Hur vi föröder jorden som föder oss

Krönika av doc Göran SjöbergProfessor Göran Sjöberg

Vårt förhållande till själva jorden tillhör det mest fundamentala i vår existens och detta förhållande har genomsyrat mänsklighetens hela historia på alla tänkbara plan. Vi behöver bara jämföra de små spår som vår tidigare existens som jägare och samlare lämnat på jorden med vad som inträffade då vi blev bofasta och började med jordbruket.

Jordbrukets misshandel av denna jord tog fart med den teknikutveckling som plogen, eller ådern som den käpp kallas och som till skillnad mot plogen bara rispar i markytan, medförde då den infördes för så där 6 000 år sedan i sydöstra Europa. Med detta redskap kunde näringen i de humusrika lager, som hade byggts upp under mer än 10 000 år, göras åtkomlig för de ettåriga spannmålsgrödorna och den ökade tillgången till mat var grunden för de högkulturer som byggdes upp men som senare gick under av samma anledning då humuslagren hade förbrukats. Vid européernas kolonisering och utplåning av de indianska ursprungsbefolkningarnas kulturer var plogen också det viktigaste vapnet när det gällde att förstöra livsförutsättningar för den nomadiserade befolkningen.

Trots att jag på grund av hälsofrågorna inom LCHF blivit alltmer intresserad av vårt förhållande till jorden, som flera av mina tidigare krönikor klart visar, kände jag inte till att FN har utsett 2015 till Jordarnas år då FNs livsmedels- och jordbruksorganisation kommit fram till att 2 miljarder av jordens 5 miljarder hektar åker- och jordbruksmark idag är hotade av mer eller mindre allvarlig jordförstöring. Vill man inte inse det allvarliga i denna situation i världen så får man i mina ögon vara väldigt naiv.

Detta läser jag nu om i en oerhört intressant artikel av vetenskapsjournalisten Peter Sylwan, Hotade Jordar, i det senaste numret av Forskning&Framsteg. Jag är som många av mina läsare känner till ett barn av den teknikoptimism som med oförminskad styrka rått sedan min barndom för sextio år sedan. Hela mitt yrkesliv som naturvetenskaplig forskare inom metallurgin har naturligt nog också genomsyrats av samma optimism. Detta har inte hindrat mig från att bli alltmer kritiskt ifrågasättande ju äldre jag blir inför den otyglade teknikoptimismen som genomsyrar vår värld och där många intressanta diskussionerna kring LCHF, inte minst här hos Annika, har bidragit inte bara till insikten om korruptionen inom den medicinska världen utan även inom jordbrukssektorn.

Denna ökade misstro har också gjort att jag ofta blivit ordentligt irriterad på den naiva synen på vår utveckling som artiklarna i Forskning&Framsteg ofta utstrålar och jag har därför allvarligt funderat på att säga upp min prenumeration efter många år. Jag blev därför så glad när jag nu för första gången läser en artikel som initierat speglar den världsomfattande katastrof som den alltmer avancerade jordbrukstekniken lett fram till. Peter Sylwan jämför här plogen med ett mordredskap. Som han uttrycker det i sin artikel:

”Men att sticka en vass plog i jordens hud, som var Darwins syn på jorden, och skära upp marken skär inte bara sönder daggmaskarna och gör dem till fågelmat – det förstör också maskens middagsbord. Livet på djupet vänds upp till ytan där det dör av sol och torka. Livet på ytan vänds ned i djupet där det kvävs eller drunknar. Plogen är ett av våra värre mordredskap. Men plogen sätter också fart på livet, det liv som bryter ned jordens organiska material och frigör både koldioxid och näring.”

Han konstaterar också att en tredjedel, 400 miljoner hektar, av jordens odlade åkermark har övergetts bara de sista 40 åren på grund av jordförstöringen. Sylwan illustrerar också frigörandet av den koldioxidcykel som jordbruket ger upphov till och som Georg W. Lowejko nyligen benade ut i en kommentar här på Annikas blogg. När humusskiktet väl förstörts och jorden lämnats naken är det sedan fritt fram för vind och vatten att föra bort det som finns kvar. I detta perspektiv får också de krig och katastrofala flyktingströmmar som pågår i världen en rimlig, generell förklaring där även kampen om oljan är en integrerad del som en förutsättning för all konstgödsling i vårt sjuka giftbaserade moderna jordbruk. Som vi känner till går det att vända på denna jordförstörelse och om det skulle finnas att seriöst samhällsintresse skulle detta också kunna ske ganska snabbt t.ex. med intensiv djuruppfödning på gräsbete som bl. a. Alan Savory visat.

Intresset ökar oundvikligen för metoder som kan återställa humuslagren och speciellt när man kan tjäna mer pengar som lantbrukare. Här är trenden att nu helt sluta plöja runt om i världen påtaglig och Sylwan tar upp ett konkret exempel från Sverige där man på en skånsk gård, Gårdstånga Nygård, på 950 hektar praktiserar denna teknik med framgång sedan 2004 och får nu 20 – 30 % större avkastning än tidigare, vilket ägaren Gustav Ramel aldrig trodde att han skulle få uppleva. Haken här är den intensiva användningen av jordbruksgifterna som denna odlingsmetod förutsätter så man får misstänka att Monsanto knappast motarbetar denna nya trend även om den känsliga frågan om den internationella jordbruksindustrins världsherravälde inte tas upp i artikeln annat än som en indirekt kommentar från Sten Stymne på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, apropå förädling av nya miljövänliga perenna växter lämpliga för sådan odling.

”Men då måste staten stå för fiolerna. Vilket privat företag vill satsa på växter som inte behöver sås mer än ibland och klarar sig med mindre kemikalier och gödsel, begraver kol i marken, binder jorden på jorden och befriar oss från växthushotet? – Manhattanprojektet kostade 26 miljarder dollar och Apolloprojektet 170.”

 

 

 

 

 

Comments

 1. 1
 2. 2
  Åke Carlsson säger

  Det har utvecklats maskiner för plöjningfritt ekologiskt jordbruk, s k roller/crimper.
  Se https://rodaleinstitute.org/our-work/organic-no-till/

 3. 3
  Docent Göran säger

  @ Bo:
  @ Åke Carlsson:

  De är verkligen roligt att se positiva initiativ på flera olika ställen att återställa jorden och som praktiskt visar att detta går att genomföra om man verkligen vill.

  Problemet som jag ser det är den nästan totala dominansen av de internationella jordbruksföretagen som Monsanto med GMO på sin huvudagenda och som förutsätter ett giftjordbruk direkt eller indirekt och företag som knappast är intresserade av några uppstickare som hotar denna dominans. De har dessutom support från de flesta regeringarna och går TTIP igenom så är det nästan kört som jag ser det.

 4. 4

  Det finns mycket tankar om jorden Terra – som behöver återföras till att Wi övergår till att leva i naturlig balans och harmoni med wår moder.

 5. 5

  Tack för en inspirerande krönika, Göran! Jag kan använda en del när jag skriver om min artikel. Så även andra vuxna förstår vad vi säger. Det är bara barn och LCHF-are som begriper det här med hur naturen fungerar. Miljö- och klimatdebatten lär nog ta en ny vändning inom en nära framtid, tror jag. Det är kolhydratrika ettåriga livsmedel från monokulturer som orsakar 60% av kolhöjningen i luften. Monokulturer måste upphöra.

  Matproduktionen behöver ställas om snabbt. Där har vi lite att bita i.

  Finns det någon mat från LCHF som måste komma från monokulturer? Svar egentligen inte, bara kaffe. Alla som bryr sig om vår Jord och sin kropp strävar efter att äta lokal ekologisk LCHF, utom kaffe o kokosfett. Fortsätter den här utvecklingen så blir vi en religion till slut. Visst 17 är vi mer ”New Age” än vegetarianerna. Om alla gjorde som vi och förstod det vi förstår, så skulle det här bli en bra planet 🙂 Hur ska vi skydda oss från hybris i detta läge? Hybris kan inte argumentera och kommunicera.

  Du Göran, har dock lyckats kommunicera förträffligt idag.

 6. 6

  Georg W
  Kaffe måste absolut inte komma från monokultur!
  En förutsättning för att bli KRAV-märkt är just att man aldrig får odla i monokultur utan måste ha en godkänd växtföljd eller samodling med andra växter.
  Läs denna korta förklaring om ekologiskt kaffe:
  https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kaffefolder_a5.pdf

 7. 7

  @ Humlan:
  Tack! Jag dricker Willys ekologiska, hela bönor. Dubbelt så gott kaffe till normalpris. Lukten av ett öppnat ekologiskt paket och man är förlorad för evigt. En gudagåva från Eva Goes på Willys, till Svenskarna. Mitt kaffesamvete är hyfsat hädanefter. Vi kan göra mycket gott, eller illa i världen genom vår kaffekonsumtion.

 8. 8
  Rolf Löfgren säger

  Antalet betande djur, som idisslar, behöver öka drastiskt. Lika med bökande grisar och pickande höns. Jordbruk måste ske i form av småbruk om kvalitet och naturhänsyn ska fungera.

  Permakultur med djur och växtodling i symbios kan göra vår värld giftfri och med mat av hög kvalitet.

  Polyfacefarm är ett lysande exempel, det är bara att utveckla ideen efter lokala förutsättningar.

 9. 9

  Docent Göran,

  Vad glad jag blir att du tyckte om länken om Rockdust, tror att dessa enkla billiga ekologiska metoder som också t.ex Åke Carlsson beskriver kommer att vinna även ekonomiskt i slutändan.

  Det som är en gåta är hur de kommersiella giftblandarmetoderna är i majoritet idag, antagligen för att bönderna inte är kunniga i ekologiska sätt att odla. Lägg där till att folk vill ha EKO idag och inte cancerframkallande äcklig roundup i söndagsmiddagen. För ni vet vad som sprutas på grödorna kommer också i maten som dina tarmar tar upp.Men det vill politikerna inte prata om….

  Förresten vet någon skillnaden på ICA:s ”I love ECO” och KRAV?

 10. 10
  Helena Hesselmark säger

  Det kunde säkert vara intressant att läsa om ”land grab”
  https://www.google.se/webhp?hl=sv#hl=sv&q=land+grabs

  Det är inte som det mycket ofta framställs arrendering av jord från småbönder utan i de flesta fall konfiskering av den egna staten som sedan arrenderar eller säljer jorden till rika länder. Bland dessa rika länder finner man Kina, Saudiararabien, Indien (!) och ett flertal andra länder.
  Etiopien brukar utpekas som ett land där de fattigaste drivs från sin mark helt utan ersättning..

 11. 11

  Bo
  ICAs ”I love ECO” är bara vanligt EMV, alltså Egna Märkes Varor, i en ekologisk variant.
  EMV innebär att produkten är anonym vad gäller vem som producerat den, den som går med på lägst pris får leverera till produkten (får i och för sig leverera stor mängd, ICA säljs mycket i hela landet). När det ganska korta kontraktet går ut kan någon annan bli den som levererar och man förlorar en stor försäljningskanal och det blir ryckigt och svårplanerat.
  Jag tycker att man ska köpa producentens eget varumärke vad man än handlar för något för där får producenten ut ett högre pris. EMV lever på att folk vill köpa billigt.
  https://www.ica.se/icas-egna-varor/varumarken/ica-i-love-eco/

  KRAV är en certifiering. För att garantera att en vara är ekologisk och någon inte bara säger det fast den inte är det så måste en ordnad kontroll ske.
  KRAV innebär vissa bestämda regler och några kontrollorgan har godkänts för att utföra kontroll att alla dessa regler följs. Klarar man dom årliga kontrollerna kan man få sin produkt KRAV-godkänd.
  https://www.krav.se/kvalitetssakring

  (En produkt kan alltså vara både ”I love ECO” och KRAV-märkt.)

 12. 12
  Lars Henrik säger

  Bo Skrev:

  Det som är en gåta är hur de kommersiella giftblandarmetoderna är i majoritet idag, antagligen för att bönderna inte är kunniga i ekologiska sätt att odla.

  Jag kan bara spekulera men jag tror det finns många skäl.

  Teknikoptimismen efter kriget trorjag är en anledning. Jag var visserligen inte med på 50-talet men anar att medan elektronik och automatisering gjorde livet bekvämare och produkter billigare fanns inget skäl hos den alltmer urbana invånaren att misstänkliggöra kemikalieanvändningen i jordbruket?

  Idag odlas också aktivt och medvetet en bild av att det ekologiska jordbruket skulle innebära ett hopp bakåt till 1800-talets svältjordbruk. Att ekojordbruket har utvecklats enormt sedan dess och fortsätter att utvecklas infogas inte gärna i denna nidbild. Man kan ju ana att bönderna själva är den kanske främsta målgruppen för de stora agroföretagens reklam- och informationskampanjer.

  Idag förstår uppenbarligen allt fler att ekologiskt innebär mindre gifter i naturen och i våra kroppar. Den ökade försäljningen bekräftar detta. Trots detta är vi bara i början på den resan. Det är en bra bit kvar att gå och fler tillfällen för nidbildsmakarna att försöka sätta krokben.

  Nu börjar vi prata om plöjningsfri samodling, gräsuppfött och naturbete och en oinformerad majoritet tvingas återigen bilda sig en uppfattning och ta ställning. Det är nya revolutioner på gång 🙂

 13. 13
  Docent Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Idag förstår uppenbarligen allt fler att ekologiskt innebär mindre gifter i naturen och i våra kroppar. Den ökade försäljningen bekräftar detta.

  Det är uppenbart att allt fler blir medvetna om att det är väldigt viktigt att hålla sig borta från alla jordbruksgifter men jordbruksindustrin med Monsanto i spetsen försöker mörka på alla sätt och vis. Mercolas senaste tråd handlar om just detta.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/09/22/glyphosate-pesticide-food-safety.aspx?e_cid=20150922Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150922Z2&et_cid=DM86118&et_rid=1132576565

  Trenden med den ökade medvetenheten är som sagt tydlig.

  Igår t.ex. hälsade jag på på en nystartad liten äggproducent men kunden före mig hade precis köpt de två sista äggkartongerna så jag fick vänta medan en av ägarparet gick för att söka reda på fler ägg. Under tiden diskuterade jag med den andre ägaren som självklart var väldigt engagerad i jordbruks- och hälsofrågor. När den andre sedan kom tillbaka med äggkorgen och putsade mina ägg fick jag följa med på en rundtur bland alla höns som sprang omkring och pickade. Detta var väldigt uppmuntrande. När vi kom tillbaka efter rundturen hade en ny kund redan dykt upp och försökt köpa alla äggen men man hade lagt undan en ask åt mig – tala om färska ägg!

  Ägaren som jagade lovade också att ordna vildsvinskött och älgkött.

 14. 14
  Lchf-Bengt säger

  @ Docent Göran:

  Finns det någon test på näringsinnehållet mellan industriägg och riktiga utegående höns som äter i huvudsak insekter och mask?

  Har jag tur och kommer över sådana superägg, gör jag ofta en återhämtningsdrink efter mina långa cykelturer, på rått ägg, grädde och salt. Uppvärmning förstör många viktiga ämnen vad jag förstått.

 15. 15

  LCHF-Bengt
  Här är lite om skillnad i näring mellan konventionella och ”vanliga” EKO ägg:
  https://saltakvarn.wordpress.com/2010/03/16/skillnad-i-naring-mellan-ekoagg-och-konventionella-agg/

  Vintertid lär väl detta stämma även för ”superägg” eftersom dom inte heller har tillgång till så mycket insekter då.

 16. 16
  Goddag yxskaft säger

  Nu tjatar de om att minska på saltet och brustabletter på Fråga doktorn

  Off topic …. ja vet…. haha

 17. 17
  LCHF-Bengt säger

  @ Humlan:

  Tack för länk.

  Var in på granngården på nätet och tittade på ekologiskt varpfoder, och det verkar vara allt olämpligt som lchf-are brukar undvika.
  Tex
  Ingredienser
  Vete KRAV, ärter KRAV, rapsfröexpeller KRAV, kalciumkarbonat, rapsfrö KRAV, potatisprotein, majs KRAV, sojabönsexpeller KRAV, grönmjöl KRAV, sojaolja KRAV monokalciumfosfat, natriumbikarbonat, natriumklorid, biochoLIN, SB Bactocell.

  https://www.granngarden.se/Granng%C3%A5rden/H%C3%B6nsfoder-Granng%C3%A5rden-Eko-V%C3%A4rp%2C-20-Kg/p/1231811

 18. 18
  Anders Rydén säger

  Den nuvarande krisen är främst kuturellt betingad tror jag.
  Eller snarare att kulturinslaget har fått ge vika för industritänket inom jordbruket.

  Svenskt småjordbruk var under första halvan av 1900 talet i stort på rätt väg.
  Trenden av långvarig utarmning av jordarna hade brutits, några viktiga orsaker var strukturkalkning och introduktionen av kvävefixerare i betesvallen.
  Det arbetet har vi i mycket att tacka Per J. Röisö och Carl M. Petersons arbete i början av 1900 talet.
  Men, efter andra världskriget ändrades inställningen till jordbruket. Den skulle snarare vara en leverantör av billig bulkvara till arbetaren.
  Det gick så långt att det var en uttalad politisk vilja på 60 talet att vi hellre skulle syssla med båtar och bilar här, jordbruk det kunde Danskar hålla på med.

  Ett tips är att läsa Ugglehultsboken eller som den hette i folkmun småbrukarbibeln.
  Den baseras på Carl M. Petersons kurser i hans visninsgård i början av förra århundradet.
  Där finns en massa bra tips om skötsel och foder till höns.
  Späd gönmassa är hönans basföda för övrigt, tänk torkad eller färsk gräsklipp.
  Frön och insekter är snarare ett komplement.

 19. 19
  Docent Göran säger

  Anders Rydén Skrev:

  Ett tips är att läsa Ugglehultsboken eller som den hette i folkmun småbrukarbibeln.
  Den baseras på Carl M. Petersons kurser i hans visninsgård i början av förra århundradet.

  Det slår mig när jag läser detta att det har funnits många lokala initiativ till ett ’sunt’ jordbruk genom tiderna men att dessa har körts över av det framväxande industrijordbruket som knappast har varit intresserat varken av vår eller jordens hälsa.

 20. 20

  @ Lchf-Bengt:
  Rå äggvita har jag slutat med! jag fick allvarlig biotinbrist av det! Då får cellerna svårt att arbeta och kroppen får problem med vitaminupptaget. Ta bort den råa äggvitan så blir det riktigt nyttigt. Plus en liten vaccinering mot influensa. Det var en bister läxa jag lärde mig efter några års frukost på råa ägg. Äggvita måste värmebehandlas!

 21. 21

  ”Men att sticka en vass plog i jordens hud, som var Darwins syn på jorden, och skära upp marken skär inte bara sönder daggmaskarna och gör dem till fågelmat – det förstör också maskens middagsbord. Livet på djupet vänds upp till ytan där det dör av sol och torka. Livet på ytan vänds ned i djupet där det kvävs eller drunknar. Plogen är ett av våra värre mordredskap” Märk att formuleringen vänder sig mot både normaljordbruk och ”ekolologiskt”. Allt jordbruk – vilket fin titel man än knycker till sig – innebär att tygla, betvinga naturen, att inte låta den sköta sig själv. Hur kan en fossilbränsledriven traktor vara ”ekologisk”? Beträffande ”giftfrihet” – allmänbildning är att känna till naturens egna gifter – allelopati – massor m bra artiklar att googla fram, t ex: https://www.aboutplants.qtax.se/allelopati.html.

 22. 22
  Docent Göran säger

  @ olle holmqvist:

  Bara för att det finns ’naturliga’ gifter i vit flugsvamp är det ju inte vettigt att odla den som människoföda.

  Om jag nu förstår Mercola rätt så är det precis detta Monsanto håller på med genom sina genmodifierade grödor med inbyggda gifter som Bt Toxin.

  Här läser jag följande.

  ”While Roundup Ready and other similar crops are designed to withstand heavy doses of herbicides, Bt plants are equipped with a gene from the soil bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), which produces Bt toxin — a pesticide that breaks open the stomach of certain insects and kills them. Bt plants are engineered to produce this pesticide internally.

  One of the selling points and touted benefits of GE crops like Bt cotton and Bt corn is reduced pesticide usage, as the plant itself will kill any bug that chews on it.”

  På hans tråd finns mycket mer skrämmande att läsa.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/09/22/glyphosate-pesticide-food-safety.aspx?e_cid=20150922Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150922Z2&et_cid=DM86118&et_rid=1132576565

  Själv tycker jag utvecklingen inom jordbruket är ’skräckartad’ idag och förstår att folk på alla sätt försöker komma undan och självklart kommer jag själv att delta i framtida demonstrationer mot Monsanto om jag har möjlighet till det.

  Jag gråter när jag tänker på hur min ’kära naturvetenskap’ idag missbrukas av jordbruksföretagen för att föröda vår gemensamma hälsa.

 23. 23
  Lars Henrik säger

  Docent Göran Skrev:

  Jag gråter när jag tänker på hur min ‘kära naturvetenskap’ idag missbrukas av jordbruksföretagen för att föröda vår gemensamma hälsa.

  Och läkemedelsföretagen och medicin- och dietistutbildningsväsendet. Fast satt de inte allihop i samma Life Science-båt numera?

 24. 24
  Anders Rydén säger

  @Göran,
  De jag nämnde var knappast några lokala initiativ.
  De reste land och rike runt med oftast överfulla lokaler.
  Röisö startade dessutom många lantbruksskolor samt var väldigt tongivande inom politik i början av 1900 talet.
  Carl M. Petersons bok ugglehultsboken kallades inte för inte småbrukarbibeln och trycktes i flera stora upplagor.
  De gjorde ett rejält intryck på Svenskt jordbruk för hundra år sedan.

  Lite som Baltzar Von platen och Carl Munters, det är få förutom vissa initierade som har förstått vikten av deras arbete.

 25. 25

  17 LCHF-Bengt
  Ja värphöns i större skala utfodras ju inte med matrester som förr och som höns och grisar borde äta. Kanske går det att ordna även för storskaliga i framtiden.
  Men fodret du skrev om var ju i alla fall ekologiskt odlat så man bidrar ju till det genom att köpa EKO-ägg.
  En skillnad i vad KRAV-hönsen måste få äta och inte dom konventionella som inte syns i din uppräkning är att KRAV-hönsen måste ha tillgång till grovfoder (gräs) eller rotfrukter eller potatis.
  Se punkt 5.7.12 i KRAVs regler:
  https://www.krav.se/node/75479

 26. 26
  LCHF-Bengt säger

  @ Humlan:

  Att fodret är krav är bra, men fodret består nästan helt av delar från växtriket. Det reagerar jag på.

  Har själv haft höns pickandes runt gården och kunnat se att smådjur är deras huvudsakliga föda, endast mindre mängd grönt.

 27. 27
  LCHF-Bengt säger

  Georg W Skrev:

  @ Lchf-Bengt:
  Rå äggvita har jag slutat med! jag fick allvarlig biotinbrist av det! Då får cellerna svårt att arbeta och kroppen får problem med vitaminupptaget. Ta bort den råa äggvitan så blir det riktigt nyttigt. Plus en liten vaccinering mot influensa. Det var en bister läxa jag lärde mig efter några års frukost på råa ägg. Äggvita måste värmebehandlas!

  Tack för tipset,

 28. 28

  LCHF-Bengt
  Håller med dig. Det är ju en följd av att fodertillverkarna förut fuskade och använde kadavermjöl istället för köttmjöl och dessutom blandade in det i kraftfodret till kor ,som ju är växtätare och definitivt inte ska äta hela kor, vilket ledde till Galnakosjukan. Efter det får ju fodertillverkarna inte ens hantera köttmjöl ens till höns- och grisfoder för att det inte ska gå att fuska.
  Läser i en bok från 1954, ”Lärobok i fjäderfäskötsel”, att 25 – 30 % av proteinet ska vara av animaliskt protein.
  Dagens konventionella höns får ju industriellt framställda aminosyror och för ekologiska så försöker man ju att utöver fiskmjöl få fram musselmjöl som renat havet när dom växt till.
  Men hur ska man få till en ändring till mer animaliskt protein i höns och grisars foder???

 29. 29
  LCHF-Bengt säger

  @ Humlan:

  Ja, vill man lära sig något är nog gammal kunskap om djurskötsel den bästa.

  När höns rycker fjädrarna av varandra är det troligen tecken på brist på animaliskt protein.
  Vid mindre äggproduktion är det lätt ordnat med animaliskt protein, tex, fisk från närmsta sjö, man skulle kunna ha musodling, som också gärna lever på hönsens mat. Alla som haft höns vet att mössen förökar sig mycket snabbt om de inte fångas efterhand. De fångade mössen var mycket uppskattat av hönsen. Så det som mössen åt av hönornas mat kom liksom till nytta som ett bra tillskott av protein till hönorna. Många sätter nog ägget i halsen nu, men varför skapa ett problem när det egentligen är en tillgång.

 30. 30
  Lars Henrik säger
 31. 31

  Docent Göran Skrev:

  Bara för att det finns ‘naturliga’ gifter i vit flugsvamp är det ju inte vettigt att odla den som människoföda

  Håller med i sak (=självklart) men är för lågt begåvad f a fatta poängen.

  LCHF-Bengt Skrev:

  När höns rycker fjädrarna av varandra är det troligen tecken på brist på animaliskt protein

  Ja så skrivs i de Ekologiskas skrifter, när sedan många ekologiska prövar med proteinberikning – och noll förbättring – får de inget svar. Ett alternativt svar är att de ”ekologiska” hönorna stressas av att leva i stora djurflockar där de inte hinner lära känna individer och angriper de ”främmande”.
  I naturen lever hönan (Red Jungle Fowl) i grupper upp till 10 individer, som de lär sig känna igen.
  De ”ekologiska” försöker medicinera (tillskott) bort problemet. (Det finns ingen principiell skillnad mellan tillskott och medicin, icke så för djur – icke så för människor)

  Öppen himmel som storstadsakademiker tycker är ”gulligt” för hönor är för dem djurplågeri
  https://www.youtube.com/watch?v=ENYJwLg0sV8

  Googla gärna fram till Bosarpskyckling och se deras video, märk att v 1 min 40 sek måste djursköterskan med handriven utdrivare få ut djuren ur tältet.

  ”Mycket i det ekologiska jordbrukets tänk är nytt och mycket är sant. Men vad som är nytt är icke sant, och vad som är sant är icke nytt” (modifierat efter Lichtenstein)

 32. 32
  Docent Göran säger

  Jag gläds åt alla små lokala producentförsök som görs och drivs av eldsjälar som vill förändra världen åt rätt håll genom sin praktiska verksamhet och speciellt när dessa understöds i mer organiserade former.

  I helgen var det Matvandring i Väst som var ett sådan organiserat initiativ och det fanns massor av ställen runt hela Västsverige för intresserade att besöka.

  https://www.matvandringivast.se

  I Trollhättan var två ställen med på listan fast det finns många fler lokala producenter.

  Vi bestämde oss för att besöka Vingaland men som vi inte tidigare kände till och detta besök var verkligen en höjdare och här var det verkligen frågan om en eldsjäl till entreprenör som drev det hela och jag blev väldigt inspirerad trots att det var frågan om grönsaksproduktion och att vår egen konsumtion av dessa är väldigt måttlig med tanke på vår strikta LCHF-hållning.

  https://www.vingaland.nu

  De sålde dessutom ägg som var garanterat ekologiska men kommer från en annan lokal producent och de verkar vara uppfödda på ett sätt som Olle Holmkvist påpekade kanske mer efterliknar hönsens ’natur’ – de får gå ut om de vill. Det verkar vara en ganska stor producent (19 000 höns om jag läst rätt) och som får dubbelt betalt för sina ägg. Så nu har det blivit business och då finns det förstås alltid en viss risk att ’tummen hamnar på vågen’. Man kan då fråga sig hur naturligt och varierad kost de får – så många insekter blir det nog inte.

  https://www.svenskalantagg.se/producenter-av-ekologiska-aegg/eko-aegg-i-vaenersborg-ab-uae-(1).aspx

  Jag kanske måste göra ett besök för att se med egna ögon och bli ’övertygad’,

 33. 33
  Annika Dahlqvist säger

  @ 31 olle holmqvist:
  Om det är så att hönor vill vara tillsammans med ett mindre antal andra hönor, så får väl äggproducenterna anpassa sig till det, och hålla dem i mindre grupper där de lär känna varann. De måste få vara fria att vara inne eller ute efter eget önskemål. Lösningen kan ju inte vara att hålla dem inlåsta i burar dygnet runt?
  De kan också ha ett nättak som skydd mod rovdjur, och så att de slipper att se en öppen himmel.

 34. 34

  Jag hade 40 höns och 2 tuppar på 80-talet. De levde i hönshus och hönsgård, så jag öppnade och släppte ut dem i det fria. I två år följde de varje steg jag tog och vi blev mycket goda vänner. En dag var jag tvungen att åka in till byn i ett ärende och när jag kom tillbaka efter en halvtimme var alla hönsen döda.

  Det intressantaste var att först låg den ledande tuppen, sedan den andre. Därefter följde de ledande hönorna i rangordning. De hade i tur och ordning offrat sig för skocken. Men förgäves, hönsen måste hållas skilda från skogens predatorer.

  Mina höns satt aldrig i träd. Däremot placerade en kompis sitt hönshus i luften, på stolpar. Dessa höns fick flyga till boet och satt även i träden. De klarade sig.

 35. 35

  Annika Dahlqvist Skrev:

  hönor vill vara tillsammans med ett mindre antal andra hönor

  ja tänk om det funnes konsumenttryck för ”småflock-höns” ! som sannolikt skulle vara friskare
  och inte ständigt stressade av nya okända figurer. En värdig uppgift för ”Piecemeal Agricultural Engineering” dvs Normaljordbruk – avskärmning, bås. Problemet är att SödermalmsRealisterna som styr opinionen inte vet att hönan är ett småflocksdjur, som skyr öppen himmel (det är därför Bosarpskycklingen måste fösas ut ur tältet som är mindre olikt en tät djungel än öppen himmel.
  1 min 40 sek av videon)

  Kan fortfarande inte begripa vad Docent Görans flugsvampar har med saken att göra.
  ”Uppskattningsvis uppsöker 50-200 personer sjukvården i Sverige för misstänkt svampförgiftning varje år. Allvarliga förgiftningar är ovanliga, men enstaka allvarliga fall förekommer årligen. Dödsfall är mycket sällsynt och inträffar sporadiskt” https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2333

  ”Hittade 0 träffar på din sökning – växtbekämpningsmedel – inom alla förgiftningsmedel”
  https://www.giftinformation.se/searchpage/?query=v%C3%A4xtbek%C3%A4mpningsmedel&page=1&category=all

  ”Har själv en skadad lunga efter att ha ätit jordgubbar som besprutats med ett växtgift som enligt tillverkaren kan ge obotliga lung- och njurskador.” https://runelanestrand.wordpress.com/2012/06/14/den-fogiftade-jordgubben/

  Har haft mkt svårt att hitta ex på förgiftning pga växtskyddsmedel/gifter, mest exponerat tycks jordgubbsodlare vara. Kan ngn ge exempel på konsument som blivit förgiftad av växtskyddsmedel/gifter ?

  PS Citat på #31 ovan är av Lichtenberg, min broder i anden

 36. 36
  Lchf-Bengt säger

  @ Georg W:

  Ja hönsen är sällskapliga och nyfikna, och kommer alltid hem till hönshuset på kvällen. Rovdjur är den stora faran.
  Joel Salatin har nog den bästa lösningen för hönorna med sina flyttbara hönshus som ger möjlighet till ny mark varje dag.
  Men att ha tusentals höns på det här viset har sina problem. Kräver gott om utrymme.

  När jag närmar mig pension blir det höns och nötdjur på gården igen. Men måste byta gård. Gården måste köpas på rätt ställe den här gången. Gärna i skogslandskap, i söderläge på en höjd för undvikande av frost, med vatten som ingen förorenat. Även berggrunden ska undersökas, så inte sura bergarter finns där grundvattnet kommer ifrån.

 37. 37
  Docent Göran säger

  Bara för att ett ämne inte omedelbart är dödande för människor men dock för insekter behöver detta inte med nödvändighet vara ofarligt för oss människor på längre sikt och att medvetet inkorporera detta insektsgift i våra livsmedel gör i alla fall att jag själv på alla sätt försöker undvika sådana livsmedel, Med åren har jag blivit alltmer försiktig men jag kan ju ha fel förstås.

  Inom flyget brukar man säga att det inte finns några äldre djärva piloter.

  DDT, dioxin, hormoslyr, glyfosat och nu BT-toxin är väl typexempel på sådana ämnen och verkligheten springer hela tiden ifatt försäkringarna från Monsanto om hur ofarliga dessa ämnen är.

  När nu WHO nu också går ut och varnar för cancerrisken med glyfosat kan man ju också rycka på axlarna åt det faktum att detta medel nu har använts i kanske 40 år om man nu har en mer teknikoptimistisk läggning. Cancerfrekvensen har knappast minskat med tiden men sådant går också att bortförklara om man vill.

 38. 38
  olle holmqvist säger

  Docent Göran Skrev:

  DDT, dioxin, hormoslyr, glyfosat och nu BT-toxin

  De tre första är förbjudna sedan bortåt 50 år. Glyfosat är just nu satt under lupp.
  (https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
  https://www.svd.se/ograsmedlet-roundup-kan-ge-cancer_4427311) Bra det !
  BT-toxin bedöms som säkert och finns naturligt i jordar eftersom det produceras naturligt av en jordlevande bakterie. (https://www.bt.ucsd.edu/bt_safety.html)

  Exemplen visar att samhället är kapabelt att identifiera och hantera problem.
  – Piecemeal Agricultural Engineering –

  Docent Göran Skrev:

  Inom flyget brukar man säga att det inte finns några äldre djärva piloter

  At age 15, Doolittle built a glider, jumped off a cliff, and crashed. Undaunted, he hauled the pieces home, stuck them back together, and returned to the cliff. After his second plunge, there was nothing left to salvage. In 1922, Lieutenant Doolittle made a solo crossing of the continental United States in a de Havilland DH-4 in under 24 hours James Harold ”Jimmy” Doolittle (December 14, 1896 – September 27, 1993) was an American aviation pioneer

 39. 39
  Lchf-Bengt säger

  Vi får i oss gifter hur vi än försökter undvika det. Men kroppen är konstruerad för att ta hand om olämpliga ämnen som kommer in. Med hjälp av så ren mat som möjligt är steg ett, sen antioxidanter och då speciellt C-vit, har sänkt bl.a. Kvicksilverhalterna rejält på mig. Själv tar jag ca 3- 6 gram askorbinsyra per dygn verkar fungera bra på mig.

  Min kropp närmar sig kategorin elitmotionär nu 51 år gammal, blodtryck numer 100/ 65 puls ca 50 . 170 km cykling är numer ingen större utmaning en helg. Nästan 30 Km/h i snittfart.
  Minns min hjärtdoktor som trodde att mitt hjärta borde orka med skogspromenader typ.
  Med vilja och nyfikenhet samt vara uppmärksam på kroppens signaler kan man uppnå under helt klart. Skulle jag valt doktorns mediciner och fortsatt med skräpmaten hade jag troligen varit klar för förtidspension.

 40. 40

  Vad jag har förstått så gör höns så att är dom i en flock med jättemånga djur så bildar dom undergrupper på ca 10 st i varje som följs åt och känner varandra.
  En förutsättning för att dom verkligen ska trivas ute är ju att det finns träd eller buskar som ger skydd mot rovfåglar.

 41. 41
  Georg W säger

  Läste det här tidigare någonstans. Jag skulle vilja kalla den här artikeln odlingens dödsruna.
  Alla behöver läsa den här artikeln, jorden återbildar sig med 0,017mm per år. Plogen tar 1,5mm.

  https://fof.se/tidning/2015/8/artikel/hotade-jordar#overlay=tidning/2015/8/artikel/hotade-jordar

 42. 42
  Docent Göran säger

  @ Georg W:

  Tack för länken till artikeln!

  Som jag skrev i krönikan var det just den artikeln som triggade själva krönikan.

  Jag skrev därför också följande uppmuntrande ord till chefredaktören

  ———
  Hej,

  Jag är ett barn av den teknikoptimism som med oförminskad styrka rått sedan min barndom för mer sextio år sedan. Hela mitt yrkesliv som naturvetenskaplig forskare inom metallurgin har naturligt nog också genomsyrats av samma optimism. Detta har inte hindrat mig från att bli alltmer kritiskt ifrågasättande ju äldre jag blir inför den otyglade teknikoptimismen som genomsyrar vår värld och som du också vara inne på i din ledare.

  Av personliga skäl har jag på senare år kommit att intressera mig för hur maten vi stoppar i oss hänger ihop med vår hälsa och har alltmer närmat mig det HIppokratiska synsättet om att man ska låta maten var sin medicin och medicinen sin mat. Att detta inneburit en framgång för den gemensamma hälsan i familjen har inte minskat mitt intresse och som nu har utvidgats till hur vår mat framställs och därmed jordbruket och dess historia.

  Med tanke på min alltmer skeptiska inställning till den ’naiva’ teknikoptimism jag ’lidit’ av har jag faktiskt haft allt svårare med FoF och har då och då övervägt om jag ska fortsätta med min prenumeration.

  Därför läser jag nu med speciellt intresse artikeln om Hotade Jordar av Peter Sylwan som mer överenstämmer med min nuvarande dystopi men där jag som Sylwan också blivit övertygad om att det går att återställa de förstörda jordarna genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Tyvärr kan det som SLU påpekar i artikeln knappast finnas något större kommersiellt intresse att satsa på ett sådant giftfritt jordbruk även om det är nödvändigt för mänsklighetens framtid.

  Själv har jag blivit fascinerad av de framgångsrika försök som Alan Savory genomfört med intensiv boskapsskötsel baserat på frigående gräsbetande boskap och som ett sätt att snabbt återta ’förlorad’ åkermark.

  Jag ser fram emot fler artiklar av denna typ som ger ett större helhetsperspektiv på tekniken och varför inte just kring försöken som Alan Savoy har varit engagerad i.

  Hälsar

  Göran Sjöberg

  Docent inom Material och Tillverkningsteknik, Chalmers

  ———

  Han svarade vänligen.

  ———–

  Hej Göran!

  Tack för ditt välformulerade och tänkvärda brev. Jag har skickat det vidare till artikelförfattaren. Jag är lite yngre än du, men också fostrad till optimism. Men visst finns det skäl att misströsta. Det går ju inte att slå sig till ro och tro att det löser sig. I tidningen försöker vi, som i Peter Sylwans artikel, att skriva om de stora problem som ligger framför oss, men också påpeka att det finns små ljusglimtar.

  Bästa hälsningar
  Patrik Hadenius


  Patrik Hadenius, chefredaktör
  Forskning & Framsteg / Språktidningen / Modern Psykologi

 43. 43

  Docent Göran Skrev:

  Jag ser fram emot fler artiklar av denna typ som ger ett större helhetsperspektiv på tekniken och varför inte just kring försöken som Alan Savoy har varit engagerad i.

  God idé !

 44. 44
  Georg W säger

  @ Docent Göran:
  Jag visste att jag redan läst det, kunde bara inte komma på var 🙂

 45. 45
  Lars Henrik säger

  @ Georg W:
  Tack för lästipset. Välbehövligt!

 46. 46

  Jag sätter mig på min gamla damcykel i höstmörkret och cyklar ut förbi plöjd mark. Höstkylan nyper mig i näsan. Runt mig uppvältrad innanjord, svart och dov men ibland glimmar den till inför min syn. Jag inser att vad¨mina ögon ser är ett ingrepp i naturens egen ordning, sannolikt ett övergrepp. Först svedjebrukades skogen bort, så vändes jorden ut och in. Med Peter Sylwan var jag arbetskamrat på vetenskapsradion för snart 40 år sedan. Redan då argumenterade han om plöjning, som jag minns det hävdade han då att plöjningsfritt tillämpades, med framgång på raps i Kanada. Nog med ego – det intressanta är sakfrågan.

  I Peters artikel berättas om gården i Röstånga, gränsland mellan Skogsskåne och slättbygd.
  På gården bedrivs 75 % normaljordbruk -”oekologiskt” för att anamma en tes från de ekologiska.
  Normaljordbruk där problem ses, förstås och försöker åtgärdas. Kan kallas ”Piecemeal Agricultural engineering” Många forskare bl a från Sverige omnämns.Den återstående fjärdedelen bedrivs ekologiskt, med syfte att skapa nya svårigheter för att hur dessa kan lösas. Samma princip som när Gunde Svan selade sig och drog timmerstock efter sig eller när Muhammed Ali löptränade i vatten.

  Georg W Skrev:

  Jag skulle vilja kalla den här artikeln odlingens dödsruna

  Pers S:s slutrader kan tolkas annorlunda:
  ”Möjligen får både Gustaf Ramel och Josef Appell uppleva inte bara ett lustmord på plogen, utan också att ge såmaskinen förlängd semester. Ingen vet. Växtförädling tar tid. Men arbete som förr tog tiotals år kan numera göras på några få år tack vare den moderna gentekniken. Men då måste staten stå för fiolerna. Vilket privat företag vill satsa på växter som inte behöver sås mer än ibland och klarar sig med mindre kemikalier och gödsel, begraver kol i marken, binder jorden på jorden och befriar oss från växthushotet?

  – Manhattanprojektet kostade 26 miljarder dollar och Apolloprojektet 170, säger Sten Stymne.

  Man hisnar förstås inför jämförelsen. Men varför skulle det vara värt mer pengar att uppfinna bomber och erövra rymden än att rädda civilisationer”

 47. 47
  Georg W säger

  @ olle holmqvist:
  Monsanto leder utvecklingen mot plöjningsfritt bröd.

  (Gen IV-projektet hade kostat över 900 miljarder dollar för några år sedan. De börjar skönja ett resultat har jag hört. Så snart har vi gratis energi till våra flygande kommunikatorer.)

 48. 48

  Här en läsvärd artikel i EKOWEB, sid 4-5 i nr 6, om en amerikansk gård som lagt om till plöjningsfritt och för jordens skull skaffat djur och nu nästan nått målet att bli helt bekämpningsfri.
  Han är mån om djurlivet i marken – mätt i kilo är det dubbelt så mycket djur under mark som över, påpekar han.
  https://www.e-pages.dk/maskinbladet/1110/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa