Jag antar att det är prestige

Artikel i Dagbladet Sundsvall. Jag blev uppringd på  arbetet av reporter på Dagbladet.
Bilden är från mitt rum i Stöde, där jag arbetade förut.

 

Comments

 1. 1

  Ja, det är tråkigt att andra röster om Emil på denna blogg tröttnade efter ett par dagar, men jag tänker förfölja detta med en kommentar varje dag den närmaste tiden.

  Jag tänker skärpa tonen efter hand, du får väl ta bort det som anses gå för långt. Men jag tänker göra vad jag kan för att hålla denna fråga vid liv och om möjligt göra den till en riksangelägenhet med hjälp av andra medier..

  Den enda som kunde stoppa mig vore Emil själv, om han får obehag av det. Men han har hittills visat en beundransvärd självständighet mot vad jag uppfattat som en konspiration av tre personer på hans skola.

 2. 2
  Rolf Löfgren säger

  Rektor och skolsköterska borde beordras att läsa boken ”Stoppa Alzheimer NU” av Bruce Fife. I boken ges en mycket klar förklaring till metabola syndromet och hur man kan bota det, och med en diger referens lista.
  Det handlar om väl och ve för alla våra barn.

 3. 3

  Apropå: ”Jag antar att det är prestige” – så är det nog så – men jag tror ändå att det mest handlar om omedveten okunskap om att kolhydrater är ett beroendeframkallande gift.

 4. 4

  Den här kommentaren i Dagbladet – den sista – var ett utmärkt svar till en som krävde evidensbaserade studir för att tro på något nytt:

  ”Av Sohlis (Ej registrerad) 21 nov 2013 18:38
  @ Robban:
  Du är tydligen inte så van vid att leta information.
  Här har du en lång lista på studier som visar många olika fördelar med lågkolhydratkost:
  https://www.kostdoktorn.se/vetenskap

  Jag förmodar att du även krävt att SLV skall visa studier för deras råd. Kan du redogöra för vad de svarat? Ingen annan har fått några svar, så det skulle vara intressant.

  Står du även på barrikaderna för att de som får ”specialkost” på grund av religiösa skäl, skall ge ”korrekt utförda vetenskapliga studier” för att deras gud finns?”

  Att SLV grundat sina kostråd på Ancel Keys studier och fortfarande håller fast vid Keys kärnpunkt att mättat fett är farligt trots att Keys ”bevis” var 1/ ren förfalskning; 2/ de förfalskade diagrammen var från observationer vilka man ej kan dra slutledningar från utan endast använda som stöd för att en hypotes KAN VARA riktig 3/ Dom interventionstudier som följdes av dett i USA (Ralf Sundberg skrev om det) lades ner och TYSTADES Ned när man fann att reultaten visade motsatsen: kostbytet orsakade högre antal hjärtinfarkter !

  Om man är anställd som expert på SLV bör man ta sitt ansvar och åtminstone syna dom uppenbara
  missförhållandena. Man har även idag ett ansvar !
  Antalet döda i förtid p.g.g- Ancel Keys ökar varje dag, som jag ser det.

 5. 5

  ”Skvaderns skolsköterska Anette Åberg försvarar å sin sida skolan med att man inte har något val. Man måste följda de rekommendationer som forskningen och myndigheterna ger.”

  Varför säger de att man ”måste följa rekommendationer som forskning och myndigheter ger”? Den lagen har jag inte hört talas om? Rekommendationer gäller bara så länge man ser att den uppfyller sitt praktiska syfte. Eller finns det andra definitioner?

 6. 6

  ”Prestige” kan det inte vara fråga om. I min ordbok definieras det som ”hög grad av anseende och inflytande”.

  Ja, inflytande är där, men anseende kan det ju inte vara fråga om. Det är väl tydligt för varje iakttagare att dessa tre personer gör sig löjliga.

  Skall något bedömande substantiv tas fram så blir det väl ”feghet” – man kan inte tänka sig att anmäla sina egna ögons iakttagelser och förklara olydnad inför Livsmedelsverkets dumheter fastän priset är en elevs hälsa!

  Och som vanligt sviker pressen. Dagbladet borde naturligtvis be denne rektor att förklara sin kombination av brutalitet och feghet. Men jag uppmuntras av att få höra att det blivit stark läsarreaktion.

 7. 7

  Jag har försökt att hitta vad skollagen säger om skolmaten, utan att hitta något i lagen. Det närmaste jag kunde hitta var nedanstående:

  Vad säger den nya skollagen om skolmaten?

  Den nya skollagen (trädde i kraft 1 juli 2011) föreskriver att alla Sveriges grundskolor ska servera näringsriktiga skolmåltider. I ett betänkande om propositionen skrev regeringen: ”Regeringen anser det inte möjligt att i lagen närmare föreskriva vad skolmåltiderna ska innehålla. Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid bör dock de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt.” Syftet med det nya lagkravet är att säkerställa att alla elever får tillgång till näringsriktig skolmat oavsett var barnet bor eller i vilken skola barnet går på.

 8. 8

  Prestige handlar det nog inte om. Utan något värre, som existerar på alla plan i vårt samhälle, nämligen vissa människors maktfullkomlighet. Och när det gäller makt, väger enkel medmänsklighet och sunt förnuft lätt.

 9. 9

  Mats Skrev:

  Vad säger den nya skollagen om skolmaten?

  Såvitt jag minns säger lagen att maten skall vara ”näringsriktig”, men utan att definiera hur detta skall förstås. Så Livsmedelsverket har haft full frihet att lägga in sin egen tolkning. Det blev ett tomt slagord. Om detta skrev jag lite på sid. 180f.

 10. 10
  Annika Dahlqvist säger

  @ 7 Mats:
  ”…bör dock de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt”
  Vissa tjänstepersoner tolkar den skrivningen som lag.
  Vi kan bara fortsätta att informera folket om vad som är bra kost för barn. Det är särskilt inte fettsnålt och industrifetter.

 11. 11

  @ Annika Dahlqvist:
  Det jag menar är att det står inte ett ord om näringsriktig mat i skollagen. Åtminstone har jag inte hittat något.

 12. 12
 13. 13

  SLV, Skolverket liksom Sundsvalls Kommun hänvisar till att det står i skollagen om näringsriktig skolmat och att SLVs rekomendationer skall följas, men jag kan inte hitta något. Den är lång och omfattande så jag kan ha missat den paragrafen.

  https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

 14. 14
  Annika Dahlqvist säger

  @ 13 Mats:
  Jag kan inte heller hitta det vid en snabb skrollning av skollagen, den som är länkad på SLV:s sida.
  Nån som har paragrafen?

 15. 15

  ”Skvaderns skolsköterska Anette Åberg försvarar å sin sida skolan med att man inte har något val: ”Man måste följda de rekommendationer som forskningen och myndigheterna ger: Vi följer Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets kostråd, det vill säga att måttlig lågkolhydratkost kan ätas vid till exempel ¬diabetes. Men extrema lågkolhydratdieter som Atkins ¬eller LCHF rekommenderas inte”.

  Hm … detta rimmar extremt illa med att ” individen alltid har ett val” …

  Vem har kompetens att definiera/avgöra vad som är ”extrem diet”? Vad är det som säger att det inte är SLV:s kolhydratstinna och fettsnåla diet som är extrem 😉 Min barrndoms kosthållning, vilken jag bibehållit under drygt sjuttio år, överensstämmer med LCHF! Äter inga mediciner och är normalviktig 🙂

  Lägg ner Livsmedelsverkets allmänna kostråd – de riktar sig ju likväl endast till den ännu friska och normalviktiga delen av befolkningen …

 16. 16
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Hur skolsköterskan kan påstå att LCHF är en extrem diet, när grabben minskat i vikt och mår bra mycket bättre än tidigare, har jag svårt att förstå.
  Många myndighetsanställda (t ex i sjuk’vården’) verkar vara totalt handlingsförlamade nuförtiden.
  Har ord som ’sunt förnuft’ och ’personligt ansvar’ försvunnit ur svenska språket?!!

 17. 17

  Har varit i Sverige ett par veckor och ätit luncher på en del restauranger. Det har hänt positiva saker sedan förra vändan! Tidigare fanns bara lättmargariner att tillgå, men nu hittade jag Bregott överallt, utom på Dalahästen, där det fanns Becel i små förpackningar och en stor smörklump, säkert 2 kg, som gästerna karvade flitigt i.

  Men portionerna är på tok för stora!!! Gärna en jättetallrik, fylld med potatis, 4-5 stora, mycket kött och sås. Grönsaker fanns bara som val i slladsbuffen.

  Såg dessutom riktigt trevlig reklam för Smör och Bregott ganska ofta på TV – det var länge sedan sist!

  Hoppas skolorna inför Bregott i alla fall.

 18. 18

  17 @ Erling:

  Det är nog fler än jag som undrat vart du tagit vägen,,,,

  Skulle vara intressant om du jämförde matkulturen i Sverige och Frankrike – portioner & kvalite.

  Själv är jag mer och mer övertygad om att överätandet i alla fall till viss del beror på för lågt näringsinnehåll i maten – vad tror du?

  Jag kan oxå tycka att maten har blivit bättre ute numera men det kan nog till stor del bero på att jag numera hellre hoppar över ett mål mat än att äter något dåligt – att spontant fasta enligt 16:8 eller 5:2 är numera inga som helst problem,,,,

 19. 19

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 13 Mats:
  Jag kan inte heller hitta det vid en snabb skrollning av skollagen, den som är länkad på SLV:s sida.
  Nån som har paragrafen?

  Under ”Avgifter”,
  Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

  Lagen finns på min länk #13 ovan.

 20. 20
  Lennart N. säger

  Mayne Sundewall Hopkins Skrev:

  Hur skolsköterskan kan påstå att LCHF är en extrem diet, när grabben minskat i vikt och mår bra mycket bättre än tidigare, har jag svårt att förstå.
  Många myndighetsanställda (t ex i sjuk’vården’) verkar vara totalt handlingsförlamade nuförtiden.
  Har ord som ‘sunt förnuft’ och ‘personligt ansvar’ försvunnit ur svenska språket?!!

  Skolsköterskan tycker säkert att hon tar ’personligt ansvar’ och använder ’sunt förnuft’. 🙂
  Speciellt ’sunt förnuft’ är starkt kopplat till ’personligt tyckande’.

 21. 21

  Varför lägga så mycket energi på en fjantig företeelse som skollunch?

  Skollunch finns till bara för att hålla igång kolhydratknarkarna fram till nästa mellanmål vid tre-tiden på eftermiddagen.
  Varje någorlunda ”välutbildad” LCHF-are vet att man efter en adekvat frukost lätt står sig tolv-fjorton timmar utan påfyllning.

  Använd lunchrasten till en stärkande promenad i friska luften och/eller att göra en del av läxorna om det behövs…

 22. 22

  @ Piltson:
  Tack, nu hittade jag att det står under avgifter i kapitlen 10-13 vilka verka gälla för grundskolan att elever ska erbjudas en näringsriktig måltid, men inget om att det är SLVs råd som ska följas eller vad som anses vara näringsriktigt.

 23. 23

  @ Mats:

  En sökning på ”näringsriktig” på SLV:s hemsida ger just nu hundrafem träffar. Lagskrivarna körde inte avsiktligt fram det som ett viktigt begrepp, men man behöver inte läsa många träffar för att inse att SLV tog fasta på det som ett nyttigt slagord. Effekten försökte jag resonera igenom på sid 180-181

 24. 24
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @ 20 Lennart
  Ja, vad skolsköterskan tyckte har du antagligen rätt i.
  Mitt eget sunda förnuft ’tycker’ att (hög) fett är både gott och nyttigt och det tar jag personligt ansvar för! 😉

 25. 25
  Emil Elmqvist säger

  Helt rätt, och det finns inte ens några riktlinjer för maten i gymnasieskolan…

  Mats Skrev:

  Jag har försökt att hitta vad skollagen säger om skolmaten, utan att hitta något i lagen. Det närmaste jag kunde hitta var nedanstående:

  Vad säger den nya skollagen om skolmaten?

  Den nya skollagen (trädde i kraft 1 juli 2011) föreskriver att alla Sveriges grundskolor ska servera näringsriktiga skolmåltider. I ett betänkande om propositionen skrev regeringen: ”Regeringen anser det inte möjligt att i lagen närmare föreskriva vad skolmåltiderna ska innehålla. Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid bör dock de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt.” Syftet med det nya lagkravet är att säkerställa att alla elever får tillgång till näringsriktig skolmat oavsett var barnet bor eller i vilken skola barnet går på.

 26. 26

  Emil Elmqvist Skrev:

  det finns inte ens några riktlinjer för maten i gymnasieskolan…

  Ojdå, det var en intressant upplysning!

  Ja, då frågar man sig ännu mer energiskt på vilka grunder skolsköterskan sade att hon ”inte kunde ta ansvar” och t.o.m. ”inte visste vad hon skulle göra med receptet”.

  Emil. du har väldigt starka kort för nästa möte med dem. Om du klickar ”Piltson” ovan så hittar du kanske ytterligare information. Det skiftar från dag till dag.

 27. 27

  Emil. den 27 november lade Livsmedelsverket fram nedanstående fromma fraser om deras arbete med mat i skolorna.

  https://maltidsbloggen.blogspot.de/

  Där finns kanske en del av intresse. OBS att de ber om kommentarer..

 28. 28

  Emil, i kommentarerna under detta inlägg finns exempel på förtvivlade skolelever och föräldrar på andra håll i landet:

  https://www.kostdemokrati.se/bjorn/2011/10/30/jag-tar-befalet/

 29. 29
  Ann Kristin säger

  Även om man kan strunta i undermålig mat i vården/skolan är det ju principiellt viktigt. Om jag hamnar på sjukhus ska jag inte behöva få mat hemifrån. Även om man klarar sig på fet frukost så ska det inte vara så. Emil bryter barriärer, och det är till allas fromma.

 30. 30

  @ Ann Kristin:
  Ja, och vi har undrat över vad slags ”ansvar” en skolsköterska har. Ansvarar hon till skolans rektor eller någon myndighet utanför skolan?.

  Och hur stor formell auktoritet har ett läkarintyg`? Om en tjänsteperson inte beaktar ett läkarintyg och öppet sägar att han/hon inte vet vad hon/han skall göra med det, finns inte då anledning för en formell klagan?

  Men vem skall vara då föremål för klagan, en skolsköterska eller kanske rektor? Eller en skolläkare som har annan uppfattning?

  Dessa frågor såge jag gärna utredda och kommenterade.

 31. 31
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Har läst de många intressanta kommentarerna med flera informativa länkar.
  Man tappar helt enkelt hakan av att det kan fortsätta att gå till på det här sättet!

  När man läser om problem av alla de slag, verkar det som om ’bollen’ bara skickas vidare, runt runt, resulterande i.. ’ingen åtgärd’! Detta är oroväckande i hög grad!! Har gräsrötter ingen som helst talan längre? Om detta fortsätter, hur kommer det då att gå för samhället i allmänhet – och för framtidens barn i synnerhet?

  Vad har hänt med lagar och regler? Finns det verkligen inte någon som har PERSONLIGT ANSVAR, eller ens ansvar hos svenska myndigheter längre – vem (eller vilka) är det isåfall?

 32. 32

  @ Mayne Sundewall Hopkins:

  Ja, Emil själv hade också upptäckt det 31 juli:

  ”Alla lägger över ansvaret på någon annan som skickar tillbaka detta till den första osv osv.”

  Men, tillade han:

  ”Nu till hösten kommer jag att gå in mer för detta och verkligen ligga på alla som på något sätt kan vara ansvariga för detta och även försöka få ut så mycket som möjligt i media.”

  Det är vad vi bör hjälpa till med.

 33. 33
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @ Piltson 32
  Beträffande din kommentar
  ”Det är vad vi bör hjälpa till med.”
  efter Emils
  ”Nu till hösten kommer jag att gå in mer för detta och verkligen ligga på alla som på något sätt kan vara ansvariga för detta och även försöka få ut så mycket som möjligt i media.”

  Jag hoppas att fler elever och föräldrar och andra vuxna, inte minst (all!) personal på ’alla’ skolor i landet, agerar på detta. Det är ju alldeles säkert inte bara de som vill äta LCHF som har behov av näringsriktig mat i skolan!

  Finns det en facebook grupp man kan hänvisa till, så att vi kan dela fortlöpande information med ’alla vi känner’?

 34. 34

  @ Mayne Sundewall Hopkins:

  Detta är Emils facebook-sida.

  https://www.facebook.com/pages/Specialkost-kost-och-h%C3%A4lsa/504427986288551?ref=hl

  Rätt många skriver kommentarer där, Jag kan det inte, eftersom jag inte deltar i facebook och inte är intresserad av det. Men jag menar att Emil är det mest angelägna tema som förekommit här på senaste tiden och försöker därför hålla det vid liv trots så många nya ämnen som lanseras och glöms efter ungefär tre dagar.

 35. 35
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Tack för fb-länken Piltson.
  Jag har just ’gillat’ sidan och skickat info om den till alla mina svenska fb-kontakter – varav en förestår ett skolkök(!) i Skåne och har kämpat i flera år för en bättre kost i skolan men fått avslag på avslag. Skolmat får inte kosta!!
  Visst finns det väl studier som visar att barn och ungdomar som växer behöver (hög)fett för bl a hjärnans utveckling?
  För något år sedan läste jag (tidn på nätet) om en Gotländsk skolköksföreståndare (eller vilken titeln kan vara), en kvinna med skinn på näsan, som också kämpade för en bättre kost i skolan (tror faktiskt det handlade om smör redan då..).

  Jag tycker som du att ’temat Emil’ ( 🙂 ) är i hög grad angeläget och att det är viktigt att hålla diskussionen levande – helst så att alla landets skolor får veta. Förhoppningsvis leder detta till att fler engagerar sig och att därmed en förändring kan bli möjlig ..snart!

 36. 36

  Tack, en som engagerar sig för Emil så intensivt att hon håller sig vaken till nästan halv tre på natten förtjänar speciell respekt.

 37. 37

  @ Mayne Sundewall Hopkins:

  Rapport från en förskola:

  ”Nu är det ju inte fettet som är farligt utan sockret skall bort – alla regler skall skrivas om!”

  Jodå – jag tror nog att det händer lite saker ute i buskarna. Idag kan det nog t o m vara så att skollunchen kan vara ett sätt att locka nya elever – det är en tidsfråga innan detta argument dycker upp i kampen om eleverna – ska bli intressant att se vilken skola som blir först!

 38. 38

  Ingen som kan erbjuda svar på våra frågor i #30 ovan? De är centralpunkten i denna konflikt.

 39. 39

  38@ Piltson:

  ”Ibland göra vi si och ibland göra vi så, men alltid göra vi rätt,,,,”

  Svenskt modell av ansvar som gällt de senaste århundraden för all offentlig verksamhet – i ett land som kan döma en ”seriemördare” för 8 mord och sedan frikänna vederbörande kan man givetvis inte utkräva något ansvar,,,

 40. 40

  Och vem skall klaga:

  Den elev som blivit tillsagd att skaffa läkarintyg för att få den mat han behöver och sedan finner att det ändå inte går, eller den läkare som utställt begärt intyg och sedan finner att det inte beaktas?

  Båda har behandlats med en brist på respekt som man inte hade trott kunna förekomma i ett någorlunda ordnat samhälle. Men vart skulle klagan riktas?

 41. 41
  Annika Dahlqvist säger

  @ 40 Piltson:
  Det är detta som är problemet. De kan alltid hänvisa till Livsmedelsverket, som påstår att naturligt mättat fett är farligt att förtära, men kolhydrater är nyttiga. Det går inte att överklaga Livsmedelsverkets bedömningar eftersom deras ”experter” uppges vara de bästa, trots att både Socialstyrelsen (2008) och SBU (2013) har bedömt att LCHF är bra och ofarligt.
  Frågan är: Hur ska man bäst bekämpa Livsmedelsverket?
  Det är Livsmedelsverket som är spindeln i (det sjuka) nätet av kostrådgivning i samhället.

 42. 42
  Professor Göran säger

  @ Annika Dahlqvist:

  Är det inte så att det inom läkarkåren fortfarande finns en nästan helt enhetlig syn på det farliga i att äta fet och kolesterolrik mat som ägg?

  För några år sedan chockade jag min företagsläkare när jag visade en bild på en för mig ”typisk” strikt LCHF-måltid med en stekpanna med fem ägg toppade med några skivor Brieost; ”Så där kan du bara inte äta!” Han ville omedelbart kontrollera mina blodfetter men som till hans förvåning sedan visade sig vara alldeles utmärkta.

  Det finns bevisligen läkare som har en positiv syn på LCHF. Har du någon känsla för hur många det kan röra sig om; en på hundra eller en på tio?

 43. 43
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @ 36 Piltson

  Ingen orsak ..klockan var ju knappt halv 2 hos mig 😉

 44. 44
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  @37 Tomas Jansson,

  Betr. ”Nu är det ju inte fettet som är farligt utan sockret skall bort..”
  – så är det ju positivt att sockret (..syntetiskt antagligen!) ska bort men då undrar jag om fettet i förskolan ’som inte är farligt’ är margarin eller smör?
  Är det margarin, så behöver det ju bytas ut mot smör ..eller åtminstånde Bregott!

  och ”..skollunchen kan vara ett sätt att locka nya elever..”
  – Eftersom kvaliteten på mat tycks bli alltmer viktig för allt fler – vore det ju en välkommen utveckling.

 45. 45
  Thomas Jansson säger

  @ Mayne Sundewall Hopkins:

  i den aktuella förskolan äts det Bregott.

  Den första skolan som kommer att marknadsföra mat ligger nog i dalarna,,,

 46. 46
  Annika Dahlqvist säger

  @ 42 Professor Göran:
  Nej, jag har ingen bättre aning om dessa siffror än någon annan. Jag pratar inte så mycket om kost med andra läkare. Jag pratar inte så mycket med andra läkare öht. Jag jobbar med mitt och inget mer. Det känns lite jobbigt för mig att prata med dem om kost, det kan bli för laddat för att jag ska orka med.

 47. 47
  Konsument i Sverige säger

  Den nu aktuella köttskandalen hade Livsmedelsverket ingen aning om, dvs vad är det för kött som serveras på landets krogar? Sådant ägnar sig inte Livsmedelsverket åt. Borde dom inte göra det om dom vill folkets väl och ve? Svarthandel är ju inte deras bord, men hur mår köttet?

  Regering och riksdag borde väl peka finger åt Livsmedelsverket!

 48. 48
  Professor Göran säger

  @ Annika Dahlqvist:

  Jag förstår!

  Detta med kost och hälsa är ett oerhört laddat område som idag verkar genomsyra hela samhället och som den här tråden också är ett tydligt bevis på. Att umgås med släktingar blir därför ofta som att tassa omkring i ett minfält och hur ska det då inte vara för en läkare som befinner sig i ”lejonets kula”.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa