Medicinen som religion eller vetenskap

Professor Göran Sjöbergs krönikaProfessor Göran Sjöberg
Medicin som religion eller vetenskap

För er som följt mina krönikor en längre tid måste det vara ganska tydligt att jag funderat en hel del över om medicin verkligen kan räknas till naturvetenskaperna på samma sätt som kemi och fysik eller om det hela mest handlar om en religiös tro. Vad jag kommit fram till är, som ni då också säkert har förstått, att jag idag i huvudsak räknar in medicin bland alla de övriga religionerna. Detta synsätt stämmer ganska väl med vad Fredrik Svenaeus, professor i filosofi vid Södertörns högskola, nyligen hävdade i uttrycket ”Den medicinska vetenskapen håller på att bli vår nya religion!” (Forskning & Framsteg 6 – 2013) även om han verkar glida på själva begreppet vetenskap.

Läs mer

Anledningen till att jag själv i huvudsak betraktar medicin mer som en religion än en vetenskap är att man, trots att man ofta vet väldigt lite om själva orsakerna till de flesta av våra sjukdomar, förvandlar denna obetydliga kunskap till en tro på att man verkligen ”vet” vad sjukdomen beror på; med andra ord till en övertygelse som man sedan också förvandlar till en specifik dogm och en dogm som man sedan har väldigt svårt att överge. Detta är också kärnan i alla religioner enligt min mening – inte i någon religion överger man de grundläggande dogmerna – i så fall grundar man helt enkelt en ny religion.

Ett typexempel på ett religiöst förhållningssätt inom medicinen, och kanske det mest slående idag, är hur man lyckats bita sig fast i den dogm som hävdar att hjärtsjukdom orsakas av mättat fett och kolesterol och att denna medicinska dogm verkligen är grundläggande religiös kan vi vara helt säkra på eftersom all vetenskap värd namnet under mer en femtio år, och faktiskt därför så länge denna dogm har omfattats av det medicinska etablissemanget, ständigt har tillbakavisat dogmen. Att en sådan förhastad hypotes, som man dessutom alltså snabbt förvandlade till en dogm, knappast kan ha med genuin vetenskap att göra förstår därför var och en.

Samtidigt känner mina läsare till att jag är väldigt imponerad av de enastående framsteg som har gjorts inom de mer grundläggande delarna av medicinen och delar som gränsar till den molekylära cellbiologin och som jag idag också ägnar en hel del tid åt att studera. Dessa framsteg vilar på en solid förståelse av de biologiska och kemiska reaktioner som själva livet i grund och botten består av och har gett upphov till många nobelpris. Man kan då fråga sig hur man över huvud taget kan förena den religiösa delen av medicinen, som har med våra sjukdomar att göra, med den grundläggande vetenskapliga, dvs. den nyfiket och ärligt undersökande delen som också äger den ödmjukhet som kännetecknar all sann vetenskap och som enligt min mening också borde genomsyra alla religioner.  Jag ska nu försöka bända lite i denna frågeställning.

Alla vill vi leva med ett helhetsmönster framför oss, en världsåskådning och med andra ord ett kosmologiskt sammanhang där vi känner att vi utgör en integrerad del i det samhälle vi nu, t.ex. av födsel, råkar tillhöra. Vi talar här gärna om en kulturell ”kontext” med ett mer modernt uttryck. Vi kan istället också tala om att känna trygghet och sammanhållning i samhället (själva innebörden i ordet samhälle) och det är här alla religioner i alla tider har erbjudit de världsåskådningar som skapat och stärkt just denna sociala samhörighet. Ingen vill känna ”utanförskap” för att använda ett annat modernt uttryck och som man uppenbarligen till och med kan vinna ett val på. I den sociala samhörigheten ligger själva accepterandet av den aktuella, kulturella kontexten.  Tyvärr måste man konstatera att detta naturliga mänskliga accepterandet, att vi alla borde tycka samma sak (vara sams och framför allt att alla borde tycka samma sak som jag själv!) och alltså inte ifrågasätta, strider mot själva den grundläggande idén inom vetenskapen som till sin natur är öppen, nyfiken, ifrågasättande och därför ständigt ödmjukt är villig att till och med förändra sina mest grundläggande hypoteser, när övertygande fakta om vår verkliga verklighet dyker upp och logiskt tillbakavisar de hypoteser vetenskapen tidigare omfattade.

När det gäller medicinen så är min uppfattning att den fortfarande domineras av en väldigt stark hierarkisk ordning, som inte skiljer sig mycket från den som rådde under medeltiden, och där finns också de officiella auktoriteter som försvarar de aktuella religiösa dogmerna med  en inkvisitorisk makt.

Men det är framför allt på den allra högsta medicinska nivån religionen är som starkast och den nivå som utgör kärnan inom medicinen, dvs. själva förklaringarna av orsakerna till våra sjukdomar. Anledningen att de flesta av oss ”går på” denna religion och förväxlar den med ”sann vetenskap” när t.ex. en läkare uttalar sin ”dom” (diagnosen) över oss är antagligen att vi så gärna vill tro på honom som auktoritet i det kontextuella sammanhanget. Det ska mycket till för att ifrågasätta den auktoritet som vi just har uppsökt för att få förklaringen till vår sjukdom och att sedan ifrågasätta den medicin som auktoriteten då skriver ut. Detta, vårt naturliga accepterande av samhälleliga auktoriteter, är förstås också orsaken till att detta vansinniga förskrivande av läkemedel kan fortsätta och läkemedelsbolagen kan håva in de gigantiska vinster de gör.

Vi vill ju så gärna själva tro på själva sammanhållningen! – Varför ska vi bråka och ifrågasätta när vi istället kan vara sams för då blir det är ju allt så mycket trevligare!

Den solida medicinska kunskapen finns i mina ögon på de lägre nivåerna och här försvinner därför också de religiösa inslagen alltmer. Hur kroppens delar hänger ihop fysiologiskt känner man idag till väldigt väl och den hantverksmässiga skickligheten hos t.ex. kirurgerna är det därför få som ifrågasätter även om det kan gå snett ibland. Religionen ligger som sagt på ett högra plan!

Ett exempel är gastrik by-pass operationerna där det är på det högre planet man anser att man kan bota extremt överviktiga personer genom att koppla förbi den matsmältningsapparat som det tagit evolutionen många miljoner år att fullända istället för att vetenskapligt nyfiket söka efter själva orsaken till fetman. Om detta inte är religion så vet inte jag vad religion är!

Kommer vi ned på ytterligare lägre nivåer, som den grundläggande fysiologin, så ökar de vetenskapliga inslagen alltmer men då börjar vi också närma oss den molekylära cellbiologin. Man förstår i dag väldigt väl hur t.ex. nervimpulserna fortplantas utifrån den grundläggande fysiken och kemin eller hur hjärtats slagrytm regleras av nervimpulser. Man är också, med sådan kunskap som bas, väldigt skicklig i att åtgärda akuta sjukdomstillstånd i hjärtat genom avancerade operationer av olika slag.

Religionen visar sig återigen på det högre högre planet genom tron på att man då botar patienten trots att man inte har gjort någonting åt det som orsakat själva sjukdomen och det är som sagt detta som göra att medicinen skiljer sig från all vetenskap där grunden är att söka just själva orsaken bakom varje fenomen och för att sedan med denna kunskap kunna åstadkomma en verklig förändring. Först med en sådan inställning kan man tala om att bota en sjukdom.

När alla vi LCHFare som hamnat i det metabola syndromet och nu gör upp med kolhydraterna, och så har tillfrisknat, inser vi också att vi har tagit tag i själva orsaken till att vi blev sjuka och därmed fått en verklig vetenskaplig insikt.  Denna vetenskapliga insikt är de överstepräster, som högfärdigt huserar i den medicinska överbyggnaden, bevisligen inte är intresserade av och en vetenskap som man tvärtom med religiös nit aktivt hånar och bekämpar och där vi kanske kan se en typisk representant, om än på lägre nivå, i läkaren Mats Reimer.

Med denna vår nyvunna insikt är det också med skräck man uppsöker sjukvården idag. Tänk om min allvarligt sockersjuka, men helt medicinfria, hustru akut skulle hamna på sjukhus och jag därför som anhörig självklart skulle kämpa för att de inte skulle sätt in glukosdropp. Om man då skulle stöta på den typ av läkare som bara följer ”guidelines” och knappast lyssnar på patienter eller anhöriga, och det är förstås en stor risk att man stöter ihop med en sådan, så är det nog lika bra att göra som den samhällskritiske filosofen Ivan Illich, dvs.  helt enkelt vägra att låta sig läggas in och i stället dö hemma.

Det kanske därför hade varit bättre om jag hade bevarat min ”barnatro” på att medicin har någonting med vetenskap att göra, blivit by-passad 1999, ätit mina 5 – 10 hjärtmediciner och fortsatt smaska i mig mina wienerbröd, mitt margarin (enligt SLV’s rekommendationer) och allt annat godis på samma sätt som tidigare. Då hade jag förstås inte varit någon ”oppositionell” till det medicinska etablissemanget utan nickat och jamsat med – men garanterat hade jag idag var en död man men kanske till glädje för sådana personer som inte tål innehållet i mina krönikor men ändå inte kan låta bli att läsa dem.

 

 

Om Göran Sjöberg

Professor Göran Sjöberg doktorerade 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Han arbetade ett år som volontär i Moçambique och därefter med forskning och utveckling på ABB samt Volvo Aero (GKN Aerospace). 2004 blev han Docent på Chalmers och 2005 utnämnd till Adjungerad Professor. 2009 övergick Sjöberg till strikt LCHF och har sedan dess studerat vetenskapsteori, medicin och kostvetenskap.

Comments

 1. 1

  Medicin som kosmetika . Vi tar inte bort roten till det onda utan döljer symptomen . Så länge du äter medicinen så är du frisk , äter du däremot LCHF och slipper medicinen så är du en anekdot och kommer att dö .

 2. 2

  PGS:”Det kanske därför hade varit bättre om jag hade bevarat min ”barnatro” på att medicin har någonting med vetenskap att göra, blivit by-passad 1999, ätit mina 5 – 10 hjärtmediciner och fortsatt smaska i mig mina wienerbröd, mitt margarin (enligt SLV’s rekommendationer) och allt annat godis på samma sätt som tidigare. Då hade jag förstås inte varit någon ”oppositionell” till det medicinska etablissemanget utan nickat och jamsat med – men garanterat hade jag idag var en död man men kanske till glädje för sådana personer som inte tål innehållet i mina krönikor men ändå inte kan låta bli att läsa dem.”

  Snälla PGS, det är Du och Annika som gör skillnaden! Fortsätt att låta din/edra röster höras ..

 3. 3
  Tombola säger

  Medicin är inte vetenskap utan mest affärer,,,,

  Men jag kan tycka att det är lite onödigt att dra in religion i detta?

  Själv är religiös på mitt sätt – det beror på vilken definition som man använder, det finns ganska många betraktningssätt – de flesta okända för oss svenskar,,,,

  Tycker nog att jämförelsen är lite fel vald då den riskerar att stöta ifrån sig en del människor – det är helt onödigt,,,,,

 4. 4
  Bo Blomberg säger

  Kul och intressant som vanligt monsieur le Professeur! Men varför sänka sig till den låga nivån att hoppa på Mats Reimers. Tycker inte det höjde förklaringsvärdet i din krönika. Religion eller inte så är det väl kosingen och läkemedelsbolagen (och livsmedelsdito) som styr. Vi borde jobba för att samhället (= staten och möjligen landstingen, fast jag ser dom som meningslösa stoppklossar, till för att ge trogna politiker en utkomst) skulle ta större ansvar för hälsa och förebyggande hälsoverksamhet och förstås med primär inriktning på kosten och dess ”funktion” hos människan. Finansiera forskning kring detta och sprida forskningsresultaten till oss i allmänheten. Som nån sa i ett helt annat sammanhang (tror det var Jan Carlzon):
  – den som inget vet kan inte göra nåt, den som är välinformerad kan inte låta bli att göra nåt
  Och sen kan man då sätta upp en myndighet som ska hjälpa oss att göra rätt. Låt oss kalla den ”Livsmedelsverket”! (obs ironi)

 5. 5

  Jag är förvånad att här inget sades om epidemiologi, som ju bedrivs i namn av medicin fast det är en gren av sociologin.

  Det är varken vetenskap eller religion utan spegelfäkteri, vars praktiska tillämpning ofta blir en intellektuell taskspelarkonst, som presenterar sig som vetenskap. Det tycks därför hamna ännu högre i Görans hierarki.

 6. 6

  Tombola Skrev:

  onödigt att dra in religion i detta?

  Nej. Det var Gary Taubes som först ”drog in” denna jämförelse, och det kändes ganska träffande:
  Originalton Gary Taubes:

  ”The researchers and authority figures in this business seem utterly uninterested in finding out whether what they believe is true or not. It’s as though their God, whichever one that might be, told them that obesity is caused by eating too much — by gluttony and/or sloth — and so they believe that unconditionally, and no amount of contradictory evidence, no failure to explain the actual observations can convince them to question it. They have unconditional faith that they know what the truth is, and there’s no place for this kind of faith in the pursuit of science. Science requires skepticism to function. Religion requires faith.”

 7. 7
  fundersam säger

  Prof. Göran: ” … trots att man ofta vet väldigt lite om själva orsakerna till de flesta av våra sjukdomar, förvandlar denna obetydliga kunskap till en tro på att man verkligen ”vet” vad sjukdomen beror på …”

  När det gäller blodtryck är man ju öppen med att man i de flesta fall inte vet inte vet orsaken till sjukdomen. Det som förvånar är att man inte med den teknik som finns idag genomför kärlröntgen som rutin.
  Men det som på sistone har gjort mig än mer fundersam är att sjukvården plötsligt har tagit bort all blodtrycksmedicin (två sorter) hos en bekant, trots att personen ifråga medicinerat för högt blodtryck under ett tjugotal år. Sedan en tid tillbaka har hon fått besvär med hjärtflimmer och ett kraftigt svajande blodtryck från lågt till allvarlig hypertoni (enligt WHO:s klassificering) på både under- och övertryck med förklaringen att hjärtflimret är obehagligt men ofarligt och vanligt förekommande. Väntetiden på att flimret skall åtgärdas är flera månader.

  Hur kan det komma sig att det nu helt plötsligt i en situation med hjärtflimmer är okej att ta bort två blodtrycksmediciner under tiden som man väntar på att få komma till specialist medan blodtrycket stundtals får skena iväg mot 200/110 när detta anses som allvarligt? Verkar ologiskt 😉

 8. 8
  Håkan säger

  Fader vår, som är i medicinen.
  Helgat blive ditt varumärke.
  Komme din profit.
  Ske din vilja på marknaden
  liksom den sker i forskningsfusket.
  Ge oss i dag vårt piller för dagen.
  Och förlåt oss vår oföljsamhet,
  såsom också vi oförlåter de
  oberoende forskarna.
  Och för oss inte in i frestelse
  utan fräls oss från riktig mat.
  Ty diagnosen är din och tolkningsföreträdet och förskrivningsrätten i evighet.
  Amen.

 9. 9
  Professor Göran säger

  @ fundersam:

  Blir man ”fundersam” och sedan försöker få ihop pusselbitarna så inser man ganska snabbt att mycket av den medicinering som drabbar oss till syvende och sisdt blir en fråga om en ren happening. Och när vården i de konkreta fallen beslutar om någon medicinering blir det mer en gissning där man tror utan att veta. Det absolut sorgligaste är att de flesta patienter apatiskt accepterar medicineringen utan att ifrågasätta.

  På nätet råkade jag stöta på den läkare som var Hitlers livmedikus, Teodor Morell, och när man läser den långa lista på de medikamenter (om man nu ska lita på Wikipedia i sådana här frågor) som han dagligen injicerade så är Hitlers beteende knappast förvånansvärt.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Morell

  Och när man inser sådana här absurditeter som förekommer inom sjukvården så är det lätt att, som jag själv gjorde, tappa tron på att medicin och läkare har något med vetenskap att göra.

  Piltson #6

  Tack för citatet från Gary Taubes – han har betytt mycket, inte minst för mig, för att kunna se igenom det oerhört bräckliga vetenskapliga underlag som medicinen vilar på. Är citatet från Good Calories & Bad Calories?

 10. 10
  Annika Dahlqvist säger

  @ 7 fundersam:
  Du skriver att hon har fått ett svajande blodtryck. Det innebär då att hon ibland har ett lågt blodtryck, och då känns det väl inte motiverat att hon ska ha blodtryckssänkande. Min gissning.

 11. 11
  fundersam säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 7 fundersam:
  Du skriver att hon har fått ett svajande blodtryck. Det innebär då att hon ibland har ett lågt blodtryck, och då känns det väl inte motiverat att hon ska ha blodtryckssänkande. Min gissning.

  Så klart har du rätt! Jag tänkte fel – är så fokuserad på riskerna med högt tryck.
  Ibland åker hon in med hjärtrusningar och högt tryck och då får hon blodtrycksänkande intravenöst.

 12. 12
  Ingvar Bejvel säger

  En trovärdig teori om blodtryckshöjningar är, att dålig syresättning av kroppens celler kompenseras med förhöjt blodtryck. Man skulle ju kunna säga, att cellerna är syreokänsliga. Alltså, pumpa ut mer syre genom att öka blodtrycket. Nu vet vi som äter ketogen kost, att denna onda cirkel med lätthet kan brytas!

 13. 13

  Hoten mot vetenskapen är många. Bland annat en blind auktoritetstro, särintressen som med förfalskad vetenskap använder en vetenskaplig dräkt för sin marknadsföring, korruption där forskare säljer sig för pengar, för att propagera för något(som de kanske tror är rätt(eller fel)),men som får dem att konstruera ”forskning”som visar vad uppdragsgivarna vill.

  Se: https://www.youtube.com/watch?v=VFmSNNtCsos&feature=player_embedded

  Jag tycker det inte är fel att jämföra medicinen med religion, men vilket professor Göran påpekar så finns det vetenskap inom medicinen, men de ”religiösa” inslagen används för att försvara särintressens särställning, även om det SKADAR
  folkhälsan, så därför är det viktigt att kritisera felaktigheterna.

  Religion är mer eller mindre ”systematiska världsåskådningar”, vilket man också kan säga att det medicinska etablissemanget har skaffat sig en egen ”världsåskådning.(Det utgör inte någon kritik mot religioner, utan även religiösa människor kan kritisera företeelser på det sättet.

  Som kiropraktor vet jag att det finns många exempel på att det professor Göran skriver är rätt:

  ”När det gäller medicinen så är min uppfattning att den fortfarande domineras av en väldigt stark hierarkisk ordning, som inte skiljer sig mycket från den som rådde under medeltiden, och där finns också de officiella auktoriteter som försvarar de aktuella religiösa dogmerna med  en inkvisitorisk makt.”

  Att det är så ser man tydligt om man studerar kiropraktikens historia, som t ex DC Smith gjort

  Off topic men länken nedan är bara ett exempel på det sagda.:

  DC Smith gjort : https://www.medicalwaragainstchiropractors.com/Home_Page.html ( Det finns fyra sidor och en ljud länk på sista sidan.)

  jag tror det är viktigt att fundera över varför vissa professorer i etablissemanget struntar i vad det moderna forskningen säger.

  USAs sjukvårds system är ett slående exempel på dyr ,men ineffektiv vård.

  Har du inte sätt ”Sicko” av M. Moore så gör det.:

  https://topdocumentaryfilms.com/sicko/

  I USA går 16 -18 % AV BNP TILL VÅRD, men 50 miljoner människor står utanför systemet(De kan få viss nödhjälp). Det är dubbelt så mycket som i Sverige, och man måste fråga sig hur kan det fortgå?

  Ett viktigt svar är lobbyism och korruption, som lyckats stoppa många reform
  försök.

  Jag tror det är dags att för statsanställda professorer förbjuds att ägna sig åt den typ av ”uppdragsforskning” som Ralf Sundberg beskriver i videon ovan. Den akademiska friheten är viktig, men får inte innebära att vissa för snöd vinnings skull förvränger och skadar vetenskapen och det universitet som
  anställt dem. Även i Sverige bör det tas i mot forsknings fusk. Ett ex.:

  https://roberthahn.nu/2011/11/27/hans-iwan-bratt-edzard-ernst-och-arets-forvillare/ (stycket som avses är det ’Edzard Ernst ”

  E. Ernst är oseriös och knuten till ”skeptiker”sekten som bland annat finansieras av de som tjänar på USAs kostsamma sjukvårdssysstem.

  Jag tycker inte det är fel att kritisera en av skeptikersektens kontaktperson Mats Reimer, som Professor Göran gör, men glädjande nog har de merginaliserats på senare år. Attacken mot Dr Annika Dahlqvist och LCHF
  gav dem stor uppmärksamhet, men ledde också till att folk tittade närmare på sekten, vilket ledde till att många lämnade dem.

  Att de har en lobbyist för livsmedelsindustrin som talesperson för kostråd och matmyter är bara vad man kan vänta. Men de utgör inget allvarligt hot mot LCHF. Socker- och livsindustrin däremot kommer att ta längre tid att förändra. Men det viktigaste är fortfarande att hjälpa folk till en hälsosammare
  livsstil.

 14. 14
  ADHD mamman säger

  Detta fenomen leder inte bara till en överförskrivning av läkemedel och orimliga vinster till industrin, utan även en underförskrivning och förlust och att nya produkter nya behandlingsmetoder och läkemedel inte kommer ut pga denna religiösa hiearkiska ordning. De överst i hiearkin har inte tid att ta till sig nya behandlingsmetoder, men om inte de får informationen först, utan specialistsköterskorna, underläkare eller annan personal får nys om något revolutionerande först, så blir det ofta tvärstopp. Här pratas det ofta om industrin som är oseriösa och tjänar så mycket pengar,men det finns massvis med mindre biotech företag med seriös forskning och med bra produkter som saknar muskler och har svårt att nå ut.

 15. 15

  @ fundersam:
  Jag tror att din bekant kan ha nytta av att ta tillskott av Magnesium. En tablett morgon och ytterligare en på kvällen. Magnesium kan vara laxerande så det är bra att fördela över dagen och inte ta så hög dos från början. Därefter öka på tills dagsintaget kommit upp omkring 500 mg.

  Brist på Magnesium ger de symptom du beskriver och bristen i sig är svår att diagnosticera. Enda raka är att prova och se vad som händer. Har själv provat med trevliga resultat men det är en annan historia.

 16. 16
  fundersam säger

  @ Pingo:

  Tack! Magnesiumtillskott verkar vara bra för både det ena och det andra 🙂

 17. 17

  Professor Göran Skrev:

  Är citatet från Good Calories & Bad Calories?

  Nej, från en intervju, kan läsas här:

  https://blog.sethroberts.net/2007/12/14/gary-taubes-on-the-religious-nature-of-obesity-research/.

  Men liknande står i GCBC, det har jag citerat i svensk version så ofta att jag nu avstår för att inte verka tjatig.

 18. 18

  Göran ovan:

  ”Det ska mycket till för att ifrågasätta den auktoritet som vi just har uppsökt för att få förklaringen till vår sjukdom och att sedan ifrågasätta den medicin som auktoriteten då skriver ut.”

  Ja, speciellt som ”compliance”, följsamhet, lanseras som patientens viktigaste dygd. Lita på din doktor, heter det från början till slut,. och den som tydligt visar att han har egna idéer och i någon mån även egen kunskap blir strax impopulär. Det viskas om honom i korridorerna.

  För några år sedan var det en svensk läkare som skrev en doktorsavhandling om ”följsamhet”, vi hade honom i Rössnerkommentaren men jag har tappat referensen. (Hagberg, Haglund eller något liknande?) Som det nu tycks fungera på sjukhus är följsamhet en ganska äventyrlig attityd, som jag inte kan rekommendera.

 19. 19
  Fundersam säger

  @ fundersam:
  Så olyckligt, jag ser att vi är två som har samma alias. Är det ok om Annika släpper din mail till mig så vi får talas vid. Jag är själv aktiv här och hos Kostdoktorn och kan tänka mig att vi kan behöva komma överens om något som skiljer oss åt.

 20. 20

  Helge Skrev:

  Jag tror det är dags att för statsanställda professorer förbjuds att ägna sig åt den typ av ”uppdragsforskning”

  Ja, och ”adjungerade” tjänster som betalas av näringslivet bör förbjudas i alla gebit som har folkhälsorelevans. Om t.ex. en professor i tribologi betalas av SKF så kan det väl inte så vålla så stor skada, men att en professor i ”livsstil” kan ta pengar från matfirmor är skandalöst.

 21. 21
  Leif Nyström säger

  Tack
  Göran Sjöberg

  för en härlig krönika i detta ämne.

  Jag själv, är en kristen bekännare och ändå finner jag inget som helst fel
  i din blogg. Du, såväl som den jag själv tror på, strider och stred, mot de falska fariséer
  som stod i gatuhörnen och bad.

  Inte för något annat,

  inte,
  för något mer,

  än att i psykotatisk anda

  förhäva sin egen förträfflighet.

  För mig,
  har du fångat just det,
  det fördolda,
  det förljugna,

  i dagens verklighet.

  Där företag från:

  livsmedelsindustrin (unilever ex.vis),
  restaurangnäring (?) (MacDonalds, BurgerKing, Max etc. . . .)
  läskföretagen (CocaCola och Pepsi ex.vis),
  lobbyister och
  politiker

  från alla läger
  (som individuellt hellre kämpar för de maktstinna, än för det folk de valts av och som de förväntas representera . . . )

  Innan DERAS EGEN religion
  har funnits
  ha kommit
  till korta . . . .

  får alla andra, medborgare,
  finna sig tillrätta. . . . .

  Rätt vald föda.
  Rätt vald mat.

  Torde kunna oss föra
  mot bättre tider,

  ett friskare liv . . . .

  än att vänta på
  ha förtroende till . . . .

  att en gång,
  riskkapitalister,
  med avsättningskrav på satsad krona,
  skall finna ut något som

  bättre gagnar fler
  än dem själva . . .

 22. 22
  Nyckelpigan säger

  Läste i DN om att ”Framtidens sjukvård ges i matbutiker”.

  Nu ska man kunna gå in i en avskild del av ICA-MAXI och slabba prover och sticka sig både här och där. Sen kommer MEDICINEN ut ur en angränsande apparatus. Vi tar kort!

  Det låter ”fint”. Då har man äntligen hittat den slutliga lösningen och kunnat by-passa läkaren och skapat en direktkanal mellan Boten och Soten. Utan att tvingas gå omvägen via motsträviga läkare.

  Att leda läkare är som att försöka valla katter.

  Allsköns kostprofessorer och självutnämnda eminenser, å sin sida, hävdar att något ”är vetenskapligt bevisat” och avser då ofta kostfrågor. Vilket det naturligtvis inte är.

  Men, ingen kan säga emot! För se, vetenskapen begriper man sig icke på!

  Om man nu inte är expert. Och det är man inte.

  Om man nu inte går åstad och säljer sin själ. Och det gör man ju inte.

  Om man nu har något slags förnuft kvar – där i mörkret bak pannbenet. Och använder kraniet och dess eventuella innehåll, till något annat än att förhindra att det imploderar under lufttrycket.

  Sunt förnuft. Om man nu har nåt. Vilket man ofta inte har.

  Förr var det Prästerna som ställde sig mellan folk och Gud. Självpåtaget kanaliserande Guds vilja.

  Under mörka tider kunde de alltid hävda att ”Gud påbjuder” och sen fegt smita undan med vilka tokerier som helst. Övergrepp på barn. Tidelag. Liderlighet. Otukt.

  Samma sura, gamla långdeg. Seg som en regnig sommar.

  Samma gnälliga, ekonomiska särintressen.

  Samma hutlöst korrumperade vetenskap.

  Samma enfaldiga Gudlöshet.

  Bevare mig väl.

 23. 23
  fundersam säger

  Fundersam Skrev:

  @ fundersam:
  Så olyckligt, jag ser att vi är två som har samma alias. Är det ok om Annika släpper din mail till mig så vi får talas vid. Jag är själv aktiv här och hos Kostdoktorn och kan tänka mig att vi kan behöva komma överens om något som skiljer oss åt.

  Såg detta tidigare.
  Jag upphör härmed att vara ”fundersam” 🙂

 24. 24
  Professor Göran säger

  @ Leif Nyström:

  Tack själv för dina synpunkter!

  Jag delar definitivt din syn på Jesus. Jesus var inte feg och tvekade därför inte att, med all sin intelligens och medkänsla, ta ställning för de svaga och utsatta mot företrädarna för det rådande religiösa förtrycket och företrädare som inte minst lierat sig med ”Mammon” och jaga drastiskt månglarna ur templet om jag nu kommer ihåg det hela rätt. Jesus har min fulla sympati!

  Jag inser också, och som jag ofta försökt påpeka, den oerhörda betydelsen av alla religioner för sammanhållningen i de flesta samhällen och uppmanar alla som är djupt intresserade av detta ämne att studera vad sociologen Emil Dürkheim skrev om detta ämne för över hundra år sedan.

  Problemet med religioner är enligt min uppfattning att de per definition måste vara dogmatiska men framför allt att det lätt uppstår en elit av ”överstepräster” som lätt blir korrumperade när de lierar sig med den världsliga makten.

  I detta perspektiv är det jag just nu studerar tillsammans med min hustru om Djingis Kahn mycket intressant.

  Djingis Kahn förstod de fattiga mer än väl eftersom han själv hade varit slav under tio år men lyckats fly och det var just de fattiga han tog ställning för och var därför obarmhärtig mot all förtryckande överheten varhelst han stötte på den. Han införde mängder av lagar som det är svårt att inte gilla.

  Allt slaveri förbjöds, det blev förbjudet att sälja, köpa eller röva bort kvinnor som hustrur, tortyr blev förbjudet och inte minst införde han total religionsfrihet och där prästerna blev befriade från alla skatter och han bekostade tempel för alla de olika religionerna. Dessutom införde han full likhet inför lagen oberoende av samhällsställning.

  Man kan undra om det kan bero på allt detta som han fått så förskräckligt ”dåligt rykte” bland historieskrivarna i Europa.

 25. 25
  Fundersam säger

  @ fundersam:

  Jag bugar och tackar å det allra varmaste från min sida :D.

 26. 26
  Professor Göran säger

  Det här är lite OT men en verklig pärla och som definitivt har med LCHF att göra och som vi just råkade på i boken om Djingis Kahn av professor Jack Weatherford (kan verkligen rekommenderas).

  Även om Djingis Kahn var modern i mycket var han en hårdför krigsherre och inte minst när han motsatte sig att bli underkuvad av de jordbrukande kineserna. Och när han då satte dessa kinesiska förtryckare på plats genom att, trots sin numerära underlägsenhet, anfalla och segra noterades följande (sidan 82 – 83).

  ”Kineserna iakttog med förvåning och avsmak mongolkrigarnas förmåga att överleva på obetydliga mängder mat och vatten under långa perioder, enligt en kommentator kunde hela hären slå läger utan att det uppstod en enda rökstrimma eftersom de inte behövde några kokeldar. Mongolerna var mycket friskare och starkare än jurchens (kinesernas) soldater. De levde på en gedigen kost av kött, mjölk, yoghurt och andra mejeriprodukter, och de stred mot män som livnärde sig på välling gjord av olika sädesslag. Bondesoldaternas vällingdiet försvagade deras benstomme, gav dem tandröta och gjorde dem svaga och sjukliga. Däremot åt till och med den fattigaste mongoliske soldat huvudsakligen proteiner, vilket skänkte honom starkare tänder och stark benstomme. I motsats till jurchens soldater, som var beroende av en diet huvudsakligen bestående av kolhydrater, kunde mongolerna med lätthet vara utan mat i en eller flera dagar.”

  Att LCHF är uppenbarligen en framgångslinje från början till slut, både fysiskt och psykiskt, är väl den slutsats man kan dra av Djingis Kahns utdragna och framgångsrika fälttåg mot de jordbrukande kinesiska herrarna.

 27. 27

  Professor Göran Skrev:

  De levde på en gedigen kost av kött, mjölk, yoghurt och andra mejeriprodukter, och de stred mot män som livnärde sig på välling gjord av olika sädesslag.

  Ja, och de kunde tappa blod ur sina djur under marsch och plugga igen hålen utan att behöva ta paus, skriver Fernandez-Armesto. Hade jag gärna velat se. Men vi skall inte tro att de var helt utan kolhydrater. Mongolerna hämtar fortfarande ut halvsmält gräs ur slaktdjurens tarmar. Lär vara ganska gott.

 28. 28

  Tack Göran för en intressant krönika.

  Min fru och jag var till Annapolis USA på bröllop förra året.
  Jag hade förbeställt en taxi från hotellet till flygplatsen till hemresan.
  Allting var betalt men det kom aldrig någon taxi.
  Upptäckte att jag hade beställt på fel datum. I väntan på den nya taxin så
  försökte jag ringa upp taxibolaget för att avboka men kom aldrig fram efter
  många försök.
  Väl på flygplatsen hittade jag ingen telefon så jag frågade en person vid
  kundtjänst . Hon ringde upp och kom fram direkt.
  Jag tackade så mycket och frågade . Hur bar du dig åt, du kom ju fram direkt?

  Hon sa Don’t press the buttons they ask for!

 29. 29

  Härlig och intressant krönika Göran! Visst är det så att den allomfattande medicineringen av alla människor har övergått till en slags religion. Men vi har svaga myndigheter som inte vågar sätta emot när läkemedelsföretagen propsar på att vi ska ha nya läkemedel som inte behandlar orsaker utan bara symtom. Någonstans har det gått snett när vi accepterar ”Naturalförloppet” som något naturligt bara för att läkaren säger det. Naturalförloppet är det förlopp som gör alla med diabetes 2 sjukare och sjukare trots att de äter massor av mediciner. Till slut dör de i någon hjärtsjukdom men det är helt i linje med naturalförloppet.
  Sjukvården får se upp så de inte blir omkörda för det kommer andra aktörer och folk är inte dummare än att de väljer alternativ som gör dom friska.
  Hälsningar från
  Mats Lindgren

 30. 30
  Christer säger

  Tja, det finns många sätt att stöta bort folk på…. Och en av de kraftigaste är nog att sätta sk vetenskap mot sk religiösa övertygelser. Som naturvetare i botten ser jag inga motsatsproblem vad gäller dessa båda storheter. Jag är visserligen inte sakkunnig i metallers hållfasthet vad gäller t ex flygplan som adj Professor Göran, men har praktisk (!) erfarenhet av detta som fullutbildad pilot. Och kanske är det snarare DÄR vi ska försöka förenas…? Alltså: Vad funkar, och vad gör det inte, – rent praktiskt? – utan att behöva ställa en tolkning emot en annan – och därmed dra på sig sådana kommentarer som ”Håkan” # 8, som sannolikt inte med namn och adress skulle ha vågat göra samma inlägg om det var något som gällde muslimer – och inte som nu en hånfull blasfemi mot oss kristna.

  Jag ser Dina inlägg, Prof Göran, som synnerligen både läsvärda och sansade, men var gärna försiktig när Du tråder in på mark som Du sannolikt inte vet hur du ska kunna jämföra med – som ett vänligt tips. Och att Dr Annika inte kommenterar denna sak må väl stå för henne. Själv har jag ett bra tag innan Dr Annika ramlade in i hetluften med gäller LCHF(!) följt Sten-Sture Skaldemans råd och tips, han som (ursäkta Dr Annika!) faktiskt var den som introducerade mättat animaliskt fett, så låga kolhydrater som möjligt, och ett moderat intag av proteiner långt innan någon annan gjorde det…

  Jag har hängt med från början, men jag vill inte ha någon form av skit mig slängd i ansiktet, varesig uppenbart eller indirekt, varesig från en ko eller en gris, för att jag som kristen äter på ett naturligt sätt sedan Sten-Sture räddade oss från vegetarianism och Paleolitisk kost! Det var han som fick oss in på den rätta banan, – utan vilken jag nu hade varit fysiskt illa ute minst sagt.

  Så – jag är både tacksam, och lite irriterad. Det senare får jag väl leva med.

  Christer, kyrkoherde och pilot.

 31. 31

  Christer Skrev:

  Sten-Sture Skaldemans råd och tips, han som faktiskt var den som introducerade mättat animaliskt fett, så låga kolhydrater som möjligt, och ett moderat intag av proteiner långt innan någon annan gjorde det…

  Dumheter, i Sverige var det den som översatte Wilhelm Epstein 1888:

  ”Han tillråder en inskränkning af kolhydraten, sålunda inskränkes brödmängden för dagen till 80 högst 100 gram; potatis, socker och sötsaker af alla slag förbjudas helt och hållet… och långt ifrån att uppmana personen akta sig för fett, tillråder han feta köttsorter såsom fet svin- och fårstek, fet skinka o.s.v. samt, om intet annat fett finnes, tillråder han att sätta benmärg till soppan; feta såser samt grönsaker anrättade med smör rekommenderas äfven.”

  Ren ”LCHF”, saxat från ”Hemläkaren, populär ordbok i sjukvård och helsolära enligt nutidens medicinska åsigter” Stockholm 1886, hela texten finns här: https://www.gastrolab.net

 32. 32
  Kattmoster säger

  @ 31 Piltson:

  ”i modern tid”, borde Christer kanske ha tillagt. I övrigt var det korrekt.

 33. 33
  Annika Dahlqvist säger

  @ 30 Christer:
  Det var varken Sten Sture eller jag som introducerade lågkolhydratkosten med måttfull mängd av protein, och resten fett. Det är jättemånga som har gjort det under historiens gång. Det jag gjorde var att lansera beteckningen LCHF för denna kost, och gick ut med det, och blev uppmärksammad i media för det, så att hela svenska folket blev uppmärksammat på företeelsen.

 34. 34

  @ Christer:
  Även om jag personligen inte alls tar illa upp med jämförelsen medicin – religion så finns det ingen anledning att eventuellt exludera eller irritera någon LCHF-anhängare eller presumtiv sådan av just den orsaken,,,,

  Däremot håller jag inte med dig om att det var Skaldeman som upptäckte lågkolhydratskosten – Banting är en mycket känd föregångare men inte heller han var först,,,,

  https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Banting

  Vi kan säkerligen sträcka oss ett par tusen år tillbaka i tiden för att hitta teorier om kolhydraternas påverkan, men på den tiden kunde man knappast skilja på protein, fett och kolhydrater men visste vad man inte skulle äta?

  Men att ifrågasätta etablissemanget är inte fel, jag glömmer aldrig en av de första TV-debatterna där Annika ”duellerade livligt” med livsmedelsverkets chefsnutrionist, eftersom jag är en renodlad amatör trodde jag först att jag inget kunde, misstänkte ett kort ögonblick Annika för detsamma för att inom någon minut upptäcka att livsmedelsverkets ”expert” uppenbarligen inte hade kunskaper motsvarande gymnasiets biologikurs,,,,

  Men man slutar aldrig att förvånas – detta har inget med kost att göra men med så många högutbildade inblandade kan man ju undra hur det står till,,,

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article17220901.ab

  Tyvärr är detta inte den största rättskandalen i Sverige – det finns ännu värre,,,,

  Men mental härdsmälta hittar vi nog en hel del på både Socialstyre som på Livsmedelsverket för att inte tala om riksdagen som låter vansinnet fortgå,,,

  Det är ganska roligt att se att den enda bok avsedd för diabetiker som inte innehåller några fel vad gäller kostråden faktiskt är skriven av en jurist – https://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411961&gclid=CJXyisK52rgCFSx7cAodJS0Ayw

  Så vi får fortsätta att driva vårt verbala gerillakrig – för att citera vår kanske främsta journalist någonsin, Wilhem Moberg ”på dom bara!”,,,,

 35. 35

  @33 Annika Dahlqvist

  Jo… – och tack och lov för det

 36. 36
  Professor Göran säger

  @ Christer:

  Tack för intressanta synpunkter.

  Jag hoppas att det klart har framgått av mina skriverier att jag inte är emot religion som sådan – snarare tvärtom – och jag har en stark respekt för människor med en ärlig religiös tro som t.ex. min granne som nu är 93 år och pigg och glad hälsade på oss igår. Jag är övertygad om att sammanhållningen i den lokala missionsförsamling som hon är med i har bidragit till hennes fysiska och psykiska hälsa.

  Min granne kan bara inte förstå att jag inte tror på någon Gud. Nå – man kan vara djupt religiös utan att tro vare sig på någon Gud eller någon skapelseberättelse vilket alla buddister kan intyga. Eftersom detta är kristna dogmer så kunde de kristna bara inte förstå de heliga buddistiska munkarna man träffade på i t. ex. Kina .

  Vad det gäller förhållandet mellan religion och vetenskap så är detta ett oerhört intressant ämne som berör de mest grundläggande filosofiska frågeställningarna och inte minst kunskapsteorin, epistemologin. Jag har nu ägnat mycket tid åt att studera de stora filosoferna och inte minst från 1700-talet och 1800-talet då den moderna naturvetenskapen bröt fram. Schopenhauer tycker jag här är en av de vassaste och han har inspirerat många naturvetare, inte minst Einstein.

  Egentligen tror jag att du har rätt i att det i grund och botten inte är så stor skillnad mellan religioner och vetenskap. Alla religioner är, som jag förstått det hela, ett sätt att ge människor ett totalt sammanhang i tillvaron men på alla plan och inte minst på det moraliska, ansvarstagande planet. Kosmologi som många religioner innehåller och som försöker förklara hur naturen hänger ihop är då en del av religionen. Intressant är hur naturfilosofin uppstod i Grekland för så där 2500 år sedan, där Anaximander var en av första filosoferna, och där man försökte förklara naturen utifrån observationer snarare än utifrån teologiska argument. Sådant ifrågasättande var förstås inte ofarligt vilket Sokrates bl.a. fick erfara. Xenofanes är min favorit bland de grekiska filosoferna.

  Brytpunkten som jag ser det är själva dogmatiken. Här vill jag hävda att en religion måste vara dogmatisk och att sann vetenskap inte kan vara det. Dessutom, som alltid, måste vetenskapen kunna förklara orsak och verkan i vår verkliga verklighet (t.ex. angående kostens betydelse för vår hälsa) på ett övertygande sätt, och gärna med hjälp av övertygande experiment men detta behöver inte religioner belastas med för att fungera..

 37. 37

  Professor Göran Skrev:

  Min granne kan bara inte förstå att jag inte tror på någon Gud.

  Professor Göran – det gör ej jag heller – för det har jag vuxit ifrån. Men jag tycker ändå att det är helt OK för dom som ägnar sig åt sådant – för det kan ju måhända ge dom lite tröst på sin resa genom livet, kanske… 💡

  I vilket fall som – Det Gäller Livet ❗ – bokstavligt talat.

 38. 38

  @ Christer:

  Tack för klargörandet ang mitt förhållningssätt gentemot muslimer. Detta var inte känt för mig tidigare, men det känns bättre nu när jag haft turen att stöta på så sakkunnig expertis.

  Insha’Allah

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa