Om förutfattade meningar

Professor Göran Sjöbergs krönika:
Om förutfattade meningarProfessor Göran Sjöberg

Mina krönikor börjar förstås alltid med någon idé som kan vara värd att ventilera och en sådan idé kan komma från olika håll. Dacke som ofta kommenterar här på Annikas blogg tyckte nyligen att det kunde vara intressant med en filosofisk betraktelse om varför man är så ovillig att ta in alternativa synsätt i kostdebatten när man en gång bestämt sig för en viss kost, eller annorlunda uttryckt blivit ”övertygad” om det hälsosamma i en viss kost, och detta tema tyckte jag kunde vara värt en krönika.

Läs mer

Det är för mig ett faktum, som jag tagit till mig från min favoritfilosof Schopenhauer, att vi faktiskt inte kan förstå någonting över huvud taget av vår omgivande verklighet om vi inte närmar oss denna verklighet med en uppsättning ”fixa idéer” – som utgör vår grundläggande världsåskådning – när vi försöker tolka de sinnesintryck vi får från denna omgivning. Det är mot denna världsåskådning vi ”bryter” våra nya sinnesintryck. Passar de nya intrycken in är allt frid och fröjd och dessa intryck skapar då heller inga problem för oss. Passar däremot intrycken inte in denna åskådning måste vi bearbeta dessa genom mer eller mindre rationella tankeprocesser – helt enkelt genom en eftertanke. Om det nu bara är frågan om någon detalj som inte passar in i vårt fixa mönster så löses knuten ofta upp utan större bekymmer. Är det däremot frågan om en grundläggande princip i vår världsåskådning som utmanas så uppammar vi alla våra kunskapsresurser för att försöka bortförklara de nya intrycken. Att våra matvanor måste räknas till de grundläggande principerna i vår världsåskådning tvekar nog ingen LCHFare om. Alternativet till bortförklaringar är då att vi ändrar vår världsåskådning i grunden, ett så kallat ”paradigmskifte” – ett uttryck som den kände vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn myntade på 60-talet – och ett sådant paradigmskifte är självfallet omvälvande och därför knappast lätt.

Ett nyfött barn har med nödvändighet en väldigt begränsad världsbild men skapar sig snabbt en allt större genom en växande förmåga att tolka omgivningen och anpassar sig då ständigt till rådande paradigmer om det så råkar vara bröstmjölk eller någon bröstmjölksersättning. Det finns liksom inget val för barnet.

Som bekant är det ett sorgligt faktum att det är lätt att under uppväxten vänja barn vid socker och speciellt som barnmat på burk ofta innehåller stora mängder. Om man tränar barnet till ett sockerberoende är det också rimligt att man till slut lyckas skapa en sockerberoende tonåring, även om det som alltid inte finns någon regel utan undantag. Vi har då tränat upp ett fysiologiskt beroende – ett ständigt sockersug. När detta sker i internationellt stor skala, som t.ex. via Coca-Colas marknadsföringsstrategier, skapas också ett gigantiskt internationellt sockerberoende med en fetmaepidemi och därmed ett världshälsoproblem och av en aldrig tidigare skådad dimension.

Eftersom tonåren definitionsmässigt utgör en brytningstid så ligger det också i sakens natur att man då börjar ifrågasätta de normer man växt upp med när dessa bryts mot dem som ”kompisarna” växt upp med och mot dem som samhället i övrigt har. Men är ”drogberoendet” gemensamt och genomsyrar det omgivande samhället och som Coca-Cola t.ex. verkligen lyckats med i Mexico  (med en årlig per capita konsumtion om 225 liter) finns det knappast några incitament för en enskild tonåring att ifrågasätta normerna även om de är helt sjuka. Inte för inte har nu fetmaepidemi i Mexico blivit den värsta i hela världen.

Låt oss anta att man i tonåren trots allt lyckas ifrågasätta och se igenom våra sjuka normer som man blivit uppfostrad med och skapa en egen alternativ världsåskådning. Som tonåring reagerar man ofta på den uppenbara dubbelmoral som ständigt omger oss på olika nivåer i samhället. Lierre Keith uttrycker detta så vackert i inledningen till sin bok ”Vegomyten” där hon beskriver hur det kom sig att hon som ung anammade en extrem vegandiet: ”Orsaker som rättvisa, medkänsla, en desperat och allomfattande längtan att få världen på rätt spår igen. Att rädda planeten – de sista träden som vittnar om historien och de små resterna av vildmark som är på väg att försvinna. Att skydda de sårbara, de utan något att säga till om. Att föda de hungrande. Att åtminstone ta avstånd från det industriella jordbruket.”

I mitt eget fall yttrade sig detta ifrågasättande av existerande normer i mina sena tonår genom ett paradigmskifte men som jag hade gemensamt med många miljoner andra ungdomar runt om i världen genom den gigantiska proteströrelse som ifrågasatte den uppenbart groteska dubbelmoral som genomsyrade USAs krigföring i Vietnam. Kostfrågan ur ett hälsoperspektiv fanns tyvärr inte med på agendan även om det var uppenbart att den internationella jordbrukspolitiken var en del av krigföringen. ”Vete som vapen!” var ett begrepp som var etablerat redan på 70-talet (t.ex. Frances Moore Lappe ”Mat åt alla”) och Lierre Keith ger i sin bok en fullkomligt formidabel uppdaterad genomlysning av denna frågeställning.

Det säger sig själv att ett paradigmskifte kräver ett stort engagemang i den aktuella frågeställningen och där man självständigt och med en stor arbetsinsats söker kunskap eftersom vi ifrågasätter de ”fixa idéer” som ligger i den världsåskådning vi blivit uppfostrade till. När man, som t.ex. Lierre Keith, med en enorm arbetsinsats tagit sig fram till ett nytt paradigm säger det sig nästan självt att det ska mycket till för att överge detta nya paradigm som är så genomarbetat. Samma sak gäller för Gary Taubes som ägnade hela fem år åt sin bok ”Good Calories & Bad Calories” och som gör upp med det rådande (och i mina ögon helt stupida) kaloriparadigmet när det gäller den grasserande fetmaepidemin.

För egen del har jag ägnat mycket arbete åt att sätta mig in kolesterolfrågan och på samma sätt som Uffe Ravnskov kommit fram till ett paradigmskifte som säger att kolesterol är nyttigt i motsats till det officiella som säger att kolesterol är skadligt. Det ska mycket till för att jag ska omvärdera mitt nuvarande paradigm i denna fråga.

Men det går att ”backa” om man blir övertygad om att man haft fel. På grund av min nuvarande skeptiska inställning till det mesta inom medicinen så såg jag tidigare ingen logik i att ett högt blodtryck skulle vara någonting annat än en del i kroppens försvar (homeostas) mot den stress som vi utsätts för bland annat genom felaktig kost och att ett högt blodtryck därför per definition skulle vara någonting positivt. I den logiska konsekvensens namn ansåg jag det därför rimligt att det också måste var kontraproduktivt att sänka detta med medicinering. Jag har dock ändrat mig på den punkten efter att ha tagit del av övertygande undersökningar som visar att mycket höga blodtryck (över 180/120) innebär en stor risk för plötslig död och där en korrekt medicinsk behandling av sådana tryck dramatiskt minskar denna risk.

Men medicinen tar som vanligt inte tag i själva orsaken till de höga blodtrycken vilket uppenbarligen LCHF gör och där många, efter sin kostomläggning, rapporterar enastående fina och stabila blodtryck. För både mig och min hustru (65 +) ligger trycket nu på 110/60 vilket är ”sanslöst” bra men ändå helt ointressanta värden för min ”hjärtspecialist” som glatt skrev ut blodtryckssänkande medicin enligt ”guidelines”.  Den mannen har förstås långt kvar till ett paradigmskifte för att uttrycka det milt – han var bara inte intresserad!

 

Om Göran Sjöberg

Professor Göran Sjöberg doktorerade 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Han arbetade ett år som volontär i Moçambique och därefter med forskning och utveckling på ABB samt Volvo Aero (GKN Aerospace). 2004 blev han Docent på Chalmers och 2005 utnämnd till Adjungerad Professor. 2009 övergick Sjöberg till strikt LCHF och har sedan dess studerat vetenskapsteori, medicin och kostvetenskap.

Comments

 1. 1
  Ann Kristin säger

  Den stora massan har ett motstånd mot paradigmskiften, därav trögheten i att förändra världen, vilket kan på sätt och vis vara bra, när vi inte har facit ö h t i någon fråga. Våra olika värderingar möts och bryts, och på så sätt kan vi undvika det värsta. Just nu omfattar jag lchf, men om något mer övertygande kommer i min väg kommer jag att ompröva det.

  Jag skulle önska att vi människor vågade stå själva och självständiga gentemot grupptryck, för om det är något som jag är skeptisk till så är det en hop människor som ”hetsar” varandra. Jag är sunt skeptisk ävent till lchf-gruppen, även den är relativt egensinnad och spretig.

  Här måste vi då fundera över hur stort bekräftelsebehov vi har, hur mycket vi vågar driva en egen tanke, med risk för utfrysning. Att vara motvalls har inget egenvärde, men jag önskar mig fler försök till eget tänkande.

  Just nu befinner vi oss mitt i ett omvälvande paradigmskifte på så många plan, från cellnivån i kroppen, till våra globala system. Jag är oerhört lycklig att få leva i den här tiden, när människans kunskap och tänkande spränger alla gränser. Utan att för den skull blunda för farorna och lidandet. Jag tänker omvälvande tankar, samtidigt som jag påtar i min trädgård. Otroligt.

 2. 2

  ”…mycket höga blodtryck (över 180/120) innebär en stor risk för plötslig död ”

  Men nu är det ju så att blodtrycket kan svänga ganska kraftigt inom några minuter, i varje fall hos mig (som aldrig äter mjölmat, vilket höjer trycket). Just nu var det 156 på ena handleden och 147 på den andra omedelbart därefter. Klockan är 10.06, Vid slutet av denna kommentar skall jag mäta igen.

  Med tanke på dessa snabba svängningar har jag kommit fram till att en enstaka mätning är helt ointressant hur hög den är är. Men jag har gett upp min tidigare syn att helt lämna blodtrycket åt sitt öde. Så nu mäter jag tvä gånger med nån halvtimmes mellanrum – om det båda gångerna är över 170 systoliskt är jag beredd att ta ett av de piller jag smusslade undan vid sjukhusvistelse i jan-febr. Det har ännu inte hänt någon gång i år. (Skrabanek skrev att 165 systoliskt är fullt normalt för någon i min ålder.)

  Det betyder inte att jag ”bytt paradigm”, har bara justerat min syn en aning. Paradigmskifte är mera omvälvande än att bara bli lite förståndigare. Nu är klockan 1.24, trycket är 133 systoliskt.

 3. 3

  Menade klockan är 10.24. Men nu är den 10.39 trycket är 144.

 4. 4

  Men jag tycker ämnet för professor Görans betraktelse är viktigt, och det gör inte så
  mycket om det ”spretar åt lite olika håll” så länge vi behandlar varandra med öppenhet
  och tolerans. Det är ett mycket eftersträvansvärt mål även om det ibland kan vara svårt.
  Men om man misslyckas får man försöka igen….

 5. 5

  Ann Kristin Skrev:

  Den stora massan har ett motstånd mot paradigmskiften, därav trögheten i att förändra världen, …

  Nja… – Ann Kristin – det handlar nog MYCKET mera om att dom som har makten är väldigt duktiga på att om och om igen basunera ut – vad dom tycker att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall rätta oss efter.

  Det är ju inget konstigt med det egentligen – för makthavarna ÄGER ju massmedia, bokstavligt talat = dom kan styra vad som får lova att torgföras – och gör det också.

  Yvonnel… – den tudelade hjärnbarken hos människan är som en räknemaskin. Det som hjärnbarken har fått input flest gånger om – det ser den som ”mest sant”. Detta känner som princip ALLA reklammakare och makthavare väl till – men ej så många av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

  Så ifall Wi av vanligt folk har något betydelsefullt att säga – så gäller det ju att om och om igen säga/skriva det – för att det skall ”ta skruv”.

  Bl a dr Annika Dahlqvist har något MYCKET FUNDAMENTALT och betydelsefullt att säga om kost och hälsa – och det tål att repeteras i ”all oändlighet” – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

  – slut citat härifrån.

 6. 6

  Ann Kristin Skrev:

  vågade stå själva och självständiga gentemot grupptryck

  Skulle vilja anpassa detta en aning: ”vågade stå själva gentemot auktoritetsförtryck.”

  Auktoritetsförtryck fick jag lov att värja mig mot om och om under de veckor jag var tvångsintagen på sjukhus. Grupptryck är mindre intressant, men nog undrar jag om i vad mån dietister är utsatta för detta, vilket kunde förklara en del.

  Klockan är 1.55, trycket är 148. En kväll framför TV förra veckan sprang det från 111 till 152 inom kanske 15 minuter, hur skall man förstå det?

  Jag tror att trycket är så kraftigt beroende på yttre händelser och allmänt humör att det är brutalt och kanske skadligt att medicinera ned det efter en ögonblicksmätning som dom gör på sjukhus.

  Om man gör det, finns inte risk för tillvänjning, så att det blir nödvändigt längre fram? Jag måste tro att kroppens egna reglersystem någorlunda är att lita på.

  Klockan är 11.10, trycket var just 180/81 – högsta noteringen utanför sjukhus! Har väl blivit för upphetsad av att skriva det här…

 7. 7

  Klockan är 11.35. Blev så förskräckt över den höga noteringen nyss att jag tog fram en flaska rödvin, en bit Le Baron ost:

  https://www.fromart.com.au/shop/swiss-alpine-cheeses/le-baron-1kg-1

  och Smetana på sologitarr. Det hade effekt, för nu är det nere på 154/76

  Föreslår att detta är en sundare metod än piller. Om sjukhusen kunde mata Smetana till patienternas hörlurar, så kunde dom kanske spara pengar och få patienterna att må bättre.

 8. 8
  ragnhild säger

  Takk igjen prof. Gøran for intressante betrakninger – passet godt til morgenkaffen idag, den med kokosfett og grädde. Schopenhauer, hm. kan bli et valg ved neste bibliotekbesøk. Skjønt (dock) slike bøker burde en ha i bokhyllen, og slik unngå purring på tilbakelevering når en har kommet halveis.

  Når man har blitt så følsom for kost som jeg, så er paradigmeskifte ”som fot i hose”= superlett. Forresten har jeg ingen egenkontroll på det 🙂 – kroppen har tatt kontroll – jeg har bare med å følge etter. VAD SKØNT. Utfordringen er å finne ren, ubehandlet mat …. besprutad og behandlat som ”alt” är.

  Jeg var en stund i mai/juni matlei, men fant ut at det handlet om en ”nu reparerar jeg en eksistensiell frustrasjon med gamle teknikker = spise”. Heldigvis mestret jeg snu tilbake til lchf, og har nå vært (bortsett fra noen grønnsaker (bl.a. en del nykål, en tomat i bland) vært uten ”giften” 🙂 Finns inte sug etter noe annet. Spiser nå striktere enn noen gang. Og 🙂 er så fornøyd!
  Og så lett det er å handle. Butikkhylleradene er helt groteske, overfylte med industriens vanvittige oppfinnelser, og i det omfanget. Flott med valg og da må utbudet være sååå stort? … ha,ha,ha for en forvrengt og farsekaktig ”forestilling” – synes/tycker jeg.

  En sommerklem fra meg i vest til dere alle 😉

 9. 9

  Klockan är,11.56, trycket på höger handled är 154/71.

  Höger handled ger nästan alltid lägre värden än vänster, kan det förklaras?

 10. 10

  … ligger trycket nu på 110/60 vilket är ”sanslöst” bra men ändå helt ointressanta värden för min ”hjärtspecialist” som glatt skrev ut blodtryckssänkande medicin enligt ”guidelines”. Den mannen har förstås långt kvar till ett paradigmskifte för att uttrycka det milt – han var bara inte intresserad!

  Går du verkligen kvar hos en hjärtspecialist du inte kan tro på? – Nog måste det väl finnas bättre händer att lägga sitt liv i 😉

  Och så blodtrycket; mitt brukar också ligga på ca 110/60 och pulsen runt 55. Övrigt då, mitt HbA1c har de senaste åren legat stadigt på 34–36, apolip-kvoten på 0,4–0,6 och numera får jag bara diabeteskoll 1 ggr/år. Ögonmottagningen ”kastade ut” mig eftersom det inte finns minsta tecken till ögonbottenförändringar. Nu måste jag eller min läkare ta ny kontakt för att få komma på nytt besök 😉

  Så visst är jag mycket tacksam att jag fick vara med om detta paradigmskifte.
  Jag har mycket att tacka LCHF för.

 11. 11
  ragnhild säger

  #5-Josef, du har jo ikke feil. Så godt formulert. ”spor i hjernen” er veldig intressant og et udiskutabelt faktum: De gamle (sporene) vil nok følge med som skygger, men kunne overdøves av nye (om ikke alltid-ulykkeligvis). Kan skrives mye om dette, og det gjelder så mange områder.

  Piltson: Oerhört spännande. Takk.

  Jag var til kontroll hos läkaren 7 månader sedan: Han målte blotrycket til 170/x* (tror jag det var). Men han var ”sansad”….. ba meg tenke på at jeg var på en strand i Thailand… (vel, jeg tenkte at jeg satt med en kaffekopp – ut i en engelsk rosehage) – og så var blodtrykket ned på 127/80 😉
  *husker ikke.

 12. 12
  Lars Pekkala säger

  Jag upplever att om jag mäter mitt blodtryck medans jag ser på TV har jag ett högre tryck, stänger jag av TV:n och tänker på annat lugnande trevligt så har jag ett lägre blodtryck.

 13. 13

  Klockan är 13.06, mit blodtryck är nere på 125/51, ett för mig ganska lågt värde. På två timmar har det kommit ned från 180/81. Jag försöker bygga vidare på Lars Pekkalas anmärkning härovan.

  På grundval av iakttagelser på mig själv tror jag att blodtryck reagerar enastående snabbt på yttre upplevelser. Dessa upplevelser kan vara argument med andra människor, mat man just ätit, konstnärliga prestationer, behagliga eller obehagliga episoder av alla slag.

  Nu är klockan 13.16, trycket är 138/61. På tio minuter har det sprungit dit som reaktion på vad jag just skrev här. Men låt mig sammanfatta de yttre upplevelser som drev ned trycket från 180 till 125.

  Jag åt ”lunch” bestående av avocado med dr Oettker Crème Fraiche 30% fett med kryddning, en kombination som rekommenderas. Samtidigt hörde jag Pepe Romero spela gitarr på dansk TV, varvid en av husets katter hoppade upp och fick mig att spilla smeten på byxorna. Inget annat hände, ingen kontakt med yttervärlden.

  Nu är klockan 13.26, det diastoliska har gått ned till 55. Det är alltså fråga om stora fluktuationer inom korta perioder. Att ge sig på dessa fluktuationer med medicin på grundval av en enstaka mätning ser jag som brutalt vansinne som kan göra våld på diverse naturliga processer i kroppen, både psykiska och fysiska.

  Det finns inget ”normalt” blodtryck. Det finns en stor spännvidd i följsam samklang med vad kroppen och själen utsätts för. Denna spännvidd kan säkert vara olika bred, och kanske ligga på olika nivåer för olika personer, kanske också inom olika kulturer. (Det vore t.ex. intressant att höra vilka värden som noteras hos buddhistiska munkar i Nordindien).

  Den som här tänker arbeta med normer och schabloner bör nog först ganska väl ta reda på vad som gäller för just den patient saken gäller. Och något sådant lade jag inte märke till på sjukhuset. Där kom flickor in klockan 06.30 och mätte blodtryck utan att tyckas veta vad de egentligen gjorde. Varje morgon. Sedan delades det ut piller, jag har fortfarande de flesta kvar.

  Klockan är 13.47, trycket är 138/79 till höger och två minuter tidigare 162/65 till vänster. Så vad kan det betyda?

  Såvitt jag förstår inte annat än att man skall låta kroppen och själen arbeta vidare som dom vill utan att lägga sig i. Det blir min ”paradigm” i denna fråga och jag får väl vara beredd på att det kan brista några kapillärkärl här och där. Jag hade väntat mig att sjukvårdspersonal ger sig på fel och störningar, inte normala kroppsfunktioner,. är det för mycket att begära?

 14. 14
  Mats Lindberg säger

  Ett nyckelord i sammanhanget; KONTROLL.
  Människan vill ha kontroll på sin existens och sin omvärld. Därför behöver vi tro på någonting och väljer det vi tycker passar bäst utifrån den information vi har. Varje byte av trossats innebär dels att andra delar av vår tro kan hotas, dels ett ökat tvivel på vår egen analysförmåga och en ökad skepsis kring den information vi matas med. Vi vill inte vara oroliga, alltså väljer vi vid omvälvningar att så snart som möjligt bygga upp ett ordentligt försvar för vår nya ”bättre” hållning.
  Det där kan för en del människor resultera i lite lustiga effekter. Den nya ”insikten” blir så stark att man slänger ut gammal kunskap med ny tro. En del tror att man aldrig blir sjuk på LCHF, behöver inte vaccinera sig för någonting, behöver inte borsta tänderna osv. ”Får man ha mjäll?”
  Risken med sådana här trosskiften är att fallet kan bli stort när verkligheten hälsar på.
  Där finns massor av faktorer vi inte kan ha kontroll över bara för att vi äter nyttigare.
  Julius Ceasar påstås ha haft en slav på triumfvagnen som skulle påminna honom om att han inte var odödlig. Jag försöker efter bästa förmåga ha en mental sådan slav. Alltför ofta lyckas jag ändå ignorera hans röst.

 15. 15
  Mats Lindberg säger

  Angående blodtryck så vet man att det varierar. Problem uppstår när det sällan eller aldrig vill sjunka till vettiga nivåer. Vettiga läkare resonerar också så och man gör ofta en dygnsmätning vid oklara fall. Det finns ibland goda skäl att medicinera för högt blodtryck. Allt som kroppen får för sig är inte nyttigt bara för att det är ”naturligt”. Ibland attackerar kroppen sig själv av orsaker som vi inte har tillräckliga kunskaper om. Blodtrycksmedicin skall för övrigt inte tas som huvudvärkstabletter.

 16. 16
  Anna B M säger

  Enligt läkartidningen verkar pulstrycket vara det viktigaste, (dvs skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck.)
  https://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14472

 17. 17

  Professor Göran,
  Jag har svårt att ta till mig din användning av orden ”paradigm” och ”paradigmskifte” – som om vi kunde ha våra egna dito så där lite till mans, Lierre Keith, Gary Taubes, Uffe Ravnskov, Professor Göran, Stephan Rössner(?) och jag(?)… Tycker det mera liknar ”personlig uppfattning” eller ”tro” (om än förhoppningsvis relativt välgrundad?…).

 18. 18
  Annika Dahlqvist säger

  @ 16 Anna B M:
  Ja det var när jag lärde att ett lägre pulstryck var bättre, dvs ju högre diastoliskt tryck (undertryck) desto bättre, som jag tappade intresset för undertrycket.

 19. 19
  Tombola säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 16 Anna B M:
  Ja det var när jag lärde att ett lägre pulstryck var bättre, dvs ju högre diastoliskt tryck desto bättre, som jag tappade intresset för undertrycket.

  Och även pulstryckets karaktär kan tydligen vara av intresse – är det så, det finns ju folk som sysslar med sådan apparatur även om det verkar vara lite överkurs?

 20. 20
  Tombola säger

  Lars Pekkala Skrev:

  Jag upplever att om jag mäter mitt blodtryck medans jag ser på TV har jag ett högre tryck, stänger jag av TV:n och tänker på annat lugnande trevligt så har jag ett lägre blodtryck.

  Helt rätt – det bästa en människa som äter blodtryckspiller kan göra är att skaffa sig en egen riktig mätare – jag har ”avgiftat” ett antal i min omgivning genom att låna ut min mätare,,,

  Tyvärr är det många äldre som far riktigt illa av att äta blodtrycksänkande – de blir yra i bollen, trillar sig och blir allvarligt sjuka – ofta med döden alltför tidigt,,,,

  Tyvärr är dessa människor alltför ”doktors-troende” för att sluta med pillren – är man över 75 verkar den farligaste orsaken till en onödigt tidig död vara just den sjuka vården!

 21. 21
  Tombola säger

  Piltson Skrev:

  Klockan är 11.35. Blev så förskräckt över den höga noteringen nyss att jag tog fram en flaska rödvin, en bit Le Baron ost:

  https://www.fromart.com.au/shop/swiss-alpine-cheeses/le-baron-1kg-1

  och Smetana på sologitarr. Det hade effekt, för nu är det nere på 154/76

  Föreslår att detta är en sundare metod än piller. Om sjukhusen kunde mata Smetana till patienternas hörlurar, så kunde dom kanske spara pengar och få patienterna att må bättre.

  Hörlurar kan man ju hålla sig med själv,,,

  Dricker rödvin efter att ha dragit ut en infekterad tand – märkte att det inte stod rätt till då mitt blodtryck ökade kraftigt – det tog ett tag innan tandens infektion blev mycket märkbar,,,

  Kanske borde blodtrycksmätarna kombineras så att de oxå mätte promillehalten?

 22. 22
  Kattmoster säger

  @ 14 Mats Lindberg:

  Så sant!

 23. 23
  Professor Göran säger

  Tack för många intressanta kommentarer.

  Piltsons berättelser om sina blodtrycksmätningar är verkligen uppiggande läsning tycker jag.

  Angående min hjärtläkare så träffade jag honom en gång och den gången som förhoppningsvis var den sista. I mina ögon var han en karikatyr på en ”specialist”. När han mätte mitt blodtryck så verkade han göra allt för att hetsa upp mig och han lyckades då verkligen få upp trycket till 140/80

  Det som fick mig att ändra uppfattning om blodtryckets ”farlighet” var det, som jag läste i boken ”OVER-DIAGNOSED” av Gilbert Welch (kan rekommenderas), men som i grunden handlar om hur sjukvårdens många och alltmer sofistikerade screening-metoder, gör att man upptäcker mycket små förändringar i kroppen och som man lika väl kan fortsätta leva med som att behandla, men som gör både patient och läkare ”oroliga” och läkemedelsbolagen exalterade. Kolesterolmätningar är ett typexempel – mammografi ett annat – PSA-mätningar ett tredje bland många andra metoder.

  Men när det gällde höga blodtryck så refererar Welch till en studie som gjordes på 60-talet på 140 veteraner och som hade diastoliskt tryck på mellan 115 och 129, vilket är allvarligt högt. Deltagarna delades i två randomiserade grupper om 70 där den ena fick blodtryckssänkande medicin och den andra placebopiller. Grupperna följdes under 1,5 år. I den grupp som fick behandling inträffade två allvarliga händelser medan hela 27 sådana inträffade i den grupp som fick placebopiller.

 24. 24

  Professor Göran Skrev:

  Grupperna följdes under 1,5 år. I den grupp som fick behandling inträffade två allvarliga händelser medan hela 27 sådana inträffade i den grupp som fick placebopiller.

  Menar Du att dom som behandlades med blodtryckssänkande medicin hade fördel (bara två allvarliga händelser) – och dom som fick placebo var illa på det (27 allvarliga händelser)

 25. 25

  För flera år sedan frågade vi en läkare här i byn, numera pensionerad, varför han envisades med att mäta blodtryck vid varenda möte.

  – Ah, för att det är så lätt att göra, sa han.

  Just det, och så får man besked på en gång för en anteckning i journalen. Men vad denna anteckning egentligen utsäger förblir fördolt.

  Och eftersom det är så lätt så mätte jag nu fyra gånger i rask takt:

  Vänster 162/65, höger 148/72
  Vänster 164/81, höger 143/69

  Det kan inte ha gått mer än 5-6 minuter mellan den första och den fjärde mätningen. Klockan är 17.53. Återkommer ungefär klockan 22 med färska data.

 26. 26
  Professor Göran säger

  @ Josef Boberg:

  Precis!

  Behandlingen med blodtryckssänkande medicin hade en dramatiskt positiv effekt och i den behandlade gruppen dog t.ex. ingen enda patient medan 4 dog i placebogruppen.

  Jag blev i alla fall själv övertygad om att det var bra att behandla patienter med så här allvarligt höga blodtryck från att tidigare inte ha sett något ”vetenskapligt” förnuft i att sänka blodtrycket.

 27. 27

  Professor Göran Skrev:

  Behandlingen med blodtryckssänkande medicin hade en dramatiskt positiv effekt och i den behandlade gruppen dog t.ex. ingen enda patient medan 4 dog i placebogruppen.

  Vad händer ifall den blodtryckssänkande medicinen ej sätts in – utan ersätts med artegen mat = LCHF-kost ❓

 28. 28
  Anna B M säger

  Pilton,
  Nu vill jag inte skrämma dig på något vis men jag hade för ett år sedan en ännu större skillnad mellan vänster och höger sida än vad du har. (Jag kom på detta av mig själv när jag testade blodtrycket hemma.)Jag googlade lite grann varpå jag kom fram till att jag borde uppsöka min husläkare. Denne skickade en remiss till hjärt- och kärlmottagningen,dit jag fick komma ett par månader senare. Det visade sig att jag hade en förträngning av halspulsådern och även några sådana i överarmen. Jag ordinerades Trombyl och Simvastatin. Dessa preparat har jag aldrig använt utan i stället blivit noggrannare med min lchf-kost samt tagit Omega 3, magnesium och ubiquinol. Jag är säker på att dessa förträngningar kommer sig dels av min f.d. kost som kunde bestå av ganska många nyttigheter som kött, fisk och grönsaker men även mängder av bröd, pasta och ljus choklad, samt utan något naturligt fett alls. Dessutom hade jag haft halsböld på sidan med förträngningar något år innan upptäckten och senare även en tandköttsinflammation. Hur som helst ska jag tillbaka på kontroll igen om två år varav ett redan har förflutit. Jag känner mig inte orolig utan förvissad om att den undersökningen inte kommer att visa på ett försämrat resultat. (Senaste blodtrycksmätningen idag: vänster:102/70 höger:118/80.)
  Hälsningar,
  Anna

 29. 29
  Annika Dahlqvist säger

  @ 27 Josef Boberg:
  Det finns nog ingen direkt jämförande studie på de alternativen.
  En sak man kan göra är att ta blodtryckssänkande medicin om man har ett dramatiskt förhöjt blodtryck, samt övergå till LCHF, och sedan minska ner, och förhoppningsvis sätta ut medicinen, allt eftersom trycket går ner av kost-behandlingen.

 30. 30

  Annika, vad har du att säga om olika tryck i höger och vänster arm. Ska det helst vara lika eller är det normalt med olika tryck? (Anna BM hade tydligen stor skillnad och hon fick ju en förklaring till detta.)

 31. 31
  Annika Dahlqvist säger

  @ 30 Bejje:
  En viss skillnad får det vara i tryck mellan armarna, beroende på flödesförhållandena, men om det är ”stor” skillnad måste man kolla om det är någon artärförträngning på vägen till den arm som har lägre tryck. Exakt gräns för acceptabel tryckskillnad kan jag inte säga.

 32. 32
  Tombola säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 27 Josef Boberg:
  Det finns nog ingen direkt jämförande studie på de alternativen.
  En sak man kan göra är att ta blodtryckssänkande medicin om man har ett dramatiskt förhöjt blodtryck, samt övergå till LCHF, och sedan minska ner, och förhoppningsvis sätta ut medicinen, allt eftersom trycket går ner av kost-behandlingen.

  Glöm inte vikten Annika – räkna med 5 – 15 mm Hg minskning/10 kg tapp,,,

  Å andra sidan är inte alla överviktiga – känner till de som är helt normala, har god kondis men ligger på 200/120 – psykiskt??

 33. 33
  Professor Göran säger

  Nu lyckades ni väcka teknikern i mig!

  Normalt mäter jag blodtrycket i vänsterarmen av någon anledning men nu tänkte jag att jag för första gången måste jämföra med högerarmen och inte minst med tanke på hur illa igenproppade mina kranskärl är.

  120/66 för vänsterarmen och 121/68 för högerarmen och med tanke på att det är en mätare för hemmabruk så är ju detta enastående. Jag känner mig nästan frisk! 🙂

  Men hur osäkra är mätningarna? Eller hur mycket sprider det mellan två på varandra följande mätningar?

  Tre mätningar på vänsterarmen efter varandra ger nu följande värden: 114/66, 116/65 och 117/64.

  Detta känns ganska betryggande men egentligen borde man förstås jämföra sin hemmamätare med en professionell mätare för att se om den mäter högt eller lågt även om värdena inte sprider så mycket.

 34. 34
  Annika Dahlqvist säger

  @ 32 Tombola:
  Jag tycker inte att det finns så stort samband mellan vikt och blodtryck.

 35. 35

  Frågan är om blodtrycket har någon relevant mätbarhet för vår hälsa? Jag har när jag var liten, hört 220 i övertryck och slutet blev tyvärr hjärnblödning för min kära morfar. Frågan är kanske varför blev det så högt övertryck? Berodde hjärnblödningen på det höga övertrycket? Berodde det höga övertrycket på psykologiska orsaker? Hur skall någon kunna reda ut det? Vid en viss ålder styr man kanske själv också? Jag själv hade högt blodtryck när jag mönstrade för över 40 år sedan. Jag minns siffrorna för de var de första siffror jag fått på min kropp. Det var 140/80. Jag har samma nu, för jag har också en blodtrycksmätare pga. jag fått blodtryckmedicin ordinerade. Jag vågar inte låta bli ta medicinen, men vad vet jag? Jag har en känsla av att det är psykologiskt betingat, men vet inte.

 36. 36

  Tack, Anna, det är ju intressant vad du berättar. Skall fundera på om jag skall ta upp det med nån doktor.

  Just nu är det vänster 153/79, höger 155/75

  Lite högre än det brukar vara på kvällen, kanske just för att jag lovat göra en mätning till. Det väcker frågan varför inte nu en skillnad mellan vänster och höger?! Faktiskt omvänt.. Men jag hör att de här små apparaterna har rätt stor felmarginal.

 37. 37
  tombola säger

  Annika Dahlqvist Skrev:

  @ 32 Tombola:
  Jag tycker inte att det finns så stort samband mellan vikt och blodtryck.

  Som tekniker samlar jag på siffror, vikt nedgång eller piller,,,,,

  Dessa siffror har jag hittat bland skolmedicinens företrädare men behöver ju så klart inte vara sanna för det men det har stämt bra med den lilla erfarenhet jag har,,,,

  Tills någon lyckas övertyga mig om motsatsen så tror jag att viktminskning och rätt utförd motion är den bästa medicinen mot det metabola syndromet.

  Och naturligtvis LCHF.

  Men en stark kandidat är oxå tillskott av D-vitamin!

  Vad gäller blodtrycket kommer man ju en liten bit med analogier om torkade cykel slangar men det finns en numera avliden professor som ägnade hela sitt livet åt blodtrycket och jag ska försöka att sätta mig in i hans arbeten – vad som styr blodtrycket är spännande och måste utredas – jag är helt säker på att det är en gigantisk uppgift att sätta sig in det men någon rolig hobby måste man ju ha och märkligt nog har jag inte hittat någon populärt hållen sammanfattning om blodtrycket och varför det hos vissa kan bli så högt,,,,

  Skulle oxå vara intressant att få reda på vad pulsvågens utseende kan berätta för oss om nu detta har någon betydelse alls? Det är ju inte särskilt svårt att koppla upp blodtryckets utseende på en dator om man är lite tekniskt intresserad – att göra en utvärdering är ju lite värre och knappast något för en skrivbordsamatör men det finns nog en hel del gjort redan även om detta inte är så spritt ännu – det borde finnas en hel del gjort över sambandet mellan ledningarnas elasticitet som funktion av ålder?

 38. 38

  tombola Skrev:

  varför det hos vissa kan bli så högt,,,,

  Men framför allt varför och hur det kan skifta så snabbt! Vad är det för mekanismer som åstadkommer detta, och hur styrs dessa mekanismer?

  Det tycks mig vara centrala frågor, men om detta kunde jag inte få ett vettigt svar från någon.

 39. 39
  Tombola säger

  Piltson Skrev:

  tombola Skrev:

  varför det hos vissa kan bli så högt,,,,

  Men framför allt varför och hur det kan skifta så snabbt! Vad är det för mekanismer som åstadkommer detta, och hur styrs dessa mekanismer?

  Det tycks mig vara centrala frågor, men om detta kunde jag inte få ett vettigt svar från någon.

  Om Piltson kanske tänker på en inkompeten profoss med hallonbåtar som främsta kännetecken kommer trycket sannolikt att stiga mycket raskt,,,,

  Finns en del att läsa här:

  https://www.doktorn.com/artikel/motion-b%C3%A4sta-medicinen-mot-h%C3%B6gt-blodtryck

  Bl a detta – kanske något att tänka på när en förskrivningsintresserad läkare halar fram receptblocket snabbare än vad Billy the Kid fick fram sin puffra på den tiden när män verkligen var män och hen ett tsavfel,,,

  ”Påverkar motion blodtrycket?
  Om du promenerar i rask takt en halvtimme varje dag, då kommer blodtrycket att öka under den tid du är ute – men sedan vinner du ett pris. För därefter går blodtrycket ner med motsvarande fem mmHg de efterföljande tio timmarna. Genom att höja trycket i en halvtimma, på ett sätt som är fysiologiskt helt riktigt, vinner vi alltså en långvarig trycksänkning som i storleksordningen är större än vad något av läkemedlen mot högt blodtryck kan åstadkomma.”

 40. 40
  Annika Dahlqvist säger

  @ 35 ruben:
  Jag bedömer att den största orsaken till högt blodtryck är inflammerade artärer. Väggarna är styva och förtjockade av inflammation av felaktig kolhydratrik kost.
  Psykologiska faktorer kan säkert bidra.

 41. 41
  Tombola säger

  Professor Göran Skrev:

  Detta känns ganska betryggande men egentligen borde man förstås jämföra sin hemmamätare med en professionell mätare för att se om den mäter högt eller lågt även om värdena inte sprider så mycket.

  För en tusing får man en certifierad mätare som är godkänd för användning på vårdcentralen – går det att få bättre – tror nog att de har tillräcklig nogrannhet – något konstant mätfel gör knappast något då det mera är trender som skall avslöjas?

 42. 42
  kost-törstig säger

  Jag tror också att blodtrycket regleras genom hur mycket man rör sig. Ett tag när jag cyklade överallt så var mitt tryck extremt lågt!

  Allmänläkarna trodde att det var något allvarligt fel.

  När jag sedan besökte en hjärtspecialist så sa han att mitt tryck var extrem bra! Lika bra som massajernas på sin tid.

 43. 43

  Tombola Skrev:

  För en tusing får man en certifierad mätare som är godkänd för användning på vårdcentralen – går det att få bättre – tror nog att de har tillräcklig nogrannhet – något konstant mätfel gör knappast något då det mera är trender som skall avslöjas?

  Jag använder Omron M3 sedan några år. Nu ser jag att enheten bör inspekteras vartannat år för att säkra korrekt funktion och noggranhet.

 44. 44
  Professor Göran säger

  Tombola @ 37

  Tack för dina kommentarer som alltid är lika uppfriskande.

  Frågan om att betrakta våra ådror som mer eller mindre elastiska har vi varit inne på i en tidigare tråd och här finns förstås en logik. Själv tror jag att det hela är väldigt komplext eftersom det är en enorm skillnad mellan diametrarna hos våra finaste kapillärer och våra stora kroppspulsådror.

  Det är i de finaste och oerhört stora antalet kapillärerna näringsämnen och syre överförs till våra celler och det verkar vara här som det metabola syndromet visar sig genom att tjockleken på det omgivande basskiktet (Capillary basment membrane) ökar vilket rimligen också försvårar både blodflöde och överföringen av näringsämnen. Enligt vad jag kan se på sidan 6 i min upplaga (från 1971) av klassikern Diabetes Mellitus (Joslin) så är just förtjockningen av dess basskikt (> 1325 Å) det tydligaste tecknet på prediabetes eller på det metabola syndromet men som förstås var ett begrepp som myntades först 10 år senare (som syndrom-X).

  I min värld är det rimligt att tro att denna ”allomfattande svullnad” i runt alla kapillärer i våra kroppar är en inflammatorisk och möjligen en autoimmun reaktion på höga blodsockerhalter, omega 6 och den hyperinsulinemi som är förknippad med vår industriella högkolhydratskost.

  När det gäller förklaringen till att våra stora artärer sätter igen så är kolesterolhypotesen den rådande ”religiösa” dogmen eller den rådande paradigmen som ju är temat för den här krönikan. Alternativa hypoteser finns knappast ”på kartan” och de forskare som hävdar sådana marginaliseras hur vetenskapligt underbyggde hypoteserna än är om de just utmanar den rådande grundläggande paradigmen. John Yudkin och Uffe Ravnskov är typexempel på sådan marginalisering men det finns andra.

  År 1993 anordnades en alternativ konferens av George Mann ”CORONARY HEART DISEASE – The Dietary Sense and Nonsense – An evaluation by scientists”. Men George Mann hade vissa svårigheter att få med sig forskare som han visste var kritiska för att de helt enkelt inte vågade riskera sina karriärer. I dessa konferenspapper diskuteras hypoteser kring hur strömningsförhållanden i blodet (hemodynamic) och lokala tryckfördelningar kan förklara igensättningen av våra artärer.

  Tombola – jag tror att du skulle läsa pappret i kapitel 7 med stort intresse: ”The Hemodynamic Basis of Atherosclerosis” av Meyer Texon.

 45. 45

  kost-törstig Skrev:

  Jag tror också att blodtrycket regleras genom hur mycket man rör sig. Ett tag när jag cyklade överallt så var mitt tryck extremt lågt!
  Allmänläkarna trodde att det var något allvarligt fel.
  När jag sedan besökte en hjärtspecialist så sa han att mitt tryck var extrem bra! Lika bra som massajernas på sin tid.

  Mina bästa/lägsta värden (under 100 i övertryck) har jag uppmätt direkt efter motionpass med syreskuld och hög puls.

 46. 46

  @ Professor Göran:
  Insulin är ett anabolt hormon. Höga halter av insulin, som uppträder vid insulinresistens, får artärernas kärlväggar att växa sig tjockare, vilket minskar elasticiteten. Insulinresistensen har en startsträcka på ca 7 år innan sockervärdena börjar stiga och läkarna vanligen ställer diagnosen. Det metabola syndromet smyger sig på oss.

 47. 47
  Professor Göran säger

  @ Dacke:

  Då är nog ”bromssträckan” 7 år också 🙂

 48. 48
  kostinresserad säger

  Professor Göran Skrev:

  @ Dacke:
  Då är nog ”bromssträckan” 7 år också

  Kan kroppen alls läka ut detta tillstånd?
  Om så vore kan jag tänka mig livslånga restriktioner …

 49. 49

  @ Piltson:
  Jag motionerade 45 min. på cykel med 1 minuts uppehåll efter halva tiden. Jag gick nästan direkt och provade med blodtrycksmätaren. 138/82 puls 124. Jag är otränad. Har inte motionerat på många år utan att för den skull ha ett helt stillasittande liv.
  Så efter ett ganska lindrigt motionspass hade jag lägre övertryck än jag någonsin mätt, sedan jag köpte mätaren. Har jag inte haft mätaren så länge så jag har aldrig hunnit testat olika saker. Men det fick mej att tänka till. Dessutom har jag noterat stora skillnader utan att jag kan förstå varför. Det är jag också intresserad av att veta.

 50. 50

  @ ruben: Så efter ett ganska lindrigt motionspass hade jag lägre övertryck än jag någonsin mätt

  Exakt mina erfarenheter (#45) Och det är definitivt ett stadigt mönster utan undantag!
  Det finns anledning att undra över anledningen till att rekommendationerna är att blodtrycket INTE skall mätas efter ett motionspass … 😉

 51. 51

  @ 1940:
  Håller med, men känner gärna att man kollar trycket i olika situationer, inte bara efter vila. Det hjälper en möjligen känna sin kropp lite bättre? Motionerade mycket förr, men har förstått efter detta att man nog alltid skall ta tillfället i akt när man inte har annat för sig. Intressant i vilket fall 🙂

 52. 52

  ruben Skrev:

  @ 1940:
  ” … Motionerade mycket förr, men har förstått efter detta att man nog alltid skall ta tillfället i akt när man inte har annat för sig. Intressant i vilket fall”

  Mycket intressant! Själv tycker jag att det är dubbelbottnat att ”motion normaliserar trycket MEN att man inte skall mäta trycket direkt efter ett motionspass. Kolla bara efter efter motionspass + avslappande bastubad 🙂 P.g.a. syreskuld kan pulsen vara hög och trycket lågt …

  Vad handlar dettta egentligen om? Info från två intressenter med motsatt agenda?

 53. 53

  1940 Skrev:

  Vad handlar dettta egentligen om? Info från två intressenter med motsatt agenda?

  Ha ha! Jag förstår ingen annan agenda förutom att du har lågt blodtryck och jag högt. Jag vill gärna sänka mitt med naturliga åtgärder. Om du inte äter lchf struntar jag i. Vi måste alla få gå våra egna vägar.

 54. 54
  Professor Göran säger

  @ kostinresserad:

  Jag har just läst de första kapitlen i en otroligt intressant bok som Lierre Keith refererade till. ”Traditional Foods are your Best Medicin” av Ronald Schmid och som har getts ut i fyra upplagor där den första kom ut 1987. Schmid var väldigt inspirerad av Weston Price som åkte världen runt på 30-talet och studerade hälsotillståndet hos de kvarvarande ursprungsbefolkningarna i alla världsdelar.

  På samma sätt som Price noterar Schmid att många av de allvarliga välfärdssjukdomar som naturfolken drabbades av kunde gå tillbaka helt och hållet om de drabbade återgick till sin traditionella kost. Mycket handlar om att inte förstöra nödvändiga och naturliga näringsämnen, t.ex. animala fetter från naturligt uppfödda djur, genom olika industriprocesser eller genom att tillaga maten på ett ”brutalt” sätt. Själva ser vi därför till att vårt gräsbetade kött inte hettas upp över 60 grader (50 grader är idealet – stektermometer) och samma för den färska vildfångade fisken som vi äter – t.ex. makrill. Annars är favoriten råbiff och det är ju nästan socialt acceptabelt utom förstås på vårt vildmarksläger häromsistens. Enligt en mästerkock vi nyligen träffade så är detta helt rätt och smaksensationerna oöverträffade om nu köttet från början är just gräsbetat.

  Jag skulle därför misstänka att även insulinrestensen borde kunna förbättras kraftigt om kroppen får tillräckligt med tid på sig med riktiga näringsämnen men knappast om denna resistens har resulterat i sena stadier av diabetes typ 2 (eller typ ett) och som innebär att bukspottkörtelns betaceller har gett upp och inte längre kan producera något insulin.

 55. 55

  ruben Skrev: Ha ha! Jag förstår ingen annan agenda förutom att du har lågt blodtryck och jag högt. Jag vill gärna sänka mitt med naturliga åtgärder. Om du inte äter lchf struntar jag i. Vi måste alla få gå våra egna vägar.

  Tack för svar Ruben 🙂

  1. Vad innebär ”naturliga åtgärder” enligt dig?
  2. Vilka är ”dina vägar”?

  Tcksam för svar
  1940

 56. 56
  kostintresserad säger

  @ Professor Göran:”Jag skulle därför misstänka att även insulinrestensen borde kunna förbättras kraftigt om kroppen får tillräckligt med tid på sig med riktiga näringsämnen men knappast om denna resistens har resulterat i sena stadier av diabetes typ 2 (eller typ ett) och som innebär att bukspottkörtelns betaceller har gett upp och inte längre kan producera något insulin.”

  Tack! Ja vad kan man i det här läget hoppas på än den egna kroppens läkande förmåga?
  Kroppen ÄR bossen 🙂

 57. 57

  @ 1940:
  1. Naturliga åtgärder:
  Viss lchf kost, byt ut en del kolhydrater mot mättat fett.
  Kör med motion när tillfälle ges. Inget tvång.
  2. Min väg:
  Tro på det du är född med. Lita inte på auktoriteter. Lyssna på visa människor.
  Ha ögon och öron öppna för alla och allt. Tillåt dej vara skeptisk när du känner osäkerhet.
  Var envis, men tråka inte ut någon av ren dumhet. Älska din nästa.

  Ja det var generösa frågor. Då fick jag förklara vad jag tror jag är, men kanske aldrig kan leva upp till? Det är inte så lätt.
  Håll till godo!

 58. 58
  Ninnan säger

  När jag läser Görans inlägg går mitt blodtryck upp till 200.
  Mats Lindbergs inlägg ger 130.

 59. 59
  Professor Göran säger

  @ Ninnan:

  Med tanke på den stora risken för plötslig död vid så höga blodtryck som 200 så är mitt råd till dig är att du av självbevarelsedrift slutar läsa mina krönikor eller att du, om du nu inte kan låta bli att läsa dem, omedelbart uppsöker vilken läkare som helst och får ett recept på någon kraftigt blodtryckssänkande medicin. Det finns många att välja på och någon passar säkert. Man får prova sig fram till man mår bra.

  En betablockerare kan i ditt speciella fall också göra susen.

  Lycka till!

 60. 60
  Ninnan säger

  Dina rekommendationer är inte ens verklighetsbaserade utan mest ”tro” av vad du anser kunna..

  För mej ger det en helt normal reaktion på om ngn säger att kolh. är ett ”gift”
  och att någonsin ngt folkslag har ätit så mycket fett som lchf innebär.

  Det är inte ett dugg farligt att blodtrycket går upp så mycket, en normal reaktion när man blir illa berörd av felaktiga påstående. Eftersom det lägger sig ett stabilt läge vid Mats inlägg.

  Varför du som icke läkare kan rekommendera läkemedel till mej, visar mycket av din person…

  Krigshets, personliga angrepp är dåliga metoder.
  Ändamålet helgar inte medlen.
  Du är en dålig fighter och dåligt ansikte för lchf.

  Nej, man dör inte så lätt som du tyckas tro!

 61. 61

  GodNatt och smaklig frukost i morgon bitti ❗

 62. 62

  Josef Boberg Skrev:

  GodNatt och smaklig frukost i morgon bitti

  Hyfsat bra frukost måste jag säga. Oskalade jordnötter? Äter du verkligen skalet också?

  Josefs frukosttallrik
  En stor rågad matsked créme fraiche (fetthalt ca 34 %)
  En matsked rysk youghurt (fetthalt ca 17 %)
  Som ”sås” häller jag över en rejäl skvätt vispgrädde (fetthalt ca 40 %
  och låg laktoshalt)
  Över det lägger jag en nypa oskalade jordnöttet (fetthalt ca 68 % –
  och jag använder fågeljordnötter. De är garanterat utan salt och kemisk
  preparering. Det är förbjudet att ge vildfåglar sådant. Nötterna
  gör också att maten blir ordentligt tuggad = saliv tillförs maten)
  En matsked ekologiska kokosflingor strör jag över det hela (fetthalt
  ca 86 %)
  En rågad matsked ekologiskt kokosfett (fetthalt 100 %)
  En tesked honung finns med i tallriken också (ca 50 % glukos och 50
  % fruktos). Detta därför att honungen håller mitt sötsug = socker-drogen
  i ”schack”. Honung är det mest naturligt starka söta som finns. T
  ex frukt – som det ju är uppåt 75 % kolhydrater/fruktos i – är nog det
  värsta av allt att ”tugga i sig” – för det trimmar sötsuget direkt.

 63. 63
  Mayne Sundewall Hopkins säger

  Tack alla, för en intressant alldeles för lång ’stund’ ..igen! Jag skulle bara titta in som hastigast före sänggåendet men blev fast redan vid Ann Kristins trädgårdsfilosoferande. Sedan har jag fnissat mig igenom de många kommentarerna och t o m skrattat högt inemellan – trots det allvarliga ämnet Hälsa och Blodtryck! Maken sover (ja, det är sent!) och det går ju inte an att jag sitter här och roar mig mitt i natten ..undrar vad trycket kan vara nudå – mätare är där uppe. Iallafall har jag bestämt att skaffa en liten pall (en på hjul), som jag kan ha medan jag påt-filosoferar i örtagården – och på pallen ska det finnas plats för både en bra bok, en god ost o’ ett gott glas rödvin ..och blodtrycksmätaren! 🙂
  Min nuvarande specialist har hittills inte rekommenderat ngt trycksänkande – trots höga värden emellanåt. Dessutom accepterar han att jag sköter min egen hälsa med naturliga metoder – så jag är nöjd. Nu blev jag nyfiken på trycket, så måste genast gå upp och kolla läget. 😉

 64. 64

  Piltson Skrev:

  …medicinera ned det efter en ögonblicksmätning som dom gör på sjukhus.

  Om man gör det, finns inte risk för tillvänjning, så att det blir nödvändigt längre fram?

  Finns ingen som kan säga något om det?

 65. 65

  Piltson Skrev:

  Piltson Skrev:
  …medicinera ned det efter en ögonblicksmätning som dom gör på sjukhus.
  Om man gör det, finns inte risk för tillvänjning, så att det blir nödvändigt längre fram?

  Det är väl inte en orimlig tanke att det finns risk för tillvänjning. Hur som helst tycks man konstatera ”högt blodtryck” utan utredning om bakomliggande orsak.

  https://www.1177.se/Blekinge/Fraga-1177se/Fragor/Hur-mycket-kan-blodtrycket-variera-normalt-under-dygnet/

  https://www.1177.se/Blekinge/Sok/?q=h%c3%b6gt+blodtryck

 66. 66

  65+ Skrev:

  Äter du verkligen skalet också?

  Japp… – och om hur hen äter äpplen på ett arteget sätt här.

 67. 67
  Ninnan säger

  https://www.1177.se/Blekinge/Fraga-1177se/Fragor/Hur-mycket-kan-blodtrycket-variera-normalt-under-dygnet/
  Detta kan man begrunda ordentligt innan någon försöker tro att jag är döende…..

 68. 68

  Ninnan! Har läst din länk och kan inte se att du fått frikort utan går mot en död precis som alla andra födda människor.

 69. 69

  @ kostinresserad:
  48
  Jo, det tror jag helt visst. Kroppens celler byts ut och vävnaderna, t ex blodkärlens väggar, förnyas. Allt detta styrs av hormonerna, där insulinet har en mycket stor roll. Kan man få ner insulinet till normal nivå kan kroppen återställa kärlväggarna i stor utsträckning. Med kostterapi kan man sänka det inflammatoriska trycket på t ex kärlsystemet. Den s k Lyon-studien visade att en omläggning från ”normalkost” till Medelhavskost räddade människor, som haft en hjärtinfarkt, från att få nummer två, i avsevärd utsträckning. LCHF, särskilt den ketogena varianten, är ännu mera lämpad att undvika nästa kardio-vaskulära kris.

 70. 70
  Professor Göran säger

  Detta är precis den ketogena varianten vi tror på och tillämpar när vi nu en gång för alla hamnat i den metabola återvändsgränden! Hos dem som det inte har gått så långt kanske lite mer liberala LCHF-varianter kan fungera.

  Den lätt grillade lammfärsbiffen med med en hel del smält smör inblandat som jag nyss åt i trädgården störde knappast min ketos.

 71. 71

  @ Ninnan:
  Fast professorns första råd att sluta läsa hans krönikor har jag anekdotisk erfarenhet att det besparar mig både upprördhet, tillfälligt högt blodtryck. Dessutom får jag tid över till att göra vettiga saker.

 72. 72
  Professor Göran säger

  @ A F-ursprungsliv.nu:

  Som Annika vid något tillfälle påpekade när någon blev upprörd över en av mina krönikor så är läsningen av ”Professor Görans krönikor” alltid en helt frivillig aktivitet, dvs. det finns inget som helst lagligt tvång att läsa mina krönikor. I vissa fall innebär mina krönikor också att jag tömmer vatten på en gås eller kanske på flera stycken samtidigt.

  Du har uppenbarligen förstått detta och försöker nu övertyga Ninnan om din insikt. Hon verkar uppenbarligen inte heller må bra av att läsa mina krönikor.Ni är därför båda att gratulera om ni nu följer denna nyvunna insikt.

  Annars ägnar ni er åt en självdestruktiv verksamhet för högt blodtryck är som sagt inte att leka med!

 73. 73

  Nu har tydligen gränsen för medicinering för i övrigt friska ändrats till över 160/100 (kostdoktorn/allt om blodtryck). Tidigare skulle varenda kotte ha undrer 140/80 😉

 74. 74

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa