Det var inte korna som bar skulden

A Greener World.

Det visar sig att konstgödselindustrin släpper ut många gånger mer av växthusgasen metan än vad korna gör.

 

Comments

 1. 1
  XMargareta säger

  Om sådana som dessa data är väl underbyggda, varför de då måste granskas av kunnigt folk,
  kunde de också vara föremål för sådan mailannonsering, som jag beskrivit i tråden
  ”Cancerfonden informerar”
  En given mailadressat vore då tex Svenska Naturskyddsföreningen.

 2. 2
  Mats Carlstedt säger
 3. 3
  sten bjorsell säger

  Riktigt intressant. Fortfarande fattas enorma bitar i beräkning av växthusgaser och dödligt gift som konstgödseln producerar. Vi känner till en del om algbildningen och den resulterande metanbildningen på sjö och havsbottnar när algerna dör, sjunker, tar upp allt syre och sedan fortsätter att sönderdelas i den syrelösa omgivningen och då producerar huvudsakligen metangas men också giftigt H2S. Dock har jag ännu ej sett några beräkningar på dessa potentiellt enorma utsläpp. Effekten i haven är känd som fiskdöd och död av allt levande på många havsbotttnar. I ”liten” skala i Östersjön och i full skala in Mexican Gulf i Nordamerika.
  En redan uppskattad metanläcka utgörs av de flesta vattenreservoirer/dammar. En dubbel anledning, helt orsakad av NPK överanvändning både konstgödsel och jordpartiklar.
  Med konstgödsel tillsatt slutar växterna mer eller mindre att kommunicera med mikrolivet i marken, framförallt med mykorrhizza som normalt tillför växterna de mineraler de behöver från djupare jordlager och stenar och berg.
  Utan kolhydrater till detta mikroliv som annars hämtar mineraler och gör om dem till former som växterna kan ta upp faller en del av det som mykorrhizzan skapat sönder. Framförallt glomalin sjunker kraftigt efter flerårigt användande av konstgödsel. Glomalin är det som håller ihop jorden och gör att den kan lagra vatten och därmed vattenlöslig näring. Resultatet blir att åkermark spolas bort vid häftiga regn eller kan blåsa bort om det blir för torrt. Även vanliga regn gör att småpartiklar som tidigare hölls ”låsta” med hjälp av glomalinet rinner rakt ned i osynliga täckdiken och sedan osynligt ut i diken och floder och ger dessa den idag ofta vanliga chokladbruna färgen. Alltså en helt onaturlig färg. När dessa partiklar, organiskt material blandat med oanvänt konstgödsel, når en damm, faller de ned på botten, slukar syret och producerar sedan som ovan, metan och H2S. Fisk som vill simma upp i floden nedan vänder snabbt, eftersom det kan bli riktigt svårt att andas. Alltså försvinner laxfisket en större del av året, oavsett hur mycket yngel man sätter ut och hur många hissar och trappor man bygger för laxen.
  Forts senare när jag får tid!

 4. 4
  Georg W säger

  Denna dag regerar ljuset! Otroligt viktig pusselbit i vår förståelse av tillvaron. Stackars konstgödselindustrin! Hur ska det nu gå för det industriella jordbruket? Finns det några grönsaker som inte är egenproducerade som inte är mat från djä-len? Eller är ALL växtföda av ondo! Finns det något som är bra med monokulturmat?

  Vi var tvungna att sluta äta kött pga. växthusgaser! Är vi nu tvungna att sluta äta växtbaserad föda för att rädda vårt klimat? Svar ja!!!

  Det här var första gången i människans historia som klimatdebatten diskuterar orsakerna till att vår värld förgås. Ska Greta Thunström (?) och LCHF-rörelsen bli rena carnivorer nu? Ni kan väl inte äta en massa grönsaker som konstgödslats. Då är man ett miljö- och klimatsvin på vår planet!

  Ja, kunskapen om verkligheten är kul nästan jämt (:

 5. 5
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Detta har förstås ’big food forskare’ vetat sedan länge – men i vanlig stil ’mörkat opassande information’ ..suck.

  Tack o’ lov tycks det ljusna allt mer vid horisonten…

 6. 6
  sten bjorsell säger

  Fortsättning av mitt inlägg ovan.
  Gillar kommentarerna, framförallt av George W som kanske gör klimatsvin av inte bara de flesta vegetarianer men även de nya fabrikerna för att framställa s.k. ”vegetariskt” kött. Rekommenderar alla att googla ”Gabe Brown” eller läsa hans senaste(?) bok, DIRT to SOIL. Även en bok av David Montgomery, professor i Geologi, ”Growing a revolution”. Dom finns i Kindle format och kan köpas och laddas ned på ett par minuter. I den sista boken beskrivs regenerativt jordbruk världen runt. Något som dels producerar lika mycket som industrijordbruket utan tillsatser och betydligt näringsrikare, utan konstbevattning även i torra trakter så snart glomalin-nivåerna höjts tillräckligt.

  Ytterligare skador som följer av konstgödselanvändning.
  (1) Den som de flesta glömmer är att det är ”tack vare” konstgödseln som bönderna måste bespruta med bekämpningsmedel, vilket primärt dödar mikrolivet ytterligare och dels medföljer växterna till mänskliga slutkonsumenter. Konstgödseln gör att växterna slutar hämta näring från mikrolivet i jorden, vilket kan ses på kraftigt underutvecklade rotsystem jämfört med regenerativ odling, och därmed begränsas upptaget av spårämnen som växterna behöver för att försvara sig från pest och skadedjur. I slutänden är detta även anledningen till att vitaminer och för oss livsviktiga spårämnen inte längre finns i dagens industrimat utan tvingar många av oss att köpa annars onödiga supplements istället. Alltså att maten idag innehåller gifter istället för viktiga naturliga vitaminer och mineraler har sina rötter helt i konstgödselanvändningen. (NPK)

  (2) Något som bokstavligen är rykande aktuellt i dagarna är skogsbränder. ”Smarta” skogsägare har spridit NPK över sina virkesskogar i hur många år vet jag ej. Effekten på skogsmarken är likadan som på jordbruksmarken, Matjorden, jorden som innehåller det vattenbindande glomalinet minskar år från och kompenseras med högre NPK tillsatser för att tillväxten skall fortsätta att öka. Den därigenom minskande glomalinhalten gör att mark som tidigare klarade sig fint genom en torksommar kan bli snustorr mycket snabbare med samma nederbörd under vinter och vår som tidigare. Det medför snabbare och intensivare start av markbränder och torrare träd. Resten ser vi nu dagligen i nyheterna, numera vanligen skyllt på ”klimatförändring”. Det kommer bli värre eftersom kommande solfläcksminimum (NASA) kommer att medföra mycket kallare vintrar och varmare somrar med färre lågtryck som når inlandet, alltså mindre regn. Dock kan en ny typ av ”brandgator” utan virkesförlust prepareras genom att konstbevattna strategiska stråk i större skogar så att eldarna kan begränsas.
  Långsiktigt gäller naturligtvis att snarast förbjuda konstgödsel av all skog, alltså inklusive energiskogar.
  Men att förbjuda konstgödsel även på åkermark verkar vara omöjligt då mycket mäktiga industrier som gör sina vinster på idag ofta hårt belånade bönder som av banken mer eller mindre tvingas att öka konstgödseln år från år för att bibehålla lönsamheten, samtidigt som jordarna tunnas ut snabbare.
  Jorden uppför sig då som en knarkare som till synes kräver större doser för att kunna prestera, intill kollapsen.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa