Miljöpartiet motarbetar en hållbar matförsörjning

Lars Bern skriver i sin blogg Anthropocene.

Har han rätt?

 

Comments

 1. 1
  Anders S säger

  ”Genom modern växtförädling kan vi även få fram högproduktivt spannmål som likt vall är fleråriga och som kräver mindre giftanvändning och markbearbetning.”

  Modern växtförädling…..

  Lars Bern förespråkar GMO och kärnkraft. Monsantos genmanipulerade produkter innebär mer gifter inte mindre!

  Annika, har du inte läst Hotet mot livet av William Engdahl ännu?

  Rune Lanestrand skriver från småbrukarens perspektiv:

  https://runelanestrand.wordpress.com/

 2. 2
  Lejeune säger

  I artikeln nämns inte GMO eller kärnkraft öht.

  Artikeln går i polemik mot den gröna människofientliga politiken som MP står för, inte för GMO eller för kärnkraft.

  Mänskligheten går trots allt framåt, produktiviteten ökar, än finns det hopp, tack och lov!

  https://rogerpielkejr.blogspot.se/2014/07/the-decoupling-of-food-and-land.html

 3. 3
  Georg W säger

  Jo, Lars B. skriver sin artikel inspirerad av en artikel i Expressen. Alla som vill äta ekologiskt och inte inser att den konventionella odlingen ”nästan” är ekologisk. De är alla människofientliga miljöpartister.
  WI här är alla galna miljöpartister enligt den här posten. Vi vill ju bara äta ekologiskt och vill ha en omställning till giftfritt jordbruk.

 4. 4
  Professor Göran säger

  De flesta av oss här hos Annika har LCHF som en livsstil och blivit mer eller mindre friska. Denna livsstilsförändring har dessutom skett i ren motsättning till etablissemangets kostråd och sjukvård. Vem kunde ha anat detta för 15 år sedan? Det är ganska naturligt att man i det perspektivet ifrågasätter även andra utspel som t.ex. köttfria dagar.

  Som Lars Bern är inne på använder etablissemanget miljön som ett slagträ mot vår gräsrotsrörelse och tyvärr verkar det som han har rätt i att Miljöpartiet här har infogat sig som en del i etablissemanget med hull och hår.

  I mina ögon handlar politiken idag mycket om en pseudodebatt. Nu menar jag i första hand världspolitken där vår egen svenska är en obetydlig men dock starkt integrerad del. Så länge politiken inte utgår från ett helhetsperspektiv på vår samverkan med den enda natur vi har och lever i är det svårt för mig att se att det här finns någon vetenskaplighet i det hela. Ett miljöparti som inte agerar utifrån ett sådant helhetsperspektiv kan knappast kallas ett miljöparti.

  Teknikoptimism och vetenskap är definitivt inte samma sak trots att begreppen friskt blandas i debatten. En gräsrotsrörelse som LCHF kan aldrig vara mot vetenskap – tvärtom! Vetenskapen är på vår sida och detta är vår verkliga styrka.

 5. 5

  Ja, miljöpartiet är det sista jag skulle rösta på för ett bra jordbruk. De vill använda piska istället för morot. Tvinga bönder att producera ekologiskt innan konsumenterna är redo för det vilket kommer att svenskt jordbruk förlorar och utländskt vinner.

 6. 6

  När Lars Bern skriver ”modern växtförädling”, menar han GMO.
  GMO är det största hotet mot svenskt jordbruk och för den delen också mot våra möjligheter att äta bra LCHF.

 7. 7

  Miljöpartiet är taktiska och fiskar efter röster i innerstäder. Södermalm är väl redan etablerat i konkurrens med V & FI.
  Få som lever ute i spenaten ( landsbygden ) röstar på detta extrempopulistiska dravel som MP står för. Om de råkar vara emot GMO kan ju vara förmildrande men är nog att betrakta som tillfällighet.
  MP:s enda agenda är att vara PK i rätt kretsar. Hur det än är kommer de aldrig att få ta ansvar för idiotierna de står för. Blir det regeringsskifte kommer ändå sossarna att få bära hundhuvudet för det som mupparna tilltvingar sig i utbyte mot lojalitet.

 8. 8
  Lars Bern säger

  Vad jag pekar på i artikeln är att den sannolikt största negativa miljöpåverkan från jordbruket kommer sig av att man plöjer jorden. Ekologisk odling av spannmål kräver dubbla plöjda arealen. Då blir marken ett sår som ligger öppet för urlakning av näringsämnen som sedan hamnar i våra vattendrag och leder till bl.a. algblomning. Om man kan få fram flerårsgrödor (jag har inte skrivit något om hur) för spannmål skulle behovet av handelsgödsel och läckaget av näringsämnen minska kraftigt.
  Jag förordar i artikeln bete och ensilage som föda för gräsätarna, det gräset är redan av flerårskaraktär. Bönderna plöjer inte ensilage/betesåkrarna. Däremot kan man behöva idka växelbruk för att minska behovet av konstgödning, vilket gör att även gräsåkrarna behöver plöjas ibland. Gräsodling för bete kräver ju inte ogräsbekämpning och blir därför i stort sett giftfritt. Det ger sedan ett kött av god kvalitet med mycket omega-3 jämfört med kraftfoder.
  Att försöka förminska det jag skrivit genom att dra in Monsantos oetiska affärsmetoder och kärnkraft som inte har med saken att göra i den här diskussionen, är ett demagogiskt knep som kallas guilt by association och som används när man saknar egna hållbara argument.

 9. 9
  Lars Bern säger

  För den som vill diskutera GMO rekommenderar jag att ni vänder er till professorn som skrivit artikeln i Expressen, han heter Torbjörn Fagerström och är bl.a. en helt oberoende expert på växtgenetik.

 10. 10
  Georg W säger

  Så det värsta med miljömupparna och LCHF-arna är att de vill ha ekologiskt jordbruk och ett hållbart kretslopp. Hur kan de/vi vara så dumma?

  Tänk att det ska vara så svårt för oss att fatta, att modernt intensivjordbruk är ”nästan” ekologiskt. Ni klimatskeptiker och miljöpartihatare har säkert rätt i att MP i hemlighet vill förstöra planeten. Det är deras dolda agenda vi måste komma åt. Inte vad de säger, utan djävulen bakom orden. F-n vad smarta ni är!

 11. 11
  Georg W säger

  Ekologiskt betyder ju att vi måste dubbla åkerarealen i Sverige om vi fortfarande ska vara självförsörjande på kakor och bullar.

 12. 12
  Anders S säger

  @ Lars Bern:
  Monsantos argument för införandet av ”plöjningsfri odling” och ”direktsådd” är redan behandlat i Kapitel 9 av Hotet mot Livet av William Engdahl. Det känns lite malätet att höra Monsanto-argumenten rapas upp, ena efter det andra. Tidigare var det det gyllne risets A-vitaminhalt som du ansåg var saliggörande. Änglamakerskor kallade man förr i tiden de som var proffs på att göra barn till saliga änglar.

  Läs nu Hotet mot Livet inklusive nothänvisningar och referenser. Kom sedan med en faktabaserad kritik av det William Engdahl skriver.

  Mot bakgrund av Torbjörn Fagerströms vurm för molekylärbiologi tycker jag det är speciellt spännande att höra dina kommentarer om Kapitel 8 sida 131 ff i Hotet mot Livet. Det kapitlet handlar just om skapandet av disciplinen molekylärbiologi eftersom begreppet eugenik fått dåligt rykte.

 13. 13

  Gaia får sår och blöder när man plöjer i henne.

 14. 14
  Lars Henrik säger

  Som jag sagt i tidigare inlägg håller jag med Lars Bern i hans syn på industriellt spannmålsjordbruk kontra djuruppfödning via gräsbete utan kraftfoder och spannmål. I just detta spörsmål tycker jag att stora delar av miljörörelsen har fel. Däremot anser jag att orsaken till detta tankefel handlar om bristande kunskaper och inte om politisk hållning.

  Att blanda in vänster-högerpolitik i dessa frågor kanske är naturligt för en politisk debattör i valtider men är föga intressant och konstruktivt i diskussion om LCHF-främjande matproduktion. Vi borde hålla oss för goda för det!

  Den kunskap som saknas i miljörörelsen orsakas framför allt av att man aldrig sett saken ur ett modernt hälso- eller nutritionsperspektiv. Därtill har man inte sett någon nyfunnen anledning. Men å andra sidan: hur många utanför lågkolhydratrörelsen har det? Jag tycker vi ska se det som vår uppgift att få upp dom på rätt bana, dvs upplysa dom, istället för att utnyttja kunskapsbristen för billig politisk valtidsretorik kryddad med förolämpningar såsom ”miljömupp”. I all synnerhet i en fråga där alla politiska partier har visat sig vara i stort sett lika goda kålsupare!

  Om det är någon kraft som vi borde mobilisera för att arbeta för en giftfri, hälsosam, långsiktigt hållbar och resurssnål matproduktion så ligger miljörörelsen, näst den vanlige medborgaren, närmast enligt min mening. De ligger ju redan i väldigt många detaljer i linje med vår syn på saken. Det är åtminstone så jag uppfattar det.

 15. 15
  Helge Andersson säger

  Jösses George W, lät som du fått lätt förhöjt blodtryck och behöver få ur dig trycket, förstår faktiskt inte riktigt vad försöker få sagt.

  Själv är jag miljöintresserad och prioriterar god miljö, äter LCHF inspirerat, är för Gen IV kärnkraft för att jag tror det är den mest miljövänliga och säkra kraftproduktionen. Den kommer att ge oss alla på jorden välfärd.

  Är misstänksam mot GMO av den enkla anledningen att vi ännu inte kan allt runt DNA och livets byggstenar och menar på att här om någon gång ska försiktighetsprincipen gälla.

  Tror inte generellt på att det går att ta ut för mycket gröda ur marken, den blir bara näringsfattigare per kg.

  De flesta partierna är för mig numera populistiska till sin natur, MP är för mig det i kubik och saknar all trovärdighet i miljöfrågor. Trodde på dem för 10-15 år sen, men inte längre.

  Tor allt mer på Direktdemokraternas idé, låt oss alla rösta i varje fråga om vi vill.

  https://direktdemokraterna.se/

 16. 16
  Lars Henrik säger

  ps. Jag har inte speciellt svårt att förstå Georges ironier. Speciellt med tanke på de många liknande debatter vi sett här både förr och nu.

 17. 17
  Georg W säger

  Om Lars Bern satte sig ner och pratade med Miljöpartiet så skulle han nog finna att de står mycket närmare varandra än vad Lars tycks tro.

  Bioenergi odlas inte längre i någon större skala. Det är rest- och avfallsprodukter i skogs- och träindustrin.

  Personligen så tror inte jag att teknisk utveckling av jordbruket är någon lösning. Rent religiöst så tror jag att det är farligt att manipulera evolutionen på genetisk nivå.

  I övrigt så är vi ju på samma spår i mycket. Men vi har nog ALLA en bit kvar innan vi ser lösningarna för framtidens naturvård helt klart.

 18. 18
  Lars Bern säger

  När det gäller GMO och annan s.k. konventionell växtförädling genom korsning så är båda ett sätt att styra evolutionen och att påskynda den. Redan Borlaugs mirakelvete som han fick Nobelpris för var ett kraftigt ingrepp, som man utifrån vissa utgångspunkter kan ifrågasätta med det vi vet idag.

  När det gäller Miljöpartiet så tror jag dessvärre att många miljöpartister har en agenda där miljön snarare är ett verktyg för att åstadkomma en planekonomisk samhällsomvandling. Ett test kommer om några få år när elbilen slår igenom på allvar, då blir biltransporter nämligen mkt miljövänligare än tåg. Tror någon att Mp då ändrar uppfattning och slutar att tro på de hopplöst sårbara och omoderna tågen?

 19. 19
  Margareta säger

  Jag skriver här ner lite osorterade funderingar i anledning av trådens ämne:

  I sk ”hydroponics” dvs odling av växter i lösning med nödvändiga mineraler i, där rötterna badar i lösningen. (I vissa fall har man även med fisk i akvariemiljö i cirkulationen, där man på så sätt får gödsel ifrån dem.)
  Är det någon, som vet om man i lösningen även tillsätter fosforinnehåll i pulverform, tagen från fosforinnehållande krossade bergarter? I så fall tillsätter man vad jag kan förstå även kadmium.

  Jag såg på ”Natural News”, att det finns sådana hydroponic-system, varifrån man fick grönsaker etiketterade som ”Organic.”
  Hur har de i så fall fått dit fosforn? Kanske via fiskarna?

  I vilket fall, som helst funderar jag, efter att ha läst Lars Berns artikel där han bl.a. menar, att det går åt mångdubbelt mer areal åkermark om man skall mätta alla med ekologisk mat,
  Jag undrar om man verkligen har givit ekologiska produkter chansen därvidlag? Dvs utforskat och sökt metoder, som gör denna typ av matframställning effektivare.
  Har man tänkt på att man kan ha stora arealer gräsbete tex?

  Har man utforskat metoder för ekologisk odling tillräckligt? Jag drar mig till minnes en i stor skala ekologisk odlare, som utnyttjade innovationen, att tidigt i växtprocessen spruta en sockerlösning över grödorna. ( Kanske inte så energibesparande, men det vet man väl heller inte.) Då växte möglet till sig och ”växte ihjäl sig”, så att när huvudgrödan hann komma, så fanns inte möglet där och man slapp bespruta. Det var ett exempel på en metodförbättring och man kan väl tänka sig metodförbättringar, när det gäller avkastning också?

  Det finns ett annat sätt, att räkna också. Nämligen vilken slags volym man betalar för och får. Dvs hur mycket mineraler och vitaminer finns i grödan? kontra hur mycket vatten och tjocka cellulosaväggar grödan har.

  Jag har en lite erfarenhet, när det gäller att simulera ekosystem och försöka beräkna hur en faktor till sist får sitt resultat..Biologiska system är svårforskade. Det finns påverkan från en nästan oändlig mängd parametrar och man kan inte i brådrasket vara säker på att man fått med alla eller ens de viktigaste, förrän man gjort långa och grundliga studier.

  Koststudier är ju tex också svåra. Det är ju också ett mångförgrenat svårforskat biologiskt systemkomplex.
  Hur många människor kan man ha i ett långvarit kostförsök över tex 5-10 år? om man skall vara säker på, att en grupp tex under dessa år bara ätit LCHF, eller bara ätit motsatsen?
  Ingen människa alls skulle jag säga. Det vore omänskligt och nästan omöjligt, att kolla.

  Och hur vet man att man verkligen isolerat en parameter? Svårt det också. Samvariation kan ju finnas med en mängd parametrar. ( Man brukar ju nämna, att ”beviset”, för att storken faktiskt levererar barnen, är att när antalet storkar gick ner, så minskade ju barnkullarna.)

  Odlingsbar mark försvinner genom bla stadsbyggnation och vägbyggen på den bördigaste åkermarken. Det är ju på den man har många tätorter, därför det är där de vuxit fram. Att utöka åkerarealen är svårt, eftersom det knappt går eftersom de marker som återstår och det är möjligt att få odlingsbar mark ifrån knappt existerar. Däremot går det att ha bete på rätt mycket mer mark och då kan man också få gödsel.

  Jag tycker man skall lägga en hel del krut på att experimentera och utforska ekologiska metoder. För hur ser slutekvationen ut egentligen? Hållbarhet i längden om man tar med alla parametrar, som tex jordarnas uthållighet.
  Den stora eneriåtgången vid framställning av tex kvävegödsel.
  Människornas hälsa. jag menar att nyfikenhet och uthållighet och resurser, samt människor med energi och driv behövs för att öka kunskapen och få fram framgångsrika metoder i sammanhanget.
  Insikten, att detta är ett viktigt forskningsfält behövs också, liksom insikten att forskning om enrgibärare och energilagring också är mycket viktigt.

  Jag menar också, att Mp är för ensidigt inriktat på att begränsa bilism tex. Det blir en marsch mot planekonomi, som ovan nämns. Man borde vara max-inriktad också på verkliga framtidsmetoder, sådana som kan ge en ljus framtid. Hur ser en framtid ut, där endast de riktigt rika kan använda bil, eller där det finns alltför hindriga restriktioner i miljöns namn.

 20. 20
  Perra Wikholm säger

  Av någon anledning så kommer inte mitt inlägg igenom som jag försökt posta ett och ett halvt dygn här. Men jag försöker igen en tredje gång:

  Lars Bern har helt rätt i det som är det övergripande budskapet i blogginlägget – vi måste ställa om från spannmålsodling (ettåriga grödor) till djurhållning på ängsmark med stor andel perenna grödor. Om man skulle kunna ersätta spannmål (som under överskådlig tid kommer att användas för såväl direkt mänsklig konsumtion som för animalieproduktion av t ex kyckling och ägg) med fleråriga grödor så vore detta något väldigt positivt.

  Om detta sker med förment så kallad ”traditionell” växtförädling eller med GMO är relativt ointressant. Till skillnad mot Lars Bern håller jag det för mer sannolikt att man lyckas med ”traditionell” växtförädling snarare än GMO men skulle man lyckas med GMO så vore väl det bra. Hittills har de senaste 30 årens GMO forskning misslyckats med förändra komplexa egenskaper hos växter som involverar hundratals gener då GMO bara är effektiv på att förändra egenskaper som bara rör någon eller några enstaka gener såsom t ex resistens mot RoundUp/glyfosat.

  Det är en villfarelse att tro att s k ”traditionell” växtförädling är säkrare än GMO. Det moderna dvärgvetet med alla dess genförändringar i glutenproteinerna och säkerligen tusentals andra gener uppstod genom ”traditionell” växtförädling och har givit upphov till en global epidemi av celiaki. Till skillnad från GMO-grödor krävs ingen dokumentation av säkerhet vid ”traditionell” växtförädling innan grödorna släpps ut på marknaden. Det som vilseledande kallas för traditionell växtförädling har numera inte så mycket gemensamt med genetikens fader Gregory Medel som traskade omkring i sin klosterträdgård och varsamt korsbefruktade växter. Växtförädlingen idag handlar om starkt mutagena kemikalier och ger upphov till växter som aldrig spontant hade kunnat uppstå i naturen genom korsbefruktning. Dessa grödor är minst lika onaturliga som GMO-grödor.

  Problemet med GMO är snarare att dagens GMO-produkter har ökat användningen av RoundUp vilket bidrar till ytterligare erosion av matjordar och ger andra svåröverskådliga ekologiska konsekvenser.

 21. 21
  Lars Bern säger

  Margareta du kommer med många intressanta funderingar en tycker jag är speciellt viktig och det är att jämföra gräsodling för bete och ensilage med spannmålsodling. En åker för spannmålsodling är en typisk onaturlig monokultur som kräver plöjning och att annan växtlighet (ogräs) undertrycks för att vara produktiv, vilket regelmässigt innebär kemisk bekämpning. Betesmark däremot är inte en monokultur och för de betande korna finns inget ogräs och betesmark kräver inte plöjning varje år. Det är även som du påpekar lättare att utnyttja mark olämplig för spannmålsodling som betesmark.
  Det är på den här punkten som Miljöpartiets motstånd mot köttätande hamnar helt fel. Om de bara pekade ut kött som produceras med kraftfoder vore de möjligen trovärdiga.
  Vi skall låta köttdjuren omvandla gräsets mångfald till högvärdigt kött och mjölk och minska spannmål i kosten. På det sättet kan vi få en livsmedelsförsörjning som passar vår metabolism och samtidigt harmonierar bättre med det naturliga ekosystemet.

 22. 22
  Georg W säger

  Nyligen visades en dokumentär i SVT, där man visade hur lobbyarbetet i EU-arbetet pågår. Programmet handlade om hur de gröna och socialisterna samlade sig till att få igenom en transparant ursprungsmärkning av maten. Mot dem står Marit Pålsson (FP) och vår svenska miljöminister Lena Ek (C) tillsammans med det konservativa blocket. Lena Ek som är ordförande för det här arbetet, kör över hela Europas befolkning och kopierar industrins verkningslösa förslag och klistrar in förslaget som sitt eget. Allt för öppen ridå i SVT.

  Tar vi bort dem som kämpar för en bättre miljö i människor och natur så finns det ingen som kämpar för t.ex. Östersjön som Isabella Löwen (MP). Då har vi bara konservativa industrialister som bara bryr sig om ”buisniss as usual” och skiter i oss vanligt folk. Synar man EU-politikernas arbete så visar det sig att V och MP står på folkets sida och de konservativa står på industrins och ekonomins sida. Folket är chanslöst!

  Sverige har säkert världens bästa infrastruktur. Bara E22:an genom min kommun har kostat ca 8-900 miljoner. Samtidigt som skolan sparat 60 miljoner. Är alla våra fina vägar bra för naturen och djuren som lever där? Nej, vägarna är en mur mellan den ena naturen och den andra och idag innebär vägarna en enorm miljöförstörelse. Någon lösning på vägarna eller ett sjukt landskap kan inte jag se och jag välkomnar elbilen. Men hur många bilar behöver vi egentligen. Ska det verkligen vara nödvändigt för människan att tillverka alla dessa bilar? Ska vi verkligen bygga ett samhälle där alla åker i egen bil? Var det bra att vi dödade centrumhandeln i Sverige? Hur ska pensionärer kunna handla mat när det är en halvmil till affären.

  Nej, Jag hoppas att Lars Bern misslyckas i sin opinionsbildning och att vi får ett modernt samhälle där vi kan få välja mellan alternativ, där åtminstone något av alternativen kan vara att föredra för en gammal illgrön miljöaktivist, som skiter i ekonomin och bruttonationalprodukten. För en LCHF-are som mig återstår bara att börja producera min egen mat. Samhällsutvecklingen kan man inte lita på när Lars B. vinner mark i debatten.

 23. 23
  Lars Bern säger

  George W du är historielös när du skriver ”V och MP står på folkets sida och de konservativa står på industrins och ekonomins sida. Folket är chanslöst!”
  I de länder där planekonomer som V och Mp haft politisk makt har miljön ruinerats, friheten inskränkts och folket förtryckts. Där var verkligen folket chanslöst!
  LCHF hade aldrig haft en chans under sådana regimer och förespråkarna hade fått yrkesförbud.

 24. 24
  Georg W säger

  Är det kommunistspöket som ska vädras, eller? Vad pratar du om? Är det något retoriskt knep du har på lut?

  Är det kommunismen du pratar om så håller jag med dig. Men inte var väl kommunismen grön?

 25. 25
  Anders S säger

  @ Lars Bern:
  Eftersom du ännu efter flera månader inte kommit med någon sakkritik mot någonting i innehållet i William Engdahls Hotet mot Livet utgår jag från att du därmed inte hittat någonting att anmärka på i det han skriver utan att allt är korrekt återgivet.

 26. 26

  Jag håller med Lars Ber om mycket, men det aningslösa pratet om fördelar med GMO, motsägs av de alarmerande studierna av fristående forskare om hälsokonsekvenser hos försöksdjur och borde få honom att tänka en gång till. Att han hänvisar till en genuin lögnhals som Torbjörn Fagerström är enbart pinsamt.

  Hans likaledes aningslösa anammande av genteknikindustrins påståenden om att GMO skulle ge större skördar är honom ovärdigt.

  https://www.responsibletechnology.org/posts/us-farmers-may-stop-planting-gmos-after-poor-yields/

  https://responsibletechnology.org/docs/gm-crops-do-not-increase-yields.pdf

 27. 27
  Margareta säger

  I min vision finns :

  Bekväma säkra fortskaffningsmedel och tillvaratagen miljövänlig förnybar energi, som kan transporteras och lagras.Tex räcker solens instrålning för all tänkbar energianvändning. Ja, jag vill, att det skall vara tillgängligt för envar. Om inte det behövs, varför skall jag behöva begränsa mig? Vem skall avgöra ”om det behövs?”

  Insikt om naturens värde och och hållbarhet vad gäller allt vi sysslar med.
  Insikt om hälsosamhet med riktiga ärliga framforskade och erfarenhetsbeprövade data.
  Insikt om att det är fördärvligt med det vi betecknar, som industrimat och industrijordbruk i sin värsta tappning.

  Att vi drar åt samma håll, så att det inte uppstår oärlig lobbyverksamhet på girighetsgrund dvs att lojaliteten finns med oss alla och inte med det företag jag råkar arbeta för.

  Visst en utopi, men om vi inte har en ” ideal scen” att försöka uppnå, vad skall vi då sikta mot?

  Och ja, jag röstade också på en förkryssad Isabella Lövdén i EU-valet just därför, att hon för mig i det valet representerade den bästa kandidaten enligt ovanstående vision.

  Men jag står ändå för den åsikten, att Mp behöver få balans mellan all no-no och att påskynda forskning, så att vi inte får onödiga förbud och restriktioner.
  Om man inte lägger krut på äkta framtidsforskningi miljövänlighet och på system, som kan lagra och transportera energi, så återstår tyvärr bara förbuds-politiken, för då måste man strypa enskilda människors utnyttjande av egentransporter tex och jag tror inte det skulle behövt vara så ens i dag om man lagt ner mer krut på det tidigare..

 28. 28

  Per Wikholms påstående att traditionell växtförädling skulle vara lika farlig som GMO är missvisande och döljer genmanipuleringens potential att på ett mycket mer genomgripande sätt förändra naturen, än vad växtförädling eller avel någonsin skulle kunna åstadkomma.
  Hur skulle t.ex. avel kunna inympa gener från en spindel i en ko, vilket genmanipuleringen gjort?

 29. 29
  Professor Göran säger

  Ärligt talat så tror jag inte på att de berömda ”fria marknadskrafterna” kommer att motverka det vansinne som läkemedelsindustrin har åstadkommit idag eftersom det är just dessa krafter som skapat denna gigantiska, utstuderade och sjuka ”sjukvårdsapparat”. Läkemedelsindustrin kan per definition inte vara intresserad av några friska människor. De tjänar pengar på sina farmakologiska preparat och då spelar det knappast någon roll om det är friska eller sjuka människor som får dom eller om preparaten har någon positiv verkan över huvud taget så länge vinsterna kan maximeras. Statinerna är kanske det bästa exemplet på ett sådant preparat.

  Samma sak är jag övertygad om gäller för vad det industriella jordbruket har åstadkommit för den globala miljön och vår hälsa. GMO motsvarar väl i denna bransch statinerna. Att tro att jordbruksindustrin skulle var intresserade av någon ”gräsbetande” djuruppfödning är i mina ögon otroligt naivt. Skulle de bli hotade av någon ”gräsrotsrörelse” är det mer realistiskt att de kommer att vidta motåtgärder med all den kraft de är förmögna till.

  Anarki i girighetens namn tror jag inte är någon bra styrprincip för vår värld. Sätter man rävar att vakta hönshusen är det svårt att tro att hönsen på det hela taget kommer att må fint i det långa loppet.

  Jag tror inte ens att det skulle löna sig att be till ”högre makter” för att åstadkomma en moralisk uppryckning hos rävarna – rävarna skulle bara skratta bakom ryggen på oss om vi gjorde det.

  Rävar är rävar och höns är höns!

 30. 30
  Georg W säger

  Vi kan konstatera att kommunismen inte har det minsta med EU av idag att göra. Där sitter de gröna och röda och vill att vi konsumenter ska kunna läsa på förpackningen var den är producerad och hur den är producerad. Vi alla konsumenter VILL VÄLDIGT MYCKET veta var och hur en vara producerats. Men Lena Ek stoppade det förslaget med Marit Pålssons (FP) stöd. Vet väljarna detta? Eller var det bara jag som såg programmet.

  När man hör de röd-gröna i dokumentärform beskriva sin desperata kamp mot de borgerligas industriintressen. Så kan man undra hur många röster de borgerliga skulle få om man verkligen synade deras motiv och resultat för deras politiska arbete. Vem skulle ha röstat på Lena EK och Marit P om de vetat vad de egentligen sysslar med och tycker nere i Bryssel.

  Fakta idag ger vid handen att det är Miljöpartiet och Vänstern som utmanar de friliberala ekonomiska marknadskrafterna i samhället, i EU, centralt och lokalt. Det är borgerliga medborgare och politiker som ÄR de fria marknadskrafter som MP och V kämpar emot.

  I alla kommuner är det lokala näringslivet och Alliansen exakt samma sak. Det är därför vi konsumenter inte har någon talan. Centerpartiet måste vara den mäktigaste organisationen i Sverige för det är de som fattar beslut i matproduktionsfrågor. Både i EU, Riksdag och framför allt i den lokala kommunen, plus sin egen fäderneslott. Miljöpartiet är dessutom mer borgerligt än socialistiskt. Tro mig jag har varit med där. Jag samarbetade med borgarna och satt på ett borgerligt mandat. Fast de gillade inte vad jag sa, så de sopade ut mig med tidningen.

 31. 31
  Professor Göran säger

  Georg W Skrev:

  Miljöpartiet är dessutom mer borgerligt än socialistiskt.

  Det är väl kanske där trovärdigheten försvinner hos Miljöpartiet – i en principlöshet.

 32. 32
  Georg W säger

  Anledningen till att MP samarbetar mest med vänstern är för att vänstern betalar MER för MP,s stöd. Det är ju den friliberala miljöförstörelsen som MP vill begränsa och Borgarna vill gärna snåla lite på den friliberala friheten att smutsa ner natur och utnyttja människor

  Förr i tiden tvingades samarbetande partier acceptera MP,s villkor. Numera anpassar de sig till varandra och opinionsmätningarna. Det finns INTE en enda MP som vill öka spannmålsarealen och MP som parti är emot köttfria måndagar-kampanjen.

  Det är det som är problemet i debatten. MP får stå för alla vansinnigheter som folk kan komma på. Jag har lämnat MP för att de saknar de visioner som skapat dem. Jag fortsätter min gröna revolution på egen hand. Enligt principen: ”Rädde sig, den som kan”.

 33. 33
  Lars Henrik säger

  Professor Göran Skrev:

  Anarki i girighetens namn tror jag inte är någon bra styrprincip för vår värld. Sätter man rävar att vakta hönshusen är det svårt att tro att hönsen på det hela taget kommer att må fint i det långa loppet.

  Jag tror inte ens att det skulle löna sig att be till ”högre makter” för att åstadkomma en moralisk uppryckning hos rävarna – rävarna skulle bara skratta bakom ryggen på oss om vi gjorde det.

  Mycket bra liknelser tycker jag!

  En självsanerande marknad är nog en utopisk tanke. Snarare kommer marknadens lobbyister att söka luckra upp de regler som finns.

  Månne kommer rävarna att uppvakta den omedvetne husbonn för att ”diskutera” regellättnader i förment syfte att göra livet bättre för hönsen?

 34. 34
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Månne kommer rävarna att uppvakta den omedvetne husbonn för att ”diskutera” regellättnader i förment syfte att göra livet bättre för hönsen?

  Med tanke på hur trångt det nuförtiden är i världens hönsburar så är det inte underligt att hönsen blivit misstänksamma och fått ett uttalat ”politikerförakt”.

  Frågan är om det inte är rävarna som egentligen bestämmer. Min erfarenhet från industrin talar för detta.

  Georg W Skrev:

  Jag fortsätter min gröna revolution på egen hand. Enligt principen: ”Rädde sig, den som kan”.

  Som jag ser det har George W helt rätt i denna insikt och helt i linje med min nuvarande dystopi även om detta är en väldigt trist insikt.

 35. 35
  Lars Bern säger

  Professor Göran har givetvis rätt i att de fria marknadskrafter som styr läkemedels- och livsmedelsindustrin måste underordnas ett regelverk (lagar) som sätter vettiga gränserna för deras agerande. Det gäller f.ö. på alla områden i samhället.
  Problemet idag är att det är just felaktiga regelverk och rekommendationer från politiker som är upprinnelsen till den metabola epidemin och därmed till att industrin agerar som den gör. Denna politik är i sin tur byggd på pseudovetenskap, vilket är väldigt vanligt nuförtiden. Vi har en politikerklass som är i stort sett helt obildad på det naturvetenskapliga området och som därför lätt faller offer för vetenskapens charlataner.
  Livsmedels- och jordbrukspolitiken i västvärlden är ett mycket sorgligt kapitel men man får inte förtröttas i kampen för ett sundare jordbruk utan kraftfoder och med köttproduktion baserad på bete och ensilage.
  Frågan om genteknik inom växtförädlingen har tyvärr blivit en typisk svart/vit debatt där känslor styr väldigt mycket av argumenten. Jag vill åter peka på att det enda jag sagt i min artikel är att det vore önskvärt att få fram flerårsspannmål så att man kan minimera plöjning och gödsling precis som inom vallodlingen. Jag bifogar två länkar
  https://www.dn.se/debatt/populistisk-miljororelse-demoniserar-gentekniken
  https://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2013/04/25/modet-att-byta-fot-infor-oppen-rida/

 36. 36
  Per Wikholm säger

  @ Frank Nilsson:
  Att en gen från en spindel skulle inkorporeras i en ko i naturen är förvisso mycket osannolikt men inte alls omöjligt. Jag tror att du känner till att det finns exempel på hur evolutionära genutbyten skett mellan obesläktade arter även i växtvärlden om djurvärlden. Det kanske mest spektakulära exemplet är en vattensnigel som inkorporerat gener i sitt DNA från en alg den äter och har förmågan att leva genom fotosyntes under en stor del av sitt liv. Ett annat exempel med större relevans vad gäller spannmål är en parasitisk växt som inkorporerat DNA från det i Afrika mycket viktiga spannmålet Sorghum, ett av den parasitiska växtens offer.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_gene_transfer#Eukaryotes

 37. 37
  Lars Bern säger

  Idag kom ett nytt lösvärt inlägg i debatten om jordbruket från Torbjörn Fagerström:
  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lyssna-inte-pa-kravs-skraeckpropaganda-10081

 38. 38
  Professor Göran säger

  Lars Bern Skrev:

  Professor Göran har givetvis rätt i att de fria marknadskrafter som styr läkemedels- och livsmedelsindustrin måste underordnas ett regelverk (lagar) som sätter vettiga gränserna för deras agerande. Det gäller f.ö. på alla områden i samhället.

  Så borde det förstås vara men själv tror jag som sagt inte ens på att hoppas på detta längre. Jag hade också nästan glömt bort hur jag utvecklade mina dystopiska tankegångar kring detta för drygt ett år sedan i en krönika.

  https://annikadahlqvist.com/2013/02/09/hierarkin-girigheten-och-varldens-undergang/

  De snabba globala kapitalförflyttningar i vår tid verkar i mina ögon vara ett av de mest grundläggande problem med den rådande ekonomiska anarkin. För ett antal år sedan, på 70-talet, föreslog nobelpristagaren Tobi att man skulle införa en ytterst obetydlig avgift på varje kapitalförflyttning.

  (Min krönika dök för övrigt upp när jag googlade på ordet Tobiskatt – internet är otroligt!)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Tobin_tax

  Vad jag förstått så tog det ”hus i h……e” inom den ekonomiska världseliten och idén verkar därför vara övergiven för gott. Man gillar helt enkelt den rådande anarkin på samma sätt som man gillar alla skatteparadis.

  Men som sagt:

  ”Rävar är rävar och höns är höns!”

 39. 39
  Georg W säger

  Jag tror att det här är fel forum för att skapa acceptans för besprutad mat. Eftersom vi anser att konstgödslad och besprutad mat från monokulturer är problemet.

  https://www.barometern.se/reagera/debatt/giftrester-pa-tallriken(4060839).gm

  Politiker får sitt beslutsunderlag av sina myndighetsanställda skattefinansierade tjänstemän. Dessa tjänstemän gör en utredning, genom att efterfråga sina expertkonsulter. Som i sin tur är diskret avlönade av industrin. Myndigheternas tjänstemän ska samarbeta med näringen och ekonomiska intressen för att konsumtionen inte ska störas i samhället. Eftersom konsumenternas krav skulle innebära massarbetslöshet för oseriösa kommersiellt inriktade storföretag. Deras målsättning är inte att bygga samhället och komplettera det med sina produkter. Det gäller att lura så många som möjligt att köpa onödiga produkter för att motverka en hotande massarbetslöshet.

  Tänk om flertalet människor arbetar på det här sättet, med meningslösa saker. Då bygger ingen samhället, alla försöker bara samla så mycket pengar som möjligt. Rikast vinner enligt arvingarna.

  Jag tror att samhället går åt h-e och det är en självuppfyllande profetia. Hur bygger man ett samhälle med hopplöshet.

 40. 40
  Lars Henrik säger

  Jag brukar normalt försöka undvika politik men måste nog göra ett undantag i denna tråd.

  Jag tror, som flera andra här, att enda sättet att rätta upp situationen vore att införa tuffa regler för de fria marknadskrafterna. Samtidigt tror jag att ett någorlunda effektivt sådant regelverk kommer att lukta så mycket vänster att den ekonomiska eliten kommer att slå bakut och lägga all sin kraft på alla tänkbara motåtgärder.

  Vilken liberal eller högerregering skulle ens närma sig en sådan politik? Jag har tyvärr hemskt svårt att se det. Det låter minst sagt utopiskt. Krävs det vänsterpolitik eller möjligen ett rent tjänstemannastyre för att att göra det jobbet? När industrin fått makt över politiken har vi då verklig demokrati eller är det som Anders S säger demokratur?

 41. 41
  Anders S säger

  @ Lars Henrik:
  Det var Vilhelm Moberg som på sin tid beskrev Sverige som en demokratur. Det gäller än mer idag när begravningsindustrin, MSM – Main Stream Media, är i farten.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur

  Har någon läst någonting i svenska media om GMO-marscherna som hölls 2013 och senast 24 maj 2014 runt om i världen med miljoner deltagare. Nej, dödstyst. Inte heller finns någonting om William Engdahl i svenska media. Inte en enda recension.

  Nu har det gått så långt att SR klipper bort uttalanden i sända intervjuer i efterhand. Av en händelse hörde jag intervjun med Fred Ekblad i Gaza i direktsändning. Läs nedan intervju med t.f. ansvarig utgivare på Ekot Katarina Schulz som var framme med saxen.

  https://www.fria.nu/artikel/114905

  Som en följd därav åsikten att:

  Om det inte står i tidningen är det troligen sant!
  Om det klippts bort i SR/SVT är det säkerligen sant!
  Om Lars Bern undviker att kommentera är det garanterat sant.

 42. 42
  Lars Henrik säger

  President Dwight D. Eisenhower varnade mot slutet av sin sista mandatperiod för att det väldiga militärindustriella komplex man byggt upp skulle kunna påverka politiken i en för detta gynnsam inriktning. Vi kan nu ana hur det gick med den saken.

  Denna varning borde ha utfärdats även för läke- och kanske livsmedelsindustrin om man insett faran. Nu är både vi och politikerna i deras klor.

  ”In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the militaryindustrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.

  We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.”

  Military-Industrial Complex Speech, Dwight D. Eisenhower, 1961

 43. 43
  Georg W säger

  Av någon anledning fungerade inte länken i min förra kommentar. Jag gör ett nytt försök.

  Giftrester på tallriken

 44. 44
  Anders S säger

  Georg W skrev:

  Jag tror att det här är fel forum för att skapa acceptans för besprutad mat. Eftersom vi anser att konstgödslad och besprutad mat från monokulturer är problemet.

  Rune Lanestrand, som jag länkade till i kommentar 1, har skrivit om besprutad sallad:

  ”Sallad duschas med växtgift”

  https://runelanestrand.wordpress.com/2014/07/27/sallad-duschas-med-vaxtgift/

  De stora kedjorna importerar helst grönsaker från Spanien och Nederländerna.

  Nederländerna använde 15 gånger mer gifter än Sverige enligt denna statistik:

  https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Agriculture/Pesticide-use

  Alla sprutgalna länder verkar inte vara medtagna. Tipsa gärna om en bättre jämförelse.

 45. 45
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  President Dwight D. Eisenhower varnade mot slutet av sin sista mandatperiod för att det väldiga militärindustriella komplex man byggt upp skulle kunna påverka politiken i en för detta gynnsam inriktning.

  Och han var väl knappast någon vänsterpolitiker?

 46. 46
  Georg W säger

  @ Anders S:
  Chockerande att finna Frankrike på 6:te plats med 4,6kg per ha. Jag trodde Frankrike stod för kvalitetsmat. Det är bara att omvärdera. Frankrike är ett giftigt skitland, liksom deras giftiga skitmat!

  De som äter besprutade bananer gör sig skyldiga till miljösvineri, både i sig själva och Costa Rica. Det som händer där är fruktansvärt och hos oss är det bananer, ananas och annan vacker och god exotisk frukt i Ica. Det är nästan så man börjar tycka att det är rätt åt dem som blir förgiftade av maten. De skador de orsakar i världen genom att köpa skiten är nästan oförlåtliga.

  Man undrar ju om det är den reguljäre vanlige bonden som sprider dessa mängder gift eller om det är stora företags anställda. Är det storföretag så undrar man ju varför de andra koloniserade staterna som säljer mark till storföretag, inte besprutas i samma omfattning.

  Kan man verkligen lita på dessa siffror? Hur som helst är det en massiv människoskapad naturkatastrof som pågår över så gott som hela planeten. Den relativt lilla mängd gifter som sprids i Sverige orsakar en massiv biologisk kris här i min skärgård. Hur ska det då inte vara hos de som sprutar hejdlöst.

  Vi måste få våra affärer att sluta köpa hem dessa fasansfulla varor. Det är därför Lena Ek går bakom ryggen på konsumenterna, MP och vänsterblocket. När vi kräver full transparant ursprungsmärkning.

  Vi ska inte få veta att vi förstör planeten genom den mat vi köper och äter. Lena Ek samarbetar här med massiva påtryckningar från dessa giftsprutare och den ekonomi de representerar.

  Vi kommer inte att få den ursprungsmärkning vi kräver för Centerpartiets miljöminister Lena Ek stoppade det förslaget.

  Är det inte så man kan bli galen?

 47. 47
  Bo Blomberg säger

  Ja det här blev ju politik i kubik! Jag tycker nog att Lars Bern har en rimlig ansats dels i huvudfrågan – från monokultur o spannmål till gräsbetat (o ensilage) kött. Och även när det gäller frågan om växtförädling så tycker jag att som bl a Per W anfört: det är inte svart eller vitt och den ”vanliga” växtförädlingen är uppenbarligen inte heller ”ofarlig”.

  Och hur ska jag som konsumetn kunna ta ställning till detta? Ja jag litar (eller snarare, litade) på våra myndigheter, experter avlönade av mig för att fatta dom bästa besluten för mig och andra vanliga människor. Så var upplägget som Axel Oxenstierna införde på 1600 talet och det fungerade hyggligt ändå fram till för sisådär hundra år sen (tror jag, fast när jag tänker t ex på ”rashygien” så inser jag att det inte stämmer).

  Idag är dom flesta s k experter redan avlönade en gång av industrin innan dom får lön från mig (via skatten) och det är inte min lönedel som ger dom guldkant!

  Vi måste få tillbaka dom oberoende experterna i allmänhetens tjänst och dom måste få bra betalt av oss, vi måste återinföra ansvar och tjänstefel när man grovt åsidosätter sitt ansvar, vi måste rösta bort dom okunniga politikerna och rösta in folk med integritet och kunskap, för att det ska lyckas måste vi få en mycket tydligare personröstning och en mer direktdemokrati (a la Schweiz).

  Jag tror som Lars Bern att vi har allt för okunniga toppolitiker när det gäller naturvetenskap och det straffar sig i hur våra centrala verk inom området styrs och behandlas, jordbruksverket, skogsstyrelsen, livsmedelsverket, socialstyrelsen, smhi för att nämna några och på motsvarande sätt är det inom den kommunala och landstingskommunala sektorn.

  Och dom xxx-industriella komplexen måste förstås få en ”grimma” som fungerar. Men jag tror ju inte på nån detaljstyrning från politisk nivå, där har gamla sovjet och alla nuvarande diktaturer av diverse sort visat att det bara går åt fanders, sämre livskvalitet, ekonomi, miljö osv osv.

  Tyvärr har miljöpartiet fastnat i vänsterfåran trots att dom i många frågor är ”frisinnade” men nu är dom ”regeringskåta” som dom struntar i sin bakgrund verkar det som. Inte heller verkar dom jobba för miljön längre, miljörörelsen är numera separerad från Mp tycks det. Dom verkliga miljövännerna (och miljöfrågorna) har nedprioriterats och övergivits sen Mp pekade ut koldioxiden (livets gas) som den största fienden. Jag tar mig för pannan och när jag sen hör Åsa Romson tala om att jag som vit (äldre för all del), heterosexuell, man är det stora problemet så inser jag plötsligt att okunniga kvinnliga politker är det som kommer att störta oss i fördärvet, Mp eller inte (det finns ju fler stolliga kvinnor i politisk topposition…) och det oavsett sexuell läggning (vad nu det har med saken att göra).

  Jag kryssade förra EU valet Isabella Lövin, inte för att hon var Mp utan för att hon skrivit en så insiktsfull bok om EUs och framförallt Sveriges korkade fiskepolitik och hon har gjort ett bra jobb i Bryssel tycker jag. Så ska det vara: man ska kunna rösta på folk med kompetens och engagemang och inte på nån politruk som en partiledning har behagat sätt upp högst på nån partilista.

  Det ser mörkt ut på många kanter, men vi kan peta bort en del typer redan i höst och sen använda vår konsumentmakt och sluta köpa skitmat, då kommer utbudet av riktig mat att öka efter hand. Fast våra politiska partier behöver renoveras också, hoppas det finns några yngre engagerade som samtidigt är kunniga och med integritet! (Fast jag har inte sett några än…)

  Slutligen, beträffande gifter, vi måste förstås få en bra ursprungsmärkning av vår mat, men jag tycker att man också måste inse att frågan om gift är inte heller är svart eller vit, det är mycket ”naturligt” som är giftigt och farligt också, det handlar om ”dos”; såg nånstans i debatten om salt att salt är i princip det enda som inte har nån ”giftig dos” för oss (fast det finns förstås absurda nivåer där med…) medan allt annat är skadligt i tillräckligt stor dos, t o m vatten som bekant!

 48. 48

  @ Per Wikholm:

  Det får allt vara en väldigt stor spindel och en mycket liten ko om de ska få till det…

  Det kan naturligtvis väldigt undantagsvis inträffa udda saker i naturen. Inom gentekniken är de udda sakerna normen.

 49. 49
  Professor Göran säger

  Lars Henrik Skrev:

  Denna varning borde ha utfärdats även för läke- och kanske livsmedelsindustrin om man insett faran. Nu är både vi och politikerna i deras klor.

  Apropå Eisenhower gick han definitivt på bluffarna från både det medicinska och livsmedelsindustrins etablissemang. Kolesterolhysterin firade här triumfer och han åt flitigt sitt margarin men drabbades ändå, men troligen just på grund av detta margarin, av ett antal hjärtinfarkter.

  Men hans yrke gjorde att han såg igenom vapenindustrin.

 50. 50
  Georg W säger

  @ Bo Blomberg:
  Åsa Romson verkar inte tillhöra de metabolt medvetna och hon har någon konstig föreställning om att heteromän kompenserar sig med manliga statusprylar som då skulle vara problemet. Själv tror jag att olyckliga och otillfredsställda heterosexkvinnor shoppar till dom droppar i sin misär. Åtminstone verkar det så enligt statistiken.

  Dåligt skämt åsido. Så får vi inte glömma att det stora problemet är DU och JAG och därmed innefattad hela mänskligheten. Det stora problemet är:

  1 A. Vad vi stoppar i våra munnar! Som via sin produktion förstör vår Jord och i sin konsumtion förstör vår kropp!

  2 A. Vad som kommer ut från oss i våra avlopp och blir en integrerad del av kretsloppet!

  Sen vore det ju en välgärning om vi kunde tvinga våra politiker att offra de futtiga miljarder som krävs för att vi ska få reningsverk som faktiskt fungerar och ett regelsystem som förhindrar att nytillverkade kemiska ämnen sprids i naturen, som perflourerade ämnen t.ex. Där industrin har lovat att minska det förfärliga PFOS. Vilket de lyckats fantastiskt med. Bara för att ersätta det med PFOA. Som nu visar sig vara ännu värre. Industrin ska åter självsanera sig och det har gett upphov till en mängd nya perflourerade industriprodukter som idag fyller vår vardag och varenda kvadratmeter av vår planet.

  Min semivetenskapliga profetia över det här vansinnet är att framtidens pojkar, kommer under de tre första veckorna av sin existens efter befruktningen att bli så genetiskt störda, att framtidens pojkar kan bli tvåkönade. Dessa slutsatser kan man dra när man ser filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl och flera dokumentärer i ämnet som visats på SVT sistlidna vinter.

  Det kostar 40 miljoner att göra min vik, Gamlebyviken , till en av värdens renaste fiskevatten. Men det har inte vår kommun råd med. Därför släpps flera tusen människors, visserligen något renat, men med alla perflourerade ämnen, pesticider och mediciner rakt ut i viken.

  Varje människa MÅSTE ta ansvar för sitt eget avlopp. Det är Det som är den massiva destruktionen av vår närmiljö. Industri, bönder och bilar har endast ett mindre ansvar idag.

  Innehållet i den här kommentaren sammanfattar enligt mig, Mänsklighetens stora dilemma och gordiska knut. Det kommer att ta många år efter slutet på skärgårdens föroreningar, innan vi återigen kan överleva på det lokala marina livet, som vi levt av i närmare 6 000 år nu.

  Förlåt för all politik. Men det är strikt dokumentärt och ni borde ha sett programmet allihop.

  Är det någon mer än jag som arbetar 7 dagar i veckan, hela sommaren. Jag har 18 grader inne hos mig och årets D-vitaminnivå är katastrofal.

 51. 51
  Lars Henrik säger

  Professor Göran Skrev:

  Lars Henrik Skrev:
  President Dwight D. Eisenhower varnade mot slutet av sin sista mandatperiod för att det väldiga militärindustriella komplex man byggt upp skulle kunna påverka politiken i en för detta gynnsam inriktning.
  Och han var väl knappast någon vänsterpolitiker?

  Nej och då kanske det trots allt finns skäl att tro på en reglerad marknad under en högerpolitik. Å andra sidan lade Eisenhower det främsta ansvaret mot det nämnda hotet på ett ”alert och kunnigt medborgarskap”, inte på regleringar. En metod som kanske inte riktigt är i europeisk stil och som, i just detta fall, verkar ha misslyckats (?) även i USA.

  Kan industriintressen kontrollera media styr man till slut även människors kunskap och därmed befolkningens möjligheter att freda sig mot ”acquisition of unwarranted influence”.

  Hur kan detta göras utan lagar och regler?

 52. 52
  Anders S säger

  @ Georg W
  Nej, man kan inte lita på siffrorna.

  Verkar som man lämpligen har egen mat med sig om man tvingas besöka Spanien.

  https://ourworld.unu.edu/en/why-and-how-spain-became-the-eus-top-grower-of-gmos

 53. 53
  Konsument i Sverige säger

  Vem slänger mat? Inte jag! Lösningen är LCHF.

  Eskil Erlandsson kämpar på mot matsvinnet:
  ”– Matsvinnet är enormt och det är ett bekymmer för miljön, samhället och privata hushållsekonomin. En femte del av det vi köper äts inte utan blir ett miljöproblem, säger Erlandsson.”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19383811.ab

 54. 54
  Anders S säger

  @ Konsument i Sverige:
  Produkterna från gift- och kemijordbruket duger åt folket medan GMO- och stordriftsförespråkaren landsbygdsminister Erlandsson själv äter gärna ekologiskt och obesprutat.

  ”Jag tar med mig matlåda en gång varannan vecka.

  … fläskpannkaka med småländska rårörda lingon, ekologisk mjölk och ett äpple från grannens äppelträd”

  Jämför:

  https://runelanestrand.wordpress.com/tag/eskil-erlandsson/

  Studenten som uttalar sig i Aftonbladetartikeln har greppat det hela: ”Jag är väldigt noga med vad jag stoppar i mig. Jag köper inte mat ute på stan för att jag litar inte på vad de stoppar i det.”

  En av fördelarna med att leva ketogent, på lågkolhydratkost, är ett stabilt blodsocker utan hunger. Man behöver inte äta hela tiden utan kan fasta utan problem. Man slipper att äta av skräpmaten.

  Mat d’ät ja’emma. Ekologiskt och GMO-fritt.

 55. 55
  Lennart N. säger

  Apropå Lars Berns blogg så skulle det vara intressant att få synpunkter på senaste inlägget av Lennart Bengtsson.

  https://antropocene.se/2014/august/om-hallbar-utveckling-och-liknande.html

  Han vurmar starkt för GMO men några ifrågasättande inlägg/kommentarer tillåts inte på den bloggen.

 56. 56
  Lars Bern säger

  Om det inte finns några kritiska kommentarer på antropocene.se så beror det på att det inte kommit in några. De enda kommentarer som inte tas in är sådana som tar upp helt andra ämnen eller som innehåller personangrepp av olika slag, och jag har inte sett några sådana kommentarer till artikeln. Så Lennart N, släng inte ur dig ogrundade påståenden på det sättet. Det gör att man inte kan lita på vad du skriver i övrigt.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa