Statiner kan ge autoimmun myopati

Unn Ljøstad och  Åse Mygland Har skrivit en artikel om att de har diagnosticerat autoimmun myopati (muskelsjukdom) hos tre patienter. Patienterna fick muskelsmärtor av statinmedicinering, men smärtorna och inflammationsmarkörer kvarstod efter att statinerna satts ut.
De frågar sig nu om tillståndet är underdiagnosticerat.

 

Comments

 1. 1

  BIPACKSEDLARNA ÄNDRADES 2015

  Jag klistrar in en text från 2015 då PRAC (myndighet inom EU) förordade att bipacksedlar och produktresumeér skulle ändras inom ett par månader. Vissa företag tog betydligt längre tid på sig (tror inte att det kollas – man litar på företagen)..

  Den text som finns i bipacksedlarna är så luddig. Ingen kan förstå att man kan få permanenta skador.. Lägg märke till skillnanden mellan beskrivning i produktresumé och bipacksedel..

  Många inom vården lever i tron att statinernas fördelar vida överstiger nackdelarna.och gör allt för att övertala sina patienter att stå kvar på medicinerna trots att många mår mycket dåligt. Det är sorgligt och helt obegripligt.

  2014 publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjer för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar Man konstaterade, att många slutade med sina statiner. Man förordnade ingen nationell screening av blodfetter – däremot något som kallas ”opportunistisk screening” (bara ordet……) Man menade att många medelålders och äldre ändå brukade besöka hälsocentralen vart eller vartannat år och då kunde man passa på att ta prover (blodfetter, blodsocker) och kolla blodtrycket.

  När skall någon börja intressera sig för riskerna med dessa mediciner? .

  ——————————————————————————————————————————-

  Texten hämtad från:
  https://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/PRAC_recommendation_on_signal/2015/02/WC500182935.pdf

  22 januari 2015 EMA/PRAC/63320/2015

  Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel PRAC:s rekommendationer om signaler för uppdatering av produktinformationen Antagna vid PRAC:s möte den 6–9 januari 2015

  1. Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, simvastatin – Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) (EPITT no 18140) Efter att ha beaktat de tillgängliga beläggen från litteraturen har PRAC enats om att innehavarna av godkännande för försäljning av läkemedel innehållande atorvastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin eller lovastatin ska lämna in en ändring inom 2 månader för att ändra produktinformationerna enligt nedanstående beskrivning (ny text understruken):

  Produktresumé:
  Avsnitt 4.4 – Varningar och försiktighet: Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med vissa statiner har rapporterats i sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling.

  Avsnitt 4.8 – Biverkningar: Muskuloskeletala systemet och bindväv: Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Immunmedierad nekrotiserande myopati (se avsnitt
  4.4)

  Bipacksedel:
  Avsnitt 2: Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

  Avsnitt 4: Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Muskelsvaghet som är ihållande.

  30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom An agency of the European Union Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5525 Send a question via our website http://www.ema.europa.eu/contact © European Medicines Agency, 2015.

  Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

 2. 2

  STATINS AND ALS-LIKE SYNDROME , DUANE GRAVELINE, BOKTIPS SAMT BIVERKNINGSRAPPORTERING

  Peoples Pharmacy erbjuder en blandning av husmorstips och vetenskapliga artiklar, De har, genom åren, samlat på sig många statin-berättelser. Nedanståendwe artikel (länk) har 622 kommentarer.

  https://www.peoplespharmacy.com/2009/07/31/statins-and-als/

  Den amerikanske läkaren Duane Graveline vände sig till Peoples Pharmacy när han misstänkte att hans minne påverkats av en statin. De publicerade berättelsen och det vällde in kommentarer. Tyvärr avled Duane Graveline i somras, men hans hemsida http://www.spacedoc.com och hans böcker finns kvar. Duane Graveline arbetade hårt för att uppmärksamma patienter och myndigheter om riskerna.
  Utan Internet skulle jag inte ha en aning om det här.

  För den som vill lära sig mer om statinernas biverkningar vill jag rekommendera David Evans – Statin Toxic Side Effects. Tyvärr finns ingen liknande bok på svenska.

  För övrigt vill jag uppmuntra alla att anmäla misstänkta biverkningar samt berätta sina statin-historier för att hjälpa andra. Se nedanstående länk. .

  https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Biverkningar/

 3. 3

  Jag googlade lite och ser här på länken till Läkemedelsverket (år 2006) om biverkningsrapportering av statiner/muskelsvaghet:
  https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2006/Statiner-och-muskelsvaghet/

 4. 4

  I början på 90 talet blev jag ordinerad en statin som var ny då, men som fortfarande säljs.
  Inom 2 år var jag starropererad (grå starr) på bägge ögonen, 49 år gammal. Efter tre års skriftväxling så fick jag det godkänt som biverkan av läkemedelsförsäkringen. Tilldelades ett furstligt skadestånd på 7000 kronor. Under förutsättning att jag skriftligen lovade att inte stämma tillverkaren i USA. Ett förfarande som säkert kunnat ge bättre utdelning om man haft råd med advokatnotan!

  Skall man vara ärlig så är det inte dumt att vara starropererad. Precisionen var ju sådär på den tiden, så jag fick ett läsöga och ett fjärröga. Eftersom läsögat var det som varit ett sk vilande öga så är jag inte störd av olikheten. När jag skall läsa så blundar jag med fjärrögat. Använder glasögon när jag tittar på TV eller skall köra bil. Sommarhalvåret när det är ljust så läser jag tidningen utan glasögon men såhär års får man ju damma av läsglasögonen.

 5. 5

  Tack Jan N för Din berättelse – så värdefullt.

  Det är känt att det kan ta många år innan misstänkta biverkningar kommer in i bipacksedeln, vilket även Peoples Pharmacy i USA skrivit om (se länken).

  https://www.peoplespharmacy.com/2013/09/22/statins-and-cataracts-why-did-it-take-so-long-to-uncover-this-connection/

  Jag gick in på http://www.fass.se för att kolla bipacksedlarna. Jag sökte på
  Zocord =ingenting om påverkan på ögon.
  Sökte även på kopian simvastatin (två leverantörer – finns många fler)
  = ingenting om påverkan på ögon

  Jag kollade också
  Lipitor = dimsyn + synstörningar .
  Sökte även på kopian atorvastatin (två leverantörer – finns många fler)
  = dimsyn + synstörningar’

  men alltså – ingenting om starr.

  Förr om åren kunde man gå in på http://www.fass.se och söka på en viss biverkan/viss medicin tre år bakåt i tiden. Sedan kunde man skriva ut en lista där det klart stod när viss text hade tillkommit i bipacksedeln. Det var bra och gav en bild om de förändringar som kommit till sedan medicinen godkänts.

  För ett par-tre år sedan ”moderniserades” Fass-sidan och i och med det kunde man inte längre få fram långtidsinformation. Jag är osäker på om det är tre veckor eller tre månader som man kan se nu. Inte alls samma sak. Man kan ju spekulera varför den här ”moderniseringen” ägde rum.

  Jag vill påminna att alla bipacksedlar är ”färskvara” som ändras över tid. Kolla datum längst ned. Har datumet ändrats för samma medicin/samma leverantör – har texten ändrats.

  Om man misstänker biverkningar kan det vara bra att söka fritt – googla t.ex.
  Jag upptäckte att min pappa hade förskrivits en medicin som redan var indragen i England på grund av allvarliga (dödliga) biverkningar.

  Min syster hade förskrivits en anti-inflammatorisk medicin som det bl.a. gjorts reklam för på Läkartidningens hemsida. Det visade sig att den inte var godkänd i USA på grund av allvarliga hjärtbiverkningar. .

  Fler borde läsa Riksrevisionens rapport – Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? (RIR 2016:9). Man kan ladda ned den från hemsidan eller beställa den (gratis) .

  .

 6. 6

  I stort sett ren idioti stoppa i sig dödliga mediciner!

 7. 7
  ByPass x2 säger

  Har själv kastat samtliga s.k. ”mediciner” fr.o.m. februari 2015 efter att ha blivit medveten om alla NEGATIVA biverkningar (tack vare internet!).

  Efter by-passoperationerna 1987 och 1996 har min dessförinnan relativt goda hälsa över tid brutits ner av bl.a. hälsovådliga statiner, betablockerare, blodförtunnande och blodtryckssänkande ”mediciner”.
  Men sedan min ”medicin”-bojkott började har de flesta muskel- och ledsmärtorna klingat av och försvunnit — kvar återstår begränsad rörlighet med mindre smärtor i hals och nacke.

  Efter nästan 30 års statin-FÖRGIFTNING är den kvarvarande och värsta bieffekten ett gravt försämrat korttidsminne. Även långtidsminnet är skadat men inte fullt så illa.
  Så det har blivit en hel del Notis-lappar skrivna genom åren och uppsatta på lämpliga ställen…. ☺

  En annan ”dold” negativ bieffekt är att det inte går att bygga upp konditionen samtidigt med statin-”medicinering” — inte ens redan en god kondition kan behållas vid fortsatt träning utan den bryts ner och försvinner.
  Kunde inte begripa varför jag knappt orkade genomföra de dagliga 8km Power-Walk-promenaderna på slutet — blev bara tröttare och tappade muskelmassa med tiden och orkade knappt ta mig upp för trapporna efteråt.
  Efter ”medicin”-bojkotten blev konditionen snabbt bättre och muskler och ork återvände — är numer knappt andfådd efter 8km-passen och hade i morse 121/79 i BT och 94 i puls direkt efteråt. Vilopulsen är normalt 65-70…

  Har istället ersatt de kriminella Big Pharma-företagens livsfarliga ”mediciner” med LCHF-kost kompletterat med mineraler och vitaminer (B12-, C- & D3-vitaminer, Omega-3, Magnesium, MSM (inte Main Stream Media!), Bikarbonat, Q10, Arjuna och Kolloidalt silver).
  Har inte haft minsta lilla krämpa eller åkomma sedan bojkottstarten, undantaget ovan nämnda….

  Ja, tack gode Tor & Oden för att internet finns, med sajter som t.ex. denna och Andreas Eenfeldts Kostdoktorn, med dess många kloka och tankeväckande — kända som okända — skribenter!!
  Utan internet hade min framtid ganska säkert blivit både kort och mycket mörk…

 8. 8

  7 ByPass x2

  Bättre kan det väl inte sägas! Tack för din redogörelse.

 9. 9

  Ja vi måste nog tyvärr börja inse att vårt samhälle ruttnar inifrån och att det är en process som pågått i decennier. Syftet med dagens sjukvård är inte att göra och hålla oss friska utan motsatsen. Och man har hjälp av livsmedesbolagen, media, offentliga verk och det vetenskapliga etablissemanget. Därmed inte sagt att de som ingår i systemet är medvetna om det. Och som tidigare i historien så hänger en förändring på att några få insatta modiga män och kvinnor som Annika Dahlqvist, Uffe Ravnskov, Erik Enby mfl vågar ställa sig upp och säga sanningen – Kejsaren är naken.

  Medias rapportering är numera fullständigt världsfrånvänd och ingen i systemet vågar säga något med risk att förlora sitt uppehälle. Undrar ni vad som händer i Syrien tex? Det får ni inte veta via TV, radio och tidningar.

  https://youtu.be/Zj7yzpeXWEw

 10. 10

  Bokmal!

  Biverkan på ögon är vad jag vet rätt ovanliga. Jag var veterligen det första kända fallet i Sverige. Grå starr hade uppträtt på Beaglar vid djurförsök i England. Min läkare som ordinerat detta beordrade mig att sluta ta medicinen. Då förbättrades min syn tillfälligt. Att jag till sist fick rätt hos läkemedelsförsäkringen berodde nog på noggranna anteckningar som jag förde sedan problemen uppstod. Men de var rätt mariga att ha med att göra . Jag hade enskild firma på den tiden så jag blev tvungen att leverera 3 års årsredovisningar, BR +RR och bokslut och utdrag ur bokföringen. Det var en hög på ca 15 cm. Och 34 månader av skriftväxling1
  🙂

 11. 11
  Hanveden säger

  Farmakogenetisk analys kan avslöja risk för statinbiverkningar!

  Ur texten:
  Flera faktorer, såsom genetiska varianter, behandling med läkemedel som påverkar statinmetabolismen, hög ålder, sjukdomar (nedsatt lever- och njurfunktion, obehandlad hypotyreos, muskelsjukdom, multiorgansjukdom), kvinnligt kön, större kirurgiskt ingrepp eller trauma, kraftig fysisk aktivitet, infektioner och stort intag av grapefruktjuice, har uppgetts öka risken för statininducerad myopati.

  Lägg märke till kvinnligt kön…

  mLCHFh B-)

  https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2013/05/Farmakogenetisk-analys-kan–avsloja-risk-for-statinbiverkningar/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa