Om kolloidalt silver

Sven Erik Nordin har skrivit ett gästinlägg:

Tro eller vetande – ett aktuellt problem

Det finns mycket lurendrejeri och bedrägerier i vår värld, det kan vi vara överens om. Särskilt gäller det kanske på området hälsa och sjukdom – och naturligtvis inte minst när det gäller livshotande sjukdomar som cancer. I fullkomlig särklass står de stora multinationella läkemedelsbolagen, som i alla situationer prioriterar inkomster före människoliv. Man säljer t.ex. fruktansvärt dyra medel mot cancer – som man VET inte har någon effekt! Och man fortsätter att sälja dödliga mediciner, trots att man VET att människor dör av dem (ett bekant exempel är det smärtlindrande medlet Vioxx, som Merck fortsatte att sälja i fyra år efter att de visste att människor dog av preparatet). Deras inkomster är så astronomiska, att mångmiljonbelopp i form av skadestånd och ersättning till skadedrabbade vid förlikningar endast tas som nödvändiga ”driftskostnader”. Flera avhoppade chefer från denna industri har skrivit böcker och avslöjat den cyniska verksamheten i detalj, när de drabbats av samvetsnöd. Men deras berättelser tycks gå spårlöst förbi, och vi ser inga recensioner av dem, varken i press eller i andra media. Så blind är vår tro på läkare och läkemedelsfabrikanter att vi vägrar tro alldeles uppenbara fakta, hur många bevis vi än erbjuds.

När många i dag nästan slår knut på sig själva för att hitta argument mot ”alternativa” botemedel mot sjukdomar, så blir det nästan komiskt – eftersom det man kallar ”alternativt” egentligen är det ursprungliga. Skolmedicinen är en sentida avart av läkemedel, som generellt förorsakar stor skada, även om naturligtvis några preparat kan bota akuta smärtor och lindra andra symtom. I några fall kan de också rädda liv. Men när det gäller att förebygga sjukdom är de nästan alltid värdelösa. Och det ligger självklart inte heller i läkemedelsföretagens intresse att förebygga. De lever ju på att vi är sjuka och konsumerar deras produkter.

Orsaken till nuvarande fixering vid kemiska produkter som ”mediciner” – och nästan inte ägnar en tanke på t.ex. kostens betydelse för vår hälsa kan spåras tillbaka till den s.k. Flexnerrapporten, som kom redan 1910. Tillkomsten av denna rapport är en lång historia, där familjerna Carnegie och Rockefeller spelar en föga hedrande roll. Sammanfattningsvis innebar denna skrivelse att alla naturliga botemedel – och kostinterventioner – i princip blev förbjudna. I fortsättningen skulle enbart kirurgi och syntetiska, kemiskt framställda läkemedel godkännas. Och än i dag lever vi i följderna av detta på ekonomiska grunder framtagna dokument.

Tyvärr är de som mest aggressivt angriper alternativa metoder ofta helt okunniga och historielösa – en sorts ”historieförnekare” – och verkar också totalt obenägna att ta reda på fakta, vilket de i stället brukar anklaga anhängare av naturliga läkemedel för. Det finns många exempel på detta, men jag skall bara ta upp ett av dem.

I dag excellerar såväl journalister som läkare och myndigheter i fördömanden av produkten kolloidalt silver. Bara namnet tycks trigga igång reptilhjärnan och ge associationer till medeltida vidskepelse, häxor, troll och osund magi. Man överträffar varandra i osaklighet och dålig faktakontroll. Mest anmärkningsvärt är kanske att den statliga myndigheten Livsmedelsverket tar avstånd från kolloidalt silver – och förklarar att ”silvervattnet” är BÅDE overksamt OCH livsfarligt! Hur man kan få den logiken att gå ihop är en gåta. Häpnadsväckande är också hur människor kan sitta i TV och utbreda sig över vilka obildade galningar vi som använder kolloidalt silver skall ses som, och tala om hur farligt det är – utan att t.ex. kunna visa ett enda konkret exempel på att någon tagit skada av denna fantastiska produkt (medan människor onekligen dör av vanliga ”mediciner” varje dag).

Men vad är då sanningen bakom kolloidalt silver? Jo, det är en vätska som till 99,999 % består av absolut rent vatten (den produkt som är vanligast i Sverige). De resterande tio miljondelarna består av silverjoner och nanopartiklar av metalliskt silver. Märkligt nog tycks denna vätska klara av såväl bakterier som virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober – och detta utan att ha några biverkningar!! Det låter förstås för bra för att vara sant – men det ÄR faktiskt sant. Senare tids forskning har också visat, att kolloidalt silver faktiskt kan påverka cancerceller. Konkret skulle det alltså kunna innebära, att kolloidalt silver i viss mån kan ersätta både antibiotika och cellgifter – båda gigantiska inkomstkällor för läkemedelsbolagen. Därför finns det naturligtvis all anledning för dessa att förtala denna produkt och undanhålla allmänheten kunskaper om dess goda egenskaper. Men att statliga myndigheter använder mina skattepengar för att bistå dem i denna verksamhet har jag svårt att fördra!

De som inte hänvisar till gammal vidskepelse tycks i stället anse, att detta är något ”nytt och konstigt”… Men det är inte nyare än att det har förekommit och använts i mer än hundra år – utan att skada varken människor eller miljö! Och fram till 1947 fanns det ett antal ”godkända läkemedel” (registrerade i FASS) som rutinmässigt användes t.ex. mot olika infektioner. Men sedan kom patenterbara moderna antibiotika, som kunde inbringa läkemedelsbolagen inkomster – och det billiga kolloidala silvret fasades ut.

I dag används t.ex. kolloidalt silver av NASA för att desinficera recirkulerade vätskor vid deras bemannade rymdfärder. Till en början använde man jod, men sedan har man tagit över ryssarnas billigare och enklare metod med kolloidalt silver. Så den som anser att kolloidsalt silver är både farligt och overksamt bör kanske kontakta NASA och förklara för vetenskapsmännen där vilka idioter de är!

För närvarande används kolloidalt silver också i flera afrikanska stater för att enkelt bota både ebola och malaria. USA och dess myndighet FDA (ungefär motsvarigheten till Läkemedelsverket i Sverige), liksom WHO, försökte i det längsta förhindra detta. Eftersom kolloidalt silver inte är något ”godkänt läkemedel” så menade man att det var förbjudet att användas. Men till slut enades några afrikanska ledare om att trotsa omvärldens ekonomiskt betingade förbud, så i dag är t.ex. den tidigare i Västafrika hotande ebola-epidemin inte längre något stort problem. Men lika uppmärksammad som den epidemin var för något år sedan, lika tyst är det nu i media om orsaken till att den avklingat!

Jag vill gärna citera ur en artikel i tidningen ”Standard Times Press”, som ges ut i Sierra Leones huvudstad Freetown. Där skriver man i en längre artikel bl.a. följande:

Enligt ett uttalande från NSF:s medicinske ledare, Dr Rima Laibow, skulle en skeppslast kolloidalt silver anlända till Sierra Leone den 20 augusti. Men sändningen kom inte förrän den 28 september – fem veckor senare. Under den tiden spreds ebola, och människor led och dog i onödan på grund av att internationella krafter motsatte sig den enkla kliniska demonstrationen av detta botemedel”.

Man kan också nämna, att i Nigeria presenterade läkaren Rima E. Laibow, från organisationen Natural Solutions Foundation, också kolloidalt silver som ett botemedel mot ebola. I ett öppet brev till flera presidenter i Afrika beskriver hon kolloidalt silver som en enkel lösning mot ebolaepidemin. Hon skriver att nanosilver (kolloidalt silver) är ett effektivt medel mot bakterier och virus utan biverkningar. Det behöver ingen kylning och är självsteriliserande, vilket gör det enkelt att hantera även i tropiska miljöer. Dessutom kan det framställas förhållandevis billigt, jämfört med traditionella mediciner. Men innan användningen av silvret kunde börja, utsattes Nigerias Hälsominister Onyebuchi Chukwu för hot och påtryckningar från USA och dess myndighet FDA – varför behandlingen med kolloidalt silver fördröjdes och många människor hann dö i ebola, innan denna effektiva behandling kunde sättas in.

Läkemedelsindustrins vinster tycks alltså gå före människoliv! Ansvaret vilar tungt på de stora läkemedelsbolagen, liksom på FDA i USA. Och de svenska myndigheterna Livsmedelsverket och Läkemedelsverket tar på sig en del av detta ansvar genom att helt utan saklig grund propagera för att kolloidalt silver inte skall användas i vårt land. Någon/några på berörda myndigheter borde ställas till svars för detta!

I Sverige har man t.ex. på Astrid Lindgrens Barnsjukhus sedan ett antal år börjat använda förband som avger silverjoner – och dramatiskt förbättrat situationen för de brännskadade barn man tar hand om där. Tidigare fick man ofta söva barnen vid omläggningarna, eftersom dessa var så extremt smärtsamma. Man hade också stora problem med sekundärinfektioner i såren – ofta livshotande – och svåra vanprydande ärrbildningar. Nu har dessa problem i stort sett upphört. Såren läker snabbt, och nästan utan ärrbildning. Man har kunnat minska den genomsnittliga vårdtiden från elva till två dygn – och gör en ekonomisk besparing på ca 40 0000 kr per patient.

Men de exempel på framgångsrik användning av kolloidalt silver som jag här nämnt (det finns många fler) tycks inte vara tillräckliga för att få människor att ändra uppfattning. Man fortsätter att odugligförklara detta fantastiska medel på allt sätt – och detta utan minsta faktakontroll! Jag skulle vilja påstå, att den som inte har en flaska kolloidalt silver hemma i sitt husapotek är tragiskt okunnig – eller lurad av andra okunniga i samhället!

Jag vill också tillägga, att jag själv inte har några som helst ekonomiska intressen i kolloidalt silver – om nu någon skulle misstänka det!

Texten finns också på Sven Eriks hemsida Svaradoktorn.se.

Comments

 1. 1

  Sven Erik Nordin skriver ”För närvarande används kolloidalt silver också i flera afrikanska stater för att enkelt bota både ebola och malaria.”

  Kan du bifoga referenser som stöder detta?

 2. 2
  Kenneth Thorberg säger

  Tack!

 3. 3

  Oerhört intressant läsning Inte minst den länken om klimathotet och Rockerfellers inblandning.

 4. 4
  Sigge Johansson säger

  Bra sammanfattning av nutidens ”sjukvård”.

  Själv är jag dessutom övertygad om att Big-Pharma är i maskopi/symbios med bl.a. Big-Food och Fake-News-Media eftersom Big-Food tillsammans med ”skol-kostråden” skapar en never-ending ström av ”kunder” till Big-Pharma och den SJUKA sjukvården.
  Till saken hör att Big-Food givetvis är intimt förknippad med Gift-producenten Monsanto och dess livsfarliga GMO-produkter.

  Det kan knappast vara en slump att det är samma lilla begränsade grupp indivder i ägarstrukturen till samtliga dessa aktörer — en synnerligen ondskefull och genomkriminell skara!

 5. 5

  Tack Sven Erik Nordin…ett utmärkt inlägg!!

 6. 6

  Verkligen intressant läsning

 7. 7
  I Like Neil Young säger

  Ja jag vet att KS funkar mot diverse infektioner.Av egen erfarenhet – är väl inne på 6:e året med användandet av KS nu.

  Om det funkar mot cancer har jag ingen egen erfarenhet av. Det låter dock mer än troligt att så borde vara fallet.

 8. 8

  Erik Edlund: De tidningsartiklar jag citerar ur är förstås ingen hållbar referens i strikt vetenskaplig mening… Men varför skulle någon i en tidning i Sierra Leone ljuga om detta – som för deras inhemska läsare skulle vara lätt att avslöja? Men om du vill veta mer om detta rekommenderar jag denna sida: https://www.svaradoktorn.se/425558358

  Beträffande botandet av Malaria i Ghana, finns t.ex. följande video: https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

  Om du har ytterligare frågor, så får du höra av dig!

 9. 9
  sten bjorsell säger

  Att bli ”sjuk” efter 60 och tas om hand av dagens vård, igen, skulle i alla fall jag betrakta som en sannolik dödsdom. Beträffande de som är orsak till dagens elände, vad jag förstår huvudsakligen familjen Rockefeller och Carneige via den s.k. Flexnerrapporten enligt ovan, verkar det vara väl dokumenterat att åtminstone Rockefeller gjorde grundplåten till sin förmögenhet som försäljare av verkningslösa undermediciner (snake oil) med hjälp av blivande(?) Hollywoodtalanger som blev ”friska” så snart de svalt en klunk av senaste undermedicinen. Bäst beskrivet i flera tecknade filmer varav många verkar ha försvunnit från nätet.
  Rikedomen växte sedan snabbt, enligt historier, med hjälp av alla slags metoder som mest gick ut på att slå sönder konkurrenterna till varje pris. Efter oljan gick vägen även tillbaks till mediciner, varefter samma slags inflytande tydligen började genomsyra hela fältet då Rockefeller förmodligen äger merparten även där. Hur dåligt det är ställt beskrivs delvis av Nordin ovan och mer kan man läsa i Peter Goetzsches böcker, t.ex ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”. Alltså inga ”övergående tillfälligheter” utan välplanerad kriminalitet.

 10. 10

  #8 Sven Erik Nordin: ”…behandlingen med kolloidalt silver fördröjdes och många människor hann dö i ebola, innan denna effektiva behandling kunde sättas in.”

  Den Rima E. Laibow, från organisationen Natural Solutions Foundation som nämns är säljare av diverse produkter och skulle nog betraktas som synnerligen jävig.

  Finns officiella behandlingsrapporter som bekräftar att insättande av behandlingen var effektiv?

 11. 11

  Intressant blogginlägg, verkligen…

  Alla tjänar på ”silverplåstren” – Revolution i vården av brännskadade: ”Färre infektioner, mindre antibiotika och kortare vårdtid. Regelbunden användning av bakteriedödande silverförband har lett till stora förbättringar i vården av brännskadade barn.”

 12. 12

  Ja, att det förekommer mycket lurendrejeri kring hälsa kan nog alla vara överens om. Många gånger tror jag folk inte ens tänker på att de bidrar till det.
  Se bara på när du skrev att Crohns kan botas med ketogen kost när det i själva verket var om en symptomfri patient artikeln handlade om. Vet att du rättade till i artikeln men söker man på krogen kost crohns får man fram på minst ett par ställen där det står att du skrivit att man kan bli frisk från crohns av ketogen kost.
  Med andra ord, mycket lurendrejei uppstår av misstag och även om misstagen rättas till så kan felaktigheten leva kvar och bli en sanning för många…

 13. 13

  Man får väl anta att NASA i så fall verkligen använder kolloidalt silver, vilket t.ex. Ionosil inte är.

 14. 14

  Då kanske du kan berätta vad Ionosil är för något.
  https://www.shopping4net.se/Haelsokost/Specialprodukter/Ionosil.htm
  En sådan utsaga som du gjorde alldeles nyss sänker bara din trovärdighet hemul.

 15. 15
  XMargareta säger

  Jala.

  Enligt länken du skickade innehåller Ionosil 90% silverjoner.

  Joner är laddade atomer, eller atomgrupper, som kan finnas lösta i tex vattenlösning.

  Joner är inga kolloidala partiklar. Kolloidala partiklar är större (och får ofta laddningar på sig.)
  De är dock så små, att tyngdkraften har så lite påverkan på dem, att de framförallt pga de laddningar, som brukar fästa på dem håller dem svävande.
  Deras ”egenrörelse”, kan också hålla dem svävande länge.

  Jag tror att det kan vara därför Hemul skriver, att Ionosil inte är kolloidalt silver.
  Det är ju då vad jag förstår endast det, som står som silverpartiklar, de 10 procenten, som i så fall finns i kolloidalt tillstånd.

  Kolloidalt silver har dock fått sitt namn, så att alla ”nanosilverlösningar”,( egentligen också ett missvisande namn), benämns kolloidalt silver.

  Enligt vad jag har förstått, så är det silverjonerna, som har den åtråvärda egenskapen, att slå ut bakterier etc. men namnet kolloidalt silver är redan präglat.

 16. 16

  #10 Man skall naturligtvis alltid vara kritisk och granska källor till olika uppgifter, men den samlade empiriska erfarenheten av kolloidalt silver sedan mer än hundra år är fullkomligt överväldigande. Jag hoppas också att du är lika noga med granskningen av de stora läkemedelsbolagens produkter! De tycks använda mer pengar för att muta läkare, organisationer och myndigheter än till egen forskning, och deras första prioritet är att tjäna pengar (som andra företag).
  Beträffande ”jävigheten” tror jag de står i en klass för sig, när det handlar om förtalet av kolloidalt silver – till förmån för sina egna produkter. När det sedan gäller att få fram seriösa vetenskapliga studier, som bekräftar framgångarna med behandling av ebola och malaria i de aktuella länderna, så tror jag du förstår problemen. Dels är det länder med helt andra förhållanden än t.ex. i vårt land betr. infrastruktur, sjukvårdens organisation, ekonomi mm. Och de enda aktörer som skulle ha ekonomiska och administrativa möjligheter att genomföra sådana studier är nog just de stora läkemedelsföretagen. Men vilket intresse tror du de har av att skaffa fram information som gör att ett enkelt och billigt medel kan konkurrera ut deras egna produkter?
  Du underkänner kanske följande källa också, men kanske kan du ändå titta på uppgifterna där.
  https://www.thenewdawnliberia.com/politics/10347-sierra-leone-tells-nano-silver-success-story

 17. 17
  XMargareta säger

  Trots att det är silverjonerna, som är de aktiva,
  så har jag förstått, att det ändå inte är förmånligt, att använda t.ex. silvernitratlösning för oralt intag tex. (AgNO3, lapis, tror jag det kallas),
  trots att det i silvernitratlösningen finns silverjoner.

  Det ”s.k.” kolloidala silvret framställs med från en silverelektrod i destillerat vatten.
  Man använder vid framställning två silverelektroder, men det är endast den ena som släpper ifrån sig silverjoner.

 18. 18

  16
  Innebär det här då att ionosils kolloidala silver är verkningslöst ?

 19. 19

  #12 hemul och #14 XMargareta: Respekt!

  Positivt laddade silverjoner (saknar en elektron) är synnerligen reaktionsbenägna och ”fastnar” nästan garanterat i den extremt kraftfulla ”jonfälla” som magsyran (H+ + Cl-) utgör. Där bildas synnerligen svårlösligt AgCl-salt som hamnar i porslinstronen inom något dygn. Därav att ”kolloidalt silver” är harmlöst, verkningslöst taget per os samt utsöndras till 90-99% inom ett dygn. Det sista ett favvopåstående bland silverentusiaster för att framhålla dess ofarlighet. Jag skulle definitivt inte bli förvånad om NASA använder silvernitrat (hatobjekt för silvernasare!) som silverjonkälla då det krävs bara små mängder och är enkelt att tillsätta allt eftersom. Vatten i rymdsammanhang är en ändlig resurs och måste återvinnas och då allt som druckits är renons på silverjoner då det passerat jonfällan i magen måste rimligen det återvunna vattnet reaktiveras.

 20. 20

  #17 jala

  Var vill du se effekten?

 21. 21

  19
  Överallt där det sägs ha positiv effekt. Kolloidalt silver beskrivs med fantastiska förmågor. Då blir min fråga är detta bara fantasier ? Eller ligger det någon sanning i det som sägs?

 22. 22

  19 Sven Erik Nordin säger följande. ” Men de exempel på framgångsrik användning av kolloidalt silver som jag här nämnt (det finns många fler) tycks inte vara tillräckliga för att få människor att ändra uppfattning. Man fortsätter att odugligförklara detta fantastiska medel på allt sätt – och detta utan minsta faktakontroll! Jag skulle vilja påstå, att den som inte har en flaska kolloidalt silver hemma i sitt husapotek är tragiskt okunnig – eller lurad av andra okunniga i samhället!”
  Är det han säger lögn eller sanning?

 23. 23
  I Like Neil Young säger

  #21

  Jag kan bara tala för mig själv. Efter att ha använt det i ca: 6 år eller vad det nu är så kan jag väl bara säga att det löst både små och stora problem för såväl min fru som mig själv och vår son. Jag har skrivit om det många, många gånger under åren. Som jag ser det är det faktiskt en underbar gåva till mänskligheten och till våra husdjur.

  Jag får nog säga att Nordin har rätt sett utifrån min plats i tillvaron. KS är ett mindre mirakel om man fattar hur och vad man använder de och om man har lite fantasi.

 24. 24
  XMargareta säger

  För mig har silvervattnet fungerat mycket bra, på jättemånga sätt, även EMS- salvan.

  Det finns många, som om man får tro dem, kan vittna om framgång med preparatet.
  Anekdotiskt. Javisst, men personligen, som sagt, har det fungerat förvånande framgångsrikt.

 25. 25

  #20 jala

  Som jag motiverade i #18 kan du bortse från alla användningar där det måste passera magen eller blodet. Blod innehåller 0,8% NaCl som i det vattenbemängda blodet blir Na+ – Cl-. Resultatet blir svårlösligt och inaktivt AgCl.

  Om du använder det på en exponerad hudyta finns en rimlig chans att det ger effekt, sår och liknande. Silverjoner är nämligen oerhört giftiga, därav att bara små mängder fungerar som vattenrening.

  För ingen tror väl att något kan vara både extremt bakteriedödande och alldeles ofarligt samtidigt utan att det finns goda skäl?

 26. 26
  Thomas H säger

  Tom Anders Tegnell i Östersund har i en intervju sagt att det har varit känt i 100 år att kollodialt silver tar hand om de flesta farliga virus och bakterier……. Kände igen hans röst eller så var det en väldigt duktig imitatör! Effekten frågar Erik efter! Nåväl, den är klart godkänd av Skolmedicinen vad gäller brännskador!

 27. 27

  #15 Sven Erik Nordin

  En samvetsfråga: Givet att du råkar ut för ebola, malaria eller något som behandlas med antibiotika, typ sepsis eller lunginflammation, avstår du helt från BigPharmas preparat och väljer enbart kolloidalt silver istället?

  För den som inte är insatt i allt magiskt kolloidalt silver antas göra så vill jag påpeka att en del hävdar att det kan ersätta antibiotika.

  Motivera gärna ditt ställningstagande och kom ihåg det för framtiden.

 28. 28

  #25 Thomas H

  Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har en annan syn på silver vid brännskador. Länk här men även under mitt namn.

  https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/silverforband-vid-behandling-av-brannskador/

 29. 29

  Hur många har kolloidalt silver tillgängligt och är villiga att göra ett ganska enkelt experiment?

  1) Du behöver tre provrör eller gärna spetsiga snapsglas. Effekten är lättare att upptäcka om bottenytan är liten.

  2) Fyll två med renast möjliga vatten, gärna destillerat eller avjoniserat batterivatten och ett med silvervatten.

  3) Tillsätt knappt 1% salt i vattenglasen (för att motsvara blodets salthalt), rör om och vänta till saltet löst sig klart.

  4) Skvätt i lite silvervatten i det ena glaset och lämna det andra som kontroll. Utöver det står där ett glas med outspätt silvervatten.

  Ser ni någon skillnad? Vilken är den och vad beror den på? Har du en liten smalstrålande ficklampa så släck rumsbelysningen och lys på tvären genom glaset. Om du är lite skumögd såhär framåt kvällen kan du även salta lika mycket i det rena silvervattnet.

 30. 30

  #15 Sven Erik Nordin

  Jag har sedan länge förstått att du minst sagt ogillar medicinindustrin, men grundfrågan är om ”ditt” alternativ, kolloidalt silver, fungerar och i vilken utsträckning.

 31. 31
  XMargareta säger

  Vid snabb genomläsning: via SBU-länken kan man inte se någon vetenskaplig bevisning åt vare sig det ena, eller andra hållet.

  Det Erik Edlund anför verkar vara riktigt resonemang.
  Att komma ihåg dock, det är inte heller någon bevisning.

  Intressanta är alla anekdotiska framgångar. Inte heller någon vetenskaplig bevisning här.
  Är en del placeboeffekt? Är en del exempel på riktiga framgångar med KS?

  Det kan, även om Erik Edlunds resonemang verkar vara korrekt, det ändå finnas mekanismer i tex magsäcken, som påverkar.
  Här talar vi nämligen inte bara om kemi, utan om Biologi och biologiska system är mycket komplexa.

  Som oftast, när man har liknande ämnen uppe till debatt, så finns det framgångssagor, där man inte riktigt vet mekanismen.
  Tex har Annika berättat om en kvinna, som efter att ha intagit 5×15 ml ”kolloidalt” silver per dag tillfrisknat från ”omöjlig” bukspottkörtelcancer. Jag har hört talas om någon, som tillfrisknat från prostatacancer efter intag av ” kolloidalt” silver.

  Om jag skulle drabbas av något allvarligt, så skulle jag förutom gängse sjukvård också använda mig av ”kolloidalt” silver och det gäller både utvärtes och invärtes.

 32. 32

  #32 XMargareta

  Det du beskriver kan innefatta eller vara placebo. Hur stor den är kan vara individuellt men kan uppgå till 30% av aktiva behandlingar i jämförande experiment.

 33. 33

  Visst är det skillnad på biologi och kemi. Vi har ju RS som göder goda bakterier, och kolloidalt silver skall ju intas oralt och lär även den vägen komma in i blodbanorna. Varför det inte skulle kunna vara farligt för dåliga bakterier förstår jag inte. Här kommer ett brev jag fick från en kvinna förra året.
  ” stoscha 6 971
  Påbörjade konversationen: 8 November, 2016
  Jag måste än en gång tacka dej för att du tipsade mej om sidan Kollodialt silver.

  Maken väcker mej kl 12 inatt… du måste komma och titta!!! Så går han trappen till övervåningen upp och ner 2 gånger på raken… lägger sej i sängen igen, men kliver upp… jag måste röra på mej… så tar han trappen ett varv till.

  För en vecka sedan kunde han med möda gå 6 trappsteg upp till ytterdörren pga ryggsmärtor. Mirakel sker ibland 🙂 ”
  Du får ursäkta Erik men jag köper inte ditt resonemang. Det finns många levande bevis på de goda effekterna av kolloidalt silvervatten. Sedan är det väl på det viset att det är bättre att dricka KS istället för att hälla upp det i snappsglas och blanda med salt.
  https://2op.se/2016/05/03/kolloidalt-silver-kan-fa-en-viktig-betydelse-i-framtiden/
  https://www.kolloidaltsilver.me/
  Curt Axelsson ringde jag upp och hade ett långt samtal med. Tack vare en nebulisator och KS så mådde han avsevärt mycket bättre.
  https://www.youtube.com/watch?
  v=L2GojDOyvRc

 34. 34
  Thomas H säger

  29 Intressant det där och den där SBU-rapporten verkar likna den som gjordes vad gäller diabeteskost! Dvs. Både för och emot…… Och helt klart är många av nidskrivningarna om kollodialt silver ovetenskapliga…. det kan ju inte jämföras med silvernitrat, vilket nu görs bl a i Wikipedia!

 35. 35
  Annika Dahlqvist säger

  32 Erik Edlund
  Jag har sett väldigt många rapporter om att koll silver fungerar mot infektioner, och även mot cancer. Om silvervattnet inaktiveras i magsäcken så kan silvret ha absorberats av slemhinnor innan det kommit till magsäcken. Jag brukar rekommendera att man låter vattnet gurgla runt i munhålan och att man sväljer ner i små portioner.
  Jag brukar inte rekommendera att man avstår från skolmedicinens erbjudna cancerbehandling, utan att man tar KS därtill.
  Beträffande antibiotika får man själv ta beslut om man ska ta apotekspreparat eller ej. Är man svårt sjuk finns det nog ingen tvekan att man tar även apotekets, förutom KS.
  Jag har inte sett några rapporter om biverkningar.

 36. 36

  #25 Det är förstås naturligt om man diskuterar kolloidalt silver utifrån ett kemiskt perspektiv. Men en viss anpassning från kemisk teori till biologisk verklighet krävs kanske… Jag skall väl inte generalisera, men av dem som kategoriskt förnekat mina och andras kliniska erfarenheter av både KS och andra ”icke farmakologiska” produkter, så utmärker sig just de som påstår sig ha djupgående kunskaper i kemi. Jag börjar undra, om det möjligen är någon allvarlig form av bias i deras utbildning – ungefär motsvarande läkarnas brist på utbildning i kost och nutrition. För mig framstår det litet som om man envisas med att tro på ”kartan”, när kartan och verkligheten inte stämmer överens. Det låter övertygande, när du t.ex. påstår att silverjonerna i KS omedelbart ”fångas upp” av magsyran. Men jag och många andra har botat t.ex. uppkommande vinterkräksjuka med någon dl KS – så att sjukdomen aldrig blommat ut. Och alla barnen i Ghana, som botas från malaria med en klunk KS oralt (alltså via magen). Anser du att videon som visar detta är ren ”fejk”? Kan det möjligen vara så, att kroppen är mer komplicerad än att dess funktioner går att förutsäga med hjälp av kemiska formler?
  När det gäller detta med att KS inte BÅDE kan vara kraftigt antibakteriellt (som vi vet att det är) OCH overksamt/oskadligt, så kan det också teoretiskt låta övertygande. Men verkligheten är mer komplicerad än så. Det är faktiskt skillnad på bakterier och bakterier. För övrigt tycker jag du skall prata med dem på Livsmedelsverket – som faktiskt med emfas påstår just detta – att KS är BÅDE verkningslöst OCH livsfarligt! Fast när man granskar deras argument, så har de förstås inte ett enda vetenskapligt skäl för sin ståndpunkt.
  Hela resonemanget för också mina tankar till min egen upplevelse. Jag var dödsdömd i cancer för tre år sedan. Jag avböjde kirurgiskt ingrepp med efterföljande strålning och/eller cytostatikabehandling och förklarade att jag skulle börja med ketogen kost och tillskott av ett antal vitaminer och mineraler (inkl. kolloidalt silver). Jag blev idiotförklarad, och man försäkrade att jag skulle vara död inom några månader. När jag nu dyker upp på efterkontroller – livs levande – och man inte längre hittar något spår av cancer hos mig, så har läkarna ingen förklaring. Men det de är eniga om är, att det ABSOLUT INTE kan ha något att göra med min ändrade kost och mina kosttillskott! Den sortens ”logiska” tänkande ger jag inte mycket för. Någon i denna tråd nämnde också silvernitrat. Om man har några kunskaper i kemi, så bör man veta, att silvernitrat är närmast så långt man kan komma ifrån kolloidalt silver. Det enda gemensamma är ordet ”silver” i namnet. När det sedan gäller din ”samvetsfråga”, så är svaret ja. Jag skulle använda kolloidalt silver (plus en del andra ”naturliga” antiinflammatoriska medel). Jag valde ju också KS och en del annat framför skolmedicinens operation och cellgifter. Om jag följt ordinationen från läkarna hade jag sannolikt aldrig kunnat skriva dessa rader. Flera i min omgivning, som förlitat sig på traditionell cancerbehandling har gått bort de senaste åren – och några som följt mina ”kostråd” har till läkarnas förvåning blivit cancerfria – och åtminstone ett par av dem har befunnit sig i ett palliativt stadium, innan de började följa mina råd!

 37. 37
 38. 38

  #35 Annika Dahlqvist

  Antag att silver i jonform absorberas i slemhinnor i munhåla och vidare ”neråt” med stopp i magsäcken. Utöver dessa kroppsytor (vilket de faktiskt är) vart kan det sedan nå?

 39. 39
  Annika Dahlqvist säger

  38 Erik Edlund
  Jag antar att det absorberas av blodet och sedan transporteras runt i kroppen.
  Oavsett mekanism tycker jag att det är intressant att det fungerar. Jag rekommenderar den som är sjuk i infektion eller cancer att prova. Det är ofarligt.

 40. 40

  #35 Thomas H

  Många/alla av de silverföreningar som kan förekomma i kroppen jämfört med silvernitrat är att de förra är mycket svårlösliga medan silvernitratet är extremt lättlösligt. Jag har inte siffrorna i huvudet, men en droppe koncentrerad silvernitratlösning kan innehålla joner motsvarande flera hinkar Ionosil. Den egentliga skillnaden är möjlig koncentration samt att silvernitrat är uteslutande i jonform.

 41. 41

  #39 Annika Dahlqvist

  Men i blodet kommer silverjonerna att binda till blodets kloridjoner och bilda i praktiken olösligt och därmed overksamt silverklorid.

 42. 42

  #36 Sven Erik Nordin

  ”Och alla barnen i Ghana, som botas från malaria med en klunk KS oralt (alltså via magen)”

  Är det meningsfullt att be dig om officiella rapporter om detta?

 43. 43

  #36 Sven Erik Nordin

  ”Det är faktiskt skillnad på bakterier och bakterier.”

  Stämmer bra. Vilken/vilka skillnader är det frågan om när det gäller effekten av KS/silverjoner?

 44. 44

  #36 Sven Erik Nordin

  ”Om man har några kunskaper i kemi, så bör man veta, att silvernitrat är närmast så långt man kan komma ifrån kolloidalt silver.”

  Jag utgår från att du har de kunskaperna och kommer att förklara.

 45. 45

  MIN ERFARENHET AV IONOSILS FANTASTISKA KS

  Min man och jag har båda huttat KS (morgon o’ kväll) i minst fem år och har inte haft vare sig snuvor eller magsjukor sedan första hutten. Vi använder KS både invärtes och utvärtes. Vid besök i Sverige köper jag alltid ett par liter KS (Anders Sultans produkt Ionosil är bästa svenska märket), inför hemresan.

  I UK gör jag mitt eget. Vid första försöket använde jag batterivatten – det gick åt pipan. Sedan dess använder jag bara bästa kvalitet destillerat vatten.

  Vi har besök av en ragdoll som kommer varje dag för sin KS-hutt. Efter en svår sårskada, för några år sedan (leken med en räv bidde lite väl våldsam..), som läktes med hjälp av att tvätta det mycket infekterade såret med KS. Han fick även rejält med KS i vattenskålen. Sedan dess vet han i vilket skåp flaskan står och bligar uppfordrande på oss medan han väntar på sin dagliga KS-slurk. Han har inte haft en enda loppa, eller fästing, på flera år heller – vad nu det kan bero på .. 😉

  Jag lever med SLE sedan unga år och har alltid varit otroligt infektionskänslig ..och är SÅ tacksam att jag upptäckte Ionosils KS – en superbra produkt!

  VID SNUVA/HALSONT tar man 50ml KS, 50ml rött vin (eller 25ml starksprit) och saften av en halv citron (eller en hel lime) – drickes teskedsvis före vila/sänggående.

  VID KRÄKSJUKA tar man 50ml KS och 50ml varmt vatten – drickes stående före vila/sänggående. Viktigt att vattnet är varmt ..för den känsliga magen.

  PS – Erik Edlunds förslag ovan att salta i KS-glaset ska man INTE göra.

 46. 46

  #36 Sven Erik Nordin

  ”…så utmärker sig just de som påstår sig ha djupgående kunskaper i kemi.”

  Jag vet inte vilka du syftar på, men det jag finner märkligt är att det bara krävs nästan bortglömd gymnasiekemi från 60-talet för att greppa det orimliga i att KS skulle kunna ha alla de närmast magiska effekterna -i en levande människa-.

  Törs jag anta att du hört om ”Den Mexikanska bröstcancerstudien”?

 47. 47

  Min erfarenhet är att KS motverkar bakterier, virus och svamp. KS är även inflammationshämmande – så mkt användbart för den som har t.ex. SLE.

  Beträffande silvernitrat kan det användas utvärtes – men inte oralt!

 48. 48

  #45 Mayne Sundewall Hopkins

  ”PS – Erik Edlunds förslag ovan att salta i KS-glaset ska man INTE göra.”

  Varför inte?

 49. 49

  För övrigt tycker jag att Erik Edlund tar för stor plats i den här tråden. Det blir tröttsamt med idogt tjatande och ’klipska frågor’…det börjar lukta troll ..dvs vrooofff..

 50. 50

  #49 Mayne Sundewall Hopkins

  Ni kanske har rätt. Varför ska man inte salta?

 51. 51

  Tusen tack för tipset om KS,,

 52. 52

  Silver är lika effektiv mot cancerceller som cisplatin, en av de vanligaste cellgifterna, enligt en studie vid Leeds Universitet:
  https://www.leeds.ac.uk/news/article/2901/a_silver_bullet_to_beat_cancer

 53. 53

  #51 Js

  Tack för hjälpen, Js. Via din länk fann jag ett synnerligen kort abstract som entydigt avslöjande hur studien gjorts:

  ”A diverse library of cationic silver complexes bearing bis(N-heterocyclic carbene) ligands have been prepared which exhibit cytotoxicity comparable to cisplatin against the adenocarcinomas MCF7 and DLD1.”

  Fundera gärna över vad det kan vara, jag återkommer kanske under morgondagen.

 54. 54

  Intressant diskussion, bra att vrida och vända på saker för att tillsammans vinna kunskap.
  (Eftersom vi inte är politiker är det viktigare att vinna och sprida kunskap än att vinna debatter.)

  Som jag förstår det är KS bakteriedödande på ”ytor” men har svårt att sprida sig i kroppen via mage och blod. Kan det vara så att en stor andel av bakterierna finns och kommer in i kroppen via slemhinnorna i mun/hals och att det är där KS gör sin nytta?

 55. 55
  Birgitta säger

  Jag har lidit av divertiklar med anfall varannan månad – har löst detta genom fasta. Läkarna vill bara ge antibiotika (vilket jag var tvungen att ta nån gång eftersom sänkan låg på 198) men nu dricker jag kolloidalt silver varje dag och har inte haft ett anfall på flera månader. Vem vågar påstå att detta inte är bra….. Jag är i alla fall mycket nöjd!!

 56. 56

  @ 49 Jag måste hålla med dig Mayne. Det börjar likna dold agenda när tar så stor plats genom idogt upprepande utan att förstå skillnaden mellan snapsglas och människokroppen.

 57. 57

  # 46 Bäste Erik Edlund! Nu har du snart bekräftat alla mina fördomar mot dem som hela tiden använder strikt kemiska argument i hälsofrågor… Kolföreningarnas kemi (organisk kemi) handlar i hög grad om den företeelse vi kallar ”liv”. Om någon tror sig om att kunna förklara detta begrepp i enbart kemiska termer, så har jag nog vissa invändningar.

  Sedan trodde jag att jag förklarat detta med svårigheterna att i länder som t.ex. Angola eller Ghana få fram ordentliga vetenskapliga studier. Om man där lyckats hitta en metod som botar de sjukdomar som annars tar livet av hundratusentals människor, så är nog tillämpningen av den metoden det man främst lägger ner energi på. Vetenskapliga studier ligger säkert långt ner på prioriteringslistan.

  Och om Big Pharma i ett högt utvecklat land som Sverige lyckas få en statlig myndighet som Livsmedelsverket att ogenerat framföra de mest uppenbara lögner om kolloidalt silver – hur mycket större inflytande har inte dessa företag i länder som just Angola och Ghana! Och eftersom kolloidalt silver faktiskt kan hota dessa företags ekonomiska intressen på global nivå (genom att t.ex. ersätta antibiotika), så är incitamentet för att undvika seriösa studier förstås betydande.

  Men eftersom du inte i något avseende godtar empiriska erfarenheter på detta område, så är väl en fortsatt diskussion närmast meningslös. Den enda lösningen är väl att du själv åker till Afrika och själv kontrollerar fakta i målet. Nej förlåt! Det duger förstås inte. Om du skulle åka till Ghana och med egna ögon se tiotusen barn botas från malaria av kolloidalt silver, så blir det väl för dig endast tiotusen ”anekdoter” – och du skulle återvända till Sverige för att meddela, att du inte funnit någon som helst vetenskaplig evidens för att kolloidalt silver kan bota malaria.

  För övrigt har ju Jala i sitt inlägg # 37 givit en länk till uppgifter som borde ge svar på alla dina frågor i detta ämne (så jag förstår om du sorgfälligt undviker att gå in på länken). Om du missat den, så får du den här igen: https://www.vaken.se/kolloidalt-silver-funktion-och-erfarenheter/

 58. 58
  Ann-Louise Andersson säger

  TACK för denna artikel!!! Här räddar vi 2 njurar, som är så dåliga att de skulle behövas DIALYS….men istället har njurarna reproducerat sig med 5 % = njurläkarens glada kommentar! Och Pseudomonas bakterie dödas LÄTT på någon minut bara! Andra bakterier med!!!! Aldrig i livet en influensa-vaccination här!!!!! NEVER! Räcker med några klunkar Kolloidalt Silver! Det dödar både bakterier och VIRUSAR och SVAMP/myecel….amöbor mm!!!!! Stort TACK för denna artikel och att Ionosil finns som tillverkar detta!!!!! Helt sjukt att jämföra KS med Silvernitrat! Som att jämföra en BIL med en KÖTTBULLE!!!!

 59. 59

  @58
  Ann-Louise Andersson says ” Helt sjukt att jämföra KS med Silvernitrat! Som att jämföra en BIL med en KÖTTBULLE!!!!

  Mycket rolig och träffande kommentar.

 60. 60
  Agneta Karlsson säger

  Jag har High Tech Silver, Kolloidalt silver 10ppm som jag antar är det ”rätta” Kolloidala silvret. Använder det mot brännskador, myggbett ,infektioner m.m Min fråga gäller att just nu har jag åkt på en rejäl lunginflammation och undrar hur mycket och ofta man kan dricka för att det ska verka?

 61. 61
  Annika Dahlqvist säger

  60 Agneta Karlsson
  För att komma åt lungorna kanske man kan inhalera silvret. Jag tror att det finns inhalationsapparat som man kan använda.

 62. 62
  Anne Nygren säger

  Du är såååå rätt ute Annika. Klok kvinna som inte visar att hon viker sig för ”överheten” Hon sitter inne med kunskapen vi alla behöver. All kärlek till dig!

 63. 63

  @ 60 Agneta Karlsson

  Vid problem med lungorna är det bra att både dricka och inhalera KS. Du kan utan vidare ta flera huttar om dagen. Se receptet ’snuva/halsont’ i min kommentar (45) ovan – det funkar vid de flesta infektioner – kuren kan upprepas. Se också olika KS-grupper på Facebook, där bl.a. Curt (tyvärr glömt hans efternamn) ger goda råd (baserade på hans egen erfarenhet) när det gäller att inhalera KS.

  Har förstått att det ska vara 10ppm vid oralt intag – utvärtes kan man ha andra styrkor.

  ..hutt hutt. 🙂

 64. 64

  @ 62 Anne Nygren

  Instämmer helhjärtat med din kommentar/komplimang betr. Dr Annika!

 65. 65
  sten bjorsell säger

  Ibland får jag en irriterande hosta som förr kunde vara i timmar. För något år sedan fick jag en sprayflaska med 30 ppm KS i. ”Throat spray”, Wellness, från Iherb. Spraya rakt in i öppen mun under inandning, två gånger. Det har tagit bort hostan inom första minuten från första gången. Nu kan den här torrhostan komma en gång i månaden om ens så ofta och det fungerar alltid direkt!
  Innan kunde jag ligga vaken i kanske en timme eller mer pga hostan som inte ville släppa.

  ”Kolloidalt” betyder mycket små metallpartiklar som pga storleken transporteras runt betydligt fortare än de sjunker, och kan transporteras runt lite varstans i kroppen och hinna reagera med en hel del innan de går i lösning, träffar på klorid och blir olöslig silverklorid. Alltså det mesta passerar magen, enbart ej metalliskt silver kan reagera med HCl till AgCl3. Alltså E.Edlunds främsta argument håller ej för riktigt kolloidalt silver.

 66. 66

  ”The available literature data strongly suggest that silver nanomaterials are a potential health hazard. Therefore, their increased production and use in consumer products must be accompanied by appropriate risk assessment processes and the design of regulatory frameworks that protect public health.

  In vivo studies have revealed the inflammatory potential of AgNPs in the lungs and that prolonged exposures could lead to the development of pulmonary function abnormalities. Following inhalation, AgNPs were discovered to translocate to the blood circulation and were subsequently distributed throughout the main organs. Meanwhile, evidence of genotoxicity has also been reported.

  Moreover, the toxicity of AgNPs has been demonstrated in vitro for several different types of alveolar cells (e.g., epithelial and macrophages). The toxicological outcomes upon exposure to Ag nanomaterials include oxidative stress, lipid peroxidation, inhibition of mitochondrial activity, damage to DNA, and cell apoptosis.

  The use of accurate characterization techniques and the development of advanced nanometrology protocols, to analyse the nanomaterials in their near native state in the lung, in particular dynamic events, will be crucial in order to elucidate the mechanisms of biological action of inhaled silver nanomaterials.”

  Den intresserade kan följa länken nedan och bedöma om den egna användningen når risknivåer.

  Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4284799/pdf/ijms-15-23936.pdf

 67. 67
  sten bjorsell säger

  Med hjälp av koksalt, beskrivet av E.Edlund, lär man alltså kunna skilja bort allt icke metalliskt silver.
  Har en flaska 500 ppm silver också. Vet ej varför den ser gul ut.
  Gjorde iordning ett glas med ca 5 cl vatten plus 3 ml silver 500 ppm plus ett glas med lite upplöst koksalt. Efter att allt blandat sig väl delades guldvattnet upp på två snapsgls.¨
  Några droppar saltvatten i det ena medförde något ljusare färg och aningen vitt som snurrar runt.
  Mer salt, ingen skillnad. Alltså mycket lite silver i lösning, kanske någon procent?
  Påståenden om att det är silvernitrat och därför inte kommer längre än magens HCL är alltså grundlösa beträffande det siver vi har. Metalliskt silver löser sig inte heller i HCL, just pga att AgCl3 är olösligt.

 68. 68
  Annika Dahlqvist säger

  66 Erik Edlund
  Med tanke på dina varningar är det ju anmärkningsvärt att alla vi andra blir friska och är välmående trots användning av kolloidalt silver.
  Brukar du i alla andra fall också tro på etablissemangets dimridåer?

 69. 69

  # 61 Nebulisator är måhända den korrekta benämningen på den typ av inhalator man bör använda för att på ett optimalt sätt få kolloidalt silver ner ni lungorna. Men en vanlig sprayflaska går förmodligen också bra. Det finns ett antal modeller av nebulisatorer – i olika prislägen

 70. 70
  XMargareta säger

  Gul färg lär bero på, att silverpartiklarna klumpat ihop sig.
  Då bör den inte vara så verksam.

  Innehållet i länken, som Erik Edlund lämnade, ger vid snabb genomläsning massor vid handen. För att ta några punkter.

  1. Biologiska system är svårstuderade.
  2. Innehållet i sk kolloidalt silver kan potentiellt ge oxidationsskador även i däggdjursceller.
  3. KS inducerar celldöd hos bl.a. en del cancerceller.

  Det var intressanta data.

  För egen del ändrar det ingenting i den användning jag haft.
  Jag har använt KS, som spray i näsa och mun, vid risk för infektion. Alltid med gott resultat, även när en förkylning varit precis påbörjad.
  Jag har fått bort huddefekter med EMS-salva.
  Jag har sprutat bort mögel i bilinredning, otroligt effektivt.
  I familjen har fotsvamp försvunnit.

  Jag har vid risk för insjuknande och smitta även intagit små mängder genom munnen.
  Aldrig blivit smittad då. Orsak går ej att fastställa.

  Blev jag smittad med en abtibiotikaresistent bakterie skulle jag inte tveka att använda KS på alla sätt.
  Jag skulle tveka inför ett ”allmänt” alltför ymnigt regelbundet användande oralt.
  Vad som kan räknas som alltför ymnigt och regelbundet får man ju då avgöra.

  Visst det finns exempel på människor, som genom år har intagit stora mängder KS i åratal, utan att till synes lida av det, men som jag tidigare skrivit, så är biologiska system mycket komplexa och det kan ju innebära, att hur man reagerar kan var väldigt olika.
  Det var tex inte så stor procentdel av de som tog svininfluensvaccinet, som fick narcolepsi, men en del reagerade så, alltså kan man reagera mycket olika.

  Jag skulle inte tveka om jag drabbades av något mycket allvarligt, att inta KS på liknande sätt, som de som blivit friska från Bukspottkörtelcancer, resp. prostatacancer, om jag drabbades av något liknande.

  Om man kombinerar det man tidigare läst angående cancerceller med det som länken ger, så skulle det kunna var så, att cancercellerna är känsliga för KS, genom syregivande till celler och att cancerceller eventuellt är mer känsliga än vanliga celler för detta.
  Detta är dock en vild spekulation.( Så fungerar för övrigt många cellgifter tror jag.)

  Jämför man hur människor reagerar på cellgifter med hur människor i allmänhet reagerar på KS, dvs inte mycket, så styrker det för mig användning vid cancer tex.

  Jag tycker det är bra, att man kan ta ett sk informerat beslut i detta fall.

 71. 71

  #68 Annika Dahlqvist

  Kroppens suveräna försvarssystem gör att silvernasare med rätta kan påstå att 90-99% av silvret man tar per os lämnar kroppen inom ett dygn, i praktiken är det därför harmlöst. Det jag främst reagerar mot är att det framställs ha verkan där det inte kan nå verksamma koncentrationer i aktiv (jon-) under tillräckligt lång tid om ens något kommer dit.

  I #46 nämnde jag Den Mexikanska bröstcancerstudien och i #51 länkade Js till en studie som jämförde cellgiftet cisplatin och kolloidalt silver på cancer. Ingen har visat intresse att få veta mer, men i korthet mäter båda effekter av silverpreparat genom tester på odlade vävnader i provrör!

  MCF7 kommer från en amerikansk nunna från 70-talet medan DLD1 är odlade från tjocktarmscancer. Båda finns att köpa hos Sigma Aldrich för 30 – 50 kkr per dos. Genom att testa in vitro (på glas) rundar man kroppens utrensningsmekanism. Det är OK att göra sådana grupplaborationer, resultaten kan rimligen inte nyttjas kliniskt men bland silverförespråkare framställs det som undermedel.

  Jag diskuterar om grundläggande kemi, inget ställningstagande för eller emot preparatbranschen.

 72. 72
  Ann-Louise Andersson säger

  Någon vet …eller hört talas om att en sköldkörtel blivit botad från KNÖL-STRUMA eller annan underfunktion = hypo….. ?? Och kanske slipper Levaxin!?

 73. 73
  Ann-Louise Andersson säger

  Fortsätter……Vet någon om Kolloidalt Silver skulle hjälpa mot KNÖL-STRUMA??

 74. 74

  #61,#69
  Nebulisator är vida överlägsen sprayflaska när det gäller att få in kolloidalt silver i lungorna.
  Namnet som någon letade efter var Curt Axelson.
  ” Curt Axelsson ringde jag upp och hade ett långt samtal med. Tack vare en nebulisator och KS så mådde han avsevärt mycket bättre.
  https://www.youtube.com/watch?
  v=L2GojDOyvRc ”

 75. 75
  Marita Rinne säger

  Tog hand om barnbarnet, 6 år, då han hade lite feber, hosta och halsont. Rörde ihop en hostmedicin av kokosolja, mörkt kakaopulver, kanel, kardemumma och ekologisk honung. Gott! Han slutade hosta. Sen gav jag honom ca 1/2 dl rent silvervatten. Senare åt han mer av hostmedicinen med tillsatt kokosflingor och finhackad dadel formade till kokosbollar. Lite silvervatten igen. Hostan och halsont borta. Följade dag var han helt frisk! Placebo?

 76. 76

  #67 sten bjorsell

  Äkta kolloidalt silver är 100% metalliskt silver, helst i mycket små partiklar, kanske 100-1000 Ag per klump. Givet att man är stadd vid rejäl kassa kan man köpa sådana produkter, men att framställa så små silverpartiklar är inte billigt. -Om- din flaska innehåller 500 ppm äkta kolloidalt silver så är det logiskt att de påverkar färg och genomsynlighet analogt med att dimma och mjölk (kolloider!) är vit.

  Absolut 100% silverjoner är då 100 – 1000 gånger mindre och syns därmed inte. Där finns ett par metoder att framställa en lösning med silverjoner, båda med diverse undervariationer. En vanlig variant innebär två silverelektroder anslutna till en strömkälla och nedstoppade i rent vatten. Ag+ avges från den ena staven och vandrar över mot den andra. Det tar en stund innan de första når fram, men sedan är det meningslöst att fortsätta då koncentrationen av Ag+ i vätskan inte längre ökar, det som i fortsättningen avges från ena staven motsvaras exakt av det som tas upp av den andra. Därav att s.k. elektrokolloidalt silver når ett rätt lågt koncentrationstak, någonstans runt 10-20 ppm, minns inte exakt.

  Använder du en 500 ppm lösning behöver inte jonandelen vara särskilt stor och grundfärgen kan störa observationen av silverkloriden när du gör fällningsförsök med salt. Kudos för att du testar!

  Silverjonen har tappat 1 elektron och betecknas Ag+, klorjonen Cl- har en i överskott. När de slår sig samman bildas synnerligen svårlöslig silverklorid AgCl. Googla gärna på lösligheten i vatten.

  OT: Finner du produkt som skummar när du skakar flaskan är det ett silverprotein. Sådana kan ha oerhört höga silverkoncentrationer däremot inte nämnvärt som joner.

 77. 77

  #57 Sven Erik Nordin

  ”För övrigt har ju Jala i sitt inlägg # 37 givit en länk till uppgifter som borde ge svar på alla dina frågor i detta ämne (så jag förstår om du sorgfälligt undviker att gå in på länken). Om du missat den, så får du den här igen: https://www.vaken.se/kolloidalt-silver-funktion-och-erfarenheter/”

  Tack för omtanken, men den och andra liknande sajter gav mig anledning att fundera och skriva i ämnet, del 1 från 28/9-16. Sista inlägget om Den Mexikanska bröstcancerstudien avslutas med en länksamling till de 18 tidigare delarna. https://matfrisk.com/2015/05/14/silver-del-19-brostcancer-i-provror/

  Jag har, i motsats till vad du tycks tro, sorgfälligt läst artikeln du länkar till även om jag inte kommenterat varje aspekt.

 78. 78
  sten bjorsell säger

  75 Erik Edlund,
  Som sagt inget mer faller ut efter flera timmar med kloridjoner. Altså inga silverjoner i lösningen.
  Dessa som sagt helvita väl synliga mycket svårlösliga föreningar bildas snabbt av silverjoner och klorider.

  Är du lika intresserad av skadliga sidoeffekter av statiner och långtidsanvändning av de flesta vanliga medicinerna som förskrivs vid högt blodtryck, efter stroke, insulin eller vacciner?
  Om svaret är ja, posta gärna utredningar om dessa också.

 79. 79
  Kenneth Thorberg säger

  @ E Edlund

  Du påstår dig inte göra nåt ställningstagande för eller emot preparatbranschen.

  Ändå kan du inte hålla dig från att använda det nedsättande epitetet silvernasare ?

 80. 80
  XMargareta säger

  Det är med högsta sannolikhet joner, som har de eftersökta egenskaperna.

  Kolloidalt silver är ett missvisande namn.

  Låt inte detta bli orsak till missförstånd

 81. 81

  #77 sten bjorsell

  Jag började min första blogg 2006 på Passagen, samma ställe som Annika Dahlqvist. Med tiden fungerade det bloggverktyget allt sämre och gick upp i rök. Numera driver jag sedan några år matfrisk.com, välkommen.

  #78 Kenneth Thornberg

  Det är svårt att ständigt vara konsekvent. Jag undviker, så gott det går, att använda ordet ”läkemedel” och är lätt återhållsam med ”mediciner”, de ersätts ofta med ”preparat”.

  Men du har rätt jag borde ha skrivit kemikalie- snarare än preparat- i detta fall. Tack för påpekandet, jag ska försöka hålla det i minnet fortsättningsvis.

 82. 82
  Göran Sjöberg säger

  Den som kritiserar användningen av kolloidalt silver och svamlar om silverjoner i samma andetag är inte värd att ta på allvar i sin argumentering, i alla fall inte av en gammal kemist/metallurg som jag själv.

  Hon som doktorerade i Uppsala på att använda ”silver” för ett tag sedan verkade förstås inte ens förstå skillnaden mellan joner och metaller. För mig säger detta en hel del om sådana påhopp från etablissemangets representater och där den här senaste verkar väl falla in i mönstret. Vetenskapen är långt borta i mina ögon.

  Dom verkar inte ha så mycket att komma med när man väl skrapat lite på ytan.

 83. 83

  Kolloidalt silver är ett ämne som debatteras, där alla parter inte vill framträda, och då anlitar de lobbyföretag, för att sprida negativ propaganda i ämnet, där de försöker vidga marknaderna för vissa
  läkemedel. Ett av de företag som anlitats om Kollodialt är ”American counsel for Science an Health(ACSH)”.
  En av deras ”vetenskapliga rådgivare” Stephen Barrett har publicerat denna artikel: https://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/PhonyAds/silverad.html
  Fördelen för företagen som beställer artiklar av ACSH är att de inte behöver ta ansvar för det som sägs. Därför kan de sprida vilka grova misstänkliggöranden som helst. För de som står för påståendena är ”oberoende vetenskapliga rådgivare” så de som är ansvariga för påståendena kan inte stämmas för desinformationen. Men det har emmellanåt läckt ut vilka som ”donerat pengar”till ACSH, och den informationen kan man hitta på ”Sourcewatch” . Se vad Sourcewatch säger om ACSH som S. Barrett är knuten till. https://www.sourcewatch.org/index.php/American_Council_on_Science_and_Health

 84. 84

  För oss (möjligen är jag ensam i detta kunskapsrika LCHF-sällskap) som inte är naturvetare, ännu mindre kemister eller medicinare skulle det vara bra med lite enkla råd om dosering. Jag följer anvisningarna gällande utspädning på flaskan (Ionosil), men förstår, efter läsning i denna blogg, att innehållet kan användas på flera sätt och i olika mängd/utspädning.

  Alltså: hur använder ni Kollodialt silver (Ionosil) vid olika sjukdomstillstånd och/eller för dagligt bruk och ”underhåll”? Tack på förhand!

 85. 85
  Annika Dahlqvist säger

  84 Hans Nilsson
  Eftersom KS är ett alternativpreparat finns det nog ingen utarbetad doseringsanvisning. Jag brukar rekommendera ca 15 ml (outspätt) ca 5 ggr dagl, gurglas runt i munnen och nedsväljes i småportioner för att tas upp bättre av mun- och matstrupsslemhinnan. Detta vid behandling av infektionssjukdom eller cancer. Efter tillfrisknande från cancer kan man fortsätta med 15 ml 2-3 ggr dagl för att förebygga återfall.
  Andra synpunkter på detta?

 86. 86

  82
  Göran Sjöberg.
  Jag bara väntade att du skulle dyka upp ställa allt till rätta. Har skapat en tråd i Kostdoktorns Forum
  där jag länkar hit. Skall bli intressant och se om det finns några åsikter på forumet.

 87. 87

  85
  Annika Dahlqvist
  När jag var aktiv användare av KS så drack jag nog ca 1dl outspädd dagligen. Numera känner jag inget behov av KS men jag skulle inte tveka att dricka även större mängder om det skulle behövas.

 88. 88
  XMargareta säger

  När man vill ha reda på dosering, så får man se på s.k. ”successtories.” Så gjorde vi/jag.

  Annars är detta en länk till sk säker dosering.
  https://www.silverfacts.com/safety_chart.pdf

 89. 89

  Tack Annika och Margareta! Successtories låter bra. Verkar dock inte som länken fungerar.

 90. 90
  XMargareta säger

  Ok, men googla då silverfacts.com och sök safety

 91. 91
  olle holmqvist säger

  # 82 Göran S.:
  ”Den som kritiserar användningen av kolloidalt silver och svamlar om silverjoner i samma andetag är inte värd att ta på allvar i sin argumentering…Hon som doktorerade i Uppsala på att använda ”silver” för ett tag sedan verkade förstås inte ens förstå skillnaden mellan joner och metaller”.

  Göran är frikostig med värdeomdömen och betygssättning av andra. Kanske kan det kompletteras med ett försök att pedagogiskt förklara ”skillnaden”: Atomer har elektroner kretsande kring kärnan. Vid lika antal ”+”posittroner, i kärnan, och ”-”elektroner råder balans och vi har elementär -”ren” metall som vi brukar se den.. Elektronerna sitter dock lite löst och kan avges eller tas upp.. Metallen blir då laddat = i jonform, ofta som ett salt.

  Benägenheten att avge anges i elektronvolt. Ju lägre värde, desto lösare sitter elelektronerna.
  Metallisk koppar har värdet 0,34 och metalliskt silver 0,80.Vid kontakt i vatten släpper metallisk koppar sina mer släppbenägna elektroner till silvret i jonform (t rx silvernitrat) i vattnet, som tvingas ta emot dem. Silvret går från jonform till neutralt, metalliskt och ett ”silverträd” växer fram på kopparbläckets yta. Samtidigt blir koppar till jonform, löses upp i färgar lösningen blå.

  Kolloidalt silver är metalliskt, neutralt men blir till jon-silver vid kontakt med ämne som har
  lägre värde på elektronpotential.. Substanser med värde lägre än silvrets 0,80 kan därför i princip omvandla ”kolloidalt” – metalliskt silver till silver i jonform. Intressanta frågor blir då vilka fysiologiska effekter det senare skulle kunna ha om det i t ex tarmen kommit i kontakt med sådant ämne.

  Aspiranter med lägre värde än 0,80 är t ex många järnföreningar som kommer med maten, eller från gjutjärnspannor och mycket annat. Värdefullt kunde vara en översikt över i vad mån kollodialt silver under tarmpassagen kemiskt omvandlas till silverjoner efter kontakt med sådana ämnen.
  Samt ev. fysiologiska effekter.

 92. 92
 93. 93

  Erik Edlund
  Visst har du bra frågor ur ett strikt kemiperspektiv men gå ut på nätet och sök själv
  på de positiva sidorna vettja.

  Jag har botat och bättrat bl.a fetma (LCHF) och herpes simplex (JOD, Silver) fick tipsen om detta från vettiga källor på nätet, bl.a denna site.

  Ytterligare exempel: Farsan min över 90 år har KOL och hade influensa förra veckan, han var riktigt dålig, fyra dygn sömnlös och hostandes, ambulansen var ruskigt nära att vi ringde, jag gav honom en flarra Detoxadine (Jod) och han kunde äntligen sova, fyra droppar var annan timme i ett glas vatten. Starka antibiotika som han redan åt hjälpe inte som de gjort tidigare gånger, antagligen resistenta basillusker som jod dödade. jod skapar f.ö inte resistens.

  En förklaring till detta ”mirakel” är att jod sätter sig i slemhinnorna i kroppen och dödar allt dåligt därifrån, gäller bara att ha tillräckligt. Det jag hittat i gamla läkarmanualer från tiden innan att jod blev ”farligt” med Rockefeller et.al visar att detta är en glömd medicin kanske mera effektiv eller lika kraftfull som silver, Jod beskrivs fungera lika bra invärtes som utvärtes. varför man inte forskar på detta är för mej en gåta.

  f.ö anser jag att Livsmedelsverket bör förstöras.

 94. 94
  sten bjorsell säger

  Hittade faktiskt vad jag förstår oberoende studier om Kolloidalt silver.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5413307/
  Med bilder av uppläkningseffekt av sår på möss i olika stadier med olika koncentration och utan silver och ”gentamicin”, vad det nu är. Klara skillnader!

  Här en överblicksartikel innefattande länkar till studier från hela världen.
  https://biosilblog.com/2015/12/07/colloidal-silver-world-wide-praise/
  Varje artikel har en studiereferens, som jag inte hunnit kolla.

 95. 95
  Göran Sjöberg säger

  Olle nr 91

  Man måste veta vad man talar om när man diskuterar de kemiska bindningars natur. Detta är inte helt lätt och Annikas blog är kanske inte det rätta ställe att gå på djupet i denna fråga. Jag kan själv verkligen rekommendera min favorit ”Allmän och oorganisk kemi” av Olle Hägg om du vill fördjupa dig i frågan men det är inte utan ansträngning. Mitt exemplar är gaska sönderläst sedan 1964.

  Här är för övrigt en recension av boken som jag stötte på på nätet och som jag helt instämmer i.

  ”Det finns en fantastisk bok som har följt mig ända sedan min första kemikurs på Universitetet: Gunnar Häggs Allmän och oorganisk kemi. Det är en inbunden lunta tryckt på överraskande tungt papper. Sidorna är glättade för att kemikaliedroppar ska kunna torkas bort. Färgen var i alla år densamma som lagboken, eftersom de trycktes tillsammans: först brun och sedan blå. Inga färgbilder, sånt trams! Nej, först en genomgång av den allmänna kemin och sedan alla grundämnen och deras föreningar, ordnade efter periodiska systemet.”

  Det viktigaste som jag ser det ur medicinsk synpunkt är dock att försöka förstå vad de kolloidala silverpartiklarna gör när de inlagrats i cellmebranen hos bakterier och i våra kroppsliga celler. Detta är knappast heller elementärt.

 96. 96
  XMargareta säger

  Här är den omtalade Altmanstudien, som sägs ta upp vart silvret tar vägen i kroppen.

  file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/VG1B41OJ/AltmanStudy.pdf

 97. 97
  XMargareta säger

  En snabb genomskumning av Altmans rapport tycks ge vid handen, att det mesta silvret kommer ut via urinen, vilket antyder, att det väl tas upp via blodet.

  En betydligt mindre del kommer ut via avföringen.

 98. 98
  XMargareta säger

  91 Olle

  Bra pedagogik i ditt inlägg borde tala om protoner i stället för positroner.

  95 Göran. Min Hägg är brun.

 99. 99
  Göran Sjöberg säger

  XMargareta

  Den första utgåvan var som sagt brun.

 100. 100
  olle holmqvist säger

  Till XMargareta : skrivfel,
  menade protoner. (positron är en fri proton i strålning) Ville gärna berätta upplevelsen – att begripa det fascinerande med ”redox-potential” ett uttryck som skrämmer många uppåt väggen. Det – går – att begripa, och belöningshormonerna rasslar härligt när ”poletten” trillar ned.(liknas ibland vid något mer somatiskt: – det ”går” för hön)

  Till Göran
  Mina två böcker är ”Stora Hägg” Av – Gunnar – Hägg, 1968. p 397 förklaras begreppen, men knappast pedagogiskt Den andra är ”Lilla Hägg” Kemisk reaktionslära 1969, redoxprocesser
  p 171. (OT: När Göran tillvitar akademiledamoten Hägg förnamnet ”Olle” tstf ”Gunnar”, är det
  ex på Freuds ”Vardagslivets Psykopatologi” ? – jag tackar och tar emot i så fall).

  XMargareta hoppas och tror jag, (liksom jag), anser till skillnad från Göran ?, att det är både görligt och önskvärt att den här kunskapen, trots ”göranska djupet” vore allmänkunskap > Elektroner är bundna till sina atomkärnor i olika hög grad. De som sitter lösare i förhållande till andra, t ex de i metallisk koppar i förhållande till elektroner i silver i silver-nitrat – de förra avger då till de senare. De förra, kopparn går från metallisk till jonfom, -silvret, tvärtom, från i vätskan upplöst, ”osynligt” nitrtat-salt – till synlig metallisk substans..

  Alltför ”djupt” för alla, utom för de heroer som ”sönderläst” Stora Hägg?

  Kolloidalt = metalliskt silver kan i kontakt med annan substans med lägre värde på sin grad av bundenhet (elektronvolts-.tal) bli till silver i jonform. Ska öka min allmänbildning gm a försöks förstå om kolloidalt omvandlas till silver i jonform efter intag – i fysiologisk betydenhet.
  Dock varning för Wiki, måste alltid dubbelkollas.
  (https://www.newyorker.com/books/page-turner/an-open-letter-to-wikipedia)

  https://www.youtube.com/watch?v=dC41uXYb7Dg

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa