Cancerfonden desinformerar

Lars Bern skriver.
Cancerfondens expert uttalar sig att socker inte är cancerframkallande.

 

Comments

 1. 1
  Piltson säger

  Här ägnas Otto Warburgs insatser och Thomas Seyfrieds omfattande forskning, som återuppväckt hans teori och sägs ha visat att alla typer av cancerceller kan effektivt bekämpas med restriktion av socker och sockerbildande mat:

  https://www.bookdepository.com/Tripping-Over-Truth-Travis-Christofferson/9781603587297?ref=grid-view&qid=1559716726226&sr=1-1V

  Seyfrieds egen bok är lite jobbig för lekmän men Christofferson har skrivit ett underhållande reportage om hela historien. Tusentals personer dör varje år av skadlig behandling och felaktig sjukhusmat, och så har det pågått i många år.

  Cancerfonden tycks vilja hålla detta hemligt. Även Socialstyrelsen? Två personer i vår släkt har nyligen fått läkarlegitimation. Ingen av dem hade hört talas om Otto Warburg.

 2. 2
  Piltson säger

  Christoffersons bok innehåller några imponerande fallbeskrivningar om hur cancer botats med KH-restriktion, och Thomas Seyfrieds omfattande forskning har bevisat att ”Warburgeffekten” stämmer och är rätt utgångspunkt för effektiv terapi. Därmed blir detta med bred marginal medicinhistoriens största tragedi.

  Tidigare har denna utmärkelse gällt neurosedynkatastrofen (NK), men detta är värre i flera avseeden.

  1. Vid NK (i andra länder känd som contergan eller thalidomid) var offren en begränsad grupp, missbildade foster, men här gäller det liv eller död och en avsevärt större grupp. Bara i USA 1600 cancerdöda varje dag enligt Seyfried.

  2. NK berodde på informatonsbrist pga otillräcklig forskning, men här har information funnits men undertryckts och glömts. Hur effektivt detta varit framgår av att Warburg inte nämns i Roy Porters stora medicinhistoria (1997) och avfärdas med en svansviftning i Mukhejees cancerbiografi (2011). (Några år senare kom han på bättre tankar, se här: https://www.nytimes.com/2018/12/05/magazine/its-time-to-study-whether-eating-particular-diets-can-help-heal-us.html )

  3. NK var tidsbegränsad. Men denna undertryckning av korrekt teori och bevisat effektiv behandling av cancer fortsätter oförtövat. Lyssna t.ex. på Thomas Seyfried här: https://www.youtube.com/watch?v=Yyt3Do4w7fs

  Seyfried har varit förfärligt energisk med sina framställningar. Youtube erbjuder ett halvdussin föredrag för den som orkar följa med kvalificerad biokemi på engelska. Några genmälen eller tillrättavisningar har inte setts till, eftersom det inte finns sakligt underlag för sånt. Han beskriver med åtskillig galghumor hur man bara ignorerar honom och hans medarbetare och fortsätter med komplicerad och dyr men meningslös genetisk forskning, och låter patienterna fortsätta dö av cellgifter.

  Så Cancerfondens förnekande av den metabola förklaringen måste rimligen innebära att det inte finns anledning att ge den några pengar. Seyfrieds egen forskning verkar mera intressant. Mot slutet av intervjun berättar han om hur han t.ex. strävar efter att finna NÅGON typ av cancercell som inte kan slås ut med ketogen kost. Ännu har han inte funnit någon.

  Det betyder rimligen att Cancerfondens expert prater rent nonsens här:
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lista-fem-myter-om-cancerframkallande-mat-sa-sanna-ar-de

 3. 3
  Piltson säger

  “Största risken att få cancer är i slutändan genetisk otur“, sade Cancerfondens expert i den TV-presentation som vi hänvisade till härovan.
  Hon ogiltigförklarar därmed det mesta av den forskning som Cancerfonden stöder och diskvalificerar fonden som auktoritet i frågan. Där gäller nämligen som självklar grundprincip att cancer är en genetiskt betingad sjukdom. Men det är den inte.
  Thomas Seyfried förklarade saken i den intervju som vi också hänvisade till. Den gällande synen är att en retning – strålning, miljöpåverkan, virus…- utlöser en mutation som ändrar kroppens genetik och utlöser ohämmad tillväxt av sjuka celler. Det är en syn som inte ifrågasätts och ligger till grund för både forskning och behandling. Men den är felaktig.
  Det stämmer rörande retningen. Men denna utlöser inte mutationer. Den drabbar cellens energiförsörjning, “mitokondrierna“, som omvandlar mat till energi. Och det är denna störning som utlöser cancer. Mutationerna är en effekt av störningen, inte orsak till cancer. Konventionell forskning ställer verkligheten på huvudet.
  Behandling av cancern skall därför riktas mot denna energiförsörjning. Och då är det så lyckligt ordnat att cancercellerna är mycket sårbara. Man kan svälta ihjäl dem genom att förvägra dem den näring de behöver. Och det handlar framför allt om socker.
  Men, sade nu Cancerfondens expert, “det finns inga vetenskapliga belägg för att socker i sig skulle orsaka cancer.“
  Det stämmer bra. Det var inte heller att vänta, eftersom socker inte orsakar cancer, och något sådant har ingen hävdat. Genom att rikta sig mot något som aldrig sagts skapar hon ett fint snedspår för fortsatt samtal, ett trick som hon kanske lärt av Machiavelli.
  Men socker, i form av glukos, är en förutsättning för att en cancercell skall överleva. Man kan ta död på den genom att förvägra socker och glutamin, ett annat näringsämne som Seyfried nämnde. Glutamin oskadliggörs med DOM, en medicin som till skillnad från sjukhusens cellgifter inte ger sig på friska celler.
  Annan näring än dessa båda kan cancercellerna inte utnyttja. Det är grundvalen för “Keto“, en kostfluga som nyligen kommit i ropet. Men den nämns inte någonstans i Cancerfondens resonemang om hälsosam mat. Ämnet återkommer.

 4. 4
  Piltson säger

  Nån gång i framtiden, förutsägs härmed, kommer Thomas Seyfrieds bok om cancer som metabol sjukdom att ses som vår generations viktigaste bok i ett medicinskt ämne. Men när?

  Det har gått sju år sedan boken kom ut. Den blev uppskattande recenserad i en rad medicinska facktidskrifter. Men vid försök att sammanfatta de anmälningar som vi läste blev totalomdömet ungefär “avvaktande positiv“. Bara en recensent vågade förbehållslöst godta beskedet att orsaken till cancer inte är genetisk.
  Det var Ralph Moss, som beskriver sig som onkolog med 30 års erfarenhet av vård av cancerpatienter och ytterligare 20 år av forskning. Han förklarar rentut att “Seyfried’s Cancer as a Metabolic Disease is the most significant book I have read in my 50 years in this field… this will almost certainly revolutionize the entire war on cancer.“

  Jotack, men ännu har det inte börjat. I intervjun i 2Piltson ovan omtalar Seyfried att inte en enda cancerklinik i världen börjat tillämpa ketogen kost som rutinmässig terapi. Istället använder man förfärligt dyra cellgifter, som ofta tar död på patienten till sist. Så varför denna tveksamhet inför något som är mycket billigare och fungerar så mycket bättre?
  En tänkbar orsak kan anas när man ser närmare på tidskriftens titel. Här är hela recensionen, som också innehåller en hyfsad sammanfattning av Seyfrieds erfarenheter och synsätt:

  http://www.townsendletter.com/Dec2012/warcancer1212.html

  Det är alltså en tidskrift om “alternativ“ medicin. Det är där som Seyfried har hamnat, och vi vet ju att när ett synsätt eller en metod har fått denna etikett tycks det omöjligt att befria sig från den, hur mycket erfarenhetsmaterial man än kan lägga fram och hur gediget man än resonerar.
  De tveksamma kan invända att det saknas “kliniska studier“, som kan visa hur bra hans metoder är Det stämmer, säger Seyfried, dessvärre finns bara överväldigande framgångsstatistik (15 minuter in i intervjun). Kliniska studier går inte att ordna, eftersom reglerna rörande vård föreskriver konventionell behandling med cellgifter och strålning.
  Man får inte undanhålla konventionell behandling. Alltså kan man inte ordna en terapigrupp och en sedvanlig kontrollgrupp för att jämföra effekterna. Man kan bara föra statistik över patienter som förutsagts avlida inom viss tid med konventionell terapi och visa hur länge de sedan överlevt med Seyfrieds metoder. En mängd sådana rapporter har publicerats men beaktas inte, eftersom de inte stämmer med den vanliga mallen för redovisning av forskningsresultat.
  Seyfried är själv inte läkare, han är biokemist och samarbetar med medicinare för de praktiska tillämpningarna. Han har haft svårt att hitta välvilliga kolleger i det egna landet. Christoffersons bok avslutas med en lista av läkare i USA som är positiva till metabol behandling av cancer, bara ett tiotal i hela landet. Alltså samarbetar Seyfried med medicinare i Turkiet och Venezuela, där man tydligen har en mera öppen attityd. Det är inte länder kända för banbrytande medicinska framsteg.

  Förr eller senare kommer även Cancerfonden att höra talas om Thomas Seyfrieds bok och Christoffersons reportage, så att den inte ska behöva sända fram okunnigt folk för pinsamma TV-framträdanden. Och då tycks det ju passande om engagerade kliniker och kanske finansiellt stöd kunde skaffas fram i just det land som 1931 gav nobelpris till Otto Warburg.

 5. 5
  Piltson säger

  Vi har sammanfattat kommentarerna 1, 2 och 3 ovan och sänder dem till berörd person hos Cancerfonden med två frågor:
  ”1. Vad är det sakliga underlaget till undanröjandet av de tre ”myter” som presenterades på TV? Vi finner det inte i Cancerfondens omfattande presentation på internet. Skulle uppskatta något därutöver.
  2. Är ”Warburgeffekten” och dess återuppväckande av Thomas Seyfried obekant för Cancerfonden? Vi hittar inget omnämnande i fondens material, men om ni känner till detta och anser det ointressant, så förklara gärna varför.”

  Eventuellt svar kommer att redovisas här. Ämnet återkommer, men nästa kommentar måste av tidsskäl hållas tilbaka till i morgon, 10/6.

 6. 6
  Piltson säger

  “Truth is trouble“, skrev Toni Morrison, sanningen är besvärlig. Jo, och den är extra besvärlig för folk i maktapparater grundade på en enda tanke som senare visar sig galen. Det handlar om prestige, position och pengar.
  Det tog flera hundra år innan Vatikanen kunde godta att solen står i centrum, och i Sverige fanns en professor som grundade en yrkeskarriär på tanken att man kan gå ned i vikt genom att sluta äta fet mat. Han ledde ett avmagringsinstitut som aldrig kunde visa fram några resultat men ansågs ändå vara landets största auktoritet på området.
  Folk i det läget kan inte kosta på sig att beakta ny erfarenhet som inte stämmer med grundtanken. Den blir en trossats, en dogm som inte kan ifrågasättas. Thomas Seyfried har haft god anledning att fundera över hur en dogm fungerar, hoppa förbi de första 5 minuterna:
  https://www.organicconsumers.org/news/cancer-metabolic-disease
  Nu handlade det om Cancerfonden, vars “vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva“, läser vi i dess utförliga framställning på nätet.
  Och den trossats som ligger till grund? Den beskrivs utförligt här:
  https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-orsakar-cancer
  Eller som dess expert mera koncis uttryckte saken i TV: “Största risken är genetisk otur.“
  Fonden hanterar miljardbelopp, erhållna från välvilliga människor som tror att de därmed gör en god gärning. Men statistik visar att detta “krig mot cancer“ inte leder så långt, och nu vet vi varför.
  För många år sedan fick Otto Warburg nobelpris för att säga något helt annat, och denna syn har nu utvecklats och, tycker vi nog, bevisats av Seyfried. Hans budskap har fängslande populariserats av Travis Christofferson ¬¬- vi har som bekant mera effektiva medier än Kopernikus på sin tid.
  Den som uppfattat Seyfrieds budskap hitttar en uppsjö tokigheter i fondens resonemang om orsaker. Samma situation gäller i andra länder. Så varje dag avlider några tusen cancerpatienter i Europa, av vilka många kanske hade kunnat räddas.
  Det gäller alltså att få fonden att godta att cancer primärt har att göra med mat och ämnesomsättning, inte med genetiska effekter. Hur skall då det gå till?
  En gång hade man en liknande situation i London. Det var 1814, då femtiotusen personer hade avlidit av kolera i England. En läkare hade upptäckt att kolera inte sprids i luftan utan genom förorenat vatten. Han övertalade kommunen att ta bort handtaget från en pump som levererade vatten från Themsen. Epidemin avtog strax i de kvarter vars invånare hämtat sitt vatten där.
  I Australien mera nyligen hade Barry Marshall insett att “magsår“ faktiskt är en infektion, den ökända helicobacter pylori. Kollegor och sjukvårdsmyndigheter ville inte tro det förrän han infekterat sig själv och sedan också botat sig själv. Kan man tänka sig liknande grepp att använda på Cancerfonden? Bara informationsspridning räcker inte.

 7. 7
  Piltson säger

  Förlåt vi hade läst lite slarvigt i 4Piltson ovan. Det var inte Ralph Moss´ eget omdöme om Seyfried. Han citerade Stephen Strum, cancerspecialist i Nevada, här är hela kommentaren:

  “Seyfried’s ”Cancer as a Metabolic Disease” is the most significant book I have read in my 50 years in this field. It should be required reading of all cancer specialists, physicians in general, scientific researchers in the field of cancer and for medical students. I cannot overstate what a valuable contribution Thomas Seyfried has made in writing this masterpiece.“
  Stephen B. Strum, MD, FACP Medical Oncologist

  Och här är Seyfrieds eget omdöme om Christofferson:
  ”Travis Christofferson provides a compelling historical account of how cancer has been misunderstood as a genetic disease when, in fact, it is a type of metabolic disease. Unlike normal cells, which obtain their energy from respiration, cancer cells have damaged respiration and obtain much of their energy from the primitive process of fermentation. … The information presented in Tripping over the Truth will have profound consequences for how cancer is managed and prevented. Metabolic therapies will be more effective and less toxic than the current gene- or immune-based therapies and have the potential to significantly improve quality of life and long-term survival for millions of cancer patients worldwide.”–Thomas N. Seyfried, PhD, author of Cancer as a Metabolic Disease

  Under titlarna på Amazon har båda böckerna för övrigt lockat flera hundra läsare att skriva hejdlöst berömmande kommentarer. Kan de verkligen vara obekantra hos Cancerfonden?

 8. 8
  Ulrika Nyblom säger

  Ullisen här!
  Helt klart JA, man kan effektivt ta och minska, bromsa cancerns framfart med att ta bort mycket ur kosten, jag vet inte om man kan bota, men helt klart förlänga livet avsevärt, om man hoppar över socker och kolhydrater. Jag rekommenderar alla att plöja igenom hotet mot din hjärna av neurologen David Pearlmutter, han säger, vi behöver inte mer än 5% kolhydrater i kosten, vi ska leva med en svag ketos i kroppen. ketogener är 25% effektivare än glykos, så vad har vi att förlora? inte alla av oss, men vi kan på denna uppmaning enligt författaren förlora följande symtom eller mildra/bromsa inte mindre än 26 olika åkommor. 40% av oss kan inte spjälka gluten, och det hindrar näringsupptaget i tarmarna. Jag har blivit piggare bara genom att utesluta gluten ur kosten, samt tillsatt socker.. Jag har dämpat min luftburna vårallergi med detta enkla knep. och ja, du kan fuska med en tårtbit någon gång emellanåt. Vad sägs om att bli av med migrän/dämpa den? ångest, depression, bipolär sjukdom Tourettes, ADHD psykoser kan triggas av känslighet för gluten. snälla Annika läs den, och inse att du kan hjälpa fler patienter än de med diabetes, dessutom utan piller, eller med mindre dos piller, under en kortare period. (kanske till läkemedelsbolagens förtret). fasa ut gluten och tillsatt socker i första hand. ALLA inom vården borde läsa denna bok, jag gav förslaget till två sjuksköterskor, och sa, se det som ”vub” samt uppdatering om forskningsstudier. Själv tänker jag göra ett föreläsningsmaterial om detta.

 9. 9
  Piltson säger

  Ullisen, mot slutet av den intervju som refererades i 2Piltson berättar Seyfried att hans medarbetare ibland får hand om patienter som kommer till dem som ”sista utväg” efter att ha blivit rådbråkade med konventionell terapi, som ju även angriper friska celler. De är i eländigt skick och kan inte alltid återställas helt. Men man förlänger kanske deras liv, om en utsagd dödsdom inte slog in. Men de som kommer till Keto+piller som första behandling kan tydligen slutgiltigt befrias från cancern, om nu detta innebär att ”botas”.
  Med ”piller” avses här mediciner som effektivt tar hand om glutamin som cellens bränsle, eftersom det inte klaras med ketogen kost. Och det gäller alla typer av cancer. Cancer är EN sjukdom, inte en hel skock olika som Cancerfonden skriver. Såvitt vi förstått finns inte anledning att ha olika behandling beroende var tumörerna sitter.
  En cancercell är en cancercell var den än sitter. Men de kan ha olika egenskaper. Vissa celler är mer beroende av glutamin än av glukos, andra tvärtom. Hans återstående forskning sägs framför allt gå ut på att hitta fler ämnen som ta hand om glutamin utan att skada friska celler. Läs här om glutamin:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1243066/

 10. 10
  Piltson säger

  Ullisen, David Perlmutter, som du hänvisar till, samtalar här med med Thomas Seyfried. Han är bra, eftersom han ställer frågor på grundval av sakkunskap och för tillbaka samtalet till patientnivå när Seyfried vill gå djupare in i biokemin än man som lekman är intresserad av.
  https://www.youtube.com/watch?v=Mlpx9yyk1Fw
  Hoppa förbi de första sex minuterna. Sedan handlar det om ungefär detta:
  7 minuter skador som vållas av konventionell behandling, framför allt vid hjärncancer
  9 Skapar sjukdomar som kan vara en effekt av sådan behandling, kanske många år senare
  10 Warburgs teori och hur man nu kunnat fylla i luckor i den
  14 Glukos/glutamin som cancercellernas bränsle
  16 Hur man kan svälta ut dem genom att skapa ketonkroppar för friska celler
  19 “Otroliga“ resultat när keto och vissa mediciner får samverka – i länder där reglerna inte kräver konventionell terapi, “ofattbart bra resultat“, men dessvärre inga kliniska studier, reglerna i USA måste ändras
  21 Hur viss medicin som ofta används vid hjärncancer, “dexametason“, leder till tillfällig lättnad, men sedan mera skada än tidigare – vätskeutgjutelse i hjärnan släpper men cancercellerna växer vidare, snabbare än tidigare. “Dom använder massvis av dexametason, verkar inte fatta vad dom gör“. (känns extra besvärligt för Piltson, eftersom vi hade en granne som dog på detta sätt för 4-5 år sedan, läs här om dexametason https://sv.wikipedia.org/wiki/Dexametason och kom ihåg att tacka nej till det)
  23 Strålning skadar cellernas omgivning så att tumören växer snabbare och patienten dör – “man vet att detta bara är lindrande, inte botar, men det tror patienten – en monumental tragedi att man behandlar patienter på ett sätt som snabbare tar död på dem.“
  25 “den hopplösa överlevnadsstatistiken är en direkt effekt av behandlingen. “Det finns några kolleger som räddar patienter genom att strunta i reglerna, men det kan ju ingen klinik öppet göra.“
  26 den “onkogeniska paradoxen“, att en mängd olika retningar leder till samma slags cancerceller, obegripligt tills man insåg att det är skadan på energiförsörjningen som vållar cancern. (nu går det för djupt, vi hoppar över några minuter).
  31 “Kill switch“ alla friska celler har inbyggd funktion så att de dör och ersätts av nya enligt programstyrd funktion. Men denna förmåga saknas hos cancerceller.
  33 De flesta cancrar kan förhindras med rätt kost och bra livsföring.
  39 Det gäller att hålla mitokondierna friska, det gör man med fasta och keto ibland
  41 “Död är entropi“ = termodynamikens 2:a huvudsats, kan inte förhindras men kan skjutas upp!
  45ff allmänt om hälsosam livsföring. Problemet är att vi har ett fyrsiologiskt systemt baserat på urtidsvillkor och säsongstyrda primörer och skall nu klara oss med helt annan typ av försörjning, matindustrin erbjuder, mycket gott med dålig näring. Finns en formel för beräkning av glukosindex, med den kan man kolla glukosvärden och lägga in terapeutisk fasta då och då…
  Vi tar gärna emot tillrättalägganden om ni missuppfattat nåt. Här pratar Seyfried kortfattat om samma saker med svenska undertexter!
  https://www.tv-helse.se/tom-seyfried-amerikansk-forskare-om-ketogen-kost/

 11. 11
  Piltson säger

  Den mest besvärande i 10Piltson ovan är nog det om ”dexametason” (vid 21). Det heter i Sverige ”Abcur” och används i en mängd olika sammanhang. Rörande hjärntumör citerar vi från FASS:
  ”Hjärnödem eller ökat intrakraniellt tryck till följd av hjärntumör: Vid svåra fall av hjärnödem eller ökat intrakraniellt tryck till följd av hjärntumör ges glukokortokoider vanligen intravenöst och vid förbättring görs övergång till oral behandling med 4-16 mg Dexametason Abcur dagligen. I lindrigare fall är 2-8 mg administrerat oralt tillräckligt.”
  ”Patienten bör informeras om att dosen bör ökas vid feber och stress … Kortikosteroider bör inte användas i samband med huvudskada eller stroke eftersom det inte är troligt att det gör någon nytta eller till och med kan vara skadligt.”

  Mera var det inte. Ger alltså en viss, tillfällig lättnad. Men sedan växer tumören snabbare än tidigare, om vi får tro Seyfried, men det avslöjas inte för vare sig patienten eller läkaren. Patienten får tro att han är på väg att bli bättre.
  Eller har Seyfried kanske fel? Han gör ett oerhört sakkunnigt intryck på oss. Vi får väl fråga Cacerfondens ”expert”..

 12. 12
  Piltson säger

  De som fortfarande tvekar rörande de frågor som här tagits upp rekommenderas läsa det första kapitlet i Travis Chistophersons bok. Finns här:

  https://foundationformetaboliccancertherapies.com/9-articles/new-noteworthy/19-book-release-tripping-over-the-truth-the-metabolic-theory-of-cancer

 13. 13
  Piltson säger

  Cancerfonden har meddelat svar på frågona i 5Piltson ovan::
  “Den kunskap Cancerfonden förmedlar och rekommendationer vi ger baseras alltid på det senaste samlade vetenskapliga underlaget, inte enskilda studier. För fördjupad läsning hänvisar vi till World Cancer Research Fund’s Continuous Update Project som ligger till grund för de senaste kostrekommendationerna för minskad cancerrisk. Dessutom har Livsmedelsverket och EFSA (European Food Safety Authority) sammanställt vetenskapligt underlag kring cancerframkallande ämnen i mat.“

  Men våra frågor var specifika och direkta:
  1. Vad är det sakliga underlaget till undanröjandet av de tre ”myter” som presenterades på TV? Vi finner det inte i Cancerfondens omfattande presentation på internet. Skulle uppskatta något därutöver.
  2. Är ”Warburgeffekten” och dess återuppväckande av Thomas Seyfried obekant för Cancerfonden? Vi hittar inget omnämnande i fondens material, men om ni känner till detta och anser det ointressant, så förklara gärna varför.
  Så nu undrar vi, hur svaret kan relateras till frågorna? Vi hade trott att just Seyfried/Christofferson erbjuder “det senaste vetenskpliga underlaget.“

 14. 14
  Piltson säger

  Trots Seyfreids energiska arbete har “Warburgeffekten“ alltså ännu inte slagit igenom som grundval för behandling av cancer. Därför uppstår frågan vad man som cancerpatient själv kan göra, om man behandlas av en doktor som inte känner till Seyfrieds metoder. “Vi måste ta eget ansvar för vår hälsa“, skriver Riksföreningen för Metabol Hälsa.
  Det första steget måste bli att växla till ketogen kost – på egen hand eller genom att vägra annan mat om man ligger på sjukhus. Här en sammanfattning av vad det innebär:

  “Ketogen diet är en extremvariant av LCHF där man skall reducera kolhydraterna i kosten till ett absolut minimum, så att kroppens celler inte längre lever på glukos (blodsocker), utan istället förbränner fett, eller ketonkroppar. Normalt kommer kolhydrat att förvandlas till glukos som är kroppens huvudsakliga bränsle, men om vi äter mycket litet kolhydrat och mer fett, kommer vår lever istället att skicka ut bränsle i form att fettsyror och ketonkroppar. …
  Det luriga är att cancerceller inte kan leva på ketonkroppar. Cancerceller växer och förökar sig snabbt och behöver mycket bränsle i form av glukos. När vi minimerar mängden glukos i blodet, svälter cancercellerna och dör.“ Saxat härifrån: https://glutenochmjolkfri.se/ketogen-diet-ar-det-battre-an-all-annat-cancerbehandling/

  Vi lägger märke till att skribenten, vem det nu är, känner en viss tveksamhet inför denna typ av cancerbehandling. Detta skrevs innan Christoffersons bok nådde Sverige.
  Nästa steg blir att tillämpa med Seyfried kallar “terapeutisk fasta“. Det är något annat än den “periodiska“ fasta som rekommenderas av diverse svenska kostrådgivare. Man skall då och då avstå från att äta något överhuvud taget i minst ett dygn, gärna två eller tre. Det bygger på en specifik egenskap hos cancerceller.
  De kräver oavbruten tillgång till sina båda bränsletyper, glukos och glutamin. Om tillförseln av bränsle bryts får de besvär och börjar tyna bort. Seyfried skriver som om varje cancercell vore en medveten och ondskefylld men inte särskilt intelligent fiende.
  Glutamin är en aminosyra som deltar i matsmältningen. Den ingår inte i “Warburgeffekten“ utan är Seyfrieds egen upptäckt och komplettering av denna. Ketokosten kan inte bryta tillförseln av glutamin, därför även terapeutisk fasta.
  Friska celler mår däremot bara bra av att få ta igen sig då. Metoden utgår alltså från skillnaderna mellan friska celler och cancerceller, och de är alltid desamma. Därför skall cancer ses som en och samma sjukdom, oavsett var den sitter och oavsett om det blidats metastaser eller ej.
  Nästa steg i denna patientstyrda terapi bör rimligen bli att tacka nej till de skadliga behandlingarna, cellgifter och strålning. Men då uppstår vissa betänkligheter, som får bli nästa ämne.

 15. 15
  Piltson säger

  Forskning grundad på tanken att cancer är en genetisk sjukdom kan vara världshistoriens minst lönsamma investering, säger Thomas Seyfried, som vi tjatat om härovan. Det är den typ av forskning som stöds av Cancerfonden, därför mjåste vi här tjata lite till. I detta samtal reder han ut frågorna på ett tydligare sätt än i det vi tidigare hänvisade till; sifforna hänvisar till minuter in i klippet: https://www.youtube.com/watch?v=rDM5TS4tGT4

  2 Kanske världshistoriens minst lönsamma investering. Hundratals miljoner dollar läggs ut på forskning som inte kan ge resultat, och statistik visar att ju mer pengar som läggs ut, desto mer cancer får vi.
  4 Beroende på att både forskningen och de behandlingsmetoder den leder till utgår från idén att orsaken till cancer skulle vara genetisk, när den egelliga orsaken är att varje skadad cell har drabbats av en störning i sin energiförsörjning.
  6 Inte alla som behandlats med strålning eller cellgifter kommer att dö av denna misshandel. Men de är skadade för livet, inte av sjukdomen men av behandlingen, ”kroppen minns”.
  7-9 Men vi har en metod som befriar de flesta personer från alla cancerceller utan att de förgiftas eller stympas. Så varför beaktas inte detta av någon klinik eller medicinsk fakultet? Därför att metoden är så billig och inte kan patenteras och leda till inkomster för pillertillverkare.
  10-13 Men varför är då den genetiska teorin så efterhängsen, när den vederlagts i många forskningsrapporter?
  Vi säger inte att generna inte spelar någon roll här. Men mutationerna är inte orsaken till tumörbildning, de är en effekt av störningen i cellernas energiförsörjning. En mängd olika ”carcinogena” retningar kan vålla denna störning. Man kan visa statistiska samband mellan cancer och varje sådan retning, men då förbiser man att alla dessa retningar först utlöst precis samma störning i cellerna: de kan inte längre skapa energi på samma sätt som friska celler. De kan inte längre ”andas” utan skapar istället energi genom att jäsa utan syre.
  14-16 Som bränsle för denna jäsning använder de glukos, alltså blodsocker, och glutamin, en aminosyra. När de inte erhåller dessa bränslen så dör dom, tänk så enkelt! Alltså förvägrar vi cellerna dessa bränslen genom att ge patienten ketogen kost, som minskar blodsockret och skapar ketonkroppar av fett som bränsle för de friska cellerna. Och tänk, detta stimulerar dessutom friska celler att suga åt sig eventuellt kvarvarande blodsocker, så att det inte når cancercellerna, elegant!
  17-21 Cancercellerna kan inte utnyttja ketokropparna, men dessa lägger sig kring dem som ett pansar, precis det som gör dem så svåråtkomliga för konventionell behandling. Och tänk, när patienten har misshandlats med cellgifter är han i så dåligt skick att han måste friskas upp med speciell kost, alltså kolhydrater som livar upp cancercellerna genom att bilda ny glukos. ”Det är ju vansinne, dom fattar inte sjukdomens biologi. Om dom gjorde de så skulle dom ju aldrig ge patienterna sådan mat.” Men Otto Warburg fattade det för många år sedan, och hans syn har bekräftats om och om igen.
  22-24 Detta är ovedersäglig, ansvarsfull vetenskap, så varför tillämpas det inte på klinikerna? Därför att vi har en kultur som går ut på att klippa till DNA istället för att svälta ut cancerceller. Det är en dogm som inte får ifrågasättas, en form av religion jämförbar med motståndet mot den heliocentriska världsbilden på sin tid. En och annan går med på att försöka metabol behandling, men inte förrän man först misslyckats med de vedertagna metoder som ödelägger patienten innan keto kan komma ifråga.
  25 Ja, men i folkdjupet svänger nu stämningen, säger intervjuaren. Man börjar förstå detta bättre än experterna. (Resten om mätning av glukos/ketonkroppar och terapeutisk fasta, förbigås här.)

  Det vore isåfall jämförbart med skiftet i ”folkdjupets” syn på LCHF, återspeglat i statistik över svensk smörförsäljning år från år. Jodå, men en blick på en annan statistik tyder på att motståndet mot keto kan vara en ännu allvarligare fråga, nämligen antalet cancerdöda år från år.
  Tidigare frågade vi Cancerfonden om man där inte känner till Warburg/Seyfried, eller om man gör det men avvisar dem och isåfall på vilken grundval. Vi fick ett svar av modell yxskaft. Så nu sänds även denna kommentar till Cancerfonden med bön om ett tydligare svar.

 16. 16
  Georg W säger

  Jag uppskattar mycket att du för denna stafettpinne vidare i det mänskliga medvetandet, Piltson! Jag har själv försökt medvetandegöra dessa grundläggande fakta för bland annat cancerpatienter. Med resultatet att de nu hatar mig intensivt och inte vill ha med mig att göra.

  cynismen i vårt medvetande kan inte hantera dessa vansinnigheter! Vi blir knäppa själva om vi kämpar mot denna dödsdom över människan. Otto Warburg själv använde resten av sittliv till att gå omkring på olika sjukvårdande instanser och skrika ut sitt nobelprisade resultat utan något som helst gehör. Enligt obekräftade uppgifter ska den gode Otto ha dött med en så stor besvikelse att hans sinnen till slut inte fungerade fullständigt.

  Tiden är mogen för en enveten pensionär att kräva vetenskapliga svar från lögnarna i samhället! Kämpa på Piltson!!!

  Själv så skiter jag numera i cancer om inte patienten visar minsta gehör för en sann biokemiskt medvetande. Låter hårt men de lurade omedvetna idioterna måste tyvärr dö. Och inget säger att Världen blir bättre för att de försvinner. För varje som dör, föds två nya idioter.

  Sista stycket visar varför jag förlorat min popularitet och numera är genuint illa omtyckt i min sociala sfär. Jag är inget offer, jag slår åt alla håll. Folk ska ha mentalt pisk, tycker jag (:

 17. 17
  XMargareta säger

  Om man sänder information per mail, tex uppgifter om flera forskningsresultat,
  till många relevanta (I detta fall, om jag förstått Piltson rätt bl.a. flera oupplysta personer, både många fackmänniskor och något senare gör om samma sak, med samma mail och ev. nya forskningsresultat och så småningom till media),
  och i dessa mejl tydligt anger alla personer man skickat samma mail till, så kommer man så småningom, att få en oundviklig reaktion, som tidigare än annars, ger ett paradigmskifte.
  Man ger inte upp och man är helst inte ohövlig.

  Tricket är, att alla, som får mejlet vet vilka som också får det. Då dras skynket effektivt bort och det blir nästan oundvikligen relevanta diskussioner.

 18. 18
  Piltson säger

  Georg W: ”…försökt medvetandegöra dessa grundläggande fakta…”
  XMargareta: ”Då dras skynket effektivt bort…”
  Tack flör dessa reaktioner! Vi har idéer om en kampanj i denna riktning.
  Det gäller att skapa en s.k ”groundswell’ som steg för steg kan påverka folkmedvetandet och till sist även maktapparaten. Det har börjat lyckas med LCHF, fast det tog lång tid. Men detta känns mera kritiskt pga antalet eventuellt undvikbara dödsfall varje dag. Om det fungerar kunde det bli en effekt jämförbar med de båda aktioner vi beskrev i slutet av 6Piltson.
  Travis Christifferson har grundat en stiftelse för mediaspidning m.m, ref i 12Piltson. Vi har skisserat våra idéer för dem och avaktar deras kommentar. Slutet av Christoffersons bok innehåller en lista av US-läkare positiva till metabol terapi, De erbjuds som diskreta konsulter. Nåt sådant vore en del av den aktion som föresvävar oss, men ännu har vi inte kunnat identifiera en enda lämpligt kvalificerad person.

 19. 19
  XMargareta säger

  Tror, att det finns en hel del kost- och- metabolt okunniga inom professionen sjukvård, ( tex läkare.)
  Det finns en potential för uppvaknande här om man är saklig och hövlig och som sagt skickar uppgifter om forskning, så att alla ser vem som också fått infon.
  Det kan löna sig, att vända sig till den kategorin också och inte bara till gräsrötter.
  Många läkare vill ju genuint hjälpa.

  Dieter och kostråd har för det mesta förpassats till dietister.
  Området kanske inte ses som så sexigt för läkare?
  Tycks som om många inom dietistskrået numera ” köper” sådant, som kan vara vilseledande kostråd… .

 20. 20
  Piltson säger

  XMargareta: ”Många läkare vill ju genuint hjälpa”
  Säkert, men hur spårar du upp dem? Vi har funderat på att sända referenser till de svenska medlemmarna i THINCS, som ju visat rätt slags attityd i ett besläktat sammanhang.

 21. 21
  XMargareta säger

  Viktigast är ändå forskningsresultat.
  Blänkare till adressater brett.

 22. 22
  Piltson säger

  Men titta, där hade Annika Dahlqvist redan 2015 tagit in alla tre texterna av Georgia Ede i Nordins översättning!
  https://annikadahlqvist.com/2015/07/25/cancer-som-en-amnesomattningssjukdom/Nordins översättning av alla
  Hade vi missat. Så då finns alltså fylligt material på svenska, skall det då inte gå att få ut det till klinikerna, så att dom kan sluta ta död på folk med cellgifter?!

 23. 23

  @ 22 piltsson

  Din länk fungerar inte. Jag tror denna länk gör att vi kommer dit du vill.

  https://annikadahlqvist.com/2015/07/25/cancer-som-en-amnesomattningssjukdom/

 24. 24
  Piltson säger

  Sven Erik Nordin, som hade översatt Georgia Ede, har skrivit en bok up sin upplevelse av cancer och framför allt cancerterapeuter:
  https://www.karnevalforlag.se/bocker/och-cancern-bara-forsvann/
  Vi har inte läst den än men känner till hans material på ”svaradoktorn”, kanske den mest gedigna diskussionen om metabola sjukdomar på svenska.

 25. 25
  Piltson säger

  Sven Erik Nordin, som hade översatt Georgia Ede, har skrivit en bok om sin upplevelse av canser och framför allt cancerterapeuter:
  https://www.karnevalforlag.se/bocker/och-cancern-bara-forsvann/
  Vi har inte läst den än men känner till hans material hos “svaradoktorn“. Det kan vara den mest gedigna informationen på svenska om metabola sjukdomar.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa