Medicinska dogmer eller nyfikenhet och tolerans

Professor Göran Sjöbergs krönikaProfessor Göran Sjöberg:
Medicinska dogmer eller nyfikenhet och tolerans

Inom ett kunskapsområde antyder ordet dogm att det där råder en uppfattning som man inte är villig att förändra och, som jag indikerade i min förra krönika, är denna ovilja kännetecknande för alla religioner. Det är därför som jag anser att också dagens medicin kan jämställas med en religion. Tesen om det mättade fettets farlighet just en sådan grundläggande dogm sedan mer än femtio år. De senaste dagarnas diskussion, föranledd av det famösa påhoppet på LCHF i DN-artikeln, har det med all önskvärd tydlighet visat sig att det finns en total ovilja hos dem som företräder denna dogm till någon självkritiskt granskning trots att vetenskapen idag i stort sett helt underkänt dogmen.

Läs mera och

Det som triggar min nuvarande krönika är den bok som jag just läser om Djingis Kahn tillsammans med min hustru (Jack Weatherford: ”Djingis Kahn och modernitetens uppkomst”) och som ställer den dogm som jag levt med kring denna mongolhövding helt på huvudet och den dogm som gick ut på att Djingis Kahn var en ”barbar” och framför allt ett fruktansvärt hot mot den kristna civilisationen i Europa, och enligt vår egen historieskrivning, mot den kristna civilisation som vi utav någon outgrundlig anledning ansett var human i jämförelse med den mongolerna företrädde på 1200-talet, då det begav sig. Min nuvarande reviderade syn på denna dogmatiska syn på mongolerna antyder att det faktiskt var precis tvärtom.

Mongolerna var för en total religionsfrihet där många olika religioner samsades i deras enorma rike och kunde därför inte förstå den dogmatiska kristna intolerans som genomsyrade Europa vid denna tid. De vände sig med fasa mot den tortyr som användes mot personer med avvikande religiösa uppfattningar, och som regelmässigt tillämpades i Europa, och en tortyr som var dem själva helt främmande. Mongolerna härskade vid sin storhetstid i slutet av 1200-talet över ett imperium som sträckte sig från Stilla Havet i öster till Kaspiska Havet och medelhavet i väster, men de lät folken i de olika delarna behålla sina egna sedvänjor samtidigt som de värnade om yrkesskicklighet på alla plan och var öppna för olika synsätt inom alla olika discipliner. Och så betedde de sig inom alla områden där de försökte förena det bästa från alla olika kulturer som samsades inom deras välde. De var innovativa på sanslöst många sätt och de tog till sig det bästa; inte minst det intellektuella. De hade också ett klassmässigt perspektiv som var det direkt motsatt till det europeiska och värnade i första hand om vanliga och fattiga människors väl och ve istället för några riddarideal som då var förhärskande. De införde som den första civilisationen i världen t.ex. folkskolor för att öka läskunnigheten bland vanligt folk. Det dröjde 600 år till i t.ex. Sverige. De inrättade också mängder av lokala råd som skulle avgöra vardagliga tvister. Det var därför knappast någon tillfällighet att det var just med den kristna franciskanerorden (”tiggarorden”) som mongolerna hade de allra bästa förbindelserna i Europa.

Denna inställning var också helt i linje med att de på alla sätt var skoningslösa mot den aristokratiska överklass de kom i kontakt med i de länder de erövrade. Den elit som t.ex. de skrivkunniga mandarinerna i Kina utgjorde fick det därför inte så lätt när de degraderats socialt till nionde nivån strax under den som de prostituerade utgjorde. Just nu undrar jag därför om det var på grund av mongolernas ställningstagande mot den aristokratiska överklassen och för just vanligt folk som de europeiska historieskrivarna beskrev dem som ”hemska barbarer”.

Det som var avgörande för mongolerna var det som i praktiken fungerade. De införde tryckkonsten och ett gemensamt skriftspråk förutom krutet och kompassen. Inom medicinen förenade de kinesisk, indisk, arabisk och europeisk medicin. Inte minst uppmuntrade mongolerna den globala handeln. Mongolerna plöjde helt enkelt marken för den renässans som uppkom i Europa under de därpå följande århundradena. Enligt Sir Francis Bacon, som summerade renässansen i början av 1600-talet i den begynnande naturvetenskapens anda, så var det just mongolernas inflytande på det praktiskt fungerande planet som hade varit avgörande för omvandlingen av Europa och inte något återupplivande av grekiska, aristokratiska filosofiska ideal.

Tänk om man kunde ha samma praktiska och teoretiska förhållningssätt inom dagens västerländska medicin som mongolerna hade. Då skulle man självklart ha tagit till sig de spektakulära praktiska framgångar som de flesta av oss som tillämpar LCFH noterar och, på samma sätt som mongolerna, ha dragit igång en omfattande verksamhet på alla praktiska och intellektuella plan. Man hade då helt enkelt haft en innovativt nyfiken attityd och varit villig att i internationell skala genomföra detta för samhällets bästa genom att just ta fasta på de uppenbara fördelar som LCHF innebär för vår gemensamma hälsa. Istället gör man tvärtom! Man bekämpar på alla upptänkliga sätt det som bevisligen är bra för vår hälsa genom att bita sig fast i sina egna dogmer.

 

Om Göran Sjöberg

Professor Göran Sjöberg doktorerade 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Han arbetade ett år som volontär i Moçambique och därefter med forskning och utveckling på ABB samt Volvo Aero (GKN Aerospace). 2004 blev han Docent på Chalmers och 2005 utnämnd till Adjungerad Professor. 2009 övergick Sjöberg till strikt LCHF och har sedan dess studerat vetenskapsteori, medicin och kostvetenskap.

Comments

 1. 1

  Tack Göran. Intressant, lättläst och en ny spännande vinkel – som vanligt.

  Hade en diskussion idag med en vän vars lilla dotter är kraftigt överviktig (och hon själv också). Hon förstod och höll med om problemet med kolhydrater, insulin, insulinresistans, oförmågan att förbränna kroppseget fett vid högt fasteinsulin, gasig mage av kolhydrater, metabolt syndrom – ja hon var med på allt – utom mättat fett. Då slog det mig – hela dispyten handlar i slutändan bara om en sak: Det mättade fettet.

  Människor är itutade sedan 50 år att mättat fett är farligt. ”Det förstår väl vem som helst att grädde, bacon, biff och smör är onyttigt”, hörs från Expressens ledarsida och de flesta människor håller med. Även människor som bara blir fetare, äter statiner och har provat allt som den etablerade medicinen förespråkar – vill inte ompröva det mättade fettet.

  Det mättade fettet är ”djävulen” i den medicinska religionen och där är många så säkra att nästan inga argument biter. Kan man omvända någon att förstå hur välgörande det mättade fettet är, så är slaget vunnet. Frågan är: hur gör vi det?

 2. 2
  ragnhild säger

  Dette er vel helt off topic, men hører til dagens utrolige scenario:

  https://www.nrk.no/nordland/vil-bedove-oppdrettslaksen-1.11166443

  Jeg tror verden er blitt fullstendig gal. Hur botar vi världen?

  Et lyspunkt; Gleder meg til å lese denne spennende kronikken i morgen (prof. Gøran´s)

 3. 3

  Jonas Skrev:

  Frågan är: hur gör vi det?

  Äta arteget själva – och därmed per automatik se ut som och bete sig som hälsan själv.

  Det ”smittar” mer och mycket snabbare andra – än sammantaget alla forskningsrapporter som finns för och emot artegen LCHF-kost gör.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

 4. 4

  Instämmer helt med Jonas, mycket bra krönika! Och jag tror också att Jonas har rätt i att det mättade fettet är nyckeln. Men för att återgå till din krönika så tror jag att medicinens problem inte bara handlar om dogmatism, utan även paternalism. Dessa två i kombination är farlig.

 5. 5
  kostintresserad säger

  ” Man hade då helt enkelt haft en innovativt nyfiken attityd …”.

  Just sjukvårdens bristande nyfikenhet inför de snabba hälsovinster som diabetiker/överviktiga gör efter kostomläggning till LCHF är fullständigt obegriplig 😉 Ingen med undantag för några få tycks våga ifrågasätta rådande dogm. Det måste finnas fler orsaker än rädslan för fettet …

 6. 6
  Vox Humanae säger

  Det stora problemet just nu är att delar av lchf-världen verkar rädda att bli ”bannlysta”, vill ta bort fokus från fettet och bara belysa att vi ska hålla nere på socker och snabba kolhydrater. Jo tjena! Att ta bort socker och snabba kolhydrater är EXAKT detsamma som SLV, Soc, Rössner, Marcus m.fl. tjatat om i årtionden. Det är JUST denna matform som gjort flertalet av oss sjuka – räddningen för oss har varit att ta bort snabba kolhydrater OCH att börja äta naturligt fett. Man måste göra båda för att det ska fungera, annars blir man bara hungrig och äter för mycket! precis som vi gjort redan!

  Kolhydratkyrkan visar förvånande stora likheter med Katolska kyrkan. År 325, i Nicea, lät kejsar Konstantin samla ledarna för alla de olika kristna falanger som fanns. De fick alla redogöra för vad de ansåg vara kristen tro. Diskussionens vågor gick höga och man var samlade under lång tid. Det slutade med att Konstantin bestämde vad man skulle komma överens om, det var bara att godkänna eller dö. De flesta valde att godkänna – man hade uppnått konsensus. Syftet var att göra kristendomen tillräckligt flexibel och tillräckligt lik övriga religioner för att de flesta skulle acceptera den nya romerska statsreligionen. Gamla gudar bytte namn och kallades helgon. De hade fortfarande samma funktioner och specialiteter och kallades inte längre gudar, men man kunde fortfarande be till dem. Så skapades den Romersk Katolska kyrkan. Spridningen fungerade på samma sätt. Kultplatser raserades, kyrkor byggdes på samma plats, de lokala gudarna fick helgonstatus och människor kunde fortsätta att be till samma gudomar på samma platser, så länge som de bara accepterade vissa grundläggande tankar och ritualer och bekände sig till den Katolska kyrkan.
  På 1400-talet gjorde en tysk präst en pilgrimsresa till Rom. Han var en djupt troende som såg fram emot en religiös upplevelse. Men under hela sin resa såg han något annat än han förväntat sig och allra starkast såg han det i själva Rom, den heliga staden. Att hela kyrkan bara var inriktad på att skaffa mera makt och pengar. Han reste hem till Tyskland där han började protestera mot kyrkans girighet och började predika om att folk kunde få syndernas förlåtelse UTAN att betala pengar.
  Martin Luther hette han, och han blev grundare till den protestantiska kyrkan, som började om med en betydligt sundare syn på kristen tro, även om nu även denna kyrka blivit mera inriktad på pengar och makt.

  Så, vi ”troende” lchf-ätare betraktas nu som en sekt av de etablerade kardinalerna och biskoparna i kolhydratkyrkan. De bekämpar oss med alla tillgängliga medel, för vi hotar deras pengar och deras makt. Annika är vår Luther, det är hon som satt ut hakan, det är hon som fått stryk, men det är också hon som blivit frontfiguren i en folkrörelse – Tack för det!

  Vår ”tro” bygger inte på dogmer, dvs. sanningar som inte kan bevisas. Vi fortsätter att äta vår fettbaserade kost därför att det fungerar. Alla går inte ner i vikt så mycket som de vill, och alla blir inte helt friska från alla sjukdomar och besvär, men det gemensamma är att lchf fungerat betydligt bättre för oss än något annat vi provat på. Därför blir jag bedrövad när somliga försöker ”flirta in sig” med kolhydratkardinalerna, påstår att fettet inte är så viktigt, att det är de snabba kolhydraterna som allt beror på. Fettet är det grundläggande, det som gör att lchf fungerar, att bara ta bort snabba kolhydrater är inget annat än kalorirestriktion och det vet vi att det inte fungerar speciellt bra för de flesta. Vi behöver vara ärliga och stå upp för det som fungerar, inte lägga oss platt och hoppas att vi slipper bli bannlysta av påven.

  Tack för mig. Om någon vill ha kontakt så går det bra att maila till: vox.humanae@telia.com

  OBS att den historiska beskrivningen bara är en Mycket grov förenkling av kyrkans historia, men för att förklara allt kräver nog minst en hel livstid och då hinner ingen läsa mitt inlägg 🙂

 7. 7

  @ Josef Boberg:
  Håller med. Ett mycket bra sätt är att gå före och visa vägen och låta andra bli nyfikna och själva börja fråga. Efter fyra år med 6 ägg + 100 gram smör till frukost varje morgon och liknande resten av dagen ser jag faktiskt ut som hälsan själv. Många börjar faktiskt fråga hur vi gör (i vår familj).

  Och Vox Humanae har helt rätt. Vi måste stå upp för det mättade fettet och inte försöka ”mötas på halva vägen” och bara prata om kolhydrater. Hälsovinsterna går inte att uppnå utan att äta mättat fett. Konstigt egentligen – här har människan levt på mättat fett i en dryg miljon år och så plötsligt på 1950-talet blev det farligt!

 8. 8

  @ Jonas:
  ”Konstigt egentligen – här har människan levt på mättat fett i en dryg miljon år och så plötsligt på 1950-talet blev det farligt!”

  Exakt! Det är faktiskt skrämmande hur lätt det går att lura nära nog en hel värld med hjälp av mördande reklam med en fuskstudie som fundament. Mättat fett inte bara mättar, det är hälsobringande.

 9. 9
  kostintresserad säger

  Tummen upp för Vox Humanae och Göran Sjöberg!

 10. 10
  Professor Göran säger

  @ Vox Humanae:

  Tack för en så genomtänkt och sammanfattande kommentar.

  Jag tror att du har helt rätt!

  Precis som du säger har vi verkligheten och vetenskapen på vår sida men mäktiga ekonomiska intressen mot oss. Det som talar för att LCHF skall växa som gräsrotsrörelse är just i överensstämmelse med vetenskapen och dessutom är LCHF är det enda verkliga botemedlet för oss som hamnat i det metabola syndromet och det faktum att det idag är en så stor del av världens befolkning som redan har hamnat där.

  På den kurs jag just nu deltar i och där de flesta passerat medelåldern är det bara att konstatera att alla utom jag själv och min fru lider av en uppenbar fetma som det typiska tecknet på det metabola syndromet.

  Det är också, som du påpekar, tråkigt att se att många som har förstått vad LCHF går ut på väljer att vika sig av rädsla att för att drabbas av den ”bannbulla” som uppenbarligen lurar runt hörnet. Detta är förstås synonymt med det man kallar feghet men som är ett mycket mänskligt beteende. Man kan ju knappast tvinga någon att vara lika modig som Annika. En sådan egenskap är inte något man lär sig utan något som man har eller inte har i sin karaktär.

  Själv tror jag, som du, på att stå upp för LCHF-principen.

 11. 11

  En del anti LCHF-are tror att vi som äter LCHF dricker grädde i stället för vatten och äter en jättekotlett med smör på till kaffet. Och bara bacon och andra feta saker. Majonnäs mm. Vi äter bara naturligt fett när det är befogat. En skvätt grädde i en sås eller riktigt smör i matlagning. Jag äter inte MER fett nu än tidigare, men äkta vara, inte manipulerat smörgåsmargarin och andra lightvarianter. (Eftersom jag inte äter så mycket mackor så behövs inget extra fett. Varken äkta eller konstgjort!!!!!! Som sagt, fett när det är befogat, Hur svårt kan det vara att förstå det!!! Och eftersom man som LCHF ätare inte äter kolhydrater i form av socker och vitt mjöl, försvinner fikabröd också (och där har vi fettet igen,) som vi inte äter! Så MASSOR av fett äter vi inte!!!!!! Bara nyttig mat, med grönsaker och äkta fett när det ska vara fett!!!!!!

 12. 12

  Professor Göran Skrev:

  tråkigt att se

  Värre än så. Det är jäkla tragiskt. Jag har en sådan i grannskapet, byggde leksaker åt honom när han var 5-6 år. Nu är han väl 15-16 och jag har löpande kunnat se hur han blivit degigare, vet hur det kunnat undvikas, mamman vet nog också numera men skolmaten och vanorna utanför huset kan hon inte rå på. WHO och dess medlöpare har ett ansvar värre än vatikanens gentemot Galilei.

 13. 13
  Ann Kristin säger

  Min långa kommentar föll bort, så jag tar det kortare. Makten har alltid skrivit historia. I vissa fall har man inte haft rätt källor, eller missförstått. När jag läste historia för sju år sedan (min 50-årspresent) omvärderade man jordbrukssamhället på A-nivå. Vi fick då veta att jägar/samlarsamhället hade varit betydligt mera gynnsamt för människan. En lång rad negativa konsekvenser kom p g a jordbruket, inte minst fick det sociala konsekvenser, t ex att kvinnor blev en handelsvara (jag tror personligen att svärmorsproblemet uppstod där), ägandet av jord och boskap ledde till mer konflikter och krig mm

  Makt och pengar är aldrig revolutionära eller visionära. Visionärer kan bli rika, men ingen trodde på Bill Gates eller Steve Jobs på 1970-talet. Jag börjar tycka/tro att det mesta av våra läkemedel är mer skadliga än nyttiga, och att det mest handlar om att skapa behov för att tjäna pengar. Jag kanske är cynisk, visst är antibiotika bra, och cancermedicin räddar liv, men i övrigt? Jag har alltid undvikit medicin. Hellre vatten, kaffe, en promenad eller en tupplur mot huvudvärk. hellre yoga och spikmatta mot värk. Spenatpiller gör mig redigt förbannad!

  Paradigmskiften kommer nerifrån. Endera en individ som förmår tänka stort och nytt, som Einstein, Galilei, eller en så liten, men viktig detalj som Laila Ohlgrens framforskande av snabbare uppkoppling inom mobilnätet, den gröna luren. Nu används den av fyra miljarder människor.

  Gräsrotsrörelser som kampen för demokrati, rösträtt, preventivmedel, fri abort (saker som har betytt allra mest för mig som kvinna) hade modiga förgrundsfigurer och fick sedan en växande skara följare. Ingen makthavare vågade ta steget innan det fanns en tillräckligt stor skara ( det kan finnas några få undantag, t ex gjorde Olof Palme mycket för kvinnorna, barnomsorg, möjligheten att studera och arbeta, men i själva verket var det Lisbet Palme bakom de idéerna). För övrigt är ju barnomsorg lika mycket hjälp för fäder att studera och arbeta 😉

  Den skepsis mot myndigheters kostråd, kritiken av läkemedels- och livsmedelsindustrin som växer underifrån, och vars banérförare har varit i första hand Annika Dahlqvist, är en sann gräsrotsrörelse. Annika hade allt att förlora och inget att vinna. Ingen har offrat mer, om vi nu ska prata om offer. Skaldeman är en oerhört viktig figur, men som journalist hade han större manöverutrymme.

  En lång rad rörelser inom miljö, djurrätt, livsmedel, antikonsumism mm håller nu på att konvergera. Det är inga små strömmar som nu samlas till en väldig flod. Det gäller bara att höja blicken. Visst ser jag alla som sitter på McDonalds och de som köper ett halvtkilo godis på Karamellkungen, men jag ser också alla som sysslar med urban odling, biodling, tar jägarexamen, föder upp djur på gräs…det finns så mycket som händer, om vi bara vill se det.

 14. 14
  Demokrati säger

  @ Ann Kristin:
  ” Gräsrotsrörelser som kampen för demokrati, rösträtt, preventivmedel, fri abort … hade modiga förgrundsfigurer och fick sedan en växande skara följare. Ingen makthavare vågade ta steget innan det fanns en tillräckligt stor skara”.

  En bromskloss i mättatfett/kostdebatten är kanske rädsla att förlora maktposition, status …? Bäst att vänta på ett säkrare läge?

  För nog borde det väl vara fler forskare i ”maktposition” som högre och tydligare protesterar mot Hellenius floskler 😉

 15. 15
  Demokrati säger

  Göran Sjöberg skriver:”Man bekämpar på alla upptänkliga sätt det som bevisligen är bra för vår hälsa genom att bita sig fast i sina egna dogmer.”

  Att några ”biter sig fast i sina egna dogmer” är en sak … men vad är anledningen till att det endast är ett fåtal forskare/läkare (undantag Annika/Andreas) /dietister/kostrådgivare som tydligt kräver att SLV tydliggör att dagens allmänna kostråd (SLV) ENDAST vänder sig till den ännu friska delen av befolkningen?

  Det är ju fortfarande SLV:s fettsnåla och kolhydratstinna kostråd som fortfar att gälla på (för)skolor, äldreboenden, sjukhus … etc. 😉 oavsett om barnen, ungdomarna, vårdtagarna, åldringarna är friska eller sjuka 😉

  Detta om något är ”sjukt”!

 16. 16
  Demokrati säger

  Tappade bort Ralf Sundberg och Uffe Ravnskov bland modiga forskare …

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa