göran:
  Bra återknytning!
  Du skrev bl. a. ”..Läkemdelsbolagen sätter då i system att lämna in ansökningar som är så oerhört omfattande (i vissa fall 70 m (!!!) tjocka) med mängder med irrelevant information så att det nästan är på gränsen till omöjligt att få ut den information som just är kompromenterande för den aktuella medicinen eftersom syftet var just att dölja denna viktiga information för att få läkemedlet godkänt.”

  Råkade själv ut för liknande i ett först ett kontrakt som innehöll 30 tättskrivna sidor fullpackad med referenser och svårläst Engelska fram och tillbaks just för att dölja det väsentliga. Senare ett rättsfal där man också försökte ”döda” bl.a. med hjälp av volym.
  I sådan här fall behövs sakliga domare som snabbt kan kasta ut irrelavant ”bevisföring”. Att godkännade myndigheter inte har inflytande att bestämma form och maximistorlek av inlägg är inte svårt att ändra på, om man vill !
  Men eftersom detta fortsätter ohindrat betyder det att korruptionen i ämnet är närmast total. Mycket välorganiserad kriminalitet kan man kalla det för.

 93. 93

  @ Georg W:
  Bravo nu tycker jag Georg W är helt rätt ute! Vad har hänt, är det vårkänslorna som spirar 🙂 ?

 94. 94

  ”Deadly medicines and Organised Crime” innehåller berättelser om många sidor, om hur läkare korrumperas av läkemedelsbolagen. Ett citat bara(Men läs HELA boken!):

  ” Rent a key opinion leader to give advice

  No less than 1160 Danish doctors were hired by the drug industry toggle advice to one or more companies, in a role described either as Advisory Board member or consultant. This huge number suggests that people working in the drug industry are either exceptionally dumb, as they seem to need advice every hour around the clock, or they are smart, as they buy doctors.

  Pharmaceutical Marketing has provided the answer:

  ”The advisory process is one of the most powerful means of getting close to people
  and of influencing them. Not only does it help shape medical education overall , it can help the process of evaluating how individuals can best be used, motivate them to want to work with you – and with subliminal selling of key messages ongoing all the while”
  (Från Jackson T. Are you being duped? BMJ. 2001;322:1312)

  The Guide for marketers was even bold enough call opinion leaders for trainees,
  though many of them are professors.
  Most of these consultancies can be best described as bribery, and the consultants as pseudo-consultants.
  In a criminal fraud case that was settled with TAP Pharmaceuticals, the report described that the ´consultants´ never prepared reports or billed TAP for their time; further, the sales employees who nominated the doctors to attend the ´consulting´ programs typically had no discussions with the doctors regarding the consulting services to be provided….
  (Kassirer JP. On the take how medicine´s complicity with big business can endanger your health. Oxford: Oxford university press; 2005. Sid 77 – 78.

 95. 95

  @ natan:
  Tack natan, jag tror på ett fysiskt förhållande till mineral-/vitaminbrist. Inte intellektuellt. Men vad händer den dag vi kan analysera vår kropps tillstånd, till frukost. Blir det en ny människa som aldrig kommer att drabbas av näringsbrist? Som ständigt fungerar optimalt. Det kan ju bli intressant.

  Men kemikalierna i kroppen säger att det är vår, ja. Konstig känsla, faktiskt. Det känns som man måste göra något nyttigt. Fast det är vårt OS i år, Sweden är lyckans gullgrisar. Synnerligen ovetenskapliga krafter för Sverige till framgång.

 96. 96

  @ Georg W:
  Apropå OS. Så får vi tillfälle att lufta våra nationella känslor lite utan känna skamkänslor 🙂 Det kanske kan producera lite må bra endorfiner också så vi inte tappar den medicinska tråden!

 97. 97
  Thomas Jansson säger

  @ natan:
  Passa på – OS är ett av de få tillfällena som det är tillåtet att vara lite pronationell,,,,

 98. 98

  @ Thomas Jansson:
  Visst är det så. Som att svära i kyrkan. Norskarna verkar ha en mer avspänd attityd. De fick gå den hårda vägen under kriget. Här hemma är vi utan tvekan ”fredsskadade”. Så till den milda grad att vi enbart är till hälften självförsörjande. Grisbönderna tror att de är utraderade om ett tiotal år. Då får vi hålla till godo med antibiotika, hormonstinna och kuperade grisar från Eu fabriker där djurskyddet är ett skämt.

  Lite krasst så kan vi föda 5 miljoner medan vi närmar oss tio miljoner innevånare. Vi har den största folkökningen sedan efter kriget medan vi håller på att avveckla jordbruket!! Vid en avspärrning kan vi snabbt bli mycket illa ute.

  Jordbruksminintern Eskil Erlandsson(c)- äger intressen i margarinindustrin – och tycker att utvecklingen är allvarlig men lyfter inte ett finger för att för att stötta svenskt jordbruk. Det är enligt moderaterna marknadskrafterna som ska bestämma medan matkvalitén blir sämre och sämre.

  Det är svårt att ha någon kontroll på vad vi stoppar i oss då ingen ursprungsmärkning krävs för ex. korv och mycket av de charkuterier som säljs. Enligt ordförande hos grisuppfödarna säljer de stora kedjorna nästan vad som helst importerat från Eu. På restauranger har du inte en aning om vad du stoppar i dig för kött. Det kan vara en häst från Rumänien! Skandal rent ut sagt. Det borde införas en lag om märkning så vi åtminstone kunde välja. Men våra politiker är som förlamade i eu – sörjan.

  Hur ska vi som tror på Lchf få kvalitetskött och genfria grödor få tillgång bra varor om svenskt jordbruk slås ut ?? Om tio år kanske vi är nere på en självförsörsörjningsgrad på 30% om inte utvecklingen vänder.

  Man undrar vad det är för tokar i riksdag och regering som styr detta land?

 99. 99

  natan Skrev:

  Lite krasst så kan vi föda 5 miljoner medan vi närmar oss tio miljoner innevånare.

  Nja… – Natan – det stämmer ej att landet Sverige bara kan försörja 10 miljoner.


  Ja… – titta på Japan… – där det finns mellan 110 och 120 miljoner… – jag vet inte så noga… – dom bor på 80 % utav Sveriges yta. Och dom har ett handelsöverskott som är ett problem för alla länder på hela jorden. Och dom har ett landskap som ser ut ungefär som Norge. Det är inte det här fina platta bördiga landskapet som Wi lever i… – utan det är väldigt kargt och bergigt och mycket öar och sådant där.

  Och dom har ju inga fler råvaror eller resurser än vad Wi har. Och Wi är alltså nio och en halv miljon människor. Och Wi pratar ibland som om det kommer in ett eller annat hundra tusen invandrare… – så är det en katastrof för det här landet. Det är ju fel. Det finns ju fysiska förutsättningar för hundra miljoner människor här… – som kan leva i ett fysiskt ÖverFlöd av allt då. Mat och prylar och saker av alla det slag… – utan någon miljöförstöring.

  Wi måste på något sätt lyfta upp det här som en faktisk realitet… – och försöka få människor och analysera det här. Inte lära dom det här… – utan försöka att få dom själva att resonera… – så något frö utav intresse… – där dom börjar ställa sig frågan: ”Är det här möjligt ?” Och förhoppningsvis då komma fram till själva… – inte genom att någon har lärt dom… – utan genom sitt eget resonemang… – ja men va faen det är ju så. Finns det hundratjugo miljoner japaner i Norge… – så borde väl för faen nio och en halv miljoner i Sverige kunna leva bra.

  – slut citat från en bra bit ned i texten här.

  Tänkvärt

 100. 100

  @ Josef Boberg:
  Men vår självförsörjningsgrad är knappt 50%. Menar du att vi ska dela på portionerna eller att statistiken ljuger? Har vi bara ett jordbruk som kan föda oss till hälften så får vi väl kalla in trollkarlar 🙂 Men det blir vi nog inte mätta på. Med andra ord vi är mycket beroende av skräpföda från Eu !! Att det finns möjligheter är en realitet men vi utnyttjar inte våra resurser.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa