När är LCHF bevisat?

Krönika av professor Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg
När är LCHF bevisat?

Som vanligt triggas mina krönikor ofta av något aktuellt ämne och för denna krönika är det den debatt som nu tagit fart på kommentarstråden kring den för ovanlighetens skull, för media, anständiga artikeln i Västerbotten-Kuriren om Annika Dahlqvist. Då dyker en anonym DR upp med en omisskännlig VOF-profil och som utger sig för att tala i vetenskapens namn och påstår att LCHF måste betraktas som humbug till motsatsen har ”bevisats”.

Faktum är, och nu talar vi om djup vetenskapsteori, att ingenting någonsin kan BEVISAS om vår verkliga verklighet. Alla påståenden om att något förhåller sig på ett visst sätt är i grund och botten bara hypoteser hur troliga de än kan tyckas vara. Jag kan t.ex. aldrig ”bevisa” att gravitationskraften verkligen existerar. Newton ansåg t.ex. att det var nonsens att en sådan gravitationskraft existerade så om jag skulle få för mig att hävda detta så jag vore utan tvekan i gott sällskap. Om man håller en sten i handen ovanför en av sina fötter så kan man därför vetenskapsteoretiskt sett inte bevisa att den kommer att falla och skada foten om man släpper den. Problemet med denna VOF-attityd är att detta krav på BEVIS är löjlig i praktiken på samma sätt som all filosofi som är skild från vår verkliga verklighet är det. Det hela påminner om filosofilektionerna på gymnasiet där läraren ställde frågan om vi studenter verkligen kunde vara säkra på att han verkligen satt bakom sin kateder.

Läs mer

Denna inställning är vad som karaktäriserar den filosofiska rörelse som går under namnet skeptiker. Det intressanta med en skeptiker är att en sådan aldrig kan ha fel. På samma sätt som ett frågvist barn finns det aldrig något slut på ifrågasättandet. Ett annat namn på denna skeptiska rörelse är den filosofiska rörelse som går under namnet positivism och som hade sin storhetstid i slutet av 1800-talet men som egentligen dog ut i början av 1900-talet. Ett typexempel på denna skeptiska/positivistiska inställning var den som fysikern Ernst Mach hade. Han var en fysiker som in absurdum förnekade atomernas existens trots att hela det logiska mönstret, tillsammans med experimentella fakta, pekade på deras existens, och ett mönster som hade växt sig allt starkare under 1800-talet, inte minst genom Maxwell/Boltzmans statistiska termodynamik, men till slut var även Mach tvungen att kasta in handduken när de experimentella fakta blev rent överväldigande i början av 1900-talet. Inom den rena filosofin gjorde Wittgenstein vid samma tid samma sak. Idag är VOF en kvarleva av denna positivistiska filosofi men den högfärd som döljer sig bakom en förment ödmjukhet är inte att ta miste på. Det är på samma sätt som på vissa arbetsplatser där man hävdar att ”På vår arbetsplats har vi högt till tak!”. Då bör man snarast försöka hitta en ny arbetsgivare.

Och då kommer vi till själva krönikefrågan. När har vi BEVISAT att LCHF är en vetenskap när det gäller att kurera det metabola syndromet? Svaret är tyvärr aldrig. För en VOFfare och det medicinska etablissemanget spelar det heller ingen som helst roll att all klinisk verksamhet kring LCHF genom århundradena ger ett vetenskapligt helhetsmönster som idag, på samma sätt som när teorierna kring atomens existens utvecklades under 1800-talet, blir alltmer övertygande och detta också tillsammans med de överväldigande molekylärbiologiska fakta kring kroppens hormonella system som inte minst kommit fram under de senaste femtio åren.  Man kräver bevis samtidigt som man är helt ointresserad av att finansiera storskalig fysiologisk forskning eftersom man genom en sådan forskning de facto kommer att ifrågasätta den grund – fett och kolesterol är farligt – på vilken hela den officiella byggnaden idag vilar.

Min uppfattning är att det bara är det folkliga löjet, dvs. när folk öppet börjar skratta åt representanterna för det medicinska etablissemanget, som någon förändring kommer ske i grunden. Ledare försvinner när de blir utskrattade.  Detta löje uppstår när den verkliga verklighet som alla vi hundratusentals ”LCHF-anekdoter” utgör ställs mot den religiösa dogmatik som idag genomsyrar detta etablissemang.

 

Comments

 1. 1

  Nu är jag inte så skolad att jag har en gymnasieexamen ,men jag tycker alltid att det är intressant att få ta del av vad du skriver.
  ———– Det hela påminner om filosofilektionerna på gymnasiet där läraren ställde frågan om vi studenter verkligen kunde vara säkra på att han verkligen satt bakom sin kateder——— Det där påminner om KBT.

 2. 2

  Va trött man blir på allt skitsnack om LCHF. Jag äter så och mår braaaaaaaaaaaa! <3

 3. 3

  ”Detta löje uppstår när den verkliga verklighet som alla vi hundratusentals ”LCHF-anekdoter” utgör ställs mot den religiösa dogmatik som idag genomsyrar detta etablissemang.”

  Jo… – Göran – men det tar sin tid – för deras tunnelseende basuneras ju ut via deras massmedia varenda dag – om och om igen.

  En mycket väl illustrerande video på 2,5 minuter – om hur etablissemangets massmedia manipulerar oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – finns här. Den är gjord av professor Hans Rosling på Karolinska Institutet.

  Vad gör Wi av vanligt LCHF-folk åt detta ?

  Tja… – jag kan ej se någon annan väg än att på nätet – om och om igen torgföra det artegna LCHF-budskapet + att själv leva så = se ut som hälsan själv.

  Att hoppas på att etablissemangets massmedia skall hjälpa till – i en omfattning som får genomslag – tror jag är att förlita sig på en dröm som ej kommer att slå in.

  Men i o f s – drömmar kan slå in = Allt Är Möjligt ! – så osvuret är ju bäst.

 4. 4

  Klokt tycker jag också. Tänker på studien som visar att stroke och hjärtsjukdomar gått ned senaste åren. Vad pekar våra ”kära hälsoförvaltare” på då? Jo, att vi börjat äta mer mättat fett och en liten grupp som kan räknas i några personer i studien har drabbats mer. Förmodligen har den lilla gruppen inte anammat just mättat fett och dragit ned på kolhydrater, men man bryr sig inte om ta reda på den ”detaljen”. Jag håller med artikeln och tycker det var kul jämförelse att det inte finns någon grundförklaring på gravitationen heller, men det har ”vetenskapen” accepterat och vet att de inte vet 🙂

 5. 5
  Karl E. Arfors säger

  Tack Josef Broberg – det var intressant och som Ann Fernholm säjer i Journalisten.se
  journalisterna kan inte hålla i sär detta. Bättre utbildning behövs och krav på journalisterna
  tycker karl

 6. 6

  Ang. signaturen DR så tycker jag mig känna igen stilen. Förmodligen en man, ca 26 år, som nyss kravlat sig igenom läkarutbildningen. Han anser att han kan allt, och framför allt definitivt mycket mer än alla icke-läkare (den mindre intelligenta och lite lägre stående allmänheten). Något han dock inte lärde sig under utbildningen var att tänka självständigt. Forskarutbildning saknas antagligen, för annars skulle han inte vara lika tvärsäker, och uppenbarligen saknas koll på relevanta studier. Vilket tydligen inte utgjorde något hinder för att självsäkert ge sig in i diskussionen.

  Om jag var Annika skulle jag inte ta kritiken så hårt.

 7. 7
  Anders S säger

  Olika varianter av LCHF används faktiskt inom vården. Kunskap och lång erfarenhet finns men det är uppenbarligen vattentäta skott mellan disciplinerna och massivt ointresse.

  Maria Dahlin på KI/Astrid Lindgrens Barnsjukhus har skrivit en utmärkt sammanställning om ketogen kost, publicerad i Neurologi i Sverige nr 3 – 2011.

  10.000 barn drabbas varje år av epilepsi. Hos 20–30 procent av barnen uppnås inte anfallskontroll efter att ha prövat 2–3 epilepsiläkemedel och då övervägs behandling med ketogen diet. I Sverige ges behandling med ketogen diet för barn i Göteborg, Lund, Umeå och Stockholm.

  Det är noterbart att det inte är höga blodfetter vilket tas upp i vulgärdebatten som i första hand ses som problematiskt utan andra aspekter vilket framgår i nedan citat från artikeln:

  https://www.neurologiisverige.se/virtupload/neurologi/content/42/Ketogen.pdf

  ”Vid behandlingsstart ses vanligen en mild metabol acidos med diskreta övergående symtom. Ibland ses en kraftig metabol acidos med illamående, kräkningar och påtaglig trötthet som klingar av på några dygn. Ringeracetatinfusion kan behövas.

  På sikt är den vanligaste biverkan förstoppning. Minskad volym och minskad mängd fibrer i maten kan bidra. Barnen kan behöva laxantia.

  Njursten har rapporterats hos 5–8 procent. I vår kohort har vi inte sett några fall med njursten, sannolikt beroende på att citrat, som i studier visat sig reducera njurstensfrekvensen, ingår i vår mineralsubstitution (kaliumcitrat).

  Tillväxthämning är vanligt, med en minskad längdtillväxthastighet under behandlingens gång. Ofta ses en återhämtning efter avslutad behandling men det finns inga långtidsstudier avseende slutlängd.

  Blodfetter strax under övre referensnivån är vanligt medan rejält förhöjda blodfetter ses hos en mindre andel. Detta kan oftast normaliseras med sänkt andel fett (sänkt ratio) och förändrad fettkomposition med utbyte av animaliskt fett till vegetabiliska fleromättade fettsyror.

  Vitamin och mineraltillskott är viktigt för att undvika bristtillstånd. Långtidseffekter på hjärtkärlsystemet är inte systematiskt undersökta.

  Långtidskomplikationer om man behandlas med ketogen diet under mer än två års tid har inte systematiskt undersökts. Rapporter finns om ökad risk för frakturer, njursten och sämre längdtillväxt men inte dyslipidemi.

  Vi ger alltid tillägg av fiskolja (omega 3-fettsyror).

  Supplementering sker med vitaminer, mineraler, selen och karnitin.”

  Flera av referenserna i Maria Dahlins artikel går att hitta i fulltext på nätet, t.ex. denna:

  ”Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet: Recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group”

  https://www.ketocal.de/img/de_s103/file_5_/Leitlinie_englisch.pdf

 8. 8

  Broberg, intressant klipp av Rosling. En förklaring till mediahypen kring svininfluensan, dock, var nog rädslorna för att den skulle utvecklas till en ny spanska sjukan. Fö verkar vi ha en ny fågelinfluensa på gång som kan överföras mellan människor just nu

 9. 9

  Rutger Skrev:

  Ang. signaturen DR så tycker jag mig känna igen stilen. Förmodligen en man, ca 26 år, som nyss kravlat sig igenom läkarutbildningen. Han anser att han kan allt, och framför allt definitivt mycket mer än alla icke-läkare (den mindre intelligenta och lite lägre stående allmänheten). Något han dock inte lärde sig under utbildningen var att tänka självständigt. Forskarutbildning saknas antagligen, för annars skulle han inte vara lika tvärsäker, och uppenbarligen saknas koll på relevanta studier. Vilket tydligen inte utgjorde något hinder för att självsäkert ge sig in i diskussionen.

  Om jag var Annika skulle jag inte ta kritiken så hårt.

  Tycker det verkar vara ett bra och insiktsfullt recept!
  Alla personer som påverkats av sina skolors och universitets auktoriteter, är sällan fria och kan sällan tänka självständigt. Det blir aldrig tränade i det.

 10. 10

  ”När har vi BEVISAT att LCHF är en vetenskap när det gäller att kurera det metabola syndromet? Svaret är tyvärr aldrig.”

  Nej, men kunskap går trots allt framåt. Nicolai Wurm, tysk nutritionist, kallar det ”villfarelsens senaste ståndpunkt”. Den ändras från dag till dag..

  I övrigt är värt att märka att skepticisternas galjonsfigur James Randi till professionen är trollkonstnär.

 11. 11
  Professor Göran säger

  @ Anders S:

  Tack för alldeles utmärkt information om den kliniska praktiken med ketogen kost kring epilepsi i Sverige. Detta var helt nytt för mig.

  Allt jag läser i din kommentar (jag har inte gått igenom länkarna ännu) passar väldigt bra in i den ”LCHF-världsbild” jag under de senaste fyra åren byggt upp, genom mina ”nyfikna” (både djupa och breda) studier av den medicinska ”vetenskapen”. Drivkraften bakom dessa nyfikna studier har framför allt varit min hustrus och mina egna hälsomässiga framgångar med en strikt ketogen LCHF-kost.

  I mina ögon finns här en vetenskaplig logik. Kolhydrater drar igång insulinet som på olika sätt gynnar tillväxt (IGFs – Insulin Growth Factors – av olika slag) och dessa gynnar också tillväxten av cancer. Höga blodsockerhalter förstör inte bara våra röda blodkroppar genom att ”karamellisera” dessa utan får också alla våra proteiner i blodomloppet att klibba ihop i allt högre grad och bilda s.k. AGE (Advanced Glycemic End-products) och som kan associeras till mentala störningar som demens eller plackbilning som just är hopklibbade proteiner. För mig finns igen en metabol logik eftersom höga insulinnivåer (insulinresistens) gör att det enzym som bryter ned insulinet (IDE – Insulin Degrading Enzyme) också har till uppgift att separera hopklibbade proteinerna men där enzymet är med en hög andel av kolhydrater i kosten är helt upptaget med att ta hand om de stora mängderna av insulin som kolhydraterna och det metabola syndromet ger upphov till. Rent socker, läskedrycker och vitt mjöl ger speciellt höga socker och insulintoppar. Återigen vetenskaplig logik!

  Nu har förstås storvuxenheten hos olika folkslag genetiska förtecken. Att skillnaden i kroppsstorlek mellan pygméer och massajer beror på genetiska skillnader torde vara svårt att bortse ifrån. Däremot kan man undra om de stora mängderna mjölk hos massajerna bidrog till deras högvuxenhet. Själv är jag relativ lång (185 cm) och klart längre än båda mina föräldrar och undrar förstås om detta kan bero på min uppväxt med de stora mängderna sockrade frukostflingor (som knappast ingick i mina föräldrars uppväxter) eller den stora mängden mjölk (fullfet – något annat fanns inte då) som vi startade dagen med.

 12. 12
  Kattmoster säger

  Du har så rätt, Professor Göran. Paradigmskiftet måste komma från vanligt folk. Det kommer aldrig att komma från ”etablissemanget”.

 13. 13

  Professor Göran Skrev:

  om de stora mängderna mjölk hos massajerna bidrog till deras högvuxenhet.

  De jägarfolk som bodde i Europa hade inte mjölk, vilket förutsätter skötsel av tamboskap. Men de var genomsnittligt sex tum längre än de jordbrukare som efterträdde dem i samma trakter, skrev Ron Schmid. Oklart var han hämtat detta, men i alla världsdelar har man funnit ett bofasthet, jordbruk och boskapsskötsel medförde en försämring i växt och hälsotillstånd jämfört med tidigare jägare-samlare i samma trakter.

 14. 14
  ADHD mamman säger

  Jag undrar varför det blir sånt ramaskri över LCHF och ställs så mycket krav på dokumenterade bevis när det inte ställs samma krav på andra kostmodeller. Bara det att gängse rekommendationer och tallriksmodellen utgår ifrån att vi alla är stöpta i samma form visar att vi inte kommit särskilt långt i våra kunskaper om hur vi bör äta. Denna ”DR” som kommenterar i artikeln, drar paralleller huruvida man kan acceptera LCHF med godkännande av ett läkemedel vilket är helt befängt. Mat måste vi alla äta och om man genom att reglera kosten kan undvika onödig läkemedelsbehandling eller riskfyllda opertioner, så är det alltid positivt. Att förbättra hälsa genom ändrad kost borde alltid vara det första steget, oavsett om kostomläggningen heter LCHF eller något annat. Det är omöjligt att bevisa vilken kost som är rätt, eftersom vi är olika. Våra hormonhalter varierar, vi har olika halter av enzymer och olika förmåga att bryta ned och ta upp olika substanser. Om man nu vill jämföra med läkemdel som denna ”DR” gör, så kan jag tala om att det kan skilja 80% i upptag mellan olika individer för ett och samma läkemedel och FDA (amerikanska läkemedelsmyndigheten) kräver att man ska ha gjort studier på både olika kön och etniska grupper för att fånga upp hur stora dos/effekt/toxicitet variationer det kan handla om. För några år sedan pratades och forskades det mycket kring customized medicins, för att ta fram sätt att individanpassa läkemedel men den diskussionen har svalnat, antagligen för att det både är för komplext och dyrt att försöka anpassa för alla våra olikheter. På samma sätt tar vi upp mat olika och det påverkar oss på olika sätt, men det verkar inte finnas någon öppenhet i kostdebatten om detta eller intresse för att ta reda på mer. Ett uppenbart exempel är ju skillnaden på hur en diabetiker påverkas av thaimat med ris till skillnad mot en person som har bättre metaboliska förutsättningar för att ta hand om riset, bara för att dra saken till sin spets. På samma sätt finns dessa variationer i princip alla ämnen vi stoppar i oss och det hela har blivit ännu mer komplext nu med alla tillsatser i maten, bekämpningsmedel mm som vi inte vet hur det påverkar oss på sikt även om det finns ”godkända gränsvärden”, så kan man inte hävda att det finns evidens för att gängse kostråd för alla. Man kan iofs inte hävda att LCHF är bra för alla heller enligt min mening och där tror jag man får vara lite försiktig när man argumenterar för LCHF och inför öppen ridå hävda att det är det enda rätta för alla människor, för det är nog det som irriterar många också. Egentligen spelar det ingen roll. Huvudsaken är att om man genom att äta en viss kost kan minska sin läkemedelsbehandling, reglera sin vikt, undvika operativa ingrepp och mår allmänt bättre, oavsett om det är LCHF eller annan typ av kost, vad är problemet?

 15. 15

  Jag tror inte någon diet någonsin blir ”bevisad”. Tallriksmodellen är ju inte bevisad. Det viktiga är i vilken omfattning dieten tillämpas av allmänhet och myndighet. Och här är vi redan på god väg när det gäller LCHF, eller LC överhuvudtaget.

  Som ett led i detta rekommenderar jag sidan http://www.anekdoter.se till alla LCHF:are här på bloggen!

  Här finns i skrivande stund 280 st. användarberättelser av diverse slag från de som provat naturliga produkter och behandlingar. Detta är ett unikt arkiv vars syfte är att hjälpa människor till hälsa och bättre liv när den vanliga sjukvården har misslyckats.

  Gå till http://www.anekdoter.se och skriv ned din erfarenhet av hur du blivit hjälpt av LCHF! Det går alldeles utmärkt att vara anonym om man vill detta.

  Sidan drivs helt ideellt av tidningen 2000-Talets Vetenskap med fokus på naturlig hälsa och vetenskap.

  Hemsida: http://www.2000tv.se

 16. 16
  Ann Kristin säger

  @ ADHD mamman:
  Jag håller med dig. I enbart min familj på sex vuxna är vi sinsemellan väldigt olika. MIna söner och min man har fysiska yrken och bränner mycket. Trots det är min äldsta som kolhydratkänslig, får iriter och lägger på sig vikt. Kolhydraterna gör honom sjuk och hungrig. Min man tål kolhydrater, men vill nu testa hur hans blodsocker reagerar på socker och vetemjöl. Vi har diskuterat att cancer är sockerdrivet och det vill han undvika. Dessutom ser han att min vikt och hälsa påverkas positivt.

  Min äldsta dotter är vegetarian och har lidit av vinterdepressioner och äter mycket mjöl. Hon är i övrigt frisk och vältränad, men lider svårt av nedstämdhet, och kanske t o m bipolära svängningar. Jag försöker försiktigt informera henne, t ex om D-vitaminernas positiva effekt.

  Jag tror att alla metabolt sjuka, de med cancer i släkten och andra sockerdrivna inflammtionssjukdomar, som t ex irit, artros, reumatism mm mår bra av en ganska strikt kolhydratreducering. Om man ”vågar” äta animaliskt fett eller ej är kanske mindre viktigt, om man väljer kokosfett i huvudsak som fett. Det anses ju tydligen vara inflammationsdrivande, men jag mår i alla fall bra på det. Jag äter för övrigt animaliskt fett.

  Om jag inte var påtagligt ”allergisk” mot kolhydrater skulle jag nog äta en högre andel, men jag ser det som nötallergi – vissa födoämnen kan man dö av, även om det i mitt fall skulle dröja ett antal år till.

  I första hand tycker jag att vi ska informera om risken med socker och vetemjöl, som ingen behöver äta ö h t. Sedan kan man ju välja det i alla fall, precis som man väljer alkohol och nikotin, fast vi vet att det är skadligt.

 17. 17

  @ Anders S:
  Angående ketogen kost mot epilepsi i Sverige.
  Det jag kan läsa ut är att man ffa ger fett som fleromättat (kanske mkt växtoljor och margarin ? Det framgår inte exakt vilket fett som man rekommenderar). Jag tycker mig märka en viss ”fettskrämdhet” mot mättat fett i alla fall. Man verkar leva kvar i kolesterolmyten. Det vore mycket intressant om man (vågar) prova mera mättat fett och ffa kokosolja som Bruce Fife rekommenderar mot neurodegenerativa sjukdomar i sin bok ”Stoppa Alzheimer nu”. Kokosoljan består av meddellånga fettkedjor och kan passera blod/hjärnbarriären lättare än andra fetter. Det är ju just hjärnan som ”svälter” enligt Fife

  Förstoppning är ju ett vanligt problem, enligt forskaren men min och andras erfarenhet av kokosolja är att äter man det så blir det sannerligen fart på magen!

  Näringsbrist var ju också ett problen vilket jag tycker är konstigt om man äter animalisk mat – kött, fisk, ägg och ordentligt med fett. Varför behöver de ge tillskott med Omega-3 – det borde de kunna lösa med kosten?
  Det vore mycket intressant att veta vad barnen exakt fick att äta.
  Jag har inte läst den engelska länken – vad säger den om ffa fetterna ??

 18. 18

  @ Josef Boberg:
  Filmen med Rosling är MYCKET TALANDE – tack för den!!

 19. 19
  Professor Göran säger

  Tack för alla intressanta kommentarer!

 20. 20

  Ann Kristin Skrev:

  Om man ”vågar” äta animaliskt fett eller ej är kanske mindre viktigt, om man väljer kokosfett i huvudsak som fett. Det anses ju tydligen vara inflammationsdrivande, men jag mår i alla fall bra på det. Jag äter för övrigt animaliskt fett.

  Menar du att kokosfett skulle vara inflammationdrivande?? Kan det verkligen stämma? Någon annan som har synpunkter/kunskap om det?

 21. 21

  @ 20 LenaK. Kokosolja är inflammationshämmande.
  https://carlg.org/cocos.html

 22. 22

  LenaK Skrev:

  Menar du att kokosfett skulle vara inflammationdrivande??

  Vad Ann Kristin menar om detta kan jag inte veta, men hos mig är hjälper kokosfett immunförsvaret. Förkylning börjar hos mig alltid med obetydligt ont i halsen vid uppvaknande. Feber kommer senare.

  Om jag då strax tar en sked kokosfett på morgonen försvinner ont i halsen och febern kommer aldrig. Sedan vi började med kokosfett för 7-8 år sedan har jag därigenom varit ordentligt förkyld bara två gånger. Ena gångenm fanns inget kokosfett kvar. Tidigare var det ett par gånger om året.

  Originalton S. Rössner: ”Kokosfett är det sämsta fett man kan köpa.”

 23. 23

  july Skrev:

  @ 20 LenaK. Kokosolja är inflammationshämmande.
  https://carlg.org/cocos.html

  Värdefull länk, här finns en massa nytt som kan sysselsätta mig hela dagen. Där står t,ex,
  ”dödar även Helicobacter pylori.”

  Stämde här, men det tog flera månader, kanske ett halvår. Doktorn hade föreslagit två olika antibiotika samtidigt, vilket jag avböjde.

 24. 24

  Det är mycket som är inflammationshämmande. Gurkmeja,Ingefära,Bikarbonat,Vitlök,,,,,,,
  för att nämna några.

 25. 25

  Intressant artikel i Dagens Medicin – Var går gränsen för det gränslösa?
  https://www.dagensmedicin.se/kronikor/var-gar-gransen-for-det-granslosa/
  …”Man vill ju liksom att ett rep ska ha två ändar och helst vill man också veta var man har dem.”…

 26. 26

  @ EvaLi:
  Betr. tillfällig förstoppning och LCHF försvinner den numera inom en dag med hjälp av probiotics. Varför har jag ingen aning om men det verkar vara som LCHF är för många, det bara fungerar.

  Tråkigt att man t.o.m. vid ketogen kost mot epilepsi i Sverige inte har råd med(?) eller bryr sig om att mäta apokvoter istf att oroa sig över det tveksamma totalkolesterolet som adderar antaget debit och kredit och förklarar att summan betyder något! Genom sådana konstgrepp blir vetenskapen oförståelig för både vanligt folk och vanlig logik. Endast vissa professorer menar sig förstå varför, och kan fortsätta med detta utan att förklara emedan de är just professorer och vi andra ska helst bara ”tro” på detta.

  Att byta till tveksamma fleromättade omega-6 fetter vid ketogen kost efter att ha upptäckt en ”känslighet” för mättat fett manifesterat endast i mängden totalkolesterolet vittnar om – enligt ovan – att man sitter allvarligt fast i gamla och numera ofta tveksamma, obevisade spår. Idag kan man ju direkt få reda på risk för hjärtsjukdom genom att just mäta apokvoten. Se riskanalysen via INTERHEART studien 2004. GOOGLA!
  En låg apokvot ( antal partiklar LDL/HDL) visar:
  1/ låg risk för hjärtsjukdom: Denna halveras direkt med halverad apokvot, oberoende av ras, kön eller ålder, enligt Interheart.
  2/ att mycket få små (allmänt erkänt farliga) LDL partiklar förekommer, en ändring som direkt sker genom mer mättat fett i kosten som gör dessa partiklar större och färre = ofarliga. Alltså är mättat fett nyttigt eftersom det både höjer HDL och minskar de farliga små LDL partiklarna, eller m.a.o. sänker apokvoten.( Själv bör jag ha varit i högrisknivå eftersom jag led av kärlkramp som försvann med strikt LCHF och 1.5 år senare blev min apokvot 0.63 vilket är lågrisk. Normalt 0.7-0.9. )

  Att bygga upp sin hjärna med naturligt mättat fett i maten – till skillnad från transfetter och industrifetter – är i mitt förenklade tycke det bästa man kan göra eftersom risken att fettet oxideras när det en gång är på plats är omvänt proportionellt till fettets mättnadsgrad. Mättat, oleic, omega-6, omega-3 procenter är i hjärnan är normalt enligt McNamara/Carlson: 36,20,17,14, alltså över 56% är de mest svåroxiderade fetterna. Anledningen till mitt förenklade tänkande är att just ökad fettoxidation (Lipid Peroxidation) i ett flertal studier på både Alzheimer’s och epilepi har visats.

  Vad motsvarande fettkomposition är i hjärnor med alzheimers, dementia etc vet jag inte men
  misstänker en ökad andel av de lättoxiderade fetterna eftersom just fettoxidation är ett kännetecken för dessa hjärnsjukdomar.

 27. 27

  @ Anders S:

  Det här undrar jag lite över:

  ”Njursten har rapporterats hos 5–8 procent. I vår kohort har vi inte sett några fall med njursten, sannolikt beroende på att citrat, som i studier visat sig reducera njurstensfrekvensen, ingår i vår mineralsubstitution (kaliumcitrat).”

  Är njursten vanligare hos LCHF:are än hos andra? Finns kaliumcitrat naturligt i kost eller är det ett kosttillskott? Vad ska man undvika för att slippa njursten? Nån som vet? Annika eller nån annan?

 28. 28

  @ Bejje:
  I yngre dagar, 70-talet, har jag drabbats av njurstensanfall, två eller tre gånger.
  Långt före LCHF-tiden. Njurstenen låg i njurbäckenet, 2×3 mm.

  Mitt minne är att jag på egen hand slöt mig till att stenfrukter var dåligt, dvs typ päron, persikor m fl. Likaså rödvin med oxalsyra. Jag hade också vid denna tid intagit öljästtabletter från hälsokosten, för att stärka naglarna.

  Sjukvården informerade inte om någonting!

 29. 29
  Annika Dahlqvist säger

  @ 27 Bejje:
  Jag har inte hört något om att njursten ska vara vanligare hos LCHF-are än hos andra. Någon som hört något annat?

 30. 30
  Anders S säger

  Om Ketocal som omnämns i Maria Dahlins artikel.

  För den som betraktar härdade fetter, soja- och spannmålsprodukter, a1-kasein, glukossirap samt sötningsmedel och andra E-tillsatser som riskfaktorer är det klart att när man läser de första raderna om innehållet i den färdiga ketogena ”näring” som ibland används, funderar man på hur det är möjligt att någon överlever eller blir bättre.

  Ketocal 4:1
  Härdad sojaolja, komjölksprotein, raffinerad
  sojaolja, sojalecitin, smakämnen*, glukossirap (från vete),
  kaliumklorid, trikalciumfosfat, trikalciumcitrat, trinatriumcitrat,
  magnesiumacetat, trikaliumcitrat, natriumklorid, L-cystin,
  L-isoleucin, L-treonin, L-tryptofan, L-askorbinsyra, sötnings-
  medel aspartam*, L-karnitin, taurin, järnsulfat, kolinbitartrat,
  M-inositol, zinksulfat, DL-a-tokoferolacetat, nikotinamid,
  kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, kopparsulfat, färgämne
  (E160a (ii)*, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin,
  vitamin A acetat, kaliumjodid, folsyra, kromklorid, natrium-
  molybdat, natriumselenit, vitamin K1, D-biotin, vitamin D3 ,cyanokobalamin.

  Ketocal Infant 3:1

  Raffinerad vegetabilisk olja (palm- och sojaolja), komjölksprotein, Laktos (från mjölk), trikalciumfosfat, trikaliumcitrat, kaliumklorid, dicalciumfosfat, magnesiumacetat,
  kolinbitartrat, L-cystin, L-tryptofan, M-inositol, L-askorbinsyra,
  L-karnitin, taurin, natriumklorid, järnsulfat, zinksulfat, DL-a-toko-
  ferolacetat, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat,
  mangansulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, ribo-
  flavin, vitamin A acetat, kaliumjodid, folsyra, kromklorid,
  natriummolybdat, vitamin K1, natriumselenit, D-biotin,
  vitamin D3, cyanokobalamin.

  Självklart är det nära till hands att tänka sig att epilepsivården skulle ha nytta av att hämta inspiration från stenålderskost/paleo och LCHF och vice versa.

  Jag rekommenderar intresserade att läsa referenserna i Maria Dahlins artikel. Mycket av det man funnit gäller säkert även för LCHF-populationen och kan vara värdefullt att beakta.

  https://www.neurologiisverige.se/virtupload/neurologi/content/42/Ketogen.pdf

 31. 31
  Professor Göran säger

  @ Anders S:

  Intressant läsning!

  Vad som slår mig av Maria Dahlins artikel och de två recepten för ketogen kost är hur komplext detta med kostens inverkan på vår hälsa är. Man måste ju också inse att ”konsensus” inom dagens medicin fortfarande baseras på en fett- och kolesterolskräck utan vetenskaplig grund och ur den synpunkten är det ju förvånande att man ändå kommit ”så här långt”.

  Men då ska man förstås först ha testat minst två mediciner och övervägt operativa insatser innan en ketogen kost kan introduceras. Med tanke på fettskräcken kan man också förstå att man knappast kan börja med en ketogen kost och om denna inte fungerar sedan satsa på medicinering.

  Genom den molekylära cellbiologin har vi ofta kunskap om hur enskilda ämnen i vår kost påverkar olika metabola processer. Däremot är växelverkan mellan alla dessa ämnen i hela vår s.k. homeostas höljd i dunkel. Man ser egentligen heller inga direkta orsakssammanhang bakom framgångarna med den ketogena kosten och det är här tron kommer in i medicinen.

  Inte med ett ord nämns t.ex. att ketonkroppar eller medellånga fettsyror (MCT) kan passera blod-hjärnbarriären, de så kallade gliacellerna och fungera som ersättning för glukos som energi för nervcellerna. För att nu inte tala om ointresset för insulinets roll och eventuell insulinresistens i detta sammanhang.

 32. 32
  Anders S säger

  Inget nytt under solen. Gissa vem om skrev det här.

  ”Säker och enkel behandling av fetma

  Under de första katabola behandlingsdygnen sker en nedbrytning av glykogen, vilket leder till en betydande initial viktreduktion då glykogen binder närmare tre gånger sin vikt i vatten. Dessutom leder snabbt sjunkande insulinnivåer till renala natrium- och vattenförluster vilket ytterligare bidrar till viktreduktionen. Under de första dygnen är därför en viktnedgång på 2–3 kg inte ovanlig. När glykogenförråden tömts utvecklas en ketonemi i den takt fettväven tas i anspråk för fortsatt energiförbrukning. Subjektivt noterar patienterna detta som dålig andedräkt, minskad hungerkänsla och ofta en viss eufori. Objektivt kan urinprovtagning för ketonkroppar genomföras som ett kvitto på att patienten följt rekommendationerna. Även en måttlig avvikelse, som en enstaka smörgås eller drink, räcker för att ketonemin temporärt skall upphöra och kan lätt avslöjas med ett urinprov. Urinanalys kan därför användas som en åtgärd som befrämjar följsamheten till programmet.

  Kraftig viktminskning

  Behandlingen under 2–4 månader ger en viktnedgång i storleksordningen 20–25 kg. Några allvarliga komplikationer vid betydligt längre behandling har inte observerats. ”

  https://ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda21626.pdf

 33. 33

  32 @ Anders S:

  Se där – karl kan uppenbarligen betydligt mera (eller kunde, ibland undrar man ju?) än vad han normalt visar eller så har han bara fått med sitt namn av bara farten?

  Det är kul att läsa lite på svenska om denna metod – VLCD som inte alls är någon nyhet såsom den variant som beskrivs i artikeln ovan (jag har inte läst den ännu i helhet men ett antal liknande!).
  Experiment med detta har gjorts i Danmark, England, USA och inte minst bland självlärda bloggare bland annat i USA, ofta parat med HIRS:

  https://scholar.google.se/scholar?q=High+Intensity+Resistance+Training&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=SWcQUpPoLaO34AS_4oHQDg&ved=0CDAQgQMwAA

  Ehuru – som det beskrivs i artikeln fungerar det bra men kan bli betydligt bättre och smidigare – vill man ha turbo-effekt så heter kombinationen LCHF – VLCD i just den ordningen då LCHF i sig är mycket effektiv men för överviktiga och diabetiker (som för mig är samma sak om man ändrar definition och mäter insulinhalten istället för blodsocker men det tar väl minst 30 år till innan den sjuka vården insett detta?).

  Low Carb High Fat – Very Low Calorie Diets + HIRS – vi kommer nog att få läsa betydligt mera om detta framöver,,,

 34. 34

  @ Tombola:
  Professor Hallonbåt arbetar tydligen för andra uppdragsgivare idag än då artikeln skrevs i slutet av 90-talet. Alltså med rätt spin på baskunskaperna kan man få jobb varsomhelst även om då och då integriteten råkar bli lite skamfilad i ruljansen.

  Betr din kommentar om att du borde klassas som diabetiker om insulinhalten mättes istället, vilka gränser använder du då ?
  Har letat efter ”goda värden” på fasteinsulin. Själv mätte jag 8.8 miU/L vilket enligt vanliga måttstockar ej är onormalt, men inom de vida gränserna säger väl inte mycket: 3-16.

 35. 35

  stenbj Skrev:

  @ Tombola:
  Professor Hallonbåt arbetar tydligen för andra uppdragsgivare idag än då artikeln skrevs i slutet av 90-talet. Alltså med rätt spin på baskunskaperna kan man få jobb varsomhelst även om då och då integriteten råkar bli lite skamfilad i ruljansen.

  Betr din kommentar om att du borde klassas som diabetiker om insulinhalten mättes istället, vilka gränser använder du då ?
  Har letat efter ”goda värden” på fasteinsulin. Själv mätte jag 8.8 miU/L vilket enligt vanliga måttstockar ej är onormalt, men inom de vida gränserna säger väl inte mycket: 3-16.

  något konstigt är det med hallonbåtskaptenen,,,

  ibland kommer det riktigt vettiga saker därifrån även om det mesta är fel,,,,

  jag har ingen aning om nivåer på fasteinsulinet – men rent logiskt skulle diabetes upptäckas mycket tidigare om insulinet mättes!

  många överviktiga räknas inte som diabetiker idag men de går inte ned i vikt då de har för höga insulinnivåer – vilket inte upptäcks,,,,

 36. 36

  @ stenbj:

  Jag hittade detta hos Kostdoktorn:
  https://www.kostdoktorn.se/diabetes/blodsocker-och-diabetes

  Intressant!! Kan detta vara en av förklaringarna till att min man kan, har alltid kunnat och gör det dessutom, äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt? När vi tog en del prover för ett år sedan var hans fasteinsulin 1,6. Referensvärdena på det labbet var 3 – 12. Hans blodsocker var 4,6 (3 – 6). Då hade vi varit fastande i 16 timmar.

 37. 37

  LenaK Skrev:

  @ stenbj:

  Jag hittade detta hos Kostdoktorn:
  https://www.kostdoktorn.se/diabetes/blodsocker-och-diabetes

  Intressant!! Kan detta vara en av förklaringarna till att min man kan, har alltid kunnat och gör det dessutom, äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt? När vi tog en del prover för ett år sedan var hans fasteinsulin 1,6. Referensvärdena på det labbet var 3 – 12. Hans blodsocker var 4,6 (3 – 6). Då hade vi varit fastande i 16 timmar.

  om vi tänker med bondförnuftet inkopplat så svälter en typ 1 ihjäl och hen har ju rimligtvis ett synnerligt lågt insulinvärde,,,,

  unga flickor med typ1 struntar ju att ta sitt insulin för att gå ned i vikt,,,,

 38. 38
  ADHD mamman säger

  Jag skulle vilja vädja till alla att hålla sig till sakfrågan.

  Gillar inte dessa nedlåtande kommentarer och rena personangrepp som ibland framförs här om förepråkare för annan kost. Räcker det inte med att LCHF angrips hårt i media och Annika blir utsatt för rent förtal? Sjunk inte lika lågt som dem! Håller med om att kalori in och kalori ut inte är hela sanningen och att liknelsen med hallonbåtar är klumpig, men man behöver inte ge folk öknamn för det. Jag blir besviken när en del av er som oftast kommer med vettiga inlägg skriver sarkastiska inlägg och använder öknamn som hallonbåtsprofessorn mm.

 39. 39

  @ LenaK:
  Tack, nu kommer vi någonstans.. En länk från KD går till en av Stefans Guyenets artiklar om just vad fasteinsulinet bör vara:

  ”..Dr. Lamarche and colleagues found that having an insulin level of 13 uIU/mL in Canada correlated with an 8-fold higher heart attack risk than a level of 9.3 uIU/mL … ..So right away, we can put our upper limit at 9.3 uIU/mL. ”
  Det motsvarar en riskfördubbling (2.2x) per fasteinsulinenhet…
  Mitt 8.8 nu är just under den första gränsen vilket som hjärtsjuk innan LCHF intervention känns komfortabelt tillsammans med apokvoten på 0.63.

  Senare menar Stephan, troligen riktigt, att 2-6 kan vara något att sikta på. Så jag får fortsätta dra ned på proteinerna och motionera lite för att få ned detta. I denna ordning som jag ser det:
  1/ morgonblodsockret (4.3 idag efter lite vin igår! Ibland 6.8 utan vin eller motion…)
  2/ direkt bör morgoninsulinet följa ned. Hur snabbt…?
  3/ Fettceller ska då bli omställda till att avge energi istället för att lagra..
  4/ Den önskade viktminsknigen.

  Misstänker att jag endast behöver hålla koll på morgonsockret för att se att jag ligger rätt där.
  Detta alltså efter viktstagnation på en snart 2-årig LCHF kost, där numera en överaktiv (?) lever annars producerar för mycket blodglukos på natten vilket gör att 1-3 då går åt motsatt håll och 4 blir negativ….

 40. 40

  39 @ stenbj:
  Intressanta siffror,,,

  Hur mäter du din insulinnivå – ännu finns ju ingen ”hemma-mätare”?

  Vikten är inte allt – jag har lyckades minska 2-3 storlekar på mina jeans (lite beroende på fabrikat) utan att gå ned ett enda gram – något jag helt tillskriver högintensitetsträningen – och strikt LCHF såklart.

  Men efter drygt 5 månader med tillskott av D-vitamin (15 000 – 20 000 IE/dag) hände en lång rad trevliga saker – rekommenderas och troligen totalt ofarligt!

  Nu tar jag dock ”endast” 5000 IE/dag – dumt att chansa – jag börjar bli övertygad om att nästan alla lider av D-vitaminbrist – det är nog inte bara nyckelhålet som gjort oss stora,,,

 41. 41

  tombola Skrev:

  om vi tänker med bondförnuftet inkopplat så svälter en typ 1 ihjäl och hen har ju rimligtvis ett synnerligt lågt insulinvärde,,,,

  unga flickor med typ1 struntar ju att ta sitt insulin för att gå ned i vikt,,,,

  Tack för det! 😉 Hjälper tydligen inte alltid att vara bonddotter……..
  .
  Nu kommer förstås frågan om när man ska börja oroa sig för alltför lågt fasteinsulin. Är det när man utan annan synbar orsak börjar tappa kilon?

  Annars tycker jag att det mest intressanta i Stephan Guyenets artikel är den kanadensiska undersökningen som visar på en stark koppling mellan högt fasteinsulin och risken för hjärtinfarkt. Är det kanske fasteinsulinet vården borde intressera sig för istället för alla dessa kolesterol- och blodfettsvärden som är så ”viktiga”?

 42. 42

  Tombola Skrev:

  Men efter drygt 5 månader med tillskott av D-vitamin (15 000 – 20 000 IE/dag) hände en lång rad trevliga saker – rekommenderas och troligen totalt ofarligt!

  Nu tar jag dock ”endast” 5000 IE/dag – dumt att chansa – jag börjar bli övertygad om att nästan alla lider av D-vitaminbrist – det är nog inte bara nyckelhålet som gjort oss stora,,,

  Här var det lite halvkvädna visor. Kan du möjligen förklara vad du menar med ”en lång rad trevliga saker”? Eller är det för kontroversiellt?

 43. 43

  41 @ LenaK:

  Det var inte meningen att vara ”mästrande” men genom ren logik kommer man långt,,,,

  Jag kan bara gissa – tappar man kilon utan orsak skulle det kunna vara typ1 men säkert mycket annat?

  Jag är inte det minsta orolig för vare sig kolestrol eller blodfetter men aktar mig för att höja blodsockret (och insulinet) i onödan,,,

 44. 44

  @ Tombola:
  Insulin mätt via doktor/lab. Samtidigt med apokvoten.
  Tar själv också 5,000 D3/dag såvida inte riktigt soligt på sommaren.
  Gjorde det flera år med kärlkramp också. Alltså pre-LCHF. Den blev då en hel del bättre men aldrig bra!

 45. 45

  @ LenaK:
  Kopplingen mellan hjärtinfarkt i den Kanadensiska studien är inte den enda !
  Det finns en mycket stor Engelsk studie på kvinnor i 60-70 års åldern som även den borde få oss alla att tänka efter. Studien var prospektiv och mätte en lång rad vanliga variabler i starten och noterade sedan hjärtsjukdom i form av stroke och infarkt under ca 4 år på de ca 3,000 deltagarna, som var friska och ej hade diabets vid starten. Efter justering för andra markörerena som fasteblodsocker, HbA1c, LDL stod fasteinsuln kvar som den största risk faktorn.

  Så mycket pekar på att fasteinsulinet istället för fastesockret bör mätas, men inga hemmätare finnes (?).
  Eftersom diabetiker-2 i nuvarande standardvård behandlas med insulin istället för kostförändring
  skulle fasteinsulinvärden på sådana patienter säkert visa klart förhöjda värden som med hjälp av ekvationen ovan om riskfaktor per insulinenhet snabbt skulle förpassa insulinbehandlimg där jag tycker den hör hemma: nödvärnsåtgärd reserverad för intensivvården.
  Alltså mer insulin oftare => minskad insulinkänslighet => mer insulin behövs => ökat fasteinsulin => ökad risk. +100% risk för hjärtattack/stroke per insulinenhet kom ju den Kanadensiska studien fram till. säkerligen fruktansvärda siffror för nuvarande diabetesvård.

 46. 46
  Annika Dahlqvist säger

  @ 41 LenaK, och Tombola:
  Ni är väl medvetna om att en typ etta med insulinbrist får ett stigande blodsocker, och ketoacidos.
  Om man har en relevant insulinproduktion behöver man inte oroa sig för för lågt insulinvärde, utan då betyder det bara att man har ett lågt kolhydratintag.

 47. 47

  42 @ LenaK:

  Jag räknade mig som ”levande död” fram till den 23 februari 2005 då jag läste Skaldemans artikel i AB:

  https://www.aftonbladet.se/debatt/article10549822.ab

  I nästan en hel vecka trodde jag Skaldeman var komplett galen men jag hade en tid hos Calle Carlsson och han intygade att så inte var fallet!

  Sedan stötte jag på Annikas blogg och började friskna till,,,,

  Jag trodde jag var helt frisk men efter att ha läst massor med sidor i USA hos läkare, forskning och självlärda blev jag nyfiken på tillskott i form av krom och D-vitamin. Samtidigt började jag med kokosfett och började spontant skippa frukosten – det gjorde jag alltid innan barnen kom så det kändes helt OK,,,

  Efter cirka 5 månader på tillskott & kokos hände mycket på en vecka – ledvärk försvann och ömhet i muskler slutade – helt plötsligt gick jag på min vassa grusgång barfota vilket jag inte gjort utan besvär tidigare.

  Tester visade dessutom att mitt långtidssocker sjunkit rejält – vad som åstadkommit vad vet jag inte men misstänker att D-vitamin och den halvfasta som jag omedevet startade har haft mycket stor betydelse! Och i vardagen ser jag till att utnyttja varje tillfälle att öka pulsen så mycket det går – inga stollryck men bättre att köra i intervaller än i maklig lugn takt,,,,

  Du gissade rätt och det är inte alls kontroversiellt för mig – självklart blev potensen betydligt bättre! Bättre mätare för allmänntillståndet finns inte för en man! Den är vid 58 som i 25-årsåldern, kanske ännu bättre med all erfarenhet som kommit med åren – finns mycket att lära sig om man letar,,,,

 48. 48

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 41 LenaK, och Tombola:
  Ni är väl medvetna om att en typ etta med insulinbrist pr ett stigande blodsocker, och ketoacidos.
  Om man har en relevant insulinproduktion behöver man inte oroa sig för för lågt insulinvärde, utan då betyder det bara att man har ett lågt kolhydratintag.

  Ettorna saknar väl relevant insulinproduktion – hur märker man av att man blivit typ 1?

 49. 49
  Annika Dahlqvist säger

  @ 48 Tombola:
  Typ 1-diabetes: Om blodsockret stiger trots att man inte äter kolhydrater, och blodet blir för surt (ketoacidos; alltså inte bara en fysiologisk ketos). Sen får man mäta Fasteinsulin och GAD-antikroppar = antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna.

 50. 50

  @ Annika Dahlqvist:
  Ja – så mäter en doktor men hur märker en vanlig människa att de har fått typ 1?

  Huvudvärk, viktnedgång eller vad?

 51. 51
  Annika Dahlqvist säger

  @ 50 Tombola:
  Kraftig törst, stora urinmängder och en stark sjukdomskänsla.
  En typ etta har som regel ett mycket mer dramatiskt insjuknande än typ två. Sjukdomskänslan är påtaglig, så det faller sig nog naturligt att uppsöka sjukvården.
  Alla nydiagnosticerade diabetiker borde få fasteinsulin och GAD-antikroppar mätta. Det är inte rutin alltid så det är bra om patienten frågar efter en basal diabetesutredning vid nydiagnos.

 52. 52
  Professor Göran säger

  Egentligen förstår jag inte hur våra mest frenetiska motståndare, VOFarna eller de så kallade positivistiska skeptikerna, kan vara så arrogant högfärdiga samtidigt som de själva påstår sig vara så ”ödmjuka” i sitt förhållande till ”vetenskapen”. Det som triggade den här krönikan var just kaxigheten hos den anonyme DR men det skulle lika gärna ha kunnat vara den lika anonyme Martin som med sin svällande ”vetenskapliga” bröstkorg just nu svingar sig runt i de hala lianerna på Kostdoktorns tråd om ”LCHF som religion”.

  Ju mer man försöker sätta sig in i de grundläggande metabola processerna i våra kroppar ju mer inser man hur oerhört komplext hopflätade de flesta av dessa processer i själva verket är.

  Att insulin har en nyckelroll när det gäller cellernas förmåga att absorbera blodsockret genom att ”öppna” glukoskanalerna i cellväggarna är väl känt men få av oss kan göra oss en vettig bild av all den växelverkan som äger rum mellan det stora antal proteiner som är delaktiga i den faktiska öppning av dessa kanaler för sockret.

  I följande länk finns en illustration som bör få den mest kaxige att bli lite mer ödmjuk i förhållande till vår vetenskapliga kunskap inom medicinen när det gäller insulinet.

  https://www.sabiosciences.com/pathway.php?sn=Insulin_Receptor_Pathway

  Om man nu hyser stark kärlek till de ”evidensbaserade” mediciner som godkänts av våra tillsynsmyndigheter och som därför omhuldas av dessa våra ”etablissemangskramare” så borde ändå följande artikel av Dr. Rosedale väcka en del tankar om det vettiga att det istället för att ge diabetesmediciner rekommendera de sockersjuka att minska ned på kolhydraterna.

  https://www.meandmydiabetes.com/2010/08/18/avandia-under-fire-with-dr-ron-rosedale/

 53. 53

  52 @ Professor Göran:

  I största allmännhet verkar kommentarsfältet hos Kostdoktorn rätt så skumt numera,,,,

  Många inlägg men få poäng!

 54. 54

  51 @ Annika Dahlqvist:

  Håller inte med dig helt – alla som kan misstänkas ha diabetes eller prediabetes borde få sitt insulin testat – då skulle de kunna botas med enbart kostomläggning betydligt tidigare!

  Och alla överviktiga med normalt blodsocker men skyhögt insulin skulle kunna få hjälp att sänka blodsocker utan överproduktion av insulin,,,

  Tror inte det är så svårt att selektera ut vilka som är i riskzonen – ett måttband för objektivitetens skull men det räcker nog egentligen med en okulärbesiktning för att se vilka som är i riskzonen?

  Kanske vore det bättre att mäta insulinhalten hos alla över 40 – 50 eftersom huvuddelen av befolkningen idag är metabolt störda, istället för att tvinga på folk statiner och i många fall onödiga blodtryckspiller – fast då blir det ju inte så stora inkomster för läkemedelsbolagen,,,

  Men fortsätter det så här kommer landet att mer eller mindre att gå under – sjukvården bygger hela tiden ut men åtgärdar nästan aldrig orsaken till problemen – när skall politikerna inse detta?

 55. 55

  Tombola Skrev:

  I största allmännhet verkar kommentarsfältet hos Kostdoktorn rätt så skumt numera,,,,

  Många inlägg men få poäng!

  Jo… – Tombola – och det kan hänga samman med att fler än jag är portförbjudna där av bloggens moderator (= Andreas Eenfeldts tekniskt blogg-ansvarige lillebror ?).

 56. 56

  Det har en tendens att bli väldigt ensidigt och svårt att hitta något matnyttgt.

 57. 57

  @ Josef Boberg:
  Tycker nog din avstängning hos kostdoktorn var helt onödig – om man inte gillar vissa inlägg är det ju inte särskilt svårt att hoppa över dem? När du stängdes av där kändes det lite diktatoriskt och småaktigt och jag är där mycket sparsamt numera efter den incidenten – det är väl knappast någon förlust för någon men jag undrar om inte fler av de som varit med under en längre tid resonerar likadant?

  Jag tycker alla som har en positiv inställning ska få vara med även om det så klart är upp till bloggaren att slutligen bestämma,,,

  Det handlar ju till sist vilket samhälle vi vill ha – alla och envar efter sin förmåga var ju arbetarrörelsens slogan en gång i tiden – alla gör sitt efter förmåga och det borde väl gälla oss oxå?

  Och som Churchill en gång lär ha sagt ”det är förvånansvärt hur ofta som idioterna har rätt” – jag har träffat många exentriker under mina år som tekniker med stort intresse för uppfinneri och kreativa människor blir ju som bekant ofta stämplade som stollar – men det är de inte, det gäller bara att ta dem på rätt sätt!

  På vissa forum lär man sig snabbt vilka som tillför något vettigt och då går det ju ofta att söka på just den personens inlägg – (och även utesluta om man så vill). Värt att notera är att många av dem som sitter inne på gedigen kunskap ofta motarbetas friskt av en drös medelmåttor utan något eget att tillföra – som i verkliga livet således – de skäller som små hundar över allt och inget,,,

  Men jag tycker faktiskt att stämningen på många engelskspråkiga bloggar/forum håller en trevligare attityd rent allmänt – kan det vara den kungliga avundsjukan som visar sig?

  Mängden folk gör ju oxå sitt till – desto flera som deltar – desto mera info & kunskap alstras ju som bekant.

  Men den här skutan som Annikas blogg utgör verkar ha en stadig besättning som visserligen kommer och går lite men alltid verkar komma tillbaka – lite storm då och då men allt som inte dödar blir ju som bekant stärkande inför kommande framgångar!

 58. 58

  Tombola Skrev:

  @ Annika Dahlqvist:
  Ja – så mäter en doktor men hur märker en vanlig människa att de har fått typ 1?

  Huvudvärk, viktnedgång eller vad?

  Så här t ex:
  https://www.kostradgivarna.se/2013/07/att-leva-med-diabetes-typ-1-del-1/
  https://www.kostradgivarna.se/2013/08/diabetes-katastrof-eller-mojlighet/

 59. 59

  58 @ LenaK:
  Allt finns på nätet – det gäller bara att hitta,,,,

 60. 60

  Tombola Skrev:

  som Churchill en gång lär ha sagt

  Han sade också att ”när jag en gång har bestämt mig vill jag inte bli besvärad av fakta”.

  När vi skrev ”Rössnerkommentaren” lade Rössner automatisk spärr på allt som kom från ”Piltson”, så att han skulle slippa se det. Och i hans anmälan av Eenfeldts bok påpekas i parentes att han inte läser i bloggen.

  Det tycks vara en annan attityd än den ”öppenhet, tillgänglighet och beredvillighet att dela med sig” som han nu propagerar för på seniorbloggen. https://www.seniorbloggen.se/skribenter/stephan-rossner/att-umgas-med-media/

 61. 61

  @ Piltson # 60:

  ”Han sade också att ”när jag en gång har bestämt mig vill jag inte bli besvärad av fakta”.

  Tack för den 🙂 samt för ständigt läsvärda/skarpa kommentarer!

 62. 62

  Jag utvecklade på 80-talen spakdriven rullstol med back, handbromsar och kontinuerlg utväxling.
  Den var smal och gick att köra där inga andra rullstolar kom in, spakdriften gjorde att användaren var ren om händerna och den valbara utväxlingen gav god backtagningsförmåga och önskade man vila i uppförsbacken var det bara att använda bromsen. även då man backade trycktes spakarna framåt vilket ger högst kraft för alla och speciellt för en rullstolsburen.
  Gjorde en prototyp med egna medel och sökte sedan 250 000 av STU vilket stod för styrelsen för teknisk utveckling,,,
  De avslog då allt med motiveringen att färdtjänsten skulle bli delvis arbetslös,,,,
  Ibland undrar man om de som hantera våra skattemedel är till för folket eller om det är tvärtom?

 63. 63

  tombola Skrev:

  Ibland undrar man om de som hantera våra skattemedel är till för folket eller om det är tvärtom?

  Tvärtom.

 64. 64
  Ann Kristin säger

  @ LenaK:
  Jag har läst synpunkter på kokosfett och funderat själv. För de som är riktigt svårt sjuka, som ni kan läsa om här:https://trelleborg-kiruna.blogspot.se/2013/05/tankar-om-kokosfett.html (jag letade rätt på inlägget för er skull) väljer man kanske att undvika även detta, p g a omega 6-innehållet. Bloggaren har ms och är sjuksköterska, testar en massa olika varianter på kost i tur och ordning.

  Jag menar exakt vad jag skriver, att jag själv äter kokosfett och animaliskt fett, men att jag pga min artrossmärta ändå tänker till när det gäller inflammationsdrivande oljor. Men eftersom min ratio blir väldigt bra, anser jag att det troligen är mest bra för mig. Jag mår i alla fall stadigt bättre.

 65. 65
  Ann Kristin säger

  @ tombola:
  Jag är varken höger eller vänster i politisk mening, men i svallet efter privata vinster i välfärden och konkurser kan jag inte låta bli att tänka på mina år i stat, kommun och landsting, och den huvudlösa hanteringen av budget och skattepengar. Men ingen verkar någonsin fundera över den offentliga verksamhetens miljardrullning…och då handlar det inte bara om fester på James Bond-tema, utan det ständiga läckaget av småposter och den rena dumheten. Ditt exempel talar ju för sig själv…för övrigt håller offentlig sektor i gång massor av privata företagare, jag kan verkligen inte FÖRSTÅ hur någon kan tro att skattepengar försnillas av riskkapitalister enbart…

 66. 66

  @ Ann Kristin:
  när jag jobbade som lärare på västerhöjdskolan i Skövde köptes 2 laptops in som raskt togs hem av rektor och en av huvudlärarna – båda med egna företag. totalt 4 månadslöner försvann där – detta är ju några år sedan då en bärbar dator kostade 30 000.
  Eleverna var inte välkomna till labbet som hade utrustats med en personbilslyft för att smidigt kunna byta däck på kommundirektörens bil,,,
  Teknikern som jobbade där var påtagligt berusad flera gånger i veckan så det var kanske lika bra att hålla eleverna därifrån?
  På högskolan i Skövde lyckades rektorn med att köpa hästar för eget bruk med skolans slantar men värst var kanske den totala försoffningen som flertalet lärare hade försett sig med plus att huvudläraren på gymnasiet inte ens klarat av sin egen examen från Chalmers – han kallades mycket riktigt för studenten,,,,
  Vissa friskolor håller inte måttet men det gjorde inte heller den offentliga skolan,,,,
  Tittar vi på landstinget & sjuka vården jobbar folk mycket men med helt fel saker,,,
  Har nyligen haft anledning att besöka bl a akuten (inte för egen del) och kan direkt konstatera det förfall och ineffektivitet som råder där – bara verksamheter med monopol kan drivas på ett så ineffektivt sätt,,,,

 67. 67

  Ann Kristin Skrev:

  @ LenaK:
  Jag har läst synpunkter på kokosfett och funderat själv. För de som är riktigt svårt sjuka, som ni kan läsa om här:https://trelleborg-kiruna.blogspot.se/2013/05/tankar-om-kokosfett.html (jag letade rätt på inlägget för er skull) väljer man kanske att undvika även detta, p g a omega 6-innehållet. Bloggaren har ms och är sjuksköterska, testar en massa olika varianter på kost i tur och ordning.

  Jag menar exakt vad jag skriver, att jag själv äter kokosfett och animaliskt fett, men att jag pga min artrossmärta ändå tänker till när det gäller inflammationsdrivande oljor. Men eftersom min ratio blir väldigt bra, anser jag att det troligen är mest bra för mig. Jag mår i alla fall stadigt bättre.

  jag har haft rejält ont i mina knän till och från under många år, min massör har fixat till dem då och (ganska obehagligt,,,).
  särskilt det vänstra knät har tagit mycket stryck, överbelastning på cykel och en kollision med ett rådjur som sprang över motorvägen då jag körde MC,,,
  D-vitaminkuren jag startade med i januari verkar ha gjort underverk på knäna, visst kunde det bli ännu bättre men jag börjar tro att d-vitamin är rena miraklet och ger ett hälsolyft av nästan samma klass som övergången till LCHF gjort,,,,

  kokosoljan verkar smörja upp kroppen – inte minst magen fungerar så bra som det egentligen var tänkt – gjorde stor skillnad och tänderna verkar må utmärkt,,,,
  men kanske gör kokosoljan mest nytta för att kunna dricka enbart fettkaffe på morgonen – skulle jag lyckas mäta insulinet kontinuerligt över dygnet är jag helt övertygad om att genomsnittet med någon form av pf är betydligt lägre än då jag åt frukost.
  om man ägnar sig åt daglig pf eller 5:2 tror jag saknar betydelse, själv blandar jag lite hur som helst och det fungerar utmärkt då mitt långtids socker sjunkit till drygt hälften av vad det var för drygt ett år sedan,,,,
  tror nyttan med kokos är större än eventuella nackdelar!

  min läkare undrade hur jag burit mig åt men la nästan på luren då jag berättade om kokoskaffet och mitt resonemang med insulinet – vi kom dock överens om att jag skulle fortsätta på mitt sätt då hon inte tidigare verkat ha sett samma minskning,,,,

 68. 68
  Anders S säger

  Ann Kristin Skrev:

  @ LenaK:
  Jag har läst synpunkter på kokosfett och funderat själv. För de som är riktigt svårt sjuka, som ni kan läsa om här:https://trelleborg-kiruna.blogspot.se/2013/05/tankar-om-kokosfett.html (jag letade rätt på inlägget för er skull) väljer man kanske att undvika även detta, p g a omega 6-innehållet.

  Du får nog fundera en gång till för det blev inte rätt förra gången.

  Att räkna fram en omega-6/omega-3 kvot på vegetabiliskt fett är ointressant. Det är totalmängden av linolsyra, LA, som du bör se upp med. Där ligger kokos lägst! Alfa-linolensyra, ALA, kan du bortse från.

  Matcha intaget av omega-6 mot intaget av långa omega-3-fettsyror från fet fisk, EPA och DHA. Kvoten LA/(EPA-DHA) är intressant!

  Palmolja ligger också bra till. Köp endast certifierad. Ett annat alternativ är macadamiaolja, men dyrt.

 69. 69

  @ Anders S:
  Helt riktigt. T.ex. dubblades antalet MSfall efter introduktionen av margarin på 1920-talet.
  Men här var det kanske både transfetter och omega-6.
  Gissar att myelin som kroppen tvingats göra på omega-6 i avsaknad av omega-9 eller mättat fett oxiderar betydligt snabbare än vad som är hälsosamt.

 70. 70
  Professor Göran säger

  @ tombola:

  Egentligen är situationen inom hälsovården helt absurd.

  Personalen, från specialister till läkare och dietister, är bara inte intresserade av att diskutera med ”mirakulöst hälsoförbättrade” patienter om de blivit friska med hjälp av att göra ”tvärtom” mot vad de har rekommenderat och det kanske ligger i sakens natur för då skulle de ju underkänna sin egen auktoritet. På detta sätt förstår jag också den stenstodsattityd som jag mötte hos kardiologen jag träffade för ett tag sedan. Jag ryser när jag bara tänker på hans attityd.

  Så det hela kanske är ett slags Moment 22.

  Nu ska jag köra en runda till med min pulsmätare för att se om jag kan komma upp till min maxpuls en gång till genom hårt trädgårdsarbete. Att slå med lie är inte så tokigt men att hacka med en korp i en stenhård jordhög är optimalt 🙂

 71. 71

  Vid ett besök hos distriktssköterskan för en tid sedan berättade jag att jag åt LCHF. Hon svängde snabbt om på kontorsstolen och frågade strängt ”Varför det?”.

  Jag svarade att ”jag på många sätt mår mycket bättre på LCHF maten än på Livsmedelsverkets kolhydratstinna, fettsnåla och lightsockrade rekommendationer, att jag bl. a. via dr Dahlqvists LCHF blogg har fått vetskap om att det inte finns några belägg för ett samband mellan mättat fett och hjärt- och kärlsjukdom, att dettta är en myt och missuppfattning sedan fuskforskaren Ancel Keys dagar, att jag inte är ensam om mina erfarenheter; berättade om vilka hälsovinster diabetiker/överviktiga gör och att det går att läsa om detta på Annikas/Andreas bloggar”.

  Hon sa ingenting, bara tittade på mig, men vad ska hon säga enär jag är slank, frisk, stark för min ålder!

  Mina personliga erfarenheter av LCHFmat tillsammans med de kunskaper jag fått genom att förlja denna och Andreas blogg räcker som bevis för mig!

 72. 72
  Ann Kristin säger

  @ Anders S:
  Du får nog fundera en tredje gång eftersom du har missförstått mig två gånger redan.

 73. 73
  Anders S säger

  Ann Kristin skrev:

  @ Anders S:
  Du får nog fundera en tredje gång eftersom du har missförstått mig två gånger redan.

  Utveckla gärna vad du menar.

 74. 74

  Professor Göran Skrev:

  @ tombola:

  Egentligen är situationen inom hälsovården helt absurd.

  Personalen, från specialister till läkare och dietister, är bara inte intresserade av att diskutera med ”mirakulöst hälsoförbättrade” patienter om de blivit friska med hjälp av att göra ”tvärtom” mot vad de har rekommenderat och det kanske ligger i sakens natur för då skulle de ju underkänna sin egen auktoritet. På detta sätt förstår jag också den stenstodsattityd som jag mötte hos kardiologen jag träffade för ett tag sedan. Jag ryser när jag bara tänker på hans attityd.

  Så det hela kanske är ett slags Moment 22.

  Nu ska jag köra en runda till med min pulsmätare för att se om jag kan komma upp till min maxpuls en gång till genom hårt trädgårdsarbete. Att slå med lie är inte så tokigt men att hacka med en korp i en stenhård jordhög är optimalt

  Det känns ungefär lika korkat som om en bilfabrik skulle göra bilar som svängde åt fel håll då man vrider på ratten och därför orsakade många olyckor samtidigt som fabrikanten hävdade att bilarna var korrekt konstruerade,,,,

  Det enda sättet att komma åt problemet är väl att politikerna styr upp verksamheten men troligtvis saknar de denna förmåga/kunskap. Vi kan se likadana brister inom andra områden, skola, omsorg, rättsväsende o s v.

  Man får intrycket att våra politiker försöker lägga ned landet så fort det går, vi håller på att gå från välfärdsstat till blåbärsmonarki,,,

  Men visst finns det ljus i tunneln, allt flera tänkande, riktiga akademiker ansluter sig till LCHF-konceptet och de har gett sig in i flumdebatten med stor tyngd. Det har hänt mycket på bara några år,,,

  Efter att ha läst massor med info om intervallträning så gör jag mycket vid högre puls än tidigare, cyklar i intervall eller lyfter skrot med hög intensitet (med måttliga vikter). Vid motionscykling är det inte så att jag nödvändigtvis kommer fram snabbare totalt sett men tiden med högre puls är större.

  Det är fel att tro att man inte kan träna med hög intensitet som överviktig eller otränad, det ska vara hög intensitet i förhållande till sin egen förmåga som gäller. Gång på gång visar prov att lugna promenader inte är så effektiva för exempelvis diabetiker men om de sker i intervall form gör det stor skillnad,,,,

  Vill man snabbt bättra på sin fysik rekommenderas kettlebells, billigt, tar ingen plats och tränar stora delar av kroppen samtidigt. Om jag inte är fel underrättad så använder piketpolisen ofta denna tränningsform – de fick problem med ryggen då de alltid bär skott säker väst,,,,

  Och pf i någon form så klart, skippa frukosten eller kör 5:2, eller blanda efter behag – detta är nog det åt mönster som kanske bäst efterliknar vårt ursprung – på stenåldern var det knappast några bestämda mattider,,,,

  Kan oxå notera att jag numera sedan några månader inte längre behöver glasögon för att läsa textremsan på filmerna – något som jag använt de 2-3 sista åren, jag gissar på att det är min kur med höga doser d-vitamin som ligger bakom denna förbättring men kan oxå vara ett resultat av lägre blodsocker på grund av pf och intervall tränings tänker – allt hänger ihop men det är kul när det är lätt mätbara förbättringar som långtids socker och oanvända glasögon,,,

  Kan oxå notera att jag kunnat gå tillbaka till de terminal glasögon som jag använde för 8 år sedan,,,,

  Fortsätter allt på den inslagna vägen kommer jag nog att vara i mitt livs bästa form då jag fyller 75,,,, 🙂

 75. 75

  @ tombola:
  Kul förändringar och allt om din egen återvinning är förnuftigt i mina ögon. Synen har nog med blodsockret att göra som du gissar: Inte insulindrivet utan tar av socker som ”det behövs” vilket säkert betyder att ögonen kan få bada i onödigt höga sockerhalter; när man äter SLVs normalkost, efter varje större måltid s.a.s.; fenoment kan ses i diabetiker som oftare än andra blinda när dom följer standardråden och låter normalförloppet gå sin gilla gång.

  Beträffande de inflytelselösa politikerna har de satt sina egna ruttna potatisar genom att lämna över alltför mycket till experter. Politiker behöver ju idag ingen formell utbildning vilket kan medföra att dom oftare än vi andra är nollställda på alla områden utom att undvika frågor och prata förbi. Så när det gäller sjukvården anlitar även socialstyrelsen experter, vilka ofta (hur ofta?) även arbetar i den relevanta industrin som man bl. a. reglerar, m.a.o. läkemedelsindustrin, vilket betyder att det kommer fortsätta att gå utmärkt att sälja mediciner som behandlar patienter istället för att bota dem och sätta ihop vårdscheman endast grundad på medicinering. Bilen svänger alltså inte helt till höger när man vrider ratten åt vänster, för att återknyta där du började.

 76. 76

  75 @ stenbj:
  Helt klart är att synen är en bra värdemätare på tillståndet – när jag började med LCHF för 8,5 år sedan fick jag rejält ont i rygg och skalle efter någon månad – orsaken var en förbättrad syn och när jag bytte mina terminalglas mot 0,5 dioptrider svagare glas försvann de problemen på någon timma,,,

  Efterhand försämrades synen på lite längre avstånd vilket föranledde införskaffande av svaga TV-glas – vilka numera inte används sedan en tid tillbaka,,,

  D-vitamin påverkar säkert synen direkt och indirekt genom ökad insulinkänslighet – det är min teori som jag tror på tills någon lyckats visa motsatsen,,,

  Har själv varit verksam som hobbypolitiker men slutade snabbt – jag skulle snabbt ha fått en hjärtinfarkt av all smörja som hanterades på dessa otaliga, totalt bortkastade möten,,,

  De flesta av mina partikamrater låg minst 30 år efter sin tid utom någon enstaka som oxå liksom mig försvann snabbt när de synat verksamheten – nu var ju detta en byhåla men situationen i riksdagen är inte så mycket bättre med all denna ”röstboskap” som sitter av sin tid där år efter år,,,

  Ja – det är sant att det är mycket piller i omlopp men vad ska en läkare på en vårdcentral göra – många vårdtagare är i grund och botten helt ovilliga till att ändra sin livsstil – vi ska ju ha klart för oss att det är inga genomsnittsliga vårdtagare som hänger på våra kostsiter.

  Den normala metaboliten är en ganska lat figur, pillertroende och tror att de stendör om de inte får fortsätta med sitt kolhydratdrogande liv i form av bröd & potatis och dålig snabbmat – de väljer istället naturalförloppet istället för livet – ingen läkare klarar av att ändra dessa!

 77. 77
  Ann Kristin säger

  @ Anders S:
  Jag kan ju vända på frågan: vad menar du själv? Ingen annan trovärdig källa har samma självklara tro på kokosfettet som du verkar ha. Inte heller verkar det finnas särskilt många studier, utom en från 1998.

  Allt jag har läst från de som jag räknar som trovärdiga hävdar: ”Att reda ut vilken mat som är bra eller dålig när det gäller Omega-3/6 är inte lätt. Det handlar både om mängder och fördelning.” (Kostdoktorn)

  Han har skapat en egen tabell: https://www.kostdoktorn.se/vad-gor-dig-allergisk som vänder sig till oss som lider av inflammatoriska sjukdomar. Jag har trots strikt lchf inte lyckats rå på min artros. Då blir alla inflammationsdrivande/dämpande åtgärder viktiga, nere på detaljnivå.

  Nu har jag, som jag skriver, ändå valt kokosfett, eftersom jag måste experimentera en hel del för att ta mig fram till mål. Ingen kan säga med säkerhet hur jag ska bli frisk(are). Kokosfett är välgörande på många sätt, det känner jag i kroppen, framför allt för huden. Jag blir också mätt och nöjd.

  Jag har ingen aning om vem du är, du kanske forskar på detta. Men att säga att någon har fel är ju en ganska brutal tillrättavisning. Jag har råkat ut för detta tidigare, av till synes manliga kommentatorer. Jag uppskattar det inte.

 78. 78

  Ann Kristin Skrev:

  @ Anders S:
  Jag kan ju vända på frågan: vad menar du själv? Ingen annan trovärdig källa har samma självklara tro på kokosfettet som du verkar ha. Inte heller verkar det finnas särskilt många studier, utom en från 1998.

  Allt jag har läst från de som jag räknar som trovärdiga hävdar: ”Att reda ut vilken mat som är bra eller dålig när det gäller Omega-3/6 är inte lätt. Det handlar både om mängder och fördelning.” (Kostdoktorn)

  Han har skapat en egen tabell: https://www.kostdoktorn.se/vad-gor-dig-allergisk som vänder sig till oss som lider av inflammatoriska sjukdomar. Jag har trots strikt lchf inte lyckats rå på min artros. Då blir alla inflammationsdrivande/dämpande åtgärder viktiga, nere på detaljnivå.

  Nu har jag, som jag skriver, ändå valt kokosfett, eftersom jag måste experimentera en hel del för att ta mig fram till mål. Ingen kan säga med säkerhet hur jag ska bli frisk(are). Kokosfett är välgörande på många sätt, det känner jag i kroppen, framför allt för huden. Jag blir också mätt och nöjd.

  Jag har ingen aning om vem du är, du kanske forskar på detta. Men att säga att någon har fel är ju en ganska brutal tillrättavisning. Jag har råkat ut för detta tidigare, av till synes manliga kommentatorer. Jag uppskattar det inte.

  ”Sams kusiner”, som man brukar säga. Detta är alldeles för intressant och viktigt för att bråka om och jag hoppas att ni utan att råka i luven på varandra ska, för allas vårt välbefinnande, kunna reda ut vad kokosolja är bra resp mindre bra för. Jag har en närstående med diagnosen MS (skovfri med LCHF inkl kokosolja och D-vitamin) och vill inte att hon ska inta något som kan stjälpa istället för hjälpa.

 79. 79

  Håller med LenaK.Detta är alldeles för viktigt för att bråka om, så jag hoppas någon kunnig kan reda ut frågan om kokosoljans eventuella negativa sida för oss som har inflammatoriska sjukdomar.

 80. 80
  Ann Kristin säger

  @ LenaK:
  Jag bråkar inte, jag ifrågasätter Anders info om omega 6 och nivåer av olika saker. Innan jag köper hans inlägg vill jag ha mer info. Dessutom verkar han inte förstå vad jag skriver. Nog om detta.

  Jag för vidare intressanta och tänkvärda fynd från nätet för att vi är så många som måste tänka till så mycket mer än friska människor, och verkligen finkalibrera kosten. Den kvinna som väckte frågan, på sin blogg och på kostdoktrons forum är själv svårt ms-sjuk (insjuknade hastigt vid bara 28 års ålder) och sjuksköterska. Hon har gjort en mängd experiment på sig själv, blivit så mycket friskare och medicinfri, så hennes ord väger tungt för mig.

  Nu har jag inte sett någon ytterligare utvärdering, och jag har inte hittat något där någon med tyngd (egen erfarenhet eller forskning) kan klart säga om det relativt höga ratio mellan omega 6/omega 3 skulle vara negativt. Genom att balansera upp med mera omega 3 blir det ju bättre, dessutom är ju inte kokosfett en vanlig olja, som oxiderar.

  Som så mycket annat, det finns inga tydliga svar. Däremot är det helt klart att koksfett har många hälsovinster, så jag fortsätter.

  Om någon har mer info mottages den tacksamt.

 81. 81
  Anders S säger

  Ann Kristin skrev:

  @ Anders S:
  Allt jag har läst från de som jag räknar som trovärdiga hävdar: ”Att reda ut vilken mat som är bra eller dålig när det gäller Omega-3/6 är inte lätt. Det handlar både om mängder och fördelning.” (Kostdoktorn)

  Men att säga att någon har fel är ju en ganska brutal tillrättavisning. Jag har råkat ut för detta tidigare… Jag uppskattar det inte.

  Nej, det kan inte vara lätt. 😉

  Glöm Andreas Eenfeldts allergikvot, som uppvärderar nyttan av rapsolja och bregottmargarin. Det är inget vedertaget begrepp utan ett diskussionsinlägg, skriver han själv.

  Får jag föreslå att du slår upp olika oljor och fett samt matvaror i SLV:s näringsdatabas och Fineli.
  Gör en egen tabell över linolsyra, LA, som du bör se upp med, alfa-linolensyra, ALA, som kan du bortse från samt långa omega-3-fettsyror, EPA och DHA som du bör sträva efter att få i dig i tillräcklig mängd.

  Sök vidare på ”kokos antiinflammatorisk” på Google.

  Ifrågasättandet av kokos härör från andra världskriget när Japan blockerade importen av kokos från Filippinerna till USA. Man började då stimulera användning av inhemsk sojaolja och majsolja med en intensiv propaganda där man påstod att fleromättat fett var nyttigt och mättat fett hälsofarligt.

  Att leva antiinflammatoriskt är enkelt. Låt bli gluten/spannmål, stärkelse, socker, a1-kasein samt omega-6-rika vegetabiliska fetter och E-tillsatser. Ät dagligen vildfångad fet fisk från friska hav, t.ex. sill och makrill, och kött från idisslare som ätit gräs. Ät råa ekologiska grönsaker, örter, bär och måttligt med frukt. Drick vatten och var ute minst en timme dagligen när solen står som högst.

  Tillskott av kokos eller MCT-olja är viktigt för äldre som har demensproblem och en del andra sjukdomar, t.ex. epilepsi, för att stimulera produktionen av ketoner. Den som har förstört näringsupptaget i tarmen kan behöva extra näringstillskott av mineraler, vitaminer och spårämnen. Viktoperationer och att banta orsakar ofta näringsbrist.

 82. 82

  Jag tror inte att kokosoljan är ett problem,snarare tror jag vi skall vara försiktiga med grisen som inte får sin rätta uppväxt.Kossan verkar klara av miljön bättre.
  https://www.5code.se/blogg/itemlist/tag/antiinflammatorisk.html

 83. 83
  Ann Kristin säger

  @ Anders S:
  Jag använder mig av matkalkyl när jag vill ha info om livsmedel. Den baseras på SLV. Dina förslag på hur man lever antiinflammatoriskt följer jag redan, det är ju grundkursen i lchf. I 4,5 år har jag utan större framgång fösökt minska vikten och artrossmärtan. Däremot har allt annat blivit bättre. Sedan december har jag gått ner på strikt lchf, börjat på ett fåtal livsmedel, gräsbetat kött, lever, makrill, ägg, smör och kokosfett. Sedan har jag ökat på med mejeriprodukter i moderat mängd, t ex grädde och ost. Jag har mätt blodsocker och ketos.

  Jag har också tillfört magnesium och D-vitamin, och vikten börjde släppa efter tre månader med strikt lchf, medan värken bara möjligen har minskat lite. Som du ser så krävs det ännu mer, eller längre perioder, för att jag ska tillfriskna. Jag har varken bantat i mitt liv, men heller inte överätit. Jag har aldrig tvingat mig till att gå hungrig. Möjligen har jag leaky gut, det är ju svårt att veta, men det lär ju ordna sig till slut.

  Jag vet fortfarande inte vem du är eller hur du har kommit fram till dina fakta, men jag har precis skaffat Jonas Bergqvists bok, en tegelsten om kost, hälsa och motion, och den reder ut begreppen mellan olika fetter.

  July, jag skulle inte äta annat än ekologiskt uppfödd gris.

 84. 84

  83 @ Ann Kristin:
  Det sägs att det tar cirka 6 månader innan nivån på D-vitamin är fyllda. För mig hände anmärkningsvärda förbättringar efter cirka 5 månader,,,

 85. 85

  Ann Kristin du har ju turen att bo på rimligt avstånd från bra mat. Gratulerar. Bara för att det är EKO gris så innebär inte det att den är uppfödd på sin naturliga mat.

 86. 86

  @ 84 Tombola.Är det din övertygelse att dina förbättringar beror på att du hade högt intag av D-vit.
  Kan det inte bero på andra orsaker? Eller samverkan med annat.
  Bla.förbättrad potens har andra vittnat om som haft ett intag av 2000 ie D.vit.
  Funderar själv på att maxa mitt intag som i dag ligger på 7500 ie.

 87. 87
  Anders S säger

  Ann Kristin skrev:

  @ Anders S:
  Jag använder mig av matkalkyl när jag vill ha info om livsmedel. Den baseras på SLV. Dina förslag på hur man lever antiinflammatoriskt följer jag redan, det är ju grundkursen i lchf. I 4,5 år har jag utan större framgång försökt minska vikten och artrossmärtan. Däremot har allt annat blivit bättre. Sedan december har jag gått ner på strikt lchf, börjat på ett fåtal livsmedel, gräsbetat kött, lever, makrill, ägg, smör och kokosfett. Sedan har jag ökat på med mejeriprodukter i moderat mängd, t ex grädde och ost. Jag har mätt blodsocker och ketos…
  July, jag skulle inte äta annat än ekologiskt uppfödd gris.

  Den omega-6/3-kvot som matkalkyl.se tar fram är irrelevant. Om man följde deras sätt att resonera skulle hampaolja med 57 g LA per 100 g vara nyttigare än olivolja. Vegetabiliska oljor har inga långa omega-3 fettsyror. De får du i första hand från fet fisk.

  Kvoten LA/(EPA+DHA) för ditt totala matintag en måltid eller en dag är däremot intressant! Ju lägre ju bättre.

  Nja, inte grundkursen i LCHF. Avsevärt striktare i ett par avseenden. Inget gluten alls. Läs sedan i The Devil in the Milk om a1-kasein och BCM7. Tycket du kan prova att eliminera a1-kasein, dvs. endast använda ghee och ingenting annat gjort på komjölk. Om du mår bättre då kan du sedan prova om du tolererar mjölk/yoghurt/ost från get och får vars mjölk innehåller a2-kasein. Vidare är grisen ingen idisslare ens om den är ekologisk. Makrillen ska förresten vara nyfångad, fryst eller rökt. Makrillburkar med tvivelaktig vegetabilisk olja går bort. Fleromättat fett oxideras lätt och kan förstöras vid upphettning och konservering.

  Mycket inspiration kan hämtas från ”Maten vi borde äta” av Jenny Reimers om skadorna omega-6-fetterna orsakar.

  https://www.primavi.se/maten.pdf

  ”Huvudsakligen hormonerna insulin och arakidonsyran från omega-6-växtfetterna och även
  kortisolet samarbetar så småningom till hjärtkärl-skadorna mm. Detta orsakas av livsmedelsindustrins förstörelse av numera i stort sett alla råvaror speciellt fisken (rutten vid försäljningen) och mjölken fylld med arakidonsyra (uppfödd på kraftfoder främst soja). Det kombineras med läkemedelsindustrins kemikalier och läkarna koncentrerar sig på sk genskador hos oss.”

 88. 88
  Professor Göran säger

  @ Anders S:

  Jenny Reimers suveräna genomgång av fetterna från 2005 (det borde finnas någon liknande skarp genomgång i den engelskspråkiga världen som jag dock ännu inte stött på) fick också mig att ”haja till” när det gäller kokosoljan och dess innehåll av omega-6. Å andra sidan verkar det finnas överväldigande ”evidens” om fördelarna med rejäla mängder kokosolja i vår kost och då möjligen också balanserat med omega-3 från fisk. (Invånarna på ön Tokolau kan tjäna som illustrativt exempel.)

  Vad som slagit mig, som alltid, när jag börjat ”peta” i detta med fetterna i kosten (och jag har bara petat på ytan) är att detta som med allt annat i vår homeostas visar sig vara så oerhört komplext. Faktum är att vi inte vet hur alla dessa olika fettsyror, och det lär ju finnas ett stort antal olika, fungerar i vår metabolism annat än på ett hypotetiskt plan. På den molekylära nivån är dynamiken i våra kroppar i mina ögon rent chockerande. Här står ingenting stilla. Det lär till och med finnas ”naturliga” transfettsyror som är ”nyttiga” på den nivån även om alla, inklusive etablissemanget, nu är fullständigt överens om att transfetter innebär en av de största ”riskfaktorerna” för våra hjärtproblem.

  Som Annika brukar säga så måste man lyssna på sin egen kropp och mår man bra av något så är det en klok första approximation att fortsätta med det. Och som Ann-Krisitin är inne på (och du också) så är nog inte en försiktighetsprincip fel till att börja med. Sedan kan man eventuellt backa från någon eventuell fakirvariant för att nu göra tillvaron lite lättare.

  Ju mer jag läser på (just nu dyker jag ner i den medicinska fysiologin) ju svårare har jag för alla kategoriska ställningstaganden av typ ”one-liners”.

 89. 89
  Ann Kristin säger

  @ july:
  Grisarna vi ibland äter är uppfödda på sin naturliga föda, så det blir inte ofta. Ungefär 95 % av köttet blir gräsbetat, resten fläsk och kyckling. Vi har turen att få köpa älg ibland också. Jag letar nu efter anka, men har inte funnit någon. Jag vet ju inte var du bor, men det finns en ökande tillgång på bra kött, t o m leverans hem till dörren, om man inte är alltför priskänslig. På nätet finns massor, även ekogrönsaker.

 90. 90

  Tillgången på gräsbeteskött utan inblandning av onaturlig föda är dessvärre svår att hitta.

 91. 91

  Ann Kristin jag glömde att tacka,flåt

 92. 92
  Ann Kristin säger

  Kostdoktorn har en lista, som säkert behöver uppdaters. https://www.kostdoktorn.se/omega-3/grasbeteskott Likaså får man massor av träffar på google.

  Är man tveksam om den aktuella bonden kan man ju fråga direkt.

 93. 93

  I min vandring i Sverige har jag bott på många platser och alltid när jag frågat fått till svar att det utfodras med kraftfoder de sista 3 månader innan slakt.Hittade en bonde i Småland som bara sålde till affärrer.
  Har i bland haft tur att hitta i någon affär men mycket sällsynt.Sen är min erfarenhet att många jämställer EKO med gräsbete.

 94. 94
  Ann Kristin säger

  @ july:
  Vi ska börja föda upp djur igen, för att vara säkra. Funderar just nu på vilka sorter…

 95. 95

  Ann Kristin Skrev:

  @ july:
  Vi ska börja föda upp djur igen, för att vara säkra. Funderar just nu på vilka sorter…

  Jag har haft får, billiga och trevliga djur, det tar emot att äta upp dem. Jag har kvar alla grejor utifall att de kommer tillbaka. Jag reser en hel del och djuren kräver tillsyn, de kan dessutom vara lite rymningsbenägna,,,,

  Grisar är lätta att hålla och sköter sig själv i stor utsträckning men kanske någon form av fågel är allra bäst?

  Idealet är ju att ha djuren bara under sommaren – det var ett rejält slit att ha fåren under vintern.

  Höns är lättskötta och lönsamma från början och de äter man ju nödvändigtvis inte upp – om man har 5 eller 50 hönor saknar betydelse. De skall ha torrt och dragfritt men behöver ju ingen värme – de äter mera istället,,,,

  En granne har ankor – troligen för att de håller ned hastigheten hos trafiken, de lever ett fantastiskt liv med egen damm och ankhus, det ser mycket trevligt ut,,,,

  Det finns en tidning som heter Åter vilken kan ge en hel del tips om småskaligt jordbruk, kan vara läsvärd,,,,

 96. 96
  Ann Kristin säger

  @ tombola:
  Det blir säkert fjäderfä, till att börja med, gärna ankor också, en damm är inte svår att anlägga. Vi har räv och andra köttätare i närheten, så det blir att hålla koll. Får, absolut, man kan köpa en tacka med lamm och sedan slakta när betet är slut. Ska kolla tidningen! Jag hoppas ju på många småskaliga jordbruk i Sverige, t o m bara för trädgård.

 97. 97

  @ Ann Kristin:
  Finns ju de som har höns i tätbebyggda områden oxå (utan tupp) – finns flyttbara hönshus så att de kan beta av gräsmattan bit för bit. Egna naturliga ägg är något helt annat än de i affären,,,

 98. 98
  anhörig säger

  @ Professor Göran: ” … Som Annika brukar säga så måste man lyssna på sin egen kropp och mår man bra av något så är det en klok första approximation att fortsätta med det …”

  Så om man som sockersjuk får minska insulindosen alt blir medicinfri efter övergång till LCHF så kan man väl med fog anta att kusten är klar 🙂

 99. 99
  Professor Göran säger

  @ anhörig:

  Precis!

  När vi konstaterade att min hustru var allvarligt sockersjuk 2009 så tog vi det logiska beslutet att undvika allt det som gjorde henne sjuk, orsaken, dvs. socker och kolhydrater och ännu har hon inte tagit någon medicin. Hon fick tillbaka sin mörkersyn och nerverna i fingrar och tår reparerades också på något halvår.

  Vi mäter blodsockerhalten då och då och den ligger i princip aldrig över 6 på vår strikta (ketogena – mäter vi också med stickor) LCHF-kost.

 100. 100
  anhörig säger

  @ Professor Göran:

  Senast idag har jag (som mormor) pratat med mitt barnbarn om faran av att pula i sig socker i tid och otid; nu vet han att man blir sockersjuk när man äter för mycket socker. LCHF har aabsolut! framtiden för sig … tänk att min egen mormor (f.1893) visste att socker ”skulle man vara försiktig med” – tänk om man hade haft förstånd att fråga henne hur hon visste det?

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa