200 läkare och hälsopersonal i Kanada har skrivit öppet brev till regeringen

Marika Sboros berättar om hur 200 läkare och annan vårdpersonal har skrivit ett öppet brev till regeringen där de efterfrågar kostråd som innefattar alternativet Lowcarb (LCHF) som ofarlig metod till bättre hälsa och viktkontroll.

Hoppas att detta initiativ sprider sig till andra länder.
I Sverige har ju Socialstyrelsen redan 2008 godkänt LCHF som kostalternativ, även om kostrådsetablissemanget energiskt försöker förneka det.

 

Comments

 1. 1
  Lena Kvarnström säger

  Delat på FB och hoppas att mina släktingar (kolhydratätare) får sig en tankeställare igen.

 2. 2

  ”…kostrådsetablissemanget energiskt försöker förneka det.”

  Eftersom den sakliga underbyggnaden är enorm och oförneklig och har historisk underyggnad sedan ett halvt sekel, så har vi länge hoppats på en förklaring som går utöver klyschor och spekulation. Det är en uppgift för socialpsykologer och idéhistoriker, snarare än avfällingar från den officiella läran. Det är också en uppgift för mediafolket, vars uppgift är att ställa maktens människor till svars.

  Vi har iakttagit det här i tio år nu och inte sett en antydan till diskussion i ett sådant perspektiv. Hur kommer det sig? Något liknande i något annat nutiuda samhällstema finns inte.

 3. 3
  Annika Dahlqvist säger

  2 Piltson,
  Det ska vara myter som den globala uppvärmningen, veganrörelsen, etc i så fall. Fler förslag?

 4. 4

  En fråga är varför talar inte fler inom vården för lågkolhydrat kost till överviktiga och typ 2
  diabetiker, då det är helt OK att göra det enligt lagar och förordningar, och vad bör göras
  för att ändra det.

 5. 5
  Annika Dahlqvist säger

  4 Helge,
  De som arbetar inom vården är utsatta för en enorm propagandaapparat om att det är farligt att äta LCHF, och antydningar om att man kan bli delegitimerad och avskedad om man förespråkar det.

 6. 6
  Hanveden säger

  Anmälarna leg.dietisterna Christina Svanström och Marlene Olivares-Dahlby och dåvarande ordförande i dåvarande ordförande för Dietisternas riksförbund Elisabet Rothenberg vägrade rätta sig efter Socialstyrelsens frikännande från anmälan.

  https://www.kostdoktorn.se/wp-content/2008/01/lcarende1.pdf

  https://www.kostdoktorn.se/wp-content/2008/01/berneyttrande1.pdf

  Ur yttrandet: ”Fråga : Är denna behandling i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?
  Svaret på frågan är ja, med reservation för att den vetenskapliga basen i form av
  randomiserade kontrollerade studier är mycket smalare än för koster med ett högre
  kolhydratinnehåll och att långtidsstudier (> 1 år) saknas.”

  Det är dags att anmäla dietister och nutritionister för att de inte har gjort de randomiserade kontrollerade studier som saknades 2008…

  mLCHFh B-) .

 7. 7
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Att kejsaren är naken blir mer och mer uppenbart för allt fler inom sjukvårdssystemet över hela världen. Frågan är vid vilken tidpunkt som etablissemanget drar öronen åt sig och hävdar att man alltid förespråkat LCHF.

  Vad som förvånar mig är att man inte refererar till det svenska ”godkännandet”.

 8. 8
  Hanveden säger

  Tillägg till # 6
  Detta har sjukvården inte gjort: ””Mot bakgrund av att det saknas resultat från långtidsbehandling med
  ”lågkolhydratkost” vill Socialstyrelsen betona vikten av att längre tids
  randomiserade uppföljningar/studier genomförs och att dessa har godkännande
  från forskningsetisk nämnd.””

  Det var synd att inte Socialstyrelsen då 2008 krävde att sjukvården och dietisterna skulle utföra sådana…

  Här är det kanske möjligt att anmäla varför randomiserade uppföljningar/studier inte genomförts.

  Istället har Dietister kritiserat Socialstyrelsens beslut: ”Elisabet Rothenberg dåvarande ordförande för Dietisternas riksförbund.
  – Det är mycket möjligt att det var dietister som stod bakom den aktuella anmälan, men förbundet gjorde det inte, säger Elisabet Rothenberg.
  Ändå reagerar hon starkt på Socialstyrelsens yttrande.
  – Det är ett mycket märkligt yttrande. Det finns inte tillräckligt med evidens för att ändra kostråden. Dahlqvists råd går på tvärs med både europeiska guidelines och svenska näringsrekommendationer för hur patienter med typ 2-diabetes ska behandlas.”

  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2008/01/17/dietister-kritiserar-socialstyrelsens-beslut/

  Läs de kommentarer som kommit in till Dagens medicin bla Andreas Eenfeldt…

  mLCHFh B-) .

 9. 9
  Nisse Hult säger

  @ 4 Helge med flera

  En frisk ”patient” är en förlorad kund

  Money talks var så säker även i hyckleri landet Sverige

 10. 10

  ”inte tillräckligt med evidens”
  Förlåt, men detta är ju struntprat. Evidensen ligger i erfarenhet sedan mitten av 1950-talet och de rutiner som gällde före 1977. Var finns evidensen att kaloriräkning skulle leda till viktminskning? Erfarenheten säger ju tvärtom i tiotusentals fall (Piltsons bok, sid. 178)

  Bara dessa fyra ord vore uppslag till ett journalistiskt projekt, där man tog med dokumentation, inkl. dietlistor från 1960-talet (finns i KB:s accidenstryck. kanske även i Socialstyrelsens arkiv!) och sökte upp fru Hellenius och Livsmedelsverket. Med detta hade jag kontakt då talesmannen hette Åke Bruce – hans intellektuella ohederlighet var så enorm att jag inte fattade förrän jag senare studerat saken. Med ett gryn förhandskunskap är såna människor lätta att ge sig på, men det gör ingen.

  Jag läser vad som skrivs här då och då. Och nästan varje gång får jag utgångspunkt för en granskning men det tycks ingen annan få. Istället blottlägger folk sin personliga vånda inför eländet, vilket allmänintresse har det?

 11. 11
  Annika Dahlqvist säger

  10 Piltson,
  Dina kommentarer går ofta ut på att du är bra, och alla andra dåliga på olika sätt.
  Hur meningsfullt är det förhållningssättet?

 12. 12

  Ge gärna exempel, det där förstår jag inte riktigt. Jag avstår gärna från att skriva här.

 13. 13

  Om vi har ett ofruktsamt ”förhållningsdsätt” så torde det vara framvuxet ur förtvivlan att här i Sydtyskland inte kunna göra det vi anser angeläget för Sverige. Jag insåg inte att praktiska förslag för andra personer kunde anses mindre meningsfulla.

  För att backa upp jag just.skrev om Åke Bruce så gjorde jag en sökning och hittade detta:
  https://www.unt.se/asikt/debatt/svart-att-mata-vad-man-ska-ata-1228368.aspx

  Jag minns hur vi läste den NNR han säger sig ha varit ansvrig för. Den var packad med selektiva rundreferenser, tydligen avsedda att dölja vad medarbetarna mycket väl visste. Nej, jag kan inte exemplifiera, jag gav den till Johanna Söderlund.

 14. 14
  Annika Dahlqvist säger

  12 Piltson
  Vi ska väl alla hjälpas åt att arbeta för LCHF. Det känns då inte fruktbart att alltid framhålla att alla vi andra är undermåliga. Se som exempel din ovanstående kommentar: ”Och nästan varje gång får jag utgångspunkt för en granskning men det tycks ingen annan få. Istället blottlägger folk sin personliga vånda inför eländet, vilket allmänintresse har det?”
  Jag tycker inte att martyrskap och snarstuckenhet har någon bra plats i diskussionerna.

 15. 15

  Jag såg en bra kommentar hos Kostdoktorn – skulle det inte kunna gå att få en mängd svenska läkare att gemensamt stå upp för LCHF-kosten officiellt, inte minst när det gäller diabetes?
  https://www.kostdoktorn.se/ytterligare-en-dramatisk-reversering-av-typ-2-diabetes

 16. 16

  När jag såg kommentaren 2 av Piltson i morse, ville jag svara genast, att varför kan inte du, Piltson, som är så på bettet och har skrivit en sån superintressant bok som du gjort, smälla ihop en liten petitition till regeringen och socialverk och näringsråd ecc, eventuellt i samklang med andra volonterosa skribenter..eller om kanske Annika vill göra det själv?? Göran kan väl också hjälpa till..? Sedan låta denna underskrivas av alla läkare och personer i vården, och även ’anekdoter’, som är inne på den raka linjen LCHF….det borde kunna bli en hel massa folk!!?
  Det här undermåliga, för att inte säja KATASTROFALA, handhavandet av våra hälsoproblem måste få ett slut, och det gäller inte bara diabetes….Själv blottlägger jag också ofta min personliga vånda över förhållandet, men det blir inte mer…betyder dock inte att jag är överens med dagens officiella kostråd. Och evidenser finns i överflöd..men som Piltson säjer, vetenskapen har spårat ur…har hamnat på nån liten sidoväg och där har den fastnat. En vetenskapare borde vara öppen för olika hypoteser, begrunda och verifiera…här stänger man till och vägrar ta till sej nya, eller kanske nyupptäckta, rön….
  Och våra kostexperter är tyvärr, förutom ovetenskapliga, även okunniga…..men där har vi väl ett politiskt problem, med en undervisning i våra universitet som inte är up to date med den snabba utvecklingen i nutritional science som andra länder har, stod om t ex Brasilien i Marikas blog, som är mer underutvecklat än Sverige och har enorma problem, men ändå tydligen ligger flera hästlängder före, när det gäller kost och hälsa…
  Men alla ni som har ordets makt, vilket inte är alla förunnat…ni kan väl sätta ihop nåt….och vi andra underskriver..!?

 17. 17

  Mormor, vad du skriver stämmer bra, men jag har just fått veta att våra bidrag inte anses meningsfyllda. Därför avstår vi nu från ytterligare bidrag.

 18. 18
  Annika Dahlqvist säger

  Ca en gång per år brukar jag kritisera Piltson för hans martyriska och snarstuckna beteende. Då brukar han hålla sig borta några veckor eller månader, men sen återkommer han, med samma beteende. Det går inte att lära gamla hundar sitta, men jag tycker samtidigt att det känns rätt att någon gång ibland tala om vad jag tycker.

 19. 19
  Dr. Göran Sjöberg säger

  En intressant diskussion som har kommit igång men frågan är om den leder någon vart!

  Jag hoppas att det är uppenbart att jag själv vill bidra efter förmåga till att etablissemangets vansinnigheter vad gäller vår kost och vår hälsa ska avslöjas men inser samtidigt att jag själv aldrig kommer att få någon offentlig ”plattform”. Eventuellt kan mina krönikor här hos Annika ha någon betydelse i sammanhanget men effekten är svår att ”mäta”. Den främsta anledningen till det begränsade genomslaget är att jag själv inte tillhör det medicinska etablissemanget.

  Även de som tillhör detta etablissemang och som är kritiska har begränsad genomslagskraft. Då och då görs imponerande insatser från dessa kritiska röster i form av gemensamma papper och som blir publicerade och de har då betydligt större genomslagskraft än något som jag själv skulle kunna publicera. Då och då får jag t.ex. in insändare i Läkartidningen (i kraft av min allmänna akademiska ”status”?) och det är nog så långt jag kan hoppas kunna nå.

  Vi måste ha klart för oss att det är gigantiska ekonomiska krafter inom läkemedels- och livsmedelsindustrin som LCHF utmanar och att tro att dessa industrier inte skulle agera om vi betraktas som ett allvarligt hot är i mina ögon en klart naiv inställning.

  Man får nog se förändringarna i ett större helhetsperspektiv. Trots allt är det uppenbart att de nuvarande officiella kostråden håller på att leda till en total kollaps av hela vårt hälsovårdssystem och att detta blir uppenbart för fler och fler, även inom systemet, och att det hela till slut måste nå en kritisk punkt innan ett så kallat paradigmskifte kan ske. När var och hur ett sådant kan ske kan man bara sia om i dagsläget men det som nu händer i Kanada men även i Sydafrika och i Australien pekar på att ett sådant paradigmskifte kanske inte är så långt borta.

  Vi kan alltid hoppas på en snabb förändring och naturligtvis måste vi efter förmåga bidra till att detta sker så snart som möjligt.

 20. 20

  Du ska inte bry dej, Piltson…alla säjer vi ibland saker som vi egentligen inte menar…och om vi är gamla hundar, vilket alla andra också kommer att bli, så kan vi tillåta oss att vara både snarstuckna och okapabla till att sitta fint…..det har egentligen inte nån större betydelse om man tänker på hur viktigt det är att få till stånd en ändring på dessa tokiga gammaldags åsikter om hur farligt mättat fett är, dessutom utan den minsta vetenskapliga grund…åsikter baserat på en massa onödiga subjektiva svindyra enkäter med tusentals folk och som aldrig lett till någon förbättring av folkhälsan… Jag tror att allas bidrag är viktiga, även ditt och mitt…!!

 21. 21
  Hanveden säger

  Australien har sitt ”eget sätt” att ta hand om läkare som stör ”ordningen”…

  https://www.kostdoktorn.se/du-kan-inte-hantera-sanningen-dr-gary-fettke-censureras-for-att-han-rekommenderar-lagkolhydratkost

  ”Kommentar från dr Andreas Eenfeldt
  Det är absurt att en läkare inte ska kunna ge välgrundade kostråd till sina patienter. Men om det finns någon rättvisa bör detta vara tillfälligt.”

  Det är tunga krafter som vill bekämpa lågkolhydratkost…

  mLCHFh B-) .

 22. 22
  Nisse Hult säger

  Money talks

 23. 23

  Göran, grävde fram min bok om ”Good Calories, Bad Calories” häromdan och några kapitel var faktiskt bättre än jag kom ihåg…så jag drar tillbaka mitt omdöme, som påminde mej om Shakespeare…!! Råkade även gräva fram Michael Gersons ”The Second Brain” som stod bredvid, kom ihåg att den var fascinerande, så den står nu i tur.
  Piltson, ville också säja, när jag ändå är i farten, att Wolfgang Lutz faktiskt är nämnd och avtackad i Taubes bok….på sidan 583, i Acknowledgments!
  En sak till….apropå vissa av dina lite ”äckliga” berättelser i din bok…..köpte på marknaden i Tempio Pausania förra sommaren en Pecorino, som jag begärde skulle ha lite smak….handlaren tittade sej försiktigt omkring, varför förstod jag efteråt….och svepte sen in en halv rund form på något kilo i vaxat papper med en försäkran om att den var precis så ”stagionato” som jag ville ha den..när jag sen nån dag efteråt öppnade den och ville ta en bit …promenerade den nästan iväg av sej själv…säkert ett helgerån i dina ögon, men jag var faktiskt tvungen att avstå…även om jag hade hållit handen över brödet så att jag inte hade sett hur dom hoppade, dom små liven….min man som är mindre kräsen än jag, tyckte den var god…men tror han skrapade bort några av dom största..!? Fast han äter även friterade grodlår om vi går på nåt ställe där sådana serveras…
  Angående en opinions-ändring av nuvarande kostråd, så verkar det i alla fall som om vi är en bit på väg……och kan Canada, kan väl vi??

 24. 24
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Mormor,

  Inspirerad av av Piltsons kommentar har jag nu beställt en bok av Lutz, ”LIfe Without Bread”

 25. 25

  200 läkare i Canada, och vad händer här i Sverige?

  Jag hörde på radion idag att man i Sverige ska förkorta arbetstiden för viss sjukhuspersonal, tunga jobb som tex vid operationer. En sjuksköterska pratade om att de ”skruvade, hamrade och sågade”… Jag fick omedelbart associationer till diabetesvården”.
  Alla amputationer…
  En tror jag ansvarig klinikchef, Peter Dahm, berättade att de skulle öka antalet operationer på patienter, jag har sett en siffra att de lyckats öka den 18%, de har blivit effektivare.

  Sjukvården behöver mer patienter för operationssalarna är så dyra och all utrustning är dyr, man måste utnyttja allt detta mer. Det skulle kosta 12 miljoner att anställa fler korttidsanställda sjukvårdare (6 timmars dag), men det skulle bli ett mer effektivt utnyttjande av resurser i vården.

  Det går i rakt motsatt riktning mot vad LCHF står för.

  Ända från min barndom har jag drabbats av fullkomligt onödiga operationer. Halsmandlar, blindtarm, tarmvred… allt har bara gett följdskador. Det sista detta ledde till var att jag skulle få en påse på magen för jag hade fått ulcerös colitis. Jag kom till sjukhuset och när jag stod där i rummet och skulle hänga in mina kläder i garderoben, drabbades jag av skräck och tvivel. Jag tog mina skor i handen och smög ut och jag har inte återvänt till ”sjukvården” efter det. Jag har hjälpt mig själv med LCHF, särskilt efter det jag fick kunskap om vad maten innebär för vår fysiska och psykiska hälsa.

  Man måste få slut på allt onödigt skärande och hackande, man måste lära sig att kroppen försöker att balansera mellan gott och ont. Man måste ha tålamod och läka sig själv allt vad man kan.

 26. 26

  Men ta ”The Second Brain” också då…?

 27. 27

  Mormor. ”…jag inte hade sett hur dom hoppade, dom små liven”

  Jag har en fin bild där de myllrar på osten, men förlaget tyckte inte den skulle vara med.
  Piltsons sista bidrag på denna blogg.

 28. 28

  Savoi, hur sant är inte det du säjer…vi måste börja på och opponera oss alla tillsammans…det måste helt enkelt bli en ändring…vi är många som känner samma förtvivlan inför onödigt stympande och lidande…vi lever i länder som inte är i krig och ändå är det så många av oss som blir utsatta för elände…usch, så tragiskt det är..
  Är glad att du smög dej ut….jag håller mej också borta från läkare och sjukhus så länge jag kan…take care…

 29. 29

  Piltson!! Det accepterar vi inte!! Inte Annika heller…det är jag säker på!!
  du anar inte så många som skulle bli ledsna i så fall!!
  Gå och lägg dej nu och sov gott i natt…i morrn börjar vi om igen!! Du med!

 30. 30
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Mormor,

  Jodå – nu är ”The Second Brain” också beställd. Det är härligt när nya böcker som dyker upp i brevlådan! 🙂

  Frågeställningen är förstås på intet sätt ny. Dr. Campbell McBride och Dr. Stephanie är klart övertygande om sambandet mellan tarmar och hjärna.

 31. 31

  Mormor, här är intressanta bilder. Se speciellt närbilden på åttonde rader, tredje från vänster.
  https://www.google.de/search?q=Casu+Marzu&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTss2LiffQAhUUM1AKHaqxC4kQ_AUICCgB&biw=1120&bih=589

 32. 32

  Tack!! Gör det i morrn…är rädd att du skrämmer mej och då kan jag inte sova…är dom som dina präktiga bilder från Franklinexpeditionen sover jag inte en blund…präktig var väl en eufemismo i alla fall??

 33. 33

  The letter includes a Points for Change “manifesto” that draws from the work of the US Nutrition Coalition (click here to read the Coalition’s work) and the UK Public Health Collaboration. Among these are that the guidelines should:

  *Clearly communicate to the public and health-care professionals that the evidence no longer supports the low-fat diet and that it can worsen heart-disease risk factors;
  *Eliminate caps on saturated fats and stop advising people to replace saturated fats with polyunsaturated vegetable oils to prevent cardiovascular disease.
  *Favour “real” food, that is, whole, unprocessed foods that include full-fat dairy and regular red meat;
  *Recognise controversy on salt and avoid a blanket “lower is better” recommendation;
  *Not emphasise aerobic exercise as a weight-loss tool. In other words, language should not suggest that people can manage their weight sustainably just by creating a caloric deficit;
  *Promote low-carb diets as at least one safe and effective intervention for people struggling with obesity, diabetes, and heart disease, and
  *Offer “a true range of diets” that responds to the population’s diverse needs;

  Jag vill ställa detta mot att man försöker effektivisera det som är skolmedicinens mål, att ge mediciner ofta livslångt efter tex en ingående operation, där något som vi behöver ha kvar, har tagits bort. Hos oss försöker man inte finna ORSAKERNA till att sjukdomarna invalidiserar oss utan de åtgärdas genom operationer och mediciner efteråt istället. Medicinerna med sina biverkningar kan ge oss ett livslångt lidande, vi blir ”patienterade”.

  Det är så viktigt detta manifest nu, så jag vill inte se dess betydelse fjantas bort. Dess betydelse i förhållande till målen i sjukvården i Sverige.

 34. 34
 35. 35

  Jag hoppas verkligen att Canada inte kommer att stå ensamt i detta ..utan att läkare och annan vårdpersonal (och inte minst deras patienter!) i många andra länder hakar på med fler öppna brev till regeringar!

  Instämmer med 16 Mormor – speciellt med ”..alla ni som har ordets makt, vilket inte är alla förunnat…ni kan väl sätta ihop nåt….och vi andra underskriver..!?”

  Jag skulle absolut också skriva under..

 36. 36
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Jag tillhör som sagt inte det medicinska etablissemanget och noterar att alla 200 som gått ut med detta i Kanada gör det.

  Jag tror att samma sak måste ske i Sverige och jag tror därför att initiativet måste komma från någon väl respekterad medicinsk företrädare som då kan få många andra inom medicinen att samlas bakom en liknande proklamation. Om det är tillräckligt många läkare som ställer upp måste det vara svårt för media att ignorera ett sådant initiativ.

  LCHF är godkänt av Socialstyrelsen så det borde inte så kontroversiellt i Sverige trots allt.

  Hoppas någon tar initiativet och kanske så att även vi andra kan stöda ”petitionen”.

 37. 37

  Men vi har ju Annika, hon är fortfarande läkare….fast i pension, men det inverkar väl inte på hennes trovärdighet…och initiativet borde utgå från henne, som den som har kämpat och lidit mest för det här alternativet av hälsovård…(fast naturligtvis måste du, Annika, vara överens, ingen vill gå över huvudet på dej…..) och av läkare som kunde underskriva finns det många, antagligen många fler än 200…för att inte tala om alla ”anekdoter”, som inte begär något annat än att få sätta sitt namn under en sådan petition…tänk, vilken grej det skulle kunna bli i media…!!?
  Och vilka fruktansvärda saker är det vi begär?? Att LCHF blir en godkänd del av sjukhusvårdens officiella kostråd i stället för att som nu vara gravt ignorerade och begravda under flera lager av konventionella rekommendationer….
  Basen till texten som Savoi ovan skrivit med Points for Change och några guidelines kan man ta efter, är bra punkter och sen kan man brodera på utan att för den skull låta det hela bli ”tungt”….. Är ju många skribenter på bloggen, som kunde hjälpas åt ??
  Kan se titlarna i media…

 38. 38

  30 Göran
  …bravo..du ska se att du tycker den boken är roligare än Platon!! Och jag har beställt ”Life Without Bread”…..!

  31 Piltson
  Piltson, Piltson….såna förtjusande bilder….den cefaliska fasen av matsmältningen infann sej på stubben och saliven rann till…såå aptitretande!! Förlåt en fråga…Du har väl alla hästarna inne…??
  Tror ditt förlag gjorde ett bra val…om man tänker på den kommersiella sidan, menar jag…!?

 39. 39
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Mormor

  Alla är vi olika och som har påpekats är jag nog inte en helt ”vanlig” bokkonsument.

  Och det är sällan jag läser en bok för att den är ”rolig” men det har hänt.

  Egentligen ”avskyr” jag ”lättlästa” böcker, ”förströelselitteratur”, som inte förutsätter någon som helst tankeförmåga hos läsaren utan serverar lättsmälta budskap och gärna med en ”klapp på axeln”.

  Jag vill skaffa mig gedigen kunskap genom att ”forska själv” och i denna ”forskning” ingår grundläggande filosofi och inte minst vetenskapsfilosofi. Platon, Schopenhauer och Karl Popper är typisk läsning som är lärorik i alla fall för mig och det är nog som du påpekar knappast någon som sätter stämpeln ”rolig” på dessa böcker.

  Livet är för kort för att slösas bort på meningslöst läsande som litteraturprofessorn Harold Blom konstaterade.

 40. 40

  Håller med till fullo, Göran…du kan vara helt lugn!! Den är så fullspäckad med vetenskapliga fakta att adjektivet var ditsatt enbart för att framkalla ett leende, sorry…..tror inte du behöver oroa dej för att slösa bort din tid….om jag säjer att du kommer att uppskatta den trots att den ligger lite utanför dina vanliga passioner, låter det bättre??
  Låt mej veta sedan om det är så…för här forskar du också själv fast i en annan vinkel, även den betydelsefull…och gillar du Alberts et al., som jag vet att du gör, kommer du att gilla även den här!

 41. 41
  Dr. Göran Sjöberg säger

  Mormor

  Alberts et al. har legat lågt ett tag men jag har bestämt att när jag blir klar med sista delen av Platon samlade verk ska jag fortsätta där jag gjort ett uppehåll i Alberts. (Det är ju trots allt tredje läsningen 🙂 )

 42. 42

  Tredje läsningen av Alberts?? I så fall kan du väl sticka emellan med Gersons?? Är nyfiken på vad du tycker om den..?? Den behöver faktiskt också två eller tre läsningar… Sen har du ju ”Life without Bread” också….! Tur det är jul med många festligheter så man kan ägna sej åt lite kultur…!

 43. 43
  Piltson säger

  Annika Dahlqvist, 18 ovan:
  ”Ca en gång per år brukar jag kritisera Piltson för hans martyriska och snarstuckna beteende. Då brukar han hålla sig borta några veckor eller månader, men sen återkommer han, med samma beteende. ”

  Utan att komma så långt har vi här funderat på vad som kan föranleda denna återkommande fientlighet med personkarakterisering utan koppling till aktuellt ämne. Men nu inser vi att det är fråga om en kulturkonflikt, vilket fördöljs av att parterna använder samma språk.

  Det är ett svenskt särdrag: när man missförstår eller ogillar något som en annan har sagt eller gjort men inte har något anslående att säga om detta, så ger man sig på själva personen, argumentum ad hominem. Det är oberoende av utbildningsnivå. Till exempel hos Ralf Sundberg, kirurg med docentkompetens, där Majlis Hellenius kallas ”söt” och Annika Dahlqvist ”yvig”. Det förtar effekten av vad man kan ha att säga om själva ämnet, men det inger kanske privat tillfredsställelse. Att motparten kan störas av sådant skall man inte bekymra sig om.

  På högre nivåer kan formuleringarna bli så utsökta att de gränsar till litteratur. Man minns Herbert Tingstens karakterisering av Olof Lagercrantz´ samtalsteknik:
  ”Jag får ständigt bilden av en person som synes närma sig med ett älskvärt leende, men när han kommer riktigt nära befinns ha munnen öppnad till bett. Det är en vidrig upplevelse”

  För några år sedan funderade vi på vad som kunde vara bakgrunden till denna specifikt svenska vana. Där deltog folk från USA, Österrike och Tyskland, som kommit till Sverige i sin yrkesutövning och blivit kvar så länge att de lärt sig språket. Alla hade märkt detta särdrag. Uttryck för speciell mentalitet, föreslogs det. Eller utbildning bristfällig i begrepp som ”vidsyn”, sa nån annan. Då kunde jag berätta att i den ”Naturlära” med gula pärmar som jag hade förelagts i folkskolan hade erbjudits insikten att ”negrer” är bra på musik men aldrig kommer över en tolvårings intellektuella förmåga. Så jag tror vi enades om att det är ett uttryck för mentalitet som kanske bottnar i trång utbildning.

  Nå, en ”vidrig upplevelse” har det inte varit här, men nog har det skapat undrande och oro. Piltson vill inte delta i form av repliker inom denna kultur. Vid provokation i tidigare sammanhang har vi bara dragit oss tillbaka. Men då kan det bli påspädning: ”snarstucken”. Skall det då inte gå att komma loss? Och ”martyr”. En martyr är en som varit beredd att falla ifrån istället för att kompromissa sina allmänmänskliga värderingar. Alltså oviljan att låta sig provoceras till personliga genmälen? Nej, vi kan inte relatera dessa epitet till något som Piltson gjort eller skrivit rörande näringsfrågorna i nio år.

  Och så kvarstår frågan varför just Piltson skulle utsättas för detta. Piltson kan väl inte rimligen innebära ett hot mot Annika Dahlqvists intressen i ett annat land? Eller är Dahlqvists intressen så likriktade att de inte tål nyansering inom ett huvudtema där parterna är överens? Detta är svårt att förstå, men när vi läste kulturantropologi fick vi lära oss att ”deltagande observation” kräver tolerans med det som först verkar ofattbart. Det kan ta många månaders oavbruten samvaro kan innan man får ett perspektiv som öppnar möjlighet att ens göra anteckningar som kan begripas av andra.

  Men för att nu om möjligt bilägga dessa ömsesidiga bekymmer gör vi här en utfästelse. Piltson kommer i framtiden:
  – inte att erbjuda information eller insikter som tycks relevanta for ett visst tema men kan vara okända för andra läsare,
  – inte att försöka fullfölja en angelägen fråga som tagits upp av någon annan men sedan strax släppts av denne,
  – och inte att erbjuda praktiska förslag till en aktuell kampanj.
  Därmed torde vi ha uteslutit alla typer av bidrag som förekommit och kan avsluta allt deltagande.

 44. 44
  Annika Dahlqvist säger

  Piltson 43
  Jag ber om ursäkt för att jag överreagerade förut.
  Orsaken till min reaktion var att du oregelbundet dömer ut diskussioner och uttalanden som kommer i kommentarerna till min blogg. Alla andra gör och säger fel, och det är bara du som säger rätt.
  Jag förstår att du inte kan förstå vad jag menar, och det går nog inte att komma fram till en ömsesidig förståelse.
  Men jag har inte avstängt dig från min blogg, utan du är välkommen att fortsätta att kommentera här, med vår gemensamma strävan för ögonen.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa