Rehabilitering efter Covid-19

I de fallexemplel man ser och hör  om de konventionellt behandlade Covid-19-patienterna, så blir det en lång och svår rehabilitering sedan de har hämtat sig ifrån det mest akuta stadiet. Det kan ta månader med andningshjälp innan de kommer dithän. De kan då ha fått kvarstående skador i olika organ: hjärna, lungor, hjärta, lever, njurar. Musklerna är svårt förtvinade så att de knappt kan stå på benen.
De fallexempel man hör och ser om de som fått intravenöst vitamin-c, eller MATH+, så är de livsfarligt sjuka ena  dagen, nästa morgon sitter de uppe och äter frukost. De tycks ha övervunnit sjukdomen utan svårare kvarstående skador.

Men WHO och det globala  medicinska etablissemanget vill inte höra talas om C-vitamin. Varför? Forskar de ens på metoden?

 

Comments

 1. 1
  Piltson säger

  En brittisk vetenskapsteoretiker, David Deutsch, skiljer mellan olika kunskapstyper, vilket tycks ha speciellt ödesdigra effkter inom medicinen:
  ”Många kroppsfunktioner är alltjämt otillräckligt förklarade och likaså vissa sjukdomars mekanismer… Vissa delar av den medicinska kunskapen är sålunda samlingar av registrerade fakta, tillsammans med läkares färdigheter och intuition rörande vissa sjukdomar och vissa behandlngar och vidarebefordrar dessa till nästa generation. Mycken medicinsk kunskap är alltså tumregler…” (D. Deutsch: ”The Fabric of Reality”, Penguin 1997, sid. 16)
  Med ”tumregel” avser han en regel för behandling som i bred erfarenhet visat sig effektiv, men utan att man vet hur och varför. Behandlingen fungerar, men verkningsmekanismen är inte klarlagd.
  En myndighet baserar inte gärna direktiv och riktlinjer på sådan kunskap. I Sverige har vi ju fått lära oss att ”beprövad erfarenhet” i praktiken är en tom klyscha. Lite tillspetsat: ”Om du räddas till livet med en tumregel, så gills det inte.”
  När forskning handlar om sådan kunskap skall avsikten vara att fastställa verkningsmekanismerna, så att man får en teori som myndigheten kan åberopa i riktlinjerna. Det gäler inte att bara påvisa att kunskapen fungerar, det visste vi ju redan.

 2. 2
  Piltson säger

  För att påvisa hur nyttiga ”tumregler” kan vara hänvisar Deutsch till medeltida katedraler (sid 13f). När de byggdes fanns inget vetenskapligt uppnått vetande om hållfasthetslära, materialkunskap, byggstatik etc. Men det fanns enskilda byggmästares och hantverkares erfarenheter från praktiskt arbete, inkl. en och annan katastrof.
  Och det är ju uppenbart att den yttre statiken i t.ex. Salisbury Cathedral:
  https://www.google.com/search?q=Salisbury%20cathedral&tbm=isch&safe=images&safe=images&tbs=rimg%3ACboDqZrwW6bWImDPcc2tHOfpXVXQsi1TKgjk8w5aOvD3FEtYA40XxxHTcTQz7Y1v97OncG9CJC022iI8XQij8onWPdLqzfHE2A_1GQ0cakT-KN-tSM7Kbmb1VtCAmVaWKVCvLh9ocarcUkwqEgnPcc2tHOfpXREpcImspUj01SoSCVXQsi1TKgjkEXhT7b3HMM1WKhIJ8w5aOvD3FEsR-uJtK3JTNXUqEglYA40XxxHTcREgda8w9_1JGHyoSCTQz7Y1v97OnEREK7EwuJxxAKhIJcG9CJC022iIRMHijCm69QsQqEgk8XQij8onWPRFFsmzrf-kKeSoSCdLqzfHE2A_1GEZXDsEvBNygeKhIJQ0cakT-KN-oR4rJvxetVSVEqEgktSM7Kbmb1VhFQakz79acSZSoSCdCAmVaWKVCvEWotUjeplECOKhIJLh9ocarcUkwR2wnr1G42XfJhWb27YOD3kVg&hl=en&ved=0CBwQuIIBahcKEwiYhdKbnOPpAhUAAAAAHQAAAAAQCQ&biw=1264&bih=605
  är mera raffinerad än den i en nutida skyskrapa.
  Vatikanen ägnade sig inte åt att ge formella riktlinjer för hur man skulle bygga katedraler så att det inte skulle uppstå några katastrofer. Så kanske det vore bra om även WHO kunde avstå från sådant.

 3. 3
  Stefan säger
 4. 4
  Dick Broman säger

  Ja, rehabiliteringen av många som varit covid-infekterade, den kommer att bli svår och resurskrävande.

  Men jag kan också se ett helt folk som kommer att behöva en helt annan typ av rehabilitering,
  Något måste göras för att medborgarna i Sverige skall få tillbaka förtroendet för sitt land.

  För att faktaresistens är en fara för mänskligheten, det har blivit tydligt i hela världen när den svenska korruptionsmodellens felaktiga coronastrategi varje dag försvaras i media med falsk statspropaganda för att ”Rädda Löfven”

  För ett högteknologiskt och exportberoende land som Sverige är kännedomen om och förtroendet för vårt land i världen viktigt.
  Men i coronakrisens spår framställs Sverige som ett skräckexempel internationellt.

  Allt i Sverige är politik, även vetenskapen.
  Det finns ingen neutral vetenskap, inga neutrala fakta.
  Sanningen i det korrupta Sverige är vad den för tillfället mäktigaste gruppen påstår att sanningen är.

  Coronapandemin VISAR TYDLIGT att vetenskap som presenteras av Svenska myndigheter måste betraktas som resultatet av ojämställda maktstrukturer, där den Svenska staten missbrukar sin makt med propaganda, censur och förtryck av oliktänkande, för att försvara sin politik.

  Förtroendet för Sverige internationellt och för regeringen Löfven här i Sverige faller nu som en sten.
  Vilket för mig är en förväntad konsekvens.

  Det positiva som coronaviruset har medfört, det är att sanningen och verkligheten nu har kommit i fatt maktmissbruket och den korrupta ledningen av Sverige.
  Vilket för mig bara var en tidsfråga.

 5. 5

  Vilka symtom hade de kritiskt sjuka? Många symtom som andningsproblem, hjärtsvikt och njurproblemen beror ju på embolier. Är C-vitamin exklusivt verksamt som trombolys? Eller vilken annan omedelbar effekt har det?

 6. 6
  XMargareta säger

  # ATS

  Säkrast att ge referenser och inte påstå något själv.
  Kan tilläggas, att det finns massor referenser från tidigare decennier. Bortglömt?

  orthomolecular.activehosted.com/index.php?action=social&chash=a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b.150&s=c35471dd8cef064d120004a8b7654051

 7. 7

  #XMargareta
  Min erfarenhet av C19-sjuka sträcker sig från 15/3 när vi fick vår första C19-patient till CIVA i Uppsala. Jag är IVA-ssk och har sett dessa patienter och deras provsvar och sjukdomsitveckling nästan dagligen. Jag ställer en adekvat medicinsk fråga, och har rätt gedigen erfarenhet av att vårda svårt sjuka C19-patienter. Vad grundar du dina teorier på? C19 har inte funnits i flera år….

 8. 8
  Lars Henrik säger
 9. 9
  Lars Henrik säger
 10. 10
  XMargareta säger

  Tack Lars Henrik.

  Dina länkar ger bilden av C-vitamin i samband med Covid 19. De speglar positiv verkan vid Covid 19.
  Jag tycker, att alla som är intresserade i frågan bör läsa dem.

  Förutom Lars-Henriks länkar vill jag mena, att det finns bortglömda undersökningar, försök och referenser om C-vitaminets positiva verkan vid infektioner, inflammationer och komplikationer i samband med dessa.
  Många tyder på ett mycket stort ökat behov av C-vitamin vid dessa tillstånd.
  Jag har stött på dem genom åren, genom min profession, men nu är många inte sökbara på nätet.
  De referenserna är från1940-talet och fram en bit in på 1960-talet.
  Man kan här till exempel nämna Dr. Klenners arbeten, men det finns många fler.

  Till ATS.
  Så bra, att du intresserar dig. Det behövs fler nyfikna i ämnet.
  Jag är mycket ödmjuk. Jag har naturligtvis inga egna teorier och du kan naturligtvis inte heller veta så mycket om just intravenöst C-vitamin vid sjukdomar och Covid-19, även om du har erfarenhet av vård, där det av vad jag förstår inte testats vid Covid-19.
  Jag önskar dig god läsning av bl.a. Lars-Henriks länkar.

  Själv tror jag det skulle vara bra om metoden prövades i Sverige och särskilt eftersom det inte, vad jag stött på, blivit några negativa konsekvenser vid metoden.( Det finns kontraindikation vid förhöjda ferritinvärden.)
  Man skulle till exempel kunna ta rygg på de samansättningar intravenöst som redogjorts för.
  Jag tror de finns med i de referenser, som finns ovan.
  Det finns någon tex med Ascorbat,Tiamin och Cortison och med gott utfall.
  Det borde i alla fall forskas mer också i nutid och man borde göra fler erfarenheter i nutid, så det kan komma upp till ytan igen. (Tyvärr kanske det inte är så lockande för kommersiella företag? då C-vitamin är billigt och det inte går att ta patent på det.)

  Tilläggas kan, att det naturligtvis är buffrad C-vitamin det handlat om i de intravenösa fallen.

 11. 11
  Lars Henrik säger

  Var så god XMargareta 🙂

  Som, jag tror du och någon annan här på bloggen, konstaterat så får man väldigt många träffar på vitamin C samt även D vid sökning på PUBMED. Dessa ämnen är alltså ganska väl studerade även om det säkert saknas en forskning för vissa diagnoser.

 12. 12
  Piltson säger

  Enligt dagens siffror om Covid19 finns i världen denna dag 26/6:
  “Confirmed cases 9,558,886. Deaths 487,833. Recovered 3,771,579“
  Recovered betyder väl ungefär “tillfrisknade“. Vad vet man om dessa?
  Tydligen ingenting, för det syns inga rapporter om dem. Hur mår dom? Hur upplevde dom infektionen? Och idag? Ja, vad betyder “recovered“ i detta sammanhang.
  Hur stor andel hade fått hjälp i form av syrgasbehandling eller nedsövning i respirator? Att dessa senare har stora besvär med rehabilitering får vi veta. Men hur går det för alla dem som anses ha klarat saken på “två veckor“ utan sådan hjälp?
  Det är de flesta som fått infektionen, säger man. Många av dem har inte kommit med i statistiken, eftersom de aldrig behövde hjälp och inte såg anledning att bli testade. Siffran 9,5 miljoner är alltså inte heltäckande.

  Och så finns bland de 3,7 miljonerna “recovered“ några som klarat infektionen utan att ens märka att de hade den men bär på sviterna. Begreppet är “post-viral syndrom“. Det innehåller en mängd effekter som oväntat dyker upp ocn tycks kunna gälla alla delar av mänskokroppen och dess funktioner. Ett par av dem, kan vi här avslöja, är urdjävliga.
  Till exempel våldsam andfåddhet vid minsta ansträngning, som t.ex. att gå från sovrummet till köket för att koka kaffe. Det gäller här varje morgon sedan ett par månader. Plus kortvariga svettutbrott varje dag och oregelbunden matsmältning med dramatiska följder som inte skall beskrivas här.
  Andra effekter är mera lustiga än besvärliga. Till exempel ledvärk som drabbar enbart ett finger i en liten stund. Eller tillfällig klåda på begränsade hudområden utan synbar missfärgning. Eller irritation i halsen av den typ som brukar förebåda förkylning men är borta efter en halvtimme.
  Missfärgning var det emellertid när ringfingret på höger hand svällde upp och inte kunde böjas. Här frågade vi faktiskt en doktor, som inte ville diskutera saken men erbjöd salva. Det avböjdes, och mot kvällen var fingret OK igen. Ögonirritation, “conjunctivitis“, pågick däremot i flera veckor men tycks nu vara på reträtt. Luktsinne saknas dock fortfarande, vilket kanske är en förmån, eftersom lägenheten inte blivit städad på två månader. Omöjligt med denna andfåddhet, och städhjälp får inte släppas in på grund av covid19.

  Totalt alltså en brokig samling av tillsynes nyckfulla effekter med oförklarad bakgrund. Man känner sig vara offer för en överordnad makthavare, som roar sig med att utlösa färgrika upplevelser för sin egen underhållning.
  Vem är denna makthavare? Vilken överordnad orsak kan det finnas och vilka är de mekanismer som kan få uttryck i så olika kroppsdelar och funktioner? Det vore av intresse för Piltson och säkert några av övriga 3,771,578 Covid19-offren. Men forskning om det rapporteras ingenstans.

 13. 13
  Piltson säger

  12 Piltson: ”Begreppet är post-viral syndrom“.
  Nej förlåt, det skall vara ¨”post-viral fatigue”. Betyder väl ungefär ”Utmattning”. Känt även före Covid, men nu mera aktuellt än någonnsin. Illustrationerna till text i New Scientist är träffande:
  https://www.newscientist.com/article/mg24632783-400-could-the-coronavirus-trigger-post-viral-fatigue-syndromes/
  Man vill lägga sig och sova direkt efter frukost. Det enda någorlunda utförligt vi sett om detta var Paul Garners artiklar, Han är själv offer för det, här en av dem:
  https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/19/paul-garner-covid-19-and-fatigue-a-game-of-snakes-and-ladders/
  Med 3,7 miljoner ”recovered” känns detta tema mera angeläget än epidemiologiska sifferlekar.

 14. 14
  Piltson säger

  Nästan två år har gått sedan 12 och 13 härovan, och vi går nu mot den tredje våren utan att känna doft av syrén, rosor och sådant. Övriga effekter är nästan borta, men andningsproblemen blev tidigare i år så besvärliga att de drev oss till akutmottagning. Där avböjde man att läsa medförd dokumentation, antog utan närmare fundering att de berodde på arytmi, påvisad med EKG, och ville behandla denna med ultraljud och elektriska impulser.
  Det kändes som att vända orsakskedjan bakochfram. Det utlöste desperat flykt från kliniken och lite eget agerande. De tyder på att både arytmin och andfåddheten kan tillfälligt hävas med ”medveten andning”, en metod som hämtats från yoga eller dylikt.
  Lungstörningen var alltså det primära, men det var man inte beredd att överväga på denna universitetsklinik. Vore intressant att höra om nån annan haft liknande upplevelser.
  ”Medveten andning” har i Sverige lanserats av en Anders Olsson. Hans presentation kan vara värd uppmärksamhet:
  https://www.medvetenandning.se/anders-olsson/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa