Producerar kor mer metangas än multnande gräs?

cbc.csa/radio...

Nej, kor producerar varken mer eller mindre av metangas än multnande gräs.

 

Comments

 1. 1
  Maud Johansson säger

  Hur är det egentligen med oss människor? Rapar och fiser vi metangas?

 2. 2
  Mayne Sundewall-Hopkins säger

  @ 1 Maud – oavsett så blir det bra mycket mer gaser efter en måltid bestående av bönor o’ annat ’grönt’.. 😉

 3. 3
  Mayne Sundewall-Hopkins säger

  Vems ide´ var det egentligen.. att kor producerar dessa otroliga mängder metangas som påstås förstöra planeten ..från början??

 4. 4

  Smoke and mirrors. Meningen är att man ska hålla blicken på ljuskäglan och inte på den som håller i lampan

 5. 5

  I en värld som befolkas av urbana stadsbor som förlorat kontakten fullständigt med Naturen och idag endast lever med skapade urbana kulturer som föredömen, bl.a. veganism, djurättsaktivism.

  Naturen andas in växthusgaser och andas ut fräscht syre. Klimatgaserna lagrar växterna i allt grönt och trä. På hösten frigörs alla dessa klimatgaser igen och grönskan återgår till klimatgaser i luften igen. Kan någon förstå hur mycket klimatgaser Naturen `släpper`ut? Svar: ALLA, utom de som människan gräver fram ur moder jord och tillför luften.

  Att det står en ko, älg, får och betar biomassa påverkar klimatet NOLL! Eller rättare sagt: påverkar klimatet mycket MINUS! Eftersom betande djur drar ner alla klimatgaser de äter i helt ny biomassetillväxt. Som de sedan återigen kan äta upp och orsaka ännu mer minuseffekt och bindning av luftburet kol i dynga.

  Lögnen som nu i 10 år spridits över världen som inte en enda människa kan svära sig fri från. Utan hela mänskligheten gick på. Har nyligen avslöjats! Det var konstgödselindustrin som skapade fröet och betalade reklamföretaget, ett budskap som kapitalismen och massmedia trummat in i folk. Minska köttätandet!!! Öka andelen (globalt monkulturbaserad) växtföda, (gödslat med konstgödsel). Producerat av multinationella livsmedelsföretag, sålt på ICA, WILLYS, KONSUM osv….. Betalat av oss och vår ovana att alltid lägga en massa onyttiga och besprutade importerade grönsaker, på våran mat.

  Nu har det visat sig att konstgödselindustrin är en del av naturgasindustrin och de redovisar utsläpp med en faktor, som bara är 1. Faktor 3 är över jordens förmåga. Därför har aldrig någon diskuterat naturgas (metan). Skickliga kapitalistdj-ar!

  Nu har forskare kontrollerat naturgasindustrins utsläppsvärden och det visar sig att allt är bara en stor lögn! Naturgas är en flyktig substans och den sanna faktorn ligger i realiteten på 11. Vilket är förödande och dubbelt så mycket som naturliga metangasutsläpp. Det är en ljugande oljeindustri som lurat mänskligheten för att skicka oss än djupare och accelererande in i klimatångesten.

  Ni kanske undrar var jag fått detta ifrån? Annika Dahlqvists blogg!

  https://agreenerworld.org/a-greener-world/it-wasnt-the-cows-after-all/?fbclid=IwAR04x5k-L9Bkng7pcbc2kcBxQbbeaUM20XLHe6hiL8eYMC4w_87pk1G5bLk

  https://www.youtube.com/watch?v=sP_19aj4-3A

  Inte korna! Era grönsaker och växtföda är orsaken till metangaserna, från konstgödselindustrin! Spread the word, please?

 6. 6

  ”Rapporterna är överens om att kol i form av koldioxid som kommer från fossila bränslen är annorlunda jämfört med kol i form av metan, som produceras som en del av en biologisk cyklisk process. Utsläpp genom koldioxid måste minska till en nettonivå 0, medan utsläppen av kol via metan inte behöver reduceras alls.”
  ”En viktig skillnad mellan koldioxid och metan är att ifall målet om ett stabiliserat klimat skall nås måste utsläppen av koldioxid minska, medan utsläppen av metan måste sluta öka.”
  ”Att jämföra metan med koldioxid är som att jämföra äpplen med päron”, skriver forskarna för att sedan förklara kemin bakom påståendet.
  Att jämföra metan med koldioxid är som att jämföra äpplen med päron
  Med dagens kolräkenskaper arbetar man därför med fel saker, vilket beskrivs så här:
  ”Metan från jordbruket står för cirka 35 procent av Nya Zeelands kolutsläpp, och enligt dessa rapporter behöver alltså inte dessa utsläpp reduceras då bibehållna nivåer inte bidrar till global uppvärmning i sig. Detta beror på att utsläpp av biologiskt metan inte innebär utsläpp av reella gaser som ökar atmosfärens koncentration av växthusgaser. Oförmågan att förstå detta utgör själva tankevurpan kring metanutsläpp.”
  Det felaktiga sättet att beräkna kolutsläpp får olika konsekvenser då, som på Nya Zeeland, 35 procent av utsläppen inte existerar. ”Resultatet av detta är ett orättvist skuldbeläggande av landets jordbrukare och en tandlös miljöpolitik för att hantera utmaningarna med global uppvärmning.”
  Med denna insikt måste man revidera den nuvarande synen på köttets och kons klimatpåverkan. Kons bidrag är alltså noll, och det som skall fokuseras på är det fossila kolet. Lokala livsmedel framstår som än mer klimatsmart, om det är transporterna som är det egentliga problemet.
  I varenda klimatmedveten kommun gör man i dag allt för att ersätta kött, men med dessa rön är det helt fel! Klimatkompensation är modeordet för dagen, och ofta gör man det genom att sluta äta kött för att fortsätta med att till exempel resa.
  Med vetskap om kons nollutsläpp, så framstår en sådan klimatkompensation som rena dårskapen. Att plantera träd i Afrika eller annorstädes är alltid en god gärning, men kalla det inte för en klimatkompensation för att någon ätit kött.
  För någon vecka sedan hörde en ledsen bonde av sig. I skolan fick hans dotter veta av en fullständigt okunnig lärare, att ”bara vi slutar äta kött så räddas planeten.” Tänk om läraren i stället hade förstått hur kon fungerar. Hon lever av att äta gräs, som vi människor inte kan leva på.
  Av gräset producerar hon mjölk, gödsel och slutligen kött. I processen med att bryta ner gräset, bildas alltså metanet. Det bryts så småningom ned till bland annat koldioxid, som i sin tur behövs i fotosyntesen tillsammans med sol, kons gödsel och vatten för att producera nytt gräs. Som jag ser det kan vi sluta fundera på att konstruera en perpetuum mobile – evighetsmaskin, för kon finns redan!
  Så har kon fungerat i människans tjänst i över 10 000 år utan klimatavtryck. Avtrycken är för den skull inte obetydliga, men de stannar vid att kon med bönders hjälp bidragit till att människor överlevt och att vi fått en vacker och varierad landsbygd.

 7. 7
  Georg W säger

  God fortsättning allihop! Nu kan alla ensamma njuta av sin frihet i 350 dagar (:

  Tack Mats strålande inlägg!

  FN’s generalförsamling har nu fått klart för sig att naturen varje höst släpper ut enorma mängder koldioxid i luften och har därför beslutat att förbjuda hösten. Ja visst är jag larvig. Men hårdrar man dagens klimatpolitik så är det faktiskt vad urbaniserade världsledare och erkända vetenskapsmän säger. Människor som baserar hela sin trovärdighet på att de är korrekt informerade.

  Så vitt jag förstår så är alla klimatmodeller baserade på kornas enorma rapande och fisande. Då är plötsligt all världspolitik absurd och vi lever i en fullständigt galen värld. Där urbanisationens kulturer bestämmer över naturen och människorna och skapar en kärlekens fascism som ska rädda vår planet.
  (George Orwell)

  Det jag saknar i Mats redovisning är att konstgödsel tillverkas av Naturgas aka metan. Naturgasindustrin har i decennier mörkat sina utsläpp och redovisat en faktor 1 som utsläppsnivå. Där människans kolutsläpp ligger på faktor 3. Vilket också är gränsvärde för våra utsläpp idag.

  Nu har det visat sig att naturgasindustrin är en gammal infrastruktur och industri om läcker som ett såll. Eftersom industrin redovisat så låga värden så har ingen brytt sig om att kolla eller ens diskutera industrins metangasutsläpp. Vem blir förvånad när det nu efter kontroll visar sig att naturgas industrin släpper ut metan som vida överstiger kolets skadeverkningar. Och industrins metanutsläpp är också det som hela tiden accelererar människans utsläpp i atmosfären.

  Det talas väldigt tyst om detta i MSM och förmodligen kanske oljebaronerna skäms lite gran och ökar budgeten för att minska läckaget. Kanske får de bukt på utsläppen och situationen blir bättre. Men faktum kvarstår, om inte jag har missuppfattat det, att konstgödsel som läggs ut i naturen är detsamma som att släppa ut metan i enorma kvantiteter. Är det så så är monokulturer något som måste minska drastiskt på jorden och människor måste finna annan föda än monokulturmat.

  Jag tror på att tillägna Naturen till de vilda gräs och bladätarna. 90 % av dem dör före ett års ålder. På grund av rovdjur olyckor och svält. Skulle vi människor öka överlevnaden hos de vilda djuren så skulle skogarna översvämmas med hjortar och älgar. Men då måste nog hälften av all ekonomisk granskog bort först och det accepterar inte skogsägarna.

 8. 8
  XMargareta säger

  Konstgödseltillverkningens infångande av luftens kvävgas kostar mycket energi.
  Om jag inte missminner mig, så är det många gånger större energiåtgång ( 5 gånger?) till det än den konstgödslade grödans i och med tillsättning av just konstgödsel ökade energiinnehåll.
  Om man då använder kraftfoder till kreatur, så blir det än större energitapp om man äter köttet än om man äter växter, ( för at inte tala om den stora vattenåtgången med detta.).
  Så resonerar de som framhåller det miljöstörande med köttätning, men utan att ens tänka på att naturbete har en helt annan energi- och miljöbild.
  Man får en hel del förmånliga tjänster med animalieföda med naturbete som grund.
  Kan man hoppas på regenerativt jordbruk, så ser ju framtiden bättre ut.
  Antagonisterna brukar framhålla, att då kan vi inte föda den existerande stora befolkningen.
  Frågan är dock också om vi på sikt har råd med att fortsätta på den inslagna konstgödselvägen?
  med allt negativt det kan föra med sig.
  Svar på de frågor jag antyder är det angeläget att finna.

 9. 9

  Hej igen och tack för feedback Georg W. Alltid kul när ens lekmannakunskap uppskattas.
  Ja konstgödsel har ju ett slutdatum det med. Vår art är ju självdestruktiv och att förstöra för sig själva och allt liv förvånar nog ingen här. Lite saker som just konstgödsel åsamkar och i min värld är idioti att använda.
  Konstgödsel vs koskit

  Eftersom varje gröda har sin speciella skadedjur som älskar just den grödan, så blir problemet större när skadedjuren övervintrar på samma jordplätt, därför behövs det allt mer och farligare bekämpningsmedel för varje år eftersom alltfler skadedjur och sjukdomar blir resistenta. För att inte nämna co2 utsläpp på ”bruna åkermarker”
  När man använder bekämpningsmedel mot skadedjur så dödas naturligtvis även rovdjuren till skadedjuren och därmed så bryter man naturens balanssystem.  Det som även sker är att bekämpningsmedlet hamnar på marken och sprids vidare med regnet så att jorden blir förgiftad, grundvatten förstörs och djur dör. Det betyder att mindre mikroorganismer och djur som skapar en näringsrik jord för grödan och samtidigt håller ihop jorden så att den inte luckras upp för mycket och eroderar försvinner. Största delen av vårt ”utsäde” är ju genmanipulerat redan vid 1960 talet för att ”klara kemi i bekämpningsmedel” tyvärr
  Det är därför monokultur aldrig skulle finnas till om det inte fanns konstgödsel eller spannmålsodling i alla former. Men problemen med konstgödsel är många. 
  Konstgödsel  innehåller enbart ämnena kväve, fosfor och kalium. Naturgödsel innehåller betydligt mer.
  Det krävs väldigt mycket energi i form av olja och naturgas för att kunna skapa kväve, samt att fosfor är ett ändligt ämne som bryts i gruvor. Så om 40 år när olja, naturgas och fosfor är en bristvara och därmed väldigt dyrt så är det omöjligt att bedriva monokultur.
  Konstgödsel har ej heller samma näringsrikedom som naturlig gödsel, vilket leder till att  jorden luckras upp och eroderas.
  Sammanfattning. Monokultur skulle aldrig kunna bedrivas om det inte fanns kemisk bekämpningsmedel pga av det ökade antalet skadedjur och sjukdomar. Men eftersom bekämpningsmedlet dödar allt annat också, så måste man tillföra konstgödsel då allt liv i och på jorden har dött. Men konstgödsel är också en ändlig produkt som snart kommer att vara för dyrt att tillverka. Dess använding medför att jorden luckras upp och eroderar/försvinner. Biologisk krigföring.

  Växten måste skydda sig mot rovdjuren. I stället för ett hårt hölje innehåller det nakna fröet en eller flera kemikalier som försvagar växtrovdjur. Förlama eller göra sjuka. Så de inte begår misstaget att äta växten igen. Dessa ämne är fytinsyror även kallade antinutrienter, som hindrar kroppen att uppta mineraler i födan. Trypsinhämmare som hindrar matsmältningsenzymer från att göra sitt jobb och därmed påverkar rovdjurets tillväxt. Lektiner, som omintetgör cellkommunikation genom att bland annat. Orsaka hål i tarmväggarna, ”läckande tarm”.
  Fullkorn innehåller faktiskt dessa tre defensiva kemikalier i det fibrösa höljet, i skalet och kliet. ”Aptitretare”, det är bara ett av flera skäl till att idén att nyttan av fullkorn är en enorm missuppfattning. All form av spannmål, baljväxter. Är förödande. Dock försöker ”brödinstitutet” vurma för skräpet och likt andra endast sprida sina lögner i mammons namn.
  Källa: ”Växtparadoxen”, de dolda riskerna med ’Hälsosam’ kost som orsakar sjukdomar och viktökningar”. Steven R. Gundry.
  Sanningen utan omsvep.

  Sen har odling med konstgödsel, växtgifter och plog dödat nog med insekter, fåglar mikrolivet neråt och ekosystem neråt i jordarna samt producerar näringsfattiga produkter förgiftar människan sakta men säkert. Mer kor på naturbete ger enligt eniga forskare evidensfullt näringstäthet som inget komersiellt odlat kan mäta sig med. Inga hälsorisker oprocessat.
  Från friska djur som äter gräs, klöver och ört.
  Vill man inte förstå, då kan man inte. Kan man inte förstå, då vill man inte. Synd lantmännen, brödinstitutet mm inte väljer att förmedla evidenser istället för att lura både sig själva och naturen. En matsked av frisk jord innehåller mer liv än människor på planeten. Det förstör industri utan att ägna en tanke på kommande generation eller bördig jord som i huvudsak borde användas för vallodling. För hälsa och miljö.

  Gödning myter.

  https://www.integritysoils.co.nz/the-myth-of-fertilizer/?fbclid=IwAR1diBVodsFsoLvuqC7D9Xmvbuq1a-n53U6JAAs5bw37GI_-Kr585S7a_VU

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa