Livsmedelsverkets nya miljörapport

Per Wikholm på LCHF.se skriver om rapporten.

Staplarna visar utsläpp per kilo produkt. Undrar hur de skulle se ut om de var per kilo protein.

Fossilbränslebaserade grödor som soja och spannmål. GMO-grödor som soja och majs.

Vi inom LCHF efterfrågar närproducerad och  ekologisk gräsbaserad animalieproduktion. Denna måste gynnas av skattemedel för att kunna hävda sig i konkurrensen med den kraftfoderbaserade och giftbemängda animalieproduktionen.

Det måste få kosta att producera bra mat som gynnar vår hälsa.

 

Comments

 1. 1
  Professor Göran säger

  Hela vår samhällsdebatt kring vår kost och hälsa genomsyras enligt min mening av ett totalt ovetenskapligt nonsens på alla plan. Per Wikholm visar förnämligt, i denna länk, på hur detta nonsens kan ta sig uttryck när SLV beräknar hur mycket ”klimatavtryck”, i form av ”växthusgaser” som koldioxid och metan, som dagens köttproduktion ger upphov till.

  Detta berör också själva grundstenen för resonemanget dvs. själva dogmen om att utsläpp av koldioxid kommer att leda till jordens fördärv. (Jag ser här paralleller till den officiella grundstenen när det gäller kost och hälsa som slår fast dogmen att höga kolesterolhalter i kroppen kommer leda till vårt hälsomässiga fördärv.) Koldioxidhypotesen är förstås den officiella dogmen vi lever med idag men vetenskapen är här knappast överens om att den är vetenskaplig. På samma sätt som jag nu definitivt nu har övergett hypotesen om kolesterolets farlighet håller jag nu också på att lämna hypotesen om koldioxidens farlighet.

  Om vi tror att denna officiella grundsten är nonsens så innebär detta att hela debatten kring köttests miljöpåverkan blir en totalt nonsensartad pseudodebatt men det är trots allt etablissemanget som ”bestämmer agendan” för debatten – vi kan därmed inte göra så mycket åt agendan.

  Som naturvetenskaplig forskare blir man ändå lätt illamående när man tar del av alla SLV’s utspel i kostfrågan.

 2. 2

  @ Professor Göran:
  Håller med. Klimat-alarmismen är fördärvlig och är vetenskapligt tvivelaktig. Alla som stödjer alarmismen får hur mycket plats och anslag som helst, medan kritiker effektivt sopas undan och mister forskningsanslag och resurser.

  Ytterst handlar det om att hålla folk i okunskap för att bl.a kunna klämma oss på ohemula skatter!

 3. 3
  Bo Blomberg säger

  @prof Göran o natan:
  Word!

 4. 4

  ”Undrar hur de skulle se ut om de var per kilo protein.”

  Dessutom gärna fullvärdigt protein
  Växtprotein saknar ju som regel någon eller några essentiella aminosyror som då måste kompletteras med någon annan föda för att bli fullvärdigt

  Odlandet av den kompletteringsgrödan måste även den med i ekvationen för en rättvis jämförelse

 5. 5
  Margareta säger

  Jag önskar en mer hederlig redovisning från Livsmedelsverket. Tex en jämförelse mellan ost framtagen ifrån kor, som äter konstgödsel-framtaget soja-och spannmålsfoder och ost ifrån kor, som betar gräs på betesmarker, som inte duger till odling.

 6. 6

  Det är helt motsägande rapporter från olika håll. Jorden behöver koldioxid för att behålla det varma klimat vi kan leva i. Det verkar vara vulkaner och utsläpp från inre jorden som har den största påverkan på koldioxid enligt många rapporter. Övrigt kan vara marginellt. Så det kan vara ett maktspel i stor skala. Varför vet jag inte. Det finns kanske prestige med i bilden? Men den kampen utnyttjas väl också av särintressen kan man tänka sig.

 7. 7

  @ ruben:
  Man beräknar att människan står för ungefär 7% av de totala utsläppen. Merparten kommer ur naturliga källor. Dessutom är koldioxiden är fantastisk temperaturutjämnare och regulatur. I jordens historia har funnits mycket högre halter av koldioxid. Men allt sådant får inte redovisas i den allmänna debatten. Där är det bara alarmism och hysteri som gäller. Så fort ex. någon mp uttalar sig så blir det till största genomslag i media. Medan skeptiker aldrig får komma till tals.

 8. 8

  Henrik Ennart skriver i SVD.

  Där står bla att Staffan Danielsson har JO-anmält SLV och att man i Finland har uppmärksammat att representanter från livsmedelsbranschen satt med i de expertgrupper som tog fram de nya nordiska näringsrekommendationerna.

  https://www.svd.se/nyheter/inrikes/rekommendationer-om-mat-kolliderar_8742252.svd

 9. 9

  Kan detta vara nåt att diskutera i sammanhanget? Eller i ny tråd?

  https://authoritynutrition.com/10-myths-within-the-low-carb-community/

 10. 10
  olle holmqvist säger

  TT har berättat att koldioxiden till atmosfären ökat mkt de senaste åren. Men som vanligt orsaken bara, ”verkan” saknas. Temp på jorden har inte ökat de senasre 13 åren

 11. 11

  Äh, jag kopierar in den här också ……………..
  Det är tråkigt när SLV skall vara dubbelt duktiga och presenterar politiskt korrekt vetenskaplig nonsensforskning om mat och klimat. Det är också tråkigt med pålästa kritiskt tänkande personer som i det ena fallet har funnit ljuset men i det andra låter sig duperas av politiskt korrekt vetenskaplig nonsensforskning.
  Fördjupa er i ämnet. Håll flera bollar i luften. Kan Lars Bern så kan vi.
  Det finns inget som visar på att ökad halt av koldioxid verkligen kan påverka klimatet.
  Visserligen är det påstådda klimathotet en önsketanke/önskemardröm/karriärväg för många men snälla, se det som en hypotes och inte som ett faktum.
  Fettskräcken och klimathotet är två exempel på resultatet av politiskt styrd vetenskap. Dessa båda vetenskapliga falsarier kostar dessutom samhället enorma summor.
  Men prata gärna om miljön och om miljöpåverkan. Både när det gäller livsmedel och andra varor. Det är aldeles för tyst om detta när alla skall leka klimatforskare.

 12. 12

  Även om vi antar att det är bra att begränsa koldioxidutsläppen och metanutsläppen ser det helt klart ut att gräsbetande kor är det absolut mest klimatsmarta !

  1/ Genom att nyttja gräsbete och höskörd stoppas konstgödselanvändning direkt eftersom kvävebindande växter (klöver t.ex.) tar upp och binder kväve direkt från luften.
  Noll olja att producera, transportera, slita vägar och sprida 1000-tals ton varje år bara i Sverige.
  Kvävet finns överallt i fri luft och sol och växter KAN se till resten. (1a)
  1b/ Det nuvarande omfattande läckage av kanske 30% av konstgödseln resulterande i algnedsmutsning till bäckar, åar, sjöar och hav försvinner så snart konstgödslingen – och ”CAFOs”. försvinner. Den upptagna kväven används eller ”sitter fast” i växter under vinter-
  och regnsäsonger.

  1c/ Fiskdöd och efterföljande metanproduktion i vattendrag elimineras.
  INGET statligt verk (ingen industrisponsor?) har ens försökt uppskatta mängden av metan som bildas när de konstgödselorsakade algerna bryts ned så snart syret försvinner och metan istället produceras.
  Inte heller har fiskdödens kostnader uppskattats och avkrävts av konstgödselindustrin.

  Köttproduktion i Sydamerika sker numera till stor del i fabriker och flytande gödsel därifrån (slurry) sprutas ut på åkrar och samma läckage som med konstgödsel sker eftersom humusskikten är minimala eller minskande och ej kan hålla vare sig slurrykväve eller vatten.
  Gissar att Sydamerika snart kan kan omges av ett ”dött bälte” p.g.a. att denna kontinent nu med GMO och konstgödsel producerar enorma mängder spannmål som vi dagligen importerar.

  År efter år gräsvall ÖKAR däremot humusskikt och binder därigenom kol (CO2) som visats bl. a. av Peter Ballerstedt, och Alan Savory.
  Köttproduktion med gräsvall blir klart lönsamt enligt t.ex. en större sådan producent i USA, Joel Salatin.

  Smarta Svenska bönder bör tänka efter snabbt och inse att de flesta externa kostnaderna för produktionen försvinner om man gör det på rätt sätt! Joel Salatin (USA) har skrivit flera böcker och erbjuder gratis ett flertal metoder att öka avkastning och lönsamhet i allmänhet!

  SLV bör notera att: SAMTLIGA gasutsläpp till atmosfären från gräsbetande kreatur tas från atmosfären:
  Gräsvallen gör om CO2 och kväve till cellulosa och syrgas som kreatur gör om till CO2, metangas och de önskade slutprodukterna. Metanet bryts inom 10 år ned till CO2 vilket betyder ett 100% kretslopp, innan bindnig av kol i ett ökande humusskikt sker: Flera ton CO2 per ha per år binds i ett ökande humusskikt vid gräasvall år efter år. (Flera meter tjock ”svart jord” finns på ett flertal områden på jorden. Ursprung?)
  (Om gräset inte avbetas ruttnar det och CO2 och metangas bildas.)

  Ökat humusskikt ökar produktiviteten på jorden på flera sätt.
  Bättre utrymme för ostörda mikroorganismer blir bättre nedbrytning och bindnig av stallgödsel.
  Enormt mycket bättre bindning av regnvatten som ökar år från år.
  Konstbevattning behövs då inte längre i områden som tidigare varit öken, som Alan Savory visat med praktiska väldokumenterade försök.
  Översvämningar vid häftiga regn minskas kraftigt eller elimineras när humus som också verkar som vattenbuffertar återställts.
  Fiskdöd elimineras när spannmålsodling med konstgödsel år ut och år in på samma åkrar elimineras.
  Spannmål och annat än gräs kan odlas utan konstgödsel ett par år i taget på jord berikad genom gräsvall
  enligt ovanstående. (Nybyggarna i USA hade ”svart mylla” som endast behövde regn och sol i många många år… Varifrån ?)

  Det är knappast fråga om huruvida SLV inte kan inse vad som är miljövänligt eller klimatsmart, utan det är snarare fråga om propaganda från intresseorganisationer som resulterat i nuvarande snedvridning av informationen:
  Livsmedelsjättarna går helt enkelt under om bönder odlar enligt ovan: Snart vet nästan alla att deras snabbkolhydratsmat orsakar snart alla av våra kroniska sjukdomar.
  När det dessutom blir känt att just denna spannmålsbaserade industri inte bara förstör oss utam även vår natur i accelereande hastighet blir det kris.
  Istället för att inse att man har fel och ta sitt ansvar går man desperat ut och hittar på att det är ”tvärtom”, precis som vanligt. Det går ett tag till!
  Big Agro, Big Food and Big Health are in trouble. BIG trouble. My 5 cents

 13. 13

  Jag tycker även att Livsmedelsverket på sin hemsida blandar ihop saker och ting.
  Läser man under ”Mat & Miljö”-”Miljösmarta matval”. Första sidan är väl ok, men på efterföljande sidor, så kommer hela tiden argument om hälsoaspekten upp.

  Det påstås att:
  * Kött ger cancer.
  * Man ska äta fisk/skaldjur 2-3 ggr/v för hälsan
  * Ost innehåller mycket energi och mättat fett
  * För hälsan är det bra att äta 500 gram frukt och grönt per dag
  * Fullkorns-varianterna är rika på fibrer, järn och folat (folsyra) och kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer.
  * Smör och palmolja innehåller däremot mycket mättat fett och lite omättat fett, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.
  Vad har detta med MILJÖ att göra ?

  Förpackat vatten har relativt låg miljöpåverkan… – Ja men i Sverige oftast totalt onödig miljöpåverkan.

  Sen kallas bekämpningsmedel för ”växtskyddsmedel”….

  ;-(

 14. 14
  Ann Kristin säger

  Makalöst! Världen befinner sig verkligen i den stora förvirringen. Och hur produceras alla dessa grönsaker och frukter vi ska äta? Oljorna? Ni har redan sagt det som behöver sägas, särskilt Per Wikholm i sitt blogginlägg. Men ha förtröstan, de flesta vill inte bli vegetarianer, eller ännu mindre veganer, även om det tilltalar ungdomar. Jag brukar fråga de som förespråkar att alla ska äta vegetariskt hur de tänker, hur det ska gå till, hur det kommer att se ut om vi ska slybekämpa med maskiner, osv… Det finns en lång rad frågor att ställa, istället för att hamra in sina egna argument. En slags sokratisk frågesport 😉 Nu är jag ännu mer sugen på att ha gräsbetesdjur.

 15. 15

  Thomas Skrev:

  Sen kallas bekämpningsmedel för ”växtskyddsmedel”…. ;-(

  Greenwashing….
  Livsmedelsverket har nog gott stöd av Jordbruksverket och regeringen i dessa frågor skulle jag tro…

 16. 16

  Professor Göran Skrev:

  Hela vår samhällsdebatt kring vår kost och hälsa genomsyras enligt min mening av ett totalt ovetenskapligt nonsens på alla plan.

  Sant.

 17. 17

  Se länk till en utmärkt video av Peter Ballerstedt:
  https://www.youtube.com/watch?v=-Yqvlwlxlsk

  (Från ca 17 minuter se jordförbättring och avrinnigsvatten vid olika odlingsformer)

  Här Peters bakgrund:
  https://vimeo.com/user5410534

  Har vi inget liknande alls i Sverige?
  I en tidigare video visar han klart att boskapsskötsel baserat på gräs är
  ”Carbon Negative”. Miljösmart alltså.

 18. 18

  Det blir till att leva på luft i framtiden,,,,

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article17875907.ab

 19. 19

  Thomas Jansson Skrev:

  Det blir till att leva på luft i framtiden,,,,

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article17875907.ab

  Den är ju också förorenad.

 20. 20

  Hej Annika och tack för en spännande blogg!
  Du undrade hur resultatet skulle se ut om man bara tittade på utsläpp per kilo protein och det finns med i figur 19 i rapporten (sida 86).

 21. 21

  Josef Boberg Skrev:

  Thomas Jansson Skrev:

  Det blir till att leva på luft i framtiden,,,,

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article17875907.ab

  Den är ju också förorenad.

  Jag kom att tänka på en artikel i 2000-talets Vetenskap om ett par som påstod sig leva gott på enbart luft – kanske dags att försöka komma på hur de bar sig åt,,,

 22. 22
  Professor Göran säger

  När man genom experiment på sin egen kropp har insett det vansinniga i de officiella kostråden, som de flesta av oss som kommenterar på Annikas blog gjort, så är det lätt att bli uppgiven när man inser att myndigheter, som SLV, som ska värna om vår hälsa istället har som sitt grundkoncept att istället sabotera den.

  Men SLV befinner sig inte i någon ”öken”. Deras korrupta amerikanska motsvarighet, FDA, har samma agenda och är som SLV i händerna på industriintressen.

  Dr. Mercola har nu en intressant tråd på sin blog som beskriver hur FDA nu till slut, efter 30 år, och en stämning från en 99-årig läkare, Dr. Fred Kummerow, verkar ha blivit ställda mot väggen angående transfetterna och nu möjligen kan komma att förbjuda dem som t.ex. Danmark, Schweiz, IKEA och jag själv redan gjort..

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/20/trans-fats-hydrogenated-oil.aspx?e_cid=20131120Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20131120Z2&et_cid=DM33816&et_rid=342533784

  Själv insåg jag detta redan 1999 – annars hade jag knappast kunnat höja min röst här idag.

 23. 23

  Professor Göran Skrev:

  När man genom experiment på sin egen kropp har insett det vansinniga i de officiella kostråden, som de flesta av oss som kommenterar på Annikas blog gjort, så är det lätt att bli uppgiven när man inser att myndigheter, som SLV, som ska värna om vår hälsa istället har som sitt grundkoncept att istället sabotera den.

  Jo… – Göran – men etablissemangets omedvetna okunskap är ju än så länge åt hållet ”oändlig”.

  Men tiden löser det bekymret – som jag ser det.

 24. 24

  Jag tror att det vore djupt ostrategiskt för LCHF-rörelsen att i onödan ta på sig foliehattarna och sälla sig till klimatskeptikernas udda skara. Visst är de klimatmodeller som finns osäkra och det är svårt att med säkerhet fastställa vilka klimatvariationer som är påverkade av människan och vilka som är naturliga men det är tveklöst så att temperaturerna under de senaste århundradet gått upp.

  Så mitt budskap till alla klimatskeptiska LCHF:are är att inte koppla ihop er personliga åsikt i denna fråga med LCHF. Det är ungefär som finansminstern Gunnar Sträng sa till dåvarande SSU-ordföranden Bosse Ringholm (som ville förstatliga bankväsendet) – Man ska inte dra ned byxorna och lägga upp rumpan för motståndarna att slå på.

  Min inställning är denna: Oavsett hur osäkra klimatmodellerna är så har vi nått Peak Oil. Fossila bränslen kommer i längden att bli dyrare även om priset fluktuerar upp och ned beroende på konjunktur. Därför finns det skäl att redan nu börja lägga om matproduktionen i riktning mot mindre fossilbränsleberoende. Det innebär mer gräsbeteskött och mindre spannmålsuppfött kött från gris och kyckling, mindre oljeväxter, mindre sockerproduktion och mindre färdigmat. Det är precis detta som JTI-rapporten från förra veckan visar.

  Det nuvarande sättet att producera mat är inte hållbart, även helt oavsett klimatfrågan. Konstgödslet anrikar kadmium i våra jordar vilket till slut kommer att påverka även vårt dricksvatten och grundvatten. Det övergöder vattendrag, sjöar, kustnära områden och små hav som Östersjön med fiskdöd som konsekvens. För varje 500 kg mat vi producerar med dagens system eroderar vi bort 10 000 kg matjord vilket kommer att påverka framtida generationers möjlighet att producera mat.

  Med nuvarande produktionssätt av mat dominerat av törstiga spannmål, töms vattenreserver som floder och brunnar i torra klimat. Detta tillsammans med att odling på öppen jord eroderar marken bidrar till ökenutbredning. Bekämpningsmedel, konstgödsel, plöjning och stora monokulturer av spannmål minskar den biologiska mångfalden. Framför allt slås bin och andra vilda pollinerare ut vilket föröder våra möjligheter att producera grönsaker, frukt, bär och nötter. Argumenten för att vi måste börja ställa om är därför starka oavsett vad vi som individer tror om klimatfrågan. Så behåll byxorna på när ni uttalar er i LCHF:s namn.

 25. 25

  Bra skrivet Per Wikholm.

 26. 26

  Känns som en god strategi Per.

 27. 27
  Lennart N. säger

  Thomas Jansson Skrev:

  Jag kom att tänka på en artikel i 2000-talets Vetenskap om ett par som påstod sig leva gott på enbart luft – kanske dags att försöka komma på hur de bar sig åt,,,

  Dom lär ha blivit avslöjade genom att i skydd av mörkret slinka in på Seven Eleven ibland!

  Finns ett kapitel om dessa ”lufterianer” i Lierre Keiths bok Vegomyten.

 28. 28
  Lennart N. säger

  @ Per Wikholm:
  Tack för dessa ord!

  Konspirationsteorierna om klimatfrågan har inte på LCHF-bloggarna att göra.

 29. 29

  24@ Per Wikholm:
  Oj – vilken bra sammanfattning!

 30. 30
  Professor Göran säger

  @ Per Wikholm:

  Jag tror att du har rätt i att vi LCHF-are gör ett strategiskt misstag om vi blandar in den generella klimatfrågan i kostdebatten. Klimatfrågan med växthuseffekten är en helt annan debatt.

  Som du nämner så är politiker experter på att se faran i att blanda in ”ovidkommande” generella perspektiv. Bland vetenskapsmän finns däremot ofta en politisk ”naivitet” som jag själv ser som väsentlig men som ofta hamnar i konflikt med en ”politiskt korrekt” agenda. Det är kanske det faktum att de inte har några politiska rävar bakom öronen som gör dem till just ”vetenskapsmän”.

  Den historiska bakgrunden och det politiska spelet som ledde fram till våra nuvarande kostråd, som Gary Taubes så noggrant redogör för i sin ”Good Calories & Bad Calories”, är ett typexempel på hur den politiska pragmatismen (Senatorn Mc Govern) vinner över vetenskapen. Fysikern John Gofman som i början av femtiotalet, långt före alla andra, lyckades analyserade blodfetterna insåg detta och vände därför ryggen åt denna del av medicinen i slutet av 50-talet.

  Vetenskapsmannen John Yudkin, som studerade sockrets metabolism under 60-talet och insåg dess förödande inverkan på vår hälsa, tog ”strid” i kostfrågan och blev därmed ett ”bondeoffer” i den politiska pragmatismens era på 70-talet. Nu har Professor Robert Lustig tagit upp Yudkins fallna mantel och tar igen strid mot sockret men tiden kanske är ”mogen” nu. 3 miljoner YouTube visningar av han maning till ”uppror” mot sockret förändrade Lustigs liv.

 31. 31

  Professor Göran Skrev:

  Klimatfrågan med växthuseffekten är en helt annan debatt.

  Jo… – Göran – det håller jag med Dig om.

  Men det hindrar ju ej att det finns slående likheter mellan vad etablissemangets omedvetna okunskap om vad artegen LCHF-kost är – och vad som är den allt överskuggande grundorsaken till klimatförändringar.

 32. 32
  Ann Kristin säger

  @ Per Wikholm:
  Mycket bra sammanfattat, och det enda jag själv törs säga är att peak oil har inträffat, och jag inrättar mig därefter, i stigande takt. På samma sätt förhåller jag mig till kosten – jag är beredd att själv producera/plocka en stor del av det jag behöver. Om jag kan. I värsta fall kan jag i åtminstone ha höns!

 33. 33

  Ni som har Facebook, gå med i gruppen ”Vi som vill avveckla Livsmedelsverket”:
  https://www.facebook.com/groups/667917029919842/

 34. 34

  @ Per Wikholm:
  Bra skrivet; håller helt med dig om detta.

 35. 35
  Bo Blomberg säger

  #Per W
  Håller med dig om strategin, dock: koldioxid orsakar ingen större uppvärmning (i alla fall ingen katastrofal dito), men är gynnsam för att vi får en ”grönare” jord. Däremot följer det ju med så mycket annan skit när man eldar fossila bränslen. Peak oil har ingalunda passerats och kol finns för flera hundra år, men visst ska vi jobba för att komma bort från dom fossila bränslena. Dock inte till vilket pris som helst. Håller också med om att detta inte är något forum att diskutera klimatsvindeln på.

 36. 36

  @ Bo Blomberg:
  Men det kan väl finnas anledning att diskutera klimatöverdrifterna och ”alarmism och svindel” ? Får vi ett klokare jordbruk anpassat till Lchf så kan vi också minska utsläppen av co 2 som ju anses så förstörande. Med gräsbetande kor tex. Nicket ”stenbj” (inlägg 12) hade ju en exellent genomgång av detta.

  Tyvärr driver inget parti eller politisk lobby någon sådan strategi, allra minst de som säger sig värna miljön och klimatpåverkan! Då kan ett sådant här forum vara en del av den påverkan. Lchf kommer mer och mer att slå igenom på bred front även om det kan ta tid. De allra flesta frågor som rör Lchf har ändå någon politisk anknytning, även om jag förstår att man inte ska driva politisk propaganda på en sådan här plats. Eller ägna sig åt ”politiskt käbbel” för det leder förstås ingenstans.

  Men om fakta i målet har politisk anknytning, så är det svårt, för att inte säga omöjligt att utesluta det ur diskussionen.

 37. 37

  Jag är helt enig med Per Wikholm om att vi som är övertygade om att LCHF är rätt inte skall inte blanda in miljöfrågan i det, i alla fall inte offentligt.
  Förklaringen till att vi gör det är nog att vi känner oss hunsade först av Livsmedelsverket och det medicinska etablissemanget och så kommer miljömoralister och hunsar oss och menar att vi är miljösabotörer på grund av vårt val av mat.
  Vi skall inte dra på oss mer kritik än nödvändigt. Vi kan heller inte veta hur alla som äter LCHF ser på miljöfrågan

 38. 38

  Margareta Lundström Skrev:

  Vi kan heller inte veta hur alla som äter LCHF ser på miljöfrågan

  Sant. Det kan nog vara bra att försöka begränsa oss bort från närliggande ämnen som eventuellt sår split inom ”rörelsen” även om det känns svårt ibland. Hälsoaspekterna allena borde vara nog att koncentrera sig på. Och skulle ansträngningarna bära frukt kommer vi nog att se en hel del vinster inom miljöområdet också vad det lider. Det blir ju en självklar följd av hälsosam artegen matproduktion.

 39. 39

  Jag vill också tacka Per W. Och Stenbj för era glasklara analyser. Jag skulle vilja poängtera att plöjning och harvning är det största och allvarligaste människoskapade växthusgas-utsläppet. Frågan är: Rubbas balansen i kretsloppet? Självklart gör den det! Frågan är om det inte är den enskilda faktor som vi inte kan kontrollera. Alla andra utsläppskällor har minskat med modern teknik. Monsanto har utvecklat den plogfria industriodlingen så det är bara en tidsfråga innan plogen förpassas till museum över människans totala galenskap.

  Även det svenska jordbruket har minskat sina miljöutsläpp radikalt och är ledande i utsläpps- och giftminskningar. Troligen är det den massiva påverkan från industrijordbruket som ensamt står för det som vi vill kalla klimatförändringar och det ska vi se kapsejsa av oljebrist de närmaste 10 åren. Därför får klimatfrågan sin lösning genom en korrekt uppfattad LCHF. Stoppa kraftfoderproduktionen till djur och människor och förbjud monokulturer, inhägna de människoskapade kulturmiljöerna och återbörda hela planeten till det biologiska djur och växtlivet. Tvinga mänskligheten att endast leva på planetens överskott, rena de biologiska kretsloppen och avskaffa resursslöseri.

  Stoppa de 5 liter (Kg?) kemikalier som varje Svensk spolar ner i avloppet varje år. Vi kan inte skylla miljöförstöringen av vattnets kretslopp på någon än mig själv och mitt och vårt gemensamma ansvar för de kommunala avloppssystem vi nu har. De kommunala reningsverken är förbjudna och lever på dispens. Det är den stora skulden till miljöförstöringen i Östersjön. Som LCHF-are har jag ett moraliskt ansvar som bärare av en lösning på ALLA Jordens hotande katastrofer. Vi måste inleda en reningsprocess av hela planeten. Genom att vi som enskilda människor slutar att spola ner en massa skit i avloppet. Och slutar att stoppa i oss industriproducerade produkter.

 40. 40

  Svar till Per W inkopierat även här.
  Foliehatt kan du vara själv! ………gubbe;-)
  Du är uppenbart störd över att jag tycker att du är dåligt påläst vad gäller klimathotet och att du därmed framför de gängse politiskt korrekta åsikterna om detta. Det gör att de också blir dina personliga åsikter. Sådana som du inte tycker att man skall koppla ihop med LCHF.
  Där håller jag med dig. Men gör inte det själv då.
  Det var därför jag slog på din rumpa som du i och med ditt inlägg lade upp.

  Sen skriver du om peak-oil, matproduktion och annat (som jag inte alls berörde).
  Jag kan väl hålla med om det mesta. Kanske inte Peak-oil, men skall dessa åtgärder
  genomföras skall detta ske för miljöns skull inte för klimatets.
  Klimathotet såsom IPCC framför det är fortfarande en hypotes och inte ett faktum.
  Vad gäller försiktighetsprincipen (som du inte nämnde Per) som ofta anammas i klimatsammanhang för kunna vara för och emot på samma gång så finns det faktiskt något som vi LCHF:are har lärt oss:
  Att när politiserad vetenskap trummas ut som absoluta sanningar så skall största försiktighet iakttas.
  Och till er alla: Framför alltid era personliga åsikter om miljön i samband med LCHF.

 41. 41
  Lars Bern säger

  Eftersom jag såg att jag blivit omnämnd i den här diskussionen vill jag återge vad jag skrivit i ett annat sammanhang om hållbar utveckling:
  ”I klimatalarmismens kölvatten har många miljöaktivister (inkl. svenska Livsmedelsverket) och politiker valt att stämpla människans animaliska föda som farlig för klimatet, med motivet att köttproduktionen ger upphov till större utsläpp av växthusgaser än spannmålsproduktion. Detta stämmer säkert på det sätt som en stor del av köttproduktionen bedrivs idag, men det är ytterst tveksamt om det skulle stämma vid en omställning av köttproduktionen genom återgång till ett balanserat jordbruk. Den aspekt som alltid faller bort i den här debatten är att gräsätande köttdjur är det effektivaste sättet att omvandla energin i gräs till högvärdig människoföda. Politiska kampanjer för köttfria dagar i veckan och mindre kött i skolmaten är inte hållbart och hotar att ytterligare försämra kosthållningen, bort från den kost som människan är anpassad för. Det kommer att accelerera den metabola sjukligheten och göra att den går ännu längre ner i åldrarna. Medicineringen som blir standard kommer som jag pekat på att leda till ett okontrollerat läckage av rester av potenta medicinska preparat ut i naturen. Den politiken är inte hållbar i ett holistiskt perspektiv.”
  Glöm inte bort att en väldigt stor del av det aggressiva motståndet mot LCHF kommer just från veganer/miljöaktivister, så jag tror inte man kan tänka bort den bindningen. Snart kommer allt motstånd därifrån eftersom den medicinska vetenskapen är på väg att ompröva fettskräcken. Man får helt enkelt bestämma sig för vilket man tror mest på och inrätta sig efter det.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa