En nyårsbetraktelse över oljans slut

Hans Sternlycke har skrivit en nyårskrönika i Nya Dagbladet.

 

Comments

 1. 1

  Ett avbetalt torp med djupborrad brunn, vedspis, en flock höns, lite jord att odla potatis, morötter och kål. Då står man stark i kristider. 🙂

 2. 2

  Bra inlägg! Vi kan börja med att se till att det blir mer gräsbetat. Joel Salatin har visat att
  det går att göra goda vinster när beroendet från konstgödsel ersätts med kväveproducerande växter och vatten och resten av näringsbehovet med ökande istället för minskande humusskikt.

 3. 3

  Och icke att förglömma! Egen väldigt djupt borrad brunn: https://www.dn.se/debatt/sverige-maste-bli-battre-pa-att-kontrollera-dricksvattnet/

 4. 4

  ”Solidariteten gjorde oss till homo sapiens, den visa människan, men mänsklig girighet, homo avaritia, förstärkt av självisk nyliberal ideologi gör oss dumma, så att vi inte tar till oss varningssignalerna och handlar därefter. Vi måste lära oss att leva lagom för att överleva på jorden och bli homo ludens, den lekande människan.” – slut citat av sista stycket i artikeln.

  Jo… – i o f s men det gäller ju bara dom fåtaliga som övergripande styr = vanstyr världen – som jag ser det.

 5. 5

  Mycket bra artikel!

 6. 6

  Domedagsprofeter har det alltid varit gott om.

  Det tycks ligga i människans natur att alltid hitta på det värsta utan att överhuvudtaget fundera över rimligheten i fantasierna.

  Passa nu på och läs Lars Berns senaste bok för att få lite perspektiv på galenskaperna.

 7. 7
  Professor Göran säger

  En verkligt intressant och tankeväckande artikel!

  Jag tror också att han i huvudsak har rätt.

  Däremot förstår jag inte resonemanget med att det skulle finnas någon brytpunkt där man måste SÄTTA IN åtta gånger MER energi än man till slut får UT. Hans Sternlycke måste ha skrivit fel och menar antagligen tvärtom – annars får jag inte ihop hans resonemang.

  Man kan nu fråga sig hur mycket kraft vi kan ägna åt klimatfrågorna inom LCHF-rörelsen innan vi sätter på oss foliehattar. Debatten kring detta har varit uppe tidigare och jag känner mig själv lite osäker om var vi ska dra gränsen.

  För mig själv är vetenskap inom alla områden i grund och botten frågan om att förstå orsak och verkan – oberoende av vad som är politiskt korrekt. Dessutom måste det, på ett logiskt övertygande sätt, gå att sätta in varje delområde i ett helhetsperspektiv. Man måste hos sig själv skapa en helhetsmodell, en övergripande hypotetisk modell, som är viktigare än de olika delmodellerna, och som man kan leva med. Man kan då passa in det mesta som man kommer i kontakt med här i världen i en sådan modell så att denna värld inte framstår som fullkomligt kaotisk.

  Någonstans dyker foliehattarna upp i vilken debatt som helst om jag nu förstått detta rätt och som Per Wikholm gjorde mig uppmärksam på för ett tag sedan.

  För många många år sedan (45 ?) när frågan om oljekriser först dök upp i min värld hörde jag en professor, Bohlin tror jag han hette och jag tror han var professor inom meteorologin, som gjorde starkt intryck på mig för att hans resonemang stämde med det grundläggande jag just lärt mig inom gymnasiebiologin och gymnasiekemin, där det senare var mitt favoritämne.

  För några miljarder år sedan fanns inget syre i jordens atmosfär och de encelliga livsformerna var de enda som fanns och de levde i en koldioxidrik miljö (20 % i atmosfären ?) helt utan syre. Det var först när evolutionen nått fram till fotosyntesen som syret uppstod, och så småningom (några hundra miljoner år?) hamnade på den konstanta nivå den ligger på idag, som det djurliv, som med syrets hjälp, och i sina celler omsätter organisk energi med en 30-faldigt större effektivitet i jämförelse med de energiprocesser som pågår i celler där syret inte deltager.

  Vad denne Bohlin då omedelbart övertygade mig om var att det därför, logiskt sett och där dessa delar passade in i mitt helhetsmönster, måste finnas exakt lika mycket organiskt material dolt i jordskorpan, i form av torv, kol, olja och organiska gaser, som motsvarar mängden syre i atmosfären. Det är alltså först när vi hypotetiskt eldat upp allt detta organiska material och därmed allt syre i atmosfären som vi återvänt till situationen för någon miljard år sedan. Vi behöver dock bara nagga på dessa, symbiotiska, förråd av syre och organiskt material för att koldioxidnivåerna ska nå sådana höjder att människor inte längre kan leva i denna miljö. Jag kommer inte ihåg vilken koldioxidnivå det här är frågan om men kanske det rör sig om någon procent och i så fall har vi har vi bara tullat lite på jordens totala energiförråd.

  Det här resonemang är ju som var och en förstår knappast politiskt inkorrekt idag och innebär därför att man sätter på sig en jättestor foliehatt även om man i princip har rätt på samma sätt som Yudkin gjorde för femtio år sedan då han hävdade att socker var ett gift.

  För att undvika detta vetenskapliga, men som sagt politiskt inkorrekta resonemang, och därmed också undvika foliehatten, räcker det mer än väl att stanna vid Sternlyckes argumentering och hänvisa till att vi snabbt närmar oss den punkt där den lättillgängliga energin gradvis försvinner där det till slut går åt mer energi att få fram den än vad man sedan får ut och då inser, inte bara Sternlycke utan, var och en att vi nått vägs ände.

  Detta stämmer också väl överens med Lierre Keith ännu mer övergripande dystopiska världsyn, som jag dock anser tydligare relaterar till sjäva kostdebatten, och som hon så övertygande presenterar i sin ”Vegomyten”. Men även i hennes bok lurar foliehattarna om jag nu inte missförstått Per.

 8. 8
  Bo Blomberg säger

  Tja, för fem år sen skulle jag hållit med, men nu har fracking-tekniken ställt hela peak-oil hypotesen på huvudet, det finns uppenbarligen olja och gas att plocka upp för en mycket lång tid framåt. Dessutom är kolreserven enorm, åtskilliga hundra år räcker det och att göra bensin av kol kunde redan tyskarna under andra världskriget. Billig och stabil tillgång till energi är det som behövs för att lyfta dom fattiga i världen och även för att hålla igång vårt välfärdssamhälle. Vi har tid att göra nåt åt frågorna och hittills har människans kreativitet löst problemen och jag har ingen anledning att tro att det inte går den här gången heller (jag tror ju inte på koldioxidlarmarna, men den debattten hör inte hemma här). Att vi måste bort från dagens negativa storskaliga jordbruk tycker jag inte direkt är nån fråga kopplad till olja, åtminstone hoppas jag vi kan komma ur det även om vi har kvar olja och gas för lång tid. Som nån skrev: läs Lars Berns bok och hans sajt Antropocene.se , LB är en person som inte väjer för problemen men han har en annan syn på mänsklighetens möjligheter än alla dysterkvistar som larmat i åtminstone 60-70 år om att allt går åt h-e redan inom några decennier (vilket det alltså inte gjort…)

 9. 9

  Mycket bra artikel som tyvärr verkar bekräfta den bild av världen som jag numera kommit till, på min resa från teknikoptimist till något annat…

  Jag börjar inse att det var just när jag, under 70- och 80-talet, var som mest teknikoptimistisk som jag verkligen hade foliehatt! Då ringde alltid varningsklockorna för döva öron.

  Jag menar: Bara det blotta faktum att vi inte lyckas få stopp på befolkningsutvecklingen i världen borde få oss att fundera lite över beroendet av ändliga resurser. Hade vi varit 700 milj istället för 7000 milj hade vi aldrig ens haft denna diskussion.

  Tyvärr tror jag det är föga realistiskt att tro att t ex skogsråvara skulle kunna ersätta kol och olja. Med kännedom om hur hårt pressade skogsresurserna på många håll redan är (de behandlas mer och mer som misskötta åkrar i t ex Sverige idag med större uttag än tillförsel av näringsämnen [min uppfattning])

  Lite om EROEI för vad det kan vara värt:

  https://www.hoglundaberg.se/energibloggen/2010/11/peak-oil-del-3-eroei/

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_on_energy_invested

 10. 10

  Hans Sternlycke har helt rätt i sin betraktelse

  Det stora hotet mot vår civilisation är inte klimatförändringar utan att tillgången på fossil energi kommer att minska drastiskt

  Idag är det politiskt korrekt att oroa sig ganska mycket över om vi går mot varmare tider men berättar man att en enorm energikris står inför dörren viftas det direkt med foliehattens spe och nesa

  Både koldioxidhalt och syreandel i atmosfären har varierat enormt under de 5 miljarder år jorden har funnits och livet har alltid anpassat sig till det

  Det klimatalarmisterna idag bekymrar sig över är variationer på några promille vilket är försumbart sett till de enorma variationer som planeten varit med om

  På sista tiden har dessutom nya fakta i målet om klimatet framkommit
  Det kan tex vara så att koldioxiden och metanet faktiskt är underordnat halogenerna i frågan om påverkan på temperatur

  Anomalier i förklaringsmodellerna tyder faktiskt på det och om det stämmer har vi redan genom åtgärder avseende dessa gaser redan vänt trenden vd gäller temperaturen

  Hotet om att oljan snart är slut kvarstår dock och detta kommer utan tvekan att slå mångdubbelt hårdare mot vårt sätt att leva än vad någon grad högre temperatur någonsin skulle kunna göra

 11. 11

  dufva Skrev:

  Det klimatalarmisterna idag bekymrar sig över är variationer på några promille vilket är försumbart sett till de enorma variationer som planeten varit med om

  Japp.

 12. 12
  Georg W säger

  Allt är relativt, enligt Einstein. Mänskligheten förstör sina livsbetingelser i en rasande fart. Vi använder varje dag till att förstöra vår Jord och kropp och närmiljö, så mycket vi kan. För att stilla vår moral så lägger vi tidningar i tidningsinsamlingen och plåtburkar i sin låda. Sen går vi hem och äter importerade delikatesser utan näringsinnehåll, för att fylla på vår dagliga giftdos.

  Vi sköljer ner 5 liter giftiga kemikalier per person och år, i avloppet. Tillsammans med alla piller och industriella tillsatser som våra exkrement innehåller. Vi människor ingår i ett jordiskt kretslopp.

  Här i vår kustkommun ser vi hur gifterna ansamlas i närmiljön. Gäddorna kan inte lägga livsdugliga ägg. Deras reproduktiva förmåga har blivit störd. Ett förebådande om vad våra framtida mammor har att vänta sig.

  Allt detta är i grunden skapat genom petroleum-civilisationen. Vore det inte bra om vi deltog i omställningen till ett petroleum-fritt samhälle. Där vi upphöjde Naturen och närmiljön till högsta gudomlighet och ägnade våra liv åt att återställa den och därigenom vinna vårt eget producerade levebr.. kött.

 13. 13
  Georg W säger

  Solidariteten gjorde oss till homo sapiens, den visa människan, men mänsklig girighet, homo avaritia, förstärkt av självisk nyliberal ideologi gör oss dumma, så att vi inte tar till oss varningssignalerna och handlar därefter. Vi måste lära oss att leva lagom för att överleva på jorden och bli homo ludens, den lekande människan.

  Hans Sternlycke

 14. 14
  Bo Blomberg säger

  Visst finns det problem att ta i itu med! ”Kemisamhället” och livsmedelsproduktionen (inkl jordbruket) och utfiskningen och nedsmutsningen av haven tycker jag hör till de största. Men jag tror också att vi kan klara det så småningom.

  Dagen före julafton (tror det var den dan) fanns det en positiv nyhet i Dagens Nyheter. Den stod inklämd i några rader i en spalt på sidan 8 och den borde stått med fetstil på första sidan! Den handlade om att luftföroreningarna i Sverige minskade även 2012 och inte nog med det, dom har kontinuerligt minskat sen 1990! I 22 år! Och det gäller alla föroreningar inklusive areosoler och andra partiklar.

  Svavlet var det som minskat mest med 75% sen 1990.

  Naturen har också en ”läkningsförmåga” som vi uppenbarligen överstiger vad vi tror om den.
  Att t ex jorden blivit ”grönare” fått mer skog och mindre öken dom sista åren – vem berättar om det?

  Varför får man aldrig läsa om sånt på första sidan?

  Nä, det är bara det negativa som står.
  Visst finns det problem men slaget är inte förlorat!

 15. 15

  Bo Blomberg Skrev:

  Naturen har också en ”läkningsförmåga” som vi uppenbarligen överstiger vad vi tror om den.
  Att t ex jorden blivit ”grönare” fått mer skog och mindre öken dom sista åren – vem berättar om det?

  Varför får man aldrig läsa om sånt på första sidan?

  Därför etablissemangets ”oändliga” matande med aviga nyheter = stress – som gör att Wi förlorar energi – och ej orkar med att själva ta reda på saker och ting = Wi går på nitarna som ”serveras” i etablissemangets massmedia.

  Fiffigt ❓

 16. 16

  Bo Blomberg Skrev:

  Att t ex jorden blivit ”grönare” fått mer skog och mindre öken dom sista åren – vem berättar om det?

  Den uppgiften var hoppingivande och intressant! Har du någon källa till den?

 17. 17
  Georg W säger

  Svenska icke korrupta myndigheter har de senaste 40 åren genomfört ett avslut av föroreningar från bland annat industrin. Bönderna minskar sina utsläpp. Bilarna är inte längre ett hot mot mänskligheten. Svenska villor värms inte längre med olja. Vi har kommit jättelångt men ingen nämner den allvarligaste föroreningskällan.

  Det är du och jag och alla de kemikalier som rinner ut från våra avlopp till angränsande vattenkretslopp. Det kommunala avloppet är den giftförorenare som förstör det biologiska livet på genetisk cellnivå. I de konsekvensbeskrivningar som finns i ämnet så har mänskligheten inte en chans att klara de kommunala avloppen och vi har dem på dispens till evinnerliga tider. Vi har helt enkelt inte råd att ta hand om avloppet, på ett miljövänligt sätt. Därför har vi då positiva rapporter samtidigt som naturen, även den mänskliga, dör av förgiftning.

  Men om du och jag slutar duscha, tvätta, diska, smörja in oss. Eller åtminstone väljer miljövänliga alternativ och slutar att konsumera icke giftfria matprodukter. Om vi förbjuder förekomsten av läkemedel, hygieniska kemikalier och pesticider i avloppet. Då har vi räddat vår värld.

  Problemet är dessa klimatskeptiker, vars hela analys verkar vara att det bara är att gå på som förut och inte stanna eller se sig om. Förmodligen har de behov av att vara oskyldiga till att vår Jord förstörs.

  Frågan är: Ska vi lyssna på dem som anser att vi ska lägga Jordens alla miljarder pengar på att skydda oss från konsekvenserna av människornas handlingar, som leder mot vår undergång. Eller ska vi lyssna på skeptikerna som säger att det är ett ekonomiskt lurendrejeri och ta pengarna och flyga till Thailand på semester istället.

  Mitt intryck är att skeptikerna vill att vi ska skita i miljön och de har inte gett mig någon orsak till att utesluta det ur resonemanget. Klimat och miljö är inte två frågor.

 18. 18
  Per Spektiv säger

  Georg W Skrev:
  Mitt intryck är att skeptikerna vill att vi ska skita i miljön och de har inte gett mig någon orsak till att utesluta det ur resonemanget. Klimat och miljö är inte två frågor.

  Jo George, klimat och miljö är två frågor!
  Vi klimathotsskeptiker vill verkligen värna om miljön. Instämmer med det mesta i din kommentar när det gäller miljö/kemikalier/föroreningar, det är där vi ska lägga våra ansträngningar, men det har intet med klimatet att göra. Klimatet har en naturlig kaosartad variabilitet som vi inte kan påverka. Människans göranden har försumbar påverkan på klimatet.

 19. 19
  Bo Blomberg säger

  @Lars: här en referens, det finns ju fler om du letar på nätet:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130531105415.htm

  @Georg: håller med Per Spektiv… miljö och klimatalarmismen är två helt olika saker. Jag anser mig nog värna om miljön och vill jobba med det, men jag tror ju inte att koldioxid åstadkommer nån katastrofal uppvärmning av jorden. Jag tycker t ex att vi ska jobba för att bli av med fossila bränslen, för detta finns det många god skäl, men koldioxid är INTE ett av dom skälen enligt min uppfattning.

 20. 20

  @ Professor Göran:
  Nej, Hans Sternlycke har helt rätt men han lyckas inte med att beskriva vad EROEI egentligen är. Det handlar om energiutbyte. I oljeindustrins barndom låg EROEI på över 90. Det gick bara åt 1 fat olja för att producera mer än 90 fat ny olja.

  Oljesand och djuphavsolja som tas upp som exempel i artikeln, ligger lägre än EROI 8 vilket betyder att vi bara får ut 8 liter olja för varje liter olja vi stoppar in i oljeproduktionen. Under EROI 8 menar Charlie Hall är smärtgränsen för när tillväxten stannar av i dagens samhälle. Det hyllade etanolbränslet har ett EROEI på 2,5 d v s långt därunder. Det krävs en liter olja för att producera energin i motsvarande 2,5 liter olja i form av etanol.

  Den definitiva brytpunkten som Hans Sternlycke talar om går givetvis vid EROEI 1 – när det krävs en liter olja för att producera en liter ny olja. Det kan aldrig bli lönsamt annat än med subventioner. Det finns bedömare som anser att den amerikanska produktionen av etanol från majs ligger nära eller till och med under EROEI 1 och endast är möjlig med statliga subventioner.

 21. 21
  Margareta säger

  Den till jorden instrålade solenergin räcker mångdubbelt till för att vi skall ha energi nog till allt vi vill och lite till, om vi bara kan lagra och transportera den. Så att lösa detta tekniska problem är mycket viktigt. Och tillräckligt snabbt, så att vi kan hinna med med logistik och infrastruktur i tid.

  Olja är dock också råvara för tillverkning av diverse. Måste i så fall ersättas med annat.

  Man kan absolut inte fortsätta med av olja tillverkad konstgödsel, ur energisynpunkt, därför att den ökade mängden gröda man får per energienhet är många gånger mindre än insatsen av energienheter från oljan i det fallet.

  Om planeten får en ”alltför hög” temperatur, kommer naturligtvis ”naturen”, att överleva, men kanske kommer då tex stora mängder människor, att svälta därför att den mat vi behöver kanske inte kan uppgå till tillräckliga mängder för det antal människor, som behöver maten. Det kanske blir för torrt och varmt, eller för blött på vissa platser, eller har vi byggt för mycket på den bästa åkerjorden. Eller har vi förgiftat eller överfiskat. Här krävs kunskap, visdom och stort ledarskap för att man på jorden kan samarbeta för rätta lösningar.

  Prognoser finns, som pekar på, att folkmängdsökningen kommer att minska. Dessutom att planeten kan föda det antal personer, som det enligt prognoserna max kommer att finnas, men födan finns inte automatiskt på rätt platser i förhållande till de lokala behoven. Prognoserna talar också om att när befolkningsmax uppnåtts så kommer folkmängden att minska.

  Så det finns lösningar. Optimist är det enda man kan vara, för alternativet är förkastligt. Det krävs dock rätt åtgärder. Då har vi kanske inte råd med forskningsfusk, annat oärligt beteende och annat handlande mot bättre vetande. Etik ock moral är jätteviktig. Det krävs högsta fart med rätt forskning och rätt handlande.

  Det är också ett pedagogiskt problem, för något annat än demokrati är inte önskvärt. Då behövs folkupplysning om rätt saker.

 22. 22

  @ Bo Blomberg:
  Tack för länken! Det jag letade efter var tecken på att världens totala skogsytor ökade. Däremot ger inte denna studie något sådant besked. Den fann att skog börjat breda ut sig på varma och torra och tidigare gräsbevuxna platser, där en ökad koldioxidhalt eventuellt i kombination med större nederbörd gynnar mer växtmassa.

  Man konstaterar också att det inte är sannolikt att tropisk regnskog gynnas av denna förändring.

  Som kontrast skriver Skogsstyrelsen, för att ta ett av många exempel: ”Världens avskogning under 2000–2010 uppskattas till 5,2 miljoner hektar per år. Detta att jämföra med en minskning med 8,3 miljoner hektar per år under perioden 1990–2000. Afrika, Sydamerika och Oceanien fortsätter att stå för den största nettoförlusten av skogsmarksareal”.

  En ökande del av skogsytorna är också monokulturella produktionsskogar med mindre betydelse för mångfald och ekologi. Tidskriften Miljöforskning skriver om situationen för svensk skog om 20 år: ”Med dagens utveckling kommer då 95 procent av Sveriges produktiva skogsmark att vara produktionsskog.”

  Eller i kortversion: Mer koldioxid kan nog ha vissa positiva effekter men för att kompensera för avskogningstakten på jorden krävs det grövre artilleri.

 23. 23
  Per Spektiv säger

  Margareta Skrev:

  Optimist är det enda man kan vara, för alternativet är förkastligt. Det krävs dock rätt åtgärder. Då har vi kanske inte råd med forskningsfusk annat oärligt beteende och annat handlande mot bättre vetande. Etik ock moral är jätteviktig. Det krävs högsta fart med rätt forskning och rätt handlande.
  Det är också ett pedagogiskt problem, för något annat än demokrati är inte önskvärt. Då behövs folkupplysning om rätt saker.

  Margareta, du är klok som en hel kennel. Forskningsfusk är till min oerhörda förvåning och besvikelse vanlig inom IPCC gällande klimatfrågan och även inom diabetesfrågan och kolesterolfrågan (vi är ju på Annikas blogg). Folkupplysning om rätt saker vore kanon, men vem avgör vad som är rätt?

 24. 24
  Margareta säger

  Till Per Spektiv bl.a.

  Vad som är rätt?

  Rätt är ärlig forskning. För att söka sanningen. Man kan inte annat än att göra sitt bästa. Också i att tolka vad man får se tex på nätet i olika frågor.

  Svårt? Oh ja! bl.a. för att man inte vet om det skrivna är sagt i ärlighetens namn, eller är twistat av annan anledning. Kan vara twistat pga av ”dumhet” också.

  Ju mer jag funderar på dessa frågor kommer jag fram till att man bl.a.gärna kan kolla av gentemot de klassiska dödssynderna:

  Högmod: Aldrig fortsätta hävda något,som jag tidigare byggt upp min karriär på om jag förstår att det var felaktigt.
  Girighet: Aldrig tubba på min integritet tex aldrig vara en köpt forskare……….
  Etc. etc.

  Javisst! Det kräver att var och en lyssnar till sitt samvete och att vi har ett sådant.

  Kan vi klara detta? Är det dåraktigt att tro det? Ja säkert, men vilket är alternativet?

  Alltså etik och moral är superviktigt! Gott omdöme också osv.

  Personer, som klarar att, trots egna svårigheter därvidlag, hävda sin sanning, ödmjukt och uthålligt, är sådana personer, som vi beundrar och som är de verkliga hjältarna. Det gör tex Annika. Det behövs många sådana.

  .

 25. 25
  Helge Andersson säger

  Förstår inte de positiva kommentarerna. Artikeln är alarmistisk och fakta som presenteras är till stora delar inkorrekt. Nya stora Olje och gasfyndigheter har hittats som gör att peak oil har flyttats fram rejält. Bara i Australien har fyndigheter gjorts som är av Saudiska proportioner.

  När det gäller klimatet och vår påverkan på densamma har alarmismen fått gett vika allteftersom verkligheten inte stämmer med de datormodeller all alarmism bygger på. Det är bara tidningar och politiker som pratar om klimatförändringar som något fasansfullt. I alla tider har vi haft klimatförändringar och vi lever i en förhållandevis kall period. Bara de senaste 10.000 åren har det >60% av tiden varit 2-3 grader varmare än idag. Livet blomstrade, det är de kalla perioderna som har varit de svåra.

  Därmed inte sagt att vi inte ska satsa på en omställning och bli mindre beroende av fossila bränslen, de har andra nackdelar på vår miljö, som vi borde motverka. Dock inte vind, sol och biobränsle. De har alla nackdelar för miljö och ekonomi.

  Själv tror jag mycket på Gen IV kärnkraft, kan inte härdsmälta, har inga rester som behöver långtidsförvaras, är såpass billigt att vi kan tillverka bränslen av det som sen kan användas för t.ex tranportfordon eller energilagring till när det behövs. Ung som oljan men tillverkad bl.a av koldioxiden ur luften. Kan dessutom använda vårt nuvarande bränsleavfall som bränsle och därmed göra långtidsförvaring helt onödig. Det byggs 72 kärnkraftvek idag, och takten ökar. UK sägs jobba på ett underlag för att bygga upp till 50 st.

 26. 26
  Georg W säger

  Miljöfrågan och klimatfrågan emanerar ur samma mänskliga aktivitet. Nämligen den industriella produktionen av livsmedel och djurfoder. Idag är all jordbruksmark exploaterad av industriella monokulturer och ska enligt vissa uppgifter täcka 40% av Jordens landmassa. Jag har sett att 60% av de växthusgaser som vi människor skapar kommer från monokulturer som plöjs och harvas och en köttindustri som göder djur med kolhydrater och proteiner från monokulturer.

  Jag har insett att växthusgaser är och har alltid varit en naturlig del av kretsloppet och jag inser att årstidernas naturliga utsläpp av växthusgaser är så mycket större. Men jag kan inte utesluta att det finns en fin balans av kemin i vår atmosfär som enligt mig, kan störas mycket mer än vi tror idag. Kanske vi är oskyldiga offer för solens faser och eruptioner. Kanske kan vi inte påverka att vädret blir konstigare och konstigare.

  Men den giftiga energikrävande globala livsmedelsproduktionen håller vår jord i ett stadigt strypgrepp både vad gäller miljögifterna och människoskapade icke naturliga växthusgaser. Människor äter sedan dessa monokulturers ceralier, vegetabiliska oljor och sockerarter över hela världen och blir metabolt sjuka och måste äta en massa mediciner. Dessa klimatförstörande produkters pesticider hamnar därefter i vårt avloppssystem tillsammans med de kemikalier vi konsumerar och den medicin vi intagit och blir en del av det som vi kallar vattnets kretslopp.

  Som jag förstår är det de perflorerade substanserna som är mest aktiva i biomassan. Jag skulle därför på förslag vilja be alla att sluta använda fluortandkräm och munskölj med fluor. Jag vet inte om det hjälper. Men det skulle definitivt inte skada. Miljöfrågan och klimatfrågan är samma fråga och lösningen heter LCHF och att alla försvarsanslag borde koncentreras till att skydda och återställa en natur utan ständigt flöde av gifter från oss vanliga individer.

 27. 27
  Margareta säger

  När det nu finns det utbrända kärnbränsle, som det gör i bla Sverige. Så bör man naturligtvis utnyttja det i senare generationers kärnkraft, där man får ner strålningsfarligheten, så att det inte är hotfull för kommande generationer.
  Man får då också ut mycket mer energi. Men det är en god anlöpssträcka till detta också i realiteten.

  Att man får möjligheter att utnyttja instrålad sol, så att man omvandlar den energin till en lagrings- och transportbar form är ändå väsentligt anser jag.
  Det finns tekniska problem att lösa innan detta blir praktiskt möjligt i stor skala. Denna energi är ändock outsinlig inom de närmaste miljarderna år och det vore mig främmande att tro att mänskligheten inte skulle lyckas lösa detta.
  Kanske genom framställning av vätgas genom elektrolys av vatten, eller på annat sätt och som sagt sedan med utvecklad lagrings- och transportteknik kunna ha en ”oändlig” energikälla.

 28. 28
  Anders Rydén säger

  Det är väl inte den direkta effekten av att oljan har landat på en högre prisnivå som är det stora problemet.
  Det är snarare det att våra pensionsöften, industrijordbruk och att husen vi bor i har kunnat finansieras av evigt stigande priser.
  Det är våran ekonomiska tillväxt som är beroende av billig energi som är det stora problemet.
  I framtiden får vi börja prioritera bättre på vad vi skall lägga vår energi.

  Snarare blir det en rejäl finanskris än att det blir kö vid macken som markerar en framtida energikris.

 29. 29

  Detta ska vi ha istället för olja: Kall fusion eller L.E.N.R teknik.

  https://elforsk.se/Rapporter/?rid=13_90_
  https://www.sifferkoll.se/sifferkoll/?p=171

  drivs med bl.a nickel som uppges ge 23 MW per gram Ni.

  Förvisso finns kritiker som alltid men vi får välan se, själv är jag optimist.

 30. 30

  Georg W,

  Med snorbillig energi i form av LENR (Kall fusion) kommer vi att kunna rena vatten och återvinna sopor/avfall säkert 10 gånger effektivare än idag.

  .

 31. 31

  MIT ingenjören Donald Sadoway har lett ett team som utvecklat ett billigt och tåligt batteri med hög MW storlek som klarar kraven för lagring av energi på elnätet. Det skulle kunna vara det energilager som behövs för att spara vind- eller sol-el till vindstilla eller mulna dagar. Hör hans TED talk och läs vad Time 100 har att säga om honom.

  https://www.ted.com/talks/lang/sv/donald_sadoway_the_missing_link_to_renewable_energy.html

  https://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2111966,00.html

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa