Fantastiska magnesium

Margareta Lundström (Göteborg) har översatt en artikel av Weston A Price om magnesium:

Fantastiska Magnesium
(Detta är en översatt artikel från den högt respekterade och obundna Weston A.Price Foundation. Översatt  2011av Margareta Lundström)

Den förbisedda mineralen som vi inte kan leva utan

Magnesium är en alkalisk jordmetall, det åttonde mest förekommande mineralet i jordskorpan. På grund av dess lättlöslighet i vatten är magnesium den tredje mest förekommande mineralen i havsvatten, efter natrium och klor. I den mänskliga kroppen är magnesium den elfte mest förekommande mineralen i massa mätt. Omkring 28 gram.

Det mesta av magnesiumet i kroppen förekommer i skelettet och i tänderna – minst 60 till 65 procent av den totala mängden. Nästan hela den resterande mängden återfinns i muskelvävnaden och i cellerna, under det att endast en procent finns i vårt blod.

 

Betydelsen av magnesiumjoner går inte att överskatta.

 

Magnesium står för gnistan som tänder alla metabola funktioner som berör skapandet av energi och av dess transport (ATP, kroppens grundläggande energiform) och för bildandet av proteiner – för nukleinsyrorna som utgör livets kemi – RNA och DNA, i alla kända levande organismer.

 

I växter finns en magnesiumjon i centrum av varje klorofyllmolekyl, vilket är avgörande för att skapa energi från solljus. Magnesium är ett livsviktigt element för både djur och växter. Det är delaktig i hundratals enzymatiska reaktioner och påverkar praktiskt taget alla aspekter i allt levande.

 

Varenda cell i kroppen kräver rätt mängd magnesium för att fungera, annars går de under.

 

Starka ben och tänder, balanserad hormonnivå, ett fungerande nerv och hjärt-kärlsystemet, välfungerande avgiftningsfunktion och mycket mer är beroende av cellulärt magnesium.

 

Den mjukvävnad som innehåller den högsta koncentrationen av magnesium i kroppen är hjärnan och hjärtat. Det är två organ som skapar en stor mängd elektrisk aktivitet, och som kan vara särskilt sårbara för magnesiumbrist.

 

Magnesium samverkar med kalcium för att reglera elektriska impulser i cellen.

Magnesiumkoncentrationen inuti friska celler är tio tusen gånger större än kalcium.  Det är en viktig skyddsfunktion inbyggd i denna skillnad.

 

De cellulära kalciumkanalerna låter mineralet komma in i cellen bara så länge som det behövs för att genomföra en impuls. Det utvisas omedelbart av magnesium när dess uppgift är klar.  Denna kontroll är nödvändig för att förhindra kalcium ackumuleras i cellen och orsakar farlig hyperexcitation, förkalkning, celldysfunktion och även celldöd.

 

När kalcium ackumuleras i cellerna på grund av otillräckligt med magnesium kan det uppstå ihållande kramper, ryckningar och tics.  När magnesiumbrist blir kronisk, kan vi få symtom på angina pectoris, högt blodtryck, arytmi eller kontraktion kännetecknande för astma, migrän eller smärtsamma menstruationskramper.

 

Magnesium fungerar som en naturlig kalciumantagonist och ansvarar för avspänning i motsats till kalcium som är sammandragande. Således är magnesium avgörande för funktionen av vårt parasympatiska nervsystem. Våra kroppar är konstruerade för att huvudsakligen arbeta i ett lugn och avslappnat parasympatiskt tillstånd, snarare än under det pulshöjande, stress och adrenalindrivna sympatiska nervsystemet dominans, som nästan är konstant för många av oss idag, och som förbrukar stora mängder magnesium.

 

Magnesium är viktig för så många kroppsfunktioner och brist på magnesium är så intimt involverad med sjuklighet, att man talar om magnesiummiraklet, för dess förmåga att bota eller lindra sjukdomar.

 

Den aktuella listan över sjukdomar med direkt och med styrkta samband till kronisk och akut magnesiumbrist är lång, och innehåller många sjukdomar som konventionell medicinsk behandling vanligen inte uppmärksammar som magnesiumbrist (se nedan).

Pågående forskning hoppas att avslöja ytterligare samband mellan magnesiumbrist och andra sjukdomar.

 

Magnesiumbrist är endemisk

Tyvärr är det svårt att förse våra kroppar med tillräckligt med magnesium, även med en bra balanserad fullvärdig kost.

Moderna jordbruksmetoder använder generellt NPK-gödselmedel (kväve, fosfor och kalium). Både kalium och fosfor fungerar som antagonister till magnesium i jorden. I kalkrika jordar skapas en relativ magnesiumbrist (det magnesium som finns är bundet och därför oåtkomligt för grödan). På sand- eller lerhaltig jord som är svagt sura, är det oftast brist på magnesium därför att det läcker ut från jorden och således inte heller där blir tillgängligt. Detta läckage förekommer också som svar på surt regn.

 

Magnesium är i själva verket ett av de mest utarmade mineralerna inom jordbruket.

För att ytterligare förvärra saken, så introduceras ständigt nya hybrider av grödor som har utvecklats för att anpassas till magnesiumutarmade jordar.

Således, när mineralutarmade grödor äts av djur eller av oss, kommer de förr eller senare orsaka sjukdom. Även om ekologisk odling borde vara ett bättre val näringsmässigt är detta inte alltid fallet. För hälsans bör man ta reda på hur din odlare återför saknade mineraler på sina åkrar.

 

”Vet du att de flesta av oss idag lider av allvarliga brister i kosten som inte kan åtgärdas förrän våra utarmade jordar får tillbaka sin rätta mineralbalans?”

Ett alarmerande faktum är att livsmedel (frukt, grönsaker, spannmål) på miljontals hektar mark inte längre innehåller tillräckligt av vissa mineraler, svälter oss, oavsett hur mycket av dem vi äter. Sanningen är att våra livsmedel varierar enormt i värde, och vissa av dem kan inte kallas föda.”  Dessa varningens ord är från ett Senats dokument (USA) från år 1936!

Jordens mineralbalans var ett ämne av allvarlig nationell angelägenhet för mer än sjuttio år sedan, och det underskottet har påverkar oss, samtidigt som det stadigt blivit sämre tillgång på magnesium, efter våra farföräldrars generation.

 

Magnesium och andra näringsämnen minskar eller förstörs helt i processen efter skörden; vid hanteringen, vid kylning, vid transporten och lagringen även om alla dessa steg sker på ”rätt sätt.” Genom att köpa produkterna och sedan lagra dem i flera dagar i eget kylskåp fortsätter förlusten av näringsämnen antingen produkterna är från stormarknaden eller din lokala odlare.

 

Livsmedelsförädling orsakar enorma förluster av magnesium i livsmedel som vanligen är ganska bra källor till det, t.ex. bladgrönsaker, nötter, frön och fullkornsprodukter. Det mesta av magnesiumet som finns i frön finns i skalet och i grodden – detta förloras vid malningen till det vita mjölet. Det vita mjöl som används i hundratals näringstomma förädlade livsmedel.

När nötter och frön rostas eller deras olja extraheras går magnesium förlorat.

Kokning av grönsaker gör att det magnesium de ev. kan innehålla läcker ut i kokvattnet. Livsmedel tenderar att förlora mindre kalcium än magnesium genom denna hantering förvärras ytterligare kalciumöverskottet i kosten.

 

Fluor i dricksvatten binder till magnesium, vilket skapar ett nästan olöslig mineral-förening som deponeras i skelettet, som gör det skört och ökar risken för frakturer.

 

Vatten, som i själva verket skulle kunna vara en utmärkt källa till magnesium- om det kommer från djupa källor som innehåller magnesium eller från mineralrik glaciär avrinningar.

Dricksvatten i tätorter utgörs oftast av ytvatten från floder och bäckar, med lågt magnesiuminnehåll. Även många mineralvatten i flaska är ganska låga i magnesium, eller har en mycket hög koncentration av kalcium, eller av båda.

 

En diet av bestående av bearbetade, syntetiska livsmedel, hög sockerhalt, alkohol och läskedrycker – skapar brist på magnesium eftersom det krävs magnesium för att metabolisera och avgifta alla dessa i stort sett konstgjorda livsmedel.

 

Enligt Dr Natasha Campbell-McBride, kräver kroppen minst 28 molekyler av magnesium för att metabolisera en enda molekyl av glukos.

 

Fosfaterna i kolsyrade drycker och charkuteriprodukter (pressade köttprodukter och korv) binder magnesium och skapar olösligt magnesiumfosfat, som är oanvändbart för vår organism.

 

Tanniner, oxalater och fytinsyra binder alla magnesium, vilket gör det otillgängligt för kroppen om inte extra försiktighet vidtas för att neutralisera en del av dessa föreningar under matlagningen.

 

Det är intressant att notera att livsmedel som ofta innehåller magnesium (förutsatt att de odlat i mineralrik jord) också innehåller mycket av dessa anti-näringsämnen, som spenat (oxalater) och fullkornsprodukter (fytater).

 

Många receptbelagda läkemedel medför att kroppen förlorar magnesium via urinen, som diuretika vid för högt blodtryck, p-piller, insulin, digitalis, tetracyklin och några andra antibiotika och kortikosteroider och luftrörsvidgande preparat mot astma. Med förlusten av magnesium, kommer alla med dessa läkemedel behandlade symtom att obönhörligen att bli värre.

Magnesium absorption hindras även vid intag av extra järn.

 

Om du tar kalciumtillskott, ökar ditt behov av magnesium. Faktum är kalcium inte kan absorberas på rätt sätt eller metaboliseras om magnesium är otillräckligt. Kalcium kommer då istället att hamna i kroppens mjukdelar där de gör skada.

 

Magnesium är ansvarigt för att omvandla vitamin D till den aktiva formen som gör att kalcium kan absorberas Magnesium reglerar också kalciumtransport till benvävnad där den hör hemma.

Laktos (mjölksocker) är en annan hämmare av magnesiumupptag, tillsammans med för mycket kalium, fosfor och natrium.

 

Psykisk och fysisk stress, med dess tillhörande kontinuerliga flöde av adrenalin, förbrukar magnesium snabbt, samtidigt som adrenalinet påverkar hjärtfrekvensen, blodtryck, vasokonstriktion (kärlsammandragning) och muskelkontraktion. Processer som alla kräver säker tillgång till magnesium för att fungera smidigt.

 

Nervsystemet är beroende av tillräcklig med magnesium för dess lugnande effekter, inklusive rofylld sömn. Djur som sover vintersömn, förresten, har mycket höga halter av magnesium.

Magnesiumbrist påskyndar en ond cirkel och förstärker effekterna av kronisk stress, vilket leder till mer ångest, irritabilitet, trötthet och sömnlöshet. Många symtom på utmattning av binjurarna (mycket adrenalin utsöndring), så väl som högt blodtryck och hjärtsmärtor- symtom på hjärtsjukdom.

 

Depression är relaterad till stress och magnesiumbrist också. Serotonin, ”må bra” hormonet kräver magnesium för sin känsliga balans mellan utsläpp och cellernas mottagning i hjärnan. Först vid tillräckliga nivåer kan vi njuta av mental och känslomässig balans.

 

Av skäl som inte är helt klarlagda, kan inte kroppen lagra magnesium särskilt bra. På samma sätt som kroppen lagrar kalcium eller järn till exempel. (Det verkar som att allt som vi hade tillgång till i överskott på tiden när vi var jägare och samlare kan inte kroppen lagra övers.anm)

 

Kraftig svettning vid uthållighetssporter som maratonlöpning eller ansträngande motionspass kan farligt utarma magnesiumlagret och andra elektrolyter, men det gäller inte för kalcium. Detta kan resultera i darrningar, matthet och även kramper och död.

 

De kraftiga svettningar som vissa kvinnor i övergångsåldern drabbas av, orsakar också magnesiumbrist. Deras minskande halter magnesium orsakar sömnstörningar, panikattacker, värk i kroppen och depression. Om dessa kvinnor dessutom konsumera moderna sojaprodukter i ett missriktat försök att dämpa sina symptom, kommer de i själva verket att förlorar ännu mer magnesium eftersom det kommer att bindas till de stora mängderna av fytater i dessa hopkok.

 

En frisk tarmmiljö är nödvändig för att rätt absorbera magnesium från kosten. IBS (Irritable bowel syndrome), läckande tarm, svamp och andra sjukdomar i tarmen kan allvarligt begränsa mängden magnesium som kroppen kan tillgodogöra sig.

 

Äldre människor får ofta en minskad saltsyraproduktion i magsäcken, som kan försämra mineralupptag i allmänhet.  Genom att så många använder antacida för halsbränna är det svårt att upprätthålla en sund matsmältningsmiljö.

 

Kalcium och magnesium är parhästar

Både kalcium och magnesium är nödvändiga och i rätt balans för en frisk kropp, tillsammans med andra nödvändiga mineraler. Som biokemiska antagonister kan man inte agera utan att framkalla motsatt reaktion av den andra. Men kalcium och magnesium måste båda vara närvarande i balanserad mängd för att fungera normalt i kroppen.

Vissa forskare menar att det hälsosamma förhållandet mellan kalcium och magnesium i kosten bör vara 2:1. Andra anser 1:1 för att spegla det förhållande som rådde innan tillkomsten av jordbruket.

I moderna industrialiserade länder är förhållandet i  kosten är från 5:1 till så mycket som 15:1. Obalansen av dessa två mycket viktiga mineraler åstadkommer ödesdigra konsekvenser i kroppen som ofta förbises av läkare vid behandling av de sjukdomstillstånd som de orsakar.

Bortsett från den intrikata elektriska balett som kalcium och magnesium utför tillsammans, är magnesium nödvändigt att hålla kalcium i lösning i kroppen och förhindrar dess olämpliga ansamling i mjukvävnader.

Så länge vi har tillräckligt med saltsyra i magen kan vi lösa upp kalcium från den mat vi äter. Efter att kalcium lämnat den sura miljön i magen och kommer in i alkalisk miljö i tunntarmen är det emellertid magnesium som är nödvändigt för att hålla kalcium i löslig form. Utan tillräckligt med magnesium, kan en mängd fysiologiska rubbningar inträffa med allvarliga konsekvenser för hälsan.

 

Som Dr Carolyn Dean, författare av The Magnesium Miracle, förklarar,

”om kalcium utfälls i tjocktarmen blir peristaltiken störd vilket resulterar i förstoppning. När kalcium fälls ut i njurarna och förenas med fosfor eller oxalsyra, bildas njursten.  Kalcium kan sätta sig i urinblåsans slemhinna och hindra den från att helt relaxera helt och fyllas fullt. Detta leder till problem med frekventa urineringar särskilt hos äldre människor.”

 

”Kalcium kan vandra ut ur blodet och sätta sig på insidan av artärerna och orsaka arterioskleros – det och stelnar och bildar plaque i artärerna- blodtrycket stiger och risken för hjärtinfarkt och stroke stiger”.

 

”Kalcium kan även sätta in i hjärnan. Många forskare undersöker det som en möjlig orsak till demens, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Kalcium kan sätta in i slemhinnan i luftrören och orsaka astmabesvär. Kalcium i extracellulär vätska (mellan cellerna) kan minska permeabiliteten av cellmembranen. Detta gör det allt svårare för glukos (en stor molekyl) att passera genom cellmembranet som ska omvandlas till ATP i cellernas mitokondrier.  Högt blodsocker som skapats av överskott på kalcium kan feldiagnosticeras som diabetes. ”

 

Magnesium är en potent avgiftare

Magnesium används av kroppen för alla typer av avgiftnings system och är nödvändigt för att neutralisera toxiner, alltför sura förhållanden som uppstår i kroppen, och för skydd mot tungmetaller. Den spelar en viktig roll för att skydda oss från angrepp av syntetiska kemikalier runt omkring oss.

 

Glutation, en antioxidant som normalt produceras av kroppen och en detoxifier (avgiftare) av kvicksilver, bly och arsenik som bland annat kräver magnesium för sin syntes.

 

Enligt Mark Sircus i Transdermal Magnesium Terapi, En brist på magnesium ökar bildningen av fria radikaler i kroppen och ”orsaker förlust av glutation, vilket kroppen inte har råd med eftersom glutation hjälper till att försvara kroppen mot skador från rökning, exponering för strålning, cytostatikabehandling och gifter som alkohol och bara om allt annat. ”

När våra kroppar är fyllda med magnesium (och i balans med andra viktiga mineraler) är vi skyddade från tungmetallansamling och utveckling av tillhörande neurologiska sjukdomar.”

 

Som Dr Carolyn Dean förklarar: ”Forskning visar att rikhaltigt med magnesium kommer att skydda hjärnans celler från de skadliga effekterna av aluminium, beryllium, kadmium, bly, kvicksilver och nickel. Vi vet också att låga nivåer av magnesium i hjärnan bidrar till ansamling av tungmetaller i hjärnan som förebådar Parkinsons och Alzheimers. Det verkar som om metaller konkurrerar med magnesium för inträde i hjärnans celler. Om magnesiumhalten  är låg, blir metallernas tillgång till hjärnan mycket lättare”

 

”Det finns även konkurrens i tunntarmen vid absorption av mineraler. Om det finns tillräckligt med magnesium, kommer aluminium inte absorberas. ”

 

Magnesiumbrist vid karies och osteoporos

Fråga vem som helst, din granne din tandläkare eller läkare, vad ben och tänder behöver för att vara starka och friska och du kommer utan tvekan att höra svaret, ”Massor av kalcium.”

Ben och tänder behöver i sanning kalcium, fosfor och magnesium, men utan tillräckliga mängder av de senare kommer kalcium inte deponeras i benvävnaden.

 

”När du laddar ditt system med

med överskott på kalcium”, skriver William Quesnell i Mineraler: den viktigaste länken till Hälsa, ”stänger du av magnesiums förmåga att aktivera thyrocalcitonin, ett hormon som under normala omständigheter skulle skicka kalcium till dina ben”

 

Istället att vara till fördel för kroppen, blir detta feldistribuerade kalcium toxiskt och orsakar problem i mjukdelar av de slag vi redan diskuterat.

 

Många studier, har i själva verket visat på det faktum att det är kostens magnesium, inte kalcium, (och definitivt inte fluor) som skapar den blanka hårda tandemaljen som motstår nedbrytning, och starka och motståndskraftiga ben. Oavsett mängden kalcium du intar, kan dina tänder endast forma en hård emalj om det finns magnesium i tillräckliga mängder.

 

Enligt JIRodale i Magnesium: det näringsämne som kan förändra ditt liv, ”Under många år trodde man att höga intag av kalcium och fosfor hindrar tandsönderfall genom att stärka emaljen. De senaste rönen tyder på att en ökning av dessa två element är meningslöst om vi inte ökar våra magnesiumintag på samma gång. Det har även konstaterats att dentala strukturer upplösas under ytan när ytterligare mängder av kalcium och fosfor diffunderar genom emaljen. På så sätt stör mjölk som är fattigt på magnesium, men rik på de båda andra elementen , inte bara magnesium -metabolismen, men motverkar också mineralet som ansvarigt ansvarig för att förebygga karies. ”

 

Att besöka Deaf Smith County i Texas, och dess med rätta berömda invånare vars tänder vägrade att ge efter för förfall, citerar Rodale observationerna av Dr Lewis Barnett, som presenteras i en uppsats inför Texas Medical Association i Dallas, 1952.

Dr Barnett, en ortoped, anmärkte på den låga förekomsten av karies och snabba läkningen av benbrott bland dess invånare. Han erbjöd följande förklaring: ”Det lokala vatten och livsmedlen har en mycket högt magnesium- och jod innehåll och nyligen har vi visat att alla de spårämnen kända för att vara viktiga finns i vattnet och matet som odlas i området.”

 

Vidare fann Dr Barnett att magnesiuminnehållet i den genomsnittliga Deaf Smith County innevånaren var upp till fem gånger högre än för en bosatt i Dallas, medan halterna av kalcium och fosfor var ungefär samma i båda grupperna. Hans observationer ledde honom att konstatera att ”en av de viktigaste aspekterna av sjukdomen osteoporos nästan helt förbisetts. Denna aspekt är den roll som magnesium spelar ”

 

Rodale betonar att Dr Barnett gav mycket av äran för dessa hälsofördelar till den höga magnesiumhalten i det lokala vattnet, och noterade många tecken på överlägsen benutveckling bland människor i området: ”Dr Barnett nämner det faktum att människor i äldre år ofta får fraktur på cervikala lårbenshalsen och dessa är mycket svåra att få att läka på många orter. Däremot konstaterade han att denna fraktur sällan sker i Deaf Smith County, medan det var vanligt i Dallas County, Texas, där han också praktiseras. När en fraktur uppstod i Deaf Smith, var helandet enkel och snabb, även hos personer mellan 8o och 100 år gamla. Däremot var frakturer i Dallas i allmänhet mycket svårläkta om inte omöjliga. ”

 

För över femtio år sedan testade Dr Barnett magnesiumnivåerna hos femtusen människor och fann att sextio procent av dem hade magnesiumbrist. Hur många fler av befolkningen har magnesiumbrist idag med alla de påspädda negativa faktorer som tillkommit?

 

MATKÄLLOR TILL MAGNESIUM

Som vi har nämnt, att om odlarens jordar är väl mineraliserade, så är gröna bladgrönsaker, frön, nötter och fullkorn ganska bra källor till magnesium.

Vissa vilda växter utmärker sig verkligen som magnesiumkällor som exempel nässlor (860 mg per 100 gram) och våtarv (529 mg per 100 gram), de bidrar till näring både för människor och för boskap till stor del på grund av deras höga mineralinnehåll.

Brunalg från havet, innehåller spektakulära nivåer, liksom de flesta havsväxter. De badar ju ständigt i en lösning vars tredje vanligaste mineral är magnesium.

Och äkta, oraffinerat havssalt är en mycket bra källa till magnesium, tillsammans med dess övriga spårämnen.  Att Använda köttbensbuljong dagligen är en annan utmärkt källa till mineraler inkluderande magnesium, och i en mycket lättsmält form.

 

 

STRATEGIER FÖR MAGNESIUM TILLSKOTT

Även med de bästa matsmältningsförutsättningar så kommer endast en procentandel av magnesium i livsmedel upptas av kroppen – mindre när förråden i kroppen är fyllda och mer om det föreligger en brist. Detta gäller även för magnesiumtillskott och det finns många av dem på marknaden vilket kan vara förvirrande.

 

För en vanlig människa, är magnesiumtillskott ofarligt att experimentera med på egen hand, speciellt om du vet att du har symptom som kan relateras till magnesiumbrist eller är under extra stress och så vidare. Överskott av magnesium utsöndras i urin och avföring, och det vanligaste tecknet på för mycket magnesium är lös avföring. Personer med njursvikt eller njursjukdom eller med extremt långsam hjärtfrekvens eller tarmobstruktion bör undvika magnesium terapi.

 

Allmänna doseringsrekommendationer varierar från cirka 3 till 10 milligram per kilo kroppsvikt, beroende på fysisk kondition, krav på tillväxt (barn) och graden av symtom.

Oralt magnesium tillägg finns att tillgå i ekologisk saltkelat.  Kelatföreningar är kemiskt stabila, som magnesiumcitrat och magnesiummalat. Dessa upptages ganska väl – speciellt i pulverform. Om du lägger det vatten kan du ganska enkelt avpassa din dos. Det är viktigt att dela upp dosen under dagen så att du inte laddar din kropp med för mycket magnesium i en enda dos.

 

Dr Carolyn Dean rekommenderar att du tar din första dos tidigt på morgonen och en sent på eftermiddagen, dessa motsvarar de tillfällen när magnesium är lågt i kroppen. Är det bara en tillfällighet att dessa tillfällen av låg magnesiumhalt och låg energi också motsvarar kulturella ritualer som 11-kaffe och 3-kaffe?

 

Lös avföring visar att du inte absorberar magnesium, men att det istället fungerar som ett laxermedel. När magnesium färdas genom tarmarna på mindre än tolv timmar, utsöndras det snarare än upptas.  Om du inte får bukt med den laxerande effekten genom att avpassa dina doser, kanske du bör prova ett oralt tillägg som är bundet till en aminosyra, som magnesiumtaurateoch magnesiumglycinat, som vissa anser vara lättare absorberas än saltformen och mindre benägna att orsaka lös avföring.

 

För dem som behöver lite hjälp med matsmältningen, såsom barn och äldre – och alla med minskat magsyreproduktion eller bakterieobalans i tarmen anses homeopatiska magnesium, som också kallas vävnadsalter eller cellsalter cell. Magnesia Phosphorica 6X är lämplig dos, och det fungerar genom att det styr magnesium in cellerna där det hör hemma. Det är också lämpligt som ett hjälpmedel mot muskelspänningar och kramper av många olika sorter. Magnesia Phosphorica 6X kan bidra till att minska och eliminera lös avföring då du tar oralt magnesium.  Det visar att kroppen tar in magnesium i cellerna.

Ännu ett alternativ för oral magnesium tillskott är joniserat magnesium i flytande form, som den som erbjuds av Trace Minerals Research. Detta är ett natriumreducerat koncentrat av havsvatten från Stora Saltsjön i Utah. Endast ca en tesked behövs för att ge ca 400 mg magnesium (tillsammans med sjuttiotvå andra spårämnen), vilket bör tas i uppdelade doser under dagen. Jag rekommenderar att du lägger detta till soppor (som kokas på ben) eftersom den starka mineralsmaken är svårt att tolerera.

 

Du kan också lägga detta till käll-och dricksvatten och därmed få upp magnesiumhalten eller använda det i matlagningen. Genom att ”mikro-dosera” din mat och ditt vatten på detta sätt minskar du kraftigt på den laxerande effekten.

 

 Ett annat möjligt sätt att få in mer magnesium i ditt system är via den trevliga metoden att för blötlägga sig i ett bad med magnesiumsulfat, annars känt som Epsom salt. Används ofta för att lindra muskelvärk och muskelsmärta. Magnesiumsulfat  hjälper också till med avgiftning – svavel behövs för detta. Ett par koppar Epsom salt tillsätts ett varmt bad. Det kommer att framkalla svettningar och avgiftning.  Efter att vattnet svalnat lite kommer kroppen ta upp magnesiumsulfat.

 

Enligt Mark Sircus i boken Transdermal Magnesium Therapy, är effekterna av ett bad med Epsom salt, trevligt, men ett kortvarigt nöje eftersom magnesiumsulfat är svårt att absorbera och snabbt förloras via urinen.

Magnesiumklorid, som även kan användas i bad, är lättare att absorbera och metabolisera, således krävs mindre mängder .

 

Slutligen kan magnesium appliceras lokalt på huden (transdermalt)i en form som brukar kallas magnesium ”olja.”

Detta är egentligen inte någon olja, utan en övermättad koncentration av magnesiumklorid och vatten. Det känns oljigt och halt när den appliceras på huden, men det absorberas snabbt och lämnar en något klibbig ”havssaltrest”, som kan tvättas bort. Det finns många fördelar med denna magnesiumbehandling, eftersom mag-tarmkanalen undviks helt och hållet och den laxerande effekten uteblir.

 

 Tillsammans med intravenös magnesiumadministration, ger transdermal behandling en större mängd absorberat magnesium än vad ens de bästa orala preparaten kan göra för att återställa den intracellulära koncentrationen. Det handlar om några veckor istället för månader som vid oralt tillskott.

 

 

FELANDE LÄNKEN?

Man kan sannolikt med säkerhet påstå att de flesta människor skulle ha nytta av ökad tillgång av magnesium i sin kost, särskilt i dessa tider med så många kost-, miljömässiga- och sociala stressfaktorer.

Naturligtvis kan inget enskilt näringsämne stå ensam i förhållande till kroppens behov. Första prioriteringen är att äta en varierad kost av närodlade grönsaker och animaliska produkter dig.  Att lägga till extra magnesium kan dock vara den felande länken näringsmässig för att hjälpa oss för att skydda mot hjärtsjukdomar, stroke, depression, benskörhet och många andra sjukdomar. För att förebygga och lindra dessa sjukdomar kan magnesium vara mirakulöst.


EFFEKTER AV MAGNESIUMBRIST

• ADD / ADHD
• Alzheimers sjukdom
• Angina pectoris
• Ångestsyndrom
• Arytmi
• Artrit-reumatoid och artros
• Astma
• Autism
• Autoimmuna sjukdomar
• Cerebral pares hos barn med Mg brist hos mammor
• Kroniskt trötthetssyndrom
• Hjärtsvikt

• Förstoppning
• Sneda tänder / smal käke hos barn från Mg brist hos mammor
• Karies
• Depression
• Diabetes, typ I och II
• Ätstörningar-bulimi och anorexi
• Fibromyalgi
• Tarm sjukdomar inklusive magsår, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit
• Hjärtsjukdom
• Hypertoni
• Hypoglykemi
• Sömnlöshet
• Njursten
• Lou Gehrig sjukdom (ALS)
• Migrän
• mitralisklaffstenos

• Multipel skleros
• muskelkramp, svaghet, trötthet
• Myopi-hos barn med vid Mg brist hos mammor
• Fetma – speciellt förknippad med hög kolhydrat diet
• Osteoporos
• Parkinsons sjukdom
• PMS, inklusive mensvärk och oegentligheter
• PPH (primär pulmonell hypertension)
• Raynauds syndrom
• SIDS (plötslig spädbarnsdöd)
• Stroke
• syndrom X
• Sköldkörtelrubbningar

 

Källa: Primal Body-Primal Mind, av Nora Gedgaudas.

 

 

MAGNESIUMINNEHÅLLET I MJÖLK

I allmänhet är mjölk inte en rik källa på magnesium, men många kulturer har genom tiderna varit beroende av mejeriprodukter som grund för en balanserad och hälsosam kost som givit styrka och vitalitet.

 

Dr Weston Price, till exempel undersökte invånarna i de schweiziska alperna samt den afrikanska Maasai stammen vars kraftiga och mot sjukdom motståndskraftiga innevånare hade lite eller ingen karies alls.

Men vi kan inte efterlikna dessa dieter med samma hälsosamma egenskaper om vi är beroende av dagens industrialiserade kostmodell?

 

 

Mineralsammansättningen på mjölk beror på många faktorer, bland annat rasen, av laktationen, frekvensen på mjölkning, miljöförhållanden, typ av betesmark, markens beskaffenheter och mängden markföroreningar.

 

”Grass tetani” (gräskramp), till exempel, är ett allvarligt och potentiellt dödligt tillstånd hos nötkreatur karaktäriseras av extremt låga nivåer av serummagnesium. Även kallad eller ”betes förgiftning” resultatet av när djur betar på snabbväxande unga gräs på våren eller hösten på mark som har en allvarlig magnesium brist. Detta kan hända när betesmarkerna har gödslats gödselmedel med hög kväve- och kaliumhalt. Vid akut förgiftning kan djuret räddas med injektioner av magnesiumsulfat, men utan synliga symtom kan magnesiumbrist i besättningen gå oupptäckta.

Motsatsen är betesmarker som erbjuder en mångfald av växter och även kan erbjuda mångfald i markens ekologi samt i näringsämnen till de betande djuren. 

 

I en schweizisk studie som undersökt 30 växtarter på alpina betesmarker, fann forskarna att ”den botaniska sammansättningen på en alpin betesmark har en betydande inverkan på näringsvärde av vallfodret. Med ett högre innehåll av råprotein, liksom fyra gånger innehållet av kalcium och två gånger innehåll av magnesium än andra betesmarker.”

 

När Schweiz besöktes av Dr Price betade boskapen på alpsluttningarna som var bevuxna av mängder av olika slags växter och bevattnades med det mineralrika glaciärvattnet som byborna även använde som dryck och i matlagning.

 

Många stressfaktorer tar sin tribut näringsmässigt på de mjölkproducerade djuren och därmed på kvaliteten på deras mjölk. Det handlar om trängsel, instängdhet, smuts och onaturligt foder som det första man tänker på som självklara brott mot djuren.

Men alltför ofta mjölkar man mer än en gång om dagen. Vilket resulterar i utspädning av näringsämnen i mjölken. Den dagliga produktionen blir större, men näringsämnena blir mindre i volym.

 

”Mineralinnehållet i mjölk och populära köttdelar har minskat avsevärt under de senaste 60 åren, enligt en ny analys av regeringens om den kemiska sammansättningen av vanliga livsmedel”, börjar en artikel i The Guardian om forskaren David Thomas vid jämförelse av mat tabeller från 1940 och 2002. Forskningen gjordes för konsumenternas ”watchdog group” i Storbritannien, och publicerades The Food Magazine.

 

Mineral minskningen i mejeriprodukter visade att mjölken förlorat 60 procent av sitt järn,

2 procent av kalcium och 21 procent av magnesium.

Jämfört med 1940, visade det sig att ostar hade minskat sin magnesium-och kalciumnivå.

Enligt analysen ger cheddar 9 procent mindre kalcium i dag, 38 procent mindre magnesium och 47 procent mindre järn, medan parmesan visar den brantaste nedgången i näringsämnen, med magnesium nivåer ner med 70 procent. ”

 

Det går inte att ignorera den nedåtgående magnesiumhalten i livsmedel eller i mejeriprodukter vid analyser av sjukdomars etiologi i stora populationer.

 

Anti-animaliska fett förespråkare tenderar att skylla på den skenande förekomsten av hjärtsjukdomar bland finländarna på deras höga intag av mejeriprodukter.

Men enligt Dr Mildred Seelig, New York University Medical Center, ”I Finland, som har en mycket hög dödligheten i IHD (ischemisk hjärtsjukdom), finns det ett tydligt samband med hjärtsjukdom och mängden magnesium i jorden . I östra och norra Finland, där jordinnehållet är ungefär en tredjedel av den som finns i sydvästra Finland, är dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom dubbelt så hög som den är i sydvästra Finland. ”

 

Av Ho och Khun undersökta faktorer som kan vara bidragande både till den ökande förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar i Europa, och med fallande nivåer av magnesium både i marken och i livsmedel. De kommenterade ”att i Finland, som har den högsta kardiovaskulära dödligheten i Europa, har utbudet av magnesium i kosten minskat år 1963 till en tredjedel av det vanliga intaget 1911. ”

 

Moderna, urbana finländare konsumerar naturligtvis pastöriserade mjölkprodukter, som inte bara har minskat i magnesium nivåer tack vare moderna uppfödningsmetoder, men också har mindre lösligt kalcium som ett resultat av denaturering av enzymet fosfatas under pastörisering. Kalcium som inte är lösligt fälls då ut i mjukvävnad som till exempel kärlsystemet, vilket kan bidraga till mängder av skadeverkningar som har samband med hjärt- och kärlsjukdom.

(Bara en av många risker med att dricka pastöriserad mjölk. I naturlig opastöriserad mjölk är fosfatat intakt och kan göra sin tjänst och att se till att kalcium hamnar där det skall – i benvävnaden! Övers.anm.)

Vi kan förmoda från dessa observationer att mjölkproduktion måste ske med respekt inte bara för djuret själv, men också för jorden i hagen som föder henne. När alla näringsämnen är i balans med varandra kan vi förvänta oss att maten har möjligheten att verkligen ge oss näring.

 

Oräkneliga stressfaktorer i livet idag ökar kroppens behov av magnesium – våra endokrina system är utmanade, miljögifter måste neutraliseras, överskott raffinerade kolhydrater i vår kost, för att nämna några.

Den fördelningen av näringsämnen som fanns i de folkgrupper som Dr Price besökte var också i rätt balans med människornas fysiska, känslomässiga och sociala natur. Vi kan bara sträva efter, både som konsumenter och producenter av mat, att uppnå denna jämvikt i vår egen miljö.

 

KOST källor till magnesium
I milligram per 100 gram

Alger 760 Pecan 142 Rödbetor 25
Vetekli 490 Valnöt 131 Broccoli 24
Vetegroddar 336 Råg 115 Blomkål 24
Mandlar 270 Tofu filmjölk av MG nigiri 111 Morot 23
Cashewnötter 267 Coconut kött, torkad 90 Selleri 22
Blackstrap melass 258 Grönkål 57 Biff 21
Näringsvärde jäst 231 Räkor 51 Sparris 20
Bovete 229 Majs, söta 48 Kyckling 19
Paranötter 225 Avokado 45 Grön paprika 18
Dulse 220 Cheddarost 45 Vinter squash 17
Filbertnötter 184 Persilja 41 Cantaloupemelon 16
Jordnötter 175 Torkade plommon 40 Aubergine 16
Millet 162 Solrosfrön 38 Tomat 14
Vete fullkorn 160 Sötpotatis 31 Mjölk 13

 

 

MAGNESIUM TILLSKOTT KAN VARA SVÅRT

Även när det verkar uppenbart att magnesium tillskott krävs för att lindra typiska bristsymtom som ångest eller hjärtklappning, kan det vara svårt att hitta det bästa sättet att höja den intracellulära nivån. Oftast kommer orala tillskott orsaka laxerande effekt på nivåer för låga för att återställa magnesiumnivån i cellerna.

 

EN FALLBESKRIVNING

Marina, vars make Alex återhämtade sig från en hjärtoperation, var tvungen att kämpa ”Jag märkte på sjukhuset att han gavs intravenöst magnesiumsulfat under intensivvård, men läkarna har aldrig nämnt det senare, när Alex var fick panikattacker, och anfall av matthet, högt blodtryck och arytmi.”

 

”Vi erbjöds läkemedel för alla dessa tillstånd, men vi båda ville undvika mediciner så lång det var möjligt, men vi kunde inte i början”.

 

”Ett par alternativläkare hade nämnt magnesium tillsammans med andra tillskott som skulle kunna hjälpa, men utan särskild tonvikt på magnesium, så det var genom trial and error som vi upptäckte hur effektivt magnesium kunde vara. Men först var vi tvungna att hitta det bästa sättet för Alex att ta den.”


”Kapslar av magnesiumcitrat och magnesium taurate båda orsakade diarré på endast en fjärdedel av den rekommenderade dosen.”

 

 

”Jag lärde mig att kronisk magnesiumbrist tyvärr ge dig en mycket reducerad tarmkapacitet, och det var sannolikt att Alex hade haft det under en lång tid. Det var svårt för mig att acceptera i början, eftersom han hade ätit en superb kost i många år, fullt av mineralrika ben buljonger, soppor med alger och nässlor, och inget socker eller koffein. Men i hans historia ingår decennier av intensiv stress och tydliga tecken på adrenal binjureutmattning.”


”Sedan prövade jag joniserat magnesium som inkluderade spårelement som  finns i Great Lake i Utah.”

 

”Jag kände att magnesium ensamt kanske inte var det bästa sättet att försöka få det att absorberas.  Genom att börja med några droppar i hans soppa, kunde Alex med tiden öka dosen, även om vi fortfarande var tvungna att vara mycket noga med att inte överstiga en viss dos för att diarrén inte skulle återvända.”

 

”Men vi började se positiva resultat. Först kom bättre sömn. Alex hade varit vaken var nittionde minut under natten – han måste gå upp till kissa och kämpa för att somna om, bara för att vakna igen i nittio minuter senare för att upprepa processen.

Han var säker på att hans sin prostata sviktade, men efter ungefär en månad med det joniserade magnesiumet, kunde han sova utan avbrott tre, fyra, sedan sex timmar i sträck. Vi insåg att hans prostata var OK, bra, men hans traumatiserade binjurar hade regelbundet givit en adrenalinkick för att skaka honom vaken. När de började lugna ner sig blev sömnen slutligen lugn nu vaknar han oftast bara en gång under natten och kan enkelt somna om Och jag vågar säga, han sover bättre dessa dagar än vad han har gjort på flera år. Med en god natts sömn är hans energi nivå under dagtid mycket bättre.”

 

 

”Alex hade fortfarande anfall av arytmi som var mycket skrämmande ibland skrämmande ibland. Även om hans hypertoni är bättre med alternativ behandling, visste vi att det fanns en näringsmässig komponent som vi måste tänka på.”

 

”En vän föreslog att använda homeopatiskt magnesium för att hjälpa till med absorption. Hon hade själv börjat använda magnesiumtillskott och hade upplevt samma problem med magen” upplevde samma problem med lös avföring när hon kom på denna lösningen.

Konceptet var briljant, vi behövde ett sätt att försiktigt få cellerna att acceptera magnesium

 

 

Vi började använda Magnesia Phosphorica i styrka 6x. 

 

Efter den alla första dosen så förbättrade hans avföringsproblem att vi kunde fortsätta samma dosering av det joniserade magnesiumet.

 

Det var som om en nyckel hade öppnat ett lås, och magnesium var nu in i celler där det skulle kunna göra nytta.
”En dag nämnde Alex i förbigående att han inte haft en enda stund av arytmi på en vecka. Detta var fantastiska nyheter, eftersom han hade haft åtminstone någon arytmi dagligen i månader. Alla sa till oss att det var väldigt vanligt efter hjärtkirurgi och vi tänkte att vi måste acceptera detta faktum. Uppmuntrad av hans framsteg, köpte jag lite magnesium ”olja” för att ha ännu ett sätt att använda magnesium utan att involvera tarmkanalen.
”Vår nuvarande regim innefattar användning magnesium olja en gång dagligen av. Jag lägger joniskt magnesium i dryck och kokvatten och matlagning.  Jag kallar detta ”microdosering”. Dessutom använder vi havets grönsaker och massor av buljonger kokta på ben. Tillsammans med Magnesia Phosphorica tar Alex vävnaden saltet Kali Phosphorica (kaliumfosfat) som är avsett för alla nervösa tillstånd. De två utgör tillsammans ett mycket gott hjärttonikum.  Vid sänggåendet, tar Alex en engångsdos av magnesiumcitrat och C-vitamin pulver. Detta är en avkopplande kvällsritual och stör inte tarmen.
”Den enda medicinen Alex fortfarande behöver är en betablockerare för högt blodtryck, en liten dos som vi hoppas kunna sluta snart. Om du kompletterar med magnesium och har högt blodtryck måste du ägna stor uppmärksamhet åt ditt blodtryck. Du kommer att behöva minska din medicinering annars kan ditt blodtryck snabbt bli för lågt! Du måste göra detta långsamt, för att ge kärlvävnaden tid att rekonditionera sig och återfå elasticitet, vilket det kommer att göra.
”Slutligen ville Alex själv att jag skulle tillägga att magnesium behandlingen tillät honom att flytta sitt fokus från sitt fysiska tillstånd till sitt andliga liv, och det utlöste en ny kreativitet. Han har börjat skriva och kommer att publicera den första i en serie av sina memoarer tidigt nästa år. Sannerligen, vem skulle ha trott så mycket healing kunde initieras genom att fylla på denna förbisedda mineral? ”


REFERENSER

Magnesium Miracle, av Carolyn Dean, MD, ND, Ballantine Books, 2007.

Transdermal Magnesium terapi, av Mark Sircus, AC., OMD, Phaelos Books, 2007.

Magnesium terapi, av Patricia Ann Braun, MD https:// pbraunmd.org / magnesium.htm.

Magnesium: Det näringsämne som kan förändra ditt liv, genom JI Rodale https://www.mgwater.com/rod06.shtml.

Läckande tarm och magnesiumbrist: https://magnesiumforlife. com / medicinsk-application / magnesium-och autism / .

https://findarticles.com/p/articles/mi_m0FDL/is_4_14/ ai_n24940334 / .

Primal Body-Primal Mind, av Nora Gedgaudas, Primal Body-Primal Sinne Publishing, 2009.

Healing Wise: kloka kvinna Herbal genom susun S. Weed, ask Publishing, 1989.

Sätt ditt hjärta i munnen, av Dr Natasha Campbell-McBride, Medinform, 2007.

Denna artikel publicerades i Wise Traditioner i livsmedel, jordbruk och konst Healing, De kvartalsvisa tidningen i Weston A. Price Foundation, hösten 2010 .

Om författaren

Katherine Czapp växte upp på en tre generationer, självförsörjande blandas familjens gård på landsbygden i Michigan. Efter att ha studerat ryska språket och litteraturen vid universitetet i Michigan, är hon tacksam för att ha upptäckt att de kunskaper och erfarenheter hennes anakronistiska uppfostran är användbara verktyg i det

21 århundradet. Hon arbetar självständigt som en tre-säsong organisk trädgårdsmästare och WAPF redaktör. Hon och hennes man Garrick lever det långsamma livet i Ann Arbor, Michigan. Om du vill veta mer om autentiska recept surdegsbröd och att få en levande kultur förrätt, besök www.realsourdoughbreadrecipe.com .

 

 

Comments

 1. 101
  gunilla malmberg säger

  Vet man om LCHF-kost, kosttillskott av magnesium kan påverka tics hos barn?

 2. 102
  Annika Dahlqvist säger

  @ 102 gunilla malmberg:
  Jag vet inte det – men det är absolut värt att prova.

 3. 103
  Monica Jacobsson säger

  Njursjuka bör undvika magnesiumterapi, säger Annika D. Har höjda kreatininvärden – ska undersökas. Saknar grovtarm. Värdena sjunker vid vätskedropp o Flagyl o Ciproxin
  Varför ska njursjuka undvika magnesiumterapi?
  Varför går inte Magn sulfat, -citrat aspartat, laktat. etc? Är det inte magnesiumoxid, Emgesan etc som man inte ska använda? Enl hårmin.test för 8 år sedan led jag brist på Magnesium. Vet Du om magnesiumdepåprov tas i muskler? i den konv. vården?

 4. 104
  Annika Dahlqvist säger

  @ 104 Monica Jacobsson:
  Var har jag nånsin sagt eller skrivit att njursjuka ska undvika magnesiumbehandling?

 5. 105
  Monica Jacobsson säger

  Förlåt. Borde stått; I en översatt, artikel av Weston A Price Foundation, ovan, påstås om magnesium…Tack för beskedet och kommentaren om magnesium. ”Terapi” med individanpassade doser är kanske bäst.

 6. 106

  Hej har läst din sida med intresse-har gjort 2 hårmineranalyser -varav den första för 1,5 år sedan-då jag sökte pga sömnbrist samt rikligt håravfall.
  Fick veta att jag hade tendens till snabb sköldkörtel samt binjurar samt var låg ämnesomsättare.
  blev ordinerad adrekomp, para-pack samt megaplus b(magnesiumtillskott)
  Hade nästan inget magnesium alls och jättehög stapel på uran.

  Försökte ta alla tabletter på en gång som ledde till häftig hjärtklappning
  Blev uppmuntrad att ta en i taget och stapla upp. Fick en massa konstiga bieffekter-innan kände jag mig inte sjuk-men Nu gjorde jag det plötsligt. värk dök upp och ljudeffekter -svårt att sova samt vid stress på jobbet ledde det ytterligare till häftigt hjärtklappning på kvällen.
  sökte akut vårdcentral-vilket de inte kund upptäcka något.
  Frågade där om en magnesiumtablett kunde leda till hjärtklappning?
  Tilläggas ska att jag aldrig haft hjärtklappning tidigare-men efter kosttillskotten började karusellen.

  Jag har alltid haft lågt blodtryck och är normalviktig-hur gör jag för att få upp magnesiumtillskottet -är det farligt med mega b med tanke på att jag har lågt blodtryck?

  Förstår samtidigt att kroppen jobbar på för fullt med avgiftning av uran, sanerar huset från radon (vilket var högt efter senare mätningar)samt lugnar ner tempot betydligt på jobbet

 7. 107

  Hej! Jag har läst mycket om att magnesium kan ha en positiv påverkan på tics. Min son är 6 år och har jobbigt med det så vi tänkte prova. Vilka doser kan man ge ett barn i hans ålder, är det ingen fara om man ger för mycket till barn heller?

 8. 108

  Hej
  Vi har ett floatingcenter och jag kan se direkta förbättringar för de som t.ex. har RLS, Fibro, Reumatism, stress och allmän värk. Vi använder 600 liter vatten med 400 kg Epsomsalt (magnesiumsulfat). Vi kan rekommendera bad eller fotbad med Epsomsalt . Vi har utfört egna studier men det finns även mängder av studier från bl.a. Karlstads Universitet. Hoppas att det går bra att jag kopierar din text med en hänvisning till din original webbsida.

 9. 109

  Hej Alla!
  Kika gärna in på vår sida balkan4life.se och läs mer om vårt helt naturliga Magnesiumvatten Donat MG 1000mg/liter. Detta kommer från hälsokällan Rogaska Slatina i Slovenien.
  I detta finns även naturligt Kalcium, Bikarbonat och Sulfat.
  Hälsningar Pia

 10. 110

  Men kan man ta endast magnesiumtillskott? Måste det inte tas tillsammans med kalcium och i rätt proportioner så att det inte blir obalans?

 11. 111
  Mikael Andersson säger

  Hej Annika! Jag är ett ”fan” av dig och LCHF ger mig ett bättre liv. Belackarna blir tystare och tystare och det är bra. Apropå magnesium så känner jag av mina leder ibland. Jag äter magnesiumtabletter (nyss börjat) och undrar varför du inte skriver något om dessa? Är det mycket bättre med andra sätt att få i sig denna mineral? Jag vill ju vara nyttig så jag hoppas att du kan klargöra detta för mig. Kram! Mikael!

 12. 112
  Dan Uhrbom säger

  Mycket intressant om magnesium. Det känns som att det stärker min nuvarande diet som rå vegan med mycket gröna blad och mycket kokosolja och olivolja. Kan man kalla det för LCHF-diet? Jag äter väldigt lite kolhydratrik mat, men det mesta innehåller lite kolhydrater i mer normala koncentrationer. Alltså ingen säd, bara lite nötter och lite fröer. Säd, fröer kan man låta gro för då spjälkas fytinsyran upp och gluten omvandlas. Det blir också märkbara positiva förbättringar om man långtidsjäser degen innan man bakar brödet i ugnen.

  Förstod av en fysiker att elektronerna börja bli ostabila vid upphettning till den grad att de börjar excitera: de går ut till en yttre bana och tillbaka. Men ibland så kan de hoppa över till ugnen eller kastrullen. Då har mineralet förlorat elektron och blivit förändrat från ett organiskt mineral till ett oorganiskt mineral. Och oorganiska mineraler har kroppen svårt att använda om det är brist på antioxidanter som kan leverera elektroner, – de svarar inte på signalerna. Minns en naturläkare som sade att samma patient kunde både ha skeletturkalkning och kalkupplagringar som hindrade cirkulationen. Kan det bero på konstgödslad pasteuriserad mjölk och kokt mat?

  Sedan jag läst Victoria Boutenkos bok om Grönt för Livet lärde jag mig att gröna blad innehåller alla essentiella aminosyror ca 1-6 %. När jag sommarhalvåret bara tar bladen från de vilda växterna, räknar jag med att de inte är genmanipulerade och att de oftast innehåller en bra balans av alla näringsämnen – av samtliga mineraler. Tidigare förstod jag att gröna blad innehåller omega 3 och jag fann en studie som säger att det finns D-vitamin i gröna blad – naturligtvis. Gröna blad från havet – alger ingår också i den dagliga kosten.

  Några årtionden har lärt mig att tycka om smaken från gröna blad och det blir numera ca 40-50 % gröna blad sommarhalvåret = ca 3-4 hg per dag – gratis mat. De används i green smoothies, vildsallader, gröna crackers, kokos-chocklad, torkade crackers – i nästan allt jag äter. Och det är gott numera.

  Upplever inga brister på magnesium, proteiner, D-vitaminer eller annat.

  Dr Mercola visade citat från New York Times i somras att man diskuterade vilken typ av mat man åt innan man började odla och innan man började upphetta maten, samt hur mycket våra gener hade förändrats sedan dess. På den tiden åt man mycket mindre sött och mycket mera bittert, surt och krävt. I dessa osmakligheter finns det väldigt mycket av de viktigaste fytonäringsämnen som man kallar dem och som mer eller mindre saknas idag. De menade att generna har ändrats så väldigt lite sedan vi började koka och odla att det lönar sig att prova den dieten om man vill optimera sin hälsa.

  De vilda djuren äter väl alla LCHF? I varje fall bara lite kolhydrater – fett blir det väl lite mindre av i den vilda miljön? Och de är aldrig sjuka om de kunnat undvika människans skadeverkningar.

  En bra kombination av mikroorganismer typ Probiform, kan normalisera matens försämring efter kokning, genom att de producerar antioxidanter, viktiga enzymer och de flesta näringsämnen. Probiform är också utmärkt som startkultur när man gör surkål och gör den ändå hälsosammare. Surkål kan vara bra att använda varje dag och den är mycket lätt att göra själv. Probiform kan också bryta ner syntetiska kemikalier från jordbruk, livsmedel och läkemedelsrester, så det är även bra som vattenrenare.

 13. 113
  Karlsson säger

  Hej Annika,
  & tack för en fantastisk sida.

  Jag är 43 och äter bisoprolol 2,5 mg X 2 för att sänka pulsen.
  Jag är en ganska stressad person av naturen och får lätt ett högt bltr utan att det behövs mkt.
  Är det okay för mig att ta magnesiumkapslar även om jag äter betablock? De tar väl inte och mixtrar med dem? Tänkte iaf fråga.

  MVH
  K

 14. 114
  Annika Dahlqvist säger

  @ 114 Karlsson:
  Jag är övertygad om att det är bra att äta Magnesiumkapslar, eftersom vår mat innehåller för lite av det. Oavsett om man äter Bisoprolol eller ej.
  Jag googlade nu på magnesium och hittade en tabell över magnesiuminnehåll i födoämnen.

 15. 115

  Hej,

  Jag tycker att Apotekets Magnesium är ett dåligt förslag eftersom den innehåller Aspartam. Aspartam ska man undvika lika mycket som man undviker klor, flour och andra cancerframkallande ämnen.

  Jag är en överkänslig person (p g a kroniska obalans) och länge letat ett magnesium preparat utan resultat hittils eftersom både olika magnesium föreningar (acid och salt) och tillsatser (även kiseldioxid och microkristallcellulosa) ger besvär. Min lösning blev solrosfrö. 100 g ska innehålla 355 mg Mg enligt: https://www.halsosidorna.se/Notterochfron.htm. GLÖM bara inte att komplettera med Omega-3 eftersom solrosfrön innehåller bara Omega-6.

 16. 116
  Anki Jonasson säger

  Jag har sedan tonåren haft kramper (sendrag) Just nu äter jag Star Nutrition Magnesium 800 2 tabletter som rekommenderat. I början hjälpte tabletterna. Men nu har jag fått tillbaka starka kramper igen och funderar nu på om man kan öka med en tablett/dag?

 17. 117

  @ Anki Jonasson:

  Hej Anki!

  Kika gärna in på vår hemsida vi har ett bra hälsovatten med mycket magnesium som jag tror hade passat dig. Vid eventuella frågor skicka på info@balkan4life.se

  Med vänlig hälsning
  Daniel Kepec

 18. 118
  Anki Jonasson säger

  @ Daniel Kepec:
  Vill du skicka en länk till den sidan. Mvh/Anki Jonasson

 19. 119
  Annika Dahlqvist säger

  @ Anki Jonasson:
  Om du klickar på hans namn får du upp hemsidan.

 20. 120
  LCHF-Bengt säger

  @ Anki Jonasson:

  Dosen Mg får man testa sig fram till, öka dosen varannan dag tills magen säger ifrån med lösare avföring, då minskar du ner lite. Efterhand så fick jag minska dosen, pga att mina depåer fylldes på, och till sist upphöra helt med tillskott efter en tid.

 21. 121
  Lars Henrik säger

  Kan den påstått minskade halten av magnesium i vår mat bero på överdriven eller onödig kalkning? Vissa forskningsresultat tyder på det. Ett pH-värde som närmar sig neutralt är troligen ogynnsamt av flera anledningar än så om man ska tro denna SLU-forskare:

  https://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/faktatradgard/pdf00/Tr.00-06.pdf

  Oavsett måste man förundras av den kemiska och biologiska komplexitet som en bit mark med några växter på utgör. Vi är ganska okunniga egentligen 🙂

 22. 122
  Susanne Ekeberg säger

  Hej!
  Var i Sverige kan jag köpa ”Magnesia Phosphorica i styrka 6x” som nämns i artikeln?
  Tacksam för svar.
  /Susanne

 23. 123
  Margareta säger

  En del, som äter LCHF har sjungit magnesiums lov. Magnesium lär kunna öka elasticitet i artärer.

  Länken nedan handlar om hur epileptiska barn kan få bot m.hj.a. ketogen kost.

  Undersökningen, som nämns Coppola G. et al. ” The impact of the ketogenic diet on arterial morphology and endothelial function in children and young adults with epilepsy: A case controll study.” nämner att epileptiska barn blir mycket bättre och även botade, men också att det finns tendenser till att artärer, blir stelare.
  Skulle detta kunna bero på magnesiumbrist?
  I linje med det är det i så fall kanske mycket viktigt, att komplettera med magnesium för LCHF:are!

  https://tranastyrka.se/blodkarlens-funktion-och-ketogena-dieter/

 24. 124
  Mikael Andersson säger

  Att man mår bra av magnesium förstår man ju när man läser det digra material som finns om detta. Däremot verkar det vara en djungel av motsägelsefulla kommentarer och påståenden. Skulle det gå att göra en lista på bra preparat – gärna med bild? Det är ju olika kvalitet på det mesta, så istället för att prova sig fram och sedan komma på att det nog bara var skräp man stoppade i sig skulle det vara bra med preparat man VET är bra.

 25. 125
  Inga säger

  Du ska ha magnesium citrat då det tas upp bäst. Jag käkar från wgt. De gör protein pulver också. Prisvänligt.

 26. 126
  lchfvän säger

  Mikael Andersson Skrev:

  Att man mår bra av magnesium förstår man ju när man läser det digra material som finns om detta. Däremot verkar det vara en djungel av motsägelsefulla kommentarer och påståenden. Skulle det gå att göra en lista på bra preparat – gärna med bild? Det är ju olika kvalitet på det mesta, så istället för att prova sig fram och sedan komma på att det nog bara var skräp man stoppade i sig skulle det vara bra med preparat man VET är bra.

  Den enda jag vet som har vissa rekommendationer är Kostdoktorn:
  https://www.kostdoktorn.se/rekommenderade-halsoprodukter

 27. 127
  Monica säger

  Hej! Undrar om man kan äta magnesium, zink och omega 3 samtidigt ? Eller finns det något förhållande dessa emellan som inte passar ihop?
  Monica

 28. 128
  Annika Dahlqvist säger

  @ 127 Monica:
  Jag vet ingen interaktion mellan dessa ämnen, så då borde de gå bra att ta tillsammans.
  Någon annan som vet något annat?

 29. 129
  malamatina säger

  Jag har hört eller läst, att magnesium bör man ta på kvällen, så det gör jag. Det är ju avslappnande och lite rogivande. Andra kosttillskott tar jag på morgonen, t.ex. B-vitamin, D-vitamin och Selen + Zink.

 30. 130
  Mikael Andersson säger

  Ett försenat tack för tipset Inga!

 31. 131
  Monika säger

  Hej… jag har ätit Magnesium (citrat främst) i ca 2 år…(ca 250mg/dag). Funderar på hur länge jag kan tillföra kroppen detta utan att kroppen skadas…

 32. 132

  Jag har läst att magnesium är bra till så mycket. Jag köpte kosttillskott av magnesium och någon b vitamin. Jag upplevde att jag blev piggare och att ledvärken blev mindre. Nu har jag dock drabbats av panikångestattacker. Jag har aldrig haft problem med det tidigare. Det går emot allt som sägs vara bra för just sådana. Jag tar tillskottet ca 1ggr/v ska tilläggas. Kanske kroppen reagerar negativt när jag inte tar tabletterna eller varför reagerar kroppen så?

 33. 133
  rosi tholin säger

  Hej
  Jag har osteoporos i ländryggen i kota L4, värde -2,9. Vad ska jag göra?, vill inte ta läkemedel som bisfonater i kom med kalcium o D. Vem ska jag vända mig till? Hur vet jag om jag har osteoporos typ 1 eller typ 2?
  Tacksam för svar
  Rosi

 34. 134

  Har märkt att jag blir väldigt yr när jag tar magnesiumtillskott. Hur ska jag göra för att få i mig det på bästa sätt. Tar även D-vitamin och MSM.

 35. 135

  Är det inte så att magnesiumklorid är det som gör att kroppen snabbare och effektivare tar upp magnesium – dvs bättre än magnesium citrat?

 36. 136
  Annika Dahlqvist säger

  @ 135 Inge:
  Anna Hallén har skrivit ett inlägg om magensium
  .https://www.annahallen.se/ar-alla-magnesiumpreparat-bra/comment-page-2
  Enligt det så är magnesiumklorid inte bra.
  Citrat, aspartat, laktat, sulfat är tydligen bäst.

 37. 137
 38. 138
  Isabella säger

  @ Anki Jonasson:
  Det absolut bästa magnesiumpreparatet som finns på marknaden är SuperMag från ” Bättre hälsa ”
  Med vänlig hälsning

 39. 139
  Josef Baranyi säger

  Mycket förvirrad!

  Vill ha svar!!! Vad är det som gäller?!?

  ”Kalcium är beroende av magnesium”

  Eller motsattsen: ”Högt intag av kalcium minskar magnesiumupptaget”
  https://kurera.se/har-du-magnesiumbrist/

  Kapslar säljs tillsammans med Calcium+magnesium!!!

  1: Dricker jag mjölk förlorar jag magnesium.
  2: Dricker jag INTE mjölk tar inte kroppen upp magnesium…

  En frisk människa behöver minst 300-450 mg magnesium per dag enligt officiella rekommendationer. I takt med att våra kostvanor har förändrats så har vårt intag av magnesium minskat från ca 1250 mg till knappt 250 mg per dag sedan början på 1900-talet.

  Jaha? Och? Vilken dos gäller för oss idag? Från 1250 mg/dag till rekomenderat 300-450 mg/dag.

  Vad är det som gäller?

 40. 140
 41. 141
  Annika Dahlqvist säger

  @ 139 Josef Baranyi:
  Vad jag förstår har vi nytta av magnesiumtillskott. Jag ställer mig frågande till din andra punkt om att mjölkintag behövs för magnesiumupptag. Det stämmer ju inte med att många människor i andra kulturer inte intar mjölkprodukter, och inte har mera benskörhet än vi. Har du någon referens till den punkten?

 42. 142
 43. 143
  Håkan Lundqvist säger

  Hej!
  Det står ju i texten ovan att läsa. Apropå på Annika Dahlqvists svar i inlägg 104?

  STRATEGIER FÖR MAGNESIUM TILLSKOTT

  Personer med njursvikt eller njursjukdom eller med extremt långsam hjärtfrekvens eller tarmobstruktion bör undvika magnesium terapi.

 44. 144
  Berith Hedlund säger

  Hej Annika!
  Är en förtvivlad mamma till en 23-årig dotter som hoppas kunna få svar och lugna min oro. När min dotter va runt 5-6 år konstaterades det att hon va glutenintolerant. Tyvärr slarvade hon under en period när hon kom upp i tonåren med dieten, men återgick sedan och blev strikt med vad hon åt. Vid 16 års ålder började hennes tarmar krampa, så illa att det påverkade hennes skolgång. Bollades mellan olika läkare och undersökningar, hon gick igenom en gastroskopi och även koloskopi. Men tarmarna såg bra ut, fick även beröm över att hon skött dieten väl. Så diagnosen blev svår IBS och något hon fick lära sig att leva med. Det går inte ens en vecka emellan hennes kramper, det är så illa att hon kommer inte utanför dörrarna många gånger, och det kan hålla i sig ett par dagar när det är som värst. Det påverkar hennes jobb, vilket har lett till att arbetsgivaren nu kräver intyg redan från 1:a dagen. Kramperna har varit så illa att det ett par gånger har slutat med ambulansfärd till sjukhus. Min dotter har även varit hos mag och tarmspecialisten på Sahlgrenska i Gbg, fick samma svar där att hon skulle lära sig att leva med det och att hon inte fick ta några starka värktabletter när det slutat med sjukhusbesök. Allt min dotter har fått gå igenom för det här har skapat en inre stress hos henne, vilket har lett till att hon även drabbats av Alopecia. Hon tappar håret fläckvis, efter ett par månader växer håret lyckligtvis ut igen. Men hon mår psykiskt väldigt dåligt när det inträffar.

  Av en händelse kom jag in på din sida och läste om magnesium….är det något som min dotter skulle kunna bli hjälpt med eller åtminstone få minskat besvären?? Eftersom hon är glutenintolerant så har ju kroppen svårare för att ta upp näringsämnena. Skulle hon kanske även behöva extra D-vitaminer? Griper efter varje litet halmstrå nu och hoppas på svar från dig.

  Vänliga hälsningar från en orolig mamma.

 45. 145

  @Berith Hedlund
  Ja, men läs på, det är en djungel! Jag känner igen mig lite i din dotter, och har sett andra unga tjejer med stora magproblem i kombination med ångest. Som barn var jag alltid trög i magen och fick allt oroligare mage under tonåren/efter 20. Har två gånger åkt in akut med magsmärtor som visade sig vara bara kramp i tarmen. Akuta magkatarrer några gånger, misstänkt stor cysta som visade sig vara bara luft i tarmarna, överlag känslig mage. Stress, depressioner, stora sömnproblem, ångest, ensidig kost, en hel del alkohol som ung student. Fick diagnosen colon irritabile. (Och depression då, återkommande.) Nu har jag inga problem alls, utan tvärtom en tålig mage. (Nu runt 40.) Jag plågas inte längre av ångest och depressioner. Mina insikter/reflektioner:
  – jag blev med tiden bättre på att lyssna på kroppen när det gällde mat/dryck;
  – det tog betydligt längre tid att lyssna på min kropp och mitt inre när det gällde övriga livet, vilket gjorde att jag drogs med återkommande depressioner och ångest tills för bara några år sedan, men jag nådde en punkt som tvingade mig att också lyssna på detta i mig själv (lära mig säga nej, känna efter vad jag själv vill och orkar osv.);
  – för mig är det tydligt hur mycket av mitt mentala mående hamnade i magen – mental stress och oro – dålig mat och visst tröstätande – allmän anspänning och dålig sömn;
  – innan min ”mentala” vändpunkt fick jag träffa en psykiater som kollade mina näringsvärden, pratade om mat och rekommenderade kosttillskott. Ungefär samma tillskott äter jag fortfarande dagligen, 10 år senare, och tänker en del på vad jag äter. (Långt ifrån fanatiskt, tänker på att stoppa in bra grejer men har inte ångest över mindre bra grejer jag också äter.) Även om jag inte blev av helt med ångest och depressioner förrän den nämnda mentala vändpunkten, så märkte jag tydligt att jag blev ”känsligare” om jag någon period lät bli att ta tillskotten. Jag förstår mina depressioner som uttryck för långvarig mental överbelastning, dvs. stress och en stressad hjärna gör exempelvis av med mängder av b-vitamin och magnesium. Jag är fortfarande stresskänslig och utsatt för en del yttre stress så tillskotten behövs för mig. För några månader sedan gjorde jag ett kort uppehåll igen och kände mig plötsligt och oväntat en dag som om jag hamnat i en akut depression. Bara vitaminerna gjorde ingen skillnad, men när jag mindes att jag ju tidigare blivit varse magnesiets betydelse och boostade ordentligt så bokstavligen rann ångesten bort efter ett par timmar!
  – hade tänkt skriva kort, men det kan jag ju inte så det blev långt. Men ja – magnesium och andra tillskott kan göra stor skillnad, men jag rekommenderar starkt att också försöka reda ut det psykiska måendet och stressen, både för själens och magens skull. Angående tillskott kan denna läsas: https://www.medibalans.se/press/Naringsaspekter.pdf (De tillskott jag själv äter är b-komplex, c, d och mineralkomplex med högt innehåll av magnesium; märken som Solgar, Holistic, Great Earth.)

 46. 146

  @ Berith Hedlund:
  Skrev svar i ett nytt inlägg, utan att trycka på ”svara” i ditt inlägg. Hoppas du får se mitt svar i alla fall!

 47. 147

  Vad jag har läst mig till så ska man få i sig joniska mineraler. Om vi då tar magnesium, vilka sorters magnesium är joniska? Citrat och malat t ex har hög biotillgänglighet, och tas lättare upp i kroppen (och rekommenderas därför av många), är dem joniska? Ifall dessa INTE är joniska, ska man verkligen äta dessa då?

  Sjukt snurrigt.

 48. 148
  Anki Jonsson säger

  Hej, Jag är 60 år och har högt blodtryck. Jag tränar varje dag, äter förhållandevis nyttigt, måttlig med kaffe och alkohol. Är något stressad. Jag har hört att magnesium taurate kan vara bra som tillskott mot högt blodtryck? Stämmer det? Och i så fall vilken sort ska man välja? Det är svårt att hitta då det finns en djungel av magnesiumpreparat.

 49. 149
  Annika Dahlqvist säger

  148 Anki Jonsson
  Ja magnesium är bra för hela kroppen inklusive cirkulationsorganen, med sitt blodtryck.
  Vilket magnesiumtillskott som är bäst vet jag inte. Jag köpte -citrat när det sas att det var bäst, så nu fortsätter jag med det tills förpackningen är slut.

 50. 150
  Birgitta Kiviet säger

  Hej Annika – du verkar vara en klok läkare och jag skulle vilja fråga dig något: jag är en 65 årig kvinna som de senaste 16 månader har haft 7 tarminfektioner (pga divertiklar) inte normalt förstås och även om jag har ätit antibiotika några ggr så försöker jag alltid fasta mig ur det. Har aldrig blivit inlagd för det vill jag undvika!
  Oftast lyckas detta med fastan men denna gång blev det värre. Fick ta till antibiotika igen för jag trodde tarmen skulle spricka det gjorde så j….la ont. Senast hade jag en CPR på 190! Jag motionerar äter inget kött röker inte dricker mycket måttligt och tycker jag gör det mesta rätt men tydligen inte. Läkarna förespråkar bara mer fibrer men jag börjar tro att jag får i mig för mycket fibrer. Nu vill de förstås operera o ta bort den biten av tarmen där divertiklarna sitter men jag tycker verkligen inte om sjukhus. Nu lästa jag om en kvinna som hade lagt om sin kost till LCHF och klarat sig i 5 år efter det. Har du nå’t bra råd att ge mig.
  Mycket tacksam för svar. Med varma hälsningar Birgitta

 51. 151
  Annika Dahlqvist säger

  150 Birgitta Kiviet
  Ja jag kan inte annat än att rekommendera en antiinflammatorisk LCHF-kost. Många med tarminflammationer har blivit bättre av det. Ökning av fibrer bättrar inte, kan vara snarare kontraproduktivt. Kokosfett och kanske kolloidalt silver kan förbättra.
  Fler tips några?

 52. 152
  Dan Uhrbom säger

  150 Birgitta Kiviet

  Kokosfett, 2-3 msk morgon och kväll och tillräckligt mycket kolloidalt silver tror jag också på. Kolloidalt silver kan ta ner inflammationerna i tarmarna. Kanske 1 till 2 dl per dag tills det blir bättre – för att därefter minska doseringen, – men inte mer än att förbättringen fortsätter – börja dock lite försiktigt så att onödiga utrensningar triggas igång för snabbt.

  Kan också tänka mig kolloidalt silver som lavemang en gång för att testa hur det upplevs, för är det mycket problem i tjocktarmen kan det ge värdefull läkning. Ca 1 dl ks i en liter ljummet vatten kanske är lagom. Upplevs det positivt så kanske det bör fortsättas med fler lavemang?

  Kvinnan som skrev boken ”How to beat multiple sclerosis” drack en halv liter kolloidalt silver per dag under ett år, innan hon kunde lämna rullstolen – så risken att överdosera är ganska liten. Doseringen kan alltså vid behov ökas en period.

  Detta med gröna blad som mixas med frukt och vatten, normaliserar saltsyreproduktionen i magsäcken, kan vara värdefullt vid svårare magproblem – för det stödjer magens funktioner att ta hand om mat och matsmältning. Drick 1 – 2 liter per dag. Nu blir det ju allt fler gröna blad i naturen som också är gratis…

  Nästa steg är att undvika gluten, laktos, kasein, äggprotein och socker för att se om kroppen tål det eller ej.

  Ytterligare ett steg är att börja med en bra probiotika, där Probioform som är i flytande form, lär vara överlägsen. Och den kan både intas oralt – eller som lavemang för att testa hur kroppen mår av det – men inte samtidigt med kolloidalt silver utan med ett mellanrum på ett par, tre timmar.
  Det är känt att Probioform innehåller också mikroorganismer som kan bryta ner syntetiska kemikalier effektivt.

 53. 153
  Birgitta Kiviet säger

  Tack snälla ni Ja nu kunde jag läsa det:-) Denna teknik suck….. Jag ska prova kolloidalt silver – har hunnit läsa mycket gott om det. Just nu äter jag antibiotika – kan jag ta det samtidigt eller behöver jag vänta till dess kuren är slut innan jag börjar med silvret?
  Tacksam för svar än en gång / Birgitta

 54. 154
  Annika Dahlqvist säger

  153 Birgitta Kiviet
  Jag vet inget som säger att man ska skilja på antibiotika och silvervatten. Troligen så förstärker de varann.

 55. 155
  jala säger

  Silvervattnet går alldeles utmärkt att ta när du medicinerar.

 56. 156
  XMargareta säger

  Enligt medicinska referenser förmedlade av ”The Silver Edge” förstärker antibiotika och det sk kolloidala silvret varandra och om jag minns rätt, så kunde någon bli frisk först efter, att man kombinerat de båda.

 57. 157
  Birgitta Kiviet säger

  Undrar en sak till – hur mycket kolloidalt silver bör jag ta för att få bukt med återkommande divertikulit? Kan 1 msk i ett glas vatten vara tillräckligt?

 58. 158
  XMargareta säger

  Detta kan nog ingen svara på. Man får till exempel inte hävda att så och så mycket bör man ta för det och det.

  Kolloidalt silver är tillåtet att försäljas som vattenreningsprodukt.
  Hävdar man läkeegenskaper, så måste det klassas som läkemedel och som sådant får det inte saluföras i Sverige.

  Då kan det kanske bli svårigheter av diverse slag
  Du kan höra dig för om erfarenheter dvs, någon kan tex skriva så och så gjorde jag.

  Själv har jag inga erfarenheter, som efterfrågas.

 59. 159

  Du bör undvika kost som skapar inflammationer samt vissa läkemedel som kan göra skada i tarmväggen. Beträffande kolloidalt silver så kan du dricka det outspätt. Förslagsvis 1-2 dl som du smuttar på under dagen.
  Lycka till.

 60. 160
  Helén säger

  Svar till Birgitta Kiviet
  Då Kolloidalt silver är helt omöjligt att dosera pröva dig fram.
  Inget kan hända mer än att du blir fri dina problem.
  Det finns massor av anekdoter användarberättelser och erfarenheter från människor över hela världen om deras upplevelser googla dig fram och lycka till !

 61. 161
  Agneta Månlid säger

  Vilken fantastisk sammanställning och tråd, tack!
  Jag har anmärkning på mitt vatten med för högt fluor. Har läst att fluoret tränger undan jod och man kan få problem med sköldkörteln, vilket har hänt mig.
  Jag får dålig effekt av levaxin och vill därför gå till roten, att få bort fluoret i det vatten jag dricker (jag dricker bara te och vatten).
  Jag har på youtube sett flera tips om att använda magnesiumoxid (från apoteket) i ett melittafilter och att det ska binda fluor och arsenik. Enkelt och billigt om det fungerar. Vad tror du Annika om det?

 62. 162
  Annika Dahlqvist säger

  161 Agneta Månlid
  Jag är inte insatt i den frågan. Någon annan?

 63. 163
  Ulf Proohf säger

  hej jag har gått över till LCHF och äter Pradaxa blodförtunnande och har hjärtflimmer
  Och pacemaker samt lite högt blodtryck har också diabetes säger läkarna men
  Det ligger på 6,2 tycker inte det är såhögt
  Lite överviktig kan jag fortsätta med LCHF
  Tacksam för svar
  Ulf Proohf
  Borås

 64. 164
  Annika Dahlqvist säger

  163 Ulf Proohf
  Absolut, LCHF är den nyttigaste kosten för hjärtsjuka: Inget socker, minimalt av blodsockerhöjande stärkelse, ’lagom’ mycket av protein, och resten av närings- och energibehov i form av naturligt fett. Lagom mycket av grönsaker. Då får hjärtat optimala förhållanden för att fungera.

 65. 165
  Sigge Johansson säger

  #161 + #162:

  Jag var mkt missnöjd med mitt kommunala vatten — de säger visserligen att ”…de regelbundet kontrollerar vattnet…” MEN de kontrollerar då bara vissa utvalda ämnen — vilket är långt ifrån ALLA farligheter som kan fnnas i vattenledningarna.
  Att göra en sådan analys är mkt dyrt och kommuner bryr sig inte ett skvatt om konsumenternas hälsa utan försöker enbart ligga inom inom fastställda riktvärden för några få dokumenterat hälsovådliga ämnen.

  Jag investerade i en vattenrenare placerad på diskbänken, kopplad till vattenkranen.
  Använder det vattnet till alla former av invärtes förtäring — kaffe, te, matlagning etc.
  För disk och liknande växlar man bara över till det kommunala vattnet med en liten praktisk 2-läges-kran.
  Vattnet smakar bättre än dyrt flask-vatten och är förmodligen dessutom betyligt renare! ☺

  Vattenrenaren opererar med ett s.k. microspiral-filter samt ett aktivt-kol-filter, räcker till rening av ca 25.000 liter och plockar bort i princip allt som inte hör hemma i mänsklig metabolism.
  Gav 1.900 kr för min för ca 1 år sedan hos denna återförsäljare: https://vitaminer.nu/sv/artiklar/vattenrenare-g1-2.html. (detta är ingen reklam för detta företag utan enbart en vink om vad för slag av renare jag talar om)
  Teknisk information om vattenrening med denna teknik finner du här: https://www.naturligvattenrening.se/index.html

  Priser kan dock variera och ibland lämnas bra erbjudanden — det kan löna sig att surfa runt lite…
  Men engångsbeloppet ca 2.000 kr för att få garanterat rent vatten måste betraktas som en försumbar utgift. Utbytesfilter ligger på 500–600 kr…. Fast 25.000 liter dricker man inte upp i första taget så det kan nog gå några år innan ett byte är nödvändigt.
  Ett tips är dock att ha utbytesfilter liggande.

  Lycka till….

 66. 166

  Hej!

  tack för bra information. saknar dock en aspekt. Jag har förhöjda magnesiumvärde 1.23mm/L vid ett test nu. Det skiljer sig från några månader sedan då det låg på 0.84..jag har dessutom lös avföring som jag förstår kan vara en följd av magnesiumet. Andra provsvar ) sköldkörtel, njurfunktion mm) är inom referensvärdena men jag vill ju tvärtemot vad som behandlas här på denna sida alltså få NER magnesiumet. Hur gör man då? Läkaren som analyserat säger att det sannolikt är en normalvariation men jag blir tveksam, vad säker du? Eller ska jag misstänka att jag är sjuk på något sätt ändå och att magnesiumet bara är ett uttryck för att något annat inte fungerar? Det är vad jag tror när jag läser runt. Men jag mår i övrigt bra.
  L

 67. 167
  Dan Uhrbom säger

  Skulle vara intressant att få reda på vilken kost du äter Liza och hur länge du haft förhöjda magnesiumvärden?

  Du har lös avföring, men även diarré? Luktar avföring och gaser väldigt illa?

  Varför kollade du magnesium värdena?

  /Dan

 68. 168
  Åggan säger

  om du mår bra varför är du då så inne på å ha värden inom referensramar? man skall känna efter hur man mår, mår man bra då e dina provsvar också inget du skall lägga fokus på. många är fixerade vid labbprover helt i onödan vilket egentligen inte är så konstigt då hela vårdbranschen med läkemedelsbranschen i knäna bara är en sk provsvarsyrkesutövare. alla människor är olika och man bör därför inrikta sig på hur man mår och inte några referensramar på prover.

 69. 169
  Annika Dahlqvist säger

  166 Liza
  Jag har inte hört om förhöjda magnesiumvärden. Det brukar sägas att kroppen gör sig av med eventuellt magnesiumöverskott. Så blodhalten brukar alltid hålla sig normal. Magnesiumbrist brukar inte visas i blodprov, utan man får bedöma det från symtom.

 70. 170

  tack för respons!
  Hej Dan 167
  jag äter fisk, skaldjur, inte kött, men undviker kolhydrater från vitt bröd, pasta, ris. och potatis. jag äter däremot mycket nötter, frön, yougort, ost, mycket grönsaker, olika former av kål, lite frukt som citron, lite banan, grapefrukt, ett äpple ibland. bär. jag äter äter ofta ganska feta såser. magnesiumet visade högt nu vid senaste mättillfället men har legat lagom tidigare men ungefär samma kost (möjligen äter jag mer nötter nu men mindre musslor t.ex.. Avföringen luktar inte särskilt mycket men är ibland lite blek. magnesiumet ingick i ett större test så det var inget jag särskilt efterfrågade. Tror du att man kan äta sig till ett överskott. jag har försökt läsa mig till det men blir inte klok på den frågan.

  Aggan 168
  ja det har du rätt i det. Men jag har ju väldigt lös avföring, så det var ju en sak.

  Annika 169
  ja jag tänker att det är kanske är därför jag har så lös avföring. Kroppen gör sig av med magnesium.. Därför undrar jag nog också om det är så att jag ätit mig till överskottet…

 71. 171
  Dan Uhrbom säger

  Hej Liza
  Bra att du undviker kolhydratrik mat, men mycket nötter och fröer låter tveksamt. Men lägger du dem i blöt så de sväller och groprocessen startar blir de bättre att äta.

  Maten du äter gör troligen att det blir för lite saltsyra i magsäcken, vilket orsakar bieffekter som sämre matsmältning, oönskade mikroorganismer etc. Kokt mat orsakar även lägre pH vilket gör att nyttiga mikroorganismerna i tarmarna minskar sina populationer.

  Om du lägger till att äta 1-2 liter green smoothie som mixas av gröna blad, frukt och vatten varje dag så kommer det att ge en mättnad – och då äter du mindre av det övriga. Det kan återskapa balansen i hela kroppen och normalisera alla dina mätvärde.

  Detta kan även hjälpa dem som har lös avföring, men komplettera då gärna med Probioform.

  Lärde mig av en indisk läkare i helgen att de använder Probioform mikroberna som mini-lavemang efter att tarmen tömts. De tar in ca en msk i anus med en liten ”öronblåsa” som man håller kvar några timmar. Då äter dessa 80 mikroorganismer in sig i tarminnehållet upp i ändtarmen och hela tjocktarmen som gör att tarmfloran kommer mer i balans. Kan vara mycket bra för ulcer, crohns, celiaki, läckande tarm, IBS etc.

 72. 172

  171 Dan
  stort tack! jag prövar alla dina förslag som när jag hör dem låter rimliga, och förstod till sist, ja det var lätt jag googlade, också vad en öronblåsa är, väldigt smart!
  Liza

 73. 173

  Hej,
  jag har en dotter på 11 med ADHD och sömnstörningar som jag gärna vill ge magnesium men vilken sort? Det finns ju så många varianter. Av vad jag har läst kan dessa tre påverka sömnen, varav den sista både står som uppiggande och rogivande: Magnesiumsuccinat, Magnesiumglycinat & magnesiumcitrat. Vad skall man välja? Om det är laxerande så är det bara en fördel.

 74. 174

  Den gröna färgen i gröna blad kommer från en magnesiumbindning i klorofyll molekylen, där den är ersatt av en järnbindning i blodmolekylen. Så att äta mycket gröna blad (finns gratis i naturen) är både nyttigare, naturligare och bättre. För bladen innehåller också alla essentiella aminosyror, tre olika D-vitaminer och organiska mineraler samt näringsämnen.

  Djuren lever i stort på gröna blad och de har aldrig mineralbrister eller är sjuka.

  Mixa gröna blad med frukt, ingefära, vitlök citron eller cayenne och vatten, så får man lätt i sig tillräckliga volymer av alla näringsämnen i stort sett.

  Få bort socker, gluten, laktos, kasein och äggprotein.

 75. 175
  Annika Dahlqvist säger

  174 Dan Uhrbom
  Så du menar att vi får i oss alla näringsämnen vi behöver om vi äter gröna blad? Jag trodde att det var gräsätare som klarade det?

 76. 176

  @ 175 Annika Dahlqvist.

  Jag delar din uppfattning Annika.

 77. 177
  Georg W säger

  Ann Haluzova – magnesiumcitrat (och kalciumcitrat) Flickebarnet är förgiftad av växternas Oxalater och lektiner. Jag rekommenderar ren carnivore-diet, kött, mjölk (-produkter, ohomogeniserade) och ägg. Första reaktionen när man utesluter Oxalater (grönsaker och växtföda) är att kroppen renar sig själv, efter att i hela sitt liv fått kämpa mot nya dagliga tillförda Oxalater. Det innebär att alla inflammationer och gömda infektioner kommer fram och blommar ut en sista gång. ADHD beror på växtföda, socker och fyrkantig mjölk!

  Dan Uhrbom
  Gulle dig som sticker huvudet i lejonets mun! Jag ser mig själv som avprogrammerare av veganer (: och alla veganer jag pratat med har varit unga oerfarna religiösa kulturbärare av Disneys idealmänniska. Du är den förste vuxna betande människan jag mött. Jag hörde en veganpojke som berättade om att det i Skandinaviska fjällkedjan finns människor (män?) som lever vegetariskt på vad naturen ger dem. Det reser ju en del frågor hos oss som studerar metabolism och biokemi.

  Du ser ju frisk ut på bild, fast du borde sitta i en rullstol. Hur f-n bär du dig åt? Vad äter du på vintern? Anser du att man kan äta växtföda från globala kemiska industriplantager? Vet du att alla metangaser som kossor skylls för kommer från konstgödselproduktionen, alltså växtfödoproduktion utan betande och bajsande djur.

  Mina får vägrar att äta gräset på min gräsmatta! Inget staket i världen kan hindra mina får från att rymma till skogs och diversifiera sitt oxylatintag. Fåren vet när de får för mycket gifter från en växt och det är dags att byta diet. Mina får får en mineralhink som de slukar, trots skogspromenaderna. Två får åt rhododendron och var mycket nära att dö. Vissa växter, bl.a. krukväxter är så giftiga att munnen fräts sönder vid kontakt.

  Många unga människor ser dig som ett exempel på att man kan leva ett helt liv som vegan och vara frisk. Dessa ungdomar är undersökta i Göteborg. 80% av dem lider av järnbrist! Din matfilosofi skadar barn!!!

  Du måste förstå att allt grönsaksätande, nästan, dog igår! Växter innehåller Oxalater för att döda dem som äter dem. Oxalater är en nanomagnet som binder mineraler och ger näringsbrist och en kropp full av mikroskopiska knivar. Som tillsammans med kolhydrater matar inflammationer. Växtföda är åldrande och förstörelse av kroppens näringsupptag.

  Vet du vilka växter som inte innehåller Oxalater? Hur kan din kropp klara oxalatförgiftning? Hur renar du dig?

  Jag vill poängtera att jag förutom ovanstående hyser den djupaste respekt för kunskaper om Naturens läkande örter. Men att äta värdelös biomassa?!? Endast bakterier och svampar, i hela universum, kan äta stärkelse och cellulosa. Så vad är du, bakterie eller svamp? (:

 78. 178

  Ja, Annika! Om vi inte upphettar bladen så är alla behövliga näringsämnen där. Och det är i gröna bladen växterna bildar D-vitaminer och omega 3. Vi kan mala bladen, mixa dem till green smoothie, finhacka dem till vildsallader, fermentera dem,
  Sockret från fotosyntesen blandar växten med sin sav, som den pressar ut genom de framväxande rotspetsarna nere i jorden. Där den söta saven finns bildas det stora populationer av mikroorganismer som tycker om just den saven som blandats med sockret. Mikroorganismerna som äter av det, och bildar surt avfall som smälter mantelytorna på sten och sandkorn, vilket åter-normaliserar pH sakta + att mikroorganismerna bildar alla de näringsämnen de är skapade till att göra. Strax efter rotspetsen börjar sidorötter växa fram, som suger upp den bildade näringen och alla sav/socker/lösta mineraler.som bildats och som växten är beroende av.

  Genforskare ansåg för några år sedan att vi levat med schimpanserna under en period av 2 miljoner år och att den perioden slutade för ca 6 miljoner år sedan. Det måste vara så, säger de, då vi har samma blodgrupper och andra likheter… Om vi jämför den maten de äter med den mat vi åt INNAN vi började odla och INNAN vi började upphetta vår mat, så blir det snarlika resultat.
  Skelettet man hittade i Spanien för fyra år sedan och som var 50-tusen år gammalt, hade ätit gröna blad, svamp, mossa och pinjenötter, men inget kött. Den personen var säkerligen raw vegan sedan födelsen under fler generationer.

 79. 179
  Annika Dahlqvist säger

  178 Dan Uhrbom
  Jag skulle i viket fall inte vilja riskera min hälsa genom att livnära mig enbart av gröna blad.
  Däremot kan gröna blad vara en del i en näringsrik varierad LCHF-kost.

 80. 180

  Du skriver:
  Magnesium står för gnistan som tänder alla metabola funktioner som berör skapandet av energi.
  Jag förstår vad du menar men … Kan du inte – istället för ”skapande” – skriva ”omsättning”, ”omvandling” eller något liknande? Nu låter det mest som ett hån av Alberts energiprincip.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa