Öppet brev till Dan Larhammar

Sven Erik Nordin har på sin blogg skrivit ett öppet brev till Dan Larhammar:

Öppet brev till professor Dan Larhammar

Torsdagen den 23 november 2017 visade finsk TV ett program, där man behandlade ämnet kolloidalt silver. Du fanns med via Skype eller annan uppkoppling på en bildskärm i bakgrunden och var uppenbarligen ansedd som expert, eftersom du är professor i molekylärbiologi. Du har en länk till programmet här, så du kan kolla att jag citerar dig rätt här nedan (om du skulle ha glömt vad du sa): https://arenan.yle.fi/1-4080657

Jag uppfattade hela programmet som en bisarr fars och trodde mig ett ögonblick förpassad till George Orwells roman 1984. Lögnerna och osakligheterna som framfördes utan angivande av en enda vetenskaplig referens – var fullständigt häpnadsväckande! Och man hade tvingats gå långt utanför Finlands (och Sveriges) gränser för att hitta en kvinna som drabbats av argyria (blåfärgning av huden) av silverhaltig nässpray på 1950-talet. Man fick inte ens veta varifrån hon kom, men hennes historia accepterades tydligen utan minsta vetenskapliga dokumentation som en absolut ”sanning”. Med tanke på att kolloidalt silver använts i mer än hundra år och fortfarande i dag används av hundratusentals människor i både Sverige och Finland (och av tiotals miljoner världen över), så är det väl en smula anmärkningsvärt att man inte på närmare håll hittat en enda med argyri eller andra skador av den produkt du anser så farlig och ett exempel av nyare datum.

Det bisarra är också, att programmets grundtema var att man ville angripa allmänhetens ökade ”faktaresistens”, d.v.s. en allt mindre benägenhet hos människor att vilja acceptera och ta till sig vetenskapliga fakta – och att deltagarna sedan visade prov på just detta för egen del. Man hade uppenbarligen inte gjort den minsta faktakontroll avseende kolloidalt silver, utan tycktes gå på någon sorts ”magkänsla”, som gav dem intrycket att detta med ”silvervatten” måste vara någon form av vidskepelse. Det var verkligen ironi på hög nivå! Och det innebär ett oerhört förakt mot både vetenskap och de empiriska erfarenheter som redovisas av många tusen människor, som konkret upplevt hur kolloidalt silver bl.a. botar infektioner och dramatiskt förkortar läkningstiden för brännsår och andra skador.

Jag vill nu också redovisa min kanske märkliga vana att inte bedöma människors påståenden utifrån akademiska titlar eller hög status utan efter de vetenskapliga och/eller empiriska fakta de stöder sina åsikter på. Din status som professor lämnar mig således helt oberörd i det här sammanhanget, om du inte kan styrka dina åsikter med vetenskapliga fakta – vilket du inte gjorde i detta fall.

Jag vill också påstå, att om man kallar det här programmet för en ”debatt”, så missbrukar man språket. Detta var ingen debatt, utan en ensidig uppvisning, där fyra närmast religiöst troende människor (fem om man räknar med dig) ostört fick framföra sina märkliga synpunkter. Om det hade varit i Sverige, så hade TV kraftigt brutit mot sitt avtal med staten (om opartiskhet och tvingande regler om att i kontroversiella ämnen låta flera sidor komma till tals). Hur reglerna i Finland ser ut, känner jag inte till.

Jag trodde inledningsvis att det rörde sig om någon sorts ironisk revy, som drev med etablissemangets okritiska tro på auktoriteter, men till min fasa upptäckte jag efter hand, att samtliga deltagare tycktes vara fullkomligt allvarliga och menade precis det de sa. Det var en skrämmandeupplevelse.

Jag vill sedan framföra några allvarliga synpunkter (utan ironi).

Man talade om kolloidalt silver och silvernitrat som silverprodukter med ”olika styrka”. Detta visar tydligt på vilken amatörmässig nivå diskussionen fördes. Som professor i molekylärbiologi måste du väl ändå ha vissa grundläggande kunskaper i kemi! Dem lyckades du dölja väl! Att jämföra silvernitrat (AgNo3) med ett 10 ppm svagt elektriskt producerat kolloidalt silver (Ag) är ungefär som att jämföra koksalt (NaCl) med klor (Cl). Trots att de båda första innehåller klor, så torde skillnaden även för en dåligt begåvad människa utan kemiska kunskaper framstå som ytterst påtaglig. Om man först luktar på koksalt, och sedan på klorgas och tror att skillnaden skall vara en marginell fråga om ”styrka”, så kommer man att få sitt livs chock! Klorgas luktar man inte frivilligt två gånger på!

När det sedan gäller silver och ”argyri”, så kan det kanske vara intressant att t.ex. i Wikipedias text läsa följande:

”Eftersom silvernitrat är vattenlösligt men varken silverklorid eller någon annan silverhalid är det, kan man analysera förekomsten av halidjoner i en vattenlösning genom att droppa silvernitratlösning i den; finns det fluorid-, klorid- , bromid- eller jodidjoner närvarande bildas en olöslig silverhalidfällning. DET BILDAS OCKSÅ EN MÖRK ELLER GRÅ FINKORNIG FÄLLNING AV METALLISKT SILVER, OM LÖSNINGEN INNEHÅLLER REDUCERANDE ÄMNEN SOM ASKORBINSYRA (C-VITAMIN)”.    – Min markering med versaler.

Möjligen kan detta ge en antydan om, att det var just silvernitrat i den nässpray Rosemary Jacobs använde på 1950-talet! Så vitt bekant finns det inte ett enda fall, där argyri uppstått efter användning av elektrokolloidalt silver t.ex. av den form Ionsilver i Sverige saluför (10 PPM). Detta är också strängt taget fysiologiskt omöjligt!

När det sedan gäller skillnaden mellan kolloidalt silver och silvernitrat i det sammanhang som här är aktuellt, så tror jag chocken också skulle bli stor, om någon först dricker ett glas kolloidalt silver och sedan ett glas silvernitrat. Ingen lär kunna undgå att märka skillnaden! Silvernitrat är salpetersyrans silversalt och är starkt frätande, medan kolloidalt silver (10 PPM) är så nära rent vatten man kan komma (99,999 % vatten). I ovanstående text från Wikipedia finns också en varning om att silvernitrat är ”frätande” och ”miljöfarligt”!

Nu skulle jag i all enkelhet bara vilja ställa några frågor till dig, som säger dig företräda den objektiva och vetenskapliga synen på världen.

Anser du, att kolloidalt silver är ”frätande och miljöfarligt” och vilka vetenskapliga studier stöder du dig i så fall på?

Kan du förete vetenskapliga bevis för att det var motsvarande 10 ppm elektrokolloidalt silver som Rosemary Jacobs använt och inte det 300.000 ppm starka milda silverproteinet som på den tiden gick under beteckningen CSP, Colloidal Silver Protein och som användes i läkemedelsklassade näsdroppar på den tiden?

Du säger i programmet ordagrant: ”Det finns risk att lagra upp silver i kroppen.” Kan du ge något exempel på att detta skett? Ett enda (förutom Rosemary Jacobs – som troligen fått argyri av CSP eller silvernitrat)?

Du säger vidare: ”dessutom finns det en stor risk att det här förorsakar resistens hos bakterier och kanske också virus”.

Kan du visa ett enda exempel på att detta skett? Ett enda exempel! Eller en enda seriös vetenskaplig studie, som visar att detta skett? Med ett 10 ppm svagt elektrokolloidalt silver!

Du spinner vidare på detta tema och säger: ”Det som är så riskabelt med silvervatten är att det kan bidra till resistens hos bakterier”. Och jag frågar: ”Vilka vetenskapliga studier stöder du detta uttalande på?

En av kvinnorna i panelen antydde, att man efter användning av kolloidalt silver kan förvänta sig ”skador på lever och njurar och hjärnskador” och du protesterade inte. Betyder det att du känner till vetenskapliga studier, som visar att ett 10 ppm svagt kolloidalt silver kan ge sådana skador? Eller kan du ge ett enda empiriskt exempel på sådana skador? Bara ett enda!

Och en sista fråga: Känner du till att NASA använder kolloidalt silver för att rena recirkulerade vätskor vid sina bemannade rymdfärder? Och i så fall: Har du för avsikt att informera vetenskapsmännen på NASA om att de utsätter sina besättningar för allvarlig fara genom att låta dem dricka dessa vätskor?

Silverjondesinficerat vatten dricks även dagligen, och har så gjorts sedan 1970-talet, av passagerare och besättningsmän på stora fartyg världen över. Inom skeppsnäringen är det nämligen standard med silverjondesinficerat dricksvatten på båtarna.

Det hör sedan förstås inte till saken, men jag har själv under tre år dagligen intagit ca 1 dl kolloidalt silver (10 PPM). Jag är inte det minsta blå – och den enda biverkan jag iakttagit är, att man inte längre kan se något spår av den cancer läkarna förklarade vara obotlig. Tycker du jag skall sluta med kolloidalt silver?

Du kan besvara mina frågor direkt på min hemsida – www.svaradoktorn.se

Där kan du också lära dig litet om kolloidalt silver – om du skulle vara intresserad!

Hälsn.

Sven Erik Nordin

PS Jag känner inte Anders Sultan personligen (tillverkare av kolloidalt silver i Sverige), och jag har inga som helst ekonomiska intressen i kolloidalt silver – om du skulle misstänka det. Inte heller tjänar jag ett enda öre på min hemsida – om du skulle tro att jag är ute efter fler besökare där. DS

Mera: ”Professor Johan Thyberg avfärdar Dan Larhammar” av Börje Peratt.

Comments

 1. 1

  Sven Erik Nordin, du är så otroligt läsvärd och jag beundrar ditt uttryckssätt.
  Tyvärr har jag svårt att tro att det kommer något vettigt tillbaka från den ”begåvade” professorn.
  Häxjakten pågår och blir allt mer högljudd och den verkar slå vilt omkring sig.
  Rädslan verkar vara lika stor idag hos etablissemanget som tidigare häxjakt hos bl.a. prästerskapet.

 2. 2
  XMargareta säger

  I samband med att jag läste inledningen till denna tråd, gjorde jag nedanstående reflektioner

  Annika Dahlqvists blogg är underbar! ( Jag går in på den flera gånger om dagen.)

  Förutom att man bildas inom LCHF, får man ta del av stoff och nyheter, som har att göra med områden, som med nödvändighet hör hit, dvs missförhållanden (reella Fakenews), där hälsan kan hotas.

  Det är bra, att man inte verkligt kan anklaga innehållet i bloggen för att vara Fakenews, även om några skulle göra det.
  Det är därför så bra, att det finns uppbackning av sunt förnuft och sakkunskap hos tillräckligt många av bloggens innehavare och besökare.

  Så tack för denna tråd bl.a.
  Jag log gott, när jag läste Sven Eriks öppna brev.

  Vill också fortsätta med, att uttrycka min uppskattning för att bloggen är lagom vildvuxen.
  Det är ju därför, som man genom åren kunnat få angelägna diskussioner om jordbruk, D-vitamin och andra vitaminer, kolloidalt silver osv. osv.

  Jag uppskattar också att den är helt fri, dvs alla kan kommentera och alla kan få tillgång till allt på bloggen.

  Det förekommer” lagom” mycket invektiv tycker jag också. Även om det har funnits några halvgrova omdömen och tilltal, som jag i förekommande fall, med något undantag, egentligen inte störts av, så är det genomgående en resonerande ton.

 3. 3

  Denne Larhammar var ordförande för VOF och det var han som drev förödmjukningen av Annika. När de utsåg henne till årets vilseledare och förvillare i alla Sveriges tidningar och jag tror även svensk television då förmedlade deras smutskastning. Annika kunde med en enkel metabol förklaring. Beskriva hur fetma uppstår samtidigt som Larhammar stod för den ledande spetskunskapen i att tillverka ett piller som gjorde att människor minskade i vikt.

  Åratal av forskning, som plötsligt visade sig vara statsunderstödd forskning i meningslösa teorier och hypoteser. som till slut tillsammans med den hemska kvinnan i Lunds universitet (förträngt namnet), som uppfann nässelpillret. Tillsammans har de varit vår motpol och de representerar den akademiska vetenskapen och det sorgligaste av allt är att allt de gjort och sagt. Visar att de VET absolut ingenting!!! Eller så är den bistra sanningen att de är betalda korrumperade lögnare. Jag hoppas att de är jubelidioter och inte kan hållas för ansvariga för allt de ställer till med.

  De är vår motkraft! De är de experter som SVT använder för att sprida industrins och ekonomins lögner. Dessa som är ledande är det smutsigaste vi har i vårt långa land. Deras moral och etik sitter fast i den slutsumma deras förmögenhet vilar på. Dessa människor som ljuger för tusenden och som använder hänsynslösa metoder för att smutskasta den som sprider ett litet ljus av metabol sanning.

  Det riktigt äckliga är att dessa demoner verkar ha stöd av en mycket stor del av det imbecilla etablissemanget. Krossa de dj-ar-na! Tycker oerhört illa om samhällsutvecklingen och är glad att ha gömt mig i mitt jaktvårdsområde, med riktiga människor som inte vet hur man gör när man ljuger.

  Sorry XM, vi tar den resonabla tonen vid ett annat tillfälle.

 4. 4

  Hoppas även Mats Reimer dyker in här och bemöter detta.

 5. 5

  Jag menar alltså att det är BRA att de får uppvisa sin egentliga OKUNSKAP i en del områden. (De är säkert kunniga i andra, men här tror jag dom gör bort sig totalt och vi får se om de är ”stora ” nog att pudla osv…)

 6. 6

  Men var i hela friden var denna professor och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, när den cyniske stjärnkirurgen Macchiarini började med sina pseudovetenskapliga experiment på Karolinska Sjukhuset?? Då varnades inte allmänheten minsann…??
  Flera personer fick sätta livet till innan det gick upp en talgdank för någon litet mer vetenskapligt inriktad läkare att det kanske var lite strul med att få en syntetisk luftstrupe att funka i den mänskliga organismen..trots att den baddades i stamceller?
  Med ett födelsedatum 1 april verkar professorn mest som ett aprilskämt….

 7. 7

  Jag anser att föreningen Vetenskap och folkbildning, ska utnämna Annika Dahlqvist till Årets förvillare 2017, för hennes återkommande uppmaningar till cancerpatienter att ”medicinera” sig med kolloidalt silver.

  Det är fullständigt oansvarigt av en läkare att göra så.

 8. 8

  På frågan hur man skulle kunna rädda de stackars vilseförda människor,som använder och tror på kolloidalt silver, förklarade Larhammar i det finska TV-programmet, att ”det gäller att ge dem en reträttväg” – en möjlighet att ändra åsikt utan att förlora prestige!

  Exakt!

  Men hur skall en professor, som sitter i direktsänd TV och upprepar lätt kontrollerbara lögner kunna ändra åsikt utan att förlora prestige? Han har definitivt målat in sig i ett hörn, och jag skulle tycka synd om honom, om det inte vore för att han i så många sammanhang ägnat sig åt att förtala och kränka andra människor i kraft av sin professorstitel. Och prestigeförlusten för en professor i molekylärbiologi måste rimligtvis vara större än för en pensionerad beteendevetare som mig! Därför torde inte Larhammar ens under tortyr kunna erkänna, att han i grunden har helt fel i detta fall. Mig skulle det inte kosta lika mycket att ändra åsikt – vilket jag självklart skulle göra, om det funnes vetenskapliga skäll för det.

  En anledning till Larhammars agerande i det här sammanhanget skulle kunna vara, att han är skvatt galen – och inte bara bortser från väl kända vetenskapliga fakta – men så illa är det väl inte. En annan anledning kan förstås vara ekonomisk. Det visar sig ju ofta, att om det handlar om tillräckligt mycket pengar, så kan etik och moral försvinna spårlöst.

  När det gäller ekonomiska intressen är det förstås värt att påpeka, att kolloidalt silver i vissa avseenden nästan är det optimala hotet mot farmakologiska preparat. Intressant är då, att (om jag inte är fel underrättad) ”Larhammar Consulting” är ett företag som arbetar med att hjälpa läkemedelsföretagen att få nya preparat godkända och att marknadsföra dem.

  Det är kanske stötande att raljera i ett ämne som detta. Men annars är förstås det faktum (som redan nämnts) att Dan Larhammar råkar vara född den 1 april ett observandum!

 9. 9
  Annika Dahlqvist säger

  7 Ernst
  Det finns massor av beprövad erfarenhet av att Kolloidalt silver fungerar mot både infektioner och cancer. Så det är väl värt att pröva. Och det finns inga evidens på att det kan vara farligt. Det är bara fantasier.
  Jag brukar inte avråda någon från att ta skolmedicinens behandlingar parallellt.

 10. 10

  Det var egentligen efter TV-programmet Spotlight som diskussionen om kolloidalt silver blossade upp i Finland. Fast detta skall vara ett grävande journalistiskt program, så var underlaget mycket dåligt och vinklat https://arenan.yle.fi/1-3797225. Diskussionen fortsatte sedan i TV-programmet Obs debatt (som S-E Nordin länkar till).

 11. 11
  Lars Henrik säger

  Kunnigt och mycket bra formulerat Sven Erik!

 12. 12

  Tack Sven Erik Nordin för detta viktiga öppna brev! Och tack Annika!

  Vi ska avsköja dessa lögnare som lurar människor som är sjuka – säkerligen inte sällan med ödesdigra konsekvenser. Enligt mitt synsätt bär Larhammar och hans gelikar på en ytterst stor skuldbörda vad det gäller icke-ont-anande människors liv och hälsa.

  Må Gud ställa dessa falska profeter till svars för deras onda gärningar!

 13. 13
  Göran Sjöberg säger

  Utmärkt Sven Erik!

 14. 14

  Välformulerat och fantastiskt bra brev Sven Erik Nordin !

  Hur skall man få ut detta brev till alllmänheten ? Kunde uppdrag granskning vara en väg eller skulle de bara förlöjliga ämnet KS ?

  Eller att en debatt med människor som har kunskap om ämnet KS kan visa att VoF inte kan allt de framför som vetenskap. Allmänheten har ju ändå fått höra den negativa sidan, jag fick lära mig att ett negativt påstående fordrar minst 10 positiva svar för att alls ha någon chans att rehabilitera det påståendet, så ut och kämpa ni med kunskapen !!

 15. 15
  XMargareta säger

  Det stora ”abret”, med reportage/debatter osv. i media, som jag ser det, är den befarade naturvetenskapliga okunskapen i ämnet hos en granskande journalist, som leder programmet/utfrågningen.
  Förvirrande för en sådan, när prominenser påstår en sak och en ”alternativ” person, påstår motsatsen.
  Också problem med att ställa relevanta följdfrågor.

  Allmänheten kommer nog också vara ganska förvirrad efter ett program, beroende på samma sak.
  Programmet riskerar nog inte övertyga åt något håll och då resonerar nog den genomsnittlige o-insatte så att den litar på prominensen.

  Jag vill minnas att Uppdrag Granskning gjorde ett granskande program inom det ämnesområde vi diskuterar och att de fick stor kritik för att de gått på o-evidens och ovederhäftiga påståenden.
  Jag minns inte alls vad det handlade om, men jag tänkte då, att jag trodde att programmakarna fick sig en minnesbeta och säkert i fortsättningen skulle avhålla sig noga från att röra i liknande medicinska/ naturvetenskapliga trätor.
  Om jag inte minns fel, så hade kritikerna i detta fall på fötterna och att kritiken var berättigad, men som sagt jag minns inte riktigt.

  Naturligtvis finns det möjligheter att korrekta data kommer ut mer publikt. Det handlar om timing och att det finns tillräckligt många ”anekdoter”, samt ett bra utfört pedagogiskt arbete av programledning och de ”alternativa.”

  Denna blogg gör sitt arbete och är bland det bästa nu.
  Jag uppmuntrar min omgivning, att följa denna blogg.

 16. 16
  Göran Sjöberg säger

  Senast idag hörde jag på nyheterna ett ”påhopp” på de patienter som hävdar att de har fått kronisk Borrelia. Det var en lokaltidning som hade tagit upp ett fall med en patient som hade sökt sig till Tyskland för att få en långvarig antibiotikabehandling och tidningen hade inte låtit de ”verkliga” experterna komma till tals. Tidningen var tvungen att göra en ”jättepudel” i programmet. Jag misstänker att patienten blev frisk men detta nämndes inte i radioinslaget.

  Själv sökte jag mig till en amerikansk läkargrupp för att få en långvarig antibiotikakur mot min uppenbart kroniska Borrelia som höll på att invalidisera mig i högra axeln. Efter ett knappt års behandling var axeln helt botad och jag har sedan inte haft några som helst besvär.

  Vår sjukvård styrs idag av rent religiösa dogmer – vetenskapen är långt borta.

 17. 17
  Annika Dahlqvist säger

  16 Göran Sjöberg
  Jag har läst om enstaka personer som har botat sin borrelia med en kortare antibiotikakur, följt av en längre kur med kolloidalt silver.

 18. 18
  Göran Sjöberg säger

  Annika,

  Det verkar troligt och jag skulle själv prova idag men för 10 år sedan visste jag ingenting om kolloidalt silver. KS angriper bevisligen bakterier och Borrelia är definitivt en typ av bakterie om än väldigt lömsk när den gömmer sig i sina sporstadier.

  I mitt eget fall hade min axel ”spökat” i många år innan min fru förslog att jag skulle göra ett Borreliaprov eftersom hon själv hade drabbats av ledbesvär som visade sig vara just Borrelia och som antibiotikan kurerade. Jag hade inga problem med att inse att Borrelian i mitt fall hade ”bitit sig fast” efter ett antal år. För mig fanns det en vetenskaplig logik i detta och mycket som talade för att det är svårt att diagnostisera bakterier som gömt sig i sporstadiet.

 19. 19

  Inget svar än från prof Larhammar?

 20. 20
  Per-Johan Sundbaum säger

  @ 7 Ernst says

  Jag antar att din kommentar är ren ironi !

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa