Läkemedelsverket kräver 800000 i vite för kolloidalt silver

I Dagens Medicin.

Läkemedelsverket anser att Ionosil hävdar bot mot cancer, MS, Ebola mm av kolloidalt silver.

Detta beslut måste överklagas. Jag har inte sett att Anders Sultan har hävdat dessa hälsovinster. Det är andra privatpersoner som beskriver sina hälsovinster av KS i Sociala media.

Om detta på Ionosils hemsida.

Lars Bern: Är Broccoli ett läkemedel?

 

Comments

 1. 1

  Detta var en bra kommentar till artikeln…tack…håller verkligen med!

  “Läkemedelsverket borde kanske ägna sig åt lite vettigare ärenden. Tex sådana mediciner som orsakar livslånga lidande och som helt saknar evidens. Tex alla statiner som säkert kommer att framstå som ett livsfarligt experiment med människan i framtiden.”

 2. 2
  Mayne Sundewall Hopkins says:

  Om ‘..lögn och förbannad dikt..’ är det enda de har att syssla med borde denna myndighet läggas ner! USCH!!

 3. 3
  Rolf Svensson says:

  Livsfarlighetsverkets påhopp på KS är väl helt grundlösa. De har ingen koll på någonting, verkar det som.
  Skall bli intressant att se om dom ger sig på ICA, som säljer silverkulor för dekor på tårtor, till barnens förtjusning. Dessa kulor är många gånger farligare än KS.
  Som sagt, ingen koll på någonting.

 4. 4

  Läkemedelsverket silar mygg och sväljer kameler. Man skall inte få dricka något, som är godkänt som vatten-reningsprodukt! I USA är det godkänt som komplettär medicinskt preparat. I mina ögon ser det ut som om läkemedelsverket slåss för att skydda läkemedelsbolagens marknadsandelar. Alla former av korruption är ett hot mot demokratin.

 5. 5
  Gunnar Isaksson says:

  Helt klart är Läkemedelsverket delvis svårt korrumperat. De springer ärenden åt den som betalar bäst.

 6. 6
  John Doe says:

  Läkemedelsverket har inte och kan inte förbjuda företaget att sälja produkten. Det Läkemedelsverket kan och har förbjudit företaget att göra, ett förbudsbeslut som överklagats enda till Högsta förvaltningsdomstolen utan att ändras, är att sälja produkten med påståenden om att den har läkemedelsliknande effekter. Man får inte påstå att en produkt, vare det sig det är kolloidalt silver eller CBD-olja eller dylikt, har läkemedelsliknande effekter utan att produkten är testad och godkänd. Förbudsbeslutet är från 2015 men vann laga kraft i slutet av 2018. Företaget har inte tagit bort alla sina påståenden på sin hemsida och fortsatt att via 2000tv göra samma påståenden som tidigare. Därför har ansökan om utdömande av vite enligt förbudsbeslutet utfärdats. Företaget kan sälja sin produkt men måste ta bort alla påståenden om läkemedelsliknande effekter. Läkemedelsverket agerar inom de lagar och regler som Sveriges riksdag och regering fattat. Vare sig förvaltningsrätten, kammarrätten eller HFD tycker verket har agerat fel. Man kan ha synpunkter på hur produkter som kolloidalt silver “behandlas” men då bör man rikta den ilskan mot lagstiftarna i landet och inte mot Läkemedelsverket och dess tjänstemän som enbart försöker göra sitt jobb. Är tråkigt när folk attackerar myndigheter när de enbart gör sitt jobb. Jämförelse kan göras med migrationsdebatten där folk från båda höger och vänster attackerar Migrationsverket. Det är politikerna som drar upp spelplanen inte tjänstemännen. Tjänstemän kan också göra fel såklart och därför har vi domstolar och en rätt att överklaga. Även denna ansökan om utdömande av vite ska prövas av förvaltningsrätten vars beslut kan överklagas till kammarrätten osv. / En ödmjuk tjänsteman

 7. 7

  Detta är en kommentar värd att begrunda:

  “Agneta SCHNITTGER 14 Mar 2019 09:20

  Hänvisar till min artikel i Medicinsk Access NYA RÖN om KOLLOIDALT SILVER https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma119 sid 66-69 Artikeln är en initierad exposé över verkningsmekanismerna för kolloidalt silver. Agneta Schnittger, med dr, specialist i gynekologi och obstetrik”

 8. 8

  Bra kommentar…håller med!

  “Det finns fler KS tillverkare och försäljare än bara Ionsil. Var/vem påstår att KS är medicin.. Kolloidalt silver innehåller inga kemiska preparat vilket all medicin gör. Tycker att Läkemedelsverket ska kolla upp hur många människor som dör av läkemedelsförgiftning.”

 9. 9
  Vittvrak says:

  Mycket underligt att ett så livsmedelsfrämmande (även om det har ett E-nummer, E174) ämne som silver kan vara hett i LCHF-kretsar. Det är väl nåt som fattas i kosten om immunförsvaret är knackigt, mycket intressantare att utveckla kosten istället för att försöka ta märkliga genvägar.

 10. 10

  Ion Silver AB har ingenting med föreningen 2000-talets Vetenskap och tidningen 2000-Talets Vetenskap att göra. Att Michael Zazzio är anställd som chefredaktör och layoutare på tidningen beror på hans kompetens på det området. Michael Zazzio har en journalistisk bakgrund baserat på ungefär tio års arbete på både lokaltidningar och Sveriges Radio. Michael Zazzio höll i Stockholm under 1990-talet och en bit in på 2000-talet utbildningar i desk top publishing och bildbehandling för radio, TV- och tidningsfolk. Tidningen 2000-Talets Vetenskap har inte publicerat mer publicistiskt material än tidigare år om kolloidalt silver sedan Michael Zazzio i september år 2014 blev delägare i Ion Silver AB.

  I dag hade redaktionsrådet på tidningen 2000-Talets Vetenskap ett sammanträde och ledamöterna var eniga i frågan om att Michael Zazzio inte på något sätt skulle ha försökt att använda tidningen och föreningen för att marknadsföra kolloidalt silver. Tvärtom har de ett minne av att Michael Zazzio har påtalat att han inte kommer att prioritera artiklar om kolloidalt silver. Föreningen och föreningstidningens motto är att verka för alternativ för en bättre hälsa och miljö.

  Michael Zazzio blev medlem i föreningen för ganska exakt tio år sedan. Då visste han inte ens vad kolloidalt silver var för något. Han blev styrelseledamot något år senare och så småningom ordförande i föreningen, vilket han var under flera års tid. Michael Zazzio har ända sedan sitt första medlemskapsår i föreningen skrivit artiklar som har publicerats i tidningen.

  Michael Zazzio är sedan 2½ år tillbaka i tiden anställd som chefredaktör på tidningen 2000-Talets Vetenskap som har utgivningsbevis. Michael Zazzio både redigerar och sätter papperstidningen. Han sitter inte i föreningens styrelse och har inte gjort det under de senaste två åren. Han föreslog själv för 2 ½ år sedan, när föreningsstadgarna skulle revideras, att föreningens årsmöte skulle besluta att de personer som arbetade på tidningen inte skulle kunna bli invalda i föreningsstyrelsen. Det berodde på att den tidigare chefredaktören satt i styrelsen, beslutade allting och samtidigt skötte föreningens ekonomi och att det skapade allvarliga problem.

  Innan Michael Zazzio fick tjänsten som chefredaktör så hoppade den före detta ansvarige utgivaren av sitt uppdrag, vilket inte var arvoderat och inte heller är det i nuläget. I och med att Michael Zazzio fick jobbet som chefredaktör, så accepterade han även att vara ansvarig utgivare, eftersom föreningen inte hittade någon annan som ville vara det. Uppdraget i sig innebär att Michael Zazzio enbart svarar för eventuellt grovt förtal (osanningar som riktas mot någon namngiven/utpekad individ) i väckta Tryckfrihetsmål i de fall då tidningen har skrivit något om någon som inte kan bevisas vara sant. Är det sant så är det inget brott att publicera något, vad det än må vara. Som chefredaktör har Michael Zazzio ingen möjlighet att påverka redan tidigare publicerat material, såvida det inte handlar om förtal av någon person. Att ta bort artiklar från föreningens sajt ansvarar redaktionsrådet/-gruppen för och ytterst föreningens styrelse.

  Den artikel som det handlar om överfördes av webmastern till det nya grafiska gränssnittet i maj 2018-05-12, men artikeln publicerades på Internet redan 2003-05-12, exakt 15 år tidigare. Datumet har nu korrigerats av webmastern. Föreningens och tidningens hemsida hade på den tiden dock en annan URL. Webmastern heter sedan många många år David Tiger och han har utfört allt webarbete utan att tillfråga mig om någon publicering. Michael Zazzio har inte heller kunskap att programmera på föreningens web eller lägga in artiklar där. Det gör enbart David Tiger och han lägger in mycket som Michael Zazzio aldrig får se innan det läggs ut på webben.

  Enligt tryckfrihetsförordningens § 8 i det första kapitlet får en myndighet inte påverka innehållet i någon periodisk tidskrift. Justitiekanslern väcker åtal mot dem på myndigheten som har begått sådana brott.

  Dessutom så har Läkemedelsverkets tjänstemän inte varit sakliga i sina påståenden och sin utredning och därmed har de även brutit mot förvaltningslagen samt Regeringsformen (svensk grundlag) och sålunda har de begått ett tjänstefelsbrott (Brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel).

  När det gäller Läkemedelsverkets formulering i “anklagelsen”, så står det efter en första titt på handlingarna från Läkemedelsverket helt klart att myndigheten har ljugit i sin ansökan till Förvaltningsrätten i Uppsala.

 11. 11

  Läkemedelsverket har även begått ett annat brott mot Tryckfrihetsförordning.

  Brott mot medborgerlig frihet

  11 § Som tryckfrihetsbrott anses brott mot medborgerlig frihet som innebär att någon utövar olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom en politisk organisation eller en yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara.

  För försök till sådant brott mot medborgerlig frihet döms det till ansvar. Lag (2018:1801).

 12. 12
  John Doe says:

  Artikeln är marknadsföring av kolloidalt silver med påståenden om läkemedelsliknande effekter samt med hänvisning till Ion Silver AB:s hemsida. Ion Silver har ju även fortsatt med påståendena på sin egen hemsida. Det finns gott om rättsfall från EU-domstolen som stödjer Läkemedelsverkets agerande. EU-domstolen har även funnit att Danmark hade rätt i att viteslägga en dansk bloggare som marknadsförde diverse läkemedel genom dold marknadsföring i sin blogg/eller om det var Facebook, kommer inte ihåg. Tryckfrihetsförordningen ger ingen absolut rätt till tidningar och journalister att skriva vad de vill. Marknadsföringslagstiftningen på läkemedelsområdet är i högsta grad gällande rätt. Jag har inte sett några rättsfall på att den skulle krocka med Tryckfrihetsförordningen, och om den skulle göra det är det viktigt att komma ihåg att EU-RÄTTEN, som läkemedelslagstiftningen kommer ifrån, STÅR ÖVER SVENSK RÄTT, ÄVEN GRUNDLAGAR. Detta kan man tycka vad man vill om men det har EU-domstolen beslutat och svensk domstol kan inte gå emot EU-domstolen. Är man missnöjd bör man som alltid vända sig till politikerna, inte mot tjänstemännen som enbart tillämpar lagen. Ansökan om utdömande av vite ligger hos Förvaltningsrätten i Uppsala som sig bör. Läkemedelsverket har framfört sina synpunkter. Ion Silver AB kommer få möjlighet att framföra sina. Sedan blir det upp till domstolen. / tjänstemannen

 13. 13
  Annika Dahlqvist says:

  12 John Doe
  Som jag förstod det så var artikeln i 2000talets Vetenskap, av Anders Sultan, skriven redan 2003, dvs långt innan han startade Ionsilver-företaget. Det var tidningen själv som hade uppdaterat artikeln till 2014. Rätta mig om jag har fel.
  I övrigt är det användare som har rapporterat om silvervattnets botande egenskaper.
  Själv hade jag förr urinvägsinfektioner nu och då, och fick ta antibiotika mot dem. Nu tar jag några slurkar KS så går de omedelbart över. Härligt att slippa ta antibiotika.

 14. 14
  John Doe says:

  Läkemedelsverket påstår att Ion Silver använder artikeln på 2000tv för att marknadsföra sin produkt. När artikeln författades saknar relevans. Det som räknas är att den ligger där nu, återpublicerad ska tilläggas. Men det återstår att se om förvaltningsrätten gör samma bedömning. De kanske inte alls köper Läkemedelsverkets argument. Tilläggas ska också göra att påståenden om läkemedelsliknande effekter även funnits kvar på Ion Silvers egen hemsida. DET KAN MYCKET VÄL VARA SÅ att KS fungerar men för att en produkt ska få säljas med “läkemedelspåståenden”, oavsett om det är KS eller någon annan substans, så måste den vara godkänd av Läkemedelsverket eller något annat EES-land. Så är lagstiftningen uppbyggd. Sedan är det ju dyrt och kostsamt att ansöka om ett godkännande för ett nytt läkemedel, men det är den ordning våra folkvalda beslutat om. Läkemedelsverket har INGEN SYNPUNKT PÅ ATT ION SILVER SÄLJER KS men bolaget får inte påstå att produkten har läkemedelsliknande effekter. Läkemedelsverket för många liknande processer mot kosttillskott och dyl. Produkter som inte är olagliga i sig men som inte får marknadsföras hur som helst. Man får inte sälja apelsinkärnor och hävda att de botar cancer. Läkemedelsverket för även processer mot godkända läkemedel som Läkemedelsbolagen marknadsför felaktigt med överdrivna eller icke-bevisade påståenden. Läkemedelsbolagen spenderar miljoner på marknadsföring och försöker smyga in dem överallt, som “tidningsartiklar” som egentligen är maskerad vinklad reklam och via “influencers” m.m. Läkemedelsbolagen vill som alla andra bolag tjäna så mycket pengar som möjligt. Läkemedelsverket tillämpar gällande rätt och utövar tillsyn emot alla aktörer såväl big-farma som småföretag.

 15. 15
  Annika Dahlqvist says:

  14 John Doe
  Något man undrar i detta sammanhang är hur margarinföretag tillåts påstå att deras produkter är nyttiga för hjärtat? Det är ju aldrig bevisat.

 16. 16
  Kenneth Thorberg says:

  @ John Doe

  Det vore intressant att veta om ni har nån uppföljning på de fall där läkemedelsbolagen fälls för de anmälningar ni gör. Och har du nån inblick i, och i såna fall, kan bötesbeloppen rent generellt anses stå i paritet till de summor som dessa redan tjänat på sin falska marknadsföring?

  Och hur är det eg. med vacciner, är det så att de underkastas samma krav som läkemedel innan de släpps på marknaden? Kanske inte ditt område, men jag chansar.

 17. 17
  Rolf Löfgren says:

  Artikel om Sveriges nutids historia, och den är mycket annorlunda jmf den vanliga historieskrivningen.
  Där mordet på Ivar Kreuger 12/3 1932, innebär en helt ny riktning för Europas öde, med WW2 som följd.
  Denna historia är högaktuell ännu i denna dag.

  Sverige, en synarkistisk modell
  http://larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.