Antidepressiva läkemedel kan orsaka sexuell dysfunktion, som kan kvarstå efter avslutad behandling

Maryanne Demasi: Antidepressiva läkemedel kan orsaka sexuell dysfunktion, som kan kvarstå efter avslutad behandling.

Det är en tråkig biverkan som har upptäckts på senare år. Det gäller tydligen SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Läkemedelsföretagen har inte gått ut brett med denna information, antagligen för att det skulle kunna avskräcka patienter från att prova medicinen. Det har i tysthet införts på bipacksedeln, men det är inte många av läkare eller patienter som läser den.

 

Comments

 1. 1
  Kristina Bengtsson säger

  Aha !
  Då förstår jag , tack för Info

 2. 2
  Gunnar Eriksson säger

  Det nedreglerar även TSH vilket gör att man får mindre draghjälp från sin egen Sköldkörtel. Vilket har en avsevärd betydelse för de som har Hypotyreos då man helt övergått till att bedöma måendet utifrån TSH. Inget kan vara mer felaktigt. Men man slipper krångliga patienter som vill teste fritt T3. Sjukvården verkar tycka att testa ett av endast tre hormoner som krävs för liv. Övriga hormoner ger endast livsförbättring vilket inte är så lite. De flesta kan nog ana hur man mår utan testosteron eller östrogen?

  En f.d. president för ATA har skrivit en ny bok, Rethinking Hypothyroidism. Enligt en som läst boken så skriver han att patienterna har rätt och ”vi” har haft fel. 50 års felaktig behandling som endast bygger på att när man förstod att det var T4 som konverterades till T3 och då skulle det räcka med att ge syntetiskt T4. Min personliga åsikt är att svenska läkare, utifrån deras utbildning och dessa förbannade riktlinjer är oerhört mycket sämre på felsökning än en bilmekaniker. Men det finns fler skäl till den direkt felaktiga vården av Hypotyreossjuka, är att läkare har också alldeles för lite tid att utreda. Ca 20% av de som får Levaxin svarar inte biologiskt på syntetiskt T4 och idag så finns närapå ingen alternativ medicin för dessa personer. Statistiskt så rör det sig om ca 96 000 patienter och endast ca 12 000 får tillägg av Lio. Riktlinjerna menar man är ATA:s medan ATA har en disclaimer på deras webbsida där man säger att deras studier inte på något sätt skall bytas ut mot kliniken, läkarens eller patienternas enskilda situation. Författaren av nämnda bok säger i en video att det är ett stort missförstånd att ATA har angett att man endast skall medicinera med syntetiskt T4. Detta är en enorm skandal.

  Det finns heller ingen statistik hos Försäkringskassan hur många som sjukskrivs med diagnosen Hypotyreos, helt enkelt för att det är omöjligt att få igenom en sjukskrivning på den diagnosen. Socialstyrelsens stöd för sjukskrivning för den diagnosen anger upp till ett år eller mer. Därför är det förvånansvärt så nonchalant Moderaterna är när jag tar upp den undermåliga, ja rent utav vådliga vård som faktiskt gör en stor grupp patienter än sämre. Att då gå fram med sin arbetslinje, vilket jag har förståelse för, gör inte kostnaden i landet lägre för den här typen av patienter. Dessutom bidrar vi inte till att höja den ekonomiska situationen i Sverige utan vi blir de facto enbart tärande. Endast en komplett idiot eller empatilös politiker tänker så illa. Politik är inte till för väljarna utan för att politiker även nästa valperiod ska tala om att de skall satsa på vården.

 3. 3
  Johan Larsson säger

  2 Gunnar

  Jag delar det endokrinoklogiska resonemang du för fram, men sedan får moderaterna klä skott för hur arbetslinjen förstört för sjuka. Jag kan börja med att säga att jag aldrig röstat på moderaterna (förutom kommunval), innan jag skriver att det var den rödgröna Löfvén-regeringen som verkligen gjorde det närmast omöjligt att få beviljat långvarig sjukskrivning. De avskaffade stupstocken och införskaffade istället gilijotinen.

  Men det spelar nästan ingen roll vilket parti som vill satsa mest på vården i exemplet du tar upp (TSH) och många fler tillstånd. Så länge läkemedelsföretagen styr vilka kunskaper läkarna uppdaterar sig på, kan det för många patientgrupper få motsatt effekt att satsa på vården. Det finns faktiskt för vissa åkommor anledning att undvika svensk sjukvård. Visst kan det vara positivt för folk med tex utslitna höfter, men inte för folk med t ex totalkolesterol på 5,1.

 4. 4
  Gunnar Eriksson säger

  3 Johan

  Att jag enbart nämnde Moderaterna är deras käpphäst, arbetslinjen, som nog få kan säga är felaktig som princip. När både vården och Försäkringskassan brister i sitt arbete och bryter mot regelverk och medicinsk vetenskap så blir arbetslinjen förödande för personen och ev. familj fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Samhällsekonomiskt är det också en katastrof eftersom den delen av BNP som vård och Försäkringskassa inte genererar reell BNP. Ifrågasätts det så kan alla arbetslösa flytta klossar och då har vi noll arbetslöshet. Försäkringskassans kostnader står staten för, men i förlängningen alla skattebetalare. Saknas pengar så använder politikerna argumentet, vi måste höja skatten för att satsa på vården. Så här kan de hålla på tills vi har 100 % skatt och jag tror faktiskt att alldeles för många politiker inte heller då ifrågasätter, var tar alla pengar vägen?

  När det gäller övriga partier så håller jag med dig. När jag väger alla tunga frågor så ser jag inte ett enda parti i riksdagen jag kan lägga min röst på. Hans Jensevik har en plattform som är tänkt, först och främst för de små partierna, att samverka inför Riksdagsval. De är för små att komma in i riksdagen inom rimlig tid. Tanken att de kommer överens att driva de hjärtefrågor dessa partier har. Även om de saknar erfarenhet och möjligen kompetenta politiker så går dagens kompetens i riksdagen snabbt passeras då den är så låg att jag häpnar. Då anser jag att det är bättre att rösta in flera partier i samverkan för att lära de etablerade att väljarna använder sin makt genom val och många av oss åker ut. De är så säkra att de får sitta kvar år efter år trotts alla svikna vallöften och extrem misskötsel. Den politiker som riskerar förlora brödfödan kan ta ned himlen. Vi tillåter partierna hålla på så här. Jag orkar inte längre lyssna på partidebatten. Der är både oförskämt och skrämmande att Magdalena Andersson går ut i media och tycker att regeringen måste göra något åt våldet. Det tycker jag också, men ett parti som haft makten i åtta år bör helt enkelt hålla tyst då det gått så kort tid. Men visst, det finns mycket att kritisera den nya regeringen för sin senfärdighet.

  Nu svävade jag ut i politiken. Men den är oerhört viktig för vårdfrågorna.

  Sverige, liksom övriga EU-medlemmar och samt EES-länderna är bundna av att direktiv införlivas i lagstiftningen, men även av att direktivets betydelse skall upprätthållas. EU:s direktiv för gränsöverskridande vård är banne mig guds gåva till folket, genom EU. Alla invånare har rätt att själv söka den bästa vård de kan finna inom EU/EES, allmänt eller privat finansierad vård och få den ersatt till samma kostnad som i hemlandet. Den vården kallas, planerad vård.

  Resa och uppehälle får man betala själv. Man får inte mer än vad vården kostade i utlandet, inte heller mer än vad samma vård kostar i hemlandet.

  Det betyder att för Sverige så kostar detta inte ett öre mer än vad vården skulle kosta i Sverige. T.o.m. billigare då ingen reseersättning utgår. Från och med 2018 har Försäkringskassan (FK) börjat krångla. Man skickar in en begära till FK som utreder om man har rätt till ersättning och står som en mellan-part mellan patienten och patientens Region som skall stå för ersättningen, vilka ersätts i förskott av staten för detta. Sista maj 2019 kommer en dom av Högsta Förvaltningsdomstolen som upphäver direktivet. Som domen är skriven så skall ingen få ersättning för utlandsvård. Men den tillåts att användas godtyckligt till nackdel för patienten, men med fördel till regionen. Det står i direktivet att man får komma med ytterligare begränsningar utöver av de som redan finns i direktivet som beslutades 2011. Sedan lång tid har gränsöverskridande vård funnits i EU/EES men genom en rad domar i EU-domstolen som fastställde vad som skulle gälla framöver och därför kom direktivet till för att förenkla gränsöverskridande vård. Trots detta så blockerar Sverige detta direktiv.

  Betänk att alla som själv betalar resa och uppehälle för att använda sig av gränsöverskridande vård bereder en plats för de som inte väljer det alternativet. Med enorma vårdköer så skulle detta vara till hjälp. Eftersom det inte kostar mer och det blockeras så betyder det att Riksdagens partier faktiskt inte vill ge vård till alla. De vill ge lite vård och satsa på vården någon miljard som försvinner i administration.

  Inte ett enda parti är intresserad av att det direktiv skall tillåtas att användas. Men alla andra direktiv skall skattebetalarna betala som kostar skattebetalarna enorma pengar, men själva snuvas vi på detta av de som fått förtroendet att regera Sverige för invånares bästa!

 5. 5
  Johan Larsson säger

  4 Gunnar

  Precis som du, har jag börjat tappa intresset för svensk politik. Har alltid hängt med och röstat i alla val. Senaste valet hade jag egentligen inte tänkt rösta, av besvikelse, men masade mig ändå till röstlokalen i sista stund. ”Min sida” vann, men kände ingen större glädje i det. Insåg att det bara kan bli små nyansskillnader oavsett vilket block som regerar.

  Det du nämner om Hans Jenseviks idé låter initialt som en bra väg att gå. Fast å andra sidan, hur många och vilka frågor är högst prioriterade för alla individer i väljarkåren? Det skulle bara bli ett nytt parti med ett program precis som de gamla partiernas valprogram, fast kanske rörigare och sämre, då jag inte tror de skulle kunna komma överens om vad som är viktigast.

  Tittar vi på de tre ”nyaste” partierna i riksdagen, kan vi se samma mönster trots att de skiljer sig ideologiskt mycket åt. Jag tänker på KD, MP och SD. ALLA började som folkrörelsementalitet som skulle vara en nagel i ögat på de etablerade partierna. Kommer ni t ex ihåg den tiden då MP menade att de var både ett borgerligt och ett vänsterparti på samma gång fast ändå ingetdera? Idag är de mer vänster än V. Alla börjar som en- eller få-frågorspartier, men vare sig de väljer det själva, eller känner sig tvungna för att inte bli kritiserade av de andra för att vara tunna, så har de snart ett heltäckande program där grundfrågan drunknar lite bland alla andra frågor. Motdebattörerna tvingar dem att bli ett s k ”seriöst parti”. Och eftersom människan är som den är, så sugs de sakta men säkert upp av etablissemanget och blir en del av det – för även eldsjälarna blir så småningom mer intresserad av att bli vanliga karriärspolitiker med alla dess förmåner. Gilla eller ogilla SD, men det är det senaste exemplet där vi kan se denna förvandlingsprocess färskt i våra minnen hur de blivit mer och mer ”rumsrena”, och därmed ett bra exempel på att nya partier som bildas för att representera ohörda väljare är dömda att bli en i gänget av partier där endast partiblomman är unik.

  Den absolut viktigaste frågan för mig i valet -22, var att INTE gå med i Nato. Fanns endast ett parti som inte ville det, Vänsterpartiet, och då hade jag dels fått med ett helt program på köpet som jag till 90% inte gillar, plus att de var i total minoritet i frågan vid en votering, så det var inget alternativ för mig. Utan fick välja något av de övriga som förutom denna ödesfråga låg så nära mig som möjligt i de andra frågorna. Jag kan inte se att det skulle bli annorlunda med den samlingsplattform Hans ivrar för, och därför kan jag nog konstatera att jag kommer rösta på ”soffan” framöver.

  Dock har jag en egen idé att starta ett parti (men jag är inte personen som orkar genomföra sådant). Det skulle heta ”Opponentpartiet”. Partiet skulle inte ha något ideologiskt program, utan alltid vara 180 grader mot konsensus vare sig jag är emot gällande linje eller faktiskt personligen tycker de har rätt. Ett parti utan heliga kor och ifrågasätter för ifrågasättandets skull. När alla partier är överens och säger att ”debatten är över”, som exempelvis klimatfrågan där alla partier tycker att det är en ödesfråga och bara skiljer sig i HUR de ska sänka koldioxiden, anser jag det vara demokratiskt viktigt att föra fram att tunga vetenskapsmän menar att människor påverkar klimatet knappt eller inget med CO2. Där skulle jag föra ett ifrågasättande som ligger i linje med mina åsikter, men lika viktigt att opponera på frågor där jag går emot vad jag själv står för och tror. Om någon varit med och opponerat på en kurskamrats avhandling/uppsats, så tror jag den förstår hur jag menar. Man vill ju inte fälla en kompis, men det är ju meningen att vara lite ”devil’s advocate”.

  För övrigt ser jag nästa års val i USA som långt viktigare än svenska val. Jag skulle helst se ett val mellan Trump och Robert F Kennedy. Det skulle vara lugnande. Finns fördelar och nackdelar med dem båda, så det gör mig inte så mycket vem av dem som vinner. Tyvärr kommer det nog inte stå mellan dem, utan vi får väl dras med onda, korrupta och senila Biden i 4 år till.

 6. 6
  Gunnar Eriksson säger

  5 Jag har haft sympatierna med M sedan jag började rösta 1976. Taktikröstat några år. Efter valet 2014, aldrig i H-V jag röstar på ett parti som svek sina väljare på det mest skamfulla sätt. Därefter SD och nästa val så röstar jag helst på något samverkansparti, hur skogstokig politik de än lyckas snickra ihop, de har inte erfarenheten eller kunskapen än att bedra sina väljare som riksdagspartierna.
  Soffliggare gynnar endast de som redan är i riksdagen. De behöver en riktig wake-up-call där de tappar enormt med väljare. Det kommer att få dem att förstå vem som föder dem eller inte.

  Håller med dig att vem av dem som blir president spelar inte så stor roll bara det inte blir demokrater eller penninghungriga republikaner.

  Co2 är världens bluff då nedanstående video och tillhörande studier från i Mercolas nyhetsbrev från den 6/12 2022. På ca 150 år finns inga människor kvar på jorden, eller väldigt få, Till slut stryker nog även dem med p.g.a all skit som stör vårt hormonsystem. Spermienivån har gått ned med över 62 % sedan 1973 till 2018. Långt innan dess, kanske rent utav i vår livstid kommer samhällsstrukturerna rasa ihop därför att det finns alldeles för få som skall dra in pengarna som krävs för sjukvård, omsorg och infrastruktur. PFAB, Brom, Klor, Kvicksilver, EMF-strålning försvinner inte på lång tid. speciellt inte när man inte vill göra någon förändring. De företag som står för dessa hormonellt skadliga ämnen är medlemmar i WEF som driver Co2. Eftersom de hävdar att det är människan som är orsaken till Co2-katastrofen och vi kommer att dö ut så då löser jorden detta av sig självt. Men de fokuserar på Co2 utan att vilja ta itu med de verkligt skadliga ämnena. Så korkade är inte dessa som jag tror är mycket intelligenta psykopater, Den värsta sortens människor.

  Ja måste nämna detta med Marabous moderbolag och bojkotten av Ryssland. Jäklar vad det skall slå hårt mot Ryssland. Hur skall de lyckas hantera detta bogskott från de ”godas” sida. Där hade Ryssland tur att de han importera PCR-tester för Covid-19 under år 2022 för 15,4 miljarder USD. Eftersom jag nämnt det i olika forum utan reaktion så tycker nog allmänheten att så grym kan inte väst vara att stoppa exporten av dessa. Sverige var så tidigt ute att de importerade PCR-tester för Covid-19 redan 2017, 2018 och 2019 för 24,2 miljarder Kr. Det kan man säga är förberedelse. Det är dock det enda området de har varit förbered. EU-parlamentarikern Tehres nämnde i en video efter en hearing i EU-parlamentet där David Martin också deltog att den dokumentation som de fått från Moderna visar att det inte endast var Sverige som var tidigt ute. De hade producerat Covid-vaccin under samma årtal som Sverige först började importera PCR-testerna som ingen borde begripit vad det handlade om eftersom det inte fanns något Covid-19 virus.

  Jag insåg redan i början att detta var något skumt med pandemin. Men när de började blocka läkare för att de informerar om D-vitamin eller hade en annan uppfattning om hur hanteringen av de Covid-sjuka så var det solklart för mig och borde varit det för varje självständigt tänkande individ. All vetenskap bygger på granskning av studier men och lärande av andras egna erfarenheter. Allt annat är vansinne och censur.

  Kolloidalt silver och lite vassare, väteperoxid med nebulisator, vitaminer och mineraler hanterar, som jag förstår alla respiratoriska smittor. Väteperoxid knäckte det som sannolikt var någon variant av Covid-19 på 45 minuter.

  Det enda som kan knäcka riksdagspartierna är masstrejker och demonstrationer i månader om de så behövs. Det är lindriga än inbördeskrig för att komma till rätta med allt vansinne från riksdagen. ALLT, precis allt de beslutar om går fel, med precision. Sådant går endast om man vill att det. skall gå åt skogen. Varför är det så få som ser detta?

 7. 7
  Johan Larssson säger

  6 Gunnar

  Jag förstår inte varför Marabou-bojkotten ens behövs. Jag som trodde vi hade hela Rysslands ekonomi i ett pung-grepp redan när vi stoppade exporten av Absolut vodka. Då var de ju tvungna att lista ut på egen hand hur man framställer vodka, och dessutom tvingades de ju använda egna närodlade produkter – detta samtidigt som vi så klart tjänade massor av pengar på att slippa sälja sprit till dem.

  Den enda som fnissar mer än jag åt alla dessa ”sanktionspaket”, är nog faktiskt Putin… 😉

  Förresten, väteperoxid kan man bleka bl a håret med. Gissa om Trumps ”epertgrupp” på flit förklarat lite luddigt för honom att det, helt riktigt, gick att behandla covid med. Istället för att sedan förtydliga, låtsades de se ut som oförstående när Trump på en presskonferens berättade det dessa berört ca 20 minuter innan de gick ut till pressrummet, för att avsiktligt få honom att se dum ut. Det var så media satte spinn på att Trump föreslog den knasiga idén att injicera blekmedel i armen.

  Du frågar i slutet ”Varför är det så få som ser detta?”, angående att politikerna gör allt för att förstöra för folket (och andra folk – t ex att göra ukrainare till kanonmat). Svaret är nog att medelsvensson till stor del lyssnar på Sveriges Radio på jobbet, tittar på Rapport på kvällen och läser aftonbladet på nätet. Sedan tror de att de hänger med bra via ”faktagranskad” rapportering. Eftersom alla omkring dem tar del av samma propaganda så förstärker de varandra och vill dessutom överträffa varandra om vilken som är mest upprörd och följer de kollektiva påbuden med mest passion och engagemang, Det går inte att väcka så hjärntvättade människor – det blir till en jättelik kult, tyvärr.

 8. 8
  Gunnar Eriksson säger

  7 Johan, din ironi är träffande! 🙂

  Håller med dig, Putin fnissar nog åt de som tror att sanktionerna skadar Ryssland mer än Europa!
  Uppenbart att slaget är riktat mot Europa, maskerat till att slå mot Ryssland. Ju längre detta pågår så kanske Putin blir mer sugen att Ryssland åter skall besöka Berlin, med stridsvagnar to-make-a-statement!
  Bara hoppas att det inte sker.

  Kan inte USA klara konkurrensen så kan man sätta sina allierade i en sits så att konkurrensfördelen behålls? Man behöver inte springa ifrån en Tiger, det räcker att man är snabbare än de övriga som försöker hinna undan.

  Fast jag varit skeptisk till media under de senaste 40 åren så har jag uppenbart inte varit tillräckligt. skeptisk. Jag har tidigare sett på nyheterna, sett vad jag ansåg vara tillrättalagt. I och med pandemin och när jag började granska vad som presenterades så såg jag vidden av manipulationen och hur försåtligt man levererade informationen. Idag ser jag nyheter enbart för att kontrollera vad de ljuger om, viket är det mesta, och hur de presenterar det samt spelar in sådana avsnitt som kan komma till användning vad det lider. Slötittar man kan mycket låta trovärdigt när det tas ur sitt sammanhang, men banne mig inte allt.
  Trevlig Midsommar Johan och Annika samt övriga som skriver i bloggen!

 9. 9
  Tomo Andersson säger

  SSRI Läkemedel kan också slå sig på Hörseln, och giva svår Tinnitus även Hyperacusis, många får öron skador av Läkemedel. själv blev jag invalidiserad av dess biverkningar och fick båda Grava tinnitus ljud och Hyperacusis. Läkarna ville knappt höra vad jag fått denna skada ifrån, och nästan, blev bort förklarad, att det inte var så svårt att leva med, men jag vart tvungen isolera mig, Skadorna vart värre av Ljud utifrån. det är inga direkt fler språkare här i Sverige om dess skador, antingen tar de och ser inte Patienter som skadas, eller så är det Läkemedels industrin som vill tysta det och köpt Media. Om man Googlar på (Hyperacusis research Limited) Så tittar man på Patient historier folk har där, många ör helt isolerade och allt Socialt Liv Borta, jag fick det av Läkemedel SSRI CITALOPRAM. Oftast säger man skadas av Buller men Läkemedel kan också skada.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa