Medicin som ’Vetenskap’

Krönika av professor Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg
Medicin som ’vetenskap’

Som många av mina läsare noterat anser jag att medicin har mer med religion än med vetenskap att göra och jag tänkte ägna denna korta krönika till att förklara hur jag har kommit fram till denna ståndpunkt.

För det första har medicin sedan urminnes tider kopplats samman med olika religiösa företeelser. När människor mått fysiskt eller psykiskt dåligt uppsökte de redan i jägar- och samlarsamhällena, som vi alla människor levde i innan jordbruket tog över, schamanen som en ’allt i allo’ och som efter bästa förmåga försökte hjälpa de sjuka. Eftersom det då var frågan om små samhällen (med kanske något eller några hundratal medlemmar), där alla kände alla, innebar en allvarlig sjukdom hos en samhällsmedlem också att alla blev engagerade på olika sätt men där tilliten sattes till just schamanen som ’visste’ vad som kunde göras och därför samordnade insatserna. Väldigt subtila, men samtidigt ofta dramatiska ’läkande’, processer utfördes då och som vi moderna människor har svårt att associera till.

Med jordbrukarsamhället uppkom sedan professionella läkare/präster som var starkt kopplade till religiösa riter av olika slag. I dessa samhällen uppstod också idéerna om att det fanns gudar som styrde och ställde över människors öden och det var då också naturligt att tro att man hade hamnat i onåd hos någon gud om man drabbats av någon allvarlig sjukdom. Kunde man komma på bättre fot med den gud som orsakat sjukdomen (ödet) kanske man kunde fixa till det. Sjuka människor uppsökte därför med förkärlek (på samma sätt som idag) prästen/läkaren för att bli räddade.

Läs mer

Men redan i forntiden fanns det en misstänksamhet mot att prästerna/läkarna kunde sko sig på patienten genom att ägna sig åt dramatiskt hokus pokus som gjorde mer skada än nytta. Herodotus, den förste stora grekiske historikern, beskriver hur de egyptiska läkare som behandlade en persisk kung, som hade trillat av en häst, höll på ta livet av honom med sina drakoniska ’medicinska’ behandlingar. Kungen räddades till slut av en grekiske läkare som kungen hade tagit tillfånga men som hade den mer Hippokratiska inställning om att kroppen kan reparera sig själv om den nu bara får chansen. Den persiske konungen gjorde, när han hade tillfrisknat med hjälp av den grekiske läkaren, processen kort med de egyptiska läkarna trots vädjanden om barmhärtighet från just den grekiska läkaren.

Motsättningar mellan naturvetenskap och religion fanns även inom det grekiska samhället. Hippokrates tillhörde de så kallade försokratiska naturfilosoferna och hade en ödmjuk vetenskapligt observerande inställning till verkligheten och därmed också till medicinen än de filosofer/läkare som sökte svaren och boten teoretiskt genom att ta kontakt med gudarna och därmed också var mer benägna att utsätta sina patienter för ’nära döden’ upplevelser av olika slag. Detta skedde ofta i underjordiska kryptor med giftiga gaser som underlättade kontakten med gudarna. Det finns knappast någon statistik över behandlingsresultaten men de kan knappast ha vara sämre än de 30 % som idag stryker med när de utsätts för läkemedelsbolagens farmakologiska preparat.

Att det medicinska etablissemanget tillhör ett B-lag inom naturvetenskapen hyser jag själv idag inte längre det minsta tvivel om trots att jag själv till för femton år sedan faktiskt trodde att medicinen var en del av den naturvetenskap, som jag nu själv känner till den,  på samma sätt som fysik, kemi och biologi. Men ju mer jag nu satt mig in i denna medicinska “vetenskap” ju mer övertygad har jag faktiskt blivit om att det hela mer handlar om religiös tro än vetenskap.

Anledningen till min misstro är egentligen väldigt enkel. Så länge vi inte kan komma åt och vetenskapligt syna den ’forskning’ som ligger till grund för de mediciner de oavbrutet, och med ytterligt sofistikerade metoder, kränger på marknaden finns det knappast någon anledning att tro på att de ägnar sig åt någon vetenskap. Att läkemedelsbolagen vinster är gigantiska idag minskar knappast min misstro.

Comments

 1. 1

  ”…Men ju mer jag nu satt mig in i denna medicinska “vetenskap” ju mer övertygad har jag faktiskt blivit om att det hela mer handlar om religiös tro än vetenskap.

  Anledningen till min misstro är egentligen väldigt enkel. Så länge vi inte kan komma åt och vetenskapligt syna den ’forskning’ som ligger till grund för de mediciner de oavbrutet, och med ytterligt sofistikerade metoder, kränger på marknaden finns det knappast någon anledning att tro på att de ägnar sig åt någon vetenskap. Att läkemedelsbolagen vinster är gigantiska idag minskar knappast min misstro.”

  Jo… – Göran – etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men så länge som det finns Liv så finns det hopp om något annat hållbart. T ex att dr Annika Dahlqvists artegna LCHF-kost får ett genomslag. I vart fall för de icke godtrogna.

  Tack för Ditt tänkvärda inlägg och trevlig helg ❗

 2. 2
  Mats Lindberg säger

  Min egen erfarenhet av läkekonsten är att den fungerar utmärkt på lätt identifierbara problem som trauman (saker i kroppen som man kan se gått sönder). Mina benbrott genom livet har man ”lagat” med gott resultat. Det som inte funkar för läkekonsten är alla dessa problem vi har med svårdefinierbar smärta, ämnesomsättning, mentala problem mm där man inte kan plocka fram en bild och säga ”se här, där är du trasig”. I de fallen kan som bäst erbjuda lindring med någon medicinering, om man över huvud taget orkar utreda problemet. Många av oss skickas hem med en klapp på axeln och förtvivlan i våra hjärtan över bristen på intresse. Har vi tur finner vi hjälp hos sjukgymnaster, osteopater, massörer, psykologer eller andra terapeuter vi själva plöjer igenom i vårt sökande efter bot och lindring. De flesta av mina egna kroppsliga problem i vuxen ålder har fallit i den senare kategorin, vilket för min del lett till svårigheter att dölja mitt bristande förtroende, gränsande till förakt, för läkare i gemen. Dock ska sägas träffar jag stundtals på en läkare som åtminstone tar sig tid att lyssna på mig. Tyvärr har intresset snabbt avtagit efter att de sedvanliga undersökningarna (blodprov och eventuell röntgen) inte givit något påvisbart.

 3. 3
  Professor Göran säger

  @ Mats Lindberg:

  Det du skriver tycker jag är en alldeles utmärkt ’komplettering’ till den här krönikan.

  Ska man vara helt ärligt är det egentligen väldigt synd om läkaren som bara i uppenbara ’sjukdomsfall’, som t.ex. benbrott och akuta bakterieinfektioner, verkligen kan hjälpa patienten i läkningsprocessen.

  Som du skriver är förväntningarna från den sjuke som söker vård stora. Man tror att läkaren ska kunna ’bota’ sjukdomen men läkaren är idag själv infångad i ett grymt system som iscensatts av läkemedelsindustrin. Om läkaren istället i sann Hippokratisk anda vill följa sitt sunda förnuft och försöka göra något åt själva orsakerna till sjukdomen och därmed bryter mot reglerna i detta system riskerar han eller hon omedelbart sin legitimation.

  En ytterligare grymhet i systemet är att det hela tiden också uppmanar till det drogberoende – socker, kolhydrater – som är den grundläggande orsaken till de flesta av våra vällevnadssjukdomar. Ingen vet väl bättre än du vilket jobb som krävs för att komma tillrätta med detta beroende.

  Jag tror att det först är när läkare som Annika vågar sätta hela sin existens på spel och utmana systemet som förändringar verkligen kan komma till stånd.

 4. 4
  Kosttörstig säger

  Det är ju också bestickande att läkaren/vårdcentralen/sjukhuset får bidrag från landstinget efter hur många recept de skriver ut.

  Etablissemanget är alltför uppknutet till läkemedelsindustrin. Betänk också alla mutresor som läkarna får av denna gigantiska industri.

 5. 5

  @ Mats Lindberg:

  Jag kan bara instämma i Din text.

  Det som förvånat mig mest, genom åren, är vårdpersonalens bristande nyfikenhet.
  Det verkar som man inte vågar tänka utanför ”boxen”.
  Det gäller här, men verkar vara samma sak i många västländer.

  Läkemedelsbiverkningar t.ex. borde alltid vara en bland många differentialdiagnoser.

  Idag fick jag nyhetsbrev från Dr. Mercola i USA. En av artiklarna hade rubriken ”Bitter Pill: The Dangerous Side Effects of Fluoridated Antibiotics” (googla).

  Den här typen av antibiotika (kinoloner/flurokinoloner) med produkt/substansnamn som t.ex. Ciproxin/ciprofloxacin, Avelox/moxifloxacin och Tavanic/levofloxacin kan ge mycket omfattande biverkningar som kan bli långvariga (permanenta). De aktiva substanserna förekommer även i vissa ögon- och örondroppar.

  Jag skulle inte ha haft en aning om detta om det inte hade varit för att en närstående fick ciprofloxacin för många år sedan och det sammanföll med att jag hade fått Internet-uppkoppling.
  Då upptäckte jag att det fanns människor (framför allt i USA) som kallade sig ”floxies”. De hade blivit ”floxed”. De hade blivit skadade.

  Dessa antibiotika skall inte kombineras med t.ex. kortison och anti-inflammatoriska läkememedel (diklofenak, Ipren etc.) eftersom de förstärker risken för biverkningar.

  Läs gärna boken Bitter Pill av Stephen Fried.

  Besök:
  http://www.fqvictims.org
  http://www.askapatient.com (sök på Cipro t.ex)
  http://www.ciproispoison.com och http://www.floxiehope.com
  Se den sex-delade dokumentären ”Certain Adverse Events” på u-tube.
  Gå gärna in på http://www.fass.se och skriv in Ciproxin t.ex.

  Den här typen av bredspektrumantibiotika skall bara användas vid mycket allvarliga infektioner – och om det inte finns andra mindre riskfyllda alternativ.

  Även om man tagit den här typen av antibiotika en gång. och inte drabbats av biverkningar, är det inte säkert att man är lika lyckligt lottad nästa gång.

 6. 6

  Ett förtydligande till kommentar nr 5.

  När ni går in på http://www.fass.se – sök på ciprofloxacin i stället för Ciproxin.
  Ciprofloxacin är den aktiva substansen i Ciproxin och de flesta får nog medicinen under det namnet.

 7. 7

  Bästisen A – ciprofloxacin

  I somras besökte jag min dotter.
  Då ringde bästisen A, en kvinna i 50-årsåldern.

  Min dotter har, de senaste åren, berättat att A har haft problem med hälsan. Det har varit än det ena än det andra men till slut kom man fram till att det måste bero på tarmfickor (hon röntgades för tre år sedan).

  A berättade att hon hade ont i magen igen.
  Hon hade åkt till akuten och där hade man raskt skrivit ut en kur ciprofloxacin och skickat hem henne.

  Under telefonsamtalet råkade jag höra ordet ”ciprofloxacin” och sa till min dotter – hälsa A att ciprofloxacin kan ge besvärliga och ibland långvariga biverkningar. Hon måste läsa bipacksedeln noggrant och ha texten i åtanke om hon blir sämre.

  Nästa dag ringde A – det var kris.
  Hon grät, hade värk i hela kroppen, kunde knappt gå och var mycket muskelsvag.
  Hon hade åkt till akuten igen och där hade man fått huvudbry. Kunde det vara något reumatiskt.

  A hade undrat om de möjligen kunde vara biverkningar av ciprofloxacin. Nej, några sådana symptom hade de aldrig hört talas om (de finns i bipacksedeln).

  A frågade flera gånger.
  Till slut kände hon att det var bäst att läsa högt ur den medtagna bipacksedeln. De ändrade sig till slut. Hon skulle avsluta behandlingen omedelbart.
  Hon hade bara tagit 1-2 tabletter men kunde knappt gå.

  Jag träffade henne på femte dagen. Hon var bättre, men inte bra.
  Hon visade – medelst teater – hur hennes gångstil hade sett ut. Hon berättade också om problem med armar och känningar åt hjärtat.

  Det har gått cirka 4 månader sedan dess.
  Då och då frågar jag min dotter hur det är med A.
  Till att börja med verkade det rätta till sig.

  Igår ringde A mig, i ett annat ärende, och då kunde jag fråga henne själv.
  Hon hade känt sig någorlunda ett bra tag, men plötsligt kunde hon inte lyfta ena armen. Det kom som en blixt från en klar himmel och påminde om det som hade hänt direkt efter ciprofloxacin-medicineringen. Hon hade också problem med sen-inflammationer.

  Eftersom jag läst många kinolon-berättelser blev jag inte förvånad.
  Jag rekommenderade henne att beställa journalerna för att kolla om hon hade fått någon kinolon förut.

  När skall vården börja ta till sig patienternas berättelser och även tänka på biverkningar?

 8. 8
  olle holmqvist säger

  Hur beslut fattas – det ngt viktigt inom medicinen, för doktorn, för sjukvårdsapparaten – och för patienten. Sedan antiken har saken studerats och tre yrkesroller har urskiljts pga a beslutet är så tydligt och avgränsat i tiden och rummet, domaren, militärbefälhavaren och – läkaren. Vad som upptäckts är att de allra flesta fattar sitt beslut utifrån fyra, ibland lite slarvigt tre, sällan 5 eller fler kardinalpunkter.

  Därför skickade Hässle för några år sedan ut en liten skrift till läkare med en stående punkt: Testa din kliniska blick ! Och fyra karaktärisrika gavs. T ex patienten har svullna, röda ögon – vatten i benen o fötterna, – svårt att sova – kissar ofta (exempel s j minns det).

  För militären blir det t ex – vår vs FIs styrka avseende
  – stridsmoral, utvilad
  – teknisk utrusning, ammunition m m
  – position i topografin
  – väder o väderutsikter

  det kunde ju finnas flera, t ex
  – personlig karriär ”om jag vinner det här” befodran
  – föreg:s motsättning
  – tillg t förstärkning
  – tillg t reträttväg
  (överlappar delvis m topografi)
  – hur viktigt f HK
  – soldaternas belöning vid vinst

  Därtill psykologi: Francos soldater kysste korset, Röda Armén tågade förbi Stalin på Röda Torget och direkt ut till fronten. Eller nedstämmande – just här förlorade vi..

  Känns det igen fr t ex ”metabola syndromet” ?

  Känns det igen f riskfaktorer för hjärtsjukdom ?

  Nu har BigPharma (& BigSupplement under uppsegling) stora möjligheter att vara med & programmera medicinarsjälen under utbildning och därefter befästa.

  Slut för nu, men mer finns att säga om ”medicinarsjälens vardagspsykopatologi”..

 9. 9
  Professor Göran säger

  Bokmal Skrev:

  När skall vården börja ta till sig patienternas berättelser och även tänka på biverkningar?

  Tyvärr tror jag aldrig att vården kommer att göra detta.

  I linje med vad jag nu försöker säga i min krönika tror jag att de flesta inom sjukvården i första hand betrakta medicinerna man skriver ut som religiösa sakrament som man per definition bara inte kan ifrågasätta för att inte riskera att bli ’exkommunicerad’, dvs. bli utesluten ur läkarförsamlingen och mista sitt goda livsuppehälle.

  Hustru och jag håller just på att studera religiösa rörelser och riter i antikens Grekland och det är slående hur olika grupperingar försökte få monopol. I dagens samhälle har läkemedelsbolgens medicinska ’religion’ lyckats otroligt bra med detta om man nu tittar på deras kvartalsrapporter.

  Alternativmedicinen som jag själv tror mer på, framför allt för att den bevisligen är nästan helt ofarlig, har läkemedelsbolagen också lyckat marginalisera till en ’obskyr sekt’. Dessutom TROR jag att jag med alternativmedicinens hjälp (E-vitamin) har BOTAT min instabila kärlkramp och detta uppenbarligen utan några biverkningar.

  Kvartalsrapporterna hos alternativmedcinare är dessutom löjligt ynkliga i jämförelse med vad läkemedelsbolagen kan visa upp även om nu Mercola (som jag för övrigt gillar skarpt för att han ständigt visar på dubbelmoralen hos det officiella prästerskapet) tydligen har lyckats skaffa sig ett lyxigt ställe på Hawaii. Detta tycker jag dock är honom väl unnat på samma sätt som jag inte har någonting emot att Kostdoktorn överlever.

 10. 10

  Bokmal Skrev:

  När skall vården börja ta till sig patienternas berättelser och även tänka på biverkningar?

  Tja… – Bokmal – säg det ?

  ”Den femte mars fick jag influensa med feber, ca 38,5°, som höll mig i sängen ca en vecka. Influensan kröntes med magsjuka som jag ej spydde särskilt mycket av – utan som företrädesvis kom ”andra hållet”.

  Därefter hade jag kontinuerligt ont i mag- och tarmsystemet och tappad matlust i ca 14 dagar – innan jag sökte läkare på Vårdcentralen i Laholm. Diagnosen blev tarminfektion – och medicineringen blev Ciprofloxacin Arrow 500 mg. En tablett två gånger dagligen under 10 dygn.

  Det blev ingen lindring av mitt onda i tarmsystemet av detta. Efter fem dygn (1/4 = urdåligt aprilskämt för mitt vidkommande !) så var det därför dags, p g a plötsligt påkomna outhärdliga smärtor i tarmsystemet, att ringa ambulansen för för transport till sjukhuset i Halmstad.

  Där opererades jag då akut för hål på tunntarmen = det infektions- och bakteriefyllda tarminnehållet hade fri passage ut i bukhålan – ungefär som vid brusten blindtarm. …” – slut citat härifrån.

  Om upplösningen av mitt Ciprofloxacin-trauma här.

 11. 11
  Professor Göran säger

  Josef Boberg Skrev:

  Om upplösningen av mitt Ciprofloxacin-trauma här.

  Det verkar ju som det du berättar och Bokmal lyfter fram handlar om samma ’biverkningar’. Det måste till en domstolsförhandling för att komma åt läkemedelsbolagens dolda ’vetenskap’ i den här frågan.

  Ciprofloxacin är tydligen ett mycket mer effektivt sätt att åstadkomma ’nära döden upplevelser’ än de giftiga gaserna i de grekiska grottorna då man ’botade’ de sjuka för 2500 år sedan.

 12. 12

  Professor Göran Skrev:

  Det verkar ju som det du berättar och Bokmal lyfter fram handlar om samma ‘biverkningar’. Det måste till en domstolsförhandling för att komma åt läkemedelsbolagens dolda ‘vetenskap’ i den här frågan.

  Jo… – Göran – men jag tror mera på idén att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – informerar varandra via nätet – som ju än så länge är fritt att använda för alla.

 13. 13

  Vetenskap är filosofi.
  Vetenskap bygger på tolkningar av vad vi tror oss veta just nu.
  Endast absoluta nollpunkten är absolut.
  Resten är relativt.
  Där kommer vetenskapen in med sin tro.
  Vetenskap är också en tro/religion.

 14. 14
  olle holmqvist säger

  Professor Göran Skrev:

  Kvartalsrapporterna hos alternativmedicinare är dessutom löjligt ynkliga i jämförelse med vad läkemedelsbolagen kan visa upp även om nu Mercola (som jag för övrigt gillar skarpt för att han ständigt visar på dubbelmoralen hos det officiella prästerskapet) tydligen har lyckats skaffa sig ett lyxigt ställe på Hawaii. Detta tycker jag dock är honom väl unnat på samma sätt som jag inte har någonting emot att Kostdoktorn överlever

  Säkert är att ”alternativmedicin” är mkt mindre än konventionell. På väg från mitt hem till stora Köpcentret passeras lokal där man bl a kan sola D, t ex på vintern. I Köpcentret finns två apotek och hälsobutik m alla tillskott. Supplementindustrin existerar alltså – växande, med nya preparat
  då och då.

  Den s tycker att Mercola är intressant kan läsa på Wiki. Där finns många refs.

  Principiellt: Sanning är det s stämmer m fakta (Aristoteles) Konkret – ett påstående är inte sant eller falskt beroende på vem som uttalar det. Mercola har ett stort ekonomiskt egen-intresse i att nedvärdera skolmedicinen eftersom han själv tillhandahåller ”alternativ”. Det han påstår kan ändå vara rätt. Betr D-vitamin anser jag det visat att folk dött av överdosering och att flera bieffekter finns.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0003057/
  • Calcium deposits in soft tissues such as the heart and lungs
  •Confusion and disorientation
  • Damage to the kidneys
  •Kidney stones
  •Nausea, vomiting, constipation, poor appetite, weakness, and weight loss

 15. 15
  olle holmqvist säger

  @ Pitch:
  Endast absoluta nollpunkten är absolut

  lite kolossalskryt (OT)
  är inte också relarivitetsteorins begr ”intervall” absoluta ?

  Det är nu praktiskt att införa en storhet som kallas intervallet s2.
  Ett intervall defineras som uttrycket
  s2=c2t2−x2−y2−z2
  https://wiki.math.se/wikis/relativitetsteori/index.php/2.1_Lorentztransformationer

 16. 16
  Professor Göran säger

  @ Pitch:

  Ja – det du påstår om vetenskap var nog det luddigaste jag läst på länge, men det var kanske det som var meningen?

 17. 17
  Professor Göran säger

  @ olle holmqvist:

  @ Pitch:

  Avancerade koordinatstransformationer i all ära men på den här tråden tror jag att vi klarar oss utmärkt med en klassisk syn på orsakssammanhang för att inse att att medicin idag är mer religion än vetenskap.

 18. 18
  Anders S säger

  @ Professor Göran:

  https://youtu.be/Mv667rF4S84

 19. 19
  olle holmqvist säger

  ”Avancerade koordinattransformationer ”….Visst Prof Göran, Jag lovar att fortsättningsvis illustrera med – ”vanliga enkla” dylika- inga avancerade, Hedersord !

  Tjaa… det inbjuder till raljeri när bannstrålen von Oben prickar. Allvarligt talat kan resonemang om vanliga uttryck från debatten som ”allting är relativt” – typ- mycket väl undersökas. Uttrycket är alltså vanligt och…suspekt. ”Sanning är relativt” – betyder det att alla sanningar är lika värda ? Hej, lär oss mäster Popper, sanningen är provisorisk och relativ de observationer fr fält och labb som vi har just nu. Om nya ”opassliga” observationer kommer – åtgärd med teorin.

  Inte ens inom fysiken, relativitetsteorin kan man säga ”allt är relativt” Tre rader om den saken svårgör icke och ingalunda kvantifiering av relativ mängd av religion, resp.vetenskap inom medicin.
  Den beräkningen är redan nog svår som den är och framstår.

 20. 20

  Bokmal Skrev:

  När skall vården börja ta till sig patienternas berättelser

  Svaret på detta är enkelt och uppenbart. Det kommer inte att hända förrän det finns mångfaldiga, brett stridda fallbeskrivningar av den typ du här antytt. Jag befarar att otäcka historier av denna typ inte alls är ovanliga.

  Alltså föreställer jag mig att någon kunde samla ihop ett tjugotal fall som detta i en bok med intervjuer med namngivna kliniker och patienter. Detta kunde vara basen för ett hälsopolitiskt argument.

  Det vore att vända sig mot pillertillverkarna med ett slagkraftigt verktyg. Men det kommer inte att hända.

 21. 21

  @ Josef Boberg:

  Folkbildning, Selling Sickness, Champix m.m.

  Jag tror på ”folkbildning” och att den, till stor del, måste ske genom oss själva.
  Vi kan skriva insändare i lokalpress, kommentera på nätet och prata med människor när tillfälle ges.

  Jag brukar tänka så här.

  För över 10 år sedan upptäckte jag (på nätet) att pappa hade fått en medicin som redan var indragen i England på grund av allvarliga/dödliga biverkningar. I Sverige fick medicinen förskrivas i ytterligare ett år och när den väl drogs in var det tyst.
  Utan Internet skulle jag inte ha vetat det.

  Kanske kommer någon annan att läsa de insändare/kommentar som jag skrivit och upptäcka saker som de inte har en aning om. Det kanske kan leda till att personen börjar ”läsa på” och vara mer delaktig i sin vård. Ja, till och med vågar ha synpunkter, ställa frågor och avstå viss behandling..

  För cirka 10 år sedan kom boken ”Selling Sickness” av Alan Cassels och Ray Moynihan.
  Det ordnades också konferenser under samma beteckning.
  http://www.sellingsickness.com tipsar man om vad allmänheten kan göra för att förbättra situationen. Man kan t.ex. skriva insändare, kommentera på nätet, kontakta politiker osv.

  Om jag inte missminner mig finns även en lista på lämplig ”förkovningslitteratur”

  Tyvärr finns för få kritiska böcker på svenska (speciellt när det gäller läkemedelsfrågor).
  Förlagen är inte villiga att översätta. Den här typen av böcker diskuteras inte i TV-program som Fråga Doktorn, GoKväll m.m. och därmed blir försäljningen för låg.

  Jag hoppas verkligen att man slår på trumman när professor Peter C. Götzsches bok – Deadly Medicine and Organised Crime – kommer på svenska 2015.

  P.S.

  Gå gärna in på https://www.commonground.ca och läs Alan Cassels artikel ”The Champix/Chantix saga” (november-numret).
  Champix (Chantix i USA) är ett receptbelagt ”läkemedel” för att åstadkomma rökstopp. Den finns med på EU:s lista över läkemedel som är under särskild övervakning (gäller vissa nya läkemedel eller äldre läkemedel som det finns frågetecken kring).

  Champix-bipacksedeln har försetts med varningstriangeln (en svart upp och nedvänd triangel). Hur många har hört talas om att det finns någon sådan? Det vore intressant att veta om förskrivaren har någon informationsplikt om detta. ”Patienten” kanske väljer att avstå behandlingen om man får veta ”hela sanningen”. Gå gärna in på http://www.fass.se och skriva in Champix.

 22. 22
  Professor Göran säger

  @ Anders S:
  @ olle holmqvist:
  @ piltson:
  @ Bokmal:

  Intressant kommentarer tycker jag!

  För tillfället håller hustru och jag på att fördjupa oss i ’bakgrunden’ till vår europeiska kultur, dvs, den grekiska vid tiden för Sokrates. Det är otroligt intressant att se hur olika samhällsintressen bröts mot varandra och hur detta manifesterades politiskt och kulturellt – inte minst vid vid de teaterföreställningar som genomfördes vid de Dionysiska religiösa festerna, t.ex. ”City Dionysia”.

  Om man vill kan man hela livet lära sig nya saker, eller kanske få sina fördomar bekräftade, som jag nu fick via vårt ’fantastiska nät’ kring denna tid. via komediförfattaren Aristofanes.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Aristophanes

 23. 23

  Det är nu 11 år sedan jag sista gången använde mig av högkostnadsskyddet i sjukvården. Efter ett tiotal år som stamkund på distriktsläkarmottagningen och ständiga utskrivningar av antidepressiva medel, som jag lyckligtvis aldrig köpte ut. Jag har varit pillervägrare sedan barndomen.

  De borde egentligen undra vart jag tog vägen med alla mina krämpor. Likaså borde försäkringskassan undra varför jag och mina barn aldrig blir sjuka numera. Samhället skulle kunna spara kolossala belopp och resurser bara genom en liten utvärdering av min personliga livsutveckling.

  Samtidigt kan jag inte annat än hålla med ovanstående svårtydade skribenter. Som förmodligen menar att vi inte kan lita på de sanningar och lögner som uppstår varje dag hos en aktiv sökare. Som jag tidigare meddelat trodde jag att jag funnit den heliga Graalen i mina 4-5 råa frukostägg varje dag. Konsekvensen är 2-3 års långsam religiös nedbrytning av varenda cell i min kropp, genom biotin-urlakning.

  Konsekvensen måste bli att sanningen och de episka sanningarna också befinner sig i ett flytande tillstånd. Lite jobbigt faktiskt. Samtidigt som det ju är en vetenskaplig sanning som avslöjar det som jag trodde var en vetenskaplig sanning. Men visade sig vara religiös uppväckelse via vetenskaplig grund. Ägg är genuint nyttiga om våra kunskaper är tillräckligt stora. Är vi religiöst korkade så är ägg livsfarligt. Jobbigt va? (Jag kan också 🙂 )

  Jag saknar idag personlig uppdaterad erfarenhet av dagens sjukvård och vill gärna tacka den Gud, gener eller LCHF som låtit mig uppleva detta utdragna hälsotillstånd. Min erfarenhet av naturvetenskapen Medicin och sjukvård är att allt baseras på att uppnå största möjliga ekonomiska återbäring till läkemedelsbolagens aktieägare. Därför är det bättre att vaccinera hela Jordens befolkning, istället för bara några smånationer i Afrika.

  Därför tror jag, (rent religiöst), att det bästa är att undvika sjukvården och läkare så länge jag kan i livet och när jag blir tvingad dit så tänker jag misstro allt som förekommer mellan deras fyra väggar, golv och tak. ALLT där, utom människors intentioner är fel! Jag tror nog de gör så gott de kan inom sjukvården. Men det förhindrar inte att de inte har ett enda rätt.

  Det gäller även ortopedi och andra livsviktiga funktioner inom sjukvården. Alla som accepterar det sjukvårdssystem vi lever under är helt normalkorkade och fattar noll. Förmodligen orsakat av medicinering, skola och ett totalt intetsägande informationsflöde genom massmedia.

  Vi människor föredrar varma goa sinnestillstånd framför ångestfyllda vibrationer. Därför är det här så svårt att uppehålla tankarna vid. Det är helt enkelt ångestfyllt:

  https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kartlagg-fororenat-vatten_4064217.svd

  Mitt sista samtal avslutades med att läkaren slår ut med händerna och uppgivet säger, _” Vad vill du att jag ska göra”?

  Mitt förslag är att läkarmottagningen ska anställa byns smällfete icke legitimerade kiropraktor och homeopat. För att ställa hypotetiska diagnoser. Det tog honom två minuter att konstatera att jag led av dystoni, mångåriga muskelknutar, som skruvade min kropp och byggde puckel.

 24. 24
  Professor Göran säger

  @ Georg W:

  Väldigt insiktsfullt inlägg tycker jag!

  Fördelen med ’nära dödenupplevelser’ är att man ofta kommer ut ’på andra sidan’ som andligt förändrad och på ett läkande sätt.

  Man tror helt enkelt att man är en integrerad del av universum – vilket jag själv tror ligger mycket i.

 25. 25
  Professor Göran säger

  Här är några dystopiska tankar ”Vid dagens början” som möjligen kan mana till eftertanke.

  Bokmal Skrev:

  Idag fick jag nyhetsbrev från Dr. Mercola i USA. En av artiklarna hade rubriken ”Bitter Pill: The Dangerous Side Effects of Fluoridated Antibiotics”

  Jag prenumererar själv på Mercolas nyhetsbrev och ofta får jag då ’ruskiga’ insikter i vad den så kallade etablerade sjukvårdsindustrin är kapabel till bakom sina lyckta dörrar som man brukar säga.

  Den aktuella länken har jag dock inte läst igenom ordentligt förrän nu på morgonen men då blir det hela nästa alltför skrämmande.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/11/01/fluoroquinolone-antibiotic-side-effects.aspx?e_cid=20141101Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20141101Z2&et_cid=DM58795&et_rid=712520580

  När jag för ett tag sedan läste böcker av vetenskapsjournalisten Robert Whitakers, ”Mad in America”, och av Professor Peter Goetsches, ”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet” (snart på svenska), förlorade jag nästan allt hopp om att det ska gå att tvinga denna sjuka läkemedelsindustri att ta sitt ’förnuft tillfånga’.

  När jag nu läste den här artikeln hos Mercola kände jag återigen nästan en ’total förtvivlan’ inför vad som pågår. Mina tankarna går då till boken ’Kallocain’ av Karin Boye där alla invånare i denna idealstat – det var främst den framväxande fascismen i Europa som skrämde Karin Boye – var tvungna att ta drogen ’Kallocain’ för att vara lugna och fogliga. George Orwells ”1984” är också en klassiker i denna min dystopiska värld.

  Nyligen hörde jag också att man fortfarande mycket flitigt använder sig av elchocker inom den svenska psykiatrin. Metoden innebär ett väldigt enkelt och billigt sätt att ’bedöva’ oroande tankeverksamhet hos psykiatriska patienter och skapa fogliga, mer eller mindre apatiska medborgare. Kostnaden för den ström som går åt vid elchockerna är oändligt mycket lägre än för alternativa sociala behandlingar som inte bara går ut på att okontrollerat och oåterkalleligt sabotera de nervimpulserna i de mest avancerade delarna av våra hjärnor – frontalloberna. En uppenbar fördel med elchockerna är också att de inte lämnar några synliga kroppsliga ärr efter sig som de spektakulära vi såg på Jack Nicolson i den berömda filmen ’Gökboet’ efter lobotomeringen. Tankarna på vad som pågick inom psykiatrin i ”Tredje Riket” tränger sig på på ett obehagligt sätt.

  Det är fullt begripligt att man inom svenska ’sjukvården’ inte vill tala högt om vad som pågår i de slutna behandlingsrummen och att läkarna är så obenägna att rapportera om de seriösa biverkningar från alla de mediciner de skriver ut i linje med innehållet i min krönika.

 26. 26

  Heja Sverige! Vi publicerar nu en karta över kroppens cirka 200 proteiner och deras funktioner. Så det som vi nyligen klagat över att vi inte kunnat överblicka, blir numera överskådligt och det visar sig att det är betydligt enklare att förstå proteinernas funktion än som det först verkade. En annan sak är att vi människor faktiskt är identiskt lika utifrån proteinsammansättning/-funktion. Söndag på DN Vetenskap. Detta tror jag kommer att leda till ett paradigmskifte, vad gäller näringslära. Vanligt folk kommer att lära sig hur viktigt det är med tillförsel av olika animaliska proteiner. Kollagen till exempel.

  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svensk-jattesatsning-gav-banbrytande-atlas/

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa