Sara Danius

Sara Danius har dött i cancer. I en cancersjukdom kan psykisk stress vara negativt påverkande för utvecklingen.
Sara blev utmobbad från Svenska Akademien. Huvudmobbaren var Horace Engdahl. Jag tycker att han bör lämna Svenska Akademien.
Det skulle säkert bli en stor ekonomisk  förlust för honom, men han kan väl pensionera sig. Han är 70 år.

 

Comments

 1. 1
  Kerstin Grundmann säger

  Tack att du är modig!! Ingen nämner denne stormobbare!!

 2. 2
  Gunnar Isaksson säger

  Tyvärr är psykisk stress en mycket svår orsak till cancer. Hoppas verkligen inte att det drabbar fler människor.

 3. 3

  Tack för du tar upp det här ämnet. Har länge funderat över varför ingen sagt exakt varför Sara Danius tvingades sluta. För mig är det en gåta, att man inte uttalat det öppet och exakt vilka som krävde hennes avgång.

  För länge sen läste jag en forskningsrapport som övertygande visade att cancer och stress hängde ihop. Det framkom av vanliga utlösningsorsaker var a) att nyligen varit utsatt för ett trauma b) Det andra var att en människa av någon anledning inte gavs möjlighet att välja sitt liv utifrån kunskaper och intressen. Ett intressant resultat var att människor som länge varit ensamstående och vant sig vid den livsstilen mer sällan drabbades av cancer jämfört med sådana som nyligen förlorat en partner.

 4. 4

  Undrar också över vad vården utsatte henne för – behandlingarna var tydligen fruktansvärt tuffa. Den desperata brutaliteten kanske är dödligare än cancern.

 5. 5

  Norman Cousins behandl´lade detta i flera läsvärda böcker. Detta är en av dem:
  https://www.goodreads.com/book/show/2007744.Mind_Over_Illness

 6. 6
  Birgitta Didrikson säger

  Håller med dig om Horace!!!!!!

 7. 7
  Mats Berg säger

  Hej Annika. Kände du Sara Danius personligen?

 8. 8
  Annika Dahlqvist säger

  7 Mats Berg
  Nej, hur så?

 9. 9
  Catherine Andersson säger

  Tack Annika för du skriver sådant, som vi/jag vill läsa! Tycker precis likadant ang Horace Engdahl. Varför sitter han kvar? Jo, follow the money, kanske? Bra att du tar upp det psykiskas och därav stresspåverkan på cancer. Har egen erfarenhet av detta och vet att det fungerar så, tyvärr.

 10. 10
  Birgitta Widing säger

  Sara fattade beslutet att lägga sitt liv i sjukvårdens händer. Kan ha att göra med att hon så starkt trodde på auktoriteter. När man väljer utbildning ( professor) och karriär som Akademiens ständiga sekreterare så föreställer jag mig att man har full tilltro till kunskap och etablerad vetenskap. Man måste nog känna till hela hennes bakgrund för att förstå hennes val. Jag hade hennes pappa som lärare i svenska under flera år och kan lätt föreställa mig att han uppmuntrade henne till högre studier. Hon valde som elvaåring att bo med sin pappa efter en lång tid som storasyster till flera syskon i en familj som ideligen bröt upp och flyttade på grund av att hennes mamma gick ur dåliga relationer. Både Sara och Anna har tagit på sig stora uppgifter i livet vilket krävt mycket tid och energi. När jag läser om Sara får jag en ödesmättad känsla av att hon var destruktiv gentemot sig själv. När hon säger i en intervju att hon uppskattade att Horace besökte henne på sjukhuset när hon fick sitt återfall, för att dagen efter läsa i tidningen att han skrivit att hon var den sämsta sekreterare Akademien haft. Hade Sara dålig människokunskap, var hon alltid storasyster, fanns det ett mönster av att inte kunna skydda sig själv? Så otroligt sorgligt och så mycket man inte förstår. Anna har varit i Sverige under tre månader i sommar och åkte hem i mitten på Augusti. Det ger mig stort huvudbry. Hur tar man avsked i en sådan situation?

 11. 11

  Sara Danius var den som startade utredningen av Horace Engdahls vän våldtäktsmannen Jean-Claude Arnault. Horace Engdahl påstod att Jean-Claude Arnault var lämplig att hålla kurser för unga män, om hur de skulle skulle umgås med kvinnor. Sara Danius var den bästa sekreteraren i Svenska Akademien i modern tid, och Horace Engdahl utan tvekan den sämsta. Hade Horace Engdahl haft någon heder i kroppen, så hade han på eget initiativ lämnat Svenska Akademien.

 12. 12
  Marie Augustsson säger

  Hej. Jag vet inte vart jag ska nå dig Annika för ett uttalande om, Keto plus. Det talas så mycket om den produkten.
  Kan vem som helst ta det och nå så bra resultat som lovas?
  Hoppas du vill svara.
  Hälsningar Marie

 13. 13
  Annika Dahlqvist säger

  12 Marie Augustsson
  Jag har ingen erfarenhet av Keto plus – men alla varningslampor blinkar för mig. Industriprodukt.
  Ketogen kost borde vara bättre.
  Någon som vet mer om Keto plus?

 14. 14

  Det är lustigt att se hur dessa kommentarsviter ofta hamnar i oväntade spår och sedan inte hittar tillbaka till huvudtemat. Här var huvudtemat i kommentarerna 2, 3, 4 och 5, men sedan har det handlat om andra saker. Vi gör ett försök att återvända till huvudtemat.
  Det har gått många år sedan vi läste Norman Cousins, men hans ”budskap”står klart i minnet. Det handlade om relationen mellan konventionell läkekomst och psykiska effekter, alltså relationen ”kropp och själ”, enligt ett förlegat uttryck. Men när man nu har uppfattat att cancer kan utlösas eller förvärras av psykiska faktorer, så skall vi veta att det kan fungera även i motsatt riktning.
  Cousins erbjöd bara ”anekdotiska” resonemang, alltså sådana som inte skall tas på allvar enligt vad vår tids doktorer få lära sig. Men vi undrar ändå ibland om inte just sådana framställningar kan ha större värde än epidemiologi med alla dess oredovisade felfällor och oäkerhetsfaktorer.
  Den mest minnesvärda effekten av Cousins var tanken att all cancerbehandling borde kunna förenas med intensiv meditation. Och då slog det oss att varken kroppsläkare, psykiatriker eller präster av konventionell typ vore idealiska denna uppgift.
  Och när vi långt senare fick höra att cancer är väldigt ovanligt i preliterata kulturer, som inte haft kontakt ned vare sig västerländsk civilisation eller kristna missionärer, så uppstod idén att varje cancerklinmik kanske borde förses med en heltidsanställd schaman.

 15. 15

  Psykisk stress påverkar imunförsvaret negativ och på så sätt kan det orsaka en hel del. Dock specifikt ange en sjukdom kan vara värre.

 16. 16

  #12 #13
  Den som vet mycket är Martina Johansson…där kan man ställa frågor om keto…
  https://martinajohansson.se/

 17. 17

  10 Birgitta W
  Jag undrar hur du tänker att Sara skulle ha gjort istället?

 18. 18
  Kvinnlig 40-talist säger

  Har ni tänkt på att det är många kvinnor på TV som har knytblus på sig. Alltifrån vem som helst till diverse kvinnliga politiker.

  På mitt bibliotek hade man ställt ett foto på disken på Sara Danius och på ramen fanns det en knytblusrosett.

  Fint tycker jag.

 19. 19
  Annika Dahlqvist säger

  Jag ska också gå och köpa mig en fin knytblus.

 20. 20

  15 Dennis: “Psykisk stress påverkar immunförsvaret negativt och på så sätt kan det orsaka en hel del.“
  Ja, men motsatsen gäller också, och det är mera intressant eftersom det erbjuder enorma outnyttjade terapimöjligheter.
  Standardarbetet om detta skrevs av Jeanne Achtenberg, psykologioprofessor i Kalifornien: “Imagery in Healing“ (1985). Hon ägnade fyrtio sidor åt immunsystemet och våra möjligheter att påverka det med psykiska medel. Det gäller en rad sjukdomar men är speciellt anslående för cancer.
  Det är ju bekant att en cancer plötsligt kan tyna bort och försvinna, s.k. spontan återgång. Det är en gåta inom den idétradition som styr konventionell cancerterapi. Onkologerna brukar ta sig ur den genom att underkänna sig själva: “feldiagnos“.
  Men en studie av fyrahundra fall av sådan återgång visade att de hade en gemensam egenskap. Varje enskilt fall hade föregåtts av en attitydändring hos patienten, han/hon hade ingivits förhoppningar och tro på framtiden. Inom konventionell terapi gör man ofta tvärtom: negativ förutsägelse och slut inom så eller så många månader. Och när detta sedan inträffar kan orsaken vara just denna spådom.
  Inom den “schamanistiska“ idétraditon som Achtenberg presenterar är spontan återgång utan vidare förklarbar. Ja, mer än så, den är vad man syftar till och räknar med skall inträffa.
  Denna idétradition fanns hos oss tills läkekonst ställdes på aristotelisk, “vetenskaplig“ grundval, där den blivit alltmer rotfast. Levde kvar några generationer hos kloka gummor och ökända kvacksalvare, men idag är den utdöd hos oss.
  Den lever kvar i alla världsdelar som inte drabbats av västerländsk civilisation. Det säregna är att den är i stora drag identisk i t.ex. Sibirien, Sydamerika och Sydostasien – lokala folkgrupper som aldrig haft kontakt med varandra. Så hur kan det komma sig?
  En amerikansk antropolog, Michael Harner, hade ett förslag. Det kan bero på att den överallt bygger på månghundraårig erfarenhet OCH FUNGERAR. (“The Way of the Shaman“, 1980)
  Så varför inte ta fasta på den, speciellt som konventionell cancerforskning numera lider av avtagande avkastning: allt färre nyttiga resultat till allt större kostnader?
  Det var Achtenbergs huvudtema. Mot slutet av sitt sista kapitel gav hon några praktiska uppslag om hur meditation och psykiskt grundad uppmuntran utan stora besvär kan kombineras med konventionell cancerbehandling, om man nu inte är beredd att tacka nej till det. En kollega till henne kom fram till samma slutsatser från helt annan utgångspunkt: Bruce Lipton, en cellbiolog som klarade saken utan att blanda in schamaner. Han förklarade sig förbluffad över hur
  “…patienter som sagts ha dödlig cancer återupprättat sina liv efter spontan återhämtning. Eftersom sådan återhämtning ligger utanför konvnéntionell teori förbises den helt av vetenskapen, som om den aldrig hänt. Spontan återhämtning avfärdas som obegripliga undantag från våra aktuella sanningar…“ (“Biology of Belief“, 2005, sid. 96).

 21. 21

  20 Piltson

  Tack för intressanta länkar till olika böcker i detta ganska så nya fält av psiconeuroimmunity….
  ska införskaffa både Mind over illness och Jeanne Achterbergs bok, eftersom ämnet intresserar mej specifikt, alltsedan jag för många år sen läste ”Why Zebras don’t get Ulcers” av forskaren Robert Zapolsky.
  Där hävdar han med vetenskapligt underlag att stress är grunden till praktiskt taget alla sjukdomar. Han är inne på samma linje som Claude Bernard var på sin tid….”the microbe is nothing, the terrain is everything”..och han inkluderar även autoimmuna sjukdomar, en otroligt bra bok.
  Sen har vi ju fenomen som hypnos…..och även den potenta placeboeffekten, som man bara inte kan ignorera, enligt mej…och också meditation, som var så poppis i min ungdom, så visst finns det samband mellan hjärna, psyke, immunsystem och också det digestiva systemet…allt hänger ju ihop!?
  Inte för inte har en annan forskare, Michael D. Gershon, skrivit om just det i boken ”The second brain”.
  Skulle vara dumt att neka dessa relativt nya rön och inte använda sej av de fördelar som en ny slags terapi kunde ge oss stackars patienter….
  Antagligen skulle de megagallattica vårdkostnaderna också sjunka betydligt?

 22. 22

  Ja, här har vi Achterberg själv i en kort intervju:
  http://www.thinkingallowed.com/2jachterberg.html
  Flera framträdanden finns på Youtube.

  Med ”imagery” menas att man skall stimulera patientens fantasi att visualisera sin sjukdom i bilder. Därigenom kan många, inte alla, påverka antalet vita blodkroppar. Det vore beviset att man kan påverka immunsystemet positivt, eftersom detta ”styrs av hjärnan”.
  Achterberg menade att det är så värdefullt att det är etiskt oförsvarbart att utsätta en patient för operation utan denna mentala förberedelse. Hon beskrev det i denna senare bok:
  https://www.bookdepository.com/Rituals-Healing-Using-Imag-Jeanne-Achterberg/9780553373479?ref=grid-view&qid=1572851507866&sr=1-2
  Någon som känner till i vad mån detta uppmärksammats i Sverige? Achterberg avled 2012 men hade flera efterföljare, och deras resultat sägs vara beskrivna i diverse forskningsrapporter, som vi dock inte hittat..

 23. 23

  Piltson…. hmm…om det du skriver om eventuell positiv påverkan av t o m de vita blodkropparna verkligen vore sant, så skulle det vara ”remarcable”…!!? Måste kolla nånstans…!?
  Ser att du nämner även Bruce Lipton…är absolut trovärdig och en av de mest framstående kapabla forskarna i gebietet…dessutom är det många långa år som han predikar dessa nya rön….nya o nya förresten, är sedan förra århundradet som man hört talas om epigenetik och kopplingen mellan kroppens olika organ.
  Redan på mitten av -90 talet läste jag en bok av professor Francesco Bottaccioli med titeln ”Psiconeuroimmunology”…..tyvärr hittar jag den inte längre i bokhyllan, måste ha gett eller lånat bort den… och t.o.m. Nobelpristagaren Rita Levi-Montalcini, nu bortgången sen flera år, var bekant med dessa teorier och dessutom imponerad av desamma, som jag väl kommer ihåg från en intervju under sina sista levnadsår…
  Men det brukar ju ta en evig tid innan etablissemanget anammar de nya forskningsupptäckterna…
  Tyvärr…med mycket mänskligt lidande i onödan…och enorma slöserier med resurser..

 24. 24

  22 Piltson: ”…stimulera patientens fantasi.”
  Vi borde ha påpekat att detta inte var läkarens uppgift, Specialutbildade sjuksköterskor ger vägledning, men det kommer an på paienten själv att arbeta med detta.
  Ja, kanske slöseri med resurser… men framför allt slöseri med människoliv.

 25. 25

  Mormor, vi saxar tre bitar från Achterbergs bok.
  165 ”Robert Adler och hans kolleger vid Rochester Medical Center har slutgiltigt visat att de vita blodkropparna kan tränas på samma sätt som som Pavlovs hund.” [på råttor]
  175: ”…bevis har offentliggjorts som visar en potentiell länk mellan positiva mentala processer och förstärkning av immunsystemet.”
  198 ”…genom medveten ansträngning kan immunsystemet uppmuntras att fungera på ett sätt som bättre bidrar till hälsan.”
  Och på sista sidan av sista kapitlet berättas om en visualisering, där vita blodkroppar presenterats som sophämtare, som plockar upp skräp och dumpar det utanför kroppen. Sexton friska deltagare, alla visade en skarp minskning av antalet vita blodkroppar efter att ha upplevt detta.
  Nå, boken är från 1985 och Achterberg nämner flera gånger ”pågående” arbete. Vi har beställt hennes senare bok och hör kanske av oss när den har anlänt.

 26. 26

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa