Läkartidningen: Vaccin från 12 – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Debattartikel i Läkartidningen.se : Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Barn blir oftast mycket lindrigt sjuka i Covid, och komplikationerna är få. Att i det läget massvaccinera friska barn, med ett ofullständigt utprovat vaccin, är vettlöst.

Josef Milerad, ordförande i skolläkarföreningen, har kommenterat artikeln .

Min kommentar: Han hänvisar till att mängder av expertgrupper internationellt har tyckt att barn ska vaccineras. Men det kan man jämföra med att massor av expertgrupper internationellt har ansett att mättat fett är farligt och kolhydrater nyttigt att äta. Det är lika fel oavsett hur många som tycker det. Man kan tänka sig om en expertgrupp skulle tycka annorlunda, den skulle bli utfrusen av de övriga.
Massvanföreställning.

 

Comments

 1. 1
  Nisse Hult säger

  Någon som är förvånad över nått i denna såpa?

  Någon som hört Tegnell & Co orda ett enda knyst om Vitamin D?

  Någon som hört Tegnell & Co orda ett enda knyst om vikt av viktnedgång?

  Någon som hört Tegnell & Co orda ett enda knyst om vikt att bättra sitt eget försvar?

  Någon som hört Tegnell & Co orda ett enda knyst om att ändra livsstil?

  Någon som hört Tegnell & Co orda ett enda vettigt ord om att förebygga inför det som väntar
  i höst/vinter?

 2. 2

  Helt vansinnigt onödigt!

 3. 3

  Självklart ska inte friska barn vaccineras med ett nödgodkänt vaccin mot en sjukdom de inte drabbas särsklit hårt av, tom kan nyttan vara stor av att ha haft covid och därmed erhålla ett grundskydd för när de inte är lika friska.

 4. 4
  Monica Wahlström säger

  Finns det statistik som talar om hur många vaccinerade som blir sjuka av vaccinet här I Sverige och som också dör av vaccinet. Alla som åker in på sjukhuset för coronaliknande symtom skulle bli testade även de som är vaccinerade inte bara ovaccinerade, så att vi får bättre och tydligare statistik. Att vaccinera barn är inte bra då vaccinet inte är ett egentligt vaccin utan en experimentell produkt och enbart fått ett akut tillstånd och inte gjorts kontroller som har görs på vanliga vacciner samt ingen verklig information om biverkningar och dödsfall av vaccinet.

 5. 5
  XMargareta säger

  Jag håller med om, att det oftast är så, att en genomgången sjukdom ger ett bättre och mer långvarigt skydd, än vaccinering brukar ge och det finns fler argument mot vaccinering av så unga människor, men jag störs av att den som kommenterar artikeln Josef Milerad påpekar att många påståenden i artikeln är falska.
  Det finns alltför mycket sådant, för att man skall helhjärtat skall tro på det ena eller det andra. Undra på om människor känner sig villrådiga. Läs gärna Milerads artikel, då förstår man vad jag menar.

 6. 6

  Han refererar till en undersökning som visar att myokardit är 6 ggr vanligare hos ovaccinerade pojkar.
  Det strider mot alla andra resultat jag läst om. Helt plötsligt skulle ett snabbgodkänt vaccin fungera som ett fungerande profylax!
  Är det någon som vet om det resultat är vetenskapligt belagt och därmed solid kunskap?

 7. 7

  Det är så hemskt att läsa Josef Milerad. Han nämner inte att i Norge ger man bara 1 spruta till barnen. Jag tycker inte dom ska ha någon men det är bara ett exempel på att man säger så gör man där och så ska vi göra också. Man tar dessutom ingen hänsyn till om barnet redan har egna antikroppar/ tceller. Och att ge en späd 12-åring samma dos av vaccin som en man som väger 150kg verkar inte klokt. Barn ska ju ha mindre mängd av mediciner mm. Såg ett barn på tv och han var glad att familjen skulle kunna resa när han blev vaccinerad. Vad gör WHO?

 8. 8
  Christer Kamb säger

  Lögn. förbannad lögn och statistik!

  CDC har flera ggr blivit påkomna med att skruva sina siffror betr C19. Många menar att syftet hela tiden är bryta ner vaccin-tvekan. Sverige har alltid haft frivillighet som norm men trenden är onekligen en anpassning mot det superkommersiella USA. EU är numera mer federala än republiken USA. Som bekant ska varje ”kris” utnyttjas av makten…..jag menar de folkvalda (host host).

  Synd att författaren inte väljer att hämta mer jmf-data från Israel ist för USA. De ligger före och verkar ha pålitliga myndigheter betr data-transparens (kritik är möjlig trots allt).

  Hade gärna sett historiska data för barn gällande dessa och liknande symptom/skador före 2020.
  Influensan t.ex är som sagt betydligt allvarligare för barn än C19.

  Glöm inte bort att önskan att vaccinera barn från början kom från vaccin-företagen.

  Välkommen till det framtida kontroll-samhället. Covid handlar inte primärt om hälsa ur medborgar-perspektiv. Om detta råder ingen tvekan!

 9. 9

  Går detta att lösa enbart genom att skriva i läkartidningen eller genom de plattformar som ägs av samma banker som äger läkemedelsbolagen? Jag är öppen för att det kan gå vägen, men tyvärr skeptisk, med tanke på evidens om att allt det som framkommit hittills inte har bitit på dem det minsta.

  Och det är därför vi bör organisera valsamverkan och direktdemokrati tillsammans!

 10. 10
  XMargareta säger

  Mats M
  ”Han refererar till en undersökning som visar att myokardit är 6 ggr vanligare hos ovaccinerade pojkar.”

  Ja han jämför frekvens. Och påstår, att om de haft Covid och är ovaccinerade, så är frekvensen 6 gånger större än om de inte haft Covid och har vaccinerat sig. Han menar därmed, att det är farligare med Covid 19 i sig, än vad vaccineringen är vad gäller Myocardit. Det kan vara sant och skulle därmed tala för vaccinering, men jag vet ingen robust statistik/undersökning, som backar detta.

 11. 11
  Christer Kamb säger

  Statistik: FHM anger antal som rapporterats med positivt PCR-test och inte de som verkligen är insjuknade i Covid. Dessutom testas de flesta för Covid som tas in på sjukhus för allehanda åkommor. Till detta påstås det att läkarna inte får uppgift med prov-protokollen om använda antal cykler. Ämnet är f.ö tabu! Intransparensen är stor. Skulle vi använda FHM’s barometer för luftvägsinfektioner i landet så har vi inte haft en epidemi.

  Bara Östergötlands Region har officiellt undersökt dödsattesterna under ett antal månader 2020 och funnit att 15% av de avlidna fått enbart Covid som dödsorsak. I USA var motsvarande siffra 6% (sjukhusen får rikligt betalt för C19). Givetvis finns det ett stort mörkertal med människor med underliggande problem men utan diagnos, t.ex pre-diabetiker.

  Ex.
  Media rapporterar stort om utbrott på t.ex skola i Sverige. En elev har blivit sjuk och testats positiv för C19. Rektorn beslutar testa klassen och finner t.ex 6 friska elever med positivt PCR (inrapporterat). Media gör mao stora rubriker av dylika fall. SMITTA!!! Vi vet att vaccinet inte är ett egentligt vaccin och att vaccinerade smittar minst lika mycket som ovaxxade. Vaccin-bolagen har länge känt till detta faktum men undanhållit detta.

  Hela Covid-statistiken är ett ”bedrägeri” och inte vetenskapligt säkerställda grundata.
  Varför tillåts FHM officiellt påstå (i rapporter, på hemsidor etc) att ovaccinerade sprider smitta men inte vaccinerade? Det är ett brott (kränkning t.ex) mot vetenskapliga regler och mot person och syftar enkom till att påverka opinion för vaccinering. Skuldbelägger människor mot bättre vetande.

 12. 12
  Christer Kamb säger

  Betr hjärtmuskelinflammationer fick vi i Sverige från sent 70-tal mystiska fall (och senare mer frekvent) av idrottare som blev sjuka och t.o.m plötsligt avled i denna åkomma. Orienterings-folket var de som drabbades först. Senare har man funnit vissa bakterier och parasiter (twar t.ex) som kan kopplas till hjärtinflammationen.

  Helt ovetenskapligt och lekmannamässigt så skulle jag vilja hypotesera att det går runt människor med olika virus, parasiter och bakterier som ej gör större väsen av sig men som vid vissa förutsättningar ”vaknar till liv” och ställer till det. Spikproteinet i Covid OCH vaccinet är sådana tillfällen.
  Nu har visselblåsare redogjort för dokument där Fauci et al föreslagit att nanopartiklar av Spikproteinet skulle släppas lös i grottor hos fladdermöss i Kina (HW). Från liknande källa har det ”läckt” ut info att vaccintillverkarna via vaccinen manipulerar de receptorer (toll-receptors) som styr människans hela immunsystem. Mycket oroväckande menar läkare nu som börjar se tecken på nya cancer-frekvenser!

 13. 13
  Christer Kamb säger

  Israelisk TV om mina påståenden ovan (smittsamhet);

  https://www.bitchute.com/video/aawp4Jqzawh2/

  Såvitt jag förstått har Sverige tillämpat en längre tid mellan jab 1 o 2 än flera andra stora länder som USA och UK. Skyddet varar lite längre enl studier. Delta-varianten är som förväntat mer smittsam och samtidigt mindre allvarlig. Alltså som förväntat trots att Fauci et al försökt visa motsatsen. Istället verkar det vara vaccinens effektivitet som snabbt försämras. Mycket snabbt! Bara för någon vecka sedan sa Tegnell att en booster inte var aktuell. Nu har han ändrat sig! Redan i mars-april hade USA data som visade snabb försämring av skyddet. Klart att Tegnell och ECDC måste känt till detta men valt att tiga. Kommer varningarna från djur-vaccin experten (real world experiance) G Vanden Bossche att få rätt är vi illa ute!

  När ska MSM börja återvända till sitt kall?

  Att Sverige kommer att följa USA/EU etc ang vaccin-pass har varit uppenbart. Retoriken är likt övrigas s.k ”step by step”-strategi mot folkopinionen där man hela tiden ändrar sig.

  Sverige har inte minst sitt Nobelpris att statusbevara och där är KI den centralmakt som till varje pris måste följa de övriga västländerna men främst USA. Vi har inte råd att tappa vår status……….efter alla skandaler.

 14. 14

  Milerad vet ikke forskjellen mellom hypotese og teori og bruker igjen beskyldningen om ”konspirasjonsteorier” for å diskreditere legitime bekymringer. Han er følgelig ikke kompetent til å imøtegå innvendinger. Eksempelet med mettet fett, som aldri har vært farlig, illustrerer hvor langt ute på viddene etablerte ”eksperter” er i en rekke helsespørsmål. Vi trenger en åpen debatt der alle synspunkter kan legges fram og diskuteres uhildet. Dessverre er rådende medier stort sett stengt for argumenter som imøtegår etablerte ”sannheter”, selv om de aldri har vært i nærheten av å si noe fornuftig om dette.

 15. 15

  Christer Kamb Jag bor i England och där var tiden mellan första och andra dosen 12 veckor hela våren, det gick inte ens att få andra dosen tidigare om man skulle ha velat. Detta för att kunna ge så många äldre och känsliga personer som möjligt den första dosen. Nu har man dock kortat ner perioden mellan doserna eftersom de som behövde vaccinet mest har fått sina 2 doser och tillgången till vaccin är säkrat.

 16. 16

  Någon klinisk forskning på vaccinet har inte utförts. Det är en omöjlighet eftersom det tar många år att utföra en sådan. En oerhört viktig del i klinisk forskning är eventuell interaktion med andra läkemedel samt läkemedlets påverkan på friska respektive försökspersoner som är sjuka med den sjukdom medicinen skall verka mot. Att denna kliniska forskning inte genomförts är skäl nog för att jag avstår. Jag har inte ens anmält mig som försöksperson.
  Ur Karolinska Institutets hemsida:
  Vägen till godkänt läkemedel ”Det tar i normalfallet cirka tolv år och kostar hundratals miljoner kronor att testa, utveckla och godkänna en medicin. De mest lovande ämnena väljs först ut och testas i ett forskningslaboratorium. Alla läkemedel måste genomgå djurstudier innan det kan ges till försökspersoner. Därefter genomförs kliniska prövningar med frivilliga försökspersoner i fyra faser”.

 17. 17

  ”massor av expertgrupper internationellt har ansett” är två argumentationsfel.
  1. Folkets argument – argumentum ad populum
  2. Auktoritetstro – Argumentum ad verecundiam (argument till vördnad)

  På så vis ser man att det är propaganda.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa