Läkemedelsfiffel

 Krönika av prof Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg
Läkemedelsfiffel

Det påstås att det bara tillhör ungdomen att se orättvisor, korruption och att då också försöka göra något åt det man med all önskvärt tydlighet insett. I mitt fall stämmer detta med tanke på mitt tidiga stora engagemang för ’en bättre värld’ på 70-talet, men annars verkar mina insikter snarare ha fördjupats på senare år. Möjligen kan mitt förnyade engagemang bero på att min hälsa fick en allvarlig knäck för femton år sen. Jag tror också att det var min långvariga erfarenhet av naturvetenskaplig forskning som gjorde att jag då så snabbt då kom att inse att det fanns en allvarlig korruption inom medicinsk forskning vilket förstås är samma sak som att själva vetenskapen där är korrumperad. Sakta men säkert har jag nu återfått min ’ungdoms sinnelag’ och kan nu med min något bättre hälsa också efter förmåga påtala korruptionen för att försöka ’förbättra världen’ igen och det verkar faktiskt som det går lite bättre idag än för 40 år sedan.

Som oftast kommer inspirationen till mina krönikor från någon bok som jag börjat läsa, vilket stämmer även denna gång, och nu gäller det den nya boken ”Doctoring Data” av den skotske läkaren Dr. Malcolm Kendrick som tillsammans med bl. a. vår egen Uffe Ravnskov under många år kämpat mot den korruption som genomsyrar forskningen kring frågan om kolesterol och kärlsjukdomar. Uffe Ravnskov framhålls också i ett det inledande erkännandet som en framstående inspiratör för alla modiga medicinare som slåss mot de ovetenskapliga dogmer som finns inom sjukvården idag.

https://drmalcolmkendrick.org

Som titeln ”Doctoring Data” antyder, och en titel som för övrigt hans son vitsigt föreslog när hans far arbetade med boken, handlar boken om hur data manipuleras eller med ett mer vardagligt uttryck hur det fifflas med de fakta som kommer fram i den medicinska forskningen.   Den som fifflar har som alltid ett syfte och när man ser de fullständigt sanslösa vinster som läkemedelsbolagen under en längre tid gjort på sina kolesterol- och blodtryckssänkande medel förstår man lätt drivkraften och varför korruptionen är så total inom medicin och sjukvård. Den gängse bilden av ’kvackare’ förbleknar till noll och intet i jämförelse med dessa ’storkvackare’.

Det är så sant som Liza Minelli en gång i tiden sjöng: ”Money makes the world go around!” eller som ABBA framställde samma sak i sin:”It’s a rich mans world!”. Anledningen till att dess sånger var så populära var rimligen att de flesta av oss kände igen oss i den verkliga verkligheten genom deras texter.

Påståenden som att läkemedelsbolagen skulle ägna sig åt något som har att göra med att vi ska bli friskare blir rent skrattretande efter ett tag när man läser Kendrick’s bok. Vad det är frågan om är att tjäna så mycket pengar som möjligt, ju mer ju bättre, och detta är liksom själva affärsidén, och detta sker till slut genom att utnyttja det förtroende som ’gemene man’ fortfarande har för läkare och som därför fungerar idealiskt som läkemedelsbolagens absolut bästa agenter på marknaden.

Men framför allt gäller det att få oss vanliga människor att tro på detta mumbojumbo om att vi verkligen kan bli ’botade’ från våra sjukdomar genom deras kemiska preparat.  Detta gäller de verkliga sjukdomarna som kärlsjukdomar och diabetes men framför allt de påhittade – det gäller att skapa nya marknader.  Det absolut bästa som hänt denna industri är därför enligt Kendrick att de nu har lyckats få oss att tro  att  högt eller ’felaktigt’ kolesterolvärde, högt blodtryck, övervikt eller nedstämdhet är sjukdomar som kräver ’medicinsk’ behandling och som läkemedelsbolagen i sin altruistiska godhet så gärna erbjuder på ’marknaden’. Det är här de verkligt stora pengarna finns att hämta för vem vill gå omkring och känna sig sjuk trots att man är frisk som en nötkärna? Det gäller därför dessa bolag att få hela mänskligheten att känna sig sjuk.

Denna skamliga affärsverksamhet de bedriver kan den som är intresserad nu ta del av i ”Doctoring Data” men det är garanterat ingen rolig läsning för den som vill behålla sin tro på att vi lever i ett samhälle som värnar om vår hälsa. Men för den som liksom Kendrick själv tillhör den grupp av människor som anses lida av ’sjukdomen övervikt’ kan kanske ändå finna en tröst i hans genomgång av de vetenskapliga fakta som visar, mot all ’vedertagen’ medicinsk uppfattning, att de som är överviktiga lever längst och friskast av alla och att vara underviktig, med det vegetariska modellidealet, är en ren katastrof för hälsan vilket som bekant fick Lierre Keith själv att ta till pennvapnet i sin bok ”Vegomyten” efter 20 år i detta ’mytiska träsk’ som i den politiska korrekthetens namn idag ska rädda världen. Läkemedelsbolagen kan om detta, mot all rimlig förmodan, skulle lyckas se fram mot en fantastisk ny marknad av sjuka veganer.

Boken beskriver detta otroligt sofistikerade fiffel som bolagen bedrivit under mycket lång tid, och som de  ständigt kommer undan med, sker genom manipulering på många olika plan i samhället, från att helt enkelt förfalska eller gömma undan obehagliga fakta kring nya mediciner, att genom själva försöksupplägget när mediciner ska testas bädda för att önskade resultat verkligen kommer fram – här finns många olika sätt, genom att fiffla med statistiken, att genom oetisk marknadsföring se till att medier och medicinska ’opinionsbildare’ får ’rätt information’ och framför allt för ut rätt budskap.

Först när man av någon anledning, oftast genom att kliniska skandaler leder fram till rättegångar, tvingat bolagen att öppna sina gömda datafiler, kan sanningen om fifflet komma fram. Ett exempel Kendrick nämner är hur läkemedelsbolaget Takeda 2014 dömdes till ungefär 50 000 000 000 kronor i böter för att de gömt undan data om hur deras ’läkemedel’ Actos ökade risken för cancer i magen och bukspottskörteln. Nå – med en ’hord’ av skickliga advokater har nu Takeda lyckats reducera bötesbeloppet med mer än 99 % till ungefär 200 000 000 kronor.  Med tanke på de vinster som dessa bolag gör betraktas ändå böter i denna storleksordning som ’mindre’ omkostnader för bolagen i det långa loppet.

Manipulationer sker som sagt på många nivåer i samhället och med så sofistikerade medel att det som Machiavelli berättade i sin bok ”Fursten” om hur korruptionen fungerade i Italien under renässansen framstår som en barnslig söndagsskoleverksamhet i jämförelse med vad som pågår inom medicinen idag.

 

Comments

 1. 1
  agneta belfrage säger

  Den ultimata läsningen som praktiskt taget golvar en är: Deadly Medicines and organised Crime.
  av dansken Peter C. Götzsche som förestår The Cochrane Institute.

 2. 2
  Professor Göran säger

  @ agneta belfrage:

  Detta är verkligen sant och jag skrev en krönika om den boken för ett tag sedan här hos Annika.

  Nu håller jag på att närma mig slutet av min läsning av ”Doctoring Data” och boken blir bara bättre och bättre. Min känsla är att Kendrick’s bok är helt i klass med Götzsches och kanske till och med ännu vassare.

  Han sätter också in det hela i ett vetenskapsteoretiskt, medicinskt, historiskt perspektiv som jag själv gillar starkt.

  Boken är verkligen en ’höjdare’ – ett ’måste’ för den som inte bara väljer att stoppa huvudet i sanden.

  Frågan är om inte Kendrick ’begått självmord’ som läkare genom att ta upp ’tabubelagda’ områden som sambandet mellan autism och vacciner.

 3. 3
  Lars Henrik säger

  detta sker till slut genom att utnyttja det förtroende som ’gemene man’ fortfarande har för läkare och som därför fungerar idealiskt som läkemedelsbolagens absolut bästa agenter på marknaden

  Måste detta förtroende få en knäck för att problemet ska kunna lösas?

 4. 4

  https://www.youtube.com/watch?v=rBUGVkmmwbk
  Är en riktig thriller hur stat och läkemedelsindustri samverkar. Det handlar visserligen om cancer men oberoende av om omtalade verksamhet är något positivt så ser man korruptionen.

 5. 5
  Professor Göran säger

  @ tipp:

  Tack för länken!

  Det var intressant, något helt nytt inom cancerbehandling för mig, och att döma av den halvtimme jag sett (videon är på 1,5 timme) blev jag övertygad om att det måste ligga någonting i vad denne ’kvackare’ höll på med men att behandlingen de facto innebär ett hot mot den enorma läkemedelsindustrin och därmed inte får en krona i forskningsanslag.

  Den störste ’kvackaren’ genom tiderna, nobelpristagaren Linus Pauling, ledde mig själv fram till den uppenbarligen framgångsrika alternativa behandlingen av min instabila kärlkramp med E-vitamin. Pauling var också ett hot mot läkemedelsetablissemanget och han genomförde på samma sätt som denne texasläkare alternativbehandlingar på sk. terminalt sjuka cancerpatienter med stora doser C-vitamin som gav väldigt positiva effekter men detta lyckades man ’skjuta ned’ med infama metoder. Alternativmedicinen som Pauling etablerade för idag en mycket tynande och hotad tillvaro.

  Ju mer jag tränger in i den medicinska världen ju mer sjuk och Kafkalik framträder den och det är också den sjuka perversa bild som Kendrick förmedlar.

  I min nuvarande dystopi undrar jag om någon skulle kunna föreslå en trolig väg att förändra det medicinska etablissemanget i grunden – själv gör jag inte det annat än genom en gräsrotsrörelse men hur skulle en medicinsk sådan uppstå?

  LCHF kan som gräsrotsrörelse åstadkomma en viss förändring i våra matvanor, och har redan gjort det, och framför allt för att folk vill bli smala (fåfänga är förvisso en stark mänsklig drivkraft) och kanske också rädda en och annan diabetiker undan ’normalförloppet’. Kostdoktorn verkar jobba framför allt med denna agenda.

  Du kommer ha stort nöje av att läsa ”Doctoring Data”!

 6. 6
  Jon Jonsson säger

  Vad kommer först, hönan eller ägget?
  Bra kost som behandling skulle få en skjuts framåt när bra forskning (tex i Kostfondens regi) kan visa att kosten förebygger/lindrar/botar mycket av sjukdomarna i metabola syndromet.
  Å andra sidan kommer ökningen av gåvor till Kostfonden att öka när den redan visat att den gjort bra studier.

  Hoppas på framgång för Kostfonden. Fram till dess så är det nog (som Göran skriver) gräsrotsrörelsens information som till slut urholkar stenen.

 7. 7
  Lars Henrik säger

  Här är en bok om vaccinets historia som också kan vara av intresse. Den presenterades på Dr Mercola igår.

  Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History by Suzanne Humphries MD

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/18/history-vaccination.aspx?e_cid=20150118Z2_SNL_NonBuyer_art_1&utm_source=snl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150118Z2-NonBuyer&et_cid=DM65562&et_rid=809121535

 8. 8

  Manipulationer sker som sagt på många nivåer i samhället och med så sofistikerade medel att det som Machiavelli berättade i sin bok ”Fursten” om hur korruptionen fungerade i Italien under renässansen framstår som en barnslig söndagsskoleverksamhet i jämförelse med vad som pågår inom medicinen idag.

  Sant – men så länge som det finns Liv i oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – så finns det hopp.

  Mitt hopp står till dr Annika Dahlqvists artegna LCHF-kost.

 9. 9

  @ Jon Jonsson:
  Jag håller med dig – jag tänker öka mina månadsinbetalningar till Kostfonden för jag tycker den kan (HOPPAS) få en en viktig funktion.
  Jag hoppas bara ett resultaten får genomslag i media sedan…
  Det KAN bli så att starka krafter kommer att motarbeta – om resultatet visar att de ”starka krafterna” förlorar pengar…

 10. 10
  Lars Henrik säger

  @ EvaLi:
  Höjde just mitt bidrag 🙂 🙂

 11. 11
  Sven Erik Nordin säger

  Vet inte om någon har tänkt på Hippokrates´ ed – som alla läkare tidigare skulle svära, innan de fick sin legitimation. Där står ursprungligen bl.a. : ”Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja”…

  Hur många läkare ”vidtar dietiska anordningar” t.ex. vid cancer? Och hur skulle de kunna det – läkarna i Sverige (och i många andra länder) får i sin grundutbildning knappt lära sig något om kost och nutrition.
  Knappt någon av dem tycks heller vara medveten om cancercellers extrema sockerberoende (som Nobelpristagaren Otto Warburg visade redan i mitten av 1920-talet) – och jag vet onkologer som på förfrågan från cancerpatienter säger ”ät som vanligt”!

  Anmärkningsvärt nog utnyttjar man ju cancercellernas ”sockersug” vid diagnosticering av cancer. Man injicerar i patienten en artificiell glukosmolekyl, som innehåller en radioaktiv isotop, och eftersom cancercellerna tar upp glukosen i väsentligt högre grad än vanliga celler, så blir det där också en anhopning av den radioaktiva isotopen – vilket gör att man med PET-skanning kan urskilja varje anhopning a cancerceller (tumörer).

  Makabert nog får sedan också cancerpatienter den vanliga, kolhydratspäckade sjukhusmaten, vilket gör att man i princip göder cancercellerna… Har någon hört en läkare rekommendera kolhydratsnål kost till en cancerpatient?

 12. 12

  Sven Erik Nordin Skrev:

  Knappt någon av dem tycks heller vara medveten om cancercellers extrema sockerberoende (som Nobelpristagaren Otto Warburg visade redan i mitten av 1920-talet) – och jag vet onkologer som på förfrågan från cancerpatienter säger ”ät som vanligt”!

  Jo… – Sven Erik – och det är ju ett och detsamma som att säga ”ät Dig till döds”.

  Dock… – jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att det beror på något annat en oändlig omedveten okunskap om att förhöjda blodsockervärden är rena ”reabränslet” för cancerceller.

  Lösningen på det MÅSTE ju rimligen vara utbildning av läkare och annan sjukvårdspersonal i ämnet – kostens betydelse för en god hälsa.

  Men det är ju utopiskt så länge som etablissemangets myndigheter ej tillåter sådan utbildning.

  Lösningen på det ?

  Tja… – finns det någon annan lösning – än att Wi som vet, utifrån egna gjorda erfarenheter, hur det här med kost och hälsa hänger ihop – i all oändlighet torgför det på nätet framförallt – men även i övrigt ?

  Själv lägger jag numera ned försumbart med tid = energi – på att hacka på dom som borde veta bättre – till förmån för att istället informera så många som möjligt av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – om sambandet mellan kost och hälsa.

  Droppen som faller tillräckligt ofta urholkar stenen ❗

 13. 13

  Professor Göran Skrev:

  I min nuvarande dystopi undrar jag om någon skulle kunna föreslå en trolig väg att förändra det medicinska etablissemanget i grunden – själv gör jag inte det annat än genom en gräsrotsrörelse men hur skulle en medicinsk sådan uppstå?

  Jag kan inte tänka en annan lösning än att vi ”upplysta” sprider information om våra erfarenheter och delar med oss all kunskap vi har så att ännu fler vänder ryggen till skolmedicinen i de fall där det inte behövs. Alltså stärka den här gräsrotrörelsen. Alla skolmedicin-utövare har ju en massa släkt och vänner. När de får höra alternativa synsätt (t.ex.diet) och alternativa metoder som fungerat kommer dem att få ”ett kvitto” i handen vilket förhoppningsvis kommer att trigga ett ifrågasättande gentemot sin kunskap.

  En annan sak: Svårigheten med att ta ansvar för sin egen ohälsa och tillfrisknande är att man måste vara tillräckligt frisk för att
  vara sjuk eftersom ”kampen” mot Försäkringskassan, oförstående läkare och att leta alternativa lösningar och behandlingar som kan hjälpa en och hitta en seriös utövare om det behövs är enorm tids-och kraftkrävande.

 14. 14

  Firuze Skrev:

  Jag kan inte tänka en annan lösning än att vi ”upplysta” sprider information om våra erfarenheter och delar med oss all kunskap vi har så att ännu fler vänder ryggen till skolmedicinen i de fall där det inte behövs. Alltså stärka den här gräsrotrörelsen. Alla skolmedicin utövare har ju en massa släkt och vänner. När de får höra alternativa synsätt (t.ex.diet) och alternativa metoder som fungerat kommer dem att få ”ett kvitto” i handen vilket förhoppningsvis kommer att trigga ett ifrågasättande gentemot sin kunskap.

  Instämmer.

  En av flera förgrundsgestalter på detta finns här = Mats Lindgren.

 15. 15
  Lars Henrik säger

  @ Firuze:
  @ Josef Boberg:
  Jag håller med!

  Information från gräsrötter så ofta man får lämpligt tillfälle och forskning, t ex bekostnad av Kostfonden, för de som ej låter sig bevekas på annat sätt. Detta tror jag ligger inom absolut räckhåll!

  Det gäller bara att parera inkvisitionens män och kvinnor längs vägen 🙂

 16. 16

  Till Göran
  Jag såg att Du nämnde Linus Pauling
  Känner Du till hans kollega Mattias Rath,

  Jag läser precis Nu en bok skriven av Mattias Rath, forskare och läkare i USA
  Han skriver om naturlig behandling som tillbakabildar avlagringar i blodkärlen.
  Artärväggarna skyddas av ”teflon”
  Teflonet är aminosyrorna lysin och prolin som bildar ett lager runt lipoproteinerna LDL apo
  Detta förhindrar att ytterligare fettmolekyler lagras i artärväggarna.
  Och det bästa av allt. Fettmolekyler frigörs från avlagringarna, molekyl efter molekyl lösgörs placket i blodomloppet och transporteras till Levern, som förbränner molekylerna

  Tillskott som rek. Av M. rath. L Prolin. 100-500mg
  L Lysin. 100-500mg
  Vitamin C. 600- 3000 mg
  Vitamin E 130-600 IE
  + ev beta karoten och selen

  Jag önskar kommentarer, synpunkter eller egen erfarenhet.
  Om detta är sant kan vi snart ha Rena blodkärl

 17. 17
  Professor Göran säger

  Lennart Skrev:

  Jag såg att Du nämnde Linus Pauling
  Känner Du till hans kollega Mattias Rath,

  Nej jag känner inte till Mattias Rath men det låter intressant.

  Jag har läst ett par böcker av Linus Pauling vilket ledde mig vidare till den kanadensiske hjärtläkaren William Shute som framgångsrikt behandlade 50 000 patienter med kärlkramp med 1500 IE E-vitamin vilket jag själv har provat under ett år och nu känner jag väldigt lite av min kärlkramp. Senast idag var jag ute och skottade snö och röjde sedan med motorsågen bland de nedfallna träden på tomten och kände faktiskt ingenting så någonting verkar ha hänt ’i kärlen’.

  Kroppen verkar ha en enastående förmåga att reparera sig när man hamnat i det metabola syndromet om den verkligen får chansen att återhämta sig och framför allt om man slutar att misshandla den med kolhydraterna.

  Just nu har jag återvänt till en ny fördjupning i den molekylära cellbiologin (otroligt spännande!) och råkar av en tillfällighet just nu också läsa om de 20 aminosyror som är byggstenarna i alla våra 10 – 20 000 olika proteiner. Av dessa 20 är nio så kallade essentiella vilket betyder att kroppen inte kan framställa dem själv och vi måste få i oss dem genom födan och då framför allt genom kött av olika slag. Bland dessa nio essentiella aminosyror ser jag lysin medan prolin tydligen är en aminosyra som vi själva kan framställa.

  Om det nu är som Rath hävdar skadar det knappast att försöka förstärka med kosttillskott av dessa två aminosyror – jag är själv mycket för olika kosttillskott så länge man har råd med dem och ofta är de billiga. Man kan alltid prova pss som med E-vitamin och se om det fungerar. Framför allt är det riskfritt – ingen har dött av kosttillskott medan dödsfallen pga mediciner kan räknas i miljoner och åter miljoner (ungefär en tredjedel av alla dödsfall vad jag har förstått). Man kan dock bli sjuk om man äter mycket protein och får i sig för lite mättat fett – om man t.ex. bara lever på magert kött – 80 % fett och 20 % protein är idealet. 1 gram protein per kg egen kroppsvikt anses lagom och här talar du tydligen om maximalt ett enda gram som tillskott.

  När det gäller ’förklaringarna’ kring kärlsjukdomar är det lätt att bli ’förvirrad’ med tanke på den oerhörda komplexiteten i vår fysiologi och det finns här många teorier och inte minst hos Malcolm Kendrick i hans senaste tråd om eskimåernas näsblod på hans blog som jag länkar till i min krönika. Jag har mycket höga tankar om Kendrick och är av naturliga skäl också väldigt intresserad av förstörda kärlväggar men förstår ändå inte hans teori riktigt annat än att den har att göra med själva reparationen av skadade kärlväggar.

  Jag undrar vad Professor Karl Arfors, som är expert på alternativ kärlhälsa, kan ha att säga om Raths teori och om Kendricks.

 18. 18

  Här en undersökning om demens och geografisk hemvist. Norrlänningar gör klokast i att

  1. Hålla en diet, som håller insulinbehovet till ett minimum dvs LIR alias LCHF, gärna strikt, för att bemästra eventuell insulinresistens.

  2 Lägga till D-vitamin i höga doser den mörka delen av året, annars riskerar man att hjärnan skumnar.

  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/demensfaran-okar-i-norr/

 19. 19

  ”Skumnar” är nog dialektalt för ”Skymmer eller Fördunklas” Inte alla kan vara bekanta med 40-talets språkbruk i södra östergötland.

 20. 20

  Efter läsning i Karl Arfors blogg om kärlhälsa och föryngrade blodkärl blir det numera rå rödbeta eller rödbetsjuice varje dag. Kväveoxidprocessen lär ju vara avgörande för god kärlhälsa.
  Har förstått att svavelämnena i rå lök också är viktiga för blodkärlen. Största mängderna lysin finns i kött av olika slag såg jag.

 21. 21

  A Skrev:

  Har förstått att svavelämnena i rå lök också är viktiga för blodkärlen.

  Svavel finns på burk också. Information om det t ex här – och om att köpa svavel på nätet t ex här.

 22. 22
  Professor Göran säger

  @ A:

  Jag har också läst någonstans att svavel kan vara bra som kosttillskott och mår man bra när man provat det så är det säkert bra. Däremot läser jag i min ’tjocka bok’ att ingen av de två aminosyror som Lennart tar upp, lysin och prolin, innehåller något svavel. Däremot finns det två andra aminosyror, metionin och cystein, som innehåller svavel där metionin är en aminosyra som vi inte kan framställa själva utan få i oss genom kosten. Det bästa är nog att få i sig det hela naturligt genom maten där kött och kål av olika slag är tydligen bra källor.

  Just nu är jag nästa lite ’allergisk’ mot alla enkla kategoriska förklaringsmodeller när det gäller våra kärl även om jag själv tror på ’inflammationsmodellen’ – något måste man tro på – och att kärlen rimligen mår bättre om om man kan minska ned på inflammationen med att undvika kolhydrater (sockret i Coca-Cola, HFCS, verkar vara speciellt giftigt för våra nervceller enligt det senaste hos Mercola) och de fleromättade växtoljorna. På kunskapskanalen igår visades ett väldigt välgjort program om våra kranskärl som jag såg nu på morgonen i SVT-play och som var väldigt intressant. Där kom saker fram som jag aldrig ens hört talas om. Programmet som helhet upplevde jag ändå som ett led i en politiskt korrekt vegankampanj om än i indirekt tappning – kött var ’dåligt’.

  Och i måndags blev jag dessutom ’påhoppad’ av en vegan som stod bakom mig i matkön på IKEA när hon såg mina köttbullar med bea och då utropade ’LCHF!’. Hon som serverade innanför disken nickade införstått (även han i kassan!) och var stenhård när jag försökte förhandla mig till några extra köttbular mot tillbehören. Jag satte mig sedan ned med veganen för förhöra henne lite närmare och hon hade tydligen en svåger som hade blivit ’alldeles för mager’ på LCHF. Hon hänvisade också till någon veganklinik som hävdar att ådrorna kan bli helt fria från beläggningar med hjälp av strikt vegankost – det låter intressant måste jag säga.

  Bara jag nu själv inte blir kategorisk och hävdar att kolhydrater ÄR ett gift; det räcker med att jag hävdar att det kan vara klokt att BETRAKTA det som ett gift.

 23. 23

  Bra tips om kunskapskanalen
  Tack…

 24. 24

  Professor Göran Skrev:

  Bara jag nu själv inte blir kategorisk och hävdar att kolhydrater ÄR ett gift; det räcker med att jag hävdar att det kan vara klokt att BETRAKTA det som ett gift.

  Jo… – Göran – och jag menar på fullt allvar att det kan vara klokt att betrakta kommunalt kranvatten som ett gift också.

  Om varför här och här.

 25. 25
  Professor Göran säger

  Josef Boberg Skrev:

  det kan vara klokt att betrakta kommunalt kranvatten som ett gift också

  Jodå!

  Morgonkaffet kokar vi på flaskvatten men när vi spolat flitigt under dagen vågar vi även använda det kommunala vattnet men brukar då alltid koka det en stund så att det mesta av kloret vädras ur.

  Jonas Colting är inne på samma linje om han nu inte har en ännu ’tuffare’ inställning.

 26. 26
  Lars Henrik säger

  Dagens Medicin skrev igår om ett stort antal läkemedel som ”återkallas från den svenska marknaden efter att det framkommit att de inte har prövats på ett korrekt sätt.”

  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/01/23/stort-antal-lakemedel-dras-in/

 27. 27
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  efter att det framkommit att de inte har prövats på ett korrekt sätt.

  Efter vad jag har förstått, det var nog genom Peter Götszches bok, lägger läkemedelsbolagen idag ut det mesta av den kliniska provning till ’aktörer’ i ’tredje världen’ istället för som tidigare till olika universitet i hemländerna. Vill dessa aktörer vara med även i fortsättningen har de säkert förstått att de förutom att vara billiga också bör leverera de förväntade positiva resultaten – säg den leverantör som inte vill motsvara ’kundernas’ förtroende?

  Det hela är troligen en viktig del av hela det korrupta ’träsk’ som läkemedelsindustrin har skapat och kanske känner myndigheterna att ’något måste göras’ nu för att tighta till denna ruttna tunna om nu inte botten helt ska trilla ur. Allmänhetens förtroende är redan nära bottenläget.

  Intressant är att man ’bara’ vill ha en komplettering så att preparaten kan godkännas igen. De aktiva substanserna finns tydligen i andra godkända läkemedel.

 28. 28

  @ Lars Henrik:

  Nu har jag kollat i Fass och Läkemedelsverket:
  http://www.fass.se
  https://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Marknadsforingstillstandet-aterkallas-for-flera-generiska-lakemedel-pa-grund-av-bristfalliga-studier/

  Skrev av lite vad det handlar om för typ av läkemedel.
  Källan var Läkemedelsverket och informationen om generika/substanserna i Fass.

  • Alendronat Accord: bisfosfonat
  • Alendronat Ranbaxy: bisfosfonat
  • Anastrella: östrogen
  • Anastrella: östrogen
  • Clindamycin Alternova: antibiotika
  • Donepezil Mylan: demens (Aricept)
  • Donezil: demens (Aricept)
  • Eletriptan Mylan: migrän
  • Entakapon STADA: Parkinson
  • Esomeprazol Mylan: Protonpumpshämmare
  • Fluconazol Bluefish: svampinfektioner
  • Nefoxef: antihistamin
  • Repaglinid Mylan: antidiabetikum
  • Rizatriptan Mylan: serotonin
  • Valsartan Orion: Angiotensin-II-receptorblockerare
  • Venlafaxin Ranbaxy: antidepressivum

 29. 29

  @ Professor Göran:
  Här finns en intervju med Peter Götzsche:
  https://www.madinamerica.com/2015/01/dreams-quick-fix-gone-awry/

 30. 30

  @ Lars Henrik:

  I samband med ”hästköttskandalen” började jag fundera på hur det ser ut med läkemedelstillverkningen. Jag ringde till Läkemedelsverket för jag ville veta i vilka länder beståndsdelarna/läkemedlen tillverkades. Det var hemligstämplat.

  I USA dömdes (2013) generika-tillverkaren Ranbaxy till 550 miljoner dollar i skadestånd för en mängd brott. Detta skulle förmodligen inte ha uppdagats om det inte hade varit för s.k. ”visselblåsare”, d.v.s. personer som arbetat inom företaget.
  (Generika = kopior).

  I maj 2013 publicerade amerikanska Fortune Magazine en uppmärksammad artikel av prisbelönta journalisten Katherine Eban: ”Dirty Medicine: The epic inside story of long-term criminal fraud at Ranbaxy, the Indian drug company that makes generic Lipitor for millions of Americans.”
  Googla ”Dirty Medicine Forbes” så finner Du artikeln.

  Peoples Pharmacy (www.peoplespharmacy.com) publicerade också ett par sammanfattningar :
  “FDA Fails to Catch Generic Drug Disasters” (2013-05-15) och ”Generic Drug Maker Pleads Guilty”
  (2013-05-16).

  P.S.
  Tack Lekman för länkar och listan över de olika medicinerna

  .

 31. 31

  @ agneta belfrage:

  Jag håller med – Peter C. Götzsches bok är mycket bra. Jag ser fram emot den svenska versionen.

  Nästa månad skall han åka på turné i Australien.
  Inför den har han, och några kollegor, skrivit en artikel på hemsidan http://www.madinamerica.com.
  Det finns också en video.

  https://www.madinamerica.com/2015/01/dreams-quick-fix-gone-awry/

 32. 32
  Professor Göran säger

  @ Lekman:

  @ Bokmal:

  Tack för länken till videon med Peter Götzsche!

  Den är verkligen stark!

  Det finns trots allt en del personer som reagerar mot det läkemedelsfiffel som denna krönika handlar om och tränger djupt in i detta ämne och blir författare till böcker. Peter Götzsche har gjort stora insatser för att syna den medicinska litteraturen med Cochransamarbetet och som professor inom medicinen har han stor tyngd och tar dessutom ’bladet från munnen’ som ingen annan jag känner till. Jag skrev för övrig en krönika om hans fantastiskt avslöjande bok för ett tag sedan – fint att boken snart kommer på svenska.

  Vad som egentligen är så otroligt förvånande, och som Peter Götzsche flera gånger betonar i intervjun, är att det är så ytterst få som reagerar inför så uppenbart horribla fakta. Att Robert Whitaker, som Götzsche samarbetar med, kan ’viftas bort’ för att han ’bara’ är journalist och författare trots sina fantastiska böcker om psykiatrin går bara inte med Götzsche

 33. 33

  Champix för rökavvänjning
  Varningstriangel, artikel från Kanada m.m.

  ————————————————————————————————————-

  Hemmets Journal, Hemmets Veckotidning mfl har ofta ”hälso-artiklar”.
  Det kan vara intervjuer med personer som ”tillfrisknat” efter att ha provat något nytt läkemedel. Intervjuerna kompletteras, ofta, med ett expertuttalande.
  Biverkningsinformation saknas nästan alltid.
  Man får tydligen ange läkemedlets namn fast det inte är tillåtet att göra reklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. Enligt läkemedelsverket beror det på att det kan vara svårt att skilja på reklam och information.

  Här kommer ett exempel.

  Sluta röka till nyår! (Hemmets Journal 2013-12-28, googla )
  Två lösryckta delar ut texten:

  ”Enligt Karl Olov ökar sannolikheten att man ska klara av ett rökstopp med 70-80 procent om man använder någon form av rökavvänjningsmedicin såsom nikotintuggummi eller plåster.”

  ” Det finns även en effektivare medicin som är receptbelagd. Den heter Champix och har två funktioner, dels minskar den rökbegäret, dels blockerar den effekten av nikotin om man skulle återfalla i rökning. Man får alltså inte samma effekt av rökningen längre.” Slut citat

  När artikeln i Hemmets Journal publicerades kände jag till att Champix varit utsatt för kritik på grund av allvarliga biverkningar. Om jag inte missminner mig så skrev Peoples Pharmacy i USA om det redan 2008-2009. Vissa yrkeskategorier fick t.ex. rådet att inte använda Chantix (heter så i USA).

  Champix försågs, så småningom, med en ny sorts triangel. Hur många känner till den?
  Jag citerar några rader ur Läkemedelsverkets text (2014-04-21).
  .”Alla läkemedel övervakas noggrant efter att de börjat användas inom EU, men läkemedel
  med en svart triangel övervakas extra noggrant. Det beror på att det finns mindre information tillgänglig om dem jämfört med andra läkemedel, till exempel på grund av att de är nya.
  Det betyder inte att läkemedlen är osäkra att använda. ”
  Slut citat

  Med anledning av ovanstående vill jag rekommendera ett besök på Vancouver Suns hemsida.
  Läs artikeln ”Quit-smoking drug suspected in 30 suicides in Canada”.
  https://www.vancouversun.com/health/Quit+smoking+drug+suspected+suicides+Canada/10717006/story.html

  Nyss gick jag in på http://www.fass.se och sökte på Champix.
  Jag citerar några rader från bipacksedeln – längst ned kapitel 4 – Biverkningar..
  ” Andra biverkningar har förekommit hos ett litet antal människor som försöker sluta röka med CHAMPIX, men deras exakta frekvens är okänd: hjärtinfarkt, självmordstankar, förlorad kontakt med verkligheten och oförmåga att tänka klart (psykos), förändrat tankesätt eller beteende (såsom aggression och onormalt beteende), sömngång, diabetes och högt blodsocker.” Slut citat

 34. 34

  Bokmal Skrev:

  Andra biverkningar har förekommit hos ett litet antal människor som försöker sluta röka med CHAMPIX, men deras exakta frekvens är okänd: hjärtinfarkt, självmordstankar, förlorad kontakt med verkligheten och oförmåga att tänka klart (psykos), förändrat tankesätt eller beteende (såsom aggression och onormalt beteende), sömngång, diabetes och högt blodsocker

  Det verkar vara ett riktigt rävgift. Det måste ge sig på viktiga signalsubstanser i hjärnan med sådan bred arsenal av biverkningar på psyket!

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa