Fantastiska magnesium

Margareta Lundström (Göteborg) har översatt en artikel av Weston A Price om magnesium:

Fantastiska Magnesium
(Detta är en översatt artikel från den högt respekterade och obundna Weston A.Price Foundation. Översatt  2011av Margareta Lundström)

Den förbisedda mineralen som vi inte kan leva utan

Magnesium är en alkalisk jordmetall, det åttonde mest förekommande mineralet i jordskorpan. På grund av dess lättlöslighet i vatten är magnesium den tredje mest förekommande mineralen i havsvatten, efter natrium och klor. I den mänskliga kroppen är magnesium den elfte mest förekommande mineralen i massa mätt. Omkring 28 gram.

Det mesta av magnesiumet i kroppen förekommer i skelettet och i tänderna – minst 60 till 65 procent av den totala mängden. Nästan hela den resterande mängden återfinns i muskelvävnaden och i cellerna, under det att endast en procent finns i vårt blod.

 

Betydelsen av magnesiumjoner går inte att överskatta.

 

Magnesium står för gnistan som tänder alla metabola funktioner som berör skapandet av energi och av dess transport (ATP, kroppens grundläggande energiform) och för bildandet av proteiner – för nukleinsyrorna som utgör livets kemi – RNA och DNA, i alla kända levande organismer.

 

I växter finns en magnesiumjon i centrum av varje klorofyllmolekyl, vilket är avgörande för att skapa energi från solljus. Magnesium är ett livsviktigt element för både djur och växter. Det är delaktig i hundratals enzymatiska reaktioner och påverkar praktiskt taget alla aspekter i allt levande.

 

Varenda cell i kroppen kräver rätt mängd magnesium för att fungera, annars går de under.

 

Starka ben och tänder, balanserad hormonnivå, ett fungerande nerv och hjärt-kärlsystemet, välfungerande avgiftningsfunktion och mycket mer är beroende av cellulärt magnesium.

 

Den mjukvävnad som innehåller den högsta koncentrationen av magnesium i kroppen är hjärnan och hjärtat. Det är två organ som skapar en stor mängd elektrisk aktivitet, och som kan vara särskilt sårbara för magnesiumbrist.

 

Magnesium samverkar med kalcium för att reglera elektriska impulser i cellen.

Magnesiumkoncentrationen inuti friska celler är tio tusen gånger större än kalcium.  Det är en viktig skyddsfunktion inbyggd i denna skillnad.

 

De cellulära kalciumkanalerna låter mineralet komma in i cellen bara så länge som det behövs för att genomföra en impuls. Det utvisas omedelbart av magnesium när dess uppgift är klar.  Denna kontroll är nödvändig för att förhindra kalcium ackumuleras i cellen och orsakar farlig hyperexcitation, förkalkning, celldysfunktion och även celldöd.

 

När kalcium ackumuleras i cellerna på grund av otillräckligt med magnesium kan det uppstå ihållande kramper, ryckningar och tics.  När magnesiumbrist blir kronisk, kan vi få symtom på angina pectoris, högt blodtryck, arytmi eller kontraktion kännetecknande för astma, migrän eller smärtsamma menstruationskramper.

 

Magnesium fungerar som en naturlig kalciumantagonist och ansvarar för avspänning i motsats till kalcium som är sammandragande. Således är magnesium avgörande för funktionen av vårt parasympatiska nervsystem. Våra kroppar är konstruerade för att huvudsakligen arbeta i ett lugn och avslappnat parasympatiskt tillstånd, snarare än under det pulshöjande, stress och adrenalindrivna sympatiska nervsystemet dominans, som nästan är konstant för många av oss idag, och som förbrukar stora mängder magnesium.

 

Magnesium är viktig för så många kroppsfunktioner och brist på magnesium är så intimt involverad med sjuklighet, att man talar om magnesiummiraklet, för dess förmåga att bota eller lindra sjukdomar.

 

Den aktuella listan över sjukdomar med direkt och med styrkta samband till kronisk och akut magnesiumbrist är lång, och innehåller många sjukdomar som konventionell medicinsk behandling vanligen inte uppmärksammar som magnesiumbrist (se nedan).

Pågående forskning hoppas att avslöja ytterligare samband mellan magnesiumbrist och andra sjukdomar.

 

Magnesiumbrist är endemisk

Tyvärr är det svårt att förse våra kroppar med tillräckligt med magnesium, även med en bra balanserad fullvärdig kost.

Moderna jordbruksmetoder använder generellt NPK-gödselmedel (kväve, fosfor och kalium). Både kalium och fosfor fungerar som antagonister till magnesium i jorden. I kalkrika jordar skapas en relativ magnesiumbrist (det magnesium som finns är bundet och därför oåtkomligt för grödan). På sand- eller lerhaltig jord som är svagt sura, är det oftast brist på magnesium därför att det läcker ut från jorden och således inte heller där blir tillgängligt. Detta läckage förekommer också som svar på surt regn.

 

Magnesium är i själva verket ett av de mest utarmade mineralerna inom jordbruket.

För att ytterligare förvärra saken, så introduceras ständigt nya hybrider av grödor som har utvecklats för att anpassas till magnesiumutarmade jordar.

Således, när mineralutarmade grödor äts av djur eller av oss, kommer de förr eller senare orsaka sjukdom. Även om ekologisk odling borde vara ett bättre val näringsmässigt är detta inte alltid fallet. För hälsans bör man ta reda på hur din odlare återför saknade mineraler på sina åkrar.

 

”Vet du att de flesta av oss idag lider av allvarliga brister i kosten som inte kan åtgärdas förrän våra utarmade jordar får tillbaka sin rätta mineralbalans?”

Ett alarmerande faktum är att livsmedel (frukt, grönsaker, spannmål) på miljontals hektar mark inte längre innehåller tillräckligt av vissa mineraler, svälter oss, oavsett hur mycket av dem vi äter. Sanningen är att våra livsmedel varierar enormt i värde, och vissa av dem kan inte kallas föda.”  Dessa varningens ord är från ett Senats dokument (USA) från år 1936!

Jordens mineralbalans var ett ämne av allvarlig nationell angelägenhet för mer än sjuttio år sedan, och det underskottet har påverkar oss, samtidigt som det stadigt blivit sämre tillgång på magnesium, efter våra farföräldrars generation.

 

Magnesium och andra näringsämnen minskar eller förstörs helt i processen efter skörden; vid hanteringen, vid kylning, vid transporten och lagringen även om alla dessa steg sker på ”rätt sätt.” Genom att köpa produkterna och sedan lagra dem i flera dagar i eget kylskåp fortsätter förlusten av näringsämnen antingen produkterna är från stormarknaden eller din lokala odlare.

 

Livsmedelsförädling orsakar enorma förluster av magnesium i livsmedel som vanligen är ganska bra källor till det, t.ex. bladgrönsaker, nötter, frön och fullkornsprodukter. Det mesta av magnesiumet som finns i frön finns i skalet och i grodden – detta förloras vid malningen till det vita mjölet. Det vita mjöl som används i hundratals näringstomma förädlade livsmedel.

När nötter och frön rostas eller deras olja extraheras går magnesium förlorat.

Kokning av grönsaker gör att det magnesium de ev. kan innehålla läcker ut i kokvattnet. Livsmedel tenderar att förlora mindre kalcium än magnesium genom denna hantering förvärras ytterligare kalciumöverskottet i kosten.

 

Fluor i dricksvatten binder till magnesium, vilket skapar ett nästan olöslig mineral-förening som deponeras i skelettet, som gör det skört och ökar risken för frakturer.

 

Vatten, som i själva verket skulle kunna vara en utmärkt källa till magnesium- om det kommer från djupa källor som innehåller magnesium eller från mineralrik glaciär avrinningar.

Dricksvatten i tätorter utgörs oftast av ytvatten från floder och bäckar, med lågt magnesiuminnehåll. Även många mineralvatten i flaska är ganska låga i magnesium, eller har en mycket hög koncentration av kalcium, eller av båda.

 

En diet av bestående av bearbetade, syntetiska livsmedel, hög sockerhalt, alkohol och läskedrycker – skapar brist på magnesium eftersom det krävs magnesium för att metabolisera och avgifta alla dessa i stort sett konstgjorda livsmedel.

 

Enligt Dr Natasha Campbell-McBride, kräver kroppen minst 28 molekyler av magnesium för att metabolisera en enda molekyl av glukos.

 

Fosfaterna i kolsyrade drycker och charkuteriprodukter (pressade köttprodukter och korv) binder magnesium och skapar olösligt magnesiumfosfat, som är oanvändbart för vår organism.

 

Tanniner, oxalater och fytinsyra binder alla magnesium, vilket gör det otillgängligt för kroppen om inte extra försiktighet vidtas för att neutralisera en del av dessa föreningar under matlagningen.

 

Det är intressant att notera att livsmedel som ofta innehåller magnesium (förutsatt att de odlat i mineralrik jord) också innehåller mycket av dessa anti-näringsämnen, som spenat (oxalater) och fullkornsprodukter (fytater).

 

Många receptbelagda läkemedel medför att kroppen förlorar magnesium via urinen, som diuretika vid för högt blodtryck, p-piller, insulin, digitalis, tetracyklin och några andra antibiotika och kortikosteroider och luftrörsvidgande preparat mot astma. Med förlusten av magnesium, kommer alla med dessa läkemedel behandlade symtom att obönhörligen att bli värre.

Magnesium absorption hindras även vid intag av extra järn.

 

Om du tar kalciumtillskott, ökar ditt behov av magnesium. Faktum är kalcium inte kan absorberas på rätt sätt eller metaboliseras om magnesium är otillräckligt. Kalcium kommer då istället att hamna i kroppens mjukdelar där de gör skada.

 

Magnesium är ansvarigt för att omvandla vitamin D till den aktiva formen som gör att kalcium kan absorberas Magnesium reglerar också kalciumtransport till benvävnad där den hör hemma.

Laktos (mjölksocker) är en annan hämmare av magnesiumupptag, tillsammans med för mycket kalium, fosfor och natrium.

 

Psykisk och fysisk stress, med dess tillhörande kontinuerliga flöde av adrenalin, förbrukar magnesium snabbt, samtidigt som adrenalinet påverkar hjärtfrekvensen, blodtryck, vasokonstriktion (kärlsammandragning) och muskelkontraktion. Processer som alla kräver säker tillgång till magnesium för att fungera smidigt.

 

Nervsystemet är beroende av tillräcklig med magnesium för dess lugnande effekter, inklusive rofylld sömn. Djur som sover vintersömn, förresten, har mycket höga halter av magnesium.

Magnesiumbrist påskyndar en ond cirkel och förstärker effekterna av kronisk stress, vilket leder till mer ångest, irritabilitet, trötthet och sömnlöshet. Många symtom på utmattning av binjurarna (mycket adrenalin utsöndring), så väl som högt blodtryck och hjärtsmärtor- symtom på hjärtsjukdom.

 

Depression är relaterad till stress och magnesiumbrist också. Serotonin, ”må bra” hormonet kräver magnesium för sin känsliga balans mellan utsläpp och cellernas mottagning i hjärnan. Först vid tillräckliga nivåer kan vi njuta av mental och känslomässig balans.

 

Av skäl som inte är helt klarlagda, kan inte kroppen lagra magnesium särskilt bra. På samma sätt som kroppen lagrar kalcium eller järn till exempel. (Det verkar som att allt som vi hade tillgång till i överskott på tiden när vi var jägare och samlare kan inte kroppen lagra övers.anm)

 

Kraftig svettning vid uthållighetssporter som maratonlöpning eller ansträngande motionspass kan farligt utarma magnesiumlagret och andra elektrolyter, men det gäller inte för kalcium. Detta kan resultera i darrningar, matthet och även kramper och död.

 

De kraftiga svettningar som vissa kvinnor i övergångsåldern drabbas av, orsakar också magnesiumbrist. Deras minskande halter magnesium orsakar sömnstörningar, panikattacker, värk i kroppen och depression. Om dessa kvinnor dessutom konsumera moderna sojaprodukter i ett missriktat försök att dämpa sina symptom, kommer de i själva verket att förlorar ännu mer magnesium eftersom det kommer att bindas till de stora mängderna av fytater i dessa hopkok.

 

En frisk tarmmiljö är nödvändig för att rätt absorbera magnesium från kosten. IBS (Irritable bowel syndrome), läckande tarm, svamp och andra sjukdomar i tarmen kan allvarligt begränsa mängden magnesium som kroppen kan tillgodogöra sig.

 

Äldre människor får ofta en minskad saltsyraproduktion i magsäcken, som kan försämra mineralupptag i allmänhet.  Genom att så många använder antacida för halsbränna är det svårt att upprätthålla en sund matsmältningsmiljö.

 

Kalcium och magnesium är parhästar

Både kalcium och magnesium är nödvändiga och i rätt balans för en frisk kropp, tillsammans med andra nödvändiga mineraler. Som biokemiska antagonister kan man inte agera utan att framkalla motsatt reaktion av den andra. Men kalcium och magnesium måste båda vara närvarande i balanserad mängd för att fungera normalt i kroppen.

Vissa forskare menar att det hälsosamma förhållandet mellan kalcium och magnesium i kosten bör vara 2:1. Andra anser 1:1 för att spegla det förhållande som rådde innan tillkomsten av jordbruket.

I moderna industrialiserade länder är förhållandet i  kosten är från 5:1 till så mycket som 15:1. Obalansen av dessa två mycket viktiga mineraler åstadkommer ödesdigra konsekvenser i kroppen som ofta förbises av läkare vid behandling av de sjukdomstillstånd som de orsakar.

Bortsett från den intrikata elektriska balett som kalcium och magnesium utför tillsammans, är magnesium nödvändigt att hålla kalcium i lösning i kroppen och förhindrar dess olämpliga ansamling i mjukvävnader.

Så länge vi har tillräckligt med saltsyra i magen kan vi lösa upp kalcium från den mat vi äter. Efter att kalcium lämnat den sura miljön i magen och kommer in i alkalisk miljö i tunntarmen är det emellertid magnesium som är nödvändigt för att hålla kalcium i löslig form. Utan tillräckligt med magnesium, kan en mängd fysiologiska rubbningar inträffa med allvarliga konsekvenser för hälsan.

 

Som Dr Carolyn Dean, författare av The Magnesium Miracle, förklarar,

”om kalcium utfälls i tjocktarmen blir peristaltiken störd vilket resulterar i förstoppning. När kalcium fälls ut i njurarna och förenas med fosfor eller oxalsyra, bildas njursten.  Kalcium kan sätta sig i urinblåsans slemhinna och hindra den från att helt relaxera helt och fyllas fullt. Detta leder till problem med frekventa urineringar särskilt hos äldre människor.”

 

”Kalcium kan vandra ut ur blodet och sätta sig på insidan av artärerna och orsaka arterioskleros – det och stelnar och bildar plaque i artärerna- blodtrycket stiger och risken för hjärtinfarkt och stroke stiger”.

 

”Kalcium kan även sätta in i hjärnan. Många forskare undersöker det som en möjlig orsak till demens, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Kalcium kan sätta in i slemhinnan i luftrören och orsaka astmabesvär. Kalcium i extracellulär vätska (mellan cellerna) kan minska permeabiliteten av cellmembranen. Detta gör det allt svårare för glukos (en stor molekyl) att passera genom cellmembranet som ska omvandlas till ATP i cellernas mitokondrier.  Högt blodsocker som skapats av överskott på kalcium kan feldiagnosticeras som diabetes. ”

 

Magnesium är en potent avgiftare

Magnesium används av kroppen för alla typer av avgiftnings system och är nödvändigt för att neutralisera toxiner, alltför sura förhållanden som uppstår i kroppen, och för skydd mot tungmetaller. Den spelar en viktig roll för att skydda oss från angrepp av syntetiska kemikalier runt omkring oss.

 

Glutation, en antioxidant som normalt produceras av kroppen och en detoxifier (avgiftare) av kvicksilver, bly och arsenik som bland annat kräver magnesium för sin syntes.

 

Enligt Mark Sircus i Transdermal Magnesium Terapi, En brist på magnesium ökar bildningen av fria radikaler i kroppen och ”orsaker förlust av glutation, vilket kroppen inte har råd med eftersom glutation hjälper till att försvara kroppen mot skador från rökning, exponering för strålning, cytostatikabehandling och gifter som alkohol och bara om allt annat. ”

När våra kroppar är fyllda med magnesium (och i balans med andra viktiga mineraler) är vi skyddade från tungmetallansamling och utveckling av tillhörande neurologiska sjukdomar.”

 

Som Dr Carolyn Dean förklarar: ”Forskning visar att rikhaltigt med magnesium kommer att skydda hjärnans celler från de skadliga effekterna av aluminium, beryllium, kadmium, bly, kvicksilver och nickel. Vi vet också att låga nivåer av magnesium i hjärnan bidrar till ansamling av tungmetaller i hjärnan som förebådar Parkinsons och Alzheimers. Det verkar som om metaller konkurrerar med magnesium för inträde i hjärnans celler. Om magnesiumhalten  är låg, blir metallernas tillgång till hjärnan mycket lättare”

 

”Det finns även konkurrens i tunntarmen vid absorption av mineraler. Om det finns tillräckligt med magnesium, kommer aluminium inte absorberas. ”

 

Magnesiumbrist vid karies och osteoporos

Fråga vem som helst, din granne din tandläkare eller läkare, vad ben och tänder behöver för att vara starka och friska och du kommer utan tvekan att höra svaret, ”Massor av kalcium.”

Ben och tänder behöver i sanning kalcium, fosfor och magnesium, men utan tillräckliga mängder av de senare kommer kalcium inte deponeras i benvävnaden.

 

”När du laddar ditt system med

med överskott på kalcium”, skriver William Quesnell i Mineraler: den viktigaste länken till Hälsa, ”stänger du av magnesiums förmåga att aktivera thyrocalcitonin, ett hormon som under normala omständigheter skulle skicka kalcium till dina ben”

 

Istället att vara till fördel för kroppen, blir detta feldistribuerade kalcium toxiskt och orsakar problem i mjukdelar av de slag vi redan diskuterat.

 

Många studier, har i själva verket visat på det faktum att det är kostens magnesium, inte kalcium, (och definitivt inte fluor) som skapar den blanka hårda tandemaljen som motstår nedbrytning, och starka och motståndskraftiga ben. Oavsett mängden kalcium du intar, kan dina tänder endast forma en hård emalj om det finns magnesium i tillräckliga mängder.

 

Enligt JIRodale i Magnesium: det näringsämne som kan förändra ditt liv, ”Under många år trodde man att höga intag av kalcium och fosfor hindrar tandsönderfall genom att stärka emaljen. De senaste rönen tyder på att en ökning av dessa två element är meningslöst om vi inte ökar våra magnesiumintag på samma gång. Det har även konstaterats att dentala strukturer upplösas under ytan när ytterligare mängder av kalcium och fosfor diffunderar genom emaljen. På så sätt stör mjölk som är fattigt på magnesium, men rik på de båda andra elementen , inte bara magnesium -metabolismen, men motverkar också mineralet som ansvarigt ansvarig för att förebygga karies. ”

 

Att besöka Deaf Smith County i Texas, och dess med rätta berömda invånare vars tänder vägrade att ge efter för förfall, citerar Rodale observationerna av Dr Lewis Barnett, som presenteras i en uppsats inför Texas Medical Association i Dallas, 1952.

Dr Barnett, en ortoped, anmärkte på den låga förekomsten av karies och snabba läkningen av benbrott bland dess invånare. Han erbjöd följande förklaring: ”Det lokala vatten och livsmedlen har en mycket högt magnesium- och jod innehåll och nyligen har vi visat att alla de spårämnen kända för att vara viktiga finns i vattnet och matet som odlas i området.”

 

Vidare fann Dr Barnett att magnesiuminnehållet i den genomsnittliga Deaf Smith County innevånaren var upp till fem gånger högre än för en bosatt i Dallas, medan halterna av kalcium och fosfor var ungefär samma i båda grupperna. Hans observationer ledde honom att konstatera att ”en av de viktigaste aspekterna av sjukdomen osteoporos nästan helt förbisetts. Denna aspekt är den roll som magnesium spelar ”

 

Rodale betonar att Dr Barnett gav mycket av äran för dessa hälsofördelar till den höga magnesiumhalten i det lokala vattnet, och noterade många tecken på överlägsen benutveckling bland människor i området: ”Dr Barnett nämner det faktum att människor i äldre år ofta får fraktur på cervikala lårbenshalsen och dessa är mycket svåra att få att läka på många orter. Däremot konstaterade han att denna fraktur sällan sker i Deaf Smith County, medan det var vanligt i Dallas County, Texas, där han också praktiseras. När en fraktur uppstod i Deaf Smith, var helandet enkel och snabb, även hos personer mellan 8o och 100 år gamla. Däremot var frakturer i Dallas i allmänhet mycket svårläkta om inte omöjliga. ”

 

För över femtio år sedan testade Dr Barnett magnesiumnivåerna hos femtusen människor och fann att sextio procent av dem hade magnesiumbrist. Hur många fler av befolkningen har magnesiumbrist idag med alla de påspädda negativa faktorer som tillkommit?

 

MATKÄLLOR TILL MAGNESIUM

Som vi har nämnt, att om odlarens jordar är väl mineraliserade, så är gröna bladgrönsaker, frön, nötter och fullkorn ganska bra källor till magnesium.

Vissa vilda växter utmärker sig verkligen som magnesiumkällor som exempel nässlor (860 mg per 100 gram) och våtarv (529 mg per 100 gram), de bidrar till näring både för människor och för boskap till stor del på grund av deras höga mineralinnehåll.

Brunalg från havet, innehåller spektakulära nivåer, liksom de flesta havsväxter. De badar ju ständigt i en lösning vars tredje vanligaste mineral är magnesium.

Och äkta, oraffinerat havssalt är en mycket bra källa till magnesium, tillsammans med dess övriga spårämnen.  Att Använda köttbensbuljong dagligen är en annan utmärkt källa till mineraler inkluderande magnesium, och i en mycket lättsmält form.

 

 

STRATEGIER FÖR MAGNESIUM TILLSKOTT

Även med de bästa matsmältningsförutsättningar så kommer endast en procentandel av magnesium i livsmedel upptas av kroppen – mindre när förråden i kroppen är fyllda och mer om det föreligger en brist. Detta gäller även för magnesiumtillskott och det finns många av dem på marknaden vilket kan vara förvirrande.

 

För en vanlig människa, är magnesiumtillskott ofarligt att experimentera med på egen hand, speciellt om du vet att du har symptom som kan relateras till magnesiumbrist eller är under extra stress och så vidare. Överskott av magnesium utsöndras i urin och avföring, och det vanligaste tecknet på för mycket magnesium är lös avföring. Personer med njursvikt eller njursjukdom eller med extremt långsam hjärtfrekvens eller tarmobstruktion bör undvika magnesium terapi.

 

Allmänna doseringsrekommendationer varierar från cirka 3 till 10 milligram per kilo kroppsvikt, beroende på fysisk kondition, krav på tillväxt (barn) och graden av symtom.

Oralt magnesium tillägg finns att tillgå i ekologisk saltkelat.  Kelatföreningar är kemiskt stabila, som magnesiumcitrat och magnesiummalat. Dessa upptages ganska väl – speciellt i pulverform. Om du lägger det vatten kan du ganska enkelt avpassa din dos. Det är viktigt att dela upp dosen under dagen så att du inte laddar din kropp med för mycket magnesium i en enda dos.

 

Dr Carolyn Dean rekommenderar att du tar din första dos tidigt på morgonen och en sent på eftermiddagen, dessa motsvarar de tillfällen när magnesium är lågt i kroppen. Är det bara en tillfällighet att dessa tillfällen av låg magnesiumhalt och låg energi också motsvarar kulturella ritualer som 11-kaffe och 3-kaffe?

 

Lös avföring visar att du inte absorberar magnesium, men att det istället fungerar som ett laxermedel. När magnesium färdas genom tarmarna på mindre än tolv timmar, utsöndras det snarare än upptas.  Om du inte får bukt med den laxerande effekten genom att avpassa dina doser, kanske du bör prova ett oralt tillägg som är bundet till en aminosyra, som magnesiumtaurateoch magnesiumglycinat, som vissa anser vara lättare absorberas än saltformen och mindre benägna att orsaka lös avföring.

 

För dem som behöver lite hjälp med matsmältningen, såsom barn och äldre – och alla med minskat magsyreproduktion eller bakterieobalans i tarmen anses homeopatiska magnesium, som också kallas vävnadsalter eller cellsalter cell. Magnesia Phosphorica 6X är lämplig dos, och det fungerar genom att det styr magnesium in cellerna där det hör hemma. Det är också lämpligt som ett hjälpmedel mot muskelspänningar och kramper av många olika sorter. Magnesia Phosphorica 6X kan bidra till att minska och eliminera lös avföring då du tar oralt magnesium.  Det visar att kroppen tar in magnesium i cellerna.

Ännu ett alternativ för oral magnesium tillskott är joniserat magnesium i flytande form, som den som erbjuds av Trace Minerals Research. Detta är ett natriumreducerat koncentrat av havsvatten från Stora Saltsjön i Utah. Endast ca en tesked behövs för att ge ca 400 mg magnesium (tillsammans med sjuttiotvå andra spårämnen), vilket bör tas i uppdelade doser under dagen. Jag rekommenderar att du lägger detta till soppor (som kokas på ben) eftersom den starka mineralsmaken är svårt att tolerera.

 

Du kan också lägga detta till käll-och dricksvatten och därmed få upp magnesiumhalten eller använda det i matlagningen. Genom att ”mikro-dosera” din mat och ditt vatten på detta sätt minskar du kraftigt på den laxerande effekten.

 

 Ett annat möjligt sätt att få in mer magnesium i ditt system är via den trevliga metoden att för blötlägga sig i ett bad med magnesiumsulfat, annars känt som Epsom salt. Används ofta för att lindra muskelvärk och muskelsmärta. Magnesiumsulfat  hjälper också till med avgiftning – svavel behövs för detta. Ett par koppar Epsom salt tillsätts ett varmt bad. Det kommer att framkalla svettningar och avgiftning.  Efter att vattnet svalnat lite kommer kroppen ta upp magnesiumsulfat.

 

Enligt Mark Sircus i boken Transdermal Magnesium Therapy, är effekterna av ett bad med Epsom salt, trevligt, men ett kortvarigt nöje eftersom magnesiumsulfat är svårt att absorbera och snabbt förloras via urinen.

Magnesiumklorid, som även kan användas i bad, är lättare att absorbera och metabolisera, således krävs mindre mängder .

 

Slutligen kan magnesium appliceras lokalt på huden (transdermalt)i en form som brukar kallas magnesium ”olja.”

Detta är egentligen inte någon olja, utan en övermättad koncentration av magnesiumklorid och vatten. Det känns oljigt och halt när den appliceras på huden, men det absorberas snabbt och lämnar en något klibbig ”havssaltrest”, som kan tvättas bort. Det finns många fördelar med denna magnesiumbehandling, eftersom mag-tarmkanalen undviks helt och hållet och den laxerande effekten uteblir.

 

 Tillsammans med intravenös magnesiumadministration, ger transdermal behandling en större mängd absorberat magnesium än vad ens de bästa orala preparaten kan göra för att återställa den intracellulära koncentrationen. Det handlar om några veckor istället för månader som vid oralt tillskott.

 

 

FELANDE LÄNKEN?

Man kan sannolikt med säkerhet påstå att de flesta människor skulle ha nytta av ökad tillgång av magnesium i sin kost, särskilt i dessa tider med så många kost-, miljömässiga- och sociala stressfaktorer.

Naturligtvis kan inget enskilt näringsämne stå ensam i förhållande till kroppens behov. Första prioriteringen är att äta en varierad kost av närodlade grönsaker och animaliska produkter dig.  Att lägga till extra magnesium kan dock vara den felande länken näringsmässig för att hjälpa oss för att skydda mot hjärtsjukdomar, stroke, depression, benskörhet och många andra sjukdomar. För att förebygga och lindra dessa sjukdomar kan magnesium vara mirakulöst.


EFFEKTER AV MAGNESIUMBRIST

• ADD / ADHD
• Alzheimers sjukdom
• Angina pectoris
• Ångestsyndrom
• Arytmi
• Artrit-reumatoid och artros
• Astma
• Autism
• Autoimmuna sjukdomar
• Cerebral pares hos barn med Mg brist hos mammor
• Kroniskt trötthetssyndrom
• Hjärtsvikt

• Förstoppning
• Sneda tänder / smal käke hos barn från Mg brist hos mammor
• Karies
• Depression
• Diabetes, typ I och II
• Ätstörningar-bulimi och anorexi
• Fibromyalgi
• Tarm sjukdomar inklusive magsår, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit
• Hjärtsjukdom
• Hypertoni
• Hypoglykemi
• Sömnlöshet
• Njursten
• Lou Gehrig sjukdom (ALS)
• Migrän
• mitralisklaffstenos

• Multipel skleros
• muskelkramp, svaghet, trötthet
• Myopi-hos barn med vid Mg brist hos mammor
• Fetma – speciellt förknippad med hög kolhydrat diet
• Osteoporos
• Parkinsons sjukdom
• PMS, inklusive mensvärk och oegentligheter
• PPH (primär pulmonell hypertension)
• Raynauds syndrom
• SIDS (plötslig spädbarnsdöd)
• Stroke
• syndrom X
• Sköldkörtelrubbningar

 

Källa: Primal Body-Primal Mind, av Nora Gedgaudas.

 

 

MAGNESIUMINNEHÅLLET I MJÖLK

I allmänhet är mjölk inte en rik källa på magnesium, men många kulturer har genom tiderna varit beroende av mejeriprodukter som grund för en balanserad och hälsosam kost som givit styrka och vitalitet.

 

Dr Weston Price, till exempel undersökte invånarna i de schweiziska alperna samt den afrikanska Maasai stammen vars kraftiga och mot sjukdom motståndskraftiga innevånare hade lite eller ingen karies alls.

Men vi kan inte efterlikna dessa dieter med samma hälsosamma egenskaper om vi är beroende av dagens industrialiserade kostmodell?

 

 

Mineralsammansättningen på mjölk beror på många faktorer, bland annat rasen, av laktationen, frekvensen på mjölkning, miljöförhållanden, typ av betesmark, markens beskaffenheter och mängden markföroreningar.

 

”Grass tetani” (gräskramp), till exempel, är ett allvarligt och potentiellt dödligt tillstånd hos nötkreatur karaktäriseras av extremt låga nivåer av serummagnesium. Även kallad eller ”betes förgiftning” resultatet av när djur betar på snabbväxande unga gräs på våren eller hösten på mark som har en allvarlig magnesium brist. Detta kan hända när betesmarkerna har gödslats gödselmedel med hög kväve- och kaliumhalt. Vid akut förgiftning kan djuret räddas med injektioner av magnesiumsulfat, men utan synliga symtom kan magnesiumbrist i besättningen gå oupptäckta.

Motsatsen är betesmarker som erbjuder en mångfald av växter och även kan erbjuda mångfald i markens ekologi samt i näringsämnen till de betande djuren. 

 

I en schweizisk studie som undersökt 30 växtarter på alpina betesmarker, fann forskarna att ”den botaniska sammansättningen på en alpin betesmark har en betydande inverkan på näringsvärde av vallfodret. Med ett högre innehåll av råprotein, liksom fyra gånger innehållet av kalcium och två gånger innehåll av magnesium än andra betesmarker.”

 

När Schweiz besöktes av Dr Price betade boskapen på alpsluttningarna som var bevuxna av mängder av olika slags växter och bevattnades med det mineralrika glaciärvattnet som byborna även använde som dryck och i matlagning.

 

Många stressfaktorer tar sin tribut näringsmässigt på de mjölkproducerade djuren och därmed på kvaliteten på deras mjölk. Det handlar om trängsel, instängdhet, smuts och onaturligt foder som det första man tänker på som självklara brott mot djuren.

Men alltför ofta mjölkar man mer än en gång om dagen. Vilket resulterar i utspädning av näringsämnen i mjölken. Den dagliga produktionen blir större, men näringsämnena blir mindre i volym.

 

”Mineralinnehållet i mjölk och populära köttdelar har minskat avsevärt under de senaste 60 åren, enligt en ny analys av regeringens om den kemiska sammansättningen av vanliga livsmedel”, börjar en artikel i The Guardian om forskaren David Thomas vid jämförelse av mat tabeller från 1940 och 2002. Forskningen gjordes för konsumenternas ”watchdog group” i Storbritannien, och publicerades The Food Magazine.

 

Mineral minskningen i mejeriprodukter visade att mjölken förlorat 60 procent av sitt järn,

2 procent av kalcium och 21 procent av magnesium.

Jämfört med 1940, visade det sig att ostar hade minskat sin magnesium-och kalciumnivå.

Enligt analysen ger cheddar 9 procent mindre kalcium i dag, 38 procent mindre magnesium och 47 procent mindre järn, medan parmesan visar den brantaste nedgången i näringsämnen, med magnesium nivåer ner med 70 procent. ”

 

Det går inte att ignorera den nedåtgående magnesiumhalten i livsmedel eller i mejeriprodukter vid analyser av sjukdomars etiologi i stora populationer.

 

Anti-animaliska fett förespråkare tenderar att skylla på den skenande förekomsten av hjärtsjukdomar bland finländarna på deras höga intag av mejeriprodukter.

Men enligt Dr Mildred Seelig, New York University Medical Center, ”I Finland, som har en mycket hög dödligheten i IHD (ischemisk hjärtsjukdom), finns det ett tydligt samband med hjärtsjukdom och mängden magnesium i jorden . I östra och norra Finland, där jordinnehållet är ungefär en tredjedel av den som finns i sydvästra Finland, är dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom dubbelt så hög som den är i sydvästra Finland. ”

 

Av Ho och Khun undersökta faktorer som kan vara bidragande både till den ökande förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar i Europa, och med fallande nivåer av magnesium både i marken och i livsmedel. De kommenterade ”att i Finland, som har den högsta kardiovaskulära dödligheten i Europa, har utbudet av magnesium i kosten minskat år 1963 till en tredjedel av det vanliga intaget 1911. ”

 

Moderna, urbana finländare konsumerar naturligtvis pastöriserade mjölkprodukter, som inte bara har minskat i magnesium nivåer tack vare moderna uppfödningsmetoder, men också har mindre lösligt kalcium som ett resultat av denaturering av enzymet fosfatas under pastörisering. Kalcium som inte är lösligt fälls då ut i mjukvävnad som till exempel kärlsystemet, vilket kan bidraga till mängder av skadeverkningar som har samband med hjärt- och kärlsjukdom.

(Bara en av många risker med att dricka pastöriserad mjölk. I naturlig opastöriserad mjölk är fosfatat intakt och kan göra sin tjänst och att se till att kalcium hamnar där det skall – i benvävnaden! Övers.anm.)

Vi kan förmoda från dessa observationer att mjölkproduktion måste ske med respekt inte bara för djuret själv, men också för jorden i hagen som föder henne. När alla näringsämnen är i balans med varandra kan vi förvänta oss att maten har möjligheten att verkligen ge oss näring.

 

Oräkneliga stressfaktorer i livet idag ökar kroppens behov av magnesium – våra endokrina system är utmanade, miljögifter måste neutraliseras, överskott raffinerade kolhydrater i vår kost, för att nämna några.

Den fördelningen av näringsämnen som fanns i de folkgrupper som Dr Price besökte var också i rätt balans med människornas fysiska, känslomässiga och sociala natur. Vi kan bara sträva efter, både som konsumenter och producenter av mat, att uppnå denna jämvikt i vår egen miljö.

 

KOST källor till magnesium
I milligram per 100 gram

Alger 760 Pecan 142 Rödbetor 25
Vetekli 490 Valnöt 131 Broccoli 24
Vetegroddar 336 Råg 115 Blomkål 24
Mandlar 270 Tofu filmjölk av MG nigiri 111 Morot 23
Cashewnötter 267 Coconut kött, torkad 90 Selleri 22
Blackstrap melass 258 Grönkål 57 Biff 21
Näringsvärde jäst 231 Räkor 51 Sparris 20
Bovete 229 Majs, söta 48 Kyckling 19
Paranötter 225 Avokado 45 Grön paprika 18
Dulse 220 Cheddarost 45 Vinter squash 17
Filbertnötter 184 Persilja 41 Cantaloupemelon 16
Jordnötter 175 Torkade plommon 40 Aubergine 16
Millet 162 Solrosfrön 38 Tomat 14
Vete fullkorn 160 Sötpotatis 31 Mjölk 13

 

 

MAGNESIUM TILLSKOTT KAN VARA SVÅRT

Även när det verkar uppenbart att magnesium tillskott krävs för att lindra typiska bristsymtom som ångest eller hjärtklappning, kan det vara svårt att hitta det bästa sättet att höja den intracellulära nivån. Oftast kommer orala tillskott orsaka laxerande effekt på nivåer för låga för att återställa magnesiumnivån i cellerna.

 

EN FALLBESKRIVNING

Marina, vars make Alex återhämtade sig från en hjärtoperation, var tvungen att kämpa ”Jag märkte på sjukhuset att han gavs intravenöst magnesiumsulfat under intensivvård, men läkarna har aldrig nämnt det senare, när Alex var fick panikattacker, och anfall av matthet, högt blodtryck och arytmi.”

 

”Vi erbjöds läkemedel för alla dessa tillstånd, men vi båda ville undvika mediciner så lång det var möjligt, men vi kunde inte i början”.

 

”Ett par alternativläkare hade nämnt magnesium tillsammans med andra tillskott som skulle kunna hjälpa, men utan särskild tonvikt på magnesium, så det var genom trial and error som vi upptäckte hur effektivt magnesium kunde vara. Men först var vi tvungna att hitta det bästa sättet för Alex att ta den.”


”Kapslar av magnesiumcitrat och magnesium taurate båda orsakade diarré på endast en fjärdedel av den rekommenderade dosen.”

 

 

”Jag lärde mig att kronisk magnesiumbrist tyvärr ge dig en mycket reducerad tarmkapacitet, och det var sannolikt att Alex hade haft det under en lång tid. Det var svårt för mig att acceptera i början, eftersom han hade ätit en superb kost i många år, fullt av mineralrika ben buljonger, soppor med alger och nässlor, och inget socker eller koffein. Men i hans historia ingår decennier av intensiv stress och tydliga tecken på adrenal binjureutmattning.”


”Sedan prövade jag joniserat magnesium som inkluderade spårelement som  finns i Great Lake i Utah.”

 

”Jag kände att magnesium ensamt kanske inte var det bästa sättet att försöka få det att absorberas.  Genom att börja med några droppar i hans soppa, kunde Alex med tiden öka dosen, även om vi fortfarande var tvungna att vara mycket noga med att inte överstiga en viss dos för att diarrén inte skulle återvända.”

 

”Men vi började se positiva resultat. Först kom bättre sömn. Alex hade varit vaken var nittionde minut under natten – han måste gå upp till kissa och kämpa för att somna om, bara för att vakna igen i nittio minuter senare för att upprepa processen.

Han var säker på att hans sin prostata sviktade, men efter ungefär en månad med det joniserade magnesiumet, kunde han sova utan avbrott tre, fyra, sedan sex timmar i sträck. Vi insåg att hans prostata var OK, bra, men hans traumatiserade binjurar hade regelbundet givit en adrenalinkick för att skaka honom vaken. När de började lugna ner sig blev sömnen slutligen lugn nu vaknar han oftast bara en gång under natten och kan enkelt somna om Och jag vågar säga, han sover bättre dessa dagar än vad han har gjort på flera år. Med en god natts sömn är hans energi nivå under dagtid mycket bättre.”

 

 

”Alex hade fortfarande anfall av arytmi som var mycket skrämmande ibland skrämmande ibland. Även om hans hypertoni är bättre med alternativ behandling, visste vi att det fanns en näringsmässig komponent som vi måste tänka på.”

 

”En vän föreslog att använda homeopatiskt magnesium för att hjälpa till med absorption. Hon hade själv börjat använda magnesiumtillskott och hade upplevt samma problem med magen” upplevde samma problem med lös avföring när hon kom på denna lösningen.

Konceptet var briljant, vi behövde ett sätt att försiktigt få cellerna att acceptera magnesium

 

 

Vi började använda Magnesia Phosphorica i styrka 6x. 

 

Efter den alla första dosen så förbättrade hans avföringsproblem att vi kunde fortsätta samma dosering av det joniserade magnesiumet.

 

Det var som om en nyckel hade öppnat ett lås, och magnesium var nu in i celler där det skulle kunna göra nytta.
”En dag nämnde Alex i förbigående att han inte haft en enda stund av arytmi på en vecka. Detta var fantastiska nyheter, eftersom han hade haft åtminstone någon arytmi dagligen i månader. Alla sa till oss att det var väldigt vanligt efter hjärtkirurgi och vi tänkte att vi måste acceptera detta faktum. Uppmuntrad av hans framsteg, köpte jag lite magnesium ”olja” för att ha ännu ett sätt att använda magnesium utan att involvera tarmkanalen.
”Vår nuvarande regim innefattar användning magnesium olja en gång dagligen av. Jag lägger joniskt magnesium i dryck och kokvatten och matlagning.  Jag kallar detta ”microdosering”. Dessutom använder vi havets grönsaker och massor av buljonger kokta på ben. Tillsammans med Magnesia Phosphorica tar Alex vävnaden saltet Kali Phosphorica (kaliumfosfat) som är avsett för alla nervösa tillstånd. De två utgör tillsammans ett mycket gott hjärttonikum.  Vid sänggåendet, tar Alex en engångsdos av magnesiumcitrat och C-vitamin pulver. Detta är en avkopplande kvällsritual och stör inte tarmen.
”Den enda medicinen Alex fortfarande behöver är en betablockerare för högt blodtryck, en liten dos som vi hoppas kunna sluta snart. Om du kompletterar med magnesium och har högt blodtryck måste du ägna stor uppmärksamhet åt ditt blodtryck. Du kommer att behöva minska din medicinering annars kan ditt blodtryck snabbt bli för lågt! Du måste göra detta långsamt, för att ge kärlvävnaden tid att rekonditionera sig och återfå elasticitet, vilket det kommer att göra.
”Slutligen ville Alex själv att jag skulle tillägga att magnesium behandlingen tillät honom att flytta sitt fokus från sitt fysiska tillstånd till sitt andliga liv, och det utlöste en ny kreativitet. Han har börjat skriva och kommer att publicera den första i en serie av sina memoarer tidigt nästa år. Sannerligen, vem skulle ha trott så mycket healing kunde initieras genom att fylla på denna förbisedda mineral? ”


REFERENSER

Magnesium Miracle, av Carolyn Dean, MD, ND, Ballantine Books, 2007.

Transdermal Magnesium terapi, av Mark Sircus, AC., OMD, Phaelos Books, 2007.

Magnesium terapi, av Patricia Ann Braun, MD https:// pbraunmd.org / magnesium.htm.

Magnesium: Det näringsämne som kan förändra ditt liv, genom JI Rodale https://www.mgwater.com/rod06.shtml.

Läckande tarm och magnesiumbrist: https://magnesiumforlife. com / medicinsk-application / magnesium-och autism / .

https://findarticles.com/p/articles/mi_m0FDL/is_4_14/ ai_n24940334 / .

Primal Body-Primal Mind, av Nora Gedgaudas, Primal Body-Primal Sinne Publishing, 2009.

Healing Wise: kloka kvinna Herbal genom susun S. Weed, ask Publishing, 1989.

Sätt ditt hjärta i munnen, av Dr Natasha Campbell-McBride, Medinform, 2007.

Denna artikel publicerades i Wise Traditioner i livsmedel, jordbruk och konst Healing, De kvartalsvisa tidningen i Weston A. Price Foundation, hösten 2010 .

Om författaren

Katherine Czapp växte upp på en tre generationer, självförsörjande blandas familjens gård på landsbygden i Michigan. Efter att ha studerat ryska språket och litteraturen vid universitetet i Michigan, är hon tacksam för att ha upptäckt att de kunskaper och erfarenheter hennes anakronistiska uppfostran är användbara verktyg i det

21 århundradet. Hon arbetar självständigt som en tre-säsong organisk trädgårdsmästare och WAPF redaktör. Hon och hennes man Garrick lever det långsamma livet i Ann Arbor, Michigan. Om du vill veta mer om autentiska recept surdegsbröd och att få en levande kultur förrätt, besök www.realsourdoughbreadrecipe.com .

 

 

Comments

 1. 1
  Professor Göran säger

  Intressant!

  Jag kommer ihåg från Weston Price klassiska bok om tandstatus hos alla världens folk från trettiotalet hur han beskrev den perfekta tandstatusen hos maiafolken, som i stort sett levde på majs, och hur de gick och hämtade alger från havet som ett kostkomplement och att detta var en march, om jag nu kommer ihåg det hela rätt, på 40 mil!

  I tabellen ser jag också att alger toppar listan på magnesiuminnehåll.

  Själv tog jag flytande magnisum som tillskott pga av kramper i vaderna på natten när jag hade börjat med LCHF (tydligen ganska vanligt) men nu har jag infört spenat i min kost (1/3 magnesium jämfört med alger) som är billigt och lätt att få tag i. Japanerna lär ju för övrigt äta mycket alger och detta kanske har att göra med att de behöver kompensera för ett högt kolhydratsintag via riset pss som maiaindianerna. Vem vet?

 2. 2

  Jag läser på min burk Magnesium 250 g att man kan ta 1-2 tabletter per dag, mellan måltiderna, eller till natten, med ett glas vatten.

  Varför till natten tro?

 3. 3

  ”FELANDE LÄNKEN?

  Man kan sannolikt med säkerhet påstå att de flesta människor skulle ha nytta av ökad tillgång av magnesium i sin kost, särskilt i dessa tider med så många kost-, miljömässiga- och sociala stressfaktorer.

  Naturligtvis kan inget enskilt näringsämne stå ensam i förhållande till kroppens behov. Första prioriteringen är att äta en varierad kost av närodlade grönsaker och animaliska produkter dig. Att lägga till extra magnesium kan dock vara den felande länken näringsmässig för att hjälpa oss för att skydda mot hjärtsjukdomar, stroke, depression, benskörhet och många andra sjukdomar. För att förebygga och lindra dessa sjukdomar kan magnesium vara mirakulöst.”

  INSTÄMMER

 4. 4

  Detta var mkt intressant, tack

 5. 5
  farmor Kaisi säger

  Läste hela artikeln, herre min jösses, hur ska en vanlig människa kunna äta rätt med tanke på att t e x magnesium, D-vitamin o kalcium ska vara i optimal balance1? Med våra nuvarande suspekta grödor från utarmade felgödslade jordar? Vet att det räcker inte med ett vanligt analys från blodet för att se vad du har o inte har tillräcklig i dig, utan du måste göra en HÅRMINERALANALYS för att riktigt se bevis. Stackars vi! O sen är de ju antagonister o synergister med varandra kors o tvärs, hej o hå……..

 6. 6

  Wapf verkar lite skumt, någon som vet mer om denna organisation? Många påståenden på dess hemsida verkar felaktiga.

 7. 7
  ragnhild säger

  Tack till Margaretha for det gode arbeidet (oversettelsen) du deler med oss – egntl. fantasktisk 🙂

  Nå skal jeg lese. Tar calsium/magnesiumtilskudd hver dag (3 tabl. = …) Denne artikkeloversettelsen blir et utgangspunkt for ”redigering” av mitt kalsium/magnesium-inntak. Men intak blir det naturligvis også i fortsettelsen via tabletter – ell. kanskje man skulle tenke på algepulver, tror det finnes på helsekostbutikker – men det må jo ikke komme fra Japan … dere vet hvorfor. Jeg får også kramper uten tilskudd.

 8. 8

  Tack Margareta och Annika!

  Nu fick jag plötsligt all den information som jag försökt googla mig fram till de senaste veckorna. Förutom att man tydligen inte bör ta magnesium och vitamin D samtidigt utan låta det gå några timmar emellan. Något som kan vara nog så svårt om man ska dela upp magnesiumdosen över dagen.
  Lite grann känner jag mig som #5 farmor Kaisi gör.

 9. 9

  Intressant text. Jag återkom just från knappt 2 veckor på sjukhus, där man lyckades fixa till lunginflammation med blodförgiftning, vilket folk annars sägs dö av. Men det undveks alltså denna gång, vilket jag fann lämpligt.

  Efter nån vecka tog mina medförda Sandoz magnesiumtabletter slut. Varpå blodtrycket sprang upp från dittills ”normala” värden till nivåer som ansågs behöva tryckas ned med tre olika medel samtidigt varje morgon. Några smusslade jag undan, men resten utlöste vattenansamling i vristerna som måste åtgärdas med ytterligare piller.

  Något samband med magnesiumbrist ville man inte tänka på och mera Sandoz erbjöds ej trots önskemål.

 10. 10
  Annika Dahlqvist säger

  @ 2 Lekman:
  Man kan tänka sig att en tablett som intas till natten, på fastande mage, får ett bra upptag under natten.

 11. 11
  Margareta Lundström (Göteborg) säger

  @ Nn:

  Nu blev jag nyfiken.
  Vad exakt menar Du med skumt på Weston A.Price Foundations hemsida ?

 12. 12

  LenaK Skrev:

  Tack Margareta och Annika!
  Nu fick jag plötsligt all den information som jag försökt googla mig fram till de senaste veckorna. Förutom att man tydligen inte bör ta magnesium och vitamin D samtidigt utan låta det gå några timmar emellan. Något som kan vara nog så svårt om man ska dela upp magnesiumdosen över dagen.
  Lite grann känner jag mig som #5 farmor Kaisi gör.

  …inte bör ta magnesium och vitamin D samtidigt…?

  Hmmm…mina D-vitaminer innehåller just magnesium. Vad ska man tro om det?

 13. 13

  Vad mycket fakta som vi ska fundera över. Räcker det inte med att äta varierat LCHF. Att laborera med olika tillskott känns inte ok för mej. Jag tror inte att jag kan få med min läkare att ta mineralprover på mej.

  Jag tror inte heller att han har insikt i alla rapporter som vi blir informerade med. VAD SKA VI GÖRA SOM INTE ÄR MEDINCINSKT KUNNIGA ?

 14. 14
  Margareta Lundström (Göteborg) säger

  @ Kerstin Stål:
  Hej Kerstin!
  Jag förstår Din reaktion. Mår du bra så är det väl bra.

  Men när samma experter som uppmanar oss att basera kosten på kolhydrater och vegetabiliska oljor, säger att vi får i oss tillräckligt med vitaminer och mineraler om vi äter deras rekommenderade kost. Då kanske man skall dra öronen åt sig.

  Själv är jag bara en ”sökare” på området mineraler och vitaminer och ingen expert. Mineralprover har jag aldrig tagit.

  Men läser man följande så börjar man fundera.
  Från 1940 till 2002 har följande hänt enligt Royal Society of Chemistry of Food Standards, 2002

  Några exempel:
  Moroten har minskat sitt magnesiuminnehåll med 75 %
  Spenat sitt järninnehåll med 60 % och sitt kopparinnehåll med 96 %,
  Kålrot har minskat sitt järninnehåll med 71 %
  Broccoli sitt kalciuminnehåll med 75 %
  Detta är bara några få exempel vad som händer när vi oavbrutet skattar jorden på näringsämnen utan att ersätta dem.
  Källa Näringsmedicinsk Tidskrift Nr2 2010

  Detta är uppgifter från England, men det finns väl ingen anledning att tro att det är annorlunda i Sverige.

 15. 15

  Man ska överhuvudtaget inte ta magnesium samtidigt som andra mediciner och kosttillskott. Det bör gå fyra timmar emellan annars minskas effekten av dessa andra mediciner.

  Jag tar bara en magnesiumtablett per dag (på kvällen) just på grund av detta. Lite knivigt annars att få det att gå ihop med Levaxin, D-vitamintillskott och annat.

  Måste ju vara livsviktigt att känna till detta om man tar antibiotika t.ex.

 16. 16

  Phu det var mycket fakta om Magnecium. Att magnecium sen är beroende av så mycket annat förstår väl var och en. Hur är det med tarmfunktionen och dess upptagningsförmåga. Att så helt falla in i ett system med denna rappakalja och sedan tro att vi skall förbli friska om vi bara sköter oss är vad doktorer ofta försöker lura i oss dödliga. Nej skit i vetenskapliga systemet av allt med magnecium, krom osv hit och dit så skall ni se att vi lever lika länge för det, tills vi dör nämligen.

 17. 17
  Professor Göran säger

  @ Kjell Holmsten:

  Varför kallar du denna information för rappakalja?

  Menar du förresten att vetenskap är rappakalja?

  För mig är den här informationen i alla fall en ny positiv pusselbit när jag försöker förstå hur det hela ”hänger ihop”.

  Detta motsäger förstås inte att enkla påståenden som att ”Du blir friskare om du ger tusan i kolhydraterna!” är någonting som folk lättare kan ”förstå” och ett påstående som dessutom är i överenstämmelse med vetenskapen så långt jag har förstått den.

  Min uppfattnng är också att det är lättare att avstå från de beroendeframkallande kolhydraterna ju mer kunskap man skaffar sig på ”alla håll och kanter” och då även hur magnesium verkar.

  Och som Annika säger så är man ju inte tvungen att läsa alla blogginlägg och speciellt inte om man inte får någonting ut av dem.

 18. 18

  Ja du, dö, det ska vi allihop, frågan är väl hur vi mår fram till dess.Så som du beskriver det så behövs ingen forskning eller sunt förnuft heller för den delen. Eftersom du skriver här på Annikas blogg så torde det innebära att du själv gör någon sorts eftertanke och planering för ditt eget vardagsliv inklusive maten du äter.Hur motiverar du det?

 19. 19

  Kjell Holmsten Skrev:

  Phu det var mycket fakta om Magnecium. Att magnecium sen är beroende av så mycket annat förstår väl var och en. Hur är det med tarmfunktionen och dess upptagningsförmåga. Att så helt falla in i ett system med denna rappakalja och sedan tro att vi skall förbli friska om vi bara sköter oss är vad doktorer ofta försöker lura i oss dödliga. Nej skit i vetenskapliga systemet av allt med magnecium, krom osv hit och dit så skall ni se att vi lever lika länge för det, tills vi dör nämligen.

  Det är komplicerat att förstå sig på allt vi äter,,,,

  Men jag är inte säker på att vi blir särskilt friskare på att följa doktorns råd – den genomsnittslige läkaren kan som regel inte särskilt mycket om hälsa, de kan ställa en del diagnoser och ibland bota någon krämpa förutom enklare saker som benbrott som ju strängt taget kan utföras av vilken mekaniker som helst,,,

  Det tar ju som bekant 7 dagar att bli kvitt en förkylning, men bara 1 vecka om man besöker en läkare,,,

  Frågan är om inte sjukvården idag har kommit i balans – den botar ungefär lika många som den tar livet av?

  Världssvälten startade nog med jordbrukets intågande för sådär 10 000 år sedan – vi blev många fler men sjukare!

  En extra knuff fick eländet runt 1850 då oljan började smörja upp hela samhället – titta på världens oljeförbrukning och jordens befolkningsutveckling och fundera på vilka konsekvenser detta fått för näringen i våra livsmedel,,,,

  Idag ”äter” varje svensk i snitt upp cirka 1 500 liter diesel för transporter och drift av jordbruket – vi kommer inte att ha några problem med övervikt den dagen som araberna stänger kranen,,,,

  Men – tills dess får vi väl fortsätta med bacon & ägg och roa oss så gott det går?

 20. 20

  Jag har ätit ett rejält tillskott av magnesium under flera års tid. Märker att behovet ökat sedan jag börjat med LCHF.

 21. 21

  Professor Göran Skrev:

  Min uppfattnng är också att det är lättare att avstå från de beroendeframkallande kolhydraterna ju mer kunskap man skaffar sig på ”alla håll och kanter” och då även hur magnesium verkar.

  VÄL TALAT

 22. 22

  Hipp, Hipp Hurra för Molekylär medicin som är grunden till det mesta!

  De som kommit längst i detta är veterinärer och bra om läkare inom vår sjukvård hänger på det hela…..

 23. 23

  Zonen Skrev:

  Hipp, Hipp Hurra för Molekylär medicin som är grunden till det mesta!

  De som kommit längst i detta är veterinärer och bra om läkare inom vår sjukvård hänger på det hela…..

  Djuren har ju som bekant ingen sjukförsäkring – de måste hållas friska,,,,

 24. 24
  Margareta Lundström (Göteborg) säger

  @ Zonen:
  Helt rätt Zonen veterinärerna vet. På gården där jag köper opastöriserad mjölk till mina barnbarn står burkar med magnesium och svavel för kossornas räkning.

  När jag ändå är inne på temat skillnaden mellan djur och människor. Är det någon som vet vem som får en kost med 100% procent kött, kyckling eller fisk. Och 0% konserveringsmedel, färgämnen eller spannmål?

  Just det! Det handlar om hundmat.

 25. 25
  Kattmoster säger

  @ 23 Thomas Tombola Jansson:

  Visst har djuren en sjukförsäkring även om den inte är lika omfattande som vår (även om vår inte är en försäkring i rent rättslig bemärkelse). Dock har jag många gånger tänkt på hur snabbt och lätt våra djur fått vård medan vi själva får vänta en lång tid på bedömning och vård.

 26. 26
  Kattmoster säger

  @ 24 Margareta Lundström (Göteborg):

  1. Du kan ju inte jämföra kornas näringsbehov med vårt. Vi fungerar inte på samma sätt.

  2. Var hittar du den hundmaten? Under 32 år som hundägare har jag letat efter vettig mat till hundarna men inte hittat något utöver att barfa, vilket, av olika skäl, inte fungerat. Möjligen kan Orijen duga men det är, såvitt jag vet, ett tämligen nytt foder, och inte ens det är kolhydratfritt.

 27. 27

  @ Kattmoster:
  Det e ju klart. Någon större profit går det inte att göra på sjuka djur. Och bönder är ju egensinniga och har mycket egna ideer om hur de skall bli friska annars blir det slakt. Djurkliniker är på g, men hur länge kommer de hålla på det finns ju inte mycket profit där heller när det gäller Katter o Hundar. Ett brutet ben kan generera avrättning, en långvarig svår sjukdom – avrättning en svår och dyr operation – avrättninga. Nej nåt husdjur skall man vara tacksam för att man inte e.

 28. 28
  Margareta Lundström (Göteborg) säger

  @ Kattmoster:
  Hej Kattmoster!

  Här får du en adress http://www.vomoghundemat.se
  Jag har inte hund men jag har uppmärksammat annonsen för hundmat och hoppades att man skulle tänka på samma sätt när det gäller människomat.

  När det gäller mineralbehov är nog djuret homos apiens rätt likt andra djur.

 29. 29
  Kattmoster säger

  @ Margareta Lundström (Göteborg):

  Tack, Margareta, för länken! Ska kolla på den.

 30. 30

  @ Kattmoster:
  Visst är köerna kortare till vetrinären men till skillnad från oss människor springer kor inte till vårdcentraler och akutmottagningar som rent tidsfördriv eller för att slippa jobba – minst hälften av alla som besöker en vårdcentral är simulanter eller hypokondriker – ofta båda delarna,,,,

 31. 31
  farmor Kaisi säger

  En del har missförstått min ängsliga inlägg. Jag äter omega-3, D3 o magnesium sen länge o nu fick jag reda på genom denna uttömmande artikel av Margareta att de ska inte tas samtidigt t e x. Alltså hur ska en vanlig människa utan kemiingenjörs kunskap äta det mesta näring rätt? Dessutom om datatummen sitter fast i handflatan så det är svårt att söka diverse kunskap på nätet.

 32. 32
  Annika Dahlqvist säger

  @ 31 farmor Kaisi:
  Man kanske kan ta D3 och omega3 på morgonen och magnesium på kvällen?

 33. 33
  Kattmoster säger

  Thomas Tombola Jansson Skrev:

  @ Kattmoster:
  – minst hälften av alla som besöker en vårdcentral är simulanter eller hypokondriker – ofta båda delarna,,,,

  Den andelen betvivlar jag starkt. Så roligt är det faktiskt inte att gå till doktorn.

 34. 34

  Uppfattningen att minst hälften som besöker VC är simulanter, kanske kan förstås av att doktorn inte hittar något fel -> alltså fanns inget fel. Men den slutsatsen är faktiskt helt fel.

  Bara för att doktorn inte hittar ”felet”, så innebär det inte att man är frisk.

  När jag gick till doktorn för att jag var otroligt trött hela tiden och hade ont i benen, så fick jag ingen hjälp. Senare besökte jag en naturläkare, och fick bl a veta att jag skulle ta B12, och benvärken förvsann till 95%.

 35. 35

  Kattmoster Skrev:

  Thomas Tombola Jansson Skrev:

  @ Kattmoster:
  – minst hälften av alla som besöker en vårdcentral är simulanter eller hypokondriker – ofta båda delarna,,,,

  Den andelen betvivlar jag starkt. Så roligt är det faktiskt inte att gå till doktorn.

  Tycker inte jag heller men många föredrar nog att sitta i värmen på vårdcentralernas väntrum än att vara på sitt jobb.

  Och prata gärna med syrrorna på en akutmottagning vad de anser om allt onödigt spring där på kvällar och nätter – de går på knäna för skitsaker som möjligen skulle kunna vara ett fall för primärvården – akuten skall vara till just för akuta sjukdomar och inte ett ställe som man åker till i brist på annan sysselsättning,,,,

  Själv känner jag till en vårdcentral som försökte med en form av cafe-verksamhet i syfte att reducera antalet ”sociala” besök av ortens kroniska hypokondriker men misslyckades då ”patienterna” tyckte det var för dyrt,,,,

  Inte många inom sjukvården talar öppet om detta missbruk – men det börjar jäsa i leden och min uppfattning om att 50% inte borde vara där står kvar,,,,

  Annat var det förr – besöket hos doktorn startar vid 3:30,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=3HYrE32taAA

 36. 36

  Lisabet Skrev:

  Uppfattningen att minst hälften som besöker VC är simulanter, kanske kan förstås av att doktorn inte hittar något fel -> alltså fanns inget fel. Men den slutsatsen är faktiskt helt fel.

  Bara för att doktorn inte hittar ”felet”, så innebär det inte att man är frisk.

  När jag gick till doktorn för att jag var otroligt trött hela tiden och hade ont i benen, så fick jag ingen hjälp. Senare besökte jag en naturläkare, och fick bl a veta att jag skulle ta B12, och benvärken förvsann till 95%.

  Om läkarna på din VC hade fått jobba med det de ska göra hade de kanske haft tid att lösa dina problem istället för att ägna sig åt sånt som borde ha skötts hemma?

 37. 37

  Thomas Tombola Jansson Skrev:

  – minst hälften av alla som besöker en vårdcentral är simulanter eller hypokondriker – ofta båda delarna,,,,

  Instämmer med dig Tombola. Jag känner flera som ständigt blir sjukskrivna på sin semester. Att vara felaktigt sjukskriven är ett sätt att försörja sig eller tillskansa sig lite extra. Det är inte helt ovanligt att folk jobbar samtidigt. Det är ju mediala nyheter då och då om den saken.

  En bekant berättade häromdagen att man kan inte få ta upp, två krämpor, på samma patienttid, man måste boka en ny tid för annan krämpa och betala ytterligare avgift. Snacka om företagsamhet!

  Sen är det ju också så att utbudet av vårdcentraler/privata husläkare är så stort och så lättillgängligt. Jag har hört läkare säga att 50% av patienterna skulle egentligen inte behöva komma då åkomman läker ut av sig själv eller inte alls behöver någon läkarvård. Detta drabbar ju de verkligt sjuka som inte får den tid dom behöver, då tidsbrist vanligen råder inom alla sjukvårdsinrättningar. Dessutom upptas mycket sjukvårdsresurser av ”biverkningssjuka”. Då är det verkligen synd om patienten.

  Jag läste någonstans att det i stort sett var samma människor/patienter som ständigt återkom till vårdcentralen, alltså en ganska liten mängd människor som nyttjade vårdcentralens utbud av sjukvård.

  Kost och ohälsa har jag aldrig hört någon vårdcentral tala om, däremot rökning och ohälsa, vilket är bra förstås. Varna för naturligt fett är dom ju felaktigt bra på dessvärre.

 38. 38

  Lisabet Skrev:

  Uppfattningen att minst hälften som besöker VC är simulanter, kanske kan förstås av att doktorn inte hittar något fel -> alltså fanns inget fel. Men den slutsatsen är faktiskt helt fel.
  Bara för att doktorn inte hittar ”felet”, så innebär det inte att man är frisk.
  När jag gick till doktorn för att jag var otroligt trött hela tiden och hade ont i benen, så fick jag ingen hjälp. Senare besökte jag en naturläkare, och fick bl a veta att jag skulle ta B12, och benvärken förvsann till 95%.

  Det var en dålig vårdcentral/läkare som inte förstod att kolla upp ett blodprov, typ B12. Just B12-brist är inte ovanligt som sjukdomsorsak. Vårdcentralerna tar inget helhetsgrepp om den sökande patienten, man koncentrerar sig enbart på en sak. Däremot är man pigg på att mäta midjemått, även på en normalviktig människa, eller att t ex mäta blodfetter. Man vill göra statistik på BMI-mått. Sådant får vårdcentralen extra betalt för av landstinget och/eller av läkemedelsbolagen.

 39. 39

  Gäst Skrev:

  1) En bekant berättade häromdagen att man kan inte få ta upp, två krämpor, på samma patienttid, man måste boka en ny tid för annan krämpa och betala ytterligare avgift. Snacka om företagsamhet!

  2) Sen är det ju också så att utbudet av vårdcentraler/privata husläkare är så stort och så lättillgängligt. Jag har hört läkare säga att 50% av patienterna skulle egentligen inte behöva komma då åkomman läker ut av sig själv eller inte alls behöver någon läkarvård.

  Detta beror nog på det sätt som VC erhåller sin ersättning för driften – det gäller liksom biblioteken att hålla antalet besök/utlån så högt som möjligt – jag har oxå stött på detta sätt,,,,

  2) Har aldrig hört någon läkare eller annan sjukvårdspersonal säga detta offentligt men väl i många andra sammanhang – siffran 50% tror jag är rätt så relevant i sammanhanget. Men det är nog en tidsfråga innan någon tar upp problemet, det börjar ifrågasättas allt mer om akutmottagningarna skall byggas ut hela tiden – behovet verkar omättligt men är det ett verkligt behov,,,,

 40. 40
  Kattmoster säger

  @ Tombola:

  Tja, vi får väl be Annika slita ”tvisten”. Hur är det Annika? Är minst hälften av dina patienter simulanter och/eller hypokondriker? 🙂

  Att folk går i onödan till akuten är väl numera klarlagt. Det har jag i alla fall läst mycket om. Av någon underlig anledning verkar de tro att de får den bästa vården där. De vet inte att den läkare de träffar mycket väl kan vara en AT-läkare och att den ”riktige” doktorn bara finns tillgänglig per telefon för de svåra fallen.

  Sedan är jag väl medveten om att det finns en attityd inom sjukvården att folk springer där i onödan. Den attityden behöver vårdpersonalen arbeta bort. Bara för att personalen inte, med nuvarande kunskaper, kan ställa en diagnos betyder det inte att patienten ljuger om sina symtom. Min man har en svår neurologisk sjukdom som är progressiv. Det dröjde över 20 år innan han fick rätt diagnos. Under tiden blev han ett antal gånger avfärdad som inbillningssjuk alternativt fick veta att allt satt i psyket. En av de få läkare som under dessa år tog honom på allvar var Uffe Ravnskov. Inte heller han lyckades ställa rätt diagnos (han var inne på att det kunde vara något reumatiskt) men han tog min man på allvar och försökte hjälpa.

  Så nej, vårdpersonalen behöver tänka om. Bara för att man inte har rätt instrument/mätmetoder och tillräcklig kunskap betyder detta inte att patienten simulerar eller inbillar sig. Det räcker att tänka på hur det medicinska kunnandet ökat bara under de senaste hundra åren. Och skulle man till äventyrs vara säker på att det inte är något fel på patienten får man bekväma sig om att på ett vänligt sätt försöka få patienten att förstå att han eller hon är på fel plats.

  Däremot kan jag tänka mig att en stor del av sjukvårdsresurserna går åt i onödan på grund av att de allra flesta äter en sjukdomsgenererande kost. Hur många som går till doktorn ”i onödan” på grund av kostförvållade sjukdomar är svårt att veta men andelen torde vara ganska stor. Här finns säkerligen stora pengar att tjäna; pengar som kan omfördelas till vård av sjukdomar som inte kan åtgärdas med hjälp av kost.

 41. 41

  Tombola Skrev:

  Detta beror nog på det sätt som VC erhåller sin ersättning för driften – det gäller liksom biblioteken att hålla antalet besök/utlån så högt som möjligt – jag har oxå stött på detta sätt,,,,

  Vårdcentralen/läkarmottagningen får rätt mycket i ersättning för varje patientbesök. Patienten betalar 200 kr och vårdcentralen skickar sen räkning till landstinget , kanske 1 000 kr? Någon som vet? Tänk att skicka två fakturor för samma tjänst! Inget dåligt företagande.

  Vad mer – jo, vårdcentralen vill inte gärna ta lab-prover… det tär på vårdcentralens ekonomi, det är mer lönsamt att direkt skriva ut recept på t ex antibiotika – då får staten ta kostnaden.

  (Biblioteken tar i alla fall ingen låneavgift, allt går på redan inbetald kommunalskatt)

 42. 42

  Lekman Skrev:

  Lisabet Skrev:

  Det var en dålig vårdcentral/läkare som inte förstod att kolla upp ett blodprov, typ B12. Just B12-brist är inte ovanligt som sjukdomsorsak. Vårdcentralerna tar inget helhetsgrepp om den sökande patienten, man koncentrerar sig enbart på en sak. Däremot är man pigg på att mäta midjemått, även på en normalviktig människa, eller att t ex mäta blodfetter. Man vill göra statistik på BMI-mått. Sådant får vårdcentralen extra betalt för av landstinget och/eller av läkemedelsbolagen.

  Läkare och annan personal på våra vårdcentraler är människor de med men ofta verkar de ha noll koll på kost & näring och dess betydelse – och de läkare som engagerar sig i att läka sina patienter på ett naturligt sätt motarbetas ofta,,,,

  Mätning av midjemått kan göras på folk anser jag – det är en utmärkt markör för det metabola syndromet och räcker långt för att ordinera rätt botemedel för flertalet – LCHF,,,,

  BMI är mera tveksamt, undrar om inte man kan använda midjemåttet och sunt förnuft i de flesta fallen och man kommer nog långt med enbart okulärbesiktning och sunt förnuft för att rekommendera LCHF & motion till det stora flertalet som fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium,,,,

  Men det är svårt att få folk att byta livsstil om de inte känner sig motiverade – alltför många fortsätter äta helt fel och väljer istället ett liv med piller som hobby,,,

 43. 43

  Tombola Skrev:

  Mätning av midjemått kan göras på folk anser jag – det är en utmärkt markör för det metabola syndromet och räcker långt för att ordinera rätt botemedel för flertalet – LCHF,,,,

  Mätningen av midjemåttet var på en äldre släkting, drygt 90 år, hon var helt normalviktig, och var på vårdcentralen för att förnya sitt recept. Hon var inte sjuk men tog ”förebyggande” läkemedel typ statiner, blodtryck och något till. Mätningen av midjemått handlade om statistik åt landstinget/läkemedelsbolagen. Sådant ger bonus åt vårdcentralen.

  Egentligen skulle hon behövt D-vitamin, men sådant kollar inte vårdcentralen. Kanske också magnesium. Två brutna höfter och ett brutet ben/fot samt en misslyckad operation gjorde att hon till slut hamnade i rullstol. Förmodligen hade ordination av D-vitamin och magnesium varit mer relevant än midjemått.

 44. 44

  Det ena utesluter inte det andra, kan vara bra att ha lite siffror att luta sig mot så att man kan se trender!

  D-vitamin och magnesium köper man själv – inget som en läkare behöver blandas in för,,,,

 45. 45

  Tombola Skrev:

  D-vitamin och magnesium köper man själv – inget som en läkare behöver blandas in för,,,,

  Jo, men medvetenheten om D-vitaminbehovet är kanske inte självklart för de äldre, därför menar jag att läkaren som kände den äldre patienten borde haft annan hälsobringande framförhållning än midjemått på en normalviktig person som ordinerades statiner, som försvagade både skelett och muskler.

 46. 46
  Kattmoster säger

  @ 41 Gäst:

  Jag vet ju inte i vilket landsting du bor men efter att ha googlat drar jag slutsatsen att det är i stort sett samma regler överallt. Här finns ett exempel från Sörmland: https://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/InsynValfrihet/Valfrihet/Halsoval/Sa-ersatts-vardcentralerna-i-Halsoval/

  Om det stämmer att man inte får boka tid för två åkommor vid samma besök gör vårdcentralen säkert fel. Däremot kan jag tänka mig att man blir anvisad en ny tid om man bara bokat besök för en åkomma men tar upp även en annan vid besöket. Då är ju inte tid reserverad för åkomma nr. 2 och patienten som har tid efter en själv har kanske inte lust att vänta.

  Det är möjlgt att jag haft tur i mitt vårdval men jag har aldrig märkt att Carema snålat med provtagning.

 47. 47
  Annika Dahlqvist säger

  @ 40 Kattmoster:
  Jag uppfattar att alla som söker på vårdcentral eller primärvårdsjour är oroliga för sin hälsa. De som oroar sig i onödan är snabbt avklarade.
  Sen finns det vissa som vill vara sjukskrivna utan att man uppfattar att det är den bästa utvägen för deras problem. Det är ett problem. De upplever det ofta som en kränkning om inte doktorn och Försäkringskassan bedömer sjukskrivningsbehovet på samma sätt som patienten.

 48. 48

  Tyvärr, LCHF räcker inte i alltid. Jag har ätit LCHF (liberal) i drygt fem år nu, men måste fortfarande ta B12-tabletter varje dag. Varför näringsupptaget är så dåligt har jag ingen aning om. Så B12 botar inte min sjukdom, men lindrar tack och lov. Nu kan jag gå i trappor, ta på mig strumporna utan problem

 49. 49
  Annika Dahlqvist säger

  @ 48 Lisabet:
  Vid perniciös anemi, dvs att man har brist på Intrinsic factor som hjälper B12 att tas upp av kroppen, hjälper inte LCHF, utan man måste ta B12 medicin. Det brukar räcka med att man tar en tabl Behepan 1 mg dagligen.
  Vissa tar en injektion var 4-6-e vecka, men vad jag kan förstå räcker det ofta med tablettbehandling.

 50. 50

  @ 40 Kattmoster:

  Det är väl självklart att Annika svarat som hon gjort – allt annat vore ju närmast att betrakta som tjänstefel,,,

  Och jag tror inte alls att hennes patienter springer på vårdcentralen i onödan – jag tror detta ofog är starkt förknippade med utbildning, bostadsort och en hel del andra faktorer,,,,

  Själv pluggade jag på Tekniska universitetet i Luleå och blev utexaminerad civilingenjör den 15 juni 1982.

  På eftermiddagen besöker jag en av mina kamrater vars äldre broder var provinsläkare i norra Norrlands inre inland. Jag skojade med honom att jag nog inte var särskilt kunnig i att diagnosticera en defekt bilmotor och undrade hur han bar sig åt med sina patienter – hans svar blev;

  Mycket av diagnosen ställs redan under handslaget när vårdtagaren kommer in till mig – många gånger räcker det med att jag pratar 20 minuter med vederbörande – jag som läkare kanske är nästan den enda människa hen har träffat sedan förra årets besök hos mig,,,,

  Om vårdtagaren proppsar på behandling och det inte rör sig om ett benbrott eller liknande skriver jag ut sockerpiller av typen A – många låter sig botas av denna placeboeffelk.

  Kommer personen tillbaka blir det piller B och jag börjar fundera och läsa på vart jag ska remittera patienten vidare då det ju inte är särskilt mycket jag kan göra på vårdcentralen,,,,

  Nu var det här ett samtal under mycket uppslupna former men helt fel var nog inte hans tillvägagångssätt?

  Själv ogillar jag att besöka en läkare i onödan, under hösten 1982 jobbade jag som lärare och levde som en soffpotatis från att ha framlevt mina studiedagar som ”yrkesmotionär” – jag fick rysligt ont i knäna och fick svårt att gå i trappor,,,,

  Dagen innan läkarbesöket åkte jag dock till universitetets gympahall och hoppade upp och ned på en träbänk – allt i syfte för att knäna skulle vara i så dåligt skick att det inte skulle bli några som helst problem att se detta för läkaren.

  Men när jag vaknade dagen efter var det bara att avbeställa besöket, gångjärnen i knäna var som nya – felet var att jag rört mig för lite,,,,

  På kvällen ställde jag ett ultimatum till min dåvarande sambo – endera så skaffar hon oxå slalomskidor eller så träffas vi bara efter 22 när backen stängt – hon valde skidorna och sedan dess har jag nästan aldrig känt av mina knän,,,,

 51. 51
  Eva Wahlbeck säger

  Hej!
  Jag undrar hur det fungerar på sommaren då vi ”solbadar”, och kroppen tillverkar D3 -vitamin med hjälp av vårt eget kolesterol. Hur ska vi veta när det är bästa tidpunkten då, att ta magnesium, om det är så viktigt att det inte tas samtidigt som D3-vitamin? Kanske det är annorlunda,om kroppen själv har hand om tillverkningen av D3-vit.

 52. 52
  Kattmoster säger

  @ Thomas Tombola Jansson:

  Den läkarens inställning tycker jag nog var lite vårdslös. Hoppas att han överdrev. Bara under det senaste året har jag läst i vår lilla dagstidning om att flera personer avlidit och att några fått lida i onödan just på grund av att läkaren vid första (och ibland andra) besöket nonchalerat deras besvär. Överkonsumtion av vård (som säkert förekommer i viss omfattning) åtgärdas bäst genom information och upplysning, inte genom att vårdpersonalen utgår från att patienten inbillar sig eller (ännu värre) ljuger.

  Vad gäller ditt knä så VAR det ju faktiskt ett fel. Det var inget som du inbillade dig. Att du sedan kom på lösningen innan du besökt läkaren är ju en annan sak. Bra att du sluppit några större besvär av knäna efter det!

 53. 53

  Kattmoster Skrev:

  @ 41 Gäst:
  Jag vet ju inte i vilket landsting du bor men efter att ha googlat drar jag slutsatsen att det är i stort sett samma regler överallt. Här finns ett exempel från Sörmland: https://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/InsynValfrihet/Valfrihet/Halsoval/Sa-ersatts-vardcentralerna-i-Halsoval/
  Om det stämmer att man inte får boka tid för två åkommor vid samma besök gör vårdcentralen säkert fel. Däremot kan jag tänka mig att man blir anvisad en ny tid om man bara bokat besök för en åkomma men tar upp även en annan vid besöket. Då är ju inte tid reserverad för åkomma nr. 2 och patienten som har tid efter en själv har kanske inte lust att vänta.
  Det är möjlgt att jag haft tur i mitt vårdval men jag har aldrig märkt att Carema snålat med provtagning.

  Tack för det, det var ju intressant information, jag visste ju att det var så, men inte hur mycket:
  De allra flesta listade personer går förmodligen inte till vårdcentralen särskilt ofta, säker inte ens en gång om året.

  ”Listning
  En grundsumma för 2013. Den varierar beroende på ålder:

  0-6 år 1 543 kronor/barn (plus ersättning till barnavårdscentraler)
  7-64 år 1 367 kronor
  65-79 år 2 930 kronor
  80- år 5 859 kronor”…

  Det är alltså en summa som vårdcentralen får för varje person som är listad. Bara det faktum att man är listad, utan att vårdcentralen behöver göra något annat än att finnas, om i fall att?

  Antar att det inte är de enda pengarna som som vårdcentralen får, de får väl också pengar av landstinget för varje besök, utöver patientavgiften på 200 kr? (Det är ju just dom pengarna som det ibland har fuskats med, läkarmottagningen har uppgivit patientbesök som inte ägt rum. Hör väl kanske till undantagen.)

  Jag har aldrig hört om någon som ”bokat” två tider för två åkommor hos en allmän vårdcentral, men det kanske är möjligt. Däremot kan ju två åkommor (typ halsont – eksem), som inte har med varann att göra, hänvisas till ett nytt besök. Så var det inte för ett antal år sedan, det tror jag ha tillkommit sedan listning infördes.

 54. 54
  Ann Kristin säger

  Jag har börjat äta magnesium för att se om det kan mildra värk och stelhet. Jag har ätit lchf i 4,5 år, nu strikt med ketonmätning. Med strikt lchf har jag gått från svår värk till outhärdlig, särskilt på nätterna. Min dotter tipsade mig om magnesium. Jag tyckte själv att jag åt bra, mycket spenat, men vem vet om det innehåller tillräckligt? Jag har köpt Friggs brustabletter, som inte innehåller socker, men väl sötningsmedel. Två tabletter per dag ger 375 mg magnesiumkarbonat och magnesiumoxid.

 55. 55

  52 @ Kattmoster:

  Det är så klart att den här diskussionen skedde under mycket uppslupna former och med glimten i ögat – det var ju 4 års slit som var över,,,,

  Men jag tror det ligger mycket i det han sa, på den ort han var verksam sker ingen större förändring av folket (snarare tvärtom då telefonkatalogen för den orten i stort sett bara innehåller två olika efternamn vilket kanske inte alltid är så bra för den mentala hälsan!) och han kände nog sina patienter rätt så väl,,,,

 56. 56

  Ann Kristin Skrev:

  Jag har börjat äta magnesium för att se om det kan mildra värk och stelhet. Jag har ätit lchf i 4,5 år, nu strikt med ketonmätning. Med strikt lchf har jag gått från svår värk till outhärdlig, särskilt på nätterna. Min dotter tipsade mig om magnesium. Jag tyckte själv att jag åt bra, mycket spenat, men vem vet om det innehåller tillräckligt? Jag har köpt Friggs brustabletter, som inte innehåller socker, men väl sötningsmedel. Två tabletter per dag ger 375 mg magnesiumkarbonat och magnesiumoxid.

  Finns ingen anledning att äta piller med sötningsmedel,,,,

  Här hittar du andra, bättre förslag!

  https://www.kostdoktorn.se/rekommenderade-halsoprodukter/#magnesium

 57. 57
  Hildegaard säger

  https://www.bodystore.com/3/sv/artiklar/magnesiumolja-spray-240-ml magnesium som går att spraya på huden, men hur vet jag om det är bra magnesium?

 58. 58
  Laughlyn säger

  @ Ann Kristin:
  Leta efter tillskott med magnesiumkelat (helst malat) på din närmaste hälsokostbutik, den formen har bäst biotillgänglighet i jämförelse med andra tillskott på marknaden.

 59. 59
  Maj-Britt Berrnhardsson säger

  Min gamla mamma 92 år diabetes typ 2 fick av sin läkare utskrivet Ca Mg tabl. Jag var med vid läkarbesöket och påtalade detta att hon var ute i solen väldigt lite så då skrev läk ut detta.
  För ett par v sedan tittade mamma på fråga dr där det satt s k expertis som sa att man absolut inte behöver extra tillskott om man äter ”varierat”. Så mamma slutade ta tabl. Det borde vara straffbart att säga dyligt.
  Man behöver visst tillskott. Jag själv 68 år tar dagligen: multivitamin Ca Mg D3 MSM för att hålla mig frisk.

  Trots det fick jag en kraftig förkylning (som jag skyller på snoriga barnbarn) för ett par v sedan.

 60. 60
  Annika Dahlqvist säger

  @ 59 Maj-Britt Berrnhardsson:
  Det är i alla fall helt uppenbart att D-vitaminbrist är vanligt hos dem som inte får tillräckligt mycket av högtstående sol. Det är känt sedan hundratals år. Det var Engelska sjukan som skapade uppmärksamhet på det. Så D-vitamintillskott till dessa borde vara välmotiverat. Övriga tillskott vet vi inte hur nyttiga de är, och i så fall i vilka doser.

 61. 61

  Särskrivning och en allmänt dålig översättning till trots var det en mycket intressant läsning.

 62. 62

  @ Marty:
  Hej Marty!
  Det är jag som översatt artikeln. Du har säker rätt i att det är en dålig översättning. Jag håller med dig om att särskrivningar är ett otyg. Jag är ingen professionell översättare utan sitter ensam i min kammare och plitar utan hjälp av korrekturläsare, då kan det bli några särskrivningar av misstag.
  Jag tyckte nog att det var så angeläget att sprida artikelns budskap att jag missbedömde min förmåga till att formulera mig korrekt. Men det gläder mig att Du ändå tyckte att artikeln var intressant.

 63. 63

  Hej Margareta,

  jag ångrar min förhastade kommentar, jag hade inte tagit min magnesiumdos:0(. Jag tror att det är få som skulle kunna översätta den texten. Jag läste den från början till slut och är tacksam över att ha fått läsa den på svenska. Så tack!
  Magnesium alltså, vilken grej. Efter att ha börjat ta en tablett innan jag går och lägger mig så vaknar jag inte längre med ångestattacker efter ett par timmar.
  Fick sedan order från min läkare att ta ännu mer och nu är jag inte lika trött på dagarna heller.
  Mvh,
  Marty

 64. 64

  @ Margareta Lundström:
  No hard feelings!

  Men det skadar inte att få lite kritik. Det skärper mig till nästa gång.

 65. 65

  Mycket både bra och välbehövlig information om den ”bortglömda” men LivsViktiga mineralen magnesium i inlägget ❗

  Det gäller ej minst för dom som äter LCHF-kost – som jag ser det.

 66. 66
  Ann Kristin säger

  Jag måste hylla magnesium, som verkar lindra, kanske t o m bota (ihop med lchf) min fleråriga värk och kamp för att gå några få meter. Foglossning sedan 25 år, artros sedan fyra år, kombinerat med statiner och btmedicin har gjort mig snudd på till ett vrak. I helgen märkte jag en klar förbättring, kunde kratta löv i långsam takt en halv dag. Särskilt foglossningen, som ger stark trötthet och ömhet i hela bäckenområdet, har totalt försvunnit. Även de smärtor som kommer från höftlederna har minskat. Nu är det mest kramp och värk i lårmuskler och vader samt värk i knän. Men en reduktion med 50-75 % av smärtorna, tillskott på en Ipren ibland (den verkar funka bäst, paracetamol hjälper inte lika bra) samt yoga, spikmatta och värme.

  För övrigt äter jag strikt lchf med rätt proportioner kolhydrater-protein-fett, allt av god, ekologisk kvalitet. Kokosolja, D-vitamin, magnesium och kelp som tillskott. Alla som har muskel och ledvärk, jag vill verkligen uppmana er att prova. Men ge det ett halvår, jag har ätiti ”rätt” i fem månader och först nu kom det verkliga genombrottet. Statiner ska man verkligen inte äta!

 67. 67

  Ann Kristin Skrev:

  För övrigt äter jag strikt lchf med rätt proportioner kolhydrater-protein-fett, allt av god, ekologisk kvalitet. Kokosolja, D-vitamin, magnesium och kelp som tillskott. Alla som har muskel och ledvärk, jag vill verkligen uppmana er att prova. Men ge det ett halvår, jag har ätiti ”rätt” i fem månader och först nu kom det verkliga genombrottet. Men ge det ett halvår, jag har ätiti ”rätt” i fem månader och först nu kom det verkliga genombrottet. Statiner ska man verkligen inte äta !

  Ann Kristin – VÄL TALAT ❗ – men för andra kan det längre tid – och för dom ”lyckligt lottade” kortare.

  Vet då att det är ca 100 miljarder hjärnceller och ca 13 miljarder kroppsceller som skall ”friskna till”. Har alla dessa kropps- och hjärnceller under mååånga år matats med ”fel bränsle” – så tycker jag att det kan få lov ta flera år innan de blir helt friska igen.

  Jag började med LCHF-kosten för ca fyra år sedan – p g a att jag då hade en begynnande och illavarslande kärlkramp. När jag märkte att kärlkrampen började ”läka ut” – så tänkte jag att det tar nog några år innan kärlkrampen skulle vara ett minne blott.

  Men jag hade fel – för efter ca ett år så var kärlkrampen ”puts väck” och är så fortfarande. Mer om den solskenshistorian HÄR.

  En sevärd video om det här med statiner finns HÄR (ca 64 min).

 68. 68
  Ann Kristin säger

  @ Josef Boberg:
  Absolut, jag åt moderat lchf först i fyra år, innan jag insåg att jag måste bli strikt för att få effekt. Eller möjligen tog det 4,5 år för att saker skulle börja hända. Plus kosttillskotten, förstås.

 69. 69
  Kerstin Andersson säger

  Oj vad intressant!
  Jag har depression med en del panikångest sedan 1 år. Ja, depressionen har jag nog haft många år.
  I höstas provade jag Sertralin först och senare Citalopram .
  Jag fick så kraftig ångest efter 1/2 tablett så jag tvärslutade. Fick därefter dras med ångestattacker i stort sett varje dag. Nu är det bättre men ångesten kommer då och då. Har också haft samtalsterapi sedan december som hjälper till viss del. Nu äter jag Neurol (2/dag), Esidrex mot högt blodtryck, omeprazol och B-vitamin. Jag tycker det verkar väldigt intressant det jag läser om magnesium. Tänk om jag har brist på det, tänk om jag kan må bättre av magnesium? Har till och med funderat att prova sertralin igen eftersom jag inte ser annan utväg, men kommer ju inte att kunna jobba när den sätts in i så fall.
  Tänk om magnesium är min räddare? Hur ska jag i så fall ta det och i vilken styrka? Vad är RDA för magnesium? Kerstin Andersson

 70. 70

  Kerstin Andersson Skrev:

  Tänk om magnesium är min räddare? Hur ska jag i så fall ta det och i vilken styrka?

  Jag skulle i Ditt fall gå till närmaste CityGross-butik och köpa Donat Mg för 16,95 kr/l – och sen prova med att dricka ca 0,5 l/dag under några månader – och se vad som händer.

  Själv dricker jag dagligen Donat Mg sedan 1996. Om varför på min blogg här.

  All lycka till ❗ – önskar Josef

 71. 71
  Rohde Holmgren säger

  Intressant läsning!
  Har en son på 20 år som drabbats väldigt hårt av migrän. Han spelar hockey med träningar och matcher 6 dagar i veckan. Väldigt fysiskt krävande alltså. Han har genomgått datortomografi men allt tyder på att han för övrigt är fullt frisk. Han äter en väl sammansatt kost. För några år sedan räckte det med att öka vätskeintaget för att få färre migränattacker. Under detta året har det blivit outhärdligt. Svåra attacker som inte släpper helt ibland. Senaste veckorna har han vaknat med svår huvudvärk som sitter i halva dagen. Han har mediciner men det verkar som effekten av dem har minskat. Kan det vara brist på magnesium?? Efter att ha läst artikeln känns det som en god idé att försöka med tillskott. Är det någon som har erfarenhet av något liknande?

 72. 72
  Annika Dahlqvist säger

  @ 71 Rohde Holmgren:
  Mitt första och sista tips är att prova en strikt LCHF-kost. Det är många migräniker som har blivit bättre på det. Hjälper inte det står jag lika hjälplös som alla andra.

 73. 73

  Rohde Holmgren Skrev:

  Kan det vara brist på magnesium?? Efter att ha läst artikeln känns det som en god idé att försöka med tillskott. Är det någon som har erfarenhet av något liknande?

  Jo… – Rohde – jag har dagligen konsumerat 5-7 dl Donat Mg sedan 1996. Under den resan så har jag upplevt att några med migrän sedan tiotals år tillbaka – på 3-6 månader som Donat-drickare – har blivit av med sin migrän.

  Donat Mg säljs numera bl a i CityGross-butikerna för 19,95 kr/l (innehåller ca 1100 mg naturligt joniserat magnesium per liter) – men är för närvarande tillfälligt borta ifrån hyllorna – därför att det fanns ett tryckfel på etiketterna.

  Värt att prova ?

 74. 74

  @ Rohde Holmgren:
  Hej! Jag tycker att det är en god ide att pröva magnesium för din son som spelar ishockey. När han tränar så svettas han och förlorar magnesium. Tar han andra läkemedel så dränerar det också honom på magnesium. Jag har ett ishockeyspelande barnbarn. Han hade lite astmaliknande problem. Jag gav honom en flaska flytande magnesium. Sedan har jag inte hört något om andningsbesvär.
  Jag är ingen expert på magnesium men jag har läst en hel del om dess betydelse och jag tror mig förstå att flytande magnesium har en bättre biologisk tillgänglighet. Man kan inte överdosera magnesium- man kissar ut överskottet. Om man blir lös i magen förstår man att man har överdoserat.
  Själv tar både min man jag magnesium sedan ett antal år.
  Många frågar varför man skall ta det på kvällen. Det är för att det verkar avslappnande och man sover bättre. Men man faller inte i sömn om man tar det på dagen!
  Det som Josef Boberg rekommenderar nämligen Donat tror jag är ett mycket bra råd. Det skall jag pröva själv.
  https://healthyliving.msn.com/diseases/caregiving/7-natural-cures-for-migraines-1

  https://drcarolyndean.com/2013/01/drugs-deplete-magnesium/

 75. 75
  Margareta säger

  I min bekantskapskrets finns två personer, som sluppit migrän med hjälp av tillskott av magnesium.
  I dessa två fall har det handlat om ”Super Magnesium”, ett tillskott från Great Earth, där det bl.a. ingår olika magnesiumsalter av organiska syror, som i sin tur ingår i cellmekanismerna.

 76. 76
  Rohde Holmgren säger

  Tack för råden! Vi kommer att pröva eftersom det inte finns något att förlora. Det kan bara bli bättre.
  Rohde

 77. 77
  C. Wohlin säger

  Med den kommentaren har jag svårt att tro att du är professor…. Professor i vilken fakultet?utlåtande från en professor har sitt ursprung i vetenskapliga studier vilket inte är fallet i ”professorns ” inlägg i debatten. Dessutom brukar ALDRIG en riktig professor att underteckna sin kommentar med endast sitt förnamn…. 🙁
  Lår dig ej luras av detta, för om du tror att du har magnesiumbrist , tro inte på alla dessa ”professior” – gå till en vårdcentral och ta prov – få ett utlåtande av en riktig läkare.Professor Göran Skrev:

  Intressant!

  Jag kommer ihåg från Weston Price klassiska bok om tandstatus hos alla världens folk från trettiotalet hur han beskrev den perfekta tandstatusen hos maiafolken, som i stort sett levde på majs, och hur de gick och hämtade alger från havet som ett kostkomplement och att detta var en march, om jag nu kommer ihåg det hela rätt, på 40 mil!

  I tabellen ser jag också att alger toppar listan på magnesiuminnehåll.

  Själv tog jag flytande magnisum som tillskott pga av kramper i vaderna på natten när jag hade börjat med LCHF (tydligen ganska vanligt) men nu har jag infört spenat i min kost (1/3 magnesium jämfört med alger) som är billigt och lätt att få tag i. Japanerna lär ju för övrigt äta mycket alger och detta kanske har att göra med att de behöver kompensera för ett högt kolhydratsintag via riset pss som maiaindianerna. Vem vet?

 78. 78
  C. Wohlin säger

  Är du seriös , eller ?
  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 71 Rohde Holmgren:
  Mitt första och sista tips är att prova en strikt LCHF-kost. Det är många migräniker som har blivit bättre på det. Hjälper inte det står jag lika hjälplös som alla andra.

 79. 79

  @ C. Wohlin:
  Vi hade fruktansvärda plågsamma kramper i benen på natten både maken och jag för några år sedan. De är helt borta nu efter att vi börjat ta magnesium innan vi lägger oss.
  Men det är inte som att ta en Magnecyl för huvudvärk, utan det tar en tid innan man byggt upp sitt magnesiumförråd. Men sedan är det helt underbart att slippa krampen

  Jag har en väninna med samma problem, som gick till vårdcentralen och hon fick läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom för sina kramper. De går säkert bra det också. Man får bara hoppas att hon inte får Parkinson i framtiden, för då har hon kanske slitit ut sina receptorer och då kanske medicinen inte har någon effekt.

  Så tror jag faktiskt att du inte kan gå till en vårdcentral och be att få ditt magnesiumvärde mätt.

  Du har har helt rätt man skall inte låta lura sig och tro på på vad människor säger bara för att de har av fina titlar. I fallet med professor Göran råkar jag veta att han är en riktig prinsessa förlåt, riktig professor.
  Jag tycker att det låter är väldigt trevligt att kalla sig professor med förnamn. Visar på en viss ödmjukhet och självdistans.
  Men bara för att man är professor behöver väl inte varje uttalande man gör vara vetenskapligt belagt med en dubbelblind randomiserad studie.

  God natt.

 80. 80

  Jag funderar på hur mycket magnesium som är bäst att ta per dag… hur vet man sen när systemet är påfyllt? …eller är det ett livslångt intag? …eller är det förståndigt att göra uppehåll efter någon månad?

 81. 81
  Annika Dahlqvist säger

  @ 80 Monika:
  Det jag har hört och läst är att våra jordar är utarmade på magnesium, och att det därför vore bra att ta tillskott. Jag vet inte bästa dos. Själv har jag en burk med tabl 250 mg, Magnesiumkarbonat, som jag tänkte att jag skulle ta en per dag av. Men det är bara sällan jag kommer ihåg att ta en.

 82. 82
  Professor Göran säger

  Nu såg jag kommentarerna till denna gamla tråd om magnesium och nappade på dessa eftersom jag just har studerat frågan lite grand igen.

  Väldigt snabbt inser man att frågan är väldigt komplicerad (ungefär var tredje LCHF-are lär drabbas av kramper till och från och som oftast löses med hjälp av magnesiumtillskott) och som vanligt så måste man hitta vad som fungerar för en själv som Annika brukar säga.

  Jag har provat flytande magnesium tidigare och det fungerade bra men sedan gjorde jag som Annika glömde bort det hela eftersom kramperna hade försvunnit. Efter något halvår så dök kramperna i vaderna upp igen men i ganska mild form och nu har jag provat magnesiumcitrat som dagligt tillskott och det verkar fungera utmärkt.

  Här hittade jag förresten en länk till en intressant beskrivning från en person som tydligen varit ordentligt drabbad av kramper

  https://www.healthcentral.com/diabetes/c/17/153099/magnesium-magical/

  Och komplicerat verkar det vara.

 83. 83

  @ Professor Göran:
  Tack för den länken! Jag har tidigare sett artiklar där krom sägs ha en påverkan på blodsocker- och insulinnivåer. Se: https://kurera.se/krom-cr/

  Kopplingen mellan brister av dessa mineraler och diabetes samt insulinresistens verkar, av ovan källor att döma, vara så stark att jag började se en orsak till sjukdomarna i fråga. Eller är det tvärt om, sjukdomarna som orsakar mineralbristen? Eller är det ännu mer komplicerat än så?

 84. 84
  Thomas Jansson säger

  Svårt att mäta Mg – även om det finns i blodet är det inte säkert att det kommer in i cellerna pga högt insulin,,,

  Det tar ungefär 3 dygn innan tillskottet av Mg gör verkan.

  Den enda kända ”biverkningen” vid för högt intag anses vara att det är laxerande.

 85. 85

  Tack för denna fina sammanfattning och samband mellan magnesiumbrist och ohälsa.
  Jag hade en annan diskution med Dr Sircus på ett forum hans sida är bra, jag pushar för att folk ska börja förstå sambanden mellan jorden och våran hälsa.

  Jag går inte på någon speciell kost ( nja hemodlat förståss) men jag insåg att jag troligen har magnesiumbrist och förmodligen haft det kanske sen födseln.
  Jag kommer ihåg att min mor rännde runt till läkare när jag var barn ”ca 6 år” för mina migrän anfall.
  Ingen fann någonsin något fel på mej.

  Jag gick ner mej ordentligt för något år sen när min sambo dog 2012 och förra året var jag sjuklig med massor av värk fick tom problem med lungorna. Tja jag fick medicin som hjälpte till med lungorna men blev endå inte bra så i höstas brakade jag ihop helt med värk och blev svårt deprimerad (svåra klimakterie besvär tänkte jag) så jag undersökte saken och testade progestron hormon, det lindrade lite men så började jag ta magnesium det hjälpte lite + melatonin.

  Nu har jag hängt med på Mike Adams undersökningar av maten och läst in mej mer.
  Jag håller egentligen på med odling men nu ska mineralerna bli prio 1 i jorden för vad är maten värd om vi inte kan hålla oss friska.

  Tack för en mycket bra blogg om magnesium, och tack för det stora översättnings arbetet, det är tyvärr något jag inte orkar göra, jag kommer att länka hit.

  Jo igår vaknade jag utan värk i höfter nacke axlar ryggslut mm helt fantastiskt jag har nog inte varit värkfri sen jag var 23 (mer än 20 år sen ).

  Jag började träna ryggen idag (lätt sjuk gympa ) Nej jag har slutat gå till läkare för länge sen men det är klart att när det blir svårt att andas så söker jag hjälp.

  Ha det gott, vi kan äta oss friska men grunden är fullgod mat !

 86. 86
  Pernilla säger

  Jag fyller 44 i år och har lidit av depressioner och panikångest under större delen av mitt liv. Höga krav på mig själv i kombination med hög belastning både privat och på jobbet ledde till att jag gick in i väggen hösten 2010. När det var som värst brydde jag mig inte om huruvida jag levde eller dog. Jag hade redan innan provat olika SSRI preparat, men inget hjälpte. Läkarna skrev ut Mirtazapin, Fluoxetin, bensodiazepiner, Propavan och Imovane. Min kropp och hjärna var helt utslagna. Men jag är en seg rackare och började forska i alternativ till alla mediciner som hade hemska biverkningar.

  Jag började ta magnesium och efter en vecka vaknade jag med en konstig känsla av harmoni i kroppen. Depressionen försvann tillsammans med min ångest och mitt självförakt. Jag kunde ringa min psykolog och avsluta den dyra psykoterapin jag påbörjat. Medicinerna satte jag ut och sakta började hjärnan att återhämta sig. Efter att ha sökt mer info på nätet lade jag så småningom till progesteronkräm, omega 3, vitamin D, B- vitaminkomplex, selen, zink, c-vitamin, Q10 och tryptofan. Min hemska PMS är så gott som borta och hormonbalansen börjar bli återställd. Mina binjurar tog mycket stryk och jag är långt ifrån återställd, men skillnaden är enorm. Tryptofan är tyvärr inte tillåtet som kosttillskott i Sverige, men det går att beställa på nätet. Eftersom inga SSRI preparat fungerade på mig misstänker jag att jag har svårt att bilda serotonin.

  Tyvärr sitter jag i ett öppet kontorslandskap vilket bromsar min återhämtning, men tack och lov kan jag jobba hemifrån när det blir för mycket. När det gäller kosten har jag gått från att vara försiktig med kolhydrater till att gå över till LCHF. Det är andra veckan nu och jag har huvudvärk, yrsel och värk i musklerna. Jag funderar på om jag behöver förändra intaget av vitaminer och mineraler, låg från början på rätt höga terapeutiska doser. Det kanske behövs en höjning igen under en kortare tidsperiod.

  Det jag egentligen ville komma fram till är att jag tror det går att bota många sjukdomar genom rätt kost och tillskott av kroppsegna substanser. Det krävs lite engagemang och det är inte gratis, men jag prioriterar min hälsa. Utan den är jag fattig oavsett hur mycket pengar jag har på kontot.

 87. 87

  @ Pernilla:
  Att sådana ”övergångsbesvär” till Lchf kan förekomma är inte ovanligt. Själv led jag alla helevets kval i flera veckor innan kroppen började att ställa om. Nu efter 6 månader så börjar det funka något så när men lider av förstoppning. Min syrra tipsade om krossade linfrön som funkar rätt bra. Läste dock på nätet att linfrön i för stora mängder kan bilda cyanid 🙂 så då blev jag lite skrajsen. Men en matsked per dag är ok.

 88. 88
  Pernilla säger

  Magen är inget problem. Det är huvudvärken som är värst. Vågen står stilla så jag tror inte att vätskebristen är problemet heller. Jag har normalt BMI och det är svårt för mig att tappa de kilon jag vill bli av med, men så fort jag kan börja träna ordentligt hoppas jag få bukt med dem. När det gäller magen kan jag tipsa om fiberhusk, eller för all del en överdos av magnesiumoxid 🙂

 89. 89

  natan Skrev:

  Min syrra tipsade om krossade linfrön som funkar rätt bra. Läste dock på nätet att linfrön i för stora mängder kan bilda cyanid så då blev jag lite skrajsen. Men en matsked per dag är ok.

  Använd ”hela linfrön” istället. Dom geléar sig och funkar som smörjmedel. Lägg gärna en matsked hela linfrön i en dl vatten över natten. Drick ur i ett svep.

  Några rutor mörk choklad, på fastande mage. kan även funka som laxermedel. Någon dryck som vatten, the eller kaffe kan hjälpa till.

 90. 90

  Hej,
  Sitter i mitt soffhörn och surfar på magnesium. Hittade din sida och läser med stort intresse!!

  Jag har haft problem med en känsla av att blodet ”rusar” eller att det darrar. Syns inget på utsidan men känslan är besvärlig. Väldigt obehaglig, kommer och går.
  Ibland rycker det också sporadiskt i kroppen, känns även det som i blodkärlen. Det har blivit sämre och ibland nyps det till. Jättekonstigt. finns ingen logik var och när det rycker.
  Jag har även ont i fingrarna, främst fingertopparna. Har nu också börjat i tår/fötter. Fått små bristningar i fingertopparna och blivit lätt blå.
  Det krampar i båda vaderna ungefär en dm under knävecket.
  Det här är fruktansvärt obehagligt och jag har sökt hjälp via vården sedan julhelgen. Inte tagen på allvar….

  Parallellt med detta krånglar min bukspottkörtel. Jag får ont utåt ryggen och det smakar väldigt starkt i munnen. Jag mår illa och buken blir spänd, svälld. Har sökt för detta. Värdena är lätt påverkade och den var svullen på första röntgen. Normal men stor i andra röntgen.
  Under hela förra året har jag känt av den och det har gått i perioder om 2-3 veckor när jag varit sjuk. Blir sämre när jag äter under ett pågående skov.
  (är opererad för gallsten sedan 30 år tillbaka)
  Vet inte alls om dessa två saker hör ihop men tar med dem i mitt inlägg.

  I går var jag till läkare igen…mina värden är bra men hon tror bestämt att det är magnesiumbrist.
  Därför ska jag ta blodprov i morgon och sen sitter jag nu och söker på nätet över symptom och åtgärder.
  Mycket verkar stämma. Jag gjorde en hälsokontroll på jobbet i december och hade D-vitamin brist. Fick droppar utskrivet och jag tycker att ryckningarna blev värre när jag tog dem! Så det slutade jag med…låg även högt i kalcium, men det var precis under gräns när jag tog om det.
  hade också högt sockervärde, men det ligger nu också precis på gränsen.

  Vore intressant få feedback på ”mig” 🙂
  jag ska lägga upp och följa din sida och sätta mig in mera i det budskap du förmedlar.
  Vänliga hälsningar Annica

 91. 91
  Annika Dahlqvist säger

  @ 90 Annica:
  Jag vågar inte spekulera i vad som felas hos dig.
  Men jag vill kommentera angående blodprov avseende magnesium. Det är ingen mening att kolla blodhalten av magnesium. Bristen finns intracellulärt och syns inte i blodet. Därför måste man kolla genom att ta magnesium. Om man mår bättre så hade man troligen brist. Om man får för mycket så tar kroppen inte upp det, utan man får lösare mage i stället. På så sätt kan man använda magnesium som medel mot trög mage.

 92. 92

  @ Annika Dahlqvist:
  Tack för info! Förstår avseende spekulation att det inte ska göras. Tänkte bara på om symptomen stämmer. Ska öka mitt intag, äta vetekli mm.

 93. 93

  @ Annica:
  Ooops. Vetekli ?? Lchf och vete är en dålig kombination. Läs ”Brödberoende” av William Davis och du kommer sätta vetet i halsen!

 94. 94
  Annika Dahlqvist säger

  @ 92 Annica:
  Vetekli är inte alls bra. Det innehåller gifter som fytiner och lektiner. Ska ätas minimalt av.

 95. 95

  Att inte gå vidare från första meningen…
  Magnesium är inte alkalimetal .
  Lev ,se omkring,njut.

 96. 96

  @ elena:
  Förlåt, förstår inte riktigt vad du menar…

 97. 97

  Kan någon tipsa om var man köper magnesia phosphorica?

 98. 98
  Nicoleta säger

  @ Margareta Lundström (Göteborg):
  BRA INFORMATIONER OM KATTER PÅ: http://www.catinfo.org

 99. 99
  Thomas Jansson säger

  @ 90 Annica:
  Mg kan mycket väl finnas i blodet men kommer inte i cellerna p g a för högt insulin. Men det kan ju inte vara fel att se om det finns tillräckligt med Mg i blodet – det är ju en bra förutsättning men ingen garanti för att det verkligen hamnar i cellerna.

  Kramp & allehanda muskelryckningar och restless leggs är en form av kemisk obalanas i kroppen där det kan vara så enkelt att dricka lite saltvatten då och då för att öka vätskenivån – testa,,,,

  Finns lite info här som handlar om olika typer av Mg och som kanske kan vara till lite hjälp:

  https://www.annahallen.se/ar-alla-magnesiumpreparat-bra

  Ps
  När jag började äta LCHF tog det någon månad innan jag slutade äta frukt – på den tiden fanns det inga böcker att läsa utan man fick lära sig efterhand,,,

  Det resulterade i att massor med kramp & muskelryckningar kom i stort sett dagen efter. Orsaken var helt enkelt vätskebrist och efter ett par glas saltvatten försvann problemen på några timmar. Numera saltar jag maten för att binda vätska och ibland efter lite hårdare träning tar jag ett glas saltvatten eller saltar lite extra på maten – inte gott men det hjälper mig bra,,,,
  Ds

 100. 100

  Läsvärt
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnesiumbrist

  Vill upprepa från bloggen ovan:

  ”Vissa vilda växter utmärker sig verkligen som magnesiumkällor som exempel nässlor (860 mg per 100 gram) och våtarv (529 mg per 100 gram), de bidrar till näring både för människor och för boskap till stor del på grund av deras höga mineralinnehåll.”

  Just nu är nässlorna stora och fulla med frön plocka dom (med handskar) torka dom på mörkt varmt ställe.
  Klipp ner dom i bitar eller riv av frön å torkade blad från stammen (handskar) kör dom sen i mixer/matberedare. Förvara i burk eller behållare (mörkt). Detta kan man sen använda i vilken mat man vill, göra soppa på enbart eller göra tea eller kanske avkok att hälla i badet!
  Dom innehåller en hel del andra bra saker med som stödjer hormonsystemet och läkning.

  Dom är gratis.

  Våtarv kan man odla inne året runt !

  Mvh Maria

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa