Gör sänkning av LDL-kolesterol nytta?

Artikel i Läkartidningen. En jättestor studie med 18000 försökpersoner visade en viss vinst för Ezetimib, i kombination med Simvastatin, i jämförelse med enbart Simvastatin. NNT, Number Needed to Treat, var 50 över 7 år för att förebygga en klinisk händelse.
Den studien kommer att utgöra ytterligare bränsle i kolesterol- och farmakadebatten. Läs och begrunda artikeln. Vi får diskutera i kommentarerna.

En kommentar under artikeln av en läkare i Halland, Anders Hernborg:

  Entusiastisk som en pressrelease från MSD

2014-11-21 15:52 | Professor Peter M Nilssons kommentar till Improve-itstudien är entusiastisk som en pressrelease från ett läkemedelsföretag. När det krävs över 18 000 patienter, över 100 000 patientår och en sju år lång studie behöver inte detta vara något att glädja sig över. Att studien var sju år utlämnar PMN i sin kommentar, givetvis ingen slump. Att studien behövde vara så långvarig och så stor beror ju på att resultatet blev så magert, om det nu än nådde statistisk signifikans. Att mortaliteten inte påverkades alls av Ezetroltillägg nämns inte. NNT för den valda primära effektvariabeln blev 50 över sju år. Det innebär att jag som kliniker enligt PMN nu bör ändra min kliniska praxis och skriva ut ezetimib (Ezetrol), förutom lämplig statin, till högriskpatienter som haft hjärtinfarkt. Jag ska alltså skriva ut 350 årsrecept under sju år till 50 olika patienter för att en av dessa 50 skall senarelägga en icke dödande hjärtinfarkt. Med patenterat pris på Ezetrol innebär det en kostnad för att senarelägga denna enstaka icke dödande händelse på 1 400 000 kr (1,4 miljoner kr). Tycker professorn verkligen att detta kallas kostnadseffektivitet och ansvar för skattebetalarnas pengar? Anders Hernborg, allmänläkare

Anders Hernborg, allmänläkare, VC Hyltebruk

Jäv: Tidigare jobbat drygt 10 år som informationsläkare i Läkemedelskommittén Halland

 

Comments

 1. 1

  Det gäller att vara uppfiningsrik om man ska lyckas sätta positivt spinn på så dålig riskminsknig:
  ”50 personer 7 års statinmedicinering för att förhindra en klinisk händelse”
  Alltså en på 350 medicineringsår. Hur många procent minskade risken då ?

  Men siffrorna kan dock bli mycket intressanta om någon har tid att jämföra med Socialstyrelsens nyligen presenterade sammanställning om kraftigt minskat antal förstagångsinfarkter.
  De sjönk ju som en sten med ca 9% sista mätåren om jag inte minns fel.
  Om dessa ny statinundersökningar visar liknade effekter, så vet vi nästan säkert att den ökade hjärthälsan beror på dessa. Men ovanstånende siffror pekar inte på det vilket betyder att vi kan utesluta även statintagning, tillsammans med rökning och förbättrad akutvård som potentiella orsaker för den förvånansvärda snabba nedgången. (bättre akutvård är ypperligt för att minska dödsfall men påverkar inte förstagångsinfarkter)

 2. 2

  Man har väl ”glömt” att berätta om alla som fick allvarliga biverkningar av statinerna. Jag tar då hellre den marginellt ökade risken för ”en klinisk händelse” än att riskera att få de allvarliga biverkningar min man fick (värk, sömnproblem och muskelsvaghet)! För att inte tala om symtom på demens, som jag har läst om.

 3. 3

  Alldeles galet är min tanke… Och mitt samvete blir bättre och bättre… Slutade med statiner efter 2 veckor (för 2 år sen), efter att jag fick massa biverk… Då med hot om snarlig död… Och jag bor ju i Norge, där LCHF räknas som häxkonst… Blev stentad, och efter detta skull ju kolesterolvärdet (totala) ner på 3!!!! Som kanske gjort meg senil i dag… Tack för att du visar fra detta.. Ska visa det til min läkare, 32 år och nyutbildad, och vurmande for statiner…

 4. 4

  Death by Prescription
  av Terence H. Young

  Nu vill jag tipsa om en känslosam, lättläst, välskriven och informativ bok – en utmärkt julklapp till den som tycker om att läsa på engelska. Det spelar ingen roll att den utspelar sig i Kanada. Det finns många igenkänningsfaktorer..

  Terence H. Youngs 15-åriga dotter Vanessa avled år 2000 i hjärtstopp (biverkan av Prepulsid)..

  Pappan kände, omedelbart, att han måste gå ut i media och varna andra. Terence H. Young har varit en viktig konsument-aktivist i Kanada i många år och grundade Drug Safety Canada för säkrare förskrivning av läkemedel.

  2013 införde Kanada en speciell Vanessa-lag (det finns information om Terence H. Young och lagen på Wikipedia bla.) Googla hans namn. Det finns även flera videos.

  Terence H. Young upptäckte än det ena än det andra som förvånade och gjorde honom upprörd.
  Han ställde sig frågan – hur kan det få gå till på det här sättet?
  Jag har ställt samma fråga.

 5. 5

  Peter M Nilsson är duktig som försäljare av statiner, när han lyckas hitta entusiamerande fakta i en studie där dyr och enveten medicinering (50 pers i 7 år) för att förebygga en enda infarkt extra. Tänk om dessa 18.000 pers gått över till LCHF…

 6. 6

  Hej!

  Varför inte gå direkt till Läkartidningen och där läsa min Medicinska kommentar och de debattinlägg som sedan kommit? Man kan läsa fritt och utan lösenord. Kan vara klargörande för Kostdoktorn och andra som skriver här. Den som vill debattera vidare kan ju göra så på Läkartidningen förutsatt att debattredaktören godkänner publicering av inlägget som behöver följa vissa regler om saklighet etc.

 7. 7

  @ Peter M Nilsson:
  Nämen så intressant att se Peter Nilsson här! Så vad anser professorn om Hernbergs kalkyl här ovan:

  ”… 350 årsrecept under sju år till 50 olika patienter för att en av dessa 50 skall senarelägga en icke dödande hjärtinfarkt. Med patenterat pris på Ezetrol innebär det en kostnad för att senarelägga denna enstaka icke dödande händelse på 1 400 000 kr …”

 8. 8
  Annika Dahlqvist säger

  @ 7 piltson och 6 Peter M Nilsson:
  Och att Ezetroltillägget ändå inte minskade den totala mortaliteten under studietiden.

 9. 9
  Professor Göran säger

  @ Peter M Nilsson:

  För mig finns det över huvud taget inte något ’vetenskapligt’ fysiologiskt förnuft i kolesterolhypotesen. Själva tanken på att ’interferera’ med kroppen framställning av ett av de nyttigaste ämnena vi har i våra kroppar strider mot mitt eget naturvetenskapliga ’sunda förnuft’.

  Dessutom – så länge resultaten av läkemedelsbolagens kliniska data och metodologin bakom deras egna utvärderingar som ledde fram till godkännandet förvaras bakom ’lås och bom’ och där det dessutom krävs direkta rättsprocesser för att komma åt dem för någon oberoende granskning har jag själv väldigt svårt att se att det skulle kunna finnas någon vetenskap värd namnet dold här. För mig är detta ur vetenskaplig synpunkt ett korrupt system.

  De ’anekdoter’ som jag med egna ögon sett i min bekantskapskrets, om man nu kan kalla muskelförsvagningar och försämrad mental förmåga för anekdoter,och tillfrisknanden när jag lyckats förmå några att slutat ta dessa statinpreparat förskräcker i alla fall mig.

  Som allvarligt hjärtsjuk ’anekdot’ sedan femton år skulle jag därför bara inte drömma om att ta de statinpreparat som kardiologerna så gärna har skrivit ut. Det är i mina ögon betydligt mer förnuftigt att undvika de ämnen som är orsakar inflammationerna i våra kroppar.

  Ärligt talat betraktar jag detta med statiner som den värsta och den mest sofistikerade medicinskandalen genom tiderna.

  Tyvärr är jag benägen att hålla med filosofen Bertrand Russell när han sa: ”De flesta människor skulle hellre dö än tänka! Och de gör det!”

 10. 10

  @ Peter M Nilsson:

  Nyligen läste jag ”Information från Läkemedelsverket” nr 5/2014.
  Där fanns bl.a. de nya behandlingsrekommendationerna – Att förebygga hjärt-kärlsjukdom med läkemedel.

  Jag uppmärksammande bl.a. det här stycket på sidan 27.

  ”För att behandling med lipidsänkande läkemedel ska ge avsedd effekt är det angeläget att patienten är delaktig i behandlingen och vet vilken nytta fullföljd behandling kan förväntas ge på lång sikt, vilka behandlingsmål som ska eftersträvas, vilka biverkningar som är vanliga och viktiga att uppmärksamma, hur ofta blodprover bör kontrolleras och vart man skall vända sig med frågor. Det är viktigt att patienten har detta helt klart för sig och är motiverad att fullfölja behandlingen, eftersom många patienter avslutar sin behandling av oklara skäl inom 1-2 år.”

  Hur skall patienterna veta vilka biverkningar som är vanliga och mindre vanliga?
  De finns inte med i bipacksedlarna för Zocord/simvastatin.

  Det ser annorlunda ut när det gäller Lipitor/atorvastatin.

  Enligt Läkemedelsverkets text ovan:avslutar många patienter sin behandling av oklara skäl inom 1-2 år. Finns någon oberoende forskning på varför det ser ut så?

 11. 11

  @ Peter M Nilsson:

  Patientberättelse – Zocord (=simvastatin)
  Kvinna, nu i 60-årsåldern

  Jag tror det var 2005 som jag och mamma hade ett ärende till R.
  Vi pratade om ditt och datt och kom även in på hälsan. Då berättade R att hon hade drabbats av en konstig värk. Den kom och gick och på olika ställen.

  Året innan hade mamma klagat över värk, kramper och muskelsvaghet i benen samt sömnstörningar. Jag började då informera mig om hennes tre läkemedel, framför allt om Zocord (=simvastatin).

  Därför frågade jag R, litet skämtsamt, står Du möjligen på någon kolesterolsänkande medicin som t.ex. Zocord eller Lipitor? Jo, det gjorde hon. Det fanns hjärt- och kärlsjukdom i släkten och därför tog hon Zocord i förebyggande syfte. Den förskrivande gjorde likadant.

  Jag berättade att värken skulle kunna vara läkemedelsutlöst. Jag föreslog att hon skulle ta en närmare titt på bipacksedeln och komma ihåg att bipacksedlar är ”färskvara” som ändras över tid.

  Sedan hörde jag inget mer och åren gick.
  I våras stötte jag ihop med R och hennes man och undrade, förstås, hur det hade gått med värken. Har Du inte hört vad som hände, sa hon.

  Hon hade fortsatt medicineringen. Värken hade blivit värre och värre. Hon hade fått rygg- och höftproblem. Man konstaterade ett litet diskbråck som opererades. Tyvärr, fortsatte värken efter operationen. Hon trodde att det berodde på dålig läkning.
  Hon fick problem med att stå och gå. Hon behövde rollator.
  Hon remitterades till smärtklinik vid Länssjukhuset. Hon gjorde allehanda tester, fick kortisoninjektioner, provade den ena värkmedicinen efter den andra inkl. opioider och morfin.Inget hjälpte. Personalen sa att hon hade nervsmärtor och de skulle inte gå över.
  De var trevliga, ringde då och då och frågade hur hon hade det ( men de tänkte aldrig tanken att smärtorna kunde vara läkemedelsbiverkningar).

  En dag skulle hennes man hämta ut en ny omgång Zocord på Apoteket men leveransen var försenad. Det var även en del andra problem som gjorde att det drog ut på tiden. Det blev ett oavsiktligt uppehåll i medicineringen.

  R blev mycket förvånad då hon plötsligt började känna sig bättre. Hon ringde till hälsocentralen och fick prata med en kvinnlig läkare.(hennes tidigare läkare hade slutat på grund av sjukdom).

  R undrade om hon kunde göra uppehåll i medicineringen för att se om hon kunde bli bättre.
  Läkaren sa att det gick bra.

  R blev bättre och bättre. Hon kunde, så småningom både stå och gå och behövde inte rollatorn längre. Den mystiska värken hade försvunnit, t.o.m. de obotliga nervsmärtorna.

  Jag undrade hur hon hade reagerat – om hon hade blivit arg på den förskrivande läkaren.
  Nej, sa hon. Han var så trevlig, lyssnade osv och tog ju själv samma typ av medicin och därför litade jag på honom.

  Vid mitt sista besök hos honom ville jag inte belasta honom med min värk etc. för då var han han betydligt sjukare än jag. ———————

  P.S.
  Jag skulle önska att vårdpersonal, oftare, tänkte på läkemedelsbiverkningar som en möjlig differientialdiagnos.

 12. 12

  @ Marie:

  Tänk så många ”oklara skäl” hos bara en person!

 13. 13

  Hej.
  Jag är en 75 årig man, rök o spritfri med normalvikt 75 som böt hjärtklaff 2012.
  Efter flera år konstaterades att jag var extremt allergisk mot allt vad statiner heter. Jag hade gått på Atorvastatin och Simvastatin. Min nya hjärtläkare (Second Opinion) beordrade mig att omedelbart sluta med statinerna och i stället börja äta havregrynsgröt. Problemen försvann.

  Mitt högra öga har hela tiden efter hjärtklaffsbytet slocknat och efter flera år konstaterades att min halspulsåder är igenslaggad till 80 procent.
  Det sista året har det slocknat 4-5 gånger och ögonen flimrar och ett pipljud från halstrakten. (Det är inte säkert att det är halspulsådern eftersom jag hade pipljud från nya hjärtklaffen)

  Min husläkare har pratat med statinexperter som rekommenderar en helt ny sorts statin Ezetrol som jag tagit en vecka. Men jag misstänker att det är den som gör att jag inte sover därför kommer jag att sluta med den.
  Jag förvånas över att man inte opererar min halspulsåder. Den 15/11 skall jag på årlig kontroll av hjärtklaffen på fys labb på S:t Göran.

  Har du något tips att ge mig.

  Tack
  Kalle

 14. 14
  Docent Göran säger

  Kalle Skrev:

  Min husläkare har pratat med statinexperter som rekommenderar en helt ny sorts statin Ezetrol som jag tagit en vecka.

  Alla statiner gör egentligen samma sak – förstör en av kroppens viktigaste byggstenar, kolesterolet och det är av denna anledning som alla de hemska biverkningarna uppstår. Jag har flera bekanta som har drabbats allvarligt av dessa biverkningar.

  Som allvarligt hjärtsjuk skulle jag själv aldrig drömma om att ta några statiner så att sluta med dem helt och hållet tror jag därför är det bästa beslut du kan ta.

  Läkemedelsbolagen har dock tjänat gigantiska summor på denna medicinskandal och det är därför den aldrig verkar upphöra. Bara ordet ’statinexpert’ låter som en person som lever gott på denna skandal.

 15. 15
  Annika Dahlqvist säger

  @ 13 Kalle:
  Ezetrol är inte en statin, utan den verkar på ett annat sätt, genom att hämma kolesterolupptaget från tarmen. Det finns aldrig visat någon klinisk vinst med Ezetrol – ingen minskad frekvens av hjärtinfarkt, och ingen minskad hjärtdöd. Det är alltså en medicin som helt saknar berättigande.
  Jag tycker att du ska avstå från både statiner (eftersom du inte tål dem) och Ezetrol.

 16. 16

  @ 13 Kalle:Skrev:

  Min husläkare har pratat med statinexperter som rekommenderar en helt ny sorts statin Ezetrol som jag tagit en vecka.

  Ezetrol är inte ny, jag har känt till den till namnet i ca 10 år. Om pillrets innehåll förändrats under åren vet jag inte.
  Länk till Fass: https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20030404000010

  Kostdoktorn hade en inlägg om Ezetrol redan år 2008. Värt att läsa!
  https://www.kostdoktorn.se/blodfettsbehandling-kopplat-till-okad-cancerrisk

  …”Man rapporterar där om en studie på blodfettsänkaren Simvastatin i kombination med Ezetrol mot förkalkade hjärtklaffar. Resultat? Inte mindre hjärtsjukdom, men ökad risk för cancer!”…

 17. 17

  Tack alla tre för intressanta svar.

  Så här i efterhand måste jag säga att läkarna på thorax var dom som ignorerade mina klagomål. Man skulle bara ha Atorvastatin.
  Jag begrep inte varför jag efter några dagars användning av Atorvastatin hade elektriska irritationer i händer, underarmar och underben och nattliga kramper i vadmusklerna.

  På mitt hemsjukhus böt läkarna till Simvastatin, men efter ett tag hade jag sådan värk i muskelfästen i bäckenet och dåliga njur och levervärden utan åtgärder tills en ny läkare berättade att det var Simvastatin som var orsaken.

  Det var då jag gick till nya överläkaren (för second opinion) i hjärt/kärl på Hötorget som beordrade mig att sluta med allt vad statiner heter och börja äta havregrynsgröt.

  Min husläkare fick tre andra statinmediciner av statinexperten, varav den ene är Ezetrol som han skall testa på mig. Jag kanske skall avstå från de andra två. Statinexperten hade berättat att dessa tre mediciner hade andra komponenter som min kropp skulle acceptera.

 18. 18

  @ Kalle:
  Här på Annikas blogg finns inlägg indelade i Kategorier.
  En sökning på Kategorien ”Kolesterol” gav följande:
  https://annikadahlqvist.com/category/kolesterol/

  Kanske hittar du stöd för eget ställningstagande.
  Det gäller att vara så påläst som möjligt.

 19. 19
  Docent Göran säger

  @ Kalle:
  @ Lekman:
  @ Annika Dahlqvist:

  När man hör allt detta är det svårt att inte börja fundera på själva graden av korruption hos de så kallade experterna inom sjukvården. Att detta kan få fortsätta är egentligen helt obegripligt.

  Det värsta i mina ögon är ändå att de påstår att de talar i ’vetenskapens namn’ när de uppenbarligen bara fungerar som läkemedelsbolagens förlängda arm.

 20. 20

  @docent Göran.

  För ett par år sedan hamnade jag i Kostdoktorns diskussioner. Trots att jag förklarade för dem att mina halspulsådror var igenslaggade till 80 procent så hävdade dom att jag kunde och skulle vräka i mig feta maträtter. Att LCHF mat var det mina ådror behövde.

  Min mage och tarm var i bedrövligt skick efter ett helt år med alla antibiotikakurer som finns för att försöka få bort de 4 olika infektioner jag fick på thorax som man misslyckades med att få bort, varför man kallade in en professor som skar bort infektionerna. Denna LCHF mat gjorde att min mage och tarm blev 100 gånger sämre.

  Idag fyra år efter hjärtklaffsbytet mår tarmen perfekt, men det tog tre år. Så ingen LCHF mat för mig. Jag undrar hur mina halspulsådror skulle se ut om jag vräkt i mig fett.

 21. 21
  Annika Dahlqvist säger

  @ 20 Kalle:
  Det är inte naturligt mättat fett som kläggar igen kärlen, utan raffinerade kolhydrater, konstfetter och omega-6-fetter.
  Men man ska naturligtvis inte äta mer fett än man behöver.

 22. 22

  Att jag har mina problem, beror nog till största del på att jag valde fel föräldrar. Jag inbillar mig att jag håller en perfekt mathållning.
  Aldrig socker eller salt.
  Jag äter bara ”ThaiWook” gjord på djupfryst lax, eller kyckling med djupfrysta grönsaker som får puttra i stekpannan under ett lock i 20 minuter.
  Dricker bara kylskåpskallt vatten.
  På morgonen två muggar kaffe med en skvätt laktosfri mjölk och tre hårda brödskivor (Leksand) med räkost på.
  På kvällen 2-3 äpplen.
  Ingen lunch eller kvällskaffe.

  Annika du som är proffs, vad fattas. Säg bara inte att jag skall äta mer, till exempel lunch, då skulle jag känna mig däst och trött.

  Min teori om varför folk blir feta är att dom äter för mycket.(För ofta) Kroppen måste få svälta innan ny mat tillförs. Därför går folk ner i vikt med 5-2 metoden, när dom tvingas svälta i två dygn.

 23. 23
  Annika Dahlqvist säger

  @ 22 Kalle:
  Det första jag kommer att tänka på är att det är livsfarligt att inte få i sig något salt. Vi utsöndrar hela tiden salt och måste ersätta det via munnen.
  Viktbalansen är individuell, och man kan inte mästra andras problem.

 24. 24

  Det förvånade mig enormt.
  Även om vi undviker salt så får vi i oss mer än vi behöver, det borde innebära att min kropp får rätt nivå med salt, eftersom jag är 75 år så springer jag inga maratonlopp.
  Min vikt tyder också på att jag får i mig rätt mängd näring.

  Tack för att du svarade i alla fall.
  Kalle

 25. 25

  @ Kalle:
  Det finns bara en människa i Sverige, tror jag, som verkligen begriper det här med salt. Det är Björn Hammarskjöld i Mora. Han har i flera år diskuterat med Livsmedelsverket och försökt att förklara och skickat massor med bevis, men får bara idiotsvar från myndigheten. De säger att vi bara ska äta 6 gr om dagen. Att tro på det och försöka följa det innebär att man tveklöst blir sjuk. Läs vad Sveriges ende riktigt kunniga person skriver, kort och koncist:

  https://kostkunskap.blogg.se/2014/february/salt.html

 26. 26

  Tack Georg W. Björn Hammarsköld verkar veta vad han pratar om.

  Jag vet att vätska och rätt saltmängd är viktigt för kroppen, i alla fall i länder med varmt klimat.
  Jag arbetade i 20 år på amerikanska oljeplattformar på och utanför Borneo. Där höll läkaren på riggen koll på oss arbetare så vi drack tillräckligt med iste med doserad saltmängd.
  Iste binder vatten i kroppen. Det man var rädd för var att njurarna skulle ta stryk när vattnet man drack gick ut i porerna och inte genom urinblåsan.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa