Statiner till alla vuxna?

Maryanne Demasi har skrivit en text där hon berättar att NICE (National Institute for Health and Care Excellence) i Storbritannien har skrivit att de planerar att rekommendera att alla vuxna (över 18 år) kan (eller ska?) förskrivas statiner, om de inte har något emot det.  De planerar att lansera denna rekommendation i maj 2023.
Deras ställningstagande beror på att det uppges att sedan Covid kom har det förekommit över 30000 dödsfall kopplade till hjärtinfarkt och stroke. En chefläkare har hävdat att detta beror på ett minskat upptag av statiner och blodtryckspiller under pandemin. Andra professorer har påpekat att det inte finns bevis för att dessa piller har förskrivits mindre under de senaste åren.
Om utkastet till riktlinjer färdigställs innebär det att miljontals av friska personer kommer att bli ”patienter” över en natt.
Läkare har argumenterat att fördelen av statiner till friska sannolikt inte uppväger biverkningarna. En undersökning har visat att 62% som slutat med statiner har gjort det pga muskelbiverkningar, värk och smärta. De undersökningar som påstår att detta är fel har inte undersökt denna biverkan.
En systematisk översikt i JAMA Internal Medicine visar inget konsekvent samband mellan sänkning av LDL-kolesterol och hjärtsjukdom. LDL-kolesterol är bara en surrogatmarkör, och dess orsakande roll ifrågasätts av många kardiologer och forskare. ”Kolesterolteorin” har vidmakthållits av personer som ignorerat negativa forskningsresultat, och som använt vilseledande statistik.
Vem bryr  sig om att sänka kolesterolet om det inte ger någon fördel för patienterna?
De flesta av kommitteledamöterna har ekonomiska band till statintillverkare.

 

Comments

 1. 1
  Eva Alefalk Näslund säger

  Dessa statiner som de flesta läkare försöker tvinga på en.
  Jag fick underteckna en skrivelse på VC att jag tog på mig mitt eget
  dödsfall som skulle inträffa eftersom jag vägrar äta statiner.

 2. 2
  Morgan LL säger

  Forskning och vetenskap har devalverats till oigenkännlighet och får mig att instinktivt ifrågasätta varje nytt rön. Om det dessutom kan påvisas att de inblandade ”forskarna” har band (oftast ekonomiska) till produkten eller metoden kan man med största sannolikhet utgå från att det inte är nyttigt för kunden/patienten utan bara för leverantörens bankkonto.
  Kan varmt rekommendera Keto + IF. Att sätta sig in i mottot att kost som inte fanns på stenåldern nog är mest lämpligt att avstå från.

 3. 3
  Nisse Hult säger

  Vilken tur man har låg kontakt med VC 🙂 och är obesprutad och kör norska 4 x4 intervaller 4ggr per vecka och nyss har varit på ett VO2max test som 66åring samt kör Z- protokoll sen lång tid bakåt i stället för att utsätta sig sprutorna och kan sova lugnt på nätterna till skillnad från alla som lider av drivor med biverkningar och kommer så få göra framöver

 4. 4
  Yrsa Eddebo säger

  Ve och fasa, ska de ta kål på befolkningen! YE

 5. 5
  Elisabeth W säger

  Ja vad säger man….. Follow the money! Kroppen behöver ju kolesterol så var är logiken? Och statiner är väl redan nu världens mest lönsamma läkemedel. Om ALLA ska äta statiner så finns det inga begränsningar vad gäller intäkter i alla fall. Men hur människor kommer att må av alla biverkningar det struntar man i. Cyniskt! Dessutom får vi skattebetalare stå för vårdnotan för att ta hand om biverkningarna som uppstår. Men många är lättlurade idag, gör inte sin läxa, informerar sig inte om alternativen och det vet läkemedelsbranschen.

 6. 6
  Mia Maria Rosenqvist säger

  Det är förfärligt! De t är bara det jag vill säga.

 7. 7

  Men detta kan väl inte vara sant?
  Att förskriva statiner till kreti och pleti???
  Jag skulle önska mer forskning runt fasta, LCHF och AIP!!!
  (antiinflammatorisk kost)

 8. 8
  Lasse Blomdahl säger

  Detta är sjätte artikeln i serien om glykokalyx, den håriga insidan på våra blodkärl och på insidan av hjärtat. De fem första påvisade hur viktigt det är för vår hälsa att glykokalyx är frisk, dvs hög och tät i stället för låg och gles.
  Statiner, Big Pharmas storsäljare, bygger på ofullständig forskning
  Mina fem första artiklar om glykokalyx visade på hur viktigt det är med en frisk glykokalyx på insidan av våra blodkärl och på insidan av hjärtat för
  – att varken kolesterol, röda eller vita blodkroppar ska kunna komma in till och fastna på endotelcellernas membran och börja bygga plack 1),
  – att endotelcellerna ska kunna få regelbundna leveranser av såväl syre som kväve för att kunna leverera kväveoxid (NO) till kärlväggens glatta muskulatur (tunica media) 2) så att blodkärlen bibehåller sin elasticitet, vilket är en förutsättning för att röda blodkroppar ska kunna nå ut till cellerna och leverera syre till deras mitokondrier.
  Att i en vetenskaplig studie utelämna relevant information innebär att de resultat som studien redovisar blir falska. Jag kommer i det följande visa att de studier som utgör dokumentationen för godkännande av samtliga kolesterolsänkare av typ statiner har utelämnat så mycket relevant information att godkännandena borde återkallas.
  En enkel liknelse
  Om du har en slang genom vilken något får rinna och du märker att det inte längre rinner så bra så tittar du så klart in i slangen. Om du då finner att det är någonting som sitter på insidan så är frågan om du tar för givet att något i det som rinner genom slangen måste ha fastnat på slangens insida eller om du också undersöker insidan av slangen för att se om den är behäftad med något som kan ha orsakat att något har fastnat på dess insida. När det gäller våra blodkärl så har man ända sedan Ancel Keys dagar undersökt det som rinner genom våra blodkärl utan att överhuvudtaget fundera över hur insidan på blodkärlen ser ut.
  Så här började det som blev så fel
  Sedan berömde amerikanske epidemiologen Ancel Keys genom forskningsfusk och stöd från American Heart Association (AHA) på 1960-talet lurade oss tro att det är för mycket kolesterol i blodet som ligger bakom det starkt ökande antalet hjärtinfarkter har detta inneburit
  – att människorna alltsedan mitten av 1960-talet trott att det är farligt att äta sådant som innehåller kolesterol, exvis ägg och animaliskt fett,
  – att kostråden med början i Sverige (och USA) sedan 1976 innehållit rekommendationer att minska sitt intag av animaliskt s.k. mättat fett och öka sitt intag av omättade fetter, särskilt fleromättade och kolhydrater – läs socker, mjöl och stärkelse,
  – att detta lett till övervikt och fetma tillsammans med allehanda metabola hälsoproblem och sjukdomar såsom hjärt- och kärlproblem, diabetes med mera, vilka ökat från en låg nivå till en alarmerande hög sådan idag,
  – att läkemedelsindustrin utvecklat många olika kolesterolsänkande mediciner
  – att läkemedelsindustrin kom fram till att statiner är de bästa kolesterolsänkarna varför sådana började lanseras 1992 och sedan dess blivit världens mest sålda och lönsamma läkemedel under varumärkena Lovastatin, Zocord (simvastatin), Simvastatin, Lipitor (atorvastatin), Atorvastatin, Crestor (rousovastatin), Fluvastatin, Pravastatin,
  – att alla patienter med konstaterade hjärtproblem enligt Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer ska ordineras lipidsänkande medicin (läs statiner)
  Så här blev det
  Alla studier som presenterats under de år som förflutit sedan Ancel Keys forskningsfusk presenterades fram till idag har siktat in sig på att det är blodets kolesterol som utgör risken och orsaken att utveckla plack på artärernas insida. Att artärernas insida skulle kunna vara grundorsaken har helt negligerats. Därför har de studier som legat till grund för att godkänna lipidsänkande läkemedel (läs statiner) varit inriktade på att minska kolesterolinnehållet i blodet som enda risk och enda orsak utan att tänka tanken att artärernas insida i form av glykokalyx, vilken fungerar som en flytbädd för blodet och samtidigt som en spärr för blodet att komma i kontakt med endotelcellernas membran, skulle kunna vara skadad och därför ge möjlighet för kolesterol, leukocyter, trombocyter mm att fastna på endotelcellernas membran. Glykokalyx måste nämligen vara skadad (eller sjuk) för att kolesterol ska kunna fastna på endotelcellernas membran.
  Man har alltså fokuserat på det som rinner genom artärerna och utgått ifrån att orsaken till plackbildning måste finnas i detta rinnande medium – blodet. Ingen, säger ingen, har tagit reda på hur det såg ut på insidan av de artärer genom vilket blodet rinner. Därmed måste man ha utgått ifrån att alla artärer såg likadana ut på insidan dvs var helt friska med hög och tät glykokalyx. Detta är fel utgångspunkt eftersom vi vet att många av oss går omkring med skadad glykokalyx.
  Ingen tänkte tanken att artärernas insida, den håriga ytan som kallas glykokalyx, kan ha viktiga funktioner. Tre viktiga sådana är
  a. glykokalyx fungerar som en flytbädd för blodet,
  b. glykokalyx är en negativt laddad barriär mot sådant i blodet som inte bör komma i kontakt med endotelcellernas membran dvs kolesterol, röda blodkroppar, leukocyter, trombocyter mm,
  c. glykokalyx samlar upp och blandar syre med kväve för att endotelcellerna ska kunna leverera kväveoxid (NO) till artärväggens muskellager (tunica media) så att denna inte tappar sin elasticitet, vilket i så fall resulterar i 1. Högt blodtryck och 2. Uteblivna leveranser av syre från röda blodkroppar vilka inte når fram till cellerna och deras mitokondrier.
  Författarna missade att redovisa tillståndet hos glykokalyx
  När glykokalyx är hög och tät är det väldigt liten risk att det ska bildas plack. Glykokalyx måste vara låg och gles eller saknas helt för att kolesterol, leukocyter, trombocyter mm ska kunna nå in till och fastna på endotelcellernas membran. Trots detta har intresset under alla dessa år som gått sedan statinerna blev världens mest lönsamma läkemedel enbart fokuserats på kolesterolinnehållet i blodet. Till mångas förvåning är det alltid relativt blygsamma positiva effekter som redovisats efter insättande av statiner, men så är det. Kan detta bero på att man underlät att redovisa hur glykokalyx mådde? Faktum är att ingen av alla författare till statinstudier har redovisat hur glykokalyx mådde.
  Detta skulle inte heller ha behövts om glykokalyx hos alla människor alltid hade varit hög och tät. Nu är det emellertid så att tillståndet för glykokalyx kan variera över tid liksom mellan olika individer. Eftersom författarna inte har nämnt någonting om glykokalyx måste man har förutsatt att tillståndet för glykokalyx inte har någon betydelse för om plack ska kunna bildas eller ej. Numera vet vi att detta antagande var fel och fortfarande är fel.
  De medicinsk-vetenskapliga tidskrifternas misslyckade granskning
  Ingen av alla kvalificerade vetenskapsmän som varit granskare av de många studier som publicerats och blivit grunden för att statinerna blivit godkända läkemedel, har frågat varför studien inte innefattar granskning av artärernas insida mot vilken blodet med kolesterol, leukocyter med mera strömmar. Detta borde man ha gjort! Samma sak med alla de studier som senare publicerats i avsikt att visa hur bra statinerna är. Ingen redovisar tillståndet på insidan av de undersökta patienternas artärer. Inte ens de studier som publicerats på 2000-talet har redovisat tillståndet för artärernas insida. Dess författare kan inte vara ursäktade för bristande redovisning av glykokalyx hälsotillstånd eftersom kunskapen om glykokalyx fanns 3) 4) när de skrev sina artiklar.
  Varför blev det så?
  En förklaring till denna underlåtenhet kan vara att man på 1900-talet inte kunde kontrollera hur artärerna såg ut på insidan. Man var inte ens medveten om att det på insidan av alla blodkärl finns en hårig yta, glykokalyx, vars tillstånd har en avgörande betydelse för att kolesterol, leukocyter med mera inte ska kunna fastna på endotelcellernas membran. Dessutom har glykokalyx, har det senare visat sig, en avgörande betydelse för
  a. om endotelcellerna ska kunna leverera kväveoxid (NO) till tunica media i kärlväggen så att den bibehåller sin elasticitet och vilket är en förutsättning för att cellernas mitokondrier ska få optimala leveranser av röda blodkropparnas syre.
  b. att de positiva elektriska signalerna från sinusknutan i hjärtats högra förmak lugnt och fint ska kunna följa de negativt laddade glykokalyxytorna inne i höger förmak hela vägen till AV-knutan för vidare transport ut i hjärtväggarna utan att flimmer uppstår.
  c. utan frisk glykokalyx inne i hjärtat kommer endotelcellerna inte heller kunna leverera tillräckligt med NO till hjärtats muskulatur och hjärtats pumpförmåga kommer att minska.
  Än idag verkar läkare ha dålig kunskap om glykokalyx
  När elektronmikroskopin introducerades på 1960-talet fann J.H. Luft 1966 att det på kärlens insida finns en hårig heltäckande yta. Tyvärr fanns det ingen praktisk klinisk metod för att fastställa hur denna håriga yta såg ut på patienter med cirkulationsproblem. Dessutom hade man ännu inte insett att glykokalyx, som den håriga ytan kom att kallas, har viktiga funktioner. Så sent som i mitten på 1980-talet, dvs flera år efter att vi i Sverige och USA fått våra nationella kostrekommendationer, 1976 respektive 1977, visste inte läkarna att den håriga insidan besitter vissa för vår hälsa avgörande funktioner. Man bara talade om att insidan består av endotelceller utan att bry sig om att alla dessa celler har en hårig utsida. Man hade heller inte en aning om att denna glykokalyx kan förstöras av exvis långvarig låggradig hyperglykemi, vilken kan pågå under många år innan man får diagnosen prediabetes eller diabetes. Glykokalyx kom att behandlas som en integrerad del av endotelcellerna (vilket den också är) utan någon särskild funktion. Kanske var det därför som ingen brydde sig om denna håriga yta, den var ju bara en del av endotelcellerna.
  Därför utgick man ifrån att på insidan av artärerna finns det s.k. endotelet bestående av endotelceller i en sammanhängande yta mot det strömmande blodet. Och så är det på alla patienter, trodde man, varför det inte finns någon anledning att fundera på om tillståndet på ytan inne i artärerna kan se olika ut och spela någon roll för uppkomsten av plack. Eller varför har ingen förstått att tillståndet på artärernas insida kan avgöra om kolesterol, leukocyter med mera ska kunna fastna på endotelcellernas cellmembran – det som finns innanför den håriga ”heltäckningsmattan”?
  Kolesterolhypotesen måste begravas
  I många år har för mycket kolesterol i blodet ansetts vara orsaken till plackbildning och därefter följande hjärt- och kärlproblem. Det borde officiellt kunna erkännas att kolesterol inte är orsaken till dessa problem.
  Den primära orsaken synes vara skadad (sjuk) glykokalyx medan den sekundära orsaken skulle kunna vara för högt kolesterol. När det så tydligt framgår att ingen av de studier som fått statinerna att bli världens mest sålda och lönsamma läkemedel har tagit hänsyn till hur insidan på blodkärlen hos de i studierna medverkande patienterna såg ut, borde det vara självklart
  – att Läkemedelsverket omprövar sina godkännanden av alla statiner,
  – att Socialstyrelsen inför kostomläggning, läs radikal minskning av socker, mjöl och stärkelse i såväl mat som dryck med tillägg av massor av mörkt gröna och röda ovanjordsgrönsaker, som en behandlingsrekommendation för att få glykokalyx att växa sig frisk dvs åter bli hög och tät,
  – att Livsmedelsverket blir ålagt att ändra sina kostrekommendationer i enlighet med ovanstående,
  – att regionerna av Socialstyrelsen blir ålagda att utbilda sina läkare och dietister i denna kostbehandling.

  Behandlingen ger bonus
  Att sådan kostbehandling kommer att få många andra positiva hälsoeffekter blir en bonus. Om detta kan du läsa i de fem tidigare artiklarna om glykokalyx i Medicinsk Access och i de som kommer att publiceras i Medicinsk Access framöver.
  Lasse Blomdahl

  1) 2008 J M I M Noble 1, A J Drake-Holland, H Vink; Hypothesis: arterial glycocalyx dysfunction is the first step in the atherothrombotic process; Epub Mar 4 ul;101(7):513-8
  2) 1998 Robert F Furchgott, Louis J Ignarro, Ferid Murad Nobel Prize winners for the explanation of the endothelial cells role in supplying nitric oxide (NO) to the muscular layer (tunica media) of the vessels
  3) 1998 M Morigi et al; Leukocyte-endothelial interaction is augmented by high glucose concentrations and hyperglycemia in a NF-kB-dependent fashion, J Clin Invest May 101:1905-1915
  4) 2006 Max Nieuwdorp et al; Loss of endothelial glycocalyx during acute hyperglycaemia coincides with endothelial dysfunction; Diabetes, February vol.55
  2021 Dr Malcolm Kendrick “The Clot Thickens”

 9. 9

  Statiner, fluorokinoloner – läsvärda böcker m.m.

  James le Fanus bok ” Too may pills” tycker jag är en litet ”lagom” bok både när det gäller storlek, innehåll och pris. Han tar upp olika läkemedelsgrupper som är vanliga bland medelålders och äldre och boken innehåller många statin-berättelser. De flesta får ett lyckligt slut – men jag vill påstå att det finns de som kan drabbas av permanenta skador även om de avslutar sin behandling.

  Jag började intressera mig för statinerna då flera närstående hade ordinerats Zocor (simvastatin) och det råkade sammanfalla med att jag fick internetuppkoppling i början av 2000-talet.
  Det förekom även andra mediciner bl.a. en viss sorts antibiotika. Deras biverkningar var ganska likartade statinernas och kunde leda till bl.a, muskel- och senproblem.

  F l u o r o k i n o l o n e r m. m.

  Ursäkta om jag nu lämnar statinerna……….
  Jag har flera böcker på gång – men har lagt ”Den verklige Fauci” åt sidan för något lättsammare men lika intressant. https://www.perilouspills.com.

  Marilyn Beardsley Heise
  Boken är skriven av en journalist med egen erfarenhet av läkemedelsbiverkningar. I det här fallet handlar det om en antibiotikagrupp som kallas kinoloner/fluorokinoloner – Ciproxin (=ciprofloxacin), Levaquin (=levofloxavcin), Avelox (=moxifloxacin) mfl. De aktiva substanserna kan även finnas i vissa ögon – och örondroppar.

  Författarinnan delar med sig av sin – och andras – patientberättelser — men inte bara det. Hon ger en bred bild när det gäller forskning, läkemedelsindustri, biverkningsrapportering, myndigheter, prissättning, patent, reklam medelst influencers, kändisar, lobbying gentemot politiker, forskare – media och patientföreningar som blir ”språkrör”. bestämmelser om registrering av studier som inte efterföljs och inte leder till några straff, hur man säljer in nya ”sjukdomar” osv. Det finns också många boktips. Den är lätt att hålla i och stilen är stor. Boken borde översättas alternativt borde någon modig människa skriva en liknande fast på svenska och om svenska- och EU-förhållanden även om jag känner igen det mesta.

  P.S.
  Jag har ingen koppling till vård eller bokbransch. Är en helt vanlig pensionär som upprörts och fortsatt att vara det. Jag har insett hur litet människor får veta och hur godtrogna många är (inte deras fel). Böcker kan verkligen göra skillnad. Man kan också googla olika författarnamn, läsa litteraturförteckningar m.m. och nu för tiden går det också att göra snabböversättningar av vissa artiklar.
  Besök t.ex. http://www.askapatient.com – sök på statinen ”atorvastatin” eller fluorokinolonen ”ciprofloxacin”. Då kommer det dyka upp mängder av korta patientberättelser.
  Läkemedelsverket borde ha något liknande!

  .

 10. 10
  Johan Larsson säger

  Att statiner är skräp, det har vi vetat om i över 20 år. Det intressanta här är väl snarare att det återigen visar hur mycket skada ”vaccinerna” mot covid var/är. Om förslaget med statiner till alla över 18 år går igenom, kommer det inte alls att göra miljoner britter till patienter över en natt, eftersom de flesta redan gjort sig själva till patienter genom att låta sig ta emot giftinjektionen. Naivitet är nog bland det hälsovådligaste som finns.

 11. 11
  Renée Manger säger

  Jag är 77 år och har vägrat att ta statiner. Av de läkare, som jag haft under åren lopp, har endast en har hotat med att jag skulle dö i hjärtinfarkt om jag inte tog dessa otäcka piller. Mina föräldrar har båda dött i hjärtsjukdomar vid 77 års ålder o det åberopade hon. Min syster tog statiner och dog i ALS,74 år gammal.
  Många av dagens läkare är rädda för att gå emot systemet och läkemedelsföretagen. Min nuvarande läkare accepterade att jag själv bestämmer.

 12. 12
  Mia Maria Rosenqvist säger

  … men kan det finnas något annat istället för statiner. Det skulle ju vara kanon om det gjorde det. Någon som vet?

 13. 13
  Annika Dahlqvist säger

  12 Mia Maria Rosenqvist
  Det är i så fall LCHF på riktiga naturliga råvaror. Som förbättrar ens hälsa alltså.

 14. 14

  #12

  Det finns en bok som heter ”Frisk utan statiner”, skriven av Aseem Malhotra, Storbritannien.
  Han är kardiolog/hjärtläkare.

  Boken finns att köpa online, kanske finns den även i bokhandeln eller på bibliotek.

  https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=aseem+malhotra

 15. 15
  Mia Maria Rosenqvist säger

  Tack så mycket Annika D.

 16. 16
  Lars Bern säger

  I boken ”Hjärthälsans hemligheter” refererar författaren Malcolm Kendrick en studie omfattande 378.256 patienter där man tog fram korrelationen mellan 48 riskfaktorer och hjärtkärlsjukdom. Det förment farliga LDL-kolesterolet kom på 46:te plats, alltså helt irrelevant.
  Studien finns här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5380334/
  Lars Bern

 17. 17

  Aseem Malhotra´s böcker finns också på KARNEVAL förlag. Där finns också andra ”nyttiga” böcker till bra pris. Annikas LCHF-kost är bra för hjärtat men möjligen minska det mättade fettet (?). Att äta 3 ggr per dag och inget (eller näst intill ingen mat) däremellan är kanon. Äter inget mellan kl. 20.00 och fram till kl 12 dagen därpå = partiell fasta. Har gått ner 7 kg på några veckor och mår prima. Det blir inga statiner här inte! (Har blivit rekommenderad pga förhöjt LDL enligt normen med 0.3). Som sagt – blir inget med det!
  Ska skaffa Kendricks bok – intressant. Tack för tips Lars Bern.

 18. 18
  Olle Lack säger

  Försäljningsknep för att Big Pharma skall öka vinsten från en medicin som inte fungerar. Dessutom är nog dessa skador på endotelet och hjärtat med största sannolikhet vaccinskador från mRNA sprutorna, spikproteinerna som är starka allergener, men också från nanolipiderna i vaccinet som i sig är superinflammatoriska. Skulle vara intressant att se hur dessa 30000 dödsfall fördelas på ovaccinerade kontra en eller flergångs vaccinerade. Kanske en glasklar kausalitet !!?

 19. 19
  Annika Dahlqvist säger

  17 Alve
  Varför minska på det mättade fettet? Och i så fall från hur mycket?
  Jag tycker inte att man ska äta onödigt mycket fett, bara lagom, och gärna naturligt mättat. Detta med ”högfett” är bara i relation till det lågfett som etablissemanget rekommenderar.

 20. 20
  Annika Dahlqvist säger

  18 Olle Lack
  Även före mRNA-sprutorna hade vi väldigt mycket hjärtsjukdom, även om det har blivit ännu mer efter de nya sprutorna.

 21. 21

  Vad jag vet så är statiner inte bra för någon.

  Utan försämrar hälsan enbart, speciellt äldre.

  Även unga.

 22. 22
  MiaMaria säger

  Jag hörde nyss från en ssk som jobbar på SÖS att läkare ger Ivermektin eller hydroclorozyn till svårt drabbade covid-patienter. !!!

 23. 23
  Jösses säger

  Har just haft en intressant pratstund med en pensionerad läkemedels-säljare. Här följer några noteringar:

  När ett bolag skulle lansera en ny ”statin”, ett blodfettssänkande läkemedel, då fick läkare som var framgångsrika i sitt förskrivande en bonus på 100 000 kronor, per månad! Detta var under 1980-talet.

  Under 1990-talet hade säljaren en representationsbudget på 500 000 SEK per år.

  Idag sades läkare som jobbar inom offentlig vård vara förbjudan att ha enskilda möten med läkemedelssäljare. Undrar hur bra detta efterföljs? Vad som gäller för privata läkare framgick inte.

  Läkarna rekommenderades att nämna så lite som möjligt om potentiella biverkningar. Anledningen var den att läkemedelsbolagen har noterat att om en patient tror på vad läkaren säger och det läkemedel som förskrivs, då är oddsen markant bättre för att läkemedlet kommer att få avsedd effekt.

  Omvänt har det också konstaterats att om en patient är medveten om och något bekymrad över någon potentiell biverkning, då är det en betydligt större risk att patienten drabbas av någon biverkning. Placeboeffekten är mycket väl känd inom läkemedelsindustrin och de gör allt för att hantera den så att de ger dem ett så gynsamt utfall som möjligt.

  Det framkom också att läkemedelsindustrin gör allt för att ”informera” läkare om hur ”farligt” det är med LCHF, på ett oseriöst och ovetenskapligt sätt.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa