Moral!

Professor Görans Sjöbergs krönika:Professor Göran Sjöberg
Moral!

Den obehagliga insikten att vi lever i en totalt cynisk värld drabbade mig nyligen här på Annikas blogg och dessutom med dystopiska dimensioner där andra kommentatorer instämde livligt i denna mörkersyn.  Detta är förstås en deprimerande insikt som hela tiden har växt sig starkare ju mer min kunskap om den medicinska världen har ökat. Vad det i grund och botten handlar om är att läkemedelsbolagen som alla andra bolag vill maximera sina vinster och denna princip utgör i vårt samhälle också den grundläggande affärsmoralen. Någon annan moral, än denna faktiska brist på just moral, finns inte vilket dock inte hindrar läkemedelsbolagen, eller för övrigt alla andra stora aktiebolag, att ha fantastiska etiska principer. (Kom ihåg BP-direktören Svanbergs beryktade och dessutom missriktade kommentar efter Gulfkatastrofen: ”We care for the small people!”)

Läs mer

Moral är något personligt och alla förstår snart vem som har hög och vem som har låg moral. Det handlar alltid om förhållandet mellan vad man själv kan bidra till för det allmännas bästa (god moral) och vad man själv försöker få ut (dålig moral) i ett visst sammanhang. Om man självuppoffrande gör någonting (t.ex. att som politiker förbättra världen) blir man idag omedelbart misstänkliggjord av omgivningen: ”Vad är han eller hon ’egentligen’ ute efter?” Det verkar därför nästan som om alla har accepterat att den värld vi lever i just nu är en ovanligt cynisk värld och då är det förstås lätt att hamna där själv enligt parollen: ”Kan dom kan jag!”

Själv tillhör jag den generation på 70-talet som insåg och reagerade på det totala vansinne som pågick i Vietnam och där USA på alla sätt moraliskt gick på grund och där de många miljoner ungdomar som (med hög oegennyttig moral) deltog i protesterna över hela världen och säkert bidrog till att USA till slut var tvungna att dra sig ur kriget med svansen mellan benen. När det gäller LCHF så känner jag idag samma indignation inför den dubbelmoral som genomsyrar dagens sjukvård som den som genomsyrade 70-talets politik och hoppas därför att den folkrörelse som vi nu utgör kan växa lavinartat och åstadkomma samma omvälvande resultat i världsmåttstock.

Det problematiska med vinstmaximeringen i dagens läkemedelsbolag ligger på två plan. För det första är den omoralisk för att vinstmaximeringen i sig, per definition, inte kan ha någon moral och när det gäller vår hälsa blir detta speciellt vidrigt asocialt för att själva begreppet samhälle (samhälle betyder faktiskt att hålla samman)  innebär att man i grund och botten bryr sig om varandra. För det andra ligger det i själva aktiebolagsformen att ingen kan ställas till personligt ansvar. Fransmännen uttrycker detta väl genom begreppet för aktiebolag som just är ”anonym sammanslutning” (societé anonyme). Min uppfattning är därför att all forskning och verksamhet när det gäller vår hälsa borde vara en gemensam samhällelig verksamhet och inte ligga i händerna på anonyma sammanslutningar där ingen kans ställa till personligt ansvar.

Intressant är också att ett aktiebolag är en så kallad juridisk person, om jag nu inte har missuppfattat detta, vilket innebär att den kan lagföras och det händer ju med jämna mellanrum i USA när verkligheten springer ifatt de läkemedelsföretag som blir ertappade med rena bedrägerier. Och det faktum att det är juridiska personer utan moral som är de som står för den helt överväldigande delen av den medicinska forskningen och dessutom utvärderar försöksresultaten av de kliniska prövningarna är ur samhällelig synpunkt faktiskt rent horribel. Det är också välkänt att de straff i form av böter som utdöms efter långdragna juridiska processer är ”peanuts” i förhållande till de vinster som företagen redan kammat hem.

Ständigt avslöjas det stinkande byk som döljer sig bakom läkemedelsbolagens forskning men det mest omoraliska är ändå kanske att inga av våra officiella representanter/myndigheter reagerar. Möjligen har vi nått nu vägs ände när många människor av ren självbevarelsedrift gör  personliga uppror till exempel genom att anamma LCHF som livsstil.

 

Comments

 1. 1

  Vi lever i en cynisk värld antingen vi vill eller ej. Göran, hur går dina tankar om vad det finns att göra åt eländet? Tycker dina filosofiska tankar ger mig stor glädje och eftertänksamhet.
  Med förhoppning om en sansad tråd.

 2. 2

  Yvonnel skrev:

  Undras varför denna diskussionen kommer upp, igen och igen.

  Yvonnel… – den tudelade hjärnbarken hos människan är som en räknemaskin. Det som hjärnbarken har fått input flest gånger om – det ser den som ”mest sant” (den lär vara så sofistikerad som räknemaskin – att när den har läst/hört en sak 999 gånger – och det diametralt motsatta 1000 gånger – så inbillar den oss att tro på att det Wi har läst/hört 1000 gånger är sanning. Ej att undra över då att etablissemangets massmedias ”trummande” får genomslag hos befolkningen – eller ?). Detta känner som princip ALLA reklammakare, massmedia och makthavare väl till – men ej så många av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

  Så ifall Wi av vanligt folk har något betydelsefullt att säga – så gäller det ju att om och om igen säga/skriva det – för att det skall ”ta skruv”.

  Bl a dr Annika Dahlqvist har något MYCKET FUNDAMENTALT (video ca 3,5 min) och betydelsefullt att säga om kost och hälsa – och det tål att repeteras i ”all oändlighet” – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

  – slut citat härifrån.


  Moral är ett religiöst begrepp – så vitt jag vet – som det är svårt att få något grepp om vad det egentligen är – som jag ser det. Finns det något i någon religion som tankelogiskt går att ”få ihop” – utifrån hur religioner tillämpas ❓

  Så t ex läkemedelsbolagens anställda gör ju bara det dom ständigt och jämt ”matas” med att dom skall göra. Att kalla resultatet av det för omoraliskt – kan man ju i o f s ägna sig åt – men vad hjälper det – när ingen vet vad moral är egentligen. Ifall man frågar 100 personer om vad moral är – så blir det som princip 100 vitt skilda svar.

  Jag tror därför att det är mycket mera framgångsfullt – ifall Wi accepterar att wåra tudelade hjärnbarkar fungerar som dom gör – och att resultatet av det ej alls så sällan blir åt h-e fel.


  Men botemedlet för det måste ju bli att så ofta som möjligt själv ”tuta” om det som är mindre ”åt h-e fel” – UTAN att nagla dom som ”står upp” för det som är ”åt h-e fel”.

  Att finna syndabockar – och straffa dom – det tar ju bara tid och energi i anspråk. Den tiden och energin gör nog MYCKET bättre nytta att lägga på att själv så ofta som möjligt torgföra det som är mindre ”åt h-e fel” – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta också – men det kan jag än mindre föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

 3. 3
  Lars Bern säger

  Som mångårig VD i börsbolag vet jag hur det fungerar. Bolagets allt överskuggande uppgift är att maximera avkastningen på aktieägarnas pengar. Det är det som är huvudkriteriet för de belöningar som ledningen uppbär. När ett företag uppträder ”moraliskt” eller ”etiskt” gör de det därför att de tror att det gynnar deras försäljning på något sätt och på lång sikt avkastningen till aktieägarna. Så, läkemedelsindustrin uppträder precis som man kan förvänta sig och med de enorma vinster som man idag kan ta hem på olika preparat så finns det alltid några medarbetare som är beredda att uppträda bedrägligt för att ytterligare öka vinsten. De räknar med att inte bli upptäckta.
  Problemet är inte företagen och det som styr dem, problemet är våra politiker som satt på sig skygglappar och av snikenhet tar emot läkemedelsindustrins ”generositet” med forskningspengar. Då slipper ju politikerna anslå tillräckligt med oberoende medel till forskningen och kan använda pengarna för röstköp med jobbskatteavdrag eller övergenerösa arbetslöshetsbidrag.
  Till detta kommer att dagens yrkespolitiker har utomordentligt låg bildning, de flesta har en oavslutad utbildning i statskunskap, ekonomi eller sociologi bakom sig och har aldrig jobbat med annat än politiskt taktikspel. De är för det mest totalt obildade i naturvetenskap och begriper inget av det som är viktigt för att förstå detta med kost-hälsa-kemiska preparat. De är hänvisade till lobbyister och vilka betalar dem, jo läkemedelsindustrin.
  Ställ politikerna till ansvar för den hälsokatastrof som vi får bevis för dagligen, tänk på det i nästa års val. Fråga era riksdagskandidater vad de tänker göra för att t.ex. få till stånd en från industrin och gamla professorer oberoende forskning om sambanden mellan kost och hälsa.

 4. 4

  Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”

  – slut citat härifrån.

 5. 5

  Om folk väljer att ta ett mer personligt ansvar – som nog blir nödvändigt om inte hela sjukvårdsapparaten ska överbelastas och braka ihop – så finns ju bra möjligheter inte minst genom dagens tillgång till information, inte minst på nätet. Ingen kan påstå att inte möjligheterna finns !?

  Tyvärr är den stora massan ganska så bekväm och lat och vill inte i första taget ändra sitt beteende. Det ska nog till händelser med ex egen sjukdom, ohälsa i släkter och familjer för att ta till sig info och ändra sina kost – och levnadsvanor. Det krävs ju onekligen ett visst arbete för att ändra sig.

  För egen del så var det en allvarlig sjukdom som fick mig att ändra min inställning. Man är faktiskt inte osårbar, även om man i yngre dagar inbillade sig det. Typ, det drabbar inte mig.

  Ohälsan kommer krypande så det gäller att försöka använda sunt förnuft och leva hälsosamt, utan att bli fundamentalist/fanatiker.

 6. 6
  Professor Göran säger

  @ natan:

  Jag tror du har rätt och att det ofta är personlig sjukdom som får folk att bli intresserade och möjligen ändra sina matvanor. Därför är det lite förvånansvärt att det är så många som 20 % av befolkningen som nu försöker sig på LCHF. Kanske är det den mänskliga fåfängan – om att bli smal och snygg – som kan förklara den stora anslutningen.

 7. 7

  Det är ett privilegium att få läsa tankarna hos kunniga personer med stor integritet. Tack, Göran och även Lars Bern (och många andra här i kommentarsfälten). När Lars belyser politikernas ansvar har han förstås en poäng. I bakhuvudet hör jag ”Staten och Kapitalet”, den gamla progglåten som vi ironiskt sjöng under studietiden på Chalmers under yuppie-eran. ”Dom sitter i samma båt” skrålade vi då. Men först nu, 25 år senare, får orden mening för mig.

  Så det här handlar inte bara om makronutrientfördelning, utan i stället är det ett gigantiskt systemfel som uppdagas. Vi har en stridsfront i ”fettkriget” men det är strukturer även långt utanför detta ämnesområde som blivit utmanade av den fria tanken. Tack modiga Annika, du är den fria tankens hjältinna.

 8. 8

  @ Professor Göran:

  ”Ständigt avslöjas det stinkande byk som döljer sig bakom läkemedelsbolagens forskning men det mest omoraliska är ändå kanske att inga av våra officiella representanter/myndigheter reagerar.”

  Tack för en som vanligt intressant krönika i en epok där gränserna mellan ”rätt och fel” suddas ut mer och mer för varje dag som går. Det är bara att acceptera (dock inte godkänna) att: ”Sån´t är livet, så mycket falskhet bor det där … ”

  Fantastiska Annikas LCHF blogg är en livsviktig mötesplats!

 9. 9

  @6 Göran. Tycker det är en bra sammanfattning. Själv använder jag ogärna ordet lat och skuldbelägger en massa människor, det räcker att andra gör det. Att informationen finns innebär inte att den är tillgänglig för någon annan än den som söker. Alla har inte kunskap eller intresse för att söka. Lite mera förståelse för den breda massan tror jag gagnar oss bäst.
  Har själv vid några tillfällen vägrat utföra arbete som har varit i strid med mina kunskaper, det har inte alltid fallit i god jord så jag har full förståelse om man väljer att inte ta strid i alla lägen. Ansvaret för familjen går före.

 10. 10

  Lars Bern Skrev:

  Till detta kommer att dagens yrkespolitiker har utomordentligt låg bildning, de flesta har en oavslutad utbildning i statskunskap, ekonomi eller sociologi bakom sig och har aldrig jobbat med annat än politiskt taktikspel. De är för det mest totalt obildade i naturvetenskap och begriper inget av det som är viktigt för att förstå detta med kost-hälsa-kemiska preparat. De är hänvisade till lobbyister och vilka betalar dem, jo läkemedelsindustrin.

  Jo… – Lars – men Einstein lär på sin tid ha sagt – ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har GLÖMT allt man har lärt sig i skolan !

  Maria: Behov av vad ?

  Josef: Behov av att lära mer. Det är ju det Wi gör de första fem åren. Wi bränner fingrarna och Wi ramlar och slår oss och allt det här… – och det är ju absolut nödvändigt för att Wi skall utvecklas. Det är absolut nödvändigt då att göra de här misstagen… – för att så småningom komma fram till hur Wi skall göra. Och Wi kan egentligen aldrig lära oss någonting av andra… – på annat sätt än att dom kan så frön, vara förebilder… – utan Wi måste själva försöka.

  Historien visar ju det också. Wi kan ju läsa tonvis… – höll jag på att säga… – med böcker om krig och elände i världen… – och ändå håller Wi fortfarande på och krigar (i smått och stort). Wi kan inte lära oss någonting av vår historia. Wi måste ALLTID lära oss genom att försöka själva.

  Maria: Men räcker det att bara erfara saker… – om man inte drar slutsatser av det ?

  Josef: Nej… – det är ju det som är… – tycker jag då… – det nya som man inte hör så ofta i någon allmän diskussion. Att det VIKTIGA är ju inte… – som du var inne på och som jag har sagt då… – att Wi berättar vad Wi har gjort. Utan det viktiga är ALLTID… – när Wi träffar människor… – att Wi berättar vad Wi har LÄRT av det Wi har gjort.

  Det är ju det som är ägget. Det är ju därför Wi är här för att lära oss. Och eftersom Wi inte kan lära av vad andra har gjort… – utan BARA lära av det Wi själva gör på vårt sätt… – så måste Wi återföra på något sätt det här i vårt sätt att tänka. Att Wi inte är här för att göra allting rätt. Wi är här för att LÄRA oss göra rätt. Att det inte är något fel i att då göra fel… – eller misstag som jag hellre vill säga. Utan det är NÖDVÄNDIGT… – det är någonting som Wi VILL.

  Och det kan ju kännas fånigt eller tokigt att säga att Wi vill föra krig för att lära oss att fred är det bästa. Men på något sätt ÄR det så.

  – slut citat ifrån en bit ned i texten här.

 11. 11

  … och säkert bidrog till att USA till slut var tvungna att dra sig ur kriget med svansen mellan benen.

  Vilket ledde till att hela Vietnam blev en kommunistisk diktatur. Sååå trevligt för dem, eller?
  Minns vilka som stod bakom nordvietnameserna och den kommunistiska expansionen,
  Sovjet och Kina. Trevliga länder. Varför demonstrerar vi aldrig när vi får stadsbesök därifrån.
  Hur kan man önska en medmänniska att tvingas leva i en kommunistisk diktatur?
  Och att som exempel på moral önska just detta gör mig lätt nedstämd..
  Det fanns väl ingen som trodde att Vietnam skulle bli en fri demokrati så fort som USA åkte därifrån.

  Jag demonstrerade också mot USA’s närvaro i Vietnam då det begav sig,
  men så här i efterhand kan jag inte känna mig särskilt stolt över det.
  Världen är mer komplicerad än att USA ryggradsmässigt alltid är onda, och därmed blev Sovjet och Kina goda. (Märkligt nog tycks den uppfattningen gälla även idag.)
  De stackars vietnameserna hade olyckan att råka hamna mitt emellan dessa storheter.
  Hälften av koreanerna, gissa vilka, är nog inte speciellt ledsna över på vilken sida av gränsen de hamnade. De är säkert jättearga på USA …. inte.

  Att det sedan finns juridiska samt vanliga personer som har den moral som passar dem bäst för stunden kan väl knappast vara nån nyhet.

  Du brukar skriva läsvärda krönikor, Den här tycker jag inte var så lyckad.
  Men jag ser fram emot nästa veckas.

 12. 12
  Helena Hesselmark säger

  Einstein sa:
  Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
  Eller på svenska:
  Bildning är vad som återstår då man glömt allt man lärt sig.

 13. 13

  @ Helena Hesselmark:
  Kunskap är som regel inte så tung att bära – man glömmer den så fort,,,,

 14. 14
  Professor Göran säger

  july Skrev:

  Vi lever i en cynisk värld antingen vi vill eller ej. Göran, hur går dina tankar om vad det finns att göra åt eländet?

  Här finns nog inga absoluta svar.

  Jag är övertygad om att det finns en inbyggd dynamik i alla företeelser i samhället men som ofta är denna väldigt svår att förutsäga. (Det här är en klassisk filosofisk fråga som inte minst David Hume ägnat en del tankeverksamhet kring.)

  Men när en situation håller på att bli ”omöjlig”, och alltfler inser detta, som den nuvarande hälsokatastrofen i världsmåttstock, tror jag att den samhälleliga dynamiken kommer att kugga in. Med andra ord reagerar då olika människor efter förmåga och engagerar sig för att om möjligt förhindra katastrofen. (Samma som på 70-talet och vansinnet i Vietnam!) LCHF-rörelsen är nog ett typexempel på denna dynamik men en företeelse som ytterst få, för 10 år sedan, insåg skulle komma att få nuvarande proportioner här i Sverige.

  Till syvende och sidst är det frågan om just moral – vad kan jag själv göra för samhällets bästa och utan någon tanke på personlig vinning?

  Om vi nu tror på en cynisk värld så kan vi vara övertygade om att mängder av ”anhängare” till LCHF kommer att dyka upp om och när ett paradigmskifte inträffar. Just nu är det många ”opportunister” som ”smyger” för att undvika att ta strid. (Var det inte någon som smygfotograferat Rössners kundvagn i en matvarubutik och noterat en slagsida åt LCHF?)

 15. 15
  Professor Göran säger

  @ Tombola:

  Kul att se dig ”på hugget” igen – jag var lite orolig för att du hade kastat in handduken.

 16. 16

  Professor Göran: ”Ständigt avslöjas det stinkande byk som döljer sig bakom läkemedelsbolagens forskning men det mest omoraliska är ändå kanske att inga av våra officiella representanter/myndigheter reagerar.”

  Utan att godkänna kan man bara acceptera att ”sån´t är livet, så mycket falskhet bor det där…” och sedan förhålla sig till det.

  För var dag som går blir det allt tydligare att Annikas LCHF blogg är en viktig mötesplats!

  Tack för en viktig krönika!

 17. 17
  Annika Dahlqvist säger

  @ 14 Professor Göran:
  Nej det var Claude Marcus som ertappades med en kundvagn med smör och feta mejeriprodukter.

 18. 18
  Helena Hesselmark säger

  Vad är moral?

  En arabisk slavhandlare tillfrågades av en europeisk missionär:
  ”Varför har du köpt de här människorna som slavar?”
  Han svarade:
  ”Om jag inte hade köpt dem hade de blivit uppätna.”

  Vad var moral i detta fall?

 19. 19

  Helena Hesselmark Skrev:

  Einstein sa:
  Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
  Eller på svenska:
  Bildning är vad som återstår då man glömt allt man lärt sig.

  Bildning är vad som återstår då man glömt ALLT man har lärt sig i skolan !

 20. 20

  @ 13
  Göran. Intressanta tankar. Utan att veta säkert så har jag för mig att media var mer på hugget när det gäller vansinnet i Vietnam på 70 talet. Rätta mig om jag har fel.

 21. 21

  Helena Hesselmark Skrev:

  Vad är moral?
  En arabisk slavhandlare tillfrågades av en europeisk missionär:
  ”Varför har du köpt de här människorna som slavar?”
  Han svarade:
  ”Om jag inte hade köpt dem hade de blivit uppätna.”
  Vad var moral i detta fall?

  Att rädda människor från att bli ”uppätna” är en sak, att köpa dem för att använda dem ”som slavar” är något helt annat.

 22. 22

  Anpassad moral för eget syfte. Måhända.

 23. 23

  july Skrev:

  Anpassad moral för eget syfte. Måhända.

  Tja, vad är det som säger att det är mindre omoraliskt att använda ngn som slav än att göra processen kort 😉

 24. 24
  Professor Göran säger

  @ 1940:

  Apropå cynism och slavar var slavhandeln en väldigt lukrativ affärsverksamhet för vikingarna. Frågan är om detta inte var deras huvudsakliga inkomstkälla. Speciellt värdefulla var de kastrerade slavarna (det var tydligen stort svinn vid operationen vilket betingade det höga priset) och operationerna utfördes om jag inte har missuppfattat det hela på Birka men tydligen även på någon ö (Brännö ?) på västkusten. (Dick Harrison har en del att säga i dessa frågor.)

  För muhammedaner var det inte acceptabelt att ha slavar med en muslimsk tro och det var därför väldigt viktigt att de antingen var hedningar men kristna gick också för sig att köpa.

  För övrigt sa en kollega till mig att slaveriet aldrig har varit så omfattande som det är idag. Jag har inte lyckats reda ut detta riktigt men definition av en slav är att denna människa har förvandlats till en handelsvara som kan köpas och säljas efter ägarens godtycke.

 25. 25

  @ Göran. Det får mig att tänka på barnarbetare, illegala invandrare som lever under slavliknande förhållande. Bärplockare som blir blåsta. Tror att det vi ser bara är toppen av ett isberg.

 26. 26

  Professor Göran Skrev:

  Jag har inte lyckats reda ut detta riktigt men definition av en slav är att denna människa har förvandlats till en handelsvara som kan köpas och säljas efter ägarens godtycke.

  Jo… – Göran – och vad är en vanlig löneanställning annat än just det ?

 27. 27

  Professor Göran Skrev:

  @ Tombola:

  Kul att se dig ”på hugget” igen – jag var lite orolig för att du hade kastat in handduken.

  Nejdå – så lätt blir ni tydligen inte av med mig,,,,

  Tycker detta är läsvärt när det blir tal om moral,,,,

  https://www.kostdemokrati.se/society/2013/09/05/noll-koll/

 28. 28

  Ny politik för människor?

  Har inte läst den ännu men inledningen verkar lovande,,,,

  https://www.facebook.com/enhet.se?ref=stream&hc_location=stream

 29. 29

  Helena Hesselmark Skrev:

  Vad är moral?
  En arabisk slavhandlare tillfrågades av en europeisk missionär:
  ”Varför har du köpt de här människorna som slavar?”
  Han svarade:
  ”Om jag inte hade köpt dem hade de blivit uppätna.”
  Vad var moral i detta fall?

  Eller … skulle det komma på ett ut om man nyttjar en människa som slav eller om man gör processen kort och käkar upp människan?

 30. 30

  @ Professor Göran:
  ”För muhammedaner var det inte acceptabelt att ha slavar med en muslimsk tro och det var därför väldigt viktigt att de antingen var hedningar men kristna gick också för sig att köpa.”

  Milda makter … detta betyder altså att ”hedningar och kristna” enligt muhammedaner var mindre värda än muslimer 😉

 31. 31

  july Skrev:

  @ 1940
  Är det någon skillnad nu?

  Egentligen inte! Jag se inte något mer moraliskt i att köpa en människa med avsikten att använda hen i slavarbete än att göra processen kort och käka upp hen.Själv tror jag att jag skulle föredra det senare 😉

 32. 32

  @ 1940 Men bara om det är en hedning eller kristen, för du äter väl inte muslimer?

 33. 33
  Bo Blomberg säger

  Jag tycker nog att diskussionen har en alltför negativ slagsida här. Det handlar väl inte om personers moral i första hand utan om ”systemfel” som Lars Bern och även professor Göran påpekar.
  Jag tror nog ändå att dom flesta av dom som vi anser har/gör ”fel” handlar i god tro. Väldigt få, tror jag, är ute efter att enbart roffa åt sig på andras bekostnad och låta folk dö i förtid för att det egna företaget ska tjäna mer pengar. Tycker det ligger mycket i det som Lars Bern säger att det förstås ligger i varje företags intresse att tjäna så mycket pengar som möjligt men att det inte innebär att (dom flesta) som jobbar i det företaget struntar i kunderna. Jag tror att dom flesta som jobbar i framgångsrika företag (= dom som tjänar bra med kosing) i själva verket tror och arbetar för att kunderna ska vara nöjda och må bra. Det gäller även läkemedels och livsmedelsföretag. Att det sen inte gäller för alla i företagen är en annan sak. ”Girighet” är inte främsta drivkraften för alla. Men tyvärr för några. Och som man sa förr: ”ett ruttet äpple förstör hela korgen” /eller hur det nu var/.
  Detta gäller i ännu högre grad läkare och sjukvårdspersonal tror jag. Inte sjutton vill dom att deras patienter/klienter ska må dåligt och bli sämre av deras behandling och råd! En och annan har kanske fått nån insikt och blivit cynisk av detta som professor Görans numera berömda hjärtspecialist. Men jag tror att hans typ är rätt sällsynt. Dom flesta handlar i god tro.
  Och var har dom fått denna tro ifrån? Det är väl där man behöver börja nysta… Och pratar vi forskning kring läkemedel, mediciner och kost och så hamnar vi där Lars Bern såg problemet. Hos våra politiker som i detta fall inte vill satsa några egna (nåja även dom jobbar ju med OPM – other peoples money!) på forskning runt mediciner, kost och hälsa. Om det nu hade funnits en ”perfekt marknad” för läkemedel och livsmedel så hade det väl inte varit nåt problem men denna ”perfekta marknad” är i högsta grad imperfekt inom dessa områden.
  Vi behöver nog gå på våra politiker (hur många vet ens vilka som sitter i kommunstyrelser, landstingsfullmäktige eller riksdag för dom partier vi röstade på sist? jag gör det inte, annat än undantagsvis) och försöka få upp lite tryck för finansiering av oberoende forskning inom dessa viktiga områden.
  Sen är det en jäkla tur att internet finns. Men visst krävs det rätt mycket ”källkritik” – det finns hur mycket skit som helst på nätet också, guldklimparna ligger täckta av skräp, men hade inte nätet funnits hade vi stått oss slätt. Våra vanliga ”media” övergav oss för rätt så länge sen, en gång var dom bölderna i arslet på etablissemanget, nu är dom deras ”doakör”.
  Vad hände med journalisterna och deras ”uppdrag”? Men det är en annan fråga…

 34. 34

  @ Bo Blomberg:

  Det sannaste får du in på slutet att media tidigare ”var bölderna i arslet på etablissemanget, men nu ingår i deras doakör”. Media och journalister är under all kritik! Inte så konstigt att journalister har uselt förtroende bland svenskarna.

  Det finns inga journalister som lägger ner något undersökande arbete längre. De ägnar sig åt att skriva en massa strunt för att klara sin försörjning.

  Kvällstidningarna liknar lättsinniga porrblaskor. Media är en stor skandal i vårt land.

 35. 35

  Bo Blomberg Skrev:

  Sen är det en jäkla tur att internet finns. Men visst krävs det rätt mycket ”källkritik” – det finns hur mycket skit som helst på nätet också, guldklimparna ligger täckta av skräp, men hade inte nätet funnits hade vi stått oss slätt. Våra vanliga ”media” övergav oss för rätt så länge sen, en gång var dom bölderna i arslet på etablissemanget, nu är dom deras ”doakör”.

  Instämmer (video 2,5 min).

 36. 36

  Professor Göran Skrev:

  @ 1940:

  Apropå cynism och slavar var slavhandeln en väldigt lukrativ affärsverksamhet för vikingarna. Frågan är om detta inte var deras huvudsakliga inkomstkälla. Speciellt värdefulla var de kastrerade slavarna (det var tydligen stort svinn vid operationen vilket betingade det höga priset) och operationerna utfördes om jag inte har missuppfattat det hela på Birka men tydligen även på någon ö (Brännö?) på västkusten. (Dick Harrison har en del att säga i dessa frågor.)

  För muhammedaner var det inte acceptabelt att ha slavar med en muslimsk tro och det var därför väldigt viktigt att de antingen var hedningar men kristna gick också för sig att köpa.

  För övrigt sa en kollega till mig att slaveriet aldrig har varit så omfattande som det är idag. Jag har inte lyckats reda ut detta riktigt men definition av en slav är att denna människa har förvandlats till en handelsvara som kan köpas och säljas efter ägarens godtycke.

  Vi hade väl en ganska omfattande slavhandel ända fram till mitten av 1800 – bla kungahuset var delägare,,,,

  Ostindiefarareren är ju omhuldad – om Västindiefararen pratar man inte lika mycket, dess historia hålls väl gömd på våra museer,,,,

  Slaveriet slutade och ”råkade” sammanfalla med att den allmänna skolplikten infördes.

  Men dagens slaveri är ju lite snällare till sin karaktär, kedjor och piskor har ersatts med mobiltelefoner och GPS samt ekonomiska styrmedel.

  Det som på min tid avklarades i gymnasiet kräver idag universitet och är nästan alltid förknippat med ett rejält studielån som garanterar att individen hålls på plats i ekorrhjulet.

  Den som är satt i skuld är inte fri sa Göran Persson och försämrade skolan lite till, från dålig till ännu sämre,,,,

  Och den akademiska utbildningen skulle förr vara en del av ett självständigt tänkande – idag verkar det bara vara en avancerad hjärntvätt där dietistutbildningen är bland det mest avskräckande – de genomgår ingen utbildning utan inbillning,,,,

  Men oxå läkarutbildningen måste ifrågasättas, tycker de mest verkar vara långtidsutbildade försäljare som kan ställa ett antal mer eller mindre av industrin påhittade diagnoser och därefter kemiskt dämpa symptomen för det verkliga problemet som ofta är så enkelt som matförgiftning – väldigt få av de som besöker en vårdcentral idag är sjuka på riktigt utan är ”bara” förgiftade och då inte bara av mat utan av läkemedel,,,,,

  Och ingen läkare får någon utbildning i hälsa och nutrition och de ska oxå hållas okunniga inom detta område – den som läst Forskningsfusk et vet varför uppdelningen blev dietister och läkare – de skulle hållas ovetande om varandras kunskaper för att lättare kunna styras!

  Många gånger har jag funderat på hur en läkare känner sig efter att ha skrivit ut statiner – ett piller som verkar vara bland de största skojerierna eller när de ordinerar kontraproduktiva blodtrycksmediciner grundat på en felaktigt utförd blodtrycksundersökning och kriterier satta av industrin.

  Eller ännu värre, skriver ut insulin till en ny diabetiker och därmed dömer dem till ett accelererande naturalförloppet och därmed en alltför tidig död — sover de gott på nätterna eller är de såpass korkade att de verkligen tror på vad de gör – det är ju anmärkningsvärt att vi som rena amatörer besitter betydligt bättre kunskaper än dietister, diabetessköterskor, läkare och professorer – ja, stötande är det,,,,

 37. 37

  Lite funderingar kan nog vara på plats – nuvarande regering har ju varit rätt så flitiga att ge bort skattebetalarnas gemensamma egendom, nu senast bilprovningen,,,,

  Hur ser flödet ut till Socialstyrelse och Livsmedelsverket?

  https://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article17425805.ab

 38. 38

  july Skrev:

  @ 1940 Men bara om det är en hedning eller kristen, för du äter väl inte muslimer?

  Eftersom jag inte är kannibal är svaret nej; slavhandlaren försöker rättfärdiga sin gärning så han är definitivt omoralisk.

 39. 39

  @ tombola:

  ”Många gånger har jag funderat på hur en läkare känner sig efter att ha skrivit ut statiner – ett piller som verkar vara bland de största skojerierna eller när de ordinerar kontraproduktiva blodtrycksmediciner grundat på en felaktigt utförd blodtrycksundersökning och kriterier satta av industrin.

  Eller ännu värre, skriver ut insulin till en ny diabetiker och därmed dömer dem till ett accelererande naturalförloppet och därmed en alltför tidig död — sover de gott på nätterna eller är de såpass korkade att de verkligen tror på vad de gör …”

  De kanske resonerar som slavhandlaren i # 18.

 40. 40

  @ tombola: ”Och ingen läkare får någon utbildning i hälsa och nutrition och de ska oxå hållas okunniga inom detta område – den som läst Forskningsfusket vet varför uppdelningen blev dietister och läkare – de skulle hållas ovetande om varandras kunskaper för att lättare kunna styras!”

  Splittring och osynliggörande är välkända härskartekniker! Tidigare kunskaper om kostråd (LCHF) till diabetiker osynliggörs på ett raffinerat sätt 😉

 41. 41

  1940 Skrev:

  july Skrev:

  @ 1940 Men bara om det är en hedning eller kristen, för du äter väl inte muslimer?

  Eftersom jag inte är kannibal är svaret nej; slavhandlaren försöker rättfärdiga sin gärning så han är definitivt omoralisk.

  Annars kan man ju som kannibal verkligen prata om artegen föda,,,,

 42. 42

  Måste berätta lite som jag finner intressant och knepigt. Jag har ju kämpat mot borrelia i över 8 år även om jag inte förens senaste åren förstått vad det var som gjorde mig svårt sjuk.
  Borreliaklinikerna i Tyskland tog ju många olika tester som visade på Borrelia, bartonella och TWAR. Sen fick jag efter klinisk bedömning diagnos. Behandling inleddes med kombinationer av antibiotika, parasitmedel, och naturmedel men även med strikta kostråd som att utesluta socker osv,,
  Enligt info så ser dom snabbare och mer förbättring hos dom som även följer kostråd. Dom kollar ju immunförvar, immunbrister osv och kosten gör enorm skillnad.
  Varför är Svensk vård så efter i detta?

  Gällande antibiotikabehandling när man är svårt sjuk i borrelia så kritiseras det ju starkt av motståndare, men samtidigt så har dom ingen kritik mot vården som tryckt i mig morfin, lyrika, imigran, osv osv,, i över 8 år utan att bota.

  Nu behöver jag inte en massa mediciner längre och det är inte Svensk sjukvårds förtjänst.

 43. 43

  Men hur kan så många yrkesgrupper inom den sjuka vården vara totalt historielösa när det gäller bl a diabetes, den här informationen har ju i princip funnits lätt tillgänglig för alla under lång tid?

  När jag som tekniker påbörjar ett nytt projekt börjar man ju alltid med nätet, museer, närliggande områden som kan tänkas ha den typen av teknik och i sådana fall där en serietillverkning skall ske – en patent undersökning vilken bäst görs av en specialist – däremot tittar man ju ofta på utgångna patent som konstruktör, inget av detta verkar ske inom sjukvården!

  Och ännu mera besynnerligt blir det då många inom vården upptäckt LCHF men de som borde veta bäst ligger hopplöst efter – ska man skratta eller gråta när man ser sån här smörja?

  https://www.kostdoktorn.se/marlene-olivares-dahlby-mytspridande-dietist

  Jag bara undrar, hur korkad, okunnig och otrevlig får den personal som vi avlönar via skattemedel få vara – en dietist med denna inställning förkortar ju sannolikt livet rejält för många av sina klienter – det är ju ungefär lika vårdslöst som om jag under min tid som lärare i maskintekniska ämnen uppmanat mina studenter att bilens bromsar inte behövde vara så bra – det skulle oxå förkorta livet för många,,,,

 44. 44

  @ tombola:
  För mannen på golvet(allt från läkare, sköterskor osv) är det nog inte så enkelt att vara motvals kärring. Ta ex vaccineringen inför svininfluensan. Inte kan en läkare säga sitt hjärtas mening om vaccinet och gå emot socialstyrelsen och sjukhusledningen. Då är han/hon rökt på stubinen.

  Själv läste jag en sjuksköterskas skepsis till vaccinet på nätet och avstod från vaccinering. Det är jag glad för idag, trots att jag hade ett stort tryck från sjukvården(bl.a en överläkare) då jag har nedsatt immunförsvar. Man ska vara stark för att då gå emot. Har lärt mig att lita på mina egna instinkter alltmer!

  Men hur många människor har en sådan styrka och övertygelse?

 45. 45
  Professor Göran säger

  @ Benny:

  #42

  Grattis till framgångarna!

  Vad som irriterar mig i den här frågan om borrelia är den fullt uttalade arrogans som finns hos etablissemanget och inte minst bland dess mer militanta försvarare som Mats Reimers.

  Det kanske är så att, när man en gång för alla har tagit på sig översteprästens (professorernas) roll som försvarare av existerande dogmer som att borrelia inte kan vara en kronisk sjukdom eller att mättat naturligt fett sänder dig in i döden, så har man också per definition övergivit det jag själv vill kalla vetenskap.

  Den vetenskapliga logiken säger istället att eftersom borreliabakterierna är av samma typ som de som orsakar syfilis och TBC (spiroketer och som inte är att leka med), och därför kan gå in i sk sporstadier, så är det rimligt att de också kräver långvariga antibiotikabehandlingar om de nu bitit sig fast (då och då kryper de sedan ur sina sporstadier och blir aktiva) och blivit kroniska (som i mitt eget fall) vilket dock, på bräcklig grund, hävdas var omöjligt enligt den evidensbaserade medicinen.

  Hur som helst blev jag av med min egen kroniska borrelia (en minst 5-årig historia) efter en långvarig antibiotikakur utskriven av en amerikansk oppositionell grupp läkare.

  Jag vill därför här åter ta tillfället i akt att deklarera att jag inte är emot de mediciner som verkligen angriper själva orsaken till sjukdomarna. De hjärtmediciner min ”berömda” hjärtspecialist skrev ut för ett tag sedan gör inte detta och det är därför jag inte ens tar ut dem från apoteket.

  Däremot innebär en kraftig fysisk aktivitet ett stärkande av hjärtat (jag använder min pulsmätare för att se hur nära jag kan komma upp till min maxpuls, 160 slag/minut) och det är därför jag nu ska ut och starta motorsågen för att bättra på vedförrådet i vår stuga i Lappland. Nu har jag dessutom skaffat mig en rent suverän klyvyxa från Fiskars (750 kr men den är värd varenda krona) som rår på det vresigt vuxna virket här.

 46. 46

  sofia Skrev:

  Splittring och osynliggörande är välkända härskartekniker!

  Jo…

 47. 47

  natan Skrev:

  @ tombola:
  För mannen på golvet(allt från läkare, sköterskor osv) är det nog inte så enkelt att vara motvals kärring. Ta ex vaccineringen inför svininfluensan. Inte kan en läkare säga sitt hjärtas mening om vaccinet och gå emot socialstyrelsen och sjukhusledningen. Då är han/hon rökt på stubinen.

  Själv läste jag en sjuksköterskas skepsis till vaccinet på nätet och avstod från vaccinering. Det är jag glad för idag, trots att jag hade ett stort tryck från sjukvården(bl.a en överläkare) då jag har nedsatt immunförsvar. Man ska vara stark för att då gå emot. Har lärt mig att lita på mina egna instinkter alltmer!

  Men hur många människor har en sådan styrka och övertygelse?

  Jag är inte alltid överens med Annika men det är bara bagateller det handlar om,,,

  Men när hon ansåg att vaccineringen var onödig så var valet enkelt, bl a annat läste jag hennes kommentarer om vad eländet innehöll så det valet var synnerligen lätt – vilken som helst kan ju med minimal kännedom om olika ämnens toxiditet inse att smörjan inte hör hemma i våra kroppar!

  Eftersom jag handlat en del med aktier känner jag till lite om vad som sker bakom kulliserna, det har varit skojare i farten förr när det gäller vaccin och så var det i detta fall oxå.

  De som låg bakom vaccineringen visade sig ju i flera fall vara jäviga – enligt min åsikt borde flera ansvariga interneras under lång tid framöver men de här skojarna sitter kvar och historien kommer att upprepas om ett tag – sånt har skett förr och kommer att hända igen!!

 48. 48

  Tombola Skrev:

  Men när hon ansåg att vaccineringen var onödig så var valet enkelt, bl a annat läste jag hennes kommentarer om vad eländet innehöll så det valet var synnerligen lätt – vilken som helst kan ju med minimal kännedom om olika ämnens toxiditet inse att smörjan inte hör hemma i våra kroppar!

  Väl talat.

 49. 49

  @ Tombola:
  Min mor vaccinerade sig och hon blev jättedålig. Så folk borde verkligen anamma mer av skepsis till läkarvetenskapen och läkemedelsbolagen.

 50. 50

  natan Skrev:

  @ Tombola:
  Min mor vaccinerade sig och hon blev jättedålig. Så folk borde verkligen anamma mer av skepsis till läkarvetenskapen och läkemedelsbolagen.

  Min bekanting – en fd östysk som numera jobbar som läkare i Sverige påstår att endast en bråkdel av allt som skolmedicinen står för har en vetenskaplig förankring – tror han nämde siffran 30%.

  Var det inte t o m kvicksilver i vaccinet – de tokiga bönderna spred ju i alla fall förr detta på åkrarna och det var allvarligt men att spruta in det i kroppen är ju ännu värre,,,

  Fluor i tandkräm – likaså, typiskt att bara titta på en liten avskild bit i taget, bättre är kokosfett & LCHF, behovet att överhuvudtaget borsta tänderna är i princip borta – att stoppa in en borste fullproppad med slipmedel och kemikalier i munnen är ju inte direkt något naturligt om man tänker efter!

  Listan kan göras hur lång som helst – bara vi börjar tänka efter lite,,,

  Själv litar jag på en handfull läkare – de jag eventuellt tvingas att konfronteras med på en vårdcentral duger väl ofta till att skriva ut recept i det fall som detta behövs men jag äter inget utan att först ha kollat på nätet – hittils har det mestadels slutat med alternativa lösningar – LCHF så klart och träning är långt mera effektivt för blodtrycket än något piller och man slipper bli yr och impotent.

  Dessutom gäller det att se till att slippa psykopatiska chefer och hysteriska kvinnor – den omgivande miljön har nog större inverkan än vad vi själva inser,,,,

  Kul att botanisera lite – min sambo köpte helt fel sorts schampo till mig, det slutade med att jag numera använder diskmedel vilket är helt överlägset alla typer av schampo jag någonsin provat – till en bråkdel av priset så klart, pH – värdet är detsamma,,,,

 51. 51

  @ Tombola:
  ”Slippa psykopatiska chefer och hysteriska fruntimmer! Verkar som en interiör tagen från den ”ofantliga sektorn” 🙂 Dagis, skolor, äldrevården osv ?

 52. 52

  @ 46

  Jo——visst är det så Josef, undrar hur många som känner till härskarteknikerna. Tror inte gemene man är införstådd med detta.

 53. 53

  natan Skrev:

  @ Tombola:
  ”Slippa psykopatiska chefer och hysteriska fruntimmer! Verkar som en interiör tagen från den ”ofantliga sektorn” Dagis, skolor, äldrevården osv ?

  Finns lite varstans, även hemma hos en del i en och samma person,,,,,

  Ofantlig sektor är lite speciell men det är även ett stort företag som ibland är värre när högmodet är på topp och cheferna tillsätts efter vältalighet och färg på slipsen, om de kan något om sitt jobb verkar sakna betydelse,,,,

  Vi kommer att få se många korthus trilla ihop de närmaste åren, vinsterna från ww2 har definitivt tagit slut och den utbildning som krävs för att försvara välfärden finns inte hos oss,,,

  Många företagsledningar och dess strategiska personal är rena amatörer och agerar ofta som om de nyss gått ur gymnasiet – det vände redan 1970 – sedan dess har de varit en reell utförs resa,,,

 54. 54

  @ tombola #41: ”Annars kan man ju som kannibal verkligen prata om artegen föda,,,,”

  Där fick du till det 🙂

 55. 55

  @ 1940:
  influenser kommer från Josef Boberg i detta fall,,,,

 56. 56

  1940 skrev
  @ tombola #41: ”Annars kan man ju som kannibal verkligen prata om artegen föda,,,,”

  Där fick du till det 🙂 Betyder det att han fick mat?

 57. 57

  @ Tombola:

  Tack för länkarna!

 58. 58
 59. 59
  Professor Göran säger

  Tack för intressanta länkar – den fråga som du tar upp är ständigt lika aktuell och den har definitivt med moral att göra!

  Svärmor dog t.ex.för att hon placerades i samma rum som en annan patient med mycoplasma och som är en sällsynt smittsam infektion. Som 90+ hade hon antagligen ”nollats” i alla kategorier så man ”brydde” sig antagligen inte speciellt mycket. Att sedan min hustru, min svägerska och jag själv också drabbades allvarligt av denna luftvägsinfektion blev förstås en ”oförutsedd” följdverkan av detta ”sjukhusslarv”.

  Frågan om var moralen kommer in och var systemfelet ligger är också ständigt lika aktuell. Om vi har ett övergripande system som gynnar ”slarv” eller kanske med ett annat ord uppmanar till ”dålig moral” hos de som i slutändan verkligen vårdar patienterna, dvs. sjukvårdsbiträden, undersköterskor och i viss mån även sjuksköterskorna så är det lättaste att ”hänga” just dessa utövare istället för att ställa dem som utan personligt ansvar satt det korrupta systemet på plats – intressant diskussion som jaktpiloten/kirurgen hade i din andra länk.

  När det gäller det övergripande systemfelet så är det i mina ögon läkemedelsbolagens totala dominans över dagens medicin, och i slutändan omoraliska strävan efter maximala vinster, som likt ett förgiftat regn infiltrerar inte bara alla delar av forskningen utan framför allt den slutliga sjukvården där läkare fungerar som läkemedelsbolagen förlängda arm. ”Jag följer bara ’guide-lines till punkt och pricka!” som min berömda (beryktade?) kardiolog uttryckte det i sitt famösa uttalande.

  Städpersonalen och sjukvårdsbiträdena är de som sedan får ”skulden” när man konstaterar att det är den bristande städningen och spritningen som göra att sjukhusbakterierna sprider sig.

 60. 60

  Det handlar om basala hygienkrav och att sprita sig innan patientkontakt – inte mycket verkar ha hänt inom sjuka vården sedan Ignaz Semmelweis tid,,,,

  Vilken tur att t ex de flesta av våra busschaufförer kommer ihåg var broms, ratt o s v sitter i bussen – hur skulle det gå om en sjuk sköterska skulle börja köra buss?

  Utdrag ur den första artikeln:

  ”Patienten är den enda som har fullt fokus på sin egen situation medan sköterskan har fullt upp med många patienter samtidigt och det är tyvärr lätt att göra missar.”

  Hur många diabetiker som vården tar livet av i förtid genom att proppa dem fulla med piller & insulin istället för att rekommendera LCHF kan man bara spekulera i men det är sannolikt många fler än vad som avlider i komplikationer efter kirurgi – men de dör ju inte omedelbart och märks inte på samma sätt,,,,

  Moral eller inte – hur vore det om vården började uppträda lite mera professionellt istället för arr tro att de är guds sändebud som står över allt? Idag klarar en ordinär vårdcentral inte ens att ta ett korrekt blodtryck utan börjar en ofta livslång medicinering på helt felaktig grund – de följer nämligen inte de anvisningar som finns!

 61. 61
  Professor Göran säger

  Ytterligare en fundering dök upp!

  Hur stor är den del som städningen utgör av den totala sjukhusbudgeten?

  Det är oftast sådana delar av budgeten som det är lättast att spara in på eftersom resultatet inte omedelbart visar sig.

 62. 62

  @ Professor Göran:
  Ingen aning men det är intressant att se hur lätt det är att identifiera olika yrkesgrupper på ett sjukhus.

  – läkarna går raskt eller halvjoggar

  – skjuksyrrorna har en normal gångtakt

  – städpersonalen drar fram i krypfart, ofta i klungor,,,,

  Det inses lätt för oss som är vana vid industriell produktion att städnotan lätt skulle kunna halveras alternativt 100% mera städning för samma kostnad,,,

 63. 63

  Professor Göran Skrev:

  ”oförutsedd” följdverkan

  Jaha, får jag fråga, om en patient har hålllit sig vid liv i lång tid med albumininfusion minst två gånger i veckan, är det rimligt att medvetet avbryta dessa infusioner utan att rådgöra med anhöriga?

  Det var så min kompanjon Ursula Morin dog inom ett par dygn efter sådant avbrott. Jag har inte kunnat komma ifrån tanken att denna ”följdverkan” var förutsedd. Själv förutsåg jag den så snart jag fick veta vad som hänt. Inte vårdpersonalen? Jag var närvarande i rummet och trodde man kommit för att ge infusion, men det hade man inte. Man hade kommit för att avlägsna den ingång som använts för infusionerna.

  Tilll historien hör kanske att infusionerna hade varit Morins egen ordination flera månader tidigare, eftersom ingen läkare hade kommit på idén.

 64. 64

  @ Piltson:
  Jag har en känsla av att sådana här ”avbrott” av livsuppehållande insatser oftast görs i samråd med de närmaste anhöriga – det ligger ju i sakens natur att det är bättre att ta en diskussion före än efter av avbrytandet av livsuppehållande insatser,,,

  Det var enklare förr i tiden när all teknik inte fanns – till vilket pris ska man rädda någon som kommer att bli en grönsak, vilket lidande blir resultatet av att till varje pris rädda livet på en alldeles för tidigt född där man ofta kan förespå ett kommande multihandikapp?

  Och hur etiskt riktigt är det att operera en gammal döende människa enbart som praktik för en nybliven kirurg – det blir snabbt svåra frågor att hantera,,,,,,

  Och det gäller ju inte att bara bli så gammal som möjligt utan det ska ju vara ett liv som är meningsfullt?

 65. 65

  tombola Skrev:

  någon som kommer att bli en grönsak

  Någon antydan i denna riktning fanns inte. Patienten hade just fyllt 60 och arbetade varje dag hon ej var på sjukhuset.

 66. 66
  Professor Göran säger

  @ Piltson:

  Ursäkta mig min nyfikenhet men jag kan inte låta bli att fundera lite kring detta.

  Jag håller just på att skaffa mig lite mer grundläggande förståelse för hur vår fysiologi fungerar – ett långsiktigt projekt. Ett ganska omfattande avsnitt i det standardverk för läkarstuderande (Guyton and Hill: Textbook of Medical Physiology) och som jag just kommit in i handlar om njurarnas funktion och det är dessa organ som på ett otroligt sinnrikt sätt reglerar bland annat homeostasen kring vätskebalansen i kroppen. En viktig del i denna balans är just den mängd protein som finns i blodet och som förutom mängden av natrium- och kloridjoner bestämmer det så kallade osmotiska trycket, och det är här, om jag nu förstått det hela rätt, som dessa albumininfusioner kommer in.

  Rimligtvis måste din kompanjon haft någon allvarlig sjukdom som rimligtvis också måste ha varit diagnosticerad – det kan tydligen bli många fel på njurarna – men på din beskrivning verkar det som om någon sådan sjukdom inte fanns eller har jag missuppfattat detta?

 67. 67

  @ Professor Göran:
  verkar som om professorn håller på att läsa in läkarkompetensen i smyg 🙂

  jag har funderat på samma sak fast enbart området som behandlar det metabola syndromet, benbrott och influensor intressera mig inte alls,,,,,

  några tips om var man ska börja – mitt mål är att förstå kostens väg genom kroppen och därmed kunna ta del av de forskningsrapporter som handlar om motionens och LCHF-betydelse,,,,

 68. 68

  @ Professor Göran:
  Nej då, det var levercarcinom, men hon hade en ny medicin som sades hålla det under kontroll. Anledningen till att hon kom till sjukhuset var bara att byta ingång från den lite sönderstuckna handleden till halsådern. Där satte dom in en ny ”port”, men innan hon sändes hem så tog dom bort den igen! Så sändes hon till en hospits, där hon dog ett dygn senare. Hospits avslöjade sedan att hon plötsligt landat där utan någon som helst dokumentation. Så dödsorsaken var proteinbrist, inte carcinom.

 69. 69

  När man får infusion i handleden måste man sticka varje gång. Men vid halsådern kan man ha en permanent ”port”. Senare sade någon att man inte fick sända hem folk med en sådan port sittande där, lite lustigt när hon sänts enbart för att få en inmonterad!

 70. 70

  Piltson Skrev:

  sändes hem

  Jag ser att jag formulerat mig vilseledande. Hon sändes inte ”hem” hon sändes direkt till hospice. Vår misstanke var att de sände dit henne för att de visste att hon skulle dö utan dessa infusioner och ville inte försämra sin dödsstatistik; hon borde dö utanför sjukhuset.

  Varit bättre om vi stannat hemma och fortsatt med infusionerna, vi hade en hel låda på lager.
  Denna erfarenhet kanske kan förklara min skepsis gentemot alla moderna läkare och min skräck för att hamna på sjukhus.

 71. 71

  Professor Yngve Gustafson har en del att säga om äldrevården,,,

  Finns flera videor med honom om jag inte minns fel!

  Påståss ha sagt att den farligaste som en äldre person kan företa sig är att träffa en läkare – verkar inte helt fel?

  https://vimeo.com/31199523

 72. 72

  @ Professor Göran: @ Professor Göran #59:

  När det gäller det övergripande systemfelet så är det i mina ögon läkemedelsbolagens totala dominans över dagens medicin, och i slutändan omoraliska strävan efter maximala vinster, som likt ett förgiftat regn infiltrerar inte bara alla delar av forskningen utan framför allt den slutliga sjukvården där läkare fungerar som läkemedelsbolagen förlängda arm. ”Jag följer bara ‘guide-lines´ till punkt och pricka!” som min berömda (beryktade?) kardiolog uttryckte det i sitt famösa uttalande.

  Girighetens gift tycks bedöva samvetet … Förr var girighet efter pengar som för med sig ett intresse/behov att lura andra en kardinalsynd, numera rätt okej. Fallskärmar och bonusprogram är exempel på att det inte är fel att berika sig, det tvärtom hyllas och uppmuntras.

 73. 73

  @ sofia:
  Det är väl en sak om pillerindustrin vill tjäna pengar på sin verksamhet men varför skall vi i offentlig verksamhet ha läkare som mer eller mindre enbart fungerar som försäljare av piller som trycker ned symptom men sällan botar själva ”sjukdomen” i den mån som det överhuvtaget är en sjukdom och inte bara en matförgiftning?

 74. 74

  @ Tombola:
  Att tjäna pengar är en sak, att pyssla med vilseledande information /undanhålla viktig information en annan … i övrigt är det bedrövligt hur t.ex. äldre människor drogas ner på äldreboenden; om jag har fattat saken rätt råder det stor okunnighet bland förskrivande läkare om hur olika samverkar!

 75. 75

  @ Tombola:

  Fallet Gulli är toppen av ett isberg i svensk sjukvård 😉

  https://www.aftonbladet.se/halsa/article11520220.ab

 76. 76

  Det är väl så att det inte har så stor status hos läkarna att arbeta med de äldre?

  Läkare kommer och går och medicinlistan blir allt längre för varje år – det är ett grundläggande fel inom all skolmedicin att man nästan enbart ägnar sig åt att dämpa/dölja symptomen,,,

  Men en hel del får oxå skyllas på de äldre själva ibland och även på deras anhöriga som många gånger har bytt ut religionen mot en övertro på piller,,,

  Och när väl pillercirkusen kommer igång på allvar så börjas det medicinera mot biverkningarna i all oändlighet – det har ju hänt att en del haft över 30 mediciner,,,

 77. 77

  @ Tombola:

  Jag vill minnas att en läkare ”inte får ta bort en medicin som en annan läkare har ordinerat” endast lägga till … i så fall är det ju in te underligt att det blir som det blir 😉

  Själv har jag en bekant 70+ som tar ett tiotal mediciner och många fler tabletter … enär hen har parkinson händer det att hen tappar doseringsasken med 21 fack på golvet …

 78. 78

  @ sofia:
  Jag tycker man bör börja med att servera de äldre riktig mat istället för den smörja som de får idag – vem som helst skulle bli sjuk på det de äter och många äldre sitter ensamma hemma och har tappat både mat- och livsglädje,,,

  Vi behöver ha ett annat samhälle – å andra sidan har de som nu är äldre haft hela livet på sig att påverka detta men prioriterat annat,,,

  Många äldre har ju jätteproblem med sina piller – oftast byts de ju mot de som för tillfället är billigast vilket gör att många stoppar i sig ”dubbelt”,,,

  Skall man leva så länge som möjligt oavsett hur man mår – jag är nog lite emot all livsuppehållande teknik då den ger ett liv utan innehåll för många – men det är inga lätta frågor,,,,

  Brukar ofta fundera på Vilhem Moberg sista rader som var till hans hustru – han kunde ju inte skriva på äldre dagar;

  ”Klockan är tjugo över sju. Jag går att söka i sjön, sömnen utan slut. Förlåt mig, jag orkade inte uthärda.”

 79. 79

  @ Tombola:
  ” … å andra sidan har de som nu är äldre haft hela livet på sig att påverka detta men prioriterat annat,,,”

  Om det skall finnas förutsättningar att välja/prioritera fordras det att man skall se att det finns andra möjligheter/andra vägar att gå; det är nog inte så enkelt så att Alla ser att det finns andra möjligheter, förstår att ”prioritera annat” – många hamnar i tunnelseende … jag tror inte att det alltid är självvalt, dock är det avgörande: Den ”starke” klarar resan in i framtiden bättre än den svage 😉

 80. 80
  Professor Göran säger

  @ Tombola:

  Ibland förstår man!

  Jag funderar över den verkliga kostnaden för alla dessa mer eller mindre meningslösa piller som skrivs ut till alla (?) äldre som befinner sig inom åldringsvården. Eftersom det är högkostnadsskyddet som slår till ganska direkt så hamnar den verkliga notan hos skattebetalarna.

  Om man jämför kostnaden för maten som serveras och kostnaden för medicinen så undrar jag var vi hamnar. Det borde finnas statistik inom landstingen. Någon som har en idé?

 81. 81
  Bo Blomberg säger

  Intressant diskussion. Och beklämmande. Visst har dom (vi) som är äldre idag ett ansvar för hur det ser ut i samhället, det är ju våra val som styrt fram till nu. Samtidigt så är det ju som ”Sofia” säger att man/vi kanske inte sett och förstått vad som pågår.

  Vi har litat på ”överheten”, (det har vi gjort i det här landet sen Gustav Vasas tid, erinrar mig en rad i ett ”brev” till jämtarna nån gång på 1500-talet: ”packen och rätten eder, annars skola huvuden rulla”). Det är väl först på senare tid som vi insett att det inte går – Vilhelm Moberg är tyvärr bortglömd Tombola! Åtminstone hans samhällskritiska blick, romanerna läser vi fortfarande men hans korståg mot ”rättsrötan” minns inte många idag!

  Man tar sig för pannan när man har fått lite insikt på gamla dar om kostens betydelse, men när jag försöker påverka min närmaste omgivning så möts jag inte direkt av nåt ”halleluja” – tvärtom.

  När jag för nåt år sen för mina pokerpolare försökte beskriva ”sockrets” negativa inverkan och fördelen med att slopa det och dom ”snabba” kolhydraterna och i stället satsa mer på fett, så vad hände? Jag hade väntat mig (det är ju ändå polare som jag känner och umgåtts med i 50 år och mer) att dom skulle säga nåt i stil med: ”vad intressant, berätta mer”.
  Jo, kyss Karlsson, en kompakt mur av misstro och (måste jag nog säga) illvilja mötte mig.

  Det är tufft! Men som nån kanadensisk hockeygubbe sa en gång: ”When the going gets rough, the rough gets going!” så visst håller jag med dig Tombola: ”På dom bara!”

 82. 82

  Professor Göran Skrev:
  Jag funderar över den verkliga kostnaden för alla dessa mer eller mindre meningslösa piller som skrivs ut till alla (?) äldre som befinner sig inom åldringsvården. Eftersom det är högkostnadsskyddet som slår till ganska direkt så hamnar den verkliga notan hos skattebetalarna.
  Om man jämför kostnaden för maten som serveras och kostnaden för medicinen så undrar jag var vi hamnar. Det borde finnas statistik inom landstingen. Någon som har en idé?

  Det finns ju läromästare i paret Lasker, vars affärsidé var att låta USA:s skattebetalare stå för forsknngsnotan för att utveckla produkter som kunde bli varumärken och storsäljare på läkemedelsområdet (Forskningsfusket).

  Ibland undrar man om inte den omfattande medicineringen bl.a. av våra äldre är ren och skär ”försöksverksamhet”?
  Det kanske t.o.m. finns svenska motsvarigheter till den omvittnat charmerande Mary Lasker?
  Varför är man så ointresserad av de resultat som diabetiker gör efter kostomläggning till LCHF?

 83. 83
  Lennart N. säger

  @ Bo Blomberg:

  Jo, kyss Karlsson, en kompakt mur av misstro och (måste jag nog säga) illvilja mötte mig.

  Det var helt enkelt så att dina pokerpolare inte kände igen dig. Det här fenomenet gör att det är så oerhört svårt att övertyga sina närmaste om sina nya insikter. Det handlar enbart om deras trygghet och så fort dina polare märker att du börjar sticka ut så blir den omedelbara reaktionen att försöka få dig tillbaks till din plats! Först då kan man återfå sin egen trygghet. ”Man blir inte profet i sitt eget hus” finns det väl ett ordspråk som säger?

 84. 84

  82 @ anhörig:

  ”Ibland undrar man om inte den omfattande medicineringen bl.a. av våra äldre är ren och skär ”försöksverksamhet”?”

  Det tror jag knappast då ingen uppföljning sker!

  Däremot finns ju misstankar ibland om att det förekommer lite experiment med flerhandikappade yngre personer – rätt eller fel?

 85. 85

  80 @ Professor Göran:

  I praktiken fungerar det ju så för alla som medicinerar hårt – notan skickas ”osynligt” till skattebetalarna och vinsterna till läkemedelsbolagen som i sin tur har lite konferenser med allehanda ”smörjmedel” för att mjuka upp sina ”försäljare” – i detta fall läkarna som dresserats i skolmedicinen,,,

  Fast jag tror det börjar ändra sig – de som är lite yngre idag har inte samma tro på vitrockarna idag som förr – finns en bok om detta – https://www.amazon.com/Rise-Fall-Modern-Medicine-James/dp/0349123756

  Och det går lysande för många alternativare – däribland en del rena skojare men de är ju rätt harmlösa då de ju inte har någon förskrivningsrätt,,,

 86. 86
  Professor Göran säger

  @ Tombola:

  Tack för boktips – den verkar vara intressant!

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa