Zoë svarar Sunday Mail

Artikel i Sunday Mail. Den innehåller kritik mot Zoë Harcombe med fleras argument mot statiner.

Zoë har svarat .

Inlägg hos Malcolm Kendrick om saken.

 

Comments

 1. 1
  Mormor säger

  Enligt min mening är Zoë en av dom bästa i gamet…
  Hon säjer ”pane al pane e vino al vino” …med nutritionell kunskap o erfarenhet som grund, inte bara prat baserat på lösa volymer av vilseledande piloterade studier…
  Hör man bara någon forskare tala om ”good” HDL respektive ”bad” LDL så är sammanhanget klart…
  Man kan utan större samvetskval skippa experten i fråga och övergå till allvarligare problem…

 2. 2
  Helge säger

  Statiner är farligt det finns många möjliga biverkningar. Ungefär 870 000 svenskar äter statiner. Enligt Fass så löper 1 på 10 000 få njurarna förstörda av statiner. Jag känner till ett fall. Det kan finnas 86 till i Sverige .

  Varför intervjuas dessa offer inte i tidningar? Var det rätt att förskriva statiner till dem?

  Statin propagandisterna ”glömmer” ofta att nämna biverkningarna med statiner, och säger att de inte är så farliga! Hur många av dem som förlorat sina njurar pga statiner hamnade för långt bak i kön för njurtransplantationer, för att överleva. Det finns många motståndare till kolesterolhypotesen, Det verkar vara de höga vinsterna på statinförsäljningen som är anledningen till att så många förleds att äta statiner i förebyggande syfte, och det trots att resultaten är usla, som fakta i Zoe Harcombes artikel ovan visar.

 3. 3
  Mormor säger

  2 Helge
  För att inte tala om Uffe Ravnskov, en av förgrundsfigurerna i denna kamp, som har hållit på i ett tjugotal år, eller mer, att försöka göra oss vanliga dödliga lite mer hälso-medvetna gällande denna skandal med förskrivande av statiner hit och dit…
  Plus att han också har lyckats skapa ett kontinuerligt samarbete med ett flertal andra upplysta kollegor….
  Många intressanta studier även från denna grupps sida, fastän dessa nästan aldrig omtalas eller tas på allvar av MSM…
  Men det är svårt att slåss mot väderkvarnar…
  För mycket pengar och prestige står i vägen…

 4. 4
  Ulf Pohl säger

  Jag tror det behövs någon slags gruppåtalan/polisanmälan mot någon centralfigur i läkemedelsbranschen, läkemedelsverket, skolmedicinen, socialstyrelsen osv.. Ansvar måste utkrävas för att få stopp på detta medicinska bedrägeri. Hur nu detta kan gå till. Någon som har en ide och är beredd att hålla i yxan? Har själv blivit ”väckt” av Uffe Ravnskov i början av 2008 med 10 års statinmissbruk i bagaget.

 5. 5
  Piltson säger

  Úlf Pohl, frågan är om den nya föreningen vore beredd att vara så aggressiv, men detta är en tanke som sysselsatt oss länge. Det måste tänkas igenom ordentligt – vem skall åtalas, på vilka grunder och av vem?

  Vi menar att åtalat skall göras i namn av en person som bevisligen är ett offer, inte av något suddigt kollektiv. Men sedan kan ju ett kollektiv av sakkunniga tas in som vittnen och kan då dra fram en massa andra fall. . Man skall vara beredd på att åtalet kommer att förloras, värdet i projektet ligger i den publicitet som det rimligen kommer att väcka.

 6. 6
  Jösses säger

  Offer måste det ju finnas gott om, fast vilka har fått icke reversibla skador samtidigt som de fortfarande är i livet? En annan fråga är vilka som vill/orkar ställa upp?
  Finns det någon, utöver juridisk personal, som skulle kunna tjäna pengar på att komma upp i rätten och få uppmärksamhet i ett sådant här fall? Ett försäkringsbolag?
  Svenska staten skulle naturligtvis kunna tjäna massor men regeringen är ju tyvärr korrupt så den vägen går ju inte att gå.

 7. 7
  Lars Bern säger

  Det är uppenbart att mycket starka ekonomiska intressen är på krigsstigen mot en rad nya insikter som sprids via de nya fria medierna. Man kommer inte att ge upp så lätt. Att angripa dessa intressen den juridiska vägen är inte framkomligt, vem kan mobilisera de ekonomiska resurser som krävs för en sådan process mot en industri med enorma ekonomiska muskler och med stöd hos folk inom de ”granskande” myndigheterna.
  Nej, den enda framkomliga strategin är att få människor att välja bort dessa produkter så att marknaden börjar vika för dem. Det är ju f.ö. detta som fått Big Pharma att gå ut i krig på det här sättet.
  Det är den vägen som Riksföreningen för Metabol Hälsa valt att följa.

 8. 8
  Piltson säger

  Lars Bern: ”…den vägen som Riksföreningen för Metabol Hälsa valt att följa.”

  Med vilka opinionsbildande instrument?

 9. 9
  Mormor säger

  Kanske har jag litet svårt att förstå….??
  Dom två dietisterna, som anmälde Annika, vilket sedan ledde fram till ”the foundation” av denna blogg och spridandet av det enkla, men revolutionerande, konceptet LCHF, hade väl inga större ekonomiska resurser i bakfickan??
  I USA t ex går många ”offer” ihop och gör en gemensam anmälan till gällande myndighet…
  Även om detta kunde uppfattas som ett ”suddigt kollektiv”, som Piltson så riktigt poängterar, så borde den mediatiska publiciteten trots det uppväga denna avigsida…? Och nånstans måste man ju börja sticka fram hakan lite…
  Lars Berns Riksförening är alla gånger ett bra initiativ, men verkar inte ha slagit igenom tillräckligt i de bredare skikten…kanske för att den är ”låst” och inte tillgänglig för alla…??
  För i grund och botten rör det sej inte ens om ”nya” insikter, utan om belagda vetenskapliga upptäckter, för det mesta dessutom Nobel-pris belönade, som det står oss alla fritt att ta del av, förutsatt att vi har möjligheten…och intresset…

 10. 10
  Piltson säger

  Nej, mormor, vi har inte intrycket att du skulle ha svårt att förstå.
  De tänkta åtalen skulle ju inte rikta sig mot penningstinna industrier utan mot myndigheter som avger ”kostråd” och direktiv för vårdpersonal, som vållar irreversibla skador.
  En annan sak som vi funderat på är om det inte går att med politiska medel frita Livsmedelsverket från uppgiften att sprida ”kostråd”. Det finns folkhälsoorgan som inte är komprometterade av näringslivet.
  Dessa tankar har återuppväckts av den groteska DN-artikeln, som krävde censur av folhälsoböcker. Det är svårt att förstå hur DN kunde ta in en artikel som så markant ignorerar lagen om yttrandefrihet.

 11. 11
  Piltson säger

  9 Mormor: ”…verkar inte ha slagit igenom tillräckligt i de bredare skikten…

  Nej, det intrycket här vi även här. På föreningens hemsida visas en prydlig dam i två attityder, men hennes roll för folkhälsan framgår ej. Programförklaringen är knapphändig och det sägs inget om hur man avser arbeta. En sökning på titeln avkastade ingen kommentar i allmänt spridd press.
  En hemsida med blogg är ett ineffektvt medel så länge den inte ges uppmärksamhet utanför det egna mediet, eftersom den inte uppsöks av ovetande personer. Och den mest effektiva uppmärksamheten är, lustigt nog, negativ. Det var tack vare dietisternas anmälning som Dahlqvist slog igenom som opinionsbildare. Det var det förlorade åtalet på 1960-talet som gjorde ”Lady Chatterly´s Lover” till den mest omtalade romanen i engelsk litteraturhistoria.
  Därigenom kommer den famösa DN-atikeln i längden att ha positiv verkan. Men den som inte får vare sig positiv eller negativ publicitet måste arbeta med uppsökande verksamhet för att nå ”bredare skikt”. Här tre tankar:

  1) Endagsseminarier för mediafolk, framför allt redaktionschefer. Speciell betoning på statistiska grundprinciper, som ofta förvanskas i referat av näringsrelevant epidemiologi. Men även undervisning i konsten att ställa ordentliga följdfrågor i intervjuer där maktfolk försöker presentera auktoritära dumheter.

  2) Informationsstånd med trycksaksspridning vid veckomarknader. Måste vara på offentlig pats, eftersom matbutikernas parkeringsplatser är äventyrliga – markägaren kunde polisanmäla. Det vore inte kostnadskrävande, idag kan man framställa hyfsade trycksaker med en hemmadator och en kopieringsmaskin. De kunde också erbjudas för utläggning på apotek, där titeln ”Riksförening för metabol hälsa” kan ha retorisk slagkraft.

  3) Kvartalstidskrift som recenserar nya färdigprodukter m.m. Matfabrikerna skulle sätta sig emot det som en fientlig aktion. Men varför? Aldrig har vi hört om att ett bokförlag protesterat mot en negativ recension, och matrecensioner kunde grundas på ganska hård vetenskap, inte estetiska kriterier. Primärt åsyftad läsekrets vore mediafolket snarare än bredare skikt.

 12. 12
  Helge säger

  Malcolm Kendrick har också kommentert Sundaymail artikeln:

  https://drmalcolmkendrick.org/2019/02/17/adherence-to-statins-saves-lives/

 13. 13
  Piltson säger

  På en annan ”tråd” här försvamm hela kommentarsviten om Otto Warburg. Lars Bern påtalade att hans iakttagelse att socker göder cancrceller hade ”marginaliserats” men nu återuppväckts av Thomas Seyfried, vilket väckt förhoppningar rörande cancerterapi (sid. 275ff i Berns första upplaga). Vi hade hänvisningar till att par mera lättillgängliga böcker om detta. Skall han ”marginaliseras” här också?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa