Kriget mot allt liv

Inlägg av Lars Bern.

 

Comments

 1. 1

  Superbra beskrivet av Lars Bern, han är en riktig pedagog!

 2. 2

  Den bästa beskrivningen hittills av fotosyntesen och det biologiska kolkretsloppet. Totalförståelse av Moder Natur på två minuter. Något som alla måste läsa och förstå!

  Tyvärr avslutar han med att koppla det ultimata medvetandet till ”framtidshoppet” Trump. Som ska krossa myndighetskorruptionen, som vi ju alla hatar och vill stoppa. Tyvärr förstår inte alla att Trump är en falsk populist, som har förstått att utnyttja vårt nyvaknande medvetande om industrins inflytande på maktsfären och därmed får han oss att tro att kapitalismens inflytande därmed skulle minska i vår samhällsstruktur och att ett uppriktigt sökande efter seriös vetenskap skulle ta vid.

  Jag tror att allt det är lögner för att komma till makten. Väl där verkar det som att varenda beslut som tas är ett beslut som man kan förvänta sig av en rasistisk, fascistisk psykopat/sociopat. Finns det något överhuvudtaget som indikerar att Trump INTE är en ny Hitler, 666, Antikrist? Samma populism finns i Sverige. Långt till höger om samarbetsvilliga moderater. Nästa val får de makten. Då är det dags att tystna och gömma sig.

 3. 3

  Det behövs en slev för att röra om i grytorna. Tråkigt nog så används ordet populism som om det skulle vara något annat än folket. Se population.
  Hittills kan jag inte se att något parti har brytt sig om vad folket vill.

 4. 4

  Analysen är förstås korrekt. Men trots att Trump av misstag råkar ha rätt i ett par sakfrågor lär han inte bli någon som frälser världen. Med honom som president i USA känner jag mig lika trygg som om jag bodde intill ett krutförråd, där en treåring leker med tändstickor!

 5. 5
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Vi har så lätt att tänka i höger och vänster och själv anser jag mig själv sedan 50 år som klart ”vänster” i traditionell mening. Som bekant har jag inga problem med att utnyttja mina demokratiska rättigheter och demonstrera på gator och torg mot det jag anser vara sjukt i vår värld. Jag tror inte att någon tvivlar på min inställning. Och Lars Bern lär nog vara på andra sidan av denna ”klassiska” skala men jag vill ärligt säga att jag i stort sett håller med om alla hans analyser av världen.

  Vad han i mina ögon framför allt har förstått är hur ”helheten” fungerar i världen och hur de verkliga oligarkerna, Rockefeller och nu den ”nye” Soros för att nämna två, har lyckats få den ”klassiska vänstern” som sina egna vapendragare – inte minst genom media. Dessa oligarker är definitivt inga ”idioter” – tvärtom strategiskt långsiktiga i sin verksamhet för att skapa motsättningar och uttnyttja dessa till sin fördel. Vänstern har helt enkelt förvandlats till ”nyttiga idioter” som Lars uttrycker det och jag håller faktiskt med honom även på den punkten.

  Det intressanta med Trump är i mina ögon att han utmanar dessa verkliga oligarker och på deras egen hemmaplan. Dessutom tar han strid mot massmedia. Om man nu verkligen tar sig tid att lyssna på några av hans tal, och inte bara bedömer honom efter vad vårt berömda massmedia anser om honom, så framträder han knappast som någon ”treåring” med tändstickor vid ett krutförråd – tvärtom är han mogen och saklig.

  Om jag nu inte har missuppfattat något så försöker han faktiskt minska ned de internationella motsättningarna mellan stormakterna. Han framträder ju faktiskt som en ”kompis” till Ryssland. Dom har nu äntligen tillsammans bombat IS ställningar och det har de knappast gjort tidigare och jag gråter själv inte över detta.

  Jag är idag övertygad om att världen skulle ha varit mycket mer hotfull om Soros storfavorit Hillary Clinton hade kommit till makten.

  Apropå hälsa och en korrupt medicinsk värld har han även här tagit strid mot Rockefellers anhang genom att ta tag i vår tids kanske största medicinskandal – detta med påtvingade vaccinationer av spädbarn i massomfattning. Här har han vad jag förstått tillfrågat en av de främsta vaccinmotståndarna i USA om att leda en kommission för att undersöka säkerheten med tanke på den galloperande autismen.

  Var stridslinjerna kommer stå kommer nog klarna ganska snart.

 6. 6

  Jag har verkligen den största respekt för Göran Sjöbergs kompetens på olika områden. Men om han verkligen menar att Donald Trump är ”mogen och saklig”, då är jag inte med längre. För mig är Trump närmast ett skolexempel på en omogen, narcissistisk person med psykopatiska drag och närmast totalt i avsaknad av impulskontroll och helt oberäknelig – d.v.s. ganska nära en treåring. Jag har svårt att se att han skulle ha någon genomtänkt strategi i något avseende – annat än att i alla avseenden gynna sig själv. Att det sedan finns andra ”galningar” som Soros, Rockefeller och andra ändrar inte min uppfattning om detta. Trump är en blivande despot som kommer att åstadkomma mycket elände i USA och övriga världen – och han tycks inte ens ha uppfattat att hela världens ekonomier numera är sammanvävda i ett så intrikat nät att varje försök att isolera USA från resten av världen är totalt dömt att misslyckas. Om Trump i sin personlighet har egenskaper som mognad och saklighet, så måste jag säga att han lyckas dölja dem oerhört väl! ”var stridslinjerna kommer att stå kommer nog att klarna snart” – ja, det håller jag med om… Och jag bävar inför det klargörandet!

 7. 7

  De sista meningarna i Berns inlägg var onödiga. Presidenter kan och bör hyllas och kritiseras för vad de gör, men att uttalat knyta förhoppningar till en nyvald mycket kontroversiell ledare, som Trump, är inte bra. Inte i alla sammanhang. Inte i denna högintressanta och, så vitt jag kan bedöma, i övrigt vederhäftiga blogg om kost och hälsa.

  Samma sak gäller media. Det finns reportage som är osakliga och journalister som är dåligt pålästa, kanske har en egen agenda, är lata eller ointresserade av ämnet. Dessa ska kritiseras. Men journalistiken står i folkets tjänst. Uppdraget är att granska verkligheten, förmedla fakta och relevanta omständigheter, inklusive tveksamheter. På ett konsekvensneutralt sätt. Det är minst sagt oroande att den nyvalde presidenten, och andra, också i denna blogg, inte verkar förstå det.

 8. 8
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Tror ni att det här är en ”treårig” president som är i farten igen?

  https://yournewswire.com/trump-flu-shot-scam/

  Jag ställer upp bakom det han säger i alla fall. Men det är nog sant att han ”leker” med ett krutförråd då han utmanar Big Pharma.

  Jag tycker detta är positivt och att Annika också sympatiserar med detta.

 9. 9

  En president av hans kaliber behövs för att röja upp i den förljugna värld som skapats fala politiker som Clinton med flera.

 10. 10

  Även en treåring kan ibland säga obekväma sanningar. Men det gör honom inte automatiskt till en mer mogen person. Och jag skulle aldrig lämna över ansvaret för ett kärnkraftverk till treåringen (för att inte tala om kärnvapen!) – eller för den delen låta honom leka med tändstickor i kruthuset! Att man är kritisk till många av etablissemangets etablerade (och ofta helt felaktiga) ”sanningar” innebär ju inte att man automatiskt måste acceptera vilken galning som helst – bara för att han också i vissa avseenden har samma kritiska uppfattning. Att någon vuxen normalbegåvad människa kan ha det minsta förtroende för en figur som Trump gör mig djupt missmodig – och kanske delvis förklarar varför världen ser ut som en gör. Här handlar det inte heller om höger eller vänster – utan om att vi givit ämbetet med kanske världens största individuella makt till någon som inte ens kan kontrollera sig själv. Hur skulle han då kunna kontrollera (eller bidra till lösning av) något enda av de gigantiska problem världen står inför i dag?

 11. 11

  Bland oss, i vad vi kallar LCHF-rörelsen, finns mer eller mindre pålästa och drivna anhängare. För mig, som lekman, handlar synen på kost och hälsa (och politik) till stor del om förtroende. De som uppvisar, vad jag uppfattar som, klokskap, omdöme, självständighet, mod och konsekvens är värda att lyssna på. De förmedlar en orubblig vilja att på ett oegennyttigt sätt utsätta varje ståndpunkt, också synen på LCHF, för prövning, oavsett risken att hela saken i grunden äventyras.

  Förtroendet minskar om analyser och argument inte är väl underbyggda av, i tillräcklig utsträckning, trovärdiga studier och egna erfarenheter. Det faktum att den nyvalde presidenten hyser åsikter som är i linje med LCHF-rörelsens slutsater, betyder inte att han, sakligt sett, utgör ett hopp för världen. Man kan tycka precis tvärtom och samtidigt förespråka LCHF. Därför var Berns avslutning på ett, med mina lekmannaögon sett, i övrigt lysande inlägg onödigt, och i värsta fall kontraproduktivt.

 12. 12

  Jag tror inte att han är ett hot mot världen. Han har inte skapat den negativa spiral som vi lever i.
  Samma irrgångar hörde vi i samband med brexit. Personligen tycker jag en del kommentarer drar på sig ett löjets skimmer.
  Han kommer inte att lösa våra problem, det får vi göra själva. Däremot kan en hel del av vad han säger vara bra för oss. Som sagt så behövs det någon som rör om i smältdegeln innan vi blir offer för pengatörstande industrier och fala politiker.
  Ingen av oss vet säkert, det återstår att se. Personligen anser jag att mina åsikter är minst lika underbyggda som någon annans.
  Bara det att riva upp förkastliga handelsavtal.
  Börsen stiger. Kan det vara ett tecken på att det finns någon som tror på honom.

 13. 13

  Att en människa inte tagit någon vaccination, är inget konstigt. Det har inte jag gjort heller. Men att han aldrig haft influensa gör honom unik. Han är förmodligen den enda människan på Jorden som aldrig haft influensa. Eller så har han ingen aning om vad sanningen är och säger det som låter bäst och gör honom störst.

  Vad har en människa för trovärdighet om han säger att han aldrig haft influensa?

 14. 14

  Georg W träffar huvudet på spiken med sina korta rader. Tack för dem!

 15. 15

  Tack!
  Det är inte populärt att prata höger och vänster i sammanhanget. Men jag som tillhör den rebublikanska konservativa, till och med reaktionära, friliberala falangen, kan se att vi högerkonservativa ser det som djupt bekymmersamt med dessa ultrahögerfacsistiska odemokratiska hatpolitik, hos en obildad, minnessvaga folksvammel som växer fram i samhället och blir bara starkare och starkare.

  Jag tror att kampen mot ett korrumperat etablissemang redan är vunnet. Alla myndigheter har fått en blåslampa i häcken av oss lchf-are. Nu startar den underjordiska motståndskampen mot de fascister/rasister som tagit säte i våra demokratiska salonger. En ny kamp tar vid där VI inte är lika goa vänner längre.

 16. 16
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Jag tycker det hela är intressant.

  Normalt lyssnar jag inte så mycket på massmedia för att jag anser att den idag är både förljugen och fördummande inte minst när det gäller LCHF-kosten, medicinen och vår hälsa. Någon TV har jag som sagt inte sedan länge och radion är sällan påslagen hemma. Men under en fem timmars bilresa idag med bilradion påslagen fick jag en ”rejäl dos” och ”mediahatet” mot Trump var verkligen inte att ta miste på. Detta har i mina ögon gjort Trump mer intressant i mina ögon.

  Jag håller med om att det är svårt att undvika politik eftersom hälsofrågan är så politiskt laddad i grunden men att vi i möjligaste mån bör hålla oss borta från den renodlade ”höger-vänster”-politiken och istället hålla oss till sakfrågorna för att inte bli ”osams”.

  Man kan som sagt vara höger och vara LCHF-are, som Lars Bern, eller vänster som jag själv.

  Detta hindrar ju inte att man hos olika politiska företrädare kan konstatera om de stöder oss eller inte i vår kritiska inställning till det medicinska etablissemanget. Och det var faktiskt med stor förvåning jag noterade att Trump så öppet kritiserade detta etablissemang. Kritik av etablissemanget från högerkanten i denna fråga trodde jag inte själv var så vanligt.

 17. 17

  Jag kommer alldeles osökt att änka på ett känt uttryck – ”Med sådana vänner behöver man inga fiender”! Om Trump nu råkar dela några av ”våra” åsikter t.ex. om läkemedelsbolagens samvetslösa agerande, så är han ändå en person som inte borde tillåtas ha något inflytande i ett större sammanhang! Han är helt enkelt en katastrof – vilket mycket snart kommer att visa sig. Och då kommer vi att betrakta läkemedelsbolagens genomkriminella aktiviteter som en bagatell! Även om vi i dag kan tycka att det är förfärligt med alla konflikter och allt lidande i världen, så kommer vi kanske att betrakta ”tiden före Trump” som tämligen idyllisk. Det komplicerade politiska, ekonomiska och diplomatiska spel som hittills ändå fungerat ”så där” kommer Trump med sin totala brist på lyhördhet, sin egocentricitet och sin historielöshet förmodligen att helt sabotera på kort tid. Och även om vi har mycket små möjligheter att påverka, så smärtar det mig att många är så aningslöst naiva och inte genomskådar denna figur, som hela tiden i tal och handling avslöjar sig. Uppriktigt sagt förstår jag det inte. Det är övermåttan sorgligt! Men den som aldrig ser på TV kan i viss mån vara förlåten – då har man ju ingen möjlighet att bedöma hans uppträdande, kroppsspråk och agerande framför kamerorna, då han ogenerat ljuger hela världen mitt i ansiktet. Jag har inte mycket till övers för TV – men i vissa fall kan den information man får där faktiskt klargöra en hel del… Man kan ljuga med munnen – men kroppsspråket är ganska svårt att ”förfalska” (om man inte är utbildad skådespelare, och det tycks Donald Trump inte vara)

 18. 18

  Även dåliga ledare gör bra saker, klappar barn på huvudet och tänker på de sina. Även galningar förmår, genom sin opolerade, inte sällan destruktiva, galenskap, röra om i grytorna och tänka nytt. I förlängningen kan de, trots ett försåtligt agerande, bidra till att skapa nya, ögonöppnande, paradigm. Det innebär inte att de är odelat bra, om än kortsiktigt framgångsrika, ledare.

  Jag håller med om att det är bra att Trump och andra, oavsett politisk hemvist, kön, ålder, ras, religion… i befogad utsträckning, skarpt och sakligt, kritiserar det medicinska etablissemanget. Det gagnar demokratin och antagligen vår sak, synen på kost och hälsa. Men att avsluta en läsvärd artikel med förhoppningen att den, på flera sätt, tvivelaktige presidenten är den som ”vågar utmana detta vansinnets diktatur” riktar uppmärksamheten åt fel håll. Kraften i budskapet, trovärdigheten, naggas i kanten. Det är beklagligt när syftet är att öka, inte minska, antalet LCHF-anhängare.

 19. 19
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Det verkar som om ”treåringen” är väl i takt med tiden och framför allt med den ekonomiska utvecklingen i världen när han nu satsar på att bryta globaliseringstrenden och istället utveckla de egna industrierna i USA om man ska döma av den den här insiktsfulla ekonomiska analysen i ”The Economist”. Uppenbarligen är detta ett beslut som Trump har väl förankrat i verkligheten.

  Varning här för ”skarpa analyser”!

  https://www.economist.com/news/briefing/21715653-biggest-business-idea-past-three-decades-deep-trouble-retreat-global

  Dessutom råkade jag för några dagar sedan se en intervju med en oerhört intelligent kinesisk affärsman, Jack Ma, som blivit inbjuden av Trump och han betraktar knappast Trump som en ”naiv treåring”. The Economist refererar till honom på följande sätt i artikeln ovan.

  ”Jack Ma, the boss of Alibaba, a Chinese e-commerce firm, predicts that a wave of small Western firms exporting goods to Chinese consumers will go some way to reversing the past two decades of massive American firms importing goods from China.”

  Apropå naivitet och MSM ”indoktrinering”!

  Själv tycker jag idag, på samma sätt som Lars Bern, att det är beklagligt att i övrigt intelligenta människor bland oss LCHFare, som redan sett igenom hela korruptionen inom den globala läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin, inte förmår se den övergripande bilden utan faller för det imbecilla trams som massmedia ständigt matar oss med.

  Men var så säker: MSM har en agenda och etablissemanget vet vad de håller på med vilket i dagligt tal kallas för propaganda.

  Detta var för övrigt anledningen till att jag slängde ut min TV, nu för snart 20 år sedan, och istället ägnar min tid till att söka kunskap med hjälp av vårt fortfarande fantastiska internet. Där finner jag också den intressanta seriös litteratur kring mat och hälsa som tilltalar mig.

  T.ex. fann jag den bok, ”Cancer as a Metabolic Disease” av Prof. Thomas Seyfried, som jag nu åter plockade fram ur bokhyllan för studera ingående; ett intresse som just nu drivs av ett försök att hjälpa ett par cancersjuka släktingar. Det är en oerhört faktaspäckad bok som jag verkligen kan rekommendera och som jag för övrigt redan skrivit två krönikor om här hos Annika.

 20. 20

  Du stödjer också byggandet av en mur mot Mexico. Du stödjer ett avbrutet klimatsamarbete och både du och jag vet att klimatarbetet är ett miljöarbete för Naturens och människans välbefinnande. Du stödjer total exploatering av skifferolja i norra Alaska, som förstör natur och hav i gigantisk skala. Du stödjer även uteslutningen och legitimeringen av förföljelse av människor som har Islam som religion. Du stödjer även att allmän sjukvård avskaffats.

  USA’s nya väg är mot människan och mot naturen, mot spansktalande, mot muslimer. FÖR egennyttan och etnocentriciteten.

  För en ordinär vit kristen mjölkdrickare är det inte ett problem. Det kanske till och med löser deras problem. Men för Georg W., invandrare med sympatier för muslimsk religion och ständigt i oförskämd opposition, är det riktigt mörka tider. Jag undviker hysterin så mycket jag kan och kan inte sägas vara speciellt informerad. Men mörkrets krafter går inte att ta miste på.

  Ni som gillar Trump, red ut hans mörkare sidor här inför oss? Vi vill veta hur ni tänker?

 21. 21

  Jag använder mig av sunt förnuft. Jag föreslår att du läser igenom 82 kommentarer hos Lars Bern.
  Många av namnen är klickbara och du kommer till intelligenta människor.
  Här inne finns det även klickbara namn och man hamnar på en tom blogg ( säger en del om kommentarerna ), ett annat klickbart namn så hamnar jag hos gravatar.
  Du kanske lär dig något om klimatet och annat nyttigt.
  Det är dags att kliva ur barnkläderna och växa upp.
  https://anthropocene.live/2017/01/25/kriget-mot-allt-liv/#comments

 22. 22
 23. 23

  Gilla Trump? Det kanske man inte alls behöver göra, däremot är det nog alldeles utmärkt att man är misstänksam mot hetsjakten på Trump på medierna.
  Men vad jag framförallt tycker är att vi inte ska föra någon debatt här på Annikas blogg om Trump,
  vi är nog för dåligt informerade.

  Genom årens lopp har jag lärt mig att det som man tror att man vet har visat sig vara fel, däremot det som man prövat på sig själv och därmed vet, fast andra tror att det är fel, kan vara rätt.

 24. 24
 25. 25
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Nu handlar den här tråden om ”Kriget mot allt liv” och det är ett stort ämne – livet menar jag.

  Detta får mig att associera till ”Kampen mot civilisationen” som är temat för Lierre Keith och hennes ”vapenbroder” Derrick Jensen när de går ut under fältropet ”Ned med civilisationen”. Jag har själv svårt för denna typ av idealistisk ”radikalitet” även om jag i allra högsta grad sympatiserar med Lierre Keith när hon vänt veganerna ryggen.

  Däremot tror jag på den typ av småskalig företagsamhet som Jack Ma tydligen förespråkar med företag med typ 13 anställda om jag förstod honom rätt – lokal farmers t.ex. Tydligen vill Trump att Ma ska dra igång sådan verksamhet i USA i stor skala för att sätta fart på ekonomin.

  Jag tycker som sagt att det hela ska bli mycket intressant trots att Soros, Monsanto/Bayer, Rockefeller och det övriga etablissemanget inte verkar gilla idéerna om lokal produktion..

 26. 26

  Jag håller med Savoi; vi ska inte ”…föra någon debatt här på Annikas blogg om Trump…”. Jag tror det stöter bort såväl presumtiva som aktiva sympatisörer. LCHF-rörelsen tar skada.

  Det handlar om att ”se den övergripande bilden”, som Göran S formulerar saken. Dock ser jag, till skillnad från samme Göran, massmedia, i form av oförskräckt journalistik, som en viktig tillgång i kampen.

 27. 27
  Dr. Göran Sjöberg säger

  jala #24

  När jag nu läst detta tal förstår jag varför etablissemanget så innerligt verkar hata den här mannen. Det är inte så dåligt att stå mitt ibland alla dessa korrupta ”kålsupare” och offentligt läsa lusen av dom.

  Jag har verkligen inte varit intresserad av några amerikanska val så länge jag kan minnas så Trump har därför dykt upp som en total överraskning i min värld och speciellt som jag inte har tittat på TV under de senaste åren.

  Men nu ska jag verkligen försöka följa utvecklingen i USA eftersom jag blivit så intresserad. Detta kommer ske på samma sätt som jag gjort med medicinen under 17 år och jag kommer då att själv söka den kunskap jag behöver och inte låta mig indoktrineras av någon propaganda i MSM. Jag har faktiskt ingen dagstidning heller sedan några år tillbaka av samma anledning och jag har varken saknat TV:n eller tidningen. De är i stort sett bara i vägen om man vill ha riktig kunskap.

  Har vi någonsin lärt oss något vettigt om kost och hälsa den vägen? I alla fall har jag själv bara retat upp mig de få gånger jag tagit del av länkade program eller tidningsartiklar och konstaterar det totala ointresset för vetenskap i frågan.

  Om inte etablissemanget kommer mörda Trump skulle detta vara mycket förvånande. Nå – han verkar ha både militären och CIA på sin sida så han bör ju ha en hyfsad ”bodyguard”. Ja även Putin verkar vara på hans sida.

  Kan det vara så att Trump i grund och botten är ”kommunist”?

 28. 28

  Trump är företagare och som sådan söker han sig till folket.
  Det återstår att se vad gott vi kan ha av detta. Själv är jag inte det minsta oroad då han på ett flertal punkter slåss för bra saker.
  Att LCHF-rörelsen skulle ta skada begriper jag inte.

 29. 29
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Hans Nillson,

  Jag håller verkligen med dig angående oförskräckt journalistik.

  Problemet är att jag inte sett någon sådan journalistik inom MSM, speciellt inte i Sverige, och detta är förstås anledningen att jag nu totalt vänt MSM ryggen. Ärligt talat står hela vår västerländska massmedia mig väldigt långt upp i halsen just nu och inte minst när jag ser hur de propagerar mot LCHF. Man får ju vara nästan både blind och döv för att inte inse att MSM är en totalt korrupt propagandaapparat i händerna på oligarkerna. Lars Bern förstår detta mer än väl.

  Vid några tillfällen har jag gått in på Al Jazeera som av någon anledning ägnat sig åt sådan oförskräckt journalistik i världspolitiken. Tänk om det skulle finnas någon enda liten del av massmedia i Sverige som verkligen skulle stå upp för vår LCHF-kost med sin vetenskapliga potential att dramatiskt sänka våra sjukvårdskostnader och lidandet hos miljontals människor bara i vårt land.

  Räknas förresten LCHF-magasinet till massmedia? I så fall har jag ju förstås fel.

 30. 30

  Göran S

  Vi är helt eniga i synen på kost och hälsa, och vad som är orsak och verkan. Jag läser dina, och även Berns, insiktfulla, ofta häpnadsväckande och ganska modiga, krönikor och inlägg med stor behållning. Mot den bakgrunden är den okritiska hållningen till Trump, och misstänksamheten mot journalistiken, särskilt tråkig. Jag befarar att ni skrämmer bort en och annan som inte förmår läsa mellan raderna.

  (F ö har inte heller jag någon tv.)

 31. 31

  …den ”överdrivna” misstänksamheten (mot journalistiken), menar jag. Det är förstås mycket viktigt att läsa kritiskt, oavsett sammanhang, var och hur budskapet presenteras, t ex i böcker, tidningar eller på en skärm.

 32. 32

  Det bästa jag lärt mig, är hur man analyserar texter och jag har varit en flitig konsument och bidragsgivare till MSM genom åren. Så vitt jag vet är det bara jag som påpekat att kommentarsfunktionen i Sveriges lokaltidningar stängdes av 1 februari 2016. För att återkomma 1 mars med en betydligt reducerad yttrandefrihet. Samtidigt och en lång tid därefter, Diskuterades TTIP och ZETA överallt i Europa och arga människor gick ut på gatorna och demonstrerade. Men inte ett ljud i svensk MSM. Förrän allt var klart fram på höstkanten och plötsligt dyker det upp ledarsidor, som med lugn auktoritet förklarar förnuftiga svenska exportintressen.

  MSM har ett begränsat antal ägare och de är mycket glasklart medvetna om att det är de som skapar den allmänna tyckandet i samhället. Vi såg den enorma massmediahysterin under svininfluensan. Efteråt kunde vi konstatera att allt var en bluff! En hysteri riktad mot hela allmänheten.

  Lägger man ihop plus och minus så kan vi konstatera att MSM kan döda frågor genom att inte överhuvudtaget nämna viktiga frågor! Samtidigt kan de skapa en hysteri som delar befolkningen genom att publicera för mycket information.

  Den massmediahysteri vi nu genomgår är exempellös i historien. Ni säger att MSM är dumma och orättvisa mot Trump. Men hur mycket gratisreklam får han inte då han verkar fylla 10-15 % av det massmediala utrymmet? I vems intresse är det att han och hans ”kontroversialitet” exponeras så mycket??? Och framför allt varför krossar inte massmedia honom genom att de facto tala om för Världen vilka beslut hann fattat under sin första vecka som president??? Varför talar de inte om den politik som han genomför?

  SVAR: De, 1%-arna vill bara skapa en klyvning i samhället där en rasistisk obildad massa av högljudda misslyckade individer, huliganerna. Ställs mot den demokratiska medvetande-utvecklingen hos kollektivet och deras strävan mot en bättre värld. LCHF-rörelsens medvetandeutveckling om våra samhällsbrister är kapat och utnyttjat av rasistiska antidemokrater. Vi måste återta initiativet och ge Bernie Saunders (?) den chans som nu stulits av rasister. Han saknar koppling till 1%-arna! Trump är Rockefellers enda chans att behålla makten. Annars är det vi som krossar Rockefeller när vi avslöjar medicinkorruption och metabol medvetenhet.

 33. 33

  Ibland påminns jag, i denna och liknande bloggar, om de stämningar som rådde i mina kretsar när jag var ung. Ett ofta förekommande oförsonligt, konspirationsteoretiskt hat mot allt och alla som inte omfattade rätt åsikter. Argumenten var kraftfulla och slagfärdiga men saknade nyanser. Någon självrannsakan existerade knappast, inte heller vilja att förutsättningslöst närma sig tillvarons komplexitet.

  Att förstå verkligheten är ingen enkel sak, varken då eller nu. Det räcker inte att vara läskunnig, man måste också värdera information, lägga ihop i olika grad divergerande uppgifter, dra relevanta slutsatser. Det faktum att jag för ett antal år sedan drabbades av en del, inser jag nu, kostrelaterade åkommor ledde mig till bl a Annikas blogg. Här presenterades, som jag uppfattade saken, trovärdiga förklaringar till mina akuta problem och konkret hjälp. För detta är jag mycket tacksam.

  Mot den bakgrunden beklagar jag de okritiska hyllningarna (Trump) och de konspirationsteoretiska överorden (media) som smygit sig in. Mig avskräcker de inte, jag läser mellan raderna, men kanske andra.

 34. 34
  Dr. Göran Sjöberg säger

  George W #32

  Väl skrivet!

  De oligarker som står bakom ”Kriget mot livet” i form av det industrijordbruk som idag förgiftar både vår jord och vår mänsklighet står också bakom den vansinniga sjukvård som idag orsakar var tredje människas död och oligarker som för övrigt också står bakom MSM. Dessa oligarker är de facto Rockefeller och Soros och några till. Denna våldtäkt på världen som de står bakom går under namnet globalisering och ”humanism” och som hela vårt etablissemang ställer upp bakom.

  Om jag inte har missförstått Lars Bern så är det också dessa krafter som ligger bakom de flesta krig idag och inte minst i Syrien och som skapar våra enorma flyktingströmmar som destabiiliserar olika länder och faktiskt hela Europa i dagsläget.

  Enligt Lars Bern så är själva grundidén hos Soros och Rockefeller att just skapa motsättningar och kaos för att kunna öka sin makt i världen. Tekniken att söndra och härska kände redan romarna till.

  När Argentina förvandlades till ett enda stort förgiftat sojafält genomfördes detta genom en medveten politik av Soros med Rockefellers gillande genom att Soros först slog deras ekonomi sönder och samman och därmed tvingat bort alla småbönder från deras åkrar. Soros står också idag bakom samma politik i Europa under täckmantel av ”humanism”. Att han lyckats skapa skarpa motsättningar i Europa genom flyktingströmmarna är det nog knappast någon tvekan om.

  När jag därför nu ser att USA’s president har tagit öppen strid mot dessa mörka krafter tilltalas jag i alla fall själv av detta även om jag tvivlar på att han kommer överleva så länge till – mörkrets onda krafter är inte bara onda i sin girighet utan också mäktiga. Etablissemanget verkar ju inte ens gilla att han blivit kompis med Putin och man kan ju fundera på varför. Just nu har jag börjat fundera på om han inte bara är ”kommunist” utan också genial.

  Herregud!

  LCHF i all ära men vi har fortfarande klart mindre inflytande än USA’s president. Jag kan dock inte annat än se att hans politik på den här punkten gynnar vår egen gräsrotsrörelse.

  PS.

  Jag var nyligen och hälsade på mina cancersjuka släktingar och försåg dem med en femlitersdunk kolloidalt sliver. När jag såg den enorma mängd mediciner som sjukhuset hade försett min släkting med efter en stor operation blev jag chockad. Rena rama knarket ”mot smärta” och som han inte behöver. Han läste själv bipacksedlarna noga och blev också chockad så han tog av ren självbevarelsedrift bort de flesta medicinerna och framför allt alla starka beroendeframkallande opiater och behöll bara Alvedon. Han behövde inte mer. Han ska nu också ta KS regelbundet eftersom det är helt utan biverkningar och kanske även kan förhindra att hans cancer kommer tillbaka.

  Sjukvården är idag rent kriminell i mina ögon och det är faktiskt Rockefeller som sedan mer än hundra år förvandlat den just till en sådan kriminell verksamhet. När jag nu läser Prof. Seyfrieds bok om cancer så är det ingen tvekan om att han har samma syn på cancersjukvården som han anser kommersiellt tar livet av miljontals människor ”helt i onödan”. Att denna kriminalitet sker i namn av humanism är förstås ett genialt cyniskt drag hos de mörka krafterna.

 35. 35
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Hans Nilsson # 33

  När man läser följande om denna vaccinfråga hos Mercola är det lätt att drabbas av ”konspirationstankar”.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/01/31/anti-vaccine-shadow-network.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20170131Z2&et_cid=DM132483&et_rid=1864762651

  Jag tycker hela denna debatt är oerhört intressant och lärorik.

 36. 36

  Göran S

  Jag förnekar inte att det existerar, mer eller mindre dolda, illasinnade och destruktiva sammansvärjningar, och att det är mycket angeläget, och i demokratisk ordning, att dessa lyfts fram. Min invändning handlar inte om det. Inte heller denna diskussion, som jag ser det. Utan om bristen på kritik mot en, av rapporteringen att döma, i flera avseenden omdömeslös president, och bristen på tilltro till ett omistligt instrument för demokrati och yttrandefrihet – media.

  Det gäller att se ”den övergripande bilden”, som du väljer att uttrycker saken. Det större sammanhang i vilket synen på kost och hälsa utgör en, inte oväsentlig del, del.

  Därmed sätter jag punkt. Något mer har jag inte att tillägga i denna diskussion. Tack!

 37. 37

  Jag vidhåller att Tump tyvärr måste betraktas som en omnipotent 3-åring. Han uppträder som om han nu har fått tillgång till ett nytt dataspel – och älskar att trycka på alla knappar han når. Hans totalt sanslösa agerande kommer troligen att skapa en världsomfattande storm, och i jämförelse med den kommer Big Pharmas samvetslösa ageranden med vacciner och andra läkemedel att te sig som små harmlösa vågor… Det förvånar mig att även välbegåvade och i vanliga fall omdömesgilla personer kan undgå att se detta! Och därmed har jag sagt mitt i ämnet Trump… Några kommer uppenbarligen att bli väldigt förvånade ganska snart!

 38. 38

  Svaradoktorn – Donald Trumps installationstal finns här

  https://anthropocene.live/2017/01/20/tank-er-att-sverige-hade-en-regeringschef-som-lovade-aterfora-makten-till-folket-sa-forstar-ni/

  Kom ihåg att ingen är där hen är av en tillfällighet – för ingenting i den Kosmiska Planen sker av en slump – eller ?

 39. 39

  Göran 34 Tack <3

  Jag håller med (: Jag blir ytterligt förvånad över att Hans ser oss som konspiratoriska mot MSM.

  Hela LCHF-rörelsens historia är en kamp mot massmedia. Från början så räckte det med att Annika släppte en fjärt för att det skulle bli löpsedlar. Vi har i drygt 10 år sett hur diverse köpta professorer fått utrymme att breda ut sig och vi har fått lära oss att skriva snälla svar för att överhuvudtaget bli publicerade. Det gjorde vi så bra så de var tvungna att ta bort kommentarsfunktionen för artiklarna. Vi har ständigt blivit refuserade och censurerade. Vilket kulminerade för exakt ett år sedan och endast chefredaktören på östgötska Folkbladet hade en kommentarstråd öppen för länets tidningskommentatorer.

  Vi har "en masse" protesterat mot felaktiga och oemotsagda teveprogram. Utan att någonsin få vår demokratiska önskan om opartiskhet besvarad. Det gick så långt att chefredaktören på min lokaltidning, som börjat gilla mina kommentarer, förlorade publicisträtten till tidningens kommentarer. Så nu godkänns mina kommentarer centralt och jag har sedan censuren infördes slutat att kommentar eller skriva debattartiklar. MSM tänker inte låta läsarna använda deras tidningar för att sprida ett budskap som "någon" vill tysta ned.

  Förlåt om jag låter konspiratorisk men journalister går alla i sin "Herres" ledband och det är en oberoende friliberal bild som presenteras och vi i vår rörelse är ett stort hot mot konsumtionssamhället.

  Jag tror inte på MSM och jag tror inte på Trump! Men jag ber till Allsmäktige Gud Fader att Trump och Putin ska vara så goda vänner så Trump och Nato tar bort atombombsmissilerna och de Amerikanska elitstyrkorna från Polskt och Baltiskt territorium. För det är inte i Syrien som spänningen är olidlig, det är i Polen och de Baltiska staterna som ett mänskligt misstag idag, kan utplåna oss alla. Skulle USA ha accepterat den upprustning de nu gör längs den amerikanska gränsen? Om Trump räddar oss från ett Baltiskt kärnvapenkrig och minskar kärnvapenhotet så är han evigt förlåten. The End!

  By the way, vi har fått en ny livsmedelstrategi! Regeringen och LRF ljuvt omslingrade, lovar att göra som vi säger (:

  Först skrattar de, sedan hånar de, sedan hotar de, sedan skadar de. Det är då vi vunnit!

  https://www.atl.nu/lantbruk/nu-presenteras-livsmedelsstrategin-2/?utm_source=ATL+Nyhetsbrev&utm_campaign=6c559c3e9c-RSS_EMAIL_TWICE_1500&utm_medium=email&utm_term=0_0f8856c868-6c559c3e9c-95219537

 40. 40

  George w

  Jag är väl medveten om mediaägarnas roll; inte sällan handlar det om kommersiella (men också olika slag av ideologiska) intressen som sätts framför journalistiska. Och, som sagt, jag förnekar inte att det existerar komplotter som det finns anledning att uppmärksamma och bekämpa.

  Det är långt ifrån givet vem av oss, i den aktuella debatten, som är mest dystopisk. Jag har inga höga tankar om mediabranschen. Dock försvarar jag, så länge det är möjligt, det fria ordet och den arena för fria tankar som journalistiken utgör. Trots publicistiska inskränkningar, också i demokratiska länder, i form av påtagliga svårigheter att få gehör för idéer som ligger utanför gängse tankemönster och exkluderande åsiktskorridor. Det gäller inte bara LCHF.

  Beklagar att min debattlust väcktes ännu en gång, trots att jag lovade sätta punkt. Nu lägger jag i alla fall ner pennan… Tack för intressanta synpunkter!

 41. 41

  Tack för en, som alltid, intressant artikel Lars Bern – och även för de många tankeväckande kommentarerna. Det ska bli intressant att se vartåt det kommer att bära ..omöjligt att ens försöka att sia om som det ser ut just nu.

  En sak som är säker är att mycket står på spel för allt liv på planeten.

 42. 42

  @ 41
  Som alltid så kommer du med kloka ord.
  Tack Mayne.

 43. 43
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Det verkar nästan som vi är överens med Lars Bern om hur världen ser ut 🙂

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa